Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Obmedzenosť človeka


Obmedzenosť človeka

A všetko jeho myslenie a uvažovanie, všetky jeho závery a rozhodnutia ktoré činí, celá jeho životná orientácia stojí na tomto nesprávnom základe.

 

Avšak takáto obmedzenosť vo vnímaní nemôže mať za následok nič iného, ako človeka obmedzeného. Obmedzenca! Obmedzenca so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho obmedzenia vyplývajú a ktoré jeho obmedzenosť automaticky produkuje a prináša.

 

O čom to vlastne hovoríme? Predsa o materializme! O tom, že všetko myslenie, vnútorné prežívanie, uvažovanie a samozrejme aj konanie ľudí je zamerané iba a jedine na hmotnú realitu. Je to totiž to jediné, čo podľa nich jestvuje, čo má nejakú cenu a čo je hodné námahy a snaženia.

 

Rodina, práca, oddych, záujmy a koníčky, týchto zopár okruhov rozvinutých do miliónov jednotlivostí tvorí stredobod životného úsilia väčšiny ľudí tejto zeme. Všetci spoločne to nazývajú reálnym životom a v ich myslení, cítení a snažení niet už miesta absolútne pre nič, čo by nejakým spôsobom vybočovalo z rámca tohto, takzvaného reálneho života. A ak na také niečo natrafia, nie je to podľa nich vôbec hodné pozornosti, záujmu, a už vôbec nie nejakého snaženia.

 

A je zarážajúce, že podobný prístup k životu môžeme vidieť aj u tých, ktorí sa považujú za veriacich, čiže ľudí akceptujúcich fakt, že by mohlo jestvovať ešte aj niečo iné, ako viditeľná a hmotná realita. I oni vo väčšine prípadov vôbec nijakým spôsobom nevybočujú zo všeobecného rámca absolútneho pripútania k hmotnej realite.

 

Väčšina veriacich je totiž presne takých istých, akými sú materialisti, pretože presne také isté je ich myslenie, uvažovanie, jednanie i snaženie. Vôbec ničím sa neodlišujú! Možno snáď iba svojou vierou, že jestvuje aj niečo iné, ako to hmotné. Ale tým to pre nich hasne, pretože z tohto neistého tušenia nevyvodzujú pre seba a pre svoj spôsob života žiadne dôsledky. Žijú, myslia, uvažujú a jednajú presne tak isto, ako všetci ostatní. Celý svet preto pokojne možno nazvať materialistickým. Materialisticky obmedzeným!

 

Skúsme si teraz predstaviť hustú hmlu s viditeľnosťou dvadsať až tridsať metrov. Pre cestnú premávku to predstavuje veľké nebezpečenstvo, na základe ktorého musí byť zodpovedajúcim spôsobom znížená rýchlosť.

 

A teraz si skúsme predstaviť, že by sme v takejto hustej hmle žili trvalo. Že by sme sa do takéhoto stavu narodili a nikdy v živote by sme iným spôsobom nevideli. Videli by sme vždy iba dvadsať až tridsať metrov pred seba, pričom by sme nemali ani poňatia o tom, čo sa skrýva za touto hranicou. Je celkom pochopiteľné, že tomuto dlhotrvajúcemu obmedzeniu by sme sa plne prispôsobili a stalo by sa pre nás vo všetko smerodatným. I naše myslenie a uvažovanie by sa celkom logicky pohybovalo iba v hraniciach tohto obmedzenia.

 

No a presne takto žije väčšina ľudí s ich duševným obzorom, schopným vnímať iba hmotnú realitu. Toto obmedzené vnímanie reality prijali ako to jediné, čo jestvuje a bezvýhradne sa tomu vo všetkom prispôsobili. Niet ničoho v ich myslení a snažení, čo by túto hranicu prekračovalo. A tak žije ľudstvo ako v hustej hmle, s možnosťou maximálneho rozsahu vnímania v onom pomyselnom rozmedzí dvadsať až tridsať metrov.

 

A teraz si predstavme viditeľnosť počas jasného, slnečného letného dňa, keď sa krása krajiny rozprestiera až do takmer nekonečnej diaľky a my všetko vidíme jasne a zreteľne.

 

Rozdiel je neporovnateľný! Tento rozdiel je rozdielom medzi plnohodnotnosťou a plnokrvnosťou života v porovnaní s obmedzenosťou vnímania a videnia v hustej hmle.

 

Materialista nevníma život plnohodnotne a plnokrvne! Vníma a vidí len jeho hmotnú realitu a považuje ju za realitu jedinú. Nie je schopný vytušiť, vycítiť a uvedomiť si, že za ňou je ešte realita iná, jemnejšia a že obe tieto reality spoločne tvoria jeden neoddeliteľný a vzájomne prepojený celok. Že obe tieto reality tvoria jedinú pravú a skutočnú realitu.

 

Obrazne vyjadrené, materialista jedná a myslí v rozmedzí vlastného vedomia v rozsahu dvadsať až tridsať metrov. Jedine to, čo sa nachádza v týchto hraniciach považuje za rozhodujúce. Toto je však dôvod, prečo neraz jedná sebecky, chamtivo, bezohľadne, nečisto a nespravodlivo, len aby dosiahol svoje hmotné ciele, ktoré považuje za najpodstatnejšie. Veď predsa podľa neho človek žije len raz a musí si užiť života plnými dúškami.

 

Práve takýmto spôsobom jednajú tisíce ľudí a spôsobujú si tým vzájomne mnoho utrpenia, drancujúc a devastujúc celú zem. Jednajú tak však jedine pre svoju obmedzenosť. Ak by totiž mali širší duševný rozhľad, ak by vo svojom myslení, konaní a snažení zohľadňovali veľkú, celkovú a skutočnú realitu, zahŕňajúcu v sebe to, čo je hmotné i to, čo je jemnejšieho charakteru, potom by muselo byť všetko ich jednanie úplne iné. Potom by nemohli činiť, hovoriť, ba ani myslieť tak, ako to pokojne robia dnes.

 

Potom by totiž veľmi dobre vedeli, že za všetko, čo človek vykoná ho čaká spravodlivá odplata a že ak sa táto odplata nedostaví hneď teraz v tomto hmotnom živote, celkom určite sa dostaví potom, v onej jemnejšej realite bytia. Tisíce vecí by človek nemohol robiť tak, ako ich robí, keby si bol vedomý tejto skutočnosti. Nemohol by tak činiť lebo by vedel, že spravodlivá odplata ho neminie a to ani vtedy, keby sa jej tu na zemi dokázal šikovne vyhnúť. Áno, jedine obmedzenosť vo vnímaní skutočnej reality dovoľuje ľuďom jednať bezohľadne, sebecky, nespravodlivo, nečestne a nečisto.

 

Svojim vlastným, obmedzeným zredukovaním vnímania iba na hmotné však ľudia nedokážu poprieť realitu skutočnú. Celkovú realitu, v ktorej jestvuje bezpodmienečná Spravodlivosť, ktorej účinky sa nevyhnutne naplnia buď ešte tu na zemi, a ak nie tu, tak potom určite tam, v jemnejšej úrovni bytia, ktorej existenciu nezvratne spoznáme po svojej smrti.

 

Kto sa snaží konať dobro, kto sa usiluje o spravodlivosť a čestnosť, ten sa nemusí ničoho obávať. Kto však popiera dobro, čestnosť a spravodlivosť v mene dosiahnutia hmotných cieľov, ktoré považuje za jediné a prvoradé, toho možno považovať za chudáka, jednajúceho takýmto spôsobom jedine z titulu vlastnej obmedzenosti. Z obmedzenosti, neschopnej ho uchrániť pred neblahými dôsledkami, ktoré bude mať jeho jednanie a ktoré bude musieť zožať z hľadiska kontextu celkovej reality bytia.

 

Človeče, nebuď obmedzencom! Nepreži celý svoj život ako v hustej hmle, s hranicami svojho vedomia v pomyselnom rozpätí dvadsiatich až tridsiatich metrov. Snaž sa vytušiť, pochopiť a preniknúť do poznania jemnejšej reality bytia, aby sa ti otvorili oči a ty si uvidel veci také, aké naozaj sú. Aby si uvidel nádhernú, slnečnú a dokonale krásnu, skutočnú realitu bytia, v ktorej víťazí, dobro, spravodlivosť, čestnosť a ušľachtilosť a v ktorej bude bité a nakoniec i definitívne zničené všetko nedobré, nespravodlivé, nečestné a nízke.

 

Pamätaj človeče, že sa budeš musieť zodpovedať za každý svoj čin! Tu, alebo tam! A nie len za každý čin, ale aj za každé slovo! Ba i za každú myšlienku! Lebo jestvuje len jedno veľké, celistvé bytie, v ktorom vládne pravečná Spravodlivosť. Ak si myslel, hovoril a konal nedobre, jej odplata ťa zaručene dostihne. Buď už tu, alebo potom tam. Nemysli si, že tejto Spravodlivosti je možné nejakým spôsobom šikovne uniknúť. To je ilúzia a klam! Ilúzia a klam vyplývajúce z tvojej vlastnej obmedzenosti! Ilúzia a klam, ktoré sa ti raz veľmi trpko vypomstia!Author: Peter Balaz # QubyJace56
Komentáre2014-01-1322
-
 71% ( 18 people voted )
+
Peter
Materialista je človek zháňajúc sa za pozemskými radosťami, veriaci je človek skromný, pokorný a pokojný.
Samozrejme, nie každý žije ako verí, ale jeden netvorí miliardy.lucifer # FaliQuva33
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 17:08:35 b91d9c22
...ale ináč, článok dobrý.
lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:10:37 b91d9c22
"veriaci je človek skromný, pokorný a pokojný."

cize dokonaly otrok ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 17:33:11 53d0513c
SKROMNY = prosty ... nenarocny ...

POKORNY = povolny ... poslusny ... poddajny ...

POKOJNY = klidny ... tichy ... mirny ...
---------------------------
DOKONALY OTROK !

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 17:45:15 53d0513c
Lojza-otrok si ty. Ale svojich slaboduchych myslienok...

Rozhlad # JoriPygu66
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:45:16 c35b086c
ľudia su obmedzeni a sami seba obmedzili,a to je tragedia,lebo su neskonale obmedzení v mozgokore,presvedčení aky su sami dokonalí,,čeešť vynimkam,

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 18:07:11 55d88d6a
loading...
Je to otrepané, ale nesprávne klišé, že človek, ktorý uprednostňuje "duchovné hodnoty" , by mal byť v tomto "materialistickom svete" outsiderom, že by mal byť miernučký, zakríknutý chudáčik, ktorý sa zoširoka vyhýba konfliktom, aj keď naňho niekto iný nespravodlivo útočí. NIE(!), tak to určite nie je !!! Práve naopak, je doslova povinnosťou každého, kto vidí nespravodlivosť voči sebe, ale aj voči tretím osobám, aby túto nespravodlivosť riešil, samozrejme v rámci svojich možností..., veď hlavou múr neprebiješ ! Ale tolerovanie, resp. ignorovanie zla, sa rovná vlastne jeho podpore, lebo zlo je ako rakovina, ktorá sa rýchlo šíri, ak sa jej nechá voľný priebeh...

Tak isto je úplne prirodzené, ak duchovne vyspelý človek je zároveň úspešný aj v oblasti materiálnej, a je na to aj patrične hrdý. Ak si vie s radosťou užívať hmotné statky, ku ktorým sa dopracoval poctivou cestou. Veď práve o tom je Život, preto sme v tomto hmotnom Svete, aby sme si to tu naplno "užili" a vychutnali. Nie Boh nepotrebuje, aby ľudia trpeli a strádali ako sa nám snažia nahovoriť niektorí pokryteckí zmrdi v sutanách. Samozrejme tieto "radosti" nám nesmú prerásť cez hlavu, nesmú sa stať závislosťami, lebo potom je to celé o už inom.

Johny # JynaVaso24
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-01-13 19:02:16 c35b0aa4
Píšu o našom Dávidkovi? Nadpis by tomu odpovedal, ale keď mrknem dole na autora, šípim zas nejaké riedke kostolné hlboko myšlienkové faeces. Nebudem s tým strácať čas...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 9 people voted )
+
2014-01-13 19:48:13 542f0456
lojzaspribrami

Otrokmi sú všetci, či si slušný, pokorný a jednoduchý, alebo si pažravý, namyslený, zlý všetci sú otroci systému.


Pokial bude človek závislí od systému, štátu, spoločnosti alebo čohokoľvek iného tak je otrok.


Človek by si mal všetko čo je pre neho podstatné pre život zabezpečiť sám. Len vtedy je skutočne slobodný.
Kukino # SuwaJyla20
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 20:00:04 5b7f8351
Našli ste sa v tom článku našli ? Ako vidíte aj poza hmlu a ostatní nie ?

GRATULUJEM VÁM. V tom prípade si o sebe namýšľate až príliš a nevidíte si ďalej ako po špičku nosa.

No toto # DyvuVeqi71
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 20:01:10 b228184e
Kukino: Ty nemáš právo vydávat závazná kritéria ("Človek by si mal všetko čo je pre neho podstatné pre život zabezpečiť sám. Len vtedy je skutočne slobodný") kterým se musí někdo snažit vyrovnávat jinak že se nesmí pokládat za svobodného.
O tom, že otrokáři žádají, aby si otrok vše byl nucen zajistit sám (a neotravoval je a neodčerpával jim energii atd.), víme...Říká se tomu automatizace chovu (lidí).

Dekan # CojiButa72
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 20:07:01 4e88a3f4

Peter Baláž:
Potom by totiž veľmi dobre vedeli, že za všetko, čo človek vykoná ho čaká spravodlivá odplata a že ak sa táto odplata nedostaví hneď teraz v tomto hmotnom živote, celkom určite sa dostaví potom, v onej jemnejšej realite bytia.
A na toto si prišiel keď si sa díval cez tú hmlu? Skutočne si to tak uvidel bratku? Alebo len recituješ básničku, ktorú si sa naučil už ako malý chlapec.
imelo # VyceXira82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:42:34 b06ab9ff

P.B: Toto si chcel zrejme napísať inak, bo mi to príde ako by si vyzýval k neobmedzenému zredukovaniu vnímania... ale keď niekto pomýli niekedy aj pravdu povie..
Svojim vlastným, obmedzeným zredukovaním vnímania iba na hmotné však ľudia nedokážu poprieť realitu skutočnú.imelo # VyceXira82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:50:10 b06ab9ff
Šupa, kedy to pochopíte, že ľudia nie sú homogénni. Niektorí si ledva vidia pod nos a iní vidia podstatne ďalej ako Vy.


Svoje myšlienky rozvíjate svätuškársky a nie veľmi konštruktívne. Dávate dojem, že osobne trpíte úzkosťami a frustráciou, nuž ale ak vám takéto uľavovanie si tu na náš úkor pomáha, tak nech Vám padne na zdravie.Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:46:43 59a87b01

O čom to vlastne hovoríme? Predsa o materializme! O tom, že všetko myslenie, vnútorné prežívanie, uvažovanie a samozrejme aj konanie ľudí je zamerané iba a jedine na hmotnú realitu. Je to totiž to jediné, čo podľa nich jestvuje, čo má nejakú cenu a čo je hodné námahy a snaženia.
Dalej som sa nedostal v citani, lebo sa mi zaludok obratil na ruby. Autor je ten pravy ignorant, ktory ignoruje realitu a zataji aj nos medzi ocami. Autor nevidi ze tych materialistov je medzi ludmi velmi malo. Autor nevidi tu masu prizivnikov a parazitou, ktory vedome zneuzivaju system vo svoj prospech bez ohladu na druhych. Autor nevidi, ze vecsina tych pracujucich su otroci kde elita za pomoci podradnych postkomunistickych prisluhovacov nuti produktyvnu triedu k otrockemu a ponizujucemu zivotu. Kde su ty materialisti, ja vam odpoviem to su tie komunisticke ludske smeti ktore pre par striebornych zapredaju aj vlastnu mat. Kto pracuje aby prezil nie je ziaden materialista a tych je bohuzial vecsina, ja len dufam ze v jeden den otvoria oci.


otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:10:13 1834e06a
Je dojemne a komicke zaroven, ako Pan-demon neustale vyznava lasku Davidkovi. Okrem zdielania tejto stranky niekedy v minulosti mozno zdielali aj nieco ine - ZEBY POSTEL !!! Vsjo vazmozno.
Petonovak # WakeMace33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 06:26:49 c35b0a50
{Je dojemne a komicke zaroven, ako Pan-demon neustale vyznava lasku Davidkovi. Okrem zdielania tejto stranky niekedy v minulosti mozno zdielali aj nieco ine - ZEBY POSTEL !!! Vsjo vazmozno.} Možno ťa vzrušujú tieto nechutné predstavy, ale radšej si to nechaj pre seba a neotravuj tým svoje okolie.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 06:40:01 5f9ae6fd
Všichni jsme omezení, protože smyslem naší existence je HLEDAT a POZNÁVAT a k tomu je omezenost NUTNOSTÍ. Jak by mohl někdo dokonalý, hledat, kdyby už ZNAL ?! I tento článek je omezený. Nejde o to snažit se nebýt omezeným ale uvědomit si svou omezenost a snažit se JÍT DÁL.Snažit se překonat svou omezenost. Největším omezencem je ten, kdo si myslí, že tu jedinou a správnou pravdu už našel.
Jean Laroux # XepuKosa03
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-14 08:32:42 c2324089
čo tu produkujete za sračky, jedna ovca ide rozprávať druhej, pozri sa na seba, všetci sme pokorný, lebo si nemôžme vyskakovať, akože je sloboda slova, ibaže nemôžeš hovoriť to čo cheš iba na nete, ale na týchto diskusných fórach sa da presne sledovať čo z ľudí robí konkurencia a súťaživosť ktorá je zabudovaná v peňažnom systéme, etika, prriateľstvo a nejaké podporovanie ide preč, namiesto toho sa všetci len osočujú, vytvárajú izmy, rasistické nezmysli a pod. Viera je v človeku veľmi dôležitá len ide o to či verí bezhlavo viere vytvorenej na manipuláciu ľudstva ako je kresťanstvo, judaizmus, islam, a všetky podobné náboženstvá, naša civilizácia by mohla byť o 2000-3000 rokov popredu nebyť všetkých náboženských križiackych vojen a inkvizícii, v čo má teda človek veriť v tejto dobe, že príde nejaká zmena, na to je ľudstvo moc zmanipulované aby prebehla nejaká revolúcia ktorú by nezaplatili rothshild ani rockefeller, ako jeden z nich povedal, ľudia si tento systém budú sami brániť keď im ich niekto bude chcieť zmeniť...

riso # TehoWuwa87
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-14 12:08:37 5c3405a7
Každá víra se rodí a zůstává slepá. Pokud by viděla, už by to nebyla VÍRA
Jean Laroux # XepuKosa03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-14 12:47:42 25bcebe8
riso povedať si čo chceš hádam môžeš, to že ti to nezverejnia všetky media je vec druhá. To že môžeš tu a je možné na to zareagovať je prospešné. A poviem ti že pokrok ľudstva je priamo úmerný zrelosťou jedinca. Možno je vhodné dať si otázku prečo som sa narodil do rodiny, spoločnosti, ktorá bola zrelá ako bola a dala mi čo mi dala. Veď keby bola zrelšia mohol som byť už ďalej? Nie je to tak že máme do batôžka naložené presne také stimulanty a v takom množstve aké potrebujeme. Nemusíš samozrejme súhlasiť
i # SotoByju77
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-14 13:06:06 b06ab9ff
Peter Balaz,---
{Pamätaj človeče, že sa budeš musieť zodpovedať za každý svoj čin! Tu, alebo tam! A nie len za každý čin, ale aj za každé slovo! Ba i za každú myšlienku! Lebo jestvuje len jedno veľké, celistvé bytie, v ktorom vládne pravečná Spravodlivosť. Ak si myslel, hovoril a konal nedobre, jej odplata ťa zaručene dostihne. Buď už tu, alebo potom tam. Nemysli si, že tejto Spravodlivosti je možné nejakým spôsobom šikovne uniknúť. To je ilúzia a klam! Ilúzia a klam vyplývajúce z tvojej vlastnej obmedzenosti! Ilúzia a klam, ktoré sa ti raz veľmi trpko vypomstia}!
Tak toto choď prednášať povinne,kaźdy deň ,do parlamentu!

-

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-16 13:41:45 4e63f3ed

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Socializmus verzus korporativizmus na Slovensku


Socializmus verzus korporativizmus na Slovensku
Bohužiaľ musím konštatovať reálnu pravdu právd, že štátne vlastníctvo ČSSR dalo obyvateľstvu ČSSR 1000 krát viac pre ich dôstojný život, než roky tunelovania, rozkrádania štá...
Anatomie info-války I.
Nepodmienený základný príjem
12 faktů nápomocných v diskusi o imigrantech

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0395 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made