Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Tráva a libertariáni


Tráva a libertariáni

Poté, co Colorado implementovalo legalizaci marihuany, napsal můj přítel článek o libertariánech. Je z řad konzervativců, a přestože prezentuje svoje myšlenky rozvážně, činí tento ústřední výrok:

V tomto článku chci přesvědčit libertariány, že: "Vy také chcete, aby právo odráželo vaše názory na to, co je správné a co je špatné."

Je otrávený lidmi jako jsem já,[1] kteří si myslí, že marihuana by měla být legální, a obviňují lidi jako je on, kteří si myslí, že by měla být nelegální, z toho, že uzákoňují morálku nebo vnucují svoje názory ostatním. Používá termín libertarián-levičák (v originále libertarian-liberal – pozn. překl.), který naznačuje alianci moderních levičáků a libertariánů v kulturních otázkách. To je celkem pravda, aspoň u mě. Někdy používám výraz tržní liberál (v původním smyslu slova), abych popsal sám sebe, a zjistil jsem, že preferuju modré státy a modrá města (modrá je barva Demokratické strany USA – pozn. překl.). Nemyslím si, že skutečně probíhá nějaká Válka proti Vánocům, a myslím si, že rasističtí a homofobní redneckové jsou pitomci. Ale libertariáni se od levičáků a konzervativců liší tím, jak přistupují k zákonům, které se týkají společenských otázek.

Podle mého přítele budou lidé kvůli marihuaně slabí nebo leniví, a marihuana tak podlomí nohy zemi, ve které je zákonem povolena. Tím, že dáme lidem na výběr, přesvědčí lidi jako já toho přihlouplého, poddajného mediánového člověka, aby si přisvojil špatné zvyky. Až libertariáni dovedou všechny tyto nebohé duše růžovým sadem k marihuanovému holokaustu, kdo koho tedy bude ve skutečnosti utlačovat? Nebo tak nějak.

Aby podpořil svůj názor, nabízí tento příběh:

Představte si, že jsem politik, který tvrdě pracuje na tom, aby udržel lidi ve své obci umírněné a silné. Vím, že to je velká práce, protože s lidskými vášněmi se těžko soupeří. Většina lidí jim může podlehnout. Avšak miluji svobody, které si můj lid vysloužil díky odvaze, umírněnosti a schopnosti bojovat s  nepřáteli, a tak pracuji velmi tvrdě na tom, abych přesvědčil svůj lid, že poslouchat svoje přízemní choutky je špatné. Představte si, že do mé obce nakráčí libertarián a řekne: "Copak nevíte, že byste měli mít dovoleno jíst tolik jídla z McDonaldu, kolik chcete, a taky kouřit marihuanu?" Co si mám myslet o takové postavě? Mojí první myšlenkou by bylo, že chce mě a moje lidi zotročit. Jeho lidé museli být oslabeni naší silou a toto je jejich zákeřný plán, jak nás oslabit. Ale co když zjistím, že tahle postavička to myslí upřímně? Jaký div! Samozřejmě z něj jeho upřímnost dělá ještě větší hrozbu. Chci říct, že jeho myšlenky oslabí moje lidi, ať už to myslí upřímně, nebo ne, ale bude těžší přesvědčit moje lidi, že je zlý, pokud je doopravdy upřímný a ani trochu zlomyslný. Jeho upřímnost má větší naději na to, že získá přízeň mých lidí na stranu špatné věci, protože je upřímný. Díky své upřímnosti se ukáže být vážnějším nepřítelem. Teď si představme, že za mnoho let tenhle libertarián přesvědčí moje lidi, aby jedli jídlo z McDonalda a kouřili trávu. Kdo opanoval koho?

S tím mám samozřejmě několik problémů.

Zaprvé: Politik, který pilně pracuje na tom, aby udržel svoje lidi "umírněné a silné", zní spíše jako Muammar Kaddáfí než jako filosof  na trůně. Teorie veřejné volby říká, že je nepravděpodobné, že by se v takové mocenské pozici někdy ocitl dobrý člověk.

Zadruhé: Lidé už teď užívají marihuanu tak moc, jak chtějí. Nemusí přijít zlý libertarián, aby to lidem řekl, přišli na to sami. I děti si dokážou zajistit tolik trávy, kolik dokážou vykouřit, často ve škole. Pro mnoho lidí souvisí rozhodnutí užívat nebo neužívat s legální statusem této rostliny velmi málo.

Zatřetí: Tato historka jakoby naznačovala, že existuje politické území, kde spolu všichni souhlasí nebo sdílejí velmiširoké spektrum názorů na morálku. Takové místo vidím jako nepravděpodobné.

Začtvrté: Pokoušet se přesvědčit lidi, že by marihuana měla být povolena, je něco jiného než přesvědčovat je, aby sami marihuanu kouřili.

Ale to odbočuji.

Libertariáni chtějí, aby právo odráželo jejich názory na to, co je správné a co je špatné, ale lidé jako já mají na mysli něco zcela jiného, když to říkají. Jak ukázal Jonathan Haidt, libertariáni obvykle upřednosťnují svobodu jednotlivce jako svůj nejhlavnější morální princip.

Lidé jako můj kamarád mají názor na drogy, sex, vzdělání a ctnost. Pokud je něco špatně, mělo by se to asi zakázat. Nejenom zakázat náboženskou komunitou nebo skupinou přátel, ale ten zákaz by měl být podpořen mocí zákona.

Moderní levice může v tomto být konzervativcům někdy podobná a může chtít přikázat bi gotním pekařům, aby pekli svatební dorty pro homosexuální páry, nebo přikázat rasistům,  aby servírovali obědy černochům atd. Důležitým rozdílem mezi levičáky a konzervativci je v tomto ohledu jejich názor, nikoliv jejich metody nebo koncept práva.

Mám vlastní názory ohledně homosexuality, drog, vzdělání, náboženské úzkoprsosti atd. Mohu požádat někoho třetího, aby tyto názory sdílel, ale byla by to pouhá žádost podpořená přesvědčováním. Stojí za to zde poznamenat, že libertariánské názory na většinu morálních témat se – kromě respektu pro osobní autonomii ‒ velmi liší.

Nebudu nikoho nutit, aby sdílel moje názory na výše jmenované věci, ze dvou důvodů. Zaprvé, pokud bych to udělal, porušil bych svůj morální názor, že svoboda jednotlivce je výsostná, a zadruhé, nemyslím si, že je to pro mě fyzicky možné. Mnoho libertariánů souhlasí s obojím, ale většina se soustředí na to druhé. Když přesvědčujeme ostatní, skoro všichni libertariáni se zaměřují na utilitaristické argumenty o tom, jak svět doopravdy funguje.

Libertariáni rozlišují dvě odlišné kategorie morálních špatností. Jeden libertarián, Lysander Spooner, jim říkalneřesti a zločiny. Neřesti jsou věci, které jsou špatné pro tu osobu, která je dělá; zločiny jsou věci, které dopadají na někoho dalšího. Neřesti zasluhují pouze opovržení, zatímco abychom zastavili zločiny, můžeme oprávněně použít násilí i tehdy, když zločin není spáchán na nás osobně. Modernější filosofové přišli na to, že tato teorie má více nuancí,[2] ale pro účely tohoto článku to bude takto stačit.

Konzervativcům, jako je můj kamarád, chybí takový jasný princip pro odlišení různých typů morálních špatností – těch, které si na jedné straně zasluhují pouze opovržení, a násilí na druhé straně – ale přesto někdy taky dělají takový rozdíl. Stejně jako většina konzervativců by ani můj kamarád nikdy nepoužil násilí, aby zabránil takovým nemorálním věcem, jako když někdo málo pečuje o svoji manželku nebo když někdo přijde pozdě na schůzku. Nicméně by neváhal užít plnou sílu státu na zbytečný pokus omezit nabídku některých intoxikantů jako marihuana (ale ne jiných jako je alkohol).

Když se konzervativci pragmaticky odchýlí od toho rozdělení na neřesti a zločiny, říkají tomu rozvážnost.[3] Pro libertariána je v tomto smyslu "rozvážnost" pouze zástěrka pro nedostatek principů u konzervativců, jak psal Hayek ve svém eseji Proč nejsem konzervativcem:

Když tvrdím, že konzervativcům chybějí principy, nechci tím vzbuzovat dojem, že jim chybějí morální zásady. Typický konzervativec je ve skutečnosti obvykle člověkem s velmi pevnými morálními zásadami. Mám na mysli to, že mu chybějí politické principy, které by mu umožnily spolupracovat s lidmi, jejichž morální hodnoty se liší od jeho vlastních, na budování politického řádu, v jehož rámci by se oba mohli řídit svými zásadami. Uznání takových principů je to, co dovoluje koexistenci různých systémů hodnot, co umožňuje budovat mírumilovnou společnost s minimem násilí.

Co odděluje libertariány od konzervativců, kromě našich rozdílných morálních zásad, je tento pohled na právo a společnost. Zatímco konzervativec, moderní levičák, komunista atd. chtějí vystavět utiskovací aparát, který bude řídit a ovládat neřesti ostastních skupin obyvatelstva, libertariáni chtějí zvolit takový právní řád, ve kterém budou moci lidé různých morálních přesvědčení mírumilovně spolupracovat, a přesto pořád usilovat o vlastní individuální cíle. Abychom mohli takový řád nastolit, musí každý souhlasit, že budeme s neřestmi bojovat přesvědčováním a politickou autoritu použijeme pouze proti zločinům.

Možná díky našemu postavení věčné menšiny neočekáváme my libertariáni, že konzervativci nebo levičáci někdy naplno vyhrají boj za prosazení zákazu svých preferovaných neřestí. Výsledkem takového boje je podle libertariánů méně autonomie pro každého, méně mírumilovný život a menší prosperita.[4]

Jako libertarián nežádám, aby právo odráželo moje názory na to, co je správné a co je špatné. Namísto toho věřím, že předpoklad svobody,[5] kde všichni mohou používat svoje znalosti ke svým účelům a jsou omezeni pouze pravidly spravedlivého zacházení s univerzální aplikací, pravděpodobně vyprodukuje nejlepší podmínky pro dosažení našich rozcházejících se, individuálních morálních cílů; a že takový systém bude pravděpodobně nastolen a zachován pouze tehdy,  když veškerá autorita včetně autority většiny bude při využívání donucovací síly omezena pouze na obecná pravidla, ke kterým se společnost zavázala.

A proto si myslím, že užívání marihuany, i když jej ostatní oprávněně vidí jako neřest (což není), by mělo být zcela legální pro každého dospělého tak, aby s marihuanou mohl nakládat, jak uzná za vhodné. Neočekávám, že se mnou bude můj přítel souhlasit, ale předpokládám, že – když si uvědomí, že mnoho samotných libertariánů sdílí jeho názory na drogy, sex, ctnost atp. – bude souhlasit, že máme jinou koncepci práva, a jak by mělo právo zohledňovat naše názory na to, co je dobré a co je špatné.

———

[1] Pro účely tohoto článku bude "libertarián" znamenat mainstreamového hayekovského/friedmanovského libertariána.

[2] Pro jemnější rozdělení viz diskusi principu neagrese (NAP) na webu libertarianism.org.

[3] V originále "prudence". Slovo "prudence" je často používáno v americkém konzervativním diskursu a nemá jednoznačný český překlad. Překládá se jako opatrnost, prozíraovst, moudrost, rozvážnost...

[4] Abychom mohli diskutovat o širším principu, budeme ignorovat očividné a naprosté selhání války proti drogám; násilí, které uvaluje na nevinné nezúčastněné strany, pohrdání právem, které plodí; a naprosto nepřiměřenou újmu, kterou způsobuje prohibice samotná.

[5] F. A. Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda

Michael Hamilton je ekonom, absolvent Univerzity v San Diegu a nyní působí v libertariánském think-tanku. Přeložil Martin Pánek.


http://www.nechtenasbyt.c z/clanek/clanek-443.htmlAuthor: Martin Panek # HiheQenu54
Svet2014-03-313
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Článok som nečítal, ale už nadpis je chybný. Slovo tráva by mala byť správne nahradená slovom droga. Že ide o narkotikum je nepochybné zo samotného ilustračného obrázka.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 53%  ( 7 people voted )
+
2014-03-31 13:01:21 d4254112
Pande, dikes, ze si nam to takto objasnil. Dufam, ze poctivo abstinujes od cigariet a alkoholu. O pardon, od tych drog som myslel. Lebo nesvedci ti ako byvalemu(dufam ze uz len byvalemu) fetakovi komentovat fetacke zalezitosti.
one # KeneGydu10
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-31 13:57:06 58cf1ff9
Pandemonium čo si ty za týpka?
Turbocock # HakiGigi35
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-31 14:37:12 3ea87b35

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   dev
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0238 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles