Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Otázka sociální: Chudoba se rovná nečistota a kriminalita?


Otázka sociální: Chudoba se rovná nečistota a kriminalita?

S chudobou bývá často spojována větší kriminalita a větší nečistota a nepořádek. Někdy tomu, tak být skutečně může. Je to vidět třeba zde [1]. Nebo již dříve jsme v této sérii uvedli, že na straně 74 Sarrazinovi známé knihy "Německo páchá sebevraždu: jak dáváme svou zemi všanc" je uvedena tabulka indikátorů sociálního chování pro Berlín pro začínající školáky. Ve stručnosti jde z této tabulky vyčíst, že čím chudší lidé, tím větší procento z nich méně o sebe dbá. Z této tabulky (a jiných dvou zde uvedených tabulek) je patrné, že žádný z uvedených nedostatků nesouvisí s materiálním zajištěním rodiny. Já jsem doplnil, že sledovaná položka nadváha a přítomnost televize v dětském pokoji znamenají spíše známku určitého blahobytu. Dle Sarrazina tedy pozorované deficity v sociálním chování nejnižších vrstev sice úzce souvisejí s jejich materiálním statusem, avšak nemohou z něj být kausálně vyvozeny.Dle autora i rodina, která žije z podpory v nezaměstnanosti druhého stupně (v Německu), může dbát na to, aby si děti pravidelně čistili zuby, nedívaly se bez dovolení na televizi, měly doma pravidelně teplé jídlo a stravovaly se zdravě a vyváženě, měly dostatek pohybu [2]. Na něco podobného se zaměříme i v tomto článku. Budeme zkoumat to, zda chudoba skutečně automaticky znamená nutně větší kriminalitu a nečistotu a nepořádek. Nemusí jít totiž skutečně o kausalitu, kdy chudoba je příčinou vyšší kriminality a nečistoty a nepořádku, ale může jít jen o souběh dvou věcí, mezi kterými není přímá příčinná souvislost. Může jít také o věci, které jsou vyvolány něčím dalším, co vede jen k tomu, že se projevují současně. Zaměříme se na období 2. půle 19. a začátku 20. století a budeme zkoumat pro účely zjištění nečistoty a nepořádku fotografický materiál z té doby. U kriminality musíme vystačit s citacemi a podíváme se i do poloviny 20. století. Je nutné si jen uvědomit, že tehdejší chudí byli mnohem mnohem chudší než dnešní chudí. Ba i bohatí se tehdy museli obejít bez věcí, které jsou dnes běžné prakticky v každé rodině včetně těch chudých.

Kriminalita

Že chudoba se nerovná automaticky kriminalita je patrné z historie. V literatuře lze k tomuto najít několik poznámek. Třeba P. Hora-Hořejš uvádí, že trhani a barabové (dělníci na stavbách železnic) si udrželi tolik cti, že nešli žebrat. "Jen výjimečně hledali nezákonný způsob obživy. Jsou jen nepočetné zprávy, že se lidé ze dna živili krádežemi či loupežemi." Je sice pravda, že v okolí staveb železnic, tunelů, silnic a podobně, nebylo kde žebrat ani v chalupách nic moc, co ukrást. Avšak zároveň proč by se kriminálu bál ubožák ze dna? Dle Hory-Hořejše za mřížemi žili trestanci lépe než na svobodě, ovšem bez kořalky. "Je to vlastně zvláštní, dnes sotva uvěřitelné, že i na zdánlivě úplném společenském dně se cejch "kriminálníka" považoval za pohanu. Ve srovnání s dnešní situací, tou hustou sociální sítí, existovalo v tehdejší mnohem chudší společnosti jen minimum lupičských band, organizovaných gangů. Vlastně ještě dlouho do dvacátého století ve společnosti obecně, a to i mezi nejubožejší spodinou, přežívalo dávné přikázání – nepokradeš!" [3]. A to i přes (už tehdy) poměrně chladný postoj tehdejší české společnosti k náboženství. Další příklad: v Harlemu (newyorská čtvrť) a v sousedních ghettech ve 40. a 50. letech 20. století černoši neváhali spát v létě v parcích, na požárních schodech a na střechách a bílí často navštěvovali taverny a noční kluby ve vnitřním městě. Byla zde kriminalita, ale nedosahovala bodu, kdy by se lidé strachovali vycházet na ulici v noci, přes velkou chudobu v oblasti [4]. V době kdy střední třída byla chudší než jsou dnes chudí v roce 1951 bylo v New Yorku spácháno 244 vražd, při stejném počtu obyvatel dosáhl v devadesátých letech počet vražd průměrně dva tisíce za rok. Jinde: "V roce 1965 zaznamenalo Millwaukee 27 vražd a 214 loupeží; v roce 1990 to bylo 165 vražd a 4472 loupeží.". Přičemž dle D. Boaze chlapci bez otce, zejména ti, co vyrůstají v komunitách bez otců, jsou dnes hlavními pachateli násilných trestných činů v amerických městech. Samozřejmě americký sociální systém umožňuje ženám mít děti bez manžela a přežít bez práce [5]. Důležité je, že pro země tzv. Západu nelze ani moc tvrdit, že by chudí lidé dnes byli nějak extra chudí, dle D. Boaze pro USA: v roce 1971 mělo 44,5 % všech domácností sušičku na prádlo; v roce 1994 ji vlastnilo 50,2 % chudých domáctností, v roce 1971 mělo ledničku 83,3 % domácností, v roce 1994 to bylo 97,9 % chudých domácností. Nikdo nevlastnil mikrovlnou troubu nebo videorekordér v roce 1971, ale do roku 1994 mělo 60 % chudých domácností obé. V roce 1994 mělo 92 % chudých domácností barevnou televizi v porovnání se 43 % všech domácností v roce 1971. V roce 1970 nebylo 6,9 % amerických bytových jednotek vybaveno kompletními instalaterskými rozvody, do roku 1990 toto číslo kleslo na 1,1 %. 40 % Američanů pod hranicí vlastní chudoby má vlastní dům a jejich očekávaná doba dožití je přes 70 let [6]. Je to tedy paradox, ale kriminalita roste i přesto, že chudí jsou na tom lépe než kdykoliv předtím.

Chudoba a nečistota před 100 léty

Rovná se chudoba automaticky nečistota? V této části se spolehneme na fotografie. Budeme na nich zkoumat čistotu a pořádek v místech, kde chudí bydleli a čistotu a kompaktnost jejich oblečení a případně i stav obydlí (bohužel osobní hygienu tak stěží významněji postihneme). Je nutné uvést, že fotografie tvoří spíše subtilnější doklady. Jednak jsou většinou černobílé, což sice umožňuje zkoumat čistotu a pořádek v místech, kde chudí bydleli a kompaktnost jejich oblečení a případně i stav obydlí, ale s čistotou či omšelostí oblečení je to horší. Černobílé fotografie v tomto mohou šidit a dělat oblečení čistější a méně ošumelé. Na druhou stranu opotřebení takto starých fotografií či přesvětlení při fotografování vytvoří méně čisté a více ošumělé oblečení než bylo pravdou. Dále závisí na kvalitě přetištění fotografie. Níže bude uveden příklad, kdy méně kvalitní přetištění stejné fotografie vedlo k podstatně horšímu vzhledu šatů. Dalším problémem je možnost aranžování fotografie. Nejde však o velký problém, protože stěží někdo bude kvůli aranžování fotografie uklízet celou ulici, či líčit fasádu domu anebo pokoj. Stejně tak nebude opravovat, prát a sušit šaty. Je pravdou, že mnohem jednoduší je třeba zamést místnost anebo se převlíct do lepších šatů. To je však známka toho, že v případě nutnosti bylo možné snadno uklidit, a že lidé měli k dispozici ještě jedny slušné čisté šaty na víc. Tudíž, že nezůstávali ve stavu nečistoty a nepořádku a "trhanství" pořád, ale jen například po dobu práce. Samozřejmě problémem zde může být i to, že můj popis fotografií je nutně subjektivní. Vlastní obrázek si může udělat čtenář jen tím, že se na níže probírané fotografie sám podívá. Dalším problémem u budov je dopad daní z majetku, který se odráží právě na údržbě těchto budov.


V knize historika P. Hory-Hořejše "Toulky českou minulostí 11: Český svět na sklonku 19. století najdeme na straně 14 dvě fotografie tehdejších Cikánů (Romů). Na prvním vidíme kočovnou rodinu prý ze sklonku 19. století, oblečení některých členů rodiny není dost dobře možné ohodnotit, ale to které je dobře vidět vypadá v dobrém stavu bez oprav a nečistoty, stejně tak jako vůz za nimi se zdá být včetně plachty v pořádku. Na druhém obrázku vidíme cikánskou kapelu (smyčcové kvarteto) z přelomu 19. a 20. století složenou z chlapců, která je oblečena vesměs v čistá saka a kalhoty a je opatřena boty (boty tehdy nebývaly samozřejmostí). Jen nejmenšímu z chlapců je oblečení příliš velké. Na protější straně vidíme dle popisku ubožačky u Kladna, vesměs prý matky, které hledají topivo na haldách hlušiny nebo dokonce potravu na haldách smetí. Tyto ubožačky však nemají na sobě nějaké roztrhané šaty, ale jejich oblečení je kompaktní a zdá se být dost čisté. Nohy ubožaček nejsou s jedinou výjimkou vidět. Vyjímka má na sobě botu [7]. V případě těchto "ubožaček" to vypadá, jako by si autor ze čtenáře trochu střílel. Na straně 17 vidíme rodinu, která se zrovna zabývá domáckou výrobou nitěných knoflíčků. Děti i rodiče sedí v čistých šatech a s výjimkou paní mámy nejsou vidět na oblečení ani vysprávky (u paní mámy jde však spíše o poškození fotografie). Všichni sedí ve vylíčené místnosti s celkem čistou podlahou, sem tam visí nějaký kus oblečení. Jedině stůl u kterého pracují není moc čistý. Na stejné straně jsou domáčtí výrobci (včetně dětí) dřevěných škatulí, kteří pracují venku, mají čisté bílé košile a kompaktní neroztrhané oblečení, muži mají klobouky na hlavách. Některé děti jsou bez bot, u jiných osob nejsou celé nohy vidět. Výjma materiálu k výrobě škatulí (tenké plátky dřeva) je kolem pořádek [8]. Rómy najdeme i v knize "Člověk na Moravě 19. století". Tři Cikánky jsou na fotografii z přelomu 19. a 20. století navlečeny do čistých a kompaktních svátečních krojů. Chajda za nimi je (alespoň co je vidět) bíle vymalovaná [9].

Vezměme jinou knihu. Například "Liberec" z nakladatelství Paseka z edice Zmizelé Čechy. Fotografie číslo 76, 77, 79 a 80 zde ukazují prostor někdejší ulice Na Bídě, Žulové ulice a sousedních uliček někdy v 90. letech 19. století, v 2. polovině 19. století a začátkem 20. století. Stav obytných domů je dle těchto kvalitních fotek různý, od velmi dobrého, dobrého (tyto dva stavy jsou častější) až po omšelý. Nečistoty či odpadky aby zde člověk pohledal. Nic se zde neválí, a to ani tam, kde není dlažba. Na snímku 77 stojí bosý chlapec ve velmi čistém a zcela kompaktním oblečení s buřinkou na hlavě [10]. V edici Zmizelá Morava ze stejného knihkupectví vyšla kniha "Brno: II. díl". V ní najdeme kvalitní fotografii číslo 72, na níž se někdy před rokem 1899 nechalo zvěčnit několik chudších lidí před výstavbou domů pro invalidní dělníky ze zdejší továrny Vaňkovka. Prakticky všichni lidé zde zobrazení od bosých dětí, přes pracující (jeden z nich je logicky trochu zamazán), ženy v domácích šatech nebo bělovousé staříky jsou slušně a čistě oblečeni v kompaktních šatech [11].

Co třeba havířské kolonie? Příklady jsem našel opět v knize od Paseky, ktrerá se jmenuje "Karviná". Příklady zde najdeme na fotografiích 124 až 128. Vesměs jde o fotografie z 20. a 30. let 20. století. V jednom případě je dům omšelý, v jiných jsou domy v celkem slušném stavu. Kolem domů je celkem dosti čisto. Nikde žádné viditelné odpadky [12]. Vraťme se opět do Brna, v knize "Proměny století XII: 146 historických a současných fotografií z centra Brna – 2. část" se na straně 73 nachází fotografie Musejní ulice z roku 1907. Vidíme zde pohled do úzké uličky s několika jejími chudými obyvateli. Ulička má čistou dlažbu, vlevo je naskládáno pár beden a jakýsi sud, snad vzadní části je něco nerozeznatelného naskládáno, obyvatelé jsou chudobněji oblečení, ale jejich šaty jsou kompaktní a nezdají se býti ani špinavé [13].

Pokud přejdeme do Anglie, tak v knize "Women’s Lives: Researching Women’s Social History 1800-1939" na straně 68 najdeme fotografie z tzv. slumu (nejde o slumy, které známe z rozvojových zemí) z roku 1901. Fotografie na této straně jsou zde méně kvalitní a místy je na nich vidět nepořádek (zvášť na jedné ovšem nejméně kvalitní fotografii). Ty šaty obyvatel, které jsou na fotografiích slušně vidět, jsou kompaktní a většinou i čisté [14]. V knize "Victorian Childhood" se nalézá hned několik fotografií, kde jsou vyobrazeny nižší vrstvy a místa, kde tyto bydlely. Na straně sedm hrají děti kuličky. Domy mají omšelé fasády, ale jejich okolí je celkem čisté a děti a dospělé ženy zde mají na sobě oblečeny kompaktní a čisté šaty. Na další straně se nalézá rodina (žena a čtyři děti), která se živí domácí prací pro chudobné, výrobou krabiček na sirky. S jednou vyjímkou mají na sobě kompatkní oblečení a všichni je mají čisté, všichni mají také upravené vlasy [15]. Paradoxně tutéž fotografii jsem našel i v jiném pramenu (kniha od P. Horn), ale otištěnou v podstatně horší kvalitě, která ukazuje oblečení více ošumělé [16]. To je jeden z kamenů úrazu zkoumání fotografií ohledně čistoty a ošumělosti oblečení. Vraťme se však ke knize "Victorian Childhood". Je zde zajímavá fotografie česačů chmele. Tato je zajímavá nejen tím, že ukazuje pracující děti, ale že je i barevná. Česání chmele se věnovaly často rodiny Londýňanů z East Endu, tj. rodiny londýnských chudých. Všichni vyobrazení mají na sobě kompaktní oblečení a s vyjímkou dvou osob (zřejmě umazání od práce) je jejich oblečení i čisté. Pro srovnání zde máme na stejné fotografii i jednoho bohatší pána (majitel chmelnice či úředník majitele nebo obchodník) v tmavém obleku, který je na tom s čistotou oblečení stejně dobře [17]. Na fotografiích na straně 34 a 38 najdeme dva pouliční dětské prodavače, chlapce a dívku. První z nich je bosý chlapec, ale jeho oblečení je, alespoň z toho, co je vidět, kompaktní a čisté. Ještě lépe je na tom s oblečením dívka, ta má navíc boty a na hlavě širák [18]. Kvalitní fotografie z tzv. slumu z londýnské čtvrtě Benthal Green ukazuje zděné patrové domy, které jsou v celkem slušném stavu (na rozdíl od toho, co tvrdí popisek). Na dlážděné vozoce se u obrubníku nachází po celé dílce ulice na jedné straně nějaké odpadky, zřejmě tam byly smeteny. Všichni lidé na fotografii mají na sobě kompaktní oblečení a v naprosté většině případů je to oblečení čisté, řada lidí má boty [19]. V této knize je řada jiných fotografií z práce nebo venkova, jejichž prohlížením lze získat podobné či lepší závěry [20].

Velké množství fotografií obsahuje kniha Pamely Horn "The Victorian &Edwardian Schoolchild". Na straně 69 je snímek několika chlapců, některé kusy jejich oblečení jsou ošumělé či špinavější (možná zde však má vliv i přesvětelní snímku anebo špatný tisk – viz případ zmíněný výše), avšak všichni jsou oblečeni v naprosto kompaktním oblečení, opravy nejsou patrné a všichni mají boty [21]. Lépe vypadají pracující děti, kteří zároveň chodily do školy (tzv. half-timeři) z doby kolem roku 1900 z Farnworthu (Bolton). Mají skoro všichni na sobě kompaktní a zdá se (na jednu či dvě vyjímky) čisté oblečení. Fotografie half-timerů v lepší kvalitě je na druhé straně s ještě lepším výsledkem [22]. Na straně 111 najdeme dívku, která vyšívá krajky na polštář, jde o tedy o dětskou domáckou práci. Důležitější však je, že dívka je čistě oblečena v kompatním oblečení, které je vizuelně bez oprav a dívka má boty. Podobně vypadá chlapec, který pomáhá s pumpováním vody (domácí práce dětí byla v rodinách pracujících nižších vrstev tehdy běžná) [23].

Trhani a nepořádek

Taro stať nemá za úkol tvrdit, že všichni chudí byli celkem čistotní – tj. nebydleli mezi odpadky a chodili v netrhanských a celkem čistých šatech. Cílem bylo pokázat na to, že chudoba automaticky neznamená nečistotu, odpadky anebo roztrhané a špinavé šaty (chudobu tak spíše dosvědčují příliš dlouhé nebo krátké kalhoty a neexistence bot, či určitý typ oblečení). Je to dáno tím, že udržování čistoty nestojí buďto žádné peníze (vyhození odpadků, úklid nebo zametení) anebo stojí jen malé peníze (jehla a niť či kus látky na šaty). Chce jen určité menší či větší množství času. Čas je celkem důležitý pro naše zkoumání, protože si musíme uvědomit, že tehdy lidé museli pracovat pro svoji obživu déle a měli tedy méně času než lidé dnes. Přesto považuji za nutné uvést i pár příkladů skutečných trhanů či nepořádků. Nicméně, pro mne docela překvapivě, jsem ve zkoumaných knihách našel mnohem méně takovýchto fotek. Zde jsou tedy téměř všechny příklady, které jsem ve zkoumaných knihách nalezl. Ve zmíněné knize "Člověk na Moravě 19. století" je Romská rodina z konce 19. století sedící před hlíněnou barabiznou (ta je nicméně celkem v dobrém stavu), kromě nějaké slámy se v okolí žádné nečistoty a odpadky neválejí. Oblečení početné rody je u některých v horším stavu než výše zmíněné příklady. Ne že by nebylo kompaktní, to většinou je, ale u mužů je špinavější. Možná to souvisí s dvěmi motikami v popředí [24]. V knize "Victorian Childhood" se nalézá fotografie dětí, které sledují improvizovaný boxerský zápas mezi dvěmi chlapci. I když většina má na sobě kompaktní a většinou čistější oblečení, tak je kolem celkem nepořádek [25]. Konečne žena se dvěmi dětmi, kteří se ocitli na ulici jsou kompatkně oblečeni, ale chlapec je zamazaný, stejně jako těch několik kusů jejich nábytku. Větším trhanem je chlapec zachráněný známým mecenášem doktorem Barnardem na straně 11 a částečně i děti z fotografie z doby kolem roku 1895 na straně 7 v knize "Poverty and Welfare 1815-1950" [26]. Paradoxně však vypadají celkem čistě. A konečně: dvě hornické děti na fotografii z roku 1893. Dívka má roztrhnutou halenku a chlapec má notně spravované oblečení. U Obou nepůsobí oblečení čistě [27]. Zajímavé je, že kdybych se rozhodl použít dobové ilustrace, tak by bylo možné si trhany vybírat z celé řady islustrací. Příkladem může být třeba kniha "The Street Children of Dickens´s London", kde je řada takovýchto ilustrací (ne však všechny) [28]. Na fotkách jsem trhany takto "pokročilé" provenience v podstatě nezaznamenal. Je tak možné, že některé tyto ilustrace nejsou nestranné.

Postskriptum

Jako postskriptum můžeme uvést to, co obecně citoval ve své knize o ostravské hornické kolonii Šalamoun historik M. Jemelka: "Příznačným rysem dělnických hospodyní byla snaha udržet domácnost v co možná největší čistotě a pořádku, což muselo být v dobách masového rozšíření noclehářství a podnájemnictví velmi problematickým a v neúplných rodinách s pracujícími matkami stěží dosažitelným úkolem." Jinde autor připomíná pro zkoumanou hornickou kolonii existenci velkého sobotního úklidu [29]. Existovala zde tedy u nižších vrstev snaha po čistotě a pořádku.

Author: HYNEK RAJCHENBERK # DemuHoso30
Svet2014-09-013
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Zovšeobecňovanie takýchto úvah na veľké kategórie chudobných a bohatých je dosť jalové, lebo sociálnych a psychologických variantov je vždy veľa a každý prípad je jedinečnou kombináciou svojho druhu.
Možno treba, napríklad, rozlišovať medzi chudobnými a ochudobnenými.
Ochudobnený človek, krivdou alebo iným bezprávím, je viac naklonený sa utiahnuť do seba a začať sa zanedbávať, lebo stratil vieru v spoločnosť, nezáleží mu na tom, čo si druhí o ňom myslia a nemá záujem sa spoločenský stýkať. Ten pravdepodobne zanedbá seba, ale bude si udržiavať svoje okolie.
Na druhej strane chudobní často vynakladajú veľa námahy na to, aby sami vyzerali pekne a u cigáňov pravidlom je vyčistiť si dom, ovešať sa zlatom a všetku špinu a smeti povykladať na ulicu pred dom.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-09-02 18:19:59 59a87a63
Ale údajne vraj chudoba cti netratí, ako sa hovorí, lol! Inak, páči sa mi príspevok VecoHeda, obzvlášť trefná charakteristika priúdených. To vystihol úplne presne: celý týždeň robia bordel, kradnú, serú kade-tade ale v nedeľu sa vyobliekajú, špinu prehodia za plot, ovešajú sa zlatom a šup, idú velebiť strážnu vežu. Hotoví cirkusantskí magori s holým zadkom, ktorí si na chvíľu namýšľajú, akí sú páni! Relatívnosť chudoby môžete pozorovať aj inak, napríklad u bielych - čím väčšie sociálne prípady, tým viac pozerajú Smotánku a potom v krčme IV. cenovej skupiny to rozoberajú a závidia. Môžeme si klásť tiež otázku či je aj bohatý človek spokojný so svojim životom. Bohatstvo je síce príjemné, ale prináša aj adekvátne starosti. Ale najvšeobecnejšie pravidlo je že každý je strojcom svojho šťastia...Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-09-02 19:47:04 d405c1fd
...omyl dnešnej doby: ,,odstráňme chudobu, dajme ľuďom vzdelanie a vymizne kriminalita,,...takýto nezmysel má koreň v darvinizme, ktorý tvrdí že človek je vyššie štádium ľudoopa a takýto tvor sa dá naďalej zušľachťovať...
inteligencia a morálka sú dva nezávislé pojmy ktoré navzájom nesúvisia...inteligencia neurobila nikoho morálnejším...
ivanp

ivanp # KadyNuxa86
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-09-03 11:33:54 5f67a83c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Dohoda o voľnom obchode EÚ s USA bude dostupná v čitárňach v celej EÚ


Dohoda o voľnom obchode EÚ s USA bude dostupná v čitárňach v celej EÚ
Dohoda o voľnom obchode EÚ s USA (TTIP) má byť síce najväčšou obchodnou dohodou v histórii, no doteraz sa preslávila skôr inými vecami ako veľkosťou svojho vplyvu. Mnohí ľudia ju vní...
Ropa a bohatstvo
Princípy Svätej vojny alebo Menší džihád
Koľko v budúcnosti ušetria elektrické autá?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0283 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made