Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Projekt kooperativizmus


Author: Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Svet2013-12-037
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Snaha o rozvinutie priestoru pre prípadné postrehy alebo nápady, ktoré by mohli tento projekt posunúť. Ide o nový štátny systém na ktorý je pripravená zatiaľ iba prvotná vízia. Skladá sa zo:
- zmeny peňažného systému v smere vzniku a úplnej kontroly množstva peňazí v obehu iba štátnou centrálnou bankou
- kooperatívny princíp riadenia a fungovania firiem
- zmena volebného zákona v smere priamej demokracie.

Prvý pokus o vysvetlenie vízie bol v článku ht
tp://www.dolezite.sk/Kooperativizmus-Slovenizmus-n
avrh-noveho-statneho-systemu-XFcV9B.html


Nižšie uvádzam aj reakciu na vtedajšiu diskusiu

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-03 08:50:20 4e630d08
Milý Lidhja,
Na úvod Vám pripomeniem jeden odkaz pre naše generácie a výrok autora Nesty Webstera vo svojej knihe World Revolution na margo idey mechanizmu, ktorý je nad nami natiahnutý:
„Jeho technika spočíva vo verbovaní hlupákov, v povzbudzovaní snov poctivých vizionárov alebo plánov fanatikov, v prebudení ješitnosti ambicióznych egoistov, v spracovaní nevyrovnaných mozgov, alebo hraní na strunu vášní ako je chamtivosť a túžba po moci, čím sa dosahuje to, že absolútne rozdielne ciele slúžia tajnému účelu sekty“
Začnem tým, že s Vašim spôsobom argumentácie a štylizácie som sa už stretol a mám s tým z posledných mesiacov menšie skúsenosti. Prišiel som na to, ako sú vytvorené rôzne podporné mechanizmy, kde sa ľudia predbiehajú v tom, kto prečítal viac kníh a vie jednoduché veci vysvetľovať čo najzložitejším spôsobom. O tom potom svedčali aj ich záverečné formy spôsobov riešenia dnešných problémov, z ktorých dokonca jednu aj vy priamo uvádzate a teda potvrdzujete tento smer(v oblasti meny).
Možno Vám to lepšie pomôže zmysel vytvárania navonok čo najzložitejších spletí súvislostí a zrejme aj podporovania takýchto súťažení. Možno Vám to lepšie pomôže diagnostifikáciu aj Vášho uvažovania a mechanizmu podporujúcemu jeho formovanie a uvedomenia si toho, že niekomu takýto štýl alebo navonok vyzerajúco intelektuálny smer môže vyhovovať a sa z toho tešiť.
Na svete existuje a šíri sa len jedna základná psychická porucha. Tá je spojená ja to poviem s tzv kapitalistickou deformáciou a tlačí ľudí do správania, ktoré som načrtol v predošlých riadkoch. Viem, že existuje mnoho kníh, ktoré predkladajú mnohé psychické choroby, ktorých väčšina súvisí len s nejakými logickými prejavmi navonok deštruktívneho alebo nenormálneho správania spojeného so situáciou v spoločnosti, do ktorej nás tlačí dnešné nastavenie a vy ste o tých poruchách určite z okolia počul. Ja Vás však chcem upozorniť, že dnešná odborná literatúra v každej vede je podmienená prosystémovo a budem sa to snažiť ukázať na inom príklade neskôr. Jednoducho za choré správanie je dnes považované také, keď človek nemá záujem oberať iných o zdroje, nemá záujem mať viac ako iný a by chcel len žiť v miery a pokoji. To sa z Vás automaticky stane podľa odbornej literatúry psychopad a okolnosti Vás tlačia do určitého správania, ktoré je navonok choré, lebo nie je také ako to, do ktorého Vás tlačí dnešné nastavenie ak chcete prežiť. Chcem Vám teda na úvod povedať dve správy. Jednu horšiu a jednu lepšiu. Máte zjavné syndrómy tej jedinej psychickej poruchy a tie Vaše mixy, ktorými ste sa snažil reagovať na článok to potvrdzujú. Tá choroba je vo Vašom prípade v začiatočnom štádiu a stretol som sa s ďaleko horšími prípadmi, teda dá sa s tým niečo robiť a ja sa Vám budem snažiť dať návod, keď ste sa už takto s Vašimi komentmi ozval. K tomu za tú chorobu nikto nemôže, keďže okolie, literatúra, demagogické informácie, pyramídové nastavenie a vlastne všetko nás do toho tlačí a budem sa Vám to tiež trochu snažiť priblížiť.
Vy ste ma označil za etatistu a seba podľa toho považujete za liberála. Ja sa Vám to budem touto odpoveďou snažiť ukázať, že v skutočnosti som liberál ja a vy podporujete neslobodu a diktatúru.
Najprv chcem uviesť akou cestou vznikol celý tento projekt ohľadom snahy o vytváranie nového štátneho systému, keďže ja osobne dnešný považujem za totálne chorý. Prvotná snaha bola takúto vec skôr načrtnúť a možno pritlačiť iných k takýmto krokom. Celé sa to nakoniec profilovalo pomocou rôznych diskusií či článkov na tomto portáli k záverečnému pohľadu, o ktorom ja si so osobne myslím, že ide o skutočné riešenie dnešnej patovej situácie. Čiže viacmenej je to kolektívna práca a ja som to len možno doladil. A keďže považujem dnešný systém za niečo, čo svojim nastavením dlhodobo automaticky ničí život okolo nás a možno nie je až tak ďaleko k jeho definitívnemu zničeniu, preto ide o nový –izmus. Možno aj v snahe ukázania dôležitosti už skutočného riešenia a to je len v zmene systému. Ukázať dôležitosť takejto formy riešenia dnešných problémov, lebo iná možnosť skutočne bohužiaľ neexistuje, ak chceme aby v našej krajine bol zabezpečený život aj pre ďalšie generácie.
Nepochybujem o tom, že máte veľmi malé informácie o zdrojovej chybe kapitalizmu a máte ich veľmi málo zosúladené. K tomu mám ešte veľmi veľké obavy, či poznáte reálnu situáciu a trendy života okolo nás. Teda či máte schopnosť ich vnímať a si ich všímať. K pochopeniu toho, čo sa okolo nás v tomto reálnom čase deje, môžete prísť dvomi cestami:
- Reálne žiť medzi obyčajnými ľuďmi a skúšať si poctivou cestou zarábať, pochopiť v akých podmienkach fungujú, k čomu sú tlačení a poprípade skúšať založiť si rodinu a podobné veci, ktoré by mali byť pre život normálne
- Úprimne skúšať z pohľadu určitého ekonomicko-spoločenského rozhľadu pochopiť fungovanie kapitalizmu
Teda nepochybujem o tom, že nemáte zvládnutú ani jednu z týchto dvoch bodov a chcem Vám to povedať v dobrom.
Moja odpoveď je možno síce trochu priama, avšak ja v úprimnosti vidím jedinú cestu k prerážaniu cesty vpred. Trochu mi to možno robí v živote niekedy krátkodobé komplikácie, dlhodobo je to jediná schodná cesta. Preto som aj ja Vám povďačný za úprimnosť a takouto cestou sa Vám snažím odvďačiť.
Niečo z Vášho mixu:
„Tebe postačuje jediný izmus, etatizmus, zlodejizmus, komunizmus, socializmus, iné izmy sú ti protivné, aj keď sú odvodené od tvojich izmov. Mal by si sa vytešovať z ficovlády, zasahovania vlády do hospodárskej činnosti, nanucovania vlastníkom nezmyselných pravidiel, čo vymyslel úradnícky tyran kdekoľvek, čo nikdy nepodnikal, ale žije z výpalníckych peňazí. Ale ty si dokonca s dnešným socializmom nespokojný, zhýčkaný si, podľa teba ústredná banka je súkromná a ty ju chceš znárodniť.
Nemôže nebyť súkromná, lebo ak by bola štátna, tak by ťa riaditeľ prosil o výpomoc a rady, ako aj celý pracujúci ľud by mal okamžitý prístup do štátnej banky.
Keď žiadateľov o bezúročnú pôžičku bude príliš a štedrosť sa vyčerpá, tak bančičku nakŕmiš tými 100 % zdaneniami čistého zisku. A vklady budú fungovať? Tiež 0 % navýšenie?
Rozdeliť čistý zisk firiem zamestnancom? Čo vložili do podniku zamestnanci? Koľko peňazí priniesli, aby sa podnik založil, akú reklamu výrobkom šíria? Vymysleli postup práce? Nech zamestná svoju ženu a na ňu nech presunie zisk, o ktorý ho chceš pripraviť.“

Prečo hovorím o novom izme som uviedol vyššie a to ako vy rozumiete jednotlivým izmom rozoberám v iných častiach tejto reakcie. Ale predsa skúsim aspoň krátko.
Ficovláda nie je nič iné, ako to, k čomu nás tlačí niekto zhora. Je to dôsledok kapitalistických deformácií, čo je akumulácia majetku v pyramídovom trende, vytvorenie korporatívneho fašizmu a vytvorenie celej spleti mechanizmov na udržiavanie trendov. Dnes nemáme socializmus. Dnes máme kapitalizmus. To je jediný možný spôsob k čomu tento systém môže dospieť. Na pochopenie je potrebné poznať mechanizmus vytvárania a fungovania kapitalistického peňažného systému. Bez toho sa Váš pohľad nemôže ani trochu vyprofilovať do chápania súvislostí. Môže Vám pomôcť stránka www.penaznarefo
rma.sk
. Dobre vysvetľuje aktuálne fungovanie a je tam dobre vysvetlený princíp, ktorý chcem využiť v kooperativizme. Treba sa to ale snažiť pochopiť a nie strieľať do vetra. To, že je tento systém fantasticky premyslený na dnešnú dobu Vám môže hovoriť množstvo jeho zástancov. Ale je potrebná snaha z Vašej strany. To Vám môže dať aj reálnu odpoveď na zhýčkanosť, ktorú spomínate. Pochopenie súvislostí Vám pomôže aj odpovedať na tie ďalšie Vaše dotazy...
Čo sa týka Vašej snahy o vysvetlenie že nemám poňatia čo to znamená byrokracia a ničenie poctivých podnikateľov, chcem Vám dodať, povedať, že sa mýlite. Avšak ja si na rozdiel od Vás uvedomujem skutočnú príčinu týchto dôsledkov a viem ísť k zdroju o čom sa Vás trochu budem snažiť presvedčiť.
V navrhovanom systéme ide práve o vytvorenie toho poctivého súťaživého prostredia s minimálnymi zásahmi byrokracie. Teda maximálne dobré prostredie na podnikanie. Avšak pri podpore vzniku kooperatív, kapitalistická firma bude mať šancu prežiť tak maximálne na úrovni malopodnikania. Jednoducho pri poctivom finančnom systéme a vytvorení dobrých súťaživých podmienok, kooperatívy časom automaticky vytlačia kapitalistické firmy v každej sfére. A to preto, lebo kapitalistický systém s nepoctivým finančným systémom vie vytvárať iba nerovnosť a otrokárske správanie, ktoré je ruka v ruke s neefektivitou. Len sa zamyslite nad Vaším vnímaním zamestnancov. Viete, celý tento projekt je o ceste za demokraciou, rovnosťou a skutočnou spravodlivosťou a Vám to akosi ušlo. A vy ste dobrý príklad toho, do akého vnímania iných ľudí okolo seba tlačí tento systém. A práve preto je kooperatíva z pohľadu akejkoľvek firemnej stratégie, rastu či prínosu pre spoločnosť bezkonkurenčne lepšia alternatíva pre spoločnosť, ale aj pre skutočný rozvoj ľudí ako ste vy. Jednoducho nechaním poctivého prostredia(bez možnosti pyramídovej hry) kooperatívy pekne krásne vyzamentajú kapitalistické gulagy, dajú ich do smetníka a potom buď do vitríny v múzeách na odstrašovanie pre budúcnosť ako tomu je v prípade múzeí ohľadom 2- svetovej vojny alebo rovno do kontajnéra. Alebo do koša, pre istotu aby ste tomu rozumel.
Obrať zamestnávateľa o zisk nie je účelom tejto snahy. Účelom tejto snahy je ponúknuť spôsob fungovania spoločnosti, ktorý ponúkne ľuďom ich reálne vyrobené zdroje a iba takýto spôsob môže vytvoriť ekonomický kolobeh, ktorý zabezpečí plnú zamestnanosť a rozvoj pre všetkých. Viete tie zisky, cez ktoré sa v kapitalizme formuje pyramídova hra zhora, v skutočnosti oberajú ľudí o zdroje, ktoré by takýto prirodzený kolobeh mohli ponúknuť. To je tá vaša demokracia, to je aj dôvod prečo kapitalizmus nemá šancu ponúknuť zdravé ekonomické prostredie. Aj keď výsledky jeho deformácií dokážu produkovať rôzne eseje na negovanie aj takýchto jasných vecí.
Pokiaľ ide o vytváranie správneho systému na investície, resp. rozhodnutí medzi rozdeľovaním zisku medzi zamestnancov, nemusíte mať obavy. Neexistuje lepší a efektívnejší spôsob riadenia a rozhodovania ako zdola od ľudí. Keď si sami volia. Teda demokracia. Vytvorenie prirodzenej hierarchie spôsobí aj správne rozhodnutia v prospech všetkých a že to tak je, hádam dnes fungujúce kooperatívy dokazujú. Teda minimálne že s tým problém zjavne nemajú. A ja by som Vám aspoň naznačil jeden z hlavných problémov kapitalistických firiem. Je to rozdelenie zisku na dividendy a investovanie, keď sú tlaky jednak od manažérov a jednak vlastníkov. A pokiaľ máte pocit, že v tejto spoločnosti má mať niekto automatické právo na oberanie ľudí o zdroje cez prispôsobovanie a nastavovanie si prostredia ako chce, môžem Vám na to povedať, že takéto názory súvisia s psychickou poruchou, ktorej jeden zo sprievodných javov sú samovražebné sklony s tým, že so sebou stiahnem aj ostatných. Vytvorená imperialistická sieť kontrolujúca a sledujúca každý pohyb, ktorý môže nabúrať ich plány Vám môže byť dobrým menším príkladom, kam sa tie zisky presúvajú a ako si postupne platíme vlastné zotročenie.
To, že zisky sa majú všetky dostať okamžite do kolobehu Vám môže nahovárať aj ekonomický boom, ktorý sa akýmsi zázrakom podaril Hitlerovi. Tomu sa to podarilo zrejme na základe toho, že mu to niekto umelo umožnil a využíval to na choré ciele keď zo sebou stiahol celý národ, avšak za niekoľko rokov zo zdevastovanej krajiny vybudoval mašinériu, ktorú roky nemohol nikto zastaviť. A viete ako? Iba tak, že dal krajine vlastnú menu a snažil sa obmedziť špekulantsvo v spoločnosti. Okrem iného úplne zdanil zisky, aby sa zdroje vracali do spoločnosti. Už to, že to robil s cieľom okupovať a zotročovať iných, keďže jemu sa zdalo že na to niekto na to na tomto svete má právo, je iná vec. Lenže tie Vaše názory nemajú iný zdroj, ako psychická deformácia v tomto istom smere a potom z toho vyjde tento Váš nezmyselný nepremyslený mix, ktorý môže mať základ len v egoizme. Fašistické hospodárstvo nám nádherne ukázalo kapitalistické problémy. Spôsob vydávania a vzniku peňazí a vracania ziskov do kolobehu. Škoda, že bolo využívané na okupačné ciele. Predstavte si, že takýto všeobecný hospodársky rast je možný a aké by to bolo parádne, keby to slúžilo na normálne potreby ľudí?
„V prvom rade, FED je čiastočne súkromný, pretože členské banky majú podiel v jednotlivých 12 okrskových FEDoch. Ale vedenie FEDu schvaľuje prezident a senát. Kto by mal moc, tak nepotrebuje Obombu a iných tajtrlíkov. Čo by to bol za obraz, ak mocný MUSÍ tajiť pred verejnosťou, že FED patrí jemu, a pritom MUSÍ politikom prikazovať, hoci oni sú len šváby a prachom na jeho nohách.
FED je tiež vlastne družstvo, lebo jeho členovia majú každý jeden hlas bez ohľadu na podiel. Zisky FEDu pôjdu z 98 % do USA rozpočtu, takže nie súkromný FED, ak by ním bol, ale USA vláda profituje z dolárovej dominancie. Zlo je aj v tomto prípade USA vláda a každý Američan, ktorý nevystupuje proti poškodzovaniu neameričanov.
1–Každý solventný uchádzač, aj mimo banky by mal mať právo vydávať vlastnú menu. Nie jediný leninský monopol, ale slobodné súťaženie hráčov na trhu. Sloboda, a nie väzenie. Ten návrh o štátne banke je v platnosti dnes, len sa šíria legendy, že vraj banky sú súkromné. Vychádzate z tohto predpokladu, že euro je vraj súkromné, ale nie je, a preto vaše riešnia sú chybné. Žiadate to, čo aj je.
2–Ak si chcete založiť družstvo, alebo kibuc, vám brániť nebudem, ale vy chcete zrušiť podnikanie na súkromnej báze, chcete násilím nahnať ľudí do kolchozu, aj keď nemajú záujem.
3–Priama demokracia, je ako každá demokracia. By sa teoreticky vyjadrili častejšie, čo neznamená, že voliči sa rozhodnú správne, alebo že by aj pozorne naslúchali múdrym odpovediam aj vtedy ak ich osobne riešenie tej otázky neovplyvní.“

Odpoveď na to ako je FED čiastočne súkromný Vám tu myslím dal iný diskutujúci. V článku som načrtol fungovanie dnešného peňažného systému v digitálnej podobe. Dnes je viacmenej jedno za koľko FED požičiava peniaze. Celá táto odpoveď v ktorej tvrdíte ako je zlo vo vláde svedčí o Vašom reálnom poznaní súvislostí či histórie. Preto navrhujem najprv štúdium a to poctivé štúdium v snahe pochopiť. Dobrou cestou by mohlo byť obliecť si montérky a ísť pocítiť reálny dopad chýb v systéme. Potom možno budete mať väčšiu motiváciu k pochopeniu.
Vlastne pri dnešnom peňažnom systéme(posledných desiatok rokov) sa vlastne ani nemá zmysel baviť o tom, či je FED a ECB súkromná alebo nie. Možno ak tak z určitých rozhodovacích pozícií čo spomínate, avšak aj to je dosť diskutabilné do akej miery môže byť takáto debata prínosom pri hľadaní riešení v terajšej dobe.
K tomu Vášmu bodu 1. No ani neviem čo Vám mám napísať. Opäť navrhujem postup, ktorý som načrtol vyššie. Ja k tomu nevravím aby neboli možnosti zavádzať iné meny. Ja vravím, aby sme skúsili opraviť ten dnešný peňažný systém. Ale to ho treba najprv pochopiť. Navrhovanie tohto riešenia je zdá sa v súlade s tým, že niekto nedokáže pochopiť ten dnešný a chce silou mocou dávať nejaký návrh. Už som sa aj s tým stretol a dokonca aj s podobným spôsobom argumentácie. Poprípade sa dostane do ďalšieho variantu a to spoliehanie sa na nejakú vytvorenú virtuálnu menu, pretože podľa mnohých informácií nie je pod kontrolou bankárov. Aj keď nikto vlastne nevie pod akou kontrolou je a na čo môže slúžiť. Virtuálna mena nemusí byť ani pod kontrolou bankárov, aj tak v dohľadnej dobe nemôže peňažný systém ohroziť, teda ani bankárov. V posledných dňoch nám v snahe o udržanie nejakých slepých nádejí v rámci šance robiť niečo s kapitalistickým systémom predkladajú menu krytú zlatom. Na ponúknutie alternatívy a ponechanie chodu v dnešnom smere sú to dobré smery. Dal som odpoveď na riešenie tohto problému a je potrebná Vaša snaha o pochopenie prečo je to skutočné riešenie a u nás viacmenej aplikovateľné bez potreby sa zaoberať takýmito vecami, z ktorých ste jednu načrtol aj vy.
K Vášmu bodu 2. Nikto nechce zrušiť možnosť súkromne podnikať. Akú to má šancu prežiť, dal som odpoveď vyššie.
K bodu 3 sa veľmi nechcem vyjadrovať. Niet múdrejšieho a rozumnejšieho nástroja na vznik slobody ako keď je tlačená od ľudí a nie sú akokoľvek vydieraní a klamaní, v dnešnej dobe ekonomicky a cez rôzne nástroje ktoré uvádza inde... Ale zdá sa mi, že sa opakujem a nevidím dôvod to ďalej rozvádzať, lebo sa moje odpovede stávajú nudné a nič neriešiace.

„Ak majiteľ poveril nevhodnú osobu a zveril mu právomoci, tak jedine majiteľ ho môže odvolať. Zamestnanec nemá čo posudzovať majiteľove dôvody. Až keď majiteľ by mal záujem riešiť rozbroje v jeho firme, až potom sa môže niečo zmeniť. Že zamestnanci majú POCIT ako vedia všetko najlepšie, akí sú dokonalí, tak nech to predvedú v inej spoločnosti, alebo vlastnej. Majiteľ prikazuje v hierarchickom kruhu, má zástupcu a ten zamestnancom rozdeľuje robotu. Aká rovnosť v podniku by mala byť? Sú zamestnanci so zmluvnou úlohou, aby vykonali nejakú činnosť. Rovnosť nemá v podniku miesto. Majiteľ chce výsledky, že jeho zamestnanci závidia je hnusné, ľudský faktor je naozaj odporný, ale nech si zamestnanci uvedomia, že nie sú na pieskovisku, vo firme treba makať.
Kapitalistický spôsob vydávania peňazí by prislúchal súkromným bankám, nie jedinej, ale mnohým, čo ale dnes nejestvuje.
Kooperativistický je súčasnosť. I keď badám jeden rozdiel, že požičiavať by mohli len peniaze z vkladov, takže by si nemohli požičať od štátnej banky. Pôžičky by boli obmedzené, z morálneho hľadiska síce správne, nemožno napomáhať mamonárstvu, ale zakazovať pôžičky, ale nezakázať potraty a iné ohavnosti pokladám za trúfalé.
Družstvá majú takú povahu ako priama demokracia, každý jeden hlas, spoločné vlastníctvo, ale oni sa rozhodli sami. Nikoho nemožno nútiť, aby zamestnancom dal majiteľ rovnaký podiel zisku ako sebe.
Ak súkromné firmy sú vraj kapitalistické (aj keď kapitalizmus je iba hospodárske prostredie), tak aj družstvá sú kapitalistické, pre akú príčinu by ináč vyrábali a expandovali?
Generačná výmena–ide o otázku dedičstva, aj keby bol syn zaostalý a spomalený, on je vlastník a nie zamestnanci. Aký ma podiel syn na dlhoch svojho otca? Automaticky sa dedí zodpovednosť od otca, či je brzdou voči zamestnancom nie je podstatné, lebo je šéfom, a keď si vyberie vedenie podľa seba, tak mnohí sú nespokojní.
Kapitalizmus je len nákres slobodnej spoločnosti bez pravidiel a bez zákonov, pretože postačí iba Boží zákon. Kto si ctí Boha, nepotrebuje smernice a vie sa správať, kto je bohorúhač, ten poruší lajstrá aj keby mali milión strán.
Kapitalizmus nejestvuje, len socialistické obmedzovanie hospodárskej slobody, a chamtivosť, krádeže nie sú kapitalizmom, ale len zlodejčinami. Kapitalizmus predstavuje slobodu, ale človek odmieta slobodu kapitalistu, pretože ten by usilovnosťou priveľa zarobil, preto mu treba rozlet sťažiť a zakázať, aby rovnostárstvo uspelo. Človek má skazenú prirodzenosť, dedičný hriech a nespájajte jeho skutky s kapitalizmom, pretože ten je len formou hospodárskej slobody.“

Ja nevravím že zamestnanec má právo majiteľovi akokoľvek zasahovať do podnikania alebo rozhodovacieho procesu. Ja vravím, že iba spoločným úsilím sa dá prísť k najefektívnejšiemu spôsobu rozhodovania a to predstavuje kooperatíva. Že ak platí, že Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne(povedal to istý historik), v oblasti kapitalistických firiem to pri generačných výmenách môže platiť niekoľkonásobne a ako kapitalistický systém dokáže produkovať dobré a efektívne prostredie pre ľudí, to môžete hádam vidieť aj Vy.
Zastavím sa len pri jednej veci. Kapitalistický systém vydávania peňazí je v rukách iba súkromných bánk v systéme, čo som v článku naznačil. V kooperativistickom by to prislúchalo len štátnej centrálnej banke a banky v systéme by boli len sprostredkovatelia a boli by to kooperatívy. To, že by banky mohli požičiavať len z termínovaných vkladov, ktoré prijmu, znamená v podstate to, že sú len sprostredkovatelia. Dnes môžu vytvoriť nové peniaze z ničoho. Viac tu cez diskusiu vysvetľovať nemôžem, musí prísť vaša snaha o naštudovanie si problematiky, toto musí stačiť na ukázanie smeru.
Družstvá budú mať presne takú povahu ako ste to naznačil. Budú vo vlastníctve zamestnancov, hierarchická štruktúra sa bude vytvárať na základe priamej demokracie a zisky rozdeľované podľa presne stanovených koeficientov na základe hierarchie či odpracovaných rokov. Je to najefektívnejší spôsob riadenia s tým, že dlhodobo prináša spoločnosti úžitok a to pre všetkých(medzigeneračná výmena) a nebrzdí spoločenský vývoj, čoho ste vy dobrým príkladom.
Vaše konštatovanie, že kapitalizmus je formou hospodárskej slobody a nie je príčinou správania sa ľudí je dôkazom Vášho chápania jeho podstaty.
Vravieť v kapitalizme o závisti je v móde a dobre slúži na jeho podporu. Vo Vašom prípade však môžem ukázať, na akej úrovni chápania sú ľudia, ktorí používajú takéto do istej miery vydieračské metódy, keďže chyby kapitalizmu sú jasne jednak viditeľné a jednak zdôvodniteľné.
To, čo vy vidíte dnes a hovoríte tomu socialistické obmedzovanie hospodárskej súťaže, nie je nič iné, ako logické vyústenie kapitalistického nastavenia. Nie je to nič iné, ako dôsledok, keď sa kapitalistický systém nemá kde ďalej šíriť. Teda zotročovať, oberať o zdroje a akúkoľvek slobodu iných. To potvrdzuje aj to, že nemáte v podstate predstavu ani o socializme, nielen o kapitalizme.
Ja nevravím že človek nemá v sebe nejaké tendencie konať aj zlo. Avšak tam, kde nebude spravodlivosť a obrovské možnosti ľudí ožobračovať a zdierať, kde nebude vláda v rukách ľudí, tam to bude robiť viacej. V kapitalizme je do toho dokonca tlačený. Toto je kapitalizmus...

„Kapitalizmus je hospodárska podoba, a konanie ľudí niečo iné.
Kapitalizmus nie je vinný za pijanstvo, feťáctvo, a korupcia je zabudovaným znakom etatizmu, pretože ak úradník má moc terorizovať slušných ľudí, má isté lehoty odpovede, zamietnutia, pokutovania, tak ľudia sú nútení zobudiť namyslených byrokratov aj úplatkami. Vina socializmu na korupcii.
Fašizmus je zväzok prútov, aké korporácie mali v Taliansku? Nespájajte stavovský systém s korporáciami dneška.
Ak inflácia je sprievodným javom „kapitalistickej“ spoločnosti, tak zvyšovanie platov znamená jej zníženie?
Štátna byrokracia je socializmus, vinou socialistických smerníc sa utlmuje snaha vyčerpať eurofondy, alebo nápady na čerpanie sú neúplné, nepresné, alebo vedome blokujú spotrebovanie položiek. Sa dá ľahko zistiť koľko kto prispieva, aj koľko na 1 obyvateľa a či prečerpanie na polovicu by znamenalo stratu alebo zisk.
Grécko prestalo byť schopné splácať dlhy, pretože odmieta šetriť, brzdí túto nevyhnutnosť. Nie nastavenie systému, ale neplnenie si záväzkov. Napožičiavali si miliardy, ich využitie bolo nepatrné a keď prišlo zúčtovanie, tak vinníkom je každý okrem nich. „Elita“ nikoho nenúti si požičiavať, to vy etatisti ste dovolili vládam vás korumpovať, a preto ponúkajú dlhopisy, aby vás za vlastné pohľadávky prinútili ich voliť.
Médiá v kooperativizme–vlastníkom sú zamestnanci, teda novinári, ktorých majiteľ azda musí dnes nútiť klamať, alebo lži sú ich pracovnou metódou?
Verejnoprávna televízia–o spravodajstve rozhodovať ľud vo voľbách. Ten ľud bude aj kŕmiť bezodný moloch?
Sloboda a súťaživosť, ak nie je dovolené zakladať súkromné podniky a určovať mzdy?
Ako zabezpečíte dostupné bývanie a zdravie pre všetkých, okrem vykorisťovania múdrejších, schopnejších, usilovnejších?“

Vy tvrdíte, že kapitalizmus nemá nič spoločné s feťáctvom a alkoholizmom. No skúste sa zamyslieť nad tým, že človek s Vašim vnímaním okolia, s Vašim spôsobom argumentácie(skôr automatickou snahou o deštrukciu iných bez známok o snahu pochopenia alebo dávania progresívnych návrhov ak už niečo kritizujete, teda až na tie meny súvisiace s Vašim chápaním dnešného problému), teda nulovou reálnou momentálnou schopnosťou skutočne viesť ľudí v konkurenčnom prostredí, dostane na základe týchto atribútov, ktoré som načrtol riadiacu funkciu. Čo ostáva ľuďom pod ním, ktorí ho nemajú žiadnu šancu vymeniť, nemôžu ani zmeniť prácu, keďže práce v systéme niet, len musia rešpektovať takýto typ riadenia a to len kvôli tomu, že vy ste podľa systémového nastavenia ten najschopnejší? No musia to zvládať a neostáva im nič iné len húliť a piť.
Že elita nenúti nikoho peniaze si požičiavať? A to čo máme si ich každý začať sám doma tlačiť?
Vaša forma vnímania ľudí ako nástroj na zbohatnutie je dosť prirodzeným dôsledkom kapitalistického nastavenia. Dokonca jedna milá slečna alebo pani na diskusiách poskytla svoj názor na to, že je veľmi dôležité z pohľadu zamestnávateľa, aby si mohol vyberať z mnohých zamestnancov. Z celého kontextu vyplývalo, že obhajovala v podstate existenciu nezamestnanosti s tým, že to zrejme jej pomáhalo nejakým spôsobom ľudí organizovať a držať. Čiže to, v čom sa vlastne nachádzame dnes. Teda tu si môžete dať záver na to, ako taký človek myslí na spoločnosť a na základe akých princípov(doslova vydieračských) organizuje svojich zamestnancov. Ten kapitalizmus z nás skutočne robí všetkých bláznov.
Dnešná podoba veci okolo nás je len logické vyústenie kapitalistických chýb a nie je to žiaden socializmus. Dnes žijeme v spoločnosti, v ktorej
- Moc má niekto, koho ani nevidíme a o kom ani nič v podstate nevieme
- Jedinou témou, o ktorej dokážu naši politici hovoriť ako o mechanizme eurofondov, ktoré sú riadené zhora. Už v článku som naznačil cielenú manipuláciu ohľadom tohto mechanizmu a je tam aj odpoveď na Vaše konštatovanie ohľadom socialistických nástrojov, ktoré bránia ich čerpať. Viete, iba ekonomicko-riadiaci analfabet môže brať tento nástroj ako reálnu pomoc ekonomike. Alebo egoistický ochranca kapitalizmu. K tomu ešte dodám, že ak nám niekto chce skutočne pomôcť, prečo nám rovno niečo nedá, ale najprv zoberie od všetkých a potom prerozdeľuje cez štátnu byrokraciu a len niektorým? O skutočných číslach využívania som písal, aj keď sa to môže nejakým zázrakom meniť. Ide o nástroj, ktorý len devastuje a brzdí spoločenský rozvoj. Kapitalistické zlodejské nástroje slúžiace na rozvrat spoločnosti sa začínajú dotýkať aj Vás a vy sa to snažíte zastaviť a potom bez rozmýšľania mixujete kapitalizmus so socializmom.
- Žijeme v dobe, keď všetky naše veľké podniky sú v rukách dlhodobo zlodejsky naakumulovaného kapitálu alebo v rukách ľudí, ktorí sa absolútne nemuseli ničím zaslúžiť o ich rozvoj a vznik? Ak by ste mal aspoň malé skúsenosti s reálneho fungovania medzi ľuďmi ako jeden z nich, vedel by ste, do čoho taký mechanizmus tlačí fungovanie. A práve celé kapitalistické nastavenie je tomu podporným článkom. Teda netrhového, neslobodného a doslova diktatúrneho správania. To je pre Vás ale podľa Vašich mixov niečo ako Španielska dedina.
- Žijeme v dobe, keď máme nulové možnosti vplývať na našu ekonomiku. Dokonca aj tá malá v podobe intervencie na devízových trhoch, ktorá mohla aspoň krátkodobo ovplyvniť export či import príchodom eura zanikla. Máme nulovú možnosť niečo zlepšiť a základný atribút, ktorý musí mať politik, je poslušnosť voči “neviditeľnej ruke trhu“. Nie trhu o ktorom tzv. liberáli vedia teoreticky spievať a písať milióny ódy na kapitalizmus. Kapitalizmus má s takýmto trhom tak málo spoločného, ako blcha so slonom.
Máte už aspoň trochu predstavu čo je to v skutočnosti kapitalizmus a k čomu vedie ľudí?
Ešte by som sa zastavil pri inflácii, keďže ja som naznačil, že je logickým sprievodným javom dnešného spôsobu fungovania peňažného systému a vy s tým máte trochu problém to pochopiť. Keďže podľa toho čo píšete veľmi málo tušíte o tom, ako peniaze fungujú, skúsim na to dať malé vysvetlenie.
Aj keď sa nám snaží kapitalisticko vyformované okolie nahovoriť o zložitosti tejto problematiky, dúfam že uznáte aj vy, že základný dôsledok inflácie je to, že množstvo peňazí v systéme rastie rýchlejšie ako množstvo tovarov a služieb. Môžu byť aj iné príčiny. Niekedy ľudia držali peniaze pod vankúšom a tie sa automaticky nepoužívali, teda znižovali peňažnú masu a vplývali na ceny na základe trhového pôsobenia(keďže sa zrejme považujete za liberála, dúfam že pôsobenie funkcie dopytu a ponuky aspoň teoreticky máte zvládnutú) Jednoducho ak máme v systéme 10 korún a všetky tovary a služby predstavuje 10 chlebov, vznikne asi cena 1 koruna za jeden chlieb aby sa mohol cyklus raz otočiť. Ak je tých korún 100 a to pri nezmenenom množstve, tak tá cena bude zrejme 10 za chlieb. Teda ak sa množstvo peňazí v takom minisystéme zvýši desaťnásobne, pri nezmenených iných faktoroch, asi aj ceny stúpnu desaťnásobne. Určite v malom môžu vplývať aj iné malé atribúty, jeden príklad som spomenul. Na chápanie tejto súvislosti v trhovom mechanizme musí určite postačovať zvládnutie základov matematiky základnej školy a minimálne ekonomické rozmýšľanie. Samozrejme nemám na mysli to ekonomické rozmýšľanie, ktoré hovorí aby si myslel len na seba a snažil sa na úkor iných prežiť a teda ťa tlačí do mnou spomínanej psychickej poruchy alebo kapitalistickej deformácie, ktorá ničí okrem toho človeka aj jeho okolie. Mám na mysli zvládnutie základných princípov fungovania trhu a tú spomínanú matematiku základnej školy.
Náš peňažný systém funguje na dlhu. Množstvo peňazí v systéme je totálne závislé od toho, koľko si subjekty od bánk požičajú. Nie je v skutočnosti absolútne kontrolovateľné(alebo len veľmi málo a teórie to pripisujú zopár tzv. nepriamych nástrojov, ktoré v dnešnej dobe v skutočnosti majú dovolím si tvrdiť skoro nulový efekt) a je ponechané napospas povedzme takémuto trhu alebo prostrediu. To si vy zatiaľ vôbec neuvedomujete, avšak snažím sa povedať ako to je v skutočnosti s touto problematikou. To vám musí aj hovoriť, čo spôsobuje infláciu. Ja tu teraz nespomínam úroky, za ktoré banky požičiavajú a ktoré zjavne nepodliehajú žiadnej súťaživosti a spôsobujú obrovské bohatnutie niekoho. Ja len vravím o mechanizme vzniku peňazí. Mechanizmus vzniku jej ceny, teda úroku je iná kapitola.
Je to dlhodobo nepochybne základný atribút vzniku tohto makroekonomického problému. Aj keď v dnešnej dobe, keď si niekto prispôsobuje a robí s prostredím v podstate čo chce, môžeme nájsť rôzne spôsoby vplyvu aj na tento ukazovateľ.
Kapitalistická deformácia spôsobuje, že sa vydáva množstvo kníh, ktoré sa snažia vravieť o inflácii a to bez zobratia si tejto najpodstatnejšieho a určujúceho problému. Dokonca Vám poviem taký príklad, keď som sa dostal k článku, ktorý bol asi tak veľký ako tento môj, a tento článok dokázal hovoriť o problematike inflácie v socializme. V systéme, kde sú zhora politicky určované mzdy, zhora určované ceny a zhora určované prakticky všetko, čo, ako a kedy bude vyrábať. Volá sa to centrálne riadenie aj keď dnes žijeme tiež v takomto spôsobe fungovania a to omnoho neefektívnejšom a nebezpečnejšom a iným spôsobom, keď ti zoberú všetko spred nosa a vysvetlia ti ako konajú v tvojom záujme. Ibaže inflácia je ponechaná napospas systému, ktorý som spomenul vyššie. Ako podporná literatúra k spomínanemu článku(inflácie v socializme) bola pridaná hŕba kníh. Nevravím že vtedy s týmto ukazovateľom neboli nejaké problémy, avšak je zrejmé, že globálne problémy ekonomiky sú úplne inde a takéto knihy sú nadhadzované na manipulatívne a demagogické účely. Viete si aspoň trochu uvedomiť k čomu nás tieto deformácie nútia? Že sa tu ľudia predbiehajú v snahe robiť z jednoduchých vecí čo najzložitejšie a robiť z niečoho vedu? Viete si uvedomiť, že v kapitalizme sa do éteru nepúšťajú knihy, ktoré by mohli ľudí viesť k podstate problémov? Videli ste niekedy zakázané knihy, ktoré už pred viac ako sto rokmi upozorňovali na to, čo sa v skutočnosti bude diať a upozorňovali presne na spôsob hospodárskej manipulácie so snahou o otupenie zmyslov a možností ľudí brániť sa? Chápete, že žijeme vo svete dezinformácií, snahe urobiť všetko čo najmenej priehľadné a takto dostať ľudí pod totálnu kontrolu? A chápete že ste skvelým príkladom aby som také niečo ukázal?
Je to v dnešnej dobe skutočne zložité a celý mechanizmu, ako som už viackrát načrtol nás tlačí do egoistického správania ak chceme prežiť. Preto chápať súvislostí medzi rozdielmi v kapitalizme a socializme môže byť zložitejšie a rôznou dezinformáciou sme totálne zmetení. Preto na taký obraz o rozdieloch medzi nimi skúsim použiť nejaké ďalšie podporné argumenty.
Kapitalizmus v podobe, v ktorej sa vyformoval do dnešného zabijaka planéty vznikol viac ako sto rokov pred vznikom prvých socialistických ideí. Tie dal ako prvý do éteru Marx cez svoje teórie a jeho hlavným motivátorom bolo uvedomovanie(vlastné skúsenosti) si toho, čo je to v skutočnosti kapitalizmus a čo spoločnosti prináša. Už tento fakt musí naznačovať, kde je samotná socialistická idea z pohľadu slobody a spravodlivosti oproti kapitalistickej. To, že tento spôsob diktatúry možno niekto neskôr skúšal ako formu ovládania ľudí a nebolo mu umožnené sa rozvíjať, je debata o inom a zrejme v tej dobe sa bez podpory týchto kruhov žiadne socialistické idey nemali najmenšiu šancu presadzovania. Ja chcem načrtnúť, čo tlačilo Marxa k rozvíjaniu socialistických myšlienok.
Videl ste niekedy nejaké schôdze vlád z obdobia socializmu? Videl ste to nadšenie ľudí, pozitívnu energiu, ktorá odtiaľ išla? Teda pozitívnu oproti tým dnešným.. Chápete čo so spoločnosťou robí už len to, že ľudia nemusia jeden druhého oberať o majetky, vydierať a zdierať svojich blížnych aby mohli prežiť a že dostanú to, čo im skutočne patrí? Chápete, že celá spoločnosť dostáva pozitívny impulz? Ja neberiem že to malo svoje problémy, avšak s tými dnešnými je to nepochybne nemožné porovnávať. Jednoducho nálady v spoločnosti sa nepochybne premietajú do všetkých článkov a to počnúc tých najvyšších a keby ste mal aspoň trochu predstavu o čom je riadenie(keďže dnešný kapitalistický spôsob fungovania Vám to zjavne neumožňuje spoznať), tak by ste chápal, že dobrá a prajná atmosféra je základ akéhokoľvek spoločenského progresu. A ta to sú potrební v prvom rade spokojní ľudia, ktorí si môžu zabezpečiť svoje potreby na normálny život.
Socializmus nedostal šancu o rozvoj smerom, ktorý by znamenal jeho presadenie. Niekto ho chcel dať dole a využil na to svoju moc a obrovské manipulátorske možností. Ja chcem len aj takými podpornými vecami ukázať, kde je v skutočnosti socializmus oproti kapitalizmu z pohľadu slobody, spravodlivosti a reálnej šance na pozitívny a reálny rast celej spoločnosti. A uvedomujem si aj jeho demotivačné chyby..
Dnes na podporu chorého systému kolujú rôzne vtipy a je vidieť rôzne snahy o jeho udržanie.
Prvým z nich je fakt, že bez finančných žralokov by neexistovali možnosti na veľké investície a projekty. Na jednej strane už je tu aspoň potvrdené ako je to s našou terajšou slobodou, a že je to vlastne diktatúra určitých kruhov, ktoré si cez ekonomické nástroje dokážu robiť so spoločnosťou čo chcú. Na druhej strane poviem len to, že ak by ľudia dostali to, čo im patrí, čo by to znamenalo napríklad pre cestovný ruch, zvyšovanie zamestnanosti v ďalších odvetviach atd atd. Vám to asi nič nevraví, avšak aj taká maličkosť, môcť si dovoliť relax, dovolenku, ako musí vplývať na celkovú pozitívnu energiu a zlepšenie vzťahov v celej spoločnosti. V neposlednom rade čo už len fakt, že ľudia dostanú zdroje na život bez toho aby sa museli niekomu poklonkovať a dostanú ich toľko, že si môžu dovoliť žiť, znamená s pozitívnou energiou a náladou v spoločnosti nám ukázali rôzne fakty zo socializmu. Čiže tento vtip je zaujímavým žartom, ale aspoň potvrdzuje to, čo je to v skutočnosti kapitalizmus. Zdroje sú cez jeho zaujímavo nastavované nástroje ľuďom zobrané a to je spôsob ako vznikajú títo žraloci, ktorí z posledného chcú argumentovať svoj prínos pre spoločnosť. Pri pozitívnejšej a slobodnejšej atmosfére majú aj ľudia k sebe bližšie a dokážu spoločne organizovať a robiť veľké projekty. Určite na to nepotrebujú mechanizmus, ktorý ich oberie o všetko, vytvorí nejakú investíciu(samozrejme za účasti otrokov a otrockého fungovania gulagov) a potom vysvetľuje aký má prínos pre spoločnosť. Ale je tu aj vidno nulovú možnosť na nejaké spoločenské projekty, ktoré by mohli byť prospešné pre všetkých a za cenu akú reálne majú, pokiaľ nad nami bude celá schéma finančných žralokov alias záchrancov. Čiže pokiaľ sa kapitalizmus nevymení za niečo fungujúce v prospech ľudí. Našich žralokov určite poteší, že v rámci projektu kooperativizmus a budúcich príprav procesu transformácie sa predbežne skutočne počíta, že tieto zdroje sa predsa len budú používať na podporu veľkých investícií. Avšak takých, ktoré budú slúžiť ľuďom. Podporu vzniku kooperácií a podobné srandy. Teda takým spôsobom skutočne pomôžu ľuďom, ale nie žralokom ako je tomu dnes. Tí nech si pekne žijú v mori, tu majú vládnuť ľudia.
Druhý zaujímavý vtip je to, že doteraz ešte nič lepšieho nebolo vymyslené. Ja chcem takýmito vecami naznačiť, že pravda je taká, že ešte nič horšieho a primitívnejšieho nebolo vymyslené. A že len existencia kapitalizmu bráni v rozvoji iných foriem spolunažívania a to zdravšieho, efektívnejšieho a lepšieho a ukázal nám to fakt, ako sa vyobrazil v spoločnosti socializmus a ako ho dokázali zhodiť s tým, že kapitalizmus je cesta k prospechu, napriek stáročnej skúsenosti z devastovaním celého prostredia. A že aj cez spôsob aký ste vy predviedol a je len dôsledkom kapitalistickej deformácie človeka, dokáže tento systém pretláčať svoje opodstatnenie.
Ďalšou snahou, ktorú som zaznamenal v poslednej dobe je cez rôzne náboženské inštitúcie tlačiť k presadzovaniu nejakých záchranných kapitalistických balíkov, ja som počul o ekonomike spoločenstva, ktorá chce navonok dať ľuďom opäť nejakú nádej, že v rámci kapitalizmu sa môžu uberať veci aj v prospech ľudí. To však nie je možné a ide len o snahy o udržanie trendov a moci a robia to cez inštitúcie, kde sa ľudia mnohokrát obracajú už v poslednej nádeji. Ekonomika spoločenstva môže mať pekné úmysly, avšak už len dlhodobá existencia tohto projektu a jasne zhoršujúca sa situácia všade kde kapitalistické chápadlá natiahli svoje záujmy, predpovedá napriek jeho dobrej myšlienke, nulovému skutočnému efektu na zlepšovanie. Kapitalizmus jednoducho má svoje príčiny nefunkčnosti a tie sa v rámci tohto systému vyriešiť nemôžu, aj keď sa dobré úmysly mnohých kruhov upierať nemôžu.
Ešte ma napadá jeden posledný, ktorým sa dnes pokúšajú rôzne sily presadiť udržanie chorých trendov a mne sa dostali do uší. Ten vravel, že ak by na zneužití vydávania peňazí nezbohatli títo, zbohatli by iní. Návrhom v kooperativizme pri kombinácii kooperatívneho fungovania bánk a spôsobe vydávania a kontrolovania peňazí do systému len štátnou centrálnou bankou chcem ukázať neopodstatnenosť aj týchto vtipov a že už dnes vieme nastaviť stopercentne čistý a poctivý finančný systém, založený dokonca na súťaživosti.
Ako posledný argument chcem povedať, že zdravý rozum vraví, že ak niekto dlhodobo iných oberá o zdroje, samozrejme má na fungovanie stále viac a iní stále menej a že ich oberá o slobodnú vôľu. Na pochopenie takejto veci predsa nie je potrebné chápať veľa veci, len je potrebné sa bez strachu pozrieť dnešnej realite do očí. A chcem aj uviesť, že za tieto veci nie je žiaden človek zodpovedný. Je za nich zodpovedný nastavený systém, ktorý tlačí ľudí do takéhoto chorého správania.
Celé čo som chcel naznačiť je to, čo je to v skutočnosti kapitalizmus a čo bol oproti nemu už samotný socializmus a vlastne prečo píšem o nevyhnutnosti úplnej zmeny systému.
Skúsim Vám dať teraz obraz o kooperativizme. Je založený na oprave peňažného systému, ktorého chybám vy síce absolútne nerozumiete, avšak v konečnom dôsledku spôsobí to, že budeme mať medzi sebou peniaze a nikto na nich nebude bohatnúť. To že to možné je, ja viem. A ak chcete vedieť aj vy, treba sa to snažiť pochopiť. V neposlednom rade som dal link na zástancov, aj keď som to v článku dal trochu na zlé miesto. Preto ešte raz..
Kooperativizmus je k tomu založený na spôsobe fungovania firiem, ktorý je bezkonkurenčne najlepší, najefektívnejší a najslobodnejší. Tlačiť ho bude jednoducho sloboda ľudí, pod ktorou vy síce vidíte mať pod sebou masu nerozmýšľajúcich a utláčaných otrokov, ale ja som v živote na základe mojich skúseností prišiel na to, že niečo iné je fungujúce. A že to nie len moje fantasmagorenie, dokazujú čísla a fungovanie kooperatív počas viac ako 50 rokov....
Ešte k tomu Vášmu tzv. liberálnemu pohľadu na etatizmus. Viacerí mi pri mojom prvom návrhu(Slovanizmus) týmto Vašim spôsobom vyčítali neznalosť, chorobný etatizmus či hlúposť. Ten návrh bol robený možno skôr v túžbe o tlačenie na okolie hľadania riešenia. Týmto dnešným som ale presvedčený o jeho doslova neuveriteľnej opodstatnenosti(mám na mysli spôsob fungovania peňazí a firiem, v maličkostiach sa samozrejme môže meniť a je na to určite potrebná objektívna kritika ľudí, ktorí sa na veci chcú pozerať objektívne a nie len zo svojho krátkodobého subjektívneho prospechu) Ja som teda pevne veril, že týmto dnešným návrhom už aj ľudí ako ste vy, ktorí sa hrajú s pojmami trh, súťaživosť, liberálnosť, sloboda, demokracia či efektivita musím presvedčiť. Samozrejme ak to myslia úprimne a vedia čo tieto pojmy v skutočnosti znamenajú. Týmto článkom a aj týmto príspevkom sa Vám snažím trochu objasniť(aj napriek dosť ťažkej východiskovej pozície z pohľadu Vášho skutočného poznania reality či už v praxi alebo teoreticky) čo v skutočnosti kapitalizmus je, aké veci spôsobuje(nie je to Fico ani nikto iný) a aké veci môže v blízkej budúcnosti spôsobiť. Celkovo aj preto som z Vašich reakcií ostal spočiatku v šoku.
Viete, ak by som z pohľadu slobody(alebo liberalizmu) mal ohodnotiť kapitalizmus, etatizmus(alebo socializmus) a kooperativizmus, tak by to šlo práve v tomto pomere a najvyššiu slobodu mal kooperativizmus. Predsa ak je systém, o osude ľudí dokáže rozhodovať niekto koho vôbec nevidíme, má v rukách akékoľvek nástroje na ovládanie spoločnosti a je k tomu neuveriteľne neefektívny, automaticky oberá ľudi o zdroje, nehnuteľnosti, nedáva možnosť normálneho života, neexistuje väčšej diktatúry a neslobody. Trh je niečo, čo v tomto systéme má len formu na argumentovanie. Nemá nič spoločné z realitou. V socializme bolo aspoň tých ľudí, ktorí o niečom rozhodovali vidno a ľudia dostali to, čo po materiálnej stránke potrebovali. Aj keď nepochybne motivačná funkcia chýbala aj tam a dlhodobo prišli problémy avšak aspoň ten priamy kontakt a empatickosť, ktoré my máme v sebe vo všeobecnosti zabudované na vysokej úrovni, boli. Kapitalistické problémy sú ale oveľa horšieho rangu. Tento systém sa ináč ako okrádaním a zotročovaním rozvíjať zo svojho princípu ani nemôže. A na to aby ste to už len videl, keď to nedokážete pochopiť, treba len trochu otvoriť oči.
Kapitalizmus vo svojej podstate vytláča do popredia negatívne ľudské vlastnosti ako je nezáujem o svoje okolie, myslieť len na seba. Nemá žiadne znaky zvyšovania spolupráce, zefektívňovanie ekonomiky a je od svojej podstaty postavený na neuvedomelom zotročovaní.
Kooperativizmus je založený na myšlienke spolupráce. Samotná kooperácia sa musí jednoducho v rámci normálneho trhového prostredia presadiť. V systéme neexistuje aby niekto zbohatol bez reálnych špeciálnych daností alebo skutočne vyformovanej osobnosti a vyformoval okolie tak, ako sa to podarilo dnešnej oligarchii. Teda bude existovať na rozdiel od dneška súťaživosť. Už len zo svojho princípu budú ľudia tlačiť do rozhodovacích pozícii práve tých, na ktorých budú vidieť, že sú najschopnejší. To je predsa v záujme každého v rámci takejto organizácie. To je mechanizmus, ktorý potlačí tento systém do neuveriteľných dimenzií. To je mechanizmus, ktorý ako jediný pomôže aj ľuďom ako ste vy, aby v iných nevideli len nástroj na zbohatnutie a otrokov, ale partnerov na spoluprácu, vzájomné spolužitie a vzájomný rast.
Už ani neviem ako vám mám priblížiť podstatu celého tohto projektu, keďže som veľmi sklamaný z toho, ako môžete vravieť a vyčítať iným etatizmus a podporovať kapitalizmus. Ale hádam to pomôže aj Vám pri hľadaní podstaty vecí okolo nás a to, kde v skutočnosti smerujeme. A dá odpoveď na to, prečo ja vravím o kooperativizme ako o systéme, ktorým definitívne dosiahneme slobodu, demokraciu a tá sa bude dlhodobo len rozvíjať. To, o čom vy vravíte teoreticky, len si nedokážete predstaviť reálnu situáciu a teda ani zamyslieť sa nad princípmi kooperativizmu, tobôž nie kapitalizmu či socializmu.
Neodpovedal som úplne na Vaše dotazy, avšak je to kvôli tomu, že sa vyjadrujete k niečomu, čomu ani trochu nerozumiete. Ak sa má nejaký žiačik učiť násobilku, musí sa najprv logicky naučiť čísla a vedieť že jeden je menej ako dva a dva sú menej ako tri. Ak chce niekto pochopiť kapitalizmus a jeho dôsledky, musí najprv pochopiť fungovanie peňazí(druhou cestou je reálne poznať život z pohľadu normálneho človeka, čo vy ale podľa Vašich reakcii nemáte tiež ani trochu zvládnuté). Bez toho sa k veciam zbytočne vyjadruje a môže vypisovať aj knihy, aj tak k ničomu nedôjde. Potom si mýli liberalizmus s kapitalizmom, o socializme hovorí v súvislosti s kapitalizmom a jednoducho tára dve na tri. Vy ste mi dal dobrý dôvod na ukázanie takéhoto javu v spoločnosti, ktorý je síce v spojení s egoizmom a aroganciou základným atribútom pre riadiace funkcie v tomto systéme, ale je to len dôkaz o jeho nesmiernych, životu nebezpečných deformáciach.
Trochu som rozmýšľal nad článkom a určite sa dajú nájsť veci, ktoré nejakí ľudia môžu napadnúť. Možno v súvislosti s úrokovou sadzbou centrálnej banky a jej nulovému vplyvu na peňažnú masu v dnešnej dobe. Ekonomické teórie vravia niečo o nepriamych nástrojoch centrálnej banky na vplyv na tú masu a to je jednou z nich. Ja si však dovolím tvrdiť že v skutočnosti tie nástroje dnes nefungujú alebo len v minimálnej miere a to, že celý systém tlačí vytvárať čo najviac netransparentné prostredie, som naznačil pri inflácii. Samozrejme čím netransparentnejšie veci vyzerajú, tým viacej rozprávok sa dá písať. V súvislosti s úrokovými sadzbami centrálnych bánk a ich vplyvmi na ukazovatele sme toho dosť svedkami. Možno som sa zbytočne trochu viac dotkol médií. Teda protiargumenty neexistujú a čo je najhoršie, že vy ste ma presvedčil, že ak by som väčšine ľudí, ktorí sú tlačení do riadenia tejto spoločnosti pred očami hovoril o jasných defektoch kapitalizmu a ich viditeľných dôsledkoch a nemožnosti nápravy, oni by to nedokázali ani len pochopiť, nie ešte niečo riešiť. A viete prečo? Lebo sa k svojim funkciám dostali práve týmto Vašim spôsobom negovania a deštrukcie práce iných a nie snahy o skutočné zamyslenie sa nad realitou a okolím. Možno si takto skôr uvedomíte, aké fantastické možnosti môže priniesť sloboda, súťaživosť, či trh a aké obrovské dimenzie poznania života okolo seba môže priniesť kooperativizmus práve aj Vám. A už keď nemyslíte na seba a je Vám jedno či používate hlavu, skúste myslieť aspoň na Vašich potomkov, pretože v tom bahne sme úplne všetci a sme zjavne na jednej lodi.
Socializmus bol oproti kapitalizmu z pohľadu progresu ľudstva veľký krok vpred. Už len to, že ľudia dostanú to čo im patrí, vytvára obrovské predpoklady pre pozitívnu energiu a rast spoločnosti. Kooperativizmus k tomu rieši ďalšie veci, ktoré socializmus nemal podchytené. A tou sú súťaživosť, fungovanie trhového mechanizmu a jeho tlaku na celospoločenský rozvoj. Veci, ktoré má v sebe možno z teoretického pohľadu kapitalizmus zabudované, avšak dlhodobým pôsobením jeho primitívnych chýb v základnom operačnom systéme(spôsob fungovania peňazí) časom akúkoľvek šancu na ich fungovanie vytláča. Jedným z dôsledkov sú aj byrokratické nástroje, ktoré trápia už aj Vás. A snaha o uvedenie nového štátneho systému súvisí s nulovou možnosťou posúvať veci z pohľadu celej spoločnosti a všetkých ľudí v rámci kapitalistického zriadenia. Tam je jednoducho úplne slepá ulička a dá sa to vyriešiť len zmenou celého systému.
Ohľadom ďalších tiež trochu negatívnejších reakcií na článok určite v smere snahy o zlepšenie. Dôvod tohto pokusu o argumentáciu bolo ukázanie rozdielov medzi kapitalizmom a kooperativizmom. Dúfal som, že si tým možno lepšie uvedomíme skutočné fungovanie a smerovanie dnešného systému a prečo je kooperativizmus skutočným dlhodobým riešením. Nepodarilo sa mi to a preto dúfam, že ešte zabudovanie určitého pohľadu na to, kde sa z pohľadu slobody a spravodlivosti nachádza socializmus oproti kapitalizmu, dokážem lepšie povedať čo je to kooperativizmus. V neposlednom rade niektorí diskutujúci potvrdzujú, že nestačí veci uviesť v bodoch, ale je potrebné vedieť a skúšať vysvetliť ako a prečo práve takto a preto som to skúsil touto cestou.
Tento projekt je priamo rozbehnutý už niekoľko mesiacov a dospel do svojej záverečnej podoby vízie. V mojom prípade sa k tomu zakladá na mojom osobnom presvedčení o správnosti jeho smerovania na základe dlhodobých pracovných skúseností z rôznych oblastí ako aj športu o správnosti tejto vízie pre dlhodobý rozvoj všetkých.
Tento projekt sa preto nedá zastaviť spôsobom akým bolo predvedené v tejto diskusii. Tento spôsob a závery z neho môžu byť len ako dôsledok kapitalistickej deformácie ďalším podporným bodom pre jeho akútnu opodstatnenosť. Jeho záverečná podoba je totižto dlhodobo pripravovaná a formovaná a nie je to len akýsi výbuch momentálnych nálad.
Ako ďalší podporný argument na tento projekt chcem uviesť čas, ktorý prešiel od uvedenia článku na tomto webe s Vašimi komentmi. Chcem to uviesť ako dôkaz, že samotný čas a čakanie neprivádza a netlačí ľudí k nejakému zamýšľaniu sa, prípadnej sebareflexie. Čakať, že systém je taký zlý preto, lebo sú ľudia zlí a oni sa musia zmeniť, je len ďalšou snahou o pokračovanie zaujímavých trendov a smerovania. Čiže je nevyhnutné, aby veci ľudia menili systémovo a takto sa liečili deformácie Vášho typu(smerované Lidhjovi).
Ak niekto vie, ako fungujú peniaze a ako sa dajú tlačiť a udržiavať chod systému do nekonečna, musí tiež chápať opodstatnenosť týchto snáh. Systém sa sám od seba nezrúti. Len privedie ľudí a celú spoločnosť do väčšieho nešťastia. Poprípade si to ľudia, ktorí ho držia nejakými nástrojmi nasmerujú do iných foriem manipulácie a zotročovania, ktoré už skutočne môžu znamenať zánik mnohých civilizácií.
Tento projekt nemôže byť zastavený ani prípadným výskytom názorov v smere extrémizmu, čo dnešné okolie v súlade s mnohými nástrojmi môže produkovať a snažiť sa nejako manipulačne argumentovať. Ja totižto za extrémizmus považujem snahu o nevidenie reality života okolo seba, následné ničnerobenie a ponechanie osudu v rukách kruhov, o ktorých máme dosť malú predstavu.
Čítal som jednu dobrú knihu od Dalajlámu. Ten vraví, akí sme všetci pre spoločnosť dôležití. Aj negatívne a deštrukčne zameraný človek je určite pre spoločnosť prínosom a treba si ho vážiť, pretože môže konať v nevedomosti. Chcel som ukázať, že to dnes na základe vytvárania rôznych spletí dezinformácií možné je. Nepodarilo sa mi v článku vysvetliť v čom je podstata celého tohto projektu a prečo je aktuálny a skutočne reálne riešiaci dnešné problémy, ktoré sú obrovské. Ak sa mi to pomocou Vás, Lidhja, teraz aspoň trochu podarí, opäť sa potvrdí, že si skutočne musíme vážiť jeden druhého a že všetci máme nejaké úlohy. V takom prípade veľkou mierou pomôžete v napredovaní tohto projektu.
Vedzte, že nie je jednoduché ani pre mňa niekomu takéto veci a takýmto spôsobom hovoriť a aj ja na to potrebujem žalúdok. Možno aj takýmto spôsobom priblížim skutočne momentálnu opodstatnenosť takéhoto spôsobu rozprávania sa s Vami.
Ja Vám samozrejme nedokážem dať výsledky priameho fungovania takéhoto projektu alebo systému. Ja sa Vám môžem skúsiť vysvetliť prečo je tento spôsob vzniku peňažného systému zárukou jeho fungovania pre ľudí a nie proti ľuďom, avšak vy nemáte ani potuchy v čom je ten dnešný chybný, potom je to ťažko.
Ja sa Vám môžem skúšať vysvetliť, že niet efektívnejšej formy spolupráce ako na základe demokracie. A ak neveríte tomu, že tomu na základe mnohých skúseností verím a viem, dať Vám podľa mňa stopercentné dôkazy že to tak je.
Ja Vám môžem skúšať vysvetliť a dať tisíce argumentov, že kapitalizmus vlastne ani zo svojej podstaty fungovať nemôže. Že ak oberáte ľudí o zdroje a tie sa nevracajú do systému, kolaps a zotročenie prísť vlastne musí. A že sú na to v histórii aj veci a fakty, ktoré to potvrdzujú. Že niet inej cesty pre tento systém ako oberanie chudobných a dávanie bohatým. Že dnešná byrokracia je len logickým vyústením a že niet žiadneho východiska z dnešnej situácie v rámci kapitalizmu. Že za posledných niekoľko sto rokov určite ľudia nežili v primitívnejšom a nelogickejšom spôsobe fungovania. Vy však máte spomínanú chorobu a tie fakty ani počuť nechcete. Radšej sa budete klamať a ťahať všetkých do záhuby.
Spôsob fungovania kapitalistických firiem v spojitosti z byrokraciou nastavenou zhora, hypotekárnymi väzeniami, vytvorenou nezamestnanosťou, nepoctivými a kedykoľvek vytlačiteľnými peniazmi totálne spôsobuje brzdenie celospoločenského vývoja a v takých firmách nemôže v skutočnosti napredovať ani riadenie, efektívne využívanie a rozvíjanie manažérskych stratégii a vlastne nič, keď vy to nechcete počuť. Že samotné štátne vlastníctvo dávalo spoločnosti zjavne viac, aj keď tiež s prvkami demotivácie a neefektivity.
Ja sa Vám môžem snažiť vysvetľovať že kapitalizmus nemá s trhovým prostredím absolútne nič spoločné a že práve týmto návrhom ho môžeme dosiahnuť a vytvoriť podmienky pre celospoločenský rast.
Vaša choroba je dosť bežná a dostať Vás z nej môže len Vaša snaha o spoluprácu v spojitosti s ostatnými. Že si tu vytvoríme súťaživé a férové podmienky ako jedinú šancu na celospoločenský dlhodobý rast a vy sa dostanete medzi ľudí ako rovný s rovným, pretože Vám to zjavne chýba.
Nakoniec zdravo rozmýšľajúci jedinec vidí v čom žijeme. Nevidí len ten, koho ťahá egoistické klamanie samého seba alebo skutočne vysoký stupeň psychickej poruchy. To tiež naznačuje aké nebezpečenstvo nám hrozí. A to úplne všetkým.
Jeden z diskutujúcich Vás označil za ľudoopa. Mne sa to tiež osobne veľmi nepáči, ale skúste pouvažovať, či snaha o slepú bezhlavú obranu tohto spôsobu života, ktorý človeka núti sa k sebe správať ako hyena k hyene nemá trochu s takým spôsobom života ľudí z histórie niečo spoločného.
Ja Vám môžem dať tisíce indícií že to čo píšem má svoje opodstatnenie z akéhokoľvek pohľadu, či už z histórie alebo súčasnosti. Môžem Vám vravieť o mojom stopercentnom presvedčení na základe mnohých skúseností a pridať v podstate jasné dôkazy. Že som to ja, kto sa snaží o slobodu, poctivosť, hospodársky rast a šancu na život pre všetkých a ste to vy, kto podporuje zlodejstvo a klamstvo. Avšak používanie toho zdravého rozumu u Vás ovplyvniť neviem. Je však dobré že ste sa so svojim pohľadom ozval, keďže ľudia majú vravieť čo si myslia a iba tak sa môžu veci skutočne pohýňať. Ja to mám tiež vo zvyku a preto moja odpoveď je tiež priama a teda ponúkam Vám riešenie v smere pomoci Vám a všetkým naokolo.
Tento projekt sa z mojej strany môže ukončiť buď že sa mi stane nejaká nešťastná náhoda, alebo predstavením vízie a spôsobu transformácie a vyčerpaním mojich akýchkoľvek možností o maximálnu snahu o jej presadenie. Jednoducho tým, že si ľudia budú môcť vybrať medzi zjavným klamstvom, falošou, podvodmi, zotročovaním a reálne zargumentovanou cestou za slobodou, spravodlivosťou, čestnosťou a celospoločenským rastom v smere učenia sa jeden druhého rešpektovať, jeden druhému pomáhať a jeden druhého dopĺňať.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2013-12-03 08:58:15 4e630d08
Statny? Teda niekto ma bude okradat? Dakujem, nie, to mam uz teraz
ccf # GysoVewo42
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-12-05 07:48:13 59ad5076
Myšlienka rušiť štáty je veľmi zaujímavá a samozrejme dá sa argumentovať mnohými faktami ako sú teórie výhod medzinárodného obchodu, výhod čo najväčšieho priestoru pre vzájomnú spoluprácu. Veď v podstate dnes sa k tomu speje, akurát že na základe direktív a centrálnych rozhodovaní o alokácii, o rozdeľovaní zdrojov atd. Určite sa to ani Vám nepáči, veď to celé ničí spoločnosť.
Dokonca nemôžeme spochybňovať ani fakt, že Euro ako projekt je veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá by mohla ľuďom takýto priestor vytvárať. Veď predsa spoločná mena ruší mnohé zbytočné prekážky a pomáha k vzájomnej výmene.
Celý dnešný projekt spájania sa a rušenia takýchto prekážok obchodu je však robený v určitom systéme, ktorý funguje roky a má v sebe zabudované chyby, ktoré vytvorili obrovské rozdiely medzi ľuďmi, vytvorili priestor pre totálne otrockú a neefektívnu spoločnosť, ktorá nemôže pri pokračovaní tohto systému za žiadnych okolností napredovať v smere pre skutočné potreby ľudí, rozvoj ekonomík, rozvoj podmienok na normálny život a rozvoj vzájomnej spolupráce, ktorú by ste aj vy určite chcel vytvoriť rušením štátov(teda neexistencii nejakého štátneho systému ale vytvorením určitej z Vášho pohľadu slobody, ako chápem Váš koment).
V dnešnej podobe rušenie štátov neznamená nič iné ako dať celú spoločnosť pod úplnú kontrolu skupín ľudí riadiacich tento systém. Systém, ktorý pre potreby ľudí ako som už spomínal fungovať na základe jeho chýb ani nemôže a funguje iba na totálnu devastáciu života, rodiny a všetkých normálnych a prirodzených vecí, ktoré by mali byť v súlade s rozvojom celej spoločnosti.
Nový štátny systém preto, lebo niet iného východiska ako z tejto otrockej myšinérie odísť a urobiť poriadok v rámci nášho štátu. Odísť od Eura, odísť z politického diktovania atd atd.
Nový štátny systém preto, aby sa ukázalo, že problém je v jeho fungovaní. Nie je problém samotná únia. Ale to, v akom štátnom systéme funguje, aké veci spôsobil a aké ešte spôsobiť môže.
Nový štátny systém preto, lebo vieme dobre o chybách toho dnešného a môžeme nastaviť taký, ktorý zabezpečí všetky prirodzené potreby ľudí a všetko to, čo nám bolo sľubované pri prechode na ten dnešný, akurát sme si neuvedomovali, že aby vôbec v ostatných krajinách mohol fungovať, nevyhnutné bolo vycicať aj nás, obrať o možnosť na život. Takže sme sa stali len prostriedok na jeho pokračovanie fungovania inde.
Nový štátny systém preto, aby sa ukázalo kde tlačí topánka ten dnešný.
A potom, ak si urobíme poriadok u nás, zabezpečíme spravodlivosť a poctivosť, slobodu, podmienky na život pre všetkých, potom môžeme uvažovať o spájaní sa s inými a riešení nejakých rušení hraníc v záujme voľného obchodu, možno aj meny. Avšak ak aj tie iné krajiny budú organizované na poctivosti, nie podvodoch.
Nikdy to nebude fungovať v prospech ľudí, dokedy veci nebudú usporiadané na poctivých princípoch. Môžeme básniť o výhodách medzinárodného obchodu, spoločnej meny, voľného trhu. Kde niet poctivosti a spravodlivosti, niet ani nádeje na rast napriek akýmkoľvek teoretickým zdôvodnením ich výhod.
Nový štátny systém preto, lebo ten dnešný musíme vymeniť aby sme sa mohli niekde posunúť.
Nový štátny systém preto, lebo ten dnešný je založený len na okrádaní a práve tomu sa chceme vyhnúť.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-12-05 10:27:53 4e630d08
Uvedený "Projekt kooperativizmus" je prakticky neuskutečnitelný. "Prognóza budoucnosti lidstva" uvedená ve stejnojmenném článku na: www.
dedej.bigbloger.lidovky.cz
, je mnohem pravděpodobnější.

Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-08 17:49:04 b2d18683
Dobrý deň pán Dedej,
Ďakujem za možnosť prečítať si zaujímavé články. Obsahujú veľa dobrých a zaujímavých informácií. V prognóze je zjavná snaha o riešenie problémov a v podstate o to, aby sa presadzovala spravodlivosť. Ak som správne pochopil Váš zámer alebo snahu, tak je to v presadzovaní pravidiel na celosvetovej úrovni. Zjavne dobre nastoľujete príčiny dnešných problémov. Finančný systém a fungovanie peňazí.
Ja som jednoznačne zástanca inej cesty. A to takej, že sa pozrieme na to, čo sa stalo v našej krajine za posledné roky a urobíme poriadok tu. Podľa mňa jednoducho napravovať príčiny problémov na globálnej úrovni možné nie je. Ak niečo nefunguje na lokálnej, nemôže ani na globálnej. K tomu si myslím, že takéto snahy o globálne riešenia sú zjavne ovplyvniteľné a môžu byť zneužívané rôznymi spôsobmi ľuďmi, o ktorých sa aj vy zmieňujete.
Ako prvý príklad Vám dám menu. Vy navrhujete v dnešnej dobe jednu globálnu menu a vlastne je možné že sa o táto vec rôznymi trikmi aj rieši. Avšak okolnosti jej fungovania či vzniku sú zahalené do takých tajov, že môžeme sa len tešiť čo zase z toho vyjde. O jej komplikovanosti ani písať nechcem.
Pri riešení problémov finančného trhu som u Vás videl snahu o to, aby bolo možné všetky transakcie a prevody peňazí kontrolovať. Určite zaujímavá myšlienka, avšak vzhľadom na obrovské množstvo transakcií to úplne možné asi nebude. K tomu ten finančný systém má skutočne svoje chyby, ktoré zvrhli spoločnosť do dnešného stavu. A je potrebné tie chyby dať do poriadku. Tam ja osobne vidím základ nejakej snahy o riešenie.
Snahy o riešenie globálnych problémov prostredníctvom nastavovania celosvetových pravidiel môžu byť zneužívané aj z toho dôvodu, že mnoho ľudí, ktorí dnes na svete trpia kvôli týmto chybám, nemá šancu nejakého progresu z pohľadu vzdelania, možnosti čítania či následnému prístupu k informáciám(myslím že je to až 1/3 sveta, ako to spomínate). My ak chceme týmto ľuďom pomôcť, urobme si poriadok doma, odpojme sa od tejto mašinérie, ktorá funguje na ničení života iných a snažme sa nebyť spoluparazitmi a spoluvinníkmi utrpenia iných. Ak sa má nejaká krajina rozvíjať, tak to môže len na základe toho, že to pôjde od ľudí a oni si to zorganizujú podľa seba. Diktovaním a dávaním nejakých pravidiel len na základe toho, že my máme nejaké názory, to nikdy nepôjde. Pôjde to len umožnením slobody a to je jediná cesta k prospechu spoločnosti. Iba tam sa vytvára priestor pre vytváranie aj spolupatričnosti a vytváranie pocitu celospoločenskej zodpovednosti. Tak u nás ako aj všade na svete. Preto skúsme oslobodiť sami seba a to môže fungovať aj ako pomoc iným.
Nemôžem teda súhlasiť s Vaším postojom k spôsobu riešenia a to len z dôvodu, že takýmto štýlom sme sa k problémom dostali a takýmto štýlom sa z nich nedostaneme. Preto si ja myslím, že sa musíme snažiť urobiť si poriadok doma a iba takto môžeme pomáhať aj inde. Nie je to až také ťažké. Stačí sa pozrieť realite a faktom priamo do očí. Nie je to niečo čo si vyžaduje nejaké nadľudské schopnosti. Je to zjavne v súlade aj s Vašou teóriou vševývoje. Možno sme v bode, keď si musíme prestať klamať a to je jediná cesta k riešeniu. Teda ja si myslím že inej niet. A potom projekt kooperativizmus je bezproblémovo uskutočniteľný.
Nepochybujem, že zavádzanie takéhoto niečoho bude zložité a ak by k tomu nastalo, bude si to vyžadovať veľkú podporu ľudí, lebo samotný dnešný marazmus je veľmi veľký. Avšak určite nie nerealizovateľný. Ak vy vidíte nejaké body ktoré sú problematické pre ktoré by projekt nebol podľa Vás uskutočniteľný, môžete ich povedať. Kritika je potrebná a môže len ukázať na prípadné nedostatky.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2013-12-09 13:13:09 4e63bb79
loading...
Ešte pred akoukoľvek aktívnejšou snahou o vytvárania spôsobu transformácie a pokusu o vytváranie tímu k tomuto projektu som chcel uviesť niekoľko základných atribútov a bodov prínosu demokraticky riadených firiem(kooperatív resp. družstiev) pre celkový ekonomický a spoločenský priestor. Sú uvedené v článku na mojom blogu http://stanislavjurcisin.blog.sme.sk/clanok.asp?cl
=347880&bk=9110.
Projekt sa momentálne skladá z bodov buď navrhnutých množstvom odborníkov v menovej oblasti alebo dlhodobo fungujúcich a zaužívaných a preto v tomto štádiu sa nejaké faktické body na protiargumentáciu a možné zlepšovanie a napredovanie zrejme nájsť nedajú. Dúfam že sa veci pohnú pri ďalšej, už konkrétnejšej snahe.

Stanislav Jurcisin # LimoGage46
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-01-31 11:07:54 4e634d78

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Výstava obetí súčasného ... 6 Pyrotechnik casovanych min # CacaPefo48
Porieseny "diplomat" v Rusku 5 Kanagon # TocuCoka53
Fico nalozil Lipsicovi ako malemu ... 33 Sme ro D # HybeNywi38
Online petícia Britov môže byť sfal... 6 KADER # NifaKiwe47
Sametovy podvod - bez nas o nas 1 Jirka # QejeFuje13
AKO PUTINOVYCH 200 RUSOV NAMLATILO ... 18 Traktorista # MiwoXibi68
Ako si pravicový politik nechal naloži... 2 Kali # TedoJasy48
Hliadky vo vlakoch a hliadky rodicov 14 Abdul # WodyRisi01
Peter Stanek - Globálna kríza a ... 2 Slovak # KohiRyxy16
Peter Staněk: USA chcú odstaviť EÚ ... 21 Slovak # KohiRyxy16
Ked lovec sarlatanov nelovi 10 Abdul Kabel # LoloXydo44
Kapitalizmus vo Venezuele zlyhava 3 Coca-cola z Venezuely # CiveXeny45
Komunisticke prasata 20 Dejv # MyjeDini41
Good idea - ako ojebat Slovakov o 80 ... 3 Ocean a zahrada # PoqaRyno15
Ondrej Durica - Testo_steron pre ... 29 Sledge Hammer # CiguLaha56
Pracujeme aj zadarmo, bez nároku na vo... 3 Vaclav Havel # JydeMoma88
DOLEZITE:CENZURA NA DOLEZITE.SK 54 qqq # SekuDuta03
Štúdia potvrdzuje, že sexistickí mu... 6 lisa22 # HoxiDuna67
verejná reklama na sektu priamo od ... 7 oscarrasco # WyfuDedy01
Marián Kuffa referendum 4 Ladislav J # QugeLohe51
Odluka cirkvi od štátu... 4 Oscar # PaweFixi66
Projekt kooperativizmus 1 Stanislav Jurcisin # LimoGage46
zákaz sekty hare krishna na slovensku 17 peter # DugoHuro61
Hlavolam Bitcoin 33 Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Projekt kooperativizmus 7 Stanislav Jurcisin # LimoGage46
Máte právo oslavovať v uliciach ... 10 SocialMaster # TymaMoxo37
Stupídne reality show - (mediálna ... 2 MrProper # JewuQowo48
Chaos bločkovej lotérie 1 Jan Jedlicka # LykeHihy95
Bločková lotéria 8 Jan Jedlicka # LykeHihy95
Slovensko bez politikov fantázia, alebo... 6 Jan Jedlicka # XebiFaxe41
hrdina Daniel (†35), ktorý zahynul v ... 10 Jan Jedlicka # LykeHihy95
Povodne 14 Jan Jedlicka # LykeHihy95
1 |

Vytvor nové vlákno  

Back
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0751 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage