Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O čo ide v Kijeve


O čo ide v Kijeve


 
 
 To, čo sa môžu čitatelia dočítať  v tomto článku nenájdu v demokratických médiách – samozrejme, že máme na mysli pravý význam slova "demokracia" tak, ako ho ponímal Platón v diele "Ústava" aj ostatní grécki autori – a ani v žiadnych "slobodných vysielačoch". Demokratické inštitúcie robia len to, čo je priamo uvedené v ich názve a sloboda je spravidla pre tých, ktorí ju používajú ako reklamu neznámy pojem.
 
Skutočný dôvod, prečo Západ systematicky rozdúchava štátny prevrat a občiansku vojnu na Ukrajine je veľmi vzdialený tomu, čo sa možno dočítať aj v rôznych blogoch na internete, kde sa vyjadruje veľa tiežodborníkov na demokraciu. Ľahko si všimnete, že tí, ktorí majú buď v názvoch alebo svojich avataroch odkazy na rôzne anglosaské subjekty sú tí "najinformovanejší". Ale ani to nás nemôže prekvapiť, najmä ak používame zdravomyslie. Múdrosť a počet opakovaní nejakého nezmyslu napríklad na internete v zmysle Göbblesovej doktríny sú dve rozdielne veci.
 
Pred tým, ako si priblížime niektoré detaily skutočných, naozaj demokratických dôvodov, prečo Západ vlečie Ukrajinu tam, kde ju vlečie, ešte niekoľko poznámok. V prvom rade samotný názov "Ukrajina" ako krajina. Takáto krajina – máme na mysli názov – začala existovať až v čase násilného uchopenia moci v Ruskom impériu boľševikmi – tiež vycvičenými a financovanými Anglosasmi. Ale tu by sme tých, ktorým ide o detaily odporúčali na knihy bývalého pracovníka britskej spravodajskej služby Dr. Colemana a prípadne Američana J. Marrsa. Mimochodom, práve boľševici premenovali aj krajinu Kazakstan (stan, t.j. stanovisko Kazakov) na dnešný Kazachstan.
 
Boľševici zaviedli názov "Ukrajina" – my už vieme, že v minulosti to vždy bola Rus, neskôr Kyjevská, predtým Červená, alebo Malá. Teda Veľká Rus bolo územie čiastočne predstavené dnešným Ruskom, Malá Rus bola dnešná Ukrajina a Maličká Rus bolo naše územie, územie Západných Slovanov. Okrem Slovienov – opakujeme Slovienov, t.j. Slovenska a Moravy – tu patrilo Česko, Poľsko minimálne po Vislu, polabskí Slovania, Maďarsko, Slovinsko, Srbsko atď. Jednou z hlavných úloh prístupu "rozdeľ a panuj", teda presnejšie "rozdeľ a podrob si" je zmena, t.j. preprogramovanie nášho spoločného povedomia tak, aby sme sa ani necítili Rusmi, ba naopak, aby sme sa navzájom aj nenávideli. Minimálne na našich územiach sa im to naozaj veľmi dobre podarilo.
 
Z dnešného pohľadu – toto je v ukrajinskom probléme dôležité – ide aj o peniaze. Málokto si dnes uvedomuje, že to, čo dnes voláme honosne "medzinárodný obchod" dnes existuje iba na základe dvoch krajín dnešného sveta: Ruska a Číny. Rusko poskytuje celému svetu suroviny a Čína výrobné kapacity. Anglosasi si tlačia papieriky, ktoré dávajú týmto dvom štátom – aj ostatným – za skutočné hodnoty – dokedy budú naše krajiny spať? Ale možno to už nebude trvať až tak dlho... lebo ide iba o to, kedy to dôjde väčšine masy národa. Ale aby sme boli úplní, čiastočne do tohto pridávajú ako suroviny tak výrobné kapacity aj niekoľkí ďalší väčší hráči dneška – India, Brazília a podobné krajiny – ale nič neprekoná vedúcu rolu Ruska a Číny. No a Ukrajina znamená pre EÚ "aspoň niečo" ako surovinový zdroj, ale – a to treba vedieť – nič iné. Metropola predsa nikdy neposiela peniaze do provincie. Nuž, kde a kedy to teda na Ukrajine naozaj všetko začalo?
 
To, čo sa nazýva história začalo pred cca 5 500 rokmi – súvislosti sú našim čitateľom dobre známe – a dejiny sú úplne odlišné od histórie. Ďalší dôležitý zlom nastal r. 988 – u nás, v Maličkej Rusi sa prevalil r. 991 – čo zároveň považujeme za začiatok najťažšej fázy Galaktickej noci. No Galaktická noc – Noc Svaroga – skončila 21. decembra 2012. Je tu ráno a ľudia sa začínajú pomaly prebúdzať – ale kľúčové slovo je "ľudia", pretože neľudia ostanú takí, akí boli. Galaktická noc je akousi obdobou času zimného spánku napr. medveďov, ktorým sa počas zimy spomalia všetky životné funkcie, a teda nie sú schopné plnohodnotného života. Tento stav "kómy", t.j. stav spánku periodicky vždy prežívajú aj ľudia v súlade s galaktickými cyklami. Práve preto náš mozog ustupuje počas Noci Svaroga do stavu spánku – akejsi "kómy" – a pracuje iba na 3%. Veď aj my sa na noc ukladáme do neaktívneho spánku. No už je ráno a po ráne príde deň, teda čas, keď sa prinavrátia všetky funkcie nášmu mozgu (100%) a nastane to, čo neľudia nechcú... ak dovtedy nezahynieme spiaci.
 
Kyjevský Majdan je tu práve preto, aby sa ukrajinská spoločnosť neprebudila, lebo ak sa prebudí, tak zlaté časy parazitov rýchlo skončia. No je výsledkom práce amerických a britských politológov a sociálnych inžinierov. Prvá fáza tohto projektu trvala od r. 1945 do 1991, teda od porážky fašizmu po rozpad ZSSR. Toto obdobie nazývame aj "Studená vojna", a túto vojnu Východný blok prehral.
 
V r. 1991 až 1993 sa začala ďalšia fáza programu, ktorá skončila podpisom dohody medzi Ukrajinou a Európskou Úniou r. 1994. Áno, vidíte dobre, Ukrajina podpísala dohodu s EÚ už r. 1994. Tak prečo teraz spustili kampaň, že Ukrajina nechce podpísať dohodu s EÚ? A tu to všetko začína.
 
Dňa 10. novembra 1994 bola ukrajinským parlamentom – Vrchovnou radou Ukrajiny – ratifikovaná Dohoda č. 237/94 – BP medzi Ukrajinou a Európskou Úniou. Text tejto dohody je k dispozícii na oficiálnej stránke Vrchovnej Rady Ukrajiny. Za EÚ boli signatármi Dohody tieto krajiny: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxemburg, Holandsko, Portugalsko a Veľká Británia. Za Ukrajinu ju podpísal vtedajší predseda ukrajinského parlamentu, O. Moroz. Dostatočne kvalifikovaná zostava – nie? Ale prečo práve EÚ chce túto Dohodu "PREPODPÍSAŤ"? Odpoveď je až zarážajúco jednoduchá. Stačí si spomenúť na dejiny, lebo v histórii to už prepísali.
 
V čase prípravy Dohody prebiehalo jadrové odzbrojenie Ukrajiny, pretože táto po rozpade ZSSR r. 1991 sa stala hneď od svojho vzniku treťou najsilnejšou jadrovou veľmocou sveta. No nie je v plánoch Západu, aby sa rozširoval okruh slovanských krajín s jadrovými zbraňami. Namiesto Ukrajiny je dnes v tomto "Klube" Izrael...
 
EÚ sa zaviazala – ako kompenzáciu za jadrové odzbrojenie – zaplatiť Ukrajine veľkú sumu, ktorá mala zahŕňať aj sľubované náklady na likvidáciu následkov Černobyľu. A čo sa stalo? Hádate správne. Európska Únia NEVYPLATILA Ukrajine ANI CENT. Ukrajinské jadrové hlavice odviezli Američania na likvidáciu do Amarilla v Texase, následky – ako je známe diverzie CIA – černobyľskej katastrofy si musela Ukrajina zafinancovať z vlastného vrecka. No a keďže nemá žiadne jadrové zbrane, tak ju nikto viac neberie vážne. A aby sme vedeli o čo sa hrá – v prepočte na dnešné kurzy dlhuje EÚ Ukrajine 160 miliárd EUR. Tu môžeme citovať W. Churchilla: "Nikto vám nemôže toľko dať ako ja sľúbiť". A Ukrajine ostali iba "oči pre plač".
 
Pretože EÚ nedodržala dohodu – ktorá je však stále právne platná – a navyše je jasné, že tak ani nehodlá urobiť, tak radšej chce dosiahnuť podpis úplne novej dohody – môže sa volať hocijako honosne, napríklad "asociačná" – čím by sa automaticky anulovali záväzky vyplývajúce zo starej dohody. No a na to sú dobrí kadejakí tajtrlíci – nech to je aj Kličko. Tento je viac ako 10 rokov občanom úplne cudzej krajiny – Nemecka – ale rád by sa stal – možno po víkendoch – ukrajinským prezidentom. Dôvody sú očividné.
 
Ak by ukrajinský prezident zrušil dohodu, na základe ktorej má Ukrajina – úplne legálne – dostať od EÚ obrovskú sumu, stal by sa okamžite zradcom vlastného národa. Všetky rozprávky o "tajnej ruke Moskvy" sú iba výmysly – hlavné je zrušiť platnú Dohodu.
 
Na tejto situácii sa už priživujú hyeny – bývalý poľský prezident, ktorý navštívil Majdan, by tiež rád dostal "poľské zeme nazad". Ukrajinského prezidenta nenavštívil, ale Timošenkovú, ktorej dokázali obchodovanie s drogami, vo väzení pozrieť bol. No aktivizujú sa aj Rumuni či Maďari.
 
Táto kombinovaná akcia USA a EÚ je načasovaná po 20 rokoch, kedy už nastúpila nová generácia, ktorá bola vychovaná demokraticky, t.j. nemá iný názor ako demokratický – je teda nevedomá a ľahko programovateľná. No a vidia aj osobný prospech. Núka sa tu ale jedna otázka: Prečo túto dohodu nepodpísal predchádzajúci prezident, známy prozápadný "Brown nose"  Juščenko? Tento by ani nezaváhal. Odpoveď je jednoduchá – Západ sa prerátal v dynamike prebúdzania národa Ukrajiny po Noci Svaroga. Keď pred časom pochopili, že Ukrajina nepodpíše novú Dohodu, ktorá by zrušila povinnosť EÚ platiť, tak vytvorili novú vlnu tzv. "ukrajinyzácie" a inštalovali najskôr Juščenka pomocou Prvej oranžovej (sieťovej) revolúcie. Jeho úloha bola tak zmeniť povedomie Ukrajincov, aby sa obľúbenosť eurointegrácie dostala čo najvyššie. Dnes je na Ukrajine tak upravená verejná mienka, že cca 40% Ukrajincov je za vstup do EÚ. V r. 2004 bolo 70% obyvateľstva proti, pretože sa chceli pripojiť k slovanskému, a nie anglosasko-germánskemu zoskupeniu.
 
Juščenko teda vyhral 5. vlnu "ukrajinyzácie", ale jednako podpis novej Dohody sa ešte nedal realizovať. Nastúpil Janukovič, ale tento sa v čase svojho funkčného obdobia neočakávane "zobudil" a pochopil o čo Západu ide. Nuž, postavil sa na odpor a za záujmy Ukrajiny. Veď ide o obrovskú sumu. Ale ak EÚ nedostane Ukrajinu, t.j. všetky jej surovinové zdroje, tak reálne hrozí európsky defolt. Hrá sa naozaj o veľa.
 
Hoci naše demokratické médiá a rôzne slobodné vysielače vysielajú o udalostiach v Ukrajine iba povolenú "demoverziu", nie sme úplne bez možnosti sa niečo dozvedieť. Jeden z veľkých bojovníkov za Ukrajinu je poslanec ukrajinského parlamentu za Oblasť Dnepropetrovska Oleg Carjov. Na internete nájdete viacero verzií jeho mena, ale Vrchovná Rada Ukrajiny používa tvar "Царьов О. А." V iných zdrojoch môžete nájsť aj tvar "Царев". Odporúčame vám pozrieť si aspoň nasledovné interview s názvom "Ukrajina na ceste od vojny". Ak už viete o existujúcej zmluve s EÚ, tak hneď pochopíte aj jeho narážky ku koncu rozhovoru.


 
A aby sme sa dostali do obrazu čomu naozaj musia čeliť na Ukrajine, odcitujme si úryvky z jedného z jeho vystúpení v parlamente Ukrajiny koncom minulého roku:
"Na území našej krajiny, za podpory a za priamej účasti Veľvyslanectva USA prebieha projekt, ktorý organizuje  prípravu na rozpútanie občianskej vojny na Ukrajine... je zameraný na výcvik špecialistov na informačné vojny, destabilizáciu štátnych orgánov v súčasných médiách, revolúciu, organizáciu protestných akcií, zvrhnutie štátneho režimu. Projekt je pod patronátom a kurátorstvom Veľvyslanectva USA na Ukrajine. Americkí inštruktori zrealizovali päť kurzov, kde vyškolili 300 špecialistov na organizáciu ozbrojených nepokojov... posledné školenie prebehlo 14. a 15. novembra 2013 na území Veľvyslanectva USA v Kyjeve."
 
Takže sa nemôžeme diviť, prečo Kyjevčania demonštrovali pred veľvyslanectvom USA a predtým Nemecka.Rovnako nie je už žiadnym tajomstvom, kto koordinuje "spontánne povstanie".
 
Na internete nájdete viac jeho videí. Určite si pozrite krátky prejav Olega Carjova na vyše dvestotisícovom ANTIMAJDANE v Kyjeve. A niet sa čo diviť, že TOTO SA ZÁPADNÝM MÉDIÁM NEHODÍ!
 
 
 
Z horeuvedeného videa je jasné, kto "zabezpečuje" nepokoje v Kyjeve, ale aj tak sa natíska otázka, koľko môže byť takýchto ľudí v nejakej oficiálne kresťanskej krajine? Odpoveď nájdeme v programovacej príručke pre transfer moci od Gojov k Biblickému národu, teda v Biblii. Je to naozaj nič iné iba konkrétna programovania príručka na tému "Ako prebrať moc". Ako všetky staré texty, aj táto je pôvodne písaná obrazovým písmom, hoci v tomto prípade sú použité zodpovedajúce, t.j. temné obrazy. Kto sa zameria iba na fonetickú informáciu je "vedľa".
 
V evanjeliách poľahky zistíme, že Ježiš mal 12 učeníkov, pričom dvaja z nich ho zradili. Judáš ho priamo nahlásil úradom a Peter ho 3x zaprel "kým kohút zakikiríkal". Aký obraz sa tu podáva? V každej kresťanskej spoločnosti – oni si na to vytvorili štát – sa vždy a určite nájde minimálne takýto podiel zradcov vlastných Rodov, t.j. približne 17%. Okrem iného si všimnime, že "Hlavou cirkvi" sa nestal ani prvý Ježišom povolaný apoštol – Andrej, ani ten, ktorého Ježiš "najviac miloval" – Ján, ale zradca, Peter. No a takýto zapĺňajú Majdan a zabíjajú ľudí...
 
Môžeme zopakovať, že naša stránka a tieto informácie nie sú pre tých, ktorí aj u nás dnes trávia čas pitím Coca-Coly, žraním hamburgerov a nudou na diskotékach, pričom podávajú premúdre komentáre na rôznych blogoch. O týchto nám vôbec nejde – my chceme oslovovať zdravomysliacu vrstvu ľudí, ktorí už začali myslieť a hľadajú cestu k dedičstvu Predkov. Pozrime sa na celý Majdan realistickými očami. On môže byť totiž aj začiatkom niečoho takého, čo sa potom bude napríklad v amerických médiách nazývať povedzme Východoeurópska či (až) Európska jar – podobne ako nie tak dávno začala "Arabská jar". Držme preto palce našim bratom na Ukrajine a v Rusku, aby situáciu dotiahli do zdarného konca.
 
Ale nemôžeme si nevšimnúť jednu paralelu. Ozbrojení provokatéri v uliciach Kyjeva už zaútočili na sídlo prezidenta aj parlamentu – a Američania sa začali vyhrážať kdejakými sankciami, ak si Milícia dovolí proti ním zodpovedajúco zakročiť. Američanom nevadí ani to, že nimi vycvičení a financovaní revolucionári už zastrelili (v čase písania článku) už dvoch príslušníkov milície a aj ich napádali s armatúrami a podobnou výzbrojou, čím už spôsobili aj otvorené zlomeniny na nohách milicionárov. A teraz si predstavme, že presne takýto dav by zaútočil na Biely dom, budovu Kongresu alebo Senátu vo Washingtone. Ako by to dopadlo? Rozstrieľali by ich guľometmi... pekne demokraticky.
 
Ukončme slovami ukrajinského poslanca Olega Carjova, ktoré smerovali proti tým Ukrajincom na Majdane, ktorí kričia na slávu Banderovcom, presne tým Banderovcom, ktorí po vojne vraždili aj na Slovensku: "Vari už z nás (Slovanov) aj strach stratili?"


Author: brano # PelaSedo59
Svet2014-02-0746
-
 77% ( 56 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


franco # WobaCupa83
-
 25% ( 22 people voted )
+
2014-02-07 18:25:54 5057d10a
zaujímavý článok..socíálne inžinierstvo, prepisovanie dejín, masová hypnóza !!
skrec # TutuBuja47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 20:02:59 4e62024c
Článok je ok zaujímavý názor ale neviem prečo si autor berie do úst slobodný vysielač . Kľudne tam môže zavolať a podeliť sa s ostatnými o svoje vedomosti prípadne poopraviť niektoré postrehy a názory.

kolobanov # QeciXuqu36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-07 20:46:43 d90c3f6b
Nízko hodnotený príspevok


klopi # KyvoWavo40
-
 39% ( 8 people voted )
+
2014-02-07 21:01:34 58d4289b
zaujimavy clanok co si vlastne vysoko postaveny politici myslia o vlade a ake intrigy kuju okolo ukrajiny


http://aktualne.atlas.sk/fuck-the-eu-americka-dipl
omatka-v-telefonate-nadavala-na-europsku-uniu/zahr
anicie/amerika/?utm_source=aktualne02&utm_medium=c
entrum&utm_campaign=hp

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 21:18:39 d991c738
"Fuck the EU".
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-07 21:30:20 5b7f4d0f
loading...
brano # PelaSedo59
-môžem sa ťa spýtať prečo hádžeš mainstream a Slobodný vysielač do jedného vreca ? bez jediného pádneho dôvodu?
-skús si vypočuť názory zahraničnopolitického komentátora Ľuba Huďa ten robí pre Zem a Vek a taktiež pre Slobodný vysielač, zjavne si ho ešte v živote nepočul keď dokážeš takto priamo osočovať jednu z mála dobrých vecí, ktoré na slovensku vznikli

chrasto # TutoLoji56
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-02-07 21:56:13 b2294dec
Ukraina je našov matkov
The territory of Ukraine was first inhabited at least forty-four thousand years ago. It is a candidate site for both the domestication of the horse and for the origins of the Indo-European language family
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

Batka # KytoKaxe18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-07 22:11:16 4079836a
Bývalý hokejista Kasatonov je lepší ako Kličko: Banky and Banditi
http://www.strategic-culture.org/news/2014/02/07/b
anks-and-bandits.html

What Links the Threat of a U.S. Default with the Destabilization of Ukraine?
http://orientalreview.org/2014/02/05/what-links-th
e-threat-of-a-u-s-default-with-the-destabilization
-of-ukraine/

Western Powers Back Neo-Nazi Coup in Ukrainehttp://orientalreview.org/2014/02/06/
western-powers-back-neo-nazi-coup-in-ukraine/
Tí čo stoja za štátnymi prevratmi majú pripravené tlačivá iba dopľňajú jazyky. Tu je arabsky a ukrajinský leták


Batka # KytoKaxe18
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-07 22:31:47 4079836a
Toto je dobre

US Points to Russian Role in Allegedly Leaked Ukraine Phone Call
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/ukr
aine/2014/ukraine-140206-voa02.htm?_m=3n.002a.1031
.nb0ao00x54.xyt

Co znaci ze aj Rusi odpocuvaju. Xexexeeee

Batka # KytoKaxe18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 04:13:58 4079836a
Neviem preco nezobrazilo zdroj článku,
ja som ho uviedol

http://vedy.sk/sk/mimozemstania.php#cpp

nemám záujem o plagiatorstvo....
ja rozumiem beztak iba kúreniu...............................a peniazom a ekonomike:-))))

brano # PelaSedo59
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-02-08 08:00:58 4df7e017
Illumináti majú celú Ukrajinu absolútne na háku, potrebujú v nej pomaly a systematicky zlikvidovať náboženstvo a zmocniť sa nerastných surovín.
Ukrajina padne, s tým neurobíte absolútne nič, do niekoľkých rokov tam bude trojnásobne väčšia chudoba a oligarchovia znova po niečo bohatší. Jediné čo sa ilumináttom v tejto časti sveta nepodarí poraziť bude Kresťanstvo, to zostane zachované, tvoriť ho budú kresťania ktorý prejdú triedením, kvalitné zrno do sýpky, plebs do ohňa.

lucifer # FaliQuva33
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-02-08 08:49:45 b91d9c22
povie mi niekto prosim, preco stale prezident Ukrajiny ustupuje vo vsetkom, ked na to nema dovod ????
.... dovod ale ma razne zakrocit a bol by pokoj a predsa to nerobi .... preco ????

Jopzef Hrasko # RijoXiro87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 12:15:13 d91f2a44
Hrasko
-pretoze by tym padom hrozila obcianska vojna
-pretoze ukrajinska opozicia caka presne na to.a potom si moze na pomoc proti porusovaniu ludskych prav zavolat mierove oddieli OSN alebo inu zgerbu ktora zvrhne legitimnu vladu na ukrajine a dosadi si tam svojich panacikov

TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-08 12:52:51 d991c738
Gejza,budka prelozena.:}

Dufam nie ze zas o kus dalej na moj kabel.:}Klopi sorry.Esteze mas hovorcu,inak by ti ani besna svina nerozumela.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 13:38:55 5b7f1d0e
Teda niekedy,Klopi.
harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-08 13:39:38 5b7f1d0e
Lucifer-A ako si vysvetlujes pritomnost krestanskych(a inych) duchovnych na Majdane,kde vyzyvaju k nasiliu?

Ja viem,ze to nema nic spolocne s Jezisovym posolstvom,ale mal by si sa zobudit a rozhodnut sa,ci nasledujes Jezisa,alebo svetsku organizaciu,pred ktorou Jezis sam varoval.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-08 13:46:22 6dec7950
http://vk.com/video-58737078_168295297?hash=0180fb
028607b863
julo # GopoMipy89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-08 13:46:40 6dec7950
Upresnenie. Pojem anglo-germáni nevystihuje podstatu moci, lepší termín je anglosaso židia. Nemci sú porazená krajina, nemajú vlastnú ústavu, majú Základný zákon nadiktovaný Mocnosťami po 2.sv.vojne. Dodnes platia reparácie Izraelu, ten však nie je víťazná mocnosť. Bundesbank je pobočkou FEDu, jej riaditeľ bol zavraždený. Nemecko je okupovaná krajina, sú v ňom vojská NATO, aj keď po 1989 studeno vojnové dôvody pominuli. Nemecko v EÚ presne plní príkazy USA, Európa sa musí zjednotiť a potom cez Transatlantickú dohodu bude EÚ kolonizovaná súkromným kapitálom USA. EÚ nie je konkurencie schopná! Nemci sa nesmú slobodne rozhodovať vo veci Ruska. Pôvodní obyvatelia Euroázie vrátane Škandinávie, aj veľkej časti Nemecka aj Rakúska, boli genetickí Slovania. Tí neprišli z Pripjati, neporazili Germánov. To Slovania boli násilne, mocou a za pomoci kresťanstva asimilivaný Germánmi.


Slovanská civilizácia má inú genetickú kvalitu ako anglosaso židovská. Z tejto podstaty vychádza iná kvalita kultúry, životných hodnôt, zmyslu života. Anglosaso židovská amorálka je založená na zisku ihneď a za každú cenu, na ničení prírodných energií a surovín, na ničení rodiny, ničení štátnej suverenity, multi kulti je spôsob nenásilnej genocídy bieleho človeka, náboženstvom je konzumný spôsob života. Občania strácajú osobné slobody, moc štátu rastie, otroctvo ľudí v Rotschildovom finančnom systéme NWO je realiotu, banky odčerpávajú všetku nadhodnotu spoločnosti a udržiavajú permanentnú chudobu. Peniaze sa tlačia neobmedzene, inflácia je plánovitá.


Slovanská kultúra vyznáva kolektívne vedenie spoločnosti, ruskí monarchovia boli volení / až po Petra Veľkého/, odmieta otroctvo v akejkoľvek podobe, základom spločnosti je rodina. Slovania boli celé generácie vychovávaní v pocite menejcennosti, hanby, boli hanení anglosaso židmi a panstvom v službách vatikánskeho kresťanstva. Slovania boli a sú vystavení 1000 ročnej genocíde, začala násilným zavádzaním kresťanstva, následkom sú 10-ky miliónov mŕtvych, u nás beží nenásilná genocída Slovanov pod diktátom EÚ, keď pôvodná populácia Slovanov klesá v prospech prisťahovalcov. Politici majú na svedomí hrdelný zločin.


Slovanstvo začalo ožívať až v Putinovskom Rusku, dovtedy boli Slovania zotročovaní Žido boľševickou revolúcou a židmi nastoleným socializmom. Pre Putina je zasádný mier, sloboda, rozvoj spoločnosti a občana. Napriek žido socialistickej diktatúre žiadny národ ZSSR nevymizol z mapy, prežili a rozvíjali sa, na rozdiel od Amerických indiánov, zotročenej Afriky a židmi zničeného arabského sveta. Nebyť Ruska, tak Gruzínci sú menšinou v Turecku a Iráne, možno by žili ako Kurdi, dnes gruzínsky zapredanci vyhlasujú, že ich Rusko okupovalo. Sami prosili Ruského cára. Slovanské dejiny zmizli, Ruské písali Nemci.


O prínose kresťanstva na zničení kultúry Slovenov na Slovensku čítajte Oskar Cvengrosh, Tajné dejiny Slovenska, dodnes nevydaná kniha. Ešte Hurban, Štúr, S. Chalúpka ovládali pravdivé dejiny Slovenska, tie sa deti v škole dodnes neučia, nesmú. Chalúpka hovorí "bohovia...", žiadny Boh, Hopsodin! Zechria Sitchin spoznal na sumérskych tabuľkách bohov! v ľudských dejinách, Boha, Jehovu, Hospodina, zaviedli až židia a kresťania a to z pohľadu dejín len nedávno!


Na otvorení Olympijských hier 2014 prevádala biela farba, to je farba Slovanov, je nositeľom svetla, poznania, vedomostí a čistoty. Počuli sme a videli hudbu ruských klasikov a vystúpenie ruských umelcov. Balzam na dušu Slovana vystaveného denným US srač.kám v hudbe a filme, v kulte vrážd, násilia, teroru, chudoby a konzumu. Slovania ožívajú, anglosaso židia upadajú. Len posledné trapasy, nepodarila sa vojna proti Sýrii a Iránu. V Ukrajine je EÚ zdžanlivejšia, USA zúria. Krásna perlička je aféra s ruským odpočúvaním: je.bat EÚ od autorky Nuland, bez cenzúry na nvoo.org, Kličko prezident nebude, povedzte mu to, zatemnenému stratencovi medz Slovanmi. Na čo USA siahnu to zbabrú, USD ako svetová mena stráca pozície, FED očakáva bankrot, kabala stráca pozície v USA, štát, ktorý sionisti ukradli občanom, štát, ktorý je vazalom sionistického Izraela, čo židia nijako netaja, veď vládnu svetu demokraticky, nechajú si zvoliť svojich zamestnacov v politike.Definitiva # MunoLyhi27
-
 81% ( 21 people voted )
+
2014-02-08 13:48:51 55ede321
julo
Ako si to vysvetlujem? presne podľa kresťanského učenia....strom poznáš po ovocí.

lucifer # FaliQuva33
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-08 14:22:27 b91d9c22
Lucifer ale ved jednostranne zamerany bigotny krestan ako Ty nie je a ani nemoze byt schopny hodnotit jemu nezname exoticke ovocie.. Zvlast ak mu je prezentovane ako zakazane.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-08 14:39:15 b2284882
lucifer-mudre porekadlo:-) Len neviem,ci ho dokazes preniest do reality.Krestanstvo,ak tym myslime ucenie Jezisa o laske a rovnosti,bolo prekrutene najneskor na Nicejskom koncile r.325.Odvtedy dava ovocie bud hnile,trpke,alebo otravene.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 14:43:47 6dec7950
No toto
Neponižuj sa.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 14:45:13 b91d9c22
julo
Ja nemusím prenášať nič, sami mi predostrú svoje ovocie.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 14:47:32 b91d9c22
TNT 1973 - prosim ta, akosi mi to nesedi - ta tvoja odpoved .... sledujem to trochu a podla mna ob. vojna nehrozi, lebo to nie je az tak vo velkom / celonarodny generalny strajk a pod./ a tych platenych " demokratov " a ich pomahacov sa da lahko zvladnut aj v ramci platnych zakonov / to by si ina krajina tiez takto a toto dovolila ???? - vid. protesty v usa a eu / Preco vsade inde sa to da velmi rychlo a razne do poriadku ???? Nikde inde na svete nie su ludske prava - iba na ukrajine ??? Aj ja mozem ist v ramci ludskych prav v prilbe s maskou a zeleznym roksorom v ruke do ulic " bojovat " za okamzite odstupenie vlady ?????
Jobzef Hrasko # TelyVava89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 17:08:29 d91f2a44
Hrasko
zatial tam nieje generalny strajk,ale ukrajina je dlhodobo politicky rozdelena minimalne na tri casti.prorusku,proeuropsku a uz nejaky ten rôcik chce autonomiu aj podkarpatska rus.ak by chcel prezident upratat ten bordel na namesti kyjeva,tak tym poburi/za vydatnej pomoci EU) vsetkych ostatnych proeuropsky zmyslajucich aj rusinov.a to nechceme,pretoze ukrajina ma sancu iba ako celok.
preco sa to na ukrajine neda zvladnut? no vitaj vo vychodnej europe!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-09 07:49:33 d991c738
Nízko hodnotený príspevok


XYZ # HitoVaqu92
-
 37% ( 9 people voted )
+
2014-02-09 11:30:39 5bb0267b
Doplním zdroj : webová stránka vedy.in...jasné, zrozumiteľné a najmä pravdivé podanie...
Lepa # QacaLoba59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 19:35:11 5c342477
XYZ–vidíš sprisahanie aj v chladničke? Opilectvo je problém úplne všade, poznáš štatistiky pijanstva? Francúzski ožrani sú na tom lepšie, alebo podľa teba tí, čo sa vyjadrujú sú ožrani, že kladieš na ožranstvo taký dôraz?
Korupcia sa objavuje iba v etatizme, jeho odstránením sa stratí aj polícia, úrady a iní tútori ľudu. Takže etatistické boľševické bandy colníkov môžu požadovať výpalné nanajvýš od medveďov.
Bieda obyčajných ľudí je spravodlivá, opakovane sa nesprávne rozhodovali, čím uškodili aj rozletu iných, takže nepostúpili vyššie. Keby sa lenivci rozhýbali, tak aj oni mohli byť oligarchami. Pretože oligarchovia sa nimi nestali vlastnou vôľou, ale politickou a hlúpy ľud politikov volil, oligarchovia vďačia za svoje šťastie hlúpym gójom.
Vyplakávaš nad biedou, nie nad ich hriechmi, keď sa nezastavia ani pred vraždením vlastných detí. Ty nevidíš človeka, iba jeho žalúdok.
Tebe ide o blaho ukrajinského ľudu? Koľko tovární si u nich založil, alebo si nedostal povolenie?
Západ je mýtus, podľa teba sa hranica „západu“ posúva podľa miery vzostupu probruselského análizmu, ak sa eú rozpadne, kde skončí tvoj západ?
Založil banku, aby zbohatol viac? Banky pomáhajú zbohatnúť aj iným, žeby nie? potom majiteľ banky naozaj nie je zodpovedný, ak nevedomý ľud požičané prepije. Banka je len ponukou, k obojstrannej spokojnosti. Kvôli tomu, že kričiace davy nie sú ochotné sa spojiť a vytvoriť vlastné banky, nie je vinou tých, čo sa zodvihli.
Ukrajina zníži životnú úroveň, mne to neprekáža, tvoje predtuchy môžeš aj podložiť, a pokiaľ by sa bruselsky zetatizovala, vtedy by tiež padala?
Biela rasa je povrchný názov určený jednoduchým ľuďom. Barroso alebo Šarko podľa teba je biela rasa? Árijci sú, alebo aj miešanci s árijskými črtami, ale do bielej rasy sú zaraďovaní aj semiti, čo je dôkaz, že tvoj termín nemá hodnotu.
Teba sa pýtali usáci, či im poskytuješ súhlas konať špinavú prácu tvojím menom? Isteže nie, len si ich zločinmi ohromený, a naivne si predstavuješ, že z toho si niečo aj získal. Svätá prostota.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 21:24:33 5f66d4e5
bože XYZ ty si neskutočný pako....si ty vobec clovek? ty sa tešíš že tvoja životná uroven neklesá preto ze USA a EU vraždia a drancujú celý svet..teda robia tú špinavú prácu ,vdaka ktorej sa ty más relatívne lepsie ako keby si zarábal 100€???
hnus ...jdu blejt velebnosti...že vobec takéto zrúdy možu vedla nás v realnom živote žit...grrrrrrrc


brano # PelaSedo59
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-09 22:05:14 4df7e017
XYZ
už aj ten tupý, je bnutý a hlúpy Lidhja ma viac rozumu ako ty...imbecil

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-09 22:09:23 4df7e017
lidhja,
toto si napisal
"Biela rasa je povrchný názov určený jednoduchým ľuďom. Barroso alebo Šarko podľa teba je biela rasa? Árijci sú, alebo aj miešanci s árijskými črtami, ale do bielej rasy sú zaraďovaní aj semiti, čo je dôkaz, že tvoj termín nemá hodnotu."

zidia nepatria do bielej rasy, su to zidia, zidia.
rozumies ?????


Read more: http://dolezite.sk/O-co-ide-v-Ki
jeve-cH8PIh.html#ixzz2svpKZUkcpeter novak # NoheVopi86
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 16:04:23 6d4a9f18
Viete pani, ja som nepisal o tom s cim suhlasim a s cim nesuhlasim. Pisal som o tom ako to bohuzial je a vy sa tu rozlievat nad mojou osobnostou. Ja som student, netaham nitky, tie tahaju politici, oligarchovia. Oni rozhoduju o vasich zivotoch nie ja. Ja tvrdim ze Ukrajina sa stala bojiskom medzi americanmi a rusmi a myslim, ze ked pozriete utoky rebelov tak je to ocividne. Na druhej strane sa vobec neda obhajovat ukr. prezidenta. Je tak isto skorumpovany zbohatlik ako ini v politickom establismente. Neviem co bude najlepsia cesta pre ukrajinu, ale obavam sa aby to nedopadlo zle (to je rozbitim ukrajiny, nedajboze obcianskou vojnou).

Co sa tyka zivotnej urovne, nehovoril som svoj nazor ale nazor vacsiny. Ak mi neverite, skuste sa opytat ludi okolo vas ci by boli zo svojho platu (napr. 500 eur) ochotni darovat 400 kazdy mesiac do menej rozvinutych krajin. Asi by ste takeho hladali velmi tazko, pretoze so zvysnymi 100 eurami by sa ovela tazsie zilo. Ludia maju zakodovane ze chcu zit lepsie a nie horsie (hovorim o vacsine aby ma niekto nechytal zase za slova). Ak by taketo nieco navrhol na slovesku politik tak ho ukamenuju. Preto vravim ze mat vsade na svete rovnaku zivotnu uroven nie je mozne iba ak by ludia boli lepsimi a nove ekologicke technologie by dokazali zabezpecit vsetkym 7 miliardam ludi taku istu zivotnu uroven bez nicenia prirody. Obavam sa ze to nie je mozne a uz vobec to nie je vola politikov a inych bohatych ludi.

Kedze je v europe vysia zivotna uroven a nizsia porodnost ako v okolitych rozvojovych krajinach (najma v afrike), priliv utecencov bude stupat. Bude sa zvysovat tlak na hraniciach. Ten isty problem maju aj rusi s cinanmi na sibiry (aj ked tam to nie je o zivotnej urovni ale o rozdieloch v hustote obyvatelstva). Je teda mozne ze aj u nas stupne mnozstvo pristahovalcov z inych krajin. Myslim ze verejna mienka je zasadne proti pristahovalcom z inych ako europskych krajin (t.j. hlavne turci, cernosi, cinania). Bude to v buducnosti problem. Este jedna vec. Nie som nijaky zastanca arijskej rasy, bielej rasy atd. Slovo arijska nemam rad preto ako to pouzivali nemci pocas 2. sv. vojny. Ja som len tvrdil, ze krajiny kde ziju prevazne "bieli" ludia su jednoznacne v priemere bohatsi a drancuju zvysok sveta, aby si to bohatstvo udrzali. To chytanie za slovicka si nechajte pre seba, myslim ze ak sa pozriete okolo seba uvidite hned ktore krajiny sa takto spravaju, nas slovakov nevynimajuc.

Aj ked s nasilim vo svete nesuhlasim, neverim ze sa niekedy vytrati. Budu rozdiely medzi krajinami, medzi ludmi a drancovanie bude pokracovat.

K tej otazke ci mi nevysla fabrika v ukrajine poviem len tolko: Som student z priemerne zarabajucej slovenskej rodiny. Zijem v zahranici, lebo som sa rozhodol odijst ked som videl ako sa u nas situacia zhorsuje kvoli politikom. Skoly su podfinancovane, ucia tam este stale stari komunisti (bohuzial velka cast), ktori uz 20 rokov ucia to iste a nie su ochotni to zmenit. Verte chodil som na slovensku na vysku tak to poznam. Dufam, ze sa raz vratim, vymyslim nieco co zlepsi ludom zivot a da im pracu. Nevim ci mi to vyjde ale je to moj sen.

Na zaver vas poprosim, piste ako vidite buduci vyvoj veci na ukrajine, v europe a vo svete. A prosim skuste pisat nestranne, nie byt prikloneny rusom ci americanom, to je potom viac emotivne ako racionalne zmyslanie. Prosim menej emocii.

XYZ # HitoVaqu92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 19:35:17 5bb1ee39
XYZ na to zabudni s tými emóciami, tomu buranovi musíš pochlebovať a chváliť jeho príspevky náč Ťa zvozí pod čiernu zem... Pri ňom nemôžeš mať vlastný názor - jedná o vysoko inteligentného kúrenára ktorý vymyslel kúrenársky ekonomický model ktorý prinesie prosperitu a zachráni celý svet od hladu a vojen..

Akurát že ten exot bojuje s každým kto s ním nesúhlasí.. Tak s tými vojnami som to asi prestrelil.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-02-11 19:51:29 b2284882
XYZ,---Z tvojich prispevkov cítim,že nemáš skoro v ničom jasno. Ale si študent a v zahraničí ,takže asi nebudeš až tak z priemernej rodiny. Z tvojich dlhých príspevkov ,vyberiem len to ,načo mám iný názor. Píšeš o alkoholizme v Ukrajine a na Slovensku. S tým s tebou nesúhlasím,že Slováci sú väčší alkoholici ako inde. Slováci si len radi --KAKAJÚ-do vlastného hniezda---!Vraj máme byť podľa teba radi,že Američania za nás robia špinavú prácu.A ešte my z toho profitujeme. To myslíš vážne? Čo už nám Američania dajú bez toho aby si dvojnásobok nezobrali?Tak ako EÚ.Nakoniec-dúfaš ,že sa vrátiš a vymyslíš niečo pre Slovensko.Potom nám oznám ak sa ti to podarí!O ostatnom je zbytočne !

Jambo # CapuSuxo47
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-02-11 20:20:06 b2298b6e
No toto a XYZ
je vidiet ze ste pubertiaci a nemáte v hlavách jasno...no snazíte sa...ale zároven si myslíte že ste už mudri a vsetkému rozumiete...a to je Váš hlavný omyl
aby ste si uvedomili ako ste ešte nevzdelaný a hlúpy prečítajte si napr.toto

http://www.advojka.cz/archiv/2013/3/slepa-skvrna-s
ystemu

vaša najvacsia chyba je že si myslíte že niečo už viete...nič neviete...keby ste vedeli , nemohli by ste s takou bohorovnostou tliachat tie nezmysly co tliachate...
nože ukážte karty...kolko máte rokov? ja 56
roky samozrejme nedávaju patent na rozum ale zaujímavé je že ja usudzujem podla vasich kecov že nemate ani 25...ci sa mýlim?


brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 21:30:48 4df7e017
Ja viem Brano ze Ty si stary chuj ktory bojuje z demonmi ktorych ma len vo vlastnej kotrbe.. Mne to bolo hned jasne, v takom veku uz ludom haraši.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 21:45:44 b2284882
a ja si tipnem že No toto je študovanec z električkovej (ekonomickej) univerzity v Petržalke(nespravíte ju len v prípade že vás zrazí električka) :DDDDDDD
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 21:49:04 b22982ae
takže som sa nemýlil ked sa hanbíš za svoj vek....ale Tvoje názory ho neklamne potvrdzujú...ty nie si starý chuj na rozdiel odo mna ale mladý pubertálny zajac co si myslí že nieco vie....a vie makový prd...ani šajnu nemá ani o živote ani o ekonomike...ale nic si z toho nerob ..aj ja som bol volakedy taký sprostý a tupý ako si ty teraz

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 21:56:51 4df7e017
Ivanko si mimo, mňa zrazil parný vlak. :-)
Coo brano fajci Tebe alebo Ty jemu ze si sa pridal ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 21:59:14 b2284882
no toto teraz je in buzerantizmus a mrazené kurence v pindach a kto je proti je komouš a popírač ananásu a antisemita a nácek a s pozdravom mi môžeš pobozkať (_!_) :-DDDDDDDD
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 22:04:07 b22982ae
Brano este ze si si to priznal, moc si za ten čas nezmúdrel ak všetkým svojim oponentom vyhlasuješ vojnu.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 22:05:01 b2284882
Braňo
Tento XYZ je možno mladý, možno ešte nevidí svet taký ako v skutočnosti je. Ale chová sa kultivovane a vzorovo vedie dialóg. Ak by si si z neho zobral príklad možno by si svoju kúrenársku ekonomikou zašiel o pár dikutérov ďalej ako večným nadávaním, brízganím a na svoje okolie..

A o môj vek sa nestaraj, aj tak Ti to nepomôže..
Ja svoj vek poznám a Teba mám za blbca minimálne tak ako Ty mňa...
To ty sa správaš ako mladý pubertiak a z mladého XYZ by si si mal vziať určite príklad.. :-)))))

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 22:18:07 b2284882
To že brano nadáva je už len taká fáza po tom čo prezrel systém našich vládcov a snaží sa agitovať a presviedčať s dobrým úmyslom aby sa čo najviac ľudí prebudilo a prezrelo, lenže čím viac naráža na to že ľudia sú flegmatický a majú mozgy vymyté mainstreamovými[
/b]
médiami a samozrejme ten veční boj s užitočnými idiotmi čo majú vymytú kotrbu, nechajme brana ešte tak niekoľko mesiacov, max. rokov si ponadávať a potom rezignuje, lebo pochopí že ľudia sa neprebudia a ak aj tak sa budú poberať zlým smerom(podľa vedomostí čo majú zo škôl a z médií) a že to hlavné smerovanie sa predsa deje mimo Slovenska a tak brano rezignuje a vyprdne sa nato a začne žiť svoj život(rodinu, priateľov, svoje okolie,...) a prestane sa starať o Slovensko a Slovákov, deti vyženie do emigrácie a možno potom v dôchodku odíde za nimi a na rodní valal príde len na niekoľko týždňovú dovolenku 2-3 krát do roka, to je celé, nebude prvý ani poslední ktorému sa tak stalo(tipujem že aj Maršál Žukov tak dopadne, ak ho dovtedy na rok dva nezavrú do basy za antisemitizmus)!!!
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 22:35:57 b22982ae
Chlapci, nebudte taki pesimisti. Ked uz raperi dokazu dat von taketo videa, tak asi mladi ludia nebudu az taki osprosteni a zaspati. Mladi toto pocuvaju. Si myslite fakt ze nechapu o co ide?
one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-11 23:35:27 bc8167a0
Ivan
Teba si vážim...
Ale vidím že sa ludia prebudzaju..ide to pomaly....napríklad už frčia regionálne meny...
ked to pochopia aj takí ako tunajší užitoční idioti tak sa to exponencialne rozšíri a ked to bude chciet vacsina tak tomu nikto nezabráni aby peniaze konečne fungovali tak ako majú

http://presov.korzar.sme.sk/c/6650818/siroke-ma-vl
astnu-menu-plati-aj-v-obchode.html

http://zvolen.dnes24.sk/vo-zvolene-vznikne-doplnko
va-mena-zivcom-sa-bude-dat-platit-vo-vybranych-obc
hodoch-a-bude-vyhodnejsi-ako-euro-164901

http://byznys.lidovky.cz/chiemgauer-obiha-2-5krat-
rychleji-nez-euro-fpq-/firmy-trhy.aspx?c=A110927_1
52158_firmy-trhy_apa

myslím že sa je na čo tešit

brano # PelaSedo59
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-02-12 05:55:29 4df7e017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nepokoje v Bosně: další země na pokraji rozsypání


											Nepokoje v Bosně: další země na pokraji rozsypání
Bosna je poslední ze zemí nacházejících se na pokraji naprostého sesypání. Se 44% nezaměstnaností trpí lidé deziluzí a hlady...
Ron Paul: Pomoc Ukrajině je špatný kšeft pro všechny
Švajčiari odmietli federálnu daň zo smrti
EKONOMICKÉ BÁJKY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0781 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne