Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vôľa Proroka Muhammada (msnajr) z noci jeho smrti


Vôľa Proroka Muhammada (msnajr) z noci jeho smrti

V mene Boha, Milosrdného, Intenzívne Milosrdného
Všetká chvála patrí Bohu, Pánovi Svetov.
Nech Boh zošle požehnania a modlitby na Muhammada a jeho rodinu, Imámov a Mahdíov.

 

Ak sa vrátime k udalostiam, ktoré sa odohrali pred smrťou Proroka Muhammada (mier s ním a jeho Rodinou) a obzvlášť k udalosti posledného Štvrtka, ktorá je známa ako Pohroma štvrtka, v celom národe nájdeme konsenzus, že Prorok (msnajr) chcel napísať vôľu, keď povedal, "Prineste mi pero a papier, aby som pre vás mohol napísať prehlásenie, po ktorom nikdy nezídete zo správnej cesty."  A spoločníci, ktorí boli prítomní, sa nezhodli, a preto sa Prorok (msnajr) nahneval a povedal im, že majú odísť.  Incident o noci kalamity bol uvedený v desiatkach sunitských rozprávaní sunitských kníh, ako aj v knihách šítskych.

 

Toto je rozprávanie, ako je uvedené v Sahih Al-Bukhari:

 

Vyrozprávané od Ibrahima bin Musa, od Hishama, od Muamara, od Abdullaha bin Muhammada, od Abdulrazaka, od Muamara, od Al-Zahrího, od Ubaidullah bin Abdulláha, od Ibn Abbása (nech je s nimi Boh spokojný), povedal:

 

Keď bol Apoštol Boží na smrteľnej posteli, v jeho dome boli nejakí ľudia a medzi nimi bol Umar bin Al-Khattab, a tak Prorok povedal, "Poďte, napíšem pre vás prehlásenie/správu, po ktorej nikdy nezídete zo správnej cesty."  Umar povedal, "Prorok je vážne chorý, máme Božiu Knihu, to je pre nás postačujúce."  Ľudia prítomní v dome sa nezhodli a došlo k hádke.  Niektorí povedali, "Choď k nemu, aby Prorok mohol pre teba napísať prehlásenie, po ktorom nikdy nezídeš zo správnej cesty, " zatiaľ čo iní povedali to isté, čo Umar.  Keď pred Prorokom spôsobili nezhodu a krik, Apoštol Boží povedal, "Choďte preč!"  Ubaidullah vyrozprával, že Ibn Abbas povedal, "Bolo veľmi nešťastné, že Apoštolovi Božiemu bolo zabránené v písaní prehlásenia, ktoré malo byť pre nich, kvôli ich nezhodám a hluku."

 

::Al-Bukhari, Zväzok 7, Kapitola 70, Rozprávanie č. 573

 

Online referencie:

Arabsky: http://www. islamweb.net/ 
Anglicky: http://www.sahih-bukh ari.com/

 

Dnes národ súhlasí s nasledovným:

 1. Prorok chcel napísať vôľu.
 2. Opis knihy testamentu, ktorý chcel napísať, je, že je to garancia ochrany pre národ pred zídením zo správnej cesty.
 3. Ľudia sa nezhodli a hádali sa pred Prorokom (msnajr).
 4. Prorok im prikázal, aby opustili jeho dom.

Národ sa nezhoduje v nasledovnom:

 1. Či bola vôľa napísaná alebo nie, aj keď neexistuje špecifické rozprávanie, ktoré by hovorilo o tom, že vôľa napísaná nebola.
 2. Či bola vôľa napísaná, ale nedostala sa až k nám.

Všetci si uvedomujeme, že táto kalamita sa stala vo štvrtok a Prorok (msnajr) zomrel v pondelok.

 

Ak by zbožný/oddaný človek vlastnil knihu/text, ktorý garantuje ochranu pred uvedením v omyl a osoba ako Umar bin Al-Khattab sa pokúsila predísť tomu, aby sa táto kniha dostala k ľuďom, ten najzbožnejší človek spomedzi stvorenia, Prorok Muhammad (msnajr), zamietol by taký text, aj keď mal trojdňový interval na jeho napísanie?

 

Samozrejem, že Prorok (msnajr) by text nezamietol.  Ako môžeme obviňovať toho najmilosrdnejšieho z ľudí z takého činu?  Tým by sme povedali, že nás on (msnajr) pripravil o prehlásenie, ktoré malo predísť tomu, aby sme zišli zo správnej cesty.

 

Okrem toho, písanie vôle je pre umierajúceho veriaceho povinné, ako to vo viacerých veršoch v Koráne uviedol Boh.

 

A ak vôľu napísal, je nevyhnutné, aby sa k nám dostala prostredníctvom Svätej Milosti Boha, ak je to text, ktorý garantuje ochranu pred zídením zo správnej cesty.

 

A preto zhrnutie:

 1. Vôľa bola napísaná.
 2. Je garanciou ochrany pred uvádzaním národa v omyl.
 3. Dostala sa k nám cez mnohé knihy rozprávaní.

Ak sa pozrieme do kníh rôznych islamských frakcií zistíme, že existuje iba jedna vôľa Proroka Muhammada (msnajr), ktorú napísal na smrteľnej posteli.  Je to vôľa, v ktorej spomenul nástupcu národa, dvanástich Imámov a dvanásť Mahdíov menami.


Vôľa Proroka Muhammada (msnajr) z noci jeho smrti:

 

Prorok Muhammad (msnajr) povedal Ali bin Abi Tálibovi počas noci jeho smrti, "Ó, Otec Al-Hassána, prines mi pero a papier," a diktoval mu svoju vôľu, až kým sa nedostal do bodu, keď povedal, "Ó, Ali, po mne bude dvanásť Imámov a po nich bude dvanásť Mahdíov.  Ty, ó, Ali, si prvý z dvanástich Imámov, Boh ťa pomenoval vo svojich nebesiach Ali Al-Mortada, Princ Veriacich, Ušlachtilo-pravdivý, Žiarivým oddeľovačom lží a pravdy, dôveryhodný a Mahdi (správne vedený).  Tieto mená nemôžu byť pravdivo pripisované nikomu inému, než tebe.  Ó, Ali, si mojim nástupcom mojej rodiny, ich živých a ich mŕtvych a mojich žien.  Ktorúkoľvek utvrdíš, ma zajtra nájde a ktorúkoľvek odmietneš, som jej zbavený/jej nevinný.  Neuvidím ju a ona neuvidí mňa v Deň Zmŕtvychvstania.  Ty si nástupca (Kalif) môjmu národu po mne.  Keď sa k tebe smrť priblíži, odovzdaj to môjmu synovi, Al-Hassánovi, vskutku prospešnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá môjmu synovi, Al-Husseinovi, mučeníkovi, čistému, zavraždenému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, pánovi uctievačov, Alimu.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi Al-Baqírovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Jafar Al-Sadiqovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Musa Al-Kathumovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Alimu Al-Retha.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Muhammadovi, dôveryhodnému, zbožnému.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Alimu, radcovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi Al-Hassánovi, cnostnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi, Poverencovi Svätej Rodiny Muhammada, mier s nimi.  Toto je dvanásť Imámov.  Po ňom bude nasledovať dvanásť Mahdíov.  A tak, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, prvému z blízkych, má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdullah (služobník Boží), Ahmad a tretie menoj je Mahdi (správne vedený).  On je prvý z veriacich."


—Sheikh Al-Toosi, Al-Ghayba p.150

—Sheikh Hor Al-Amili, Ithbat Al-Hodat Vol. 1 p.549
—Sheikh Hor Al-Amili, Al-Iqath Min Al-Haj’a p.393-3
—Sheikh Hassan bin Soulayman Al Hilli, Mokhtasar Al Bassair p.159
—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 53 p.147
—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 36 p.260
—Sheikh Abd Allah Al-Bahrani, Al’awalim Vol. 3 p.236
—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Ghayat Al-Maram Vol. 1 p.370
—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Al-Insaf p.222
—Al-Fayth Al-Kachani, Nawadir Al-Akhbar p.294-9
—Sheikh Mirza Annouri, Annajm Al-Thaqib Vol. 2 p.71

—Al-Sayyed Muhammad Muhammad Sadiq Al-Sadir , Tarikh Ma Ba’d Al-Thohoor p.641-11
—Sheikh Al Mayanji, Makatib Arrassoul Vol. 2 p.96
—Sheikh Al-Korani, Mokhtasar Mo’jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi p.301-13

 

Čo sa týka sunitských muslimov, Boží Prorok (msnajr) vás urgoval, aby ste prispeli k Mahdího víťazstvu a pomenovali ho Kalif (nasledovník, nástupca) Boží, Al Mahdi (Mahdi), ako je uvedené vo väčšine autentických rozprávaní sunitských kníh.  A naozaj, on prišiel.  Jeho meno je ako meno Božieho Posla (msnajr), Ahmad, a meno jeho otca je ako meno otca Božieho Posla, Izmael, presne ako spomínajú rozprávania a Boží Posol (msnajr) povedal: "Som synom dvoch zavraždených, Abdulláha a Izmaela.  A prišiel k nám skrze text, ktorý definuje charakter, a ktorý je opísaný ako ochrana pred zvedením zo správnej cesty pre tých, ktorí sa ho pevne držia a prišiel s Poznaním a je jediný, ktorý nesie zástavu Božej zvrchovanosti, a preto sa bojte Boha, ó, národ Muhammadov (msnajr).  A volajte k pravde a nasledujte Kalifa Božieho, Mahdího, ku ktorému vás volal Posol Boží (msnajr), aby ste prispeli k jeho víťazstvu, aj keby ste sa mali plaziť po ľade a majte vieru v jedinú vôľu vášho Proroka, aby ste mohli byť zachránení na tomto a na onom svete.

 

-Ahmad Al Hassan, Shawal 1433 Hijri

 

 

h ttp://helper313.wordpress.com/
h ttp://www.saviorofmankind.com/
h ttp://www.hashemstudios-board.com/Author: helper313 # QaraTacu42
Svet2014-02-1418
-
 32% ( 12 people voted )
+
okrem krestanskych kalerabov uz aj moslimske...chybaju tu este clanky o judaizme

Yanath # VepeBeke80
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-02-15 15:12:22 559f68d2
Skutočne nič nehovoriaci článok - kultúre - ktorá nemá ani Imámov ani Mahdíov ale iba pár došlých moslimov..Dvanásť bolo kadečoho aj v tej biblii, plagiátorstvo nepozná hranice..

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 15:48:46 b2284882
perfektný príspevok všetci k tomu máme čo povedať ešte mi tam chýba ALI baba a BIN ladin
skoro svaty # CeqaDaby10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 16:37:38 5f66593b
no a mi zase chybí AL kohol :D

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 19:33:15 5d992412
kedy uz prestanete uverejnovat tie kotiny


momo # XihoVuma36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 20:53:22 52145364
Pomylil si si svetadiel ty fanaticky fasisticky kreten hm ? Koho kurfa zaujimaju tieto tvoje stupidne infantilne kecy o goatfucking community ? Ste povacsinou vsetko poriadni zmrdi ktori si nevazia ludske zivoty, bestialnym sposobom zabijate zeny, deti, utlacate a zabijate ludi inych nabozenstiev, nicite kulturu statov po celom svete uz len vlastnou pritomnostou a primitivnou kulturou hodnou stredoveku a schovavate sa za boha ktory vas uz davno pre tieto svinstva ktore denno denne pachate opustil.....ty nam ides kazat o bohu ? Co ti uz fakt yebe ? Srat na vas, skor ci neskor sa vyzabijate sami medzi sebou degesi a vase nabozenstvo zanikne.....ked ne, pride cas trtko Helper 313.....
STORM # CabiJote37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 22:02:14 4e62f370
loading...
priznam sa že članok som len prebehol ale dostala ma ta ilusračna fotka kde na jednom prste je peace a na druhom tiež len že mier sa po arabsky nepovie peace a ked už aj tak chce niekto napisat peace arabským písmom, tak by mal vediet že arabi pišu z prava do lava
:-D

ropas # RutiQajo58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 09:52:12 b2124ad2
Abduláhovia, Mustafovia a ostatní arabskí a mohamedánski kreténi: odchod medzi sračky.

xxx # WefiPipy88
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 11:53:22 5f69fe50
Mohamed bol pedofil, ktorý znásilňoval 9 ročné dievča.
V takéhoto psychopata verí 1 miliarda ľudí.
Islam je satanizmus a zlo


Samo # DihySori98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 15:10:28 5057d10a
Samo: na margo tvojich komentov o pedofílii kopypejstnem jeden link, ktorý na základe dôkazov vyvodzuje závery, že Ajša v čase svadby s Muhammadom (msn) mala minimálne 15 a najviac 19 rokov..
http://helper313.wordpress.com/2013/08/01/
aky-vek-mala-ajsa-v-case-jej-svadby-s-muhammadom-m
ier-s-nim/


Islam je satanizmus a zlo - je tvrdenie, ktorého argumentačná hodnota je veľmi nízka. Keď niekde nalepíš video psychopatického nepracujúceho učenca, ktorí už aj zabudol, že niekedy čítal Korán, a ak by aj nie, vykladá ho na základe zvráteného myslenia, znamená, že všetci muslimovia sú psychopati?

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:08:44 4e627609
Nie, Helper, nie všetci moslimovia sú psychopati. Ale všetci, rovnako ako príslušníci ostatných dvoch mononáboženstiev sú prístupní robiť zverstvá na základe bľabotania psychopatov ktorí si vysvetlia, náboženské hlúposti po svojom. A mnohí moslimovia to len dokazujú po celom svete. Kresťania, zdá sa, tiež, voď súčasná Stredoafrická republika.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:28:34 c16eba66
Pock: podľa toho, čo hovoríš, problémom nie je islam alebo kresťanstvo, ale človek a jeho ignorancia. Ale ja rozumiem, je jednoduchšie ukazovať prstom a obviňovať, ako sa zamyslieť.

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:39:02 c6073a60
Ak sa niečo opakuje dookola, človek tomu ľahko uverí. Nepotrebuje o tom ani dôkazy, stačí že vidí pár záberov počas dostatočne dlhého času, a už je z neho fanatik (verí slepo, nenávistne), ako vidíme v mnhohých diskusiách na tomto portáli.

Označuje[/col
or] iných za kresťanov, muslimov, veriach hlupákov, kostolné ovce a podobne, ale ani si to neuvedomuje a stáva sa tým, z čoho obviňuje iných len s inou nálepkou.

helper313 # QaraTacu42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 16:57:45 c6073a60
helper 313... Islam ako nabozenstvo dostal vseobecne najviac sanci v novodobych dejinach ocistit svoje fasisticke doktriny.....dostava ich denne ale iba hlupak si moze slusnost zamienat za slabost a vsetci militantni a radikalni veriaci tohoto nabozenstva sa denne dopustaju rovnakej chyby stale dokola.......pokial sa krcah nerozbije....
STORM # CabiJote37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 17:41:55 4e62f370
Helper, netrep sprostosti. Nič nie je toľkokrát dookola opakované ako náboženské nezmysly. Viď tvoje zasie ranie tohto fóra. Tak buď aspoň ticho, nech nie si za totálneho idiota.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 23:12:30 c16eba66
najlepšie čo urobite bude, že prestanete navštevovať túto blbú stánku-

klifton # GexiSosy84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 06:43:05 5f679ec6
ja viem co chcel prorok(nech mu je kamenina lahka, nmjkl) napisat na smrtelnej posteli. ze "caro a pravda zivota spocivaju len v pritomnom okamziku" :). kratko a vystizne. ale vy mohamedani ste sa tam skvarili navzajom a prekarali, tak si prorok(nmjkl) povedal: "j.ebal to pes takuto komunitu, clovek sa im snazi vysvetlit par zakladnych veci cely zivot a oni ani po tolkych rokoch nist nechapu, prec s nimi" a zlomil nad nimi palicu.
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 10:40:56 bc8167a0
Helper313
Vravíš - je jednoduchšie ukazovať prstom a obviňovať, ako sa zamyslieť..

No máš to marné.. O mnohých falošných prorokoch ktorí prídu po Ježišovi a budú sa vydávať za pravých - kresťania vedia.. Majú to vo svojom náboženstve..
A ateisti zase na prorokov neveria..

Preto je Tvoj prorok pre celé slovensko totálne falošný.. Nepravý.. Podvodník.. Underwaserman.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 10:54:44 b228427e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak se stane, že člověku onemocní duše?


Jak se stane, že člověku onemocní duše?
Často nad touto otázkou přemýšlím, neb mám pocit, že těch duševních chorob poslední dobou přibývá jako hub po dešti. Znám mnoho lidí, kteří by bez svých psychologů, psychiatr...
Článok, ktorý mohol zachrániť Slovensko
Konfiskace nemovitostí v Německu kvůli uprchlíkům
Prečo sa nehanbíme za swingers životný štýl

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0417 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles