Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nepracujeme pre štát


Nepracujeme pre štát

Nepracujeme (a nechceme pracovať) pre štát a štátne inštitúcie.

Dôvody sú ako ekonomické, tak etické a špeciálne kvôli tým druhým nás veľmi mrzí, že sme toto oficiálne rozhodnutie nespravili už skôr:

1. Štát nepokladáme za seriózneho a rovnocenného partnera

Štát vynucuje svoje zmluvy z pozície sily a nie sme schopní sa s ním dohodnúť na obojstranne výhodnom kompromise. Štát síce argumentuje, že má oporu v zákonoch, je ale zjavné, že uvedené zákony týkajúce sa verejného obstarávania sú napísané v jeho prospech.

2. Verejné obstarávania v štátnej sfére špeciálne v oblasti IT sú veľmi skorumpované

Naše ponuky boli v minulosti opakovane zneužité ako 'krycie', aby bolo dosiahnuté minimálne množstvo dodávateľov v súlade so zákonom. Väčšina štátných tendrov končí v rukách pár politicky spriaznených firiem, ktoré si za nemalú províziu kontrahuju ďalšie firmy, ktoré to reálne spravia.

Toto správanie pokladáme za vysoko demotivujuce a veľmi neférove.

3. Verejné obstarávania sú extrémne byrokratické

Je bežné, že štátna inštitúcia vyžaduje predložiť množstvo dokumentov od ďalších štátnych inštitúcií, ktoré si nedokáže zaobstarať sama napriamo. Doba na dodanie týchto dokumentov je veľakrát 30 dní, pričom doba na podanie všetkých materiálov do verejného obstarávania je podstatne kratšia, takže sa to bez špeciálneho urgovania a doprosovania nedá stihnúť (a vzniká priestor pre úplatky/korupciu).

Byrokracia v štátnej sfére je niekedy tak dramatická, že ju dokážu vo verejných obstarávaniach prekonať len najväčšie a najdrahšie firmy, takže sa štát úplne pripraví o cenovo najzaujímavejšiu ponuku menšej firmy a vyberie nakoniec úplne najdrahšie riešenie. Stalo sa nám, že naše náklady na vytvorenie ponuky dosiahli objem samotného štátneho projektu, ktorý bol predmetom sútaže.

Z tohto dôvodu vstupovať do verejných obstarávaní je pre nás veľmi neekonomické.

4. Štát sa nechová ekonomicky

Súvisí to s tým, že štátni úradníci na rozdiel od súkromných firiem nerozhoduju o svojich vlastných peniazoch - ich rozhodovanie je preto často veľmi neekonomické, pripúšťajúce neúmerný stupeň byrokracie.

Štát má "neobmedzené zdroje" na právnikov, či pripomienkovanie zmlúv. Súkromné firmy sú ekonomicky motivované dohodnúť sa rýchlo a pružne na obojstranne výhodnej zmluve, v opačnom prípade sa to totiž na oboch stranách môže neúmerne predražiť. Štát musí nasledovať "literu zákona" a toto správanie častokrát s ekonomickým rozhodnutím nemá nič spoločné.

Pre nás ako firmu je ťažké spolupracovať s biznis partnerom, ktorý nemá ekonomickú motiváciu sa čo najrýchlejšie a najskôr dohodnúť, lebo má prakticky neobmedzené zdroje.

5. Verejné obstarávanie nezohľadňuje reputáciu dodávateľov

Často je kritériom hodnotenia ponúk výhradne len cena, a aj keď nie, tak obstarávateľ prakticky nemá možnosť hodnotenia ponúk na základe reputácie dodávateľa (čo je veľakrát jediný dôvod na základe ktorého si súkromna firma vyberá inú súkromnú firmu). Súťaže následne vyhrávajú neznáme schránkové firmy bez reputácie (čo sa bežne deje aj pri projektoch za milióny eur!). Obstarávateľ má síce možnosť vyžiadať si vysvetlenie nízkej ceny, ide avšak len o formalitu, ktorá ťažko zabráni uzatvoreniu zmluvy.

Kedže zohľadňovať reputáciu vo výberovom konaní je veľmi ťažké a štátna inštitúcia chce napriek tomu konkrétneho dodávateľa, veľakrát verejné obstarávanie skončí s veľkými množstvom nezmyselných podmienok - napríklad na vytvorenie webovej stránky štátna inštitúcia vyžaduje, aby to riadil človek s Prince2, analyzoval človek s OMG UML, na bezpečnosť dohliadal človek s CISSP a grafiku navrhoval človek s doktorským vzdelaním. Všetky tieto kritéria drasticky navyšujú celkovú cenu projektu a v konečnom dôsledku štát jednoduchý projekt niekoľkonásobne preplatí.

Naša spoločnosť nechce nijako participovať v akomkoľvek článku tohto byrokratického procesu, ktorý okráda daňovníkov.

6. Štát permanentne a vytrvalo zhoršuje podnikateľské prostredie

A hádže podnikateľom "polená pod nohy" (nielen IT firmám), zvyšuje alebo zavádza nové dane, vynucuje najrôznejšie odvody a poplatky a zvyšuje neúmernu byrokraciu.

Ak by náš ľubovoľný biznis partner menil dohodnuté zmluvné podmienky tak často a v takom rozsahu ako štát, tak s ním ako firma už dávno vypovedáme a rozviažeme zmluvu.

7. Komunikácia so štátom je veľmi neflexibilna a pomalá, nefunguje podávanie sťažností

Sme svedkami toho ako štátne inštitúcie neplnia lehoty dané zákonom (napríklad pri poskytovaní rôznych výpisov), pričom samozrejme nemajú problém uvaliť pokuty na občanov a firmy, ktoré sa akokoľvek oneskoria (napríklad v platení DPH) a zverejň ovať ich na čierne listiny. Podávanie sťažnosti je rovnako byrokraticke a častokrát končí v čiernej diere.

Toto správanie zo strany štátu vnímame ako značne schizofrenické, znemožňujuce sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

8. Verejne vystupujeme voči neefektívnemu štátnemu boju proti cyberzločinu a cyberterorizmu ako aj štátnym inštitúciám dotovaných zo štátneho rozpočtu na to určených (viac informácii v našom blogu "Pohľad na IT bezpečnosť a súkromie z pohľadu ekonomického pragmatika alebo v anglickej prezentácii), ktoré by sa na voľnom trhu reálne neuživili a pokladáme ich za zbytočné.

Pokladáme za eticky nekonzistentné kritizovať štát a súčasne preň pracovať.

9. Netolerujeme štátom podporovanú digitálnu diktatúru.

Európsky súdny dvor vyhlásil kontroverzný "data retention" zákon, ktorý umožňuje celoplošné špehovanie všetkých občanov, za nezlúčite ľný s Chartou základných práv EU.

Na Slovensku tento zákon ale stále platí a bol schválený bez akejkoľvek verejnej širšej diskusie.

Podobne pred nedávnom štátna inštitúcia SIS podala zvrátený návrh na odpočúvanie akejkoľvek šifrovanej komunikácie.

Pokladáme za nemorálne pracovať pre inštitúciu, ktorá stále toleruje, či dokonca z vlastných radov navrhuje zákony podporujúce diktatúru.

Pokým zdieľate niektoré z našich hodnôt a názorov, neváhajte sa k nám pridať.

nethembaAuthor: Pavol Luptak # DynaKixu13
Slovensko2014-05-194
-
 74%  ( 9 people voted )
+
SOUHLAS ! ! !
contumax # QyheQovu40
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-05-20 06:50:48 2530242c
S týmto sa dá jedine súhlasiť! Bohužiaľ "jedna lastovička leto nerobí".
bohus # NoreNode39
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-20 10:33:00 4e63b230
Slovan je mimo týchto sociálnych mocí, Slovan nie je kresťan, Slovan má svoju kultúru, civilizáciu založenú na rodine, rozvoji spoločnosti, odmieta otroctvo ducha aj tela, teda aj koloniálnu EÚ, chráni si prírodné zdroje, odmieta konzumný a chorý spôsob života.

Majte toto na pamäti, keď vás budú europoslanci osprosťovať. V EÚ je šanca, že euroskeptici - eurorealisti vybudujú Európu suverénnych rovnocenných štátov, ktoré budú pracovať pre občana a nie pre svetovú moc, so slabým štátom a slobodným a bohatým občanom. Sú to osobonosti ako N. Farage, M. Le Pen, Peter Mach, S. Chele.men.dik, Andrej Danko, Ron Paul v USA. Názorove sú blízky libertariánstvu, ktoré sa na SK nepestuje. Nič z toho, čo som popísal, sa z politicky korektných médií a zo školských učebníc nedozviete. Ste súčasťou svetové koloniálneho systému, ste otrokom.

Ľudí je na svete veľa, preto sa svetová moc, NWO rozhodla na: deindustrializácii, depopulácii, denacionalizácii = debilizácii ľudí, toto je jej zámer a každý deň ho realizuje. Kto je spokojný so svojim životom, ten je spokojný s tým, že jedinec, jeho deti, jeho vnuci sa blížia k neprirodzenej smrti, dátum nikto nevie povedať a to preto, že žijeme pasívny, konzumný, spokojný, nezdravý život a poslúchame štátnu moc. Čaká nás zníženie výroby, na Slovensku sa stalo krutou realitou. Zníženie počtu obyvateľov na Zemi, týka sa nás všetkých, za vyvolených vyhlásil Starý zákon židov a Obama Američnov. Zánik národných štátov, ich kultúry, identity jedinca, budete len číslo, budete otrok, váš život už dnes nemá cenu a mať nebude. Preto tisíc rokov prebieha vojna civilizácií, anglosaso židovskej a Slovanskej. Vesmírne cykly sa opakujú, vesmírny cyklus končí moc sociálnych parazitov anglosaso židov a posilňuje uvedomenie si Slovanskej civilizácie, vid. Putin.


Definitiva # MunoLyhi27
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2014-05-20 12:48:20 5faaebfb
Definícia štátu. Štát je monopol na kriminalizáciu. Štát komunikuje a vynucuje si poslušnosť s občanmi len a výhradne prostredníctvom násilia, je najväčším zdrojom násilia na občanoch.
Štát desiatky rokov posilňuje svoju mocenskú pozíciu, prijíma zákony a nariadenia Bruselu a zákony presadzujúce záujem súkromných korporácií. Úmerne tomu štát obmedzuje osobné slobody občanov.
Štát nerieši kvalitu života občanov, kvalita života sa zhoršuje:
Nenapomáha zdravému spôsobu života a zdravej výžive národa, toleruje falšované a chemicky konzervované potraviny, prudko narastajú civilizačné ochorenia.
S tým súvisí obrovské klamanie ľudí, že lieky liečia. Lieky neliečia, lieky len potláčajú príznaky ochorení a organizmus sa musí ozdraviť sám. Jediný účinný spôsob podpory zdravia je prevencia, pravidelná fyzická aktivita od detstva až po hrob. Ľudia zbytočne kupujú lieky za miliardy a podporujú bohatnutie farmaceutických korporácií.
Samostatnou kapitolou je vakcinácia, zvlášť detí. Dnes je odborne preukázané riziko ochorenie z vakcinácie, testy vakcín sú nedôsledné, povrchné a na prvom mieste sledujú zisk farmaceutov na úkor zdravia občanov. Slovenské letáky sú neúplné, lekári sú držaný v omyle a sú dílermi farmaceutov.
Štát sústavne špirálovite zvyšuje náklady na život občana, rastú dane a poplatky. V dôsledku cielenej, úmyselnej inflácie sa znižuje kúpna sila mzdy a dôchodku.
Štát zvyšuje dane a poplatky bez súhlasu a bez vedomia občana, je to akt násilia na občanoch.
Občan nesmie rozhodovať o použití svojich daní, ktoré zo zákona a pod hrozbou trestu musí odviesť štátu.
Dotačný systém je sofistikované rozkrádanie verejných zdrojov, je použitý podľa diktátu štátu a na účel určený štátom.
Štát dovolil zlikvidovať SK poľnohospodárstvo, chov zvierat prakticky vymizol, sme výrobcami surovín, obilie, kukurica, olejniny, mlieko a mäso, tieto nespracujeme doma, ale ich vyvezieme za najnižšie ceny v regióne a dovážame falšované a chemicky upravené p-otraviny. Chov zvierat je stále menší, každý rok klesá a chov zvierat dokáže zamestnať toľko ľudí, ako je treba v rastlinnej výrobe, čiže možnosť nárastu o 100%. Ďalšie pracovné miesta sú v potravinárskej výrobe, ktorej sme sa vzdali.
Makro ekonomika v EÚ je nastavená tak, že Západ má silnú živočíšnu výrobu a u Slovanov táto každoročne klesá. Okrem EÚ dotácií, ktoré dodnes diskriminujú Slovanov, majú západné štáty tzv. štátne dotácie materskej krajiny a tie sú obrovskou príčinou našej malej konkurencie schopnosti. Západný farmár s 20 kravami a 50 ha pôdy dokáže byť ziskový a náš s 300 - 500 kravami a 2000 ha pôdy je stratový. Bez kráv sa stáva ziskový. Dotovaná je pôda a nie produkcia. To nie je dôsledok našej sprostosti a lenivosti, to je dôsledok otrokárskeho režimu.
Konzumný spôsob života zničil morálku ľudí, rodinu, ľudia žijú pre okamžitý a čo najväčší zisk za každú cenu, zničil zdravie populácie, zvyšuje závislosť ľudí od štátu a sociálnej podpory, ľudia sú zbavovaní slobody myslenia a konania, sú zotročovaní, štát získava obrovskú moc nad občanmi
Štát má záujem zvyšovať zamestnancov miestnej a štátnej správy, zvyšovať závislosť občana na štáte, to sú isté volebné hlasy.
Štát spolupracuje so súkromnými korporáciami proti záujmom občanov, malé a stredné podnikanie zaniká. Tak je definovaný korporátny fašizmus. Korporácie predstavujú svetovládu, sú ekonomicky silnejšie ako hociktorý štát na Zemi.
Usporiadanie moci vo svete je takéto. Na čele sú svetové súkromné korporácie, banky, potravinári, farmaceuti a energetika, nič z toho nie je slovenské. Korporácie diktujú štátom ich politiku. Korporácie nie sú viazané zákonom, že budú pracovať v prospech občana, ani nič podobné nikomu nesľúbili, ich záujem je len zisk.
Korporácie sú vlastnené finančnými inštitúciami, ktoré vlastní niekoľko rodín na svete.
Dejinným vývojom sa stalo, že najväčšiu moc a bohatstvo majú kresťanská cirkev, Vatikán, kráľovské a šľachtické rody, bankári, mafie, s ktorými títo najbohatší vždy spolupracovali. Výrobné korporácie sú spleťou vlastníckych vzťahov tejto svetovej moci.
Táto svetová moc má svoju štruktúru, vytvorila si riadiace orgány, Bilderberg, Trilaterálna komisia, Rímsky klub, CFR... Výkonnými orgánmi svetovej moci sú USA, NATO, MMF, FED, BIS, EÚ. USA sú vazalmi Izraela. EÚ je vazalom USA. Nemci sú okupovanou krajinou od USA. Francúzi sú radi že sú, biely človek sa stáva vzácnosťou. Británia úzko spolupracuje s USA, je zdrojom anglosaso židovskej kultúry. USA sú zdrojom všetkých vojen a konfliktov za posledných 200 rokov, včítane Ukrajiny. Slovania boli pod tisícročnou genocídou a feudálnou mocou kresťanov a anglosaso židovskej civilizácie, až do nástupu Putina.
USA a EÚ sú výkonnými orgánmi svetovej moci, Slovensko má presne určené svoje miesto a program.
Sociológia pozná 5 druhov mocí: 1.konceptuálna, 2. ideologická, 3.zákonodarná, 4. výkonná, 5.súdna.
Na Slovensku je nám dovolené vykonávať súdnu moc, donucuje ľudí dodržiavať zákony EÚ. Ostatné moci sú mimo Slovenska. EÚ komisia má výkonnú moc, zákony navrhujú korporácie cez svoju loby v USA a EÚ. Ideológia sa deje kdesi v Trilaterálnej komisi a CFR, ktorí si vymysleli aj otepľovanie atmosféry, uhlíkovú daň a iné spôsoby nekalého konkurenčného boja a znižovania výroby. Konceptuálna moc sa prenáša medzi generáciami, charakter takejto moci majú židovský Starý zákon so svojimi odnožami kresťanstvom a islamom, ktoré plnia Biblický projekt. Islam je zneužívaný USA na zištné ciele, kresťan alebo bude poslúchať ako Boh káže, alebo zomrie, tak káže židovská náuka.

Slovan je mimo týchto sociálnych mocí, Slovan nie je kresťan, Slovan má svoju kultúru, civilizáciu založenú na rodine, rozvoji spoločnosti, odmieta otroctvo ducha aj tela, teda aj koloniálnu EÚ, chráni si prírodné zdroje, odmieta konzumný a chorý spôsob života.

Majte toto na pamäti, keď vás budú europoslanci osprosťovať. V EÚ je šanca, že euroskeptici - eurorealisti vybudujú Európu suverénnych rovnocenných štátov, ktoré budú pracovať pre občana a nie pre svetovú moc, so slabým štátom a slobodným a bohatým občanom. Sú to osobonosti ako N. Farage, M. Le Pen, Peter Mach, S. Chele.men.dik, Andrej Danko, Ron Paul v USA. Názorove sú blízky libertariánstvu, ktoré sa na SK nepestuje. Nič z toho, čo som popísal, sa z politicky korektných médií a zo školských učebníc nedozviete. Ste súčasťou svetové koloniálneho systému, ste otrokom.

Ľudí je na svete veľa, preto sa svetová moc, NWO rozhodla na: deindustrializácii, depopulácii, denacionalizácii = debilizácii ľudí, toto je jej zámer a každý deň ho realizuje. Kto je spokojný so svojim životom, ten je spokojný s tým, že jedinec, jeho deti, jeho vnuci sa blížia k neprirodzenej smrti, dátum nikto nevie povedať a to preto, že žijeme pasívny, konzumný, spokojný, nezdravý život a poslúchame štátnu moc. Čaká nás zníženie výroby, na Slovensku sa stalo krutou realitou. Zníženie počtu obyvateľov na Zemi, týka sa nás všetkých, za vyvolených vyhlásil Starý zákon židov a Obama Američnov. Zánik národných štátov, ich kultúry, identity jedinca, budete len číslo, budete otrok, váš život už dnes nemá cenu a mať nebude. Preto tisíc rokov prebieha vojna civilizácií, anglosaso židovskej a Slovanskej. Vesmírne cykly sa opakujú, vesmírny cyklus končí moc sociálnych parazitov anglosaso židov a posilňuje uvedomenie si Slovanskej civilizácie, vid. Putin.
Ospravedlňujem sa za opakovanie textu a chybu pri kopírovaní kvôli zákazom tohto webu.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 53%  ( 5 people voted )
+
2014-05-20 12:55:02 5faaebfb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Osmkrát v životě pannou


Osmkrát v životě pannou
Podívejme se na osud běžné dívky z venkova nejmenované africké země, říkejme jí třeba Fatme. Narodí se, vyroste, vdá se, má děti, ráda se pěkně obléká a zdobí. To vše má ...
Chtěli jsme dát Rómům šanci a dali jim do podnájmu náš byt …
V čekárně na komunismus
Přínos reklamy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0285 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage