Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč lékaři podléhají alternativní medicíně?


Proč lékaři podléhají alternativní medicíně?

Lékařů, kteří se zapletli s alternativní medicínou, mohou být desítky. Ve svých ordinacích mnozí z nich nabízí kromě ověřené léčby i postupy a preparáty, které nikdy neuspěly v regulérních studiích a testech. Někteří se dokonce kompletně postavili na druhou stranu barikády, věnují se jenom alternativní medicíně a tu ověřenou, často hanlivě nazývanou jako oficiální, tedy tu, kterou studovali a jejímž titulem se honosí, zavrhují a dokonce proti ní různými způsoby bojují, jako třeba protiočkovací ikona MUDr. Ludmila Eleková.Houslový Vibrofon, zařízení, které mělo pomáhat léčit tinnitus, čili šelest. Dřevěný přijímač byl vyráběn ve dvou velikostech, ta větší byla určena na chronické případy. Alternativní metody nacházejí využití zejména tam, kde pacienti mají pocit, že jim vědecká medicína nepomůže. Foto Industrial AnatomyHouslový Vibrofon, zařízení, které mělo pomáhat léčit tinnitus, čili šelest. Dřevěný přijímač byl vyráběn ve dvou velikostech, ta větší byla určena na chronické případy. Alternativní metody nacházejí využití zejména tam, kde pacienti mají pocit, že jim vědecká medicína nepomůže. Foto Industrial Anatomy

Pomineme-li známé postavy alternativní medicíny s tituly MUDr., jako jsou už zmíněná bojovnice proti očkování či MUDr. Josef Jonáš, který vyvinul svůj vlastní, velmi svébytný, systém alternativní medicíny, je velmi těžké se lékařů koketujících s kouzelnými a neprokázanými léčebnými metodami dopočítat. Dosud to nikdo neučinil. Prezident lékařské komory Milan Kubek přiznává, že nejspíš není ani možnost, jak k tomuto číslu dojít. "Nemáme žádný nástroj, jak takovou činnost lékařů evidovat. Přírodní medicínu jako doplněk klasické léčby menší část kolegů nepochybně používá. Naopak věřím, že k šarlatánským metodám se ze zištných důvodů uchylují jen jednotlivé černé ovce," říká Milan Kubek.

Chyba ve vzdělávání?Podle něj není výskyt těchto černých ovcí záležitostí systému, ale jde o věc individuálního nastavení: "Někdo dovedně využívá sugesci a placebo efekt k tomu, aby pomohl svým pacientům trpícím například psychosomatickým onemocněním. Někdo jiný se naopak může ze zištných důvodů zpronevěřit lékařské etice. No a třetí skupinu tvoří blázni. Ani lékař totiž samozřejmě není imunní vůči duševním poruchám."

Trochu jinak to ale vidí patolog Jaromír Šrámek. "Myslím si, že hlavním důvodem poměrně velké příchylnosti k alternativní medicíně mezi lékaři je pregraduální a do jisté míry i postgraduální vzdělávání lékařů. Během svého pregraduálního vzdělávání se medik setkává s řadou vědeckých poznatků jako se zjevenou pravdou, k úspěšné zkoušce postačuje jen prostá reprodukce znalostí. Později se student v klinické fázi studia případně lékař v předatestační přípravě, naštěstí jen v některých oborech a na některých pracovištích, setkává s tím, že rigorózní důkazy klinické účinnosti jsou pokládány za samoúčelný nápad "teoretiků" případně "profesorů z klinik", pro dobrou praxi je zásadní tzv. dobrá zkušenost. Celé je to ještě zhoršeno tím, že studium medicíny samo o sobě zvyšuje sebevědomí a tlumí kritický náhled na vlastní znalosti a neznalosti," říká Jaromír Šrámek.

"Dobrá víra?"Václav Hořejší, imunolog a ředitel Ústav molekulární genetiky Akademie věd vidí za přechodem lékařů na druhou stranu barikády podobně jako Kubek ziskuchtivost. "Vycházejí vstříc silné poptávce a jejich kouzelný titul MUDr. jim poskytuje velkou výhodu oproti netitulovaným konkurentům. Tito lidé praktikují i naprosto šílené metody, jako je elektroakupunktura dle Volla," vysvětluje Hořejší. Podle něj jde ale o menší skupinu lékařů. "Většina těch, co alternativní medicínu praktikují, pravděpodobně věří, že ony metody, jako homeopatie, akupunktura či třeba diagnostika pomocí siderického kyvadélka, skutečně empiricky fungují. Někteří v některých těchto metodách spatřují jakousi souvislost s náboženstvím a s nadpřirozenými jevy. Některé tyto metody (akupunktura a jí příbuzné metody) dokonce mohou mít i racionální, i když dosud nedostatečně probádaný podklad. Přirozeným (a pro racionální lidi jediným) vysvětlením fungování většiny těchto metod je samozřejmě působení placebo efektu, který je mocně posilován tím, že se ho pacientovi dostává z rukou pana doktora," je přesvědčený Hořejší a zároveň dodává, že pokud šarlatánské metody praktikuje lékař, je to mnohem lepší, než když je to nějaký nevzdělaný amatér-šarlatán. "Velká většina lékařů totiž ví, kdy je nutno použít standardní metody racionální medicíny, a kdy onen placebo efekt vyvolaný "alternativní" metodou přinejmenším neuškodí. Z tohoto důvodu bych proti používání alternativních metod lékaři ani příliš nebrojil," říká smířlivě Hořejší.

Jan Kořen, primář I. interní kliniky kliniky hematologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze je přesvědčený, že příklon k alternativní medicíně je čistě záležitostí lékařů prvního kontaktu, u jejichž pacientů nejde o závažné problémy a akutní ohrožení zdraví. "U ambulantních specialistů a u nemocničních lékařů si použití takových metod nedokážu vůbec představit," říká. "Domnívám se, že kromě finančního profitu může být motivací i snaha "něco" nabídnout i při vyčerpání možností standardní medicíny v případech, kdy přes veškeré úsilí nejsme schopni odstranit chorobnou jednotku, či dostatečně potlačit obtíže pacienta, někdy dokonce i stanovit přesnou příčinu obtíží, např. u funkčních poruch, psychosomatických obtíží apod.," dodává.

Měla by se "alternativa" kriticky přednášet?Boris Kreuzberg, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni přemítá, že by možná bylo na čase začít studenty lékařských fakult s alternativní medicínou seznamovat. "Studenti medicíny jsou, věřím, vzděláváni kvalitně a racionálně v metodách klasické medicíny, avšak bývají minimálně informováni o postupech medicíny alternativní, jejich principech a škodlivých následcích. Někteří lékaři skutečně občas použijí alternativní přístupy z důvodů ekonomických (např. homeopatika, která nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami a platí u nich smluvní ceny, tedy dá se na nich vydělat). Akupunktura jako stará metoda čínské medicíny má i určité racionální podklady a určitě neškodí. Čili, důvody otevřenosti některých lékařů k alternativní medicíně jsou velmi často finanční, mnohem méně ideologické či náboženské. Možná by opravdu bylo dobré více se studenty o mnohdy neseriózních přístupech alternativní medicíny diskutovat a poukazovat na nebezpečné důsledky jejich použití. Bohužel i média často propůjčují alternativcům velký prostor a mnozí z nich jsou poměrně agresivní," říká Boris Kreuzberg.

Jeho kolega, děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiří Mayer jde ještě dál. Zdravotnickému deníku na otázku "Myslíte si, že je potřeba něco udělat se stavem, kdy lékaři svými tituly zaštiťují často bizarní, neprůkazné a někdy i nebezpečné metody tzv. alternativní medicíny?" odpověděl, že Lékařské fakulta Masarykovy univerzity v Brně již má v přípravě několik oznámení relevantním úřadům.

Leoš KyšaAuthor: Leos Kysa # TevoDiji86
Veda2014-10-307
-
 36%  ( 4 people voted )
+
To, co se děje je dlouhodobá nenávistná kampaň. Tuto problematiku nelze uchopit natož pochopit jedním článkem. Je to plánovitý proces, jak zničit určitý obor a NAHRADIT PODSTRČENÝMI NÁHRAŽKAMI (např. "moderní doktory" zaučit falešně na "také alternativní", respektive dostatečně zdiskreditovat to "non lege artis" - to co odolává usurpaci PRO JEN JEJICH LIDI - zájem je zde především POLITICKÝ AŽ FAŠIZUJÍCÍ, OVLÁDNOUT PLNĚ DALŠÍ OBOR POMOCÍ zásahů skrze konfidenty a obory jiné - např. politiku, právo, finance, represivní složky, atd.)

Progresive # RijyCiha50
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-30 11:42:42 4e88a87f
Ak - ako sa píše v článku - poniektorí alternatívni šarlatáni v tom vidia dokonca súvislosť s ná***enstvom a nadprirodzenými javmi, tak od takých "MUDr" len ďalej. Alebo nech vycestujú za praxou niekam do afrického buša alebo k prameňom Nílu okádzať adekvátne primitívnych pacientov kadidlom. A pokiaľ liečia preparátmi, ktoré nikdy neuspeli v testoch, nemusia ani opustiť republiku a vycestovať za praxou tak ďaleko. Môžu ísť rovno do Leopoldova. Paragraf si už domyslíte...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 67%  ( 14 people voted )
+
2014-10-30 12:03:18 d425410f

pandemonium,
poznám aj horšie prípady,napríklad keď lekár napriek lekárskej prísahe "lieči" pacienta jedom.Nie je problém vyhľadať si údaje koľkože to ľudí ročne zomrie na následky predpísaného lieku.Kam sa hrabe terorizmus a vojnové konflikty.Ak si naivný a veríš v "preparáty" /výstižné/ skús si prečítať knihu od Johna Virapena -Nežiadúci účinok- smrť.

benares # PynuWogy50
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-10-30 13:46:46 bc7b6a6d
Biorezonacna diagnostika - to je len jeden príklad ako vyťahať z dôverčivých a zúfalých ľudí aj tie posledné peniaze. Je jedno na čo ten ich zázračný prístroj BIOCOM zapojíte ,či na tekvicu alebo na človeka,výsledok diagnostiky je rovnaký. Stále nechápem ako môže niekto čo ma dva-tri tituly z medicíny niečo také používať. Je len jeden dôvod .... ľahko získané peniaze. A pacient nech chodí na platené konzultácie jak na klavír. To je lekárska etika jak sviňa! Industriálný chemo-techno biznis!


blk # HapaHile72
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-10-30 14:24:38 c3a82282
A ještě zajímavější mohou být „šťávy z trávy“. Alfaalfa (název pochází z arabského – Otec všeho jídla). Jde o Vojtěšku. Má obrovské množství živin. Obsahuje minerálie, ale díky hloubce kořenů i stopové prvky. K odšťavňování se používají jen listy, nebo se jí výhonky. Výhonky Lucerky jedli sedláci na Valašsku ještě před 60 lety. Štáva z Lucerky je příliš silná, je dobré ji vydatně ředit šťávou z karotky. Přidáte – li šťávu ze salátu, tato směs se obohatí o účinné látky, které vyživují kořínky vlasů. Denní pití půl litru může pozoruhodně podpořit růst vlasů.

http
://www.bydleti.cz/styl/104-odstavnovani-listove-ze
leniny-trav-obilovin-mladeho-jecmene
trend # JybyJuhe00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-30 22:32:17 4faafecd
Citace:
"Dobrá víra?
Václav Hořejší, imunolog a ředitel Ústav molekulární genetiky Akademie věd vidí za přechodem lékařů na druhou stranu barikády podobně jako Kubek ziskuchtivost. "Vycházejí vstříc silné poptávce a jejich kouzelný titul MUDr. jim poskytuje velkou výhodu oproti netitulovaným konkurentům.¨


Ano, právě víra pacientů v medicínu a lidi s označením MUDr. posiluje ziskuchtivost klasických lékařů, kteří se namísto rady a léčby, se nerozpakují předepisovat pacientům farmaceutické jedy.


zero # MotoLile18
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-10-31 07:36:57 55478017
loading...
Pandebil sa liečiť nemusí, on je chorý len na debilitu a na to zatiaľ liek nevynašli tak má smolu 8-D
sudo # XoxuDija47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-10-31 11:24:41 55edea03

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

BUDEME PŘINUCENI TOLEROVAT PEDOFILII?


BUDEME PŘINUCENI TOLEROVAT PEDOFILII?
Určitě nejsem sám koho drtí představa, že by se nějakému chytrákovi ovlivňujícímu přijímání nových zákonů mohla v hlavě zrodit zvrácenost a začal by skutečně prosazovat zruš...
The Arrived - časť 30 - Cesta do Egypta a za Jamánim z Rodiny Mohammeda (sawas)
Vládna stratégia ako zlý vtip
A kto by staval cesty?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0265 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage