Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Německý president útočí na “nebezpečí” švýcarské samosprávy


Německý president útočí na “nebezpečí” švýcarské samosprávy

S tím, jak roste pobouření pánů nad Evropskou unií ze švýcarského únorového rozhodnutí omezit masovou imigraci do Švýcarska, tak německý president Joachim Gauck (na obrázku) varoval, že samospráva lidu je "nebezpečná". Švýcarsko sice není členem EU, to ale nezastavilo funkcionáře v Německu ani po celé Evropské unii, aby nepřešli vůči svému nezávislému sousedovi do zběsilého rozladění a nezačali Švýcarsko nestoudně terorizovat čím dál pobouřenějšími hrozbami kvůli jeho rozhodnutí omezit imigraci. Gauckův útok na švýcarský systém ústavní samosprávy je však zatím mezi nejextrémnějšími, a ten rozzuřil občany napříč politickým spektrem.

Německá hlava státu minulý týden během návštěvy v této svobodomyslné a vášnivě nezávislé alpské zemi udeřila proti tomu švýcarskému systému, v němž si mohou lidé zorganizovat volby, aby přehlasovali touhy politiků. Když Gauck mluvil o tom referendu k imigraci, tak tvrdil, že je "nebezpečné, když i o vysoce složitých otázkách hlasují občané." Není bezprostředně jasné, proč si německý president myslí, že imigrační politika by se měla považovat za příliš "složitou" na to, aby o ní mohl činit rozhodnutí Švýcarský lid – zvláště uvážíme-li švýcarskou historii prosperity a svobody, jaká téměř nemá obdoby.

Ve skutečnosti po celé Evropě hněv kvůli masové imigraci a dalším otázkám zažehl volání po švýcarských typech národních referend v celém bloku. Avšak vynořující se v Bruselu usídlený super-stát stejně jako mnohé z jeho členských vlád se však užstaly notoricky neblaze proslulými uvalováním své vůle navzdory odporu veřejnosti. A opravdu celé to úsilí rozdrtit po celém kontinentu i poslední pozůstatky národní suverenity a vytvořit "federální" Evropu bylo realizováno téměř výlučně proti přání občanů, a nikoliv prostřednictvím souhlasu. V nemnohých případech, kdy bylo referendum přeci jen dovoleno, tak veřejnost ta spiknutí EU sice zamítla, ta byla však uvalena i tak. Excelentním příkladem pro to je nastolení té radikální "Lisabonské smlouvy".

Gauck v interview se švýcarským listem Tages-Anzeiger tvrdil, že Němci "respektují demokratické rozhodnutí" učiněné voliči. Avšak místo aby se občanům dovolovalo hlasovat přímo – což se ve Švýcarsku děje běžně, a tam se stejně navíc velká většina politických rozhodnutí přijímá na lokální a kantonální (státní) úrovni – tak se německý president podbízel se "zastupitelskou demokracií". Řekl, že ta v Německu funguje "velice dobře". Avšak lidé a dokonce i političtí vůdci ve Švýcarsku nebyli tou kritikou jejich samosprávného volebního systému a přímé volby k přehlasování tužeb establišmentu nijak pobaveni.

Gauckovy útoky přišly uprostřed přes celou-EU koordinovaného pozdvižení mezi politickým establišmentem, který se už řadu let zoufale pokouší nezávislé a neutrální Švýcarsko došikanovat ke svolnosti s rostoucí lavinou svých mocenských dekretů. Jak New American už po tom hlasování o imigraci referoval, tak panstvo EU a jeho aparátčíci např. rozpoutali záplavu pomluv zaměřenou proti Švýcarsku poukazujících, že voliči byli nějak "xenofobičtí", či co hůř, snažící se chránit svůj národ a kulturu před ohromnými vlnami imigrace. Imigranti teď tvoří asi čtvrtinu švýcarského obyvatelstva. I další komisaři EU hrozili potrestáním Švýcarska za jeho hlasování.

Český článek o odvetě Švýcarku za toto hlasování: EU se rozhodla potrestat švýcarské studenty a vědce

Samozřejmě, že je těžko něco nového na úsilí Švýcarsko dokopat cukrem a bičem, aby se stalo pouhým satelitním státem EU – tedy kontroverzního režimu, v němž Švýcaři neustále a rozhodně členství zamítají. Jak informovat New America v roce 2011, ten čím dále despotičtější subjekt v Brusel také Švýcarsku neustále hrozil a s něčím se vnucoval kvůli jeho nízkým daňovým sazbám, jeho bankovním zákonům, jeho odmítání automaticky se podvolovat EU podbízeným "zákonům" i ve Švýcarsku a kvůli mnohému dalšímu. Některé analýzy dokonce o útocích EU na Švýcarsko mluvily jako o "válce" proti jeho suverenitě a svobodě.

Zdejší článek o tom: Elita zase útočí na Švýcarsko: Zvedněte daně, ať je to spravedlivé

Avšak švýcarští politici a vládní činitelé na rozdíl od politické třídy u jiných evropských národů přinejmenším veřejně převážně zůstali pevní ve své podpoře suverenity a samosprávy Švýcarska, kde to stále ještě vede lid a moc vlády je přísně omezena. Po poslední Gauckově kritice švýcarského modelu současný švýcarský president Didier Burkhalter (který slouží v jednoročním funkčním období jako součásti rotačního systému výkonné moci o více členech) tento systém obhajoval tvrzením, že tohle je "úhelný kámen" národní kultury tohoto malého národa.

Gauck se dopracoval k reputaci zuřivého antikomunisty odporováním všem formám totalitarismu částečně v důsledku svého úsilí o rozbití barbarské Sověty podporované diktatury ve Východním Německu. Tento německý president byl však i zaníceným přívržencem té kontroverzní EU i přes skutečnost, že mnozí z jejích hlavních šéfů jsou "bývalými" komunisty, a že je připomínkou toho kontroverzního systému, kterým je na Evropany uvalován model tyranie minulosti. Gauck ale i tak v mediálních interview na švýcarské voliče naléhal, aby kuli užší ekonomické a sociální vazby s tímto v Bruselu sídlícím subjektem – s tím čím dále panovačnějším super-státem, před nímž už i některé evropské hlavy států varovaly, že už je blízko ke konečnému rozdrcení suverenity a samosprávy v tomto bloku.

Německo se samozřejmě už čím dále více stává po celém světě proslulým rozsáhlým porušováním lidských práv – zvláště když přijde na bezohledné perzekuce a stát teroru uplatňovaný proti nevinným rodinám, které vyučují děti doma, z nichž mnohé užuprchly do zahraničí a dokonce hledaly azyl u tolerantnějších a ke svobodě přívětivějších národů. Švýcarsko na druhou stranu zůstává jedním z těch, jimž svět závidí. Má ekonomiku, za kterou EU daleko pokulhává, silnou obranu svobody a mnohem více. Bylo by moudré, aby švýcarští voliči Gaucka ignorovali a pokračovali touto cestou. Jak ukazuje vlastní historie Německa, bezuzdná politická třída je daleko nebezpečnější, než by kdy mohla být samospráva.

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://www.thenewa merican.comAuthor: Miroslav Pavlicek # NodeQajo26
Európa2014-04-208
-
 70% ( 13 people voted )
+
Nezávidím Švajčiarsku, skôr ľutujem zvyšok Európy so servilnými vládami, nezakryte sa podlizujúcimi Bruselu. Že sa tu buduje superštát je evidentné, no súčasne s jeho narastaním dochádza k demontáži suverenity členských štátov, rozostruje sa národovectvo a patriotizmus, skresľuje sa národná história. Čo bolo ešte nedávno zvrhlosťou, je dnes vystavované na obdiv ako nasledovaniahodné, štáty si postupne uzurpujú práva na výchovu detí spolu s okresávaním práv ich rodičov.
Všade je v popredí bohatstvo - množstvo majetku a peňazí, vzorom sú tie najhoršie ľudské vlastnosti - mamon, nezáujem o druhého, ba až nenávisť ku všetkým, ktorí sa ešte nejako pokúšajú žiť podľa morálky a zásad zdedených po predkoch.
Pľundruje sa príroda, dlhmi sa zotročujú celé štáty, ľudia a sú dehonestovaní na púhe ľudské zdroje. Medzinárodné právo sa nerešpektuje v priamej úmere k vojenskej sile. Diplomacia je len zástierkou k medzinárodnému násiliu. Rozsudky súdov sú často nelogické, protichodné a poburujúce. Intrigy na kráľovských dvoroch boli len slabučkým čajíkom oproti dnešným politikám rôznych oligarchicko-mocenským zriadeniam.
Idem si čítať Švejka, Hlavu XXII, Koniec civilizácie, 1984, Johnnymu dali pušku, atď.

Luko # LidySesy00
-
 77% ( 12 people voted )
+
2014-04-20 14:07:21 b229b6fe
Obyčajný fašista, ten Gauck.
Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-20 17:33:59 55d8e107
Gaucka treba co najskor vymiskovat, prisiel by na ine myslienky


milo # VabeWoqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-21 01:49:39 52145364
Čo keby sme vymiškovali teba? Tieto jeho reči nič neznamenajú, urazené sa cítia len ovce, ktoré spyšneli, že môžu vo „voľbách“ riadiť svojich susedov, ale čo povieš na jeho ideologickú slepotu, že zločiny vlastného tábora nevidí, vraždy ako riešenie víta, aj za to by si ho vymiškoval?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-21 03:09:48 b228f34a
Švajčiarske ovce „hlasovali“, ale aj iný zaujal k ich „hlasovaniu“ stanovisko. Ak eú poskytuje výhody súdruhom zo švajčiarska, tak ich aj môže zrušiť. Neviete pochopiť banálne východisko? Upierate právo môcť byť pobúreným z ich „hlasovania“? taká je vaša švajčiarska naddemokracia, od ktorej sa má každý učiť?
„Hlasovanie“ je vyhlásením vojny proti susedom, rozhodovaním proti nim, o nich a bez nich, na ich útraty potom ako ich poslali do klietky v kúte.
Demokracia v každej podobe je úpadková vždy a všade, prináša ako plody rumovisko a rozhádanosť, pokútne spolky a vyjednávanie, vynáša ku korytu demogógov a zločincov, ktorí sa stávajú tribúnmi ľudu, niktoši, neúspešní počas celého života by chceli porúčať všetkým za ich vlastné peniaze.
Tyrania hlasu ústredia a tyrania hlasu ľudu je rovnaký paškvil, ktorý proti sebe šikovne postavili ako zdanlivo nezlučiteľný, aby ukryli jediné správne jednanie človeka, a to bezzákonnú spoločnosť slobodného výberu, kde postačí jedine Boží zákon ako sprievodca.
Švajčiarske ovce napríklad súhlasili, že nie je dovolená rasová propaganda, popieranie holej kosti, rozhodli sa pre potraty, ale to vôbec nič neznamená, že ovce dovolili vraždiť vlastných spoluobčanov a zároveň zatvoriť ústa pre nepríjemné postoje.
Samospráva je prehlasovaním establišmentu? Kedy? Teraz? Smiešne.
Samospráva je sociálnoinžinierske riadenie spoločnosti, keď sa ľud rozhodne regulovať druhých, zasahovať im do života, vnútiť predstavu ostatným čo môže a nesmie.
Isteže šašo Gauck vyzdvihuje zastupiteľskú demokraciu, kde inde by ho vystrelili vyššie?
Gauck je antikomunista? Hnusný ľavičiar, ktorý sa líška usa nie je dostatočná kvalifikácia, aby mohol byť nazvaný antikomunistom, nanajvýš odporcom SED. Starý plesnivý dedo, čo urobil kariéru ako veľký osamotený trpiteľ, obvyklý príživník a hochštapler, čo nadnáša „utrpenie“, ktoré ani nezažil. Havel je podobný prípad, obaja podporovali zločinecké zabíjanie NATO.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-21 03:13:56 b228f34a
Ľud nemá právo hlasovať o ničom, aby ľudí čo nemajú záujem prinútil pod hrozbami násilia a odňatia slobody konať kroky, ktoré sú jemu ohavné. Hlasovať o druhých je prejavom teroru a neúcty k blížnemu, ponížením a ukradnutím slobody. Slušný človek nakoniec musí hlasovať za svoj vlastný život proti čvarge, ktorá ho chce do svojich plánov zaangažovať, aby aspoň umenšil dychtivcov po jeho majetku. Nakoniec „voliči“ skončia v koncentrákoch, ich osud nezarmúti, pretože si vybrali sami, čo priali iným, dopadne na nich.
Ľud je nestály, večne vlečúci sa dočasnými vášňami, ktorý o rovnakej otázke prisťahovalectva mnohokrát hlasoval opačne ako nedávno. Zmenili „názor“, čím vyvolali hnev boľševika Gaucka, ktorý uznáva len jediné stanovisko.
Luko–skresľuje sa národná história, odkedy? Ty si doteraz spal? Nedozvedel si sa o pangermánskych klamstvách, českých šovinistických lžiach? Eú prikazuje písať o dejinách?
Prečo by štát nemohol určiť pravidlá výchovy detí, ak zároveň prispieva prídavkami na deti, krádeže vítate, ale povinnosti voči zlodejom už nie, ste sebeckí aj voči okrádaným, aj voči zlodejom, čo vám pomáhajú. Etatisti, vaša dvojtvárnosť je odporná, vy milujete štát, mňa nedojmete.
Nezáujem o druhého–neopätovaná láska? Vláda je vinná? Nemôžeš nikoho prinútiť, aby ťa mal rád,
Medzinárodné právo–vieš vôbec čo píšeš? Vyššie spomínaš suverenitu členských štátov a medzinárodné „právo“ je automatickým jej narušením v mene svojvoľných nadiktovaných zákonoch správania sa. Ty plačeš, že sa nerešpektuje suverenita.
Dlhmi sa zotročujú štáty–etatistická vláda si stanovila priority, ale nemá prostriedky na svoje plánovanie, tak si musí požičať, nevieš porozumieť jednoduchej matematike? Etatizmus a dlhy patria k sebe ako 2 prsty jednej ruky, predovšetkým ak jediným príjmom sú dane, pretože podniky vo vlastníctve vlády neprinášajú profit.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-21 03:30:57 b228f34a
loading...
Stat nie je rodina ..nikdy nebol a nikdy u mna nebude ...dobre rano...aj ked si to velmi zelaju klany najbohatsich rodov zo spolku Iluminatov---
fereno # LibaNese72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-21 09:48:27 b2124d01
Nejaký Ťuľpas so osobuje právo rozhodovať za niekoho! Ja osobne som nielen za inštitút volieb, referenda, ale aj za zavedenie inštitútu odvolania hlúpich a násilných politikov! Ak nie, tak referendom to urobiť. Jednoducho takí politici sú škodcovia a ich schopnosť škodiť je úmerná moci, ktorú im politický systém poskytuje - zrejme aj tu treba urobiť korekcie a zalimitovať ich moc. Tiež, keď som už pri EU treba zamedziť-zrušiť moc európskym úradníkom vydávať rôzné rozhodnutia, pretože sú to poväčšine exemplárne hlúpe a nedemokratické rozhodnutia. Keď tak rozmýšľam o marazme moci, tak mi vychádza, že bude vhodné aby sme odišli z EU a Slovensko spravovali sami a pretože nemáme múdrych a vlasteneckých politikov, tak systémom referend. Tento systém prepracovať tak, aby referendum nebolo drahé - možno práve švajčiari by nám mohli poradiť. Myslím si, že by to bol mimoriadne efektívny systém.
Napaleny Koxo # BixiCoso70
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-23 08:08:04 d4254012

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Washington špehuje své evropské spojence: Summitu EU dominuje skandál s odposlechy NSA							
				Washington špehuje své evropské spojence: Summitu EU dominuje skandál s odposlechy NSA
Summitu Evropské unie (EU) v Bruselu ze čtvrtku a pátku dominovalo napíchnutí mobilu německé kancléřky Angely Merkel od NSA. Debata o těchto odhaleních byla doprovázena plány na nové ...
Souvisí neobjevená Devátá planeta s rytmem masových vymírání na Zemi?
JAK MULTIKULTURALISMUS NIČÍ ŠVÉDSKO (I.): POLICIE NEZVLÁDÁ SITUACI
Sloboda a pocit šťastia

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0281 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made