Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Šokujúce odhalenia vedeckého pracovníka Mgr. Jozefa Siváka, CSc. - nie sme právny štát


Šokujúce odhalenia vedeckého pracovníka Mgr. Jozefa Siváka, CSc. - nie sme právny štát

Šokujúce odhalenia vedeckého pracovníka Mgr. Jozefa Siváka, CSc. - nie sme právny štát

 
Vzhľadom na pripravovanú masovú akciu OBČIANSKY ODPOR -9.11.2013 sme požiadali o rozhovor Mgr. Jozefa Siváka, Csc. pôsobiaceho v Slovenskej Akadémii Vied- SAV (Oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín svetovej filozofie ), aby nám poodhalil niektoré svoje názory.
Vysoká nezamestnanosť mladých a fungovanie školstva Nezamestnanosť na Slovensku pokladám z veľkej časti za výsledok doslova sabotovania zamestnávania mladých i starších. Nie je vybudovaná infraštruktúra, ktorá absorbuje najviac prac. síl a zatiaľ sa slimačím tempom renovujú trate a budujú diaľnice, pričom sa nepracuje ani na 3 smeny. Všade sa budujú hlavné mestá, len Bratislava, kde je najmenšia nezamestnanosť a kde by mala byť práca, stagnuje, vyradené sú mosty, električkové trate atď. už roky. Keby bol v tomto meste prítomný život, už dávno by si vynútil opravu mosta, stanice a modernizáciu el. tratí MHD. Nemyslím si, že školstvo nepripravuje mladých do života – zatiaľ - pričom sa mstí odbúranie odborného a učňovského školstva, ktoré bolo na dobrej úrovni. Skôr chýba prepojenie s praxou, čo sa zamieňa so spojením s praxou. Lebo pod rúškom reformy a heslom prípravy pre život, sa odbúrava z učebných programov teória , tvorivosť a príprava kádrov. Zo škôl neodchádzajú hrdé budúce kádre, ale ustrašení absolventi, ktorí budú v tom najlepšom prípade dobre platenými sluhami doma či najmä v zahraničí. Lebo školy miesto toho, by svojim absolventom pomáhali sa umiestniť, im priamo pripravujú odchod do zahraničia. Domáci podnikatelia nie sú podporovaní a tí zahraniční sa správajú macošsky – západoeurópsko - slovanský antagonizmus nie je prekonaný a pokračuje na našom vlastnom území (!) -  radšej pozývajú na stáže mladých zo svojich materských krajín. Ak kedysi vyspelé a konkurencieschopné poľnohospodárstvo bolo zrazené na kolená a je nepochopiteľné, že je stále na kolenách, nehovoriac o tom, že je to ďalší veľký rezervoár pracovných síl v počte minimálne 50 tisíc. A nakoniec, nemenším paradoxom je nezamestnanosť v krajine s nízkymi daňami. Lebo zníženie daní nebolo sprevádzané, ba podmienené , tak ako inde vo svete, investovaním, samozrejme na Slovensku. Takže neisté investície na Slovensko prichádzajú a isté investície z neho odchádzajú, ak nie sú tzv. investormi prejedené.
Politická situácia na Slovensku a dodržiavanie Ústavy
Ústava by mala zaručovať, že nikto nie je nad zákonom. Obsahuje aj článok, podľa ktorého sú politické strany oddelené od štátu. Tvrdí sa tiež , že strany dostávajú, ak sú úspešné vo voľbách, od štátu príspevok, preto, aby ho nedostávali od niekoho iného. Lenže práve preto sa deje pravý opak: ak má strana financovanie takto, ústavne, zaručené, prečo neprijať aj ďalšiu fin. podporu, ktorá sa ponúka, ak nevnucuje. Sám býv. policajný prezident Spišiak sa vo svojom prvom funkčnom období vyjadril, že mafia disponuje takým rozpočtom , ktorý sa rovná štátnemu rozpočtu, ak nejde o násobok . No a ten, kto financuje, ten aj riadi. Výsledok je taký, že strany a ich predajní funkcionári konfiškujú štát v prospech  záujmových skupín. Demokracia je tak deformovaná, ak nie znemožnená na dvoch frontoch. Na jednej strane, ľud deleguje svoju zvrchovanú vôľu "zástupcom",korí ho už pravidelne podvádzajú. Na druhej strane zas médiá ovládajú verejnú mienku, presnejšie, ju v konečnom ovláda ten, kto ovláda médiá (najmä tlač, TV). Takže jednotlivec nemá inú možnosť než uvažovať na základe premís, ktoré dostáva a ktoré sú falošné. Východiskom z tohto začarovaného kruhu je aktívny občan. Taký, ktorý si povie, že dosť bolo sľubov a ktorý si uvedomí , že civením na mĺkve ksichty na bilboardoch sa v podstate neodlišuje svojou úrovňou od amerických Indiánov, ktorí sa nechali nachytať na farebné sklíčka. Bilboardy by mali byť nahradené nosičmi, dodanými pred voľbami radnicami a obecnými úradmi a umiestnenými na verejných priestranstvách v takom počte , koľko je kandidátov či kandidujúcich strán, ktoré by si na ne umiestnili svoje plagáty.
Zahraniční investori a životná úroveň Slovákov
Zahraniční investori k nám prichádzajú nielen kvôli lacnej pracovnej sile, ale aj kvôli daniam , nehovoriac o (liberálnej) anarchii, ktorá tu vládne, natoľko, že tu podnikajú v podstate extrateritoriálne. (Normálne požívajú takéto privilégium extrateritoriality len ambasády. ) Už sa som vyjadril inde, že aj podľa Eurostatu sa dnes produktivita práce na Slovensku blíži 90-im % priemeru EÚ. Tomu by mali zodpovedať aj mzdy - bolo by to inak v súlade s Ústavou a európskym právom - ktoré sú však tretinové (za tú istú prácu) . Žiadne vyrovnávanie sa nedeje, lebo pred 6-7-imi rokmi to bola v priemere len polovica z každej mzdy , ktorá odchádzala zo Slovenska. Je to to neprípustná deformácia hospodárskej skutočnosti – produktivita je základom mzdy – a hrubé porušenie základného ľudského práva ako aj ostatných platných právnych noriem. Je to vôbec výsmech nášho tzv. európskeho občianstva. Rovnako sa treba zbaviť ilúzie, že títo investori, pokiaľ sú zároveň aj zamestnávateľmi, sa k našim mladým či starším zamestnancom správajú tak ako vo svojich materských krajinách, že majú vôbec záujem domorodcu zamestnať. Dokonca sú hlásené prípady týrania našich zamestnancov a pritom títo pracujú a žijú doma. Treba konštatovať a dalo sa to predvídať, že západoeurópsko- slovanský antagoniozmus nebol dosiaľ prekonaný. A život doma, na Slovensku, treba jednoducho sprotiviť.
Študenti a takzvaná nežná revolúcia v roku 1989
Skutočným aktérom "nežnej" bola štátna buržoázia – potrebovala si zachovať a konsolidovať svoje privilégiá – spolu s tajnými službami (tiež štátnymi) domácimi a zahraničnými. Študenti hrali len úlohu tzv. komparzu a disidenti väčšinou poslúžili ako užitoční idioti, aby maskovali oných skutočných aktérov a ich ciele, skompromitovaných politikov a iných činiteľov býv. režimu. Je slovenských špecifikom, že títo užitoční idioti slúžili tak dlho, vlastne dodnes. Keby hľadanými aktérmi boli bývali naozaj študenti, určite  by sa mali dnes ako rodičia, otcovia a matky lepšie. V skutočnosti sa im dnes žije ťažšie ako ich rodičom. Napriek slobode (často formálnej). A vôbec ťažko možno tzv. nežnú revolúciu pokladať za revolúciu. Skôr išlo prevrat a "revolučnosť" skôr spočívala v hlbokej zmene vlastníckych vzťahov. A to bez akejkoľvek zásluhy, len sa vyzliekol Pavol, aby sa obliekol Peter. Až dnešní študenti by mali možnosť uskutočniť tú (svoju) pravú revolúciu či prispieť svojím dielom k nevyhnutným zmenám, ktoré by  tento náš Absurdistan dali do koľaje, teda obnovili právny štát – SR nie je právny štát aj podľa slov terajšieho predsedu vlády samotného – odstránili príslovečnú slovenskú beztrestnosť a reštartovali túto stagnujúcu krajinu. Pre seba by mali študenti vybojovať obnovu štipendijného systému, pravda prispôsobeného dnešným podmienkam. Uskutočnenie takejto zmeny , ktorá by mohla mať podobu skutočnej občianskej revolúcie- jej aktérom by bol slobodný, aktívny a bdelý občan - by bola napokon v súlade s Ústavou (čl. 32).
Vývoj Slovenska po roku 1989
Ako stručne vystihnúť celkový vývoj po r. 1989? Napadá ma poučenie z jednej našej rozprávky: "Varíš kašu varíš, ale jesť ju nebudeš." Jej modernejší variant charakterizuje dnešné podnikanie ako "privatizáciu zisku a socializáciu strát", čo je v príkrom rozpore s platným Obch. zákonníkom, podľa ktorého podnikanie sa deje na vlastné náklady a na  vlastné nebezpečenstvo (riziká). Alebo, heslovite, dnešnú našu spoločnosť charakterizujú : vôľová slabosť, myšlienková plochosť a  (iluzórna ) rezignácia. Iluzórna preto, lebo je neodôvodnená  ba samovražedná.
J. Sivák
Udalosť na facebooku (odkaz)- https://www.facebook.com/events/35595921 1202114  


Author: Luko # LidySesy00
Svet2013-11-0713
-
 82% ( 24 people voted )
+
Veľmi trefný článok, analyzujúci stav spoločnosti na Slovensku. Stotožňujem sa v plnom rozsahu.

Bertold # FuliXuju84
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-11-08 13:06:30 5f6613ec
len v nadpise je chyba .... odhalenie nie je šokujúce. Prekvapilo by jedine, ak by sa zistilo že sme právnym štátom. A to teraz myslím naozaj, nebola to vtipná poznámka. Pre mňa je to už dávno smutný fakt pričom je to stále horšie. A až k nám dorazí rodová rovnosť, tak padnú aj posledné známky právneho štátu a klamať a manipulovať sa už bude úpne verejne a bezostyšne.

smartang # BohuPyki56
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-11-08 13:48:39 d90c3016
Šokujúce odhalenie ? Kto sa až teraz zobudil?A dnešní študenti,že majú možnosť obnoviť štát? Odkiaľ vezmu na obnovu štátu ,keď všetko je rozkradnuté, alebo v rukách zahraničných boháčov?Len prosím vás nepíšte,že to spôsobil Fico.

Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-08 14:28:10 5f667c35
Úpadok životnej úrovne na Slovensku spôsobili všetky vlády po roku 89, teda aj Fico. Prečo ani jedna vláda doteraz neschválila napr. zákon o preukazovaní pôvodu majetku verejných činiteľov? A to so spätnou platnosťou od roku 89?! Čoho sa boja?

emmer # PexaGeda83
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-11-08 14:44:31 5c341f06
S tým súhlasím,že aj Fico,lebo keď som reagovala,že všetky vlády od 89. roku sú na vine že Slovensko je tam kde je tak som mala pocit,že je veľa takých čo to nevidia.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-08 16:34:35 5f667c35
aha tak vedecky pracovnik?.iha,iaaa...tak ked mame takychto vedcov co prave prisli z marsu.je to sila.

hmmm # PynaFama86
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-08 18:40:23 4e638d2d
loading...
Pan Sivak, taketo clanky by ste mali pisat a publikovat pravidelne.Pravda pravduca je v nich napisana.A ja som jeden z tych naivnych studentov z 89teho..,ale kto to mohol co len tusit,ze to bolo vsetko naplanovane.

dobrodruh # TyxuCysi39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-08 19:21:04 6d598a83


Noam Chomsky: „Verejnosť je elitou vnímaná ako nie viac ako zmätené stádo neznalých a všetečných outsiderov a sú tu zodpovední ľudia, ktorí musia robiť rozhodnutia a chrániť spoločnosť od pošliapávania a pred zlosťou zmäteného stáda. A pretože je tu demokracia, je stádu občas povolené požičať ich váhu jednému alebo druhému členovi zodpovednej triedy, čo sa nazýva voľby."
Voľby nezaručujú demokraciu a v mnohých prípadoch sú používané ako zámienka k úplnému vyhladeniu akéhoľvek politického boja ľuďmi dole vziať politickú moc do svojich rúk a rozvíjať svoj vlastný typ systému.


„Liberálna demokracia je variantom zastupiteľskej demokracie, čo znamená, že nie je priamo rešpektovaná vôľa priemerných občanov, okrem prípadov, keď občania volia svojich zástupcov. Vzhľadom k tomu, že je malý počet volených zástupcov ktorí majú v rukách rozhodovanie o tom, ako sa riadi národ a tvoria zákony ktoré upravujú životy občanov, teoretici ako Robert Michels tvrdia, že zastupiteľská demokracia, a tým aj liberálna demokracia, sú len dekoráciou oligarchického systému. Politológ Robert A. Dahl opisuje liberálnu demokraciu ako polyarchiu. Z týchto dôvodov aj ďalší odporcovia podporujú iné, priamejšie formy vládnutia , ako je priama demokracia.

Tí, ktorí podporujú liberálnu demokraciu, alebo reprezentatívnu demokraciu tvrdia, že menšinové podiely a osobné slobody musia byť chránené od väčšiny. Napríklad v Liste federalistov č. 10 James Madison hovorí : "..najčastejší a viditeľný zdroj frakcie je nerovnomerné rozdelenie majetku. Tí , ktorí majú, a tí, ktorí nemajú majetok určujú záujmy spoločnosti. Aby sa zabránilo tomu že menšina, v tomto prípade vlastníci pozemkov, bodú odsunutí na okraj väčšinou, v tomto prípade nevlastníkmi pozemkov, to ochraňuje to, čo sa nazýva republika.“Liberálna demokracia je systém vlády, alebo, presnejšie, pohľad na spoločnosť, kde sa tvrdí, že sociálny život v spoločnosti sám o sebe nemá žiadnu podstatnú existenciu. To znamená, že jediná skutočná osoba v spoločnosti je individuálna, zvyčajne definovaná ako balík sebeckých želaní ktoré motoricky nazýva vôľa. Preto sa politika stáva záležitosťou týchto sebeckých a tvrdohlavých jednotiek tvoriacich skupiny, ktoré predstavujú ich špecifické túžby a riadiaca štruktúra zvažuje verejnú podporu každej skupine jednotlivcov a ich želaniam a výsledkom je to do akej miery sú tieto túžby zdieľané ako väčšinové prvky v populácii. Verejná politika potom, v čistej forme tohto pohľadu, je výsledkom úspechu skupín ktoré prevážia, a ktoré majú väčší vplyv, alebo dokážu presvedčiť, že ich túžby sa najviac zaslúžia o prospech.


Liberálna demokracia nie je spoločnosťou alebo vládou vôbec. Je to len anarchia medzi rôznymi nátlakovými záujmovými skupinami. Sociálna spoločnosť neexistuje, s výnimkou akejkoľvek skupiny sebeckých osôb, ktorých vzťah k iným jednotlivcom je takisto založený na tejto sebeckosti - a teda ľudská túžba je „sine qua non“ politiky a morálky. Samozrejme, že takýto pohľad na človeka a spoločnosť jednoducho znamená, že v priebehu času budú najbohatší a najmocnejší čoskoro vládnuť úplne. Ich schopnosť realizovať svoje túžby je väčšia ako priemerného človeka, a tak oni budú tí, ktorí budú vypočutí, a potom sú to oni kto má zastúpenie v sálach vlád. Je predpoklad, že v pohľade liberálneho demokrata nie je absolútne žiadne etické stanovisko, podľa ktorého môže byť takýto systém kritizovaný.


Liberálna a republikánska vláda zlyhali z niekoľkých dôvodov : Po prvé: oba systémy sú otvorené nadvláde oligarchov či už priamo z ekonomických a finančných elít, alebo cez nekontrolovateľnú manipulácia spoločnosti prostredníctvom súkromných médií a iných subjektov, ktoré nemôžu byť predmetom kolektívneho konania. Po druhé: byrokratizácia štátu, konkrétne ťažký jav v 20. storočí, ruší pojem reprezentácie v demokratických štátoch. Po tretie: keď individuálna túžba sa stáva hlavným cieľom politiky, ako to stanovuje Osvietenectvo, potom žiadna ústava nie je stabilná alebo bezpečná, pretože neexistuje žiadny spôsob, ako vedieť, kedy sebeckosť dosiahne svoje zvrhnutie . To je niečo, čo je dobre známe americkým konštitucionalistom a vlastencom a robia trochu nespravodlivú kritiku aj tých zdravých republík . Takže, bez žiadnej podstatnej morálnej idey v širšej spoločnosti, ako sa to javí v liberálnych demokraciách, jednotlivec upadá . Stane sa vykorenenou a odcudzenou súčasťou ekonomickej stroja, veriac viac v moc komoditnéj spotreby a politických sloganov ako v budovanie trvalých sociálnych inštitúcií.


"Socializmus by zrušil existujúci politický poriadok úplne, zatiaľ čo štátny socializmus by používal štát na plnenie veľkých hospodárskych a sociálnych účelov, najmä obnovenie funkcií ktoré Friedrich Veľký bral ako princípiálnu úlohu štátu: "udržiavať rovnováhu medzi triedami a stranami v spoločnosti."

Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-09 05:14:33 4079836a
Krátka lekcia politológie. V dnešnom svete je niekoľko modelov demokracie, s čim ja nesúhlasím, ale nechajme to tak.
Zastupiteľská "demokracia"
1, Republika-republikánsky model= Keď výkonná a zákonodarná moc sú volené osobitne a nepodliehajú jedna druhej. Tzv prezidentský model= USA, Francúzko, Rusko
2, Liberálna demokracia= víťaz všeobecných volieb, zvyčajne v koalícii, určuje výkonnú moc
3, konštitučná monarchia. Hlava štátu nie je volená

Reálna demokracia=Švajčiarsko
Švajc má všetky znaky zastupiteľskje liberálnej demokracie a republikánskej formy. Až na detaily a devil is in details. Na konfederačnej úrovni Švajčiary majú právo vetovať a iniciovať zákony. Ľudia držia nad vládou damoklov meč a vlády sa radšej vopred pýtajú na mienku voličov. Ide to cez participatívnu demokraciu vo väčších mestách, po priamu demokraciu na vidieku. Švajc má asi 7 miliónov občanov a je štrukturálne podobný Slovensku= vidiek s mestami. Všetko je to o kultúre. Na Slovákov sa málo nalepilo za 70 rokov spolužitia s Čechmi tak nepočítam veľké zmeny v myslení šedej masy ani v blízkej budúcnosti.

Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-09 05:32:40 4079836a
V davnej minulosti som bol unesený americkou demokraciou. Taký fiktívny film ako Ľud versus Lary Flint a výnos najvyššieho súdu: "V demokratickej spoločnosti je žiadúce aby aj myšlienky ktoré nie sú v kontexte s hlavným prúdom mali priestor a boli chránené...." Akurát že sa to neuplatňuje na politiku Izraela kde sa jedná o evidentné potlačovanie ľudských práv o slobode slova a názoru keď sa uplatňuje fiktívny antisemitizmus a zamietanie holokaustu. Toto je flagrantný odklon od ideológie demokratov. Tak ako Silk Road. Nejde to tade ideme inými cestami ktoré sú legálne. Boh nás ochraňuj na tejto ceste.

Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-09 05:49:30 4079836a
Cestovná kancelária ktorá vás informuje pred cestou do krajín tretieho sveta
http://www.thirdworldtraveler.com/

Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-09 05:55:15 4079836a
Keď je niekto kandidát vied, neznamená to automaticky viac rozumu. Tu je to skôr nesúrodosť myšlienok a výplachového elitizmu. Že vraj komparzisti ... . To skôr nevychovaní akademici vypisujú teraz " ich tajné pravdy" ...
Juraj # GyroBiqy63
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-09 21:00:13 4e621a62Jaroslav Hascic # FylaJybo00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-18 20:13:12 c3a84692

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
je   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Už třetí bankéř a bývalý člen Fedu “nalezen mrtev” během týdne							
				Už třetí bankéř a bývalý člen Fedu “nalezen mrtev” během týdne
Kdyby trh akcií už kolaboval, tak by bylo snadné svést na tu bezútěšně smutnou paniku ty mrtvé bankéře z uplynulého týdne, což má určitě odraz v roce 1929. Teď ovšem potřetí za...
Obklopují naší planetu vlákna temné hmoty?
CIA mučila vězně bez užitku
Ruský plyn.

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0862 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made