Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (3/4)


Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (3/4)

Třetí díl cyklu o cestě Švédska z bídy. Všichni socialisté však dovedou používat jen několik málo frází z dnes dávno zavržených a překonaných pouček keynesiánské ekonomiky silného státu. Verbální podpora podnikání je ihned následována jednou regulací, omezením a perzekucí za druhou. V souhře s vicepremiérem podporují nejvíce korporace a svobodné podnikání z principu omezují. Jak jen to připomíná heslo: po nás potopa!

Výsledek

Když Gripenstedt opustil vládu, jeho kritici ho označili za zbabělce, který opouští bojiště právě v době, kdy lidé začnou pociťovat destrukční následky jeho liberální politiky. Tito kritici předpovídali, že zahraniční konkurence zdevastuje švédský průmysl a bez vládní regulace byznysu nastanou obrovské problémy s kvalitou a koordinací. Když bylo vesničanům umožněno otevřít si vlastní obchody, kritici liberalismu tvrdili, že se tím města odsuzují ke krachu, protože farmáři ztratí důvod chodit si do měst kupovat věci.

alfred-nobel.jpg (34,436 kiB)

Alfred Nobel

Tyto předpovědi se však ukázaly jako chybné a trapné jako snad ještě nikdy před tím. Dvě stě let poté, co se na scéně objevil Chydenius, si Švédsko užívalo status jedné z nejbohatších zemí světa, a moment, když Gripenstedt odstoupil, byl vlastně přesný začátek této ekonomické transformace. Reálné příjmy mužských dělníků narůstaly zhruba o 25 % během každé dekády mezi lety 1860 a 1910, a průměrná délka života vzrostla o 12 let. Celkově se reálné příjmy během těchto 50 let zvýšily o 170 %, což byl rychlejší růst, než 110 % během dalších 50 let. Ke konci 19. století tvořily výdaje centrální vlády pouze 6 % národního důchodu.

Liberalismus Švédsko kompletně změnil. Ve společnosti, která byla pod přísnou kontrolou, v níž byly jednotlivé profese přísně regulovány, kde obchodování s jinými zeměmi bylo v podstatě zakázáno, se náhle otevřela přehrada kreativity, která byla po staletí zadržovaná. Od toho okamžiku byla kreativita odměňována a nikoliv trestána. Otevřené trhy s minimem regulací znamenaly, že kapitál mohl volně proudit do nejlepších nápadů a firmy mohly pracovníky svobodně přijímat i propouštět. Staré obchody byly mechanizované a Švédsko mohlo odteď exportovat do Velké Británie a jiných zemí to, co umělo dělat nejlépe, výměnou za import zboží, které nedokázalo vyrábět až tak dobře.

Farmáři, kteří znovu nabyli svou půdu, začali investovat do lepšího a efektivnějšího zemědělství. Dřevařský průmysl, který už mohl exportovat vlastní produkci, se přeorientoval z exportu "zeleného zlata" na export již zpracovaných fošen a kulatin. Deregulované slévárny vyráběly železo a ocel z rudy, po které dosud kráčeli celé generace lidí. Řemeslníci, osvobozeni od starého systému cechů, začali soutěžit novými řešeními, výrobky, designy a nižšími cenami. Produkce v továrnách byla elektrifikovaná, což způsobilo záplavu masové produkce výrobků, které si nyní mohli dovolit i chudí. S povolením bank a korporací začal kapitál směřovat k nejefektivnějším výrobcům a Švédové začali investovat do strojů a metod schopných produkovat lepší výrobky ve větších množstvích.

Tato éra laissez-faire byla skvělým podhoubím pro kreativce a podnikatele. V tomto prostředí zároveň vzniklo jedno z nejkrásnějších švédských slov: snilleindustrierna — "důmyslný průmysl", což bylo označení pro podniky založené na šikovných inovacích, nebo podniky schopné masové produkce pro export. Jakmile se povolilo úvěrování, uzavírání pracovních kontraktů, propouštění a obchodování, byla už cesta od nápadu k nápaditému podnikání, a od talentu k důmyslnému průmyslu, velmi rychlá.

Průmyslové provozy v mnoha případech zakládali polyhistoři, kteří byli vynálezci a průmyslníky zároveň. Byli úspěšní jak ve vymýšlení nových věcí, tak v jejich výrobě a poskytování spotřebitelům. Lars Magnus Ericsson vynalezl automatickou telefonní ústřednu a založil firmu L. M. Ericsson. Sven Wingquist vynalezl samoregulační kuličkové ložisko a vytvořil firmu SKF. Alfred Nobel vynalezl dynamit a vyrobil Nitroglycerin AB (později Dyno Nobel), Gustaf Dalén vynalezl blikací mechanismus pro navigační majáky a založil firmu AGA. Někteří podnikatelé zpeněžili nápady jiných lidí: Axel Wenner-Gren například vybudoval Electrolux tím, že představil vysavače a ledničky švédským domácnostem.

V tomto období se Švédsko začalo posouvat do budoucnosti. Přicházel jeden úspěch za druhým. Země rostla a stále se objevovaly nové možnosti. Domácnosti se dočkaly tekoucí vody a kanalizace, a ulice a domy byly vybaveny elektrickým osvětlením.

lars-magnus-ericsson.jpg (38,251 kiB)

Lars Magnus Ericsson

Gripenstedt v roce 1857 ve svých dvou dramatických projevech vysvětloval, že díky svobodnému trhu, přístupu na zahraniční trhy a moderní infrastruktuře, se Švédsko — jedna z nejchudších zemí Evropy — může proměnit na jednu z nejbohatších zemí. Gripenstedt byl za to vysmíván svými oponenty, kteří nazvali jeho projevy naivními fantaziemi. Ale Gripenstedt se smál poslední. Jak bylo zmíněno, mezi lety 1850 a 1950 se švédský národní příjem na hlavu zvýšil osminásobně, přičemž počet obyvatel se zdvojnásobil. Kojenecká úmrtnost klesla z 15 % na 2 % a průměrná délka života vzrostla o ohromujících 28 let.

"Každý je dnes liberál"

Liberální hnutí sice zvítězilo, ale brzy se stalo obětí svého vlastního úspěchu. V lednu roku 1867, s demokratickým, nestavovským parlamentem, liberalismus triumfoval... Lars Johan Hierta, nejstarší poslanec parlamentu, přednesl uvítací řeč, ve které oslavoval reformy a varoval poslance, aby nepřicházeli s novými nápady jak obírat lidi o peníze. Jeden komentátor poznamenal: "Teď nemáme žádné strany. Každý je dnes liberál."

Svým způsobem to však pro klasické liberály představovalo problém. Vypadalo to, jakoby dokončili svou práci. Koalice, která reformy prosadila, měla najednou jiné zájmy. Dalo se to pozorovat na nových stranách, které v parlamentu vznikly. Lidé z prostředí staré liberální vlády založili Ministerskou stranu za účelem bránit reformy, bez hlubšího programu. Menší skupina založila neoliberální stranu, která byla ekonomicky liberální a chtěla rozšířit své principy do kulturní a politické oblasti, včetně širších práv žen, důraznější vládu zákona, a více demokracie. Dominovala však nová Venkovská strana zaměřená na farmáře, která měla liberální prvky, prosazovala snížení daní a více moci pro lidi mimo Stockholmský establishment.

Liberálové se rozdělili mezi všechny tyto strany. Gripenstedt a umírnění liberálové se přičlenili do Ministerské strany. Hierta a radikální liberálové se na určitý čas připojili k neoliberální straně a Hedlund s mnoha liberály mimo Stockholm se přidal k Venkovské straně. To znamenalo, že všechny strany byly ovlivněny liberalismem a stále úřadovala liberální vláda — liberalismus však již netvořil jeden soudržný celek usilující o společný cíl.

Když liberálové a zastánci trhu na konci 80. let 19. století prohráli svou dlouhotrvající a důraznou kampaň proti clům na obiloviny, vznikla nová konzervativní vláda a nové politické alternativy. Z ekonomického hlediska, cla až tak mnoho neznamenala. Cla nebyla upravována o inflaci, takže v reálných cenách se rok co rok zmenšovala a klesající ceny dopravy také více než vyvážily ztráty způsobené cly. Švédské exporty a importy pokračovaly v růstu každým rokem. Nicméně cla měla mnohem vážnější politické důsledky.

Harmonický liberalismus se rozpadl, když jedna skupina lidí začala brát peníze z kapes jiných lidí. Každý pak měl zájem zkusit si prosadit vlastní výsady a privilegia. Pokud někdo zastával klasickou pozici neutrálního státu, začali mu šmátrat v peněžence ostatní. Jeden komentátor poznamenal: "Po vítězství protekcionismu se parlament začal topit v návrzích, požadujících vládní zásahy tu zde a tu jinde."

Liberální hnutí se následně začalo měnit. Přirozená empatie lidí směřovala k chudým a k pracujícím. Když je však vláda zradila tím, že jim prodražila živobytí, museli se ozvat nazpět. Zdálo se, že nejlepším řešením bude rozšířit všeobecné volební právo, protože lidé si přáli svobodnou ekonomiku, ale návrh v parlamentu zvoleném bez všeobecného volebního práva neprošel.

Někteří liberálové však přemýšleli jinak: protože vláda podporovala producenty cly, nastal čas protiútoku ze strany spotřebitelů. Proto někteří začali uvažovat o importu Bismarkova státu sociálního zabezpečení — tak vznikly "sociální liberálové".

V témže období se po 20 letech kómatu zrodila konzervativní alternativa v modernější verzi, podporující byznys a ochranu ve formě cel. Zatímco kdysi se říkalo, že rozvoj dokáže zastavit jen silná a aktivní vláda, nyní se začalo říkat, že právě taková vláda dokáže rozvoj zabezpečit.Author: sv # WahaDelo43
Európa2015-09-09
-
 50%  ( 0 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   tr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0207 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made