Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí. Zdaleka největší.


Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí. Zdaleka největší.

Zdaleka největším iniciátorem násilí ve společnosti je Stát. To může být docela šokující tvrzení o instituci, která proklamuje, že plní přesně opačnou funkci, a to, že garantuje pořádek a spravedlnost.

Ve skutečnosti není Stát ze své definice a podstaty založen na ničem jiném než na násilí. Lépe řečeno - na hrozbě násilí za neuposlechnutí zákonů. Navíc - Stát je nástrojem, díky kterému má jedna skupina lidí možnost "legálně" páchat násilí na jiné skupině lidí. Bez existence Státu a jeho domnělého, iluzorního práva vládnout ostatním, by tatáž skupina lidí byla obyčejným pouličním gangem zlodějů, vyděračů a vrahů.

Například, pokud bude můj soused na svém pozemku pěstovat marihuanu, je zcela zřejmé, že kdybych se mu osobně pokusil jeho sklizeň zabavit a požadoval po něm pod hrozbou násilí peníze, byl bych považován za obyčejného zloděje či blázna. V lepším případě by můj požadavek byl terčem posměšků, v horším bych mohl přijít k úrazu, a věřím, že mnozí by takový útok na mou osobu považovali za zcela oprávněnou obranu ze strany souseda.

Jiný příklad představme si, že zastihnu svého souseda, jak řídí bez bezpečnostního pásu. Rozhodnu se jej dostihnout, zablikat na něj a přinutit jej zastavit. Sdělím mu, že porušil "zákon" (neboli arbitrární kus papíru vydaný na základě zvláštního politického rituálu, a uložím mu pokutu. Opět bych byl jen pro posměch, a nebo - pokud bych hrozil použitím násilí - pravděpodobně bych si svůj lup vydobyl. V tom případě by o tom, zda jsem zlodějem či nikoliv, už nebylo žádných pochyb.

K čemu se snažím oběma příklady dobrat? Snažím se poukázat na to, jak Stát a jeho představitelé přilévají do společnosti násilí tam, kde by jinak vůbec neexistovalo a přitom by nikomu nebylo žádným způsobem ublíženo. Jde především o to, že i kdybych pěstování drogy nebo čehokoli jiného neschvaloval a byl pevně přesvědčen, že používání bezpečnostních pásů zachraňuje životy, i tak nemám právo iniciovat násilí a přinutit svého souseda, aby se choval podle mých představ. Můžu se pokusit mu vysvětlit, proč si myslím, že to, co dělá, není pro něj prospěšné, ale to je tak vše. A to přirozeně plyne z toho, že jsme si jako lidé rovni. Pouze ve vztahu nadřízenosti jednoho druhému by tomu bylo jinak.

Jako sousedé můžeme po celý život existovat vedle sebe a zároveň mít naprosto protichůdné názory na svět a životní styl. Pokud jeden z nás není agresivní psychopat, oba přirozeně chápeme to, že ačkoliv jsme naprosto odlišní a neschvalujeme styl a způsob života toho druhého, nic nebrání tomu, abychom v míru koexistovali, a to tak dlouho, dokud se jeden druhému nepokusíme násilně vlastní preference vnutit. Můžeme si vzájemně o sobě myslet, jací nejsme hlupáci, ale k iniciaci násilí u naprosté většiny lidí nikdy nedojde.

Existence Státu je protikladem toho, co proklamuje - největší překážkou mírové koexistence lidí ve společnosti. Stát je ze své definice násilnou, kolektivistickou institucí, která, aby neztratila svou domnělou autoritu u většiny obyvatel, pro ně vytváří plošně platná pravidla a vynucuje jejich dodržování. Nebo se alespoň navenek tváří, že jeho zákony platí stejně pro všechny. Pak hrozbou násilí vůči některým lidem, kteří nikomu žádným způsobem neubližují, vynucuje, aby se chovali dle předepsaných pravidel.

Samotný výběr daní, na kterém je založena existence státu, je násilím. I ten stát, který by proklamoval fungování pouze na základě striktní ochrany soukromého vlastnictví, je zásadní kontradikce, protože jeho podstata výběr daní pod hrozbou násilí - je už sama o sobě krádeží.

Bez ohledu na ostatní zločinecké zákony, díky kterým je přerozdělován majetek mezi občany státu, dochází k neoprávněným zásahům do soukromí a manipuluje se se soukromým majetkem, je výběr daní zločinem nesrovnatelně větším než krádeže spáchané jednotlivci. Jistě není třeba zdůrazňovat, že k definici krádeže je účel použití lupu irelevantní. Zásadním je to, zda byl majetek postoupen dobrovolně či nikoli.

V praxi se existence Státu projevuje vyvoláváním násilí a nevraživosti mezi lidmi tam, kde by bez jeho existence k takovým jevům vůbec nedošlo. Nejmarkantnější je to v situaci, kdy Stát pod hrozbou násilí od občanů nejdříve vybere peníze a potom je přerozděluje jiným. Vydatnější způsob, jak proti sobě poštvat různé skupiny obyvatel, neexistuje. Čím širší působnost Státu je, tím více násilí a nevraživosti ve společnosti vzniká. Příkladem za všechny je státní školství. "Problém", zda je v pořádku, aby dívky nosily ve školách šátky, co by se mělo vyučovat, kdy by se to mělo vyučovat a jakým způsobem by se mělo vyučovat, by vůbec neexistoval nebýt moci, která má snahu vše natřít jednou barvou a určit jednotná pravidla. Sociální dávky, různé "antidiskriminační" zákony a podobné pokusy o "umravnění" společnosti jsou pouze iniciací násilí ve společnosti v měřítku, kterému žádný "soukromý" agresor nemůže konkurovat.

Volby jsou dalším příkladem jednoho z nástrojů Státu k vytvoření napětí vedoucímu k iniciaci násilí ve společnosti. Existencí Státu a voleb je markantně omezena možnost lidí různých životních názorů a stylů, víry, sexuality, barvy pleti, apod. mírově koexistovat na určitém území. Většina lidí se totiž obává, že pokud nebudou volit svého zástupce, který pak násilně prosadí jejich preference u ostatních lidí, budou prosazeny preference jiných. Tato nešťastná a necivilizovaná situace je uměle vytvořena Státem. Ve skutečnosti by bez Státu mohly všechny skupiny mírově koexistovat a přitom se držet vlastních přesvědčení a preferencí, a to přesně tak dlouho, dokud by se nepokusily je násilně vnutit jiným.Author: Premysl Holub # BageQoky59
Vláda2015-07-2013
-
 50% ( 4 people voted )
+
Zamyslel som sa nad nadpisom a aj bez čítania článku mi napadne príklad: Ak by teoreticky neexistoval na svete žiadny štát (tak, ako ich poznáme a vnímame), myslíte že by nebolo vojen a sváru napríklad s muslimami? V štáte a jeho definícii to teda asi nie je...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-07-20 16:37:18 d405c1fd
predtým ako niečo posudzovať, treba najprv presne definovať čo vlastne posudzujeme.
Čo to je štát? To sú jeho obyvatelia, ako skupina ľudí vytvárajúcich štát? Alebo to je mechanizmus ovládania presne tej skupiny ľudí, ktorí v tom štáte žijú ale ho ani netvoria, ani neriadia, len dotujú tých parazitov, ktorí ho riadia?


Štát sme my, ale paraziti nám ho ukradli a schovávajú sa za jeho zmenené inštitúcie, aby mohli parazitovať. Na štáte nie je nič zlé, ak je to zoskupenie občanov žijúcich na nejakom území, vyznávajúcich nejaké spoločné hodnoty, viacmenej spoločný jazyk. Nejaké spoločné zákony a zásady musia byť, a je jedno či nadriadený útvar nazývaš štátom alebo nie. Zákony musia byť, lebo nie každý je schopný riadiť sa svedomím, morálkou, spravodlivosťou ....


Smola je v tom, že to čo teraz existuje pod názvom štát je len silové zoskupenie parazitov, ovládajúcich skupinu občanov, žijúcich niekde. Keď pochopíte, že štát sme my, tak problém so štátom nebude existovať, lebo to budeme skutočne my. Teraz štát my netvoríme, my sme len energia pre parazitov. Zámena pojmov, Orwellov newspeak.


Dovtedy kým sú ovčania blbí, myslia si že voľbami niečo zmenia, tak dovtedy bude štát len parazitický mechanizmus okrádania ovčanov, žijúcich niekde.


Pandemonium
závisí iba od toho, kto by riadil to tvoje hypoteticke neštátne zoskupenie ľudí, asi celej planéty, podľa tvojej predstavy. Aké by mali ciele, aké by mali osobné ambície? Záviselo by to iba od riadiacich osobností, alebo od kontroly celou spoločnosťou tých riadiacich osobností.
Ak nemáš priamu kontrolu riadiacich osobností, tak od tých osobností závisí tvoj život. Niekto to riadiť a kontrolovať musí. Ak riadiace osobnosti sú zároveň kontrolóri samých seba, tak budeme v tých istých sračkách ako teraz, štát neštát.


Tiež by to v prípade kontroly riadiacich osobností nami občanmo štátu záviselo od nastavenia mechanizmov, podľa ktorých by sa ľudia riadili. Od zákonov.
Boli by vraždy povolené? Boli by povolené znásilnenia žien, detí? Lebo každý zákon znamená, že existuje skupina nespokojných, ktorí nesúhlasia so zákonom. Lebo pedofil chce deti, a zákon ho znevýhodňuje.
Kde a ako by si nastavil hranicu tolerancie alebo netolerancie povolenej alebo zakázanej občanom?


Máš rôzne kultúry, v jednej deti od 10-12 rokov trtkajú s dospelými, viď India, cigáni .... v druhej je to zakázané. Ako to chceš dať dohromady, v jednom štáte? Jednému je dovolené inému je zakázané?
Univerzálne zákony budú útočiť na zvyky a kultúru každého zoskupenia ľudí, v súčasnosti nazývaného štátmi.


Mne to nejako nevychádza, ani tak ani onakpn # KimaHowo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-20 18:03:03 2e1ea742
Tvrzení, že stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí, neodpovídá skutečnosti. Pokud by se podařilo sjednotit lidstvo v jednom globálním státě, odstranily by se tím veškeré války mezi státy. Jedna globální měna, jedna celosvětová vláda, jeden celosvětový parlament, jeden celosvětový prezident, to by umožnilo realizovat budoucnost lidstva globálně v celém světě. Jedna možnost jak by se to mohlo realizovat je uvedena v následujícím článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopi
s-vsem-lidem-na-planete.html
Miloslav Dedek # FetyMuty94
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-07-20 18:49:21 5f55d306
Štát je samotné najvyššie zlo a zhromaždisko zločincov, vrahov a zlodejov pri koryte, najobľúbenejšie božstvo pre masochistov, čo si násilím vynucujú pozornosť.
Štát skutočne garantuje poriadok a spravodlivosť, ale v ponímaní jemu veriacich to znamená teror a vraždenie, šikanovanie a krádeže, nanucovanie správneho vysvetľovania udalostí, aby sa nedopatrením neodchýlil od prijímanej vládnej „civilizovanosti“, prevrátenie pravého významu horných termínov.
Štát je založený na neustálom strachu a násilí, je to krutý lžiboh tyran. Ozajstný Boh dovoľuje aj urážať Ho, etatizmus neodpúšťa nič, jeho bezcitnosť sa zabúda prejaviť iba za situácie vyprázdnenej kasy a nedostatku ochotných vykonávačov nanucovania príkazov a kontrolovania ich dodržiavania, alebo po ponuke úplatku, aby sa obťažovaná stránka mohla brániť, ale aj úplatok je v skutočnosti násilie pre obeť, zjemnené zúfalstvo, počin frustrácie a porážky.
Násilie a hrozba násilím a ešte k tomu neznalosť „zákonov“ nie je ospravedlnením, ale pre vlastnú lenivosť mnohokrát pri nevôli veriacich nedokáže vymáhať „právo“.
Zákony platia pre každého, také je heslo etatizmu, gójovia sa ani nezamýšľali ako sa vyhnúť otroctvu, ale žiarlivo strážia tých, čo by „zákony“ obchádzali.
Súdruhovia etatisti ochotne padajú do mdlôb a vyplakávajú kvôli komunistom, ktorí sa odvážili zhabať majetok a aké strašné dôsledky to prinieslo. Komunisti totiž neochránili súkromné vlastníctvo, to by sa u súdruhov nekomunistov poriadkumilovných nikdy nestalo, oni ho viac či menej ponechali s tým, že budú ako nevlastníci určovať vnútorné pomery podniku, aj koľko z príjmov, ziskov si ponechá okrádaný a ako by ponechané mal využiť a ako už by nesmel.
Výpalníctvo nie je odsudzované občanmi negatívne na rozdiel aj najdrobnejších krádeží, pretože gójovia vidia výsledný efekt spoločnej kasičky, ktorá je aj ich a pouličný zlodej kradne iba pre seba, preto gójovia moralizujú a pohoršujú sa nad nespoločenskými škodami.
Nenávisť vzplanie napríklad proti negrom, že oni by snáď aj získali čosi zo spoločného lupu a za čo, čím prispeli, ale rozhnevaných už ani trochu netrápi, že aj tak sa presúva z cudzieho, nie ich vlastného, by ukrátili ich tak či tak z nakradnutého. Zlodeji zúria, že ich nápomoc etatistickému násiliu sa nevyplatila.
Voľby sú totálnym rozoštvávaním, niet pochýb, pokiaľ som chodieval voliť, tak som ani nič nečakal, len som svojim volením prejavil názor, že tých ostatných treba eliminovať s najtvrdším dopadom proti nim, ale som nevolil ekonomicky, preto som sprvoti ani nepochopil, prečo veľmi mnohí nadávajú na tých, čo sami zvolili. Pretože nemali nijaké presvedčenie, večne nespokojní, iba vidinu pečených operencov a preto menili strany ako prádlo.
Ako sa najľahšie spoznajú učeníci etatizmu na internete, podľa ich správania sa k ľuďom, ich sebavedomie a nadutosť rastie spolu so silou ich náboženstva, preto urážajú, dehonestujú, ohovárajú, podsúvajú ich odporcom, akými vraj sú, aby ich ako takých odsúdili (aj keď v skutočnosti odsudzujú iba svoju prevrátenú a zámerne lživú predstavu o nich, aby sami sa ukázali skvelými) a podsúvajú akých údajne majú ich odporcovia iných odporcov, aj keby žiadnych nemali, aby etatisti získali nový dôvod pre umelé víťazstvo.
Etatizmus bojuje s nepriateľmi, s krízami, triednymi zakuklencami, imperialistami, preto musí jeho aparát rásť, aby sa nenavŕtali záškodníci do ideálnej spoločnosti, aby ju nerozložili. Preto aj učeníci etatizmu stále bojujú, stále v nenávisti, neoblomní a hľadajúci zradcov a dezertérov.
Ohováranie mimo kolektivizmus je neúspešné, osamotené, nevýrazné, hriechy potrebujú početnosť, rozmach, poslucháča, spolky. Osamotený strelec, veď to je nuda, ale taký triedny boj, to už je silný náboj.
Preto som ja pokojným voči nepriateľom, ak som aj písal skoršie tvrdšie slová, tak iba preto, lebo argumenty neprešli, ani láskavé slovo, možno výsmech, ale ani ten. Skúšal som všetky možnosti.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-20 22:44:15 b228e781
Isteže by vojny s islamom prebiehali, ak by sa našlo dostatočné množstvo paranoidov a gaunerov, čo by iba za vlastné prostriedky si zhromaždili vojsko. Ale to by bitkičky boli zriedkavé, nezáživné, s efektom vzrušenia ako na pieskovisku, najlepšie sa vraždí, ak sa najprv nakradne dostatočné množstvo výpalného a prinútia sa bojovať všetci v dosahu a v majetku etatistickej vlády proti ich vôli.
V spoločnosti bez etatizmu by sa dohodli, aby moslimanov a ich náprotivkov odstránili z obehu, ako škodcov pokoja, nie aby sa ich boje prejavili ako prevažujúce, aj tak vychádzajú dôvody svárov nie z odsúdenia islamu ako bezbožnej herézy, ale z etatistických rezíduí silnej ústrednej vlády, ktorá žije zo zrážok „civilizácií“, pretože vtedy sa okolo nej zomkne všetok nevedomý a zaslepený ľud.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-20 22:57:36 b228e781
Štát nie sú obyvatelia, štát je mocenský nástroj teroru a iba občania, čo sa ulakomia na lúpežnícke straty ich susedov sa stotožňujú so štátom, predovšetkým s majetkom štátu, ale už nie jeho dlhmi, pretože v ich ponímaní je všetko kladné a priaznivé prirodzene aj ich, iba ich.
Preto teroristi kričia, ich božstvo štát je nedotknuteľný, ale zmocnili sa ho nesprávne figúrky, paraziti im ho ukradli, namáhavo sa snažili donútiť každého ponížiť sa pred ich bohom a nakoniec ich najhorlivejších veriacich, vykopli od rozhodovania. Koľká škoda, ako ich ľutujem, už podiely z výpalného nabiehali na ich účty, ale došli šikovnejší, a prehodili ich za plot do blata.
Zákony nie sú vôbec nutné, ani imaginárny trestný zákonník.
Človek na pokání rozpráva kňazovi aj také hriechy, ktoré neboli nikde a nikdy trestné. To sú paradoxy.
A vy si dovoľujete riadiť druhých.
Neštátne zoskupenie neovláda nikto, nijaká vláda, nijaká nadvláda, nijaké falošné moralizovanie. Vy etatisti chcete vládnuť, iba vy a pritom vám ukradli štát akýsi oligarchovia, či kto. Ste neschopní, každého nútite násilím vám slúžiť a pritom ste si neustrážili mocenské páky. Mimo etatizmu nikto nevládne, preto nie je prípustné ani nič kontrolovať, ide o negáciu toho vášho zločineckého bordelu, ktorým vám vypadol z rúk. Riaditelia sveta sú vo svete mimo etatizmu nezamestnaní, nepotrební, zbytoční a hlučne nepríjemní.
Etatisti povoľujú vraždenie nenarodených detí, krv miliardy povraždených, bezbranných sa v bolesti brániacich je vaše dielo, hrdlorezov vojakov nazývajú hrdinami, oceňujú ich, dokonca im ďakujú za vlastný život, pritom šliapu po tých, čo ich hrdinovia pozabíjali.
Nestojí otázka či mimo etatizmu by boli vraždy povolené, ale že etatizmus je vražedné monštrum a oproti nemu je rajom čokoľvek.
V slobode niet zákonov, vražda by bola povolená tým, že by nebola zakázaná, pritom nie sú potrebné zákony, lebo Boh už svoje zákony predostrel. Slobodná spoločnosť zákony nespisuje, nevynucuje, pretože je slobodná, ako je aj Boh absolútne slobodný, je logické, že slobodná spoločnosť prirodzene túži po Božích zákonoch, bez toho aby ich nanútila. Boží zákon je zabudovaný do ľudského svedomia, z čoho vyplýva, že skazenosť ľudstva je totálna a preto etatizmus zvíťazil. Pretože poprel všetky Božie zákony a nakoniec príjme aj najväčšieho etatistu antichrista.
Som proti akémukoľvek písanému zákonu, vražda a bohorúhanie by boli súdené podľa Božieho zákona. Ak nie priamo pre iniciatívu príbuznými, čo si zaplatia za službu vyšetrovateľa a sudcu, Boh sa o lumpa postará.
Vražda je narušením slobody druhého a dokonca skoncovania so slobodou navždy, takže trest pre vraždu nie je narušením slobody vraha, ale je odplatou. Ktosi vyplakáva kvôli znásilneným ženám a zrejme seba uisťuje, že etatistický teror tým ženám pomáhal, vypátral a uzavrel. Jasná fikcia, percentuálny podiel vyriešených prípadov je istotne mizerný, mnohé zahanbené sa ani neodvážili dôverovať etatistom, ale prečo by niekto neobhajoval zločineckú tyraniu a hrôzovládu, ktorá prinucuje úplne každého a nedá sa jej podľa „zákonov“ etatizmu striasť, kvôli sprostej primitívnej lúze úchylákov.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-20 23:45:02 b228e781
loading...
No, vážení, štát určite nie je zlo a nie je najhorší vlastník a hospodár! Sú to jednotliví ľudia, ktorí prostredníctvom funkcií v štátnej sfére ho riadia tak ako ho riadia... Takže túto bájku o "zlom štáte" si trošku zjednodušujete.
A čo obec? Tiež je to podobné spoločenstvo ako štát, ibaže v menšom. Zrušíme i obec, mesto aj s ich riadiacimi štruktúrami? To si každý myslí, že si bude robiť čo chce? A čo vlastnícke práva? Je len otázkou času, kedy začne určitej skupine ľudí vadiť, že niekto vlastní pozemky a oni si tam nemôžu svojvoľne postaviť dom, napr. Vitajte v anarchii? Ale i tam vládne nejaká skupina ľudí, či?
Snívať sen o spoločnosti bez štátu, kde sa všetci majú dobre, nie sú sváry a vyrieši to celosvetová spoločnosť s jednou menou..... Hm, žeby nejaký druh vyššieho komunizmu?
Štát nie je zlý, zlí sú jednotlivci v jeho funkciách a potom tí, čo to tvrdia lebo sa chcú prostredníctvom jeho rozpredaja dostať ku "svojim províziám" v zmysle - po mne potopa ale ja budem za vodou.......

defender # LixuWija97
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-21 07:35:04 d5b582fe
Štát a zlo no neviem. Sú pasáže článku s ktorými súhlasím no sú pasáže ktoré by som z chuťou vyvrátil. No je to názor autora článku. To že štát nefunguje to je iná vec. Nefunguje preto, lebo ľudia ktorých si volíme ty sa nás neboja a nezastupujú nás v v štruktúrach štátu. Títo ľudia (poslanci) nás potrebujú len vo chvíli volieb. Následné nás už nepoznajú. Ak by sme ľudia obyvatelia štátu presadili to že politik ma osobnú zodpovednosť (bez imunitný) a v prípade zrady svojich voličov odvisne myslím si že každý jeden štát by fungoval úplné inač. Neexistovalo by to, že nejaká zahraničná banka či oligarchovia si kúpia politikov a týchto politikov budú manipulovať proti obyvateľom štátu.

STOPA # QadyVyna05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 10:09:40 b03dee87
"Bez existence Státu a jeho domnělého, iluzorního práva vládnout ostatním, by tatáž skupina lidí byla obyčejným pouličním gangem zlodějů, vyděračů a vrahů."

- Celý článek odvážně pravdivý!
Stát jako INSTITUT /institut ve smyslu třeba "manželství" a ne ve smyslu institutu/ je také nejlepší "pračka nakradeného" a krade, krade a zase krade (data, čas, úsilí, možnosti, atd.) ta státní vrchnost a jejich podřízení vnucující tu víru ve stát (či státní víru- jak to říct).

Dokud budou z POZICE mocní a přitom nepoctiví bez opravdového žebříčku lidských hodnot, tak budou pozici moci jen zneužívat. A budou se u ní držet jedny svině podporovány sviněmi dalšími až je z toho celý svinský systém podvodu, manipulace a vůbec hnusného "světa dospělých", vlastně spíš žalostná PARODIE na skutečný ŽIVOT.

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 16:21:35 4e889a19
"Bez existence Státu a jeho domnělého, iluzorního práva vládnout ostatním, by tatáž skupina lidí byla obyčejným pouličním gangem zlodějů, vyděračů a vrahů."
- S těmi se totiž stejně musíme vypořádávat sami (ač obraní o ty zdroje a možnosti...tomu čelit samostátně)..až na to, že je jedinec v sevření kriminálních živlů (kdoví jak se státem také spjatých, byť naoko "druhá strana barikády"...) těch a k tomu ještě svazován a daleko více okrádán kriminálními státními živly přes "oficiální cesty".

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 16:30:10 4e889a19
Žádná kriminalita nezmizela s rozbujením státních molochů...běžní lidé, aby si to chytali sami (jistě každý najde vlastní zkušenost...jak "státní orgáni" byli "schopní a mohli se přetrhnout ku pomoci a výsledek byl dosažen...leda ve snu..ale zdroje na to "svěřené" tedy nevrátí a neodmonopolizují se, abychom to zvládli jinak pokud nepracují jak mají...taková je REALITA). Mimo to... ke zvládání kriminálních živlů není třeba víry státu. I kdyby byla třeba "policie", tak to není nic vyžadující zároveň všechno ostatní "státní". To "spojení" je jen v myslích (že si to někdo neumí nebo nechce představit, že to nemusí mít se státem-vírou vůbec nic společného.)

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 16:30:40 4e889a19
Řekněte mi - kolik je lidí opravdu štastných (tedy těch ne úplně vypatlaných, kteří si nic nepřipouští)? Já vidím ve společnosti zmar a zkažení prosakující úplně přes všechno "shora dolů" a to vlivem státu. Do lidí se prostě propsala podstata v které jsou "chováni"...a to dost nemile. Zdaleka není možné udělat vyčerpávající přehled toho, co všechno státní Systém (nejen na lidech, ale na těch především) způsobuje aniž by byl většinou identifikován jako samotná prvotní příčina problémů...

re-viry-statnich-banditu # RyteMavy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-21 16:35:17 4e889a19
Problém nie je štát ale systém . Poriadok predsa musí byť . Problém najväčší je:

1: Nemajú priestor bežný ľudia na súhlase alebo nesúhlase s daným zákonom alebo zvyšovania a znižovania daní . Štát nerešpektuje názor obyčajných občanov ale zvolených zástupcov . Čo je chyba .
2: Nemôžem si zvoliť zástupcu cez bilbordy a reklamy . ( Tu dáva priestor pre ľudí ktorí majú peniaze dokážu si zaplatiť obrovské kampane a nie pre obyčajných ľudí ktorý si nemôžu dovoliť na tieto réžie ) Zástupcovia nepracujú pre ale pre korporácie .
3: S cudzím majetkom sa nikdy nehospodári ako so svojim .


Výsledok: Veľká časť peňazí je rozkradnutá, služby mizerné resp minimálne a nedostatočné dane sú abnormálne vysoké .Chudoba , nezamestnanosť , tak ako to vyzerá momentálne . Pre malú skupinku ľudí je to aj biznis . Obyčajný človek nemá osoh a nemôže to zmeniť ani nesúhlasiť, či odmietnuť i keď nesúhlasia 95% občanov . Tak potom sa opýtam kde je ten väčšinový názor ktorý je pravidlom demokracie? . Riešenie by bolo možné aby ľudia mohli hlasovať o všetkom a naozaj väčšinový názor ktorý by vyhral . Otázka je ako to urobiť a či je možné dať takúto právomoc ľudom . Ak by to bolo možné nestalo by sa to že štát by kúpil niečo predražené a nepotrebné . Je to môj názor, úvaha možno niekto má niečo lepšie čo by som rád aj počítal.

Jaro # JokaMuxi09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-22 03:33:25 bc7065ff

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nový autorský zákon, a komu tím prospějete?


Nový autorský zákon, a komu tím prospějete?
Kým DPH na chlieb má klesnúť, (takpovediac) DPH na elektroniku narástla. Budeme SOZA o pár rokov platiť autorské poplatky aj z mikrovlnky?
PREZIDENT KYPRU: NAVRHNEME RUSKU, ABY U NÁS ROZMÍSTILO VOJENSKOU ZÁKLADNU
Dřívější Cikáni, nynější Romové
ZAKAŽTE LŮZE MYSLET!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0309 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage