Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nový model EU – Evropská konfederativní unie


Nový model EU – Evropská konfederativní unie

Existuje cesta, která zajistí Evropě zahraničně-politický vliv a zároveň zachová suverenitu členských států: konfederativní uspořádání. Evropa by pak zůstala relevantní i v následujících dekádách.

Friedrich A. Hayek, intelektuál, o jehož oddanosti tradičnímu liberalismu není třeba pochybovat, zakončil svoje neopakovatelné dílo Cesta do otroctví následujícím proroctvím: "Správně užit, federální princip organizace se skutečně může ukázat jako nejlepší řešení některých z těch nejtěžších světových problémů. Nicméně aplikace tohoto principu je nesmírně složitá a nelze uspět, pokud ho vedeni přílišnými ambicemi vystavíme náporu nad jeho kapacitu."1 V tomto kontextu je třeba uvažovat o budoucnosti Evropské unie. Jedná se nepochybně o organizaci obrovského potenciálu, a jak budu záhy argumentovat, také o prakticky jedinou možnost, jak si nejenom Česká republika, ale i celý evropský kontinent může zachovat relevanci ve světové politice. Evropská unie se ale také může stát (a do jisté míry se již stala) vehiklem bezmála utopických cílů evropských socialistů a kolektivistů nejrůznějšího druhu. I před tímto vývojem profesor Hayek varoval. Odpovědí těch, kterým leží budoucnost naší civilizace na srdci, nicméně nemůže být reflexivní euroskepticismus, neboť je třeba přehodit výhybku evropské spolupráce rozumným směrem, nikoliv naivně doufat, že dezintegrovaná Evropa může na světovém kolbišti obstát.

Konfederací rozumím unii, která koordinuje klíčové oblasti jako zahraniční politiku, mezinárodní bezpečnost a obchod, jinak však nechává svým členským státům dalekosáhlou volnost.

Evropská unie vznikla primárně z vnitřních důvodů, neboť byla vnímána jako efektivní nástroj udržení míru v Evropě. Není pochyb o tom, že v tomto ohledu unie nezklamala po dvou ničivých světových válkách, které rozvrátily prakticky celý kontinent, udržela unie své členy v mírovém stavu a nakonec znovusjednotila demokratický západ a postkomunistický východ. Je tedy z určitého pohledu paradoxní, že budoucí význam unie spočívá v její schopnosti umožnit Evropě hrát roli významného hráče v aréně světové politiky, nikoliv pouze v zajištění míru doma. Je pravděpodobné, že budoucnost mezinárodních vztahů bude definována (na rozdíl od éry studené války nebo začátku dvacátého prvního století) několika velmocemi. Není třeba dlouze připomínat vývoj dokumentovaný mnohými autory (lze doporučit například knihu Fareeda Zakarii The Post-American World). Ekonomická moc Západu je stále dominantní, nicméně vzestup nových velmocí typu Číny či Indie nelze ignorovat. Mezinárodní politika tak bude ve srovnání s posledními sedmdesáti lety postupně nabývat multipolárního charakteru.

Třetí cesta

Domnívám se, že existuje třetí cesta, která zajistí Evropě koordinovaný zahraničně-politický vliv, zároveň ale zachová suverenitu členských států ve smyslu vnitropolitických otázek. Touto třetí cestou je konfederativní uspořádání unie. Konfederací rozumím unii, která koordinuje klíčové oblasti jako zahraniční politiku, mezinárodní bezpečnost a obchod, jinak však nechává svým členským státům dalekosáhlou volnost. Premisa těsné koordinace zahraniční politiky je základním kamenem mojí analýzy. Aby však Evropská unie zůstala mezinárodně relevantním hráčem, musí si též zachovat ekonomickou robustnost. Mojí druhou premisou je tvrzení, že jednou z možností zachování výše zmíněné soudržnosti na poli zahraniční politiky a ekonomické robustnosti je dobře fungující měnová unie založená na dodržování pravidel. Společná měna upevněná neoddiskutovatelnými pravidly má potenciál nejenom podpořit obchod v rámci unie, ale také nabýt na významu jako světová rezervní měna.

Teorie tvrdí, že měnová unie může fungovat za přítomnosti dvou předpokladů. Tím prvním je participace ekonomicky relativně podobných států a tou druhou je dodržování jasně definovaných pravidel. Důvodem, proč je v současné době eurozóna tak zkoušeným projektem, a proč je vstup do eura pro Českou republiku v současnosti nevýhodný, je právě absence obou předpokladů. Státy na ekonomické úrovni Řecka byly do eurozóny přijaty předčasně a i vyspělí členové jako Německo léta ignorovali fiskální pravidla členství. To ovšem neznamená, že lépe kalibrovaná měnová unie, jejíž součástí by bylo Německo i Česko, by nebyla pro naši ekonomiku prospěšná. Opak je pravdou. Jak by tedy vypadala ona měnová unie, do které by se Česku vyplatilo vstoupit?

Postačí jasná pravidla, která by limitovala země ve schvalování nadměrných schodků a uvalila jasné sankce na ty, kteří se rozhodnou společnou měnu poškodit. Podobný systém byl již v minulosti navržen, v praxi ale nikdy nebyl vymáhán.

Často se lze setkat s tvrzením, že jakési evropské ministerstvo financí je jediným řešením současné krize. Není tomu tak. Nelze ignorovat fakt, že fungující měnová unie vyžaduje určitou míru fiskální koordinace a transferů. Tato fiskální koordinace však nemusí spočívat ve formě nadnárodní evropské vlády, která by národním vládám diktovala, jak nakládat se svými financemi. Nemusí spočívat ani ve všemocné vládě, která by snad dokonce jednotlivým zemím peníze přidělovala. Postačí jasně definovaná pravidla, která by limitovala země ve schvalování nadměrných schodků a uvalila jasné sankce na ty, kteří se rozhodnou společnou měnu ignorováním takových pravidel poškodit. Přestože podobný systém byl již v minulosti navržen, nikdy nebyl v praxi vymáhán a potenciální sankce nebyly nezbytně toho nejhrubšího kalibru. Je třeba zavést sankci, která vyvstává ze samotné logiky a kolektivní zodpovědnosti měnové integrace vykázání ze společné měny.

Výzva, které čelíme

Co se týče fiskálních transferů (vyrovnávajících nerovnosti mezi jednotlivými ekonomikami), domnívám se, že robustní evropský fond podobný evropským strukturálním fondům či Evropskému fondu finanční stability (tedy fondům, které již existují) by postačil. Tento fond by společně s rozpočtovými limity časem zvýšil konkurenceschopnost členských států. Dále by také snížil význam současné ekonomické asymetrie mezi jednotlivými zeměmi. Výzkum potvrzuje, že měnová unie typu Eurozóny vede díky společné měně k větší a přetrvávající nerovnováze platební bilance zahraničního obchodu. Znamená to tedy, že rozdíly mezi vývozem a dovozem jednotlivých zemí se zvětšují. Výzkum nás však ale také informuje o tom, že ekonomiky charakterizované pružnějším pracovním trhem a deregulací si s takovou nerovnováhou dokážou lépe poradit. Problémem mnoha evropských ekonomik je právě nezodpovědná fiskální politika a nadměrná míra regulace a státních zásahů v soukromém sektoru. V tomto článku představený model by tak nejenom posílil společnou měnu, ale zároveň i redukoval celkové státní útraty. V neposlední řadě by také vedl k odstranění strukturálních problémů, které vedou k evropské ekonomické dýchavičnosti, a které již Evropu trápí delší dobu. Evropská unie, ať už v konfederativní či jiné formě, je nepochybně i politickým projektem, a tak i měnová unie má svůj neoddiskutovatelný politický význam. Je ovšem nezbytné, aby společná měna dávala především ekonomický smysl.

Není pochyb o tom, že se na výše představený model Evropské konfederativní unie snese široká kritika, především z řad euroskeptiků. Vyzývám ale euroskeptiky, kteří se právem obávají nerealistických návrhů na vybudování evropské federace, aby přišli s vlastním plánem, který by Evropě umožnil zůstat mezinárodně relevantní i v následujících dekádách. Ochota nevybíravě odmítat jakýkoliv návrh, který náš kontinent ekonomicky a politicky posílí, postrádá nejenom intelektuální hloubku, ale zároveň i nezbytnou analýzu mezinárodní politiky. Skutečná výzva, které čelíme, je koordinovat ty aspekty evropské politiky, které umožní Evropě zůstat mezinárodně relevantní, a zároveň směle odrážet snahy o vytvoření evropské federace, která by nevyhnutelně omezila národní suverenitu v oblastech, ve kterých nemá unie co pohledávat.Author: Vladimir Chlouba # FapaNyho90
Európa2016-06-2411
-
 45% ( 1 people voted )
+
Podobne funguje napríklad švajčiarsko - ale tá suverinita kantónov sa prejavuje najmä v daňových otázkach, financií. EU by mohla fungovať ako voľnejšia konfederácia od tej švajčiarskej. Nechápem, prečo sa musíme podávať nezmyselným nariadeniam z Bruselu, ktorých je stále viac a viac. Nad niektorými už ozaj krútia hlavou aj v obyčajných krčmách. Tie neustále reklamy na JOJ-ke a Markíze koľko super trolejbusov a koľko super električiek bolo zakúpených zo zdrojov Únie. Ak by Slovenský Plynárenský Priemysel, Elektrárne a iná klúčová infraštruktúra by nebola rozkradnutá, tak by sme možno nemali prístup k miliardám - jednorázovým dotáciám, ale mali by sme prístup k stovkám miliónom ročne - každý rok a bez sprostých nariadení z Bruselu. Čiastočne je to naša hlúposť a slovenská nátura hrabať do vlastných vrecák a čiastočne manipulatívne sily zo západu. Sme pracovití národ, možno trošku hlupučký, ale časom sa nám otvárajú oči a budeme chcieť vyššiu životnú úroveň, výmenou za čestnú a kvalitnú produkciu a nie za výmenu prírodného národného bohatstva akou bol napríklad pokus ukradnúť nám pitnú vodu, alebo vzdať sa práva na sebaurčenie. Tie Tuskove provokatívne vyhlásenia o 250 000 EUR na jedného migranta ako trest, že ich nechceme. A potom sa čudujú, že Únia sa rozpadá. Mimochodom už len ten dátum 23-ho júna bol jasný odkaz - že kto to vlastne má v rukách - celé to divadlo ohľadne Brexitu. Čo teraz bude nasledovať - podľa mojej mienky do niekoľkých rokov sem napochodujú ruskí vojaci na pozvanie západných európskych predstaviteľov nastoliť poriadok, lebo ľudia už budú mať plné zuby kadejakých migrantov. Pozrite si túto predpoveď na dolezite.sk http://dolezite.sk/old/Palmove_listy_Odhaluju_budu
cnost_134.html

niektoré veci sa zmenili iné zrejme zostávajú - ale vždy je ešte čas usmerniť dianie lepším smerom a to pre všetkých!

SwissQuest # SexeMova97
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-25 00:51:40 b28f6dfd
KON do teho vůbec netahejte, to je vo něčem jiným, tomu federaci nemůžete nigdy přiblížit, páč se jedná o kvantový rozdíl.
Lichvokracie si zase najde náhradu, třeba to počítají přes nějakej obrovitej COCOMO program http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php aby jim furt neutíkali lidi na KOKOMO beach. Co gdyby se lidem už nechtělo ty šmejdy ani poslouchat, že.. Heh


Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-25 01:31:19 b248e52a
Zahraniční obchod provozuje YouSay už 200 let a lidem ve světě už to leze krkem.

Columbus dovezl indiánům korálky a pak je okradl u celý kontinent. Tož takkový obchody už skončili a gdo si ještě myslí, že se proexportuje na měsác, tak je hlupák. Jó, příchází doba, každý za své a na svém. Muheeeee

Sasin # KixiXoke65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-25 01:39:51 b248e52a
K:
"Co se týče fiskálních transferů (vyrovnávajících nerovnosti mezi jednotlivými ekonomikami), domnívám se, že robustní evropský fond podobný evropským strukturálním fondům či Evropskému fondu finanční stability (tedy fondům, které již existují) by postačil. Tento fond by společně s rozpočtovými limity časem zvýšil konkurenceschopnost členských států." Možná to tak je, ale před tím by mělo být splněno několik dalších podmínek. Za jednu z nejdůležitějších pokládám právo jednotlivých státu na určitou vlastní autonomii při zřizování a používání vlastních obdobných strukturálních fondů, včetně práva odmítnutí spolufinancování a užívání federálních strukturálních fondů. Vycházím z dosavadních zkušeností s fondy EU. Okolo nich zde vládne docela korupce, a díky nim se u nás postavila i spousta nesmyslů, jako například hodně hustá síť golfových hřišť pro snoby. Nu a eurohumbuk je kolem toho náramný a velice urážlivý. Nevím, jak je to na Slovensku, ale mám za to, že u nás je to tak, že mezi 1.1.2004-31.12.2015 (13 let), ČR přijala z EU navíc (oproti tomu, co tam odvedla) cca 21 miliard EUR. Vyděleno těmi roky a měsíci a počtem obyvatel, jsme každý z nás, včetně dětí, důchodců a nezaměstnaných dostávali od západoevropských daňových poplatníků legračních 15 Euro měsíčně (protože je nás Východoevropanů cca 2,5 méně, než Západoevropanů, tak každý Západoevropan na nás Čechy měsíčně posílal cca 6 Euro! = velice levně si vykupoval své svědomí za ekonomické rabování v naší zemi). Za to jsme ale povinní s úsměvem na rtech nechat si leccos líbit... Náklady na členství spojené i s různými euronesmysly nás pak stojí mnohem více... Takže takhle bych tedy ty strukturální fondy určitě dále již nechtěl. Pak je zde další věc - hlavním problémem EU je Evropská komise! Nikým nevolený orgán, který vymýšlí všechny ty koniny, které způsobují současné problémy. Podle mě by jednoduše stačilo udělat pár jednoduchý reforem EU, a ani by se EU nemusela rušit. Jednoduše bych zrušil EK, či jí alespoň sebral její moc, a také onu armádu 64 000 úředníků s průměrným platem 200 000,-Kč (cca 7 000 Euro/měsíčně) v čistém. Evropský parlament by měl dostat tu moc, kterou má dnes EK - pak je šance, že EU se stane funkčním útvarem.
Spektator # MecaNyty02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-25 11:10:10 6def47d6

Marek 3:23-26

23. Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana?
24. Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát.
25. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26. A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, a je s ním konec.

any # GageFyma34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-25 14:40:38 5b941404
Sasine, "doba, každý za své a na svém."
To je sice pěkný, ale když mluvíš "každý" nemůžeš tím přece mínit něco tak vymyšlenýho a neexistujícího jako je "stát". "Každý" se týká jedině jedinců-opravdových reálných.
A s tím je spojena otázka ZÍSKÁVÁNÍ toho "svého".
Abys něco získával, musíš už něco mít (z h_ bič neupleteš, fakt ne.) ...např. podržtašky mají aspoň tu mocenskou přízeň a tedy privilegia dostávat se k vůbec nějakému "lizu ukapávajícího z hostiny státních vrchností", ale to nemá "každý".


smeji # DiwaTymy98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-26 10:57:18 4e88a7c7
loading...

Nemůžu si pomoci.

Každý,má mít podíl na půdě a rozpočtu, o kterýchžto rozhodovati má svým dílem společně. To je základ, o který se "stát" společnost, država, je libo jiný název, opírá Není žádný důvod aby se o to opíral něgdo jiný v cizině nebo cizák nakvartýrovaný u nás. O společném robotizovaném a užitečném vyrábění potřeb, na kterých se lidi shodnou, chutě do toho. Jako náplň robotizované výroby bych například doporučil látky, boty, obilí a ták..A peníze má dostat taky každý, páč gdyž chcete hrát karty, tak gdyž nějaké nerozdáte, taky si nezahrajete. Bohužel v tomto systému to neplatí,i karty do hry si můsíte půjčit, igdyby ste hrát nechtěl, což je schíza, o které se tady bavíme, že.

Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-26 16:03:59 b248e52a
"Má mít" jenže nemá a mít nebude, tak sotva může každý "za své" které "za své reál NEMÁ.

prevraceneporadi # QaruDufe83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-26 19:27:46 4e88b3e6
Musí mít, a gdyž né, pudeš o ty do kopru. Si piš! Muheeeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-26 22:35:37 b248e52a
Si to tady oscál a teď se tlačíš v koutě? Nahoď něco do čeho se dá alespoň kopnout, gdyž nemáš v kebuli víc, aby byla sranda.
Sasin # KixiXoke65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-26 23:02:11 b248e52a
A proč jako? Dyk to nikoho nezajímá a mě tuplem.

ohl # XariGogi56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-27 00:57:23 4e889593

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0345 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne