Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PUTINŮV REŽIM SE VÝZNAMNĚ PŘIBLÍŽIL BREŽNĚVOVSKÉMU


PUTINŮV REŽIM SE VÝZNAMNĚ PŘIBLÍŽIL BREŽNĚVOVSKÉMU

Současný stav našeho státu a naší ekonomiky v posledních letech se stále častěji označuje slovem stagnace. Zároveň se asociuje s nedávným obdobím našich dějin, které trvalo přibližně dvě desítky let v letech 1965 až 1985. Obvykle je toto období spojováno s vládou Leonida Brežněva.

Vůbec je to slovíčko stagnace stále ještě v politickém slovníku frekventované. Vzbuzuje různé asociace a vzpomínky. U někoho dokonce velmi nostalgické.

Před pěti lety tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že "Brežněv není minus. Pro naši zemi je to velké plus". Podtrhl, že toto období odsuzuje jen "moskevská společnost": "Moskevská společnost má skutečně sklony k takovým soudům, ale tyto nálady se naprosto liší od ostatních regionů". Takže je možno usuzovat, že tu samou epochu, kterou asociujeme se slovem stagnace, současné vedení země oceňuje pozitivně. A možná mají i tendenci nacházet paralely?

Samozřejmě, že každá epocha je unikátní a neopakovatelná. I současná etapa vývoje Ruské federace je něco naprosto jedinečného. A přesto mohou být historické analogie velmi užitečné, mohou-li ukázat, jak se rozvíjely stejné struktury (například ekonomické) v podobných podmínkách. Smyslem historických analogií je objasnění logiky dalšího vývoje.

Proč nás v daném případě zajímá téma stagnace epochy, která trvala přibližně dvě desetiletí v letech 1965 až 1985? Přinejmenším ze tří důvodů.

První důvod: Režim existující od roku 1965 do roku 1985 se držel díky plně státní (a neefektivní) ekonomice a od počátku 70. let ještě díky vysokým cenám ropy na zahraničních trzích. Pak už jen stagnoval. Ekonomický i technologický rozvoj se zpomalil nebo úplně zastavil. Což je hlavní charakteristika celého období.

Současný ruský režim, jak víme, zajistil určité zlepšení životní úrovně také díky prodeji ropy za vysoké ceny. A státní sektor stále dominuje ekonomice ať si říká, kdo chce, co chce. Současná ekonomika také dlouhodobě stagnuje. Pro část obyvatelstva už to není jen stagnace, ale postupné propadání do chudoby.

Druhý důvod: Současný režim v podstatě téměř úplně přijal od režimu stagnace ideologii boje proti Spojeným státům americkým jako hlavnímu nepříteli. A zároveň i proti Západu jako takovému světu rozvinutých demokracií. Dříve se mu ale říkalo svět kapitalismu.

A třetí důvod: Stagnace označovala i dlouhodobé neměnné postavení několika desítek činitelů na nejvyšších postech státu (včetně "první tváře" a tří, čtyř funkcionářů), kteří vyšli z útrob předchozího režimu. Ti stvořili k obrazu svému režim nový, zabezpečující jim nadějnou (stabilní) a pohodlnou kontrolu moci.

První stagnace to byla tvář Brežněva, Suslova, Kosygina, Černěnka, Andropova, Ustinova. Je možné doplnit ještě někoho, ale tito byli ti hlavní. A tím prvním byl Brežněv. Zpočátku, v letech 1964 až 1965, ještě první mezi rovnými, pak už prostě první, "Generální". Během státních svátků vyvěšovali galerii portrétů členů politbyra ÚV ve všech sovětských městech. Ten soubor obličejů se neměnil přibližně 15 let.

Druhá stagnace to je Putin, Sečin, Sergej Ivanov, Patrušev, Šojgu, Medveděv. Na někoho jsem zapomněl? Okruh je bohužel ještě užší. Ano, portréty se ve svátky nevyvěšují. Zato je několikrát denně předvádějí na státních televizních kanálech. A i dnes máme První tvář země.

Hlavní rozdíl mezi současnými režimem a režimem "první stagnace" je několik nezávislých sdělovacích prostředků, které vydržely z 90. let. Loutkový systém více politických stran se nepočítá: až příliš připomíná stranické systémy zemí "lidově demokratických", například NDR.

To jest režim je stejný, ale povrch, vzhled je úplně jiný. Ale jeho zvláštnosti a zejména dynamika mohou být pochopeny nejlépe s pomocí historické analogie. Bohužel.

Pohyb do nikam

Než se ponoříme do detailů, ukážeme podstatu "epoch stagnace". Je to souběh stagnace a policajtštiny ve vnitřní politice a agresivity v zahraniční politice. Tento součet může vypadat paradoxně, možná i nepřípadně, ale ve skutečnosti je naprosto vysvětlitelný. Neexistenci rozvoje uvnitř země je možné se pokusit kompenzovat silovými akcemi na mezinárodní aréně. Pak lze využít i určité lidské vlastnosti například vlastenectví, zkostnatělost, konzervatismus, podezřívavost, pomstychtivost a ty se stanou vlastnostmi režimu.

Obrátíme se k epoše první stagnace a podíváme se, co jsme po ní podědili. Jaká specifika a stadia vývoje.

"Brežněvská" stagnace od roku 1960 až do 80. let byla procesem, který prošel dvěma stadii. První bylo spojeno s nadějemi na rozvoj. A druhé tyto naděje pohřbilo.

První stádium zpočátku vůbec nevypadalo jako stagnace, ale jako období hledání a diskusí o reformě. Byly zrušeny Sovnarchozy (pokusná územně-hospodářská jednotka) Chruščovův vynález a spuštěna strategie, kterou stihli pokřtít na "kosyginskou reformu". Její podstata spočívala ve větší samostatnosti státních podniků, v rozšíření jejich práva využívat příjmy. Podniky měly možnost příjmy rozdělit do řady fondů. Množství direktivních ukazatelů plánování se zmenšilo (z 30 na 9). Také poněkud zesílil význam hospodářské arbitráže.

Nic z těchto polovičatých opatření nepřineslo očekávaný efekt. Žádný technologický skok se nekonal.Ano, v zemi se stavěly stovky nových podniků a továren. Na to někteří naši spoluobčané vzpomínají s nostalgií po této době. Ale mnohé (pokud ne všechny) z nových podniků okamžitě potřebovaly přímé i nepřímé dotace. Prostě proto, že nebyly efektivní. Jejich produkce s velmi řídkými výjimkami nebyla na světových trzích konkurenceschopná. A ani na vnitřním trhu po ní nebyla zvláštní poptávka.

Je ovšem možné zmínit i případy, kdy poptávka po této produkci byla velká. Nejvýraznějším příkladem jeVolžský autozávod. Jak známo, příprava technického projektu, technologické vybavení i školení specialistů připadlo na základě dohody italskému automobilovému koncernu Fiat. První model vyráběný závodem v roce 1970 byl automobil Žiguli, který by konstrukčně v podstatě shodný s italským Fiatem-124. Ale kompletoval se téměř zcela z lokálních, v SSSR vyráběných součástek.

Poptávka po automobilech VAZ byla obrovská, ale uspokojována byla jen z malé části. A přitom výrobu nebylo možné označit za rentabilní: v podniku pracovalo 120 tisíc pracovníků. Naprosto nereálný počet pro výrobce automobilů v podmínkách kapitalistické výroby. Továrna v Toljatti tak impuls k reálnému rozvoji pro odvětví nedala, o celkové ekonomice ani nemluvě. Továrny v Záporoží a v Moskvě vyprodukovaly v 70. a 80. letech stovky tisíc automobilů zkopírovaných podle zahraničních vzorů. Ale ty nebyly populární ani na vnitřním trhu, zejména kvůli nízké kvalitě.

Na konci 70. let už o reformách nebyla ani řeč. Začalo být jasné, že "kosyginská reforma", byť se na ni vzpomínalo s povzdechy, neposkytla potřebné stimuly ke snížení nákladů produkce, orientaci výroby na reálnou poptávku. Podniky zůstaly státní, jejich ředitelé se snažili plnit plán. A plány úředníci plnili více než skvěle. Ale právě tehdy ceny ropy na světových trzích kvůli řadě rozhodnutí zemí OPEC vyskočily nahoru: v průběhu roku 1974 vyrostla cena ropy čtyřikrát. Růst pokračoval i v následujícím období. Ropné dolary tekoucí do státní kasy dovolily ještě prodloužit tento povadlý pohyb ekonomiky a celé země směrem nikam.

I když se nebezpečné útesy pod hladinou už blížily, oficiální sovětská ekonomická věda je vidět nemohla cenzura a autocenzura vylučovaly seriózní kritiku stávajícího systému řízení.

Snížení cen ropy v polovině 80. let politickou elitu SSSR naprosto zaskočilo. V tomto období se ekonomický růst zpomalil nebo se úplně zastavil. Fakticky už na počátku 80. let byl pro většinu obyvatel země očividný deficit zboží. Nejvíce zjevný byl v potravinářském sektoru. V provinčních obchodech regály doslova zely prázdnotou. To byla cena za skrytou inflaci. Obraz se samozřejmě lišil podle regionů: v Moskvě a Leningradu byla situace s potravinami poněkud lepší, na Uralu, za Uralem, na Sibiři byla nabídka obchodů s potravinami krajně omezená. Nedostatkovým zbožím byly masné a mléčné výrobky. V některých regionech byly dokonce zavedeny lístky na některé produkty. Gigantická masa obyvatel vesnic a malých měst žila skrovně a vlastně v bezprostřední chudobě. Častěji neuvědomované, ale občas i plně uvědomované.

Technologické zaostávání sovětské ekonomiky přitom bylo už očividné ve strojírenství, zejména automobilovém průmyslu, v chemickém průmyslu, v přesném strojírenství, v biotechnologiích. V Sovětském svazu zaspali počítačovou revoluci. Ještě v polovině 80. let se sovětské počítače vyráběly na bázi zastaralých elementů, neměly perspektivu, jejich provoz byl ve srovnání s masovými západními počítači drahý a složitý.

Tady si ještě jednou připomeneme slova prezidentova tiskového mluvčího o analogii mezi dvěma epochami. "Skutečně, mnozí hovoří o brežněvizaci Putina. Přitom tak ale mluví lidé, kteří o Brežněvovi vůbec nic nevědí," řekl Peskov v roce 2011 v odpovědi na dotaz, ví-li Putin o únavě společnosti, která se nahromadila za dobu jeho vlády.

Nové podněty pro oprávněnost historické analogie se objevily poté, kdy ruské ozbrojené síly opět vyrazily do akcí za hranicemi státu: na Ukrajinu a do Sýrie.

Války období stagnace

Stagnace měla i svůj zahraničněpolitický aspekt. Paradox spočíval v tom, že čím méně stabilní byla sovětská ekonomika, tím aktivněji a dokonce agresivněji působila sovětská vládnoucí klika na mezinárodní scéně. Program rozvoje Ozbrojených sil SSSR je svázán se jmény Brežněva, Grečka a Gorškova a po celé toto období byl prioritou. Jeho ztrátový charakter nikoho netrápil. V každém případě toto téma stálo mimo jakoukoli diskusi.

Počínaje rokem 1968 neboť hovoříme jen o období stagnace se sovětské ozbrojené síly nepřetržitě účastnily operací různého rozsahu za hranicemi. Teď se to připomíná jen zřídka, ale Sovětský svaz prakticky neustále válčil.

 • Československo

Jistě, největší vojenskou operací 60. let byl vstup vojsk na území Československa. Operace k potlačení "antisocialistických elementů" v ČSSR (to je oficiální formulace) v srpnu roku 1968 se účastnilo 160 tisíc sovětských vojáků. Dalších 70 tisíc vyslaly další země Varšavské smlouvy.

 • Vietnam

Přitom v roce 1968 a v dalších letech pokračovala válka ve Vietnamu, během níž SSSR podporoval Severní Vietnam a partyzánskou armádu Vietkongu, zatímco USA vojska Jižního Vietnamu. SSSR dodal svým spojencům několik divizí protiletadlových komplexů. Fakticky jejich akce řídili ruští důstojníci. Kromě toho se do Vietnamu dodávaly i v té době nejnovější stíhačky MiG-21. Sovětští piloti, stejně jako protiletadloví střelci, se účastnili bojů, byť měli vlastně plnit jen funkci instruktorů a rádců.

 • Egypt a Izrael

Ve stejných letech přibližně od roku 1967 do roku 1970 navyšoval SSSR počty svých regulérních vojáků v Egyptě. Egypt byl hlavním sovětským spojencem v nekonečném konfliktu s USA a Izraelem na Blízkém východě. Ke konci roku 1970 dosáhl počet stálých sovětských vojsk v Egyptě 15 tisíc osob. Jednalo se zejména o protiletadlovou obranu a vojenské letectvo. V roce 1973, během takzvané Jomkipurské války, operovala ve Středozemním moři celá eskadra několika desítek sovětských lodí a ponorek podle různých údajů kolem 50 plavidel. Ale válka se pro Egypt nevyvinula úspěšně a sovětská vojska musela odejít.

 • Angola

Roku 1975 začala válka v Angole. Brežněv a jeho spolupracovníci se rozhodli podpořit v tomto konfliktu uskupení MPLA (Lidové hnutí za osvobození Angoly) z poněkud nejasných ideologických motivů. Do Angoly se začaly masivně dodávat dělostřelecké systémy, protiletadlové komplexy, tanky, obrněná vozidla, letadla a střelné zbraně. Letadla a vrtulníky byly dodávány včetně posádky. Směřovali tam i poradci a specialisté. Dohromady v letech 1975 až 1991 plnilo v Angole svůj "internacionální závazek" okolo 10 tisíc vojáků přibližně stejně jako ve Vietnamu. Za úspěch bylo možno počítat, že se podařilo zmařit útok nepřátelského uskupení UNITA (podporovaného jihoafrickými vojsky) na Luandu. Ale nakonec se občanská válka změnila ve vleklý a dlouhotrvající konflikt.

 • Etiopie a Somálsko

Válka v Angole stále pokračovala, když v dubnu 1977 začal Sovětský svaz dodávat zbraně Etiopii, která se nepohodla se Somálskem. Problém byl v tom, že předtím mířily zbraně a tisíce poradců právě do Somálska. Urychleně museli tedy tuto zemi opustit. Aby se jejich evakuace zabezpečila, bylo nutné vysadit v Mogadišu výsadkáře podporované ze země tanky. Se Somálskem se tedy vztahy narušily. V letech 1977 až 1978 stihl Sovětský svaz dodat Etiopii ohromné množství zbraní, za což její vůdce slíbil socialistickou cestu rozvoje této země.

 • Afghánistán

V Etiopii se stále ještě bojovalo, když na konci roku 1979 přijala skupina členů politbyra ÚV KSSS, jež bylo skutečnou vládnoucí silou v SSSR, rozhodnutí o vstupu vojsk do Afghánistánu. Ale jak víme, válka v této zemi se ukázala být mnohem těžší a delší, než se sovětští oligarchové domnívali.

Důsledky válek

Válka v Afghánistánu se nakonec stala jedním z faktorů rozpadu SSSR. Ve většině svazových republik mluvíme o vedení, i o lidu byla válka nepopulární a vyšla nás příliš draho, a to doslova. Pro určitou část sovětských občanů se stala vážným důvodem k vystřízlivění ze "socialismu" a z myšlenky na "světový revoluční proces". Propagandistický mýtus o "internacionální závazku" byl přijímán skepticky. Ale o tíze strádání, které dopadlo na část sovětských vojáků bojujících v daleké zemi, nikdo nepochyboval. Současný afgánský režim se drží zejména díky americké podpoře. Paradoxní je, že současné Rusko je zainteresované na udržení právě tohoto režimu. Moci se mohou kdykoli chopit radikálové.

Vládnoucí režim v Angole, jen co přišel na počátku 90. let o sovětskou podporu, na socialismus zapomněl a přeorientoval se na USA. V Etiopii byl favorit sovětských ideologů Mengistu Haile Mariam svržen v květnu 1991. Socialismus ruského vzoru byl okamžitě zapomenut. Vztahy s Egyptem se zhoršily ještě před válkou roku 1973. A po dalších přibližně 20 letech přiznal Sovětský svaz neperspektivnost jednostranného přístupu k arabsko-izraelskému konfliktu. Od poloviny 90. let je na Izrael pohlíženo spíše už jako na stát Rusku přátelský. O gigantických prostředcích vynaložených na válku s tímto státem (a na podporu jeho nepřátel) je v současné době lépe pomlčet.

Co se dá říci o smyslu těchto operací celkově? Byly gigantické náklady smysluplné? Při odpovědi je třeba mít na paměti několik velmi rozdílných cílů a důvodů. Hlavní byly důvody ideologické a předpokládaný export sovětského ekonomického a politického modelu. Z pohledu dosažení právě těchto cílů byly všechny tyto operace naprostý propadák. O takzvaný "sovětský model socialismu" nikdo nestál.

Ale je možné posuzovat tyto války v kontextu jiném v kontextu neustálého boje s USA o dominanci na světové scéně. Z toho úhlu pohledu by, řekněme, válka ve Vietnamu byla úspěchem. Zejména pro Severní Vietnam jako spojence SSSR. A i sovětští vůdci slavili: nedovolili, aby se ze Severního Vietnamu stala analogie Jižní Koreje. A skutečně tomu tak bylo.

Naděje přecházející do stagnace-2

V roce 2000, na počátku nové epochy, byli členové nové ekonomické skupiny, která přišla spolu s mladým prezidentem Putinem, energičtí a ambiciózní. Měli v plánu dát podnikání v zemi nové stimuly a také přitáhnout zahraniční investory. V roce 2001 byl přijat nový Zákon o půdě, který zjednodušil operace s půdou. Parcely se nyní staly plně dostupné i pro nerezidenty. Tehdy byla také ustavena "plochá" daňová škála velcí investoři se nemuseli bát, že je ruští výběrčí daní stáhnou z kůže. Byl přijat i nový Trestní zákoník. V něm byla, konečně, provedena i konstituční norma, podle které je zadržení možné jen na základě soudního rozhodnutí. Moc jakoby udělala další krok ve směru k právnímu státu. Ale poměrně brzy začalo být jasné, že další pohyb tímto směrem se nepodaří. Ano, ekonomika trochu ožila, po krizi v roce 1998 začala dokonce růst. Do země přitékal kapitál. Ale postupně začala vystupovat i druhá tendence: silové struktury, a následně další kontrolně-administrativní struktury zjistily, že se ve vztahu k malému a střednímu podnikání mohou chovat naprosto svévolně. Úspěšní podnikatelé se stále častěji stávali předmětem nátlaku a vydírání ze strany těch, kteří je formálně měli chránit. V principu mohli najít zastání u soudů. Ale i soudy byly od počátku 21. století také postupně stále silněji závislé na úřední moci.

Což znamená, že nejčastěji poslušně plnily vůli prokuratury a dalších administrativních orgánů. Všechny federální soudce jmenoval prezident už od 90. let, ale od roku 2001 bylo toto právo hlavy státu jmenovat předsedy soudu i jejich náměstky uzákoněno. V prezidentské administrativě procházeli pečlivou prověrkou loajality. Přeřazení předsedů soudů, jenž se stali plnocenými náčelníky svých "eparchií", bylo možné po 6 letech "správného chování". Soudců nevhodných pro moc výkonnou se teď bylo snadné zbavit.

Je pravda, že zákonodárství v těch letech poskytovalo skutečně základ pro rozvoj podnikání. Ale v praxi se stále častěji ukazovalo, že státní struktury (zejména silové) mohou na byznys libovolně vykonávat nátlak sledujíce tím své kořistnické zájmy. To se ukázalo na stovkách případů. Jen některé z nich se staly obecně známé.

V roce 2003 začalo trestní řízení proti ropné společnosti JUKOS. Dnes je asi už potřeba připomenout, že daňové ministerstvo na základě výsledků kontroly tehdy požadovalo po společnosti největší pokuty a penále v ruské historii. Celková suma daňových požadavků byla přibližně 25 miliard dolarů.

Na počátku roku 2007 byla obvinění z neplacení daní ve zvlášť velkém rozsahu (a pak i z nezákonného podnikání) vznesena proti vedení společnosti Russněfť, konkrétně Michailu Gucerijevovi. Ten nejdříve mluvil o nátlaku státu. Ale brzo se vzdal všech nároků a oznámil prodej své společnosti holdingu "Bazovij element", který patřil Olegu Deripaskovi.

Počátkem září 2008 pracovníci orgánů činných v trestním řízení prohledali hlavní kancelář společnosti"Euroseť", v jejímž čele stál Jevgenij Čičvarkin. A už za několik týdnů Čičvarkin podepsal souhlas s prodejem stoprocentního podílu své společnosti investiční společnosti ANN, kterou vedl Alexandr Mamut. Načež odjel do Anglie, předtím ale ještě stihl obvinit ministerstvo vnitra RF ze zastrašování a vymáhání peněz získaných z prodeje společnosti.

Při resumé nad těmito příběhy z počátku 21. století bych chtěl podtrhnout, že ukazují široce uplatňovanou praxi. Ta byla a je naprosto aktuální. A další nedávná trestní řízení (stačí připomenout ty nejvýraznější V. Jevtušenkova a D. Kamenščika) to jen potvrzují.

Tyto roky byly spojeny s nejvyšší konjunkturou za poslední desetiletí rychlým růstem cen energií. Ceny ropy vzrostly od roku 2000 do roku 2007 z 30 na přibližně 140 dolarů za barel. To podnítilo i růst ekonomiky celkově. Takovým způsobem vznikly i podmínky pro rozvoj nových odvětví pro to, čemu se říká diverzifikace. Teoreticky bylo možné se právě v těchto letech pokusit stimulovat produkci toho, čeho se nedostávalo na vnitřním trhu, a co by mohlo nahradit levný dovoz: domácí elektroniku, vyšetřovací lékařské přístroje, produkci dalších sektorů přístrojové techniky, elektroniky různých typů, mobilních telefonů a tak dále. Pravděpodobně bylo možné začít s rozvojem řady sektorů organické chemie, které měly v zemi základnu.

Diverzifikace by samozřejmě vyžadovala celou řadu opatření: možná daňové odklady, nákup patentů, vytvoření podmínek pro přesun kapitálu, doplňující stimuly pro zahraniční odborníky, které by bylo potřeba nalákat v co největším rozsahu.

Ale žádné zvláštní úsilí v tomto směru vlády té doby Fradkova, Zubkova a Putinova nevyvinuly. To byla nejpříhodnější doba pro strukturální reformy. Ale mnohem zajímavější se tehdy zdály různé operace s energetickými aktivy. Heslem dne se stal slogan "Rusko energetická velmoc". K této době se váže i vznik většiny státních korporací.

Z hlediska rozvoje výroby zabezpečující spotřebitelský trh byl největším úspěchem tohoto období vznik několika desítek továrních komplexů na výrobu vozů u Petrohradu, Kaliningradu a Kalugy. A ihned se nabízí analogie s první stagnací. Ale nyní se jednalo o podniky velkých zahraničních společností a zejména o kompletaci z dovezených segmentů. S takovými giganty jako Volkswagen, BMW, Ford, Toyota, Hyundai Motor byly uzavřeny smlouvy, které předpokládaly vysoký objem í výroby na lokální bázi. V roce 2010 podíl zahraničních modelů zahraničních výrobců v segmentu nákladních automobilů dosáhl 40 %. Pro miliony ruských milovníků automobilů to byl bezesporu ráj. Ale montování zahraničních aut se nemohlo stát tahounem ekonomického rozvoje.

Politické a právní úpravy stagnace-2 zabraly několik let. (Pro stagnaci-1 zákon, normativní aspekt, nehrál žádnou roli: stačilo v roce 1966 ze stanov KSSS odstranit normu o zákazu vykonávat funkci prvního tajemníka ÚV více než dvě funkční období po sobě.) V roce 2012 se politický režim vytvořený v zemi nejvíce přibližoval autoritativním vzorům známým z poloviny 20. století. Ještě připouštěl existenci nemnoha na moci nezávislých sdělovacích prostředků (vzniklých hlavně v 90. letech), ale trend už byl naprosto zjevný.

Zimní olympijské hry v roce 2014 v Soči měly hlavně demonstrovat vzrůstající možnosti státní správy a ekonomiky. Vše v podstatě proběhlo a dopadlo dobře, přitom ale ekonomika v té době vykazovala první, ale zjevné, příznaky stagnace. Přibližně stejně se v roce 1980 zdálo, že pořádání Letních olympijských her v Moskvě vdechlo sovětskému systému novou energii. Ale to byla iluze. Nebo přesněji jen taková show.

Ekonomika Sovětského svazu se nacházela v předkrizovém stavu a brzy se ocitla v reálné krizi. Vedení země se mělo v tomto období rozhodnout: buď se pokusit spustit diverzifikaci ekonomiky za nových podmínek, nebo nad únavnými reformami mávnout rukou a najít nějaké jiné způsoby, které by jim umožnily i nadále sedět v mocenských křeslech po neurčeně dlouhou dobu.

Volba byla nakonec provedena. A analogie s rokem 1979 nyní skutečně vidíme. Z vnitřních potíží se energie státu i státních sdělovacích prostředků přesunula na zahraničněpolitickou arénu.

V průběhu let 2014 až 2015 ruské vojenské síly spustily válečné akce na území dvou cizích států. Nelze vyloučit, že to byla strategická volba. A mluvit poté o jakési diverzifikaci a modernizaci ztratilo vlastně smysl.

Války období stagnace-2

Od roku 2007 do roku 2015 vyslala Ruská federace za hranice svého území své vojenské síly třikrát. Účastnila se vojenských konfliktů, v nichž byla jednou válčící stranou: v srpnu 2008 v Gruzii, v únoru 2014 na Ukrajině (Krym), v září 2015 v Sýrii.

Tady se nebudeme zabývat detaily. Všechny jsou zjevné. Všechny máte před očima. Ano, vojenská operace na podporu syrského diktátora zčásti připomíná řadu operací na podporu prvního a druhého egyptského prezidenta v 60. a 70. letech. Tehdy, stejně jako dnes, na jeviště válečných akcí směřovala zejména protivzdušná obrana a vojenské letectvo (protivzdušná obrana tehdy mimochodem hrála podstatnější roli). Ale perspektivy jsou přibližně stejné. Změna režimu, který je podporován, ukáže nesmyslnost tohoto úsilí.

Pro války, které Rusko vedlo v Gruzii v roce 2008 a na Ukrajině v roce 2014, se zdá, že nemá smysl hledat přímé analogie v brežněvovské epoše. Tyto války jsou už plodem nových rozporů, ambicí a urážek (vlastně zejména urážek) způsobených rozpadem Sovětského svazu.

Nicméně je důležité připomenout ty ideologické a psychologické motivace, které jsou podstatou účasti ruských vojáků v konfliktu na území Ukrajiny. Tyto operace ve skutečnosti současné kremelské vedení posuzuje v kontextu globálního konfliktu s USA a Západem. To znamená, že v nich rezonují přibližně stejné úvahy, které ovlivňovaly přestárlé sovětské vůdce. Takže tady je analogie přímá a naprosto politováníhodná.

Povstání v Kyjevě a desítky až stovky tisíc protestujících lidí vyjadřujících nespokojenost na ulicích ukrajinských měst takřka v polovině státu to bylo skutečně současným vedením Ruska považováno za výsledek zvláštní operace CIA. V každém případě přisuzovali faktoru zahraničního vlivu v Kremlu příliš velký význam. Dobře si vzpomínám, jak moderátoři centrálního televizního vysílání vysvětlovali v letech 1980 až 1981, že stávky a demonstrace v sousedním Polsku jsou výsledkem podvratné činnosti západních zpravodajských služeb. O sociálně-ekonomických příčinách napětí mluvili jen jakoby na okraj, později se už vůbec nepřipomínaly. Vzhledem ke zhoršení situace v sovětské ekonomice to byla nadbytečná informace.

Ale tehdejší propaganda byla přece už dávno označena za trapnou a chybnou. Dokonce sám vůdce ruského státu uznal, že nespokojenost Čechů a Poláků měla vážné základy, a že jejich nepochopení sovětskými vůdci vedlo nevyhnutelně k rozpadu celého "socialistického tábora". K tomu, že Češi, Poláci i Maďaři začali vidět svého úhlavního nepřítele v sovětském režimu. Nyní takového nepřítele vidí v Rusku většina obyvatel Ukrajiny.

Přiznání zjevných chyb z minulosti spojených se sousedskými vztahy nezabránilo chybám novým. Hlavní příčinou je pravděpodobně to, že současné ruské vedení prošlo školou sovětských zvláštních služeb, že bylo vychováno ideou věčného konfliktu mezi Ruskem a jeho nepřáteli USA a Evropou tuto ideu doslova vpíjeli.

Není třeba ji odvozovat z jakéhosi "vědomí impéria". Ruské impérium s tím nemá nic společného. Je třeba znovu podtrhnout: tato myšlenka je plodem stalinského, bolševického vidění světa, je to součást stalinské ideologie, zrozené ještě před 2. světovou válkou.

Ale co je horší: značná část Rusů se ukázala být zcela otevřená k propagandistické rétorice, která ospravedlňovala oddělení Krymu a Donbasu od Ukrajiny nezbytností postavit se machinacím USA.

Je samozřejmě možné hovořit o efektivitě propagandy v 70. letech, vždyť sovětští televizní diváci také souhlasili se silovým řešením v Československu v roce 1968 a v Afghánistánu v roce 1979. Jenže nesmíme zapomínat na to, že teď kromě Prvního kanálu existuje mnoho jiných zdrojů informací, jejichž vyhledávání stojí jen trochu úsilí. V každém případě je takový stav společenského vědomí jednou z podmínek stagnace-2. Podmínka toho, že toto období může být dlouhé.

Sebeklam často vyjde dost draho. Sebeklam pro značnou část sovětských televizních diváků skončil hořkým rozčarováním už v polovině 80. let, kdy bylo jasné, že žijeme v jedné z nejchudších zemí Evropy. Abychom to zjistili, nám trvalo přibližně 20 let. Z tohoto stavu, nepřirozeného a nenormálního, bude nutné se dřív či později dostat. A na tom, jak dlouho bude trvat současná stagnace, bude záviset to, nakolik těžké bude tento stav opustit.Author: Novaja Gazeta # MumeCika65
Rusko2016-05-2621
-
 16% ( 35 people voted )
+
Invaze ISIS: Facebookové fotografie džihádistů vstupujících do Evropy jako "uprchlíci"
any # GageFyma34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-26 15:40:10 5b94123b
Sa nadivím, že rotačky na doláre sa musia točiť. Zaplatiť toľko pisateľov "odborníkov" musí stáť nekresťanské peniaze. Len škriabte, škriabte.
Ak si myslíš, že si ťa spad nenájde, si na omyle.

Hockenberry # RixaViku83
-
 46% ( 3 people voted )
+
2016-05-26 17:04:05 3ec5f340

"Současný režim v podstatě téměř úplně přijal od režimu stagnace ideologii boje proti Spojeným státům americkým jako hlavnímu nepříteli."


Len som dosiel k tejto vete a uz mi stacilo. Pokial viem to spojene Staty definovali Rusko ako svojho hlavneho nepriatela a nie naopak.


Dalej autor nieco trepe o stagnacii za Putina? Nikomu asi netreba vysvetlovat kde bolo Rusko, ked sa Putin dostal k moci a kde je teraz? A dalej som to uz ani necital, lebo kto ma cas na bullsh.t???


Dunco # BiqoXahu07
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-05-26 22:38:02 d44eda8a
Nie, nie, oni si to tak definovali navzájom. Zložte si polarizačné okuliare.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-05-27 05:50:22 bc7b649f
"Pokial viem to spojene Staty definovali Rusko ako svojho hlavneho nepriatela a nie naopak."Je tam toho. A keby aj, ide o vzájomne výhodný akt podporujúci zbrojársky biznis na obidvoch stranách. Pre Rusov zvlášť, nikdy tam neexistoval lepší tmel spoločnosti a stimul výkonnosti, ako mýtus nepriateľa prichystaného zničiť svätú Rus. A na dôvažok obvzlášť pobavujúce, keď zvážime, že napriek zdaniu štvrtej cenovej, absolventov VUML, ateistických a veriacich nacionalistov, prokremelských trollov a čitateľov ZaV ide stále o veľmi významných obchodných partnerov. Hehe, žeby objednávka Vladimíra Vladimíroviča ?

FcKensie # HegaNojy80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-05-27 14:16:33 59ad0b0a
a ten USA režím sa výrazne priblížil k Hitlerovskému aaaaaaaaaaa už ho aj prekonal.

klifton # GexiSosy84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-05-27 14:58:36 5b7f402d
loading...
FcKensie

Co si sa uz aj ty dostal na vyplatnu listinu americkej ambasady, alebo len slovenski liberali vytvorili mierotvornu koaliciu s banderovcami...? :-DDD

Rozbehol si sa ako americky agent na tribune nejakeho mejdanu... Nedolamal si si pri tom klavesnicu...? :-DDD


Vladimir Vladimirovic # GelaMucy07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-27 15:07:20 d421f0c5
vobec som to necital, dal som minus, lebo sorosove nadacie nepodporujem..
sines # NowyXali46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 15:27:23 5cd87d55
USA a UK by mali byť vďačné zato, že ostatné národy tolerujú tyraniu amerického doláru. Je to jednoduché ako facka. Celý svet vymieňa svoj vyrobený tovar alebo vyťažené suroviny za americké doláre, ktoré potom tieto národy "investujú do amerických dlhopisoch", v 70-tich a 80-tich rokoch aj Francúzi aj Nemci nie raz vyzvali američanov, aby znížili svoj negatívny schodok. Takže celý svet amíkom dáva svoje zbožie a na oplátku dostávame papier. Putin toto veľmi dobre vie a snaží sa zmierniť hegemóniu doláru preto sa začal kamarátiť s Čínou, Mongolskom, Brazíliou a Indiou. Teraz Vilmu odvolali v Brazílii na 180 dní, lebo údajne vyšetrujú nejakú korupciu okolo PetroBrasu. Vírus zika pred olympiádou, sucho v Indii, finačná kríza v Číne, sankcie proti Rusku(presne ako z filmu Mission Impossible 5) žiaľ toto je realita, veľké "otrasy" v Saudskej Arábii iba slepý nevidí kto to robí a prečo .Mne sa najviac na Putinovi páči, že ukázal prostredník priamo Rothchildovcom a Rockefellerovcom, ktorí to riadia spolu s ostatnými akcionármi Federálneho Rezervného Systému. Začínam ľutovať, že v roku 2013 sa tá údajná kométa, ktorá "zhorela" v slnečnej koróne, zabočila do Slnka a nezastavila sa pri našej orbite. Toto skoční veľmi špatne pre každého z nás. Viac k tomu nie je čo povedať.

Kvechtor # HuniWexe42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 17:52:51 b28fcbe2
Rozhovor Charlese Bausmana z Russia Insider s Nikolajem Starikovem

Odpovídá na otázky týkající se informační války proti Ruské federaci, vztahu Západu k největší zemi světa či historické misi Ruska.
any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-27 19:08:10 5b94123b
Tento clanok je somarina. Kto by este veril USA propagande po 26 rokoch demokracie.


kamil # WojuJupe77
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-28 08:39:34 55edeaa3
To FcKensie: ...nikdy tam neexistoval lepší tmel spoločnosti a stimul výkonnosti, ako mýtus nepriateľa prichystaného zničiť svätú Rus.


Priblizujuce sa vojenske zakladne NATO coraz blizsie k Ruskym hraniciam. Raketove zakladne v Rumunsku a Polsku. Vojenske manevre NATO 30 km od Ruskych hranic. Americke vojenske kolony premavajuce po celej vychodnej Europe. To veru nie su ziadne myty, ale docela smutna realita dneska.

Predstavte si, ze by Rusi robili manevre s Kanadou 30 km od US hranic a v telke by nam hovorili, ze to US je ten velky agresor?
Dunco # BiqoXahu07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-28 23:50:20 2e072059
volici sandersa a trumpa jasne demonstruju, kto sa kde ocitol...apropo Donald Trump si vzdychol nedavno na mitingu, ze dufa, ze us ekonomika krachne dva tyzdne pred volbami a nie po volbach, aby ho zato neobvinovali.
geno # HejaCytu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-29 12:43:43 b228e337
Je to síce vcelku pravda, Dunčo, ale niečo tomu predchádzalo. Krym. Teraz nejdem rozoberať, či bol obsadený právom alebo neprávom. Každopádne, ak sa Kremel cítil byť v práve, tak ostatný svet sa hádam môže cítiť - najmä zo spôsobu vykonania toho aktu - znepokojený. A áno, aj ohrozený, veď za posledné dekády Rusi investovali obrovské peniaze do posilnenia armády. A čo je svet svetom, keď niekto zbrojí a aj "propaguje" svoju vojenskú silu, tak nie je nič prirodzenejšie, že ostatní sú na pozore a snažia sa posilňovať svoje pozície tiež. Ak majú nato. Také je to jednoduché.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-30 00:31:56 59ad0b0a
FcKensie, keby si aspon netaral... Vojensky rozpocet americanov je viac ako 10x vyssi od ruskeho... Americania od konca 2. sv. vojny non-stop rozputavaju vojenske konflikty, provokuju ine krajiny, humanitarne bombarduju, vrazdia vladnych predstavitelov inych statov, zosadzuju v inych statoch legalne zvolene vlady, organizuju v inych statoch prevraty, obcianske vojny, porusuju medzinarodne pravo, v rozpore s priamymi nariadeniami OSN napadaju a vojensky okupuju cuzdie staty, organizju v cudzich statoch stvave kampane proti vsetkym im neoddanym politikom a oficialnym reprezentantom tych statov, pchaju sa so svojimi vojenskymi zakladnami, ktore maju po celom svete, co najblizsie k Ruskym hraniciam a tak dalej a tak dalej a ty mas obavy z Ruska...? Beries na to nejake tabletky...? :-DDD

Americania su uz natolko drzi, ze u nas americka ambasada prave teraz "ocenila bojovnikov za ludske prava a proti korupcii"... Asi mali na mysli za ludske prava americkymi bombami zabitych srbskych civilistov, alebo mozno civilistov z dalsich 50-tich krajin, ktorych humanitarne povrazdili...? :-DDD

Takmer som sa docural od rehotu, neskutocne... Citujem z clanku v Pravde: "Ochrana ľudských práv po celom svete je podľa Wasleyho jednou z priorít americkej vlády."... No do kundy... :-DDD

Ved kvoli americanom bude treba vymyslat nove pojmy na oznacenie stupna degeneracie mentalneho stavu cloveka, lebo pojem imbecili stupen mentalnej degeracie americanov uz davno dostatocne nevystihuje... :-DDD

Ach ti liberali...


nahodny okoloiduci # XafuCaba44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-30 00:59:19 d421f0c5
V Rusku dnes je nové porekadlo! "Všetko čo hovorili komunisti niekedy o socializme je klamstvo, ale čo hovorili o kapitalizme je pravda"!/a asi aj u nás/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-30 05:27:52 58d4289b
Treba do Ruska poslat nejakeho Jamesa Bonda nech ho tam trochu PRETREPU ruske starenky s cepami, aby sa ludia prebudili z americkeho stupidneho a nerealneho sna. Rusko samozrejme zbroji. Ved ma na to rovnake pravo ako ameriacnia, ktori to inym vycitaju a dufam, ze skor k nam pridu tanky z Ruska ako z Ameriky, pretoze opacny scenar bude pre nas znamenat zanik.

Russian # RiwyQolu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-05-30 06:14:03 d4442953
Dobrý článok. Ale vždy sa nájde nejaký užitočný idiot,alebo platený ruský trol čo začne pindať na USA a NATO. Rusi nevedia žiť bez vonkajšieho nepriateľa, keby si nejakého nenašli ich život by stratil zmysel. kože NATO ich ohrozuje a musia sa brániť. Pritom NATO je teraz neschopná organizácia ktorej členovia úplne zabudli, že majú mať bojaschopnú army. Povedať, že NATO ohrozuje Rusko to už musí byť riadna schiza. Veď NATO je totálne neschopné viesť obranu EU a nieto ešte útočnú vojnu. Kto tomuto uverí , uverí aj tomu, že amíci neboli na mesiaci. Proste chudobný duchom, mentálny úbožiak.

Stanislav # WuxiKoku21
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-06-05 19:46:41 bca73833
Užitočný idiot alebo platený ruský troll je špecifický diskusný element, v kabarete Dôležité veľmi ľahko identifikovateľný. Poradím osvedčený filter: Má vždy iné meno, ale charakterizuje ho na prvý pohľad najdlhší traktát. A práve ten netreba čítať...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2016-06-05 20:15:18 d405c1fd
Stanislav co to placas USA ma v sucastnosti najsilnejsiu armadu a je sucastou NATO, vedu vojny a stavaju zakladne po celom svete.
Samotne USA ma sinejsiu armadu ako Rusi podla "global firepower indexu".

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-06 08:59:31 58d7436a
Rusko je na druhom mieste po USA, ale v ramci jadroveho arzenalu na prvom. Rusko nemozno napadnut bez toho, aby to nemalo katastrofalne nasledky pre cely svet.

Sila z Dola # KoniDaca12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-06 09:15:52 4df7b5a5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Prečo Čína vytvorila nad Východočínskym morom zónu protivzdušnej obrany?


Prečo Čína vytvorila nad Východočínskym morom zónu protivzdušnej obrany?
To, čo pred pár týždňami vyzeralo ako špekulácie (viď naše Novinky), sa stalo skutočnosťou. Čínske ministerstvo obrany vyhlásilo s platnosťou k 23. 11. vytvorenie identifikačnej zó...
Nenažraní europoslanci
20 LÉKŮ, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ ZTRÁTU PAMĚTI
Fenomén zvaný vlastenectví

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0562 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne