Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení


Uvažovanie o pravosti mariánskych zjavení

Aj tu je potrebná veľká opatrnosť, aby človek neprijal za svoje niečo čo je nesprávne, alebo dokonca nepravé a neniesol za to potom vážne duchovné dôsledky.

 

Z tohto hľadiska, z hľadiska zodpovedného skúmania všetkého toho, čo duchovne prijímame sa vecným spôsobom skúsme pozrieť na problematiku mariánskych zjavení.

 

Na rozlišovanie dobrého od zlého, správneho od nesprávneho a pravého od nepravého má človek k dispozícii jednak svoj cit a svedomie a jednak priamo Stvoriteľom dané normy pre správny život človeka na zemi, ku ktorým nepochybne patrí už stáročia ľudstvu známe Desatoro.

 

Ak sa teda budeme pozerať na dianie vôkol seba pevne sa pridržiavajúc kritérií Desatora, budeme mať v rukách spolu s našim citom a svedomím neomylné meradlo pre pre posúdenie všetkého, čo nám život prináša. A teda aj pravosti mariánskych zjavení, ktoré, ak sú skutočne zo Svetla, musia bezpodmienečne korešpondovať s prikázaniami Stvoriteľa.

 

Avšak v našom konkrétnom prípade narazíme už pri prvých dvoch prikázaniach na dosť veľké nezrovnalosti.

 

Ja som Hospodin, tvoj Pán, nebudeš sa klaňať nikomu inému okrem mňa! Tak znie to prvé.

 

Kult panny Márie a jej úloha takzvanej "prostredníčky" je však v rozpore s predchádzajúcimi slovami, čo si uvedomil už Luther, ktorého poslaním bolo reformovať kresťanstvo a odstrániť z neho rôzne dogmy, pokrivenia a ľudské omyly, nekorešpondujúce s Pravdou.

 

Naše modlitby a naša úcta majú smerovať jedine k Otcovi, Stvoriteľovi a Vládcovi všetkého čo jestvuje. Dokonca i jeho Syn Ježiš upozorňoval, že tá najvyššia úcta prináleží jedine Otcovi.

 

A pritom je to práve on, Ježiš, časť živého Boha, ku ktorému je ešte možné smerovať naše prosby. To jeho, bytosť prichádzajúcu priamo od Boha a z Boha možno nazvať v pravom slova zmysle prostredníkom, pretože Kristus sám riekol, že on a jeho Otec sú jedno, avšak vždy zdôrazňoval, že jeho Otec je predsa len väčší.

 

Všetky tieto fakty naznačujú, že prostredníkom Najvyššieho môže byť len ten, kto od Najvyššieho bezprostredne prichádza. Len ten a nikto iný!

 

Kult panny Márie a uctievania takzvaných "svätých" sa teda pri hlbšom skúmaní môže vzhľadom k zneniu prvého prikázania javiť ako niečo nesprávneho a nesúznejúceho s týmto prikázaním.

 

Nevezmeš meno svojho Pána nadarmo! Tak znie prikázanie druhé. Na hlboké zváženie zostáva, ak sa zjavenie zo "Svetla" príkro prieči tejto jasnej požiadavke.

 

Ako? Niet takmer žiadneho mariánskeho zjavenia, ktoré by nenabádalo ku každodennej modlitbe ruženca. A ako vieme, v tejto modlitbe založenej na neustálom opakovaní sa veľmi veľa krát vysloví meno Najvyššieho, alebo jeho Syna. Vysloví sa však bezmyšlienkovite, mechanicky, ako nejaká odriekávanka.

 

Vyslovovať meno Stvoriteľa by však človek mal vždy iba s tou najväčšou vrúcnosťou, akej je jeho duša schopná. Nech už sa tak stane v žiali a utrpení, alebo v šťastí a radosti. Nikdy ale nesmie chýbať citová vrúcnosť, lebo ďaleko hodnotnejším je zlomok sekundy, v ktorom sa duša s vrúcnosťou v srdci povznesie k svojmu Tvorcovi, ako hoci i mnohohodinové, mechanické opakovanie modlitieb pri ktorých, ani pri tej najlepšej vôli nie je možné vyvinúť zodpovedajúcu citovú vrúcnosť.

 

Nevezmeš meno svojho Pána nadarmo! Čo to znamená? Znamená to, že toto slovo a tento pojem musí stáť vysoko nad všetkými, bežne používanými slovami. Musí sa stať klenotom, ktorý berieme do svojich rúk len s tou najväčšou úctou. V nijakom prípade nesmie byť strhnutý nadol častým používaním, ako nejaký všedný slovný zvrat a to ani bezmyšlienkovitým a mechanickým opakovaním v modlitbe, akou je ruženec.

 

Mimochodom, stačí si napríklad pripomenúť obyčajnú ľudovú múdrosť hovoriacu, že "menej je niekedy viac". Táto prostá ľudová múdrosť platí vzhľadom ku všetkému vyššie uvedenému v dvojnásobnej miere.

 

A ešte niečo! Sám Kristus v súvislosti so správnou modlitbou zdôrazňoval, že sa nemáme modliť ako pokrytci, ktorí dúfajú, že budú vyslyšaní pre množstvo svojich modlitieb. Inými slovami povedané, nie množstvo je rozhodujúce, ale kvalita! Avšak onú pravú kvalitu môže modlitbe dodať len citová vrúcnosť. A takáto, citovou vrúcnosťou predchnutá, hoci aj kratučká modlitba má omnoho vyššiu cenu, ako dlhohodinové, mechanicky odriekávané modlitby bez citu.

 

Čitateľom tu boli predostreté dve veľké nezrovnalosti, vyskytujúce sa v súvislosti s mnohými mariánskymi zjaveniami. Na slobodnej vôli každého z nich záleží, ako sa s nimi vysporiada, pretože každý z nás sa bude musieť iba sám za seba a svoje vlastné konanie zodpovedať Pánovou spravodlivosťou. Len človek sám za seba sa bude zodpovedať za to, ako vážne bral vo svojom živote Pánove prikázania a nakoľko dôsledne sa nimi vo všetkom riadil.

 

PS. Týmto textom nemajú byť paušálne odsúdené absolútne všetky zjavenia ako falošné. Človek sa však musí mať na pozore! Musí byť schopný na základe vlastného zvažovania i na základe indícií spomínaných vyššie sám oddeliť tie falošné od pravých.

 Author: Peter Balaz # QubyJace56
Cirkev2014-03-0793
-
 60% ( 10 people voted )
+
vy svätuškári si nedáte pokoj ....... furt dookola ako Goebels........

a čí že je ten Najvyšší? židovský! .... lebo ty si vyvolený národ môj .....
my ostatní sme mali a máme svojich bohov (ak ich potrebujeme) tak sa s tým židovským strčte kdesi....


klifton # GexiSosy84
-
 64% ( 12 people voted )
+
2014-03-07 11:21:24 5f67acd9
Tu niet o čom uvažovať. Je to výplod fantázie, ktorý u bigotných oviec prerástol až do chorého fanatizmu. Bodka...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-03-07 11:27:37 d4254112
Peter Balaz tvoje texty sú dosť pochybné.
Čitateľom si predostrel dve veľké nezrovnalosti, vyskytujúce sa v súvislosti s mnohými mariánskymi zjaveniami.
Zároveň si však vytvoril iné nezrovnalosti..

Napríklad píšeš..
Naše modlitby a naša úcta majú smerovať jedine k Otcovi, Stvoriteľovi a Vládcovi všetkého čo jestvuje. Dokonca i jeho Syn Ježiš upozorňoval, že tá najvyššia úcta prináleží jedine Otcovi.

Teda žiadna úcta nikam inam ? Nikto si už úctu nezaslúži, nikto modlitbu..
Ježiš predsa nepovedal že menšiu úctu si už nikto nezaslúži..
Od čoho si teda odvodil že
Naše modlitby a naša úcta majú smerovať jedine k Otcovi, Stvoriteľovi a Vládcovi všetkého čo jestvuje.
Od prvého prikázania ?
-- Ja som Hospodin, tvoj Pán, nebudeš sa klaňať nikomu inému okrem mňa!
Motlitba je teda klańanie sa ? Odkedy ?
Modlitba je obvykle slovný prejav kladného vzťahu k transcendencii. Modlitba predpokladá nadľudskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vypočuť. Dokonca myslím že títo ľudia ktorí sa modlia k Marii - vravia niečo v tom zmysle že - oroduj za nás..
Teda pýtajú ju nech sa prihovorí u šéfa. Asi ho nechcú hromadne otravovať alebo čo..

Alebo..
A takáto, citovou vrúcnosťou predchnutá, hoci aj kratučká modlitba má omnoho vyššiu cenu, ako dlhohodinové, mechanicky odriekávané modlitby bez citu.

Hodnotu má pre koho ? Ak má hodnotu pre Teba, bol by to nezmysel pretože k Tebe sa ľudia nemodlia..
Ak pre boha potom si sa stal jeho hovorcom a vieš ako čo hodnotí. Ćo nepredopkladám že by mohlo byť vôbec pravdepodobné.
Ak by niekto robil kvôli mne mechanicky kliky, trepal hlavou dlhodobo o múr, odriekaval motlitby, asi by som to tak nebral, že či ich robí s citom ale posúdil by som koľko energie a času vynaložil an tú kravinu..
Ak veľa tak iste že to musí robiť mechanicky, veď je to len sprostý robot upatlaný z hliny..
A ešte k tomu ak som ho ja upatlal z hliny, čo už mu môžem vyčítať jeho vlastnosti ?
Vyčítať mu vlastnosti jeho duše ktorú som do neho ja vdýchol.. To by som bol asi blbý boh..

A vôbec keď sme pri kravinách - sú to všetko kraviny, všetky tieto texty sú tu len na to aby ste magorili ľuďom mysleľ..
Už aj Vy ste zmagorení tak magoríte ďalej a hľadáte múdre východisko z nezmyselných textov..

A áno máš pravdu - ľudová múdrosť hovorí že "menej je niekedy viac".
Tak si zbaľte tie svoje svetuškárske drísty a páľte s nimi do neba konečne.
Armagedon na Vás nech sa Vám konečne všetko splní a žijete šťastne až do večna..

No toto # DyvuVeqi71
-
 47% ( 7 people voted )
+
2014-03-07 12:35:28 b228427e
Na druhej strane je tento kostolný úvahový traktát paradoxne osviežením v situácii, keď tu ovečky už niekoľko dní zúrivo dupú kopýtkami a bojovo rinčia zvoncami ohľadom už dávno dopredu určených a smerovaných udalostí v Rusku. V tejto situácii stiahnutie Krymu z repertoáru kabaretu Dôležité je namieste.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-03-07 13:01:54 d4254112
"Ja som Hospodin, tvoj Pán, nebudeš sa klaňať nikomu inému okrem mňa! Tak znie to prvé."

ja by som len chcel vediet, kto bol prvy chuj co taku vetu napisal...

kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-03-07 13:12:11 5cf504d8
Kucma z textu je jasne kto to bol.
Hospodin.. Podľa všetkého to teda nejaký hospodár napísal svojim otrokom a jasne im dal najavo komu sa budú klaňať. Hospodár už umrel ale otroci nevedeli slobodne žiť, zvykli si už na to... A tak sa mu klaňajú dodnes.

No toto # DyvuVeqi71
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-03-07 13:32:10 b228427e
loading...
no toto, k tomu co si napisal mi ma napadlo len jedine "I have a dream"...

kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-07 13:39:43 5cf504d8
Chcel by som poprosiť toho kto mi dal mínus za príspevok aby sa jasne vyjadril čo ho k tomu viedlo a s čím konkrétne nesuhlasi, aký má nazor na danú problematiku a ako sa k nemu dopracoval. Bude to pre mňa znakom prejavenej inteligencie a odvahy prezentovať vlastný názor, namiesto podlého anonymného klikania na tlačítka..

Ďakujem.. :-)))
No toto # DyvuVeqi71
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-03-07 14:01:48 b228427e
No toto- mínusky a plusky tu majú na starosti pridelenci: Kučma,Drhujer,Yanath,rafael,Pandebil...

filip # WyboCeci64
-
 47% ( 7 people voted )
+
2014-03-07 14:07:58 5f66cdc4
Chytáte sa za slovíčka, a pointa vám uniká.. Pochopte, že pri písaní článkov, komentárov, atď., tu bude stále istá jazyková bariéra, ktorú najlepšie dokáže prelomiť osobná komunikácia, aj keď nie vždy
Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 14:19:04 57f4c28a
No toto,---Nepostrehol si,že si tu niektorí vytvorili patent na rozum? Ak máš iný názor ,(možno hlúpy ,ako napríklad ja),že máš smolu? Ja som už stratila chuť reagovať.Hlavne ma hnevá,ako grobiansky poniektorí reagujú,len preto,že ich nieje vidieť.Možno ,keby na nich niekto urobil po zotmení ---bu-bu-bu,tak im zatečie do topánok. Ide to tu z kopca!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 14:22:18 b229ef11
No Toto,----P.S. Tým nechcem povedať,že tvoje názory sú hlúpe aby sa toho zas niekto nechytil!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 14:25:48 b229ef11
Patrik - bariery - sú predsa na prekonávanie ideálne..


No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 14:34:52 b228427e
aleba, filipko.
a to mas odkial take zarucene informacie?
na chvilu sa clovek vzdiali a hen, je z neho "pridelenec" ???
ani neviem co tym myslis, no uraza ma to :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 14:54:39 5cf504d8
No toto: Vyzerá to dobre.. Ďakujem.. Uložím si to do záložiek a potom pozriem :)
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 15:13:33 57f4c28a
Nemáš za čo, rado sa stalo.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 15:39:13 b228427e
jambo to z kopca tu šlo ked zavreli smetisko pianom,


a tak tu začal obsmrdať kokutek yanat ,rafael,a spol,a priniesli tu osobne uražanie,


lenže to je presne to o čom biblia píše,ta rozpravka,tych veriacich čo veria že je biblia iba rozprávka,a leporelo,a trhací kalendar.


o jak se ale mylia,


aj chemitrails je nádherne videť a da sa skumaním prísť na to že je to realita,


ale su tu debovia čo si ani tú namahu nedaju a neskupaju a prehlasuju že to sú len neškodné kondenzlajny


vo svojej duchovne mudrej podstaty presvedčeneho nadsamca a najmudrejšie nad všetkým,...o ako sa len milia

333 # ValuMymu25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 16:37:09 55d88d6a
jo a ešte neco jeden debo tu presviečal že biblia podporuje homošenie a ako priklad uviedol presne tu stať kde sa píše že teplošiť budu presne tí čo stratili vieru v PánaBoha stvoriteľa neba i zeme,a popreli jeho stvorenie neba i zeme i človeka a všeho na ní,


:)nuž debo,ktorý ani sam neídi pravdu,lebo ju nechce videť,

333 # ValuMymu25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 16:41:36 55d88d6a
jo a ešte neco sa píše v bibli kokutek o tebe


že presvedčení vo svoju nadmudrosť nekonečnu v hlupaky učineni sou...


a to nezmeniš kokutek ani ked sa posereš že tomu tak,,,,

333 # XodoByly90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 16:45:47 55d88d6a
Pekný článok, ktorý poukazuje na povrchnosť niektorých fanatických veriacich.

Bolo vopred jasné, že sa stretne s negatívnymi reakciami materialisticky orientovaných indivíduí, aj keď im vlastne tento text ani nebol určený.

Johny # JynaVaso24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-07 17:11:15 c35b0c02
333
A čo tam píšu o tých ktori nemajú ani toľko úcty k druhým že sami po sebe si neprečítajú a neskontrolujú ani to čo iným napísali pri svojom mudrovaní ?

no toto # RohaHexa14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 17:14:21 b228427e
Johny článok predsa nemal žiadneho adresáta. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 17:23:53 b228427e
pikolino


úcta sa meria niečim iným ako písmom,ale nybrž nič take som nečital čo s takýma,


je jasne že si ten čo tu splietal o biblii že nabáda na buznohomošenie,

333 # XodoByly90
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 19:54:52 55d88d6a
Klifton a panduch keď vás to vytáča načo sem lezete načo vypisujete čas sa dá využiť oveľa efektívnejšie . Paduch je najsrandovnejsi napíše ze škoda reagovať ale už chvíľu zase reaguje areaguje a reaguje čiže poslovensky permanentne si sere do huby
jurosiq # NakeCiqa38
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 21:34:56 5b7f0f21
njn schyza je svinstvo ,,,ani kokutek se jej nevyhne
333 # SyjiQuty89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 21:59:51 55d88d6a
No toto,
áno, adresát tam síce nebol napísaný, ale evidentne sa prihováral hlavne tým, ktorí denne žmolia ruženec,
modlia sa k panenke Márii a pravidelne chodievajú na púte...

...čiže materialisti pohov (!), aj keď netvrdím, že ste horší ako slepo veriaci :-)...
...len fakt netuším, čo zmysluplné môžete dodať na danú tému...?!?

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 23:07:55 c35b0abb
Johny
Možno Tyto netušís ale ja áno. Zmysluplné na túto tému vieme dať to že ste rovnakí.. Modlíte sa k nejakej neexistujúcej osobe a mnohí pravidelne robíte iné náboženské cviky. V princípe v tom nie je žiadny rozdiel. Nemáte im čo vyčítať, iba to že neveria presne v to čo Vy.. Teda Vaše poviedky na ich adresu sú dosť neopodstatnené.. :-)))
A tie reči o slepo veriacich.. No v tom sa tieź nelíšite, to je predsa privilégium každého veriaceho že jeho viera je pravá a tí druhí sú slepo veriaci.. Úplne rovnakí..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 23:20:40 b228427e
333
O tom ja nič neviem, či biblia nabáda na buznohomošenie. Ta kniha je myslím na nabádanie veriť neuveriteľným veciam. Buznohomošenie mi príde ako niekde reálne existujúce tak asi to nebude v biblii.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-07 23:29:05 b228427e
No toto,
zjavne si to stále nepochopil ! Čo to točíš o : "mnohí pravidelne robíte iné náboženské cviky" ???

Uvediem Ťa teda trošku do obrazu. Ten, čo má skutočnú vieru, resp. presvedčenie o veľkosti a dobrote Boha a o zmysluplnosti bytia, ten sa s tým nemusí pretŕčať a robiť rituály...., lebo ten tým žije, alebo sa aspoň snaží, v každodennom živote.
Taký človek zväčša nepotrebuje ku šťastiu žiadnu cirkev alebo sprostredkovateľa..., veď to všetko sú často len vykcaní manipulátori.

Nuž, ale keď si už začal o tej SLEPEJ VIERE, tak tak sa pýtam: Čo iné má človek, ktorý je taký slepý, že vo všetkom vidí len náhodu, stále sa odvoláva na nejaké "neexistujúce dôkazy", napriek tomu tvrdohlavo a urputne, verí napríklad rozprávke, ktorú vyprodukoval istý Darwin...???

...keby si bol čo i len trošku dôsledný, a upätý na dôkazy, ako sa často snažíš prezentovať, tak by si si možno aj zistil, že napríklad žiadne vykopávky doteraz nepotvrdili tú stupidú, aj keď všeobecne akceptovanú teóriu, kedy tento zaslepenec tvrdil, že jeden živočíšny druh sa vyvinul z druhého štýlom z rýb vtáky a pod....

...nuž, akosi sa doteraz ešte nikde a nikdy nepodarilo vykopať, žiadne "prechodné štádium medzi jednotlivými druhmi", ktorí by to potvrdzoval....


..tak teraz neviem, kto tu slepo verí ?!?

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 00:22:28 c35b0abb
Johny o chýbajúcich článkoch sa tu už toľko popísalo a toľko sa Vám ( nie práve Tebe ) to tu už vyvracalo.. :-)))
A neboj sa bol som dôsledný, sledoval som aj Vaśu argumentáciu ( o neexistujúcich prechodných článkoch ) aj oponentúru.. Dokonca aj dosť odbornú a svoj obraz som si z toho spravil. Teda zabudni na to že by som mohol mať slepú vieru.. Mne stačí že ma odborne presvedčíš aspoň tak ako to dokázali ľudia z tej druhej názorovej strany.. No nič v rukách nemáš, žiadne esá, žiadne karty..

Mimochodom ja nemám žiadnu vieru, ak by na niečom padla Darwinovka tak jedoducho padla..
Nezáleží mi na tom.. Mám iba poznanie a viem veľmi dobre pokiaľ siaha. Presne tam kam siahať môže, teda len po úroveň poznateľného.. Nemysli si že by som sa pridal k Vám ak by neexistoval Darwin.
Vždy by som pochyboval o tom čo to tvrdíte a odkiaľ ste na to prišli. Určite by som si hľadal iné rozumnejšie vysvetlenie.

A tieto drísty mi nejako nesedia čo píšeš, "lebo ten tým žije, alebo sa aspoň snaží, v každodennom živote".

Mnohí sa snažíme žiť si svoje ideálne sny o správnom živote.. Nie si v tom výnimkou.
To ale neznamená že idea musela byť prv ako hmota. A na takej hluposti - čo bolo skôr - či vajce alebo sliepka...si sa rozhodol divať svojou optikou na druhých.. Ja si myslim že hmota a Ty si myslíš že idea.. Mne je jasné len to že bez hmoty informácia neexistuje.. Ak dokážeš že áno - tak prosím, máš možnosť ma presvedčiť. Ak dokážeš že existuje samostatne aspoň niečo nehmotné bez hmoty tak o tom popremýšľam že by to mohlo byť skôr ako hmota. Ale o ničom takom , ani o existencii niečoho takého neviem.

A Darwin ten s tým konkrétne pre mňa nesuvisí - pretože on nie je môj Jeźiš..
Teda tie Tvoje argumenty sú dosť detinské, ako keby si včera vyliezol z dediny z kostola kde sú všetci veriaci a v živote nevidel nejakého neveriaceho.. Veď ak nejakého poznáš porozprávaj sa s ním.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-03-08 01:01:52 b228427e
No toto,

...pre Teba s tým Darwin možno nesúvisí, aj keď je to asi len tvoje prázdne tvrdenie..., lebo áno, práve Darwin s tým ku(r)evsky súvisí....

...je to totiž jeden zo základných kamienkov, tej falošnej mozaiky matrixu, ktorú budujú páni na to, aby ľudí držali v nevedomí, aby s nimi mohli ľahšie manipulovať a ovládať ich...

..je to totiž z toho istého zdroja (aj keď tvojmu obmedzenému chápaniu to asi nedochádza) ako tvrdenie, že nejaké lietadlo, ktoré nikto nikdy nevidel, vrazilo do budovy pentagonu a trosky z neho agenti pozbierali do igelitiek. Samozrejme kamerové záznamy museli skonfiškovať..., ale v záujme čoho ?!? No v záujem Pravdy a objektivity určite nie... !!!

...ja tých, čo hlásajú a obhajujú podobné stupidné (a v tejto dobe už aj ľahko vyvrátiteľné) klamstvá, rozdeľujem do dvoch kategórií:

- buď sú to obyčajní predajní a prospechárski zmrdi, ktorí za bakšiš, len plnia len agendu svojich odporných chlebodarcov,

- alebo sú to tupé, primitívne ovce, ktoré skôr uveria neexistujúcim dôkazom, ako tomu, čo vidia okolo seba...


...do ktorej "kategórie" patríš Ty ???
Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-08 10:22:19 c35b0811
No toto,

...a zabúdaj, že ja chcem niekoho presviedčať "o svojej pravde". Áno, často tu prezentujem svoje názory, aj sa "pohádam" , ALE niekoho presviedčať o niečom ?!? Čo by som z toho mal ? Veď každý si ten svoj názor vytvára "sám" a preto nejaké "násilné" presvedčovanie je úplne neefektívne....

...a páni na to už dávno prišli. Preto denne chrlia na ľudí bullshity, cez svoje médiá, prostredníctvom podplatených "vedeckých" výskumov, cez ponúkanie lákavých riešení v cirkvách pre slepo veriacich...

...a týmto spôsobom dosahujú, že toľkí "veria" práve tomu, čo chcú páni, aby verili. A preto tento Svet vyzerá tak ako vyzerá...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 10:36:29 c35b0811
Johny ako vzdy argument silny ako hrom. Odkedy to ludstvo je ovladane ohladom kamienkami evolucie? Od doby Stareho Grecka, kedy sa prvu krat pojem evoluicia objavil? Alebo az na podnet nejakej tajnej organizacie, ktora potrebovala evolucnu teoriu na ovladanie mas?
Pre piskajucu spagetu, to naozaj nemozete normalne a vecne diskutovat, ale len napadat nejaku teoriu takymto primitivnym sposobom?
Ved je uplne jedno ci darwin, alebo hosiktoi ny davno pred nim(lebo vy poznate len tohto pana), nacrtol nejaku vedecku teoriu.
Skuste ju len rozumne vyvratit a nikto vam to nebude mat za zle...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 11:41:33 59ad5d21
ciselnik, na rozdiel od tvojej dementnej nicotnosti som na smetisku nedebatoval predtym ani potom :D

Je to uz celkom davno, co malo dolezite.sk nejaku uroven. Bolo tu aj dost rozumnych ludi ale casom to zasrali dementne clanky a mentalne subnormy ako ciselnik, lucifuk a dalsi. Ti su schopni jedine papagajovat svoje fantazmagorie. Ostalo nas tu par poslednych, ktori skusaju tunajsim dementom ukazat ich pomylenost a debilitu ale zial, ti su imunni voci logickym argumentom.

Yanath # VepeBeke80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-08 11:42:10 559f68d2
johny, vyzera to tu tak len preto, ze debili ako ty tvoria velku skupinu.

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 11:44:22 559f68d2
Johny
Namiesto konštruktívnej logiky obviňovanie sveta, akýchsi pánov, delenie ľudí na kategórie, k tomu kategorické delenie zdrojov informácií (znovu len delenie na dobré a zlé podĺa tvojho videnia ) . Splietaš tu jablká z hruškami a zalievaš slivkovým lekvárom. Ak nemáš rozumné argumenty tak radšej nič nepíš.
Nábožentsvo je predsa veľmi dobrý nástroj na ovládanie menej mysliacich, ktorý dobre fungoval po tisícročia. Každý rozhovor v tejto oblasti by mal byť aspoň ako tak konštruktívny, ináč nemá absolútne zmysel. Mňa vôbec nezaujíma Tvoje obviňovanie sveta a toho ako vyzerá, pretože dobre viem že ja som ho zo svojou filozofiou horším v žiadnom prípade neurobil a to čo si o svete myslím nijako neovplyvňuje jeho chod.. Žijem úplne normálne zo ženou ktorú mám rád a vychovávam deti.. Tiež občas pomôžem iným možno rovnako ako Ty.. Teda - čo to vlastne trepeš ?
Na tom vôbec nezáleži - že Ty vidíš nejakého baboha nad oblohou alebo v nebi..
Nemám z Tvojich rečí dokonca ani pocit že žiješ to čo hlásaš.. Ja Ti to predsa prajem, choď medzi ludí a nasleduj Ježiša.. Ukáž to celému svetu ako sa má žiť.. No tu sa akurát strápňuješ.

No toto # DyvuVeqi71
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-03-08 12:13:03 b228427e
Peter si vedomý,že tvoj článok spochybňuje ženu,ktorá bola matkou Ježiša Krista?
Aby si si týmto článkom pred Pánom viac nepohoršil,ako polepšil.
A načo takéto články,keď je to tu samý pohan?Je to len voda na ich mlyn.
...pouvažuj...

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 15:52:43 55f814c2
No toto,

s týmto čo si napísal len súhlasím:

Nábožentsvo je predsa veľmi dobrý nástroj na ovládanie menej mysliacich, ktorý dobre fungoval po tisícročia....

...a túto istú úlohu, len pre inú cieľovú skupinu, spĺňa vyučovanie a propagácia "materialistických teórií" typu tej, čo vypotil Darwin...

...všetko je to z toho istého zdroja, podobne ako "akože protichodné" ideológie: socializmus vs. kapitalizmus...

Spýtam sa Ťa na čom, skutočne hodnotnom, je postavená tvoja životná filozofia ???...
...lebo zatiaľ mám taký dojem, že sú to len samé náhody a dôvera ku prostitútke s názvom "veda"...

...je totiž až zarážajúce, ako často si vedecké výskumy zjavne protirečia, vždy podľa toho, kto ten-ktorý výskum financoval...

...a som si istý, že keď bude výskum financovať Monsanto alebo Rockefeller, tak také fajnotky ako GMO produkty, príp. aspartam budú vždy "úplne bezpečné", alebo dokonca "lepšie" ako ich prirodzení konkurenti...

..nuž taká je tá "tvoja" veda - obyčajná ku(r)va, ktorá ide s každým, kto dá viac !Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 16:59:31 c35b07c7
Rafael,

..evolúciu v zmysle, že z jednoduchších foriem vznikajú zložitejšie, určite nespochybňujem, ALE je veľký rozdiel, či je to prezentované ako náhodný proces, alebo ako "program", teda vopred cielený proces...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 17:06:06 c35b07c7
teba by asi slak trafil, keby si si musel priznat, ze sme len vysledkom prirodzenych a nahodnych procesov vo vesmire a nie dielom nejak superbytosti, co?

Yanath # VepeBeke80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-08 18:11:16 559f68d2
Yanath,

mňa by z toho určite "neporazilo" Ja viem, že som "viac" ako NÁHODA, tak isto ako ty !
To, ze pre teba je náhoda viac ako logika, mi vôbec nemôže pokaziť náladu :-)Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 18:44:42 c35b07c7
Johny
Aj tak by Ti to nepomohlo ak by som Ti povedal to na čo sa pýtaš.

Všetko sa dá zneužiť, ja veda.. No obviňovať ju z prostitúcie aj keď to nie je osoba.. To môže len človek ktorý si všetko personifikuje.
Johny uvedom si že veda nie je osoba, je len jednou z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorá vychádza z pozorovania alebo experimentu, pričom tieto musia byť opakovateľné a voľne prístupné.
A má jasné pravidlá. Ak ju niekto zneužíva nemôžeš ju nazývať prostitútkou aj pri Tvojej personifikácii, pretože ak by to bola skutočná osoba a niekto by ju zneužíval, Tvoj Ježiško by sa asi nepotešil že ju nazývaš preto prostitútkou a poriadne by Ťa za to vyhrešil keď pôjdeš do toho nebíčka.. Možno by Ťa tam za také niečo ani nevzal..

Takže Tebe čo nadávaš na vedu že je prostitútka aj keď ju znásilňujú a zároveň využívaš všetky vymoženosti ktoré Ti priniesla je škoda niečo hovoriť o hodnotnom.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-08 19:05:39 b22876c7
Už sa tu tématika "ZJAVENÍ" rozoberala!Určite tie zjavenia súviseli aj s Pannou Máriou aj " deťurecami "či puberťalnymi , senzibílnymi "dievčencami" !Ak chce niekto odučiť pubertálne dievčence ---. aj napr. fajčiť a pritom nemá na mysli ----Pannu Máriu --je hlupák--GLUPTAK --nevie ako na to!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 20:42:43 58d4289b
No toto,

...ach to tvoje čierno-biele videnie Sveta (!?!)...

...prečo by som nemal využívať výdobytky vedy a zároveň nemal mať právo "kritizovať" vedu, keď je zneužívaná ???

Dynamit je len dobrý alebo len zlý ????????

..ach to tvoje prázdne hranie so slovíčkami (?!?)...

...myslím, že dokonca aj ty si pochopil, čo som myslel pod tým, keď som nazval vedu prostitútkou...
....napriek tomu si si neodpustil siahodlhé litánie a poučky...

..načo to bolo dobré, to si ozaj taký grafoman ??? :-DDDDDDDDDDD

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-08 21:34:28 c35b0d91
Johny
Čo sa stalo ? Už nie je veda prostitútka ? Mňa obviňuješ z čiernobieleho videnia sveata aj keď Ty sám tu všetko a vśetkých kategorizuješ a radíš do šuflíčkov - dobré/zlé ?
Dobré to teda na niečo bolo - zmenil si rétoriku. :-))

Stále však píšeš hlúposti..
Citujem Tvoj výrok tak aby si pochopil kde robíš chybu.. Vedu zamením za ten dynamit..
Prečo by som nemal využívať výdobytky dynamitu a zároveň nemal mať právo "kritizovať" dynamit, keď je zneužívaný ???

Nooooo... Hádam si konečne pochopil že dynamit sa za jeho zneužívanie kritizovať nedá.. Dá sa akurát tak kritizovať zneužívanie dynamitu alebo vedy, určite nie dynamit alebo veda.
A to ma teda takýto prístup k vede hnevá, hlupákom je ťažké vysvetľovať že veda a ani dynamit za to nemôžu.
Tak snáď to malo nejaký zmysel.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 21:48:22 b22876c7
No toto,

..zase sa hrajkáš so slovíčkami, ale pointa Ti akosi unikla ! ...

...moja pôvodná myšlienka totiž bola, keď som sa Ťa pýtal o čo sa opieraš vo svojej životnej filozofii okrem "náhody" a sprofanovanej vedy ???...

...myslím, že už nemáš nič ! Nemáš zmysel života ! Nevieš kto si, odkiaľ pochádzaš a kam ideš...


...alebo sa mýlim ?!? Dokáž mi to ! Povedz mi, čo si Ty konkrétne myslíš o živote a jeho zmysle !?...

..dokážeš mi Ty vôbec priamo a jednoducho odpovedať na túto otázku, ešte pred tým, než začneš zase jedno zo svojich grafomanských čísel.... ???


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-08 22:50:56 c35b0db7
Johny.
Odpovedať Ti slovami o zmysle života ? Nie.. Neviem tú krásu dostatočne popísať slovami. :-)
A necítim žiadnu potrebu Ti nič dokazovať, pretože slová k tomu nestačia..
Ináč som Ti to napísať chcel, napísal som mnoho slov a aj tak sa mi to nepodarilo dostatočne vyjadriť.

Musel by si žiť môj život, žitím svojho života môj zmysel života ťažko budeš chápať.
Myslím si ale že si dosť pomýlený, všetko posudzuješ podľa seba.
Už len tie Tvoje otázky mi nesedeli - nezapadajú do mojej predstavy o tom čo je v živote človeka dôležité. Totiž - ja predpokladám že každý normálny človek si len myslí že vie kam ide - a nie že naozaj vie kam ide. To nevieš ani Ty kam ideš - iba si to myslíš - a v tom je rozdiel.
Vedieť a myslieť si - je veľký rozdiel. Teda otázky - vieš kto si, odkiaľ pochádzaš a kam ideš - sú hlúpe.
Predpokladajú vševedúcnosť a ja nie som taký chytrák ako Ty - ktorý vie všetko.
Ale život ma naozaj baví a mám z neho radosť, nemaj obavy.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-09 03:38:24 b22876c7
Johny napisal si, ze dokazes akceptovat prechod z nizsich foriem zivota na vyssie, ale nedokazes akceptovat nahodu.
Nuz ak neveris v nahodu, ale zaroven veris vyssie napisanej vete, potom neexstuje antropicky princip a nemozes sa nim ani ohanat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-09 08:22:33 59ad5d21
Rafael,
..nepochopil som tvoju logiku, ale ak mi vysvetlíš, čo je to podľa Teba ten antropicky princip, možno pochopím :-)

No toto,
...je pekné, že si užívaš život. Boh chce to isté - aby sa ľudia tešili zo života ! :-)

Zaujímavé, že tieto pre Teba "hlúpe otázky" rieši ľudstvo minimálne od kedy vznikla filozofia...
...teda si riadne obmedzený a nie otázky, ale Ty si hlúpy...(sorry, musel som to takto otočiť proti Tebe,
lebo s tými "hlúpymi otázkami" si sa úplne blamoval)...

...inak je zaujímave, že každú pi(č)ovinu vieš okecať milión slovami, ale pri zmysle života Ti zrazu slová dochádzajú...

...schválne, premôž sa a skús to popísať pár vetami, lebo zatiaľ mám dojem, že jediné čo vieš, je kritizovať a znevažovať, keď niekto na túto tému vysloví svoj názor, pri čom Ty sám vlastne žiaden názor na to nemáš....

...pardón, až na tú NÁHODIČKU ! :-DDDDDDDDD


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-09 18:06:08 c35b0885
Johny. Pýtaš sa ma na otázky ktoré ako správne píšeš - rieši ľudstvo minimálne od kedy vznikla filozofia a do teraz sa filozofi o tom sporia. Teda iba hlupák sa ma na to môže pýtať - či ja to viem.. :-)))
Nevie a nikdy to nevedela ani filozofia, vždy iba hľadala východíská vhodné pre človeka, tak aby mu pasovali do jeho predstáv a pozitívne ho uspokojovali.

Už dávno je predsa jasné že svojmu životu dávaš zmysel Ty sám.
To že si si nejaký názor či zmysel života vybral z existujúcej ponuky - a tým si dal zmysel svojmu životu - mi hovoríš že je Tvoj názor ? Nikdy to Tvoj názor nebol, len si si ho osvojil..
O tom by som mohol hovoriť možno ja že mám na to svoj názor, a nezáleží mi na tom čo si myslíś o mne Ty. Nežijem s Tebou, nie si až tak môj kamarát ale skôr oponent ktorému nebudem dávať moc príležitostí si vrzútať do mojich zmyslov života.

Mojím zmyslom života určite nie je cesta ktorú si si vybral Ty... Ja rád objavujem nové.
Teda mne na tom nezáleží kam idem, idem tam kam chcem, vždy tam kde je to pre mňa zaujímavé a je tam ćo objavovať či prekonávať nové náročné výzvy. Teda naozaj je to pre mňa hlúpa otázka - vieš kam ideš.. Ani Ty nevieš kam ideš, iba veríš.
Takže nie neviem Johny kam idem a som si toho vedomý, aj keď vždy viem kam som sa vybral a aj prečo.. Nemôžem vedieť kam idem ak idem tam kde som ešte nikdy nebol.
Rád sa plavím po vlnách do neznáma a mám od toho aj svoje pozitívne očakávania.
To sa mi náramne páči.. No konečný cieľ u mňa neexistuje.
Nakoniec nezáleží na tom kam ideš.. Ale na tom či si šťastný.
Jediné čom o tom skutočne vieme - na čom záleži každému - je ludské šťastie..
Teda keď Teba robi nešťastným že nevieš kam ideš - tak si práve takú filozofiu vybral ktorá hovorí kam ideš. A keď Ťa robí šťastným že ideš do toho neba tak tú filozofiu len tak neopustíš.

O čom Ti mám vlastne písať ? O svojej rodine, žene, deťoch, priateľoch, ľuďoch, záujmoch ktoré ma tešia, o prírode, rannom východe slnka, či hviezdach na nebi.. To všetko má pre mňa zmysel okrem iného aj to že mám stále čo nové v živote objavovať. Teda - ak Ty hľadáš nejaký vyšší zmysel po smrti - tak ja také zmysly neriešim pretoźe sa nechystám tak skoro umierať.. Sám život o sebe má pre mňa zmysel.. Tieto otázky o zmysle života si dávajú asi nešťastnici ktorí nevedia žiť a hľadajú odpoveď pre odôvodnenie vlastnej existencie. Nakoniec si aj tak musia sami vybrať aký zmysel im bude život dávať. Teda nie je to o tom aký má život zmysel a nikdy nebolo, vždy to bolo len o tom aký zmysel si ľudia odôvodnili tak aby ich to uspokojovalo.
A neviem čo máš stále proti tým náhodám - mám rád aj šťastné náhody.
Aj tie majú často svoj zmysel. :-)

Johny zapamataj si že Tvoj zmysel života slúži len Tebe, a slúži Ti len na to aby si bol v živote šťastný.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-09 20:28:20 b22876c7
No toto,

...čakal som od Teba konkrétnejšiu odpoveď typu, že tvoj zmysel je, aby prežili "tvoje gény"...a tým vlastne akože aj kus Teba, lebo už aj takú odpoveď som dostal od materialistu...

...ale dobre, zafilozofoval si si, odpovedal si mi a ja to beriem :-)

...ešte raz, čakal som aj niečo konkrétnejšie, ale beriem aj toto No !

Môžem sa Ťa spýtať (len aby som mal lepšiu predstavu, aká úroveň materializmu Ťa opantáva) tvoj názor
na také veci ako čakry, aura a pod. ?

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 00:21:38 c35b075a
Johny.. napíš mi a Gejzovi aký to zmysel života máš, nech sme teda v obraze obidvaja.
Na oplátku Ti potom dám materialistické vysvetlenie na to čo sa pýtaš. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 09:50:22 b22876c7
Gejza,
môžem Ti to dať pár slovami, aj keď obšírnejšie som to prezentoval vo svojich článkoch, ktoré si zrejme nečítal, aj keď si pod ne pridával komenty (ale nie, nemám Ti to za zlé, len konštatujem, lebo myslím, že každý kto chcel a mal si to v danej chvíli prečítať, si to aj prečítal..:-)

Pre osvieženie pamäti:

http://dolezite.sk/Nepredaj-svoju-dusu-Z4VjK8.html

http://dolezite.sk/Jezis-spasitel-nas-7KPu5T.html

..nuž ale v kocke: Zmysel života je podľa mňa: hľadanie a nachádzanie Pravdy (lebo pravda je len jedna, aj keď niektorým je to stááášne proti srsti), teda vlastne nachádzanie HARMÓNIE so Stvorením, s Univerzom...
...ide o to, aby "hľadajúci" pochopil, že je SÚČASŤ , a mal by teda spolupôsobiť harmonicky.... ...a nie sa egoisticky vydeľovať, žiť na úkor druhých, ale naopak pomáhať a dávať (samozrejme podľa možností)...
...to všetko je možné len pri rešpektovaní určitých pravidiel, napr. "nerob druhému to, čo nechceš, aby robili Tebe"... veď o tom sme sa tu už bavili, že ?:!?:-)))))))

...teda ZMYSEL ŽIVOTA nie je nič menšie ako cesta k DOKONALOSTI ! Na vlastnom bytí si "otestovať" čo je dobré a čo zlé, čo je harmonické a čo disharmonické, čo ma povznáša a napĺňa, čo ma ubíja a ničí... a samozrejme sa podľa toho aj zariadiť ! Lebo každé náboženstvo, resp. filozofia, ktorú niekto hlása, ale zároveň neuplatňuje v praktickom živote, ja mu na HOVNO !

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 10:02:42 c35b07bf
No toto, Gejza ,

..ešte malá lekcia z elementárnej logiky a matematiky :

-tvrdíte, že najprv bola hmota, potom vzniklo "vedomie", resp. nehmotná zložka...
teda sa pýtam, z akých atómov, resp. z čoho je zložené to vedomie ???

....lebo to čo tvrdíte sa dá matematicky vyjadriť aj:

0 = 1

...vedomie tam nebolo a zrazu tam je, odkiaľ sa vzalo ????

Chlapci, naspäť do základnej školy a doučiť sa elementárnu matematiku ! :-DDDDDDDDDDD


Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 10:17:12 c35b07bf
Johny tie aury a čakry čo tu spomínaš, tak to neviem do akej miery to existuje pretože nič také nevidím a neviem či také niečo vôbec niekto niekedy nejakými prístrojmi experimentálne opakovateľne dokázal merať.. Ale ak áno - ak to existuje tak psychotronici to volajú ak sa nemýlim bioenergetické polia ???. Z fyziky vieme že všetky polia ktoré sa nám podarilo kedy zmerať - ( magnetické, elektrické , elektromagnetické, gravitačné..... ) všetky polia sú dokázateľne prejavom hmoty. Ak teda náhodou existujú polia ktoré si tu spomínal, tak je celkom pravdepodobné že sú tiež len istým prejavom živého tela, hmoty. O tom či také polia existujú alebo nie sa tu nemám zaújem s nikým prieť.. Je to možné že existujú ( nezaoberal som sa tým ) ale je to materialisticky vysvetliteľné . Prakticky ak by bolo čokoľvek ćo nie je materialisticky vysvetliteľné, musel by som svoj materializmus prehodnotiť.. Aury a čakry nie sú pre mňa záhadou, ktorá by sa nedala materialisticky vysvetliť a ak by boli merateľné, nebol by to pre mňa žiadny zázrak iba ďalší z prejavov hmoty.. Ak by existovali nezávisle, to by bolo iné..

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 10:47:27 b22876c7
Johny a odkedy je niekoľko miliárd neurónov ktoré na svoju prácu potrebujú ešte aj energiu(teda zase len hmotu)- odkedy je to "nehmotnou zložkou" ?.. To sú mi zaujímavé veci čo píšeš... :-))


No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 10:54:30 b22876c7
Gejza,

dal si veľa otázok, ale nebudem Ti odpovedať po jednej, skúsim to zovšeobecniť.
Dokonalosť pre mňa vôbec nie je "strnulosť", teda niečo kde musíš ostať "pasívny", aby si niečo "neposral"
a nezmenil sa na "nedokonalého"....

...naopak, je to sloboda, pohyb, ŽIVOT.... ...môžeš robiť všetko, užívať si, vychutnávať, úplne stačí,
keď si pri tom v HARMÓNII, keď to nerobíš na úkor druhých, ale naopak, svoju radosť a pozitívnu energiu
rozširuješ ďalej....

...dám Ti analógiu z hudby : o čom je JAZZ ? Jazz je o SLOBODE, každý si môže robiť v tej muzike takmer čokoľvek, preto je to pre mnohých poslucháčov často krát také "nestráviteľné". Napriek tomu, aj hudobníci v jazze, predsa len musia dodržiavať a akceptovať určité pravidlá: rytmické, harmonické....

...to že neexistuje "univerzálne pravidlo" pre život, s tým súhlasím. Každý jedinec má a bude mať tú cestu k dokonalosti inú, lebo o každý sme trochu iný, každý má vlastnú slobodnú vôľu...

..napriek tomu tvrdím, že sú tu určité UNIVERZÁLNE ZÁKONY, ktoré platia pre každého rovnako...

...a ak niekto nechce tieto zákony spoznať a aplikovať ich vo svojom živote, lebo mu viac vyhovuje NÁHODA, to je v prvom rade na škodu jemu samému....Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 12:52:45 c35b0507
Johny vidim ze Ta nahoda Ti nejako neda pokoj. Tvoj otec mal miliony spermii s chromozomami X aj Y pripravenych oplodnit vajicko. Nebudem zabiehat do detailov ako sa to mohlo stat a ako to mohlo byt aj inac ak by bol trebars niekde inde na sluzobnej ceste a nic by sa medzi nim a Tvojou mamou v tej dobe nestalo. Presvedc ma nejako o tom ze to nebola nahoda ze si sa tu ocitol prave Ty s presne takym genetickym vybavenim ake mas a ze ani to nebola nahoda ze Ti dali prave take meno ake mas a mnoho inych veci, a ze vlastne vsetko je niekde naplanovane..
Pretoze ak neexistuje nahoda, potom musi byt presny plan. A ak je presny plan potom my nemozme hovorit o tom ze mozme nejako ovplyvnit vysledok.. Ak mozme ovlyvnit vysledok - potom sa nemozme bavit o presnom plane.. Teda mas tam nejake muchy s tou nahodou/nenahodou ale to by si si mal vlastne usporiadat sam co je to u Teba nahoda. Lebo u mna je nahoda udalost ktoru nevieme rozumne zdovodnit kvoli neschopnosti popisat zlozitost dejov. Ak by sme sli do detailov a zlozitost dejov by sme dokazali popisat do absolutnych detailov - pojem nahoda by zanikol ale zaroven by zanikol aj pojem "slobodna vola", alebo aj "volba", pretoze by sme vedeli presne popisat preco si sa rozhodoval tak ako si sa rozhodoval a vlastne otazka volby by tiez zanikla.. Vedeli by sme presne vypocitat ako sa budes rozhodovat, teda - ta slobodna volba ktorou sa tak ohanate by zanikla s pojmom nahoda.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-10 13:18:51 b22876c7
No toto,

fakt už nemám chuť presviedčať Ťa, že aj zdanlivé "náhody" majú často-krát svoje presné príčiny, jednoducho, kto chce ostať slepý, tan aj ostane slepý !

Ak si spokojný so "svojimi" náhodami, ak si myslíš, že napr. choroby, úrazy, krízy...a pod. (myslím teraz vážne veci, nie nejakú 3-dňovú nádchu) sú náhodné veci, ak sa Ti takto žije lepšie, kľudne si to nechaj !

A áno, prikláňam sa k názoru, že každý má pred svojím zrodením pripravený určitý plán, podobne ako keď ide žiačik do školy, tiež je tam určitý plán, čo sa má počas toho roku naučiť....

...a je len na ňom, či sa aj naučí, čo mal naplánované a zvýši si tým vedomie (teda sa zdokonalí), alebo sa nič nové nenaučí, príp. zabudne ešte aj to čo sa naučil do vtedy.

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 17:47:05 c35b0595
Gejza,

Ty na niečo reaguješ, tváriš sa múdro, ALE akosi nezohľadňuješ všetko, čo som písal. Vždy si vyberieš len A, hoci ja som napísal aj B, C, D....

...furt riešiš niečo so "subjektivitou" aj jej relatívnosťou, ALE akosi si zabudol na to, čo tu zakaždým zdôrazňujem:

Áno, nech si každý hľadá to svoje šťastie, tú svoju Pravdu, kde len chce a ako chce ! Ja nemám chuť ani kompetenciu do toho niekomu kecať....

...ALE kecať a kritizovať začnem, akonáhle sa tak začne diať NA ÚKOR DRUHEJ STRANY !

Už chápeš ?!? To, že Ti si na takej morálnej úrovni, že tu ideš alibisticky tvrdiť, že dobro a zlo neexistuje,
že si zakrývaš oči pred zjavnými krivdami a nespravodlivosťou.... lebo veď niekto si len robí radosť a šťastie a akosi Ti nevadí, že to "jeho šťastie" sa deje na úkor iných...

...tak potom sorry, o čom sa máme baviť ?!?

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 18:00:28 c35b0595
Johny
Naozaj neviem akú logiku to Ty používaš.. :-))

Zrejme si vôbec nepochopil čo som Ti napísal, veď ak na všetko existujú presné príčiny potom ani u žiačika v škole to nie je tak ako píšeš - "a je len na ňom, či sa aj naučí, čo mal naplánované a zvýši si tým vedomie (teda sa zdokonalí), alebo sa nič nové nenaučí, príp. zabudne ešte aj to čo sa naučil do vtedy."
Žiačik nie je oddelený od vplyvu prostredia, nie je odbremenený od svojich vrodených vlastností a schopností.. Existujú presné príčiny prečo sa niekto naučí a niekto nie, no pre zložitosť a neschopnosť popísať tieto príčiny si pristúpil na predstavu že je to len na ňom..

Na veci sa dá dívať dvomi spôsobmi, buď si vyberieš jednu alebo druhú optiku videnia vecí okolo seba a a ak si si vybral tú - kde existujú presné príčiny a ich následky ktoré sú príčinou ďalších následkov a príčin, potom by si mal používať rovnakú logiku aj na žiačika.
On nie je a nikdy nebol oddelený od príčin a následkov. To čo mi tu predvádzaš je korčuľovanie medzi dvomi rozličnými pohľadmi na vec a ak trváš na tom že náhody neexistujú potom niet slobodnej voľby žiačika, a nie je na ňom ći sa naučí alebo nie ale je to na tom ako sa vyvinul čo on asi ovplyvniť nemohol, ako na neho vplývalo prostredie, aké nadobudol v danom prostredí ktoré ho sústavne ovplyvňovalo schopnosti aj to je len výsledok mnohých príčin a následkov.. Ani jedna ani druhá vec na ňom nikdy nebola, teda či sa naučí alebo nenaučí je nakoniec výsledkom mnohých príčin. To že sa nakoniec niečo naučí, neznamená že neexistujú príčiny. Ba naopak existovalo mnoho príčin ktoré mu umožnili mať tú schopnosť sa učiť alebo ju aj nemať, prípadne ju mať dosť obmedzenú.. Nie je to teda vôbec tak ako píšeš - "a je to len na ňom samotnom". Takisto môže mať aj tú schopnosť učiť sa ale práve vtedy keď by sa naučiť mal môže byť ovplyvnený natoľko prostredím že ak by aj chcel nedokázal by to. Ty jednoducho predpokladáš že žiačik je oddelená samostatná (bytosť) s ľubovôľou a bezpodmienečnou schopnosťou rozhodovať sa, naberať na seba nové informácie a schopnosťou nezabúdať informácie alebo zabúdať podľa toho ako sa rozhodne v ideálnom prostredí.. Odtrhol si žiačika od príčin a následkov, od jeho vlastností, od všetkého čo kedy mohlo ovplyvniť to ći sa naučiť vie alebo nie....
Jednoducho predpokladáš že také niečo ako žiačik existuje samé o sebe, oddelené od všetkého, má ideálne podmienky, je v ideálnom stave - pripravený učiť sa - a je to zrazu len na ňom.. To je hotový "zázrak"... Jednoducho sa tu také niečo zjavilo bez príčin a následkov tak ako aj "náhoda".

To Tvoje korčuľovanie kde raz sa dívaš na veci tak a raz onak odporujú zdravému rozumu a tradičnej logike. Teda buď sa budeš na veci dívať tak a budú platné alebo onak a budú tiež platné.. Takonak sa nedá, porušuješ tým pravidlá logiky - protirečíš si.

Ak si teda vytrhol žiačika zo všetkých príčin a následkov a priradzuješ mu 'slobodnú vôľu' že je to len na ňom, ( ignoruješ všetky príčiny a následky ) potom sa nemôžeš na 'udalosť' dívať inou logikou, ale logikou ktorou sa dívaš na žiačika. Teda príčiny a následky ktoré niečo ( náhodu ) spôsobili by si mal takisto logicky ignorovať.. Alebo aj neignorovať no potom sa musíš zakonite dívať rovnakou optikou aj na žiačika.. Jeho "vôľa" v takom prípade bude závisieť od toľkých faktorov že bude len výsledkom mnohých príčin.. Teda na pojem "slobodná" môžeš rovno zabudnúť.

Jednoducho, kto chce ostať slepý, tak aj ostane slepý ako to pekne píšeš Ty mne..

Maj si teda "slobodnú vôľu" ale aj súčasne svet ktorý je výsledkom striktných príčin a následkov. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 19:56:47 b22876c7
Gejza,

..keby som o tej "svojej pravde" nepresvedčil najprv sám seba, tak by som sa určite neunúval sem písať nejaké články a komenty, že ?!?Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 20:00:07 c35b054e
No toto,

vôbec si nemyslím, že by som si protirečil. Skôr si myslím, že sa ma zase snažíš vohnať do svojho čierno-bieleho videnia, ktoré som Ti už viac krát vyvracal !

Áno, na žiačika pôsobí veľa vplyvov a má určitú "východiskovú pozíciu", zároveň je to ale HLAVNE na ňom, ako dopadne...

...teda kombinácia slobodnej vôle a vonkajších podmienok.


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 20:24:36 c35b054e
Johny
Tvrdiš teda že výsledky ku ktorým sa dopracujú žiaci základnej školy spočívajú HLAVNE na slobodnej vôli žiakov a vonkajšie podmienky sú menej dôležité, keďže píšeš že je to HLAVNE na ňom.
...píšeš kombinácia slobodnej vôle a vonkajších podmienok.
A je HLAVNE na žiakovi ako to dopadne..

Teda v anglicku sa deti naučia písať anglicky pretože to je prejav ich "slobodnej vôli" a na slovensku sa naučia deti písať po slovensky lebo aj to je ich "slobodná vôľa"..
Ani u jedného žiaka v anglicku sa neprejaví slobodná vôľa tak, že sa naučí sám od seba po slovensky bez toho aby na neho nikto nevplýval. Môžeš mi prosím Ťa vysvetliť ten paradox ?
Ako je možné že ani jeden žiak v anglickej škole sa nenaučil sám od seba po slovensky ?
Pretože to nie je prejav slobodnej vôle ale sú to všetko len podmienky..
Samozrejme - ako vidíš - podmienky( príčiny ) nie sú zanedbateľné ale kľúčové..
Je kľúčové čo má ten žiak k dispozícii - aké informácie ( príčiny ).

Ďalšie vonkajšie sústavné dlhoročné podmienky sú:
- (donucovanie-príčiny) Povinné sedenie v tichosti v triede počas prednášok učiteľa
- (donucovanie-príčiny) Vyžadovanie učiteľa od žiaka aby bol počas vyučovania pozorný
- (donucovanie-príčiny) Písanie do zošitov, kontrola zošitov
- (donucovanie-príčiny) Známkovanie
- (donucovanie-príčiny) Karhanie za zlé známky a chválenie za dobré
- (donucovanie-príčiny) Psychologický tlak učiteľa
- (donucovanie-príčiny) Psychologický tlak rodičov
- (donucovanie-príčiny) Vytváranie školských návykov u detí v predškolskom veku v škôlke
- Ak som na niečo zabudol - dopíš...(donucovanie-príčiny)

Slobodná vôľa je schopnosť používať energiu a rozhodnosť nezávisle, bezpodmienečne.

Teda - Nezávisle a bezpodmienečne ?
Slobodná vôľa žiaka ? Je to HLAVNE na ňom ?

Má žiak nejakú možnosť toto všetko odmienuť ak hovoríš o vôli slobodnej ?
Je to HLAVNE na ňom ? Tak Johny, čo ako je na tom žiakovi ?
Myslíš to ći sa to všetko naučí ???

To je predsa tiež dané jeho genetickou výbavou.. - zase len príčiny
A pri takom tlaku tá výbava do seba ja niečo pojme. - znova príčiny

Slobodná vôľa žiaka - nejako mi uniklo kde je.

Môžme sa baviť o žiakovi ktorý sa sám niečo naučí na śkole strednej či vysokej..
Ale to už bude návyk.-príčiny. O slobodnej vôli žiaka neviem či sa dá baviť.
Musel by používať energiu a rozhodnosť nezávisle, bezpodmienečne..
Lenže aj on sa učí preto lebo je nútený.. Ide predsa o vysvedčenie, diplom, budúce zamestnanie.

Ak by to bolo na slobodnej vôli.. nezávislom rozhodovaní sa..
My sa predsa nerozhodujeme nezávisle. Ale závisle od podmienok.-príčiny

Teda tá Tvoja slobodná vôľa vôbec neexistuje. A ak áno tak je zanedbateľná a nevýznamná.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 22:46:38 b22876c7
Oprava:
A pri takom tlaku tá výbava do seba ja niečo pojme. - toto sú následky

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 22:51:28 b22876c7
Johny v minulom odstavci som skončil pri tom že
'Slobodná vôľa' žiačika je zanedbateľná a nevýznamná..
Spočíva len v tom či chce alebo nechce.. Či sa viac zdráhal alebo to bral benevolentne prípadne ochotne sa učil. V tejto časti ak chceš môžem rozobrať príčiny - prečo sa žiak zdráhal, bral to benevolentne alebo sa ochotne ućil. Nakoniec pre podrobný popis všetkých existujúcich príčin sa zanedbateľná a nevýznamná "Slobodná vôľa" žiaka rozplynie a nebude existovať..

Ako vidíš - ide len o to - ako pristupuješ k existencii príčin a následkov a ako ich hodnotíš alebo zanedbávaš. A keďže neexistujú náhody neexistuje ani slobodná vôľa.

Dúfam že som Ti to vysvetlil dostatočne.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-10 23:05:26 b22876c7
No toto,

všetko, čo si tu vymenoval, ani som to riadne neprečítal, sú, dá sa povedať "PRESNE" podmienky,
ktoré pasujú na toho-ktorého človeka...

...už som písal, že zastávam názor, že súčasná situácia jedinca, je dôsledok jeho predchádzajúcich rozhodnutí, a v tom zachádzam až PRED súčasný život...

...preto ja vidím zmysel aj v tom, prečo má kto akých rodičov, v akých podmienkach sa narodí, akých ľudí stretáva v živote...

...je mi jasné, že Ty to nedokážeš "stráviť" a vôbec sa mi nechce Ťa teraz presviedčať o takých záležitostiach ako KARMA a REINKARNÁCIA...

...veď Ty máš svoju NÁHODIČKU, tá Ti predsa dokáže vysvetliť všetko a ani pri tom nemusíš moc rozmýšľať :-DDDDDDDD


...a ešte k tej SLOBODNEJ VôLI : v každej situácii máš vždy minimálne 2 možnosti. Ak už aj nemôžeš "fyzicky" niečo zmeniť, ešte vždy si môžeš vybrať, aký vnútorný postoj k tomu zaujmeš....

..a práve tým následne ovplyvňuješ svoju budúcnosť.Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-10 23:08:40 c35b05fb
Johny k Tvojmu výroku...

A ešte k tej SLOBODNEJ VôLI : v každej situácii máš vždy minimálne 2 možnosti. Ak už aj nemôžeš "fyzicky" niečo zmeniť, ešte vždy si môžeš vybrať, aký vnútorný postoj k tomu zaujmeš....
..a práve tým následne ovplyvňuješ svoju budúcnosť.
--------------------------------------------------
---------------------
Dobre Johny. Dajme tomu že by si mal pravdu a platilo by to.
V takom prípade - ak nevieš ako tú budúcnosť ovplyvníš ale ovplyvníš ju svojim postojom a budúcnosť sa zmení.. No Ty si nevedel ako ju ovplyvníš.. Nepoznal si budúci výsledok.
Načo Ti je taká filozofia.. ?

To už môžem rovno povedať že výsledok je náhoda.. Pretože je to to isté ako keby si si hodil mincou a povedal PANNA alebo OROL.
Je to úplne jedno ako Ty budeš volať následok ktorý ani nevieš ako ktorým postojom vznikol.
Kĺudne ho volaj karma.. Ak nie si schopný poznať všetky dôsledky svojich rozhodnutí - a to určite nie si, tak je úplne jedno či voláš tie stavy karmami, náhodami alebo chaľavami či smolami.
Nie si schopný ani hrať šach tak aby si myslel na desať ťahov dopredu s jedným jedinným súperom, ako by si len mohol poznať následky všetkých svojich rozhodnutí vo svete v ktorom je milión iných vplyvov ktoré do výsledkov takisto zasahujú a ovplyvňujú ich, existuje nekonečná séria príčin a následkov..
Teda tá Tvoja karma je to isté čo náhoda, pretože nie si schopný ju ovplyvňovať vedome do dôsledkov.. Musel by si poznať absolútne do dôsledkov čo ktorým rozhodnutím spôsobíš nielen v blizkej ale aj v ďalekej budúcnosti.. Pritom pri morálnych rozhodnutiach sa často jedná aj o rozhodnutia kompromisu, nie sú rozhodnutia len jednoznačne dobré alebo len jednoznačne zlé.
V teórii chaosu aj zamávanie motýlich krídel môže vytvoriť hurikán na druhej strane zemegule.
Kde Ty si bol kedy schopný poznať každé svoje rozhodnutie, každý svoj životný krok do dôsledkov.
Dokonca aj dobré rozhodnutie ktoré sa môže javiť ako dobré môže v budúcnosti spôsobiť rôzne iné nechcené zlé dôsledky ktoré si domyslieť ani nemohol.

A čo keď niečo nevinné urobíš, aj to sa stáva ľuďom.. A niečo vážne tým spôsobíš. Ber to iba ako príklad. Trebárs kopneš do lopty a netrafíś sa, teda trafíš ale nie to čo si chcel. Trafíš nejaký kvetináč ktorý spadne 20 metrov dole nejakej pani na hlavu, a ty si vtedy uvedomíś že si to nejako pri zápale hry nedomyslel. Dúfam že jej nebudeš hovoriť - prepáčte pani bola to náhoda. Dúfam že jej povieš, prepáčte pani, ja som za to maximálne zodpovedný a odpykáš si to v budúcom živote. A ako je to s tým kvetináčom vlastne ? Dokonca aj tá pani ktorej by spadol ten kvetináč na hlavu by mala podĺa vśetkého ten kvetináč dostať na hlavu - za trest za to ćo spôsobila a nespadol jej na hlavu len tak náhodou.. Teda možno si aj sama zato môže - veď karma funguje predsa na každého ?
Teda Ty si mozno aj nevinný a ona si za to môže sama, lebo bola v minulom živote nie celkom najlepšia.
Karma ktorú Ty popisuješ je stritktné nekompromisné strojové pravidlo ktoré funguje predsa do dôsledkov. Je to stroj, stroj ktorý všetko prerátava tak aby každý dostal to čo si zaslúži. Teda žiadne śťastie či nešťastie, žiadne šťastné či nešťastné náhody, iba príčiny a následky ktoré sú pre každého spravodlivé. Nezdá sa Ti tá predstava trochu pritiahnutá za vlasy ???
Čo s ľuďmi ktorých trebárs zrazilo auto, s tými ktorých zabil hurikán či iné tragédie ? Zaslúžili si to ?
Karma. Šialený stroj spravodlivosti. Ten nepozná ani odpustenie predsa. Nepozná kresťanské - a odpusť nám naše viny.. Ak by karma odpúšťala tak by neplatila a pravidlá karmy by vyzerali každú chvíľu inak - ako sociálne zmeny zákonov pani Tomanovej. Teda jedine že by to bol presný stroj ktorý neodpúšťa a každému všetko vráti - Jedine vtedy sa dá o Karme baviť.

A keď si už taký dôsledný karmista. Čo povieš na ruské "chaľava" ?
Skús si to slovíčko vygúgliť a napíš mi k nemu svoj názor. Mal by si sa z tých rusov začať tiež smiať, lebo oni na to vraj veria.
No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-11 00:50:04 b22876c7
No toto,

..vôbec si to nepochopil a zase tu pretláčaš tú svoju NÁHODU....
...samozrejme, že keď niekto niečo urobí NEÚMYSELNE, tak za to nemá prečo niesť PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ... možno "niečo zanedbal" a to sa mu patrične VRÁTI, ak sa NEPOUČÍ a nebude nabudúce opatrnejší...

...to, že tým "druhej strane" spôsobí niečo vážne, to už, ale nie je náhoda, lebo tej druhej strane by sa tá vážna vec stala skôr, či neskôr aj tak... tá vážna vec totiž má tej osobe "niečo povedať"... je to taký "preplesk" od života - pozor, niečo robíš zle, zastav sa zamysli sa !

K tým vnútorným postojom...

...stane sa Ti niečo zlé, môžeš :
- zatrpknúť a nadávať na toho kto Ti to spôsobil a všetkých ostatných - nepohneš sa ani kúsok ďalej, naopak, možno klesneš ešte hlbšie...a vlastne si naväzuješ ďalšie utrpenie..

- prijať to čo sa Ti stalo, snažiť sa vnútorne pochopiť, prečo sa Ti to stalo, čo by si mal zmeniť... a POUČIŤ SA a najlepšie by bolo aj ODPUSTIŤ "vinníkovi", aj keď to je niekedy to najťažšie.

Ver tomu, že KARMA odpúšťa, to nie je žiadny "stroj" aj keď áno, pracuje presne a nekompromisne...
...ale VŽDY medzi príčinou a následkom uplynie určitý čas...za tú dobu sa dotyčný môže (a pravdepodobne sa aj) vnútorne zmeniť. Samozrejme, ak sa medzičasom poučí aj bez "preplesku" nemá potom prečo dostať až takú nakladačku, lebo to čo mal, už pochopil... "niečo" sa mu vráti vždy, ALE môže to mať SYMBOLICKÝ charakter... v tom spočíva ODPUSTENIE ! (a platí to samozrejme aj opačne)


K tvojim myšlienkam:

Naviazal si vedomie na neuróny, teda mozog, ak som to správne pochopil.... Pýtam sa ťa teda, kde sídli vedomie v rastlinách a v "primitívnych" organizmoch, ktoré nemajú mozog ???
..či mi ideš tvrdiť, že tieto nemajú vedomie ? Podľa čoho sa teda riadia ? Čo koordinuje miliardy buniek napr. v takom strome ? Skús mi to prosím ťa vysvetliť !

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 10:13:58 c35b0d52
Johny koordinácia ktorú máš na mysli je len vzájomná spolupráca buniek.
Živá bunka je otvorený, vysoko usporiadaný a dynamický systém. Cez plazmatickú membránu si bunka neustále vymieňa látku, energiu a informácie s okolím.
Bunky v strome sa rozmnožujú delením. Každá a jedna bunka môže spolupracovať zo svojim okolím. Teda môžu spolupracovať vzájomne. Čo by ich ešte malo podľa Teba koordinovať ? Niečo navyše ?
Niečo nad tým ? Nejaký VELITEĽ ? To nie je predsa vôbec potrebné.

Ak existuje aj veľa buniek koordinujú ( spolupracujú) vzájomne medi sebou. Nepotrebujú k tomu veliteľa. Ak si začal zo striktnými princípmi príčin a následkov - mal by si ich tam nájsť - aj v tom strome.. Teda aj koordinácia buniek v strome je výsledkom príčin a následkov - bez veliteľa.

Tvoje vedomie a to že si uvedomuješ seba, svoju existenciu je len špička ľadovca ktorá stojí na množstve nevedomých procesov. Neviem kde by si ho chcel - také vedomie - v strome hľadať a čo pod tým myslíš keď povieš - vedomie, pretože ak je bunka schopná vymieňať si informácie s okolím - sama je malým kúskom ktorý v sebe nesie nielen informácie ale aj reaguje na podnety.
Výsledkom je že sa Ti strom javí ako do určitej miery ako vedomý, reaguje na svetlo a teplo, prijíma a distribuuje energiu.No strom nevie že je strom a nemá také vedomie ako Ty. Ak by si chcel vedomie definovať na veľmi nízkej úrovni - môžeš rovno povedať že aj bunka je vedomá..
Teda tu má zmysel sa baviť jedine o úrovni a kvalite vedomia.. A neviem čo si Ty pod tým pojmom presne predstavuješ a čo pokladáš za vedomý a čo už za nevedomý proces.
Niekto neznalý veci by mohol trebárs tvrdiť že aj jednoduchá regulačná sústava má vedomie pretože reaguje na podnety a dokáže udržiavať rovnováhu. Teda - predpokladal by že to musí robiť vedome. Takže definuj to vedomie najprv, ktoré si myslíš že má strom. Lebo ja neviem o akom vedomí ( akej kvality ) hovoríš.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 11:32:44 b22876c7
Johny
Karma ktorú si tu popísal je nakoniec zase len vzor takého otecka - ktorý vedie malé dieťa životom.
No a zase to skončilo pri nejakých tvrdeniach (o karme) ktoré sa nedajú ani potvrdiť ani vyvrátiť.
Môžeś tomu veriť alebo neveriť, alebo si nájsť iné tvrdenia ktoré sa nedajú ani potvrdiť ani vyvrátiť..
Tá filozofia má len výchovný charakter, no nie je možné zistiť či sa zakladá na pravde.. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 11:48:06 b22876c7
No toto,

ani nevieš ako si podľa mňa trafil:

"Karma ktorú si tu popísal je nakoniec zase len vzor takého otecka - ktorý vedie malé dieťa životom."
...akurát, že ten "otecko" je pre mňa BOH a karma je len nástroj, ktorým "učí" ľudí...

..darmo, zdá sa, že tie tvoje diskusie so mnou, ťa predsa len niekam posúvajú :-)

Na margo toho:
pre mňa sú 3 skupiny ľudí (ak opomeniem tých pár "svätých", lebo veď skoro každý robí chyby):

1. takí, čo sa učia a poučia aj na cudzích chybách
2. takí, čo sa učia prevažne na vlastných chybách (a "prepleskoch" od života)
3. takí, čo sa nedokážu poučiť ani na vlastných chybách...

..hádaj do ktorej skupiny patria tí, čo vo všetkom vidia len NÁHODY ?!?


Fakt nemám chuť Ti vyvracať tú tvoju teóriu o "jednotlivosti" buniek v nejakom organizme. Je úplne jasné, že keď sa bavíme o ORGANIZME, tak je to tam "organizované". Keby som sa bavil o ľudskom tele, tak mi povieš, že moje fyziologické funkcie riadi mozog, ale pri strome sú to už "len" jednotlivé bunky...

...zase si sereš do huby !Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 13:08:18 c35b0df5
Johny opytam sa ta takto, je mozne aby napr.popravcia cata o 10 muzoch strielajuca na odsudeneho minula?
Asi sa zhodneme, ze ta sanca, ci nahoda, ze ani jeden netrafi je prakticky nulova.
No a zober si tych odsudenych miliard krat miliard a rovnaky pocet popravujucich, Je mozne ze jeden odsudeny prezije?
Bude to,znamenat co, nahodu, ci plan?

A este na margo tvojho nepochopenia antropickeho principu, ktory si dokonca sam vyvratil uznanim prechodu ods nizsich do vyssich organizmov.
Ma este nejaky zmysel sa nezmyselne tohto princippu drzat?
Alebo musime prijat fakt, ze programator akokolvek schopny to nedokazal urobit hned, ale len postupnym vyvojom?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 13:17:26 59ad5d21
Johny neviem či si taký ch.j alebo sa len robíš.. Prepáč za výraz, ale nemôžem si pomôcť.

Snažil som sa Ti viackrát vysvetliť že pohľad na svet môžeš mať rôzny, bud sa budeš dívať na všetko stritktne alebo viac benevolentnejšie.. V striktnom svete náhody neexistujú.. V benevolentnejšom áno.
Ak nie si schopný popisovať svet striktne, a to Ty nie si - neostáva Ti nič len sa na to dívať benevolentnejšie a náhodu prijať ako fakt, ako udalosť ktorú nie si schopný nijako predvídať.

Existujú napríklad modely sledovania a výpočtov počasia. Vedci majú veľké počítačové systémy pomocou ktorých sa snažia vypčítať počasie v budúcnosti. Sami priznali že aj keď majú po svete dosť veĺa snímačov, nedokážu počasie s istotou predvídať a svoje výpočty musia vždy priebežne upravovať.
Už len pri použití čísel s desatinnou čiarkou trebárs na desať alebo deväť miest sa prejavujú pri takých výpočtoch ktoré majú nastať v čase - príliš veľké rozdiely a vychádzajú im iné výsledky.. Takže nie je jedno koľko miestne čísla sa pri takých výpočtoch používajú a k realite sa ich výpočty v čase nie sú schopné priblížiť dostatočne.

Takže tu vôbec nejde o NÁHODY ale o to že nikto nie je schopný popísať deje do najmenších detailov, preto ten pojem náhoda existuje. Ak tomu nerozumieš a hráš sa tu na nejakého náhodobijca - nič mi neostáva ale musím Ťa v tom nechať.. :-)
Ja si samozrejme uvedomujem že náhody neexistujú ale takisto si uvedomujem že my nie sme schopní predvídať deje do detailov - preto všetko čo je mimo toho čo predvídať vieme - označujeme za náhody.
Dúfam že ch.j nie si a konečne si to uvedomíš, alebo sa tu budeš ďalej naschvál hrať na ch.ja a budeš tu zápasiť s týmto slovom.

A to čo tu píšeš že si serem do huby..Naozaj sa mi zdá že potrebuješ mať len navrch a nie si schopný na to ani rozumne argumentovať.. To teraz od ľudského pojmu - ORGANIZMUS- ORGANIZOVANÉ - chceš odvodiť to ako funguje príroda ? Prepáč mám pocit že Ti straší..
Od ľudských slov a pojmov sa nedá odvodiť to ako príroda funguje. Strom nemôže za to že ste si ľudia povedali že je to ORGANIZOVANÉ a teraz Ty hľadáš ORGANIZÁTORA - a jediný Tvoj pohľad na ORGANIZOVANOSŤ je hierarchická štruktúra s riadiacim CENTROM..
Nemôžem ani za to že sa nerozumieš schopnosti buniek organizovať sa decentralizovane. Tvoja predstava o ORGANIZOVANÍ je CENTRALISTICKÁ. Ja nemôžem za to že si centralista a všade potrebuješ nejakého šéfa (alebo boha, ducha), a iný spôsob organizovanosti si nevieš predstaviť. Toto nie je môj problém ale Tvoj. Ja si to predstaviť viem a taký spôsob organizovanosti je aj dokázateľný, aj simulovateľný. Ak Ťa hnevá že niekto má iné názory ako Ty a dokáže si zdôvodniť veci aj bez bohov a duchov ktorí by riadili svet, tak to nechajme tak nech tu neprejavuješ svoje negatívne emócie voči tomu..
Pretože si mi ničím rozumným zatiaľ neargumentoval.
To že Tvoje fyziologické funkcie riadi mozog, aj tak neznamená že by existovalo nejaké centrum v mozgu - pretože mozog tiež nemá žiadne centrum kde by si sa nachádzal práve Ty.. Tvoje vedomie je v celom mozgu.. Teda zase sa len tie neuróny organizujú navzájom.. Pri bližšom pohlade na mozog, nie je v ňom centrum tvojho JA na nejakom konkrétnom mieste, štruktúra mozgu nie je organizovaná centralisticky. Takže nechajme to tak ja sa tu predsa nebudem naťahovať s človekom ktorý mi nevie nić dokázať z toho čo tvrdí a nevie niejako vyvrátiť to čo mu poviem aj keď prakticky mu hovorím veci ktoré sú dokázateľné. Je to pre mňa strata času.. Ak chceš mať silou mocou duchov tak si ich hľadaj.. Keď ich nájdeš , dôjdi - ukáž a dokáž.. Budem veľmi nadšený, nové poznatky milujem. Ale také hlúposti - že od slova ORGANIZMUS - odvodzuješ prírodu.. Noo, to asi už fakt nemá zmysel.

Ahoj.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-11 14:12:56 b22876c7
No toto,

...o duchoch máš kvantum svedeckých výpovedí, len sa Ti to nehodí do "tvojho" konceptu, tak sa z toho smeješ...

Vieš, každé slovo, výraz, pomenovanie... nevznikli "len tak" a preto, keď niečo radíme medzi ORGANIZMY, tak to má svoj dôvod !

...k tomu "vedomiu" som Ti len dokázal, že vedomie nie je závislé od fyzického tela - sám si pripustil,
že ho "nevieš" vo fyzickom tele lokalizovať.


Naopak: fyzické telo je MANIFESTÁCIA vedomia v hmote ! Už tu bol aj článok, kde vedci dokazovali,
ako myšlienky (vedomie) ovplyvňuje fyzic. úroveň, teda je "NAD", to Ti samozrejme nehrá do karát...

...inak mi je smiešne, keď sa človek "tvojho typu" smeje z veriacich, s tým, že on verí iba tomu čo dokáže veda ! Tak mi odpovedz, "KEDY VEDA HOVORÍ PRAVDU ?!?!?":

-máme teraz globálne otepľovanie, alebo naopak, začína malá doba ľadová ???? (lebo oba názory zaznievajú z vedeckej obce)

- mohol letecký benzín roztaviť oceľové nosníky WTC ??? Prečo sú vedci, ktorí proti tomu protestujú a iní, ktorí držia huby ??? Odpovedz mi prosím, ktorým "veríš" Ty, fakt by ma to zaujímalo !!!

- nabudúce keď budú "vedci" z WHO strašiť nejakou pandémiou, budeš bežať zháňať očkovanie alebo im ukážeš fuckera ???

...tak čomu Ty vlastne veríš ??? Nehnevaj sa Ty ozaj nemáš nič okrem svojho skepticizmu a náhody !
Tí "slepo veriaci", ktorí veria cirkvi, aj keď sa mnoho krát blamovala, majú aspoň NÁDEJ !

Ty nemáš ani to ! Máš len pochybnosti, ALE ešte nikdy som od Teba nečítal "konštruktívny" názor...
...teda okrem NÁHODY !

... keď mi taký, ako Ty, nadáva do chujov, to ma určite NEMôžE URAZIŤ ! :-DDDDDDDDDDD

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 17:22:25 c35b04c4
Rafael,

..keď niekto zomrie, alebo naopak prežije, podľa mňa nie je náhoda - tak sa to tomu dotyčnému malo stať
(uviedol si veľmi hypotetický príklad a ja Ti to nemám ako dokázať, čo som napísal, ALE to si myslím ! )

Na vyššej úrovni (nad hmotou) sú možno "veci" a bytosti tvorené "naraz". To, že v hmote to nejde naraz, ale postupnými krokmi, to je spôsobené samotnou "ťažkopádnosťou" hmoty, určite nie "nedokonalosťou programátora".

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 17:29:34 c35b04c4
Johny ďakujem za Tvoje idealistické poučky čo ako je v idealizme chápané, ako vyzerá svet a aké rozpory existujú medzi teplo a chlado otepľovačmi.. Ja samozrejme chápem že existujú rôzne názory a pohľady na svet, rôzne rozpory vo svete aj medzi vedcami aj kvôli grantom ktoré im zabezpečujú biznismeni a vedu využívajú vo svoj prospech. Nepotrebujem s Tebou riešiť tieto nezrovnalosti pretoźe som si vedomý toho že vo svete budú existovať aj vtedy keď si vypijeme spolu poldeci a budeme sa baviť o niečom inom, alebo ak sa aj zhodneme..
Zrejme si dosť rozhodený. Globálne otepľovanie či ochladzovanie,
letecký benzín a roztavené oceľové nosníky WTC, či WHO a pandémia, a na konci nejakú nádej spomínaš.

Ako čo s tým mám ja alebo čo má s tým debata ktorú sme viedli vyššie ?

Svedecké výpovede o duchoch .. To snáď nemyslíš vážne.
Každý dnešný psychiater by Ti na to povedal že to čo niekto vidí nemusí byť vždy pravda a že bludy sú u mnohých bežná vec. Áno existuje mnoho svedeckých výpovedí no to je asi tak všetko.

Kedy a kde si mi dokázal, že vedomie nie je závislé od fyzického tela ?
Musím Ti zagratulovať, mal by si navštíviť aj nejakú vedeckú obec lebo ja čumím ako puk na čom si Ty postavil svoje dôkazy ak nie na Tvojej nevedomosti a primitívnej predstavivosti.
A také niečo ako dôkaz mi uniklo, ale keď Ty ich vidíš tak predpokladám že by si s tým mal niekde ísť a predstaviť tie dôkazy verejnosti.

Skús začať takto.. Keď niečo radíme medzi ORGANIZMY, tak to má svoj dôvod..
Kto organizuje bunky v strome ? Haaa. A máš ich všetkých.. :-)))
Až Ti to vysvetlia - povedz im na rozum a na konci povedz - predniesol som Vám dôkazy..
A Vy hlupáci nemáte ani nádej s tou Vašou teóriou.. :-))

Fakt to nemá úroveň, čo tu predvádzaš.. Len kľud Johny..
No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-11 18:36:21 b22876c7
No toto,

..kľučkuješ ako vždy ! Dal som Ti min. 3 otázky, ani na jednu si mi neodpovedal...

...zrazu pripúšťaš, že veda je manipulovateľná, ale stále sa budeš držať "svojich vedeckých dôkazov"...?!?

....sereš si zase do huby, tak to vidím ja !

...aj tupé náboženské ovce, ktoré by uverili pápežovi aj to, že pedofília je o.k.,
sú zdá sa bližšie ku pravde ako Ty !

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-11 21:03:10 c35b07ea
Johny čo si sa z bujakom zrazil ? Veď ja neviem na čom Ti záleží veď tie otázky sú pre mňa irelevantné.

Tu máš odpovede:
- mohol letecký benzín roztaviť oceľové nosníky WTC ??? Prečo sú vedci, ktorí proti tomu protestujú a iní, ktorí držia huby ??? Odpovedz mi prosím, ktorým "veríš" Ty, fakt by ma to zaujímalo !!!
Ja si myslím že nemohol.

- nabudúce keď budú "vedci" z WHO strašiť nejakou pandémiou, budeš bežať zháňať očkovanie alebo im ukážeš fuckera ???
Sa o očkovanie vôbec nezaujímam a nepanikárim keď niekto ponúka očkovacie látky a zároveň straší v médiách..

...tak čomu Ty vlastne veríš ??? Nehnevaj sa Ty ozaj nemáš nič okrem svojho skepticizmu a náhody !
Tí "slepo veriaci", ktorí veria cirkvi, aj keď sa mnoho krát blamovala, majú aspoň NÁDEJ !

Aj ja mám predsa nádej Johny.. Presne takú istú ako všetci čo veria že po smrti niečo je, pretože ak majú oni pravdu - dostaneme sa tam rovnako. Nie som od nich predsa o nič horší. Akurát na tom nestaviam svoju filozofiu a ani si na tom nezakladám.

Máš ešte nejaké otázky ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-11 21:11:33 b22876c7
No toto,

...nie už nemám nič, ďakujem :-)

Možno sa ešte stretneme "pod nejakým článkom". Sám "niečo" pripravujem, tak si "nabús pero" !

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 21:33:59 c35b07ea
Johny dobre, dám Ti teraz ja otázku.
Videl si už veľký húf morských rýb ako všetky krásne spolu idú, ako všetky jednotne plávu, ako dokážu naraz všetky zmeniť smer alebo urobia krásnu nádhernú jednotnú zatáčku - ako sú krásne zorganizované.. Mohol by si mi povedať kto ich organizuje ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-11 21:41:14 b22876c7
No toto,

p.s. Spomenul si psychiatrov. Títo bežne používajú HYPNÓZU. Od hypnózy je už len krôčik k REGRESNEJ TERAPII, ktorá úzko súvisí s riešením "blokov" z minulosti, niekedy aj z MINULÝCH ŽIVOTOV !

Teraz neviem pokiaľ siaha "tvoja dôvera" v tomto reťazci ?!? Čo je ešte vedecké a čo už nie ?!?

...ale nemusíš mi odpovedať - na ďalšie tvoje "kľučky" na 10 riadkov nie som zvedavý :-D


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 21:46:42 c35b0dc8
Johny to bola odpoveď na moje rybyčky ?

Bol si už u takého psychiatra ?
Neviem nič o tom že by mali psychiatri niečo v také v náplni.
Zaujímavé že vytýkaš že vede že je manipulovateľná ale ináč veríš každej duchárine ktorá existuje..
Pozerám na tú regresnú terapiu na internete no vidím že je to len zárobková činnosť súkromných firiem ktorá sa netýka oficiálnej lekárskej vedy. Teda tá lekárska veda nie je až tak manipulovateľná, duchári tam ešte nedorazili.. :-)
Ale za peniaze Ti aj ja porozprávam o Tvojich minulých životoch, nie je problém, aj sklenenú guľu môžme použiť a dozvieme sa o Tvojej budúcnosti čo len chceš.. :-)
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-11 22:45:51 b22876c7
No toto,

...neverím určite všetkému. Napríklad to, že verím v Boha, určite neznamená, že budem veriť všetkému,
čo tvrdí cirkev. To, že tvrdím, že veda je manipulovateľná, neznamená, že paušálne odsudzujem všetky "výdobytky" vedy....

...skladám si "svoju" mozaiku. Možno je to ťažšie a náročnejšie "na rozum", ako vidieť všade len náhody a bludy, ALE v konečnom dôsledku to je ZMYSEL ŽIVOTA - hľadať a NACHÁDZAŤ !

Ešte raz chcem zdôrazniť, že neodsudzujem materialistov, ani netvrdím, že sú všetci ZLÍ, ale som presvedčení, že sú "náchylní" robiť viac chýb, lebo nevidia súvislosti. A tak isto si myslím, že z toho istého dôvodu sú aj viac MANIPULOVATEĽNÍ....

...aj tak si mi neodpovedal na HLAVNÚ otázku :

"KEDY VEDA HOVORÍ PRAVDU ?!?!?"

...zrejme máš malé domáce laboratórium a každý vedecký pokus si aj sám doma overuješ..?!? :-DDDDD

...lebo inak fakt neviem ?????

Materialistická veda NIKDY (!) exaktne nedokáže Boha, lebo Boh nemá materiálnu povahu, takže v tomto smere by som sa určite na vedu nespoliehal .


Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 08:17:08 c35b0785
Johny neviem čo máš stále s tou vedou. Máš snáď pocit že ja sa oháňom vedou ?
Bavíš sa predsa so mnou nie z vedou, a vedu neustále pri tom atakuješ. Ja som sa predsa nikdy na vedu neodkazoval tak ako Vy na bibliu alebo iné náboženské texty, ale vlastnými slovami som vyjadroval po väčšine svoje názory ktoré som slepo neprebral z vedeckých publikácií ako svaté texty.
Tak prestaň s tou vedou je predsa nie som z hovorca vedy. Mám svoje názory tak ako aj Ty, ktoré si utváram.

Nie materiálna povaha je aká. Uveď príklady, leba fakt neviem čo máš na mysli.
Našiel som napríklad toto: Služba, akákoľvek činnosť alebo úžitok, ktoré môže jedna strana poskytnúť druhej sú v podstate nemateriálnej povahy. Predpokladám že sa nejedná o takú povahu..
Napíš akú nemateriálnu povahu má Boh.. Predpokladám ze sa nejedná o službu.
Tiež nepredokladám že sa nejedná o prejav hmoty, takže to nebude ani žiadne pole ktoré je prejavom hmoty. Tú nemateriálnu povahu si mi bližsie nešpecifikoval a ani nenapísal ako si môžem existenciu tej "povahy" overiť v praxi. Teda tu nejde o žiadnu vedu ale o to že pre mňa sú to len prázdne nijako neoveriteľné slová ktoré píšeš a veda, tak na tú sa môžem aj vykašľať stačí mi ak mi ukážeš tú existujúcu nemateriálnu povahu. Pretože aj ja môžem písať také texty..

Napríklad:
Xoh nie je materiálnej povahy, je neviditeľný a nachádza sa v molekulách. Drží atómy pohromade.
A budem k tomu pridávať a pridávať ďalšie texty. Všetko bude mať svoju vnútornú logiku ktorá bude nepriestrelná.. Ale keď niekto povie dokáž - budem ho odkazovať rekurzívne vždy na nejaké svoje texty, raz tu a raz tam.. Tak ako to robia ľudia z bibliou.

Spomínal si - zrejme máš malé domáce laboratórium a každý vedecký pokus si aj sám doma overuješ..?!?

Nie Johny, nemám ale som ochotný vybaviť sa akýmkoľvek laboratóriom, alebo čímkoľvek čo by mi dokázalo tú nemateriálnu povahu boha.. Pretože ináč nemám dôvod Ti veriť a Tvoje texty považujem len za prázdne slová. Takže nie veda ktorú Ty atakuješ - ale zjavná nezmyselnosť toho čo píšeš je dôvodom prečo tomu neverím. Ja nemusím veriť vede. Nemusím veriť tomu že existuje nejaká temná hmota alebo kadečo.. Tak ako niekedy používali vedci slovo éter a potom ho jednoducho zavrhli ako nezmysel.
Vedci su predsa tiez len omylní ľudia.. Ale keď Ty niečo vravíš tak ja chcem od Teba aby si to dokázal, tak isto ako to vyžadujem aj od vedca.. Teda zbytočne atakuješ nejakú vedu pri našich debatách, nie som ani hovorca vedy a ani nemusím všetkému čo sa povie veriť. Ale potrebujem dôkaz na všetko.
Napríklad minule si pri našich debatách začal napádať Darwina, pritom ja som nikdy Darwina v argumentácii nevytiahol.. Teda Ty so mnou ani moc nediskutuješ, nereguješ na to čo hovorím ale vyťahuješ veci ktoré sa ma netýkajú, viz: očkovanie, WTC a podobne vyššie.


Môžeš teda písať tie texty, môžu písať mnohí svoje náboženské predstavy. Ak nemáš nejaký spôsob ktorým sa to dá dokázať - tak je to luft - éter. A nemá pre mňa moc zmysel sa tým zaoberať.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 09:32:57 b22876c7
No toto,

..pekné, že nie si hovorca vedy, len sa akosi príliš často oháňaš "vedeckými dôkazmi", bez ktorých nie si schopný uveriť, resp. pripustiť NIČ...

...robíš to minimálne tak často, ako niektorí "veriaci", čo sa oháňajú Bibliou a tým čo je tam napísané...

...ale nechajme to !

Ako Ti mám dokázať "nemateriálnu povahu" niečoho ??? Veríš, že existuje niečo ako LÁSKA ??
Veríš tomu, že je to niečo REÁLNE ? Má láska materiálnu povahu ??

(už vidím ako začneš opisovať tie "chemické reakcie v mozgu" a tvrdiť, že to je láska, lebo tak povedali
vedci.....:-DDDDDDDDDDD )

..tak isto "to niečo" čo organizuje bunky v strome alebo tie rybičky (ktoré som prehliadol)...
...nevidíš to, nemá to materiálnu povahu - NAPRIEK tomu vidíš ÚČINOK !

Aj trupíkov na Spartakiáde musel najprv "niekto" zorganizovať, aj keď ho tam nevidíš...
Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-12 17:40:31 c35b0875
Johny
Srandista, Ty si kde kedy videl lasku bez zivych subjektov ktorych by sa tykala.
Ved laska je vzajomny vztah.. Tak ako napriklad pritazlivost. Teda je to vlastnost, interakcia medzi dvomi subjektami. Bez tych subjektov kde by sa samostatne vzala, Nie Johny neverim ze bez subjektov ktorych by sa tykala - nejaka laska niekde moze samostatne existovat.. Nema ako a ani preco.. Teda vidis - chemicke procesy vedcov mi netreba na to aby som Ti to vyhodil ako nezmysel.. Staci na to zdravy rozum.. Laska sama o sebe nikde neexistuje a najprv potrebujes k tomu aby mohla niekde vzniknut zivu bytost. Tak ako potrebujes hmotu na to aby vznikla gravitacia. Veda aj gravitacia je nehmotna no bez hmoty ju nikde nenajdes.. Zase si mimo. IDEALISTA. :-)))

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-12 18:26:53 b22876c7

No toto pekný smer ma to tvoje písanie, úprimne rád by som s tebou posedel.
Lásku podmieňuješ dvoma subjektmi, jeden by nestačil?
nejaka laska niekde moze samostatne existovat.. Nema ako a ani preco..
Chýba ti afinitné prostredie,ale nikto ti ho za celý život nedokáže, takto sa to nedeje/deje. Príčina nie je len v samotnej možnosti existencie.

i # LumaHeji80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-12 23:25:28 b06ab9ff
No toto,

trošku sa mi zdá, že si zamieňaš lásku s pudmi. Viem, nenapísal si to priamo, ale máš to tam "medzi riadkami". Áno láska, ako vzťah medzi živými subjektami, ALE je to "vzťah" medzi ich fyzickými "materiálnymi" telami, alebo "nemateriálnymi" osobnosťami ???

Čo je viac pudy alebo láska ? Čo je čomu nadradené, čo má vyššiu kvalitu ? Môže existovať láska k niekomu, aj keď tu už fyzicky nie je ???

Láska totiž vôbec nemusí súvisieť s "hmotnou" existenciou niekoho, ku komu cítim lásku. O tom Ťa ja ale nejdem presviedčať, na to musíš prísť sám...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-13 10:00:11 c35b0c24
Johny
1. Nezamieňaj lásku s pudmi a nepleť to sem zbytočne, to sa zdá len Tebe, neodbiehaj od témy zase.
2. "Nehmotné osobnosti" to síce znie pekne ale o tom to práve je že nehmotná časť osobnosti má a vždy mala hmotný základ. Napokon aj nehmotný Ježiš nie je až tak nehmotný, bez hmotných kních a hmotných rozprávačov o ňom - by si o ňom ani netušil. Teda láska nemusí súvisieť s "hmotnou" existenciou niekoho koho Ty máš rád, koho vo svojich predstavách nosíš, avšak bez "hmotného" nosiča jeho existencie by si nikoho ani nespoznal, a žiadna láska by nevznikla. Nehmotná existencia stojí celá na hmote, ktorá nesie informáciu. A dokonca aj Ty nesieš hmotnú informáciu o niekom pomocou nejako usporiadanej hmoty vo svojom mozgu a pokladáš to za čosi nehmotné..
Ja neviem o žiadnych nehmotných osobnostiach ktoré by boli skutočne nehmotné až natoľko že by nezáviseli od existencii hmoty. A či môže existovať láska k niekomu, aj keď tu už fyzicky nie je, tak to určite môže - ale len k tomu kto tu bol.. - teda k tomu čo si sám poznal a o kom si nesieš informáciu.. Pojem "nehmotný" je len o abstrakcia. Dúfam že mi teraz zase nebudeš tvrdiť že ak pojem "nehmotný" existuje tak musí také niečo existovať aj niekde samostatne a nezávisle na hmote..

To nevie nikto nijako dokázáť, nikto nič také nikdy nedokázal že niečo "nehmotné" dokáže vôbec bez hmoty niekde existovať. Ten abstraktný pojem pre mňa neznamená dokázateľne existenciu čohokoľvek nehmotného nezávislého od hmoty..

Pozri, aj pojem "údaje" či "informácie" môžeš považovať za nehmotné no nakoniec keď sa nad tým zamyslíš zistíš že bez hmotných nosičov - CD,USB kľuča, disku alebo iného hmotného média by zanikli a prestali by existovať. Samozrejme že ich vnímaš ich ako nehmotné.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-13 11:10:01 b22876c7
Gejza,

dávaš "ťažké" otázky, ale pokúsim sa :

Láska je podľa mňa v prvom rade VZŤAH. Keď k niekomu cítim lásku, chcem pre neho to NAJLEPŠIE. Chcem, aby mu bolo dobre, v jeho (jej) prítomnosti je mi DOBRE - CÍTIM SA DOBRE !

Láska je podľa mňa podmienená akousi "duševnou zrelosťou", lebo niektorí "menej zrelí jedinci" si často mylne zamieňajú lásku s "podradnejšími" fenoménmi ako napr. sex.

Láska je dynamický vzťah, takže nie je NEMENNÁ, ale skôr buď rastie, alebo upadá, resp. "vyvíja sa".

Láska vzniká "poznávaním" toho druhého, jeho osobnosti. Niekto je možno "zamilovaný" do tela - fyzickej schránky toho druhého, ALE to by som láskou nenazýval...

...stačí ? Napíšeš sem aj Ty svoj názor, pls. ?!?

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-13 17:46:34 c35b0709
No toto,

...to čo si písal, s tým v podstate súhlasím. Napriek tomu chcem ešte raz zdôrazniť jednu vec :

Lásku beriem ako vzťah k nehmotnej podstate - OSOBNOSTI niekoho ! To, že Ty si myslíš, že táto je závislá od hmotného tela, to je tvoj názor - ja mám názor presne opačný...

...ale to by sme sa zase zbytočne krútili v kruhu, rozvíjať túto tému ďalej.

BYEJohny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-13 17:54:22 c35b0709
A ktorú lásku máš Gejza na mysli?
i # LumaHeji80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-17 06:18:55 b06ab9ff

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1625 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage