Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství — 2


O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství — 2

Velký Voltaire za svatou trojici Osudu každého z nás považoval dědičnost, prostředí a okolnosti. Kdy začít s výchovou dítěte? Oliver Wendell Holmes, asi nejmoudřejší soudce v historii Ameriky, doporučil započít s pedagogickým úsilím aspoň o století dřív, než se dítě narodí. Obtížně se dá polemizovat se zkušeností ze zemí třetího světa, různě rozvojového, že lze daleko snadněji dostat domorodce ven z džungle, buše, než divočinu dostat ven z domorodce.

oliver-wendel-holmes.jpg (25,333 kiB)Oliver Wendel Holmes Jr.
(∗ 1841 — † 1935)

Nevalně se daří integraci eskymácké mládeže, roztroušené na obrovském prázdném prostoru severní Kanady. O obtížích, až nemožnosti, proniknout do domorodého uvažování mě informoval dánský lékař po svém deset roků trvajícím pobytu v Grónsku.

Nynější situace v Austrálii, jehož původního obyvatelstva — tzv. Abos — Aborigines — bylo odhadem jen sto tisíc, roztroušených po celém kontinentě, od té doby pětinásobně do půl milionu se rozmnoživších. Nyní převládá politika omluv, kompenzací, mnohými privilegii obdařovávaní Aboriginové nadále se domáhají více oficiálních omluv za dřívější příkoří a tím i legalizaci dalších nároků na finanční kompenzace. Zatímco australská mládež si musí při studiu přivydělávat všelijakou prací, Abo je placen státem za ochotu do školy docházet, a to s výsledky, že sedmnáctiletí opouštějí školy s gramotností pětiletých.

Ona nepatrná menšina obyvatelstva si ale nárokuje vlastnictví poloviny vší půdy v zemi. Jsou bídně pozadu za ostatním obyvatelstvem v otázkách zdraví, dosažené délky života, vedou v nadprůměrné spotřebě alkoholu, též v náramně značné kriminalitě. Živobytím, de facto povoláním většiny jich je pobírání sociálních dávek — celoživotní penzisté od kolébky do hrobu, však kajícnický stát se o ně postará.

V této souvislosti nelze nepomyslet na ošidnosti s integrací romského, dřív jinak pojmenovaného etnika v české zemi. Jeho vysokou kriminalitu a tuze nízkou gramotnost v prostředí, kam jejich prapředkové dovandrovali už před mnoho stoletími. Porovnejme s vietnamskou, jen nedávno vzniklou komunitou a se školními výkony jejich dětí.

Všichni nejsme stejní a nikdy nebudeme. A osudu budiž děkováno, že nám zkrušující uniformita, děsivá perspektiva totalitní jednotvárnosti, přece jen nehrozí.

Do života se zajisté líp startuje z rodinného paláce než z blechárny. Narodit se jako Rockefeller ve zlaté kolébce není zásluha. Z ubohých začátků se vyšvihnout, mnohé docílit, je skutečnost, na kterou leckdo reaguje nejen s nelibostí, stane se mu výčitkou, může ji pokládat za urážku. A americký establishment — liberální inteligence, pedagogové, media a ovšem i politici, de facto prosazují postoj, že úspěch jiných nemá zejména být pobídkou k dosažení téhož, ale důvodem tzv. grievance ("stížnost, rozhořčení, zlost"), kdy autentický poctivý výkon, úspěch, je devalvován odsudkem "privilege", případně i jako "inequity" ("nespravedlnost"), kdy lidé neúspěšní, jakkoliv třeba jen svou vlastní výlučnou vinou, jsou poctěni přejmenováním na "less fortunate", což vše by se mělo napravit reformami, sociálním inženýrstvím, redistribucí dosažených výsledků, ve jménu "social justice".

Důraz na individuálním výkonu přetrvává zejména ve sportovních disciplinách — černošští boxeři, sprinteři, dvoumetroví basketbalisté — a žádné přidělené kvóty pro mrňavé Asiaty. Ale ve vzdělání primárním kritériem není excellence, ale equality. Však i z tolik prosazovaného programu "No Child Left Behind" George W. Bushe jakoby vyplývalo, že bez ohledu na nature, nurture, attitude, apptitude — těchto zásadních předpokladů — každý žák by to přece mohl dotáhnout na docenta v oboru nukleární fyziky, každý by mohl zpívat v Metropolitní opeře.

Realita je ovšem taková, že zejména černošské žactvo po dvanácti letech výuky, odchází s podvodnými diplomy, se znalostmi odpovídající úrovni z páté či šesté třídy.

Politicky korektní reformátoři přispěchají s vysvětlením: vina státu, nedostatek potřebných financí. Jenže od roku 1965 Amerika investovala triliony dolarů do nedosažitelného utopického cíle rovnosti výsledků. V propočtu výloh na každého žáka New York City je zpravidla na prvním místě. S těmito výkony v matematice: černochů uspěje 40 %, Hispánců 46 %, bělochů 75 %, Asiatů 83 %. (Což mě jednou přimělo k poťouchlému švejkovskému doporučení mezi námi kantory, mým odkazem na skutečnost, že třeba na Taiwanu a v Jižní Koreji výlohy na vzdělání jsou daleko nižší a výsledky daleko lepší, a z toho pak mým vyplývajícím dotazem, zda by tedy nebylo nejvhodnějším řešením zdejší vyhazování peněz pořádně omezit.)

Experimentům se sociálním inženýrstvím se v našem rodném prostředí zejména dařilo v dobách řízného třídního boje. Čtenářům ze starší generace by ještě mohla být povědomá písmenaADK — Absolventi dělnického kurzu, oni Ádékáři, též známí jako Přípravkáři, produkt úsilí, s nímž se započalo velekrátce po Vítězném únoru 1948. Vyhledat správné proletářské typy do rychlokurzů, kdy za pouhý jeden rok a třeba i za míň být obdařeni ekvivalentem gymnaziální maturity a jejich automatickým přijetím k univerzitnímu studiu. Čímž by správně třídně posílili řady žactva převážně nedělnického původu.

Vybavuje se mi neblahý rok 1949, když v našem prvním ročníku na právnické fakultě přibylo několik takových tvorů, o pár roků starších, opatrnický bolševický odstup si zachovávajících. S vědomím svého politicky privilegovaného postavení, přitom ale i jakoby s pocity, připomínajícími dívčinu, ocitnuvší se na císařském bále s dírou v punčoše.

Většina třídy rovněž nereagovala přílišnou vřelostí. Naše zkoušky byly ústní, k nim jsme přicházeli kolektivně, celkem sedm tzv. studijních kroužků. Pokud jsem mohl posoudit, získané znalosti Ádékářů se ověřovaly jaksi privátně, bez svědecké přítomnosti nás spolužáků. Každopádně, těmto kádrům cesta ke značným kariérám otevřená.

Řízná kádrová výměna postihovala všemožná odvětví státní mašinerie. Jejího dopadu se občas povšimla zahraniční media. Například se zmínila o unikátu československé diplomacie, jejíž reprezentant v Uruguayi neovládal žádný jazyk — ani ten jeho vlastní. On totiž velmi značně koktal. Což ovšem kompenzováno jeho perfektně spolehlivým bolševickým zakalením.

V justici došlo k uplatnění písmen PŠP — Právnická škola pracujících. První poúnorový ministr spravedlnosti Alexej Čepička, ještě dřív než ho čekala kariéra generálských lampasů, v Hoříně u Mělníka na bývalém Lobkowiczově zámku dal zřídit učiliště pro vybrané proletáře, kteří to pak do roka dotáhnou na jurisprudenty. Roční produkce asi stovky absolventů umožnila vyhazovat stejný počet starých kádrů.

Péešpáci našli zalíbení ve svých kariérách. Netlačili se na okresy, ale spíš na ministerstvo. V mé době ovládli Nejvyšší soud (namátkou jmenuji kádry Stýblo, Uhlíř, Litera), ministerstvo spravedlnosti (Číhal, Kejzlar, Michlová), osmnáct z devatenácti krajských prokuratur a všech devatenáct předsednictví krajských soudů. Maturitu, čtyři roky na univerzitě a dva roky soudního čekatelství kompenzoval dělnický profil a rok na Hoříně. Zmíněný Číhal to za sezonu dotáhl z manuála na juristu, náměstka ministra spravedlnosti a šéfa vojenské justice s šarží plukovníka. Těžko pak nevěřit Číhalově oddanosti režimu tak velkorysému.

Jeho kariéra ho aspoň uchránila od trapností, které čekaly péešpáky oblečené do talárů. Zejména ti slovenští vynikali mimořádným ignorantstvím. Pamatuji jistého Zelinku, bývalého železničního dělníka, který po několika letech udělování socialistické spravedlnosti se teprve propracovával k jakési pologramotnosti.

Zvlášť nebezpeční byli ambiciózní hákliví frustráti, aspoň částečně si vědomí svých nedostatků. Vždy jsem se vyhnul soudruhu Rojtovi, řádícímu v Rokycanech, odkud pak pro své zásluhy povýšil do pražské metropole k souzení disidentů, politických delikventů.

Ministerstvo spravedlnosti si časem přece jen povšimlo různých těch nedokonalostí a ponouklo PŠP soudce, aby si na dálku tu normální univerzitu udělali. Nároky spíš blahovolné než rigorózní, a doktoráty potěší i nejzarputilejšího proletáře. Ještě že páter Plojhar, který dvacet roků ministroval zdravotnictví, neměl stejný nápad vytrénovat si do roka dělnické chirurgy a pak později, pomocí korespondenčního kurzu, je seznamovat s anatomickým složením jejich obětí.

V příštím pokračování se soustředíme na významná písmena AA.Author: Ota Ulc # QitaMafa98
Svet2015-12-21
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Očima expertů: Bitcoin superstar


Očima expertů: Bitcoin superstar
Blíží se doba, kdy budeme s bitcoinem běžně platit, nebo skončí nejznámější světová kryptoměna v propadlišti dějin? A má dnes smysl do bitcoinu investovat?
PROTI KONSPIRAČNÍM TEORIÍM BUDE BOJOVAT NOVÁ KNIHA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
TEPCO zaznamenalo rekordně vysokou radiaci v druhém reaktoru Fukušimy
Kapitalizmus- pásomnica ktorá umiera zároveň so svojim hostiteľom?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0294 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made