Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Utajované nálezy obrovského rozsahu


Utajované nálezy obrovského rozsahu

Podle evoluční teorie je nemožné, aby žili lidé s dinosaury. Níže uvedené nálezy ale toto evoluční dogma popírají.

 

Dinosauři z Acambaro - utajované nálezy

 

Dr. Dennis Swift Ph.D.Překlad, doplnění z jiných zdrojů a úprava Ing. Michal Rod


Waldemar Julsrud, německý obchodník s železářským zbožím v Alabamě a Mexiku řídil svého koně po příkrém svahu kopce El Toro poblíž města Acambaro (Acambaro leží ve státě Guanajuato, 175 mil severozápadně od Mexico City)jedno sluneční ráno v červenci 1944. Najednou spatřil částečně odkryté otesané kameny a keramické objekty napůl zahrabané v prachu.Waldemar sesedl a vykopal ze země otesané kameny a několik keramických kousků. Julsrud, který byl vzdělaný v archeologii, si okamžitě uvědomil, že tyto keramické části se nepodobaly ničemu, co kdy viděl. Byl obeznámen s Tarascanskou, Azteckou, Tolteckou, Mayskou, Incackou a prastarou indiánskou civilizací. Objekty, které držel v ruce, byly výrazně odlišné od jakékoliv známé indiánské kultury.


Waldemar byl s Padre Fray Jose Marie Martinez spoluobjevitel Chupicauroské kultury. Když bylo několik keramických předmětů nalezeno v Chupicauro, Julsrud si najal kopáče na práci. Tento objev přivedl pozornost archeologů z celého světa k Chupicauro. Archeologové nejprve mylně definovali tuto kulturu jako Trascanskou, ale později byla správně definována jako zcela nová Indiánská kultura. Chupicauroská civilizace rozkvétala cca 500 př.n.l. až do 500 n.l., zhruba tisíc let před Tarascanskou civilizací.Julsrud byl ve svých 69 letech na pokraji odhalení, které by prokázalo největší archeologický objev, jaký byl kdy nalezen. Waldemar najal mexického farmáře jménem Odilon Tinajero na kopání v prostoru, kde byly nalezeny keramické figurky a měl za úkol nalézt další. Brzy měl Tinajero plný trakař keramických výrobků vykopané na hoře El Toro.


Charles Hapgood popisuje, že "Julsrud byl schopný obchodník a udělal s Tinajero dohodu, která je velmi důležitá v našem příběhu. Řekl Tinajerovi, že mu bude platit 1 peso (což bylo 12 centů) za každý celý kousek, který mu přinese."(1)


Tinajero byl velmi opatrný při odkopávání, aby nerozbil žádný kus a rozbité části lepil dohromady dříve, než je přinesl Julsrudovi.


Mezi tisíci vykopanými výrobky byly předměty, které byly velkým překvapením. Sochy různých barev z hlíny byly figurky dinosaurů, různých ras Eskimáků, aziatů, afrikánců, vousatých Caucasiansů, mongolů, polynézanů a objektů, které byly kulturně příbuzné s Egyptskou a Sumerskou kulturou podobně jako jiné kultury.Kamenné a hliněné objekty byly velikostí od několik palců (1 palec je 2,54cm – pozn.překl.) délky až po sochy vysoké 3 stopy (1 m = 3.2808 stopy –pozn.překl.) a sochy dinosaurů dlouhé od 4 do 5 stop. Ve sbírce čítající v té době více než 20000 objektů nebyl jediný, který by byl stejný jako druhý. Každý z hliněných kousků byl jednotlivě zpracováván bez použití forem, obratně vymodelován a pečlivě ozdoben. V této sbírce objektů nestejných velikostí byly figurky dinosaurů v počtu několika set vědecky identifikovány jako představitelé mnoha druhů dinosaurů, z nichž na některých aktivně spolupůsobí s lidmi - zpravidla je žerou.


Dinosauři včetně druhů Trachodon, Gorgosaurus, rohatý Monoclonius, Ornitholestes, Titanosaurus, Triceratops, Stegosaurus Paleococincus, Diplodicus, Podokosaurus, Struthiomimos, Plesiosaur, Leviathan, Maiasaura, Rhamphorynchus, Iguanodon, Brachiosaurus, Pteranodon, Dimetrodon, Ichtyornis, Tyrannosaurus Rex, Rhynococephalia a další neznámé a ještě nedefinované druhy dinosaurů.


Dále zde byly opracované kameny, včetně jantaru a obsidiánové nože (ostřejších než ocel a dodnes užívaných v srdeční chirurgii).Tyto fantastické dinosauří figuríny ohrožují ortodoxní (evoluční pozn.překl.) koncepce časové osy na mnohých polích vědy. Dr. Ivan T. Sanderson byl v r. 1955 fascinován, že nalezl přesného zástupce amerického dinosaura Brachiosaura, v té době téměř veřejnosti zcela neznámého. Sanderson napsal o tomto zvláštním dinosaurovi z Julsrudovy sbírky. "Tato figurka je velmi jemný, uhlově černý, naleštěný výrobek. Vysoký okolo jedné stopy. Výrobek je naprosto perfektním vyobrazením Brachiosaura, známého pouze z východní Afriky a Severní Ameriky. Je zde mnoho hlavních rysů kostry ze standardní literatury, ale je to jediná rekonstrukce kostry obalená masem jakou jsem kdy viděl. Je to přesně ono."


Ve 40. a 50. letech minulého století, kdy Julsrudova sbírka rostla, byl stát Guanajuato v Mexiku málo paleontologicky a archaeologicky prozkoumán. Dnes už je ještě více zřejmé, že podle Julsrudových nálezů žili v zemědělsky bohatém údolí Acambaro během 4 posledních tisíců let civilizace, které měli důvěrnou a přímou znalost dinosaurů.


Julsrud také díky své sbírce roznítil polemiku, ale nejvíce rozčílil vědeckou komunitu vydáním jeho knihy o několik let později. Neomezen akademickými překážkami a nezatížen předpojatými myšlenkami začal spekulovat, že tisíce figurín byly všechny zvláštně vysušeny metodou na otevřeném ohni. Většina úžasných překvapivých rysů dinosaurů a lidí byla v poměru k ostatním. Waldemar uvažoval o velmi reálné možnosti že tyto nálezy byly z mnohem starší kultury než kultura Olmecs, Mayans nebo Chupicauro.


 


Sbírka obsahovala důkaz kultury velkého stáří. Objekty ukazovaly na uspořádanou zalesněnou krajinu a že oblast Acambaro byla kdysi velmi zalesněnou plochou namísto vyschlého údolí, tak jak je to dnes. Geologové nalezli, že v údolí bylo kdysi velké jezero zhruba před pěti nebo šesti tisíc let. Místo zásobáren pro keramické hrnčířské objekty byla kdysi pláž jezera. Původně byly objekty zahrabané do písku. Fauna, rostliny, stromy, květiny v umění této neznámé civilizace byly představitely zalesněné krajiny, jezer a pralesního prostředí.


Julsrud se pokoušel získat pozornost z vědeckého společenství, ale setkával se s nedostatkem zájmu a akademickým tichem. Tím, že archeologové, paleontologové, dějepisci, a antropologové ho ignorovali, Julsrud přikročil k uveřejnění jeho vlastní knihy v Spanish Enigmas Del Pasado. Waldemar v tisku teoretizoval , že kolosální sbírka keramických a kamenných artefaktů byly pohřben lidmi, kteří zakoušeli katastrofu. Domníval se, že to bylo období katastrofy, která měnila tvář země a takže to musel být úplný krach starověké civilizace vlivem této katastrofy. Jeho nejradikálnější návrh, s kterým silně narazil s vědci, bylo jeho tvrzení, že lidé existovali současně s dinosaurusem.


Ačkoli důkazy napovídaly, že Julsrud nalezl něco, co je velkého vědeckého významu, zažil posměch od vědeckých autorit poté, co byla jeho kniha zveřejněná.


Byla zde v Acambaro během doby ledové (podle geologického počítání času) starobylá civilizace? Ve sbírce jsou zcela neomylně představitelé hrbatého amerického velblouda z doby ledové, koně z doby ledové, právě tak jako zvířata podobná nosorožci vyhynulého druhu. Je tam mnoho figurín obrovských opic - takových, které ve skutečnosti existovaly v Jižní Americe v pleistocénu.


Během vykopávek mezi figurínami byly nalezené nějaké zuby. Tyto zuby vzal Dr. George Gaylord Simpson v roce 1955 v té době vedoucí paleontolog American Museum of Natural History. Identifikoval zuby jako zuby Equus Conversidans Owen, zaniklého kůně z doby ledové. V Julsrudově sbírce jsou dvě figuríny Equus Conversidans Owen. Obraz koně z doby ledové je také vyryt na keramický hrnec, který je součásti sbírky.V roce 1947, po publikování Julsrudovy knihy, několik novin a časopisů v Mexiku krátce podalo zprávu o tomto objevu. Ale Julsrud nemohl dostat jakéhokoliv vědce nebo úřady v Mexiku aby přijeli a vyšetřili vykopávky figurín sami.


Nakonec v roce 1950 americký novinář, Lowel Harmer, požádal Acambaro prozkoumat sbírku. Harmer šel do míst zvané hora El Toro a fotografovat Julsruda a kopání při vytahování figuríny dinosaura z pod kořenů v nové jámě. Popisoval to takto: "Každý cítí, že tito velcí ještěři mohli být vytvořeni jen umělcem z dávných let, který je dobře znal." (3)


Vládní vědci jednali tak, jakoby se nic významného v Acambaro nenalezlo, protože to ohrožovalo evoluční vzor. Navzdory jejich úsilím zlehčovat nebo bagatelizovat Julsrudovy objevy jako výstřednost, informace se pomalu dostávaly k široké veřejnosti, která vzala Julsrudovu sbírku vážně a považovala ji za legitimní objev.


William W. Russell, novinář z Los Angeles se poté objevil na scéně. Russell samotný fotografoval vykopávky. V čerstvě vykopaných jamách se objevovaly objekty, které měli kořeny propletené kolem nich. (4) Objekty podle Russella musely být v zemi mnoho let, protože kořeny stromů, které rostly kolem těchto objektů v hloubce pěti nebo šest stop pod zemí. Russell popisoval, že podle jeho soudu tento materiál svědčí o velkém stáří.


 


Objevy se od té doby rozšířily do literatury pro širokou veřejnost a posloužilo to jako intelektuální tlak na vědce s pláštěm akademického ticha. Profesionální archeologové museli jednat s problémem v Acambaro, který je stále více znervózňoval.


V roce 1952 Charles C. Dipeso z Amerind Foundation byl pod tlakem novin a časopisů (4) přemluven provést zkoušku z podivné sbírky. Dipeso myslel, že provedením testů by se mohli zbavit této "falešné" sbírky, protože by testy demonstrovaly, že se jedná o moderní výrobky. Vzorky byly poslané a laboratorní zkoušky o nich neprokázaly nic takového.


Figuríny nemohly být padělány např. už kvůli formám života, jak jsou zde představováni druhohorní plazi.


Dipeso v červnu 1952 přijel do Acambaro prohlížet sbírku vlastněnou Julsrudem. Po čase 4 hodin stráveným zde tvrdil , že viděl 32,000 položek ve vile. Dokonce prohlašoval, že prozkoumal velmi precizně a důkladně rozsah sbírky a že objevil na figurínách prohlubeniny jak byly formovány oči, ústa, slupky jsou ostré a nové. Ve všech trhlinách nebyl nacpaný žádný prach. (5)


Archeolog John H. Tierney, který o tomto případě přednášel po desetiletí, říká na to, že aby DiPeso dokázal to, co tvrdí, musel by pečlivě zkoumat 133 vzorků za minutu, a to bez přestávky po celé čtyři hodiny. Ve skutečnosti by si už pouhé roztřídění impozantně zpřeházených exponátů a jejich vhodné uspořádání pro korektní vyhodnocení vyžádalo celé týdny.


Dipeso musel být robot archeolog, jeho manipulace s objekty v rychlosti převyšuje supermana. Dosáhl herkulovského výkonu, protože musel vyšetřit 133 artefaktů za minutu a pracovat bez přestávky.


Charles Dipeso řekl , že další vyšetřování odhalilo, že skupina žijící v Acambaro dělala figuríny během "zimních měsíců zatímco jejich pole ležela bez užitku." Dipeso věřil, že skupina podvodníků dostala své myšlenky z místního kina, četby komiksů, novin nebo knih z místní knihovny.


 


Francisco Aguitar Sanchaz, vrchní správce z NIPS (National Irrigation Plant of Solis) řekl: "Na základě čtyřleté důvěrné znalosti obyvatelů z celé této oblasti a znalosti archeologických aktivit na tomto území, musím jednoznačně popřít, že by zde v nejbližším okolí byla jakákoliv taková keramická produkce." Starosta města Acambaro, Juan Terrazaz Carranza, vydal v červnu 23,1952, úřední prohlášení číslo 1109 vyvracející Dipesovo obvinění: "Městský úřad pod mým vedením prohlašuje, že vyšetřování v této věci ukázalo a učinili jsme závěr, že v této městské oblasti neexistuje jakýkoliv osoba, která dělá tento druh objektů."


Dipesova nepravá tvrzení mají ale mnoho dalších problémů. Pochybil ve zmínce, že keramické artefakty jílu různého složení a stylů nebyly dělány jednotlivě a byly dělány podle formy. Tam ale byly nejen keramické kusy ale také kusy kamene – nemohly být tedy vyráběny podle forem.


Keramická sbírka má neuvěřitelnou pestrost a krásu kterou si získala obdiv u profesionálních umělců. Žádná rolnická rodina by nebyla schopná vytvořit tisíce a tisíce originálních soch s takovou schopností a uměleckou obratností.


Slavný Earle Stanley Gardner, jehož detektivní záhady se staly základem pro slavné televizní programy Perry Mason, byl soudní patolog a právní zástupce který sloužil přes 20 let jako okresní prokurátor pro město Los Angeles. Pan Gardner zkoumal sbírku a vyjádřil expertní názor zkušeného prokurátora když řekl, že jestliže skupina podvodníků udělala všechny tyto kusy, pak by jejich styl byl rozpoznatelný v celé sbírce.


"Každý zločinec, každý kriminální gang má jeho vlastní metodu činnosti. Policie může často poznat kriminální nebo gang podle způsobů zločinu. Je zřejmé, že žádný jednotlivec nebo padělatelská skupina by nemohla vyrobit tyto sochy."


Charles Dipeso zdůrazňoval ve svých narážkách, že sbírka byla důkladná mystifikace; kopáčové udělali jámy, zakopali objekty a později je opět vykopali. Dipeso dokončil v r. 1953 svou zpráva s halasnou sebedůvěrou: "Naše vyšetřování prokázalo přesvědčivě, že figuríny nejsou předhistorické a nebyli vyrobeny nějakou prehistorickou superrasou, která by žila současně s dinosaury." (6)


Velká část Dipesovy zprávy byla absolutně nepodložená nebo a byly to pouhé domněnky. Co by mohlo být motivem pro padělání objektů? Finančně vyjádřeno, padělatele, kteří vyráběli objekty, vynaložili cca 12 centů za každou figurínu, nikomu o svých nákladech neřekli, pohřbili objekty a pak je znovu vykopali. Tinajero, chudý mexický rolník, by si nikdy nemohl dovolit udělat 33,500 figurín za těchto podmínek.


 


Sbírka není jen zručně vyrobena, ale obsahuje i druhy dinosaurů, které mohla vytvořit pouze osoba vysoce vyškolená, která měla hluboký vhled do paleontologické literatury a musela vědět o vzácných formách života. Odilon Tinajero neměl ani umělecké schopnosti ani vzdělání, aby stvořil takový podvod. Tinajero opustil školu ve čtvrté třídě a uměl sotva číst nebo psát.


Acambaro je suchá vyprahlá, oblast bez stromů, přesto keramické objekty byly vypalovány na otevřeném ohni. To by požadovalo mnoho nákladů za palivové dříví, které je v Acambaro velmi drahé. Kouř, který by stoupal z ohně by musel zůstat neodhalený všem, kteří žili okolo.


Profesor Ramon Rivera z Acambarocké střední školy zabývající se historií spustil měsíc trvající vyšetřování, rozhovory s lidmi každého věku a zaměstnání. Profesor Rivera měl obrovskou znalost z historie této oblasti a kontakty s obyvateli Acambaro.


Rivera sepsal tuto zprávu: "Pravdou je, že nic není tak vzdáleno podezření,jako to, že by kdokoliv žijící v Acambaro popřípadě blízko nebo vzdálenější od těchto míst, byl schopen v takové kvalitě dělat postupně tolik kusů. Tato skutečnost byla vyšetřovaná všemi možnými způsoby za období více než století do současnosti. Zde žijí staří lidé, kteří můžou ještě dát historicky nezaznamenané detaily od počátku nezávislosti této země."


Jiné úvahy, v debatě nad autentičností artefaktů často ignorované, jsou fakta, že mnoho prvků je zhotoveno z tvrdého kamene a ne z keramiky. Tyto kamenné objekty vykazují účinky eroze a kamenné objekty jsou přitom stejného stylu jako keramika a faktor eroze je skoro nemožné falšovat.


 


V roce 1954 bouře polemiky obklopující Julsrudovu sbírku dosáhlo velkého zájmu, takže oficiální archeologové z mexické vlády se rozhodli sbírku vyšetřovat. Dr. Eduardo Noquera, ředitel Pre-Hispanic Monument z Instituto Nacional de Antropologiae Historia byl vedoucí vyšetřovatel doprovázený vědci: Rafael Orellana, Ponciano Salazar a Antonio Pompa y Pompa z Instituto Nacional de Antropologiciae Historia. Při příjezdu prohlédli sbírku a přešli k hoře El Toro vybrali si neporušená místa pro vykopávky.


Dr. Noguera dohlížel na vykopávky z místa, které si on a jiní prominentní mexičtí archeologové vybrali. Po několika hodinách kopání bylo objeveno mnoho kusů. Archeologové deklarovali , že kusy vykazují známky starobylosti a to, že byly pohřbené dávno. Figuríny byly vykopány v přítomnosti několika svědků včetně osob z místních škol a členů z obchodní komory. Okamžitě archeologové blahopřáli Julsrudovy k jeho pozoruhodnému objevu. Dva z archeologů slibovali, že napíší o objevu ve vědeckém časopisu.


Noquera si nejspíš uvědomil, že figuríny dinosaurů vnáší problém, který by mohl zničit jeho profesionální povolání. Archeologové byli zkrátka tváří v tvář dilematu buď mluvit pravdu bez ohledu na to, co si kdo bude myslet o tom, jak vybrali místo a vykopali figurínu dinosaura nebo skryjí pravdu v nějakém alternativním vysvětlení.


Noquera se vrátit do Mexiku City a o tři týdny později se svými podřízenými předložil zprávu, že sbírka musí být mystifikace kvůli životním formám dinosaurusů obsažených ve sbírce. Dr. Noquera psal, "Navzdory tomu, že postupy při nalézání objektů byly zjevně vědecky legitimní, jedná se zde o případ kopie a padělání provedeném v relativně nedávném období. Podle mého mínění se sbírka skládá ze tří typů objektů, kde jeden typ předstírá figuríny jako reprodukce zvířat zaniklých před miliony lety. Možná byl výrobce těchto objektů inspirován nějakým knihou o paleontologii, která byla v módě na konci minulého století (19.stol. pozn. překl) nebo začátku tohoto století."


 


Julsrud byl opravdu zklamán, že v rozpětí několika týdnů, archeologové nejprve potvrzovali pravost sbírky a pak chytrým manévrem popřeli jejich vlastní objevy. Julsrud, nezlomený všemi akademickými výpady od strnulých ortodoxních vědců hanící sbírku, aby toho nechal, zvýšil úsilí přesvědčit skeptiky.


Později se ale v Acambaro objevil vynikající učenec, který demaskoval tvrzení Julsrudových oponentů sérií argumentů a faktů, která se prokázala jako nesporná. Charles Hapgood, profesor historie a antropologie z Keene State Univerzity New Hampshire strávil v létě 1955 několik měsíců v Acambaro a vedl velmi detailní vyšetřování sbírky. (Charles Hapgood je autor mnoha knih včetně knihy "Posunující se zemské kůry " (1958), "Mapy starověkých vikingských náčelníků" (1966), a "Cesta Poláka" (1970)).


Po dvou expedicích na toto naleziště, v letech 1955 a 1968, Charles Hapgood, profesor historie a antropologie na Universitty of New Hampshire, zaznamenal výsledky svého 18-letého výzkumu Acambara v knize nazvané Mystery in Acambaro. Hapgood, který byl zpočátku ohledně této sbírky opačným názorům přístupný skeptik, v její pravost uvěřil po první návštěvě v roce 1955 poté, když se stal svědkem vykopání některých figurek v místech, která kopáčům sám určil.


Hapgood vyhloubil při své 1. návštěvě několik míst kde byla neporušená původní zemina a nalezl mnoho kusů keramické figurín stejného typu jako nacházel Julsrud. Aby eliminoval jakoukoliv možnost podvodu, že Tinajero nebo někdo jiný vyráběl keramiky, Hapgood se rozhodl vyhloubit pod domem, kterým byl postaven v roce 1930, dávno před tím než byly nalezeny nějaké artefakty na hoře El Toro. Našli dům přímo nad místem, které vlastnil policejní prezident a žádal povolení kopat pod podlahou jeho domu. Povolení bylo udělené a začali kopat šest stop hlubokou jámu pod silnou vrstvou betonu podlahy v obývacím pokoji a odkryli tucty sporných objektů. Jelikož dům byl postaven dvacet pěti let dříve než Julsrud přijel do Mexika, byl Julsrud ospravedlněn, byla tím vyloučena teorie o padělatelých a popíralo to Dipesovu a stejně tak Noqueravu zprávu ve všech hlavních bodech.


 


V roce 1968 se Charles Hapgood vrátil se do Acambaro doprovázený Earle Stanley Gardner. Pan Gardner byl nejen odborníkem v kriminologii ale byl také vyšetřovatel archeologických problémů. Byl velice ohromen rozsahem a růzností sbírky. Bylo docela jasné, že pan Gardner považoval teorii o falšování za hloupost.

 

 

 

Metoda C14 radioaktivního uhlíku byla zatím pouze v plenkách, ale Hapgood získal vzorky pro testování metodou C14. (7) Gardner a Andrew Young (vynálezce zvonové helikoptéry) financovali testování.


Hapgood předložil vzorky laboratoři Laboratory of Isotopes Inc. New Jersey Výsledky byly následující:

 

Vzor č.l:(I-3842) 3590 + - 100 (c. 1640 B.C)

 

vzor č.2:(I-4015) 6480 + - 170 (c. 4530 B.C)

 

vzor č.3:(I-4031) 3060 + - 120 (c. 1110 B.C)


Radioaktivní uhlík stanovil největší hodnotu více než 4,500 B.C. což keramiku stanovilo jako nejstarší sbírku v západní polokouli !!!!


V roce 1972, Artur Young předložil dvě figuríny Dr. Froelichu Raineymu, řediteli Pennsylvania Museum for Thermoluminescent Dating. Masca laboratoř získala data více 2,700 B.C metodou termoluminiscence. V dopisu datovaném 13. září 1972, adresovaném pana Youngovy, Doktor Rainey řekl:

 

"...Nyní po letech experimentování práce na přístrojích zde v laboratoři v Oxfordu, nemáme žádné pochyby o spolehlivosti z termoluminiscentní metody. Pravděpodobnost chyby je 5-10% z absolutního počtu datování, takže se již nemusíme starat o to, že by celý systém byl chybný. Rád bych také upozornil, že jsme byli zaujati mimořádně starověkým datováním těchto figurín, které Mark Han testoval v naší laboratoři průměrně 18x každý z čtyř vzorků. Z toho důvodu zde máme zvláštní kusy velkého vědeckého významu.... Stručně řečeno, laboratoř trvá na tom, že datování materiálu z Julsrudovy sbírky, spadá do archeologického období v Mexiku a ne do falešné verze autentičnosti kusů."


 


Ale když laboratoř University of Pensylvania zjistila, že dinosauři byly součástí sbírky, stáhli zpět své výzkumy termoluminiscenční metodou. Tvrdili , že tato keramika vydává regenerační světelné signály a nemůže být starší než 30 let.


Termoluminiscenční technik přiznal,že podle jeho zkušenosti nezná žádné další keramiky, které by produkovaly regenerační světelné signály, a že žádná jiná keramika metodou termoluminiscence nebyla nikdy testována použitím regeneračních světelných signálů. Zkrátka, testování byl podvod, laboratorní trik, aby se mohli vyhnout jasnému závěru, že dinosauři a lidé žili spolu.


John Tierney se rozhodl předložit pensylvánské univerzitě takový pokus k testování standardními procedurami. Tierney vykopal dva zlomky Julsrud typu keramiky v El Toro Mountain v Acambaro v roce 1956 za Julsrudovy přítomnosti. Tierney nechal nejprve tyto kusy datovat Dr. Viktorem J. Bortoletem, ředitel Research of Daybreak Nucleari Archaeometrics Laboratory Services. Dr. Bortolet určil horní limit věku kusů 2,000 let a tím zbavil platnosti zprávu laboratoře University of Pensylvania, která proklamovala, že objekty byly udělané před třiceti až sto lety. (8)


 


John Tierney dal poté k prozkoumání půl tuctu vzorků Julsrudovy keramiky různých druhů složení jílu týmu Ohio State University. Tým expertů skládal se z Dr. J.0. Everhart (předseda Department of Ceramic Engineering) doktor Earle R Caley, (jeden z nejuznávanějších archeologických chemiků) a doktor Ernest G Ehlers (mineralog z geologickém oddělení Ohio State University). Vydali prohlášení, že není možné věřit, že by artefakty byly udělány v moderní době ani nevěří, že byly udělány nějakým amatérem, kterým se pokoušel vytvořit podvod. Ale jakmile byli obeznámeni s tím, že ověřili Julsrudovy artefakty, upadli do hlubokého a patrně stálého ticha.


Tierney, který při výzkumu spolupracoval s profesorem Hapgoodem, Williamem N. Russellem a dalšími tvrdí, že Smithsonova instituce a další archeologické autority vedou proti těmto objevům rozsáhlou dezinformační kampaň. Smithsonian ihned na počátku zařadil sbírku z Acambaro mezi propracované mystifikace. Tierney využívající práva na svobodný přístup k informacím kromě toho zjistil, že prakticky všechny soubory Smithsonova institutu týkající se Julsrudova případu schází.


V roce 1997 B.C. Video uvolnilo program "Jurassic Art" s prvky z Acambaro, které bylo původně myšleno jako součást zvlášního programu NBC "Tajemný původ člověka." Program uváděl Neil Steede, president Early Sites Research Society West a Mexican Epigraphic Society, který se pokoušel odhalit sbírku jako podvod nedávné výroby. Když se program chýlil ke konci, bylo odhaleno, že poslal dva vzorky z keramiky Julsrudova typu (jeden byl lidská figurína a další figurína dinosaura) nezávislé laboratoři testováním metodou C14. Vrátily se zarážející výsledky. Lidská figura byla datovaná na 4,000 let stará a figurína dinosaura na 1,500 let stáří. Tím pro něj vznikl velký problém, a proto prohlašoval, laboratorní zkoušky nemohou být považovány za pravdivé. Ve skutečnosti figurína dinosaura přinesla velice mnoho napětí pro ortodoxní vědu a Steede musel najít, jak z toho ven ven. Řešení bylo prosté. Vyřadil datování dinosaura.


 


Japonská společnost, Nissi, která sponzorovala televizní expedici do Acambaro a natáčela program pro japonskou TV program, týkající se figurín z Acambaro. Program nazvaný "Výtvory dinosaurů prastarými národy" byl vysílaný 2. února r. 1997 v Japonsku. Úžasný moment v programu byl, když japonský vypravěč zvedl zvířecí figurínu vedle knihy o druzích dinosaurů.

 

Dr. Herrejon řekl, že dokonce většina dinosaurů vypadajících jako Brontosauři z Julsrudovy sbírky nevypadají jako typičtí saurian dinosaurové, ale že mají malé trny na zádech. Dr. Herrejon bezděčně pomohl ověřit pravost z Julsrudových figurín dinosaurů. Nikdo nevěděl 40. a 50. letech min. století, že by nějaké druhy dinosaura měly kožní trny (výstupky). To bylo dílem Stephena Czerkasa, který v r. 1992 v článcích vynesl na světlo tento aspekt dinosauří anatomie (Geology, V.20, Číslo 12, 1992, p.1068-1070).


Dr. Herrejon byl důvěrně obeznámen s detaily a obsáhlostí Julsrudovy sbírky (33,700 keramické kusy). Řekl, že je vskutku udivující, že žádný kus není stejný jako druhý. Všechny byly odlišné. Jiní, kteří podrobně zkoumali sbírku, zjistili také tuto skutečnost. Dr. Herrejon to komentoval takto: "Jestliže byly vyrobeny, kdo byl jejich tvůrce? Žádný umělec by sám nemohl udělat 33,700 figurín, všechno v různých stylech. Jestliže by to byla mystifikace, musí zde být mnoho umělců. Jak by se taková konspirace mohla zamlčet všechny ty roky? Jistě by někdo musel vědět o takových aktivitách."


Dalším faktorem pravosti je špína a patina. Dr. Herrejon řekl , že artefakty měly vytvořenou kůru tvořenou špínou a dalšími materiály (patinou). Během velikonočního týdnu r. 1951 Antonio strávil dva dny čištěním v té době čerstvě vykopaných keramických kusů od špíny a patiny.


Herrejon a Julsrud si neuvědomili, že nepřítomnost patiny na objektech později vrhne obvinění, že nemohou být prastaré nebo autentické. Julsrud neznale dal příkaz, aby očistili všechny artefakty v 40. letech. Práce byla dokončená Tinejerem a jeho pomocníky.


Nicméně tam bylo mnoho očitých svědků, kteří viděli Julsrudovy vykopávky keramických kusů a mohou potvrdit, že artefakty měly na sobě patinu a špínu.


V 1999 Dr. Don R. Patton a Dr. Dennis Swift Ph.D. cestovali z Mexico City do Acambaro cca 180 mil z cílem prozkoumat tuto záhadu.Brzy po příjezdu do Acambaro zjistili, že Julsrudova sbírka byla zamčena v horním skladu, kde nebyl přístup veřejnosti. Po dvou dnech vyjednávání se starostou, sekretářem pro turistický ruch a ředitelem Acambarského muzea dostali povolení vidět část sbírky. Sklad byl oficiálně otevřen starostou - boxy byly narovnané až po strop s nálezy zabalenými do novin a nahodile umístěnými do rozpadajících se kartonových krabic.


Podrobně sečtená sbírka 33.500 modelů včetně hudebních nástrojů, masek, model, nástrojů, kuchyňského náčiní, sošek, lidských obličejů mnoha různých národností a dinosaurů. Nálezy totiž původně naplňovaly 12 místností Julsrudova domu až nakonec musel Julsrud spát ve vaně, protože to bylo poslední volné místo.


V 6 hodinovém intervalu byli schopni rozbalit o něco méně než 800 keramických figurín. Práce velkou rychlostí znamenala, že během 6 hodin otevřeli 14 krabic a vyskládali obsah na jednací stůl. V každé várce bylo nalezeno cca 75 nádherných exemplářů dinosaurů.


Byli naprosto nadšeni figurínou Iguanodon dinosaura.Ve 40. A 50. letech minulého století byl Iguanodon naprosto neznámý. Žádný podvodník by nemohl udělat model Iguanodora, protože ho neznal, dokud nebyla v letech 1978-1979 nelezeny kostry dospělých Iguanodonů s hnízdy a dětmi. (2)


Více o zmíněných osobách a nálezech v Acambaro viz.

 

http://www.bible .ca/tracks/tracks-acambaro-witnesses.htm

 

http://www.omniology.com/3- Ceramic-Dinos.html

 

http://www.bennerwc. com/ancientman/04_figurines.html

 

http://www.benne rwc.com/ancientman/04_article_swift.html

 

http://www.nwcreation.net/din osdragons.html

 

Nález reliéfu stegosaura

 

Stegosaurus vytesaný do kamene na stěně chrámu v Angkor v Kambodži. Jak je to možné ?

Angkor


AngkorVelkolepý chrám ukrytý v džungli v Kambodži (Asie), postavený Khmérskou civilizací na počátku 8. století (možná i dříve) našeho letopočtu. Byl postupně upravován až do 14. stol. Pokud by jste někdo zavítal do těchto končin, úžasný model tohoto chrámu je umístěn v National Museum Of Cambodia in Phnom Pehn. Tento chrám byl znovuobjeven až v 16. století.

Nacházíme zde ale pozoruhodnou věc – na stěnách chrámu se nachází stovky a stovky kamených soch a reliéfů. Každý centimetr čtverečný je ozdoben nějakým ornamentem vyrytým do šedého pískovce. Uvnitř stovek dekorativních kruhů jsou stovky a stovky jelenů, ještěrek, opic, papoušků a labutí.


AngkorAngkorAngkorAngkorMezi těmito zmiňovanými reliéfy zvířat se nachází reliéf, který se tam jaksi nehodí – bez pochybností se jedná o stegosaura.


AngkorAngkorAngkor
Patina je zcela patrná a při zkoumání se jedná o stejný materiál jako ostatní reliéfy, stejné stáří a stejný typ práce (stejné zpracování), velikost reliéfu je obdobná jako ostatní reliéfy (cca 200mm průměr).


AngkorJak je možné, že někdo v osmém století (možná i dříve) vytvořil na první pohled jednoznačně poznatelného stegosaura, když ani jeho předci ho (podle evoluční teorie) nikdy neviděli?
Zdá se to být docela záhada a mnoho vědců už tuto problematiku zkoumalo.
Pravost vyobrazeného stegosaura byla potvrzena (podle účinků eroze, zanesení prachu do štěrbin, .....).


AngkorPro evoluční teorii je to prostě záhada, o které se raději nezmiňují. Pro ty, kteří věří ve stvoření, je to jednoduché - předpotopní lidé žili s dinosaury a tuto znalost pak předávali dalším generacím. Proto jsou téměř ve všech civilizacích zachovány odkazy o dracích, kteří se velmi nápadně podobají dinosaurům.

 

ICA Peru

 

Rytiny a nádoby jihoamerických indiánů s vyobrazením sauropodních a teropodních dinosaurů. Jak je mohli znát? Jejich vyobrazení dinosaurů je velice detailní.

ICA Peru


jižní Amerika
Jedná se nádoby, vázy z hrobek (pohřební a rituální nádoby), sochy v celkovém počtu 16.000ks (11.000 ks je vystavených) většinou velmi staré sahající až do doby 8 století před naším letopočtem až 15 století našeho letopočtu (převážná většina je z období 5-15 století).


sbírka Dr.CabreryJsou zde pozoruhodné kusy kamene s vyrytými kresbami, kameny jsou různých velikostí (od 3cm až po 60cm). Všchny je shromáždil do této úctihodné sbírky Dr.Cabrera. To, jak byly tyto kameny vyřezávány a leptány (speciální technologie na leptání kamene), svědčí o jejich velkém stáří.
Objekty byly podrobeny vědeckým zkoumáním a rozhodně se nejedná o padělky a svědčí a starověké civilizaci, která byla velmi vyspělá. Na kamenech jsou vyobrazovány např. lékařské operace.

Mezi kameny se ale nacházejí stovky různých druhů Triceratopsů, Stegosaurů, and Pterodactylů.


Tato keramická váza je umístěna v Rafael Laredo Herrera Museum v městě Lima.


vázaŽádný současný tvor není podobný tomuto a nápadně to připomíná nějakého dinosaura.

Na tomto snímku je ale něco mimořádného – muž bojující s dinosaurem řádu diplodocus. Pokud člověk nežil s dinosaury, jak mohli takového tvora vyobrazit !


diplodocusNa dalším obrázku je člověk vyobrazen tak, že řídí dinosaura tricerapta.


triceratopsNa dalším snímku je opět sauropodní dinosaurus, podobný motiv jako na obrázku výše. Je zde ale něco velmi zajímavého. Dinosauři by měli být vejcorodí, ale podle tohoto snímku to velmi připomíná jakési vemeno či bradavku. 6e by dinosauři byly živorodí a byly savci? To by byla velmi převratná myšlenka! Ale ať už to bylo cokoliv, podle fosílií není možno něco takového nakreslit. Spíše to ukazuje na to, že jihoameričtí indiáni měli vynikající znalost těchto tvorů. Disosauři mají jasné rysy, které by vůbec nebyly patrné z koster. Vidíme sauropodního dinosaura s mláďaty, jak mu člověk odsekl hlavu.


sauropodZde je porod malého dinosaura! To se přece podle kostry dá velmi těžko zjistit. Vyobrazení tvorové nápadně podobní dinosaurům jsou živorodí!


porodDalší souropodní dinosaur, vidíme charakteristické znaky včetně hřbetních výběžků (trnů).


sauropod
Na dalším snímku je pak sauropodní dinosaurus, na kterém sedí 3 muži.


tři muži a dinosaurusNa dalším snímku je sauropodní dinosaurus.


sauropodNa kamenech nejsou jen býložraví dinosauři, ale i draví teropodní dinosauři.


teropod

 


teropod

 


teropodV hrobkách se ale nenachází jen kameny ale i keramické sošky. Opět na nich nalézáme tvory velmi podobné dinosaurům. Nemůže se jednat o zvířata současná, protože žádné zvíře žijící v současnosti nemá podobné znaky (hřbetní výrůstky, velikost, silný ocas, dlouhý krk, ...).


teropod
teropod
teropod
teropod
Závěr:

Dinosauři jsou zde v převážné většině vyobrazeny s lidmi – většinou je žerou nebo proti nim zápasí nebo na nich lidé sedí. Dinosauři i lidé jsou zde vyobrazeni velmi detailně, velikostní poměry mezi člověkem a dinosaurem jsou takové, jaké se pak podle fosilních nálezů zjistilo.
Provést falzifikáty 16.000 kusu by bylo velmi obtížné nehledě na to, že některé věci ohledně dinosaurů byly zjištěny, když už byly tyto kameniny sestaveny do sbírky a zaevidovány do muzejní sbírky Dr. Cabrerou. Nikdo tedy nemohl udělat falsifikát něčeho, co ještě nebylo jako fosilní nález objeveno.Author: Hulk # WicuMuga67
Svet2013-12-11236
-
 72% ( 19 people voted )
+
Takže biblickí kresťanskí kreacionisti svoje učenie dokazujú pomocou pohanských sošiek.
Trochu paradoxné nie? Ale to len tak na okraj, nechcem nič kritizovať, len poukazujem na ten aspoň pre mňa vtipný paradox.

chladomor # JuqoFasi08
-
 43% ( 13 people voted )
+
2013-12-11 18:48:36 9ec3c791
chladomor :
Pre mňa je vtipný paradox to, že si nepochopil o čom článok vôbec je..

michal # RabyFaso02
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 19:40:13 b22965f7
Hahaha....pre všetkých evolucionistov......budete musieť priznať skôr či neskôr, že nemáte pravdu....

sliva # GexeJawy96
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 19:58:14 5587cb30
Ako sme si uz zvykli, kreacionisti zas vytiahli davno vyvratene argumenty.. Uz to ani nie je vtipne ale trapne..

Tie figuriny su podvod:
https://en.wikipedia.org/wiki/Acámbaro_figures
http://www.talkorigins.org/indexcc/CH/CH710_2.html

LordX # KyqaBume96
-
 41% ( 7 people voted )
+
2013-12-11 20:29:50 4e662655
Uznávam, ak by ten triceratops (taurosaurus a pod. - predposledný obrázok) bol pravý, tak by to bola bomba. Ostatné by sa dalo zhodiť na fantáziu umelcov - draci a dlhokrké príšery, to nie je až také originálne, ale ten triceratops je niečo celkom iné. Také bizarné zviera ako Triceratops si proste len tak nevymyslíš.
chladomor # JuqoFasi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:31:21 9ec3c791
to znamená že draci spomínaní v našich rozprávkach existujú?
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 20:39:39 4e621c14
loading...
LordX, mas pravdu. Len ci to pochopia aj ostatni citatelia, lebo podla prispevkov to tak zatial nevyzera. Inak som trochu sklamany, ze aj tu sa objavuje propaganda kreacionistov. Stare otrepane a hlavne vyvratene vymysly.
O chvilu nam dolezite.sk odhali, ze Zem je doska a ze je stredom vesmiru.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-12-11 20:46:12 4e62f66b
Doktorko,to znamena ze bez vanku sa ani list nepohne!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:48:49 d991c738
chladomor už len zistiť či je pravy:)))
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 20:49:13 55d88d6a
Na viac sa nezmôžete, len že dávno vyvrátené. Len neviem ako a kým. Tak dajte! Vyvracajte! Poďte na to. Čakám.........
sliva # GexeJawy96
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 21:00:02 5587cb30
"Podle evoluční teorie je nemožné"
a podla mna je to zase nemozne podla akejkolvek teorie.

ale, a to teraz prezeniem, ak by aj ludska linia prekrizovala s dinosaurami, ako by to vysvetlovalo biodiverzitu.

prosim autora, aby mi vysvetlil, preco to je podla evolucnej teorie "nemozne"

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 21:21:20 b2fd9cc5
silva, urcite ti budem vyvracat cely clanok v komente... Len preto, ze ty si to nevies, alebo akoze nevies najst sam. Daj si do vyhladavaca hocijaky blud od kreacionistov a za nim dopis este slova Talk Origins a daj vyhladat. Napriek tomu, ze stranka talkorigins je uz dost stara, su na nej zozbierane a vysvetlene skoro vsetky bludy od kreacionistov. Ked mas radsej youtube videa, co ako spravny kreacionista asi mas rad, tak si otvor channel pouzivatela Potholer54, ktori ti velmi pekne vysvetli na niekolkych konkretnych prikladoch, akym sposobom ta kreacionisti klamu.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 21:30:29 4e62f66b
mumia ty dilino,nevies nic
openmind # VefiJobo64
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-12-11 22:00:45 c35b05cc
Isteze... Vraj open mind :))
Uz si si to nasiel na Talk Origins? Prave som to kontroloval a stale to tam je.Ak nevies ako to mas napisat do vyhladavaca, tak : dinousaurs acambaro talk origins

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 22:17:34 4e62f66b
Na tej stranke je to ako kreacionisticke tvrdenie č. 710.2 a ked sa vratis o jedno naspat na 710.1, tak su tam aj kamene z Ica.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 22:19:56 4e62f66b
mumia

dobre ti povedal ... nevieš nič ... biblia dokazuje že zem je gulata ... nemaš rozhľad absolutne... v podstate si tu zbytočne ked sa nemieniš priučiť

vbv # HimiDida24
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 23:17:22 58d42410
LordX

Jasně,na wikipedii je pouze pravda! :-) Jedni tvrdí že jsou pravé,druzí že jde o padělek. V právním slangu - tvrzení proti tvrzení. Z toho nelze vyvodit pravdu.

I kdyby to byly padělky, o reliéfech na Angkor Vat to snad tvrdit nikdo nebude.

A jak si vysvětlit nálezy zkamenělých stop dinosaura a člověka v téže geologické vrstvě? A kosti dinosaurů a kladívka se zkamenělým topůrkem v té samé vrstvě rovněž kousek od sebe (Paluxy River,USA)? A jak dostali dávní metalurgové do této oceli chlór? Jen doplním že tato ocel je zcela bez uhlíku. Nevím o tom že by takovou ocel v naší době někdo vyrobil.

Myslím že tvůj příspěvek byl naprosto zbytečný. Pokud jsi článek přečetl celý,tak jsi ho vůbec nepochopil.
Když na to nemáš, vůbec se do takových diskuzí nepouštěj. Jsi pak ostatním pro srandu.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 23:38:53 55478017
zero :
Takých pre srandu je viac. Inak súhlas..
"I kdyby to byly padělky, o reliéfech na Angkor Vat to snad tvrdit nikdo nebude."
Ja ešte čakám, že od pár "miestnych znalcov" je aj toto možné..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 23:43:54 b22965f7
Koho to zajímá, tento autor: http://c
s.wikipedia.org/wiki/Zillmer
čtivým způsobem o této problematice podává hromady důkazů a vědeckých studií. Na konci jeho knih jsou samozřejmě jejich odkazy. Některé z jeho knih jsou volně stažitelné.
zero # MotoLile18
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 23:50:01 55478017
michale, díky za reakci. Těší mne, že zde jsou lidé kteří umí přemýšlet.

Z "místních znalců" nemám obavy,protože knihy o evoluci jsem si přečetl v období mezi 10 a 17 lety. Pak jsem ale postupně získal vědomosti,díky kterým tato teorie dostala pořádné trhliny. Nakonec nepřekonatelné díry.


zero # MotoLile18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 00:09:28 55478017
zero, tak ty tvrdis, ze si to vsetko precital, ked si bol decko a potom si objavil dokazy proti evolucnej teorii? A ako dokaz uvedies stopy od Paluxy river, co je jeden z najznamejsich hoaxov? No pobavil si ma naozaj :)

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 00:28:12 4e62f896
Mumia, viz.můj příspěvek o kousek výš. Začíná slovy:"Koho to zajímá..."zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 00:41:10 55478017
par rokov dozadu, vraj banici nasli v ostravskej uholnej bani nejaku kotvu, nikto nic neohlasil, asi aby mohli kopat dalej

fatima # VamoHura49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 00:45:01 5f66510c
fatima

Ono se toho napovídá... V této knize je také halda povídaček.http://knihy.abz.cz/prodej/zakazana
-archeologie
Aspoň je tak může označit skeptik,kdyby tam ale nebyly také nějaké fotografie.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 00:51:17 55478017
vbv
Ano, neviem nic, lebo ty to hovoris :) Ty urcite mas preA este aj preto, ze asi nevies po anglicky, takze si nemozes precitat to, co som vyssie odporucil. Co sa tyka biblie, ta nedokazuje absolutne nic. Ale tvrdi mnoho veci, raz je Zem gulata, raz kruhova, mozem ti dat link aj o samotnej biblii, ked chces, ale teraz je rec o evolucii a o "dokazoch" od kreacionistov, takze by som to radsej prilis nemiesal.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 00:56:12 4e62f896
Zero, prepac, ale Zillmer je doveryhodny zdroj? Nejaku jeho knihu som uz drzal v ruke, raz v knihkupectve, ale nekupil som ju. Tak sa chcem opytat. Zillmer je ten, kto ma vo svojich knihach aj udajne najdene kostry gigantickych ludi (giant skeletons)? Lebo teraz si nie som isty, ale zda sa mi, ze som ich tam videl.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:00:12 4e62f896
Pokial ide o Paluxy river, tak napriklad - http://paleo.cc/paluxy.htm
Co sa tyka stegosaura v Angkor Wat, to este len teraz citam - http://paleo.cc/paluxy/stegosaur-claim.htm
A nieco aj tu - http://www.stupiddinosaurlies.org/the-stegosaurus-
carving-that-isn-t

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:06:58 4e62f896
Mumia :
http://www.talkorigins.org/indexcc/CH/CH710_
2.html

Až narážaš na toto, tak mi nájdi dokaz, kde 2 výskumné laboratória v posledných rokoch datovali tieto vzorky...Čo je tam ako argumenty, tak to sú bežné výhovorky..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:09:42 b22965f7
Mumia

Ano,Zillmer píše i o nich. Jak jsem napsal,na konci jeho knih jsou odkazy na zdroje. Jinak kdo hledá,najde. Třeba zde:http://www.wmmagazin.cz/view.php?ci
sloclanku=2009030148


O nálezech pozůstatků velkých lidí se ale píše i zde: http://knihy.abz.cz/prodej/zakazana-archeologie


A vůbec, na internetu se dají najít i různá videa. A komu to jako důkaz nestačí,ať si tam zajede na dovolenou. Třeba do Paluxy River. A někde poblíž je i muzeum kde mají ono kladívko bez uhlíku se zkamenělým topůrkem. Nějaký dokument o něm byl i televizi.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:10:56 55478017
aha michalko, nas TOP KOKôTKO

antikokotizmus # PatuHolo03
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 01:17:20 3ec5dc07
dinosauri boli krvilacni netvori s permanentne krvavou papulou, co kusali do vsetkeho navokol a vyhynuli zhruba pred 65 milionmi rokov. taknejak?
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 01:21:11 87c42ece
anti..* :
Zbytočne sa snažíš i šimpanz má vyššie IQ ako ty. Rozumný človek sa vyhýba hovnu na ceste, tak rovnako sa aj ja musím vyhnúť primitívovi tvojho kalibru a nestrácať s tebou čas..)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 01:32:31 b22965f7
Nízko hodnotený príspevok


Mumia # ByhiHaqo15
-
 38% ( 3 people voted )
+
2013-12-12 01:47:14 4e62f896
michal Dej tomu chudákovi mínus,ať tu nezavazí.
zero # MotoLile18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 01:49:50 55478017
Mumia

A díval ses na stránky wm magazínu? Jinak o nic nejde,ten tvrdí to a ten zas ono. Pokud si to ale srovnáš s celosvětovými pověstmi (včetně Bible) o tom jak nebešťané chodili za pozemskými ženami a ony jim rodily obry,tak vahadlo zase šine k obrům. V tomto světě není nic jistého, i ty pitomé peníze jsou penězi jen do té doby dokud jim věříme. Tady nemá cenu se dohadovat zda konkrétní objev se opravdu udál nebo ne,protože to ví ví jen nálezce. Pokud žije.

Ale pokud k tomu připočteš neoddiskutovatelné fakty,jako třeba Angkor Vat,tak se vahadlo vah těchto úvah kloní k názorům tohoto článku. Kamarád tam před dvěma lety byl,zeptám se ho na to,ale pochybuju že v tom viděl něco jiného než barbarské ornamenty.

zero # MotoLile18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 02:03:35 55478017
Mumia Ve svém volnu si můžeš dát práci nají dokument o tom pitomém kladívku z éry dinosaurů. Je to fakt zajímavé.
zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 02:12:48 55478017
Zero,
ten WM magazin... Pozrel som sa aj na titulku a ked vidim, ze "rakovina neni nemoc" alebo "Lecba rakoviny javorovym sirupem a sodou", tak to uz vo mne fakt buble adrenalin. Co je to ku*va za stranku? Predajna alternativnej mediciny? Nejaky cas som diskutoval na AC24 a tam to bolo priblizne to iste.A hlavne, jak mozes taketo stranky povazovat za seriozny zdroj? Sakra... Nic v zlom, ale nasrali ma hned na titulke.
Ano, pozrel som si aj tie kostry, ale... Nechcem sa opakovat, ale toto je fakt hoax. Vies si predstavit tu senzaciu, keby to bola pravda? Nepodarilo sa mi to najst ani na nejakych serioznych strankach, len ezoterickych a podobnych, ale iny vysledok som ani necakal.
Samozrejme, ze do starovekych mytov to zapadat moze, pretoze pravdepodobne prave tie myty boli motivom pre vytvorenie onych fake nalezov. Dava o logiku i motiv, nie?
Nesuhlasim. Mnoho objavov sa da potvrdit alebo vyvratit. Staci len neverit kazdej stranke, ktora sama o sebe tvrdi, ze poskytuje akoze tajne alebo zakazane info, ze vedci nechcu, aby si to vedel, atd. Prave to je vacsinou znamka toho, ze su tam same blaboly.
Ku Angkor Wat som takisto dal jeden odkaz hore.
Nechcel by si radsej ziskavat info z normalnych serioznych stranok, ako je napriklad OSEL.cz? To je priatelska rada, uprimne. Nic proti tebe nemam a nechcem ti zle. Pozri si trebas ten Osel, pozri clanky, zdroje, over si tvrdenia, ak sa ti nieco nezda a potom porovnaj s WM alebo AC24 alebo dolezite.sk
Kladivko som si uz nasiel > http://paleo.cc/paluxy/hammer.htm

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 02:54:51 4e62f896
Michal,

tu mas zatial aspon tu termoluminiscenciu - http://www.michaelsheiser.com/PaleoBabble/Thermolu
minescent%20Dating%20and%20the%20Monsters%20of%20A
cambaro.pdf

Ake bezne vyhovorky? Pocuj, ty trollujes, alebo to myslis vazne? Neverim, ze by niekto mohol brat vazne taky stary a jasne preukazany fake. Preco sa chces hrat na ignoranta. Vysvetlis mi to prosim?
A mozes mi prosim povedat, podla akeho dinosaura vymodelovali toto? http://i0.wp.com/www.badarchaeology.com/wp-content
/uploads/2011/03/acambaro-figurine.jpg

Michal, kiezby si bol schopny takeho kritickeho uvazovania pokial ide o staroveke myty a kreacionisticke podvrhy. To by sa hned diskutovalo skvele. Ale mozno tu od teba tiez uvidim seriozne vedecke dokazy, ked uz sa teda tvaris, ze ta zaujimaju.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 03:18:13 4e62f896
Angkor Wat relief:
A number of alternative explanations exist for the carving in question. Although it is difficult to identify the animal with certainty, when all features and factors are considered, it appears that the most likely candidate is a rhinocerous, with the next most likely being a cameleon. Even if it represented a stegosaur, it could be based on fossil material rather a live stegosaur. Those insisting that the carver saw a recently living stegosaur have failed to adequately consider contrary features and alternate explanations, let alone the extensive geologic evidence against human and dinosaur cohabitation. As the adage goes, "Extraordinary claims require extraordinary evidence." As noted on the "Eye on the ICR blog," the alleged stegosaur not only lacks extraordinary evidence, but "doesn’t even have much of the non-extraordinary kind." (Peter, 2013)
Another consideration not discussed by most stegosaur proponents is that even if the artist meant to depict a stegosaur, he didn't necessarily observe a live one. It's possible that the carving was based on a fossil stegosaur. Stegosaurids are known several areas of the world, including North America, Europe, Africa and East Asia. Although fossil finds are not frequent or plentiful in heavily vegetated areas like Cambodia, several stegosaur genera have been reported from the Jurassic of China (which once shared its southern boarder with the Khmer Empire). These include Huayangosaurus, Tuojiangosaurus, Chungkingosaurus, Chialingosaurus, andWuerhosaurus. Moreover, as a blogger astutely pointed out, a massive amount of stones must have been quarried for Ta Prohm and the many other temples and stone structures in the region, providing ample opportunities for fossil discoveries.
http://paleo.cc/paluxy/stegosaur-claim.htm


Nic moc dokaz teda.

LordX # KyqaBume96
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 06:32:39 4e662655
A co sa tyka posledneho odstavca (Ica stones), ide tiez o podvod, teda aspon v pripade tych co vyobrazuju nezvycajne veci:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ica_stones
http://www.skepdic.com/icastones.html

LordX # KyqaBume96
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 06:43:43 4e662655
Mumia Rakovina se objeví poté,když je odpadkový koš (tělo) plný. Proto žádná oficiální léčba nefunguje. Může pouze oddálit smrt.
zero # MotoLile18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 07:43:25 55478017
mumia
ty si cisty zaslepenec jedneho nazoru a na ostatne mas nasadene na ociach klapky.ale aby si vedel-pravda byva vzdy niekde uprostred!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 09:16:57 d991c738
Zero: "Rakovina se objeví poté,když je odpadkový koš (tělo) plný." Zložité problémy majú jednoduché riešenia, ktoré sú chybné.
Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 09:21:51 c3928a4c
@zero
nech sa paci, mozes si precitat ako vznika rakovina
http://freethoughtblogs.c
om/pharyngula/2013/09/21/what-are-oncogenes/

http://freet
houghtblogs.com/pharyngula/2013/09/25/what-are-tum
or-suppressor-genes/

ABChttp://freethoughtblogs
.com/pharyngula/2013/10/12/micrornas-and-cancer/[/
url]

mozno potom prestanes, aspon o tej rakovine, pisat bludy
prijemne citanie

memory # XifiTasa15
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 09:57:42 d94b4972
Keby ste sa zaoberali aspoň trochu ľudskými dejinami / dejiny Slovanov - Árijcov / a aspoň trocha vedeli po rusky, tak o takýchto materiáloch vedecky zdôvodnených by ste na ruských stránkach mohli dozvedieť dáááávno a vedieť viac!

Ani sa nechcel do vašich sporov zapájať, Vám to nepomôže a pre mňa je to strata času zaoberať sa s drollmi a ovcami tejto falošnej his-tóre / histórie tóry /. Inak rád sa nad niektorými názormi pobavím!

Slovienom a Slovanom zdar!
jan # PukiKyri51
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-12 12:36:03 8d08bdc9
TNT 1973, davas argument ad hominem? Ok, tak aj ja dam jeden tebe - Si uz taky stary chren (predpokladam rocnik 1973) a vypustis zo seba taku stupiditu, ze pravda vzdy byva uprostred? To plati iba obcas, ale zdaleka nie vzdy. Nemal by si uz za tie roky mat nieco precitane? Okrem ineho aj o logickych omyloch, o tom ako argumentovat a ako nie.
To ked jedni tvrdia, ze Zem je gulata a druhi tvrdia, ze Zem je placka, tak v skutocnosti je co, vajcovita? Len aby pravda bola uprostred? Chces aj dalsie priklady, alebo uz tusis aku hovadinu si napisal?
A este mi vysvetli, co to podla teba znamena mat klapky na ociach? To akoze ten, kto si mysli, ze kazdy ma pravdu, ten ma otvorene oci? A ten, kto neveri kazdemu, ten ma klapky? Gratulujem. Musis mat naozaj dobry gulas v hlave, ked vsetko je pravda a zo vsetkych blbosti na internete poskladas svoju realitu, ktora je ich stred.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 13:10:53 4e63de7e
jan,

Zeby slovansko-arijske védy? Ano, myslim, ze toto nam tu este chyba, aby to bol komplet cirkus :))
Ano, ja poznam zopar tych ruskych super zdrojov, myslim, ze aj AC24 a podobni komedianti od nich obcas nieco preberaju. Ty sa rad pobavis, ale aj my sa radi pobavime, tak kludne daj nieco z tej "pravej historie", nech nie sme ovce. Naozaj, otvor mi oci. Ja chcem nieco tajneee, ja chcem sanzaaaciu. Ides ;)

Mumia # ByhiHaqo15
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-12 13:17:17 4e63de7e
Toto ti posielam ja SLOVENKA nízka amerika.......................


Kto nerozumie, pochopí z videa keď si ho pozrie dokonca.


ht
tp://www.youtube.com/watch?v=BklGiMK3-M8


ukulele # FogyLoqy46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 13:36:57 57f4de4a
memory

Ano,udělá se tomu reklama jaká je to náramná věda (geny a viry),lidi tomu věří a tak se farmacii daří cca padesát let prodávat jedy lidem v posledním tažení. Účinnost téměř nulová. A slibují jak ti alchymisti císaře Rudolfa,že se jim podaří lék najít za rok,za dva,možná nikdy. Tak kdo je tady za blbce?

Švagr si vyléčil rakovinu tak,že se stal na čtyři roky veganem. Jak jednoduché. Dalším psaním na toto téma se neobtěžuj.

zero # MotoLile18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 14:09:37 55478017
memory

Potesilo ma, ze aj na tejto stranke vidim odkazy na PZ Meyersa a podobne. Tu asi treba take veci pastovat kazdy den, lebo co tu citam, to je otras. Najhorsie na tom je, ze clovek sa snazi co najviac dozvediet, cita knihy, vedecke stranky, overuje si ich, hlada zdroje a potom pride na šupácku stranku, ako je tato tu a nejaki sektari ho obvinia, ze je zaslepeny alebo, ze je ovca. Pritom keby si chcel nejake vedomosti dostat z nich samych, tak zistis, ze nic nezistis. Toto ma vzdy tak "potesi". Je dost frustrujuce, ked si uvedomis, ze ty nemas tymto ludom ako ukazat, ako sa mylia, pretoze linky co im das, si neotvoria, knihy uz ani nahodou a vselijake nabozenske a sektarske zdroje povazuju za rovnocennu alternativu ku skutocnej vede.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 14:11:43 4e63de7e
Zero,

niekomu sa rakovina vylieci dokonca aj spontanne, mozes sa opytat onkologa. Zalezi od druhu rakoviny a jej stadia. Farmacia predava, lenze rovnako aj alternativni sarlatani, co predavaju "vitamin" B17 alebo pichaju sodu bikarbonu. Vies kolko stoja niektore tie procedury? By sa to oci pretocili. Hlavnym argumentom vsetkych sarlatanov je to, ze na medicine zaraba farmacia. A co im na tom vadi? To, ze zarabat na tebe chcu ti samotni sarlatani, namiesto farmako firiem.
Takze ty ides spochybnovat aj geny, virusy a celu vedu okolo toho? Really?
Vyborne... Ako som uz spominal, na konspiracnych strankach byva kazdy druhy diskutujuci zaroven odpornikom na generiku, virologiu, onkologiu, imunologiu, atd. Nechapem, kde sa vsetci beru, ved to je hotovy zazrak.Keby ste sa vsetci dali dokopy, tak uz ste mohli davno liecit uplne kazdu chorobu sveta a dokonca aj porazit samotnych iluminatov a reptilianov.

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 14:19:10 4e63de7e
Zero: Tvoj švagor sa vyliečil tým, že bol vegán. Fajn, isto mu to pomohlo (a to myslím naozaj vážne). A čo napríklad Steve Jobs - tiež to skúšal niečim podobným a je pod kytičkami. Akú má výpovednú hodnotu jeden prípad? Nula. Ale to ti nebráni na základe jednoho prípadu robiť generalizácie.
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 14:21:06 c3928a4c
@zero
keby si si to aspon otvoril a pozrel, co tam je napisane a zistil nieco o cloveku, co to pisal
mozno potom by si nevypotil podobnu somarinu o "farmavedcoch", "farmalobby", atd...

no a davat sem jeden pripad je ozaj vypovedne, to ti naozaj povie, ci ho to vyliecilo alebo nieco ine, ci sa nahodou nevyliecil spontanne...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 14:24:48 d94b4972
Rafaeli nebo memory nebo LordeX mám otázku - jen si chci něco ujasnit:
Kdy dochází k přenositelné mutaci? Myslim kdy v životě jedince nebo jeho předka.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 15:57:46 4e8896e2
Může i kucma co o tom ví, díky.

Rodve # VonoNava64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 16:04:44 4e8896e2
Nebo kdokoliv vlastně :D

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 16:06:25 4e8896e2
Krovak

Švagr marodil asi 1,5 roku. Během té doby chodil na tůry přírodou a jezdil na kole. Měl dostatek času srovnat si hlavě priority. Sportoval i po ukončení marodky a sportuje i dnes. Stravuje se dodnes vybíravě.

Nevím co dělal Jobs během léčby,ale jak znám tyhle podnikatele,asi se mu v hlavě zase honily výpočty dolarových zisků a simulace marketingových strategií. A vo tom to je.

Stejně dopadl zlínský podnikatel Milan Hradil,zakladatel sítě Euronics. Po chemu se s chutí vrhl do práce a do roku bylo po něm. Zbyl po něm dvoumiliardový majetek. Na onen svět si ale nestihl propašovat ani korunu.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 16:20:45 55478017
Mumia

A umí onkolog spontánní vyléčení vysvětlit? Pokud ne,proč? Neví nebo nechce? Kdo by přišel o kšeft kdyby to vykecal? O tomhle nemá cenu se bavit,pokud nechápeš tyto základní principy kšeftu s lidským zdravím.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 16:37:12 55478017
rodve.
netreba to brat ako z nejakeho startreku.
je to kazda zmena genetickeho materialu. kreacionisti so samozrejme s oblubou prekrucaju...
pozname aj umyselne vyvolanie mutacii, slachtenie.

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 16:44:52 b2fd861a
@zero
a ty pokial nepochopis ako funguje ekonomika a legislativa ohladom patentovania lieciv, vzdy ostanes odkazany na vieru v konspiracne teorie o kseftovani so zdravim...

@rodve
akykolvek vonkajsi/vnutorny popud moze nastartovat proces mutacie...
fajcenie moze madtartovat, strach z nejakeho vonkajsieho podnetu
nedavno som cital, ze testovali mysi a och reakciu na nejaku vonu
prva generacia dostavala soky spojene s touto vonou, vytvoril sa u nich obranny mechanizmus na tuto vonu tak, ze sa zvysil pocet buniek zpdpovednych za rozpoznavanie voni...a tato ista mutacia sa prejavila aj pritretej generacii, ktora tej voni nikdy nebola vystavena a predsa mala tento obranny mechanizmus vybudovany....som cez mobil, ak by si chcel potom ti mozem dat link na ten clanok
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 17:12:07 55a3a6c3
Paneboze! Zero, kto by co vykecal? Spontanne uzdravenie u maleho percenta chorych? To nie je nijake tajomstvo, chapes? Jedine admini debilnych konspiracnych strankok vidia tajomstvo a svetove sprisahanie dokonca aj za tym, ked sa nemozu rano vysrat. Uz sa trochu spamataj a aspon si precitaj tie clanky, co ti dal memory. Chces naozaj nieco vediet a pochopit, alebo iba nahanas senzacie a "tajomstva"? Alebo povedz rovno, ze v tych clankoch je pre teba prilis vela pismenok a malo obrazkov, alebo co... Ja neviem.
A este k tvojej otazke. Ak niekto nevie cokolvek vysvetlit, tak preco to nevie vysvetlit? Mozno preto, ze to nevie? Alebo neviem aku odpoved si predstavujes na taku otazku... Inak, rakovina sa stale skuma, vedci nesedia so zalozenymi rukami, takze ak mas naozaj zaujem, dam ti par stranok a mozes byt stale informovany o novinkach z vyskumu. Chces?

Mumia # ByhiHaqo15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 17:21:21 4e63de7e
Mumia, nechapem naco sa unavujes, cosi dokazovat tomu chordatovi michalovi s malym. Ved je to uplny degenerat s poskodenym markerom, bez objektivity... Nema cenu mu nieco vysvetlovat.. tak je!

antikokotizmus # PatuHolo03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 18:17:40 3ec5dc07
kucma: Je to každá změna gen.informace?
Jakože v jakýkoli buňce kdykoli? Ale jak se přenese pak na další generaci?

memory: Jo, to jsem taky čet o tom, ale nějak se mi to zdá divný.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 18:47:28 4e88b1bc
Mumia Zillmera som cital, teda prakticky vsetky jeho knihy, je to naozaj sikovny podnikatel v obore bludov a ako vidiet ma dost svojich priaznivcov.
Rafael # BakiQuno09
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-12 18:57:11 59ad5d21
rodve.

preco sa na to pytas mna, info o mutaciach najdes v dnesnej dobe hocikde...
genove, genomove, chromozomove...

uplne nechapem, co myslis ako sa prenasa? vacsina genetickej informacie sa dedi...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 19:13:30 b2fd861a
Mumia :
"Michal, kiezby si bol schopny takeho kritickeho uvazovania pokial ide o staroveke myty a kreacionisticke podvrhy. To by sa hned diskutovalo skvele. Ale mozno tu od teba tiez uvidim seriozne vedecke dokazy, ked uz sa teda tvaris, ze ta zaujimaju."
No, podvrhy nájdeš aj u evolučných vedcov a že z toho bolo pekné fiasko...) mimochodom, až narážaš na vedecké dokazy mal by si vedieť, čo musí datovanie spĺńať, aby bolo relevantným vedeckým skúmaním potvrdené datovanie.
Pozrel som si to pdf, ale raz pri polemike s rafaelom som dostal jasné info, že musia minimálne 2 vedecké inštitúcie potvrdiť tento fakt, aby sa to dalo brať za relevantný vedecký dokaz...Podľa toho datovania testov z roku 1976 by tie vzorky by mali byť tak z roku 1939....
Nemám čas všetko zisťovať i keď článok jasne naznačoval, že tam všetko nebolo čisté..
V roce 1972, Artur Young předložil dvě figuríny Dr. Froelichu Raineymu, řediteli Pennsylvania Museum for Thermoluminescent Dating. Masca laboratoř získala data více 2,700 B.C metodou termoluminiscence. V dopisu datovaném 13. září 1972, adresovaném pana Youngovy, Doktor Rainey řekl:

...Nyní po letech experimentování práce na přístrojích zde v laboratoři v Oxfordu, nemáme žádné pochyby o spolehlivosti z termoluminiscentní metody. Pravděpodobnost chyby je 5-10% z absolutního počtu datování, takže se již nemusíme starat o to, že by celý systém byl chybný. Rád bych také upozornil, že jsme byli zaujati mimořádně starověkým datováním těchto figurín, které Mark Han testoval v naší laboratoři průměrně 18x každý z čtyř vzorků. Z toho důvodu zde máme zvláštní kusy velkého vědeckého významu.... Stručně řečeno, laboratoř trvá na tom, že datování materiálu z Julsrudovy sbírky, spadá do archeologického období v Mexiku a ne do falešné verze autentičnosti kusů."


Ale když laboratoř University of Pensylvania zjistila, že dinosauři byly součástí sbírky, stáhli zpět své výzkumy termoluminiscenční metodou. Tvrdili , že tato keramika vydává regenerační světelné signály a nemůže být starší než 30 let.

Termoluminiscenční technik přiznal,že podle jeho zkušenosti nezná žádné další keramiky, které by produkovaly regenerační světelné signály, a že žádná jiná keramika metodou termoluminiscence nebyla nikdy testována použitím regeneračních světelných signálů. Zkrátka, testování byl podvod, laboratorní trik, aby se mohli vyhnout jasnému závěru, že dinosauři a lidé žili spolu.
V článku je o tom samozrejme viac...

"Hapgood vyhloubil při své 1. návštěvě několik míst kde byla neporušená původní zemina a nalezl mnoho kusů keramické figurín stejného typu jako nacházel Julsrud. Aby eliminoval jakoukoliv možnost podvodu, že Tinajero nebo někdo jiný vyráběl keramiky, Hapgood se rozhodl vyhloubit pod domem, kterým byl postaven v roce 1930, dávno před tím než byly nalezeny nějaké artefakty na hoře El Toro. Našli dům přímo nad místem, které vlastnil policejní prezident a žádal povolení kopat pod podlahou jeho domu. Povolení bylo udělené a začali kopat šest stop hlubokou jámu pod silnou vrstvou betonu podlahy v obývacím pokoji a odkryli tucty sporných objektů. Jelikož dům byl postaven dvacet pěti let dříve než Julsrud přijel do Mexika, byl Julsrud ospravedlněn, byla tím vyloučena teorie o padělatelých a popíralo to Dipesovu a stejně tak Noqueravu zprávu ve všech hlavních bodech."
Aj toto je podvod ?

"Dr. Herrejon řekl, že dokonce většina dinosaurů vypadajících jako Brontosauři z Julsrudovy sbírky nevypadají jako typičtí saurian dinosaurové, ale že mají malé trny na zádech. Dr. Herrejon bezděčně pomohl ověřit pravost z Julsrudových figurín dinosaurů. Nikdo nevěděl 40. a 50. letech min. století, že by nějaké druhy dinosaura měly kožní trny (výstupky). To bylo dílem Stephena Czerkasa, který v r. 1992 v článcích vynesl na světlo tento aspekt dinosauří anatomie (Geology, V.20, Číslo 12, 1992, p.1068-1070)."
A toto ?..)

Pričom v roku 1944 Julsrud našiel prvé artefakty...Takže mi to môžeš začať všetko pekne na úrovni vyvracať..)
michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 21:14:03 b22913c1
Nízko hodnotený príspevok


brano # PelaSedo59
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-12-12 21:27:49 4df7e017
Mumia :
Onkologickí lekári svojích pacientov vábia na chemoterapiu presviedčaním, že tá má veľký úspech a že nádej na vyliečenie je vysoká. Veda však hovorí niečo úplne iné.
Výsledky 14-ročného výskumu odhalili šokujúce závery, ktoré uvádzajú, že:
“Celkový prínos liečebnej a adjuvantnej cytotoxickej chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3% v Austrálii a 2,1% v USA.”
Je aj toto lož ?..)


J

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 21:45:17 b22913c1
memory Kamarád roky dělal dealera pro farmaceutickou firmu,tak o tom něco vím.

Mumia Na články od memory nemám momentálně čas,později.

K věci. Lékaři tyto věci jednoduše vysvětlit neumí,protože je to nikdo neučil. Hlavními sponzory lékařských fakult jsou farmaceutické firmy. Jsou to většinou dceřiné firmy hlavních světových bank. Peníze nejsou problém,obzvlášť když se investice desetinásobně vrátí. Pokud si nejsi jistý,sleduj cestu peněz. To je osvědčené moudro. Farmacie má vliv na to co se bude vyučovat. Nemůžu za to že nesleduješ výpovědi lékařů kteří o těchto praktikách vypovídají.

Rakovina se stále zkoumá. Asi tak,jak když dvorní alchymista císaře Rudolfa na otázku kdy objeví kámen mudrců odpověděl:"Možná zítra,možná za rok,možná nikdy". A přesně tak to je s výzkumem léčby rakoviny. Ti vychytralci si z věřících jen utahují a tahají je za nos minimálně 50 let! Včetně tebe. Z každé jiné firmy by takové neschopné vědce velice brzo vyhodili! Proč se farmacie a potažmo výzkum léčby nemocí takto chová?

Nemůžu za to,že tyto věci nechápeš.

Farmaceutické firmy rozhodují o tom,kdo dostane grant na výzkum přes nastrčených bílé koně,rozuměj nadace. Na výzkum čehokoli na čem se nedá vydělat jednoduše žádný investor prachy nedá!

Pokud tyto zákonitosti dnešního reálného a surového světa nejsi schopen pochopit,spadáš do velmi blízké kategorie věřících v jakéhokoli boha a věčnou slávu nebeskou. Pokud to tak je,diskutuj se sobě rovnými,oni ty tvé idealistické bláboly snad pochopí.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 22:04:55 55478017
brano

Už ho ztrácet nebudu. Mám svých důležitějších aktivit dost. Ale občas mi to nedá a snažím se ty méně důvtipné jedince trochu popostrčit, aby pohli trochu mozkem.

zero # MotoLile18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 22:13:07 55478017
Mumia

michal ty čísla našel,díky. Nemám čas je hledat. To je ale zázrak moderní medicíny! Kdybych zaříkával duchy,byl bych stejně úspěšný. Je to prostě k smíchu!

Jinak můžu potvrdit příklady falšování historie oficiální vědou. První příklad je nález lebky nějakého ...pitheca,prý našeho předka. Půlka hlavy z orangutana.

Cheopsova (Chufefova) pyramida. Za název může Howard Vyse který se do ní vlámal. Nápis Chufu je jeho dílem. Bohužel ho napsal znaky které se v době stavby ještě nepoužívaly. Ale díky tomu že se jeho "objev" už dostal do publikací,název už pyramidě zůstal.


zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 22:35:34 55478017
LordeX, teď jsi na řadě ty. Cos to našel za blábol? Textík užitečného idiota,kterého pověřil nadřízený aby stvořil nějakou hodnověrnou báchorku. Tak to bych rád viděl toho pralesního sochaře,poté co zakopne o hromádku fosilních kostí smíchaných z různých zvířat,bez znalostí anatomie bez potíží vytvoří 3D projekci vyhynulého živočicha. Tomu by snad uvěřil jen blbec!zero # MotoLile18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 22:45:41 55478017
zero :
niet za čo..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 22:49:41 b22913c1
"K věci. Lékaři tyto věci jednoduše vysvětlit neumí,protože je to nikdo neučil. Hlavními sponzory lékařských fakult jsou farmaceutické firmy. Jsou to většinou dceřiné firmy hlavních světových bank. Peníze nejsou problém,obzvlášť když se investice desetinásobně vrátí. Pokud si nejsi jistý,sleduj cestu peněz. To je osvědčené moudro. Farmacie má vliv na to co se bude vyučovat. Nemůžu za to že nesleduješ výpovědi lékařů kteří o těchto praktikách vypovídají.

Rakovina se stále zkoumá. Asi tak,jak když dvorní alchymista císaře Rudolfa na otázku kdy objeví kámen mudrců odpověděl:"Možná zítra,možná za rok,možná nikdy". A přesně tak to je s výzkumem léčby rakoviny. Ti vychytralci si z věřících jen utahují a tahají je za nos minimálně 50 let! Včetně tebe. Z každé jiné firmy by takové neschopné vědce velice brzo vyhodili! Proč se farmacie a potažmo výzkum léčby nemocí takto chová?

Nemůžu za to,že tyto věci nechápeš.

Farmaceutické firmy rozhodují o tom,kdo dostane grant na výzkum přes nastrčených bílé koně,rozuměj nadace. Na výzkum čehokoli na čem se nedá vydělat jednoduše žádný investor prachy nedá!

Pokud tyto zákonitosti dnešního reálného a surového světa nejsi schopen pochopit,spadáš do velmi blízké kategorie věřících v jakéhokoli boha a věčnou slávu nebeskou. Pokud to tak je,diskutuj se sobě rovnými,oni ty tvé idealistické bláboly snad pochopí."

Memory, v tomto se zero skutecne nemyli .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 22:50:36 53d0513c
Zrovna v tom, že průmysl a všecky pilíře státní moci jsou svinstvo - se nemýlí. A že většina pracovníků leze ze "stejné školy", kde je učí akorát jak dělat věci špatně a tahat peníze z lidí, v tom taky ne. Až na to, že vylil dítě i s vaničkou...Není věda jako věda (odmyslet tu komerční a zabavovací - ať na míru jedněm nebo na míru pseudoesoterikům.), a není ani farma jako farma (jedna pro veřejnost - ta dostupná a s překroucenými informacemi - zvláště mediálně - která je nesmírně drahá a vlastně sponzoruje tu druhou "pro vyvolené", kde je opravdu zajímá "pravda a výsledky". Věda za toto zneužití ale nemůže a nemůže se ani pořádně jak bránit. To by však nemělo vést k odmítnutí i všeho jiného, co věda dokáže.

tuval # ManyVude95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 06:09:12 4e88a4ab
@michal
jednu vec z toho tvojho kreacionistickeho zvastu ti vyvratim uplne jednoducho
Zdenek Spinar - Kniha o praveku, r.v. 1988, v nej su ilustracie zivocichov s ostnami na chrbte...ako to mohol nejaky cech vediet minimalne 4 roky predtym ako to vyslo najavo? asi si si ten rok zmylil, ostatne su len neoveritelne JPP blaboly

@zero, lojza
ale myli, ak by sa nemylil, nevznikali by nove lieky, jednoducha logika
teraz podme na tu trochu zlozitejsiu
co prinesie vynajdenie lieku na rakovinu?
vedcom obrovsku slavu, pravdepodobne aj nobelovu cenu, pre vedca neexistuje vyssia meta ako objavenie niecoho noveho
firmam obrovske zisky a najvacsie zisky tej, ktora tento liek najde
vzdy plati totiz jednoduche pravidlo, vzdy ked niekto pride s niecim novym a jedinecnym, ziska obrovske peniaze...google - novy typ vyhladavaca...myspace - socialna siet, potom facebook...elon musk - tesla model s = najpredavanejsie luxusne auto v kalifornii
a dolezita info nakoniec: nove lieky sa patentuju na 20 rokov
takze ked si to vsetko spocitame:
pre vedca nehynuca slava a peniaze
pre firmu jedinecne zisky z toho, ze ako prva prisla s novym liekom, a potom samozrejme financie z patentovych poplatkov aby aj ine firmy mohli tento liek vyrabat
za rok by tato firma zarobila viac ako za 20 rokov vsetky firmy dokopy pri status quo

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 08:03:49 5f699539
kucma, Rafael, memory: Kučma jsi napsal, že "většina genetické informace se dědí" - To ale nic neříká o tom, jestli a jak se dědí většina mutací. Ani - na co jsem se ptal, KDY že ty mutace, co se pak dědí vzniknou (v životě toho jedince nebo jeho předka) a taky v jaké buňce.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 08:55:44 4e88ae78
zero, ak myslis citanim Zilllmera, tak si naozaj originalne dovtipny.
Tento postdannikenovsky nasledovnik je ale naozaj omnoho zabavnejsi. Jeho knihy pre citatelov, ktori o danej teme nic nevedia, su naozaj inspirujuce, coho prikladom je jeho kopec obhajcov na tomto fore.
Kazdy kto len trochu pricuchol k tomu, co on popisuje, vie, ako klame a zavadza. Ale tuponom to nevadi, naco studovat, staci si precitat a uverit tomu najjednoduchsiemu.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 09:38:04 59ad5d21
Rodve, ze sa mutacia dedi je dokazane, staci si napriklad pozriet dedenie srpkovitej anemie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 09:54:31 59ad5d21
Zero:
tvoj švagor si to zrovnal v hlave a vyliečil sa. Super, blahoželám, držím palce. Stále to ale nehovorí nič o tom, ako takéto niečo bude fungovať na vzorke 100 alebo 1000 ľudí.
"Kamarád roky dělal dealera pro farmaceutickou firmu,tak o tom něco vím." - robil dealera a tak vieš niečo o patentovaní a tak? No, vieš, mne známa robila finančného poradcu a veľa jej príbuzných a známych majú teraz nevýhodné poistenia a sporenia. A o čom to hovorí? No, okrem toho, že iba blbec zarába na svojej rodine vôbec o ničom. Podobne ako tvoj kamarát bola dotyčná iba taký malý jehovista postávajúci na rohu so strážnou vežou a o skutočnom pozadí nemala veľmi anung. (áno, domýšľam si ale pochybujem, že sa mýlim)


No a teraz k tej rakovine trochu pozitívne. Sám (zatiaľ) vo voľnom čase robím čínsku medicínu a ak by prišiel niekto s rakovinou bude jedna z prvých vecí rapídna zmena stravy a veľmi pravdepodobne rady o psychohygiene. Ale presviedčať pacienta o tom, že západná medicína je zlá a nech sa na ňu vykašle a že zmena stravy ho vylieči. No. Taký šialenec isto nie som.

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 10:18:00 c3928a4c
ano v tom co jsem citoval, skutecne pravdu mel memory . akorat ze jak psal "tuval" - "vylil dite i s vanickou" ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:02:48 53d0513c
memory ty si jeste nepochopil oc zde kraci ?

Ze nekdo vladne a ridi svet dle svych vlastnich zajmu ? (a tim padem potrebuje lidstvo urcitym zpusobem udrzet v jeho podruci ?)

veda neni sama o sobe "spatna", ale zalezi na tom jak je s ni zachazeno .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:14:36 53d0513c
lojzo, zalezi na tom, ako sa v nej orientovat a pristupovat ku kazdenu objavu, ci vyskumu so zdravym rozumom. A uvedomit si, co je a co nie je manipulacia, a co je a co nie je dolezite.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:16:42 59ad5d21
zero ma pravdu v tom, ze mediciny je zneuzivano . a ze lekari jsou vyucovani a vzdelavani ucelove., jinymi slovy - ze vedej jen to, co se po nich vyzaduje aby vedeli, a proto i kdyby existovaly zpusoby jak by si lide mohli pomoct bezpecne sami, lekar doporuci to, co byl officialne naucen uznavat jako "spravne" reseni .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 11:27:12 53d0513c
Rafael a spol:: Ale tomu porozumění zrovna moc nenapomáhá ten způsob komunikace. Zero by si zasloužil lepší přístup a nejen on.

Jinak k té mutaci - asi jsme si nerozuměli na co se vlastně ptám.
Jde mi o toto...Například ta srpkovitá anémie, co jsi zmínil - se dědí - neboli je už integrální součástí toho genofondu (a nemá smysl to nazývat aktuální mutací - Protože nevznikla u daného jedince mutací, ale zděděním.).
Ale jednou musela u někoho nějak vzniknout...A tak mě zajímá v které fázi jeho života a v které buňce by muselo k mutaci v genech dojít, aby z toho byla právě přenositelná mutace.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:30:53 4e88b464
Rodve za tuto vetu?


Už ho ztrácet nebudu. Mám svých důležitějších aktivit dost. Ale občas mi to nedá a snažím se ty méně důvtipné jedince trochu popostrčit, aby pohli trochu mozkem.

Ja som cital oponentov evolucie, aby som aspon zcasti odhalil sposoby, akymi manipuluju tych, ktori o danej teme naozaj nic nevedia.
Zillmer je typickym prikladom, kazdy, kto trocha pricuchol k informaciam a samozrejme verifikaciam evolucie, musi uznat, ze je to neodborny manipulator, ktory (bud zamerne), alebo jednoducho z nevedomosti zakryva fakty, ktore by mu v tej jeho hypoteze nastrebili nacrtnutu liniu.


Nechcem sa znova detailne zaoberat nezmyslami, ktorymi ohuruje citatelov, ale jedno mi neda nenapisat. Ako je mozne, ze tu mnohi spochybnuju vedecku teoriu, ktora musi mat nastavene urcite paramete, aby ju mohli prezentovat, na druhej strane tu hltaju dogmy, lzi, polopravdy bez akejkolvek kritiky, ci overenia?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:37:58 59ad5d21
Rodve ano musela vzniknut a to je kamen evolucie. Nevznikla tam, kde ju netreba, lebo napriek tomu, ze je to choroba, zaroven cloveka ochranuje pred prostredim chrani ho pred malariou) v ktorom zije. Je to podobne ako vo farbe pokozky, vlasov, ci oci.
Preco ktomu dochadza, je teda zrejme, ze to nevyriesilo problem ,vieme tiez, preto je tu zasadna otazka. Je prospesna pre vsetkych k prezitiu,alebo je to len sposob, ako nejako prezit? Tu je vidiet to, ze evolucia nema vedomie, ma len mechanizmy, ktore sa snazia o prezitie populacie.
No a to, naco sa konkretne pytas, pytal si sa na to, ci jestli, nebo jak. Jestli je zodovedane, jak je tema pre chemikov, ci molekularnych biologov, ci tych, co vedia precitat genom. Ale zalezi na tom, ci im uverime, alebo sa spolahneme zasa na nejakeho Zillmera...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:46:09 59ad5d21
Evoluce logicky probehnout musela ... neni to zadnej klam. dukazu o tom je nespocet, nehlede na to ze mikro evoluce se da bez problemu i pozorovat ...

Problem je Rafaeli, v nepochopeni tohoto procesu ze strany tech diskutujich, a take v tom ze nevedi, nebo nechapou, ze evoluce jako takova - nepopira zadneho "boha" ...

V tom je podle me problem, Rafaeli .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:46:20 53d0513c
Že by proto, že "všechno" co závání tím, že je byť jen trochu OFICIÁLNÍ je už předem oddělaný? Vypěstovaná nedůvěra někým? Co myslíš? ,) A divíš se? Já teda ne.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:46:27 4e88b464
Pokud do neceho nevidis a nerozumis tomu, pak muzes skutecne jen verit Rodve .

Pravda je ovsem takova, ze slovo "officialni" neni zadnou zarukou "spravnosti" ani kvality... jelikoz slovo OFFICIALNI znamena jinymi slovy UREDNI aneb - VYHOVUJICI POZADAVKUM - PREDPISUM .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:55:35 53d0513c
lojzo ja to zdorazujem zakazdym, ak si si nevsimol, dokonca aj FC z toho byla na vetvi (lebo ako neveriaci) som nastolil aj takuto moznost. Tu je totiz vidiet tu tendencnost a neschopnoct zniest aj to, ze nie vsetko, comu verime, musi byt aj pravda.
Je to zaroven aj pre nich handicap, lebo oni evoluciu nestuduju, oni ju len kritizuju.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:56:00 59ad5d21
Rodve, nedivim, ale treba u seba urobit aj nejaky progresivny proces. Ja som bol svojho casu taky isty, ked mi nieco nesedelo, automaticky som to zovseobecnil na vsetko OFICIALNE.
Ale treba si skutocne vyberat len to, co je mozne ovplyvnit, a co nie. Evolucia ,ci teoria o nej nevznikla primarne preto, aby Hitler vyvrazdil pol sveta. len ju niekto nepochopenim zneuzil a zneuziva.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 11:58:22 59ad5d21
To mas pravdu Rafe .

No pochop, ze pro ne to musi byt velmi tezke si neco takoveho jen pripustit, pokavad maj cele sve videni ci vnimani realneho sveta, postavene na DOGMAtech ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 12:00:49 53d0513c
Potom je samozrejme akakolvek diskusia neplodna, ak dokaze v diskusii ustupit vzdy len jeden a ten druhy sa upriamuje len na dogmu, ktoru povazuje za pravdivejsiu, ako akakolvek overena,ci pozorovana vec. Ja zamerne sa vyhybam slovu fakt, nakolko je to slovo nespolahlive.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:05:08 59ad5d21
memory jeste k te medicine .

System potrebuje lidi udrzet na sobe zavisle . Neni pro nej zadouci aby nemocny prisel k lekari, ten ho vylecil, a on jiz znovu jeho pomoc nepotreboval, a tak zahaneji priznaky, avsak az tak neresi problem jako takovy a jeho duvod .

Mnoho beznych problemu(napr. i takova chripka) se da resit prostym posilenim imunity a dodanim telu potrebnych latek k boji a regeneraci .
Praxe je ovsem takova ze se vetsinou podaji antibiotika(napr.), ktere sice pomuzou od chripky, ale zaroven telu jeste vice oddelaji imunitni system .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:12:53 53d0513c
Rafaeli, nenapadá Tě, jak jim teda přiblížit i špetku tý věděčtější metodiky, aby třeba poznali kdy a na co jim může být užitečná? Kde se mají asi tak naučit a proč hlavně (chce to důvod, motiv, proč je pro někoho důležitý se tím vůbec zabývat...Provokatéry typu LenkaB nepočítám, to je trollí případ a to je právě třeba rozlišovat. U zera je např. vidět, že dá na VLASTNÍ rozum a navíc nám tu sděluje osobní věci a různé zkušenosti a věci z běžného zákulisí "jak to chodí" a bez příkras), ale NĚKTERÉ Z PŘESVĚDČENÍ které má...zřejmě "blokuje" postup tímto směrem, který bys Ty třeba očekával.

Rodve # VonoNava64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 12:13:54 4e88b464
sam jsem byl kdysi verici a vim jake to je, kdyz ti nekdo nabourava ten "falesny pocit klidu a jistoty", ktery cloveku vira nese ...

proto i s takovymito lidmi se da vest plodna debata., ver mi... :)

avsak ... chce to pevne nervy :))

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 12:18:14 53d0513c
Ano mas pravdu, zero je urcite iny ako FC, ale nabubrela istota s akou odpinkal nas vsetkych, ktori nechcu vidiet jeho pravdu, ho dost limituje. Ja som zacinal pred x rokmi podobne, mal som dojem, ze vsetci klamu, ale len ja dokazem najst literaturu, ktora mi otvori oci a tym, co veria oficialnej linii su zadubenci.
Ale treba asi cas dozriet a pozewrat niuelen skepticky na oficialnu vedu,.ale aj na tieto alternativne studie.
nemyslim si, ze vsetci maju umysel zavadzat, mnohe povazujem za prospesne, lebo najdu skulinku, ktorou sa daju mnohe teorie falzifikovat.
Ale stale si myslim, ze prvi, kto mozu tu danu teoriu falzifikovat, su hlavne ti, co sa danym oborom zaoberaju.

Ale teraz je ina doba aj v oblasti pisania knih. Malokto sa venuje tomu, co pise, vacsina pise to, co chcu ludia citat. No a tato doba a tito ludia chcu citat vacsinou brak. Preto aj Zillmer a mnohi ini, braky pisu. Ze im to vacsinova citatelska obec veri, je ina stranka veci. Treba si ale uvedomit hlavne to, preco to pisu.
Preco to najprv neposlu do odborneho casopisu, za ucelom ziskania publicity a popuarity, ktoru by im toto zabezpecilo?
No nemozu, leb oskutocni odbornici im to vyvratia asi za dve minuty, co pisali roky. Oni to ale dobre vedia, nikto z tychto autorov sa ani tym nehrdi, zeby ten svoj vycuc ponukli na publikovanie v odbornom casopise, lebo tym by sice ziskali popularitu ,ale ineho smeru, aky maju teraz.
Neodbornym a prilezitostnym citatelom staci si kupit knihu a diskusia je tu. Nediskutuju o teorii, proti teorii, alo o dogme proti teorii. A to je kamen urazu. Lebo autori tych knih nemaju naporudzi pripravenu teoriu, oni len hadaju.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:28:21 59ad5d21
No jo, Rafaeli, ale to je zas důraz na nutnost, že musí být "z oboru"-..neboli opět oficiální.
Myslím, že by se měla věda zpřístupnit i "laikům". Je to ale jenom názor můj a je mi jasné, že z by z toho byly komplikace a o dost víc práce, ale problémy jsou i nyní za stavu, kdy třeba publikovat a dělat studie a bádání už nemůže kdekdo (jako v minulých staletích "lidových vynálezců i teoretiků")-.
Navíc někteří lidi chtějí prostě něco "SVÝHO" (chtějí na něco přijít sami) a nespokojí se asi s tím jen přebrat co už dávno je od jiných...O to míň tomu taky důvěřují, protože nebyli přímo po celou dobu procesu u toho, aby to mohli kontrolovat.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:37:10 4e88b464
Presne tak, Rodve dobre pise ! problem je v tom ze je veda lidem "odcizena" .....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:42:03 53d0513c
Lenze tych informacii je tak vela a rozstepenych vednych oborov rovnako, ze naozaj ani ini vedci z pribuzneho oboru nemaju sancu tu teoriu falzifikovat.

Je to naozaj niekedy kontraproduktivne to vedenie, lebo na jednej strane to napomaha k poznaniu, na druhej strane napomaha k spekulaciam, ze si vymyslaju, nakolko len uzky okruh danej teme skutocne rozumie.
preto je len jediny a doteraz najspravnejsi sposob overovania, vola sa falzifikacia, ktoru kazda vedecka teoria musi splnat, inak by sa jednalo o vieru, hypotezu, ci dogmu. Vdaka aspon za to.
a ak uz niekto chce spochybnovat prave takto nastavenu falzifikaciu, vacsinou preto, lebo nenasiel sposob ju falzifikovat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:43:35 59ad5d21
hlavne sa netreba spoliehat na nahodne mutacie genov, treba mat na zreteli aj adaptabilitu prostrediu a flexibilitu tvorit genove kombinacie...
priodzeny vyber sa nam postara o to, ako to bude napredovat...
preto si napriklad dievcence vyberaju svalnatych a preto sa aj ja 3x do tyzdna trapim v posilke :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:45:08 b2fd962b
lojzo ,ak by si mal studovat kazdu vednu disciplinu, musel by si sa dozit ako nasi biblicki predkovia(parafraza),ale nazoaj je to tak, odcudzuje sa a bude to stale horsie, lebo cim dalej tym menej ludi bude rozumiet tej sprske vednych oborov.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:45:17 59ad5d21
A když jim to nenabízíte "Vy", tak holt jim alespoň ten pocit propůjčují "ti druzí" (a vydělávají na nich místo Vás...) svými výplody a (kolikrát ani ne svými) představami.
Vy sami pak přicházíte o lidi, co potenciálně mají rozum, zatímco druhá strana si je tak pěkně "alternativně" naverbuje a postaví "proti Vám".

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:45:38 4e88b464
Veda by spravne mela byt vsem pristupna a naprosto nezavisla .

Jinymi slovy, mela by se drzet pevnych pravidel, ale pritom byti "lidova" .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:46:29 53d0513c
kucma, niekto posilnuje svalstvo, iny konto a evolucia potom ide stranou...
Prem na bola zabavna studia o jasterickach. Spravali sa rovnako ako vacsina dievceniec. Ak mal jasterici samec najvacsi kamen, nemal o parenie nudzu a outsideri len pokukovali a boli sami. Akonahle ale tomuto samcovi ten kamen zobrali a dali ho tomu s tym najmensim kamenom, aj samicky odhehli zasa len k tomu s najvacsim kamenom. Preto svaly su dobra vec, ale nefunguje to zakazdym.
Evolucia je teda slepa...

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 12:50:14 59ad5d21
@lojza
ja som vsak o medicine nenapisal ani ciarku, kedze je kazdemu jasne kto plati tyzdenne "seminare"
ja som pisal o vedcoch, nie o praktizujucich lekaroch a v tom je zero mimo
memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:52:24 d551befc
lojzo suhlaim, preto su tu aj vedci, ktori vedu popularizuju. Ci uz M. Kaku, Hawking v kvantovej fyzike, alebo Flegr, ci Dawkins v evolucnej teorii a mnoho dalsich. Ale tu treba vediet rozlisit aj populizatorov vedy od manipulatorov.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:53:15 59ad5d21
memory ,sam dobre vies, ako to dopadne, ak branis jednu vednu disciplinu, obvinia ta z branenia celej vedy. Navyse studie, hlavne lekarske nemaju ziadne prvky vedeckej teorie, vychadzaju z uplne inych podkladov a su naozaj robene casto na zakazku.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:54:44 59ad5d21
rafael, keby bola uplne slepa, poprel by si prirodzeny vyber...hej, a skusim nabuduce kamene :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:55:36 b2fd962b
tusim zaberaju tie na 10 mieste stupnice...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 12:56:39 b2fd962b
Mám jeden příběh - je autentický... Jednoho mého spolehlivého známého při postupu (v)zdělávacím systémem - už na opravdu velmi vysokých stupních "specializace"...při každém postupu "výš" štvala jedna věc: "Tak lidi", a teď můžete zapomenout (skoro) všechno, co jste se naučili předtím (neboli co učíme vaše konkurenty na nižších stupních a čím jim pletem hlavy a dokonce i mnoho "know-how" si pochopitelně necháváme jen pro sebe a i naše vlastní studenty to učíme blbě, aby až z toho jednou vylezou, nám nemohli konkurovat!). Hoďte to do koše, protože "teprve teď Vám řekneme "jak to doopravdy je"...No jo, jenže napříště je to zrovna tak znova a znova a znova do úmporu :D Čili vlastně je to neuvěřitelné množství času, balastu, kapacit, sil a marného snažení...Místo aby to rovnou učili správně:D a pořádně (a zabránili tomu, aby si jejich slova někdo vyložil jinak než mají být chápána. Pokud si to samozřejmě chce někdo vykládat jinak, tak prosím, ale měl by si toho být vědom. To je třeba příklad čtení Bible...Mnoho si myslí a ti druzí je o tom ještě utvrdili, že tomu rozumí...Ano, ale "po svém", jinak než o čem je. A všelijaké zlovolné i prosté nepochopení slov už toho natropilo...)

Rodve # VonoNava64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 12:58:59 4e88b464
tie su najlepsie. Ja som to myslel v suvislosti, so Slepym hodinarom.. Ale naozaj je slepa aspon v pripade s tymi jastericami. Lebo ak zistime, preco obyval jaster ten najvacsi kamen, je zrejme, akonahle ale ho dostal ten outsider, uz jastericky neskumali jeho fyzicku(u teba vacsie svaly) ale pozerali na ten kamen ( u teba na diamant).
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:00:02 59ad5d21
Rodve suhlasim s tebou, je to ale tym, ze kazdy clovek je iny.

A zial, vedci, ci ti, co ucia tieto vedne discipliny, si myslia o tych ostatnych, ze su stado nevzdelanych tupcov. Takisto suhlasim, ze mnoho sa ich obava ,ze ich ti mladsi vykopnu z ich postavenia a stratia svoje teorie. To ale nic nemeni na faktore spravnosti falzifikcia, ktora nema s osobnostou akehokolvek cloveka ziadnu spojitost.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:03:05 59ad5d21
memory ja reagoval ale pouze na to co psal zero o medicine .

cili pouze sme si neporozumeli ... nic se nedeje :)

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:03:49 53d0513c
si sa mi snazis sa mi vziat motivaciu :)))...no nic, zenaty uz som, aspon sa citim lepsie, a zmysel mi potvrdil aj lekar...
ale ked si aspon trosku uvedomely clovek predstavi tu blbost...kemene...


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:03:52 b2fd962b
ups...asi sa mi snazis...malo byt.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:05:24 b2fd962b
apropos, trosku odlahcim tuto temu.
je zvlastne, ze tak dokonale usporiadana priroda zrazu dinosaury nepotrebuje.
na druhej strane, keby clovek zil sucasne s dinosaurami, mohlo by to vysvetlovat to ich vyhynutie :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:13:23 b2fd962b
Rafael: Tak udělej internetovej kurz falzifikifikácie. Většina totiž (možná?? Co já vím?) ani neví, co si pod /tím pro jiné natolik samozřejmým/ má vybavit?:D a k čemu je to dobrý si to osvojit.

Rodve # VonoNava64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:13:38 4e88b464
Rodve uz som to neraz pisal, kazda teoria ma tu svoju vlastnu, len sposob je vzdy rovnaky. preto je to nadherne vzdy vytvorit teoriu, ktora tu falzifikaciu ma.
Co sa tyka evolucnej teorie je dana tym, ze ak najdeme v prekambriu cicavca, evocna teoria v takejto podobe pada. Preto ma mrzi, ak niekto evoluciu napada prave tym, cim ju nedokaze falzifikovat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:18:12 59ad5d21
spravne rodve. vacsina ju popiera lebo nechape o com je rec...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:18:52 b2fd962b
kucma mna tiez zaraza to, preco niekto rozhodol o tom ze tucniaky budu v protipole s ladovymi medvedami, aj ked by kludne obaja mohli predsa zit na oboch poloch. Bolo mi to vysvetlene tym, ze z archy kazdy vystupil asi z inej strany a najkratsim smerom sa dostal tam, kam sa dostal.
Ale to sa netyka len fauny,ale aj flory, ved az pricinenim cloveka pestuje plodiny, ktore vza absencie cloveka rastli len na urcitych a izolovanych miestach,aj ked sa im dari zrazu aj nam iestach, na ktorych predtym nerastli.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 13:21:43 59ad5d21
Rafaeli to mas svatou pravdu, ze by clovek musel zit nekolik zivotu, aby byl schopen vsem vednim oborum porozumet a naucit se .

Toto ale tudiz vytvari take obrovsky prostor k manipulacim .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:22:54 53d0513c
ano vytvara, ale sam musis uznat, ze sa nebrania falzifikacie.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:25:29 59ad5d21
V pripade biodiverzity, je teda kamen urazu vsetkych hypotez o navstevach z vesmiru, o navstevovani medzi kontinentami, alebo o spolocnom poznani, lebo prave tu absentuje aj ta verifikacia v pripade spolocnych druhov na kontinetnoch, ktore su oddelene.
Nedokazem si predstavit, preco to dlhe tisicrocia islo, ze sa navstevovali, odovzdavali si vedomosti a zabudli doniest maleho kralicka, ci roztomileho vacnatca, alebo paradajku.
A zrazu akonahle Kolumbus objavil(ci znovuobjavil) Ameriku, zrazu tu mame zemiaky, kukuricu, Americania banany atd...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:31:49 59ad5d21
ne to nebrani, falzifikace je u vedecke teorie samozdrejmou moznosti .
ovsem, vzhledem k tomu o cem se bavime, je veda pro obycejneho "laika", jenz oborum nerozumi, a tudiz neni schopen spravne rozlisovat, hotovou pasti ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:33:04 53d0513c
Preto sa treba zamerat na to, ako by vyzerala vedecka teoria v podani takychto propagatorov. Ano, islo by to ,ale prvky falzifikacie by ich zmietli zo stola ihned.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:33:15 59ad5d21
lojzo suhlasim, ale porad ,ako to vyriesit? Ved ak poznas reprezentativnu vzorku akejkolvek skupiny, statu, ci ludstva, oni to neriesia, im staci v telke nejaka telenovela, nejaka rreality sou, a obchody plne hovadin.
Toto skutocne trapi mizive promile ludi, a preto to aj tak dopadne.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:35:51 59ad5d21
To je pořád málo na to aby někdo kdo se s tím dosud osobně neseznámil...měl umět falzifikovat a co tím pojmem se vlastně myslí:D To by chtělo skutečně kurz hlubší a hlavně založený na praxi a procvičení (pod vedením zkušenějších). Ale i tak - je třeba nenutit ten nástroj, že ho (když ho to pomůžete naučit) pak MUSÍ používat každý vždy a na všechno...Neudělat z toho opět modlu...A toto už ponechat na svobodné vůli každého jednotlivce.

Rodve # VonoNava64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 13:39:03 4e88b464
rodve.
slobdna vula kazdeho je super vec.
ale ked sa mi niekto napriklad snazi nahovorit, ze medzi nami pobehuje neviditelny spiderman, nedovolim mu to.
aj to je slobona vula.
ak chce zit po boku neviditelneho spidermana, nach s tym nechodi na verejnost.

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 13:42:57 b2fd962b
kucma to neni pravda ze priroda dinosaury nepotrebuje, vse v prirode je spolu nejakym zpusobem zprovazano ...

napr. kdyz vymizi nejaky druh zivocicha, mohou pak vymizet i nektere rostliny ktere na tomto druhu byly zavisle co se tyce jejich rozmnozovani a sireni(ci treba jinych faktoru), jelikoz mohli napr. tvorit jeho vyhradni zdroj potravy... apod.

nebo se napriklad naskytne prostor k rozmnozeni ci vyvinu jinych tvoru, kteri do te doby nemeli tolik prostoru ... apod .

tz. priroda je nepotrebuje v tom smyslu ze by bez nich neprezila, ale zaroven to neznamena, ze takovato zmena ekosystem nijakym zpusobem kratkodobe ci dlouhodobe nenarusi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:50:08 53d0513c
lojza, mozno jazykovy problem...
myslel som to skor v tom duchu, ze tu nie su a predsa funguje.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:53:24 b2fd962b
Každá strana má dvě mince - jak se říká,)

kucma: Tak "on si to třeba tak chce myslet", nejde o vyjádření hmotné věci, ale o vyjádření představy z mysli (Kolikrát i "metafory" nebo přirovnání a podobně. Netřeba se hned čílit.), rozhodně však nefunguje, když se někomu nutí jen to "jediné správné" pojetí...(A takové nebo onaké...Však známe.)..Sami to nemáte rádi, tak to buď nepoužívejte taky a/nebo se pak nedivte. I svět fantazie má svou cenu a to nemalou, dokonce rozhodující na vývoj i dalšího následného intelektu.

A co chci jen dodat na závěr: NEVYSMÍVEJTE SE NĚKOMU ZA JEHO MOMENTÁLNÍ NÁHLED NA VĚC (Nebo jste radši, když se nezajímá nikdo o nic a drží pusinku na zámek jen aby náhodou si nemyslel nebo neřek, nenapsal něco "špatně" a neztrapnili jste ho?).
Ať se daří.

Rodve # VonoNava64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-13 13:58:14 4e88b464
alebo su? ja uz vazne neviem :))) mozno tie ruzove sa obcas najdu...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 13:58:44 b2fd962b
"Každá strana má dvě mince - jak se říká,)"
keby sa to tykalo len teho jeho nahladu na vec mi to je jedno, ale ked sa snazi svoj nahlad preznetovat dalej a vytvarat nahlady dalsim, to mi dost vadi...
pomocka: satanista, marxista, leninista,...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:02:37 b2fd962b
Rafaeli je to skutecne tak, ale divis se ? Ne kazdy ma "odprirody" takove rozumove schopnosti a zaroven i intuici, aby poznal ze je neco "spatne" a zacal se sam zajimat a nad vecmi premyslet .

Nehlede na to jak je dnesni clovek ze vsech stran obklopen samymi ILUZEMI, dezintepretacemi, manipulacemi, podvody, ruznymi konspiracnimi teoriemi, politikou, show-byznysem, atd. atd. atd. ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:13:26 53d0513c
a je to ucelove Rafaeli

lidi totiz delaji jen to, za co jsou placeni .

a placeni jsou jen za to, co se hodi tem u moci .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:15:00 53d0513c
kdyby se chtelo, vse by se klidne mohlo zacit ubirat spravnejsimi smery .

to ze to tak neni, znamena jedine jedno . a sice ze to pro nekoho neni zadouci ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:16:44 53d0513c
"To je pořád málo na to aby někdo kdo se s tím dosud osobně neseznámil...měl umět falzifikovat a co tím pojmem se vlastně myslí:D To by chtělo skutečně kurz hlubší a hlavně založený na praxi a procvičení (pod vedením zkušenějších). Ale i tak - je třeba nenutit ten nástroj, že ho (když ho to pomůžete naučit) pak MUSÍ používat každý vždy a na všechno...Neudělat z toho opět modlu...A toto už ponechat na svobodné vůli každého jednotlivce."

Ano, toto by skutecne bylo vhodne .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:25:55 53d0513c
Nee kucmo, pochopil jsem te, vsak jsem to aj v prispevku vysvetlil ...

dinosauri nejsou treba v tom smyslu, ze by priroda bez nich neprezila - ale zaroven to neznamena ze jejich uhyn, chod ekosystemu nijak zvlast nenarusi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:29:52 53d0513c
"NEVYSMÍVEJTE SE NĚKOMU ZA JEHO MOMENTÁLNÍ NÁHLED NA VĚC (Nebo jste radši, když se nezajímá nikdo o nic a drží pusinku na zámek jen aby náhodou si nemyslel nebo neřek, nenapsal něco "špatně" a neztrapnili jste ho?)."

Krasne receno, Rodve :)

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-13 14:36:42 53d0513c
Nízko hodnotený príspevok


MJ # RypeDami91
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-12-13 16:14:45 c35b0bc4
Krovak Citace:"No a teraz k tej rakovine trochu pozitívne. Sám (zatiaľ) vo voľnom čase robím čínsku medicínu a ak by prišiel niekto s rakovinou bude jedna z prvých vecí rapídna zmena stravy a veľmi pravdepodobne rady o psychohygiene. Ale presviedčať pacienta o tom, že západná medicína je zlá a nech sa na ňu vykašle a že zmena stravy ho vylieči. No. Taký šialenec isto nie som."
Ale to to samé co jsem psal já. O přesvědčování jsem nepsal vůbec nic. Pokud bys to totiž udělal,mohl bys být zažalovaný v případě neúspěchu. Na této věci je nejkurióznější to, že denně umírají lidé na tuto chorobu a ačkoli byli léčeni jedy, nikdo je nezažaluje. Pokud splnili oficiální (ehm) "léčebné metody". Že tyto jedy otráví celé tělo nikoho netankuje, protože je vyvinuli odborníci (na zničení veškeré mikroflóry v těle,včetně užitečné) s lékařským diplomem. Vím že doporučovat totální změnu stravy, nebo kontrolovanou hladovku nelze. Lze pouze poskytnout informace o těchto možnostech.zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-14 18:15:19 55478017
Rodve

Napsal jsi hezký příklad jak to funguje,mám na mysli tohle:"Mám jeden příběh - je autentický... Jednoho mého spolehlivého známého při postupu (v)zdělávacím systémem - už na opravdu velmi vysokých stupních "specializace"...při každém postupu "výš" štvala jedna věc: "Tak lidi", a teď můžete zapomenout (skoro) všechno, co jste se naučili předtím..."Mám také hezkou příhodu která se mi stala u mého obvoďáka. Postěžoval jsem si mu, že mi ve spánku vypadává paže z ramenního kloubu. Pan doktor se zamyslel a vyslovil latinský název nemoci, který jsem okamžitě zapoměl. V ten moment jsem si vzpoměl na jeden z Murphyho zákonů: "To že váš lékař umí pojmenovat vaši nemoc, ještě neznamená že ji umí léčit." Tak jsem se ho bezelstně zeptal, zda se s tou nemocí dá něco dělat. Pan doktor řekl: "Přivazovat ruku k trupu." Po této odpovědi jsem raději z ordinace vycouval.
Po čase jsem sebepozorováním zjistil, že ruka mi vypadne vždy když mám ucpaný nos. Stačilo na noc pečlivě vyčistit nos a byl jsem z té hrozné nemoci vyléčen!


Po čase jsem zjistil že ucpaný nos způsobuje rovněž stažení šíjových a páteřních svalů v oblasti lopatek a následné bolesti vyjmenovaných oblastí včetně bolestí hlavy. A hodně dalších,např.poruchy jaterních funkcí. Poté mi došlo,že nedostatek kyslíku řeší naše tělo tak,že jím přednostně zásobuje srdce,mozek a pak teprve všechny ostatní orgány a svaly. Napřed vypovídají funkci svaly,pak vnitřní orgány jako jsou játra,ledviny,slinivka,pak mozek (mdloby) a nakonec srdce.Tento příklad jasně dokumentuje přístup takzvané moderní medicíny k nemocem. Vypadává ruka? Banalita! Protože neohrožuje život,stačí ji přivázat. Že by mohla mít souvislost s dýcháním, to nám lékařská věda buď nechce říct,nebo to neví. Pokud to neví,tak jedině z důvodu že se na této "nemoci" nedá tak dobře vydělávat jak na rakovině. Za jedno jí trpí daleko míň lidí než rakovinou, za další z ní nemá nikdo strach,protože se na ni neumírá.


Největším paradoxem je, že naše medicína s mnohaletou tradicí a lékaři nebyli doposud tuto nemoc úspěšně vyléčit. Naopak na způsob léčby přišel nevzdělanec jen díky troše pozorovacího talentu a selského rozumu. Je nabíledni, že tato informace zcela zapadne v množství vědeckých studií dostupných v knihovnách a na internetu. Jedince kteří tuto nemoc dostanou budou si muset vystačit s provazem.


Nabízí se otázka,zda by si ten provaz nezasloužili jiní...

zero # MotoLile18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-14 19:30:39 55478017
zero: aspoň je vidno ako rozmýšľaš: "Pokud bys to totiž udělal,mohl bys být zažalovaný v případě neúspěchu." Možem sa ti zvysoka vys.ať na to či ma môže niekto zažalovať, podstatná je etická stránka veci. Pokiaľ nie som jasnovidný alebo niečo také (čo nie som), tak neviem s istotou povedať "toto zaberie" (teraz mám na mysli zmenu stravy napr.). A už vôbec nemám istotu, že pacient to urobí presne tak ako má, niečo nepokazí sám, atd. Dokonca vôbec neviem, či tá choroba je liečiteľná (a teda jej príčina nie je napríklad trochu "vyššie" a ja s tým nič nespravím ani keď sa pokrájam). A hlavne hovoriť, že alopatická liečba nefunguje je naozaj komické.


A ako píšeš s rukou - je pekné, že si sa dostal o krok ďalej ako tvoj obvoďák. Otázka ale je, ak si pred spaním pár dní nevyčistíš nos vypadne ten kĺb zasa? Ak nie, znamená to jediné - pokorne sa môžeš pokloniť pred úžasnou schopnosťou regenerácie svojho tela. A ak má kĺb stále tendenciu vypadávať, tak si neodstránil príčinu a sme presne tam ako sme boli: namiesto špagátu voda, O krok ďalej, stále však ďaleko od cieľa.


A tak by som to zhrnul v dvoch heslách:
Medicus curat, natura sanat.
Pokoru!

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 01:01:12 3ec5d1ae
samozdrejme ze alopaticka medicina take funguje, a zahrnuje v sobe spousty velmi uzitecneho .

avsak je zneuzivana

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 01:15:25 53d0513c
jinac lidsky mozek je vskutku velmi rozvinuty a mocny nastroj, jenz dokaze v pripade dostatecneho uvedomeni cloveka, telo sam lecit), aneb spise, clovek tak dokaze lecit sve telo sam

clovek je schopen vyvinout u sebe znacnou schopnost regenerace, ci ji spustit, take ji muze mit jiz zdedenou po predcich .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 01:20:27 53d0513c
strava je take dulezita, jelikoz vhodne zvolena strava dodava telu dulezite latky pro obnovu

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 01:21:45 53d0513c
co je za to zaruceny zabijak - stres ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 01:22:34 53d0513c
Krovak

Nesnaž se se mnou manipulovat. Jen jsem nabídl právní pohled na věc, o etickém jsem nepsal vůbec nic. Alopatická medicína je super pokud se třeba rozsekáš v autě. V tomto oboru dokáže neskutečné věci. Zato totálně mimo je v léčení chronických nemocí. Znáš snad někoho kdo byl vyléčen z cukrovky? Tyto nemoci totiž mají souvislost s toxicitou organismu. Medicína je v těchto případech schopna udržovat nemocného při životě,ale ne ho vyléčit. Naopak stálým dodáváním dalších svinstev formou"léků" do těla, pacient získává další nemoci. Je to jak hasit požár kýblem benzínu. Tak, a teď se můžeš rozepsat o etice alopatické medicíny. Jen do toho!

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-15 06:05:29 55478017
Krovak S tou rukou,ale i stavem okolních svalů a páteře to mám opravdu odzkoušené,jinak bych to nepsal. Ruka je naprosto v pořádku,jen nesmím být líný si vyčistit nos.
zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 06:10:18 55478017
Krovak
lojzazpribrami

Diskutujeme sice úplně mimo téma článku,protože jsem mimoděk zmínil lži i v jiných oblastech. Je to tak jak píše lojza,lidské tělo je schopné se samo léčit. Bohužel úroveň myšlení mnoha jedinců k léčbě přistupuje stylem:"jsem nemocný,tak teď doktore ukaž co umíš". Pokud k nemoci většina lidí přistupuje takto,není divu že se našla skupina lidí kteří pro peníze jsou ochotni hrát divadlo že léčí. Lidé o kterých teď píšu nejsou ochotni změnit svůj životní styl a dál se honí a stravují nezdravě a nevhodně. Klidně ortopedovi tvrdí že cvičí předepsané cviky i když to zkusili jen na rehabilitaci pod dohledem sester a pak se na to vykašlali. Když jím pak vyhřezne ploténka,nezbývá jim nic jiného než si od lékaře vyptat analgetika. Analgetika bohužel neléčí nic,naopak poškozují játra. V důsledku dysfunkce jater se v těle hromadí metabolický odpad,který způsobuje tenze svalů páteřního korzetu,ten ochabuje a není schopen udržet obratle a ploténky na původním místě. Je to začarovaný kruh který vede na krchov.

Zpět k tématu článku. V článku je předložena pouze výseč z obrovského množství nálezů a indicií z historických textů (např.zmínky o kosmických lodích a atomových zbraních ve starověké Indii),které do školské historie nezapadají. Je čas odložit růžové brýle a uvědomit si že je nám účelově lháno v mnoha oborech,jen kvůli zisku a udržení moci.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-15 08:06:08 55478017
Zero: "Tyto nemoci totiž mají souvislost s toxicitou organismu." a toto si prečítal niekde na internete a isto máš kopec pacientov, ktorých si vyliečil nejako detoxikačnou kúrou, však?


"jen nesmím být líný si vyčistit nos" takže si neodstránil príčinu iba namiesto priväzovania si čistíš nos. Uznávam, aj to je forma úspechu.

Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-15 09:42:06 3ec5d1ae
Zero: a nemanipulujem. Áno, ponúkol si "právny pohľad na vec", pretože si zjavne myslíš, že je dôležitejší. Bohužiaľ ono je to presne naopak. Tá právna stránka veci je iba NÁSLEDKOM etickej, preto zasa: bavme sa o príčinách.
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 09:48:38 3ec5d1ae
zero, ano mas nieco pravdu, su tu indicie na cokolvek, ale jedno mi teda vysvetli, dokazes vytvorit z toho vsetkeho nieco, co sa neda falzifikovat?
Zober si len taku geneticku manipulaciu, ci navstevu mimozemstanov, ci cyklicke vzniky a zaniky civilizacii, alebo paralelny svet. Dokazes jednoznacne urcit, co je realnejsie ako to, co prezentuje momentalne veda?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 09:59:01 59ad5d21
Krovaku, zapoměl jsem na to že tobě z nosu nikdy neteče. To jen já jsem tak nedokonalý! Nejsi bůh? Že bych se k tobě modlil.

Nikoho nemůžu léčit,protože změna myšlení a životosprávy je výhradně v kompetenci nemocného. Nedovedu si představit že bych například stál na stráži u jeho ledničky. Je to jeho věc jestli zůstane blbý,nemocný a chudý, protože všechny prachy vydá za chemické dryjáky, anebo to zvládne sám za pomoci učitele.


To je snad moje věc že jsem napsal o právním pohledu na věc. Ale asi jsem u toho zapoměl na Tvůj božský původ.
Ó odpusť Bože Krovaku,že jsem nenapsal co sis přál ty!zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 14:21:59 55478017
Rafael

Na stopro to nejde. Dvacet let jsem vnímal informace které mi byly předkládány oficiální vědou závislou na grantech a dalších dvacet nezávislými vědci kteří hledají pravdu. Jediné co jsem mohl,tak poskládat jakési puzzle u kterého mi jednotlivé dílky podezřele často do sebe nezapadají - to se týká oficiální vědy. Co se týká nezávislých vědců,jejich puzzle víc sedí. V podstatě jde o to,že druhá varinta je uvěřitelnější,protože ta první je mnohdy přitažená za vlasy. Je o sbírání informací a schopnosti pochopit souvislosti. Takže jestli jsi čekal odpověď "ano tak to je",tak já říkám pouze že "tato varianta je pravděpodobnější".

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-15 14:34:53 55478017
zero, ved o to ide.
Na sto pro to nejde, preto nemozes obvinovat nikoho z tendencnocti, ci manipulacie. Ja viem, ze mnohokrat si nove poznatky vedci ani nepozru, lebo by museli prinat, ze to nevedia vysvetlit. Ale nemozme to pausalizovat.
Predstav si ale, ze by teda nacrtli inu hypotezu, obvinoval by si ich púresne tak isto, navyse opravnene.
Nemozu predsa prist s tym, ze v zapiskoch starych kultur sa naslo podozrivo vela zhody o tom, ze nas napr. navstevuju bohovia(alebo mimozemstania), ked to nevies verftikovat. Podla megalitov? Ci podla toho, ako rozne kultury pouzivali rovake meracie jednotky, ci sa pozerali na tu istu cast oblohy?
Vies sam dobre, ako upravuju na zaklade dalsich objavov svoje poznatky. Ved uz posunuli hranicu osidlenia Ameriky o peknych par tisic rokov dozadu.
Ale vzdy tomu predchadzal aj seriozny vyskum, Zillmer a spol. ho nerobia, lovia senzacie, povacsinou vymyslene a zarabaju na predaji knih.
Ak totiz prides s niecim, musis to vediet dolozit a zaroven aj s kopou veci na to nadvazujucich. Ked to nejde, musis stale cakat na to, co doterajsiu teoriu zdiskredituje natolko, ze bude neudrzatelna a to sa este nestalo.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 14:43:08 59ad5d21
Rafael

Ty jsi přečetl všechny Zillmerovy knihy včetně odkazů na vědecké studie?


Když zdiskredituješ dosavadní teorii nic to neznamená. Tvoji teorii totiž nikdo neotiskne v příslušné vědecké publikaci, v podstatě časopisu pro specialisty ve svém oboru. Nikdo z oboru ani laické veřejnosti se o tobě nedozví. Jako bys neexistoval. A tak se omílá pořád ta stará.

Mnozí příslušníci vědeckého stavu jsou tak ješitní a pyšní na své tituly,že nepřiznají chybu ani když je "nachytáš na hruškách". Mně se jednou podařilo usvědčit Jiřího Heřta ze lži,nebo přinejmenším neznalosti. Posuď sám.


Psal do jednoho časopisu že aura neexistuje,protože lidské tělo vyzařuje pouze teplo. Připomenul jsem mu,že jako vystudovaný lékař určitě ví že lidské tělo je ovládáno pomocí bioelektřiny. Z toho vyplývá že lidské tělo je mj. vodič. A pokud vodičem protéká elektrický proud,nutně se kolem něj musí vytvářet elektromagnetické pole. A to že moderní medicína toto magnetické pole nedokáže změřit,anebo nechce uznat Kirlianovu fotografii,je jen důkazem její neschopnosti,anebo schválného diletantství.
Také jsem mu připoměl že pokud je tělo vodičem,cizí elektromagnetické záření (TV,radio,mikrovlné záření z mobilní sítě) nutně se musí v těle indukovat rušivé proudy, které buňky a orgány dezinformují a tím pádem nemohou správně fungovat.


Utřel jsem ho znalostmi ze základní školy a nezmohl se na relevantní odpověď a to je,ehm, rytíř českého lékařského stavu Podívej se kolik má titulů. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%
AD_He%C5%99t
zero # MotoLile18
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-15 17:20:17 55478017
Zero: došli ti už argumenty, tak si prešiel na osobné útoky? Nemôžeš ROZDÝCHAŤ, že ťa niekto nechváli?
Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-15 22:39:05 c35b05b8
Krovak Na jaké osobní útoky? Mohl bys je specifikovat?
zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-15 23:32:42 55478017
zero, cital som vsetky Zillmerove knihy, ktore u nas vysli, ver mi, staci si ich precitat (a my co sme vyrastli aj na Dannikenovi), vieme o com pise a akym stylom pise.


Mozno mas nejake zaklady nejakeho vedneho obru, ktore mozes zdiskreditovat, ale zatial som sa od teba (ci Zillmera), nedozvedel nic, co by mohlo falzifikovat evoluciu.

A mas pravdu, ze mnohokrat v odbornom casopise nevyjde clanok. Ani nemoze, su na to pravidla, preto vychadzaju v takomto type ako kniha a ako velmi vynosna kniha.
Nrtvrdim, ze niekedy nevyjde v odbornom casopise clanok, ktory tam ma patrit,ale cas ukaze,ci sa tam dostane, napriek nesuhlasu 3 nezavislych odbornikov, venujucich sa danej teme.
Ale ver mi, Zillmerove rozpravky dokaze rozprasit aj lepsie vzdelany stredoskolak.
Zillmer to velmi dobre vie, preto nikdy ani sa len nesnazil svoje taraniny vydat v odbornom casopise.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-16 08:48:11 59ad5d21
rafael-nejde o evolucnu teoriu.Podla mna evolucia nevylucuje existenciu vyspelych civilizacii pred tou nasou.A viacero indicii hovori,ze bola minimalne jedna vysoko vyvinuta civilizacia,nasledne znicena nejakou katastrofou,alebo vojnou a ludstvo zacinalo odznova.O tom hovoria tieto nalezy a to vobec nefalzifikuje ani evolucnu,ani kreacionisticku teoriu.Preco pred podobnymi artefaktami akademicka obec zatvara oci,je na diskusiu.Otazka je,ci chceme diskutovat a tym sa obohacovat,alebo si dokazovat,koho nazor je "ten jediny spravny".

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-16 11:44:33 6dec7950
Zero napr: "To jen já jsem tak nedokonalý! Nejsi bůh? Že bych se k tobě modlil."


VIeš kamaráde, ja to s Tebou myslím dobre. Píšeš tu "všeobecné" pravdy, "pravdivé" zovšeobecnenia a neuvedomuješ si, že je to ako presdtúpiť pred deviatakov na zš a začať machrovať že vieš sčítať čísla do dvadsať. Môžeš sa tváriť ako múdro chceš, väčšina z toho, čo si tu napísal sú z 90% prázdne teórie.


Napríklad to rameno - keď si už tak skvele vyriešil, že si kvôli nemu čistíš nos. Napadlo ťa riešiť prečo si musíš čistiť nos? A prečo vypadáva práve rameno? A čo by sa s tým dalo spraviť dalej? Preto do toho stále rýpem.

Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-16 12:42:28 c3928a4c
julo uplne s tebou suhlasim.
Az na ten kreacionizmus.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 12:48:17 59ad5d21
Krovak

Nejenže si čas od času musím vyčistit nos,třeba když dostanu rýmu. Ale také jím a vyměšuju. Ale to ty jako dokonalý asi nepochopíš,protože takovými potřebami netrpíš..


zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-16 17:22:48 55478017
Rafael

Já jsem je četl také a to velice pozorně. Některé části i natřikrát,abych byl schopen si poskládat souvislosti. Že by všechny ty odkazy na vědecké studie byly falešné?

Proč ho někdo ještě nezažaloval pro podvod?

Ale máš možnost ty jeho táraniny vyvrátit,prosím. Rád si tvoje názory přečtu.

zero # MotoLile18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-17 05:39:47 55478017
zero, je to kniha, nie odborny clanok, fikciu nikto vyvracat z odbornikov nebude, to by nic ine cely zivot nerobili.
Ale kedze si tie knihy cital a zoparkrat, musim zaroven aj tebe zdoraznit, ze ak veris, co je tam napisane, je dost padny dovod verit, ze patris k tym citatelom, ktory nemaju ktovieake vedomosti o danej teme a nechali sa zamerne oklamat.


Ale vypichnem namatkoi nieco, co mi utkvelo v pamati, nakolko tie knihy doma nemam.

Nuz napr. v knihe Darwinov omyl, je cela linia postavena na prvotnom podvode na citateloch, ze sa asi na 150 miestach zmienuje o tom, ako je evolucna teoria brana a povazovana za linearnu a bez skokovitych zmien, neustale opakujuc uniformizmus Lyella a Darwina. Pritom odokonca sam Lyell pripusta porusenie uniformizmu prave vo vyvine homo sapiens.


Ale k veci, cela linia je zalozena na lzi, ze evolucni vedci sa postavili len za tezu Lyella a jeho uniformizmu, pritom to tak vobec nie je.
Su dva nazorove prudy, jedni sa radia k punktualizmu, ini ku gradualizmu.
Ale ani jedno nediskvalifikuje samotnu evolucnu teoriu, skor Zillmera.


Dalsia vec je napr. biodiverzita, ci absencia poznania(ci zamerneho zamlcovania faktu) ,ze Zem bola pred par stovkami milionov rokov jeden celok. Ze mnohe kontinenty boli uplne inde ako su teraz.
Preto s bezocivym klamanim spomina dinosaury podobne na mnohych, teraz uz oddelenych uzemiach od seba. Preto Antarktide bezocivo prisudzuje teplejsie pasmo v klamstve, ze na poloch bolo teplo atd....


Tych klamstiev je tam neurekom,ale to by si mal vediet, ked si tie knihy niekolkokrat cital.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-17 09:01:25 59ad5d21
Rafael "absencia poznania(ci zamerneho zamlcovania faktu) ,ze Zem bola pred par stovkami milionov rokov jeden celok"Ale to snad ne,vždyť o tomhle právě píše. Z hlavy nevím jestli to bylo zrovna v Darwinově omylu,ale v knize Energetický blud se o tom zmiňuje na rozsahu celé kapitoly a připojil k tomuto tématu i několik nákresů.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 17:29:40 55478017
Rafael

Vzpoměl jsem si že psal o nálezech suchozemského dinosaura stejného druhu na americkém a africkém kontinentu a položil otázku jak je možné že se vyvinuly úplně stejně. V době kdy tito dinosauři žili, byly totiž tyto kontinety už oddělené mořem. Samozřejmě že zdroje o těchto nálezech byly uvedeny v odkazech. Nepopletl sis to?

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 17:41:39 55478017
Rafael Preto Antarktide bezocivo prisudzuje teplejsie pasmo v klamstve, ze na poloch bolo teplo atd....

Bylo to tam uvedeno jinak. Bylo teplo na celé Zemi,protože byl vyšší atm.tlak,ve vyšších vrstvách atmosféry bylo daleko víc vody která se chovala jako dominantní skleníkový plyn. Proto bylo teplo i poblíž pólů. Tyto teploty dokazuje mj.odkazy na nálezy korálú v Severním moři.Koráli tuším že přežijí teplotu která nesmí klesnout pod 20°C. V té době bylo v Evropě tropické podnebí,co dokazují nálezy fosilií hrochů,mamutů,slonů a šavlozubých tygrů.


Nevím co jsi měl na mysli s Antarktidou,ale protože z jiného zdroje vím že tam byly nalezeny ložiska uhlí,zima tam asi také nebyla.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-17 23:43:41 55478017
zero, mas v tom chaos dinosauri zili v dobe, kedy Zem bola v jednom celku, Zillmer to zamerne zamlcuje, inak by potom aj tucniaky a Ladove medvede mohli zit na oboch poloch, opak je pravda, co hovori o tom, ze sa vyvinuli az po rozdeleni Zene.
Pangea bola este asi 55 mil. rokov a to uz dinosauri pobehovali po Zemi.
Zero Antarktida bola severnejsie, kedze tvorila Pangeu, takze preco by malo byt neuveritelne, ze sa tam vytvorilo uhlie?


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 09:51:50 59ad5d21


Vzpoměl jsem si že psal o nálezech suchozemského dinosaura stejného druhu na americkém a africkém kontinentu a položil otázku jak je možné že se vyvinuly úplně stejně. V době kdy tito dinosauři žili, byly totiž tyto kontinety už oddělené mořem. Samozřejmě že zdroje o těchto nálezech byly uvedeny v odkazech. Nepopletl sis to?


zero vidis ake klamsta prostrednictvom Zillmera pises?
Trraz mi napr. napadlo s akou odusevnenostou pise o banane stvorenom nejakym Tvorcom, ako banan obsahuje vsetky ziviny ,ktore stacia cloveku na prezitie. Samozrejme zamlcal jeden fakt, ktory jeho taranie falzifikuje, do 16. st. Americania nevedeli nic o banane.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 09:57:59 59ad5d21
tiez by ma zaujimal tvoj nazor na falosne obvinovanie evolucnych vedcov, ze lipnu k uniformizmu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 10:10:17 59ad5d21
Rafael Jaké klamstva? To že se našly ty fosilie tam i tam? To je lež?

Jak s tím proboha souvisí banán?

zero # MotoLile18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 10:26:11 554753bb
nuz tak mi vysvetli, preco to falzifikuje evoluciu, ak dinosauri rovnakeho druhu najdeme na rozdelenych kontinentoch? Preco ak povedal a, nepovedal aj b?
Preco povazuje za dokaz zmeneneho podnebia na poloch najdene fosilie,ci uhlie? Preco zamlcal fakt, ze nielen Antarktida,ale aj napr. India, ci madagaskar boli uplne niekde inde? Preco spomina uniformizmus Lyella a Darwina, ak to nie je pravda a nezaklada sa na tom evolucia?

Ja ti to poviem takto, kazdy kto vie o evoluciu malo, ci vobec nic, kazdy si bude pripadat oficialnou vedou klamany, lebo mu to postdannikenovec Zillmer takto naserviroval.
Preto v zivote nebude publikovat v odbornom casopise, ani sa o to nepokusi, lebo vie, ze by ho hned usvedcili z manipulovania.


Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 10:33:13 59ad5d21
Rafael A jsme doma! Vždyť ty neumíš vůbec pochopit psaný text! To proto mi připadá diskuze s tebou jak s Hotentotem!

Na tuto tvoji otázku:

"absencia poznania(ci zamerneho zamlcovania faktu) ,ze Zem bola pred par stovkami milionov rokov jeden celok"

jsem ti odpověděl:
Ale to snad ne,vždyť o tomhle právě píše. Z hlavy nevím jestli to bylo zrovna v Darwinově omylu,ale v knize Energetický blud se o tom zmiňuje na rozsahu celé kapitoly a připojil k tomuto tématu i několik nákresů.

a ty jsi mi teď napsal:
Preco zamlcal fakt, ze nielen Antarktida,ale aj napr. India, ci madagaskar boli uplne niekde inde?

Nemá smysl ti zde něco vysvětlovat. Doporučuju zopakovat základní školu. A přečíst si tento článek:http://w
ww.dolezite.sk/Proc-si-hlupaci-mysli-ze-jsou-nejch
ytrejsi-RqAE73.htmlzero # MotoLile18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-18 12:07:32 554753bb
zero, chcel som viest s tebou debatu na urovni, ale vidim, ze si pysny na to, co nevies.
Ja som ti pisal, co napisal v poslednej knihe, ktoru som od neho cital asi pred pol rokom, tam nic o Pangei nepisal, preto pisem, ze zavadza, ak pise o tom, ze dinosauri jedneho druhu na opacnom kontinente su dokazom stvorenia.

Hotentota si nechaj, preto este raz, pytam sa, kde evolucia tvrdi, ze jej zakladnym kamenom je uniformizmus? A v neposlednom rade, preco teda tucniaky a ladove medvede su na opacnych poloch?
Apropos ten clanok pasuje viac na teba, lebo vzdelanim v evolucnej biologii si dal na sarlatanov a este ich aj obhajujes.

Ak je pre teba Zillmer ten, co ta uci popierat evoluciu, uprimne ta lutujem a myslim si, ze to vystihuje vysku tvojho intelektu.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-18 15:10:50 59ad5d21
Rafael :
molekulárna genetika nevie vysvetliť, ako sa dala RNA, DNA a bielkoviny, dokopy, nechápe mechanizmy bunky, mutácie v prírode, vrátane radiácie, adaptability, času, iných mutagénov nikdy nedokázali možnosti vzniku napríklad peria zo šupín u organizmov, pretože na to nestačia prírodné formy mutácie je nutné genetické inžinierstvo, a to v prírode nie je preukázané pre biologické medzidruhové bariéry, ktoré bránia rozmnožovaniu...Toto ti nevysvetlí ani punktualistická a syntetická evolúcia na úrovni molekulárnej genetiky, ktorá prebieha v prírode..
Až vedci dokážu, že príroda zvláda genetické inžinierstvo a tieto hybridy z toho sú schopné dlhodobej reprodukcie, tak konečne bude dobrý dokaz pre evolúciu. A preto nie je makroevolúcia dokázaná na genetickej úrovni v prírode..A preto je problém vedecky dokázať, že teória evolúcie o vzniku druhov je vedeckým faktom..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-18 15:52:20 b2293103
a mam na teba otazku, ak to pise v jednej knihe, no v druhej to tendencne zamlci, nakolko sa mu to hodi do linie, ktoru si vytvoril ,ma toto nejaku vypovednu hodnmotu?
Ved prave zamlcanim tohto podstatneho faktu sa tiahne cely pribeh tej knihy....
Nenapisal, ze v inej knihe pisal presny opak. Ked nevidis tento rozpor, nema zmysel ani tebe nieco vysvetlovat.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 15:54:00 59ad5d21
michal a precital si si niekedy odo mna, ze som vedecku teoriu nazval faktom?
Ale musim ta poopravit, neschopnost vysvetlit, ako k tomu doslo, nefalzifikuje tuto teoriu. Preto je uplne jedno, ci na to prideme, alebo dokazeme vysvetlit. Ved ani BB nevieme vytvorit a bezpochyby bol....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 15:58:19 59ad5d21
Rafael :
nie, nenazval si to faktom a preto sa s tebou dá o evolúcií diskutovať vecne, lebo uznávaš reálne názory k tejto téme a na rozdiel od iných vieš, o čom píšeš.To, že to nefalzifikuje teóriu viem, ale je to jeden z problémov, prečo sa to neposúva k vedeckému dokazu..Čo sa týka BB nejde o to, či to vieme vytvoriť, ale dá sa dokázať vzdiaľovanie galaxií, čo predpokladá začiatok vzniku vesmíru , teda BB..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:07:44 b2293103
no vidis a stale ani to sa neda povazovat za fakt.
Ja len chcem, aby to kazdy pochopil, ze sirenie akejkolvek teorie nie je dogma, a obvinovat vedcov z toho tiez netreba.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:10:22 59ad5d21
Rafael :
Akú definíciu druhu ty uznávaš ?

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:10:46 b2293103
michal a chce to trochu v klude a bez emocii uvazovat.
Ked Darwin prisiel s touto myslienkou, nepoznal ani teoriu o Pangei. Napriek tomu si dokazal predstavit vyvoj podla toho, na akom uzemi ten ktory zivocich je, ako prebieha izolacia, ci selekcia.

Teraz si zober dinosaury. Su prekazatelne rovnake druhy na uzemiach, ktore oddeluju oceany. No a ked si zbezne pozrieme, kedy vznikli, kedy sa Zem rozdelila, preco to sedi? preco to nesedi v pripade vacnatcov, opic, ladovych medvedov, rastlin?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:17:29 59ad5d21
som skor zastancom terminu taxonomia.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:22:47 59ad5d21
Či to sedí s dinosaurami ? No, to by som musel vidieť štúdiu tých artefaktov v tomto článku, kde by 2 nezávislé vedecké inštitúcie potvrdili alebo vyvrátili datovanie..) Sám si ma na to kedysi upozornil...
"Otázkou, či môžu ešte dnes prežívať v afrických či amerických riekach a močiaroch dlhokrký plesiosaury, či dokonca dinosaury, sa Sláma zaoberá vo svojej novej knihe "Hon na vodní příšery". Rozpráva v nej o tajuplných netvoroch, ako si to vypočul od domorodcov na svojich expedíciách po malajskom Borneu, africkej Gambii, venezuelskej a brazílskej Amazónii."
Nemáme všetky informácie ani v dnešnej dobe.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:32:15 b2293103
ale vzdy to krasne sedi, nie?
&nesedelo by to predsa vtedy, ak by sa fauna, ci flora dostala na uzemie, ktore je oddelene, a tym poprela vyvoj. Ved aj tie banany sa dostali do Ameriky az s jej znovuobjavenim. Tak to bolo asa v pripade plodin, dovezenych z Ameriky. Coi ne ako evolucia to potvrdzuje?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:43:14 59ad5d21
Zober si takuto vec. Uz si nepamatam nazov tej rastlinky, vyskytujucej sa v oblasti, kde sa podla vsetkeho nalodili Vikingovia pri svojich plavbach. No a ten isty druh rastlinky nasli na brehu Ameriky, kde sa vylodili. Preco to asi sedi?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-18 16:45:02 59ad5d21
Rafael ¨
Zillmer Pangeu v knize Darwinův omyl zmiňuje:


"V rozporu s posunem kontinentů?
Pokud je ale pravdivý popis zkázy jednoho velkého ostrova v Atlantském oceánu, není to v rozporu s všeobecně uznávanou Wegenerovou teorií? Tato teorie driftu kontinentálních ker předložená počátkem 20. století tvrdí, že v pradávné minulosti byl pouze jeden velký kontinent. Tento prakontinent se posléze rozpadl na několik ker, a ty se v jistém okamžiku a z blíže neurčeného důvodu začaly od sebe vzdalovat. Tato teorie má pravdu v tom, že Jižní Amerika musela bezprostředně sousedit s Afrikou. Lze se o tom přesvědčit jedním pohledem na mapu světa. Kromě toho byly na obou kontinentech nalezeny stejné horninové vrstvy. Oproti Wegenerově představě však do sebe nezapadají šelfy v severním Atlantiku, nýbrž se shodují s okraji Středoatlantského hřbetu ležícího pod hladinou. Mezi Afrikou a Evropou na jedné a Kanadou na druhé straně zeje díra severozápadně od propadlé mexické..."


zero # MotoLile18
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-12-18 18:42:17 55478017
"Až vedci dokážu, že príroda zvláda genetické inžinierstvo a tieto hybridy z toho sú schopné dlhodobej reprodukcie, tak konečne bude dobrý dokaz pre evolúciu."

zas klince do kostola hadzeme? netreba mat az tak privysoke naroky na evolucnu teoriu :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 11:48:55 b2fd9a09
Rafael :
Nemožeš predsa očakávať, že plodiny, ktoré sa pestujú a rastú po svete sa budú nachádzať všade rovnako a keď nie, tak je to dokaz evolúcie...Pretože sa oddelili kontinenty. Mnohé plodiny a zvierata vyšľachtili, domestifikovali už ľudia.V severnej Amerike cválali mustangy, v južnej Inkovia ani kone nepoznali, kým tam nepriši Španieli a Portugalci..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:27:53 b2295a3a
kucma :
Ty máš klince asi v hlave a nie v kostole..) Ty, totiž podĺa tvojej reakcie, si na rozdiel od Rafaela vôbec nepochopil, o čom bol ten príspevok..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:30:50 b2295a3a
michal ale to nebolo slachtenim, ale ekologickou nikou, v tom je velky rozdiel.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:44:03 59ad5d21
som v podstate celkom rad, ze tvoje myslienkove pochody nie celkom chapem, nechcel by som byt za chuja...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:45:32 b2fd9a09
geneticke inzinerstvo...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:49:08 b2fd9a09
Rafael :
Pointa bola v tom, že neprítomnosť určitých zvierat alebo plodín na kontinentoch oddelených moriami nemusí byť okamžite dokaz pre evolúciu, nejde tu len o šľachtenie..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:49:59 b2295a3a
michal a kto vyslachtil ladove medvede, ci pandu?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:50:07 59ad5d21
kucma :
Práve tým, že ich nechápeš, ale chceš reagovať za každú cenu to vyzerá tak, ako by sa sa tým chujom stal...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:52:19 b2295a3a
michal praveze ano, ekologicke niky, endemity, ci absencia urcitych zvierat nahrava prave tomuto jedinemu vysvetlenie. Kedze ale nemas fosiliu vacnatca v Europe, je dost logicke predpokladat, ze vznikol az po odtrhnuti sa kontinentov, kedze nemas bananovniky v Amerike, je to to iste, ako tiez ked nemas zemiaky v Azii.
Podla teba je aky druh ladovy medved a z coho vznikol?
Ci tucniak, alebo jezura?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:52:46 59ad5d21
vyzera, nastastie u teba :) geneticke inzinerstvo...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:58:37 b2fd9a09
daj zdroj tej kreacionistickej srandy, ked si frajer :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:59:15 b2fd9a09
Rafael :
Zvieratá žijúce voľne v prírode nie sú vyšľachtené..) Ale to, že sa ľadové medvede vyskytujú na severe a nie v Antarktíde ešte automaticky neznamená, že je to zásluhou vývoja nových druhov, teda makroevolúciou, to je len špekulácia evolucionistov...to máš podobné ako tvrdenie s latimériou, ešte začiatkom 20 storočia sa tvrdilo, že nemože existovať živá, lebo dávno vymrela a nakoniec ju našli v 1938 ako živú v mori. Proste dogmy.Rovnako sa može prísť na to, že v Antarktíde kedysi žili aj tie medvede...Nie je ešte všetko preskúmané, objavené, potvrdené...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 13:59:56 b2295a3a
ty chapes tomu rafael, latimeria.
aj po tom co si to minule vysvetlil...klince do kostola :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:02:57 b2fd9a09
Rafael :
To sú dogmy evolucionistov, áno, uznávam, že to vyzerá logické, ale nie je to dokázané vedecky. Písal som vyššie v príspevkoch jasne, že makroevolúcia nie je potvrdená ako možná súčasnými poznatkami molekulárnej genetiky a práve preto aj to, čo pokladáš za logické, nie je ešte vedecký dokaz..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:03:30 b2295a3a
michal, nehnevaj sa, ale to som ti uz minule vysvetloval.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:06:20 59ad5d21
potvrdzujem, cirou nahodou som bol pri tom :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:07:08 b2fd9a09
kucma :
Až napísal Rafael, že obojživelníky sa vyvinuli z Rhipidistia je rovnako len teória, predpoklad evolucionistov, žiadny vedecký fakt, ale tento rozdiel nechápeš..A preto je diskusia s tebou naozaj len na jedno..)michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:10:08 b2295a3a
a?
len teoria, nie fakt. chapem. co dalej?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:12:08 b2fd9a09
makroevolucia potvrdena je, len ty uvazujes velmi druhovo, uz vcera som tip isal, ze vyraz taxonomia je daleko lepsi.
Ladove medvede ani tucniaky na protipoloch skutocne nenajdes, nemali sa tam totiz vyvojovo ako dostat.
Preto vacnatce mohli sa objavit v Severnej Amerike, ale v Europe nie. Preco asi? Asi preto, lebo vacnatce vyplnili ekologicku niku v Juznej hemisfere, tam mali najlepsie podmienky na vyvoj.Ty stale vidis makroevoluciu v ramci toho, ze si nevies predstavit zmenu tavy na andulku.
Ale tak to predsa nikto netvrdi.


Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:12:09 59ad5d21
asi 200 000 krat som ti uz okrem inych potvrdil.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:12:41 b2fd9a09
Rafael :
Vysvetli si mi len, že latiméria je slepá vetva vo vývoji a nie je to predchodca obojživelníkov, předkem všech obojživelníků jsou lalokoploutvé ryby ze skupiny Rhipidistia, to je naozaj len teória. Teda, áno, vysvetlil si to po svojom, ale ja to uznávať nemusím, pretože tento názor nie je žiadny vedecký fakt, teda si mi to nepotvrdil. Ale až si s tým spokojný, to je už tvoja vec..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:12:58 b2295a3a
Rafael :
Nie je potvrdená makroevolúcia, toto slovo je normálny termín, ktorý sa používa...Ty totiž nechápeš molekulárnu biológiu a genetiku a preto môžeš tvrdiť takú blbosť, že je makroevolúcia potvrdená je to lož..
Máš v tom značné medzery..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:15:42 b2295a3a
lenze to potvrdila prave ta molekularna biologia, na ktoru sa odvolavas.
Preco ti niekedy sedi a niekedy nie?
Ta ista vedna disciplina aj potvrdzuje ,ze mame spolocneho predka so simpanzom a gorilou. dalej je presna aj v datovani, ze sme sa vyvojovo od goril, ci simpanzov oddelili a kedy.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:18:03 59ad5d21
michal si nervozny?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:19:20 59ad5d21
makroevolucia je potvrdena prave tym, ze podla DNA a´je schopna zistit a zostavit ten vas nenavideny strom zivota. A samozrejme tym aj doklada tu tooju zmenu druhu na iny druh.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:20:36 59ad5d21
Rafael :
musím out, skús si zistiť, či v prírode na základe času, adaptability, selekcie, mutácie, mutagénov dostaneš ten fakt, že organizmus, ktorá má šupiny sa na základe týchto faktorov zmení na organizmus, ktorý má perie...molekulárna genetika jasne vysvetľuje prečo je toto v prírode nemožné. Ja ti to už vysvetľovať nebudem...Kto má ozaj záujem o skutočné fakta, ktoré sú k dispozícií si to naštuduje a zistí aj sám..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:22:16 b2295a3a


Kód, používaný na prenos sekvencie nukleotidov do aminokyselín, je v podstate rovnaký u všetkých organizmov. Okrem toho sú proteíny všetkých organizmov bez výnimky zložené z tých istých 20 aminokyselín. Toto jednotné zloženie a rovnaká funkcia predstavuje mocný argument v prospech spoločného pôvodu aj najrozličnejších organizmov.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:24:19 59ad5d21
michal na tejto definicii je vidiet jedno, ty uvazujes silno o takych talafatkach ako supiny a perie, zato molekularna biologia uvazuje v uplne inom zornom uhle.
Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-19 14:26:12 59ad5d21


V r. 1959 vedci na kambridgeskej univerzite v Anglicku určili trojdimenzionálnu štruktúru dvoch proteínov nachádzajúcich sa v skoro každom mnohobunkovom organizme: hemoglobínu a myoglobínu. Hemoglobín je proteín, ktorý je nosičom kyslíku v krvi. Myoglobím preberá kyslík z hemoglobínu a skladuje ho v tkanivách až do okamihu potreby. Toto boli prvé rozriešené trojdimenzionálne proteínové štruktúry a tie v krátkom čase sprostredkovali ďalšie kľúčové objavy. Myoglobín má jednu reťaz, zloženú zo 153 aminokyselín okolo jadra zo železa a iných atómov (nazývaného „hem“), na ktoré sa viaže kyslík. Naproti tomu hemoglobín sa skladá zo štyroch reťazcov: dva identické so 141 aminokyselinami a dva tiež identické so 146 aminokyselinami; každý reťazec má presne taký hem ako myoglobín a každý zo štyroch reťazcov hemoglobínu sa krúti presne tak ako reťazec myoglobínu. V r. 1959 sa hneď spoznalo, že tieto dve molekuly sú si veľmi príbuzné.
V priebehu najbližších dvoch desaťročí boli určené sekvencie pre myoglobín a hemoglobín desiatok cicavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov, rýb, červov a mäkkýšov. Všetky tieto sekvencie si boli tak zjavne príbuzné, že sa s dôverou mohli porovnávať s trojdimenzionálnymi štruktúrami dvoch vybraných štandardov – veľrybí myoglobín a konský hemoglobín. Ešte významnejšie bolo, že rozdiely medzi sekvenciami rozličných organizmov sa dali použiť na zostavenie rodokmeňa variácií hemoglobínu a myoglobínu týchto organizmov. A tento rodokmeň sa dokonale zhodoval s pozorovaniami paleontológov a anatómov o spoločnom predkovi spomínaných organizmov.


Tak teraz mi napis ako to potvrdzuje tvoje dokazovanie, ze molekularna biologia nevie vysvetlit makroevoluciu.


Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-19 14:29:36 59ad5d21
Pre jasnejsie a zrozumitelnejsie ponatie znovy vypichnem tento odstavec


Ešte významnejšie bolo, že rozdiely medzi sekvenciami rozličných organizmov sa dali použiť na zostavenie rodokmeňa variácií hemoglobínu a myoglobínu týchto organizmov. A tento rodokmeň sa dokonale zhodoval s pozorovaniami paleontológov a anatómov o spoločnom predkovi spomínaných organizmov.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-19 14:33:34 59ad5d21
@michal
takze evolucna teoria je preto teoria, lebo nie je vedecky dokazana, inak by to bol fakt
nuz ako vysvetlis, ze sa pouziva pojem teoria relativity, teoria gravitacie a nie fakt relativity a fakt gravitacie?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-19 16:31:09 5f699539
rafael :
"Ty stale vidis makroevoluciu v ramci toho, ze si nevies predstavit zmenu tavy na andulku.
Ale tak to predsa nikto netvrdi."
Podsúvaš mi niečo čo som nikde nepísal a netvrdil, len tvoja predstava, žiaden argument..Makroevolúciu a neschopnosť ju dokázať som vysvetľoval a písal inak...
"lenze to potvrdila prave ta molekularna biologia, na ktoru sa odvolavas.
Preco ti niekedy sedi a niekedy nie?
Ta ista vedna disciplina aj potvrdzuje ,ze mame spolocneho predka so simpanzom a gorilou. dalej je presna aj v datovani, ze sme sa vyvojovo od goril, ci simpanzov oddelili a kedy."

Veda dokázala, že máme len spoločný stavebný materiál...
" A přední světová paleoantropoložka a archeoložka, zesnulá Mary Leakey řekla,
že všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. (13) To se ovšem ve školních učebnicích nedočtete.
"Dalším kandidátem na mezičlánek mezi člověkem a op-icí je Australopithecus. I tímto nálezem byli vědci, kteří věří v evoluci, nadšeni. Samozřejmě byl hned zařazen do učebnic do přímé vývojové linie člověka (Homo sapiens sapiens). Později se ale zjistilo, že také vůbec nepatří k člověku ale k op-icím - byl vyřazen z této linie (není přechodným článkem). Má malou mozkovnu a její upevnění na páteři je jako to mají op-ice, stejně tak i tvar čelisti je do U jako je tomu u opi-ce.(Takže tí "spoloční predci sa menia ako na bežiacom páse..) Sám sa pamatám ako sme sa to povinne učili.)
"michal si nervozny?"
Nie, len nemám čas na dlhé príspevky a hlúpe tlachanie niektorých nickov má oberá zbytočne o čas, takže na niektorých už pomaly ani nereagujem..
"makroevolucia je potvrdena prave tym, ze podla DNA a´je schopna zistit a zostavit ten vas nenavideny strom zivota. A samozrejme tym aj doklada tu tooju zmenu druhu na iny druh."

Nemáš pravdu, na to by bol potrebný obsiahly článok, na čo nemám čas, takto vložím len pár názorov :
Dr George Wald, NOB. cena 1967: "Keď príde na pôvod života na Zemi, sú tu len dve možnosti: stvorenie alebo spontánne plodenie (evolúcia). Nie je žiadna tretia možnosť. Spontánne plodenie bolo popreté pred 100 rokmi, ale to nás vedie len k jednému ďalšiemu záveru: nadprirodzené stvorenie. My to nemôžeme prijať z filozofických dôvodov (osobné dôvody); a tak volíme vieru v nemožné: že život povstal spontánne náhodou. " (Amer. biochemik a fyziológ, 1906-1997, Nob.cena za objavy v oblasti primárnych fyziol.. A chem. pochodov v procese videnia, dostal ju spolu s dvoma ďalšími vedcami)
Pat Shipman, evolučná antropologička: "... nevieme, kto pochádza z koho; vieme len, kto z koho nepochádza ...". "... Nemáme vôbec žiadne dôkazy, odkiaľ pochádza Homo a môžeme všetkých členov rodu Australopithecus vyradiť z hominidnej čeľade." (CRSQ 3 / 88)
Mary Leakey: "Všetky tie stromy života s ich vetvami našich predkov, to je kopa nezmyslov." (12/1996, A + F, 9/97- Impact. Mary Leakey, zosnulá svetová Paleontologička a archeologička, evolucionistka.)
Ilya Prigogine, evolucionista: Pravdepodobnosť, že sa za normálnych teplôt zhromaždí makroskopické množstvo molekúl, aby mohli vzniknúť vysoko usporiadané štruktúry s funkciami, ktoré sú vlastné živým organizmom, je mizivá. Predstava spontánneho vzniku života v jeho súčasnej forme je teda vysoko nepravdepodobná i v časovom horizonte miliárd rokov, počas ktorých prebiehal prebiotický vývoj. (Ilya Prigogine, G. Nicolis a A. Bablojantz, november 1972.Physics Today, str 23-31.)
Doc. RNDr. Stanislav Komárek (evolučný biológ na UK v Prahe): "Od Haeckela pochádza nielen známe biogenetické pravidlo (Ontogenéza ako skrátená fylogenezia), pôvabné ako poetická matafora a úplne absurdné, ak je brané doslovne, ..."

Prof. Richard Dawkins: "Verím, ale nemôžem to dokázať, že všetok život, všetka inteligencia, všetka kreativita a všetok 'dizajn' kdekoľvek vo vesmíre je priamy alebo nepriamy produkt darwinovského prírodného výberu." (The Daily Telegraph, článok "Science's Scourge of believers declares his faith in Darwin "- tu Dawkins odpovedá na otázku, ktorú dostalo celkom 117 vedcov a rôznych mysliteľov. Otázka znela:" Čomu veríte, že je to pravda, hoci to nemôžete dokázať? "
Scott C. Todd z katedry biológie kansaskej Štátnej University vyhlásil ešte nekompromisnejšie:
"Aj keby všetky dáta ukazovali na inteligentného návrhára, tak by takáto hypotéza bola vylúčená z odboru vedy, pretože nie je prírodovedná." (Genesis Conflict)
"Kód, používaný na prenos sekvencie nukleotidov do aminokyselín, je v podstate rovnaký u všetkých organizmov. Okrem toho sú proteíny všetkých organizmov bez výnimky zložené z tých istých 20 aminokyselín. Toto jednotné zloženie a rovnaká funkcia predstavuje mocný argument v prospech spoločného pôvodu aj najrozličnejších organizmov."
Nie v prospech spoločného povodu, to je len špekulácia je to dokaz spoločného materiálu a sposobu prenosu informácie...
"michal na tejto definicii je vidiet jedno, ty uvazujes silno o takych talafatkach ako supiny a perie, zato molekularna biologia uvazuje v uplne inom zornom uhle."
Ale kdeže, problém je, že ty si dosť mimo v tom, ako je to vlastne s možnosťami molekulárnej genetiky v prírode a prenosu informácie...
"Pre jasnejsie a zrozumitelnejsie ponatie znovy vypichnem tento odstavec

Ešte významnejšie bolo, že rozdiely medzi sekvenciami rozličných organizmov sa dali použiť na zostavenie rodokmeňa variácií hemoglobínu a myoglobínu týchto organizmov. A tento rodokmeň sa dokonale zhodoval s pozorovaniami paleontológov a anatómov o spoločnom predkovi spomínaných organizmov."
Táto podobnosť neznamená spoločného predka, tá druhá časť vety je už dávno popretá i v príkladoch vedcov, čo som sem dal ich názory...
Napríklad človek má typ aorty podobný ako netopier a ptákopysk, op-ica (primáti) ako myši a klokani. Tak teda kto je spoločný predok ?..) Genóm banána je 55 % podobný človeku ? Je aj banán možný predok pre tú podobnosť ?...)))
Rafael je toho veľa, čo dokáže vyvrátiť makroevolúciu ako vertikálny vývoj druhov od jednoduchších k zložitejším na základe času, mutácií, adaptability, selekcie, prírodného výberu a neviem čím všetkým, čo uznávaš..
Dám ti jeden príklad, nad ktorým by si mal minimálne pouvažovať :
Před několika lety obdržel fyzik Ilia Prigogine, přesně za tuto myšlenku Nobelovu cenu. Zjistil, že vznik struktur skrze náhodu a čas (čas = T) musí být všechny chemické reakce, které jsou reverzibilní, odstraněny.
Organické reakce, které domněle podle Darwina a evolucionistů měly spontánně za dlouhých časových period vést k biogenesi a k životu, jsou všechny reverzibilní. Probíhají stejně tak dopředu jako nazpět. Podléhají zákonu působení aktivní hmoty, protože jsou reverzibilní. Proto nikdy nemohou ve smyslu biogeneze v takzvané "prapolévce" vést k spontánnímu vzniku života - přestože už po generace naše školy a univerzity učí tento omyl bezpočet žáků a studentů. Stále se tvrdí: život je jen chemie a fyzika.
Jak vzniká život ve skutečnosti? Dnes je známo, že informace DNA programuje molekuly tak, že je reverzibilita částečně zrušena. Speciální genetické programování přináší ireverzibilitu do jinak reverzibilního chemického systému tak, aby byla syntéza možná. Tímto způsobem vzniká biogeneze dnes (Sol Spiegelman a Kornberger již na tento způsob syntetizovali viry), to znamená: skrze spolupráci hmoty, chemie a informace a to informace, která nevzniká z chemických zákonitostí hmoty.
Biogeneze tedy vzniká z hmoty, biochemie a informace. Proto se určití přírodovědci, kteří stále tvrdí, že život pochází jen z hmoty a chemie, velmi mýlí. Zapomínají - často, zdá se mi, vědomě - že informace musí přijít dříve, než se sdělí celá pravda. Informace má hodně společného se starým řeckým slovem logos, neboť logos znamená koncepci, slovo nebo také překvapivý efekt. Tento obraz biogeneze odpovídá biblickému obrazu celkem přesně, neboť duch Boží, logos (informace), působil na hmotu , čímž vznikl život. V tomto bodě se materialističtí badatelé velmi mýlili - zapomněli rozhodující úlohu, kterou má logos neboli informace!
Neviem, či to pochopíš a preto som písal, že je nutné dokázať, že príroda zvláda genetické inžinierstvo, aby sa dokázala makroevolúcia. Inak si radšej zisti, čo mutácie v prírode dokážu a čo už nie a oplatí sa ti pozrieť aj na Mendelove zákony dedičnosti...
A, aby som aj niečo napísal pre "znalca" kucmu, tak napíšem jeden príklad stručne. Až máš v prírode materiál na stavbu domu, tehly, maltu, atď a necháš to tam stáť, čo ti z toho vznikne ? Postaví ti príroda, náhoda, čas sama od seba dom, alebo musia prísť murári, ktorí majú plán a len na základe toho plánu ti postavia, garáž, dom alebo zámok, odlišné stavby, ktoré však majú spoločný materiál a spoločnú techniku stavby, ale výsledok je závislý od dodanej informácie, plánu a realizácie plánu. Ono to máš tak aj v prírode...Nečakám, že to pochopíš je mi to prakticky už jedno..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-20 07:28:40 b229338c
memory :
Hra so slovíčkami tvojho štýlu ma nebaví. Evolučná teória o vývine druhov je teória, prečo, spýtaj sa na to Rafaela, kedysi to vysvetľoval..

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 07:30:14 b229338c
@michal
samozrejme, ze ta to nebavi, ked na to nedokazes reagovat :)
ja viem preco to je teoria, ja viem preco je aj gravitacna teoria teoriou, aj preco je teoria relativity teoriou, ale vies to ty?
vies preco to nie je fakt, alebo hypoteza? dost o tom pochybujem na zaklade toho, preco oznacujes evolucnu teoriu "len" teoriou a nie faktom

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 08:22:00 d94b4972


Napríklad človek má typ aorty podobný ako netopier a ptákopysk, op-ica (primáti) ako myši a klokani. Tak teda kto je spoločný predok ?..) Genóm banána je 55 % podobný človeku ? Je aj banán možný predok pre tú podobnosť ?...)))

michal ano.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 08:57:53 59ad5d21
michal ty si uviazol v spleti dokazov proti abiogeneze, nauc sa to rozlisovat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 08:59:27 59ad5d21
michal rozmanitost ziveho zivota a nschopnost prijat tu zakladnu myslienku, ze pochadzame z jedenj a tej istej bunky je pre teba priblem. Ale aj nezivy svet sa sklada len z toho isteho atomu, z tych istych castic vo vnutri. A tiez to volakedy neslo a neslo pochopit.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 09:29:36 59ad5d21
memory :
Ale viem, ale, ale kľudne si ver čomu chceš..) A riešil som niečo iné ako tvoju otázku...
rafael :
v žiadnej spleti som neuviazol, vidím, že ani ty si nepochopil moju argumentáciu a nešlo tu len o abiogenézu...Ale keď to ty nechápeš, tak ťažko to čakať od ostatných...Prajem ti príjemnú diskusiu o povode druhov. Ja záujem nemám. Až je pre teba banán predok človeka, tak diskusia postráda úplne zmysel, prezentuj tieto názory v nejakom "odbornom časopise", nech sa vyjadria kompetentnejší..) Pre teba totiž pre dokázanie makroevolúcie stačí stavebný materiál, pričom zbytok ťa už nezaujíma...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 09:55:30 b229544c
Před několika lety obdržel fyzik Ilia Prigogine, přesně za tuto myšlenku Nobelovu cenu. Zjistil, že vznik struktur skrze náhodu a čas (čas = T) musí být všechny chemické reakce, které jsou reverzibilní, odstraněny.
Organické reakce, které domněle podle Darwina a evolucionistů měly spontánně za dlouhých časových period vést k biogenesi a k životu, jsou všechny reverzibilní. Probíhají stejně tak dopředu jako nazpět. Podléhají zákonu působení aktivní hmoty, protože jsou reverzibilní. Proto nikdy nemohou ve smyslu biogeneze v takzvané "prapolévce" vést k spontánnímu vzniku života - přestože už po generace naše školy a univerzity učí tento omyl bezpočet žáků a studentů. Stále se tvrdí: život je jen chemie a fyzika.

ty tu stale tocis o abiogenenze a potom to pretransformujes do delelnia druhov
Pochop ze druhovu odlisnost si nevytvorila evolucia ale klasifikacia cloveka.


Dal som ti priklad z toho, ako jeden atom stale ten isty moze urobit take rozmanite prvky, ktore vidis vsade okolo seba ci vo vesmire. Prazaklad tvcril vodik a helium, nic viac.
Ty v tom vidis myslinku, ci slovo Tvorcu, ale fyzici len pozorovatelny jav, ktory vedia aj dolozit a vysvetlit.
Otazka zivej prirody aj ked sa ti to mozno nezda je stale to iste, su to len atomy, nic viac a rozmanitost je tiez adekvatna tej tzv. nezivej.
Ina otazka skor tautologicka je, ze atom sposobil to, ze my ako zhluk tych atomov sa dostal do stadia, kedy sa chceme o tom atome dozvediet preco a ako.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 10:01:57 59ad5d21
"Neviem, či to pochopíš a preto som písal, že je nutné dokázať, že príroda zvláda genetické inžinierstvo"
v ktorom paralelnom vesmire je toto nutne?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 10:06:44 b2fd931f
@michal
ak to vies, preco tu terminologiu pouzivas nespravne?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 10:09:20 d94b4972
budem sa zase opakovat a ty to nepochopis...ja to nepochopim, nikto to nechape...
evolucna teoria je blbost, lebo nedokaze vysvetlit lasku, mas zbytocne vysoke naroky na tak prostu skutocnost...
a zase trepes o (a)biogeneze, si chuj.
makroevolucia = mikroevolucia x cas (T) tomu rozumies ???

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-20 10:12:10 b2fd931f
Wiliam Paley raz napisal takuto sprostost a stale z neho cerpaju a cerpaju, ak ked to bolo x-krat vysvetlene.
Ano kedze na prechadzke nenajdeme vytvorene hodinky, ci lietadlo zo srotu na smetisku, je to dokaz toho, ze sa nic nemohlo vytvorit.
Bravo Paley a jeho opakujuci sa papagajikovia, ktorym to tazko a tazko vysvetlit, co je a co nie je replikovatelne.

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-20 10:21:47 59ad5d21
""Neviem, či to pochopíš a preto som písal, že je nutné dokázať, že príroda zvláda genetické inžinierstvo"
v ktorom paralelnom vesmire je toto nutne?"
Takové nesmysly mu nedokazujte, tím jen uděláte práci za Monsanto (a RKC) a spol., aby si ukradli argumenty jak vysvětlí, že jsou vlastně naprosto "přirození" a že dělají jen "to samé, co příroda".

Reparathor # NetyJudy8
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-20 10:52:31 4e888b34
1. stručně pro milionovou pravěkost: pravěcí lidé mohli nacházet více koster než my, stavět chatrče z kostí a dokonce si mohli i topit jako se dřevem - pak ale i kreativní jedinci mohli podle koster modelovat možné podoby tvorů z dostupného materiálu a podle nich i vyučovat svoji historii, pohádky, příběhy nebo fantazie svým přátelům a hlavně potomkům
2. stručně pro 6000 letou historii Země: pravěcí lidé včetně otroků Egypta mohli dinosaury ovládat a přeměnit je na velbloudy, žirafy a slony třeba i křížením dinosaura s býkem

zdenios # VyneSiqe2
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 11:10:11 51130466

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sede
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

BOJKOTOVAT AMERIKU?


BOJKOTOVAT AMERIKU?
Teď už je jasné, že výsledek prezidentských voleb v USA je katastrofa. Lhostejnost prezidenta Trumpa vůči riziku klimatických změn a kroky, které v této lhostejnosti dělá, budou mít ...
Socialistický destrukcionismus X - Zdanění
Firmy se neperou o stážisty, firmám jde o dotace
Formy socialismu a pseudosocialismu II - Státní socialismus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2797 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne