Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící

V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou vydávány za projev levičáctví a multikulturalismu.

Ovšem není to nic nového pod sluncem, ani v historii Evropy. Pokusy o integraci Cikánů do společnosti jsou zde od prvních okamžiků, kdy se zde objevili.
První ucelené zmínky o Cikánech máme ze 14. století z Balkánu a koncem čtrnáctého století i ze střední Evropy. Do Itálie a Francie dorazili kolem roku 1420 a roku 1425 se objevují ve Španělsku. Jejich putování Evropou bylo završeno začátkem 16. století, kdy se objevují na britských ostrovech a ve Skandinávii. Ve většině Evropě se jim tehdy říkalo "Tataři", "pohani", nebo "Egypťané".
Slovo cikán se sice začalo používat ihned po jejich příchodu do Evropy, ale není zcela jasné, kde se vzalo, na rozdíl od anglického pojmenování "gypsies", které je odvozeninou od anglického slova "Egyptians". Jako nejpravděpodobnější vysvětlení původu slova cikán je řecké slovo "athinganos", což znamená nedotknutelný, přestože jsou i další teorie o původu tohoto slova, jako například perské slovo "asinkan" označující kováře.
Po svém příchodu do Evropy byli Cikáni přijímáni vysloveně pozitivně a s neskrývanou sympatií. Zda na to mělo vliv i předchozí vylidnění Evropy za období Velkého moru je těžko říci, ale není to nepravděpodobné. Pravdou však je, že dostávali ochranné glejty od císařů, králů a knížat. Stejně jako od anglického a švédského panovníka dostali plnou podporu k usídlení se na jejich území. Tento kladný přístup však nevydržel moc dlouho. Necelých padesát let po svém příchodu se sympatie k Cikánům mění v nevraživost a jejich "diskriminaci". Jestliže teď jsou hoštěni a obdarováváni, tak je to proto, aby co nejrychleji táhli zase dál.
Roku 1493 jsou vykázáni z Milána, říšské německé sněmy je vykázaly roku 1497 z Lindau a roku 1498 z Freiburgu. Španělsko v roce 1499 vydalo nařízení, které Cikánům nakazovalo se buď usadit, anebo do 60 dnů odejít. Následovalo vykázání Cikánů z dalších zemí. Francie je vykázala roku 1510, Portugalsko 1526, Anglie 1530, Dánsko 1536, Švédsko postupně během 40. let 16. století. Z Kolína nad Rýnem se zachovalo 26 rozhodnutí městské rady v nichž jde o vykázání případně zatčení Cikánů.
Proč najednou takový obrat? Jako vždy, ani zde neexistuje jednoduché a laciné vysvětlení. Bylo by snadné říci, že vina leží na Cikánech a jejich způsobu života, ale to by byla jen půlka pravda. Cikáni při svém příchodu jako "poutníci" zapadli velmi dobře do pozdně středověké Evropy, byli nejenže vítáni, ale byla jim nabízena i pomoc. Co znemožnilo jejich integraci do tehdejší společnosti bylo, že přijali vnímání sebe sama tak, jak je vnímala lidová společnost, namísto, aby si sami našli v té společnosti místo. Ale i tak to zcela nevysvětluje ten náhlý obrat v postoji k této skupině.
Další, a to zcela podstatnou věcí bylo, že Cikánům tehdejší společnost a hlavně šlechta přestala věřit. Cikáni jako svobodní lidé, nevázání poddanskými povinnostmi sloužili tomu, kdo nabídl více. Prohnanost? Ne zcela, bylo to běžné chování v tehdejší době pro ty, kteří nikam nepatřili. Ať už to byli žoldnéři, drobní šlechtici bez majetku, potulní kejklíři apod. Problém byl však jinde. Zatímco výše jmenovaní do společnosti patřili, řídili se jejími pravidly a navenek uznávali stejné principy, tak Cikáni tvořili tajemnou uzavřenou společnost.
Společnost, která neměla místo na zemi, která kočovala. Společnost, která byla viděna jako svobodomyslná, nesvázána vírou, ani zákony. Společnost, kde se věštilo a prováděly se tajemné čarodějné obřady a léčitelské rituály. Snažili se Cikáni vylepšit svůj obraz? Ne, naopak, to co jím bylo přisuzováno, začali využívat ve svůj prospěch, což jim na druhé straně na důvěře moc nepřidalo.
Je možné říci, že tak jak zpočátku svého příchodu dostávali na svou žádost průvodní a ochranné listy, které jím dovolovaly pobyt v té, či oné zemi, nebo panství a umožnily jím začlenění do tehdy personálně strukturované společnosti, tak s prosazováním teritoriálního chápání státu nastává obrat a to i ve vnímání Cikánů a jejich života. Zatímco dříve to byla dohoda s panovníky, která nijak nenarušovala statut společnosti, tak později tento styl života byl již nepřijatelný a znamenal ohrožení samotné struktury státu.
Přesto, ani po této změně nedochází k nějakému velkému útlaku cikánských skupin a rodin. Jednotlivci se mohou usazovat a mnohdy se tomu tak i děje. Jako kočovníci jsou postaveni na úroveň putujících žebráku, kdy ač nevítáni, tak za almužnu mají možnost si obstarat prostředky drobnými pracemi. A také krádežemi slepic, koček, chleba. Podle tehdejších žalob to bylo opakující se téma. Krádeže, plenění, magie. K tomu všemu se Cikáni beze všeho přiznávali. Tyto drobné prohřešky spolu s pověstí jaká se o Cikánech nesla, nakonec vedly k tomu, že když se Cikáni někde utábořili, tak všechny krádeže šly na jejich vrub, bez ohledu zda kradli, anebo ne.
Paradoxem je, že v té době nebylo neobvyklé, když šlechtic dovolil na svém panství usazení jedné skupině Cikánů (za úplatu), která měla jeho panství chránit proti ostatním. Cikáni se prostě svým způsobem života lišili od usedlíků takovým způsobem, že ti vedle nich vypadali jako ti nejpoctivější a nejbohabojnější na zemi. Jak je napsáno v Bavorské kronice. "U nás je zlodějství a loupežení zakázáno pod hrdelním trestem a jim je povoleno". Prostě panstvo si některé služby Cikánu kupovalo tak, že bylo ochotno nad jejich krádežemi přimhouřit oči.
I přes toto počínající období odmítání Cikánů a jejich života nelze říci, že by docházelo k jejich velkému pronásledování, přes to, že na ně začalo být pohlíženo jako na lidi na okraji společnosti a bezbožníky. Z hlediska jejich příchodu do Evropy měli Cikáni tu smůlu, že se zde objevili v době, kdy se Evropa začala pomalu měnit a oni se těm změnám nedokázali přizpůsobit. Lidé bez hranic a bez domova najednou přestali být vítáni tam, kde začaly platit pevné hranice, kde byla jasně vymezená struktura společnosti. Ale to už je jiná kapitola.Author: Martin Kavka # NijuLimy04
Svet2017-04-194
-
 54%  ( 3 people voted )
+
Ale tá dievčina vyzerá zdravo...
Tallulah # RipiWaxo60
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-21 16:55:28 55e4d179
Ach ...M.Kavka04.. sme aj v našej krčmičke "UNESENÍ" Vašími znalosťami o "cikánech".. Dejinne... Nás by zaujímalo ale radšej riešenie "RÓMSKEJ PROBLEMATIKY " ,aj v osadách , aj v otázkach neprispôsobivosti ...Ináč vieme ten ich "Indo..áziatsko..africký " prapôvod identifikovať. Máte šancu sa prezentovať... a budete...oné izé...min. VAJDA či prezidentov zmocnenec...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-21 18:48:42 58d4289b
Jeden môj dobrý kamarát raz povedal. "Cigáň sa bojí, ale moslim nie!"

Cikani # GaduWaka93
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-22 18:23:43 b28f4e97
Je to véééľni jednoduchá problematika. Doporučujem Dôležité. sk--- "MANAGEROM" aby zvýšili "atraktivitu" svojích /kedysi intere nstaných/ " obdrizdov" , predovšetkým --NIE napätných aby sa "UPäLI" k cieľu " KTO K ZVEREJNENEJ TÉME" povie/napíše / naj ---Srandu----/ ako príklad : ono umyť si medzinožie znamená nebyť ...lákava vraj... hovoria ...tieto... naše..rozmnožovadla ./
Klopi # GuqeBocy11
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-22 20:39:12 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
se   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň

KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA


KONEC TELEVIZNÍHO ČESKOSLOVENSKA
Snaha českých a slovenských televizí vyždímat z televizních diváků a kabelovek co nejvíc peněz a vykolíkovat si národní vysílací prostor likviduje zbytky československého televizní...
Vláda jednorožců
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Najčítanejšie za týždeň

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou ...
ŠVÉDSKO UPADAJÍCÍ DO ANARCHIE
Nenápadný půvab buržoasie
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS

Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech


Ricardo a komparativní výhoda po 200 letech
Myšlenka komparativní výhody je nezbytnou součástí intelektuální výbavy každého ekonoma. Na 200. výročí vydání „Zásad politické ekonomie a zdanění“ salutuje tento sloupek úsp...
ČIŇ (SOCIÁLNÍMU) STÁTU DOBŘE, JEN SI PAK NESTĚŽUJ, AŽ SE OCITNEŠ V PASTI
United Airlines - důsledek státní regulace?
KRYPTO 7: CO PŘIŠLO PO SILK ROAD

Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)


Vlastnictví, skvělé řešení problémů (2/2)
Systém úplného soukromého vlastnictví ve svobodné společnosti by zajistil mírové prostředí, ve kterém by spravedlnost byla nejvyšším principem a nikoliv výjimkou (jako je tomu dnes...
Rozprávkar, ktorý nepoznal hanbu
Prvé prikázanie regulátora: nezakážeš
Vláda jednorožců

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Občas si někdo Kubu idealizuje jako úspěšný model nekapitalistického státu. Minulý měsíc ale výzkumný ústav NORC při Chicagské univerzitě zveřejnil studii veřejného mínění kubá...
Venezuela a Farma zvířat
Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
V KANADĚ SE OPĚT VRAŽDILO ZA POKŘIKU ALLAHU AKBAR! KANADSKÝ PREMIÉR VŠAK VÍTÁ VŠECHNY UPRCHLÍKY Z MUSLIMSKÉHO SVĚTA

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Odpálením pěti tuctů Tomahawků z vojenské základny mohl president “America First” vtáhnout Západ do další války na Středním východě, ve které ne všichni jeho lidé chtějí ...
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE
TIM ALLEN: PRÁVĚ TEĎ JE HOLLYWOOD ÚPLNĚ JAK NACISTICKÉ NĚMECKO
Muž, který se nestal králem

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Hovoriť niečo všeobecne o Číne je nebezpečné. Je to ako hovoriť niečo všeobecne o Európe, kde vedľa seba žijú Nemci a Taliani, alebo kde fungujú inštitúcie Veľkej Británie a ...
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku
Ekonomický příběh naší doby. Autoritářská mašina na růst. Vzdělání

POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?


POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
Desetitisíce Rusů si dodaly odvahy a o víkendu protestovaly proti masivní korupci ve své zemi. Stejně tak vyšli do ulic Bělorusové nespokojeni s domácí hospodářskou situací. Výsledkem ...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

Bitcoin nám stresuje


Bitcoin nám stresuje
Medzi vývojármi a celkovo v komunite sa už dlhodobo diskutuje o tom, čo ďalej s Bitcoinom. Pretože jeho používanie narastá a s ním aj počet transakcií. A keďže ťažiari, ktorí sa ...
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu
Raketový rast miezd

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY


MULTIKULTURNĚ OBOHACENÁ FRANCIE: ŽIDOVSKÉ DĚTI MAJÍ STRACH CHODIT DO ŠKOLY
Francouzský vzdělávací systém je jeden z nejlepších na světě, míní i 25 let po svém absolutoriu na veřejné vysoké škole v Paříži, Stephane Tayar, židovský počítačový ...
Bude někdo bojovat za práva většiny?
Všetci zarábame málo – učitelia ale ešte menej
PREČO VOĽNÝ TRH?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.025 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | Čistenie pleti hĺbkové v Bratislave Hlbkove cistenie pleti Bratislava Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón Bratislava Kozmetika Bratislava Beauty salon Bratislava | Kozmetický salón v Bratislave salón krásy Bratislava Kozmetický salón bratislava kozmetika Bratislava Kozmetika v Bratislave omladenie pleti Bratislava regenerácia pleti Bratislava beauty salon bratislava chemicky peeling bratislava hlbkove cistenie pleti bratislava Mezoterapia Bratislava Mezoterapia v Bratislave Omladenie pleti v Bratislave Regeneracia pleti v Bratislave Omladenie pleti kyselinou hyaluronovou | Mezoterapia Bratislava Dermaroller Bratislava Mezoterapia v Bratislave Kyselina hyalurónová Omladenie pleti kyselinou hyalurónovou Regenerácia pleti Sonoforéza | Chemický peeling v Bratislave aha chemicky peeling v Bratislave Chemicky peeling Bratislava peeling aha kyselinami v Bratislave Kozmetický salón v Bratislave Kozmetika Bratislava Hĺbkové čistenie pleti Bratislava Salón krasy Bratisalava