Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

SOMÁLSKO AKO ZLÝ ARGUMENT


SOMÁLSKO AKO ZLÝ ARGUMENT

Kanadský filozof a zakladateľ Freedomain rádia Stefan Molyneux hovorí: "Ak by som mal dostať desať centov za každý e-mail s argumentom, že anarchia nemôže fungovať lebo Somálsko, mohol by som to robiť na plný pracovný úvä... ou moment, veď aj robím.":-)

Niečo podobné si iste hovorí aj mnoho libertariánov spochybňujúcich štát v niektorých oblastiach, alebo aj celkovo, ktorí sa stretávajú s podobnými argumentami. Ak sa chystáte použiť tento argument aj vy, prečítajte si určite najskôr tento článok.

Somálsko nie je celkom anarchia

Ak komunisti tvrdia, že Sovietský zväz nebol celkom komunizmus, musíme povedať aj to, že Somálsko nie je celkom anarchia.

 • Teória racionálnej anarchie je založená na racionálnej náhrade štátnych inštitúcii dobrovoľnými agentúrami.
 • Je to teda niečo ako "kontrolovaná demolícia" rozpadajúceho sa starého domu.
 • Somálsko je niečo ako mesto náhle zasiahnuté meteoritom.
 • Ak kongregáciu veriacich náhle zasiahne meteorit, výsledkom nebude "ateizmus", ale len menej veriacich.

Ak analyzujeme praktické efekty bezštátia v Somálsku, musíme sa vždy spýtať základnú filozofickú otázku: "V porovnaní s čím?"

Aké bolo Somálsko keď malo vládu...

 • V roku 1960 britský Somaliland a talianské Somálsko získali nezávislosť od kolonizátorov a vytvorili Somálsku Republiku.
 • V roku 1969 v prevrate bola zvrhnutá demokratická vláda, ktorá vládla od získania nezávislosti. Po tomto prevrate začal vládnuť diktátor Barre, ktorý nastolil krutú diktatúru.
 • V roku 1991 sa diktátorská vláda po 21 rokoch rozpadla a odvtedy začala na území Somálska bezštátna spoločnosť.

Sovietský štýl socializmu v roku 1970 pod vplyvom Sovietského zväzu, Barre transformoval armádu na socialistickú. Centrálne plánovanie v plnom rozsahu pod názvom "vedecký socializmus" brutálne zaobchádzalo so somálskym ľudom. Vláda likvidovala civilistov, ktorí predstavovali hrozbu pre vládu alebo plány politickej moci. Používala zastrašovanie na získanie podpory u verejnosti pre svoje aktivity.

Štátna genocída podľa správy "Africa Watch Comitee" z roku 1990 sa rovnako urbanizovaná populácia, ako aj nomádi žijúci na vidieku, stali terčom masového zabíjania, náhodných únosov, umiestnení do táborov s otrasnými podmienkami, mučenia, znásilňovania, ohromnému obmedzeniu slobody pohybu a vyjadrovania a psychického zastrašovania.

Sloboda informácií štát hrubo a bez milosti potláčal slobodu slova a kontroloval všetky informácie, ktoré prichádzali k Somálcom. Noviny (boli dovolené len jedny vládne), rádio a televízia boli plne cenzurované a akákoľvek forma disentu bola rozdrvená silou. Šírenie klebiet sa považovalo za útok proti štátu.

Štátna korupcia štát bol notoricky skorumpovaný. Politici a byrokrati spreneverili štátny majetok, vydierali a vraždili slabé časti populácie, a spustili agresívne rozpredávanie štátneho majetku. Ako to popisoval rozvojový program OSN: "21-ročný režim Siyada Barreho mal jeden z najhorších záznamov o ľudských právach v Afrike." Toto vyhlásenie nie je žiadna maličkosť, keďže v tej dobe bola Afrika domovom najhorších diktátorov, vrátane diktátora Mobuta v republike Kongo.

Štátna lúpež v roku 1975 sa všetky pozemky znárodňovali, vrátane všetkých hlavných priemyselných odvetví, čo znamená, že sa ukradli pôvodným vlastníkom. Toto umožnilo vláde vyvlastniť majetok ľuďom a využívať ho na štátne projekty ako napríklad obrovské štátne farmy alebo aj na osobné užívanie politikmi. Celková kapacita utilizácie v štátnej výrobe bola v tej dobe menej ako 20%, čo je bežné pri krajinách pod plne centralizovane kontrolovanou správou.

Vládna hyperinflácia v 80tych rokoch sa vláda uchýlila k inflácii na financovanie jej skorumpovaných a zbankrotovaných projektov. Medzi rokmi 1983 a 1990 bolo medziročné znehodnotenie somálskeho šilingu oproti americkému doláru cez 100% (!). V niektorých rokoch bolo toto znehodnotenie meny aj cez 300%. Táto hyperinflácia zničila úspory Somálcom, ktorým sa podarilo po určitom čase našetriť nejaké peniaze.

Závislosť na zahraničnej pomoci vláda úmyselne zanedbávala menežovanie verejných zdrojov, čím sa stala odkázaná na zahraničnú pomoc. Medzinárodné rozvojové agentúry masívne podporovali Somálsko zahraničnou pomocou. V 80tych rokoch až 100% rozvojového rozpočtu krajiny a 50% celkového rozpočtu bolo financovaného zo zahraničnej pomoci. V roku 1987 bolo viac ako 70% rozpočtu financovaného zo zahraničnej pomoci.
A ako iste viete, zahraničná pomoc chudobným krajinám je len hnusný trik, ktorý v konečnom dôsledku znamená obohacovanie bohatých ľudí a ľudí z vlády v rozvojových krajinách a podporu ich ozbrojovania.

Hladomor koncom 80tych rokov, po takmer 20tich rokoch nekontrolovateľnej korupcie, represie a štátnej kontroly sa blahobyt v Somálsku znížil na hrôzostrašnú úroveň. Poľnohospodárstvo bolo v troskách a podvýživa a nedostatok potravy boli úplne bežné. V tomto období malo Somálsko jeden z najnižších kalorických príjmov na obyvateľa na svete. Na konci dekády vláda míňala na ekonomické a sociálne služby menej ako jedno percento HDP, pričom armáda a administratíva zhltla až 90% HDP.

Štátny kolaps v roku 1988 vypukla civilná vojna v severnej časti krajiny (Somalilande), čo bolo začiatkom konca vlády v Somálsku. V januári roku 1991 bol zvrhnutý Barreho režim a vzniklo bezštátie.

Doslova v tom istom roku ako "anarchia" nahradila vládu, 400.000 somálskych utečencov sa z Etiópie vrátilo do svojich domovov v Somálsku.

Somálsko po zvrhnutí vlády...

Nárast mieru niektoré boje pokračovali do polovice deväťdesiatych rokov, no významne sa znížili po roku 1991. Koncom 90tych rokov prevažoval v Somálsku mier na väčšine územia. Dnes sú konflikty izolované a veľmi sporadické, týkajúce sa malých konfliktov na niektorých územiach. Významný okrem nárastu mieru bol aj nárast obchodu. V modernom Somálsku nie warlordi, ale obchodníci kontrolujú podniky v krajine.

Ešte raz teda ak hovoríme o "režime" bezštátia v Somálsku, musíme sa vždy spýtať základnú filozofickú otázku: "V porovnaní s čím?"

Somálske násilie? mnoho zobrazení Somálska zveličuje reálnu situáciu v tejto oblasti. V skutočnosti oveľa menej ľudí zomrie v ozbrojených konfliktoch v niektorých častiach Somálska, ako je tomu v susedných krajinách, ktoré majú vládu. V týchto oblastiach Somálska je väčšia bezpečnosť, ako tomu bolo v čase vlády. Približne rovnaký počet mŕtvych ročne je spôsobených úmrtím pri narodení, ako je spôsobených ozbrojenými konfliktmi. A aj tieto úmrtia sú úmrtiami bojovníkov, nie civilistov. O násilí na civilistoch dnes v Somálsku takmer ani nepočuť. Pre porovnanie, približne rovnaký počet mŕtvych majú dnes stredne rozvojové krajiny ako napr. Mexiko spôsobené len samovraždami.

Kľúčové indikátory

1985-1991 2000-2010 Zmena blahobytu
HDP na obyvateľa 210$ 600$ nárast
Očakávaná dĺžka života 46 r. 50 r. nárast
Úmrtnosť pri narodení na 1000 obyv. 116 108 nárast
Úmrtnosť matiek (na 100.000 obyv.) 1600 1000 nárast
Počet narodených s podvýživou 16% 0,3% nárast
Gramotnosť dospelých 24% 38% nárast
Prístup k čistej vode 35% 29% pokles
Prístup k sanite 18% 26% nárast
Prístup aspoň k jednej nemocnici 28% 54,8% nárast
Počet lekárov (na 100.000 obyv.) 3,4 4 nárast
Počet zaočkovaných do 1 roka proti osýpkam 30% 40% nárast
Počet zaočkovaných do 1 roka proti TB 31% 50% nárast
Extrémna chudoba (< $1 / deň) 60% 43,2% nárast
Kombinovaná školská dochádzka 12,9% 7,5% pokles
Televízorov (na 1000 obyv.) 1,2 3,7 nárast
Rádií (na 1000 obyv.) 4,0 98,5 nárast
Telefónov (na 1000 obyv.) 1,92 14,9 nárast

Zdroje: CIA Fact Book, World Bank, UNDP, WHO

Sumár Ako vidíme podľa tejto tabuľky, v drvivej väčšine kľúčových indikátorov sa hodnoty zlepšili pri súčasnej anarchii v Somálsku, oproti obdobiu z posledných rokov vlády v tejto krajine. Pokles vidíme v indikátoroch vzdelania a to gramotnosti dospelých a kombinovaného systému vzdelávania. Na to, že zahraničná pomoc kompletne financovala vzdelanie v Somálsku pred rokom 1991, to nie je vôbec prekvapujúce. Takže to ani nie je vďakou vtedajšej vlády a jej schopnosti zabezpečiť ľuďom kvalitné vzdelanie, ale skôr obrovskou zahraničnou pomocou, ktorá financovala toto vzdelávanie až do pádu vlády.

Dôležitá vec, ktorú tabuľka neobsahuje, a na ktorú nemôžeme zabúdať, je podstatný nárast osobnej slobody a spoločenských slobôd Somálcov po vzniku anarchie. Väčšina slobodného prejavu bola v čase vlády úplne zakázaná alebo trestaná smrťou a vycestovanie mimo krajiny bolo zakázané. Dnes môžu Somálci cestovať, kde chcú (sú obmedzení len okolitými krajinami) a môžu si užívať úplnú beztrestnú slobodu slova v súkromí a na verejnosti.

Džibutsko Etiópia Keňa Somálsko
HDP na obyvateľa (PPP) +15,5 -4,1 +390
Predpokladaná dĺžka života -15,4 .r +9 .r -15,6 .r +5,4 r.
Gramotnosť dospelých +3,7% -20%
Úmrtnosť pri narodení (na 1000 obyv.) +16 +28,5 +7,4 +24,4
Prístup k pitnej vode +1,4% -4,3% +35,6% 0
Prístup k sanite +3,8% +333% +7,5% +44,4%
Telefónne linky (na 1000 obyv.) +40 +28,6 +1150

Pokrok Dáta z tabuľky popierajú hypotézu, že Somálsko by pokročilo rovnako, či by ostalo pod vládnou kontrolou alebo nie. Tak ako je uvedené aj v prvej tabuľke, Somálsko zaznamenalo pokles v gramotnosti dospelých v porovnaní z ostatnými krajinami.

Napriek tomu vo všetkých hlavných uvedených indikátoroch si Somálsko polepšilo oproti svojim susedom počas rovnakého obdobia. Na základe tohto môžeme teda predpokladať, že pád vlády vyústil do rýchlejšieho rozvoja oproti tomu, ako by tomu bolo, ak by vláda nepadla. Vo väčšine indikátorov sa Somálsko rozvíjalo, pričom jeho susedia stagnovali, alebo klesali.

Rozvoj ekonomiky

 • export dobytka do Keňe sa viac ako zdvojnásobil medzi rokmi 1991 a 2000.
 • Lokálni provajdri telekomunikačných služieb sa spojili s veľkými hráčmi ako Sprint, ITT alebo Telenor na zabezpečenie lacných, kvalitnejších a rozsiahlejších telekomunikačných služieb v krajine. Podľa The Economist je v Somálsku momentálne najkvalitnejšia telekomunikačná sieť s najnižšími cenami na celom kontinente.
 • letecké spoločnosti ponúkajú väčšie služby a viac svetových destinácii, ako tomu bolo, keď Somálsko bolo pod vládou
 • Somálsky šiling (SoSh) je oveľa stabilnejšou menou, ako tomu bolo počas vlády. Neexistuje žiadna centrálna banka, to znamená, že cirkulujú hlavne staré bankovky, pričom v niektorých prípadoch súkromné subjekty začali tlačiť vlastné bankovky ako náhradu za SoSh.

Dane Somálsko je samozrejme primitívna krajina, kde v niektorých častiach úradujú warlordi a títo vyberajú od ľudí "dane". No toto sa nedá ani náznakom porovnať s obchodnými obmedzeniami a zdaňovaním počas vlády. Dane, ktoré poberajú miestne autority, sú len málokedy vyššie ako 5% (v Mogadishu je to viac), za ochranu sa platí ďalších 5%.

Právo Právo a poriadok je zabezpečované súkromne systémom xeer, čo je Somálsky systém spravodlivosti, ktorý zavádza pravidlá týkajúce sa manželstiev, vojen, použitia zdrojov, sociálnych zmlúv medzi klanmi. Je takisto podporované diyou, ktorá definuje pravidlá týkajúce sa napr. vraždy alebo krádeže. Existujú aj nejaké sekulárne súdy, no súdy sharia zabezpečujú základnú funkciu v právnom poriadku. Súkromné súdy sú financované príspevkami úspešných biznismenov, ktorí profitujú z existencie tohto zabezpečovateľa verejného poriadku v urbanizovaných centrách. Pod týmto systémom sú súdne rozhodnutia spravodlivé a rýchle podľa medzinárodných štandardov.

Školstvo V Somálsku je dnes viac základných škôl, ako ich bolo na konci osemdesiatych rokov pod vládou a tieto čísla rastú rapídne. Počet formálnych škôl sa zvýšil z 600 v r. 1990 na dnešných 1172 v dnešnom bezštátnom systéme. Vysoké školy takisto získali tým, že padla vláda. Predtým bola v Somálsku len jedna vysoká škola, no momentálne sú vysoké školy v Borame, Hergeisi, Bassase a Mogadishu.

Sociálny systém súkromné sociálne zabezpečenie poskytuje bezpečnú sieť prostredníctvom zahraničných prevodov. Tieto prevody činia za rok až 4170$ na domácnosť. Expanzívne domestikovaná klanovo založená sociálna sieť takisto poskytuje sociálne zabezpečenie. V ťažkých časoch vie súkromný sociálny systém zabezpečiť 25-60% príjmov domácností.

Zdravotníctvo napriek tomu, že úroveň zdravotnej starostlivosti zostáva v Somálsku veľmi nízka, návštevy u zdravotníka sú veľmi dostupné (0,50$/návštevu). Takisto prístup Somálcov k zdravotníckym zariadeniam sa za tie roky oproti posledným obdobiam vlády (1989-1990) takmer zdvojnásobil.

Kľúčová otázka

Chceli by ste žiť v Somálsku pod represívnou diktatúrou, ktorá míňa 90% svojho príjmu na zbrane, mučenie a genocídu?

Alebo v dnešnom...

Tento článok je hlavne prekladom podcastu z Freedomain Radia + iné zdroje + aktualizácia dát.

A na záver na pobavenie ešte jedno video, ktoré sa šíri momentálne internetom a živí argumenty tých, ktorým by mal pomôcť práve tento článok.:-)Author: Martin Bulak # QoxiPedy87
Afrika2015-07-212
-
 46% ( 3 people voted )
+
pekne dvojzmyselný nadpis resp. irônia ,, dobrá téma+++
burmese # XihuLexe41
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-23 11:34:32 5f83801b
A hlavne mi mimovoľne napadne pri kľúčovom slove v tom nadpise, že vraj prečo sa somálske detičky nedajú posielať faxom, lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-07-23 19:00:49 d405c1fd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
še   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky


Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky
V následujícím textu se pokusíme poukázat na problémy vyplývající z mylné definice inflace a deflace, provedeme taxonomii deflace, jež nám umožní opustit matoucí „makro“ pohled na...
PREČO JE POVINNÉ UVÁDZANIE PLATOV V PONUKÁCH ŠKODLIVÉ
KEĎ NEBUDÚ HRANICE PRECHÁDZAŤ TOVARY, BUDÚ ICH PRECHÁDZAŤ UTEČENCI
Víno v Biblii

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0464 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made