Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč je alkohol nebezpečnější než konopí?


Proč je alkohol nebezpečnější než konopí?

Užívání alkoholu i konopí má na lidský mozek i celý organismus velmi komplexní účinky. Při varování o rizicích užívání konopí se dlouho vycházelo z nepodložených a nepravdivých informací, na nichž pak byla založena prohibice této rostliny. Srovnáme-li však konopí a alkohol na základě ověřených faktů a závěrů vědeckých studií, zjistíme, že vše je ve skutečnosti jinak.

Zdravotní rizika užívání jakékoli drogy vychází z toho, jak je aplikována, v jakém množství, za jakých okolností, ale zároveň se odvíjí i od zdravotních predispozic uživatele. Konopí a alkohol nejsou žádnou výjimkou, takže jejich přímé srovnání není jednoduché – obě tyto drogy mají specifický potenciál, jak mohou škodit či pomáhat.

Podceňovaný zabiják versus démonizovaná bylina

Alkohol jakéhokoli typu (pivo, víno, destiláty) je řazen do skupiny karcinogenů první třídy. Jeho konzumace je již dlouho spojována například s onemocněním rakovinou prsu, což v poslední době opakovaně potvrzují vědecké studie, jako například v odborném časopise Alcohol and Alcoholism, kde autoři výzkumu z roku 2012 uvádějí: "Ženy by neměly pít více než jeden alkoholický nápoj denně, přičemž ženy s vyšší pravděpodobností onemocněním rakovinou prsu by se alkoholu měly zcela vyhýbat."

Oproti tomu konopí je klasifikováno jako rostlina s výrazným léčebným potenciálem a protirakovinnými vlastnostmi. Ať už se jedná o sativu, indiku či ruderalis, samčí nebo samičí rostliny, semena, listy nebo pryskyřici z květů – vždy obsahují nepřeberné množství látek prospěšných zdraví, mezi něž se řadí esenciální aminokyseliny a mastné kyseliny, kanabinoidní kyseliny, kanabinoidy, terpeny a další desítky sloučenin.

I přesto, že alkohol je na rozdíl od konopí vysoce toxický, vysoce návykový, vede k násilnému jednání a škodí lidskému zdraví nesčetně mnoha způsoby, jedná se o legální produkt, který je v mnoha civilizovaných společnostech poněkud glorifikován, přičemž konopí je démonizováno a stavěno mimo zákon.

Na následujících řádcích se můžete přesvědčit, nakolik tento obraz konopí a alkoholu odpovídá realitě.

1. Na rozdíl od konopí je alkohol častou hlavní příčinou úmrtí.

Podle statistiky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemře jen ve Spojených státech ročně více než 37 000 obyvatel v důsledku konzumace alkoholu (a to bez započtení smrtelných nehod například za volantem). Co se týče úmrtí v důsledku užívání konopí, je dostatečně vypovídající, že CDC žádnou takovou statistiku nevede.

2. Lidé umírají v důsledku předávkování alkoholem, zato konopím není možné se smrtelně předávkovat.

V žurnálu American Scientist se píše, že alkohol představuje jednu z nejtoxičtějších drog, protože stačí vypít zhruba desetinásobek průměrně konzumovaného množství, aby hrozilo riziko smrtelného předávkování. Oproti tomu konopí je jednou z nejméně toxických drog (ne-li tou nejméně toxickou), jelikož by ho člověk musel zkonzumovat mnohotisíckrát více, než je obvykle užívané množství. Toto číslo je navíc víceméně teoretické, protože v průběhu lidských dějin nebyl zdokumentován jediný případ smrtelného předávkování konopím. Na předávkování alkoholem přitom podle oficiálních vládních údajů zemře jen v České republice na 300 lidí ročně.

3. Náklady na zdravotní péči spojenou s konzumací alkoholu mnohonásobně převyšují náklady spojené s užíváním konopí.

Podle článku v British Columbia Mental Health and Addictions Journal jsou náklady na zdravotní péči v souvislosti s alkoholem zhruba osmkrát vyšší než u uživatelů konopí. Konkrétně ve Spojených státech se jedná o 165 dolarů na každého uživatele alkoholu a 20 na uživatele konopí. Toto zjištění není vůbec překvapivé, vezmeme-li v potaz, že alkohol (zejména v případě dlouhodobé a/nebo nadměrné konzumace) způsobuje celou řadu závažných zdravotních obtíží. U konopí se navíc většinou jedná o výdaje za rehabilitační programy, které jsou uživatelé nuceni absolvovat, aby se vyhnuli vězení poté, co byli v souvislosti s konopím zatčeni policií.

4. Alkohol poškozuje mozek, zatímco konopí nikoli.

Jedním z oblíbených prohibičních mýtů bylo dlouhá léta tvrzení, že v důsledku užívání konopí odumírají mozkové buňky. Nicméně v posledních letech přibývá výzkumů, jež tvrdí přesný opak. Podle nich má konopí neuroprotektivní účinky, které ve skutečnosti mozek před poškozením chrání. V časopise Behavioural Brain Research byla publikována studie izraelských vědců dokazující, že i extrémně nízké dávky THC (tisíckrát až desettisíckrát méně, než kolik obsahuje průměrná konopná cigareta) dokáží nastartovat biochemické procesy, které chrání mozkové buňky a mají pozitivní vliv na kognitivní funkce.

O tom, jak mozku škodí alkohol, vyšly stovky, ne-li tisíce studií. Výzkumníci z prestižního kalifornského institutu Scripps Research Institute odhalili, že jedenáct měsíců trvající konzumace alkoholu v množství, které lze podle hladiny v krvi považovat za intoxikační, vedla ke zpomalení neurogeneze (tvorby nových mozkových buněk) o více než padesát procent.

5. Konzumace alkoholu je spojená se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. U konopí se tuto spojitost nikdy nepodařilo prokázat.

Užívání alkoholu může prokazatelně vést k rozvoji rakoviny jícnu, plic, žaludku, slinivky, jater, střev, prostaty a dalších. V souvislosti s konopím se naopak nepodařilo prokázat riziko vzniku jakéhokoli typu rakoviny.

Rozsáhlá studie, jejíž závěry byly publikovány roku 2009 v časopise Cancer Prevention Resarch, dokázala vyvrátit tradiční mýtus, že užívání konopí zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění hlavy a krku. Dokonce se ukázalo, že mezi uživateli konopí bylo o více než šedesát procent méně případů onemocnění rakovinou než u neuživatelů.

Co se týče další populární mystifikace, tedy kouření konopí a vzniku rakoviny plic, největší dlouhodobá kontrolní studie na toto téma byla vypracována na Kalifornské univerzitě pod vedením plicního specialisty Dr. Donalda Tashkina. Její závěry byly publikovány v roce 2006 a mnohé, včetně hlavního autora, překvapily (zejména proto, že federální vládou financovaná studie měla tento předpoklad potvrdit): "Očekávali jsme, že bude existovat spojitost mezi kouřením konopí a rakovinou plic a že u pravidelných kuřáků bude riziko onemocnění vyšší. Ve skutečnosti nebyla žádná taková spojitost prokázána, naopak jsme vypozorovali, že u kuřáků konopí byl výskyt rakoviny plic nižší než u kuřáků tabáku i u kuřáků tabáku a konopí.

6. Na alkoholu vzniká fyzická závislost, na konopí nikoli.

Odborníci na závislosti zastávají v naprosté většině názor, že závislost na alkoholu má mnohem závažnější důsledky než závislost na konopí, a to z několika důvodů. Užívání alkoholu může vést ke vzniku fyzické závislosti se silnými, životu potenciálně nebezpečnými abstinenčními příznaky, přičemž na konopí podle adiktologů fyzická závislost nevzniká. Konzumenti alkoholu mají také větší šanci, že se stanou závislými a vybudují si toleranci, jež je bude nutit zvyšovat dávky.

7. Konzumace alkoholu výrazně zvyšuje riziko zranění uživatele, konopí nikoli.

V žurnálu Alcoholism: Clinical & Experimental Research vyšla v roce 2011 studie, podle níž byl alkohol důvodem 36 procent hospitalizací v důsledku násilného jednání a 21 procent hospitalizací v důsledku všech zranění. Oproti tomu v odborném časopise American Journal of Emergency Medicine bylo uvedeno, že k hospitalizaci po konzumaci konopí dochází velmi zřídka.

8. Alkohol, na rozdíl od konopí, zvyšuje pravděpodobnost domácího násilí a sexuálního obtěžování.

Je dobře známým faktem, že alkohol hraje významnou roli při domácím násilí a sexuálním obtěžování. Neznamená to, že by je přímo způsoboval, spíše v uživatelích zvyšuje náchylnost k takovému typu jednání. Potvrdila to například studie z roku 2003 publikovaná v Addictive Behaviours, která zkoumala partnerské soužití chronických uživatelů drog.

Ukázalo se, že alkohol výrazně zvyšuje pravděpodobnost agresivního chování ze strany muže – dny, kdy muž pil, byla osmkrát větší šance, že partnerku fyzicky napadne. Naopak u konopí k žádnému zvýšení nedošlo.

Podle americké organizace monitorující sexuální obtěžování (RAINN – Rape, Abuse and Incest National Network) je alkohol "nejčastější drogou, pod jejímž vlivem dochází k sexuálním útokům a zneužívání". Je příhodné, že organizace uvádí řadu dalších drog spojených s touto trestnou činností, nicméně konopí – i přes jeho dostupnost a rozšíření ve společnosti – na něm nenajdeme.

Toto srovnání není ani zdaleka úplným přehledem rozdílných účinků konopí a alkoholu na člověka, poskytuje ovšem dostatečné množství argumentů k zamyšlení nad tím, jaké informace nám jsou dlouhá desetiletí předkládány. Můžeme přemýšlet, do jaké míry je společnost – a zejména mládež – pravdivě a přesně seznamována se skutečnými riziky i potenciálními přínosy užívání obou těchto substancí, v našich zeměpisných šířkách tolik oblíbených.Author: Lukas Hurysek # QijuJome47
Zdravie2014-05-1612
-
 52% ( 11 people voted )
+
Čo myslíte, aké množstvo konopnej drogy (samozrejme, len tak sulíkovsky pre vlastnú potrebu, lol!) asi tak vyfetuje autor?

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 48% ( 11 people voted )
+
2014-05-16 13:28:15 d4254112
ak niekto povie A mal by aj B: 37000 úmrtí ročne... v roku 2011 zomrelo asi pol milóna američanov na srdcovocievne ochorenia a napríklad v 50000 prípadoch sa uvádza ako príčina chrípka a zápal pľúc. A dokonca aj samovrážd je viac - 38000. A to, že tam pre trávu nemajú samostatnú kategóriu hovorí hlavne o tom, že tam takú kategóriu nemajú (mimochodom, koľko ľudí si vypije a koľko je huličov - dajme tie čísla do podobných množstiev a podom môžeme takéto hodnoty porovnávať)

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-16 14:16:35 c35b0dd1
Pandemonium, a Ty kolko vychlonceš etanolovej drogy, denne? ha

Mamon # FytoKidy32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-16 14:51:40 3ec5f3fe
pandemonim
ak nemám protiargument radšej stiahnem chvost a aktívne mlčím než podsúvať prízemné invektívy.

benares # PynuWogy50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-16 15:00:23 bc7b6a6d
No čekaj --čekaj--- zapinam mašinku --tu v vof našej karčmičke! Ket sebe dachto myšli sebe že 6 deci červeného--- nezvýši toten.. /zofortny argument/ ta to gluptak! /(Pali ja už písať nebudem../ No dobre ešči 2 deci... Píš... i moja macer z konopa tkala ...i muj ocec .. sebe vypil furt...ta co horšo? A ocec poviel je rozdzeľ "glupi " a "hlúpi !! Glupeho ---nenaučíš::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-16 19:14:29 58d4289b
Chcel by som sa vyjadrit k tej to teme . V davno veku bol alkohol preferovany v spolocnosti ci uz u kralov alebo slachticov . Kanabis zase brali samani v niektorych kmenoch v azii . Tento spor medzi tymi to dvoma latkamy sa nikdy nevyriesi preto ze kazdy bude mat svoj nazor . Pijak bude obhajovat alkohol a hulic travu . Osobne odsudzujem alkohol pretoze viac ako 30 percent trestnych cinov sa deje pod vplivom alkoholo . Pod vplyvom drog urcite menej . Za volant si sadaju napyty ludia ak si date joina a sadnete za volant nikdy sa vam nestane taky problem ako pri alkohole . Nechcem obhajovat makke drogy , ale nasa mala krajina je na tolko konzervativna ze nevie sa otvorit novym veciam ako napriklad hollandsko ktore zaraba neskutocne preniaze na pestovani slachteni a predaji semiacok kanabisu . S konope je vyborny olej povrazy a chladive uvolnujuce maste a dokonca aj textil alkohol je proste iba tekutina na jeho predaji zarabaju nasi politici nemale peniaze . Tak neviem preco sa nemoze uzakonit aspon dekriminalizacia alebo aspon pestovanie technickeho konope . Nemam na mysli koffeshopy a t d ale myslim ze nieco do seba ma tato rastilina .
Peter Majer # QoguHori72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-17 10:50:13 c3f54f42
loading...
Ja zas odsudzujem takých, ako ten nado mnou, ktorí nie sú schopní napísať ani desať viet bez hrúbok. No k téme by sa chceli vyjadrovať...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-17 10:58:05 d405c1fd
Nerozumiem ako mozete porovnavat Konope a alkohol, to ako keby ste porovnavali hokej a tenis. Gro ostava rovnake ale ostatok je uplne iny.
Nechapem autora (aj inych) ktory si musia masirovat ego takymito clankami. Vsetko vo velkej miere skodi, jak alkohol tak aj trava/grass/marihuana, lieky, jedlo atd atd.
Clanky ako tento a jemu podobne (ci uz za alebo proti) su len masirovanim. Ked clovek citi potrebu, tak si zafajci/vypije. Ked nie, tak nie... koniec. Ci je to legalne alebo nelegalne, to je pass. Clovek si cestu najde.

Patrik S # LuneHeju99
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-17 15:35:21 5850fa46
Technické konope sa na slovensku pestovať smie,...ale nehcelo by sa Vám to vybavovať a potom nato dávať pozor, dá sa povedať že je to len "teoreticky" možné a oplatí sa to fakt len vo veľkom...byrokratická lúza Vás už z očí nespustí
Masek # BemiJuca52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-17 18:03:41 57f4e4c9
My tu --po predvolebných guľašoch..do EU /boli sme na troch/ --len na dvoch dali aj pivo--- si myslíme a aj trochu tomu rozumieme--že dakus vipic--/aj Anglická kráľovna..gin pijala po ránu a viac než 100 rokov žila/ a aj "cajgoše "--nohavice vydržali... a aj makové hlavy sa dali--- No furt len o gluptakoch --keď sa ide do extrému.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-17 19:43:07 58d4289b
Tak nedá sa nič robiť-- len zomrieť! --podľa autora-- Lebo my neprestaneme-- a ket se dožijeme "penzií " ta červené vinko?---ľudze majce rozum --to se nedáááá nevipic toty 2-3 deci/ a dakedy i kuščičko vecej../ neropce z normalnych ľudzoch gluptakoch! Śak ajik lepši "šmakuje" ...zos ženičku.. pofigľovac.. ajik ušneš raz dva, ajik tlak se ci zrichtuje... Ta to ne ---radši umreme -- a Piťo poviel že un tak lehko neumre ..a náš kačmar hvarel že "borg" mame vyrovnanýýýý ...ta že naleje i lem táák ---bo zná---dze bývajú naši ženy a nehce robic --nedobrotu...a zeplacime furt..
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-18 14:43:28 58d4289b
Alkohol má veľmi devastačné účinky hlavne na rodinných príslušníkov alkoholika, ktorí sú v tom absolútne nevinne a trpia takúto osobu. Alkoholici zomierajú hlavne na cirhózu pečene a rakovinu pankreasu a jazyka. Psychické dôsledky sú katastrofálne. Sebevraždy, násilie, havárie za volantom.
Bert # HabaTata80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-18 20:47:26 59ad0d98

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA


VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
Ekonomická a politická situace ve Venezuele se opět vyhrocuje. Dnes přináším jen krátký překlad několika příspěvků z Reddit.com...
Pôdu vám neukradnú cudzinci, ale Fico
5 nejlepších cest, jak zabránit depresi přirozenou cestou
Yes, we can... Obamova mantra už neúčinkuje

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0359 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo