Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Odchod z EU by byl odvážný. Za ten risk ale stojí


Odchod z EU by byl odvážný. Za ten risk ale stojí

Řekněme, že od 1. ledna 2016, tedy po dvanácti letech, vystoupíme z Evropské unie. Co se stane? Poznáme to vůbec nějak, nebo se pro nás vůbec nic nezmění? Je možné, že se staneme druhým Švýcarskem a naše ekonomika odchodem z Evropské unie ještě posílí?

Takto Jan Jetmar na Svobodném fóru otevřel svůj článek s názvem Co by se stalo, kdybychom vystoupili z EU? Předkládá nejčernější představitelný scénář okořeněný čísly z propagandistické vládní studie, která vyšla před eurovolbami v roce 2014. V závěru autor názorně ilustruje (pokud by to náhodou někomu nedošlo z předchozích řádku), jak se na možnost vystoupení z Unie dívá: "Odejít z EU a vrhnout se do náruče Ruska a Číny je jako vystoupit ze Škodovky a pak sjet v Ladě Samaře ze skály. Prostě, ekonomická, kulturní, sociální a morální sebevražda."

V tomto článku se pokusím přinést o něco vyváženější pohled na vystoupení z Evropské unie. Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že v okamžiku, kdy členský stát oznámí svůj záměr vystoupit z Evropské unie, sjedná Unie s tímto státem dohodu "o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií". Jinými slovy není dopředu jasné vůbec nic a všechno je věcí vyjednávání. Kdo popisuje jasnou představu, jak by probíhalo, tak předkládá svou vizi, která je většinou buď namalovaná růžovými, nebo černými barvami. Článek Jana Jetmara patří do té druhé kategorie.

Ve skutečnosti je proces vystoupení z Unie krokem do neznáma a buď máte odvahu a důvody se na tu jízdu vydat, nebo budete svým hlasem držet a podporovat současné uspořádání. Než uvedu důvody, proč si myslím, že bychom se na tuto cestu při vědomí všech rizik vydat měli, vypořádám se s některými tvrzeními pana Jetmara.

1. "Zavedou nám víza a zhorší se možnosti cestování."

Zaprvé, pořád jsme i v Schengenu. Ten je sice od Amsterodamské smlouvy součástí práva EU, ale není exkluzivním klubem určeným jen pro členské státy. Postupně do něj vstoupily Island, Norsko, Švýcarsko i Lichtenštejnsko, které stojí mimo struktury Unie. Vyjednat si setrvání v Schengenu by mělo být pro tranzitní stát v srdci Evropy poměrně snadné. Otázka spíš je, jestli jeho součástí být chceme. Není pravda, že by se "zcela jistě zavedla víza tam, kde byla po vstupu do EU zrušena". Evropská unie má od roku 2010 platné nařízení zajišťující jednotnou vízovou politiku zemí Schengenu. Nedávalo by ani smysl, aby země Schengenu měly rozdílnou vízovou politiku, když lze z jedné snadno přejet do druhé a vízům se vyhnout.

Takže jestli někdo věří, že se nám budou chtít všechny členské státy pomstít, může si myslet, že nám nedovolí zůstat v Schengenu a zavedou nám víza. Já z toho obavu nemám. Mstít se nám bude chtít leda tak pan Juncker a ostatní euroelity. Věřím, že představitelé států mají více rozumu a hlavně odpovědnosti vůči voličům a veřejnému mínění. Nemyslím si, že by Evropská unie chtěla uprostřed Evropy ostrov, kam se nesmí bez víz. Je to sci-fi představa a strašení.

2. "Vyletí nám úroky za dluhovou službu."

Krátkodobě mohou být trhy nervózní a úroky se lehce zvýšit, dlouhodobě je ale pro Českou republiku ekonomicky bezpečnější zůstat mimo problémy zmítanou eurozónu a vystoupením z EU se zbavíme závazku do ní vstoupit. Nemyslím si, že investoři vnímají Unii jako "ekonomicky nejsilnější celek světa" a že členství v něm automaticky zvyšuje naši důvěryhodnost při splácení závazků. Fungovalo to jen u eurozóny a jen do příchodu její dluhové krize. Jedná se o nepodložené strašení. Tezi o zdražení peněz, zboží a úvěrů vůbec nerozumím. Navíc je tento argument v kontradikci s dalšími prezentovanými tezemi o devalvaci měny a poklesu investic a HDP v důsledku chybějících evropských dotací.

Budou nás snad trestat?

3. "Ochranářská cla by nám bránila ve vývozu zboží do zemí EU."

Je to stejné jako se Schengenem. I mimo Evropskou unii lze být součástí Evropského hospodářského prostoru a obchodovat bez cel. A znovu je to o tom, věříme-li, že nás státníci okolo nás budou chtít vytrestat a vytvářet izolovaný ostrov uprostřed Evropy. Co je realističtější? Dohoda, kterou mají s Evropskou unií i další podobné státy stojící mimo, nebo exemplární potrestání, na kterém budou tratit i všechny státy okolo nás? Nejvyšší povolená ochranářská cla podle pravidel WTO jsou navíc dost nízká a ztráty by nebyly tak katastrofální. Rozhodně by to neznamenalo konec obchodu a nutnost hledání úplně jiných trhů.

4. "Už nyní přicházíme o zhruba 7 % HDP díky nepřijetí eura."

Nikdo nic takového neprokázal. Nestačí se podívat na Slovensko, které euro přijalo, a na to, že roste rychleji než Česká republika. Slovensko provedlo řadu reforem, zatímco naše politické reprezentace dlouhodobě přešlapují namístě, a když se k něčemu odhodlají, tak další vláda jako první, co udělá po nástupu, je, že opatření zruší. Za stagnaci si můžeme sami. Ne to, že nemáme euro.

Kdyby euro pomáhalo růstu, nebyla by celá eurozóna stagnující oblastí padající do dluhů.

5. "Rozhodnutí přijmout euro by znamenalo zpevnění koruny a následné revalvace řízené ČNB tak, že by po přijetí eura byla kupní síla každého Čecha minimálně o 60 % vyšší než dnes. Odchod z EU by měl ten samý dopad, jen s opačným znaménkem, výrazně by se snížila kupní síla i životní úroveň nás všech."

Revalvace řízená Českou národní bankou by byla stejným sociálním inženýrstvím a zásahem do trhu, jako je devalvace a umělé udržování kurzu koruny nad 27 korun za euro. Ani jedno není dobré pro ekonomiku a pro občany. Revalvace není žádný zázračný recept na zbohatnutí. Odchod z Unie by žádný zmiňovaný efekt neměl, stejně jako jsme po příchodu do ní zázračně nezbohatli. Tedy alespoň většina z nás.

Zbytečné peníze

6. "Pokud by Česko nebylo členem EU, byl by HDP za loňský rok o12 procent nižší, než jaký byl... Členství v EU přineslo naší zemi 3000 miliard korun, to je 300 tisíc korun na každého člověka v této zemi."

Tři tisíce miliard korun, tedy tři biliony korun, je číslo, které nám členství v Evropské unii mělo přinést podle vládní studie, která byla zveřejněna před eurovolbami v roce 2014. Ve studii se píše: "V tomto konzervativním rozložení modelu Česká republika v letech 2002 až 2013 rostla v průměru o 1,1 procentního bodu rychleji, než by rostla bez vstupu do EU. Tím si od roku 2004 kumulativně přišla na zhruba 3,1 bilionu korun." Procento HDP v tom období činí zhruba 35 miliard Kč. To za 11 let fakt nedělá 3100 miliard Kč, to ať se na mě na vládě nezlobí. Dvanáct procent HDP není 3100 miliard, ale něco přes 400 miliard korun. Kdo ta čísla nekriticky cituje, něco to o něm vypovídá. Využité modely by navíc šlo stejně dobře otočit, a mohl by nám vyjít i negativní vliv EU. I když přistoupíme na hru, že nám Evropská unie přinesla za roky členství stovky miliard, připomíná mi to počty jako z dob komunismu. Peníze se točí. Vznikají cyklostezky, obrovské solární parky, úředníci se posílají na školení, jen se nikdo neptal, jestli o ty služby někdo stojí. Miliardy se vyhodí, HDP vzroste, životní úroveň stagnuje.

7. "Repatriace Čechů pracujících v zahraničí."

Svoboda pracovat v zahraničí je zachycena v Evropském hospodářském prostoru. Jeho součástí jsou i Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Pokud nám nedovolí setrvat v rámci dohody a nějaký stát pošle zpět naše pracovníky, my můžeme poslat zpět jejich, všichni tratí.

8. "Katastrofální dopad na zemědělskou produkci."

Aby se zemědělský sektor vyhnul šoku, není nic snazšího než nahradit evropské dotace českými a využít na to peníze ušetřené za odvody do rozpočtu Evropské unie. Žádný krach zemědělců nehrozí.

9. "Ztráta investorů."

Nejvíce investic ze zahraničí Česká republika získala ještě před vstupem do Evropské unie, především po našem vstupu do NATO, kdy bylo jasné, že se revoluce a transformace zdařila a Česká republika je standardní demokracií. Řeči o ztrátě investorů pořád vychází z přesvědčení některých, že je Evropská unie brána jako nějaký elitní klub. To už ale není pravda.

Náruč Ruska a Číny

10. "Odejít z EU znamená vrhnout se do náruče Ruska a Číny."

Přijde vám, že se Island, Norsko nebo třeba Česká republika před vstupem do Evropské unie vrhaly do náruče Ruska a Číny? Vzpomeňme si prosím na patnáct let porevolučního vývoje.

11. "Vystoupení z EU = ekonomická, kulturní, sociální a morální sebevražda."

To vážně stále někdo věří tomu, že vstup do Evropská unie nám přinesl nějaký ekonomický, kulturní, sociální či morální vzestup? Proč se vydat na cestu z Evropské unie? Ta cesta má nepochybně mnohá rizika. Existuje mnoho proměnných, které závisí na tom, co by se nám povedlo či nepovedlo vyjednat. Žádný stát tento proces ještě nepodstoupil. Je jasné, že by se jednalo o drtivý šok pro všechny eurofederalisty. O vyjednávání ale nerozhodují úředníci v Evropské komisi, ale představitelé států na Evropské radě. Bude nás chtít Evropa za rozhodnutí o vystoupení rituálně ukřižovat? Tomu věří pan Jetmar a i tak se v mnoha svých vizích mýlí a přehání je.

Nechápu ale, jak může člověk s klidným svědomím fandit organizaci a zároveň ji vyzdvihovat do morálních a kulturních výšin, pokud by na odchod z ní reagovala způsobem, jaký popisuje. Způsobem, při kterém ztrácejí všechny strany. Pan Jetmar zcela pomíjí jakékoliv výhody plynoucí z nečlenství v Evropské unii. Nebere v potaz, že Evropská unie a její právo přináší každoroční nevyčíslitelné náklady tím, že enormně zatěžuje podnikatele, firmy. A ty, kteří by podnikat chtěli začít, odrazuje. Kdyby byla Evropská unie tak skvělá a výhodná, proč tolik jako celek zaostává za světem?

Vydat se na cestu z Evropské unie považuji za odvážné, ale zároveň jediné správné a dlouhodobě životně důležité. Evropa si zaslouží jiný typ organizované spolupráce a je naším úkolem s optimismem se vydat alternativu tvořit. Máme to štěstí, že již i existuje výhodné uspořádání Evropského sdružení volného obchodu a stačí se na tu stranu přidat a Evropské unii konkurovat. Pokud ve strachu z krátkodobého nepohodlí a možné ztráty dílku našeho blahobytu obětujeme naši svobodu, tak si za padesát let naši vnuci budou ťukat na čelo, proč jsme vládu nad Evropou předali do rukou úředníků směrovaných německo-francouzským tandemem. Hospodářské výsledky budou srovnatelné s komunismem.

Zdroj: http://finmag.penize.cz /ekonomika/305040-odchod-z-eu-by-byl-odv azny-za-ten-risk-ale-stojiAuthor: David Bartas # TigeJuta12
Európa2015-10-202
-
 69%  ( 6 people voted )
+
Netreba planovat vystup. Ono to pride same od seba este skor, ako to niekto stihne naplanovat. Tento eurobordel sa rozpadne najneskôr do pol roka. To co nam EU predviedla je nieco neskutocne, komunisti boli hotovi amateri vo vsetkom, hlavne v buzerovani a sikanovani vlastnych volicov. AJ ked tito najvyssi eurokripli niesu nikym zvoleni, ale iba dosadeny americkými zidmi na to, aby dokazali v US zaujme skodit. Koho by napadlo pred dvoma rokmi, ze sa staneme na kazdom kroku svedkami toho, ze EU verejne podporuje fasizmus- Pravy sektor na ukrajine, alebo ze financujeme a zasobujeme zbranami teroristicku Islamsky stat. No a dnes sa tym nikto netaji, dokonca ani v správach uz nie. Fasisti a teroristi sa stali spojencami EU a USAA. Vrchol zufalstva. Ako hlboko sme padli v tom takzvanom KLUBE NAJLEPSICH/// Ani sme si nestihli pri tom volnom pade vsimnut, ze ten elitny klub je vlastne ZUMPA
Hansen # WywyWyjo95
-
 72%  ( 8 people voted )
+
2015-10-21 18:36:01 57ef0489
Asi tak nejako, ako autor článku, si Hurvínek predstavoval válku...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-10-22 11:29:01 d425402c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   je
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody


 Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody
Zákeřný kybernetický úder, za nímž s největší pravděpodobností stojí bizarní severokorejský režim, se možná stane nejničivějším v historii hackerských útoků na americké ...
Chci legalizovat eutanázii. Je to základní přirozené právo člověka
Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku
Po Koncesionárikovi vám na dvere môže zabúchať aj Exekútorík

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.059 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne