Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nie je to "tak" dôležité ako TTP a TTIP, pre nás je to ešte dôležitejšie!


Nie je to "tak" dôležité ako TTP a TTIP, pre nás je to ešte dôležitejšie!

Ako v rozhovore pre "Slobodný vysielač" na videu informuje aj článok v "Extra PLUS" z 18.5.2014.

Žiaľ, spomenuté grafy, ktoré mali byť jeho súčasťou, sa už v pôvodnom článku nezobrazili. Mali to byť:

- Hlasovanie o správe k ústavným problémom viacstranného riadenia v Európskej únii.

- Verejný dlh EÚ - 2013.

Slovensko dopláca na úniu

Pokračujúce okrádanie našich ľudí možno zastaviť hlasovaním vo voľbách

Jaroslav Paška

Keď sme v roku 2003 v referende rozhodovali o vstupe do EÚ, sľubovali nám naši aj európski politici dôstojný život, európske platy a rastúcu životnú úroveň.

Podmienkou vstupu do únie však bolo otvorenie hospodárskeho priestoru.

Dôsledkom toho ako prvé skolabovali poľnohospodárske a potravinárske podniky, ktoré neboli schopné konkurovať dotovaným potravinovým prebytkom zo starých členských štátov.

Bez súhlasu občanov
Transformácia hospodárstva na podmienky EÚ priniesla postupné zatváranie všetkých významných textilných, sklárskych, elektrotechnických či obuvníckych fabrík.

V kolabujúcej ekonomike sme potom z našich daní museli zachraňovať slovenské banky, ktoré po ozdravení Dzurindova vláda rozdala za symbolickú korunu zahraničným finančným domom.

Vrcholom rabovačky bola "privatizácia" štátnej energetiky, telekomunikácií a plynovodu za smiešne ceny do rúk bohatých európskych investičných spoločností, po ktorej sme sa stali banánovou republikou v strede Európy.

Podmienkami spoločného hospodárskeho priestoru nám únia nadiktovala svoje ceny energií, potravín, tovarov aj služieb. Nadnárodné spoločnosti potom rýchlo využili nezamestnanosť a biedu ľudí.

Dali našim pracujúcim troj- až štvornásobne nižšie mzdy ako svojim zamestnancom v starých štátoch únie. Poučky "renomovaných" ekonómov o tom, že výška mzdy je odrazom produktivity práce, sa ukázali ako jalové.

Veď produktivita práce našich ľudí v pobočkách nadnárodných spoločností (či už sú to automobilky, obchodné reťazce, banky alebo potravinárske podniky) je často vyššia ako v zahraničných prevádzkach, platy sú však niekoľkonásobne nižšie.

Je jasné, že tieto prevažne európske nadnárodné spoločnosti našich ľudí mzdovo diskriminujú a okrádajú o oprávnený podiel na obrate. Vysoké zisky z našej lacnej práce si potom ulievajú domov.

Na pomoc bankrotujúcim štátom EÚ venovala vláda SR bez súhlasu občanov 660 miliónov eur z našich peňazí a zaviazala sa poskytnúť ešte ďalších 5,1miliardy eur na požiadanie.

Celková výška úverov, záruk a Slovenskom nakúpených dlhopisov vyplývajúcich z členstva v ECB, EFSF, EFSM a MMF (spojených so záchranou eurozóny) dnes predstavuje približne 13,5 miliardy eur, čo je záväzok na každého občana (aj dôchodcov či malé deti) vo výške takmer 3-tisíc eur.

Naše vklady, pôžičky a záruky únii už prevyšujú sumu, ktorú máme dostať na vyrovnávanie životnej úrovne z európskych fondov do roku 2020. Celková bilancia členstva v Európskej únii je teda pre nás už teraz nevýhodná.

Zdieranie pokračuje
Európskej únii to však nestačí. Od júla 2013 pracuje pod záštitou Európskej komisie pracovná skupina vedená Gertrudou Tumpel-Gugerellovou, ktorej úlohou je pripraviť projekt fondu na splácanie dlhov a tzv. eurobondov vrátane príslušných právnych ustanovení, finančnej architektúry a doplnkových rozpočtových rámcov.

Zovzájomnenie, t. j. prenesenie dlhov bankrotujúcich štátov na nás sa má zrealizovať podľa modelu Nemeckej hospodárskej rady odborníkov navrhujúcej prenesenie všetkých dlhov presahujúcich hodnotu 60 percent HDP do spoločného fondu.

Na jeho umorení sa budú podieľať všetky štáty EÚ, teda aj my. Inak povedané, na štáty, ktoré ako Slovensko zodpovedne hospodária, prenesie Brusel splácanie dlhov presahujúcich 60 percent HDP zo všetkých krajín EÚ.

Ak sa pozorne pozrieme na výšku dlhov jednotlivých štátov EÚ, zistíme, že Slováci tak budú zaviazaní splácať nielen štátne dlhy Grékov, Portugalcov či Írov, ktorým sme už poskytli desiatky miliárd nenávratných pôžičiek.

Z našich biednych platov budeme musieť splácať aj štátne dlhy bohatých Nemcov, Rakúšanov, Belgičanov, Holanďanov, Francúzov, Britov, Španielov, Talianov, ba aj Orbánových Maďarov!

Nehoráznosť, poviete si, musíme sa brániť! Ale ako, keď práve tí naši zástupcovia zo Smeru, KDH, SDKÚ aj SMK, ktorých si ľud zvolil, aby ho v Európskom parlamente zastupovali pri vážnych rozhodnutiach, hlasovaním o správe v decembri 2013 v Gualtieri vyzvali Európsku komisiu, aby nás podľa tohto návrhu začala zdierať.

Sami sa preto musíme zastať svojich práv! Prísť voliť a vlastným hlasovaním zastaviť pokračujúce okrádanie krajiny aj našich ľudí. Protestujme hlasovaním.

Autor je podpredseda politickej frakcie EFD group v Európskom parlamente, poslanec EP za SNS

***************** **************************************** ****************************************


Zo dňa 7.5.2014 zo stránky J. Pašku


UTAJOVANÉ PRENESENIE DLHOV NA NÁS PÔJDE
CEZ EUROBONDY.
ROBERT FICO SA REAKCII NA TOTO CHRAPÚŇSTVO VYHOL !!!

Včerajší Národný konvent o EÚ mi poskytol príležitosť otvoriť otázku chystaného, utajovaného prenesenia nadmerných dlhov iných štá...tov EÚ cez takzvaný umorovací fond, na naše bedrá za prítomnosti najvyšších predstaviteľov SR.

Už v júni 2012 sa J. M. Barroso na Konferencii predsedov EP, vyjadril, že pre vysporiadanie sa s obrovskými dlhmi niektorých členských štátov EÚ bude potrebné nájsť techniku prenesenia týchto dlhov na všetkých členov Únie, lebo inak sú uvedené dlhy bankrotujúcimi krajinami nesplatiteľné.

Pokojne som mu pripomenul, že Základné zmluvy o EÚ zakazujú prenášanie dlhov medzi členskými štátmi a niečo také, ako naznačuje by bolo nielen porušením uzavretých dohôd, ale aj väčšou zlodejčinou, ako bolo posledné, Chavézove vyvlastňovanie vo Venezuele. No a napokon, že v slušnej spoločnosti si každý svoje dlhy platí sám.

Napriek tomu, že zmluvy o EÚ prenášanie dlhov medzi členskými štátmi zakazujú, J. M. Barroso už od júla 2013 zaštítil pod Európskou komisiou činnosť pracovnej skupiny Gertrudy Trumpel - Gugerellovej, ktorá pripravila projekt fondu na splácanie dlhov a tzv. eurobondov, vrátane príslušných právnych ustanovení, finančnej architektúry a doplnkových rozpočtových rámcov.

A už v decembri 2013 naši zástupcovia zo SMERu-SD, KDH, SDKU aj SMK v Európskom parlamente, pri hlasovaní o Správe R. Gualtieriho vyzvali Európsku komisiu, aby práve tento návrh začala realizovať !

Priznám sa, že som sa spočiatku domnieval, že to bola len ich nepozornosť pri hlasovaní o vážnej veci. Aj preto som na rokovaní Národného konventu využil príležitosť opýtať sa predsedu vlády SR, pána R. Fica, na oficiálny postoj Slovenska k tomuto hnusnému podvodu na našich ľuďoch.

Odpoveď smerovala celkom od veci. Vyjadril sa, že Slovensko nikdy nepoužilo naše peniaze na pomoc Grécku, že iba prispelo na záchranu spoločnej meny euro. Potom požiadal prítomného podpredsedu Európskej komisie na neplatenom voľne a lídra kandidátky SMER-SD do eurovolieb pána M. Šefčoviča, aby mi na chúlostivú otázku odpovedal on.

Pán M. Šefčovič najskôr dlho a s veľkým nasadení hovoril čo všetko by sa mohlo udiať, keby sa Únia neposkladala na záchranu Grécka, Portugalska, Írska, Cypru a tým aj Talianska a Španielska. Potom len tak mimochodom alibisticky poznamenal, že k otázke eurobondov sa iste vyjadrí aj NBS...

Aj keď sa pán predseda vlády, aj pán podpredseda komisie na neplatenom voľne, snažili nič nepovedať, povedali všetko.

O projekte umorovacieho fondu, do ktorého hodia všetky štáty EÚ svoje dlhy presahujúce 60% HDP vedia. Vedia tiež, že Únia na umorenie obrovských dlhov použije európske dlhopisy - eurobondy, ktoré budeme spolu s pôvodnými dlžníkmi 25 – 30 rokov splácať aj my.

S ich tichým súhlasom tak budeme splácať dlhy aj omnoho bohatších krajín ako sme my, a to: Nemcov, Holanďanov, Maďarov, Rakúšanov, Malťanov, Britov, Cyperčanov, Francúzov, Španielov, Belgičanov, Írov, Portugalcov, Talianov aj Grékov.

Dobre sa nabalia kšeftári s cennými papiermi a najmä veritelia, budú mať svoje, už takmer stratené peniaze, doposiaľ zmrazené na účtoch Grécka, Španielska, Talianska a pod., bezpečne a rýchlo späť.

Len nám, blbcom, naša vrchnosť naloží nové ISTOTY splácania pestrých rákošov, ktoré si užívali a skonzumovali iní chytráci z EÚ.

Neviem akú odmenu očakávajú judáši za toto nehorázne okradnutie Slovenska, viem však, že počas tých 25-30 rokov, čo my budeme platiť nadmerné dlhy iných, nebude mať štát na platy pre svojich zamestnancov, na opravy ciest, škôl a úradov. Nebudú peniaze ani na dôchodky, lebo naše dane pôjdu na splácanie EUROBONDOV.

Včerajší Národný konvent o EÚ bol médiami mimoriadne sledovaným podujatím. Nečudo, bol tam nielen prezident SR, predseda vlády SR, minister zahraničných vecí SR, či podpredseda Európskej komisie, ale aj predstavitelia diplomatických zborov a významných medzinárodných inštitúcií.

Moja, pre budúcnosť krajiny dôležitá otázka, rovnako ako vyhýbavé odpovede predsedu vlády SR, aj podpredsedu Komisie teda odzneli pred zrakmi všetkých významných slovenských médií. Napriek tomu žiadne z médií našich ľudí dodnes neinformuje o tom, aké okradnutie na nich bruselská administratíva s tichým súhlasom slovenskej vlády pripravila.

Pred voľbami to proste nezverejnia a po voľbách, keď budú mať ISTOTY politickej moci opäť potvrdené, to už len jednoducho spustia.

Drahí priatelia, je v našom spoločnom záujme, aby čo najširšia verejnosť vedela, čo im vláda, Európska komisia, ale aj štandardné politické strany zatajujú. Lebo len výrazná väčšina informovaných voličov môže tento plán prekaziť. Chráňme si preto, pred gaunermi aspoň budúcnosť našich detí.

A prirodzene, tiež PROTESTUJME HLASOVANÍM !!!
************** **************************************

Zo dňa 19.4.2014 zo stránky J. Pašku

NAŠI POSLANCI ODSÚHLASILI TUNELOVANIE SLOVENSKA !!!

Jedným z kľúčových bodov posledného rokovania Európskeho parlamentu v starom zložení bolo prijatie legislatívy o troch opatreniach, ktoré posúvajú EÚ bližšie k vytvoreniu bankovej únie.
...
Väčšina prítomných poslancov, medzi nimi aj všetci zástupcovia SMERu-SD, KDH, SDKU či SMK, odsúhlasila aj vytvorenie záchranného bankového fondu, ktorý je jadrom vznikajúceho jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií bánk označovaného ako SRM (Single Resolution Mechanism), a mal by dosiahnuť kapacitu 55 miliárd eur.

Za peknými rečami o tom, že zavedené pravidlá v prípade zlyhania ktorejkoľvek banky v členskom štáte EÚ zaistia, aby vklady do 100 000 eur boli chránené samotnými bankami a že bremeno ich úpadku nepadne na daňových poplatníkov sa však skrývajú viaceré nové mechanizmy fungovania bánk, z ktorých niektoré predstavujú riziko pre slovenský finančný trh.

Preto som v rozprave upozornil komisára pre vnútorný trh Michela BARNIER-a na jedno z vážnych ohrození našej krajiny týmto projektom.

Pozri: http://youtu.be/lieto4pS0us< /span>

Nová legislatíva EU totiž otvára cestu pre transformáciu dcérskych spoločností zahraničných bánk na pobočky a následné nekontrolované VYSÁVANIE LIKVIDITY zo slovenských pobočiek do zahraničných centrál, bez ochranného mechanizmu, ktorým doposiaľ disponovala Národná banka Slovenska.

Je neuveriteľné, že Európska únia chce spustiť projekt Bankovej únie s tak zlodejskými pravidlami. A je ešte neuveriteľnejšie, ako ľahko dávajú slovenskí europoslanci zo SMERu-SD, KDH, SDKU či SMK, súhlas na vykrádanie úspor našich ľudí.

Veď najmä talianske, ale aj rakúske materské spoločnosti našich bánk len netrpezlivo čakajú na situáciu, ktorá by im dovolila zmocniť sa aktív naakumulovaných z úspor našich občanov.

PROTESTUJME HLASOVANÍM !

Author: Luko # LidySesy00
Svet2014-05-207
-
 80%  ( 20 people voted )
+
Zadrátované hranice boli vymenené za pozlátené mreže slobody, spolupráca s Moskvou bola vymenená za diktát Bruselu, zodpovednosť bola vymenená za oháňanie sa právom. A keď sa vekom rozpadnú komunistami postavené "králikárne", Slováci sa budú môcť spokojne vrátiť do jaskýň a na stromy... Najprv však ešte budú musieť splatiť dlhy vytvorené ukrajinskou fašistickou juntou.
Regency # KyjiHibo22
-
 61%  ( 8 people voted )
+
2014-05-20 21:55:59 c35b6eaf
Ďakujem Jaroslavovi Paškovi za informáciu spoza zavretých dverí EÚ. Treba ľudí informovať pravidelne a často o dianí v EÚ,

lebo EÚ je fašistická organizácia,

ktorá slúži svetovej moci na zotročenie všetkých ľudí. Rusi a Slovania boli takmer tisíc rokov zotročovaní kresťanstvom, Židoboľševickou VOSR, anglosaso židmi nanúteným socializmom a komunizmom z dielne žida Marxa, otroctvo zotrvalo až do nástupu Putina. Slovensko bolo súčasťou tohto Slovanského zotročovania, z otroctva anglosaso židovského socializmu sme plynule, zamatove prešli do otroctva koloniálnej EÚ. Poslaním EÚ je dovŕšiť zjednotenie Európy pod jednu moc, pod diktatúru svetových súkromných korporácií. Je to už tretí pokus o zjednotenie Európy pod diktát svetovej finančnej moci, prvé dva pokusy boli 1. a 2. svetová vojna.

Pod diktátom EÚ sme otrokmi, nikdy u nás nebude výroba, vždy budeme mať najnižšie mzdy, sme len námezdná pracovná sila pre zahraničné korporácie, ale aj naše nízke mzdy sú v porovnaní s Áziou vysoké a budeme tlačený a vydieraný robiť ešte za nižšiu mzdu. O to sa postará transatlantická dohoda EÚ a USA. Sme banánová republika, tie v Afrike majú aspoň suroviny, my nie, je nám zakázané vyrobiť si aj to, čo doma skonzumujeme, zdravotne nezávadné potraviny.

Politikov podplatených od EÚ treba hnať pred súd za zradu národných záujmov, za prácu proti občanom, tak ako Rusi chystajú pred súd Gorbačova.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50%  ( 4 people voted )
+
2014-05-20 22:14:56 5faaebfb
Regency–prekonávaš aj definitívu. Spolupráca s Moskvou, dobrý vtip, kto s ňou spolupracoval? Ty? V akej funkcii? S Kyjevom si tiež spolupracoval?
Vy si nezaslúžite slobodu, preto ju stratíte, pomýlene ste vyhodnotili dnešnú situáciu a rovnako aj riešiteľa vlastných súžení ste objavili nesprávneho. Alebo žiadneho. Riešenie je veľmi ľahké, ale kto radšej zahmlieva skutočnosť, vháňa sa do fantázií, nemôže sa pohnúť.
Sloboda má mreže, to je vrchol, sloboda nemá konca, pretože je úplne voľná, ale kto zažil komunistickú hrôzovládu, ten má o nej skreslenú predstavu, pretože mu nebola predstavená.
Králikárne skôr či neskôr zbúrajú, ponechajú sa snáď jednotlivé stavby ako memento doby a skanzen zdesenia, že niekto kvôli vlastnej nedostatočnej solventnosti bol ochotný zotročiť každého a ugniaviť ho priemernosťou a uniformitou. Súdruhovia pôjdu do jaskýň, vylezú na stromy, ktoré nesadili, aby z nich vyhlodali život, keď už sami hynú, je to ich údel, ako kto žil, aj skončí, získajú, čo aj rozdávajú, šíria veľkú nenávisť, sú zaslepení straníckym fanatizmom, neradujú sa z ničoho, či azda môžu skončiť ináč?
Je strašný pohľad na vaše predpovede, ale nevzťahujte ich na druhých.

Lidhja # JojaVime40
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2014-05-21 04:30:56 b228efbb
Lidhja - vsimol si si ze nikto s tebou nediskutuje? To nebude nahoda.

Pozorovatel # GewuRota22
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-05-21 08:09:35 55a32ef4
Pre Lidhju: evidentne si v časoch socializmu nežila!, takže nemáš predstavu o čom to bolo. Nemienim tu idealizovať minulý režim - veď som si myslel, že horšie sa hospodáriť nedá. Po 89-tom ma veľmi rýchlo presvedčili, že sa dá až som vyvaľoval oči! To, čo sebranka - ambiciózní pseudokumunisti, mafiáni, politici - svoloč najhrubšieho zrna dokázali, nemá obdobu! - Totálne okradli občanov! A pokračujú. Ak sa niečomu čudujem, tak je to, že národ ešte je ticho! Dokedy? A ty Lidhja urob si prosím ťa realnejšiu predstavu o dobe minulej a neužívaj psychomodulátory!
Koxo # XynaLasa04
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-05-21 08:26:56 d4254012
Nevidím našu budúcnosť až tak čierne, ako diskutéri na začiatku.
- Surovín síce nemáme nijako veľa, ale zasa máme obrovské zásoby pitnej vody (a rýb), čo nám krajiny s tisícročnými problémami s vodou môžu závidieť (aj závidia). Jeden zdroj bohatstva.
- Máme krásnu prírodu s lesmi plnými zveri a ak si ju sami nezdevastujeme a nevyrúbeme (čo sa, bohužiaľ, v súčasnosti deje), máme kde žiť a čo ponúknuť aj turistom. Druhý zdroj bohatstva.
- Sme od nepamäti neustále "ohýbaní" kadejakými nadvládami, ale stále sme tu. Naučili sme sa prispôsobivosti a umeniu prežiť aj vtedy, keď iní by to už vzdali a ušli niekam inam. Zostali sme, napriek častej nepriazni, dobrácky a pohostinný národ. A to je vlastnosť, ktorá nás obohacuje, resp. zvýhodňuje - tretí zdroj bohatstva.


Isto, že by sa o tom dalo diskutovať z rôznych uhlov pohľadu, lebo v dnešnom svete je za bohatstvo pokladané predovšetkým to, čo je rýchlo likvidné (speňažiteľné). Ale o takú diskusiu nestojím, lebo na ňu nemám čas. Len som chcel povedať, že výhľadovo nemáme len holú prcinu a jaskyne.


A že tu Lidhja - po albánsky "vztah" - neustále pľuje jedovaté slinky? To ma prestalo trápiť už dávno. Má právo vyjadriť sa tu. Nebráňte mu. Nič viac.

Luko # LidySesy00
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-05-21 10:10:37 c3a87f42
loading...
Zoskočí sem beobachter, napísal 1 príspevok a aký je znalý, asi tajný špiceľ, čo sleduje a pozoruje. Potom prezraď aj kto s kým diskutuje, ak máš prehľad. Ale ja nechcem diskutovať. Odmietam demokraciu. O pravde sa má diskutovať? Aby ste si presadili lož a vulgarity? Aby ste sa posmievali, lebo vás je viac? Diskutujú iba tí, čo nekonajú, ale chceli by prikazovať usilovným ako majú postupovať, ku akému výsledku majú dospieť a ako sa majú chovať k ľuďom. Diskusie sú len pre nehybných lenivcov.

Lidhja # JojaVime40
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-05-21 20:39:15 b2288a6c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Podfuk s internetovými roboty epických rozměrů


Podfuk s internetovými roboty epických rozměrů
Jedna z nejzábavnějších zpráv dne má co dělat s razií Instagramu, aby udělali čistku od falešných uživatelů tím, že budou odhalovat „celebrity“, které jimi jsou jen díky rozs...
Prohledání 100 tisíc galaxií neobjevilo žádné stopy pokročilých civilizací
Soľ nad zlato alebo zlato nad soľ?
Národné športové centrum

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.03 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles