Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny


											Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny

S přibývajícími důkazy o tom, že cvičení mysli nebo aplikace určitých režimů vědomí může mít pozitivní vliv na naše zdraví, se vědci snaží přijít na to, jak tyto praktiky fyzicky ovlivňují tělo. Nová studie výzkumníků z Wisconsinu, Španělska a Francie přináší první fakta o molekulárních změnách v těle následujících po intenzivních cvičeních bdělé pozornosti.

Studie zkoumala účinky celodenního intenzivního cvičení bdělé pozornosti ve skupině zkušených mediátorů ve srovnání se skupinou netrénovaných kontrolních subjektů, které praktikovaly tiché, nemeditativní aktivity.

Po osmi hodinách cvičení bdělé pozornosti se u mediátorů projevily různé genetické a molekulární odchylky, včetně změněných úrovní mechanismu genetické regulace a snížených úrovní prozánětlivých genů, což souviselo s rychlejším fyzickým zotavením ze stresové situace.

"Pokud víme, jde o vůbec první doklad prudkých změn genetických informací u subjektů podrobených cvičení bdělé pozornosti, říká jeden z autorů studie Richard J. Davidson, zakladatel Centra pro výzkum zdravé mysli a profesor psychologie a psychiatrie na Wisconsinsko-Madisonské univerzitě.

"Nejpozoruhodnějším zjištěním je to, že tyto změny byly zaznamenány u genů, které jsou běžným cílem protizánětlivých a analgetických léků," uvedla Perla Kaliman, hlavní autorka studie z Institutu biomedicínského výzkumu v Barceloně (IIBB-CSIC-IDIBAPS), kde byly provedeny molekulární analýzy.

Studie byla publikována v časopisu Psychoneuroendocrinology.

Preklinické studie prokázaly, že cvičení pozorné bdělosti mají bláhodárné účinky na zánětlivé poruchy, a Americká kardiologická asociace (American Heart Association) je schválila jako preventivní intervenci.

 

Genetická aktivita se může měnit v souladu s vnímáním

Podle dr. Bruce Liptona se genetická aktivita může den po dni měnit. Jestliže se naše vnímání odráží v chemickém složení těla a náš nervový systém vnímá a interpretuje okolní prostředí a poté ovládá chemické složení krve, pak můžeme doslova změnit osud svých buněk změnou myšlenek.

Výzkum dr. Liptona vlastně ukazuje, že když změníme vnímání, naše mysl může změnit aktivitu genů a vytvořit přes třicet tisíc různých produktů každého genu. Lipton tvrdí, že genetické kódy jsou obsaženy v jádru buňky a že tyto kódy můžeme přepsat, jestliže změníme chemické složení krve.

Jednoduše řečeno to znamená, že chceme-li léčit rakovinu, musíme změnit způsob myšlení. "Úkolem mysli je dosáhnout soudržnosti mezi tím, čemu věříme, a realitou, kterou prožíváme," říká Lipton. "Znamená to, že naše mysl uspořádá biologii a funkce těla tak, aby ladily s myšlením. Pokud vám bylo řečeno, že do šesti měsíců zemřete, a vaše mysl tomu věří, pak s největší pravděpodobností do šesti měsíců opravdu skonáte. Říká se tomu nocebo efekt a je to výsledek negativního myšlení, jedná se tedy o opak placebo efektu, v rámci kterého se léčení dosáhne díky myšlení pozitivnímu."

Tato dynamika ukazuje na třístranný systém: část našeho já přísahá, že nechce zemřít (vědomá mysl), je však přebíjena jinou částí, přesvědčenou, že zemřeme (lékařská prognóza přenášená podvědomím), která následně spouští chemickou reakci (zprostředkovanou chemií mozku), jež zajistí, aby se tělo podřídilo dominantnímu přesvědčení. (Neurochirurgie již uznala, že podvědomí ovládá 95 procent našeho života).

Jak je to ale s částí našeho já, která nechce zemřít – vědomou myslí? Má i ona vliv na chemii těla? Podle dr. Liptona je nejpodstatnější to, jak je naprogramováno naše podvědomí, jež obsahuje ta nejhlubší přesvědčení. Právě tato přesvědčení mají rozhodující hlas.

"Je to složité," říká dr. Lipton. Lidé jsou naprogramováni k tomu, aby věřili, že jsou oběťmi a že jsou bezmocní. Jsme programováni od samotného počátku přesvědčeními svých rodičů. Když například onemocníme, rodiče nám říkají, že musíme jít k lékaři, neboť on je autoritou ohledně našeho zdraví. Každému z nás v dětství říkali, že lékaři jsou autoritami a že jsme oběti tělesných pochodů, jež jsou mimo naši kontrolu. Je nicméně ironií, že se lidem často udělá lépe už cestou k lékaři. V tu chvíli se totiž nastartuje instinktivní samoléčivý proces, další příklad placebo efektu.

 

Cvičení bdělé pozornosti má vliv na regulační dráhy

Výsledky Davidsonovy studie vypovídají o regulaci genů, které se podílí na zánětech. Jedná se o prozánětlivé geny RIPK2 a COX2 a některé histony deacetylázy (HDAC), které regulují aktivitu jiných genů epigeneticky.

Biologové se už mnoho let domnívají, že na buněčné úrovni existuje určitá epigenetická dědičnost. Příkladem jsou různé typy buněk v našem těle. Kožní a mozkové buňky mají různé formy a funkce, přestože mají zcela shodnou DNA. Musejí existovat mechanismy – jiné než DNA – které zajistí, že kožní buňky zůstanou kožními buňkami, když se rozdělí.

Pro vědce bylo například překvapením, že na začátku studie se testované geny u obou skupin subjektů nijak nelišily. Změny byly patrné jen u mediátorů, kteří absolvovali cvičení bdělé pozornosti. Nebyly zaznamenání žádné odlišnosti u několika dalších genů modifikujících DNA mezi oběma skupinami, z čehož vyplývá, že cvičené bdělé pozornosti má vliv jen na určité regulační dráhy.

Hlavním výsledkem je to, že u mediátorů došlo vlivem cvičení bdělé pozornosti ke genetickým změnám, které nebyly zaznamenány u druhé skupiny provádějící jiná meditační cvičení – což dokazuje, že cvičení bdělé pozornosti může vést k epigenetickým alternacím v rámci genomu.

Dřívější studie prováděné u hlodavců a lidí poukázaly na dynamické epigenetické reakce na fyzické stimuly, jako je stres, dieta nebo cvičení, již po několika hodinách.

"Naše geny jsou poměrně dynamické ve svém vyjádření a z těchto výsledků vyplývá, že klid mysli může mít vliv na jejich vyjádření," tvrdí Davidson.

"Regulace genů HDAC a prozánětlivé dráhy mohou reprezentovat mechanismy podtrhující léčebný potenciál bdělé pozornosti," uvedla Kaliman. "Naše zjištění jsou základem pro budoucí výzkum léčby chronických zánětů."

 

Rozhodující jsou podvědomá přesvědčení

Mnoho lidí praktikujících pozitivní myšlení ví, že pozitivní myšlenky – a dlouhé opakování afirmací – nevedou vždy k výsledkům, které nám slibují dotyčné knihy.

Dr. Lipton to nepopírá, neboť pozitivní myšlenky vycházejí z vdomé mysli, zatímco negativní myšlenky jsou obvykle programovány do mocnější podvědomé mysli.

"Hlavní problém tkví v tom, že lidé znají svá vědomá přesvědčení a reakce, nikoli však podvědomá přesvědčení a reakce. Většina lidí si ani nepřipouští, že podvědomí hraje nějakou roli, přičemž podvědomí je ve skutečnosti milionkrát mocnější než vědomá mysl. Naše podvědomá přesvědčení pracují buď pro nás, nebo proti nám, je však pravdou, že neřídíme svůj život, protože naše podvědomí vytlačuje veškerou vědomou kontrolu. Když se tedy snažíte uzdravit na vědomé úrovni – opakováním afirmací a přesvědčováním se, že jste zdraví – může ve vás působit neviditelný podvědomý program, který toto úsilí sabotuje."

 • Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: tunedbody.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2014-02-1023
-
 65% ( 10 people voted )
+
geneticke zmeny? vylucene!
boli sme uplacani z hliny so svojim kodom a tak to aj ostane :)
kucma # FyvaFixa25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-02-10 10:16:36 5cf504d8
Nízko hodnotený príspevok


D # MivyMeka80
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-02-10 10:30:02 55ede322
..no, zdá sa, že tento článok berie "vietor z plachiet" niektorým "materialistickým mozgom", ktorí veria len vede a vedeckým poznatkom...

...článok totiž jasne dokazuje, že VEDOMIE a MYŠLIENKY SÚ "NAD" HMOTOU, že tak povediac "riadia a formujú" hmotu...

...nuž, ale niektorí tu, sme to vedeli aj bez toho, aby mám to musela potvrdiť "exaktná" veda :-)

Johny # JynaVaso24
-
 69% ( 6 people voted )
+
2014-02-10 10:31:13 c35b0efe
Myslím si, že objavili ameriku. Indicki jogíni či tibetskí mnísi to už dávno vedia.
Kojokok # NodeKafu68
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-10 10:35:07 d4254012
teraz taká otázka.. ak budem do seba dávať nezdravé a škodlivé veci, ktoré poškodzujú moje telo a pritom budem pozítívne myslieť a predstavovať si ako to prospieva môjmu telu (predpokladajme, že aj podvedomie to tak bude vnímať) skutočne budem tak zdravý??

martin # KymiLoma22
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 10:36:40 b2288700
Johny
Čo sa babe snilo - to sa babe stalo..

myšlienky sú informácie, informácie bez hmotného nositeľa ? Sú nehmotné ? Sú samostate exitujúce bez hmoty ? Na to ako kedy a kde - ktorí vedci prišli ?

Čo je nosičom informácie ak nie hmota ?


No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-10 10:52:40 b2284882
loading...
volá sa to mém.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-10 11:33:59 57c596fc
No toto,

..v podstate súhlasím, že myšlienky sú hmotné, ale určite sú "jemnejšej" podstaty, ako "hrubá hmota" - gény, ktoré sú ovplyvňované myšlienkami, v danom experimente...

...to však nevylučuje, že "nad" myšlienkami, sú ešte jemnejšie úrovne (dimenzie), ktoré síce už postrádajú hmotný charakter, ale sú ešte relevantnejšie a prakticky ovplyvňujú hmotné...

..pointa je v tom, že tie najjemnejšie a najvyššie úrovne, ktoré už vôbec nemajú hmotnú podstatu, ovplyvňujú úrovne pod sebou. Teda hmota je len stavený materiál, ale energia, život, informácie majú pôvod vo vyšších, nehmotných úrovniach, a NIE ako to prezentujú materialisti, že informácie a život sa "spontánne" objavujú v hmote ako vo svojom zdroji a pôvode...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 16:33:41 c35b086d
Mozem zapizdat do toho? Vsetci ludia vytvaraju realitu. Skoro nikto tomu nerozumie, ze AKO :D. Ale vsetci to robime. Kazdym momentom. Takze? Ako to je? Prvy je pozorovatel, the Watcher. Od pozorovatela sa odvija pozorovane. Nie naopak.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 16:56:09 bc8167a0
Johny vysvetli ako môžu byť myšlienky, hmotné?
Akým spôsobom ich chceš zmerať, zvážiť.
Myšlienkou vplyvu psychiky na telo sa mimochodom celkom úspešne zaoberá psychosomatika či etikoterapia.imelo # DoguNyce04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 17:08:11 b06ab9ff
Myšlienky zhmotníme ľahko, stačí ich preniesť do reality.
lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 17:54:44 b91d9c22
imelo,

to by bolo na dlhšie, ale skús pouvažovať nad nasledovným : mozog je hrubo-hmotný orgán, rozum je "jemnejšia" (tzv. jemno-hmotná) verzia mozgu a myšlienky sú vlastne produktom jemno-hmotného rozumu, tj. sú tiež "jemnohmotné". Ale myslím, že už boli robené aj nejaké vedecké experimenty, kde boli myšlienky zaznamenané hmotnými vedeckými prístrojmi - teda vedci vlastne "dokázali", že myšlienky majú hmotný charakter..

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 18:10:40 c35b0d05
...teraz ma napadlo, že TELEKINÉZA je vlastne fenomén potvrdzujúci hmotný charakter myšlienky.

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 18:12:54 c35b0d05
pravdaže Johny na dlhšie. Pozerám že vychádzaš zo schémy Duch-Duša-telo. Hmotu máš rozdelenú na jemnohmotu a hrubohmotu. Pričom jemnohmotu (jemnú hmotu) máš priradenú k duši a hrubú hmotu k telu. Správne píšem? Táto schéma je samozrejme zjednodušená a preto podľa nej môžeš myšlienku priradiť k hmote.
Myšlienka, informácia formuje, organizuje najjemnejšie prejavy hmoty kde následne ako energoinformácia,( ako ruka v rukavici) ďalej organizuje hrubú hmotu.Ale sama už hmotou nieje. Ale to je zas popis podľa viac ako trojprvkovej schémy, ale taktiež veľmi zjednodušené a znalý veci môže mať pripomienky.

imelo # DoguNyce04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 19:07:20 b06ab9ff
Johny neviem nakoľko je pre Teba hmotný alebo jemnohmotný elektrón , fotón či kvark..
Neviem o čom bavíme keď povieš jemnohmotné.. A čo považuješ za najjemnejšie a najvyššie úrovne, ktoré už vôbec nemajú hmotnú podstatu.. Neviem čo tým myslíš..

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 19:28:24 b2284882
No toto,
odpoviem za Johnyho - číre vedomie,ale asi som ti moc nepomohol

benares # PynuWogy50
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 19:45:38 585b1b57
no toto:
Asi vieš, že ako veda postupovala v "pitvaní" hmoty a prechádzala stále k jemnejším časticiam, tak zrazu zistili, že to už vôbec nevykazuje hmotný charakter... tam niekde podľa mňa končí hrubo- a začína jemnohmotnosť. Stále je to "len" hmota, ale už to má úplne iný charakter...

nad hmotnou úrovňou je bytostná úroveň - duše zvierat (plus bytosti, čo sa "starajú" o prírodu), nad bytostným je duchovná úroveň - podstata človeka (samozrejme, človek má aj bytostnú zložku), nad tým je božská úroveň (napr. anjeli, tam už ľudský duch nemá prístup)... a nad tým je samotný BOH,
...ale to je len hrubé rozdelenie, každá úroveň má ešte svoje stupne.

imelo,
..len by som upresnil, že duša sa berie ako "všetko" okrem hmotného tela, t.j. aj jemnohmotná, aj bytostná zložka človeka, aj samotný duch . Abd-Ru-Shin tuším myšlienky zaradil ešte do (jemnej) hrubohmotmosti,
ale to je podľa mňa detail.

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 19:53:34 c35b0d05
Johny, rozdelenie na jemno a hrubohmotné častice je nezmysel. Základ je totiž u fyzického tela a psychickej aktivity ten istý.
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-10 20:08:49 5b7f0011
A čo tak duša na bicykli?

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-10 21:35:28 58d42498
hej Gejza, je pekné, že vieš aj ťažšie témy takto humorne odľahčiť.... :-DDDD)

...ale pozor (!), nie je duša ako duša... :-)

Johny # JynaVaso24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 22:57:36 c35b0bc1
ej, nad tým olovom porozmýšľam
imelo # DoguNyce04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 00:31:26 b06ab9ff
Tieto "novoobjavené skutočnosti" uvedené v článku, sú len zabudnuté staré, ktoré dávna, prvotná kultúra na Zemi mala a má úplne jasne a zrozumiteľne vysvetlené, tak, aby to pochopil každý...
Mne to pripadá, ako keby vedecká elita len vyhrabala z vatikánskeho archívu knihy, ktoré pojednávajú o téme článku, knihy, celé knižnice, ktoré boli v minulosti požiarmi zničené, avšak dnešnými slovami povedané : "povinný výtlačok" bol odovzdaný Vatikánu, do najhlbšieho suterénu, aby sa k nim ľudstvo nedostalo, aby bolo ovládateľné zotročujúcimi teóriami... naozaj platí : nové je len zabudnuté staré ! preto je potrebné myslieť, prehodnocovať, overovať si...myšlienkami vytvárame obrazy, pripomína mi to ruský výraz : obrazovanie(vytváranie obrazov), teda po slovensky vzdelávanie...

Lepa # QacaLoba59
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-11 09:26:07 5c342477
A preto ma kolegovia v takejto reči nemali radi! Lebo som im dôvodil, že sú nedovzdelaní a oni síce cítili, že im čosi nedobré vravím, len nechápali že čo! Nedovzdelanosť, keď sa povie človeku priamo do očí, je najťažšia urážka, akú som kedy počul!!! Iba Tí, ktorí chápu o čom to je, iba Tí budú...hádam spasení!!! :-)))

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-13 21:04:07 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Washington špehuje své evropské spojence: Summitu EU dominuje skandál s odposlechy NSA							
				Washington špehuje své evropské spojence: Summitu EU dominuje skandál s odposlechy NSA
Summitu Evropské unie (EU) v Bruselu ze čtvrtku a pátku dominovalo napíchnutí mobilu německé kancléřky Angely Merkel od NSA. Debata o těchto odhaleních byla doprovázena plány na nové ...
Souvisí neobjevená Devátá planeta s rytmem masových vymírání na Zemi?
JAK MULTIKULTURALISMUS NIČÍ ŠVÉDSKO (I.): POLICIE NEZVLÁDÁ SITUACI
Sloboda a pocit šťastia

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0433 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo