Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nenávist k bílým jako součást „anti-rasismu“ a západního univerzitního vzdělávání


Nenávist k bílým jako součást „anti-rasismu“ a západního univerzitního vzdělávání

Mnoho let poté, co v USA došlo k úplnému zrovnoprávnění, stále zůstával počet černochů na univerzitách velmi nízký. Antirasisté si to vysvětlovali přetrvávajícím bílým rasismem a diskriminací, která zákeřně znemožňuje černochům splnit podmínky přijetí a dostat se na univerzitu.

Roku 1968 přišli studenti bojující proti rasismu s požadavky na zvýšení počtu černošských studentů na amerických univerzitách. Spolu s černošskými aktivisty navrhli program "Black Studies", který byl v lednu 1969 zařazen do studia na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Berkley byla tehdy jedním z center ultralevičáckého antirasistického hnutí.

V příštích letech následovaly další americké univerzity, které od počátku 70-tých let začaly zakládat katedry černošských studií. Ovšem ne zcela dobrovolně. Na mnohých univerzitách bylo založení studijního programu Black Studies doslova násilně vynuceno levičáckými studenty, kteří pořádali protesty, stávky a okupace univerzitních budov a obviňovali vedení z rasismu a diskriminace.

V zakládání a personálním obsazování Black Studies hráli roli neomarxističtí univerzitní intelektuálové z oborů jako sociální vědy, filozofie, psychologie a kulturní antropologie. Tyto obory se také staly páteří studijního programu Black Studies. Vedle nich se mělo vzdělávání zaměřit na oblast černošské historie, "kultury", tance a umění.

Program Black Studies byl od počátku koncipován nejen jako prostředek ke studiu černošské kultury a historie, ale také jako indoktrinační platforma, kde se budou černoši pod vedením neo-marxistických akademiků politicky vzdělávat, aby zaujali místo v řadách rodící se "Nové levice".

Indoktrinace a radikalizace černochů probíhala hlavně v sociologických a politologických kurzech vyučovaných v rámci Black Studies programu, ale také v kurzech o kultuře a hudbě, kde byli propagováni radikální černí "anti-white" umělci a aktivisté. Black Studies má vychovávat uvědomělé černošské, neomarxisticky orientované intelektuály a politiky novou černošskou inteligenci. Má posilovat černou hrdost, identitu, sebedůvěru a vyzdvihovat černošskou "kulturu". Dnes se program Black Studies, někdy se skrývající i pod jinými názvy, vyučuje na desítkách amerických univerzit.

Černá ano, bílá ne

Programy jako Black Studies, posilující identitu a uvědomění černých menšin, jsou v moderním anti-rasistickém systému vítané a podporované. Ale co bílá identita? Na západních univerzitách lze nalézt kurzy zabývající se bílou identitou. Ovšem přístup k bílé identitě je tam přesně opačný, než jak Black Studies přistupují k černé identitě. Jde o kritiku a nenávist.

Critical Whiteness Studies

Critical Whiteness Studies ( kritická bělošská studia ) je poměrně nová neo-marxistická "věda", která tvrdí, že rasy neexistují a že bílá rasa byla vynalezena ( jako sociální konstrukt ) bílými lidmi, aby mohli vykořisťovat barevné menšiny. Anti-rasisté tvrdí, že na západě stále panuje útisk, vykořisťování barevných menšin a "patriarchální bělošská nadvláda", který neskončí, dokud tu bude existovat hegemonie bílých = dokud tu bude převaha bílého obyvatelstva s vědomím své bílé identity.

Critical Whiteness Studies (CWS) studuje, jak bílí lidé vnímají svou etnicitu, jak se utváří údajná "bílá hegemonie" a hledá způsoby, jak co nejúčinněji bílou identitu podkopávat. CWS pomáhá anti-rasistickým levičákům rozbořit naši bílou identitu tím, že ji budou permanentně destruktivně kritizovat a zpochybňovat. Budou upozorňovat na údajná bílá privilegia, bílou vinu a neustále obviňovat bílé lidi z rasismu a diskriminace. CWS v podstatě tvrdí, že bílí jsou univerzální zlo s podvědomě zakořeněnými předsudky a barevné menšiny jsou naopak univerzální oběti. Dokonce i bílí lidé, kteří navenek odmítají rasismus, jsou podle CWS podvědomí rasisté profitující z bílé hegemonie.

Teorie CWS vychází z :

1. ze spisů neomarxistických ideologů ( zejména Frankfurtská škola a M. Foucault )
2. z výroků a spisů amerických černošských protibělošských aktivistů
3. ze souvisejících oborů, jako Critical Race Studies ( prosazuje neexistenci ras a rozdílů)

Přímé ztotožňování "bělošství" s rasismem se objevilo už koncem 60-tých let ve výrocích a spisech levičáckých intelektuálů. Všechny tyto postoje přešly i do Critical Whiteness Studies. Jeden z anti-rasistických intelektuálů a lektorů CWS Jeff Hitchcock ve svém projevu řekl: "Není zločin, který by bělošství nespáchalo na lidech jiné barvy pleti."

.
Zrádce rasy

Ke vzniku CWS významně přispěla i skupina intelektuálů a aktivistů kolem časopisu Race Traitor (zrádce rasy), kterou vede neomarxista a univerzitní profesor Noel Ignatiev. Tato skupina fanatiků psala o nutnosti vyhlazení bílé identity, jako jediné možnosti k vyřešení sociální nerovnosti. Race Traitor definuje bílou rasu jako "historicky zkonstruovanou sociální formaci, která se skládá ze všech, kteří se podílí na privilegované společnosti lidí s bílou barvou kůže".

Race Traitor vyzývá ke zradě bílé rasy oslavuje bělochy, kteří se postavili na stranu barevných imigrantů a menšin proti svým vlastním lidem. Toto silně marxistické pojetí vnímá bílé lidi jako třídu vykořisťovatelů. Běloši mají možnost vystoupit z této třídy ( opustit bílou rasu ) tím způsobem, že se postaví do opozice proti bílé rase, přidají se k barevným a stanou se tak součástí utlačované třídy barevných menšin bojujících proti bílé nadvládě jakéhosi multi-kulturního proletariátu.

.
CWS pracuje s následujícími postuláty :

1. Empowerment marginalizovaných skupin

Empowerment ( = posílení) zvyšování politické, společenské síly a sebedůvěry.

Empowerment marginalizovaných skupin má posilovat menšiny a tím podkopávat bílou hegemonii. Má motivovat menšiny k politickému aktivismu, k obsazování pozic ve strukturách státu, školství, médiích, institucích a vytlačovat z těchto pozic bílé lidi (zejména muže). Má posilovat jejich hrdost a identitu, aby nad námi bílými získávali navrch.

.
2. Definiční moc

Barevné menšiny mají mít výhradní právo definovat, které bělošské chování, výroky a hodnoty jsou rasistické a diskriminační. Bílým nepřísluší žádné právo o tom diskutovat, protože všichni bílí prý jsou podvědomí rasisté a věc by hodnotili z pozice bílé hegemonie. Pokud menšiny něco označí za rasismus a diskriminaci, pak mohou požadovat potrestání viníků a nápravu křivd. Bílí smí jen mlčky přijmout sankce.

V rámci výsadního práva na definiční moc mají mít menšiny i možnost rozhodnout, která slova a slovní spojení jsou diskriminační a následně by tato slova měla být zakázána.

.
3. Dichotomická tolerance

Názory, hodnoty a vzorce chování barevných menšin se nijak nesoudí a podporují se, ať jsou jakékoliv. Co antirasističtí levičáci u bílých kritizují, to u menšin tolerují a podporují. Například údajná genderová diskriminace žen v bílé společnosti je terčem levičácké kritiky, ale u barevných imigrantů a cizích kultur, kde existuje skutečná a mnohem výraznější podřízenost žen, je vše tolerováno a není nijak kritizováno.

CtrBlkStudies

Veškerá kritika míří jen na bílé. Směrem k menšinám jen nekritická tolerance.

V amerických městech je běžné, že se bílí lidé automaticky stěhují dál od míst, kde je hodně černochů, kvůli kriminalitě, gangům, hluku a drogám. Vznikají tak oddělené světy. Anti-rasisté to vysvětlují rasismem a netolerancí ze strany bílých. Když se běloch spontánně odstěhuje z místa, kde je hodně černochů, tak podle antirasistů je příčina v netoleranci a rasismu toho bělocha a nikdy není příčinou asociálnost a kriminalita černochů. Připouští se vždy jen bílá vina.

Brzy i na Karlově Univerzitě ?

CWS se prosazuje v posledních 20 letech v Americe a západní Evropě v levičáckých antirasistických hnutích a mezi univerzitními neo-marxisty. Na desítkách amerických univerzit vyučují intelektuálové z oborů sociologie, filozofie a politologie proti-bělošské kurzy Critical Whiteness Studies.

Proniká i do Evropy. Na prestižní univerzitě Kings College London vyučuje Whiteness Studies neomarxistický profesor Richard Dyer, který je také výrazným aktivistou gay a lesbického hnutí v Británii. Dyer přednášel i v České republice a oslovoval zde umělecko-levičáckou komunitu svými chorými názory.

V jednom rozhovoru Dyer uvedl: "Myslím, že se toho hodně změnilo a že v západním světě zastávají lidé s černou pletí různé významné pozice. Je to velký rozdíl a je to velmi důležité. Bílí se posouvají z centra na okraj. A tak by to mělo být. V centru by neměla být žádná konkrétní skupina."

Podle této levičácké filozofie je dobře, když v Africe vládnou černoši, na Blízkém východě muslimové, ale už není přípustné, aby si v Evropě vládli bílí lidé, kteří jsou tu doma. Vládnout by tu měl multikulturní internacionální socialismus a v jeho čele směska černochů a jiných imigrantů, feministek, homosexuálů a neomarxistických intelektuálů.

Pokus o genocidu bílých

Neomarxistická sociololožka Ruth Frankenberg napsala, že bělošství je sociální konstrukt, který je tvořen "sérií ustálených jevů produkovaných historicky, sociálně, politicky a kulturně". Takže kdo chce odstranit bělošství, musí postupně dekonstruovat, rozložit a převrátit veškeré tradiční historické a společenské vazby, konzervativní hodnoty, tradiční kulturu a etnickou jednotu bílých národů.

Neo-marxismus chce systematickou destruktivní kritikou a stimulováním pocitů viny postupně rozložit bílou identitu tím, že zboří přirozené vazby a zpřetrhá kořeny. Neomarxističtí levičáci doufají, že bez těchto pout bílá společnost ztratí svou identitu, přirozený pocit příslušnosti ke své skupině, a postupně se rozplyne v internacionální multikulturní záplavě barev a ras.

V podstatě jde o pokus o etnickou a kulturní genocidu bílých lidí, kde místo zbraní a fyzické likvidace jsou využity sofistikované a zákeřné metody psychologie a psychoanalýzy, sociálního inženýrství, propagandy a manipulace.

Budeme to jen mlčky a bezbranně sledovat, nebo se začneme radikálně bránit této chorobě ? Buď vyhladíme rakovinu až do poslední zhoubné buňky, nebo zahubí ona nás. Jiná varianta neexistuje.Author: wm # XobuXomo49
Svet2014-12-233
-
 77%  ( 12 people voted )
+
Dobrý článok
stigd # LybySuli20
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-12-25 14:17:27 c35b0ab7
"Budeme to jen mlčky a bezbranně sledovat, nebo se začneme radikálně bránit této chorobě ? Buď vyhladíme rakovinu až do poslední zhoubné buňky, nebo zahubí ona nás. Jiná varianta neexistuje."

týmto je povedané všetko. nič viac netreba.

klifton # GexiSosy84
-
 64%  ( 4 people voted )
+
2014-12-25 17:53:58 5b7f13df
Ano ked sa na tuto temu s niekym bavim tak to konci tym ze ja som rasista a ja len poviem , ty rasista samozrejme nie si ale ciganom by si svoj byt neprenajal co ...
mudr land # SixoFane67
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-12-26 10:58:28 c35b094a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
še   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Levice – pravice


Levice – pravice
Konflikt levice – pravice hýbe už politikou více než 100 let. Já sám nemám rád toto označování protože vím, že si to každý vykládá po svém – zvláště politici. Např. ...
Rand Paul: Kam republikánova noha ještě nevkročila
Navyšování peněžní zásoby
MINISTR OBRANY USA VYZVAL AMERICKÉ VOJÁKY, ABY BYLI PŘIPRAVENI NA RUSKOU ARMÁDU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0774 s | panel
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo