Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Noam Chomsky o demokracii a vzdělávání


Noam Chomsky o demokracii a vzdělávání

Právě nyní se ocitáme v periodě obecné regrese, a to nejen ve vzdělávání. Mnoho z toho, co se děje, je svým způsobem porážka 60. let; 60. léta byla periodou demokratizace. Společnost se stala mnohem civilizovanější a vzdělávání se dostalo do centra pozornosti napříč politickým spektrem...
Rozhovor o tom, jak může být škola úžasným místem, jak lze třeba historii revoluce za nezávislost předat dětem tak, aby ji vnitřně prožily, ale i o tom, že vzdělávací systém slouží zejména společenské kontrole nad občanskou společností. "Dělníci v 19. století v Anglii sice nechodili do školy, ale byli pravděpodobně vzdělanější než aristokracie," říká Noam Chomsky.

Noam Chomsky je americký lingvista, filosof, politický kritik a aktivista. Je významným emeritním profesorem lingvistiky a filosofie na MIT (Massachusetts Institute of Technology, jedna z prestižních amerických univerzit, pozn. překladatele), kde působí už přes 50 let. Učitel historie Daniel Falcone pořídil rozhovor s Chomskym pro server Truthout v jeho kanceláři dne 14. 5. 2013.

Daniel Falcone: Chtěl jsem vám položit několik otázek o vzdělávání ve 21. století.
Chomsky: Nejsem si jist, jestli téma existuje.

Ano, jistě. Dobrá, mohl byste před diskusí o 21. století okomentovat historii této země spojenou se vzděláváním a to, jakou tradici jsme si ve spojitosti se vzděláváním vypěstovali?
To je zajímavá otázka. Spojené státy byly pionýry v masovém veřejném vzdělávání. Tohle zde (MIT, pozn. překladatele) je vlastně státem zřízená univerzita, která je součástí velké expanze našeho vzdělávání v 19. století prostřednictvím federálního zřízení. Většina z nich je dál na západě, ale tohle je jedna z nich. Pak je tu veřejné masové vzdělávání, to je taky hezká věc. To nemělo hlavní přínos, ale bylo způsobilé. Jeden příklad, částečně se to týká doby nezávislých farmářů, z nichž někteří byli velmi radikální. Pojďme zpět do 19. století, Farmářská aliance (hnutí rozvíjející se v 70. a 80. letech 19. století v USA, spojující několik politických frakcí a hájící zájmy nezávislých farmářů, pozn. překladatele) vzešla z Texasu a byla nejradikálnější lidovou demokratickou organizací v historii, alespoň si to myslím. Těžko tomu uvěřit, když se podíváte na dnešní Texas.
Tak tedy, tehdy tam žili nezávislí farmáři. Bránili svá práva, nechtěli být otroky. A právě oni měli být přesměrováni do továren a z nich se měly stát nástroje někoho jiného. Tehdy vůči tomu panoval značný odpor. Nu a veřejné vzdělávání se tak ve skutečnosti zaměřilo na to učit nezávislé lidi tomu, jak se stát pracovníky v průmyslovém systému.

Bylo toho ale více. Ralph Waldo Emerson to vlastně komentoval, když řekl něco v tomto smyslu: slyšel jsem mnoho politických lídrů říkat, že musíme mít masové veřejné vzdělávání. Důvodem je, že miliony lidí, kteří volí, je nutno vzdělat, aby je udrželi v dostatečné vzdálenosti od jejich hrdel. Jinými slovy, trénují je v poslušnosti a servilitě, aby nepochopili, jak svět funguje, a nechtěli jejich hlavy.

Právě nyní se ocitáme v periodě obecné regrese, a to nejen ve vzdělávání. Mnoho z toho, co se děje, je svým způsobem porážka 60. let; 60. léta byla periodou demokratizace. Společnost se stala mnohem civilizovanější a vzdělávání se dostalo do centra pozornosti napříč politickým spektrem – liberálové, konzervativci, obojí společně. Je svým způsobem zajímavé číst liberální literaturu ze 70. let, ovšem pozornost zasluhuje to, čemu na liberálním konci říkají "chyba institucí odpovědných za indoktrinaci mladých". Právě tato používaná fráze vystihuje liberální úhel pohledu skutečně přesně. Udržet je od našich hrdel na distanc. Jenže indoktrinace mladých neprobíhala správně. Byl to vlastně Samuel Huntington, profesor politologie z Harvardu, oddaný myšlence liberalismu (Huntington se proslavil zejména knihou o střetu civilizací, The Clash of Civilizations, v níž prognózuje, že po studené válce budou různé kulturní identity hlavním zdrojem konfliktu, pozn. překladatele). Právě on je spoluautorem obsáhlé zprávy krize demokracie (The Crisis of Democracy). Tam je uvedeno, jak zvýšit indoktrinaci a dostat se zpět na demokratizační vlnu. Ekonomika se ostře změnila, když prošla liberální periodou, s čímž přišla radikální nerovnost, stagnace, finanční instituce a všechny tyto problémy. Důležité je, že dluhy studentů za vzdělání začaly vysoce růst. To je ovšem samo o sobě indoktrinací. Nikdy to ovšem nebylo prostudováno. Důležitými věcmi se obvykle nikdo nezabývá; přitom jde jen o to dát dohromady kousky informací. Jedno minimálně zůstává podezřelé, tedy že rostoucí studentské dluhy jsou nástrojem indoktrinace. Je těžké si představit, že by k tomu byl nějaký ekonomický důvod. Vzdělávání v jiných zemích je bezplatné, jako třeba v Mexiku, a to je chudá země.

Finsko, které má nejlepší vzdělávací systém na světě, alespoň podle dostupných údajů, má bezplatné vzdělávání. Německo také. Spojené státy byly v 50. letech mnohem chudší zemí než dnes. Nicméně vzdělávání bylo v podstatě bezplatné: G.I. Bill a podobně (G. I. Bill je zkrácený název pro zákon Servicemen’s Readjustment Act, který zajišťoval válečným veteránům sociální výhody, pozn. překladatele). Chybí zde ekonomický důvod pro vysoce zpoplatněné vysoké školství a vysoké zadlužení studentů.

Roli zde hraje mnoho faktorů. A jedním z nich pravděpodobně je, že studenti jsou chyceni do pasti. Jiným faktorem může být, co se děje s učiteli jako vy. Učitelé se mění na pouhé pomocníky, dočasné pracovníky, kteří nemají žádná práva. Nemusím vám říkat, jak to je, vy o tom můžete povídat mně.

Nicméně čím více můžete mít diplomovaných absolventů, dočasných pracovníků, nerovných odměn za práci (Chomsky zde naráží na tzv. "two-tier payment", systém, v němž jedna skupina pracovníků dostává nižší odměny a sociální výhody než jiná, pozn. překladatele), tím více lidí máte pod kontrolou – a všechno tohle se děje. Nyní je to institucionalizováno prostřednictvím No Child Left Behind/Race to the Top (kampaně a legislativní úpravy na podporu vzdělávání, první z éry G. W. Bushe, druhá z období Baracka Obamy, pozn. překladatele); učení se na testy – snad nejhorší z možných způsobů učení. Nemáš se jako učitel zabývat myšlením studentů samých, výzvami, vyvoláváním otázek. Můžeme to vidět na té nejdetailnější úrovni. Vedl jsem spoustu rozhovorů na místech, kde se lidé obávají o vzdělávání, a potkal jsem učitele, kteří za mnou přišli a řekli mi, víte, učím v 6. třídě. Malá dívenka za mnou přijde a řekne, že se zajímá o něco, co se stalo ve třídě, že by chtěla vědět, jak se na to dívat. A já jí říkám, že to nejde; musíš se učit na test. Záleží na tom tvoje budoucnost i moje výplata.

Takhle je to všude. A jsou přitom patrné techniky ohlupování populace, stejně jako její kontroly. Pod republikány i demokraty. Obamova administrativa to prosazuje. A taky snaha zlikvidovat prostřednictvím tzv. charter schools (systém škol zakládaných nestátními subjekty se stání dotací, pozn. překladatele), všechno to není nic víc než snaha zničit veřejný vzdělávací systém. Tvrdí, že tak dávají rodičům na výběr, ale to je směšné. Většina lidí žádnou volbu nemá, žádná není. Je to jako když se říká, že každý může být milionář. Jistě, určitým způsobem to možné je, není proti tomu žádný zákon.

V některých vašich textech poukazujete na efekt taylorismu – metody řízení, která rozebere úkoly na drobné části a zvyšuje tak efektivitu – jako formy kontroly práce. Posiluje náš vzdělávací systém způsob kontroly práce?
Posiluje kontrolu mimo práci. Termín taylorismus je vlastně někdy používán i ekonomickým tiskem. Taylorismus rozvíjí kontrolu v práci, ale my bychom se měli zajímat o to, pod jakou kontrolou jsme mimo práci. K tomu existuje mnoho nástrojů a vzdělávání je jedním z nich. Reklama je druhým. Reklamní průmysl je velmi rozsáhlý a každý, kdo má otevřené oči, může vidět, proč tomu tak je. Především, reklamní průmysl je známkou neochoty nechat trhy fungovat. Pokud máme trh, neměli bychom mít reklamu. Pokud někdo chce něco prodat, řekne, co to je a vy si to koupíte, pokud chcete. Ale pokud máme oligopoly, jejich zájem je zastavit cenovou válku o zákazníka. Musejí produkty diferencovat a reklama mate lid v tom, proč by raději měli kupovat tohle než tohle. Stačí prostě lidi obrátit na konzum – pokud se vám to podaří, jsou v pasti.
Začíná to už u malých dětí. V současnosti je skutečně velká část reklamního průmyslu zaměřená pouze na to zajmout děti. A to dětství poškozuje. Každý, kdo má s dětmi nějakou zkušenost, to vidí. Je to doslova destrukce dětství. Děti nevědí, jak si hrát. Víte, nemohou jít ven, jako když jsme my byli dětmi a měli jsme volné nedělní odpoledne. To jste šel ven na hřiště a tam jste našel tlupu jiných dětí, hráli jste si s balónem nebo jste dělali něco jiného. Dnešní děti nic takového dělat nemohou. Jejich čas začali organizovat dospělí, nebo děti tráví čas doma se svými technologickými hračkami a videohrami.

Ale myšlenka jít ven a tam si hrát se všemi tvůrčími výzvami, s pochopením: to už pominulo. A stalo se tak zcela vědomě s cílem zachytit děti od raného věku a proměnit je v závislé konzumenty. A to znamená být pouze sám pro sebe. Získáváte sociopatické chování ztělesněné Ayn Randovou (americká spisovatelka, původem z Ruska, která obhajovala systém laissez-faire jako ten, který jediný dokáže zaručit individuální práva, v drtivé většině ostře kritizovaná, pozn. překladatele), který vychází přímo z konzumentské kultury. Konzumentská kultura znamená, že jsem tu pouze sám pro sebe; nestarám se o nikoho jiného. Myslím, že tohle skutečně ničí společnost v mnoha ohledech. A vzdělávání je toho součástí.

Máme jako národ nějaký důvod obávat se útoků na veřejné vzdělávání a dokončení privatizace vzdělávání?
Je to součást kontroly a ohlupování populace, to je podstatné. Má to hodně co do činění s blížící se katastrofou, zejména katastrofou v oblasti životního prostředí. Je to velmi vážné. Není to věc současných generací, je to věc vašich dětí a vnoučat. Veřejnost je přitom velmi blízce nakloněna vědeckému konsensu. Pokud se podíváte na průzkumy, lidé to považují za vážný problém. Měli bychom s tím něco dělat. Vláda to dělat nechce, a korporátní sektor nejen že to dělat nechce, stojí v přímé opozici. Vezměme kupříkladu ALEC (American Legislative Exchange Council, konzervativní lobbyistický trust složený ze zástupců zákonodárců, podnikatelů a nadací, pozn. překladatele). Tato organizace je financovaná korporacemi bratří Kochů (Koch Industries je jednou z největších soukromě vlastněných firem v USA, pozn. překladatele) a podobných lidí. Je to organizace, která formuluje legislativu států, formuluje je přímo pro zákonodárce. Má velký vliv a skrze něj může hodně získat. V současnosti mají nový program, který vypadá na první pohled velmi dobře. Chtějí zvyšovat úroveň "kritického myšlení". Způsob, jakým chtějí zvyšovat kritické myšlení, souvisí s "vyrovnáváním vzdělávání". "Vyrovnané vzdělávání" znamená, že pokud děti učíte něco o klimatických změnách, musíte je zároveň učit klimatické změny popírat. Je to jako učit o evoluci a zároveň o kreacionismu, čímž dosáhneme kritického myšlení.
Tohle vše jsou způsoby, jak udělat z populace tlupu imbecilů. Je to skutečně vážné. Myslím, že je to otázka života smrti, nejen problém s tím, že společnost bude horší.

Jaké jsou, podle vás, důležité vlastnosti školy? Na čem je dobrá škola založena?
Dobrá, popíšu školu, do které jsem jako dítě chodil. Byla to škola vedená následovníky Johna Deweyho (John Dewey byl americký filosof přelomu 19. a 20. století, proponent filosofického pragmatismu, výrazně se věnoval otázkám spojeným s reformou vzdělávání, pozn. překladatele), byla to experimentální škola provozovaná Temple University, která měla velice kvalitní pedagogickou fakultu. Byl jsem tam od svých 2 do 12 let. Poté jsem odešel na Central High School ve Filadelfii, střední školu s akademickým zaměřením. Možná ji znáte, byla to chlapecká škola, asi už není.
Ano, dnes už tam probíhá společné vzdělávání.
Byla to škola se všeobecným zaměřením. Než jsem se dostal na střední školu, doslova jsem netušil, že jsem dobrý student, protože taková otázka nikdy nevzešla: každý byl dobrý student. Děti byly povzbuzovány k tomu, aby dělaly, co je baví a co jim jde nejlépe, mělo to strukturu, mělo to program. Přeskočil jsem celý ročník, ale nepřikládal jsem tomu žádnou pozornost a ani nikdo jiný tomu nepřikládal pozornost. Byl jsem sice nejmenší dítě ve třídě, ale otázka, zda-li je někdo dobrý student nebo ne, nikdy nevyvstala. To je něco, co bychom se měli snažit dělat lépe.
Děti nebyly takto zařazovány; nebyly známky. Zato jsme měli hodně společné práce, společných projektů a byli jsme stále povzbuzováni ke studiu, k objevování nových otázek. Mělo to velký úspěch. Všechno si to velmi dobře pamatuju. Zato když jsem přišel na akademicky zaměřenou střední školu, je to jako černá díra. Byl jsem schopen získat nejlepší známky i stipendium na vysokou školu. Také jsem tam dost dobře jít nemusel a vystačit si s tím, co jsem se naučil sám.

A škola je právě tohle. Není přitom žádný důvod, proč by nebylo možné realizovat ji tak kdekoliv. Zrovna dnes jsem obědval s jedním z členů fakulty, kterého znám dlouhá léta a který pracuje na vzdělávacích programech v přírodních vědách pro střední školy. Popisoval mi programy podobné těm, které se snaží zavádět do škol po celém světě, shodou okolností ale nikoliv zde. Tak mi tedy popisoval jeden, který začíná otázkou "Jak může komár létat v dešti"? A následuje otázka, proč by to měl být vlastně nějaký problém? Takže studuješ sílu dešťové kapky zasahující komára – je to jako když člověka strefí lokomotiva. Jak je tedy možné, že se nerozbije na kousky? A co jim umožní zůstat nahoře? Pak následuje milion dalších otázek. Začneš je řešit. Začneš se učit fyziku, biologii, mnoho dalšího. Je řada věcí, které studenti mohou, mohou klást otázky, usilovat o jejich řešení, dělat experimenty a jiné věci. Toto je podle mého vzdělávání. Nejde jen o to naučit se, jak létá komár v dešti, zároveň se učíte, jak být tvůrčí a proč je vzrušující se věcem učit, věci vytvářet a vynalézat. A to lze dělat už od mateřské školy.

Jeden takový vzdělávací program pro mateřské školy byl popsán v Science Magazine: zabývali se otázkou, proč vzdělávací systém ničí zájem. Ve zmíněném vzdělávacím programu dostaly děti nádoby, v nichž byly různé objekty, oblázky, skořápky, semínka a jiné. Jejich úkolem bylo vybrat pouze semena. Děti si tedy udělaly vědeckou konferenci, na které diskutovaly způsoby řešení, které by mohly vyzkoušet. Byť učitel zůstává v pozadí a radí, děti jednají vcelku nezávisle. Nakonec se jim podařilo semínka vybrat. V tom okamžiku dostaly děti lupu, učitel semena otevřel a děti se podívaly dovnitř. Objevily zárodek, který může vzklíčit. Děti se tím neučily jen biologii, učily se také, že je zábavné věcem rozumět a objevovat je. A na tom záleží. Je úplně jedno, jak moc se ve škole učíte. Jde o to, zda se snažíte přijít věcem na kloub a pracovat či studovat sám od sebe. A to se dá dělat na jakékoliv úrovni. Takové může být studium na vysoké škole; tohle všechno lze dělat na dobré vysoké škole, například na této vysoké škole k tomu nepotřebujete známky. Nepřikládají jim žádnou pozornost.

Stejně tak je možné dělat to i v mateřské škole. Tohle je způsob, jak dělat dobrou školu; místo, kde je všechno možné.

A tohle jsou přirozené impulsy?
Děti jsou přirozeně tvůrčí, pochopitelně v nich ale nesmíte jejich přirozenou kreativitu udusit. Právě přirozená zvídavost je vede k neustálým otázkám "proč?"
Skvělá předměstská škola, bohatá na prostředky. Někdy musejí čelit apatii a indoktrinaci, úzkému ideologickému spektru. Je to podle vás dáno kulturními podmínkami, nebo je našemu vzdělávacímu systému vlastní?
Tak to bylo i ve škole, na kterou jsem chodil ve Filadelfii, v dobách mnohem nižší korporátní kontroly nad společností. Nemyslím si, že by to bylo čemukoliv jakkoliv vlastní. Můžeme mít školy, které pracují s programy, o nichž jsem mluvil. A nejenom v oblasti přírodních věd, v mnoha jiných oblastech to jde stejně dobře. Vezměme si třeba historii. Mám přítelkyni, která byla učitelkou na škole v Lexingtonu, kde žiju, učila děti v 6. třídě. Byla dobrou učitelkou, velmi úspěšnou. Popisovala mi, jakým způsobem učila děti téma americké revoluce za nezávislost. Několik týdnů před tím, než měli látku probírat, začala žáky podrobovat svévolným restrikcím, nutila děti dělat věci, které neměly rády a které jim nedávaly žádny smysl. Po krátké době toho měly děti plné zuby a začaly se dávat dohromady, aby v tom učitelce nějak zabránily. A v tom okamžiku jim učitelka začala vykládat o revoluci za nezávislost. Děti velmi dobře porozuměly, o co jde.
To je chytré.
Neexistuje žádná úroveň, kdy takové věci nemůžete dělat, pokud jste učitelem, který má kontrolu nad tím, co dělá. Pokud je nějaký respekt k učení, vychází z toho, že učitel má kontrolu. Avšak právě to podléhá destrukci: učitelova kontrola nad třídou jako kontrola pracovníka nad dílnou. To nelze připustit, to je taylorismus.
Kontrola shora, kontrola administrativní. Žádný respekt k osobě pracovníka, ať už se jedná o učitele, nebo strojníka. Je pozoruhodné, jak se to událo. Mám na mysli velkou studii jednoho z členů naší fakulty, Davida Noblea, který pracoval na historii technologií. Studoval strojní průmysl v 50. a 60. letech 20. století. Tehdy se začínala prosazovat počítačová kontrola strojů. Numerická kontrola výrobního procesu, velký pokrok.

Noble provedl detailní studii a je ohromující, jak to fungovalo. Byly sledovány dva modely: v prvním bylo ponecháno kvalifikovaným strojníkům, aby celý výrobní systém řídili sami se svou detailní znalostí a dovedností napravovat problémy, přicházet s novými nápady atd. Ve druhém modelu totéž dělali manažeři. Studie ukázaly, že model, v němž systém řídili strojníci, byl úspěšnější, ale vybrán byl opačný model: model s disciplinovanými pracovníky. I když mohli mít vyšší profit, důležitější bylo mít disciplinované, poslušné pracovníky. Ne pracovníky, kteří dělají věci pro sebe, tedy z velmi jasných motivů. Pokud mohou pracovat pro sebe, začnou se velmi brzy ptát, k čemu mít šéfy. No a pak jsou šéfové v problémech. Něco jako okupační stávky, to je pro ně velké nebezpečí. To se dělo, a stejné je to ve školách.

Učitelům nelze nechat kontrolu nad třídou. Proto učení na testy; tehdy jsou učitelé disciplinovaní. Udělají, co se jim řekne. Jsou na tom závislé jejich platy, je na tom závislá jejich práce. Stávají se sociopaty, jako každý jiný. Tím pádem máme společnost, ve které platí "starám se sám o sebe, zapomenu na všechny statní". A z toho plyne, že se zbavujeme sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Proč bych měl platit za to, že dítě z domu naproti chodí do školy, když moje dítě do školy nechodí? Proč bych se měl starat o postižené vdovy? A tak dále.

A je tohle snaha demokratů i republikánů?
Ano, obou. Obama tvrdil, že sníží výdaje na sociální zabezpečení. Následně předstírali překvapení nad tím, co z toho vzešlo. Velmi komický příběh se objevil na první straně New York Times. Součástí programu Medicaid (forma podpory zdravotní péče pro nízkopříjmové skupiny, pozn. překladatele) jsou smlouvy se soukromými společnostmi na poskytování péče starým lidem, postiženým apod. Jedna studie zjistila, že to, co tyto společnosti poskytují, jsou kurzy jógy pro zámožné, a řada dalších podobných způsobů vydělávajících peníze. Jak to, že soukromé společnosti, místo aby pomáhaly lidem, vydělávají peníze? Tedy pokud se nad tím zamyslíme hlouběji, má soukromá firma za úkol pomáhat lidem, nebo má za úkol vydělávat peníze?
Co umění a hudba? Jsme svědky ořezávání nákladů ...
Ořezává se tím kreativita, ořezává se nezávislost. Domnívám se, že to je fáze, v níž mohou děti, v podstatě dospělí, vyjádřit sami sebe. Je důležité to omezovat.
Vyrůstal jsem v období velké ekonomické deprese. Moje rodina byla chudá, řekněme zaměstnanecká dělnická třída, řada z nich nikdy nechodila ani do první třídy, ale přitom jim byla blízká velmi vysoká kultura. Shakespearovy hry v parku, představení organizovaná WPA (Work Projects Administration, někdejší americká federální agentura, která v letech 1935 – 1943 poskytovala pomoc nezaměstnaným, pozn. překladatele), koncerty, a to je jen část života. Odbory poskytovaly vzdělávací programy pro své pracovníky, stejně jako kulturní programy. Vysoká kultura byla prostě součástí života. Pokud vás to zajímá, jedna studie pojednává o dělnické třídě v Anglii devatenáctého století a o tom, co četli, je to úžasné. Ukázalo se, že většinou nechodili do školy. Nicméně žili na vysoké kulturní úrovni. Četli současnou literaturu a klasiku. Autor studie dochází k závěru, že byli pravděpodobně vzdělanější než aristokraté.

(Překlad: Bohumil Kartous)
h ttp://blisty.cz/art/68883.htmlAuthor: Bohumil Kartous # JyreCuna53
Svet2013-06-121
-
 46%  ( 14 people voted )
+
Čím to je,že čím väčší intelektuál ,tým viac sprostosti narozpráva?


Jambo # JiwyDoxy10
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-09 14:07:41 4e63ef34

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody


 Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody
Zákeřný kybernetický úder, za nímž s největší pravděpodobností stojí bizarní severokorejský režim, se možná stane nejničivějším v historii hackerských útoků na americké ...
Chci legalizovat eutanázii. Je to základní přirozené právo člověka
Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku
Po Koncesionárikovi vám na dvere môže zabúchať aj Exekútorík

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1036 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made