Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Škatuľkovanie je diabolské


Škatuľkovanie je diabolské

Moje články sú jednostranné a neúplné, sú protirečivé a dráždivé... Zdráhaš sa ich prijať. Podnecujú ťa k vyjadreniu tvojich názorov, k ich obhajobe... K obhajobe svojej pravdy. To je dobre.

 

Keby som mal celú pravdu, tak som Vesmír. Veľa z nás sa presne takto ale správa... Sú bohorovní. Tvária sa, že ich názor je pravdivý a nič iné nepotrebujú počuť. Bránia sa iným názorom obhajujúc to tým, že tento druhý názor nie je úplný. Chcú dôkazy, že cudzí názor je celistvý a pravdivý, inak ho neprijímajú, pretože v ňom niečo chýba...

 

Názor je ale vo svojej podstate neúplný, je to len jeden pohľad na pravdu. Tým, že títo ľudia názory neprijímajú, tak sa o ne ochudobňujú... Vlastne sa bránia celistvosti, bránia sa pravde, bránia sa bohatstvu – bohu – vesmíru – so všetkými následkami, ktoré tento postoj prináša... Ostávajú žiť v nenaplnení a klame. Trpia. Bránia sa a bojujú – vlastne proti pravde...

 

Pravdu názory nevylučujú, názory sa do pravdy dopĺňajú.

 

Výlučné a vylučovacie "buď – alebo" vedie ku škatuľkovaniu. Škatuľkovanie nie je dobré. Škatuľkovanie zamieňa skutočný farebný spojitý a súvislý svet za svet umelý – za klamlivý svet čiernej alebo bielej. Škatuľkovanie názory rozhadzuje do škatuliek. Bráni tak tomu, aby sa názory spojili, zlúčili dokopy a spolu prepojili do často na prvý pohľad protirečivej pravdy: Škatuľkovanie je zlé – neškatuľkujem práve? :D Škatuľkovanie je vlastne diabolské!


Slovo "diabol" má svoj pôvod v starej gréčtine, kde výraz "dia bole" doslova znamená "rozhodiť", "rozčesnúť", "hodiť od seba"...

 

Iný prístup je zlučujúci a prijímajúci: "aj – aj". Aj ten názor je správny, aj ten. Názory sa dopĺňajú. Názory nás obohacujú. Názory sa zlučujú, prepájajú a takto sa blížia pravde.

 

Predstav si kruh. Všetci stojíme po jeho obvode a dívame sa na pravdu uprostred kruhu. Každý ju vidíme inak, každý máme iný pohľad, iné nazeranie, iný názor. Až keď spoločne naše názory spojíme, dotkneme sa skutočnosti.


Takémuto prístupu hovorili starí Gréci "sy nbole", čo doslova znamená "hodiť spolu, dohromady". Moderné slovo symbol má svoj koreň práve tu.

 

Sú to práve symboly a obrazy, ktoré sú schopné vo svojej mnohorozmernosti poňať pravdu. Naše slovenské slovo "obraz" poukazuje na kruh. Obklopujeme pravdu. Stojíme po obvode kruhu. Pozeráme sa do jeho stredu – na boha, na vesmír, na to, čo je. Spoločne sa pozeráme, nazeráme na obraz pravdy – každý vidíme niečo iné...

 

Krkavcov blog je priestor. Tu sa vzájomne môžme rozprávať, presviedčať, vyvracať, bojovať, brániť sa a pochybovať... Aby sme sa možno nakoniec pochopili a prijali – vzájomne sa obohatili a dospeli bližšie ku svojej celistvosti.

 

Stojím o Tvoj názor – aj preto píšem blog.krka vec.wordpress.com

 Author: Vlasto Krkavec # WomyKopi07
Komentáre2014-01-3071
-
 60% ( 5 people voted )
+
Takže fajn, mame tu nejaky kruh ľudí sú akože rôzne názory z toho má vzniknúť obraz ...
Vlasto Krkavec a téma je aká ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 09:45:12 b2284882
Ak som to správne pochopil, tak "pravda" je vlastne nejaký "myšlienkový priemer" všetkých názorov...?!? S tým ale nesúhlasím, skutočná PRAVDA je totiž nezávislá a nemenná - vôbec nezávisí od toho koľkí ju poznajú, akceptujú a podľa nej žijú...

Skôr sa mi zdá tento pohľad nebezpečný v tom, že "akceptuje" aj vedomé manipulácie a lži (pod ktorých vplyvom sú mnohí) ako "čiastkové pravdy". Nie, tak toto ozaj neberiem !

Ani ja nemám rád a neuznávam delenie na čierne a biele. Samozrejme, skutočnosť nie je čierno-biela, ALE keď si to zoberiem do dôsledkov, tak sa všetky názorové prúdy, ktorými žijú ľudia, dajú rozdeliť v podstate len na dve hlavné skupiny (analógia: čierna-biela). Sú tu totiž materialisti, neuznávajúci nič "vyššie" nad hmotou, žijúci spôsobom, že keď zomrú, všetko končí, aj ich zodpovednosť....
.......a potom sú tu nematerialisti, akceptujúci aj vyššie úrovne nad hmotou...
No tu delenie na čiernu-bielu končí, lebo názorové spektum tejto skupiny sa nedá rozdeliť len na 2 skupiny...
...ale ani tak neplatí, že Pravda je akýsi spoločný "konsenzus" všetkých názorov tejto skupiny.

Johny # JynaVaso24
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-31 11:20:19 c35b08cc
Johny
Materialisti uznávajú určite aj 'vyššie princípy' ale určite nie zhmotnené do náboženských postavičiek..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 11:29:03 b2284882
Zdravím, další petice za ochranu Internetu proti špinavým zájmům EU a USA
http://www.avaaz.org/en/internet_apocalypse_pa_eu/
?bXiJsbb&v=34956

šiřte dále

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 12:12:50 5d992412
No toto, a aké vyššie princípy než HMOTNÉ, môže uznávať materialista?? Ak máš na mysli česť, morálku, či lásku, tak to Ti neberiem, to nie je hmota. A ak vyznávaš aj niečo iné než hmotu, nie je to s Tebou vôbec zlé ;)


meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 12:16:08 c35b07dc
Vlasto Krkavec


Ako vždy alibistické a skresľujúce, bez skutočného pomenovania tohto marazmu. V skutočnosti si zástancom tohto parazitického chazarsko - sionistického - žido - kresťanského okupačno - fašistického systému. Klam a faloš dočasu, pravda a spravodlivosť naveky!


Tvojej pravde sa treba vzoprieť. Otvor si konečne oči a skryte neobhajuj neobhajiteľné.


Slovienom a Slovanom zdar!jan # PukiKyri51
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-01-31 12:54:50 8d08bdca
loading...
Meldo?----Predstav si,že Niekto bude mať byt a ty dom.Niekto bude mať bicykel a ty auto. Ten s tým bicyklom ťa nazve materialistom,že sa len pachtíš po bohatstve a si bohatý,keď máš auto a dom?. Už si materialista?Tak presne o tom to je to škatuľkovanie zlé. Aby existovalo okrem čierneho a bieleho aj zelené a modré a šedo ružové.Aby si každý pomyslel:No dobre to je jeho názor.Ja sa už pomaly bojím dačo napísať,lebo hneď som ovca a trepem voloviny. (Slušne napísané)No dobre!Možno ich trepem ,ale som jediná? Slovo --materialista ---tu vidím často.Ja tento ráz s autorom súhlasím!

Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 12:58:09 5b7f0980
P.S. Meldo,---Obyčajne,keď sa tu spomínajú materialisti,tak sa nezabudne pripomenúť,že práve ten materialista nemá ani česť ani morálku.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:13:02 5b7f0980
Zvyčajne škatuľkujeme názory ostatných ľudí iba v dobe ak sa nám nehodia do našej predstavy o živote. Mnoho ľudí ktorý prehlasujú absolútny názor "iba" pre svoje potreby, zahmlieva alebo vedome prestupuje všetko čím by vniesol do života iných zlepšenie podmienok alebo názorov.
Deje sa to z jednoduchého dôvodu, celý svet sa točí okolo potrieb každého jednotlivca, prečo to tak je a bude? ako autor tohoto článku spomenul a správne...slovo diabol...je v každom z nás, i keď mnohý neveria, účinok tohoto slova majú možnosť mnohokrát práve pozorovať na svojich činoch a skutkoch, neprijať pravdu iba svoje potreby a tým presadzovať všetko preto aby sa to dialo tak ako to cíti, pre toto rozdeľujeme, škatulkujeme.lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 13:25:29 b91d9c22
spis ta ČEST cloveku schazi Jambo !

moralka ne ... ta je totiz promenliva .. zavisejici na druhu spolecnosti, tu bych do toho netahal ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:28:25 53d0513c
Lojza s pribrami,---Kedy človeku schazi ČEST?Morálka a česť veľmi úzko súvisia.Nie?Vysvetli mi prečo by materialista nemohol byť morálny a čestný?A prečo by musel ľpieť,len na hmotných statkoch?
Navyše autor článku písal o škatuľkovaní v názoroch,len tu pisateľ hneď spomenul materialistov.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:06:00 5b7f0980
Môj pohľad na "MATERIALISTU" , pri čom vôbec netvrdím, že je to "zlý človek" alebo, že by mal ľpieť iba na materiálnom a nemal mať morálku.... :

- neuznáva "vyššiu autoritu - Stvoriteľa", dokonca neverí, že on sám je "viac" ako len hmotné telo...
- myslí si, že "Život" je náhoda a pozemskou smrťou pre neho "všetko končí"...
- prakticky automaticky "odpisuje" všetky "fenomény medzi Nebom a Zemou" ako niečo vymyslené...
- neverí, že celé Stvorenie, alebo Univerzum riadia jednotné a nemenné zákony, ktoré sa nedajú obísť
a každé individuálne rozhodnutie človeka prakticky ovplyvňuje jeho budúcnosť...

..dalo by sa pokračovať dlho, ale toto sú hlavné body, ktoré ma momentálne napadli...

Dajte vedieť, ak máte výhrady voči môjmu chápaniu "materialistu".

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 14:50:59 c35b0b67
Johny mám výhrady.. Ty si materialistu popísal negáciou idealistu ktorý
- uznáva "vyššiu autoritu - Stvoriteľa", dokonca verí, že on sám je "viac" ako len hmotné telo...
- myslí si, že "Život" nie je náhoda a pozemskou smrťou pre neho "všetko nekončí"...
- prakticky automaticky "odpisuje" všetky "fenomény medzi Nebom a Zemou" ako niečo skutočné...
- verí, že celé Stvorenie, alebo Univerzum riadia jednotné a nemenné zákony, ktoré sa nedajú obísť
a každé individuálne rozhodnutie človeka prakticky ovplyvňuje jeho budúcnosť...

Takže nie Johny, tak to vôbec nie je...

Materialista predovšetkým verí že podstata života má hmotný ( materiálny ) základ, hmotu vníma ako prvotný predpoklad pre možný vznik - existenciu života - aj Tvojej "duše"..

Nejaké autority, veci medzi nebom a zemou, zákony nebeské -- to nie je materialistická kapusta ale idealistická a negáciou idealizmu sa asi k tomu nedopracuješ aby si bol schopný deklarovať materializmus.. To je už len to škatuľkovanie tých ktorí nepatria do Vašej množiny..


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:36:38 b2284882
..len na doplnenie a pre objektivitu by som rád dodal, že na základe toho čo som uviedol vyššie:

- nemám problém radiť k materialistom aj tých, ktorí navonok formálne deklarujú náboženské presvedčenie, ALE správajú sa nemorálne a páchajú svinstvá a neboja sa dôsledkov svojich činov... lebo ako povedal Ježiš: "Po ovocí ich poznáte".

- tak isto nemám problém uznať, že morálny materialista - ateista, je pre Stvorenie často krát užitočnejší (a v božích očiach tým pádom cennejší) ako nejaký náboženský fanatik odtrhnutý od reality,
ktorý si myslí, že vďaka svojej slepej viere má všetko a už na sebe nemusí ďalej pracovať a zdokonaľovať sa.

Johny # JynaVaso24
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 15:49:45 c35b045c
Gejza, pojem "materialista" som nevymyslel ja, je tu už dávno....

... a vôbec nejde o to, kto je v akom klube, ale o to kto sa ako správa - ako sa prejavuje... potom si ho každý môže zaradiť do "určitej škatuľky" podľa relatívne objektívnych kritérií...

...ja som sa snažil len o popis týchto "objektívnych" kritérií. Samozrejme, je to len môj pohľad a preto som aj vyzval na doplnenie alebo vyjadrenie iného názoru.

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:57:05 c35b045c
No toto, no toto? materialista predovsetkym veri? ej evolvujeme nejako prirychlo nie ?


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:00:01 5ab6fb7f
Johny ale Tvoj pohľad je vysoko neobjektívny ak si idealistov nemorálne páchajúcich svinstvá hodil k materialistom... :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:01:12 b2284882
Fero hovorit ze vie, nema vyznam.. Nemýľ si to ale s pojmom viera.. Tak dobre zamen si to za - mysli si..
A nemaj pocit ze v pojme verit a mysliet si je nejaky rozdiel.. Nie je..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:05:55 b2284882
Nuz v tomto s tebou nesuhlasim, ale tu to nevyriesime. pre materialistu nie je, ale nepochop to zle, nic osobne. myslim si, ze si vies predstavit rozdiel a chcem pevne verit, ze sa tak aj stane.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:13:45 5ab6fb7f
Ze .... Chcem pevne verit ze sa tak aj stane ???
Zalezi co - ak to nevie nijako ovplyvnit - tak je to len ..... psychicke udrziavanie sa v urcitej nadeji ...
Nema to nic spolocne s tym co sa stane naozaj, ale skor nieco s psychologiou jedinca.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:22:21 b2284882
Johny,----Z môjho pohľadu sa o materialistoch zbytočne mudruje. Obyčajne ľudia ,ktorí neveria v Boha, tak len jednoducho neveria. Nerozoberajú,že kto ich teda stvoril,keď nie Boh.Majú nato príčinu,neveriť. Niekedy ich k tomu dohnalo sklamanie ,že ich "Boh nechal v štichu"!Prestanú veriť ale to neznamená,že prestanú čestne žiť!To ,že ich niekto pomenúva materialistami ani nevnímajú .Nechcem tu rozoberať ,kto komu viac ubližuje,či neveriaci kresťanom ,alebo kresťania neveriacim. Ak sú ľudia ľuďmi je im jedno kto v čo veria a rozumejú si.Na jedno asi vyjde aj zadubený veriaci aj zadubený Materialista ,keď už chceš to pomenovanie.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 18:20:08 5b7f0980
To rozdelenie na materialistov a nematerialistov v prvom príspevku som uviedol, lebo mi to príde ako najdôležitejšie a základné kritérium rozdelenia rôznych životných filozofií...

..keď sa to totiž zoberie do dôsledkov, najdôležitejšie životné rozhodnutia robí človek práve na základe
svojho hodnotového rebríčka. Práve rozdielnosť pohľadu na "Náhodnosť" alebo "Kauzálnosť" ŽIVOTA a akceptovanie, resp. neakceptovanie "vyššej autority - Boha" stojí pri koreni kľúčových rozhodnutí každého jedinca...narážam na jeho budúci osud. Veď osud si vlastne vytvárame sami na základe svojich rozhodnutí...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 20:08:58 c35b07be
Johny a čo že už Ty môžeš vedieť o hodnotovom rebríčku človeka - materialistu... ??? Si snáď boh že mu vidíš do hlavy ?

Rozdielnosť pohľadu na "Náhodnosť" alebo "Kauzálnosť" ŽIVOTA a akceptovanie, resp. neakceptovanie "vyššej autority - Boha" nestojí pri koreni kľúčových rozhodnutí každého jedinca...

Neexistencia Boha nehrá žiadnu úlohu v živote materialistu...
Absolútne žiadnu úlohu... Vôbec sa tým nezaoberá, neexistencia ho nijako neovplyvňuje tak ako Teba neovplyvňuje napríklad neexistencia Sedemhlavého Draka.

Teda iba Existencia niečoho Ťa môže ovplyvňovať, Neexistencia určite nie..

A hodnotový rebríček človeka materialistu - Tak ten Ty aj tak nemôžeš nijako posudzovať pretože nevieš aké hodnoty taký človek uznáva.. Jeho svetonázor ich mu totiž neurčuje ..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 20:37:32 b2284882
názory sa navzájom zlučujú, dopĺňajú, obohacujú... v podstate áno, len názor nie je ešte pravda, nozor môže obsahovať určitú časť pravdy, no zároveň aj určitú časť klamu, ilúzie. preto by som povedal, že len pradivé časti názorov sa môžu zlučovať, aby tak "opísali" pravdu
jumka # HexaPeda03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-01 01:00:04 b90970eb
..zareagujem naraz na viacerých týpkov, preto nebudem každého menovať:

Momentálna realita je taká, že určitá skupina zvolených "vyvolencov" schvaľuje a mení zákony, ktorých dodržiavanie je, aj za cenu represíí, nanútené každému "občanovi". O kvalite a "spravodlivosti" týchto zákonov netreba polemizovať, je evidentné že nie všetky majú za cieľ "všeobecné dobro".

Potom je tu ešte fenomén "mocenská mafia", teda keď aj evidentné a obrovské zločiny (napriek tomu, že sú väčšinou občanov poznané a odsúdené) ostávajú nepotrestané - zmetené pod koberec, spolupracujúcimi zložkami tejto "mocenskej mafie" (súdy, prokuratúra, polícia, armáda...).

Teraz si dovolím jednu kacírsku otázku: Mohla by takáto prax pretrvávať, keby kľúčovými figúrkami v tejto "mafii" neboli práve materialisti ??? Teda taký, ktorým hmotný a okamžitý profit je dôležitejší ako dobrá povesť, čisté svedomie a "Pravda". Práve tie posledne menované elementy úzko súvisia s tým, či jedinec akceptuje a rešpektuje "vyššiu autoritu", či verí, že smrťou všetko končí, alebo naopak, že "raz" bude niesť dôsledky svojich činov...

Nenechajme sa pomýliť, že väčšina týchto figúrok deklaruje kresťanské vyznanie - ich činy ukazujú, kto je ich skutočný pán. To isté platí aj pri mnohých cirkevných predstaviteľoch.

Darmo mi niekto bude v každej druhej vete tvrdiť, že má kresťanské hodnoty, keď sa správa ako zmrd. Jednoducho pre mňa a väčšinu ostatných je to zmrd a nie kresťan !

Johny # JynaVaso24
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-01 10:16:07 c35b10fe
Johny tak potom je iste, ze materialisti tu vladnu a schvaluju zakony, odkedy sa clovek stal clovekom. A zasa na strane druhej, ak by zakony schvalovali ti hypoteticki nematerialisti(lebo kto nie je materialista, pre materialistu je to asi nematerialista), asi by ta spolocnost dlho nevydrzala.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 10:36:14 59ad5d21
a antagonizus zmrda je krestan? Nema to byt nezmrd?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 10:38:15 59ad5d21
Johny - prečítaj si poriadne to židovské náboženstvo...
No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-01 11:57:58 b2284882
Johny,----Prosím ťa prestaň už s tými materialistami.Veď vykrikujeme do celého sveta,že sme kresťanský štát. Ak sa niekto skrýva za kresťana (viď.naše kresťanské,politické strany),tak to je materialista? Za našich čias sa človeku,ktorý chcel byť aj kresťan aj komunista ,sa hovorilo vulgárnejšie.Lebo nebol nič inšie. Teraz podľa teba ,materialisti hýbu svetom. Už nie židia?Aké hodnoty má politik ,ktorý sa bije do prs,aký je kresťan a povolí bombardovať Juhosláviu?

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-01 12:01:12 5b7f1080
Johny dobre hovori ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:14:47 509a8eeb
LenkaB teda Ty s Johnym si dovolite tvrdiť že všetci čo veria v boha, tak pre nich je dobrá povesť, čisté svedomie a "Pravda" dôležitejšia ako okamžitý profit a zase naopak ?

Prečo potom stále dookola riešite nejaké svoje hriechy, mali by ste byť predsa svatý..
No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-01 12:35:17 b2284882
stale mi nie je jasne, cinkanie zvoncekov pocas omse, to je materialisticke ?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:50:49 57f4df4c
gejza hufnagel
ak je jedno presvedčenie o nejakej veci a oproti nemu stojí iné presvečenie, ktoré je jeho absolútnym opozitom, to ešte neznamená, že jedno je pravdivé a druhé vôbec. treba ísť hlbšie do veci, lebo prada je síce jednoduchá, ale moc veľká. uvediem príklad, je nejaká pesnička, jednému sa páči a druhému vôbec. a teraz čo je pravda. je tá pesnička zlá, alebo dobrá? pravda je aj aj. ide o, ako si správne uviedol, postoj človeka. pretože sto ľudí, sto chutí, x národností a z toho x zvykov, x náboženstiev. to ale neznamená, že len jedno je pravda a iné nie. nesprávne je, ako si tiež dobre napísal, vnucovať jeden názor (ktorý môže opisovať pravdu) proti druhému názoru (opisu pravdy z iného uhla, čiže častokrát sa stáva, že sa ľudia hádajú o podstate, ktorú vidia obidvaja rovnako). pretože, budem ťa citovať: "Pre zivot cloveka, su najpodstatnejsie jeho osobne presvedcenia... Od toho sa odvijaju jeho poostoje k roznym otazkam, jeho zasady a tak isto aj jeho metodika rozhodovania sa..." keby mal človek meniť jeho zásady a metodiku rozhodovania a pod. kvôli vplyvu druhého názoru, nemuselo by to danému človeku vyhovovať, mal by možno vnútorný nepokoj a preto by to nebolo pre neho správne. no v praxi sa môžu a aj stretávajú názory, ktoré sú si podobné a jeden názor môže druhý názor pozitívne ovplyvniť, to znamená obohatiť o informácie z pravdy (napr. hitória, ekonomika, čo sa včera udialo v telenovele a iné). no a napr. máme asi najkontroverznejšiu otázku ohľadom pravdy, existuje boh, alebo nie? a teraz, čo je pravda. máme tu však len názory, ktoré sa odvíjajú od ľudských zásad a potrieb. a každí má tú svoju pravdu a žije podľa nej. no v rámci pravdy sa často objavuje otázka dobra a zla. a mnohí si myslia, že neveriť je zlé a mnohí zase naopak, že veriť je zlé. a teraz čo je pravda? čo je dobré a čo zlé? a čo je potom pravda? osobne si myslím a to je tá moja pravda, že človek by mal žiť v súlade sám so sebou, nevnucovať a nenechať si vnucovať. lebo akoby automaticky máme vrodené, že by sme mali nasledovať to, čo je správne pre každého, pretože je to v súlade s jeho individualitou. a to, či je veriť zlé, alebo nie je už na inú úvahu. ale pravda môže byť len jedna, boh buď je (krišna, jahve, demiurgos, tvorca všehomíru - toto už sú tie uhly pohľadu v rámci názorov) alebo nie je. viac možností už niet. a teraz máme k tejto veci názory, jedni veria, druhý nie. pravdu však majú len jedni (a možno je celá pravda úplne inde), to ale neznamená, že tí, ktorí pravdu nemajú, sú zlí. tí, čo pravdu nemajú môžu žiť v súlade so sebou, čo je správne, alebo nie? dá sá ísť hlbšie, že prečo by to malo byť správne. osobne si myslím, že to, čo je správne človek cíti (teda tak, ako sme uvádzali o ľudských potrebách a zásadách). to, že pravdu ľudia hľadať nechcú alebo nepotrebujú je už vec druhá. nepoznať pravdu teda podľa mňa neznamená zlo, lebo keď človek niečo nechce, prečo ho nútiť. je to každého voľba. a k tomuto ma napadajú rozmaznané deti, ktoré nechcú doma pomáhať, lebo sa im o nechce. a keďže to nechcú, máme ich nútiť, čo by znamenalo, že je to proti ich súladu a teda nesprávne? asi každý povie, že pomáhať rodičom v domácich prácach je správna vec. prečo? podľa mňa preto, lebo človek sa veľa naučí (zručnosť, trpezlivosť, lepší vzťah s rodičmi, skrátka vedomosti všeho druhu) a mám taký pocit, že vedomosti sú pravda, lebo existujú (hoci nie hmotne). otázka, či sa ich chce to dieťa naučiť. ja mám pocit a názor, že chcieť sa učiť je správna vec, pretože človek sa skrze toho začne učiť, tým získa vedomosti, ktoré môže použiť, čo znamená, že chcieť učiť sa je užitočné a preto aj správne. ale je to, čo je užitočné aj správne? táto otázka by si ale vyžadovala ďalšie polemizovanie a neviem, či je správne ísť ešte ďalej, lepšie povedané, nechce sa mi :D

jumka # HexaPeda03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:03:44 b90970eb
Chcel by som celú diskusiu od materializmu posunúť ešte ďalej, a síce k STANIZMU !

Och, znie to strašne, ale je tu výrok (nie môj), niečo v zmysle, že: JEDINÚ VEC, KTORÚ SATAN POTREBOVAL UROBIŤ, ABY SA MU PODARIL JEHO ZÁMER - teda vysmiať sa Bohu a ukázať mu, aká je ľudská rasa nehodná jeho lásky a tupá pochopiť jednoduché pravidlá Života - JE, ABY ĽUDIA VYTESNILI BOHA ZO SVOJHO ŽIVOTA....všetko ostatné už pôjde samé...

...ďalšia "rafinovanejšia" satanská taktika, je podhodiť ľuďom takého "boha", ktorý by u niektorých vyvolával strach a odpor, u iných ničotnosť a nesvojprávnosť a u takých "ktorí trochu aj rozmýšľajú" takýto "boh" vyvolá jednoducho "zarytý ateizmus"...

...ale to nie je dôkaz, že skutočný "BOH" naozaj neexistuje, veď každá jedna bunka vášho tela svedčí o jeho veľkosti a inteligencii... Kto tú bunku "vymyslel", naprogramoval, vytvoril... ??? Aha, už vás počujem: evolúcia, alebo žeby NÁHODA ?!? Čiže život vznikol v neživej hmote len tak, náhodou...

..tak potom sa ozaj nemáme o čom baviť..... lebo už aj "materialistický vedci" pripúšťajú, že PRAVDEPODOBNOSŤ NÁHODNÉHO VYLADENIA VESMÍRU, TAK ABY VYTVORIL PODMIENKY NA VZNIK ŽIVOTA SA BLÍŽI K NULE... a to už nehovorím o samotnom "vzniku Života".

Johny # JynaVaso24
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-02-01 13:07:45 c35b0c0c
@johny
aj tych vedcov vymenujes a napises ako tu pravdepodobnost vypocitali, alebo ti stacia krestanske zvasty?

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-01 13:14:55 5f699539
chces jednoduche pravidlo zivota jony?
ak by ludia vytesnili satana zo svojho zivota nebolo by treba ani boha :)
skus sa nad tym trosku zamysliet...

kucma # FyvaFixa25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-02-01 13:17:01 57f4df4c
Johny je zaujimave že tieto - pohľady na svet - ktoré tu momentálne predvádzaš sa tu pravidelne opakujú vždy od nejakých - nových došlých - veriacich...? Neviem kde Vás takto školia ale je to vždy ten istý vzorec názorov.. Snáď sa Ťa niekto zhostí a podebatuje si s Tebou o tom...

Ja sa s Tebou lúčim - nie že by som na To nemal odpovede ale - kedysi som tu na túto tému živo debatoval a viem že to aj tak nemá zmysel s ľuďmi Tvojho typu.
Prelistuj si tu tu články - debaty - ateisti vs veriaci - nájdeš tam dosť odpovedí z tej druhej strany.
Totiž - vyzerá to tak že si si doteraz čítal len jeden názorový prúd..

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-01 13:29:39 b2284882
Gejza máš to marné, zbytočne s ním komunikuješ pretože skoro každému záleží viac na na dobrej povesti, čistom svedomí a "Pravde" ako na okamžitom profite. Ale Johnymu to škoda písať, ten chlapík si myslí že je výnimka a je to privilégiom jeho klubu.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-01 20:11:34 b2284882
...Gejza, ver tomu, že takí ľudia, ktorí mali potenciál "niečo zmeniť k lepšiemu" a dokonca to často krát dosiahli vysoko aj v politike, kým ich "satanisti" neodstavili, tu boli, sú a dúfajme, že aj v budúcnosti budú...
......u nás napr. Štefánik, Dubček, vo Svete napr. Kennedy, Chavéz, Kaddáfí...,
....žeby aj Putin ?!?...nie, za žiadneho nedávam ruku do ohňa, nakoľko som ich osobne nepoznal, ale je dosť informácií, na čom tieto osobnosti pracovali, čo chceli zmeniť, resp. zlepšiť...

... a tiež je aj dostatok indícií prečo satanistom vadili...

...mimochodom o tom pápežovi (neviem jeho nick) si počul, čo sa tam neohrial ani pár týždňov ???
Tiež chystal nejaké zmeny..., za pár dní ho našli otráveného...


Pochopil si, že sa nechcem baviť o svätcoch, ale o "normálnych" ľuďoch s nohami na zemi, čo robia aj chyby a kompromisy....

...ale pozor, NEŠKODIA, či už zámerne, v túžbe po moci a profite, alebo z hlúposti a nekompetentnosti..., príp. z presvedčenia, podľa filozofie "čím horšie, tým lepšie"...


Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-01 21:50:02 c35b04fd
"pretože skoro každému záleží viac na na dobrej povesti, čistom svedomí a "Pravde" ako na okamžitom profite.LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-02 20:40:43 54b101ca
sorry, to by si sa divil, jaky su dnes mnohi ludia skazeni...

Bez pevneho bodu (Boha) clovek lahko spadne do relativistickeho bahna ... to je fakt

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-02 20:44:08 54b101ca
LenkaB je mi luto ale doteraz ma nikto nepresvedcil o tom ze boh je pevny bod.. On totiz pevny bod je pre jednotlivca - ale každý si ten bod predstavuje inak, rozdiely su nie len v náboženských 'morálnych 'pravidlách medzi náboženstvami ale aj medzi predstavou morálky jednotlivcami rovnakého náboženstva... A tak sa homogenita tohto bodu akosi príliš rozptyľuje... Nakoniec je aj z toho bodu len take idealisticke bahno...

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-02 20:51:32 b2284882
FC, ktovie, na aký bod ten koťuha Archimedes myslel, keď ním chcel pohnúť zemeguľou...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-02 21:12:10 542f305e

Predstavy su jedna vec, osobny vztah k Bohu druha - hladaj pravdu sam, v tichu, v srdci - hlas ktorym sa prihovara Boh je tichy... ked raz prijmes Boha do svojho srdca - tak ten pokoj sa neda nicim nahradit

Pande. - no ktovie aky bod myslel Archimedes, ale pochybujem, ze by tou zemegulou nakoniec pohol, ale keby si ty nasiel ten pevny bod (Boha) , mozno by nieco pohlo tebou ;)


LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-02 21:52:23 54b117b2
Evidentná a preukázateľná forma inteligentného života (niektorí ľudia + Príroda).....

...je absolútny dôkaz o existencii inteligentného STVORITEĽA
Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-02 21:58:52 c35b086c
LenkaB
Tak to obcas robim ze, tak ako každý človek - občas hľadám pravdu sam, v tichu, v srdci - a to co tam nachadzam je ten pokoj ktory sa neda nicim nahradit....
Ale urcite svoj vnutorny pokoj nezacnem volat tak ako Ty, pretoze sa mi nijako nepredstavil a nemyslim si ze stvoril svet... Ti musel niekto nahovoriť do hlavy - že toto je boh.. Ináč ako by si na to prišla ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-02 22:12:41 b2284882
@johny
a ten tvoj inteligentny storitel inteligentne vymyslel aj koniec? (napriklad uz od zaciatku naplanoval zrazku mliecnej cesty s andromedou?)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-02 22:18:13 5f699539
Johny
Ak je evidentná a preukázateľná forma inteligentného života (niektorí ľudia + Príroda).....
absolútnym dôkazom o existencii inteligentného STVORITEĽA..

Potom by inteligentný STVORITEĽ musel byť tiež len stvorený niekým, niečím..
A boli by sme tam kde sme boli na začiatku - pri otázke odkiaľ by sa taká inteligentný stvoriteľ vzal..
Tvrdenie že bol a je večný - je len falošné - zbavenie sa problematiky STVORENIA..

No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-02 22:37:51 b2284882
No toto
-pre mňa je vždy dokonalý, nekonečný a večný STVOTRITEĽ omnoho PRAVDEPODOBNEJŠÍ...
...ako NÁHODA !

...všetko v Prírode má znaky INTELIGENTNÉHO DIZAJNU a ešte som počas svojho života nezažil,
aby niečo zmysluplné vzniklo náhodou a samé od seba...


Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-03 12:58:20 c35b0910
@johny
tak sa ta este raz spytam
je podla teba inteligentne nadizajnovany aj koniec mliecnej drahy?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 13:15:14 d94b4972
Všetky prírodné katastrofy,pri ktorých prišlo o život tisíce ľudí,majú znak inteligentného dizajnu ,ktorý navrhol večný stvoriteľ?Aj Tatry po víchrici?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 14:49:51 b229d545
Jambo sto bodov....

Prpajam aj slnecy vietor, sopky, zemetrasenia, ,meteority. Vsetko to naozaj vykazuje znaky dokonaleho stvorenia...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 15:03:52 59ad5d21
Jambo-Neviem,co by sme si mali predstavit pod pojmom "inteligentny dizajn":-)
Hypoteticky-ak je Boh tym najvyssim intelektom.my mame intelekt radovo nizsi a preto by bolo/je obtiazne poznat prejavy,zamery a dalsie charakteristiky intelektu Boha.
V spojeni s katastrofami radi obvinujeme Boha a nie nasu namyslenost a nevedomost.Napriklad v Tatrach by vraj boli skody omnoho nizsie,keby tam ludsky intelekt nenadizajnoval monokulturu smrekov.Za zmienku stoji aj nase hospodarenie s podou,odlesnovanie..a nasledny plac pri povodniach(ktore ma urcite na svedomi "zly boh"/alebo jeho neexistencia) a nas intelekt zabetonuje dalsie toky,postavime par supermarketov a parkovisk..Nazves to chovanim,zalozenom na intelekte?

julo # GopoMipy89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-03 15:41:33 6dec7950
julo moc pekny prispevek davam plus .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 16:07:14 53d0513c
Julo,---To čo robí človek je o človeku.Tatry neboli prevážne smrekové? Zásah človeka do prírody sa dá všelijako nazvať,len nie inteligentný,no ale človek sa nerovná Bohu--teda dakedy áno ,ale to zo svojej hlúposti si tak myslí.To o ľudskej pažravosti,o výrube stromov je iné a na dlhú debatu. Písalo sa tu o pravdivom inteligentnom dizajne stvoriteľa a o jeho "naprogramovaní" všetkého čo súvisí s prírodou.Navyše, ja len reagujem na názora Johnyho.Môj BOH je príroda. Tá sa len mstí ľuďom za nešetrné zaobchádzanie s ňou!Písala som konkrétne o Tatrách,ktoré zničila víchrica a podľa toho čo píše Johny ,by to malo byť v stvoriteľovom pláne.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 16:15:01 b229d545
P.S. Len tie prírodné katastrofy ,za ktoré človek nemôže ,komu sa pripíšu?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 16:18:10 b229d545
pripisu sa nepochopeniu boha....Ako vsetko, co si clovek nevie vysvetlit, tak vyhlasi, ze boh je predsa najdokonalejsi a jeho ciny preto nasim obmedzenym mozgom nemozeme pochopit. Este ze sme si ho svojim obmedzenym mozgom aspon vymysleli....
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-03 16:27:12 59ad5d21
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Mez_%28zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD%29


Napr. takove rozoravani mezi za minuleho rezimu ...

Kromě zemědělské funkce jsou meze i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající destovou vodou. Kromě toho zvyšují biodiverzitu, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím.
lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 16:47:54 53d0513c
Jambo-Nemyslim,ze priroda je Boh,ale jej poznavanim sa mozme mnoho naucit o zakonitostiach nasho sveta a vyhnut sa mnohym omylom.
S Tatrami (a mnohymi dalsimi katastrofami) je to podla mna zjednodusene tak,ako si pisala,len by som to trochu poopravil.Priroda sa nemsti,ona sa prisposobuje a reaguje na pseudointeligentnu cinnost cloveka,aby sa predislo zniceniu celej biosfery.Mozme si mysliet,ze to je nahoda,alebo su v tom Bozie zakony,ktore nam katastrofami naznacuju,ze nase ciele su iluzorne.A ak sa nezamyslime a neprehodnotime svoje posobenie v ramci zivota individualneho cloveka,spolocnosti v ktorej zije(az do rozmerov ludstva vcelku) a jeho suziti s prostredim,riskujeme,ze sa cez zonu katastrof a boja s nasim prostredim,prirodou (tato etapa sa ludovo nazyva "bozie dopustenie") dostaneme do bodu,ked jedinym vychodiskom pre zachovanie planety a jej biosfery bude zanik nasej civilizacie,ako sa uz neraz stalo.
Analogiu k tym katastrofam by som videl v rodicovi,ktory v zaujme vychovy svojho potomka mu obcas da po zadku.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:01:22 6dec7950
Tak tak Julo, mal by si sa zamysliet nad sebou.. "Kdepak na Boha" - nedozrejeme nikdy a vzdy ked sa daco prihodi - neni problem povedat ze

Mozme si mysliet,ze to je nahoda,alebo su v tom Bozie zakony,ktore nam katastrofami naznacuju,ze nase ciele su iluzorne. Bla, ba, bla...

A ked sa nic neprihodi a vsetko je fajn - mozme povedat ze
Dakujeme Ti Booooze.. Bla, ba, bla...
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:10:10 b2284882
hm, takze idealizmus je od panbozka a materializmus od satana...
takze vsetko co by sme mohli oznacit pojmom materia je od satana a nie od panbozka, logicky.
takze stvoritelom sveta, kazdej hmotnej bunky je v podstate satan :)))
sup sup panbickari, uviazat hmotne slucky a hajde do nehmotna...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:20:53 b2fd99fb
"Tatry neboli prevážne smrekové?"

Jehlicnate lesy rostou az od urcitych vysek, ci jen vyjimecne za urcitych zvlastnich podminek i nize ... To se tyka i Tater ... Nepochybuji o tom ze v tatrach byly umele vysazovany monokultury smrku, na ukor puvodnich lesu, jelikoz to same se delo a deje i zde v cesku ...

Smrkove lesy poskytuji zveri daleko mene potravy nez puvodni lesy(prevazne buciny do urcitych vysek), a vytlacuji ci jsou na jejich ukor likvidovany puvodni druhy !

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:25:58 53d0513c
No toto-snaha "dozriet na Boha" je psychopaticka "hra na Boha" a katastrofy riadenia(ked vyjmeme tie prirodne,este vzdy zostane kriza spolocenska,politicka,moralna..) svedcia o tom,ze svoj intelekt nepouzivame spravne.Mozno to je sposobene tym,ze psychopatom prenechavame riadenie spolocnosti.A inak nebude,ked sa namiesto snahy spajat v nazoroch a konani budeme rozdelovat.
Nikde som nepisal o apatii.Takisto mi je smiesna sucasna religiozita,ale to nema s Bohom nic spolocne.Je to instinkt tlupy/stada,ktory kona podla tradicii a rozhoduje podla autorit(nabozenskych,politickych,vedeckych).Namies
to "hry na Boha",ci tupej stadovosti by sme sa mali snazit stat Clovekom.
A zamyslel si sa niekedy ty nad sebou,ked to tak rad odporucas?:-)

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:26:55 6dec7950
Julo ,---S tým ---dať občas po zadku by som súhlasila,len by to nesmel byť taký nespravodlivý rodič,že keď má viacero deti,jedno -dve robia neplechu a rodič dá po zadku všetkým.To robí Boh,lebo podľa Kresťanov,je všetko božia vôľa. Len s tou Prírodou si to neviem vysvetliť. Je múdra.Aj si vie sama pomôcť,len s tými trestami napodobňuje Boha.Ak Podľa teba príroda nie je Boh,aj tak by si ju ľudia mali ctiť rovnako ako Boha.Je ich živiteľka.

Lojzazpribrami,----Rozorané medze nenarobili toľko škody ,ako výrub stromov ,kde sa komu zachce. Dnes neexistuje žiadny poriadok.Kedysi sa stromy nemohli vyrubovať hocikde .Keď dnes vyrúbu strom,len preto,že si niekto zmyslí,že je alergén ,alebo,že kvety z čínskej čerešne po odkvitnutí padajú na chodník a namiesto krásnych košatých stromov zasadia neduživé stromy s riedkou korunou.to škodí prírode.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:30:53 b229d545
Na slovensku se prirozene smrciny vyskytuji az od 1000 do priblizne 1600 m. n. m. ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:32:07 53d0513c
kucma-moj nazor je taky,ze od satana(teda loz) je rozdelovanie v zaujme skrytia Pravdy.Loz c.1 je materializmus a loz c.2 idealizmus.Hlupak si vyberie a fanaticky svoj vyber obhajuje.
Moj nazor je,ze svet je celostny("sicko so sickym skapcano"),co vedeli uz nasi predkovia.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:35:10 6dec7950
Julo,---- Tak s tou poslednou vetou s tebou úplne súhlasím. U nás še hutorí,že šicko zos šickým skapčano!Teda jedno dopĺňa druhé. a to by som potom súhlasila aj so spoluprácou Kresťanského Boha s Prírodou!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:45:37 b229d545
Lojzazpribrami,---Podľa môjho neodborného odhadu ,je to v Tatrách tak. Sú tam aj listnaté stromy.Možno by ich malo byť viac. Neviem.Len ten výrub by sa mal zastaviť a obmedziť stavanie hotelov.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 17:55:15 b229d545
Jambo-nuz,krestanske interpretacie Boha a jeho vole su len interpretacie.Mozem suhlasit,ze "vsetko je Bozia vola",ale rovnako,ako rodic nechce vychovnou dieta poskodit,ale niecomu ho naucit,aj my by sme mali premyslat nad procesmi,veducimi ku katastrofam,ozrejmit si priciny a dosledky,a pripadne poopravit svoje konanie.Za stav ludstva ma zodpovednost cele ludstvo.Rovnako,ako dovolis lekarovi ta "liecit",ale zodpovednost za svoje zdravie a pripadne negativne nasledky znasas ty,tak je to aj s ludstvom.Nechavame rozhodovat "elity",ale to nas nezbavuje zodpovednosti.Kde je riesenie?
Suhlasim,priroda je nasa zivitelka,sme s nou spojeni ako dieta s matkou v jej lone.Ano,chce to vacsiu uctu,ale zbozstovanie tam podla mna nepatri.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 18:05:23 6dec7950
:..lojzi z pribrami33.. Aj cez našú "dedinu" chodí --sem--tam autobus aj do PŘIBRAMI --z Košíc a keď budete chcieť tak Vám pošlem tu spod Tatier-- "větvičku chvoje" či skôr DUBOVÝ "PAŔEZ" aby ste rozmýšľali aký druh komodity to je --a keď na to prídete tak môžete sa zamýšľať aj o nadmorskej výške , aj o zemepise a ani po hlave nemusíte s " tím pařezem mít uštědřeno"... Jedná se o pochopenííí...doufam že ..jo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 18:28:52 58d4289b
Johny: "...všetko v Prírode má znaky INTELIGENTNÉHO DIZAJNU a ešte som počas svojho života nezažil,
aby niečo zmysluplné vzniklo náhodou a samé od seba..."

sMYSLŮplnost toho vzniká až ve Tvé hlavě, nevím nakolik "náhodou a samo od seba".

Jeu # NelyViny27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 21:35:50 4e88aef3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   pä
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0932 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles