Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rusové byli šokováni, když k nám přijeli


Rusové byli šokováni, když k nám přijeli


"Putin svým agresivním chováním směrem na Západ probouzí spícího tygra. Všechny evropské země, které se cítí tímto jednáním ohroženy, a to nejsou jen země bývalého sovětského bloku, ale i severské země, posilují své vojenské rozpočty,"

Podle bývalého politika a vysokoškolského pedagoga Daniela Kroupy pro nás ruský prezident vykonal ohromnou službu tím, že nás probudil ze sladkého spánku, že žijeme navěky v mírovém prostředí a nemáme se čeho bát.

Vladimir Putin oslaví patnáct let od svého prvního zvolení prezidentem Ruské federace. Jak hodnotíte jeho působení v čele Ruska, jak se podle vás tato země za jeho vlády změnila?

Když se rozpadl Sovětský svaz, ocitlo se Rusko v naprostém rozkladu, což se projevilo zejména v ekonomické oblasti. Velkou roli v tom hrál také rozpad politické moci. Ve chvíli, kdy se dostal Putin k vládě, už začalo určité období konsolidace, protože prezident Jelcin vytvořil silné hnutí složené převážně z úředníků. Ti vytvořili protiváhu jiné politické síle, která pokrývala celé Rusko komunistické straně. A Putin v této politice pokračoval, ovšem způsobem, který nakonec vede k autoritářským formám vlády. Dokázal konsolidovat moc, ale nedokázal konsolidovat demokratickou moc.

Došlo ke změně zahraniční politiky, když se dostal k moci Vladimir Putin?

Neštěstí Putina spočívá v tom, že hledal náhradu komunistické ideologie v bizarních geopolitických teoriích, které ho svedly na scestí. To scestí pro Rusko znamená roztržka s Evropou, s Evropskou unií. Tím vlastně Putin vydal Rusko na pospas skutečnému nebezpečí, které se týká jeho východní části. Místo toho, aby hledal oporu v Evropě proti rizikům jinde, tak si obsazením a připojením Krymu a rozpoutáním války na Ukrajině vytvořil na Západě pozici, kdy už mu nikdo z významných politiků nemůže důvěřovat, protože porušil platné smlouvy.

Někteří odborníci tvrdí, že Putin vrátil Rusům hrdost, protože rozpad Sovětského svazu vnímali jako ztrátu pozice světové velmoci, teď se dostávají znovu do pozice obávané a respektované země. Když Putin prohlásil, že největší katastrofa 20. století byl rozpad Sovětského svazu, nevnímají to zřejmě Rusové podobně? O tom, že Rusové politiku svého prezidenta podporují, svědčí přece i jeho rostoucí popularita doma.

Když jsem studoval v 60. letech střední školu, měli jsme učebnici ruštiny, která vyšla v Sovětském svazu. A tam jsme s údivem zjišťovali, že všechny významné vynálezy byly dílem Rusů nebo jejich sovětských pokračovatelů.

Mysleli, že jsou nejbohatší na světě

To byli nějací předchůdci Járy Cimrmana, ne?

Bylo to skutečně tak. Že žárovku objevil Edison? Nikoli, objevili to Rusové. A tak to bylo se vším. Uvědomte si, že celá jedna generace Sovětského svazu, tedy moje generace, vyrůstala v prostředí zcela odříznutém od informací ze světa a v představách, že Sovětský svaz je centrem světa, že je to nejbohatší, nejrozvinutější země, kde lidé mají nejvyšší životní úroveň ve světě.

Ruští turisté, se kterými jsme se občas setkávali v Československu, byli šokováni, že přijeli do země, která vykazuje známky daleko většího rozvoje, než na jaký byli zvyklí z Ruska. A ti nám zcela vážně vykládali, že se máme tak dobře, protože nám Sovětský svaz všechno financuje a že jsme tedy nevděčníci vůči Sovětskému svazu. Chci tím říci, že velká část ruského národa prožila obrovský šok, obrovské zklamání při zhroucení Sovětského svazu, kdy zjistili, že všechno, co si mysleli o světě, není pravda.

A Rusko z toho najednou vypadlo jako téměř rozvojová země, což z hlediska hrubého domácího produktu na hlavu platilo až donedávna. Putin skutečně konsolidoval moc a vysoké ceny ropy a plynu mu umožnily rozvíjet hospodářství. Ale při všem tom úspěchu je třeba říci, že stále ještě ruské hospodářství, když pomineme ropu a plyn, je s více než 140 miliony obyvatel na úrovni Itálie, což znamená, že Rusko má stále ještě co dohánět.

A místo toho, aby se Putin věnoval vytváření příznivých podmínek pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj Ruska, tak se pouští do nebezpečného dobrodružství.

Není to tak, že když se nedaří Putinovi rozvíjet ekonomiku, snaží se vytvářet obraz vnějšího nepřítele a utužovat si tak moc?

Je to jedno z vysvětlení Putinova chování. Už z jeho první kampaně víme od jeho blízkých spolupracovníků, že druhá čečenská válka byla vlastně součástí jeho předvolební propagandy. Ale používat tyto konflikty k posílení vnitřní soudržnosti není Putinův vynález, dělali to mnozí další diktátoři. Jenže je třeba si uvědomit, že svět se změnil a Rusko bude dneska čelit zcela novým světovým mocnostem a zcela novému uspořádání. Místo toho se Putin opájí bizarními geopolitickými teoriemi o Eurasii.

Myslíte si, že tato vize nemá šanci na úspěch? Do nové asijské banky se přece hlásí i některé evropské země, například Velká Británie.

Domnívám se, že samozřejmě může vzniknout nějaká úspěšná banka, ale k tomu, aby se Putin stal velkým ekonomickým hráčem, potřebuje docela jiné nástroje a jiné podmínky uvnitř země. V našem zájmu je, aby se Rusko zabývalo blahobytem doma a udržením míru navenek. Místo toho ohrožuje jak svůj blahobyt, tak mír ve svém okolí.

Kam může vést konfrontační politika Vladimira Putina? Nedostává Rusko do čím dál větší mezinárodní izolace, pokud jde o Západ? Jaké to může mít důsledky?

Když se podíváte na mapu a na hustotu obyvatelstva, uvidíte, že právě na jihovýchodní hranici Ruska je na jedné straně přelidněná Čína, která prochází neobyčejným ekonomickým rozvojem, na druhé straně je chudobná, řídce osídlená Sibiř plná nesmírně potřebných surovin a zdrojů. A to je to, co mám na mysli. Pro Rusko je samozřejmě mnohem důležitější hledat oporu v budoucích sporech, které bude muset nepochybně na té východní části řešit.

Jak hodnotíte Putina jako politika i jako člověka? Jak ho podle vás formovala léta v KGB, jeho zpravodajské hry pro budoucí roli v čele velmoci jako je Rusko?

Vladimir Putin není velký a významný politik, víceméně používá nástroje, které se naučil ve svém mládí. Je to mimořádná schopnost koncentrace moci, využívání propagandy a vytváření polomafiánských struktur namísto demokratických procedur. Takže z tohoto hlediska myslím, že Putin nepřinesl nic nového. Ale dlouhá stabilita, která v jeho patnáctileté éře působila, samozřejmě byla v mnoha ohledech blahodárná, protože lidé potřebují mít co nejvíce jasno o tom, jaký vývoj bude. Zkrátka a dobře lidé se naučili, co mohou od Putina čekat, a tomu se v Rusku přizpůsobili.

Je i pro nás Putin čitelný politik?

Prezident Putin pro nás vykonal ohromnou službu tím, že nás probudil ze sladkého spánku, že žijeme navěky v mírovém prostředí a nemáme se čeho bát. Putin svým agresivním chováním směrem na Západ probouzí spícího tygra. Všechny evropské země, které se cítí tímto jednáním ohroženy, což nejsou jen země bývalého sovětského bloku, ale i severské země, jako je neutrální Švédsko, Finsko a další, posilují své vojenské rozpočty. A dnes je na stole i otázka evropské armády, která už dlouhou dobu pospávala. I když až do roku 2017 nás podle plánu čekají jen společné jednotky rychlého nasazení, není vyloučeno, že se podaří na vyšší úrovni dosáhnout určitého propojení vojenských kapacit, kterými Evropa disponuje. A to je přesně to, co by si Putin přát neměl.

Ale nejsme ohroženi jen politikou Ruska, velké ohrožení naší civilizace přichází i ze Středního a Blízkého východu i Afriky v podobě Islámského státu a islámského radikalismu. Prezident Miloš Zeman volá po obnovení spolupráce s Ruskem, protože podle něj si bez účasti Ruska s touto hrozbou neporadíme. Souhlasíte s tímto názorem?

Jsem přesvědčen, že Islámský stát je nebezpečí pouze v případě, že se nenajde jasná politická vůle proti němu zakročit. Je to důsledek toho, že Obama stáhl americké angažmá ve zbytku světa a věnoval se vnitřní politice. Ve chvíli, kdy se na Západě probudí skutečná politická vůle, je likvidace Islámského státu spíš policejní záležitost než nějaký velký mezinárodně politický příběh. To, co komplikuje situaci, je konflikt vyvolaný Ruskem na Ukrajině. Kdyby toho nebylo, tak se samozřejmě dokážou světové mocnosti snadno dohodnout na tom, jaké kroky je třeba udělat k likvidaci Islámského státu a podobného nebezpečí.

Zeman doplácí na nezřízený způsob života

Miloš Zeman po jednání s ruským prezidentem Putinem v Moskvě prohlásil, že protiruské sankce budou do roka zrušeny. Jaký je váš názor na zrušení nebo zmírnění protiruských sankcí, když jejich důvodem byla anexe Krymu a porušení mezinárodních dohod ze strany Ruska?

V Evropě je mnoho obchodních zájmů, které budou prosazovat, aby se sankce při první příležitosti zrušily. Minské dohody jsou jen málo funkční a samozřejmě podstatou věci je anexe Krymu a obsazení východní části Ukrajiny. Já bych proto považoval zrušení sankcí za velikou chybu. Z hlediska České republiky se jedná o velice malé finanční objemy, které nás postihují. A Rusko si postupně začalo uvědomovat, že pokud svou politiku nezmění, bude na to doplácet.

Doplatilo na to i tím, že se oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě nezúčastnila většina evropských státníků. Jak jste se díval na to, že český prezident jako jeden z mála do Ruska jel, i když se nakonec nezúčastnil vojenské přehlídky, která byla považována za demonstraci síly?

Domnívám se, že se Miloš Zeman stal nevědomky nešťastným nástrojem manipulace Putinových příznivců, kteří mu pomáhali ve volební kampani a kteří ho dodnes obklopují. Nevěřím, že Miloš Zeman tady projevuje nějakou vlastní konzistentní politiku. Vždyť to byl přece on, kdo v sociální demokracii zlomil odpor proti vstupu do NATO. Pokud se pamatuji, v 90. letech měl z hlediska rizik, které se nás mohou týkat na Východě, jasno. To, že takovým radikálním způsobem obrátil, může být způsobeno i tím, že v důsledku nezřízeného způsobu života ztratil schopnost se podobným manipulacím bránit.Author: Daniel Kroupa # SupuXefa46
Rusko2015-05-1326
-
 16% ( 35 people voted )
+
Myšlienka z ruského fóra: "Liberáli veľmi radi vypočítavajú, koľko nás (rusov) stál Krym.
Nuž spomeňme si na 90. roky a spočítajme, koľko nás stáli liberáli..."
komous-z-USA # BynuWotu41
-
 64% ( 12 people voted )
+
2015-05-15 09:45:37 b2298220
Rotschildovska propaganda, uz to tu mame zase. Putin je zly ale Kapitalista je ludomil. Bytosti ako ty krmene papierikmi natalcene na ukor sveta. Co k tomu dodat. Ja na tvojom mieste by som si sral do gati pretoze za to co tu robis urcite BUDES sudeny a vyhovorka typu ja som nevedel za pacham zlo, bude ignorovana. Pre teba niet ani zajtrajskov ani buducnosti. Niet vacsej hanby pre zivot ako byt sluhom smrti. Uvedomujuc si ze nepochopis tuto spravu.

Mhhmmm # WeneGano43
-
 71% ( 14 people voted )
+
2015-05-15 09:50:30 c299d9f8
Ano,Danieli.

Najvetsi mafian Putin nepriniesol nic noveho.Uplne nic.Priniesol len odozvu najvetsej mafii sveta,skrytej pod znackou FED.

Daniel,bez sa opytat indianov ako to dopada,ked nie je dostatecna politicka vule..Chuj.

Ale neboj.Dolaru sa ide zakrutit krkom.Bude to tazky boj,ale vyde.A potom som zvedavy ,v akej mene budu vyplacat take kuy ako si ty.Vyzera to ze v remimbi..Ale vsak vam je to v podstate jedno..:}}}

harry # PahoLenu00
-
 65% ( 7 people voted )
+
2015-05-15 10:43:09 b229ea95
Citat takyto grc. To je neuveritelne. Nikdy som ZSSR a z neho vzniknute staty nemal rad, toboz komancov.
Dnes take spravanie ako komancovia predvadza Om(b)ama.
Este raz k clanku. Nech zije liberalasticka sionisticka demokracia...

konieczla # DysyTisi44
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-05-15 10:48:04 c36286a0
Dakujem za článok,, aspon viem že americkoritilezecký debilizmus nevyhynul, je stále medzi nami.
sines # NowyXali46
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-05-15 11:57:57 bcd239eb
V úvode som sa dočítal že rozhovor bol vedený s Danielom Kroupom. To mi ihneď vzalo chuť niečo od neho čítať. V zaniknutej partaji ODA bol podarenou dvojicou s Janem Kalvodou - výzorom stalinčíka v mladom veku, akoby mu z oka vypadol. Celá ODA sa vyznačovala mimoriadnou nenávisťou voči Slovensku vo všetkých oblastiach, akoby to bola ich hlavná politická náplň. To len na pripomenutie, aby sm vedeli, s kým máme tú česť. Budem sa preto držať iba obsahu nadpisu a reagovať naň. Nuž, Rusi boli šokovaní u nás minimálne dvakrát: Prvýkrát, keď tu prechádzali ako oslobodzovací (áno, trvám na slove oslobodzovací) front. To zúrila ešte svetová vojna. Pamätníci dodnes s úsmevom spomínajú na vojakov Červenej armády, ako po prvýkrát videli napríklad hodiny, ako skončili rozstrieľané zo šoku, keď z nich vyskočila kukačka alebo zazvonili. Drvivá väčšina z nich po prvýkrát videla civilizovaný svet, nie ako ten svoj "komunistický raj" vo svojej zaostalej krajine, ktorý tam mal existovať už včera podľa boľševickej propagandy. Potom sa sem vrátili po 23 rokoch už ako okupanti (áno, trvám na slove okupanti). To už prešlo skoro štvrťstoročia, ZSSR bola atómová veľmoc, ktorá lietala i do vesmíru. Radoví okupanti, pozmetaní z celej krajiny, však v mnohých prípadoch vykazovali podobné znaky zaostalosti zo šírej stepi. Dodnes sa smejem na príhode, ktorú mi rozprával známy: Keď sa vracal zo servisného zásahu z ústredne, našli mu pri pouličnej kontrole v auguste 1968 v brašni čiernu pištoľovú pájkovačku. Ihneď natiahli samopaly, vraj záškodník, ťerorist! Dokonca ho predviedli až na nejaký štáb, kde našťastie nekaký oficier už pochádzal z civilizovanejšej oblasti a všetko pochopil. Oni vôbec híkali nad všetkým a mali zakázané opustiť kasárne, aby toho moc nevideli. Šťastnú výnimku mali len dôstojnícki pucfleci, ktorí im vláčili kufre, keď oficier chodil so svojou bárišňou do mesta vo veľkom nakupovať. Úžasné bolo počúvať historky ľudí, čo voľakedy dostali za odmenu od ROH dovolenku v Sovietskom zväze. To bol kabaret lepší než na Silvestra! Dnes sme už opäť ďalej, ale keď šiel známy z firmy pred piatimi rokmi na Ural kvôli nejakému projektu, spomína, ako museli všetci vystúpiť z autobusu na drevené uhlie a trochu mu pomôcť do kopca. Rusko je skrátka stále samé prekvapenie a krajina neobmedzených možností. Vlastne, neobmedzenej studnice úsmevných historiek.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 14 people voted )
+
2015-05-15 12:38:09 d425402c
loading...
Pande, bol som v Rusku minulý rok. Celá tá bieda nás Slovanov spočíva v nedodržiavaní pravidiel, klamaní, osočovaní, podvádzaní, kradnutí a prístupu: to stačí, to tak môže ostať, to nikto neuvidí. Do Ruska som sa tešil, prišiel som sklamaný.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-15 13:43:07 55f80a26
smutne je len to ze ti pandi pisurek si ukazka neobmedzenej sprostoti,
len tak mimochodom civilizovana europa sa pekne predviedla pocas poslednej vojni, alebo na posledi v libii
ale to je pre teba uz zlozite z jednoducheho dvodu chuj ostane len chujom

:()

kvak # CufuTyvu15
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-05-15 13:59:53 c31c43a9
Zdravím Dra Hujera! Je príjemné zistenie, že po dlhšej odmlke je späť. Dúfam, že častejšie posilní rady inteligencie, ktorej je tu v poslednom čase ako šafranu.

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-05-15 14:09:17 d425402d
Panda pišurek je len klasický Slovenský dilino, veď on zmení názor a bude ináč bliakať po tom čo nám tu zavedú, veci ako na Cypre(konfiškácia peňazí na účtoch), Grécko(extra dane za nehnuteľnosti) a donesú sem tak 300.000-400.000 Severo Afričanov, Afričanov a moslimov zo stredného východu, zatiaľ je to len konšpiračná teória ale za pár rokov to bude možno realita na Slovensku a potom mu bude dobré aj Rusko, mačky tam majú a Sibírske sú aj extra chlpaté, červené môže piť z Krymu a aj kalacha si môže kúpiť a Putina môže velebiť tak ako tatka Močiara
PandaPisurek # VuneVeda85
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-15 14:22:02 b2298220
http://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_cat
PandaPisurek # VuneVeda85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-05-15 14:35:16 b2298220
Massandra
PandaPisurek # VuneVeda85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-15 14:41:28 b2298220


PandaPisurek # VuneVeda85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-15 14:46:18 b2298220
No dríst.
Rusko je veľmoc ktorá síce prehrala studenú vojnu ale dnes chytá druhý dych a uplatňuje si svoje nároky na "lebensraum" presne tak a ko USA. Dnešné Rusko nie je bývalé CCCP a je nutno pripomenúť že sovietskuy systém mu bol implantovaný brutálnym násilím zorganizovaným dobre-vieme-ktorými. Tým čo kritizujú Putina za to že na nedíva nečinne na to ako ho obkľučuje NATO by som pripomenul jednu vec: predstavte si že by ktosi vyvolal puč na Haiti ktoré by sa osamostatnilo a znárodmnilo veľkú časť americkej vojenskej flotily ktorá tam kotví. To by ste videli to tóčo, to by bolo humanitárne bombardovanie! Presne to sa stalo Rusom na Ukrajine-ích čiernomorskú flotilu na Kryme chcú do NATO.
Putin by bol sprostý keby sa na to iba díval...

General Guderian # TyroMury04
-
 65% ( 13 people voted )
+
2015-05-15 16:09:44 55e4d605
Sionacistické drísty.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-15 22:30:13 bca784a0
no tak když už tam psal konkrétně o té žárovce,tak tu nevymyslel ani Edison,ten si ji jen nechal patentovat a to je sakra rozdíl-pokud je mi známo,tak shodný princip žárovky s edisonovým vymyslel už Leonardo Da Vinci a ten pokud vím žil o pár století dříve
zombie # PocaCeko58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-16 08:34:21 5e70c933
trápny článok ........
dk # CyxyVuca78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-16 10:01:09 5f67aeab
pande ma vinimocne pravdu. ten clovak co toto pisal je hatersky debil.
kdesi tu bol taky obrazok, ze hlupak je ako mrtvy. nevie o tom, len jeho znami sa s tym nejak musia vysporiadat...

lolo # TinuPoku32
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-16 11:04:15 55edea05
Samotný autor článku upadol v Čechách do zabudnutia i so svojimi súputníkmi a celou svojou partajou. Mohol by si však ruku podať s tunajším Hufnejdžlom s ktorým sa zas musíme vysporiadať na tomto fóre my. Povšimnite si, keď som vyššie spomenul slovné spojenie "rozšíriť rady inteligencie" (myslené na tomto diskusnom fóre), hneď pricupital spoza bučka v naivnom domnení, že tam nebodaj patrí aj on. A čo urobil náš výnimočný Truhlík, odchovaný dokumentárnymi filmami? Pozmetal z internetu (to je celé jeho IQ, lol!) zopár obrázkov. Takto sa vyjadruje samozvaný génius? Asi áno, keď jeho študijné materiály boli iba detské obrázkové leporelá. Jednoducho, musíme sa tu všetci s tým ikváčom nejako vysporiadať...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 63% ( 9 people voted )
+
2015-05-16 13:09:02 bc7b649f
Haterský debili ovládli toto fórum, preto sem už nikto nepíše ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 63% ( 9 people voted )
+
2015-05-16 21:32:45 58d7436a
pandi pisurek
ti nie si schopni sa visporiadat ani so svojou stolicou (hovnom)
to pre istotu abi si nemusel sa pitat nejakeho znameho , alebo pametnika co to je.

kvak # SoxaNavy34
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-05-17 06:04:22 c31c43a9
Ruské --sovietské REALIE ..nie je jednoduché popísať. Ani historický , ani dnešné. Extrémnosť sa nie vždy dá pochopiť ani logický ani racionálne. Aj dnes sú "badateľné" prvky feudálne, samozrejme vyspelostného socializmu a neskutočné kapitálové zhodnocovania. Technická, technologická zaostalosť sa mieša s neskutočným technicko-technologickými realitami. Tie srandičky z 50- 60..tich rokov na adresu ...WC..uživateľov, či náramkových hodiniek...sú nahradzované ..pootvorenými ústami na ..ponorky, lietadla, rakety--kultúru....Dostiženia uspechov...atd..Je treba mať mimoriadne objektívny "diapozón" aby človek pochopil veci a dianie v dnešnom Rusku.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-21 19:54:01 58d4289b
..pro nás ruský prezident vykonal ohromnou službu tím, že nás probudil ze sladkého spánku..
nam stalin pokazil den, ked uz tvoju familiu neposlal do kulagu...
jaro # LuceBegu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-22 15:05:46 d45f0714
Pandemonium, čo my sme boli už počas vojny takí vyspelí, že sme mali kukučkové hodiny? Nie ako tí zaostalí Rusi? No len nám akosi tie kukučky pri obrane južného Slovenska nepomohli.
Veľmo prekvapení boli aj Nemci, keď vtrhli do Ruska. Keď im tie civilizované ubermanské tanky viazli v bahne a snehu a ruské si to v pohode fičali. Skutočný terén, to nie sú diaľnice všakže.
Len to nechápem, ako tí zaostalí Rusi dokážu stále pôsobiť v najvyššej svetovej politike a o my aj s kukučkami sme malé bezvýznamné nič, o ktorom rozhodujú iní?

psycho # QopeSycy99
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-05-24 16:37:11 b04a8698
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/341331-ch
orvatsko-udelilo-desat-licencii-na-tazbu-ropy-a-pl
ynu-v-mori/

Už viem prečo sa NATO tak angažovalo v Juhoslávii.

milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-05-29 17:11:27 57f4f8b3
 • Bóže můj,to se zase sešla parta duševních gigantů a hřezne z nich moudro.Inu ale,jak říkala naše moravská babička,s hlúpým sa nedomluvíš a s usopleným nenajíš.

jakub kavka # JetyMepe24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-23 10:28:20 6d51d3d2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Inspektoráty – týrání občanů


Inspektoráty – týrání občanů
V každém větším městě (čest výjimkám) český stát již mnoho let ponižuje a okrádá o čas vlastní občany. Mnoho let se v úřední dny ještě za tmy shlukují nešťastníci před...
Hroutí se s konečnou platností podvodná agenda o globálním oteplování?
ŽÁDNÁ DOHODA NEBUDE, FRANCIE ODMÍTÁ PLÁNOVANÉ KVÓTY NA MIGRANTY
RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0945 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage