Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Prečo sa nikdy nepoučíme?


Prečo sa nikdy nepoučíme?

Prečo sa nikdy nepoučíme?

 

To, že sa naša krajina uberá zlým smerom mnohým z vás ani nemusím vysvetľovať. Prečo, však nikdy nevyužívame to čo sa nám samo ponúka? Hovorím o Geotermálnych vrtoch. Na Slovensku je Obrovské množstvo lokalít, kde je možné využívať teplú vodu počas celého roka, na rôzne účely. Treba vybudovať množstvo aqaparkov, ale aj prebudovať celé mestá a dediny na spôsob vykurovania z hlbín zeme. Zbytočne sa tu plytvá peniazmi na vykurovanie, ak nám príroda ponúka riešenie. Ušetrili by sa miliardy.

Mnoho nezamestnaných na Slovensku nevie ako zarobiť peniaze pre svoje rodiny. Prečo štát nevyprodukuje niečo aj pre týchto ľudí? Hovorím o poľnohospodárstve ako ho nepoznáme. Doslova na každej dedine by sa mohlo pestovať ovocie aj zelenina. Na Islande tak pestujú aj banány či iné plody tropických krajín. Možno by sa tak dala docieliť aj sebestačnosť v potravinách.

 Bude lepšie ak si pozriete toto video: http://www.youtube.com/watch?v=I67tu6bf1 BA&feature=youtu.be

 

 

Slovensko je malé a hornaté, ale skoro celé naše územie skrýva v hlbinách poklad. Tento sa skrýva v hĺbkach od  1000 do 4000metrov a to robí zo Slovenska nečakane lukratívne územie pre budúcnosť. Termálna voda sa na Slovensku dá navŕtať skoro všade.

Možno aj preto sa Európska mafia pokúša nás vyhubiť ako mravcov na pieskovisku. Ak sa vytvoria podmienky na Slovensku tak, aby sa tu nedalo žiť, všetci sa odsťahujú preč a dôchodcovia, ktorí tu ostanú dožijú v krutých podmienkach, bez pomoci od štátu. Choroby, ktoré nebude nik liečiť ich položia za krátku dobu.

 Potom už nebude nič stáť v ceste tomu , aby si tu miliardári postavili luxusné sídla s termálnym vykurovaním a bazénmi s liečivou vodou. Za oknami budú mať ihličnaté lesy a krásne lúky plné kvetov. Myslím si, že to už napadlo iste mnohých. Jeden s popredných predstaviteľov Košických železiarní povedal " Je tu krásne, ani sa nechcem vrátiť do Ameriky, lebo vlastne nie tam, ale tu je Amerika".

Tu je článok, ktorý sa oficiálne nachádza na stránke:

http://www.geoterm-kosice.sk/slovensk o.html

Geotermálna energia Slovenska

V súlade s európskou smernicou a celosvetovými trendmi využívania obnoviteľných energetických zdrojov vláda SR schválila v apríli 2003 Koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Definuje základný rámec pre rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Podľa tejto koncepcie patrí geotermálnej energii druhé miesto spomedzi siedmich obnoviteľných zdrojov energie. Najlepší potenciál má biomasa (46,7 %), geotermálna energia (17,5%), solárna energia (14,5%), odpadové teplo (9,8%), biopalivá (6,9%), malé vodné elektrárne (2,9%), veterná energia (1,7%).

Využívanie geotermálnej energie má celý rad výhod. Predstavuje domáci zdroj, je lacnejšia ako fosílne palivá. Znižuje nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia redukciou transportu, spracovania a využívania fosílnych palív (havárie produktovodov, výstavba a prevádzka zásobníkov plynov a ropných produktov, skládkové hospodárstvo, emisie). Umožňuje aj ovládanie ceny energie. Prevádzka geotermálnej energie je bezpečná s minimálnym dopadom na životné prostredie a záber pôdy.

Na základe výsledkov základného výskumu a prieskumu geotermálnych zdrojov môžeme konštatovať, že Slovensko má potenciál geotermálnej energie ohodnotený na 5 538 MW. Doteraz bolo evidovaných 116 geotermálnych vrtov.

Geotermálne vody sa na Slovensku využívajú v poľnohospodárstve, ďalej na vykurovanie budov a na rekreačné účely s celkovo využívaným tepelným výkonom 131 MWt, čo predstavuje 2,3 % z celkového potenciálu geotermálnej energie SR a 42,7 % z tepelného výkonu doteraz evidovaných geotermálnych vrtov.

V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú v 12 lokalitách na vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny (uhorky, paradajky, paprika, baklažány a i.) ako aj kvetov (Bešeňová, Podhájska, Čiližská Radvaň, Topoľníky, Tvrdošovce, Horná Potôň, Dunajská Streda, Vlčany, Veľký Meder, Topoľovec, Dunajský Klatov, Kráľova pri Senci). Celková plocha pokrytá týmto typom produkcie je okolo 25,86 ha. Na chov rýb sa geotermálne vody využívajú na dvoch lokalitách vo Vrbove a v Turčianskych Tepliciach.

Geotermálna energia sa využíva na vykurovanie kancelárskych a technických priestorov v Galante, Topoľníkoch, Komárne, Bešeňovej, Liptovskom Trnovci a Poprade. Hotelové priestory sú vykurované v Bešeňovej, Veľkom Mederi, Podhájskej a Štúrove. V Galante sú geotermálnou vodou vykurované aj byty, nemocnica a dom dôchodcov. V Novákoch – Koši sa geotermálna voda využíva na vykurovanie šatní baníkov a na ohrev vetracieho vzduchu pre hnedouhoľné bane.

V 32 lokalitách sa geotermálna voda využíva na rekreačné účely, hlavne na plnenie bazénov (Poprad, Vrbov, Liptovský Trnovec, Bešeňová, Oravice, Podhájska, Senec, Kráľová pri Senci, Dunajská Streda, Galanta, Veľký Meder, Lehnice, Diakovce, Topoľníky, Tvrdošovce, Nové Zámky, Šaľa, Poľný Kesov, Gabčíkovo, Štúrovo, Komárno, Patince, Bánovce nad Bebravou, Malé Bielice, Partizánske, Chalmová, Koplotovce, Kremnica, Sklené Teplice, Rajec, Dolná Strehová, Tornaľa).

Konkrétnym príkladom prínosu využívania zdrojov geotermálnej energie je uvedenie do prevádzky energocentra na báze geotermálnych vôd v Galante. Po jeho sprevádzkovaní bola zastavená činnosť kotolne miestnej nemocnice na báze nízkokalorického uhlia, v ktorej sa ročne spotrebovalo 6 200 t uhlia, pričom bolo produkovaných 330 t/rok SO2, 36 t/rok NO2, 159 t/rok CO2 a 600 t/rok škvary. Znížili sa aj náklady na výrobu tepla o poplatky za znečisťovanie ovzdušia (v roku 1996 dosahovali 156 000 Sk). Súčasne sa znížila spotreba zemného plynu v kotolni sídliska Sever z 3 mil. Nm3 za rok na 1,2 mil. Nm3 za rok, čím došlo k zníženiu emisií o 60 % voči predchádzajúcemu stavu.

Na Slovensku je ukončený základný výskum zdrojov geotermálnej energie. V rámci neho bolo vymedzených 26 perspektívnych geotermálnych oblastí. Ukončený je tiež regionálny výskum a vyhľadávací prieskum v piatich perspektívnych oblastiach, centrálnej depresii podunajskej panvy, komárňanskej vysokej kryhe, Liptovskej kotline, Skorušinskej panve a v Hornonitrianskej kotline.

Geotermálne vody s teplotou nad 100 ºC boli overené podrobným prieskumom v juhovýchodnej časti geotermálnej oblasti Košická kotlina, na lokalite Ďurkov. V roku 1998 a 1999 tu boli realizované tri geotermálne vrty s hĺbkou 2 252 – 3 210 m. Rezervoár geotermálnych vôd sa nachádza v hĺbke 2 000 – 3 500 m. Výdatnosť voľného prelivu počas hydrodynamických skúšok sa pohybovala v intervale 50 – 65 l.s-1, teplota na ústi vrtov dosahovala 123 – 129 º C , ložisková teplota v hĺbke 3 000 m mala hodnotu 143 º C. V oblasti Ďurkova boli prírodné zásoby geotermálnej energie ohodnotené na 113,4 MWt a využiteľné množstvo geotermálnej energie, stanovené modelovaním je cca 90 MWt. Hodnota celkovej mineralizácie vody sa pohybuje v intervale 25 – 32 g/l. Chemické zloženie geotermálnych vôd je výrazne Na–Cl typu s nízkym zastúpením Na–HCO3 zložky.

Geotermálna energia tejto lokality by mala byť využívaná v systéme CZT Košíc.

Koniec článku.

..................................... ........................................ ...............................

Poznámky :

 1. Podľa tohto prieskumu využívame iba 2,3%  z toho čo by sme mohli využiť(pravdepodobne iba0,023%). Prečo štát nevyužíva túto energiu? Prečo radšej dotuje slnečné kolektory(neúčinné ak nesvieti slnko?) a veterné elektrárne( neúčinné keď je bezvetrie?), keď v zemi máme stály zdroj obrovskej sily? Žeby preto, že z nás chcú mať iba otrokov? Jeden vrt dokáže teplom zásobiť viac ako 100 tisíc občanov a vyhrievať popri tom aj 100 skleníkov. Viete si predstaviť o čo teraz prichádzame?

 

 1. Dnes sa píše rok 2014 a od navŕtania vrtov v roku1999 pri Košiciach ubehlo 16 rokov. Sľubovali že do roku 2013 bude vykurovanie v prevádzke. Na pozemkoch sa nič nedeje. Nikto nič nestavia. Rastie tam tráva  Košičanom, asi nechýba teplo zo zeme. Alebo, žeby v tom mali prsty majitelia Teplárne od ktorej košické byty berú teplo teraz? Je to jedno. Preto, že je úplne jasné, že tu niečo nehraje. Všetko čo sa tu deje je proti občanom. Určite pozemky už vlastní nejaká super zazobaná firma, ktorá ich nemieni predať. Takto skúpené pozemky s vrtmi sa nachádzajú všade po Slovensku a potláča sa tak právo občanov na nerastné bohatstvo krajiny. Ak sa aj nejakou náhodou stane, že sa ten vrt napojí na Košickú tepláreň, tak bude naozaj lacnejšie teplo pre občanov? Prepáčte, ale to si vôbec nemyslím! Podvodníci si naplnia vrecká!
 2. Firma, ktorá robila prieskumy geotermálnej vody, neuvádza pravdivé údaje o lokalitách. Sám viem o lokalitách, kde termálna voda je a na mape sa nenachádza. Pravdou totiž je, že sa dá termálna voda navŕtať skoro všade! Toto zistenie je pre politikov veľmi nežiadúce, preto, lebo by sa mohli ľudia začať domáhať vrtov vo svojom okolí a prestali by kupovať plyn.

 

Záver: Ako v mojich iných článkoch, Zdôrazňujem!: Treba urobiť zmenu. Nemôžeme nechať tú bandu podvodníkov vziať nám našu krajinu! Tak do ulíc a nedajte sa! Treba si vziať príklad z Islandu.

 Author: Sando # QeluKefe05
Slovensko2014-01-3019
-
 78% ( 26 people voted )
+
clanok je velice pekny a mudry.ale.tu na Sk ,ked sa navrta pramen tak automaticky sa to prideli spriaznenej osobe. ta preda zahranicnemu zlodejovi. takze niet ani prace ani penezi..a polnohospodarstvo by mohlo fungovat.ale mame tu sopjene staty europske.priklad estonsko vstupilo asi pred pol rokom do spojene staty eu. pred 1 mesiacom bola sprava ze estonsko musi zaplatit pokutu za nadvyrobu mlieka 11.milion e. znizit stavy dobytka. ...no a takto nejak je to aj na sk...chapenzi?.slovensko je kolonia kde sa umele vytvara nezamestnanost. a nadej ze vlada minula ci sucasna? nieco spravi?. ked eu povie popravte dochodcov tak vlada to spravi,zatial kazda by to spravila..asi taku nadaj mate od vlady na zmeny navrhovane v clanku.

ihlicnaty strom # MehuByre07
-
 79% ( 14 people voted )
+
2014-01-30 17:42:55 4e6218be
Napísať čosi rozumné o "teplej vode" je skoro nedôstojné! Ktovie či niektoré pramene --objavené ešte v bývalom režime --už nevychladli! A pritom toľko rozumu, aj vysokých škôl aj voľných --kasarenských plôch-priestoroch--aj rúr v KE do bludu--- a furt len GLUPY rozum vyhraje keď treba napr. dotiahnúť teplú vodu do KE alebo inde ..A Maďari skoro v každej dedine ..škoda slov----
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-30 20:58:45 58d4289b
V okolí Košíc sú ešte 3 ďalšie lokality s teplou vodou, mohli by celé Košice mať teplo zdarma. Bohužiaľ cena tepla dnes vynáša miliardy a to si nedajú vziať.
sando # TivaWydi69
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-30 22:06:41 5c341847
..sando69.. Už v minulosti sme iniciovali jedného novinára aby...Teda tak ako sú sústavne omieľané niektoré "persony"/--/z Pereša, speváčky-alkoholičky..a iné exoty//tak by v nejakých novinách -denníku bola rubrika TEPLÁ VODA a JEJ VYUŽÍVANIE a denno denne by tam bolo ako sa NEDARÍ riešiť ...nech sa smeje celá EURÓPA aj v angličtine..
Klopi # KafuKygu89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-30 22:39:45 58d4289b
Ale aj elektrika dosmrti zadarmo :
http://www.jakbydlet.cz/clanek/512_geotermalni-ele
ktrarny-3-dil--investice-vykon-navratnost.aspx


Jak je to tedy s ekonomikou geotermálních elektráren? Vyplatí se to?

Potřebujete vodu o teplotě minimálně 120/125 stupňů celsia. Chcete – li získat elektrický výkon 5 MW, současná aktuální investice je 25 – 35 milionů EUR. Tedy nějakých 945 milionů Kč. To je díky „novým turbínám“, kterým postačují tyto nižší teploty. Pokud by elektrárna běžela 8000 hodin ročně, je to 40 milionů kWh. Tedy tržba za elektřinu 104 milionů Kč. Tedy prostá návratnost investice 9 let. K tomu je ovšem nutno připočítat teplo, které lze využít např. k vytápění sídliště, pokud je nějaké poblíž. Cena tepla při centrálním zásobování teplem je dnes 400 – 600 Kč/GJ. Cena teplovodů není započítána.

To by mohlo přesto podstatným způsobem snížit návratnost investice. Tato investice je počítána v „běžném podloží“. Pokud budete geotermální elektrárnu budovat na geotekotnické poruše, bude hloubka vrtu menší, investice tedy nižší, nebo výkon při stejné investici podstatně vyšší. Tedy ještě mnohem lepší ekonomika.


ze slávy.
keby iba teplo # MumyHiro74
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 00:08:44 d970a622
úplne hlúpo položená otázka v nadpise.
kto sa má poučiť? vari niekto z čitateľov dôležitého rozhoduje o navŕtaní takého vrtu a napojení sa nejakej obce na vykurovanie z toho?
o takýchto veciach rozhoduje zdanlivo mnoho členov.
musí byť geofirma schopná navŕtať ten vrt, musí mať predtým geopriaskum, banské práva,výkup pozemku, meststké zastupiteľstvo to musí schváliť a čo ak má pán primátor kotolňu na eko drevoštiepku, snáď nedá mesto vykurovať vrtom?!!!
skrátka o tomto nerozhodujú ani obyčajní jednotlivci, ani referendá. ak o niečom takomto rozhoduje niekto, je to zopár jednotlivcov (ak by ich bolo veľa, nedohodnú sa) a volajú sa investori. kľudne ich nazvite aj ilumináti. tí rozhodujú o tom, či zaplatia tie geofirmy, banské práva, či podplatia vedenia miest, aby odsúhlasili ich projekty, prípadne primátori dostanú podiely zo ziskov, alebo miestečká v predstavenstvách spoločností, na to založených, podobne ako to funguje pri projektoch kanalizácii.
často to býva nariadené z bruselu a podobné investície sú riadené! riadené sú jednoducho tak, že niektoré projekty sú dotované z eu, a niektoré nie. potom sa celý vývoj ťahá dotovaným smerom.
no, a tak rozhodujú ilumináti.
teraz sú dotované napríklad biopalivá z repky a slnečnice, teplárne na drevoštiepku (čo na tom, že drevoštiepkujú celé kvalitné stromy...)
ilumináti si geotermálne zdroje nechávajú ako rezervu pre seba, po depopulácii ľudstva.
keď nastane ich využívanie, určite o tom nebudú už rozhodovať slováci a určite z toho nebudú brať choseň. ak by sa aj niečo také vybudovalo teraz, tak nie preto aby mali ľudia lacné teplo v meste, ale aby zarobil investor na výbere poplatkov za teplo. a nie málo, ale čo najviac! preto to nebude lacné teplo. ceny by boli podobné cenám tepla z uhlia alebo z plynu.
takže poznámky k záveru článku sú trefné.

ilumináti sa nielen na termálnu vodu , uhlie, ropu a podobné suroviny pozerajú ako na zdroje. oni sa tak pozerajú aj na nás. nejaký rotšild keď si pozrie na mape košice, tak nevidí len (samozrejme on má správnu mapu) geotermálne vrty, ale komplexnú infraštruktúru aj s demografickým členením. a podľa toho sa rozhoduje, čo s daným územím spraví.

aaa # RuxaQija4
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 04:24:06 b2292328
loading...
...niet pochyb o tom, ze existuje naozaj vela daleko logickejsich moznosti rozvoja krajin... ako tie, ktore sa v sucasnosti realizuju... Lenze pravda je naozaj tam, ze kazde riesenie, ktore neprinasa zisk konkretnej uzkej skupine... je nanic... Nie je jednoducho v ich zaujme realizovat ho... Zoberme si napr. uz len to sialenstvo ohladne emisii, oteplovania, ci zmeny klimy... podpory zelenych energii, pestovanie biopaliv, ci vyuzivabnie biomasy... Tak napr. podhorska obec, kde zijem dostala z eurofondov vyse 800.000 € na vykurovanie obecnych budov biomasov /v tom projekte sa samozrejme nachadzali aj ine obce a ovela vacsi hraci... takze celkova ciastka bola cca 20 mil. € /... vsetko by to bolo ok, keby tie budovy neboli len dve /v jednej sa nachadza kancelaria starostu a v druhej priestor na kulturne podujatia.. pouzivany doslova par krat rocne/ a realne sa pravidelne vykuruju dve kancelarie zhruba o rozlohe 2x20 m2... Kvoli tomuto sa vybudovala kotolna, kde sa dovaza drevostiepka /dovaza, lebo ta sa v obci nevyraba a skladuje sa v obci vzdialenej cca 5 km - kde sa tiez dovaza z daleko vacsej vzdialenosti/... popri tom sa vsak v okoli nasej podhorskej obce tazi mnozstvo dreva, ktore sas vsak vsetko odvaza prec... Ak si preratame, kolko rokov by sa tie dve obecne kancelarie mohli za 800 tis. € napr. vykurovat elektrinou... vyjde nam cislo okolo 200...! A to nehovorim o tom, ze keby sme velmi chceli nasli by sa este aj ine riesenia... Tymto prikladom som chcel na jednej strane poukazat na nezmyselnost vyuzivania eurofondov a podobnych nezmyslov... a tiez na fakt, ze sa treba zamysliet na tym, kolko energetickych zdrojov sa mina na dopravu tovarov hore dole po svete... Tovarov, ktore je mozne vypestovat ci vyrobit na uzemi, kde sa budu spotrebovavat.... A to nehovorim o tom, ze by to malo pozitivny vplyv na zamestnanost v danom regione...
fan B # DohaMato29
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-01-31 10:06:53 c350b805
Je až smiešne, keď nám rôzni "tiež odborníci" hovoria ako budeme v prdeli, keď padnú banky..., ako budeme v prdeli, keď nebudeme v EÚ, ako sme závislí a nesebestační...

Robia z nás chudákov, za asistencie domácich zradcov, pod taktovkou židoboľševika. Ale veď my sme v skutočnosti neuveriteľne bohatá krajina, ktorá by si bez problémov zabezpečila potravinovú sebestačnosť, čo je základ a mala by byť absolútna priorita každej rozumnej vlády. Máme kvalitné vodné zdroje, čo je asi náš najväčší poklad. Máme kvalitných ľudí, ktorí sa neboja práce a nemajú v hlavách nasraté. Máme krásnu prírodu a priaznivé podnebie.... a máme toho ešte omnoho viac, na čo môžme byť právom hrdí, krásne ženy nevynímajúc... :-)

Už len ostáva zbaviť sa tej zapredanej judášskej čvargy, ktorá sa stará o to, aby sme sa cítili len ako menejcenní chudáci a aby sme nemohli naplno rozvinúť potenciál, ktorý nám ponúka naša nádherná krajina. Veď stačí tak málo - stačí len využiť to čo sa nám samé ponúka... Ale to by sme museli byť samostatná a svojprávna krajina a nie iba zapredaná kolónia...

Len pre informáciu: páni si stále nestihli zrušiť "trestný čin vlastizrady" ani "trestný čin zosnovania a podporovania zločineckej skupiny", takže to na nich čaká !!!

Johny # JynaVaso24
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-01-31 10:12:01 c35b0ed7
Či pravda či len legenda...ale despota je despota!Ale teda: Sedel Hitler-- novopečení kancelár s Goebelsom na obede a hovorí :"nemal by som mať nejaké "slušné auto," --"samozrejme"-- v tej dobe /1933/ sa najlepšie "búraky-nerezové aj " robili v USA ..a koľko to stojí--- 6mesačných platov...a u nás ...hajajáj! Teda nie! povedal kancelár! a čo treba urobiť. Nakresliť ---nakreslil-- Postaviť fabriku.. Dal príkaz.. Zohnať peniaze.. Pozbierať od židovských vyhnancov.. a čo ešte? Nič a do dnes sa Volkswageny - ľudové -chrobáky ešte kdesi vyrábajú....Skúsme na SK nájsť takého človeka ktorý by vedel zariadiť aby teplej vody --aj pre liečenia ľudí bolo každému dostupné..aj za cenu despotických zásahov ---na hlupákov---gluptakoch.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 10:18:02 58d4289b
Ospravedlňujem sa za agresivitu vo vyjadrovaní ale aj tu pod Tatrami bola aj je skúsenosť...nutná "agresívnej dynamizácie"../Vrbové, Poprad.../A pritom pribúda postarších ľudí ktorým tepelná telesná bilancia určite prospieva...To je názor pre menej chápavých---ostatným sa ospravedlňujem!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 10:25:51 58d4289b
Klopi Vrbové pod tatrami ??? Ale nežartuj..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 10:32:00 b2284882
Strašnúúúú hybu.... VRBOV..! som spravil put Tatrami ! Naj prebača. Dzekujem...za pohopeňe..
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 11:22:05 58d4289b
Ta ňič še ňestalo Klopi.. Maš to odpuscene.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 11:30:07 b2284882
Najhlavňejšo že zname oč reč! Naši--svoji se medži sebu najdu --furt--ta ne?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 11:40:15 58d4289b
Ta hej, a najľepše v tej Vašej karčmičke, tam by sme aj o inom porečovali.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 11:49:26 b2284882
Dnes určite bere se aj teras už Tabľet do krčmičky--- a diškursy budu prezentované ajik o ceplej..ešči ščesce že my tu máme kus ceplej--bo inakši rodzina vof KE nič..lem dzeškaj do Maďariíí se hodza čabrikac...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:59:04 58d4289b
Vypisuje sa súťaž o naj--haluz ktorá bráni aby nebola teplá voda --dajme tomu z Ďurkova pri KE v--- Prešove, či KE! Alebo z Popradu /Vrbov/ v Lomnici--- ! Rúry.. spojovacie .. máme--domáce, kopáčov --hajajááááj, hurvííínkov do bludu , len tých ďalších teda: naj sa ľubi...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 18:46:17 58d4289b
Nemožu cahac rury, bo cigani ich daju do zberu.D:
Alebo preto, lebo podľa smernice EU, musia zamestnať kopáčov z rómskej menšiny. Z tej ale nechce nikto robiť, lebo im to zníži dôchodok .D:

sando # TivaWydi69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 22:34:12 5c341847
Ale trošku ináč--nie humorne-- aj hlupákoch je dosť čo to pochopia. Teda na Fakulte . TU KE --BERG...všetci ktorí sa zapodievajú spodnými vodami- zdrojmi..ešte tohto roku-- Bc. Mgr. Ing..a iní spracovatelia "záverečných" prác ---Téma: Optimálne využitie "teplých" spodných vôd!na východnom Slovensku. Ďalej všetko študujúce nejaké ekonomické dianie ...TÉMA: Optimálne zhodnocovanie-s minimalizáciou doby návratnosti..vloženého ...do .. "teplých" spodných... A pri vybraní najlepšej práce sa pol Slovenska začne "rehotať", že každý to vedel už aj v bývalom režime. ..sando.69.. Vďaka za príspevok...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:14:33 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ukrajina a Európa: stena lži začína padať


Ukrajina a Európa: stena lži začína padať
Vedenie vrchného komisára OSN pre ľudské práva priznalo po prvýkrát od začatia trestnej operácie Kyjeva na východe nebezpečný rast počtu obetí medzi civilistami na Ukrajine. Len za ...
ISLÁM DNES JAKO KŘESŤANSTVÍ VE TŘINÁCTÉM STOLETÍ?
Elity a lid: Což takhle zkusit to civilizovaně? (2/2)
Gentlemani politickej reprezentácie Slovenska.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0866 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made