Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč nepotřebujeme stát (2/2)


Proč nepotřebujeme stát (2/2)

V nejzuřivějším období loňských demonstrací Gorila měli lidé politiky plné zuby [Slovensko 2012]. Někteří chtěli přebrat švýcarský volební systém kantonů. Jiní změnit systém referenda, nebo organizaci vlády, nebo zavést přímou demokracii.Nikdo však nevolal po úplném zrušení státu. Přitom by to bylo možná nejelegantnější a nejjednodušší řešení. A nemuselo by zdaleka znamenat konec světa. (2. část)

Důchod a sociální podpora

Žádné povinné sociální pojištění by znamenalo i to, že důchod nebo podpora sociálně slabších by nebyla samozřejmostí. Na druhé straně soukromé důchodové správcovské společnosti by rozhodně existovaly nadále.

Svět bez sociální podpory není tak nepředstavitelný. O pár generací dříve to byl standard a v některých zemích je dodnes. Člověk by měl stáří ve svých vlastních rukou. Pokud by si v produktivním věku odkládal peníze a rozložil investice, měl by z čeho žít. Pokud ne, musel by pracovat.

"I v minulosti existovaly soukromé charity a o nejchudší bylo obvykle v nějaké míře postaráno,"říká R. Chovanculiak. Zároveň dodává, že chudoba není výmysl moderního společenského systému. Je to výchozí stav každého jedince. Změnit to může tak, že se pokusí ovlivnit chod věcí kolem sebe. Například prací nebo vyžadováním pomoci. Není důvod, proč by měl mít nepracující automaticky nárok na mzdu. Jedním dechem však dodává, že v systému bez regulací si najde práci každý člověk, který má zájem. Podle liberálů je důvodem nezaměstnanosti i minimální mzda. Nebýt jí, zaměstnavatelům by se vyplatilo zaměstnat větší množství lidí, i když za méně.

Peníze

Stát má dnes monopol na peníze. Určuje, kterou měnu budou lidé používat, a tyto peníze i vydává a reguluje. Kromě toho určuje například i úrokovou sazbu bank a kontroluje bankovní trh. I když veřejnost si myslí, že původcem krize jsou chamtiví bankéři, voluntaristé ukazují prstem na regulace."Finanční krize je poměrně dobrá ilustrace toho, kam vede centrální management celého jednoho sektoru," říká J. Karpiš.

Na volném trhu bychom se rozloučili se zachraňováním bank či velkých firem a bankroty by pročišťovaly trh. Finanční pobídky, kterými v současnosti stát podporuje některé segmenty nebo firmy, by také zmizely. Jelikož by chyběla centrální autorita, nebyla by ani centrální měna a platidla by vydávaly různé instituce. "Systém více měn jsme tu měli. Došlo během něj k velké průmyslové revoluci, takže nelze tvrdit, že brání pokroku," pokračuje J. Karpiš.

krize-sveta.jpg (67,435 kiB)Apokalypsa

Ideální měna je podle ekonomů taková, jejíž obsah se nedá snadným způsobem zvětšovat, má nízké transakční náklady a má za sebou nějakou hodnotu. Současné měny nesplňují asi ani jedno z toho. Nová platidla, která vznikají, jsou na tom lépe. Digitální Bitcoin se mezi anarchokapitalisty těší velké oblibě. P. Novák pomocí nich vyplácí některé zaměstnance a přijímá i platby klientů.

Silnice

"Kdo by stavěl silnice?" zní klasický argument odpůrců. Nebo pouliční osvětlení. Nebo majáky. Anarchokapitalisté však mají odpověď i na to — lidé. Když developer buduje nové sídliště, je jen logické, že postaví i cestu. Ta bude pak společným majetkem všech obyvatel bytovky. Stejné by to bylo s veřejným osvětlením. Pokud chtějí postavit novou cestu, lidé se musí nasbírat.

Silnice ve vesnici by patřily jejím obyvatelům. Mohli byste tudy projet i vy s vaším autem? To by se samozřejmě rozhodli majitelé, ale podle P. Nováka by šli proti sobě, pokud by to zakazovali. "Když přijede návštěvník, je pravděpodobné, že si tam něco koupí a přinese peníze," říká.

Jiné by to bylo s dálnicemi. Ty by pravděpodobně budovaly soukromé společnosti. "Soukromá firma udělá analýzu trhu. Zjistí, že je poptávka například po dálnici z Bratislavy do Košic. Tak vytvoří byznys plán, navrhne možné trasy, vykoupí pozemky a postaví dálnici," popisuje P. Novák a připomíná, že v některých zemích soukromé dálnice již jsou a jejich stavba je levnější. Správci silnic by se zároveň starali o jejich kvalitu a bezpečnost. Čím vyšší by byla, tím by lidé ochotněji jezdili po jejich cestách a tím by více vydělali na mýtném.

Drogy a zbraně

Pokud není nikdo, kdo by stanovil regulace, znamenalo by to, že jednotlivci by mohli dělat i to, co je v současnosti nelegální. Tedy prodávat drogy, vykonávat prostituci či držet jakékoliv zbraně, klidně i jaderné. Do momentu, dokud by tím neubližovali jinému člověku, nebo jeho majetku.

I když většině se tyto věci nelíbí, P. Novák si myslí, že když lidé zváží ekonomické argumenty, pochopí, že legalizace je logická. "Prohibice drog je finančně velmi náročný proces. Třeba platit policejní razie, pobyty ve vězení pro dealery i konzumenty. To něco stojí. Kdybychom vytvořili referendum a dali tam jedinou otázku: ‚jste pro prohibici drog a budete platit deset eur ročně?‘, jsem si jistý, že lidé nebudou přispívat," říká P. Novák. Podobně je to například s prostitucí nebo dalšími zakázanými činnostmi.

Uvolnění by se týkalo i oblasti zbraní. I když P. Novák říká, že je pacifista a tato idea se mu nejprve nelíbila, později si uvědomil, že míra zneužití zbraně u policisty nebo obyčejného člověka je stejná. A protože dnes policisté zbraně mají, nevidí důvod, aby je nemohl vlastnit kdokoliv.

Příroda

robert-chovanculiak.jpg (30,499 kiB)Anarchie je všude kolem nás,
ani si to neuvědomujeme.
Róbert Chovanculiak

Jak by vypadalo životní prostředí ve volném světě? Anarchokapitalisté vyvracejí i představy o apokalypse."Pokud by všechno někomu konkrétnímu patřilo, majitele by měl i les nebo řeka. Ten by ji pravděpodobně chtěl nějak využívat — například tam organizovat vodní sporty. A kdyby nějaká fabrika vypouštěla ​​do jeho řeky odpad, určitě by ji zažaloval, neboť by mu vznikla škoda," říká P. Novák.

Jinými slovy, zásah do životního prostředí je vždy zásah do soukromého vlastnictví konkrétní osoby. V tom případě se to dá považovat za útok na majetek, který je v anarchokapitalismu jediná ne­dot­knu­tel­ná věc, mimo osobnosti. Největšími ohrožovateli životního prostředí jsou podle P. Nováka zákony a regulace. "Pokud jste těžařská společnost, mo­men­tál­ně to funguje tak, že podplatíte odpovědnou osobu, aby vám dala kontrakt, a těžíte. Jelikož nemáte absolutní jistotu, kdo bude ve vládě za čtyři roky, tak se o životní prostředí nestaráte a maximalizujete svůj zisk," vysvětluje P. Novák. Pokud by měl les soukromý vlastník, bylo by v jeho zájmu, aby vydělal co nejvíce a proto by ho udržoval.

R. Chovanculiak připomíná, že je třeba porovnat si, jak vypadá například zeleň ve městech v bývalém východním bloku, kde se plánovalo centrálně, a na Západě s kapitalistickou historií. "Co není soukromé, je často rozbité, zničené nebo zaházené odpadky," konstatuje R. Chovanculiak.

Soudy, policie, armáda

Zřejmě nejkontroverznější složka je bezpečnost. Představit si minimální stát, který zajišťuje občanům pouze bezpečnost a justici, bez všeho ostatního, je ještě docela představitelná myšlenka.

Anarchokapitalismus je oproti tomu velmi přísný. "Pokud by byla bezpečnost ten poslední problém, můžeme ho jít teoreticky řešit, ale jinak to zatím nemá význam," míní M. Pošvanc. Náklady na ministerstvo vnitra, obrany a spravedlnosti tvoří v současnosti 7,1 procenta slovenského státního rozpočtu. Přeloženo do DPH, pokud by zůstal minimální stát, namísto 20 procent bychom platili 1,4 procenta.

V teoretické rovině však voluntarismus odpovídá i na to. Každý občan by se mohl právně zastupovat buď sám, nebo si vybrat pohodlnější cestu — ochrannou a právní agenturu. Ty by při konfliktu mezi sebou jednaly.

Hlavní artikl by byla v tomto případě reputace. Člověka i agentury. Pokud by nějaká agentura rozhodnodovala nespravedlivě a pomalu, přicházela by o klienty. Slovenský státní soudní systém může mít defektů, kolik chce, ale o klienty nepřijde, protože nemají na výběr.

A co v případě, že by území, kde vládne anarchokapitalismus, napadl sousední stát? Jedno řešení je soukromá armáda, která by mohla být totožná s bezpečnostní agenturou.

Je dobrovolnost dobrá?

Přesto, že uvádíme řešení jen pro hrstku témat, při osobním rozhovoru s anarchokapitalistou má člověk dojem, že odpovědi se dají najít na každou otázku. Teoreticky by mohlo fungovat všechno. Ale bylo by to opravdu lepší?

Těžko říct. P. Novák je přesvědčen, že ano. Ostatní oslovení liberálové jsou opatrnější. "Myslím si, že systém, kde je více svobodné volby a majetkové odpovědnosti za špatná rozhodnutí, vede k lépe fungující společnosti," konstatuje J. Karpiš.

"Kdysi jsem byl dosti radikální libertarián. V současnosti se však nestavím do této pozice. Primární důvod je, že musíte vždy žít v kontextu," říká M. Pošvanc z Nadace F. A. Hayeka. "Existuje velmi pěkný výrok, který říká, že člověk nežije jen svůj osobní svobodný život, ale i život své doby,"doplňuje M. Pošvanc.

Každé společenství má nějakou historii. V našem případě jsou to roky socialismu a jiných státních zřízení. Mohou existovat silné teoretické argumenty za prosazení naprosté svobody, ale v realitě to stále ideální řešení být nemusí. Právě kvůli lidem a zvykům.

R. Chovanculiak si myslí, že pokud by přišel anarchokapitalismus ze dne na den, společnost by to neustála. "Vyžaduje to určitou změnu etických principů a pohledu na stát, jako správný prostředek k dosažení cílů," míní.

Jak žít svobodněji?

Jak by se dal reálně anarchokapitalismus vybudovat? Těžko. První krok tkví v rozšiřování myšlenky volného trhu a vysvětlování. Když lidé zjistí, že ve společnosti je nějaký problém, začnou ho řešit. Někteří hovoří také o politické cestě. To znamená volit v současných demokraciích takové strany, které budou snižovat daně, oslabovat kompetence státu a deregulovat trh. Jiní to ale nepovažují za reálný způsob. "Nevidím důvod k tomu, aby se politici zbavovali moci. Takže politickou cestu nevidím," míní M. Pošvanc, který říká, že úkolem nevládní organizace, jíž šéfuje, je alespoň trochu brzdit socialisty, kteří se ženou bezhlavě doleva.

Další z cest je snažit se vyhýbat státu a nepodílet se na něm na osobní úrovni a zařadit se tak meziagoristy. To znamená, co nejvíce se obracet na soukromou sféru — ve vzdělávání, zdravotnictví či dalších sektorech.

Člověk může využívat i alternativní měnu jako Bitcoin. Jelikož transakce v této měně se nedají vystopovat, stát nemá prostředky na kontrolu daňových úniků. "Proč má člověk motivaci používat Bitcoin? Všechno tam může být o třicet až čtyřicet procent levnější, pokud zúčastněné strany nebudou platit DPH ani daň ze zisku," konstatuje P. Novák. Radikálněji vzal agorismus Brit Mark Boyle. Odešel žít na dva a půl roku do karavanu a divočiny bez státu a bez peněz.

Další alternativu nabízí The Seasteading Institute. To je organizace, která hodlá založit plovoucí ostrovy, kde se bude moci experimentovat s různými typy vlád a společností. Těmi nejúspěšnějšími modely se pak mohou motivovat suchozemské státy. [Jiným pokusem je současný experiment Víta Jedličky a jeho Svobodného státu Liberland mezi Chorvatskem a Srbskem. Pozn. red.]

Co je co?

 • Libertarián — člověk, pro kterého je osobní a ekonomická svoboda primární hodnotou. Přesvědčený liberál.
 • Voluntarismus — filozofie, podle níž by měly být všechny lidské interakce dobrovolné.
 • Anarchokapitalismus — politický směr, který prosazuje úplnou svobodu jednotlivce, volný trh a vyloučení státu.
 • Minarchismus — směr podobný anarchokapitalismu, ale uznávající nutnost nějakého minimálního státu.
 • Anarchista — prosazuje úplnou osobní svobodu. Často se tak ale označují rebelanti, kteří nerespektují vůbec žádné autority, ani řád.


Author: svobodny-svetcz # ModoNove80
Svet2015-07-0213
-
 50% ( 4 people voted )
+
mater božia, prosím ani nekomentovať tento článok. Nestrácajte čas ani čítaním


To neuveritelné množstvo sračiek v hlavách aj autora, aj tých magorov čo spomína v článku prekonáva moju predstavivosť.

pn # KimaHowo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-03 19:26:43 2e1ea742
Úvaha o úplném zrušení státu jako o nejelegantnějším a nejjednodušším řešení všech problémů zřejmě není myšlena vážně. Naproti tomu je zcela vážně míněný návrh na vytvoření globálního státu, který je uveden např. na: http://miloslav7
.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-
planete.html
Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-07-03 22:30:59 5f55d306
Súkromné dôchodcovské správcovské spoločnosti by existovali naďalej? Nebyť povinného násilného náboru a odvodov? Možno dajaké okrajové úchytky, ale nie väčšie spoločnosti, čo dnes žijú a zarábajú iba kvôli teroru etatizmu.
Prečo by mal mať nepracujúci automaticky nárok na mzdu? A čo napríklad, že prečo by mal mať etatistický úradník, čo hádže polená pod nohy, zdržiava prácu miliónom ľudí automaticky nárok na mzdu? Pretože akože pracuje, vykonáva isté činnosti? Lebo buzerovanie je prácou?
Už len predstava, že by niečo vpadlo do krízy je etatistická, že sa nenaplnili tabuľkové priania, naštrbili sa predpovede, čo teraz bude s nami plánovačmi, prepíšeme tabuľky? Že sa súdruhovia následne hádajú o vinníkovi je smiešne. Ukazujú na bankárov alebo regulácie, lenže to je veľmi ťažké exaktne zistiť kto priniesol aký podiel aj smerom na jednotlivca, podnik, nieto ešte celú spoločnosť. Nijaká kríza nikdy nebola, to len etatisti si namýšľajú, ako budú porúčať Pánu Bohu, prírode a všetkým a ak sa na istý jeden mesiac, čo už dávno pominul vyrobí menší počet zbytočností v nižšej sume, tak horekujú aj desaťročia. V slobode sa neplánuje nič, preto sa ani nič nečaká, či prísľuby sa naplnili. Hľadanie vinníka je vďačne súdružkovské, odpútavanie pozornosti od seba, to nie my, my bohovia bez chýb, to tí druhí a vymenujú zástup každého podozrivého, to oni nám ubližujú, euro nám škodí, ale tým druhým naopak, koľká nespravodlivosť.
Pokiaľ chcú postaviť cestu, ľudia sa musia nazbierať–práveže nie, ak odmietate etatizmus, potom musíte aj jeho prejavovanie sa, pretože to predpokladá nejaké ústredie, že ktosi došiel a žiada cestu, vy ľudia, nazbierajte úspory a potom bude cesta majetkom všetkých. Iniciátor spustil nátlak, obťažuje druhých svojim sebeckým záujmom. To nie je prejavom slobody vyjadriť sa k návrhu druhých. Čo na tom, že vlastníkmi by sa stali všetci, ak nikomu cesta dosiaľ nechýbala, a teraz musí z ušetreného odkrojiť a napokon mu bude chýbať na isté užitočnosti jemu blízke.
Spoločné vlastníctvo, aj keby išlo o podiely súkromných osôb, má v sebe zabudovanú nutnosť pre večné hádky a spory, dohadovanie sa a prehlasovanie, uznávam len 100 % drvivosť. Slobodne potrebuje, slobodne sa rozhodne, slobodne kontroluje, slobodne sa teší, slobodne nereagovať na pokyny druhých, slobodne sa nezapojiť do biznisu, kde by mohli ignorovať jeho návrh.
Príroda sa musí stať súkromným vlastníctvom slušných ľudí, nie etatistických ničiteľov, čo za obálku povolia akékoľvek poškodzovanie a vypúšťanie hnusobstva a tým znižovanie veku dožitia. Sebci, čo sa dopúšťajú vraždy občanov.
Zažaloval by továreň? By som postupoval inak, skúpil továrne popri rieke, aby som sa vyhol sporom, pretože ak príčina pre moju rozzúrenosť by mohla byť príliš vážna, potom nech radšej všetci utečú. Súdy ja neuznávam, aby rozhodoval ktosi zvonka, akoby Boh, ale nie Boh, ale úplatný.
Skôr či neskôr sa zrúcajú všetky komunistické ohyzdné králikárne a nájde sa dostatok estétov, čo vyplnia uvoľnený priestor umeleckými domami pre ľudí, nie pre bezduché stroje s číslami, aj s parkami a záhradami.
Úplne odmietam sociálne inžinierstvo minimálneho etatizmu, čo by bdel iba nad bezpečnosťou. Pretože sa jedná iba o výsek ich egoizmu, ten čo odmieta platiť na dôchodky iným, dávky komusi, ale veľmi mu záleží na jeho „bezpečnosti“ v prostredí jeho aktivít, hoci počet týchto navrhovateľov je blízky nule, myslia si, že môžu vnucovať svoju vôľu tým, čo nemajú nijaký strach a ani potrebu riešiť bezpečnosť, že jedno musí bezpodmienečne byť, ale iné je už produktom nadpráv istých skupín, dokonca parazitizmu. Ide o priority, mnohí neprídu do styku s polišmi za celý život, prečo by ich mala zaujímať paranoidná vyplašenosť niekoho druhého, dokonca, aby sa na ňu povinne skladal.
Tomu snáď nikto neuverí, že by anarchokapitalistov napadol susedný etatizmus. Skôr naopak, rozpínal by sa, rozložil okolie. Pritom sú známe aj iné finty, ako by votrelcov rozprášil, nielen súkromná armáda.
Človek žije život svojej doby? Potom sa súdruhovia nechajte okrádať, slepo vyplňte príkazy a zákazy, ale nesťažujte sa. Hlupák je ten, čo vkladá svoju nádej na človeka. Ľudské zvyky sú slepá poddajnosť pochybným zlodejským a zločineckým autoritám. Kult idolatrie človeka so štempľom v ruke, čo vyrieši na počkanie utrápenosti občanov. Spoločnosť neexistuje, preto ani nemá prečo niečo neustáť, ale aj keď sa v 1989 čosi prihodilo, tiež ste sa odválavali na dajaké zvyky?
Anarchokapitalizmus je možné vybudovať ľahko, ale potrebujete silného spojenca, bez neho niet vyhliadky na úspech.
Obracať sa na súkromnú sféru, to určite. Vyhýbať sa „povinnostiam“ voči štátu a nie pomáhať súkromníkom.
Liberland je skôr utopický poloboľševizmus. Ani územie, ktoré samozvanci pokladajú za vlastné nenavštívili, alebo áno? a už vylučujú z ich komunity dajakých extrémistov, komunistov, nacistov, ale vítajú deviantských buzerantov alebo moslimov.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 00:31:03 b228e21b
pn, ty si otrok a nim aj ostanes.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-04 00:42:32 c654f195
ak ty si myslíš, že tie miliardy inteligentných ale aj totálnych hlupákov, čestných ale aj zlodejov, slabých a pracovitých ale aj silných parazitov, statočne pracujúcich zarábajúcich ale aj nepracujúcich lenivých skorumpovancov sa dokážu dohodnúť bez všeobecne dohodnutých pravidiel, ktoré sú tej zprašivenej časti ľudstva násilím vnútené, tak nie si otrok ale obyčajný blázon.
Všetky tie tvoje nápady v tvojej bláznivej hlave skončia vtedy, keď k tebe príde ruská mafia, a povie ti že budeš platiť za ich súkromnú ochranu. O mesiac zistíš, že pracuješ na ruskú mafiu a všetky tvoje túžby sa upnú k tomu, aby sa niekde našla skupina siedmych statočných, aby tú tvoju súkromnú ochranku rozstrielala.
To v tom lepšom prípade. V tom horšom skončíš ako otrok ty, ale na rozdiel odo mňa budeš makať na poli kým nezdochneš od vyčerpania.


Viete kedy všetký vaše nápady o volnosti rýchlo skončia? Vždy keď natrafíte na prašivcov, ktorí sa spoja a budú sa pokladať za silnejších ako vy, aby ste na nich pracovali a oni nemuseli pracovať. Tí prašivci sa vždy nájdu, lebo ich je ti na Zemi dosť. Medzi takých prašivcov patria aj chlapci ročildovskí. Išli na to chytro, cez peniaze, ale pracovať nemusia my pracujeme na nich aj za nich. Ešte sa tomu radujeme, lebo sme blbí.


Rovnako blbý je autor článku, lebo napísal množstvo ekonomických nezmyslov a sračiek, neschopných v reálnom živote existovať. Teda schopných, ale každý bude musieť mať v ruke bejzbolku a bude sa musieť brániť tým zmrdom, ktorí ho prídu silou ožobračiť. Skončí to stredovekom, namiesto veľkomožných pánov budeme mať veľkomožnú ruskú mafiu, veľkomožnú čínsku mafiu. Len neviem, keď tá mafia bude mať dostatok chlapov a zbraní, prečo by devianti v nej pracujúci mali mať akýkoľvek ohľad k tebe a k tej tvojej vypatlanej hlave.


Otvorené oči, naivný snílek, nechápeš že vedľa teba existuje časť ľudí, ktorí serú na tvoje práva, na tvoje želania, ak ťa dokážu využiť pre svoj prospech bez vynaloženej námahy. Ak ťa nebude chrániť kolektívna zmluva občanov určitého štátu, tak budeš sám malý osamotený otrok ty, a nie ja.
Netvrdím, že súčasná zmluva je správna, že súčasné zákony a režim sú správne. To je naša chyba, že časť deviantov sme sami volbami vybrali a dali im právo nás ovládať, a hlavne okrádať. Naša chyba, nie chyba štátu. Rozumieš?
My sme blbí, my sme ich volili, my sme si to posrali. Nie štát. My sme posrali svoj štát a dovolili sme ho dostať do tej formy, že prašivci ho zmenili v svoj prospech a v náš neprospech. Lebo sme hlúpi voliči, hovno chápajúci.


Bože, ale ste vypatlaní.

pn # KimaHowo87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-04 07:01:08 2e1ea742
Kategória Štát je skôr právno-socialny --teoretikmi "prešpekulovaný" systém."Náš " Etatista..na tomto fóre pôsobiaci .. určite /chceli by sme/ zodpovie na otázky načrtnuté autorom "príspevku" KONKRÉTNE. Moje náhľady sú v tomto smere "poznačené" istou zaujatosťou ..a síce tak ako boli vytvárané vnútorné a vonkajšie podmienky pre vznik štátu, tak isto ich elimináciou sa pozície štátu budú vytrácať . A vzhľadom na to že samotný štát a jeho formy je ľudský výmysel..tak nutne speje k zániku ako všetko čo ľudia vymysleli a vymyslí sa čosi iné lepšie.Časový horizont zániku štátu je ale perspektíva pre viacero generácií..a preto čosi povedať je oblasť teoretická, nie sú nám známe /ani v našej krčmičke/ teoretické východiska--nemáme príslušné vzdelanie..odbornejšie sa vyjadriť. Vylepšovanie polohy štátoprávneho usporiadania to áno...ale hajajáááj ..každý kto má ten výkalný otvor..vie si svoje "obdrizdať"./napr.zástancovia- imperatívny mandantníci, timokrati--majetkoví triediči, všeľudoví hlásovatelia-referendisti...aaa iní "srandisti"/
klopi # RemiGybo26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 07:04:16 58d4289b
loading...
čo už...niektorí si nevedia zarobiť v kapitalizme, tak snívajú o anarchii...

any # GageFyma34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-04 07:25:36 5b941513
Dnes si už pomaličky robíme srandy z vykladačov "novokoncipovaného " štátneho ...tohoto. Tíí --ešte niektorí žijúci --"novokonštruktéri"/ --aj" disidenský trpitelia"---/ štatoprávneho usporiadania /vieme ich vymenovať../ . Ak k funkcií štátu patrí zabezpečenie istého stavu slobody pre občana...tak títo novodobí "socialný inžinieri--projektanti" ani nevedeli niektorí čosi o osobnej slobode, donucovaní, svojvôli, libertarianstve, anarchií, indexovaní slobody... aaa, ale vedeli že sa jedná len a len o ideologickú manipuláciu..sebeprospešnú.Takže furt len o štáte..a jeho "SEBEPROSPEŠNOSTI"..
klopi # RemiGybo26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 07:34:02 58d4289b
klopi,


etatistu myslíš mňa? Ak áno, to je len úsmevné, ale nepravdivé.


Mne je úplne jedno, aká je forma. Ide len o tom, že ak nebudeš mať pravidlá, tak sa všetko poserie, lebo ľudia nebudú vedieť ako sa môžu správať k susedovi, a čo si môžu dovoliť, a kde im už klepnú po prstoch. Skončí to možno až prvotnopospolnou, kde sa nepriateľské kmene budú vraždiť.
Ani Indiáni nemali štáty, ale tiež mali kmeňové pravidlá, ktoré každý v kmeni rešpektoval.


Takže tí čo kričia po anarchii, oni nebojujú proti štátu ako takému, oni bojujú proti akýmkoľvek nadradeným pravidlám, lebo všetko bude záležať len na dohode medzi jednotlivcami.


Indiáni ak sa nedohodli so silnejším susedom, tak ich silnejší kmeň vyvraždil. To je presne to čo sa stane, ak nemáš nadradené pravidlá, nadradené každej skupine. Ak nemáš nadradené pravidlo, že tvoja sloboda končí tam, kde začína sloboda tvojho suseda, tak skončíš s rozbitou hlavou, lebo sused je silnejší, a teba nechráni pravidlo.


Ako si myslíš, boli by blázni v blázninci schopní dohodnúť sa? Ak by tam nemali zriadencov, silných chlapov so zvieracími kazajkami? Dokázali by blázni "vytvoriť funkčnú spoločnosť"? Kooperujúcu s inými bláznami z iných bláznincov?


Kde je tá hranica, kde končí blázninec a začínajú sa normálni ľudia? Ktorí dokážu kooperovať. Vytvárať vlastné pravidlá, ktoré budú dokonca tolerované inými skupinami ľudí s inými pravidlami? Utópia.


Ten anarchistický utopizmus by bol možný iba v spoločnosti rovnako rozmýšľajúcich, rovnaké hodnoty priznávajúcich a vysoko morálnych bytostí, nie medzi bežnými ľuďmi. Prvá blázon, prvý masový vrah, prvý zlodej by takú utopickú spoločnosť zničil, lebo by sa nevedela brániť, lebo by ľudia nechápali čo sa deje, lebo by nechápali prečo ten zlodej kradne, ak sa dá dohodnúť.


Všetky tvoje dohodnuté pravidlá ti zničí prvá skupina v väčším budzogáňom, alebo s väčším množstvom kalašnikovov ako máš ty a tvoja skupina.

pn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 07:41:32 2e1ea742
Dôležité SK by bola obľúbená webová diskusná internetová stránka všetkých ľudí rôznych názorov a presvedčenia, keby si admin. pán Surovček dal povedať a do diskusného fóra by pustil len tých čo sa zaregistrujú a budú vystupovať pod svojim pravým menom a priezviskom.
Takto sa doležite sk len zvrhne na tie najprimitívnejšie útoky diskutujúcich na seba navzájom a veľa diskutujúcich neskôr odchádza z tejto internetovej diskusnej stránky.
Takže prosím admina pána Surovčeka, aby si dal povedať a diskutujúci sa museli zaregistrovať a vystupovať pod svojim menom a priezviskom.

Dedo Varga # RiqyQare02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 08:07:12 3ec5e27c
Ni..pn87..tym "etablovaným etatistom" je "náš ..Melchi...84.."
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 08:08:12 58d4289b
"Kdo nám co dá? Pendrek tak
akorát!
Za pendrek stál taky tenhle stát...
A kdo jsem já, že nemám chuť
si vlasy rvát a drásat hruď?
Jsem černá ovce, zrádce, štváč?
Šílenec? Tak co jsem zač?
Spíš jenom ten, co drahno let
svou viděl Zem z ran krvácet!
A proto já dál se ptám:
„Kdo všechno ještě zemřel nám?“

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 20:51:26 4e889f0e
Zpívejte, dokud máte čas!
Teď žádná /státní/ víra stejně nespasí
vás!
Vždyť osud váš je ve hvězdách,
dáma padla král se stáh‘! "

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-04 20:52:11 4e889f0e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
ose   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0482 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage