Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Socialismus nutí nehrát fér


Socialismus nutí nehrát fér

Kritici kapitalismu již popsali stohy papíru o tom, jak tento systém proměňuje lidské bytosti na zvířata hledící si vlastního zájmu, která usilují pouze o vlastní přežití bez ohledu na ostatní. Jako by byl kapitalismus nepřetržitým bojem o omezené zdroje, kde se ke slovu dostává pouze krutost a neférovost a pro spolupráci a solidaritu nezbylo žádné místo.

Jako by lidé v honbě za materiálními cíli byli všehoschopní a neměli by žádné morální zábrany. Opakovaně narážíme na zmínky o kapitalismu ve spojitosti s přívlastkem predátorský. V českém prostředí se navíc kritici odvolávají i na srovnání s historickou etapou "před kapitalismem", tedy před rokem 1989. A prý, že se v minulosti k sobě lidé chovali lépe.

Buďme nyní shovívaví k tomu, že současný systém má k ideálu kapitalismu daleko, a pokusme se na období před a po sametové revoluci nahlížet jako na období "vlády" socialismu a kapitalismu. Myslím si totiž, a na následujících řádkách se to pokusím demonstrovat, že k bezohlednému chování a k nečestnosti daleko více inklinují lidé, kteří nejsou vystaveni volnému trhu, ale naopak tehdy, kdy má téměř veškerou produkci zboží včetně jeho směny a pracovní místa pod kontrolou stát.

Podpultovky pro vyvolené

Vraťme se tedy v čase o 25 a více let zpátky a připomeňme si, co tehdy obnášelo zajistit si nejnovější elektroniku, ošacení, hygienické potřeby a občas i základní potraviny. Kvůli častým selháním centrálního plánování, které je socialistickému systému vlastní, byli obyvatelé tehdejšího Československa téměř nepřetržitě nedostatečně zásobeni. Podrobněji se těmto selháním socialistické ekonomiky věnuje například seriál Hynka Řiháka U rudého snědeného krámu. Mnozí mají prázdné pulty ještě v živé paměti nebo o nich možná slyšeli od svých rodičů, prarodičů nebo se s nimi setkali v archivních televizních záběrech.

S prostředím permanentního nedostatku souviselo vytváření podpultových zásob, které nejenže otevíraly prostor pro korupční jednání, ale také prohlubovaly příkop mezi držiteli moci (většinou tedy výše postavenými straníky) a běžnými lidmi. K podpultovému zboží měli přístup zejména ti první, neboť každý vedoucí obchodu s nimi chtěl být pochopitelně zadobře, vynucoval si od nich projevy laskavosti nebo třeba nabídkou exkluzivního zboží žehlil průšvihy svých blízkých.

socialism-vs-capitalism

Čeho bylo na oficiálním trhu nedostatek, ať už v důsledku špatného plánování či v důsledku režimních zákazů, přesunulo se na šedý trh. Ten, ač je na něj v liberálních kruzích nahlíženo s určitými sympatiemi, má pochopitelně řadu úskalí a je s ním spojena řada negativ. Spotřebitelé jsou v prostředí šedého trhu vystaveni většímu riziku, že budou okradeni nebo ošizeni. Mezi veksláky pak může docházet k násilným střetům, pokud není dodržovaná nastavená hierarchie nebo pokud jednotlivé skupinky soupeří o monopolní postavení v rámci určitých "rajónů".

Nedostupnost určitého zboží zkrátka vybízela jednotlivce k neúctě ke společenským pravidlům a k nemorálnímu jednání. Jenže nešlo jenom o zboží z obchodů, jehož dostupnost byla za socialismu omezena.Jednalo se i o zdravotní péči nad rámec standardu, místa na školách, možnost vycestovat do zahraničí nebo získat byt. Šlo o statky kontrolované úzkou skupinou osob, které se nebránily přijímání obálek s úplatkem. Stejně jako někteří lidé usilovali o to, aby se k těžko dostupným benefitům "za službu odváděnou socialismu" dostali neférovou cestou, našli se i tací, jejichž zálibou bylo ostatním v cestě za vytouženým cílem bránit zase jinými nekalostmi, třeba donášením a udáváním. Ani tak nezáleží na tom, zda je k tomu vedla závist, nebo horlivá oddanost režimu.

Korupční prostředí jako dědictví socialismu

Všimněme si, že nám socialismus část svého dědictví zanechal. Korupční prostředí nevymizelo a opět je doménou těch odvětví, které stát kontroluje nebo na ně má dokonce monopol. Školství, zdravotnictví, veřejné zakázky na stavební práce či v oblasti IT jsou nehynoucí zásobárnou korupčních a klientelistických kauz. Nevymizeli ani udavači. Dnes se stylizují do rolí agentů provokatérů a sdružují se v protikorupčních občanských sdruženích. Příčinu korupce se snaží řešit málokteří z nich. Zato těch, kteří poukazováním na jedny korupčníky dláždí cestu k moci jiným, je víc, než by bylo zdrávo.

Můj postoj k těm, jež se snaží obstarat si statky, které nejsou dostupné na volném trhu, neoficiálními a neférovými způsoby, je nejednoznačný. Kdo porušuje pravidla, poškozuje ty, kteří se snaží hrát fér. Na druhou stranu pravidla jsou mnohdy nastavena tak hloupě, že podvod představuje jedinou možnost, jak si statek zaopatřit. Stejně tak mám jisté pochopení pro protikorupční bojovníky, byť se mi příčí udavačská a paranoidní mentalita, kterou rozsévají ve společnosti. Uznávám, že mnozí z nich přece jenom jednají s dobrými úmysly.

Nečestné jednání jistě nelze zcela potlačit. Ekonomický systém má však na chování lidí významný vliv. Podmínky, v rámci nichž musí lidé fungovat, určují, zda má smysl jednat čestně, nebo zda je naopak výhodné či dokonce nezbytné jednat neférově. Proto jsem pro volný trh a proti tomu, aby centrální autorita rozhodovala o tom, kdo a co bude moci vyrábět, kdo, komu a jaké služby bude poskytovat, kolik kusů zboží se dostane na trh, kolik studentů budou moci školy přijmout nebo jakou formu péče mohou zdravotnická zařízení pacientům nabízet. Tedy jinak řečeno jsem proti tomu, aby vznikala omezení a hrozil nedostatek spotřebních statků, v důsledku čehož se lidé uchylují k morálním pokleskům.Author: MAREK NUMERATO # MyweMofy05
Vláda2015-06-0230
-
 43% ( 11 people voted )
+
Gejza daj si studenú sprchu, si rozpáený do biela a mohlo by ti to uškodiť a na jakých komických príspevkoch by sme sa tu potom rehotali? :DDD
Tie časy si pamätám dosť dobre, bolo to presne tak ako píšu v článku, fronty, podpultový tovar, korumpovať si musel aj keď si chcel zohnať blbý bicykel, obkldadčky, náhradné diely na čokoľvek, nehovororiac o bytpoch a "lepších" liekoch (si pamätám ako sme sprostý brufen zháňali v Maďarsku). Keď som chcel ísť na koncert Queen a Iron Maiden musel som s celou partiou do Budapešti pretože naši inkvizítori nepovažovali západnú hudbu za vhodnú pre socialistickú mládež budovateľku svetlých zajtrajškov...
To že si looser ktorý nie je schopný prispôsobiť sa novým podmienkam a potrebuje vodcu stáda aby mu ukázal správny smer je čiste tvoj problém.

General Guderian # TyroMury04
-
 53% ( 9 people voted )
+
2015-06-03 18:22:03 55e4d605
guderijan...ta co ti poviem.
sam si blby bicykel nezrobis, obkladacky nezrobis, nahradne diely na cokolvek nezrobis, byt si nezrobis, lepsie lieky nevymyslis, koncert queen nezahras, ion maiden tozka...
sam si akurat do huby vies srat, v tom looser nesi...:)))
mne sa tito individualisti tak hrozne lubia, az by som ich rad stretol...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-03 20:38:17 bc7057f8
preco si v dnesnej dobe ludia co chleba robia zasluzia uznanie? lebo zamestnavaju ludi co chleba robit vedia.
preco si v dnesnej dobe ludia co bicykle robia zasluzia uznanie? lebo zamestnavaju ludi co bicykle robit vedia.preco si v dnesnej dobe ludia co sami stoja v rade zasluzia uznanie? lebo zamestnavaju ludi, s ktorymi by sa do rady nepostavili...


kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-06-03 21:27:56 bc7057f8
General Guderian
teba som mávala za človeka rozumných názorov, od ktorého by som ako od predstaviteľa stredného veku (súdim podľa koncertov v Budapešti) očakávala aj rozumný postoj k ľuďom iného zmýšľania. Označiť niekoho za "loosera" len preto, že vníma svet trochu inak je prinajmenšom nepluralitné a teda trápne, nemyslíš? Ale práve s touto národnou črtou sme sa stali populárni až tak, že sa o nás spieva: my sme národ holubičí, je to s nami pekne v pi.. Samozrejme, v diskusnom priestore Dôležite nájdeš zopár típkov, ktorí ti ochotne zatlieskajú. Virtuálny svet je fajn, lebo anonymita dodáva na guráži každému, ale je aj klamný. Tí, ktorí Gejzu poznajú aj nevirtuálne sa akurát dobre bavia na termínoch o jeho osobe a baví sa na nich aj on, dokonca viac ako na svojich dnešných príspevkoch. Veď dnes padlo, že je looser, pred týždňom, že je závistlivý a podobné rozmanité sprostosti. :))) Ale v jednom sa predsa len nemýliš - kapitalizmus nemá rád.
General Guderian, koncerty v Budapešti sú vždy skvelé. Aj vtedy aj dnes. :)


PS - VB, mňa aspoň teší, že vo svojom odhade o tvojej osobe som sa nijako zásadne nezmýlila. :)

anaste # NyjeQoga34
-
 64% ( 15 people voted )
+
2015-06-03 22:38:03 5f67e17a
Článok zhrnul fakty istej doby, ktoré sa nedajú spochybniť. Akurát nesúhlasím s jednou vetou, a to že, citujem: "Korupční prostředí jako dědictví socialismu." Korupcia a úplatky prekvitali za socializmu a existujú i v súčasnosti. Tomu sa nezabráni v žiadnom zriadení. Je to jednak charakterová vlastnosť ľudí - u jedných je bez zábran, u druhých s vyzretejším morálnym kódexom je viac potlačená - a je determinovaná prostredím a okolnosťami. V dobách socializmu, keď bol permanentný nedostatok všetkého, od obyčajných banánov cez povedzme stavebný materiál, bežné potreby až po poradovník na auto z východného bloku (o výbere farby už ani nehovoriac), potom cesta získať podpultový tovar viedla logicky cez obálku. Dnes, keď je všetkého dostatok, sú iné priority korupcie a ciele úplatkov, a to skôr ako získať niečo do vlastníctva, ako získať prednostne zákazku, ako ošialiť zákon... Takže, vyhovárať sa, že dnešnému korupčnému prostrediu nás vyslovene naučil predošlý režim, nie je korektné.
Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2015-06-04 00:10:12 bc7b649f
Korupcia je ďalšie dedičstvo socializmu, stále žijeme v socializme, samozvanom zákonostane, kde každý nevolený súdruh so štempľom by chcel brániť slobodnej iniciatíve, mnohokrát zo závisti, z pomsty brzdiť rozlet úspešnejším a priebojnejším, odhodlaným stvárňovať okolie podľa seba. Veľmi podozrivé, ak aby sa človek nadýchal príliš slobodnejšie ako jeho susedia, treba sa držať zvyklostí nehybného davu, aby nezahanbil životom otlčených vlastnou výšavnou expanziou. To by nebolo správne, aby jeden si mohol dovoliť kaviár a na druhého nezvýšilo ani hrozno.
V etatizme musí byť korupcia, pretože znamená zrýchlené presadzovanie vlastného záujmu jednotlivca, jeho ľahostajnosť voči „autoritám“, čakacím lehotám, kto nepodpláca, ale sa musí handrkovať s úradmi, kto neobchádza „zákony“, ktoré jemu samotné škodia nie je ani človek. Len taký šrot, čo poslúcha robotov a následne sa kdesi pokútne sťažuje.
Kurupcia a etatizmus sú ako dva prsty na jednej ruke, angažovaným súdruhom sa síce údajne aj podarilo korupciu kdesi v západnejšom socializme vymiesť, alebo aspoň vyviesť zo štatistiky prieskumu, ale nezabúdajte, že byrokratický aparát bez citov vás nakoniec aj očipuje bez nutnosti úplatku.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 00:38:05 5f667575
loading...
Diagnóza deviácie je aj smiech nad urážlivými termínami pre zvirtuálneného súputníka.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-04 00:53:24 5f667575
Omyl, znevirtuálneného alebo odvirtuálneného, ktorý nasadil hrošiu kožu, ak smiech z urážok sa stal obranou.


Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 00:58:28 5f667575
Najviac zlého z komunizmu dedili bývalý komunisti v HZDS na čele s Vladimírom Mečiarov a M.S.
 • Pandemonium zlý duch, viem že si administrátor kabaretu dôležite.sk pán Martin Surový, tak buď tak dobrý a nevšímaj si ma už v mojich komentároch...Dedo Varga # RiqyQare02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 09:11:26 3ec5e27c
Áno, arašídy, mandarinky, rádio a vela "VECÍ" nebolo vôbec, bolo ich málo alebo boli len pod pultom. V tom súhlas, boli sme uzatvorená spoločnosť a nie ideálna.
Zoberme si to však do súvislosti s dnešnými imigrantami a kvótami - nevieme sa ubrániť. Sme tááák otvorená spoločnosť. Za socíku by sme sa ubrániť vedeli, lebo aj tí mocipáni nemali iné východisko, ako tu až do smrti s nami žiť (nemohli mať dve občianstva). A chovali sa tak, aby tu mohli s nami žiť aj ich deti. Nedovolili by takéto hovadiny - čo rozhodnutie (kvóty, buzisobáše, záchrana bánk na úkor ľudí, ...) , to sebazničujúci, protispoločenský akt, všetko proti rodine, spolupatričnosti, národovectvu.
A teraz si odpovedzte, či tie banány a "pasy do sveta" stoja za to. Ani za nič by som nechcel socík naspäť, ale trocha tej vtedajšej spolupatričnosti by sa nám dnes veľmi zišlo, lebo ju budeme čoskoro potrebovať (dnes proti multy-kulty, zajtra v boji o pitnú vodu). Ako jedinci nemáme šancu.

Luko # LidySesy00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-04 09:23:46 4e62e711
Gejza Hufnagel
Asi, pred troma rokmi mi náš Pandemonium sa dostal na moje heslo v TRICODE a pisal omentare v mojom mene aj so spravným heslom v Tripcode !!
Oslovil som preto Dôležite sk v tejto veci, že ako to je, ako to je možne -!!.
Pán Martin Surovy z administratívy internetového portálu Dôležite sk mi odpovedal, že si môžem zmeniť heslo.
 • Pýtam sa, kto ma prístup k tomu, aké si určuje pisateľ komentára heslo (Tripcode)?
Ja si myslím, že tie možnosti môže mať jedine prevádzkovateľ portálu Dôležite sk alebo polícia kde špehuje internet na príkaz bossov policajnej mafie a parlamentárnej diktatúry z NR SR...

Dedo Varga Jozef # BifuFuco92
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-04 11:09:32 3ec5e27c
Z nadbytku osobného voľného času, ktorý môže plynúť buď z nezamestnanosti alebo stavu dôchodcovského bez cieľa či radosti, sa rodí stihomam. Dedo mailto Varga by o tom vedel rozprávať, keby si to uvedomoval. Ale nie o tom som chcel... K mnohým veciam, ktoré vyžadujú rozhľad, by sa v zásade nemali vyjadrovať krátkometrážni dokumentárni Truhlíci. O úplatkárstve sa v uvedomelom minulom režime nerado hovorilo, ale za perestrojky toho boli plné týždenníky. Pokiaľ si dobre spomínam, aj všadebol a všetkovidel chrobák Truhlík sa vyliahol v kine...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 71% ( 7 people voted )
+
2015-06-04 13:11:26 d425400c
Truhlík Hufnagel sa vyliahol z mamičkinho lona ... Všetko by bolo v poriadku, keby ostal prisatý na jej prsník, ale začal rásť a prosperovať a čo čert nechcel, časom sa naučil aj čítať a písať a tak ho tu máme ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 14:22:16 58d7436a
Přepólovaný svět: Bolševismus se přestěhoval do Washingtonu. Skončit v pekle s Amerikou, nebo se zachránit s Ruskem? Zázrak, kterého si nevšímáme. Pohár je naplněn po okraj.
Jindřich Koudelka dlouholetý politický vězeň komunismu a signatář Charty 77 se ve druhé části svého eseje zamýšlí nad příčinami nekončícího boje části západních politických "elit" proti Rusku
http://protiproud.parl
amentnilisty.cz/politika/1607-prepolovany-svet-bol
sevismus-se-prestehoval-do-washingtonu-skoncit-v-p
ekle-s-amerikou-nebo-se-zachranit-s-ruskem-zazrak-
ktereho-si-nevsimame-pohar-je-naplnen-po-okraj.htmMatej # SoxiPotu56
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 19:49:31 3ec5e27c
Haters don´t hate you, they hate themselves because you are reflection of what they wish to be.
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-04 22:22:40 58d7436a
anaste,

no vidis.A ze ja som tajtrlik.A to som Gejzu ani nemusel stretnut.:}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 06:24:25 b229c85d
Budem uprimny.Kratky.

Ale moja hovori ze jej to vobec nevadi.:}

PS.Len som chcel upozornit anaste,ze nie je dobre nabehnut na prvni signalni.Som rad ze si zas tu.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 07:50:48 b229c85d
Gejzi,

baran a z vyhodu?

No moze to dopadnut inak?

Nechcel by som byt ten co ju klati.:}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 07:56:42 b229c85d
Omluvene.Ale len preto ze Ta mam rad. Maciakovi by som to neprepacil.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:06:10 b229c85d
Gejza,

tak najprv napises ze som uprimny a rovny chlap..A ako sa mam s tymto ja vysporiadat?

P.S.Ja len chcem,aby ten komu na Tebe zalezi,vedel na com je.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:12:27 b229c85d
Ani o to v princípe nestojím... a ani na to nie som odkázaný, lol!
:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-05 08:13:13 d425402c
Vsimol si si Pandemonium,ze teba som nespomenul?Alebo nevsimol?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:17:50 b229c85d
Žeby to vážne nebolo biele na čiernom? Alebo tu má niekto alzheimera? Ale pokračujte, komedianti...


:-DDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:22:10 d425402c
Nemas za co.Mas stastie ze anaste je nad vecou.A to si na Tebe vazi.Ze aj Ty si nad vecou..

P.S.Pandemonium ,omluvam sa.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:25:42 b229c85d
No,dnes uz bolo uprimnosti dost.

Gejzi,to klatenie bolo spomenute v ramci Lenky B.

Za pochopenie dakujem.:}

P.S. Pandemonium,sklidni hormon.Nevsimam si ta,tak aj ty sa tak spravaj.Za obcasne uchylky sa vopred ospravedlnujem.Ale niekedy mi to fakt neda.:}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:35:14 b229c85d
Kruci,uz som sa dost narehotal,idem budovat kapitalizmus.Az do jeho samoznicenia.

Cau Gejzi,to ze si zas tu myslym uplne uprimne./chcel som len urobit radost maciakovi,dufam ze sa podarilo/

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:40:07 b229c85d
Gejzi,ten cas si najdi.Ale vsak Ty vies.

Problem je v tom,ako s touto informaciou nalozi maciak.Lebo vyzera to ze nic nepochopil.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 08:51:55 b229c85d
"Ako si to tu vypisovala niekomu, nepamatam si ci Maciakovi, ci Mizuovi, ci komu, ze ma musis nenavidiet az do smrti...?"Hufnagel - to som určite nepísala, nemám vo zvyku nenávidieť, ani písať také negatívne veci, ja k tebe necítim nenávisť, už to pochop, si pre mňa nepodstatný človek, ani ťa nepoznám, ktorý ma len otravuje pri diskusiách s inými ľudmi - ale poznám podobný typ ľudí, si plný nenávisti a hnevu voči mne a preto sa pozeráš cez tento filter, všade okolo seba to potom vidíš, závistliví ľudia vidia všade závisť, keď si minule písal, že vraj závidím anaste (asi teba LOL) ... Holt, v tomto ti nepomôžem, s tým sa musíš vysporiadať sám ...


"No predsa ak by si na ne hrdou nebola, tak by si odtial bola uz davno zmizla ako gafor"


keby ma admin asi strokrát premazal ako teba, tak určite by som tu už nebola a nevracala sa pravidelne s nadávkami na neho, takže zase si len opísal seba a svoj charakter. A že sa snažíš docieliť, aby ma ostatní "nemali radi"? To už nechaj na iných - aj tak si tu každému, okrem dvoch ľudí už len na smiech ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-05 09:17:36 58d7436a
Nuz Gejzi.

Vsak som Ty to vypraval.

Vyhodnyrka.Aj so vsetkym co s t ym suvisi.Nechcel by som ju klatit.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-05 09:44:54 b229c85d
"Nestojim o ziadne debaty s takou kanaliou a natolko tupou dufam az nie si, ze by ti to doteraz nebolo jasne"Chvalabohu, s otravnými hatermi nezvyknem diskutovať, neviem prečo sa stále snažíš upútať moju pozornosť a riešiť ma, daj si odpich

LenkaB # LyroKomo25
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-06-05 10:00:03 58d7436a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

To my už asi nikdy nezažijem…


To my už asi nikdy nezažijem…
„Jo, kámo, za komunistů, to byly časy. Živobytí ti sháněli normálně táta s mámou. Ne jako teď, že se na tebe každej vys.re. Ti řikám, za komunistů to bylo dobrý!“ Takhle ně...
Skutočne posledné otvorenie?
Bitcoin za poslední týden atakuje svůj běžný meziroční růst
Čo nám uniká??? časť 3.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1217 s | panel
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles