Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šokujúce: Katolícka cirkev v stredoveku a novoveku podporovala prostitúciu


Šokujúce: Katolícka cirkev v stredoveku a novoveku podporovala prostitúciu

Prostitúcia za Stredoveku

Vieme aký je pokrytecký islam. Na jednej strane zahaľujú ženy, aby morálne nezvádzali mužov,

na druhej strane podľa vzoru ich Proroka, moslimovia podľa islamského práva si môžu brať za manželky ako malé deti, s ktorými môžu už v deviatich rokoch mať sex – teda ich znásilňujú

 

A podobné pokrytectvo bolo aj v cirkevnom stredoveku. Na jednej strane cirkev hlásala, že sexualita je sama o sebe zlá, že manželia by sa mali "čnostne" vyhýbať akejkoľvek vášni ako sa len dá. Cirkev mala teda k sexualite ako takej odmeraný a negatívny názor, príliš asketický názor. Cirkev vyzývala k podľa možnosti k asketickému životu aj manželov, sexualita mala byť výlučne pre účel plodenia detí

 

Na druhej strane som sa ale dozvedel nasledovné:

Nakoľko som si všimol, že v Biblii sú manipulácie na podporu prostitúcie, vyhľadal som si teda, ako to bolo s prostitúciou za stredoveku. A prišiel som k ďalšiemu šoku. Prostitúcia bolo neporovnateľne viac rozšírená ako v súčasnosti v tej dobe to bolo tak veľmi rozšírené, že išlo o skutočne spoločensky patologický jav.

Nevestince boli vtedy na každom kroku.

Podrobne vypracované právo o nevestincoch, nariadené panovníkmi, tiež prezrádza obrovskú rozšírenosť prostitúcie

V šestnástom storočí kvôli prostitúcii dokonca vznikla syfilosová epidémia!!!

Do prostitúcie sa dokonca zapájalo aj duchovenstvo!! Naprosto šokujúce!!

Boli zaznamenané bitky v nevestincoch, kde bolo zapletené aj duchovenstvo

Nevestince existovali napr. aj v rámci kúpeľov – to bol "luxus" ktorý ani dnes nevidíme

Je pravdepodobné, že v stredovekej Európe bolo ešte viac prostitúcie ako v pohanských národoch, resp. za pohanských predkresťanských časoch!!!

 

Cirkev len veľmi jemne kritizovala prostitúciu a považovala ju za hriech. Nič vážnejšie proti prostitúcii nepodnikala, nijak ostrejšie ju nekritizovala

Cirkev prostitúciu v podstate podporovala a zdôvodňovalo sa to v cirkvi tak, že ak sa zakáže prostitúcia, potom by muži znásilňovali aj vydaté ženy, teda prostitúcia bola podľa cirkevníkov menšie zlo.

Cirkev argumentovala, že zakázať prostitúciu, by vyústilo k ešte väčším vášniam, ako je sodomia (spoločné označenie cirkevníkov na homosexualitu a zoofiliu) a masturbácia

Podľa cirkevníkov bola masturbácia ešte väčším zlom ako prostitúcia!!! Skutočne kontroverzný názor proti zdravému rozumu!

Cirkevníci démonizovali homosexualitu, začali ju považovať za rovnocennú zo sexom zo zvieratami.

 

Aby si cirkevníci ospravedlnili vo svedomí, že podporujú prostitúciu, začali extrémne radikálne kritizovať masturbáciu a neškodnú homosexualitu, aby svetu a ľuďom pokrytecky ukázali, že im predsa len ide o tú sexuálnu čistotu.

Všetky ostatné sexuálne aktivity museli cirkevníci démonizhovať a radikálne kritizovať, aby mohli ospravedlniť tú najväčšiu sexuálnu zvrhlosť ako je prostitúcia

 

Tomáš Akvinský (1225-1274), považovaný za najvýznamnejšieho učiteľa v Katolíckej cirkvi, mal svojich pokrvných bratov, ktorí pravidelne navštevovali nevestince

Tomáš Akvinský je známy ako veľmi ostrý kritik homosexuality, ale o kritike prostitúcie nehovorí ani slovo

Zdroj informácii: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aqui nas

 

Paradoxne Karl Marx bol lepší kresťan ako Tomáš Akvinský, pretože považoval za prioritu zlikvidovať nevestince!

**

Augustín 354-430 najvýznamnejší cirkevný otec RKC, žil už po Nickejskom koncile, ktorý zničil pravoverné kresťanstvo, sám v mladosti žil s prostitútkou a zvrhlé názory mu ostali aj po jeho tzv. obrátení. On ako prvý prišiel s názorom, že zrušiť prostitúciu by bolo chybou

**

V stredoveku, bola Mária Magdaléna považovaná za prostitútku. Magdaléna v skutočnosti prostitútka nebola a ani cieľom cirkvi nebolo na základe jej "vzoru" ženy od prostitúcie odhovoriť, skôr vďaka Márii Magdaléne chceli prostitúciu spropagovať.

Takže naozaj môžeme povedať, že cirkev priamo podporovala prostitúciu

**

Zdroj informácii http://en.wikipedia .org/wiki/Prostitution#Middle_Ages

Druhá časť článku obsahuje informácie o tom, ako bola Biblia manipulovaná cirkvou v prospech prostitúcie:

Kniha Genezis - kapitola 19 (Štandardný preklad)

4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, 5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" 6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! 8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"

 

Katolícky preklad Nova Vulgata, bol urobený podľa tradície Luthera a Septuaginty. Tento preklad je však veľmi zvrhlý. Preklad odsudzuje homosexualitu a propaguje prostitúciu:

Gn 19(Štandardný preklad)

8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"

 

Správny doslovný preklad:

8Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Išli teraz, dosiahnuť krásuna oči, ale muž tieto nie uskutočniť slovo, pretože cez teda prísť do tieň strechy

 

Správny preklad, prepísaný do zrozumiteľného jazyka:

Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža (teda nemali ešte sexuálny pomer). V súčasnosti sú krásne na pohľad a žiaden muž s nimi neuzatvoril manželstvo, pretože sú v tieni mojej strechy

 

Veľmi ma prekvapilo nasledovné – tu je to ešte viac kontroverzné. Cirkevný otec - zvrhlík Hieronym (347 – 420), ktorý napísal Vulgátu a katolíckou cirkvou je dodnes veľmi uznávaný, propagoval prostitúciu, jeho preklad je nasledovný:

Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, môžete ich zneužiť (znásilniť)< strong> ako sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"

Slovo abutimini znamená význam zneužiť. To je niečo absolútne nehorázne čo si dovolil zvrhlík Hieronym. Propagoval tak nie len prostitúciu, ale dokonca aj znásilnenie. Lót sa považuje ako vzor a dobrá pstava v Biblii a Hieronym jeho slová nesprávne prekladá veľmi zvrhlo.

http://en.wiktionary.org/wiki/abu timini

http://en.wiktionary.org/wiki/ abutor#Latin

Habeo duas filias, quæ necdum cognoverunt virum : educam eas ad vos, et abutimini eis sicut vobis placuerit, dummodo viris istis nihil mali faciatis, quia ingressi sunt sub umbra culminis mei.

*********

Kým tradičný preklad obsahuje kritiku homosexuality, správny preklad týchto dvoch veršov hovorí o sexe dvoch mužov zo ženou:

 

Kniha Levitikus - kapitola 18 (Štandardný preklad)

22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!

Správny preklad: "S mužom nesmieš (nehanebne) súložiť do ženy, je to ohavné"

Cirkevníci to vymysleli jednoducho. Prekrútili preklad, urobili z heterosexuálnej prostitúcie homosexuálnu "sodomiu". Tak ospravedlnili prostitúciu a démonizovali homosexualitu

 

Kniha Levitikus - kapitola 20

13Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.

Správny preklad: Muž, ktorý s mužom (nehanebne) súložiť do ženy...

 

Tu je to rovnako: Cirkevníci prekrútili preklad, urobili z heterosexuálnej prostitúcie homosexuálnu "sodomiu". Tak ospravedlnili prostitúciu a démonizovali homosexualitu

********

Toto je časť Biblie, ktorá propaguje prostitúciu a manželskú neveru. Avšak jeden z dvoch najstarších rukopisov Biblie – Sinajský kódex, túto časť Biblie nemá a tiež ju nemá ani aramejský originál Biblie – Pešita. To len dodatočne cirkevní zvrhlíci pridali do Biblie:

http:/ /codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx? book=36&chapter=8&lid=en&sid e=r&zoomSlider=0

 

Evanjelium podľa Jána - kapitola 8

1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku 4 a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? 6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. 9 Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" 11 Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

**********

Kniha Genezis - kapitola 19

5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!"

Správny preklad: obsahuje slovo spoznať, nie obcovať, slovo obcovať ani nič podobné hebrejský slovník nemá. V tejto časti sa nič nehovorí o sexe ani homosexualite. Cieľom cirkevníkov bolo démonizovať homosexualitu, aby mohli ospravedlniť prostitúciu

************

Názor Biblie na prostitúciu, voľný sex, či manželskú neveru, bol veľmi radikálny. Za takéto aktivity, podľa Mojžišovho zákonu mohol byť aj trest smrti:

Kniha Levitikus - kapitola 18

16 Neodkryješ nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata.

29 Lebo každý, kto by sa dopustil niektorej z týchto ohavností, osoby, ktoré by to urobili, budú vyhubené spomedzi svojho ľudu.
Kniha Levitikus - kapitola 18

20 So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil.

Kniha Levitikus - kapitola 20

10 Kto bude súložiť s vydatou ženou, s manželkou svojho blížneho, tak cudzoložník ako cudzoložnica musia zomrieť.

Kniha Levitikus - kapitola 21

14 Vdovu, zapudenú ženu, padlú alebo pobehlicu si nesmie vziať. Iba pannu zo svojho ľudu si vezme za ženu,

Kniha Deuteronómium - kapitola 22

28Ak sa niekto stretne s devou, pannou, ktorá nebude zasnúbená, a násilne ju schytí a bude s ňou spať, ak vec predložia súdu, 29 ten, čo s ňou spal, dá jej otcovi päťdesiat šeklov striebra a musí si ju vziať za manželku, lebo ju ponížil, a nebude ju môcť zapudiť po celý čas svojho života. (dôležitá časť – prípustný iba jeden sexuálny partner – ak by došlo k porušeniu tohto pravidla, nastal by trest smrti)

 

Ďalšie verše proti cudzoložstvu:

Dt 22,22

Ž 50,18

Prís 4,27;5,22;6,32;23,27;30,20

Múd 3,16;14,24.26

Sir 23,32-33

Iz 57,3

Oz 4,2;7,4

Mal 3,5

Mt 12,39;15,19;19,9

Mk 10,11-12

Lk 16,18

Rim 2,22;7,3

1Kor 6,9

Hebr 13,4

Jak 4,4

2Pt 2,14

 

Biblia je veľmi liberálna, ale vyžaduje od človeka len pár vecí:

manželská vernosť, radikálny zákaz prostitúcie a voľného sexu

Homosexualitu avšak Biblia nezakazuje

 

(tu je dôkaz, že Biblia je liberálna)

Kniha Deuteronómium − Dt 30, 10-14

Mojžiš prehovoril k ľudu: "Budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachovávať jeho prikázania a nariadenia, napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.

Veď toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily ani ďaleko od teba. Nie je v nebi, žeby si mohol povedať: ‚Kto za nás môže vystúpiť do neba a zniesť nám ho, aby sme ho mohli počuť a zachovávať?‘ Ani za morom nie je, žeby si musel povedať: ‚Kto prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovávať?‘ Naopak, toto slovo je celkom blízko pri tebe, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, a preto ho môžeš zachovať."

 Author: montenegro # NycyQywa82
Cirkev2013-09-2040
-
 33% ( 17 people voted )
+
Ľudia, ktorí hovoria o apokalyptickom stave Katolíckej cirkvi, nemajú celkom pravdu. V minulosti to bolo podstatne horšie. Práve naopak cirkev sa obnovuje.
A protestantskí veriaci nech si tiež nenamýšľajú, protestanti prostitúciu len trošičku obmedzili (v porovnaní z RKC), protestanti boli podobní pokrytci.

Dôkaz obnovy RKC je aj nasledovné: pekné gesto urobil Ján Pavol II. pri synkretistických modlitbách všetkých náboženstiev v Assisi a dal kresťanstvo na úroveň ostatných náboženstiev.
Kresťanstvo sa nemôže vystatovať nad ostatné náboženstvá, keď sa podľa Biblie vôbec neriadi. Ja ako prekladateľ z originálnych jazykov Biblie, že máločo z katolíckeho a protestantského teologického učenia je v súlade s Bibliou

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 13:04:10 5057d10a
montenegro
..odpovedz mi na otázku, je podľa teba v dnešnej dobe šírenie pornografie normálne, alebo aj teraz sa jedná o šokujúce skutočnosti.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 13:24:27 55ede02f
Šokujúce ? Možno tak pre naivné ovečky. Vzdelaný človek totiž dobre vie, že vatikánska finančná skupina už dlhú dobu podniká aj v oblasti porna.
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 13:51:02 c11ce431
veď aj oni ponúkali "cestu do neba" za peniaze takže hanobiť prostitúciu by bol z ich strany vrchol pokrytectva :P
Dolan dick # VohyPigy79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 15:34:13 58d4281c
montenegro, JPII v Assisi poslapal hned prve prikazanie. Prakticky sa tym sam exkomunikoval.
xixo # LabiMexy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 15:48:51 4e636b44
Cirkev je jedna veľká cundra, ktorá vám za financie nasľubuje posmrtné delírium i keď vás čaká len smrť. Táto cundra parazituje aj na štátnej pokladnici a financujeme 3600 zamestnancov vatikánskej finančnej skupiny. Žiaľ aj komunisti boli do určitej miery vypatlaní, pretože tiež financovali túto parazitnú skupinu a preto treba trochu iný socializmus ako sme tu mali. Moderný socilizmus v ktorom budú ľudia môcť efektívne riešiť aj politikov, ktorí by chceli žiť v extrémnom luxuse na úkor pracujúcich. Je to možné dosiahnúť férovými zákonmi.
MrProper # JewuQowo48
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-09-21 15:52:49 c11ce42e
loading...
Kedy clovek straca zmysel pre humor?
Usvedceny a oproti cely batalion popravcikov. Naokolo zuri boj.
Prvy nalet. Ozve sa dopekla. Druhy nalet. Ide to podobne az kym batalion nelezi v krvi a bahne.
Kto mi teraz hodi kvety na hrob?

John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-21 16:50:40 542a8532
xixo
Všetci katolíci aj protestanti porušujú 1. prikázanie, pretože veria v anti-biblickú Božskú trojicu, veria prakticky v troch bohov a to je pohanské. To už dokonca aj moslimovia sú viac biblickí v tejto otázke.
Ján Pavol II. nebol aspoň taký pokrytec a verejne prakticky zrušil "neomylnosť" kresťanstva a dal kresťanstvo na rovinu s pohanstvom. To si na ňom vážim

montenegro # NycyQywa82
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-09-21 17:09:48 5057d10a
A to by len bola v kostoloch zábava ak by vyhrala Carpocratesova verzia kresťanstva:
What if Christian theology dismissed the virgin birth and other miracles as fairy tales? What if your pastor/priest told you to flush the Ten Commandments down the toilet and instead live life to the fullest? What if Sunday service at your local church consisted in a juicy orgy? All of this could have happened had Carpocrates had his way.
http://disinfo.com/2011/12/orgies-for-jesus/

To by bola radosť chodiť do kostola. Niečo na spôsob swingers party z Bruna

Ederlezi # RalyNevo34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 17:19:35 4079836a
Šalamúnsky prostitúciu poriešili v USA, kde vládne Taliban západu. Ak zaplatíte za sex tak môžete ísť ako jednotlivec do väzenia. Ale ak to dostanete zaplatené za sex v rámci porno industry tak je to v poriadku. Oni si vyslovene z ľudí robia srandu.
Ja za diabla nie som schopný pochopiť tie ich princípy.


Kevin Phillips má ešte jednu dobrú knihu:

American Dynasty: Aristocracy, Fortune, and the Politics of Deceit in the House of Bush

Ederlezi # RalyNevo34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 17:32:57 4079836a
áno, skutočne prostitúcia je v USA až na jeden štát ilegálna. Ale o voľný sex tam núdza nie je.

Ono by ideálne bolo urobiť zákony tak, že by nemanželský sex (v Biblii považovaný za najvážnejší hriech) bol úplne ilegálny.

Na druhej strane homosexualita by určite mala byť povolená - v Biblii sa spomína len pozitívne, bez akéhokoľvek zákazu
http://dolezit
e.sk/Homosexualita-a-Biblicky-pohlad-Prekvapive-za
very-s7dqr7.html


montenegro # NycyQywa82
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-09-21 17:57:32 5057d10a
{Ono by ideálne bolo urobiť zákony tak, že by nemanželský sex (v Biblii považovaný za najvážnejší hriech) bol úplne ilegálny.} Takže tí, ktorí mali nemanželský sex spáchali najvážnejší hriech a sú horší ako vrahovia ? Ach boha, primitívni židácki pastieri kôz spísali pravidlá v ktorých nevedeli ani správne ohodnotiť závažnosť činov a majú sa podľa toho správať aj ateisti ? Nech sa kresťania za nemanželský sex aj trestajú, keď im to prepína na hlavy, ale ateisti sa podľa ich debilných pravidiel správať nikdy nebudú.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 18:17:02 c11ce431
{Všetci katolíci aj protestanti porušujú 1. prikázanie, pretože veria v anti-biblickú Božskú trojicu, veria prakticky v troch bohov a to je pohanské. } Ateisti už dávno tvrdia, že pokiaľ budeme zachádzať do detailov, zistíme, že kresťanstvo v skutočnosti nie je monoteizmus aj keď sa vo všeobecnosti za monoteizmus považuje.
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 18:22:11 c11ce42e
Kresťanstvo=monoteizmus ? No to určite ;-))) To rozprávajte debilovi, ktorý sa s kríkom rozpráva, alebo ktorý kríkom nadáva...v biblii takých magorov nájdete dosť a nie len tam.
MrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-21 18:25:47 c11ce42e
montenegro.
Domiešal si to!.
Homosexualita je väčšine normálnych ľudí odporná, a nie je to pre nič za nič!
Tak ako nebudem pozerať na človeka vykonávajúceho svoju zapáchajúcu potrebu ,lebo to je odporné, tak nebudem pozerať ani na dvoch honiacich sa chlapov. A je mi jedno ,že sa ma niekto pokúša presvedčiť ,že som chorý!

A ďalej - slovo "poznať" sa v biblii dosť často používa zo zámerom opísať pohlavný styk.

1M 4,1
Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina.


1M 4,17
Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha.
1M 4,25
Adam poznal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Šét; lebo mi Boh dal - tak hovorila - nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil.
Sud 19,25
Ale oní ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu, a oni ju poznali, a celú noc až do rána ukájali svoje chúťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory.


1S 1,19
Včasráno vstali, poklonili sa pred Hospodinom a vracajúc sa, prišli domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul.

Tak milý montenegro, ak si gay povedz rovno,ak nie si, tak nemotaj. Dakujem..
Joplins # XuhyDime11
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-21 19:33:27 5e91e48d
...čau Joplins:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-21 19:48:13 55ede022
{Tak ako nebudem pozerať na človeka vykonávajúceho svoju zapáchajúcu potrebu ,lebo to je odporné, tak nebudem pozerať ani na dvoch honiacich sa chlapov.} Problém je hlavne v liberalizme a nie v homosexuáloch. Homosexuáli normálnemu človeku nevadia, pokiaľ nepredvádzajú to o čom hovoríš na verejnosti, ale to nie je len o nich, ale aj o heterosexuáloch. Sex patrí v pokrokovej spoločnosti do súkromia a je nutné rešpektovať právo detí na zdravý vývoj, alebo mi chceš povedať, že ti prekážal trebárs Michal Dočolomanský, ktorý síce bol homosexuál, ale mal určitú úroveň a tvoril hodnotné diela ? Ja si myslím, že mal aj napriek svojej poruche väčšiu úroveň ako mnoho heterosexuálov.

{A je mi jedno ,že sa ma niekto pokúša presvedčiť ,že som chorý!} Homosexualita je porucha sexuality a tak ako za iné poruchy netrestáme bláznov, nemali by sme trestať ani homosexuálov, ale tiež to neznamená, že im dovolíme robiť to, čo budú chcieť - trebárs súložiť na ulici a tiež to neznamená, že to budeme považovať za normálne. Aj bláznom sa povoľuje len to, čo výrazne neprekáža zdravým a uvedomujeme si, že ich porucha je z evolučného pohľadu nepriaznivá odchylka od normálu. Jedna vec je porucha a druhá, pokiaľ narušený jedinec výrazne škodí svojou poruchou okoliu. Vtedy už treba zasiahnúť a urobiť poriadok. Ja s homosexuálmi problém nemám a som proti tomu, aby im bolo ubližované, pretože môžu byť skutočne hodnotnými ľuďmi podieľajúcimi sa na vytváraní lepšej spoločnosti, pokiaľ sa nestanú homosexuálnymi fanatikmi s dúhovými zástavami.

MrProper # JewuQowo48
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-09-21 19:52:22 c11ce42e
{A je mi jedno ,že sa ma niekto pokúša presvedčiť ,že som chorý!} Ak sa ti hnusí súlož dvoch chlapov, si zdravý !!! Teda lepšie povedané netrpíš v tomto smere sexuálnou poruchou. Rovnako to vidím aj ja a je to úplne prirodzené a zdravé.
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 19:58:51 c11ce431
MrProper:
diki za názory, trest smrti bol podľa Biblie síce aj za vraždu, ale Biblia venuje najviac viet v Mojžišových knihách práve zákazu nemanželského sexu

Joplins:
Tak vidíš,mne je zasa odporný nemanželský sex. Ak za pozerám na hetero porno, tak je mi z toho na zvracanie - nesrandujem, myslím to vážne. Hriech sa mojej duši protiví až do takej miery!

A aby som povedal aj argument z druhej strany. Jeden gay trefne povedal, že sex zo ženou nechce mať preto, lebo sa mu nepáči tá smradľavá dierka. A naozaj mal pravdu, veď pri menštruácii to v žene poriadne zapácha a hnije, takže homosexualita nie je o nič menej hygienická ako heterosexualita

V Grécku bola kultúrna bisexualita, všetci muži v populácii boli vo všeobecnosti prakticky bisexuáli. Je nemožno si myslieť,že všetci Gréci boli psychicky chorí!!!

Vieme aký je to vážny problém, starší muž ochorie na prostatu. Urológ niekedy tiež masíruje mužovi prostatu, celkovo sa táto masáž s niektorými pomôckami odporúča - tu neide o hranie sa ale o zdravie. Ale homosexuáli si robia masáž prostaty prirodzene, z medicínskeho hľadiska je homosexualita veľmi prínosná a navyše vzrušujúca. Dokazuje to aj normálnosť homosexuality

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 20:28:14 5057d10a
{diki za názory, trest smrti bol podľa Biblie síce aj za vraždu, ale Biblia venuje najviac viet v Mojžišových knihách práve zákazu nemanželského sexu} Ja nie som nejaký zástanca free love a je úplne super ak si niekto nájde vhodného partnera a nepotrebuje mať každý mesiac sex s iným človekom, ale nie som zástanca trestu za mimomanželský sex a nepovažujem to ani z ďaleka za rovnako závažené ako je trebárs vražda.

{Jeden gay trefne povedal, že sex zo ženou nechce mať preto, lebo sa mu nepáči tá smradľavá dierka.} Tiež som čítal taký názor tuším na aktuality.sk, alebo na sme.sk V tomto smere tam nie je výrazný rozdieľ.


{V Grécku bola kultúrna bisexualita, všetci muži v populácii boli vo všeobecnosti prakticky bisexuáli.} To je blbosť. V skutočnosti ide len o to, že o bisexualite sa hovorilo už v starovekom grécku a v Ríme a nikto netvrdí, že v tých časoch neboli sexuálne poruchy.


{Urológ niekedy tiež masíruje mužovi prostatu, celkovo sa táto masáž s niektorými pomôckami odporúča - tu neide o hranie sa ale o zdravie.} Keď niekto trpí bolesťami a pomôže mu masáž prostaty, neznamená to, že je homosexualita normálna. Tiež to neznamená, že človek, ktorý išiel na túto masáž je homosexuál. Nemusí mu to byť dokonca ani príjemné, ale bolesť môže byť viac nepríjemná a tak si vyberie to menšie zlo. Jedna vec je byť homosexuálom a druhá zvoliť trebárs túto masáž ak dokázateľne pomáha a nemusí ju robiť len chlap...


{Ale homosexuáli si robia masáž prostaty prirodzene} Aj ženy ju robia chlapom prirodzene, ale to, čo píšeš ešte nerobí z homosexuality normál. Aj pedofili si nechávajú masírovať prostatu 12 ročnými deťmi, ale to neznamená, že pedofília je normálna.

MrProper # JewuQowo48
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-09-21 20:50:28 c11ce42e
Homosexuálny životný štýl je veľmi zdravý, masáž prostaty má kopec blahodárnych účinkov
Som na seba hrdý, že som si zvolil takýto zdravý životný štýl
Heterosexuáli, tí majú smolu tí nebudú tak zdravý ako ja
http://masaz-prosta
ty.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mas%C3%A1%C5
%BE_prostaty

********
O homosexualite ako takej sa vie len veľmi málo. V tomto veda veľmi zaostáva a bolo by dobré aby sa robili nejaké výskumy. Psychológovia nevedia vysvetliť ani to, prečo v staroveku boli homosexuálne partnerstvá podstatne odlišné, prečo partnerstvá boli vtedy dlhodobé a podobne
Na miesto nevedeckej trápnej LGBT propagandy by sa ľudia mali radšej venovať serióznemu vedeckému výskumu
****
Čo sa týka Genezis 19, 5, tak tam je na miesto slova mužovia, celkom jednoznačne slovo ľudia a takže tam sa mohlo myslieť na Lótove dcéry

montenegro # NycyQywa82
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 20:51:01 5057d10a
A bisexualita v Grécku bola zrejme hlavne o tom, že panovníci mali hárem a súložili aj s tromi ženami a tie museli robiť to, čo chcel pán. K bisexualite boli v podstate vedené.
MrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-21 20:53:58 c11ce42e
{Homosexuálny životný štýl je veľmi zdravý, masáž prostaty má kopec blahodárnych účinkov} Homosexuálny život, ktorý žiješ je výsledkom sexuálnej poruchy a to, že je masáž zdravá nie je dôvod, aby chlap spal s chlapom, pretože masáž môže robiť aj žena. Píšeš ako keby masáže robili len chlapi.

{Heterosexuáli, tí majú smolu tí nebudú tak zdravý ako ja } Majú smolu, lebo ženy nemajú ruky, že ? ;-))) Trochu po sebe čítaj...

MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 21:00:23 c11ce42e
žena má iba ruky nie penis a to nie je ono
*****
V Biblii apoštol Pavol muža prirovnáva ku Kristovi, teda spasiteľovi - spasiteľovi ženy. To si máloktorý kresťania uvedomujú. Úbohí muži sú ženami veľmi nedocenení a diskriminovaní
List Efezanom - kapitola 5
21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Muž je teda spasiteľ ženy, pretože muž je Božím obrazom, zato žena Božím obrazom nie je, ako sa píše tu, (všimnite si, že muž je na Božiu podobu, kým žena je len stvorená a nič viac)
Kniha Genezis - kapitola 5
1 Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, 2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.

To znamená, že pri sexe zo ženou, muž ženu zachraňuje - je jej spasiteľom. (Dokonca aj starovekí Gréci tiež verili, že mužské semeno zasieva do ženy čnosti).
Ja osobne nechcem zachraňovať žiadnu ženu, skôr chcem mať do činenia niečo s Božím obrazom - mužom - homosexualita má z Biblického hľadiska svoje opodstatnenie. Muž je Božia bytosť, žena nie, ale žena môže mať len veľa radosti z toho, že ju muž zachráni - jej spasiteľ

V Malachiáš 2,15, správny preklad hovorí o tom, aby mal muž menej sexu, aby nespreneveroval, neplytval semenom, ktoré označil ako Božie semeno.
Dokonca aj taojoga hovorí o tom, že ejakulácia muža veľmi vyčerpáva

montenegro # NycyQywa82
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 21:45:01 5057d10a
Montenegro, že ty berieš drogy ?
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 21:52:03 c11ce431
A v tom vašom biblickom raji Adam pichal Adama a masíroval mu úd, alebo to robil do papule talking snake ?
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 21:57:00 c11ce431
Montenegro, nerozmýšľal si nad vytvorením gay biblie ?... Napríklad v začiatkoch by sa mohlo písať: A tak boh stvoril Adamovi prdel, aby obdaroval Fedora, ktorý umlátil talking snakeho palicou, pretože ho ponúkal jablkami, ale potom prišla Eva - (zlé ženské pleme), ktoré zmanipulovala Adama a ten okúsil zakázané ovocie.
MrProper # JewuQowo48
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-09-21 22:13:09 c11ce42e
Inak fanatickí kresťania mali skutočne dosť problém so ženami a považovali ich za nositeľky hriechu:
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 22:14:49 c11ce42e
MrProper, ty si psychopat, korý nemá čo robiť a vypisuje hlúposti. Prečítaj si úplne všetky komentáre ešte raz po sebe a pozri sa či aspoň jeden tvoj komentár má nejaký zmysel. Všetky tvoje komentáre sú akoby si bol na drogách


montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 22:36:24 5057d10a
Moje komentáre majú vysokú informačnú hodnotu na rozdieľ od tvojho slalomu v spisoch pastierov kôz, ktorí sa možno počas dlhých nocí bez žien zohrievali vzájomným "trením". ;-)))
MrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 22:48:10 c11ce42e
Neviem či tvoje komentáre (nielen vo tomto článku ale všeobecne) obsahujú aj niečo iné, ako bezdôvodné urážky na druhých, nielen na mňa.
Pripomínaš mi jedného úbožiaka ešte zo základnej, ktorý bol veľmi cynický , nenapraviteľný a drasticky bezdôvodne ubližoval druhým.
Bolo by veľmi dobré ak by existovala v právnom systéme možnosť, trestu smrti (ako a píše v Biblii) aj pre takýchto ľudí ako si ty, ktorí sú nekonečne cynickí a nedokážu robiť nič iné okrem posmeškov, urážok a ubližovania druhým.
Človek, ktorí narúša v spoločnosti harmóniu, potrebuje byť odstránený. Je nevyhnutné, aby sa spoločnosť takýchto cynických, nenapraviteľných psychopatov zbavila, inak harmónie v spoločnosti nebude
Úbohému psychopatovi som chcel naznačiť určitú pozornosť milosrdenstva, slovným spojením "diki za názory", ale cynik sa mi za to odvďačil len urážkami

montenegro # NycyQywa82
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-09-21 23:10:34 5057d10a

{Neviem či tvoje komentáre (nielen vo tomto článku ale všeobecne) obsahujú aj niečo iné, ako bezdôvodné urážky na druhých, nielen na mňa.} Bezdôvodné ? To určite nie...

{Bolo by veľmi dobré ak by existovala v právnom systéme možnosť, trestu smrti (ako a píše v Biblii) aj pre takýchto ľudí ako si ty, ktorí sú nekonečne cynickí a nedokážu robiť nič iné okrem posmeškov, urážok a ubližovania druhým.} Ubližujem silou argumentov len tým, ktorí škodia spoločnosti napríklad aj propagáciou porúch, ktoré prezentujú ako normál a som v tom skutočne veľmi dobrý...

MrProper # JewuQowo48
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-21 23:15:37 c11ce431
Vidim ze Montenegrovi sa stav rapidne zhorsuje. Je mi to uprimne luto.

Haha # LyjyJeky09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-22 11:14:43 55d8955a
Určite mimo realitu, pretože nadmerná sexualita osprosťuje. Prostitúciu podporujú je.ovia a chlípnici. Cirkev podporuje rodinu, nie prostitúciu, čo je úplne správne. A dať do nadpisu slovo "šokujúce" patrí do bulváru, nie do seriózneho článku.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-22 11:28:56 5057d10a
Poznám veriacich, ktorí nemali morálny problém zaplatiť si cundru a takých je na svete mnoho. Ja som síce ateista, ale nemal som žiadnu i keď nie je problém za pár euro...

{A dať do nadpisu slovo "šokujúce" patrí do bulváru, nie do seriózneho článku.} Ani by som nepovedal, lebo pre ovečky môže byť šokujúce, že ich morálne autority z Vatikánu už roky podnikajú v porno biznise...

MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-22 11:32:48 5bdbee38
Ten co vysiel z Caina sa ohradil sedemdesiatsedemnasobnou pomstou, ak mu niekdo ublizi, potom ako jeho otec zabil spravodliveho Abela, z ktore vzisiel spravodlivy Enoch, z ktoreho vzisiel Syn cloveka. On nabada, aby sme bratovi odpustili sedemdesiatsedem krat.
John11146 # XituPepu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-23 09:18:57 542a8532
John
Ďakujem za pripomienku, kontroloval som preklady z originálov a aramejská, grécka, latinská Biblia slovo odpustiť nepoznajú. Aramejská pešita obsahje slovo z významom opustiť, odísť, rozísť, synonymum vyhýbať
Ježiš hlásal skôr budhistickú formu odpostenia. Ale pre psychologickú manipuláciu bolo cirkvi výhodné Bibliu prekrútiť, aby boli ovečky cirkevnej diktatúre poslúšné a odpúšťali krutému panvníkovi.
Takže človek, ktorý sa vočí nám nejako previnil, mali by sme sa mu vyhýbať

montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-23 13:35:34 5057d10a
Montenegro prosim ta u koho si studoval propedeuticku grectinu a latinu? Nemusis skolu, staci profesor.

A predovsetkym kde si studoval aramejcinu a hebrejcinu?

No toto # SymuXuqa71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-23 13:59:29 55d8955a
Zalm 50
John11146 # FawiJive72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-23 22:39:14 542a8532
Oprava. Po Abelovi bola linia prerusena ale pokracovala Sethom. Enoch bol vzaty do neba a v case jeho potomka Noeho bola potopa. David patri skor po Enochovi v povodnom prispevku, aby to neznelo bez kontextu.
John11146 # XituPepu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-23 23:26:51 542a8532

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Švédské multikulturní peklo


Švédské multikulturní peklo
O Švédsku panuje mediální obraz prosperující a stabilní země, která otevírá náruč trpícím přistěhovalcům z Afriky a Asie. Z času na čas dochází sice k výtržnostem v přistě...
60%. Daňové zaťaženie občana SR. 660 EUR mesačne platíme na daniach.
POPÍRÁNÍ MINULOSTI
Je lepší hospoda bez zákazu – nebo hospoda žádná?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.08 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo