Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ohavná tajemství jezuitů odhalena!


Ohavná tajemství jezuitů odhalena!

VIAC NA: http://vargad.net/tajne2 .htm

Dedičmi Templárskeho rádu s istými odchýlkami sú dnes Jezuiti. Jezuiti sú tí, ktorí zo zákulisia riadia mnoho vecí.

Rád bol založený 15. augusta 1534 Ignácom Loyolom a schválený bol pápežom Pavlom III 27. septembra 1540. Tento rád bol založený aby vzdoroval reformácii. Jeho úlohou bol zlikvidovať reformáciu. Loyola chcel, aby rád bol šampiónom katolíckej jednoty, z toho dôvodu absolútna poslušnosť pápežovi bola nevyhnutná. Ich úlohou bolo poslúchať, ako vojak. To znamená, že jezuita nemôže používať svoju hlavu, musí poslúchať ako stroj. Dosiahnuť jeho ciele bolo možné iba tak, že na svete každý človek sa podriadi údajnému miestodržiteľovi Krista na zemi. Loyola napísal: "keby ti Boh poslal hoci aj dobytok za nadriadeného, musíš ho poslúchať, ako keby to bol sám Boh." Ich ústava opakuje asi 500 krát, že v osobe vedúceho musia vidieť Krista. (Tajné dejiny Jezuitov, strana 26)

Pozrime, akú prísahu musí skladať každý jezuita, keď sa vstupuje do členstva rádu. Táto prísaha sa nachádza v knižnici Amerického Kongresu, kde na základe zákona číslo 1523 sa musí poslať z každej v Amerike vydanej knihy aspoň jeden exemplár pre knižnicu Kongresu. Teda je to úradný dokument. Tu je napísané, čo treba robiť pri vstupe. Niečo nám napovie o charaktere rádu: .... VIAC NA: http://vargad.net/tajne2 .htm

VIAC NA: http://vargad.net/tajne2 .htm

Výborný dokument plný citátov amerických prezidentov, ex-katolíkov, jezuitov, filozofov a mnohých iných. Kto sú to vlastne jezuiti a čo o nich hovoria dejiny? Majú nejaké plány pre budúcnocnosť? Spoločne to preskúmajme...Author: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2014-05-148
-
 70% ( 13 people voted )
+
ZASAH DO CIERNEHO !!! Jezuiti su ty, co dnes vladnu prinajmensom vsetkym svetovym cirkvam !!!
Spolu s Illuminatmi nam tvoria realitu vsednych dni a to ostatne okolo toho je len GRANDE TEATRO.
milan # MatoRica16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-15 09:05:45 532362fd
a TOTALNY DUCHOVNY IDIOT novy papez Ferko , tak to uz je riadne ESO, ...udajne posledny papez .

milan # MatoRica16
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-15 09:17:26 532362fd
Pár dobrých myšlienok na zamyslenie...

Väčšina pobožných ľudí, hlásiacich sa ku kresťanstvu, skončí v pekle, pretože NEPOZNAJÚ Ježiša Krista. Pobožní ľudia sa pridŕžajú ich presvedčenia, ich viery, ich biblie, ich cirkvi, ich učení, ale NENASLEDUJÚ JEŽIŠA, NEPOZNAJÚ Ježiša.
Ak poznáš Ježiša Krista, potom ti na ničom inom nezáleží, ale vo všetkom ti záleží len na tom, aby si Mu vždy robil radosť, POČÚVAL Jeho hlas, MODLIL SA, CTIL SI HO a ROBIL to, čo si On praje. Pobožní ľudia nechcú nasledovať Ježiša, hrajú sa na nábožných a cítia sa bezpeční vo svojom náboženstve, ale neuvedomujú si, že sú BIEDNI, NAHÍ, SLEPÍ a STRATENÍ, pretože nenasledujú Ježiša Krista. Zahynú! Si ty pobožný, alebo nasleduješ Ježiša Krista? Je Ježiš Kristus tvojím životom?
Nech vás Ježiš požehná.

Most religious people, professing Christians, will end up in hell because they do not KNOW Jesus Christ. Religious people hold on to their belief, to their faith, their Bible, their church, their teachings but they DO NOT FOLLOW JESUS, they do not KNOW Jesus.
If you know Jesus Christ then nothing else matters to you, all that matters is to be pleasing to Him all the time, to LISTEN to His voice, to PRAY, to PRAISE HIM, and to DO what is pleasing to Him. Religious people will not follow Jesus, they play religion and they feel themselves secure in their religion but they do not realize that they are POOR, NAKED, BLIND and LOST because the do not know nor follow Jesus Christ. They will perish!
Are you religious or are you following Jesus Christ? Is Jesus Christ your life?
May Jesus bless you.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ3SewN0-zA

--

Americkí falošní kazatelia evanjelia hovoria: "My všetci sme hriešnici, nemôžeme prestať hrešiť."
~ z plnosti srdcia hovoria ústa. To čo je VNÚTRI vychádza von. Ak je vnútri Ježiš, potom bude viditeľným a zjavený v nás. Potom NEBUDEME HREŠIŤ. Ak hrešíme, potom je v nás Satan.
American Fake Gospel Preachers say:" WE ARE ALL SINNERS, WE CANNOT STOP SINNING." ~ From the fullness of the heart speaks the mouth. What is INSIDE comes out. If Jesus is inside then He will be seen and manifested in us. We WILL NOT SIN. If we sin then satan is in us.Jediná cesta do večného života je POSLUŠNOSŤ K JEŽIŠOVI (list Židom 5:9)... Musíš Ho nasledovať, ak stále zmyslami hrešíš, tak NENASLEDUJEŠ Ježiša; ak aj nasleduješ veci s Ježišovou tématikou, ale nenasleduješ Jeho hlas, ktorý hovorí z neba skrze Jeho Ducha Svätého. <- Toto je tá úzka cesta.

The only way to eternal life is OBEYING JESUS (Hebrews 5:9)... You must follow Him, if you are still sinning you are NOT following Jesus, you may be following Jesus themed things, but you are not following His voice that speaks from heaven through His Holy Spirit. <- That is the narrow way.

https://www.facebook.com/ExposingTheAmericanFakeGo
spel

Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-15 10:08:30 5057d10a
Vložil: Gepe Přečteno: 13860
Ve svém článku „Po stopách záhadného obelisku“ jsem se sám sebe ptal, proč se v centru katolické církve ve Vatikánu nachází nejslavnější zobrazení satanského milostného aktu na světě? Je to náhoda, nebo úmysl?
Nyní se chci vrátit do Vatikánu „zadními dveřmi“ a tak trochu se poohlédnout, zda mimo obelisku zde není ještě něco k vidění, co by alespoň vzdáleně připomínalo pohanský kult.
Potkáte-li na ulici muže v uniformě nádražáka, asi si řeknete: to je nádražák; půjde-li kolem muž v uniformě policie, řeknete si: to je určitě policista. Uvidíte-li samotného papeže, který má na své „uniformě“ znaky pohanských symbolů, řeknete si …
Pravděpodobně na první pohled „nejviditelnějším“ kusem oděvu papeže je vysoký, rozšiřující se klobouk, který se nazývá mitra. Proč nosí papež tuto pokrývku hlavy a odkud pochází? Možná si budete myslet, že podobnou mitru nosil Ježíš Kristus, tak proto ji nosí i sám papež. Čtenáři bible ji budou v písmu svatém marně hledat - ne, Ježíš podobnou mitru nikdy nenosil.
Za původem této „čepice“ se musíme vrátit do doby dávno minulé, mnoho let před Kristem, až do pohanského starověkého Babylonu, kde ji nosil všemi uctívaný tzv. Rybí bůh, který se jmenoval Dagon.

Dagon byl prezentován jako půl ryba a půl muž, kdy horní část jeho těla byla lidská a hlava ryby tvořila mitru nad tímto mužem, zatímco jeho spodní část těla tvořil šupinatý ocas vypadající jako plášť překrývající lidské údy a nohy.Kněží Dagona nosili na hlavě mitru, která se podobala rybí hlavě s čelistmi. Je to shoda okolností a náhod, že právě papež i biskupové při určitých příležitostech nosí totožnou mitru?
Muzeum - Berlín


Dagon nebylo jediné jméno ve spojení s „Rybím bohem“, ale také jména Oannes, Ea, Enki…, to podle místa a doby.


Dagon se skládá ze slov dag = ryba a na = slunceO Dagonovi se několikrát zmiňuje i bible, a to ve Starém zákoně:


Soudců 16:23
První paralipomenon 10:10
První Samuelova 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7
Sedm světových království uctívalo "bestii z moře " ve formě Rybího boha

Egypt
Babylon
Asýrie
Persie
Řecko


Dvě jména v našem seznamu chybí, protože v těchto místech se prý nadále uctívá „bestie z moře“!
Víte kde?

Když porovnáme pohanskou mitru s papežskou mitrou, tak můžeme vidět, že jsou docela podobné. Jedná se o přesnou kopii pohanské mitry. Pohané věřili, že sám Bůh používal tuto rybí hlavu mitru. Z tohoto důvodu náboženští pohanští vůdcové začali používat tuto mitru.Věřili, že právě oni zastupují Boha na zemi. Papež římskokatolické církve nosí mitru, protože i on je přesvědčen, že reprezentuje Boha na zemi. Ale jak již víme, tato nauka není biblickou naukou, ale pohanskou doktrínou.
Opět se mohu ptát, je to náhoda, nebo úmysl a koho uctívá papež, Ježíše Krista, nebo Dagona?


Další pozornost budeme věnovat „ značce“, která po mnoha tisíc let představuje a znázorňuje boha slunce Šamaše.Toto zobrazení je k vidění v centru římskokatolické církve a dokonce i na obleku nejvyššího zástupce této církve. Je to náhoda, nebo úmysl?


Opět naše kroky budou směřovat do minulosti a již tradičně směrem k Babylonu.Těch náhod je tolik, že nemohu jinak, než si „vypůjčit“ větu z knihy Davida Ickeho – The Biggest Secret - z kapitoly o Babylonském bratrstvu (Nejvyšší tajemství – Matrix-2001.cz):

Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského bratrství Reptilo-Árijských knězů a příslušníků královských rodů, které se zde seskupily po potopě. Bylo to v Babylonu asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systému víry – zmanipulované víry – dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.


Již nebude mimo závěrečné dalších otázek, popřípadě si je můžete položit sami a sami si na ně odpovědět.Šamaš byl Slunečním bohem a nalezneme ho také v Sumerských bájích. Symbol Šamaše byl sluneční disk s čtyřcípou hvězdou.

Každé ráno, když se brány na východě otevřou, Šamaš se vydává na cestu po obloze, než vstoupí do západní brány. On také cestuje přes noc, a to podsvětím. Následující den se vše opakuje.
Z důvodu, že viděl, co se na zemi děje, se také prezentoval jako bůh spravedlnosti. Šamaš s manželkou Ayou měli dvě děti. Kitta reprezentovala spravedlnost a Mišara zase právo.


V Hebrejštině existuje pro slunce tento výraz: shemesh, sheh'-mesh.Symbol Šamaše má i mitra Papeže Jana Pavla II. Na snímku je vidět malý černý kříž na rameni Papeže, který se nazývá Pallium.

Pallium je insignií, kterou používá římskokatolická církev. Nosí se na krku, hrudi a na ramenou, má dva přívěsky, větší na hrudi a menší na zádech. Je vyzdobena šesti černými kříži. Tuto insignii smí nosit mimo papeže jen arcibiskup, kterému je svěřena ke správě arcidiecéze.


Na obrázku je v kameni zobrazen Král Šamaš – Adad V., asi z let 824 – 811 před naším letopočtem. Zajímavý je náhrdelník krále v podobě kříže. Tvar kříže dnes nazýváme „Maltézský kříž“ a v tehdejší době tento tvar symbolizoval pohanské uctívání slunce.Zkroucený krucifix“


Možná že jste si také všimli, že papež nedrží v ruce berlu, kterou nosí jeho podřízení biskupové, ale hůl na jehož konci je krucifix, který je zvláštně pokřivený a postava na kříži je také pokřivena. Tento krucifix, který je známý jako „Zkroucený krucifix“, je k vidění teprve 44 let. Má velice zajímavou a zvláštní historii.
Tento zkroucený kříž byl vytvořen pomocí černé magie satanisty, kouzelníky a šamany z 6. století. Měl za úkol zesměšňovat klasický katolický krucifix. Byla vytvořena úmyslně zdeformovaná postava Ježíše, který volně visí na kříži; vrchol kříže a oba postranní konce byly nápadně zkroucené nahoru.

V roce 1963 poprvé představil „Zkroucený krucifix“ katolické veřejnosti Giovanni Battista Montini, jako papež Pavel VI. u příležitosti své korunovace. Místo tradičního křesťanského kříže Ježíše Krista ukázal satanský symbol, známý po celém světě jako „Zkroucený krucifix“.
Podle znalců tímto aktem nastalo velké spojení mezi římskokatolickou církví a Illumináty.

Církev byla největším zástupcem bílé magie na světě, zatímco Illumináti naopak největšími zástupci černé magie od založení 1. května roku 1776.
Vatikán a Ilumináti byli vždy vzájemně nesmiřitelní nepřátelé na globální úrovni.

Masivní satanské síly černobílého kouzla přestaly vzájemně bojovat za svou nadřazenost a připojily se k sílám „Druhého času" s rozkazem vést svět do Království Antikrista - Nového světového řádu. Od toho momentu byla konečná rozhodnutí předána vedení Mistrů Illuminátů. Z Vatikánu bylo vedení přeneseno na britskou monarchii, do Windsdoru.Toto velké spojení všech satanských sil znamená, že Jezuité nyní pracují pro Illumináty a ne pro Vatikán. Všichni agenti z řad jezuitů a jejich organizací nyní dostávají příkazy od nich.


Všemilující otec Wojtyła, Jan Pavel II., byl prvním, který na veřejnosti začal používat slova "Nový světový řád".
Pavel VI. a jeho nástupci Jan Pavel II. a Benedikt XVI. nosí na veřejnosti tento „Zkroucený krucifix“ uctívaný davy věřících lidí, kteří nevědí (možná ani nechtějí vědět), že takto zobrazuje jejich představenstvo zlověstnou představu o neduživém muži slabého, nemocného a vyhladovělého Ježíše Krista.
Zkroucený kříž se stal pro Illuminátory symbolem reprezentující příchod Nového Věku, zednářského Krista a jeho „Značku Bestie“.http://www.demiurg.cz/index.php?option=c
om_content&task=view&id=104&Itemid=38

milan # MatoRica16
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-05-15 10:28:30 532362fd
Ľudia radi hovoria "zostaň pozitívnym", potom utekajú k čomukoľvek čo dobre znie... "Nikd
y, Pane! Toto nech sa ti nikdy nestane!
" <- Keby Ježiš počúvol toto pozitívne vyhlásenie, nemali by sme dnes vykúpenie. POZITÍVNE je to, čo Boh HOVORÍ, hoci to aj znamená, že musíš trpieť a zomrieť.. Nenechávaj sa ľuďmi ZNECHUTIŤ od pitia z pohára ÚTRAP, ktorý Boh postavil pred teba pre JEHO slávu... Čo je pozitívne pre Ducha, to znie často bláznivo pre živočíšnu myseľ. Mnohí kresťania sú bez pokoja, frustrovaní a zmätení, pretože počúvajú iných živočíšnych kresťanov namiesto počúvania Svätého ducha, ktorý ich vedie ku zberu OVOCIA.

People like to say "stay positive" then they run with whatever sounds good... "Never, Lord! This shall never happen to you!" <- If Jesus listened to this positive statement we would not have salvation today. POSITIVE is what God SAYS, even if it means you have to suffer and die.. Do not let people DISCOURAGE you from drinking the cup of SUFFERING God has placed before you for HIS Glory... Positive to the Spirit will often sound foolish to the carnal mind. Many Christians are with out peace, frustrated and confused cause they listen to other carnal Christians instead of the Holy Spirit who is leading them to bear FRUIT.

facebook.com/askg7

Stano # HyxaFyjo84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-15 10:31:15 5057d10a
O tejto problematike tu sa už písalo--- Tajné dějiny jezuitú J. Novotný, F. Polák ..stačí kliknúť ..a všetky sväzky sú k dispozícií---zaujímavé faktografické čítanie pre získanie komplexnejšieho pohľadu!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-15 11:02:16 58d4289b
loading...

mitra # KaviFapa96
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-05-16 21:06:34 b2280cf9

mitra # KaviFapa96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-16 21:31:33 b2280cf9

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jed   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

AFGHÁNCI ČASTO NENÁVIDÍ HOMOSEXUÁLY, ALE HRÁT SI S CHLAPCI JE U NICH TRADICE


AFGHÁNCI ČASTO NENÁVIDÍ HOMOSEXUÁLY, ALE HRÁT SI S CHLAPCI JE U NICH TRADICE
Tak předně. Dokážu rozlišit mezi radikálním muslimem, co jméno Alláha radši huláká a k tomu i střílí, a tím, co vedle mě sedí ve vlaku, rytmicky se houpe a polohlasně si zpív...
Deflace v EU, skutečný problém nebo přehánění eurokratů?
Komunisty volí závistiví lidé s osobními neúspěchy
Milá Evropská komise, Švýcaři opakovat referendum fakt nebudou

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0301 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made