Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ŠTÁTNE PENIAZE NEPADAJÚ Z NEBA!


ŠTÁTNE PENIAZE NEPADAJÚ Z NEBA!(video dole)

Milton Friedman:

 • O tzv. mýtuse obeda zadarmo.
 • O tom, že peniaze štátu nevznikajú z ničoho, ale sú odoberané občanom.
 • O tom, že daň a odvody za zamestnanca sú sčasti nákladom zamestnávateľa a sčasti zamestnanca len na papieri, v skutočnosti celé odvody platí zamestnanec.
 • O tom, že daň zo zisku firmy síce účtovne platí firma, ale náklady nesú jej zákazníci.

1
00:00:01,000 > 00:00:04,000
"MÝTUS O OBEDE ZADARMO"

2
00:00:04,500 > 00:00:11,000
Presvedčenie, že nejakým spôsobom môže štát utratiť peniaze na úkor nikoho.

3
00:00:11,500 > 00:00:16,500
Neviem koľkí z vás niekedy počuli o nádhernej definícii štátu

4
00:00:16,500 > 00:00:23,000
ktorú vyslovil francúzsky ekonóm, ktorý sa volal Frédéric Bastiat asi pred 150 rokmi.

5
00:00:23,000 > 00:00:26,000
Povedal: "Štát je fikcia

6
00:00:26,000 > 00:00:32,000
v ktorej je každý presvedčený, že môže žiť na náklady všetkých ostatných."

7
00:00:32,000 > 00:00:34,500
A to je mýtus obedu zadarmo.

8
00:00:34,500 > 00:00:37,500
Mýtus, podľa ktorého nejakým spôsobom

9
00:00:37,500 > 00:00:42,500
môže štát poskytovať produkty a služby, môže utrácať peniaze

10
00:00:42,500 > 00:00:45,000
na úkor nikoho.

11
00:00:45,000 > 00:00:51,000
Konkrétna podoba, ktorú tento mýt nadobúda, je veľmi špecifická.

12
00:00:51,000 > 00:00:53,800
Má dve časti.

13
00:00:53,800 > 00:00:56,400
Jednou časťou je presvedčenie, že nejakým spôsobom

14
00:00:56,400 > 00:01:03,300
môžete zdaniť podnik bez toho, aby to zaplatili spotrebitelia, zamestnanci alebo jednotlivci

15
00:01:03,300 > 00:01:11,400
podnik je nejakým spôsobom veľká minca, ktorú možete rozmnožiť a zdaniť bez toho, aby to malo na niekoho dopad

16
00:01:11,400 > 00:01:16,300
A druhá časť tohto mýtu je, že môžete vytvoriť peniaze bez toho, aby to malo dopad

17
00:01:16,300 > 00:01:19,300
že ak pustíte tlačiareň a vyrobíte tie zelené papiere

18
00:01:19,300 > 00:01:23,500
umožníte tým ľuďom stať sa bohatšími bez toho, aby niekto ochudobnel.

19
00:01:23,500 > 00:01:27,800
Pozrime sa na prvý problém, môžete zdaniť podnik?

20
00:01:27,800 > 00:01:33,700
Čo je to podnik?
Podnik sa nedá zdaniť.

21
00:01:33,700 > 00:01:36,700
Ľudia sa dajú, len ľudia dokážu platiť dane.

22
00:01:36,700 > 00:01:40,700
Dá sa zdaniť táto podlaha?
Dá sa zdaniť táto budova?

23
00:01:40,700 > 00:01:44,800
Budova nedokáže platiť dane, len ľudia dokážu platiť dane

24
00:01:44,800 > 00:01:49,800
takže keď hovoríte o zdanení podniku, niekto to musí zaplatiť

25
00:01:49,800 > 00:01:57,700
buď to zaplatia akcionári, vlastníci alebo zákazníci alebo zamestnanci

26
00:01:57,700 > 00:01:59,700
neexistuje iná možnosť odkiaľ by tie peniaze prišli

27
00:01:59,700 > 00:02:08,000
neexistuje nejaký Santa Claus alebo Zubná víla

28
00:02:09,100 > 00:02:13,500
ktorí by poskytli zdroj, z ktorého by štát mohol míňať peniaze

29
00:02:13,500 > 00:02:17,500
a nepochádzali by od nikoho.
Niekto to musí zaplatiť.

30
00:02:17,500 > 00:02:21,500
A napriek tomu, znovu a znovu počujete tvrdenie

31
00:02:21,500 > 00:02:27,500
že nesmieme zvýšiť dane ľuďom, zvýšme dane podnikom

32
00:02:27,500 > 00:02:31,300
v súvislosti so súčasnou debatou o sociálnom poistení

33
00:02:31,500 > 00:02:33,700
sa objavuje táto mylná predstava.

34
00:02:33,700 > 00:02:42,600
Existuje predstava, že polovicu dane na sociálne poistenie si platí zamestnávateľ a polovicu zamestnanec

35
00:02:42,600 > 00:02:50,300
že zamestnanec si platí len 5,7-5% a zamestnávateľ platí rovnakú sumu

36
00:02:50,300 > 00:02:56,000
To je nezmysel. To je účtovníctvo a nie ekonómia, to nie je realita.

37
00:02:56,000 > 00:03:00,000
Časť ktorú platí zamestnávateľ je súčasťou jeho mzdových nákladov

38
00:03:00,000 > 00:03:06,500
Keď sa zamestnávateľ rozhoduje, či sa mu oplatí zamestnať ďalšieho zamestnanca

39
00:03:06,500 > 00:03:11,500
náklady, ktoré zvažuje netvorí len to, čo musí platiť zamestnancovi

40
00:03:11,500 > 00:03:14,700
ale aj dane, ktoré bude musieť naviac platiť štátu

41
00:03:14,700 > 00:03:18,300
pre zamestnávateľa nie je žiadny rozdiel

42
00:03:18,300 > 00:03:23,700
či zaplatí zamestnancovi väčšiu výplatu a zamestnanec z nej zaplatí väčšiu časť štátu

43
00:03:23,700 > 00:03:29,800
alebo zaplatí zamestnancovi menšiu výplatu ale okrem toho musí poslať šek aj do Washingtonu

44
00:03:29,800 > 00:03:34,600
to čo ho zaujíma je, koľko dolárov ho bude stáť, ak najme naviac jedného človeka

45
00:03:34,600 > 00:03:44,700
takže v skutočnosti, logicky, rozum nám hovorí, že takzvané zdanenie zamestnávateľa zaplatí zamestnanec.

46
00:03:44,700 > 00:03:51,500
Z ekonomického hľadiska to bolo odjakživa jasné

47
00:03:51,500 > 00:03:55,200
ale bolo to tiež podrobené empirickému testu

48
00:03:55,200 > 00:04:08,500
a aj kniha z výšky tej svätyne viery vo väčší a silnejší štát, kniha tej inštitúcie vo Washingtone

49
00:04:08,500 > 00:04:13,400
vydaná pred niekoľkými rokmi, empiricky ukázala

50
00:04:13,400 > 00:04:18,800
že daň na zamestnávateľa bola skutočne platená zamestnancami, bola prenesená na zamestnancov

51
00:04:18,800 > 00:04:21,800
a inak to ani nemôže byť, ako sami pochopíte, keď sa nad tým zamyslíte

52
00:04:21,800 > 00:04:24,600
takže podnik neplatí túto daň

53
00:04:24,600 > 00:04:34,000
a napriek tomu je v kongrese veľký tlak, v snahe odstrániť problémy v sociálnom poistení

54
00:04:34,000 > 00:04:37,500
uvaliť väčšiu časť tejto dane na podnik

55
00:04:37,500 > 00:04:41,700
s cnostným úmyslom, že to má nejakým spôsobom ušetriť zamestnanca

56
00:04:41,700 > 00:04:43,600
nemá to vôbec takýto efekt

57
00:04:43,600 > 00:04:49,500
znižuje to záujem zamestnať ľudí a teda dôsledky znáša zamestnanec

58
00:04:49,500 > 00:04:55,000
ale opäť, ak sa pozrieme na zdanenie zisku veľkých spoločností

59
00:04:55,000 > 00:05:02,800
rozdiel je v tom, kto vypisuje daňové tlačivo a kto v podstate znáša náklady

60
00:05:02,800 > 00:05:10,300
je úplne možné, že predstaviteľ veľkej spoločnosti vypisuje tlačivo na tzv. daň zo zisku

61
00:05:10,300 > 00:05:13,400
on vypisuje tlačivo, ale kto to platí?

62
00:05:13,400 > 00:05:20,400
On to neplatí, platí to chudák chlapík, ktorý možno dostáva skromnú mzdu.

63
00:05:20,400 > 00:05:24,600
Možno vypisuje tlačivo na 10 miliónov dolárov, ale nepochádzajú z jeho vrecka.

64
00:05:24,600 > 00:05:27,700
Odkiaľ pochádza tých 10 miliónov dolárov?

65
00:05:27,700 > 00:05:34,300
Musia pochádzať zo zisku za tovary a služby, ktoré tá spoločnosť predáva

66
00:05:34,300 > 00:05:38,600
a tých 10 miliónov dolárov je tých 10 miliónov dolárov o ktorých má spoločnosť menej k dispozícii

67
00:05:38,600 > 00:05:45,600
či už na zníženie cien, vyplatenie podielov alebo zaplatenie miezd a výplat

68
00:05:45,600 > 00:05:48,300
dane znášajú ľudia

69
00:05:48,300 > 00:05:56,400
a z tohto dôvodu musím povedať, že som bol vždy zásadne za úplné zrušenie zdanenia podnikov

70
00:05:56,400 > 00:06:01,000
takže je nad slnko jasné, že zdaňujete ľudí

71
00:06:01,000 > 00:06:05,000
a tento fakt nezmeníte, ak tú daň nazvete podnikovou.

72
00:06:05,000 > 00:06:10,000
Opäť, v súvislosti s peniazmi, môžete vytvoriť peniaze na úkor nikoho?

73
00:06:10,000 > 00:06:13,800
ten kus papiera sa dá vyrobiť veľmi lacno

74
00:06:13,800 > 00:06:17,000
ale dá to spoločnosti niečo za nič?

75
00:06:17,000 > 00:06:21,000
V žiadnom prípade, je to jednoducho iná forma zdanenia

76
00:06:21,000 > 00:06:25,000
ak vytlačíte peniaze, ľudia môžu minúť viac peňazí

77
00:06:25,000 > 00:06:31,000
ak míňajú viac peňazí za rovnaké množstvo tovarov, vzrastú ceny

78
00:06:31,000 > 00:06:35,500
a v skutočnosti všetci platia daň prostredníctvom inflácie

79
00:06:35,500 > 00:06:40,000
opäť, je to len jeden zo spôsobov výberu daní.Author: Martin Bulak # QoxiPedy87
Ekonomika2015-08-289
-
 50% ( 0 people voted )
+
Čokoľvek štát niekomu dá musí to inému zobrať. Jediné pracovné miesto vytvorené dotáciami od štátu znamená automaticky jedno pracovné miesto zaniknuté v súkromnom sektore. Pracujúci na dotovaných miestach síce pracujú svojo prácou ale vytvárajú STRATU pretože bez dotácií by svoj produkt nemohli umiestiť na trhu. Ak tá strata ktorá zasahuje celé spoločenstvo presiahne určitú hranicu nastane kolaps...a ten nastane pretože takúto primitívnu vec polovica populácie jednoducho nie je schopná pochopiť (či akceptovať).
General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-01 18:32:30 55e4d6c8

Autor sa v tejto vete trošku pomýlil ,tak ju opravím .
...O tom, že peniaze štátu nevznikajú z ničoho, ale sú odoberané občanom...

Podľa mňa by veta mala byť správne takto :
... O tom, že peniaze štátu nevznikajú z ničoho, ale sú KRADNUTÉ občanom bez ich dovolenia....
Netvrďte ,že to nie je pravda ,pretože ak mi niekto bez môjho dovolenia vezme moju vec spácha krádež - NECH SI TO OSPRAVEDLŇUJE HOCIJAKÝM ARGUMENTOM - je to krádež !!!Peto # TyfuHanu17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-01 18:48:27 4deafc8c
tak daj herr komandant, ja patrim k tej druhej polovici, vysvetli mi preco casto podporujem profesie, ktore zisk nevykazuju...preco ked mi stat vezme je mi jedno ci to dostane student alebo dochodca, preco mi vadi ze tie peniaze nejdu kam maju a preco radsej doprajem stale viac skorumpovanemu statu ako svojmu zamestnavatelovi...kde sa stala chyba?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-01 20:51:29 b2fdac63
Chyba je v tebe, pracuješ pre takého, ktorému nedopraješ a pritom sa s ním stýkaš každý deň, oboznámil si ho o tvojom zmýšľaní o ňom priamo do tváre? Preto sa vytešuješ, že dotuješ policajtov s IQ hojdacieho koníka, ktorí opäť nič nevyriešili, ale niekoho zmlátili, zabili alebo zatkli na politickú objednávku.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-01 21:44:32 b228dca4
jasne lidjuska, a taky je uz 8-my v poradi :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-02 07:22:28 5cf504d8
lidjuska tu vo firmach na vychodnom hejskovensku to funguje mozno inac nez u vas v mosade...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-02 07:26:00 5cf504d8
loading...
Peto, nechcem Ťa rozčúliť ešte viac ale v okamžiku, kedy sa Tvoje peniaze zdania, tak Tvoje peniaze v podobe daní už nie sú Tvoje! Ty si si ich neuložil na účet štátu, Ty si nimi zaplatil za chod štátnych inštitúcií, cirkví, a tiež si prispel do sociálneho balíčka na dôchodky svojim rodičom /lebo sám ich neživíš/ a tiež samozrejme aj iným. Ale rozhodne sa už nejedná o Tvoje peniaze......
nemvacko # CagiFijy97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-02 07:33:04 d5b582fe
Melchisedech, každému niekto "nesedí v žalúdku", každý nemá niekoho rád a každému je niekto odporný. Tebe zjavne policajti. Nuž ale preto sa ľudia nedokážu spojiť a vyvíjať tlak na svojich volených zástupcov aby konali v ich prospech a nie proti nim. Človek nie je tvor spoločenský on len využíva výhody spoločenstva, no povinnosti voči spoločenstvu sú mu na príťaž. Človek je egoista.
nemvacko # CagiFijy97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-02 07:38:36 d5b582fe
"Netvrďte ,že to nie je pravda ,pretože ak mi niekto bez môjho dovolenia vezme moju vec spácha krádež - NECH SI TO OSPRAVEDLŇUJE HOCIJAKÝM ARGUMENTOM - je to krádež !!!"
Peto, až vyžiješ akúkoľvek službu, ktorú zabezpečuje štát , tak páchaš rovnakú krádež, keď nechceš podporovať štát, ale nevšímaš si, že využívaš služby štátu.
Keby štát nezabezpečoval pre obyvateľstvo rozne služby, ktoré sú nevyhnutné, tak by to robili korporácie a ten teror, ktorý by nastal si nevieš ani predstaviť, pretože korporácie zaujíma človek len ako ekonomická jednotka, teda vyžmýkať z neho zisk za čo najmenšiu sumu peňazí a keď je nepotrebný, tak ho korporácia odhodí ako handru. Nemáš predstavu, ako by taký svet vyzeral, keby neexistoval štát, ktorý aspoň čiastočne chránil ĺudí...Ale ty nemáš dosť IQ na to, aby si pochopil, že korporácie, ktoré už vlastnia viac ako 50 % všetkých svetových aktív ešte potrebujú ukradnúť aktíva vo vlastníctve štátu a potom zbytkové aktíva ľudí, aby mali konečnú moc. Nemáš predstavu, ako by taký svet vyzeral.
Je to podobné ako sa mnohí vyjadruje k armáde. Ak štát nechce platiť svoju armádu je len otázka času, kedy bude platiť cudziu armádu. Až ľudia nechcú štát je len otázka času, kedy funkcie štátu preberú korporácie, pretože to nevyhnutne kvôli svojim záujmom urobia.A až sa ti páči svet vo vlastníctve korporáciíé a ovládaný korporáciami, tak ti želám veľa šťastia s vymletým mozgom.
Možno, keď ťa vyhodia zo zamestnania, pre vek, zdravotný stav, nadbytočnosť v takom svete, tak si predáš obličku, aby si mal z čoho žiť a budeš vytešený, pretože tak to bude fungovať...No a pár mesiacov z toho potiahneš, kým nepredáš nejaký ďalší orgán.michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-09-02 09:00:31 b22920e5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Základ ľavicovej volebnej matematiky


Základ ľavicovej volebnej matematiky
Smutnokyslé pohľady na novšie preferencie slovenských politických strán čiže už po megakauze Váhostav alebo po pointe v kauze NKÚ sú neprehliadnuteľn...
Americká kapitánka odmítla vypustit jaderné střely na Rusko
Bývalý prezident Jimmy Carter: „Amerika už není demokracií“
Očima expertů: Bitcoin superstar

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0355 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne