Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Sexuálna energia


Sexuálna energia
Ľudia si myslia, že väzenie existuje čisto fyzické. No mýlia sa, a tí, ktorí si myslia, že existuje aj psychické väzenie dnes patria ku svetlým výnimkám. Žijeme v matrixe vytvorenom židovskými elitami, aby nás udržali v systéme, aby zabránili celosvetovej zmene a aby dosiahli svoju svetovládu. Psychickú slobodu považujem za alfu a omegu. Psychickú slobodu vidím v niekoľkých bodoch, dva – ktoré sú pre článok potrebné -, spomeniem a vysvetlím:
 
 1. prehodnotenie všetkých hodnôt – odtrhnutie sa od hlavného prúdu spoločnosti (ľudia patriaci sem nasledujú trendy, všetko čo ide v TV, všeobecné názory atď. Všetko ostatné zosmiešňujú a pochybujú o tom. Kto sem patrí, potláča svoje vlastné Ja, svoju vlastnú osobnosť.), oslobodenie od vzorov myslenia (štúdiom, pozorovaním... vzory môžu byť od známych, od spoločnosti, všeobecné "pravdy", od rodičov, od manželky, priateľky atď.), sebavýchova (vychovať sám seba, naučiť seba isté vzory správania, premyslené, lepšie ako tie staré, svoje vlastné. Mať svoj životný štýl – životnú filozofiu - podľa seba, nie podľa okolia. Konať tak, ako človek sám uzná za vhodné, ak neškodí druhým – ale všeobecná mienka o dobre a zle je taktiež falošná, preto treba svoju morálku dobre premyslieť.); Prehodnotenie vzorov vnímam ako alfa a omegu v hľadaní seba samého, v osobnom raste, v dosahovaní cieľov a v spokojnom živote. Je to práca na niekoľko rokov – nie pre toho, kto toto hlboké zamýšľanie sa zoberie útokom -, no myšlienková sloboda za to stojí, je to úžasný pocit. Treba rozmýšľať o pôvode svojich myšlienok a názorov, nie len obhajovať. Verím, že každá ľudská bytosť je jedinečná, pestrá a preto je prijatie nejakej inej filozofie ako svojej vlastnej - po prehodnotení hodnôt – psychické väzenie (väčšinou spôsobené výchovou a diktátom spoločnosti). Treba prehodnotiť svoje každodenné postoje, aj úplné maličkosti, ktoré by nás bežne ani nenapadlo riešiť. Takto sa mi zmenil úplne celý život. Indián vychová indiána, kresťan vychová kresťana – je to psychické násilie, zničenie skutočnej osobnosti človeka, ale je ťažké vychovať neutrálne dieťa, ktoré plánuje upustiť od mnohého, čo ho rodičia učili. Každá  jedna výchova, ktorá nie je takto smerovaná, je psychické násilie. Ak konáme tak, ako chce rodič, učiteľ, farár či iná autorita, stávame sa vykonávateľmi vôle inej osoby. Bez hlbokého prehodnotenia hodnôt nie je seba-realizácia možná. Výsledok prehodnotenia všetkých hodnôt je životná filozofia – jedinečná, pestrá a krásna, tak ako každý a jeden človek.
   
 2. Odvaha a sebadisciplína; Každá živá bytosť nemôže byť slobodná, pretože je živá. Život – ten nezbedník – je najväčší otrokár na svete, samoúčel! Ak naše telá potrebujú potravu a bez nej zomrieme, nemôžeme byť nikdy slobodný, nezávislí. Potrebujeme  obnoviť svoje telo a vyčistiť myseľ spánkom, sme závislí na spánku. Človek nie je svojimi zmyslami schopný poznať absolútnu podstatu sveta: nevidí všetky farby – už len orol má lepší zrak, nie je schopný dobrého rozpoznávania vôni – už len pes má lepší čuch. Rovnako človeku chýbajú niektoré orgány – zmyslové orgány -, ktoré pomáhajú zvieratám vnímať svoje okolie. Ale vnímajú niečo iné ako my, dokonca každý živočích vníma niečo iné. Žiadny živý tvor nie je nejaký racionálny či logický stroj, ale je subjektívna bytosť. Ale to čo najviac zotročuje človeka sú jeho pudy, inštinkty a emócie! Človek má rozum len ako doplnok, ktorý mu pomáha vo vykonávaní jeho životných potrieb. Toto sa dá vidieť v každodennom živote: "oplatí sa žiť, život je dobrý, život je vzrušujúci"... Logicky poňaté, nezáleží na ničom, ani na žiadnej ľudskej bytosti a jej cieľoch. Všetko, na čom človeku a zvieraťu záleží, je v jeho hlave a tele. Zánik života – a táto myšlienka – neprospieva telu, ktoré hľadá rozumné dôvody prečo je takýto zánik zlý. Toto je najvyššia úroveň neslobody, jasný dôkaz ako nám dal život svoje okovy. Život nás núti vnímať ako dobré to, čo prospieva životu – celej spoločnosti alebo jednému jedincovi: jedlo, postavenie, sex, možnosti, materiálne možnosti – majetok (s dnešnou konzumnou spoločnosťou samozrejme nesúhlasím), deti, atď. Život nám pomocou tela diktuje, čo je dobré, a diktuje to, čo životu prospieva. Sebadisciplína a odvaha sú prekonanie svojich pudov, inštinktov, emócií. Sú schopnosťou konať aj proti najsilnejším telesným telám, ísť na plno aj keď človek, ktorý nemá náladu či chuť. Najsilnejšie telesné sily vychádzajú z dvoch najsilnejších pudov: pudu sebazáchovy a pudu rozmnožovania. Tak, a som pri téme článku.
 
Podrobné vysvetlenie a skutočná obhajoba mojich myšlienok by mi vyšla na približne päťdesiat strán A4. Ale článok je o sexuálnej energii, preto som tieto body len načrtol.
 
Dnešnú agresívnu spoločnosť vidím ako zlo, ako ničiteľa vlastného Ja, vlastnej osobnosti, pestrosti a rozmanitosti sveta. Môj názor je, že človek by mal byť istú dobu sám a naučiť sa mať rád sám seba. Samota je veľmi náročná skúška osobnosti, no ten ju zvládne a poradí stádové inštinkty sa veľmi blíži zrelosti. Bez sebaúcty a seba lásky (nie egoizmu!) nie je možné skutočne vidieť a oceniť veľkosť žiadneho človeka, skutku, či myšlienky. Samota nás prehlbuje, núti nás zamyslieť sa nad nami samotnými a nad množstvom iného, núti nás hľadať odpovede na svoje otázky. Preto by mal človek poznať aj samotu, nie len spoločnosť ľudí. A keď prekoná samotu, myslím si, že by mal nájsť spriaznené duše a s nimi tráviť čas, diskutovať, premýšľať, zabávať sa.
 
Sú dva druhy šťastia: jednoduché - plytké a zložité - to vyššie.
 
Jednoduché šťastie je práve to šťastie, ktoré prospieva životu zachovaním ľudstva, no čo sa týka vynálezov a veľkých myšlienok neprospieva. Je to šťastie založené na uspokojovaní fyzických potrieb, s pomocou rozumu. Takýchto plytkých, pohodlných, lenivých, zvyčajne aj sebeckých ľudí je okolo množstvo, stačí sa pozrieť okolo seba na konzumných ľudí. Sú to ľudia, ktorý nepoznajú nič väčšie ako ženu. Pracuj, nakupuj a zabávaj sa, ožeň sa, zomri – ich celý život. Ich hodnoty sú pleonaxia (čo najviac zábavy, vášne, sexu, peňazí, moci atď.) a hedonizmus (uspokojenie slastí ako dobro, najvyššia hodnota). Sú to ľudia, ktorí sa nezamýšľajú nad hlbšou podstatou svojej existencie, myslia len na spotrebúvanie a hromadenie materiálnych statkov. Myslia zopár dní dopredu. Interpretáciou ich Ja sa stali slová brať, mať, zarábať, používať... Dôkaz tohto tvrdenia je pri odpovedi na otázku "kto som" v štýle: mám manželku a dve deti, prednedávnom sme zobrali na hypotéku panelový byt a na leasing auto z limitovanej série, mesačne zarábam 20 000. Ich životným cieľom je vzrušenie, spotreba a hromadenie. Vo svojom majetku sa vidia, nachádzajú v ňom svoju dušu, a keď oň prídu, rúti sa im celý svet. Šťastie konzumného človeka je márnivé, samoúčelné; je to šťastie, ktoré ničí človeka, aj jeho okolie. Materiálne statky sú základom konzumnej spoločnosti, dnes dominujúci v spoločnosti, ale druhov jednoduchého šťastia je veľa.
 
Zložité šťastie je také, ktoré sa stavia nad sex, nad svoju najsilnejšiu potrebu. Takýto človek, ktorý pozná vyššie šťastie, zvyčajne nemá deti a ženu. No životu napomáha v hľadaní pravdy, nových myšlienok, vynálezov – tak pracuje toto šťastie pre život. Je zaujímavé ako sa takýto človek vzpiera svojej biologickej podstate a transformuje svoju sexuálnu energiu – najsilnejšiu energiu ľudského tela – do svojej práce, do vyššieho cieľa. Ježiš nehlásal celibát, to cirkev lebo už vtedy bolo jasné jej najmúdrejším členom, že sexuálnu energiu sa dá využiť na prácu, na bohoslužby, na utvrdzovanie sa vo svojej viere, na jej rozširovanie. (Mimo toho, dnešný kresťan je nasledovník rímsko-katolíckej cirkvi, nie Ježiša Krista.) Absolútne odoprenie sexu škodí mysli aj telu, no jeho obmedzenie prospieva, to vedeli už aj starí Indiáni. No aj veľký vynálezca Nikola Tesla držal celibát, a odôvodňoval to tak, že mu to dodáva chuť do práce (ale dalo by sa diskutovať o jeho psychickom zdraví: často vídaval oheň okolo svojej hlavy, čoho sa nevedel zbaviť.) Aj velikán Nietszche málo poznal ženy, mal iné duchovné poznanie v porovnaní s východnými a ostatnými západnými filozofiami, a veľmi múdre (ale na koniec sa nervovo zrútil a nebol schopný písania). Tu vyplýva na povrch zaujímavá otázka, či vysoké šťastie pre každého nespôsobí zánik ľudstva (to určite spôsobí aj príliš plytké šťastie). A otázka, či je pre človeka s vyšším šťastím možné, citovo prínosné a logické mať ženu a deti. Je zložité šťastie zlučiteľné s rodinným životom? Ale nie je vyššie šťastie oslobodenie sa od svojich pudov? Teda aj pudu sebazáchovy? Nemá takto skončiť posledný človek – s vysokým šťastím? Neviem, ale určite je to lepšie, akoby mal posledný človek zomrieť na dôsledok vojny. Ale je zánik ľudstva dobrý? Neviem, no moje pocity mi hovoria, že nie. Život je prirodzený následok, ale aký je zmysel ľudstva, života?
 
Želal by som si, aby mala spoločnosť kúsok vyššie, zložitejšie šťastie, no pri dnešnej propagande to nie je možné. Kiež by niektorý ľudia zazreli aspoň kúštik z toho bohatstva, ktoré mám ja – a mne podobní.
 
Ale logicky sa musím opýtať nasledujúce: nie je každé myslenie, filozofia, vynález, morálka len nepochopenie tela? Psychológ pozná len málo tak príťažlivých otázok ako je vzťah filozofie a tela. Nevedomé zastieranie fyziologických potrieb hávom objektívna, ideálna, čistého duchovna ide strašlivo ďaleko. Nebola väčšina veľkých mysliteľov, vedcov, duchovných osobností chorá? Chorá, v zmysle nepochopenia tela. Každá filozofia a morálka, ktorá nabáda ku niečomu nad, mimo či ku tichu, pokoju, ústraní, si žiada otázku, či to nebola choroba, čo filozofa inšpirovalo.
 
Biologická podstata ženy a muža je veľmi rozdielna.
 
Žena je z biologického hľadiska žena a jej biologickou podstatou je dieťa. Dôkaz je už pri malých dievčatkách ako sa hrajú s bábikami, o tom, že malé dievčatko – od pätnásť až po osemnásť – má zvyčajne jasno koľko chce detí, ako sa majú volať atď. Samo ešte nevie, čo to je vzťah, láska, ale už myslí na deti. Žena je psychicky veľmi agresívna: dôkazom je obyčajná ženská žiadosť, ktorá má žena, že aby bola pre muža to najvyššie. Toto je vysoko manipulačný cieľ, ovládnuť zmysel života, podstatu bytia inej osoby a ako to najvyššie nadiktovať svoju osobu. Jedine zrelá osobnosť dokáže takémuto každodennému nátlaku odolať; jedine človek ktorý má vyššie ciele ako svoje telo. Ale ešte zaujímavejšie je, ako je manipulácia, moc, ovládanie v ľudskej podstate. Človek má potrebu spoločnosti, iného človeka, sexu. Toto ho robí stádovým zvieraťom, s rozumom – rozumne si ospravedlňuje svoju prapodstatu. Pudy, emócie a inštinkty sú najčastejšie prostriedky manipulácie – zvyčajne sa útočí na ne, pri manipulovaní. A zaujímavé je ako táto manipulácia patrí ku každodennému životu, ako sa človeku strašne páči, ako je prirodzený prvok života. Tento najlepší pocit na svete – lásku - obhajovali všetci tak veľkí básnici, filozofi! A je to len vyvrcholenie biologických potrieb. Samozrejme, mať deti bez citov, len s myšlienkou zachovania druhu je hnusné a odporné.
 
Aby nezostala nevyriešená otázka ako prebieha tá každodenná manipulácia... Pri obhajovaní týchto myšlienok toto objasnenie vidím ako nutnosť. Prebieha pomocou prospievania a ubližovania. On hovorí: ja chcem. Ona hovorí: on chce! Prospievaním a ubližovaním zvyšujeme svoj pocit moci. Ubližujeme takým, ktorý ešte nie sú pod našou mocou, prospievame takým, ktorý pod našou mocou už sú – sú na nás nejako závislí. Dôkazom je vynikajúci pocit po na príklad zápasníckom zápase, keď víťaz podá ruku porazenému a pomôže mu zo zeme. A aký je to vynikajúci pocit: som majiteľom pravdy! Koľkého sa človek nevzdá a čo všetko nespraví aby zachránil tento pocit moci. A keď sa delí o svoju pravdu, zvyšuje si pocit moci. Jedine zrelá, absolútne dospelá osobnosť si pri prospievaní nezvyšuje pocit moci. Taký človek nepozná závisť a nenávisť, nehľadí na postavenie, moc, zisk ale ženie sa ďalej. Súcitom tak isto zvyšujeme svoj pocit moci. Teda žena nás ovládne pomocou maličkostí, toho, aká je dobrá, milá, zlatá – veď preto sa oplatí aby som bola to najvyššie, a je to zároveň aj prostriedkom – takto hovorí žena.
 
Muž má inú biologickú energiu: sexuálnu, a má jej omnoho viac. Ako muža uspokojí jedna noc so ženou! Preto, keď niekto transformuje túto na vyšší cieľ, stáva sa z neho muž vynikajúci vo svojom obore. Ak využije svoju sexuálnu energiu na prácu, drinu. Je to obyčajný jav, ktorý sa deje v spoločnosti, tak ako tie predošlé, len jasne pomenovaný, vysvetlený a objasnený. Ak niekto každodenne maká a ide za svojím, cíti sa spokojný, nemá až takú potrebu vzťahu a sexu, nie je to žiadny nový fakt. Muž je objaviteľ, dobyvateľ, zvedavec – násobne krát viac ako žena, čo spolu zo spojením sexuálnej energie objasňuje, prečo väčšina vedcov či mysliteľov je mužov.
 
Dúfam, že bolo toto učenie o sexuálnej energii prínosom. Na otázky, ktoré sa pýtam, som nenašiel odpoveď. Zatiaľ. Ale hľadám.  Sex mám veľmi rád, je super, ale mám veci ktoré ma robia omnoho šťastnejším.
 
ZDROJ: Majkl 65...najdite si v Googli


Author: Hufnagel PistaGejzov brat # JoboLyca55
Zdravie2014-02-157
-
 65% ( 13 people voted )
+
fakt dobry clanok.aj ked to sem dal .brat pistu hufnagela.alias aladar hufnagel.--slobodny myslou je ten co nepozera tv propagandu.ja pozeram len discovery.obcas taxik.a nejake relacie .tv spravy ktore idu na zvysenej hlasitosti.nieco ako vojensky dril v usa filmoch .spravy nejake macky v jame ,ukradnuty mlyncek ,tehotna pipinak.skrucaneho nove zuby.tyak take spravy odmietam. ta zvysena hlasitost za ucelom premyvania mozgu .to je sila...lenze ked som teraz vonku z matrixu. zrazu vidim ze som izolovany medzi oveckami.je to tazke vytriezvet. byt myslou slobodny ked som sam...az na nejake vynimky na internete.

hufnael gejza brat jehovov # PuweCemu00
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 19:41:17 b229d9b3
Ľudstvo bolo stvorené ako tvor stádový, ktorý potrebuje vodcu, ktorý ak je múdry, tak stádo prosperuje ak je deviant, tak stádo trpí, napriek tomu za deviantom pôjde do posledného člena stáda aj keby malo vyhynúť. Dnes má ľudstvo Boha, Jehovu, Hospodina, Alaha, ktorí vznikli ako cielená iniciatíva vodcu stáda, cieľom bolo získať si priazeň ľudu, jeho pracovné schopnosti a možnosť parazitovať na vytvorených hodnotách tvorcov hodnôt. Deje sa tak tisíce rokov, ľudstvo je nepoučiteľné, nevzdelané, dejiny ľudstva sú falšované a zatajované. Jediné židovstvo dostalo do vienka amorálne proroctvo o jedinom vyvolenom národe, ktoré ovládne svet, použije na to všetky prostriedky, ktoré pomôžu spoločenstvu židov, bez ohľadu na škodu, ktorú svojim konaním spôsobia iným. Židia žijú separátne od ostatnej spoločnosti z vlastnej vôle, tisíce rokov používajú eugeniku na zlepšenie genofondu, zbavujú sa slabých a neschopných dosiahnuť úspech. Žid žida nesmie poškodiť, musia si pomáhať.
Židovské náboženstvo dalo základ pre kresťanstvo a islam, všetky náboženstvá, vrátane židovského, majú spoločný pôvod v dejinách Sumérov ako najvyvinutejšej civilizácii sveta, o ktorej vzdelávací mainstream mlčí, počuť len o Grékoch, Egypťanoch, o výnimočnosti Aztékov a Inkov. Klamstvá, polopravdy, zavádzanie.
Od dôb Wilhelma, Napoleona a britských monarchov za všetkými vojnami a konfliktmi, včítane oboch svetových vojen, Židoboľševickej VOSR a židmi nainštalovanom socializme na území Slovanov, stoja vždy finančné elity, vždy financovali obe strany konfliktu, vždy boli strojcom konfliktu, lebo konflikt si vyžaduje peniaze, pôžičky a tie sa stali zdrojom bahatstva a dnešnej svetovej moci NWO. Vždy tie isté mená, finančníci, monarchovia, ich potomkovia, príbuzenské kríženie, ale v porovnaní so židmi dosť nepodarené. Klan Rothschild stvoril dnešný finančný a bankový systém, FED a centrálne banky, ľudia sú finančne zotročovaný, rýchlo strácajú osobné slobody, všetka nadhodnota z tvorby hodnôt je finančnou chobotnicou odsávaná, štáty sú vždy viac zadĺžené, splácajú úroky a nie istinu, ľudstvo je umelo udržiavané v chudobe v systéme vytvorenom NWO, musíte pracovať od nevidím do nevidím, aby ste mohli prežiť, nesmiete mať čas na vzdelávanie, rodinu a zamyslenie sa nad systémom NWO, ktorý vás zotročuje.
Niekoľko storočí pred nástupom klanu Rothschild sa začalo násilné šírenie kresťanstva, genocída Slovanov, likvidácia kultúry Slovanov, tento stav trvá dodnes, lebo nenásilný pokles populácie pod diktátom cudzej moci EÚ a USA v prospech prisťahovalcov na odvekých dejinných územiach Slovanov, je genocída podľa definície OSN. Naši politici sú za tento stav zodpovední.


Finančný systém NWO, umelá ekonomická kríza a okrádanie občanov cez dane, poplatky, infláciu je problémom morálky ľudstva. Proroctvo Jehovu, známeho to zvrhlíka, kalkuluje s lakomosťou a mamonom ľudstva, všetkých ľudí bez výnimky, prípadné výnimky zomrú hladom. Lakomosť, mamon a zisk moci za každú cenu sú základom úspechu židovstva pri ovládnutí sveta, židovstva ako najúspešnejšej stratégie prežitia jedného spoločenstva pokrvných príbuzných. Aškenázi, konvertovaní Chazari, prevzali túto stratégiu židovstva za svoju, jej základom je vlastný profit za každú cenu, aj za cenu vašej smrti. Slovania takto zomierajú v riadenej genocíde skoro tisíc rokov, všetky iné rasy zažívajú polulačnú explóziu /mimo Indiánov a Aborigénov/. Sefardi, pôvodní Hebrejci na území štátu Palestína, sú menejcennou rasou.
Náboženstvo tým, že zotročuje ducha človeka, učí ho poslušnosti Pánovi a pánom, je piatou kolónou NWO, ktorá pripravuje a formuje ľudský materiál do požadovanej podoby použiteľnej pre NWO, do podoby poslušného a zotročeného ducha človeka, nevzdelaného a do svojho Boha zahľadeného človeka neschopného pochopiť dnešné dianie a ochotného sa nechať okrádať elitami.


Slovania sú poslednou baštou zdravého rozumu, vid. mierotvorcu Putina. Slovania sú geneticky nastavení tak, že ak zistia príčiny svetovej moci a spôsob otroctva NWO, tak sú jediní schopní sa vzoprieť NWO a poraziť ju. Biela rasa v západnej EÚ a v USA je zdecimovaná, genetika multi kulti je odlišná, neschopná sa brániť.


Stádo potrebuje nového vodcu, nového Boha v zmysle dobrodincu a pomocníka, napr. staroveké slovanské Právo-slávie, učenie úcty k poznaniu predkov, vedomostí získaných v živote, poznaní sveta, rodenia detí, ich výchovy a vzdelaní, život bez otroctva, slobodných a zdravo mysliacich ľudí, ktorí si chránia Zem a jej prírodu. Učenie véd, ktoré nám zanechali bohovia a z ktorého vzišiel aj Budhizmus. To je o novej morálke ľudstva a porážke finančnej NWO. Staroveká Slovanská kultúra je opakom anglosaso židovskej civilizácie, otrokárskej, mamonárskej, podvodnej a klamnej konzumnej spoločnosti, ktorá zničí Zem a s ňou aj ľudstvo. Civilizácie, ktorej predstavitelia verejne vyhlasujú, že počet ľudí sa musí o veľa miliárd znížiť, elitám stačí tak miliarda služobníkov, ostatní ste na odstrel. Šabes gój, služobník, má šancu prežiť.


„Ex šéf CIA potvrdil, že akonáhle sa vo väčšine zemí sveta inštaluje nový líder, tak táto osoba dostane oficiálne pozvanie kabaly od Kissingera, ktorý odovzdá lídrovi účet vo Vatikánskej banke s enormným úplatkom. Taktiež sa lídrom vysvetlí, že ak nebudú poslúchať príkazy kabaly, tak budú zavraždení, škandalizovaní, alebo ich krajina bude napadnutá vojskami USA.“ benjamin fullford. cz

Definitiva # MunoLyhi27
-
 71% ( 14 people voted )
+
2014-02-15 20:10:28 55ede32f
definitiva..krasny prispevok..ale kolko nas je ?mimo matrix.?..ah jaj.na sk je nulova sanca.bohuzial najhorsiesu na tom robotnici.bohuzial .inteligencia to chape.ale parazituje na robotnikoch.niekdy mam pocit ze robotnik somar si nic lepsie nezasluzi.

hufnagfel gejza brat jehgovov # FeqeGepe59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 20:49:34 b229d9b3
ja zas mám pocit že práve inteligencia ktorá by mala chápať nechápe ..... že raz sa ten domček zrúti im na hlavu a nespadne len na tých robotníkov. Práve tá zlyháva na celej čiare. Tá by mala prekuknúť hry mocných a viesť nás ďalej. Namieto toho sa však utápa v samoľúbosti a vybíja na nepodstatných a nedôležitých veciach. Zatiaľ neprešla do PODSTATY.

smartang # BohuPyki56
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-02-15 21:29:01 4e620526
Pokiaľ "neprekukneme" sami seba druhý to za nás neurobí. Tí ktorá "vedú" aktuálne predstavujú zástupcov majoritného skupiny obyvateľstva podľa hodnôt, spôsobu myslenia, sebauvedomenia sa....A čo krajné hodnoty gaussovej krivky rozloženia obyvateľstva? Jedna to má na háku, pokiaľ je schopná o nejakom háku uvažovať a druhá prebúdzajúca sa rozmýšľa ako zmeniť majoritu až uvedomujúca si, že meniť treba seba a všetko má svoj čas. Extra zjednodušené. Sizyfovská práca chcieť niečo zmeniť tam, kde na to niesu pripravení.
Ak existujú plány NWO či jemu podobné, a je zrejmé že tento bordel je organizovaný a má svoj zámer a cieľ, potom sa môžu zrealizovať len vďaka "pôde" (vedomie), ktorá je pre ne pripravená.
K celoplošným a rýchlim zmenám vedomia tak širokej vrstvy obyvateľstva môže dôjsť zrejme len nejakou mega fackou v podobe nejakej kataklizmickej zmeny :) Myslím si, že NWO je taká miernejšia facka po ktorej prichádza taktiež prebudenie len nie tak dramatické.
Z NWO netreba haluziť (Jasné že z mnohých "rozumných" by sa stali outsaideri a čudáci na pokraji spoločnosti ak nie obyvatelia rezervácií, no ale nestálo by to za to?:) a na ľudí pokrikovať" Preduďte sa!", taktiež netreba. Na každého v živote už prišlo, prichádza a bude prichádzať, keď bude mať si vyjadriť svoj názor a postaviť sa k tomu za čím si stojí a vtedy nieje treba sa ohliadať kto to ako robí a koľko nás je.
Inak je ale fajn si vymieňať informácie. Kto vie ktorá sa komu kedy práve hodí.
imelo # FapuRofy94
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-16 07:02:08 b06ab9ff
"stáva sa z neho muž vynikajúci vo svojom obore"
Jaký to je obor? Svůj? Asi si tedy založí svou - sobě vlastní - oboru.

OL # JyxaPyxu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 12:14:57 4e88941a
loading...
Jeden z najtupsich clankov ake som cital. Ak by boli nasi indiani, bol by som rad indian, ako je absolutna vacsina indianov. Ale nasi boli katolici a som rad katolikom... Takto sa tvori nenavist medzi skupinami, netoleranciou...
Igor # JugaLaro23
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-03 22:13:08 d97779e5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

UŽIVATELÉ MOBILNÍCH TELEFONŮ POZOR: JAK SE CHRÁNIT PŘED VLÁDNÍM ŠPEHOVÁNÍM


UŽIVATELÉ MOBILNÍCH TELEFONŮ POZOR: JAK SE CHRÁNIT PŘED VLÁDNÍM ŠPEHOVÁNÍM
Vzhledem k tomu, že NSA odposlouchává vaše telefonní volání a špehuje vaše internetové aktivity, tak byste mohli přesedlat na vyhledávací engine, který je k soukromí ohleduplněj...
Čeští vojáci budou nastavovat kůži místo Američanů
Je Uber prelomovou inováciou alebo len nefér konkurenciou?
▶ The Arrived - časť 23 - Čestný Zvitok

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0387 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo