Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč si zaměstnanec v ČR(aj SR) odnáší při výplatě domů jen 15 000(546eur), když firma je za jeho práci ochotna platit 50 – 60 tisíc (2000eur)?


Proč si zaměstnanec v ČR(aj SR) odnáší při výplatě domů jen 15 000(546eur), když firma je za jeho práci ochotna platit 50 – 60 tisíc (2000eur)?

Je to tím zlým kapitalismem, kde nenažraný fabrikant sdírá dělníky z kůže, aby tyl z jejich krve a potu? Nebo je to v současnosti praktikovaným socialistickým státním dirigismem, který nesmyslnými regulacemi pracovního trhu vyrábí ze zaměstnaných pracovníků v konečném důsledku nesvéprávné otroky do montoven? Tuto otázku mezi řádky řešila diskuse v pořadu Michaely Jílkové "Máte slovo" o pracovních agenturách.

Moderátorka, jako bohužel téměř vždy, opět nešla k podstatě věci. Z jakého důvodu si firmy najímají agenturní pracovníky za peníze, které dokonce převyšují jimi vyplácené mzdy? Co je vede k takové "nehospodárnosti"? Jsou to snad dobročinné organizace, které chtějí nechat vydělat také někomu jinému než sobě a tak platí za dodaného dělníka měsíčně třeba 60 000,- Kč (2185eur), když by jej samy mohly zaměstnat skoro za polovinu? Není to proti zdravému rozumu, proti tvorbě zisku, základu podnikání? Upadli snad továrníci a jejich personální manažeři na hlavu?

Nikoliv. Byli k tomuto nesmyslnému kroku přinuceni socialistickými vládami a jejich nařízeními, zákony či regulacemi, které se na trh dnes a denně valí z parlamentních a úřednických výšin. Neokomunističtí dobroserové, ovládající naši současnou eurospolečnost, slíbili při lovu svých volebních oveček, že se postarají o obyčejného člověka, aby nebyl v práci diskriminován, a aby jej nenáviděný buržoa nemohl okrádat a zneužívat plody jeho poctivé každodenní dřiny. Jejich "starost" se však lidem vrací jako bumerang a takřka nemožnost uzavřít normální pracovní vztah.

Všichni kolem sebe vidíme, že právě v současném systému "demokratické" oligarchie slaví však gottwaldovská "pracovněprávní" rétorika velké volební úspěchy a vynáší na rozhodující státní pozice zakuklené ortodoxní komunisty, jejichž jedinou snahou je důsledně ovládat poddané stádo totalitním bičem s malinkou dávkou konzumního cukru tak, aby dokázalo vyprodukovat hodnoty na korupční rozkradení a nevšimlo si při tom, že se brodí po krk ve výkalech padajících shůry na jejich hlavy.

Právě na příkladu zaměstnávání přes pracovní agentury si to můžeme velice dobře ukázat. Rudí sociální inženýři praktikují své "dobro" přes odbory, Zákoník práce, sociální pojištění, zdravotní pojištění, minimální mzdu, kurzarbeit, daně či další výmysly a nesmyslné regulace, které mají přinést "proletariátu" spravedlivější společenský řád a zlepšit jeho sociální postavení zásahem "všemilosrdné" ruky státu. Natěšený obyčejný člověk, radující se z faktu, že se o něj někdo postará a přeci nedovolí, aby s ním bylo zacházeno jako s kusem hadru, položí na volební oltář svoji sebejistotu, hrdost i svobodu a výběrem těch neobolševických partají, které mu slíbí nejvíce erárních "výhod" předá svoji duši do rukou "vyšší moci", která si s ním následně pak vytře zadnici a vyrobí z něj námezdního otroka, mlčícího u pásu v montovně, což je současný socialistický ideál vládních panáků.

00vz

Je obrovská škoda, že si toto "obyčejný člověk" nedokáže uvědomit a pochopit svoji roli užitečného idiota. Kdyby ano, mohlo by být opravu líp. Český dělník by si mohl domů o výplatě opravdu odnášet 50 až 60 tisíc korun (2000eur), jenže ... on si svojí většinovou demokratickou volbou vybral almužnu ve výši 15 000,- Kč (546eur). A nadává na kapitalismus.

Jak bylo řečeno u Jílkové, firma je ochotna za práci, kterou potřebuje, zaplatit dobře. Dle různých zdrojů je to u vybraných profesí právě kolem 55 000 (2000eur) měsíčně za jednoho zaměstnance měsíčně. Platí je ovšem nikoliv dělníkovi, ale pracovní agentuře. Proč? Právě z důvodu mnoha překážek, které jí postavila do cesty svobodného podnikání socialistická věrchuška regulacemi pracovního trhu. Je to důsledek šikany podnikatelů při zaměstnávání lidí, předpisů a zákonů, vymykajícím se zdravému rozumu. Z majitelů firem dělajících potencionální zločince a ze zaměstnanců nesvéprávné debily. Kdyby ti dva měli svobodnou možnost se vzájemně dohodnout na základě smlouvy, do které by stát nemluvil, mohl by si pracovník odnést právě těch 55 000,- Kč (2000eur) domů každý měsíc sám. Takovou hodnotu totiž jeho práce má. V normálním světě a společenském systému by si z tohoto výdělku zaplatil opravdové zdravotní pojištění, odložil by si něco na stáří a zaplatil 10-15% na výdaje malé efektivní správy věcí veřejných. Pořád by mu zůstalo 40 až 45 tisíc čistého.

Za dnešního socialismu si odnese většina kmenových zaměstnanců výrobních podniků čistého domů pouhých tisícovek patnáct. Třicet tisíc se někde ztrácí. Kde? V parazitickém "ochranářském" systému praktikovaném sociálními inženýry moci, kteří zneužívají strachu a nejistoty "obyčejných" lidí, zahrají na strunu závisti a vnutí jim tak pozici neustále potřebného závislého individua, které si musí za svoji erární "ochranu" velice tvrdě zaplatit aniž by si dokázalo spočítat kolik.

Ve svobodném světě, kde by se dodržovaly základní principy volného trhu, by si sebevědomý zaměstnanec, jenž dobře umí svoji práci a jeho hlavní činností na pracovišti není potřeba se někde zašít či okrást nenáviděného fabrikanta, vyjednal podmínky odpovídající jeho umu a potřebě zaměstnavatele. Tedy v našem případě oněch 55 tisíc, které české firmy v průměru za jeho práci platí agenturám, částečně nahrazujícím onu potřebnou svobodu při jejich podnikání. Nepotřeboval by žádné odbory, žádný zákoník práce, žádné zásahy vrchnosti. Jeho cena by byla prostě daná vzájemnými potřebami smluvních stran, tak jako u smluv firem s prodavači práce. Byl by relativně bohatý, spokojený, ale hlavně sebejistý jedinec, kterého by nebylo snadné tak lehce zmanipulovat populistickou propagandou, jako se to socialistům nedaří u většiny dnešních živnostníků.

Jenže zaměstnanci stále raději většinově volí ponížení a všeobecnou bídu výměnou za jakési pofiderní slibované jistoty. Nejmarkantnější je to u státních, které si je vlády nakupují stejně jako celoživotní dávkaře, aby posílily a pojistily svůj elektorát. A tak si i šikovný fachman stále nosí domů patnáctitisícovou almužnu ač jeho práce má hodnotu třikrát až čtyřikrát větší.

Zde si možná některý čtenář řekne, ale proč tedy třeba v Rakousku mají dělníci mzdy daleko vyšší než u nás a taky tam dnes už mají ony socialistické výmysly. Není celý tento článek jen snůška fabulací, polopravd a lží? Podstata je skryta v historickém vývoji společnosti. Rakušané nepoznali 40 let komunistické diktatury, která na výše popisovaných socialistických experimentech stavěla a dokázala si za dobu svého nekomunistického vývoje vytvořit poměrně stabilní hospodářskou základnu, ze které, stejně jako dnes celá "západní" Evropa žije. Ale bohužel také již pomalu dožívá, neboť EU je dnes ovládána stejnými socialistickými figurkami jako jsou zde mnou popisované.

Až si český zaměstnanec uvědomí, že žádný vládní panák, žádný kontrolor, žádný finanční dráb ani žádný jiný populistický žvanil mu na jeho mzdu nevydělá ani dalšími tisící nových zákazů, příkazů, regulací či zákonů, možná se pohneme jako společnost dopředu. V OVM to velmi dobře přednesl ministru Mládkovi a členu rady ČNB Rusnokovi podnikatel Březina mzda závisí vždy jen od kvality produktu, který se vyrábí a dokáže prodat, žádný úřednický panák od stolu ji nikdy nemůže nijak nadiktovat (tedy mimo těch státních zaměstnanců, kteří však pro společnost nevytváří žádné reálné hodnoty a nikterak nezvyšují její prosperitu).

Pak také možná poctivý český zaměstnanec pochopí, že nemá ani žádné naslibované jistoty, ani všeobecné dobro státem páchané, a že všichni ti neomarxističtí demagogové, co mu vymývají mozek z něj vlastně plánovitě dělají jen poslušnou loutku, které je povoleno maximálně se tak tak uživit, držet hubu, platit výpalné do erárního penězovodu a nestarat se o choutky a požitky mocných. A možná mu nakonec dojde i to, kam a proč se měsíčně ztrácí jeho 30 000,- Kč (1100 eur), které by z něj udělaly přeci jen o něco více svobodného, více sebejistého a méně státu poslušného i socialistickým báchorkám naslouchajícího člověka.Author: KAREL KRIZ # GaryMefo32
Slovensko2015-04-2714
-
 50% ( 8 people voted )
+
Pracoval som v nemeckej firme, ktorá má filiálky po celom svete. Rakúska pobočka z reorganizačných dôvodov, poslala dočasne svojich pracovníkov na Slovensko. Dostali nad štandardné ubytovanie, nad štandardné pracovné podmienky ( na slovenské pomery ). Za svoju odvedenú X prácu, dostávali mesačne 2500 €. Slovenský pracovník dostal za svoju 2xX , slovom dva krát normu rakušáka, 700€. Keď sme sa pýtali, slušne, čo to má znamenať, dostali sme odpoveď od konateľa firmy ( slováka ) aby sme držali huby a krok. Na úrade práce je ľudí dosť. Nemec, majiteľ sa len uškŕňal a asi si myslel svoje. Takže, je to vina aj nás. Sme ochotní robiť za almužnu.
milan # PesyMihy72
-
 75% ( 14 people voted )
+
2015-04-27 20:29:15 57f4fbfa
Ale máme úniu pejzatých... banášove potraty,lasice,hríby,je beše...medvede,cigány a sprostých ...

Anton # NugyJequ25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-04-27 23:55:14 c3a0b62c
K tomu len toľko - možné to je! Príklad: V jednej nemenovanej zahraničnej firme, pôsobiacej na Slovensku, dostali dvaja obyčajní slovenskí robotníci od pásu príležitosť robiť majstrov. Svojich nových funkcií sa zhostili dokonale a priam sa predbiehali v úsilí a vynaliezavosti. Jeden pozoroval zamestnancov zrkadielkom spoza rohu, druhý na druhej zmene zas zo svetlíka nad halou. A obaja sa predbiehali u slovenského šéfa pobočky s raportom. Keď som tento príbeh počúval, rozmýšľal som nad tým, či práve tieto kádre boli na svoj post vybraté cielene podľa psychologického profilu Slováka, alebo podľa modifikovaného príslovia že príležitosť robí... divy.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-04-28 00:25:18 bc7b649f
V tehle zemi zadny socialismus neni, socialismus tvori penize centralnim planovanim. V tehle zemi je vrcholna forma kapitalismu = bankovnictvi castecnych rezerv, ktere tvori penize dluhem. Pokud bys tomuhle dluhovemu otrockemu systemu alespon trosicku rozumel, vedel bys i proc je treba v Nemecku daleko vyssi plat.
creck # NafyQyji50
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-04-28 01:12:35 5e71ba04
pandi pisurku

, preco taka skromnost,ved je jasne ze jeden z tich dozorcov si ti
ked ta tak citam tak rozmislam ci ta vibrali podla psichologickeho profilu, podla toho ci si slovak, alebo len preto ,ze si pisurek,

: ()

kvak # PoxoGejo45
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-28 07:33:54 c31c43a9
crecku, to co popisujete není podstatou kapitalismu (a žádné domělé "vrcholné formy"), naopak se to s ním neslučuje. Ten kapitalismus opravdu v žádném STÁTĚ nenajdete, zato politbyrokratů tuny... Už chápete? A kontinuita s "předchozím režimem" je v hospodářství téměř naprostá - neboli titíž lidé a ONI SE NEZMĚNILI ve svých choutkách na moc nad druhými, pouze "přepnuli na trochu jiný režim" ze kterého odvozují svou nadvládu a moc a to všude po světě - nevyjímaje východ, západ i domácí...Že si k tomu vzali na pomoc "prvky" jakéhosi "kapitalismu" avšak překroutili si to po svém k nepoznání...je jiná. Hlavně aby co nejvíc vytrubovali, že za to nemohou oni, ale ten proklatý člověk jménem "kapitalism" (který ani nemá vlastní hlavu a ruce, vždyť je to jen slovo)...

IOSL # NyloVuhu64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-28 09:14:57 4e888ea6
loading...
A pokud myslíte, že kryptobolševikům (jakkoli daleko do historie a v KTERÉMKOLI ovládaném útvaru - ať státu, korporaci, organizacích, cirkvi, knížectví, palácově-chrámovém "hospodářství", feudálním panství, atd. atd.) nejde o ZISK, tak se mýlíte - JDE a to přes mrtvoly - o zisk moci.

IOSL # NyloVuhu64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-28 09:18:15 4e888ea6
kapitalizmus = ekonomicka sloboda, slobodna dohoda medzi stranami bez nasilia

korporativizmus az fasizmus = to co mame dnes. Ekonomicka sloboda je iba VELMI parcialna. Stat nas nuti platit za to co ani nechceme, sluzby dodava nekvalitne ak vobec a vybera od nas peniaze nasilim - tj nie slobodne - pod hrozbou zavretia a unosu. Byrokraciu, prikazy a zakazy, zlociny bez obete pod ani nespominam


admin # GeviHace63
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-04-28 10:55:51 55f89812
"zasiahol som a zmazal som 2 nicky. Priznavam - nedemokraticke, ale oni by to mali pochopit s ich komunistickym nazorom, presadzujucim nasilie.


Dolezite.sk je o slobode osobnej a aj ekonomickej.
Sloboda znamena, ze si na svojom pozemku u Vas doma mozete robit co chcete. Pokial ste na navsteve u mna, tak tu platia moje pravidla."admin - zachoval si sa správne, iná možnosť nebola ... Ak by som ja mala web, s užívateľom, ktorý sa naváža do mňa aj do iných prispievateľov, robí z fóra mentálnu žumpu, súkromný chat a znižuje návštevnosť, nemala by som s ním ani toľko trpezlivosti ako ty ... V tomto rozhodnutí ťa podporila vačšina ľudí ... (tie dva nicky bol ten istý užívateľ, on ich tu mal viacero)

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-28 13:55:55 58d7436a
ked je to to adminstrator, tak je vsetko jasne
,preco su to hluposti.sk,
on je blazon hned prva jeho veta to dokazuje

a hrozne rad bi som pocul blaznovu vihovorku preco cenzuruje vkladanie clankov

kvak # XifiWale64
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-04-28 15:48:48 c31c43a9
Autor při porovnávání platby agentuře a mzdy zapomněl na pojistné placené zaměstnavatelem. Kdyby se dohod se zaměstnancem na mzdě 55.000 Kč, reálně by ho takový zaměstnanec stál 74 tisíc. Náklady 55.000 odpovídají hrubé mzdě 41 tisíc.
Jan Dvorak # VatoSeco65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-04-28 17:13:14 253025b2
"presadzujucim nasilie"??? 21 storočie nech nás ochranuje" matka božia"spred 2000rokov a aktivisti z Londýna a "SME cion s karmou a porušením cion kodexu!

gejza # WisyLomy49
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-04-28 17:23:07 c3a0b62c
Na to, kolko je v clanku slov a o com ten clanok pojednava je tam strasne malo cisel. Ziadny konkretny priklad iba plno konstatovania.
Mohol by niekto mne hlupakovi konkretne vysvetlit, kde je (pre firmy) prinos agenturneho zamestnavania? Mne to vychadza, ze sa to oplati jedine na poziciach, kde je casta fluktuacia + este pripustam mozne podplacanie managementu zo strany agentur...

zdravyrozum # GyduJudi50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-29 08:55:54 bc78020a
Príklady tiahnu..za trhom...lacným: Priletí kdesi v JV Ázií do skoro džungle helikoptéra...vyloží Caterpiller a vytvorí plochu cca 2 futbalové ihriska . Vzápetí postaví sa nafukovačka...privezu stroje . Nazháňajú sa devuchy z ryžových polí --umyjú ..oblečú ich do bielych plášťov a začnú vyrábať ... aj počítače ..každá dva úkony--pohyby rúk. Denne sa im poskytne MZ-DA.. eden.. falatek..jeden dolár ---. A to všetko do dvoch týždňoch.... Po istej dobe a neplatení daní/daňových úľavách / fyrma zdvihne kotvy a zmizne inde ...bagrovať plochu.To je odpoveď na otázku PROČ... uvedenu v nadpise .../Toto čaka Ukrajinu, postretlo nás... svetových..... výrobcov aj áut... aaa/ a furt len ..pejc pejdzešac...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-29 09:30:53 b947290e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1285 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo