Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Německo je v šoku. Překladatelka z uprchlických táborů promluvila o tom, co si skutečně myslí muslimové


Německo je v šoku. Překladatelka z uprchlických táborů promluvila o tom, co si skutečně myslí muslimové

Jak uvádí server Katholische Nachrichten, v loňském roce tvořili mezi uprchlíky muslimové 73 %, zatímco křesťané jen 14 %. V uplynulých měsících se v německých médiích objevilo nespočet případů, kdy muslimové zneužívali své početní převahy a zacházeli se svými křesťanskými kolegy neuvěřitelně brutálně. Mnozí z nich museli být převezeni do jiných táborů, aby unikli neustálému bití, urážkám a výhrůžkám smrtí.

Zdaleka ne všechny případy zneužívání jsou vyšetřovány policií, protože křesťanským uprchlíkům je vyhrožováno a oni sami nemají v úřady příliš velkou důvěru. Zastání nenacházejí ani u politiků, kteří volají po přijímání uprchlíků bez rozdílu jejich náboženského vyznání a o neutěšenou situaci uprchlíků vyznávajících křesťanské náboženství se příliš nezajímají. To samé platí o papeži Františkovi, který na obranu křesťanských uprchlíků nikdy nevystupuje.

O tíživé situaci křesťanských uprchlíků v Německu nyní otevřeně promluvila překladatelka z arabštiny, která do Německa sama přišla jako dítě v roce 1991. Díky svým jazykovým znalostem se v posledních letech pohybuje v uprchlických táborech. Sama je křesťanka, ale vzhledem ke své barvě pleti a arabštině si před ní muslimští uprchlíci nedávají pozor na jazyk a ona tak mohla mnohokrát slyšet, co si myslí o křesťanech a jak zneužívají německé pohostinnosti.

"Bezpečnostní personál i další překladatelé v táborech jsou v drtivé většině případů muslimové. Navenek se tváří velmi kultivovaně a kosmopolitně. Když se mezi nimi pohybují rodilí Němci, chovají se přátelsky a vystupují jako běžní obyvatelé západního světa. Když jsou však jen sami mezi sebou, projevuje se jejich pravá tvář. Hovoří o tom, že Německo musí být islamizováno a zcela otevřeně pohrdají naší kulturou i hodnotami," svěřila se nejmenovaná překladatelka.

Rodiče podle jejího vyprávění malým dětem v uprchlických táborech nařizují, aby si nehrály s křesťanskými dětmi. I přes svůj nízký věk je mnoho muslimských dívek těhotných. Když se s nimi snažila hovořit o prevenci, příliš nepochodila. "Chceme se množit v ještě větších počtech. Musíme mít víc dětí než křesťané. To je jediný způsob, jak je můžeme zničit. Když jim odporujete, nechápou to a tvrdí, že hájit křesťany je hřích," vypráví šokovaná žena.



Author: benares # PynuWogy50
Svet2016-11-186
-
 62%  ( 3 people voted )
+
K tomuto článku nie je čo dodať hovorí pravdu. Moslimovia sú neuveriteľné pretvárky, česť výnimkám, ale tých je mizivé percento. Merkelovú ja osobne označujem za druhého Hitlera, tak ako ona ubližuje Nemecku to nie je normálne, prekonáva Hitlera pomaly vo všetkom. Národy, ktoré si nevážia svoje ženy, to nie je národ, ale primitívne patriarchálne kmene. Týchto ľudí nemáte šancu prevychovať a akonáhle vycítia, že sú v prevahe, tak bude veľmi zle. K pápežovi nie je čo dodať, TAK AKO ON UBLÍŽIL KRESŤANOM, tým že háji moslimský primitívny patriarchálny systém, prekonáva samotného Lucifera. A vôbec čo je to za moslima, ktorý nevie pochopiť prvé a najdôležitejšie prikázanie ALAHA, že predomnou je každý rovný. Či žena, či dieťa, či moslim či nemoslim. Šária je čistý SATANIZMUS podporovaný a platený Katarom a Saudmi - aj tam sa však nájdu nejaké tie výnimky, ale majú veľmi malý vplyv a o reforme patriarchálneho systému, o tom asi môžeme len snívať. Pravda je taká, že Boh nás mal radšej do jedného vyhubiť ako to nechať takto rozrásť - diabla a jeho posluhovačov na tejto planéte a spôsobovať neuveriteľné utrpenie v populácii, ktorá sa rozrástla do civilizácie o veľkosti miliárd. Mám veľké obavy, či sa vôbec budeme vedieť vyhnúť nášmu koncu.

Ktomuto # XyfeHyta17
-
 67%  ( 5 people voted )
+
2016-11-18 16:44:56 b28f4bce
A čo keď je to VÝZVA k jednote "rozbitých" kresťanských ----a v jednom šíku--- smer JERUZALÉM ... To vážne sa ...ešte aj tá dáma na obrázku -- "zmuslimovala " aby tých cca 15 detí čo porodí/la / budú vedieť ako s "nejakým " kresťanom je treba narábať. Možná pravdivé "story" ...ale smrdíííííííí ---aktivitou REVANŠU ----a to je nebezpečné---hlavne v "plytkých vodách" . / menej ---títo ---hneď naskočia a keď vidia čosi "ozembijúce" okamžite ---TASIA...Monobožstvo nevymysleli ani kresťania ani moslimovia.... a autorom je to určite tak akurát ...mimoriadne prospešné .../ a keďže je táto ..benares50...siatina "neoveriteľná " , aktivita--masmediálna --je mimoriadne centralizovaná , skoro ako svetové financie , tak cieľovosť autora je jasnejšia/
klopi # KyvoWavo40
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2016-11-18 17:14:55 58d4289b
Ktomuto, veď ty si priam rovnaký ch-uj ako tí moslimovia.
Pock # SihySuri34
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2016-11-18 20:07:39 3ec5f361
pekny planovaný paradox že islamisti utekajúci z islamských zemí,,, neva zavedieme sekanice údov za znásilnenie a ruky za kradez, možno by nakoniec aj prospelo čoto slovensku




burmese # HecoHywy17
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-19 12:22:33 5f838063
Vážení spoluobčania,
Slovo exekúcia sa stalo v našej spoločnosti niečim, čo hlboko zasahuje do našich životov,ale nie je to len slovo, ale je to zároveň aj zbraň, ktorá ničí a zabíja samotných občanov nášho štátu. Toto slovo spôsobuje rozpad rodín, chudobu, sociálnu likvidáciu a zároveň aj likvidáciu života človeka.
Áno sme si vedomí, že každý, ktorý svoje potreby pokrýva finančným zabezpečením z rôznych bánk, alebo iných finančných inštitúcii berie zároveň na seba aj riziko, ktoré predstavuje slovo exekúcia. Ale nie je obeta za toto riziko príliš veľká?a to samotné životy a rodiny v našej spoločnosti? Je naozaj potrebné, aby občan, ktorý sa dostane do finančnej tiesni bol vystavený tak obrovskému riziku bez toho, aby mal čo i len najmenšiu právnu podporu?
NIE, NIE JE!!!
Nie je potrebné, aby občan, ktorý nezvládal splácať svoje dlhy musel nakoniec skončiť na ulici, na pokraji spoločnosti ako sociálne slabý, alebo v tom najhoršom prípade ukončil svoj život. Preto sme sa my občania rozhodli zorganizovať toto referendum, ktoré rozšíruje práva občana do takej miery, aby svoju ťažkú finančnú situáciu nemusel riešiť niečim nezvratným, ale aby mohol svoj život nasmerovať tak, aby sa z tejto finančnej tiesni dostal spôsobom, ktorý mu zachováva aj dôstojný život.
Poporte preto túto snahu a šírenie týchto slov, aby sa tak mohla vyvolať nielen vážna diskusia o tomto nebezpečenstve vychádzajúce zo slova exekúcia, ale aj vyvolať samotné referendum, ktoré by rozšírilo práva nás všetkých do takej miery, aby strata alebo čokoľvek iné, ktoré nám zabezepčuje finančný príjem nebola pre nás aj stratou poslednou.
STOP ŠÍRENIU CHUDOBY A SAMOVRÁŽD PRE EXEKÚCIE
SLOVENKY A SLOVÁCI ! Za rok 2014 bolo podľa oficiálnych štatistík Ministerstva spravodlivosti vybavených 548 888 žiadostí o exekúciu, pričom koncom roku 2013 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti 2 829 941 nevybavených exekúcii ! Teda takmer 3 milióny ! Zdroj: httl://www.iness.sk/stranka/9716-komu-slúžia-exe
kúcie.htlm . Z toho pramenia: -rozpad rodín -hmotná núdza -chudoba -občania bez domova -sociálne samovraždy. Zmenou zákona dokážeme:
1.) Súhlasíte s tým, aby vymáhanie dlhov fyzických osôb bolo zverené novozriadeným štátnym exekútorským úradom?
Ustanovením inštitútu štátneho exekútorského úradu zabránime súkromným osobám, súčasným exekútorom, aby doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a obohacovali sa na jeho nešťastí.
2.) Súhlasíte s tým, aby výška odmeny-poplatku za vykonanie exekúcie štátnym exekútorským úradom bola 3% z vymáhanej istiny?
V súčasnosti je výška odmeny pre exekútora 20%! V konečnom dôsledku sa dlžná suma navýši práve o túto sumu. Exekútori sa nemôžu obohacovať na úkor nešťastia iných ľudí. Preto odmena pre exekútora bude 3% z celkovej dĺžnej sumy.
3.) Súhlasíte s tým, aby štátny exekútorský úrad v prípade uspokojenia pohľadávky veriteľa predajom nehnuteľností, mohol začať konať až po uplynutí 36 mesiacov od začatia exekúcie?
Podľa súčasného zákona je možné exekuovať nehnuteľnosť ihneď po začatí exekúcie, zmena tohto zákona zabezpečí pre dlžníka dostatočný čas (3 roky) na získanie finančných prostriedkov, práce, a tak mu bol zachovaný dôstojný život bez toho, aby sa ocitol v hmotnej núdzi.
4.)Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške minimálnej mzdy nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
Terajšia ochranná hranica , teda čiastka, ktorá musí občanovi v exekúcii zostať je stanovená na životné minimum (súčasných 198 eur) . Táto čiastka je pre občanov likvidačná a nepostačuje ani na základné potreby pre život. Zmenou zákona o ustanovení minimálnej mzdy ( súčasných 405 eur ) zabezpečíme občanovi právo na dôstojnejší život v exekúcii.
5.) Súhlasíte s tým, aby čiastka vo výške mesačného minimálneho dôchodku nepodliehala exekučnému konaniu a prostriedky v uvedenej výške nemohli byť zadržiavané a ani nijak nemohlo byť bránené povinnému v nakladaní s nimi?
V súčasnej dobe je výška minimálneho dôchodku ( súčasných 311 eur ) pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie základných potrieb (strava, bývanie, zdravotná starostlivosť). Samotné exekuovanie tejto výšky dôchodku je pre dôchodcu sociálnou likvidáciou.
Slovenky, Slováci ! Toto referendum je o živote každého z nás. Každým rokom na Slovensku rastie počet obyvateľov, ktorí
musia svoje potreby riešiť buď hypotékou alebo spotrebnými úvermi a žiadny terajší zákon nechráni spotrebiteľa pred neschopnosťou splácať úver. Preto Ťa vyzývame k spolupráci pri zbieraní podpisov pod túto petíciu. Oslov touto petíciou svojich najbližších, priateľov a kolegov a spoločne zastavme šíriacu sa chudobu na Slovensku. Poznámka: Dbaj nato, aby petícia bola vypísaná čitateľne, nesmú byť na nej skratky a musí byť vyplnené PSČ.
Adresa na stiahnutie petície:
slobodnyobcan.sk

facebook: STOP šíreniu chudoby a samovrážd pre exekúcie

zdenko # SemeSuwi79
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-11-19 15:23:56 b91d9c26
Hmmm ,takže Nemcov čakajú voľby typu rakúske - kde to bolo tesné a bolo to zmanipulované v prospech Van der Bellena - ľavičiar /má rád prisťahovalcov/. Ľudia viete čo sa stalo v Rakúsku? - odhalil sa volebný PODVOD. Avšak elita sa rozhodla zničiť Európsku Úniu, lebo sa ľudia prebúdzajú a chápu, že centrálne bankovníctvo je rakovinou ľudstva. Dokonca v Nemecku, ľudia vyšli pred rokmi pred centrálnu banku s nápisom "Vojna začína tu." Hooops, tak potom rýchlo islamizovať Nemecko a potom celá krajina bude v /nadávka/ zničia ju vnútorné nepokoje a to sa nové eurá ešte neprejavili v hyperinflácii. No ale vráťme sa k Rakúsku - hoci voľby ešte nie sú uzavretou záležitosťou - ale už v učebniciach v Rakúsku majú decká natlačené, že Rakúsky prezident je Van der Bellen - a potom hádajte čo spravili Rakúšania - idú znížiť vek voliča - v Rakúsku na 16 rokov. Samozrejme toto sa v denníkuN alebo v SME, ktoré sú financovanú zo západu nejak nedočítate. Takže voľby v Nemecku budú zmanipulované. Presne tak budú zmanipulované, ako voľby v Maďarsku po II. svetovej vojne, kde komunisti podvádzali a dostali sa k moci a začali sa čistky. Pokiaľ Nemci sa rýchlo neprebudia zvolia si druhého Hitlera v podobe Merkelovej, ktorej úlohou je zničiť Nemecko, lebo je príliš ekonomicky významné nato, aby Rusko - Nemecký spoločný obchod mohol ohroziť hegemóniu amerického dolára. Ide predovšetkým o moderné technológie. Inými slovami Nemecko sa po II. svetovej vojne stalo finančnou kolóniou USA skrz Marshalov plán obnovy. Vtedy sa Briti smiali - "chceli ste ovládnuť svet a teraz robíte za papier." Ten papier sa volá americký dlhopis a na ich základe boli vydané nemecké marky. Lenže Nemci si veľmi rýchlo uvedomili, že ak raz kľakne americký dolár, tak ide do hája aj celá nemecká marka, ktorá je postavená veľmi nešťastne na exportne orientovanom priemysle práve do USA presne tak ako Japonsko. A tak Nemci tlačili s celým Bilderbergom na pílu a vymysleli EURO a rozhádzali ich kam sa len dalo, aby diverzifikovali riziko z prípadného defaultu amerického dolára. Elita veľmi rýchlo pochopila, že Nemecko so svojím vyspelým priemyslom a obyvateľstvom, ktoré prekuklo trik centrálneho bankovníctva, naväzujúca stále užšiu hospodársku spoluprácu s Ruskom - predstavuje systémové riziko pre ich moc založenú na centrálnom bankovníctve a tak sa rozhodli začať hrať hru, kde cez Sýriu chcú postaviť mohutný ropovod zo Saudskej Arábie, aby Rusov odrezali od ešte cenných devíz a vypudiť do Európy toľko primitívov, aby rozvrátili sociálnu a hospodársku infraštruktúru Nemecka a Európy. Inými slovami radšej nech EU skape než aby ho dostali Rusi a Číňania. EU sa dostane pod vplyv Rusov a Číňanov /viete hlad je veľká nadávka :-) najmä po tom, ako sa elite podarí zastaviť golfský prúd a spôsobiť po celom svete hladomor /o tom je rozhodnuté, záleží však v akom stave ho dostanú a práve o to pôjde v Nemecku vo voľbách. Celý svet je jedno veľké monopoly, avšak raz to monopoly pôjde naspäť do krabice do poličky. Peace for everyone.

VolbyvNemecku # QeheSudo97
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2016-11-20 19:55:25 b28f7144
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:








Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

FAKE NEWS NARUBY


FAKE NEWS NARUBY
Sepsat tyto řádky mě donutili ti novináři, politici a aktivisté, kteří jsou natolik posedlí touhou změnit svět k lepšímu, že se mnohdy chovají jako členové nějaké sekty. ...
Komunismus
DEZINFORMAČNÍ DESATERO
Raketa, která je skutečně na baterky
Najčítanejšie za týždeň

BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?


BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?
V posledních letech neustále čtu, jak se k nám do Evropy valí miliony přistěhovalců, jak se Evropa mění, jak se mění její města a ulice. Kde dřív bývalo bezpečno, klid, pohoda...
Mobil s reflexním spektrometrem
JAK NEOMARXISTÉ ZNIČILI ŠVÉDSKO (VIDEO)
AKTIVISTA MALUJE MUŽSKÉ PŘIROZENÍ OKOLO DĚR V SILNICÍCH A TY JSOU DÍKY TOMU OPRAVENY DO 48 HODIN

TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC


TRUMP: POLITIKA MERKELOVÉ JE KATASTROFÁLNÍ OMYL, Z BREXITU UDĚLÁME VELKOU VĚC
Ve dvou oddělených a dost překvapujících nedělních interview s německým časopisem Bild a londýnským listem Sunday Times učinil Trump něco, co zanedbal na své první tiskové konferenci...
Štát nemá podnikať
Oligarchie světa
BUDETE BOJOVAT O SVŮJ ŽIVOT?

Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť


Politika trhu práce zvyšuje nezamestnanosť
Štát používa neefektívne nástroje na tvorbu pracovných miest. Najefektívnejšia forma tvorby zamestnanosti je v prvom rade jej nebrániť odvodmi a reguláciami...
PRÁVO NA COKOLIV VERSUS SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ
HLAVNÍ PILÍŘE VYKOŘISŤOVATELSKÉHO SOCIALISMU
JAK TOTO KOMUNISTÉ MOHLI DOKÁZAT?

Málo bolo Castra?


Málo bolo Castra?
Vyše 15.000 Kubáncov zabitých, vyše 100.000 uväznených a 2 milióny v emigrácii. To všetko od roku 1959, počas vlády komunistického diktátora Fidela Castra...
Kuba - ako je to tam naozaj?
V čem je Castro jako minimální mzda
KRIZE VE VENEZUELE POKRAČUJE. A NIKDO NECHCE PŘIZNAT, ŽE ZA TO MŮŽE SOCIALISMUS

Evropské státy říkají ne


Evropské státy říkají ne
Referendum o Brexitu není první a jistě ani poslední hlasování, v němž občané některého členského státu hlasovali proti Bruselu...
SPOLEČNÉ TOALETY? BERLÍN JE SNAD NA JINÉ PLANETĚ!
Vzdušné zámky Evropy
Hotovosť je opäť pod paľbou

India s nadrozmernými bankovkami a barterom


India s nadrozmernými bankovkami a barterom
Posledné dva týždne sa tešili najmä obchodníci s Bitcoinom, keďže jeho cena je aktuálne na úrovni viac ako 950 dolárov a očakáva sa kedy pokorí tisícku. V poslednom prehľade roku 2016...
V severokórejských baniach a kameňolomoch otročia malé deti, dokazujú videonahrávky
Indovia bez peňazí aj bez zlata
Indovia investujú do Bitcoinu

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Jaký bude Trump?


Jaký bude Trump?
V pátek přestane být Donald Trump prezidentem čekatelem a stane se prezidentem, se vším, co k tomu v Americe patří. Jak asi bude nakládat se svěřenou mocí? Bradford DeLong z univerzity v...
Padouch nebo hrdina: Silicon Valley stojí za Trumpem
Barack Obama rozpuštěný a vypuštěný
TRUMP VADÍ

Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost


Sovětský svaz nezahynul na zahraniční spiknutí, ale na svou zaostalost
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku umí odpovědět každý trochu sečtělejší student: 8. prosince 1991. Zrovna jsme oslavili 25. výročí této události. I když oslavili… Někdo ji možn...
PUTIN UVEDL VTIP, KDE KONČÍ RUSKÉ HRANICE
Genetici konečně odhalili podstatu tajemné sovětské biologické zbraně
99. výročí VŘSR — bolševické revoluce v Rusku (I/II)

Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů


Zprivatizovat: Vlády selhávají v ochraně ohrožených druhů
Ochrana ohrožených zvířecích druhů je oblastí, kde většina ekonomů tvrdí, že zde existuje tržní selhání. Kvůli tomu se většina lidí domnívá, že tato služba může být zaji...
IRACIONÁLNA VIERA V DOBROTIVÝ ŠTÁT SPÔSOBUJE ĽUDSKÉ TRAGÉDIE
KOMUNISMUS A KANIBALISMUS V SSSR
Chcete vyhrát válku proti drogám? Stačí vyhlásit mír

Nie, korporácie nie sú viac ako štáty


Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Ovplyvňovanie politického rozhodovania záujmovými skupinami je trvalý a v ľudskej spoločnosti viac menej neriešiteľný (len manažovateľný) problém. Záujmové skupiny majú rôzne zlož...
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie
Kontroverzné prevádzkové podmienky serveru Vimeo vs. autorské práva

Čína narobila chaos s Bitcoinom


Čína narobila chaos s Bitcoinom
Za posledné dva týždne sa so správami o Bitcoine roztrhlo vrece. Vďačíme tomu najme Číňanom, ktorí vyvolali chaos. Avšak okrem ceny sa objavili aj iné správy, či už o jeho akceptá...
Silný rok Bitcoinu a kryptografie
Ekonómia vianočných darčekov
VEGANSKÁ MARXISTICKÁ RESTAURACE BYLA UZAVŘENA, NEBOŤ HOSTÉ NEBYLI OCHOTNI ČEKAT 40 MINUT NA SENDVIČ

Druhá světová válka a její ekonomické důsledky


Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Spočítat lidské oběti druhé světové války je obtížné. Vyčíslit její ekonomické důsledky hraničí s nemožností. Jisté je pouze, že byly nedozírné. Hospodářské následky vá...
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá
Kult jménem válka

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Prečo nevolím pána Kňažka


Prečo nevolím pána Kňažka
Po porážke mečiarizmu sa stal ministrom kultúry. Táto pozícia sa mu páčila, a bol sklamaný, keď tento post po voľbách 2002 dostal pán Chmel (ANO). Tiež bol sklamaný, keď ho SDKÚ ...
Pod tlakem
NOVÉ OBJEVY SLADKÉ VODY SKRYTÉ POD OCEÁNSKÝM DNEM. MOHOU ZÁSOBOVAT BUDOUCÍ GENERACE?
Chce to rozvahu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0638 s
Chemický peeling aha kyselinami Bratislava chemický peeling ovocnými kyselinami Chemický peeling Bratislava aha chemicky peeling v Bratislave peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratislava | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | Chemický peeling Bratislava Peeling aha kyselinami chemicky peeling v Bratislave aha kyseliny bratislava Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krásy Bratislava | ultra high end - lip balms, custom made design, strawberry, chocolate, cocoa, mint | private label cosmetics, custom made cosmetic, skin care manufacturer, custom made cream, custom lip stick lip balm