Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Odhalenie neznámych informácii o Katolíckej cirkvi


Odhalenie neznámych informácii o Katolíckej cirkvi

Upozorňujem na jednu veľmi nebezpečnú vec: väčšina ľudí Katolícku cirkev nepozná čo je zač,vie o nej len minimum informácii. O väčšine informácii v článku budete počuť prvý krát. O hierarchii, mentalite a systéme v RKC
Upozorňujem na jednu veľmi nebezpečnú vec: väčšina ľudí Katolícku cirkev nepozná čo je zač,vie o nej len minimum informácii. Silne veriaci ľudia a ostatní ľudia sú si vzájomne od seba izolovaní a nepoznajú si vzájomne svoje názory. Fanatickí kresťania majú priateľov len fanatických kresťanov a od ostatných ľudí sa prakticky izolujú. Je veľmi zlé a nebezpečné, že väčšina ľudí nepozná katolícku mentalitu, ľudia si potom neuvedomujú nebezpečenstvo RKC.
Preto ja ako bývalý katolícky kresťan, chcem povyzrádzať všetky informácie, vrátane neznámych o RKC a mentalite jej veriacich (najmä kňazov a fanatických laikov):
-katolí k vníma kritiku cirkvi, ako kritiku samotného Boha. Veď predsa cirkev je telo Kristovo, alebo Kristova nevesta. Katolíci neznášajú kritiku cirkvi a kritik cirkvi je podľa nich diablov posol. Veľmi neradi katolík priznáva, že RKC má aj nejaké chyby
-hoci katolík priznáva, že cirkev má aj nejaké chyby, je podľa neho veľkou chybou cirkev kritizovať, pretože kritika cirkvi a hľadanie na nej chyby, je podľa nich nehorázna urážka Boha
-niektor í katolíci majú dokonca taký názor, že je prísne zakázané a je veľkých hriechom čítať weby, ktoré kritizujú cirkev!! To sú neskutočne fanatické názory, ale aj takýto ľudia sa nájdu
-v hierarchii RKC sa nesmierne silne zvýrazňuje totálna oddanosť a poslušnosť k nadriadenému/predstavenému. Neposlušnosť ku predstavenému sa doslova považuje za neposlušnosť voči Bohu!!! Je to neskutočný fanatizmus, ale takto to v RKC funguje!!!

Organizačná hierarchia katolíckej cirkvi:
-len veľmi málo ľudí vie, akú má RKC hierarchiu, preto ju tu popíšeme
-najvyš šie je pápež. Okolo pápeža pracuje veľké množstvo úradníkov, ktorí sú: kardináli, biskupi (pozor, to nie sú diecézni biskupi, oni pracujú len výlučne vo Vatikáne), kňazi (na týchto lukratívnych pozíciach sú dokonca dvaja Slováci) a zriedka aj zopár laikov
-pod pápežom sú konferencie biskupov, u nás Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Predĺženou rukou pápeža nad konferenciami biskupov je bispup-nuncius, ktorý kontroluje biskupov a dáva pápežovi správy
-pod KBS patrí 8 diecéz, na čele ktorých stojí biskup. Diecéza je riadená s biskupského úradu. Zástupca biskupa je buď pomocný biskup alebo generálny vikár (vikár je kňaz). Biskup má pod sebou viacero vikárov na rôzne oblasti. Biskupský úrad má veľký počet úradníkov, čo sú najčastejšie kňazi, ale aj niekoľko laikov. Osobitnú dôležitosť na biskupskom úrade majú právnici a notári. Veď bodaj by to nebolo dôležité, keď má cirkev toľko majetkov, pozemkov a realít. Všetci kňazi-úradníci na biskupskom úrade dostávajú veľmi vysoký plat a sú veľmi bohatí
-pod biskupským úradom sú jednotlivé dekanáty. Na čele dekanátu stojí kňaz-dekan. Dekanáty zväčša korelujú s okresnými mestami
-pod dekanom sú jednotlivé farnosti, pod ktoré patria kostoly. Pod jednu farnosť zväčša patrí 1-3 kostolov. Farnosť spravuje kňaz s titulom "farár", alebo "farský administrátor". Rozdiel medzi týmito dvoma titulmi je výška platu daného kňaza, farár dostáva o niečo vyšší plat. Počul som o tom, že niektorí kňazi chodili za biskupom, aby ich povýšil z farského administrátora na farára, aby mohli dostávať vyšší plat. Žiaľ neviem vám povedať koľko dostáva farár plat, ale minimálna mzda to určite nebude. Ale aj keď farár nemusí mať privysoký plat, tak si môže žiť v prepychu, pretože nemá prakticky výdavky na nič, okrem auta a stravy. Ubytovanie na fare má farár zadarmo (kým obyčajný človek si bývanie musí prenajímať, alebo splácať naň úver), údržba a spravovanie fary putuje z farských peňazí.
Príjem farských peňazí pochádza: čo ľudia, hádžu do pokladnice, prenajímanie najrôznejších pozemkov, ktoré slúžia často na lukratívne účely a mnoho ďalšieho. Z farských peňazí si môže farár na fare zabezpečiť pekný luxus.
-pod farárom sú ešte rôzne kresťanské spoločenstvá (najefektívnejší spôsob vymývania mozgov), ktorých členovia môžu ale nemusia byť kňazi, avšak zväčša sú to laicihttp://1meditaciawzsk.slobodnyvysiela c.sk/krestanske-spolocenstva-najvacsie-n ebezpecenstvo-v-sucasnosti/m4/p39/b169

Pod katolícku cirkev patrí aj veľké množstvo reholí, ktoré majú tiež dobre prepracovanú hierarchiu.

Hierarchická prepracovanosť v RKC je ešte lepšia ako u štátnych organizácii. RKC je jedna veľmi dobre prepracovaná organizácia. Každá organizácia, aby mohla fungovať potrebuje príjem peňazí, bez peňazí nemôže existovať. RKC dostáva od štátu nesmierne štedrú podporu. A mám veľmi jednoduchý návod, ako do jedného roka zlikvidovať Katolícku cirkev: nech ju prestane financovať štát. Ľudia sú na Slovensku chudobní a nebudú stačiť ju dostatočne podporovať a RKC by dopadla ešte horšie ako za komunizmu. Kňazi by potom museli bojovať o holé prežitie, museli by byť zamestnaný v nejakej inej práci, aby mohli prežiť. Na cirkevnú činnosť by im nezostával čas
*******
Cirkev je nespravodlivo zvýhodňovaná, finančne: polovica ľudí v SR je pod hranicou chudoby, pracuje za 350-400 EUR. A čo farár? Farár má slušný plat a nemá žiadne výdavky na prenájom alebo splácanie bytu, nemá deti, ktoré je treba draho financovať (oblečenie, strava, školské pomôcky), farár neplatí za kúrenie, ale obyčajný človek áno. Nie je to náhodou nespravodlivé? Farár si žije veľmi slušne, často aj veľmi luxusne, kým väčšina ľudí bojuje o prežitie, pretože je v chudobe.
Kým farár nemá veľa práce, bežný človek pracuje od rána do večera.
*******
Jednému cirkevnému predstaviteľovi som napísal: Vás - RKC, podporuje hnusná všivavá kriminálna slobodomurárska banda. Slobodomurári sa na svojej oficiálnej stránke dokonca chvália, že spolupracujú s RKC. Bez ich pomoci by k Vám štát nebol tak štedrý. RKC, slobodomurári, politický systém, to všetko je tá istá kriminálna skupina zla. A keď aj z politiky ide konečne niečo dobré, aby sa ľudia zbavili stredovekého názoru na homosexualitu, tak ešte aj to sa snažíte politickému systému prekaziť
http://1meditaciaw zsk.slobodnyvysielac.sk/slobodomurari-of icialne-podporuju-nabozenske-vymyvanie-m ozgov-katolickou-cirkvou/m4/p39/b186
*******
A tým, že štát vlieva do cirkvi nehorázne peniaze,má aj obrovský vplyv. Predstavte si, aby by štát do cirkvi nevlieval do cirkvi žiadne peniaze. Čo by sa stalo? Kňazi by museli bojovať o vlastné prežitie a na žiadnu evanjelizáciu by im síl už nezostalo. Ak by do cirkvi nešli žiadne peniaze, tak by prakticky cirkev zanikla, pretože dobrovoľné príspevky ľudí by na to nestačili.
A čo ak by tie peniaze čo inú na RKC, išli na ateistické alebo agnostické spolky?
*******
Oficiálne sa ku Katolíckej cirkvi na Slovensku hlási 66%, podľa sčítania ľudu 2011.http://portal.statistics.sk/ files/tab-14.pdf . Avšak pravidelne (v nedele) navštevuje kostoly len 10-15% ľudí. Ľudia sa pri sčitovaní nechcú prihlásiť ako ateisti, sú pokrstení ako katolíci, tak sa prihlásia ako katolíci, hoci na celú cirkev a kresťanstvo kašlú zvysoka. Je smutné, že RKC dostáva peniaze aj za takýchto ľudí, ktorí s RKC nemajú nič spoločné, okrem krstu. Cirkev je nespravodlivo zvýhodňovaná, dostáva peniaze aj za ľudí, čo z kresťanskou vierou nemajú spoločné prakticky nič.
********
Najvyššia dogma kresťanskej viery je byť imúnny, odolný a hlavne uzavretý voči pravde. Kresťanská viera je opakom pravdy a rozumu. Mali by ste sa naučiť počúvať aj názor, ktorý nie je pre cirkev pohodlný. Cirkev počas svojej histórie mala vždy s týmto problém, nevedela počúvať názory iných a takých ľudí upaľovala. Dnes z toho upaľovania cirkvi ešte niečo ostalo: zapchávať si uši pred nepohodlným názorom.
********
Poviem Vám jeden konkrétny dôkaz, že cirkev je len jedna veľká s.r.o. A budem hovoriť aj konkrétne mená. Šéf pravdepodobne najvýznamnejšieho kresťanského spoločenstva na Slovensku Julo Slovák, žije veľmi prepychovo. Jeden kresťan ho mal na Facebooku medzi priateľmi a na počítači za chrbátom som mu videl fotografie, ktoré jasne ukazovali nadštandardný luxus pána Slováka.
Šéf kresťanského spoločenstva by mal byť svätý a chudobný človek a ten luxus je veľmi pohoršujúci. Navyše je isté, že sa Julo Slovák nedostal k peniazom celkom serióznym fér spôsobom: najprv si evanjelizáciou ku sebe naláka ovečky a potom prevádzkuje kresťanský obchod s prehnanými cenami produktov. Ďalší problém je v tom, či si peniaze od sponzorov určených na evanjelizáciu, nenahrabal k sebe.
********
Najväčšie katolícke kresťanské spoločenstvá na Slovensku Godzone a SP (eSPé) fungujú na nechutnom biznise. Tieto spoločenstvá podporujú veľkými peniazmi rôzni firemní sponzori, dotujú ich niektoré štátne inštitúcie ako napr. IUVENTA, nehovoriac, že cirkev celkovo veľmi štedro podporuje štát.
Tieto dve spoločenstvá organizujú kresťanské akcie, ktoré nazývajú konferencie. Jedna takáto konferencia, ktorá trvá necelé dva dni, stojí nehoráznych 27 EUR. Je to nechutný biznis. To im nestačí ten štedrý sponzoring a dotácie? Oni najprv evanjelizáciou nalákajú ovečky do svojej pasce a potom od nich žmýkajú nehorázne peniaze!
********
Okrajová poznámka: protestantizmus je v porovnaní s Katolíckou vierou a niečo menšie zlo: -protestan tizmus nepovažuje akúsi oblátku za Božie telo ako RKC, čo je veľmi smiešne a iracionálne
-Luther opovážlivo a drzo nesľubuje ako RKC, že po smrti budú dve kontrasty: nebo alebo peklo. To je veľký cynizmus RKC, ktorá sľubuje, že človek po smrti skončí podľa toho ako bol cirkvi poslušný a ako poctivo veril v slepé cirkevné dogmy, tiež RKC straší ľudí peklom.
Podľa protestantskej viery, pre spásu stačí iba veriť v Ježiša a to je všetkoAuthor: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-05-1245
-
 50% ( 24 people voted )
+
podla sposobu akym autor napisal clanok myslim, ze neovplyva bohvieakym iq...
fero # GahuGaxi89
-
 59% ( 19 people voted )
+
2014-05-13 08:29:28 c35b08a2
montenegro, ak urobis loz velkou, neznamena to, ze sa stane pravdou. aj ked v RKC sa tym snazia riadit. to znamena, ze nemozes davat RKC privlastok krestanska.
jeden citat Adolfa Rothschilda(Hitlera): "Každá propaganda musí byť populárna na takom intelektuálnom stupni, aby jej aj najhlúpejší z tých, voči ktorým je nasmerovaná, porozumeli... Cez jej šikovné a ustavičné aplikovanie, ľudia môžu vidieť raj ako peklo a naopak - najhorší spôsob života môžu považovať za raj."
toto zial plati aj v inych oblastiach, vysledky mozeme denne pozorovat.

Fero # LifuRoru61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 09:01:39 d9777929
Nízko hodnotený príspevok


Stano # HyxaFyjo84
-
 35% ( 10 people voted )
+
2014-05-13 09:19:01 5057d10a
Nestačí len veriť v Ježiša, treba sa riadiť jeho slovom.

Neviem či poznáš Paula Washera, je to americký kazateľ. Pozri si jeho videa, napríklad aj toto: Sú to pár minútové videa

http://www.youtube.com/watch?v=cLuH5zlkxFU
http://www.youtube.com/watch?v=cw-NL_BhNKA

Kukino # SuwaJyla20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 09:29:53 5b7f88cf
I to relatívne najnižšie IQ je na úrovni geniality, ak nie je ovplyvnené kostolnými rozprávkami.
Ty vole, tento môj výrok by sa mal dostať do krížoviek a do dejín...!

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 13 people voted )
+
2014-05-13 09:56:49 d4254112
@kukino. Vypol som zvuk na videu a prečítal si len titulky kázne toho Paula Washera. Je to falošný učiteľ, všetko čo hovorí je lož! On nepozná Ježiša a neprivádza ľudí k Ježišovi, ale od neho! Stačí si pozrieť časť od 8:00 do 8:30 kde popiera modlitbu Pána Otčenáš a celé evanjelium! A ešte predošlých 8 minút zvádza ľudí na širokú cestu do pekla!

Tu je pravé evanjelium z Ježišovho Ducha svätého:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7w63iHVa5g

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-13 10:06:29 5057d10a
loading...
@Stano

Zjavne si si tie videa od Paula Washera ani nepozeral, pretože ak dobre rozumiem angličtine tak Paul Washer hovorí niečo podobné ako to čo si poslal ty na videu. Možno som ti dal iné videa ako som mal.Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 10:17:08 5b7f88cf
-Chodí tu na stránku aj viacero protestantov, a tým sa asi bude tento článok páčiť
-Jednotlivé kostolné obce sa tu hádate o hlúpostiach

A ešte pripomínam, že tento úravyk bol adresavaný v mailovej diskusii niektorýcm cirkevným predstaviteľom a profesorom teológie:
Najvyššia dogma kresťanskej viery je byť imúnny, odolný a hlavne uzavretý voči pravde. Kresťanská viera je opakom pravdy a rozumu. Mali by ste sa naučiť počúvať aj názor, ktorý nie je pre cirkev pohodlný. Cirkev počas svojej histórie mala vždy s týmto problém, nevedela počúvať názory iných a takých ľudí upaľovala. Dnes z toho upaľovania cirkvi ešte niečo ostalo: zapchávať si uši pred nepohodlným názorom.

franco # MohaDinu60
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-13 10:39:48 5057d10a
Pomerne úbohý článok. Na jednej strane autor popísal hierarchiu kresťanskej cirkvi, ale táto mu slúži len ako podklad k jeho útokom na katolícku cirkev. Každá fungujúca spoločnosť je usporiadaná hierarchicky. Čistá demokracia vytvára predpoklady pre chaos - a taká ani neexistuje - vždy má niekto snahu ju ovplyvniť. Napriek mnohým temným úsekom histórie je možné povedať že cirkev je najdlhšie fungujúcou spoločnosťou v histórii.
Jozef Polakovic # DyvaSafy64
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 11:07:37 d4511026
Panduch čiže podľa tvojho nového geniálneho výroku si aj ty génius
jajopajo # QyhyGemi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 11:14:03 5b7f33df
Drahí priatelia všimnite si na nasledovné: tu kostolná katolícka ovca Jozef Polakovic nazvala kritiku cirkvi, ako „útoky“ na cirkev. Všetky kostolné ovca nazývajú pravdivú kritiku cirkvi ako „útoky“ na cirkev!! Podľa kostolných oviec je hovoriť pravdu o cirkvi, ako „útok“. To je veľmi rafinovaná manipulatívna rétorika medzi kostolnými obcami
franco # MohaDinu60
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 11:32:26 5057d10a
Hovoriť o „útokoch na cirkev“ patrí medzi najčastejšie slovné spojenie kostolných oviec. Veď predsa RKC je podľa nich nekritizovateľná
franco # MohaDinu60
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-13 11:34:14 5057d10a
Zasielam kópiu internetovej diskusie

Ja teda poznám minimálne jedného - bývalého šéfa biskupského úradu (pozor šéf biskupského úradu nie je biskup ale kňaz), ktorý má auto v cene medzi 30000 a 40000 EUR, záleží akú má vnútri výbavu, nemyslím, že to bude najskromnejšie. Priznajme si, že 95% ľudí na Slovensku si auto za takúto cenu dovoliť nemôže. Navyše šéf biskupského úradu má významne ľahšiu úlohu a povinnosti, ako jednotliví vikári.

Čo sa týka peňazí do zvončeka, tie idú len minimálne na faru (ale zasa aj fare sa toho dosť ujde), a hlavne sa zväčša posielajú na najrôznejšie veľmi pochybné zbierky (napr. filantropia v Afrike), peniaze sa posielajú vyššie na biskupský úrad a ktovie, potom kde tie peniaze skončia.

Samozrejme nie každá farnosť je rovnako bohatá, ale poznám jedného farára, ktorý má faru finančne na tom jednu z najhorších a vôbec sa nesťažuje. Ak má málo peňazí, biskupský úrad mu dá peniaze.

Luxus na fare nie sú nevyhnutnou podmienkou, záleží to od farára. Ale jeden farár mi hovoril, že kňazi si chodia obzerať jednotlivé fary na výzvedy a potom keď ich bude biskup prekladať, ho prosia, aby boli preložení do tých finančne najlepších a najviac luxusných/najlepšie vybavených fár.

Čo sa týka tých 27 EUR: tak jednak záleží či je to v Bratislave alebo inde – hladina cien je odlišná. Ďalej tam dostávali obed len raz. Godzone a SP sa sústredia výlučne na mládež, a študenti nemajú veľa peňazí a mali by im vybaviť niečo lacnejšie a skromnejšie. Ďalšia vec je to, či to ubytovanie nebol nejaký konflikt záujmov, či to nebol nejaký dobrý kresťanský kamarát vodcov toho spoločenstva, alebo či vlastníci objektov na ubytovanie neboli priamo vodcovia spoločenstiev. Ale samozrejme, že väčšina peňazí ide do vreciek vedcov spoločenstva.

Inak čo viem povedať s istotou, sú na Slovensku veľmi uznávané a známe kresťanské organizácie/spoločenstvá, ktoré organizujú rôzne kurzy pre kresťanov (kurzy na kazateľstvo a evanjelizáciu v kresťanských spoločenstvách). Môžem aj zistiť aj presné názvy a miesta, kde sa tieto kurzy konajú (môžem to neskôr dopísať, ak sa mi to podarí zistiť). Kurzy sú nehorázne predražené a je tam konflikt záujmov. Hlavní ľudia, čo robia tie kurzy vlastnia vlastný ranč, majú vlastné objekty na ubytovanie. Tak to je úžasné, najprv si chytia evanjelizáciou ľudí do pasce a potom ich nalákajú na predražené kurzy, z ktorých majú čisté zisky

franco # MohaDinu60
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 12:48:48 5057d10a
Kresťanská cirkev napĺňa definíciu sekty. Jej cieľom je ovládnuť ducha človeka, mať nad človekom moc, duševne ho zotročiť, pričom kresťanstvo sleduje svoje zištné ciele, majetky a moc. Naštudujte si dejiny, ako prišlo kresťanstvo ku svojim majetkom, nemajú ani doklady v poriadku, stačí ak vyhlásia nehnuteľnosť za svoju a štát to odklepne. Krst detí je násilie a zotročovanie detí vo veku, keď sa nevedia brániť, nevedia rozprávať, rozmýšľať, nemajú vedomosti a skúsenosti.

Kresťanstvo je piatou kolónou svetovej finančnej moci, udržiava ľudí nevzdelaných, poslušných a pokorných, ovládateľných podľa potrieb biblického projektu a vyvolených judaistov, realizátorov moci, súkromných finančných korporácií, kráľovských a šľachtických rodov a mafie. Toto je rodinka svetovej moci, sociálnych parazitov, ktorá plánuje kapitalizmus, socializmus, svetové vojny, ekonomické krízy, štátne prevraty a revolúcie, šíri demokraciu ako kedysi kresťanstvo - mečom a ohňom. Majú svoje orgány: Bilderberg, Trilaterálna komisia, CFR... a Vatikán, najbohatšiu s.r.o. na svete. Odčerpávajú cez úrok a úžeru všetky voľné finančné prostriedky, zdlžujú občanov, firmy, štáty a finančne ich zotročujú úrokom, udržiavajú ľudstvo v chudobe a závislosti od svetovej moci, ktorá presadzuje svoju moc nad ľuďmi - otrokmi prostredníctvom štátov, v ktorých sa nechávajú zvoliť politici v službách finančnej moci, sami sa napíšu na politickú kandidátku, urobia si za naše dane reklamu a občan má na výber z politikov, ktorých nenavrhol, nepozná ich a keď ich spozná, už je neskoro.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 14:07:07 5faaebfb
franco

Dokáž svoje obvinenia.


lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 14:33:12 b91d9c22
Tento článok je neskutočná znôška hovadín. Keby chcel niekto na všetky odpovedať, tak musí vydať knihu. Väčšina diskutujúcich detto. Čudujem sa, že si redakcia ten hnoj pred uverejnením neprečítala. Alebo...?
OldNoe # MeqoMiny91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-13 14:37:16 bca75f5d
Ak človek verí, to neznamená, že hľadať má náboženstvo. Ten kto skutočne verí, vie že je iskrou stvoriteľa, teda jeho časťou. Že je zo stvoriteľom každú chvíľu a všade! A tak sa dostal tu, kde má svoju úlohu a tá v temnote Matrixu nie je ľahká. Spomeň si kto si, odkiaľ si prišiel a spomeň si hlavne na to, čo máš tu urobiť. Ak budeš vedieť tieto odpovede, nebudeš už hľadať to pravé náboženstvo ale skutočnú pravdu. Pravdu o sebe, vesmíre a stvoriteľovi svojom-svetelnom. Jedine pravda ťa môže oslobodiť, teda biblicky spasiť. Každý z nás je na tejto ceste poznania v karmických problémov nás všetkých, do ktorých sme sa pri svojom poslaní dostali. Skutočný veriaci, ktorý chce sprostredkovať slová prvého, nemal by chodiť odetý do čierneho, nemal by žiť v prepychu, kázať o tom, že si nemáme zhromažďovať majetok tu na Zemi, ale tam hore a popritom Vatikán patrí medzi najbohatšie organizácie tohoto sveta. Načo mu je celibát, ktorý je zdraviu tak škodlivý, že teraz musí táto cirkev čeliť následkom. Zamyslime sa nad tým všetkým a hľadajme tú pravú cestu, cestu čistoty a pravdy, ktorou sa musíme v tejto pre nás záverečnej etape vesmírneho cyklu dostať naspäť k otcovi svojmu. Pravdou, čistotou, poznaním skutočným sa musíme dostať na úroveň Kristových vibrácií a jedine tie nám zaručia náš úspešný návrat! Prajem to všetkým, ktorí hľadajú pravdu,..nie náboženstvá!

valdo # SaduMixu65
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 14:38:06 b22849ec
Divim sa, co tu riesite.
Vsetci vieme co su to za svine.
Je to najlepsie organizovana mafia od staroveku.
Ja by som ich poupaloval vo vatikane vsetkych a mucil vsetkych zvysnych, tak ako to oni robili v stredoveku.
A ten novy vyj.ebany papez co zere susne, toho by som pribil na kriz na vystrahu.
Keby jezis zil, podorazal by ich dojedneho.

Syrojezkyn # KipyQeci73
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 15:02:02 b229df1c
dobrý článok,pri popisovaní ich majetku sa vždy začudujem prečo sa tak trýznivo zaťažujú majetkom,keď sa v ich manuále píše čosi o ťave a ihle...už si to presne nepamätám,ale mohol by mi to niekto z veriacich trochu ozrejmiť?
benares # PynuWogy50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 15:58:16 bc7b6a6d
ze cirkev nie je cista a nekona v sulade s ucenim Jezisa Krista je viac ako iste , o tom je uz dnes mnozstvo dokazov, ...ale otazka znie ; KTORA NABOZENSKA ORGANIZACIA A VOBEC, SVETSKE ORGANIZACIE SU KOSER ???... odpoved moja o ktorej som sa skumanim presvedcil: ZIADNA...Vsetko je ovladane ANTIKRISTOM, teda rozumom tuziacim po moci a pozemskom uplatneni sa . Illuminati a Jezuiti majstri intrig a podvodu uz ovladaju UPLNE VSETKO a ako som sa presvedcil i tzv. slovansko arijske vedy , aj v tom je mala cast pravdy pospajana s absolutnou lzou ... ako uz vsade...a prave to tu franco nanucuje ...a celucicky tzv. slobodny vysierac je v poslednej dobe o tom , ZAUJMAVE .. vysieraju..... ale v mene koho ANGLICKEJ KRALOVNEJ ??... NORO A SPOL ze...preverte si toho farizeja , ja uz to mam...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 18:37:07 512c5151
Naši predkovia tu žili dávno pred Kristom, Mojžišom, aj pred Adamom a Evou. Všetci presvedčení kresťania, sú spolovice židia, pretože vyznávajú židovskú vieru. Biblia je vyslovene história židovského národa, hlavne starý zákon. My nemáme vlastnú históriu? Ježiš bol žid, narodil sa v židovskej rodine a tvrdil, že prišiel zachrániť hriešnikov - židov. Iné národy sveta ani nespomenul. Ako syn boží musel vedieť, že na Zemi žije mnoho iných národov. Nechajte kresťanom ich vieru. Tí, ktorí začínajú používať vlastný rozum a myseľ vedia, že naši predkovia boli ľudia spravodliví. Ich Ježiš neprišiel zachraňovať. Ja som človek biely s modrými očami, mám vlastnú a slobodnú myseľ, vedomie ktoré som dostal od stvoriteľa a čisté svedomie. Nikomu nič nezávidím, nemám sa za čo hanbiť. Nech si má RKC svoje bohatstvo. Veď v ich biblii, ktorú ani nečítajú, je napísané, že všetky kráľovstvá a bohatstvo sveta bolo dané Satanovi a ten ho dá komu chce.
milan # PesyMihy72
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-13 18:41:12 57f4f91b
Jezis Kristus bol vyslanec Bozi , ktory priniesol slovo pre vsetko ludstvo, ze sa narodil v zidovskom narode bolo pre to, ze zidovsky narod bol duchovne najvyspelejsi. Avsak ako historia dokazuje , i tento narod ho nepochopil, pre pravdu nenavidel a nakoniec zavrazdil. Uz v tom case bolo ludstvo vzdialene Bozej Pravde ... A ako by to bolo dnes??... Nikto by ho ani nepocuval ... TAKZE UZ PRIDE IBA ROZSUDOK ,, BOZI SUD ,, samotnim Jezisom zvestovany. Ze to bude presne ako popisuju zjv. Jana , tak, ZA TO SI LUDSTVO MOZE SAMO...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 19:36:41 512c5151
zjv. Jana
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 19:46:43 512c5151
Ľudia, vypisujete že máte v SRDCIACH spravodlivosť a BOHA...tak Vám položím otázku, prečo súdite nevinných?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 19:56:10 b91d9c22
milan, milanovi. Myliš sa.
milan # PesyMihy72
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 20:24:22 57f4f91b


milan # PesyMihy72

A ako vieš že máš pravdu zrovna ty? čo ak sa mýliš a omyl bude pre teba mať katastrofálne následky na celú večnosť?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 20:52:46 b91d9c22
hm? Milanko, dokáž mi že máš pravdu.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 21:00:02 b91d9c22
...môžeš začať opdovedou na tieto otázky:

1,...zvestoval ti tvoje slová samotný BOH?
2,...alebo ich máš z vlastnej hlavy ktorá ti našepkala práve to čo sa ti hodilo do tvojho života?

...tak odpovedz Milan, kto ti ukázal že máš pravdu?

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 21:03:58 b91d9c22
Jak je možné, že zahadzuješ, zrádzaš, zatracuješ a hanobíš vlastný rod? Jedine že by si bol žid. Potom sa ti ospravedlňujem a prosím odpusť mi. V tom prípade máš moju úctu.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-13 21:31:40 57f4f91b
luciferko,... nemaj obavu o moj osud , teraz to bude naozaj morbydne v sude, tak sa chran, sam za seba o tom to prave teraz je . Moje poznatky mam zo Slova Bozieho ....
MILAN # BapiLewe39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-13 23:33:29 532362fd
Prešiel som horeuvedené slová Pána Ježiša a našiel v nich pár prekladových /resp. OCR/ chýb, napr.

Ó Ja hovorím, vo večnosti budete plakať nad vaším bláznovstvom, že si nevážite zlato, zvolili ste si olovo, zatiaľ čo sa vám ponúka toľko ušľachtilého!

skúsim to za pár dní zrevidovať celé...
Milan vravíš "Moje poznatky mám zo Slova Bozieho". Skús sa zamyslieť, či ťa tvoje terajšie poznatky doviedli ku cieľu.

https://www.youtube.com/watch?v=_j_qwcaU5RU

Ježiš Kristus je Emmanuel, Boh s nami. On Sám prichádza a žije V a S nami skrze Jeho Svätého Ducha ak ho pozveme dnu. Ak prijmeš Ježiša potom On Sám prichádza a žije V TEBE. Jeho ovce POČUJÚ Jeho HLAS a NASLEDUJÚ Ho.
Prijal si TY Svätého Ducha keď si pozval Ježiša Krista do tvojho života? POČÚVAŠ Ho a POSLÚCHAŠ Ho? Alebo radšej zostávaš so svojou vlastnou interpretáciou Biblie? Počúvaš radšej iných ľudí? Prijal si Svätého Ducha a NASLEDUJEŠ Ho?
Apoštol Pavol napísal v liste Rimanom 8:14 "Tí ktorí sú vedení Duchom Boha, oni sú synmi Boha." Si TY vedený Duchom Boha? Kto je tvojou najvyššou autoritou? Tvoja biblia alebo Svätý Duch Boha? Komu NASLÚCHAŠ? Ježišovi, alebo tvojej vlastnej interpretácii Biblie? SKUTOČNE veríš v Ježiša a SKUTOČNE Ho nasleduješ?
Nech váš Ježiš požehná.


Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-14 08:23:56 5057d10a
Stanko,...nemaj starost o mna , doviedli ma k cielu, som o tom viac ako presvedceny . Ale schvalne, podme k veci. Skus definovat Bozsku Trojjedinost. Boh Otec , Boh Syn , Boh Duch Svety.
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 09:25:12 532362fd
Aha, ďalšia kostolná ieblina! Aj ty pôjdeš za pacientom do ústavu....

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-14 09:27:37 d4254012
Upresnenie identifikácie kostolnej iebliny: 5057d10a

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 09:29:51 d4254012
Nikde nie je tak málo jednoty a zároveň tak veľa rozbrojov ako medzi otrokmi.
Aristoteles

Len stále neviem, či daný stav je spôsobený početnosťou zotročených más alebo jeho tuposťou. Žeby to bolo "pod obojím"?

SomTenKtorySom # BociPera87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 10:34:45 5ee52082
Ja ti to nevyčítam, ani nevnucujem, len ti to dávam do pozornosti. Čo ťa teda vnútri núti odísť od témy? Spýtaj sa sám seba. Ak chceš odo mňa počuť definíciu, môžem ti ju povedať takto: Boh Otec je láska, Syn je prejavom najmä jeho dokonalej lásky a múdrosti a milosrdenstva v Bohu a Duch svätý je Božie všeoživujúce a pravdivé slovo, prihovára sa k nášmu duchu v našom srdci, pokiaľ ho chceme počúvať, poslúchať a nasledovať, namiesto nasledovania myšlienok tela, ak chceme dospieť do Ježišovho kráľovstva Božieho. (pozri tiež napr. 8.kapi
tolu Pavlovho listu Rímskym
)

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 11:22:21 5057d10a
1. Sloha
:Nad Tatrou sa blýska,hromy divo bijú.::Zastavme ich bratia,veď sa ony stratia,Slováci ožijú.:2. Sloha
:To Slovensko našeposiaľ tvrdo spalo.::Ale blesky hromuvzbudzujú ho k tomu,aby sa prebralo.:3. Sloha
:Už Slovensko vstáva,putá si strháva.::Hej rodina miláhodina odbila,žije matka Sláva!:4. Sloha
:Ešte jedle rastúna krivánskej strane.::Kto jak Slovák cíti,nech sa šable chytí,a medzi nás stane.:
PREBERTE SA UŽ KONEČNE !!!
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 17:38:29 57f4f91b
Čo furt máte s Rímanmi, Židmi, či Arabmi? Od nich si môžte zobrať príklad. Starajú sa hlavne sami o seba.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 17:43:33 57f4f91b
niekedy musi clovek naozaj daleko zajst aby precitil , co mu je najdrahsie...Pan Boh daj stastia , Slovaci, narod buducnosti...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 19:06:13 532362fd
Krásne,smutné,pravdivé. Aj keď neviem o čom spieva, stačí čítať a počúvať krásnu melódiu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 21:34:34 b229dee1

Ešte malý dodatok ku Paulovi Washerovi: Zoberte svoj kríž a nasledujte ma, tak budete žiť, to je evanjelium Ježiša Krista. Človek môže byť spasený jedine trvalým živým naslúchaním Božej vôli vo svojom srdci a jej verným zachovávaním. Úzka je cesta spasenia, ale široká cesta vedie do pekla. Tento Paul Washer káže svoje falošné evanjelium, je to jeho živnosť. Kto chce slúžiť Bohu za peniaze, neslúži Mu z lásky, preto hlása evanjelium, ktoré mu prinesie poslucháčov a nie evanjelium z Ducha Svätého, ktoré privádza veriacich k osobnému poznaniu Pána Ježiša. V tomto videu (/watch?v=cLuH5zlkxFU) hovorí: "verte že dnes je deň spásy, že pokánie je prestať sa snažiť získať spásu svojimi skutkami podľa živej Božej vôle, ale začnite si nahovárať, že vierou v Ježišovu obetu boli vaše hriechy automaticky odčinené a že ste spravodliví v Kristovi. Príď ku Kristovi." Akýže to príchod ku Kristovi hlása tento človek? Zmiešava biblické výroky, ale sám nechápe ich hlbokú podstatu. Jediná cesta príchodu ku Kristovi, ku Ježišovi, vedie cez sebazapieranie a darovanie Mu svojej slobodnej vôle. Prečo to Paul nekoná a prečo to nehlása? W
hy I left America


Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-15 11:25:37 5057d10a
Stano napisal: Jediná cesta príchodu ku Kristovi, ku Ježišovi, vedie cez sebazapieranie a darovanie Mu svojej slobodnej vôle.
Dufam Stano ze si knaz ked pises taketo idiotiny... Takze , nic neries , nezaujmaj sa , daruj sa , odovzdaj sa SATANOVI, ze??? Boze,, kam chodite na taketo TUPOSTI... Sam Jezis bol RYTIER . ktory BOJOVAL za Slovo ktore priniesol od Boha a za ktore obetoval svoj zivot, teda ... pravy opak toho co tvrdis ...BOJ BY BOLO TREBA , O TOM TO JE... a nie sa sebazapierat ...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-15 13:10:21 532362fd
RKC = Klerofasisticka sekta oznacujuca sa falosne ako organizacia. Fakt ze este existuje potrvdzuje predpoklad skonu tejto civilizacie. Nasa spolocnost sa dostala do takych absurdit ze ak niekomu ostal zdravy rozum moze si pogratulovat. Je pravda, ze sa tu zastavil aky si Regulovcik(My vieme kto :) ) zo zvedavosti a poskodil tak vyvoj tejto civilizacie nenavratne, za to mu vsetci velmi vrelo "dakujeme". To co odlisuje vyspelejsiu formu zivota od tej naivnejsej je jednoducho mnozstvo pochopenych udalosti. Nemam nic proti veriacim, ale fakt ze sa uz nesmu nic noveho naucit znamena jedine a to je upadok. Je to skoda a to pre kazdeho z nas. Rozvoj znamena ze nase deti vedia viacej nez my. V RKC je to opacne lebo podla "Book of ELI" uz viacej podstatnych informacii neexistuje a teda vsetko co je nutne vediet uz je davno zname. Je to upadok, ten ktory sa nam tu odohrava pre ocami. RKC zapletena do obchodov z bielym masom, drogami a pornopriemislu atd.... . Ktorej clenovia spachali tolko zlocinov na jedincoch tejto civilizacie. Je ich nutne potrestat ? Nie. Preco? Vsetko co kazdy z nich kedy spachal maju vo vlastnych spomienkach ako cast svojej osobnosti nezmazatelne vpalene. Nepripomina vam to vecne muka ? Ano, pretoze tak jako tak im to nakoniec dojde co spravili a potom co, budu plakat a rumazgat ale rozhodne velmi trpiet. Zavidiet im bezcenne papierky tzv. "peniaze" alebo tzv. "moc" by bolo malicherne. Je efektivnejsie len pozorovat a ucit sa, co vsetko dokazete je to velmi poucne. Kazdy upadok ma svoje dno a to nase dno je uz v dohlade. Takze jedine co tu ostane je palive slnko znicena zem a vybielene kosti. To vazne ?

142

Nandemonai # SagyWufe90
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-06 20:34:59 59adf496
už som sa dávno takto nepobavila :D autor, na čom fičíš?
Fanatickí kresťania majú priateľov len fanatických kresťanov a od ostatných ľudí sa prakticky izolujú. Je veľmi zlé a nebezpečné, že väčšina ľudí nepozná katolícku mentalitu, ľudia si potom neuvedomujú nebezpečenstvo RKC.
netočíš ty náhodou omylom o Jehovistoch? :D


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-07 00:49:58 5f69ce4b
Godzone je len úbohý pokus spraviť rímsko-katolícke "náboženstvo " príťažlivým pre mládež. Každá totalitná ideológia vie, že mládež je pre ňu kľúčová.
Spiatočníctvu zmar!
S pozdravom o.z. Transparent futuristu.


transparent futuristu # FaseFeky14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2018-08-25 09:06:10 b99871f2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
še   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody


 Hackerský útok na Sony Pictures napáchal velké škody
Zákeřný kybernetický úder, za nímž s největší pravděpodobností stojí bizarní severokorejský režim, se možná stane nejničivějším v historii hackerských útoků na americké ...
Chci legalizovat eutanázii. Je to základní přirozené právo člověka
Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku
Po Koncesionárikovi vám na dvere môže zabúchať aj Exekútorík

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1167 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made