Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Socialismus a válka


Socialismus a válka

Socialisté trvají na tom, že válka je jedním z mnoha zel kapitalismu. V nastávajícím ráji socialismu, tvrdí, nebudou více války. Samozřejmě mezi námi a touto mírovou utopií budou ještě vybojovány nějaké občanské války. Ale s nevyhnutelným triumfem komunismu všechny konflikty zmizí.

Je dosti jasné, že s dobytím celého povrchu země jedním vládcem, by všechny zápasy mezi státy a národy zmizely. Jestliže by socialistický diktátor uspěl v dobytí každé země, nebyly by zde déle žádné externí války, za předpokladu, že O. G. P. U. [Sjednocené státní politické správy v leninském a stalinském SSSR, pozn. autora] by bylo dosti silné zabránit rozpadu Světového státu. Ale to je pravdou pro jakéhokoliv dobyvatele. Jestliže by to mongolští velcí chánové dotáhli do konce, též by udělali svět bezpečným pro věčný mír. Je velice škoda, že křesťanská Evropa byla tak tvrdohlavá a nekapitulovala dobrovolně před jejich nároky na světovládu.

Nicméně my nezvažujeme projekty po světovou pacifikaci skrze světové dobývání a zotročení, ale to jak dosáhnout světa, ve kterém nejsou více příčiny konfliktů. Taková možnost byla zahrnuta v projektu liberalismu pro hladkou kooperaci demokratických národů za kapitalismu. To zkrachovalo, protože svět opustil jak liberalismus, tak kapitalismus.

Existují dvě možnosti pro svět objímající socialismus: koexistence nezávislých socialistických států na jedné straně nebo ustavení jednotný svět zahrnující socialistické vlády na druhé straně.

První systém by stabilizoval existující nerovnosti. Byly by zde bohatší národy a chudší národy, země jak málo zalidněné tak přelidněné. Jestliže by lidský druh zavedl tento systém před sto lety, tak by bylo nemožné využít ropná pole Mexika nebo Venezuely, založit gumové plantáže v Malajsii nebo rozvinout banánovou produkci ve Střední Americe. Národy, kterých se to týká, postrádaly jak kapitál, tak trénované lidi k využití jejich přírodního bohatství. Socialistické schéma není kompatibilní se zahraničními investicemi, mezinárodními půjčkami, placením dividend a úroků, a všemi takovými kapitalistickými institucemi [1].

Zvažme, jaké podmínky by byly v takovém světě koexistence socialistických národů. Jsou zde nějaké přelidněné země obydlené bílými pracovníky. Pracují ke zlepšení svého životního standardu, ale jejich úsilí je mařeno nedostatečnými přírodními zdroji. Nutně potřebují suroviny a potraviny, které by mohly produkovat jiné, lépe vybavené země. Ale tyto země, které příroda favorizovala, jsou řídce obydlené a mají nedostatek kapitálu potřebného k rozvinutí jejich zdrojů. Jejich obyvatelé nejsou ani dosti přičinliví ani zkušení, aby profitovali z bohatých zdrojů, kterými je příroda zahrnula. Jsou bez iniciativy; lnou k starodávným metodám produkce; nemají zájem na zlepšení. Nejsou horliví produkovat více gumy, cínu, kopry a juty a vyměňovat tyto produkty za zboží vyrobené v cizině. Ale tímto postojem ovlivňují standard života těch lidí, jejichž hlavním sortimentem je jejich um a píle. Budou tito lidé ze zemí zanedbaných přírodou připraveni trvat na takovém stavu věcí? Budou ochotni pracovat tvrději a produkovat méně, protože favorizované děti přírody se neústupně vyhýbají využívat svoje bohatství více efektivním způsobem?

Nevyhnutelně z toho vyplyne válka a dobývání. Pracující z poměrně přelidněných oblastí provedou invazi do poměrně málo zalidněných oblastí, dobyjí tyto země a anexují je. A budou následovat války mezi dobyvateli o rozdělení kořisti. Každý národ je připraven věřit, že nezískal svůj férový podíl, že jiné národy mají příliš mnoho a měly by být přinuceny opustit část svého lupu. Socialismus v nezávislých národech vyústí v nekonečné války.

Toto rozvažování je nutné pro vysvětlení nesmyslných marxistických teorií imperialismu. Všechny tyto teorie, ačkoliv si navzájem odporující, mají jeden společný rys: všechny zastávají názor, že kapitalisté jsou horliví po zahraničním investování, protože produkce doma tenduje, s vývojem kapitalismu, k redukci míry zisku, a protože domácí trh za kapitalismu je příliš úzký k absorbování celého objemu produkce. Tato touha kapitalistů k exportům a zahraničním investicím je považována za určující pro třídní zájmy proletářů. Krom toho, to vede k mezinárodním konfliktům a válkám.

Přesto kapitalisté neinvestují v cizině za účelem odepření zboží domácí spotřebě. Naopak, oni tak dělají ve snaze zásobovat domácí trh se surovinami a potravinami, které by jinak nemohly být vůbec získány, nebo by mohly být získány jen v nedostatečných kvantitách nebo za vyšší náklady. Bez vývozního obchodu a zahraničních investic by si evropští a američtí spotřebitelé nikdy nemohli užívat vysokého životního standardu, který jim kapitalismus dal. Byly to potřeby domácích spotřebitelů, které tlačily kapitalisty a podnikatele směrem k zahraničním trhům a zahraničním investicím. Jestliže by spotřebitelé požadovali získání většího množství zboží, které by mohlo být produkováno doma bez pomoci zahraničních surovin, než získání importovaného jídla a surovin, bylo by mnohem ziskovější expandovat dále domácí produkci, než investovat v cizině.

Marxističtí doktrináři zavírají své oči úmyslně před nerovností přírodních zdrojů v různých částech světa. A přesto jsou tyto problémy základním problémem mezinárodních vztahů [2]. Ale pro tyto doktrináře by teutonské kmeny a později Mongolové neprovedli invazi do Evropy. Zamířili by do rozlehlých prázdných oblastí tundry nebo severní Skandinávie. Jestliže nevezmeme v potaz nerovnosti přírodních zdrojů a klimatu, nemůžeme objevit žádné motivy pro válku, ale jen ďábelské čáry, pro příklad - jak říkají marxisté - nečestné machinace kapitalistů, nebo - jak říkají nacionální socialisté - intriky světového židovstva.

Tyto nerovnosti jsou přirozené a nemůžou nikdy zmizet. Představovaly by také neřešitelný problém pro jednotný světový socialismus. Socialistický celosvětový management by mohl samozřejmě zvažovat politiku, za které je se všemi lidmi zacházeno stejně; mohl by poslat pracovníky a kapitál z jedné oblasti do jiné, bez zvažování nezadatelných zájmů pracujících skupin z různých zemí nebo z různých jazykových skupin. Ale nic nemůže ospravedlnit iluzi, že ty skupiny pracujících, jejichž příjem na hlavu a životní standard by byl redukován takovou politikou, by byly připraveny toto tolerovat. Žádný ze západních socialistů nezvažoval, že by socialismus byl návrhem (i kdybychom měli podporovat bludné očekávání, že socialistická produkce by zvýšila produktivitu práce), který musí vyústit ve snížení životního standardu národů Západu. Pracující Západu neusilují o vyrovnání svých příjmů s těmi více než 1 000 miliony extrémně chudých rolníků a pracujících Asie a Afriky. Ze stejných důvodů, ze kterých tito oponují imigraci za kapitalismu, by tito pracující oponovali takové politice transferů pracovní síly ze strany socialistického světového managementu. Raději by bojovali, než souhlasili s abolicí stávajících diskriminací mezi šťastnými obyvateli relativně málo zalidněných oblastí a nešťastnými obyvateli přelidněných oblastí. Zda nazveme tyto boje občanskými válkami nebo zahraničními válkami je nepodstatné [3].

Pracující Západu favorizují socialismus, protože doufají ve zlepšení svých podmínek zrušením toho, co popisují jako bezpracné příjmy. Nezabýváme se zde omyly těchto očekávání. Jen zdůrazňujeme, že západní socialisté nechtějí sdílet své příjmy s neprivilegovanými masami Východu. Nejsou připraveni se vzdát nejcennějšího privilegia, které požívají za etatismu a ekonomického nacionalismu - vyloučení cizí pracovní síly.

Američtí pracující jsou pro zachování toho, co nazývají "americký způsob života", ne pro světově socialistický způsob života, který by mohl ležet někde mezi současnou americkou úrovní a úrovní kulijů, pravděpodobně mnohem blíže ke druhé úrovní než první. To je drsná realita, kterou nemůže žádná socialistická rétorika odčarovat. Ty samé sobecké skupinové zájmy, které skrze migrační bariéry omezují liberální plány na světovou mírovou kooperaci národů, států a individuí, by zničily vnitřní mír v socialistickém světovém státě. Mírový argument je právě tak nepodstatný a chybný jako všechny jiné argumenty předložené k demonstrování proveditelnosti a prospěšnosti socialismu.Poznámky:
[1] Zahraničními investice, mezinárodní půjčky, placení dividend a úroků byť cizím socialistickým vládám by znamenalo, že ekonomika není zcela socialistická a tedy není zcela ovládána zdejší vládou. Reálné socialistické ekonomiky východní Evropy v tomto směru udělaly pragmatický úkrok od doktríny čistého socialismu (pozn. překladatele).
[2] Zabýváme se zde takovými typy zahraničních investic, které jsou zamýšleny k rozvinutí přírodních zdrojů zaostalých zemí, pro příklad, investice do dolování a zemědělství a příslušenství jako jsou dopravní zařízení, veřejné sítě atd. Investice v cizích výrobách měly velký rozsah vlivem ekonomického nacionalismu; to by se bývalo nestalo ve světě svobodného obchodu. Byl to protekcionismus, který přinutil americké výrobce automobilů a německé výrobce elektrických zařízení k založení filiálních továren v cizině.
[3] Přelidnění a malé zalidnění je v tomto případě myšleno z pohledu možností migrace a nikoliv z hlediska absolutních hodnot (tak tomu bylo v předchozích případech). Například bohatá země by byla zalidněna více, než je, protože by do ní za prací přicházeli další a další pracující. Bohužel autor toto rozlišení nějak nezdůraznil (pozn. překladatele).Author: Hynek Rk # RypoWagu33
Svet2016-03-116
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Ty samé sobecké skupinové zájmy, které skrze migrační bariéry omezují liberální plány na světovou mírovou kooperaci národů, států a individuí, by zničily vnitřní mír v socialistickém světovém státě. Mírový argument je právě tak nepodstatný a chybný jako všechny jiné argumenty předložené k demonstrování proveditelnosti a prospěšnosti socialismu.

"...liberální plány na světovou mírovou kooperaci národů..." :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Kapitalizmus, mily imbecil, priamo vylucuje akukolvek mierovu kooperaciu medzi narodmi... Samozrejme, pokial mierovou kooperaciou nenazyvas humanitarne bombardovanie, preventivne udery (preemptive strikes), vedlajsie skody (collateral damage), miliony mrtvych v dosledku exportovania demokracie do cudzich krajin, okupaciu cudzich statov, porusovanie vsetkych medzinarodnych dohod, ustanoveni a medzinarodneho prava atd...

Neexistuje narodny socializmus, demokraticky socializmus, marxisticky socializmu a ani liberalny socializmus, existuje len socializmus... Ani vo Vatikane zatial nevymysleli fasistickeho boha, komunistickeho boha, teroristickeho boha a ani liberalneho boha a to aj napriek tomu, ze sudiac podla toho, ako sa Vatikan uz cele starocia sprava, vatikansky boh musi byt jenoznacne tvrdym kapitalistom... To len naznacuje, ze suvztaznost medzi teoriou a praxou, je typicky poznacena konkretnymi ludmi, ktori danu teoriu uvadzaju do praxe... To vsak nemeni samotnu teoriu a taktiez nikomu realne neumoznuje danu teoriu hodnotit na zaklade toho, co konkretni ludia, ohanajuci sa danou teoriou, realne vytvorili...

Teoria moze byt len alebo spravna, alebo nie... Ak niekomu dam plany na postavenie Boeing 747 a on ho na zaklade nich postavit nedokaze, to v ziadnom pripade neznamena, ze tie plany boli zle... To by znamenalo len to, ze dany clovek ich nebol schopny realizovat...

V com je zakladny rozdiel medzi socializmom a kapitalizmom...?

Socializmus je o dosiahnuti a udrziavani dostatku pre vsetkych...

Kapitalizmus je teoreticky o moznosti ziskania nadbytku pre kohokolvek... Teoreticky, ta teoria vsak v praxi nema sancu nezlyhat, lebo sanca ziskania nadbytku pre kohokolvek, v realite existovat nemoze, toto moze existovat len vo fiktivnych predstavach pomatencov, alebo v retorike platenych obhajcov liberalneho kapitalizmu...

Vratim sa ale k tomu podstatnemu rozdielu... Socializmus = dostatok a kapitalizmus = nadbytok... A vsetko je jasne...

Stav udrziavania dostatku v spolocnosti je realne dosiahnutelny... Tam nie je potrebny ziadny konkurencny boj, kazdorocny rast profitov, tlac nekrytych penazi, tam nie su potrebne burzy so stadami spekulantov, tie by boli z procesu priamo vylucene, tam postacuje planovane hospodarstvo a kazdy bude mat svoje istoty...

Ano, presne tie istoty, po ktorych tuzia aj ti najbohatsi kapitalisti a o ktorych moze bezny pracujuci v kapitalizme len snivat... Tuzba po istotach nie je vysadou socialisticky zmyslajucich ludi, ale vsetkych ludi, preto ma natvrdli liberali vzdy rozrehocu, ked kritizuju istoty... Ale niekto im myslienku kritizovania istot podhosil a oni myslenim velmi netrpia, tak ich odusevnene kritizuju... :-DDD

Ano, mile liberalne deticky, ak by kapitalisti netuzili po istotach, tak by dnes napriklad neexistovali monopoly... Kapitalista sa tiez boji o to, co bude zajtra, boji sa konkurencie a ako lepsie by si mohol zabezpecit istoty, ak nie vymlatenim celej konkurencie a etablovanim sa na trhu ako monopol...? Ano, samozrejme, je to aj o maximalizacii jeho profitov, ale primarne je to aj tak o jeho istotach prezitia na trhu... O istotach, zdoraznujem...! Ci ma niekto pod postelou 10 miliard, 100 miliard, alebo trilion, je uplne fuk, lebo uz tych 10 miliard je pre neho uplne zbytocnym nadbytkom, takze o istotach je to, mile liberalne deti...

A ak zakladnou myslienkou kapitalizmu je nekonecny rast a nekonecne bohatnutie, tak to nielenze nemoze dobre dopadnut pre kapitalizmus, pretoze toto je vylucene dokonca aj teoreticky, ale za to bude musiet niekto sustavne aj platit, teda namiesto toho, aby v kapitalizme vsetci zili v dostatku, bude vacsina ludi nutne zit v permanentnom nedostatku, aby niektori z nich mohli zit v prebytku... Nic nie je zadarmo, za vsetko musi nakoniec niekto zaplatit...

To je ten vysinuty fundamentalny princip kapitalizmu... Rozpravka o hradoch, zamkoch a luxuse pre vsetkych, ktora nikdy nemala nic spolocne s realitou... Ani vtedy, ked obyvatelia nejakej kapitalistickej krajiny mali na par rokov boomu pocit, ze vsetkym je u nich dobre, lebo realita bola taka, ze vtedy za to len platili obyvatelia inych krajin, ktorych im ich dobro prakticky sponzorovali tak, ako napriklad my dnes sponzorujeme dobro Nemcom, Korejcanom, Francuzom, Talianom a neviem este komu...?

Neviem, ci tomuto stihol boh venovat nejaku pasaz v biblii, ale clovek pre svoj zivot a stastie objektivne potrebuje len dostatok, zabezpecenie svojich zakladnych potrieb, prebytok mu je zbytocny... Ak niekto tuzi po prebytku, mal by byt okamzite exkomunikovany... Podozrievam, ze toto boh do biblie asi nezakomponoval, lebo to by znamenalo vykopnutie z cirkvi celeho Vatikanu aj s papezom a to by z hladiska PR asi nevyzeralo velmi dobre...? :-DDD

Dobre, aby som sa dostal k tym vojnam...

Ak teda planujem kazdy rok zvysovanat svoje profity, niekto za to musi nutne zaplatit... Svojich vlastnych poddanych nemozem uplne zodrat z koze, lebo mi podrezu hrdlo, tak musim ist zdierat niekam za hranice a to je dovod, preco kapitalizmus vzdy znamenal, dnes znamena a pokial bude existovat aj vzdy bude znamenat, vojny... Bodka...

Socializmus na druhej strane, pri udrziavani dostatku vnutri statu, nikdy nebude mat dovod exportovat svoju ideologiu humanitarnym bombardovanim, zabijat a zrovnavat so zemou priemysel cudzich krajin, aby ho potom v tych istych krajinach mohol 10x predrazene obnovovat... Socialisticke krajiny by nemali dovod vrazdit vlady inych krajin, organizovat v inych krajinach prevraty, skolit v nich teroristov atd., to je vysadou kapitalistickych krajin...

A ked som sa uz tak rozpisal, dalsim casto pouzivanym "argumentom" liberalnych propagandistov je, ze nebyt kapitalizmu, tak by sme dnes nemali technologie, ktore mame... Ze v socializme by sme mozno dnes este nemali ani zivotne dolezite smartfony...?

Ako to teda naozaj je s tym kapitalistickym technologickym rozvojom...?

Ak na prvom mieste stoji tvorba stale vacsieho kapitalu, comu vsetci vypatlani uctovnici nadsene tlieskaju, nutne sa tomu musi podriadit vsetko dianie v spolocnosti a sukromni majitelia toho kapitalu, budu to dianie v spolocnosti priamo diktovat... Nie demokraticky, vyhradne totalitne... A majitelia kapitalu sa ten kapital budu snazit vsemozne znasobovat a ak by sme sa dokladne pozreli na vsetky detaily celeho toho procesu, tak by sme zistili, ze v kapitalizme sa vsetko toci okolo vojenskej nadvlady a teda okolo vyvoja vojensky vyuzitelnych technologii... Prave odtial sa beru nove technologie a ich vyvoj je sponzorovany nielen zo sukromneho kapitalu, ale hlavne z bohatstrva cudzich krajin a ich obyvatelov, ale samozrejme aj z dani vlastnych obyvatelov s tym, ze zisky plynu vyhradne do sukromnych vrecak... Takze ten technologicky vyvoj bol dosiahnutelny vyhradne vdaka organizovanym zlocineckym skupinam (armadam kap. statov a kapitalom ovladanych vlad tych statov), ktore ho sponzorovali cudzich vrecak... Socializmus takuto moznost sponzorovania vyvoja technologii nikdy nemal a mat ani nemoze, lebo je to v zasadom rozpore so socialistickou moralkou a zakladnymi principmi fungovania socializmu...

Vyssie napisane je mozne ilustrovat aj na priklade Teslu... On kedysi aj nejaky cas pracoval u Edisona, pokial ho ten kompletne neodrbal a od seba nevykopol... Darmo mal Tesla daleko lepsie napady ako Edison, "volny trh" a ani jeho vseriesiaca paprca, ho v amerike nezachranili, darmo dodnes cely svet vyuziva jeho koncepty a vynalezy, volnotrhova paprca ho vtedy vyfackala a smarila do priekopy, lebo kapital jej tak kazal urobit... A taka predajna slapka ta volnotrhova paprca aj vzdy bola... Aka tam bezplatna energia pre vsetkych...? Kapital volnotrhovej paprci kazal zariadit tazbu uhlia a ropy az pokial sa nevytazi vsetko, co je este k dispozicii a tak to ta paprca aj zariadila, volnotrhovo... Ak nieco nie je vyuzitelne na vojenske ucely, alebo aspon na znasobovanie sukromneho kapitalu, bude okamzite zmietnute zo stola, takze zabudnite na lieky na vyliecenie chronickych chorob, rakoviny, na bezplatnu energiu a mier v kapitalizme... Kapitalizmus potrebuje permanentne lupit a znasobovat sukromny kapital (robit niekolkych jedncov bohatsimi) a co nebude priamo, alebo aspon nepriamo k tomuto ucelu potrebne, to bude okamzite odstavene a to co bude vyuzitelne, toho vyvoj bude sponzorovany z ulupeneho nadbytku...

A volny trh, poctiva sutaz na tom volnom trhu a trvaly mier, co ste sa zblaznili, take nieco v kapitalizme vobec nepripada do uvahy... Ani teoreticky... :-DDD


liberalolog # XubeTama14
-
 74%  ( 28 people voted )
+
2016-03-13 19:59:10 cef6b3fd
Divide et impera. V tom je príčina všetkého zla na Zemi. Vždy nás nejako rozdelia. Veď aj v biblii boh rozdelil ľudí na vyvolených a ...
milan # TepuXaba62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-14 21:53:54 57f4fff1
Vami..milan 62.. "vzorovo zvýraznený dogmatický" archaizmus je natoľko iracionálny, že predstava o raji, /edene/ , dianie v ňom a podmienky ktoré treba plniť pri "bezproblemovom vstupe doň"/raja/sú tým pádom "utopistickejšie , dogmatickejšie ". Uvedomujete si to. V podstate podľa Vás : božstvom rozdelené ľudstvo sa nikdy nedostane do raja/edenu/ ...péééékna kresťanská perspektíva... A trpiteľ ktorý bol "vytvorený" šantením, vojnovými výbojmi či zlodejinou ..má šancu sa tam dostať. Teda kto .šantí, rynči vojnovým arzenálom, kradne ...rozširuje "kapacity ľudí " ktorý trpia a majú prednostné právo dostať sa do "rajských záhrad" . Nezdá sa vám to tak trochu..."ľudsky poexkrementované"...to Vaše ...tvrdenie...To len tááák aby sa bolo z čoho usmievať...nad Vami predstavenými "večnými pravdami".
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-15 07:39:21 58d4289b
Výrazny pokrok v príčinach vojen boli aj " filozofický " spracované .´, už na konci 19 storočia. Istá závery sú odvodzované od ekonomického diania. Teda vojny! Treba sa samozrejme zamýšľať , aké podmienky musia byť aby bol zabezpečený mier...TEDA EKONOMICKÉ PODMIENKY. A kapitálové zhodnocovanie pomienky pre trvalý mier NEVYTVÁRA..Vźdy dochádza ku krízovým javom---NÁSILNÝM--NÁSILNÍCKYM:
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-15 10:18:06 58d4289b
klopi, tým som chcel len naznačiť, že v celej známej histórii niekto ľudí rozdeľuje. Náboženská problematika ma moc netrápi. Nehodnotím ľudí podľa vyznania. Kto je lepší? Žid, kresťan, moslim...? Je nás 7 miliard. Odkiaľ sem prišlo toľko duší? Z vesmíru? Je obrovský. Z inej dimenzie? Isté je, že nevieme skoro nič, ale hádame sa o dušu.
milan # TepuXaba62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-16 17:53:03 57f4fff1
Domagogia je myslieť si- že boh nám pomôže! jeden iba tak- na dobrú noc!-----Išiel Feričku skoro ráno na huby-ako tak kráča a hľadá huby-zrazu šup-do jamy spadol a obidva nohy zlámal-Od bolesti začal -kričať pomooooc- pomooc-ale nik ho nepočul a tak začal prosiť boha-pane bože pomôž-prosím ťa--ale pán boh ho nepočúval ani nepomohol mu-a tak odišiel-Vtom čase išiel diabol okolo a počul kričanie-pomoc-prišiel tam a hovorí-čo tak kričíš-že ťa až v pekle počuť-on mu hovorí mám nohy zlomené-nechcem tu umrieť -pomôž aspoň pane-dobre pomôžem- zavolám človeka- on pomôže! a odišiel-a o chvíľu ho tam našiel druhý hubár a zachránil ho! či to bol zázrak či nie-Feričku verí ďalej-že to boh ho zachránil!
ferda # XimaHifu28
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-03-16 18:40:01 58d4285f
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Každý čtvrtý Američan je tak naštvaný na Washington, že by souhlasil s odtržením


Každý čtvrtý Američan je tak naštvaný na Washington, že by souhlasil s odtržením
To neúspěšné skotské hlasování o odtržení od Spojeného království podnítilo u některých naděje na odtržení i ve Spojených státech, kde je téměř čtvrtina lidí otevřená tomu...
ŠVÉDSKO: ZMATEK V „AZYLOVÉM NEBI“
Proč říkají, že nám uprchlíci prospějí?
PRVNÍ GMO CHŘIPKOVÁ VAKCÍNA OBSAHUJÍCÍ PŘEPROGRAMOVANÝ VIRUS HMYZU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0261 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles