Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Výzva k ľudom Slovenska


Výzva k ľudom Slovenska


*Ľudia, občania SR,*

*Začíname teraz preposlaním všade kde je to možné. Nasledujúce
požiadavky, ktoré keď nebudú postupne splnené do Vianoc, tak celý
národ nenastúpi v Novom roku do práce** *(lekárska služba, hasiči a
polícia budú v pohotovosti ak prídu do práce). Nie oni nám budú
diktovať úsporné opatrenia, ale my im budeme diktovať, kde šetriť. Oni
nám nasľubujú pred voľbami a nič potom nesplnia. *My sľúbme a splňme,
čo sľúbime.*

*Ústavu: Zmeniť*
Nakoľko sme malý štátik 5,3 mil. obyvateľov, čo má hociktoré hlavné
mesto väčšieho štátu, tak *nepotrebujeme 150 poslancov*, ale len 75
poslancov. Menej ľudí, menej zlodejstva, ľahšia kontrola. Stanoviť
výšku platov poslancov a viac nezvyšovať. Cca 2000,- Eur
mesačne. Poslanci dostávajú plat ako každý zamestnaný človek, tak si
budú platiť ubytovanie, cestu do zamestnania, stravu a pod.

Nebudú mať poslanecké kancelárie, ktoré aj tak nikto nenavštevuje.
Nebudú mať poradcov, pomocníkov, hovorcov. Veď sme zvolili múdrych
poslancov. Po ukončení poslaneckého mandátu sa každý poslanec môže
podľa zákona vrátiť na svoje pôvodné zamestnanie, takže ani žiadne
odstupné pri odchode z postu poslanca. Každý zamestnanec, ktorý dostal
pracovné prostriedky, ich musí vrátiť zamestnávateľovi , tak aj
poslanci vrátia všetky pracovné prostriedky. Poslanec môže byť len
poslanec a nie ešte primátor, starosta mesta, sedieť v dozorných radá
ch alebo brať plat z inej činnosti. Kandidovať za poslanca môže len
občan mladší ako 58 rokov.
Poslanec slúži ľudu a nie ľud jemu.

*Prezident:*

Znížiť rozpočet kancelárie o 35% , nemusí sa vyvážať špeciálom na
hokejové a futbalové zápasy a iné športové podujatia. Nešpekulovať,
kde bude mať nové sídlo a pod. Znížiť dôchodok na dvojnásobok
priemernej mzdy. Auto, ochranka max. na 1 1/5 roka od skončenia
funkcie.

*Štátne úrady*

*Ministerstvá a štátna správa *

znížia počet zamestnancov o 35% na všetkých postoch. Máme dobu
výkonných počítačov, to zvládne aj znížený počet pracovníkov.
Zjednodušiť evidenciu, nevytvárať úradnícku byrokraciu rôznymi hláseniami.
Zrušenie a vrátenie zlatých padákov vo všetkých štátnych odvetviach.

*Cirkev odlúčiť od štátu*.

Reštitúciou získali nemalé majetky (budovy, pozemky atď.), ktoré
prenajímajú. Tak nech sa starajú. Prečo by ateisti mali platiť niečo,
s čím nesúhlasia. Kto súhlasí s akoukoľvek cirkvou, tak nech prispieva
na jej konto zo svojho platu. Vzor: Amerika, Francúzsko...

*Mestá a obce. *

Primátori a starostovia berú nehorázne platy a pritom v obciach sa
nesvieti, nevyvážajú smeti a pod. Zvyšujú dane na neúnosnú mieru.
Znížiť počet pracovníkov o 35% na mestských úradoch. Určiť maximálny príjem
primátorom veľkých mestských častí do 2000 EUR a maximálne do 1000
EUR obcí. Odmeny primátorom, starostom a poslancom zrušiť.
Vo všetkých mestách zrušiť vyberanie parkovného, okrem historických
častí, a to bude vyberať mesto alebo obec Nie druhá, tretia osoba.
Obnoviť štátne poľnohospodárstvo, tým vyriešiť nezamestnanosť rómskej
popularity. V každom meste a obci zriadiť turistické zárobkovo činné
centrum aj pre zahraničných turistov spojených s pamiatkami a
výnimočnosťami ako inde vo svete. Zrušiť mestské polície a posilniť
štátnu políciu. Keď
> spĺňajú mestskí policajti kritériá, môžu prejsť k štátnej. Mestská polícia
> si neplní svoje poslanie, vyvážajú sa po meste, pospávajú v aute, robia si
> v pracovnej dobe nákupy pre domácnosť , čakajú na koniec služby. Stanoviť
> trestnoprávnu zodpovednosť policajtov za zakrývanie, zatajovanie zločinu a
> pod.
>
> *Štátna polícia*
>
> musí dbať na dordžiavanie zákonov vo všetkých smeroch, k čomu treba aj
> policajtov vyškoliť, fyzicky pripraviť a hlavne vybrať smelých mužov, nie
> cintľavky, ktorí sa v polícii len skrývajú túto prácu vykonávať.
> Vyhnať policajtov z teplých úradných miestečiek. Prestať šikanovať
vodičov.

> *Televízia, rozhlas*:

> Nakoľko televízia dáva stupídne seriály , reality šou,
> kde 80% pípajú. Je to škandalózne. Rozhlas nech vysiela aj zahraničné
> skladby, ale dopriať priestor aj svojim spevákom, speváčkam a ľudovej
> tvorbe, sprievodné slovo je otrasné. Signál len 10 km za hranice a aj na
> Slovensku je mizerný, tak za toto máme platiť? Nech si niektoré kanály
> zakódujú, okrem dokumentárnych a poučných a kto chce, nech si platí za
> stupídnosti. Jedným slovom zrušiť zástrčkový zákon.

> *Zrušiť skoršie odchody do dôchodku colníkom, policajtom, hasičom, vojakom.
> Najskorší odchod do dôchodku v 60. roku. *

> *Školstvo*
zrušiť súkromné vysoké, stredné a základné školy. V prípade, že
ostanú, tak nech si každý súkromník, ako to je bežné vo svete, svoju
školu financuje sám. Kde štát dáva peniaze, tak bude aj príslušnú
inštitúciu kontrolovať.
Zostane len štátne školstvo. Keď stačili školy predtým, tak stačia aj
teraz, keď je menej detí. Sprísniť kritériá na prijatie žiakov na
stredné a vysoké školy. Upraviť platy nie len učiteľom ale aj ostatným
pracujúcim.

*Zdravotníctvo *

> prehodnotiť úpravu platov lekárom a sestričkám. Predsa nemôžeme jednotne všetkých odmeňovať. Každé oddelenie je špecifické aj podľa náročnosti.
> Zrušiť poplatky za prednostné objednania (evidencia, zdaňovanie, atď.)
> Lekári budú trestnoprávne zodpovední za prevedené zdravotné úkony, predpisovanie drahých liekov za úplatky, ktoré neliečia ale udržujú chorobu
> a porušenie prísahy napr. pri liečení rakoviny a podobne. Kto si platí
> zdravotné poistenie, tak už u lekára nebude platiť žiadne poplatky,
príplatky a pod. Lekári, ktorí išli do súkromnej praxe, tak len to, čo si
zarobia a nie, aby im štát dotoval ich platy. To platí aj o sestričkách a
zubároch, vzor: Nemecko, Švajčiarsko, Rak&am p;am p;ua cute;sko..

*Rómovia *

> žiadne zvýhodňovanie ak nemajú záujem o prácu na Slovensku, nedostanú dávky, len ak sa podieľajú v obci na aktivačných prácach.: čistenie obcí, potokov, riek, kanálov, práca v lese, v poľnohospodárstve, atď. Deti sústrediť do internátnych škôlok, škôl, aby mali sociálne
návyky. V tom prípade sa nebudú poskytovať dávky rodičom.
Trestnoprávnu zodpovednosť rodičov za trestné činy detí do 12 rokov.

*Železnice*

> musia zefektívniť prácu, zvýšiť stav zamestnancov tak, aby sa železnice
> vyrovnali vyspelým štátom. Grafikon prispôsobiť potrebám obyvateľstva.

> Na najťažšiu prácu využiť povinnú pracovnú silu z Väzníc. Nevyužité
> objekty, priestory ponúknuť mestám, obciam do prenájmu na zriadenie
domovov dôchodcov, škôlky, centrá voľného času, alebo prerobiť na byty
a prenajímať. Tie časti železnice, ktoré sú súkromné, nedotovať, ani
živnostníka nikto nedotuje a musí prežiť, len z toho, čo zarobí.
> Vymeniť neschopný manažment vo všetkých odvetviach, kde nevedia vyriešiť
> túto situáciu, overiť trestnoprávne predaj a prenájom objektov (Móric a
> podobne).

> *Cestná doprava*.

> Za výstavbu a kvalitu stavaných, opravovaných úsekov ciest musí niesť
> niekto zodpovednosť. Prestať robiť záplaty na cestách, ale opraviť celý
> úsek so zárukou ako v zahraničí. Používajú sa nekvalitné materiály,
> dohadzujú sa rodinné firmy, ktoré nespĺňajú stavebné normy.
> Prejsť dopravné značenie všetkých ciest a osadiť podľa noriem Všetky
stromy
> z cestného telesa odstrániť až po vonkajší kraj priekopy.
> Čudujem sa, že ešte nikto nezažaloval štát na ujme na zdraví, smrti kvôli
> stromom v cestnom telese. Projekt cestnej komunikácie neobsahuje výsadbu
> hrubších drevín.
>
> *Každý pracovník, ktorý nakladá so štátnymi prostriedkami, bude
> trestnoprávne zodpovedný do výšky vzniknutej škody a bude ju musieť
uhradiť
> zo svojho majetku. Toto sa týka aj ministrov, poslancov,
> Gorily.* Všetky inštitúcie, či už súkromné alebo štátne, ručia za
> vzniknuté škody nielen podnikovým imaním ale aj svojím osobným majetkom.
> (s.r.o. a pod.) *
>
> *Financovanie športu*. Všetky lotérie, automaty, budú odvádzať na účet 25%
> z hrubého zisku.

> Štát, mestá, obce *nebude podporovať financiami* tie kluby, ktoré
> nemajú 80% vlastných odchovancov. Mestá, obce dávajú nemalé finančné
> prostriedky z rozpočtu mesta na kluby, v ktorých hrá alebo súťaží málo
> domácich hráčov. Keď klub vlastní súkromná osoba a chce, aby tam hrali iní
> ako domáci, tak nech si ho aj celý financuje.
> Spravodlivo rozdeľovať financie do jednotlivých športových odvetí.
> Sledovať tok peňazí, aby neostávali na ústrediach na posedenia a pod.

> *Platy *riadiacich pracovníkov, riaditeľov, námestníkov a pod nesmú
> prekročiť dvaapolnásobok priemernej mzdy. Platí pre štátne inštitúcie.
> Dôsledné sledovanie používania automobilov len na služobné cesty.
> Priestupky tvrdo trestať odvolaním, rozviazaním pracovného pomeru bez
> odstupného. Za štátne peniaze nenakupovať televízory, rádiá, nadštandardné
> vybavenia kancelárií vedúcich pracovníkov. Upraviť platy a zvýšiť životnú
> úroveň pracujúcim. Zákaz prepúšťania zamestnancov bez náhrady príslušného
> zamestnania.

> *Zahraničné spoločnosti* - žiadne daňové úľavy, finančné stimuly, daňové
> odpustky a pod. Keď chcú u nás podnikať, tak za rovnakých podmienok ako
> domáci podnikatelia. Prísne ich sledovať a za nevyplácanie miezd, odvodov
> trestať.

> Každý občan po dovŕšení *dôchodkového veku* musí požiadať o dôchodok a na
> dôchodok aj nastúpiť. Týka sa to štátnej správy a vo všetkých podnikoch,
> kde má štát 48 % a vyššiu majoritu. Zlepšiť životnú úroveň dôchodcov s
> využitím niektorých bezplatných služieb, ako doprava, rehabilitácie,
> liečenia, nutné lieky, aby nemuseli zaberať pracovné miesta mládeži. Veď to
> majú predplatené.
>
> *Posilnená polícia* bude vo väčšej miere kontrolovať cestný zákon aj v
> mestách, obciach (§ 23 a ostatné predpisy), ale aj zákony platné v SR.
> Načo sú zákony, ktoré nikto nedodržiava?!

> Štát zruší všetky *duplicitné zložky* štátnej správy. Štát svoje objekty
> bude zabezpečovať svojimi pracovníkmi a nie cudzími SBS.
> Súkromné firmy si môžu dať, koho chcú.

*Financovanie politických strán* len z vlastných prostriedkov, sponzorských
> darov, všetko dokladovať. Po voľbách štát nič nebude vyplácať, refundovať,
> dávať politickým stranám žiadne finančné prostriedky.

> *Sudcovia *musia mať* *trestnoprávnu zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré
> vydajú, odňať talár, to isté notári, advokáti. Katastrálne úrady
> - vedúci majú zodpovednosť za zápisy do katastra. Dodržiavať lehoty
> vybavenia.

> *Stavebné úrady* musia dodržiavať stavebný zákon, kto ho poruší, či už
> stavebník alebo stavebný úrad, prísne tresty. Neoprávnené stavby odstrániť
> na náklady stavebníka, bez prieťahov. Spätnosť 5 rokov.
> Vysoké finančné pokuty pre stavebníka ako aj pre pracovníka stavebného
> úradu. /Nie, že to zaplatí stavebný úrad z daní poplatníkov, ale príslušný
> pracovník, ktorý pochybil.

> Zrušiť peňažné dávky rôznym neziskovým organizáciám /ochranári, atď/.
> Keď chcú mať peniaze, nech si peniaze zarobia svojou činnosťou, akciami,
> podujatiami, atď.

> *Zberné suroviny* budú vykupovať druhotné komponenty len od organizácií a
> od súkromníkov mosadz, meď, bronz, zliatinu, železo len v celku. Riadne
> viesť evidenciu, od koho druhotná surovina bola kúpená a za akú sumu.
> V prípade zistenia, že odobrali suroviny , kde bol predpoklad krádeže,
> zrušiť živnosť, podnikanie a udeliť pokutu od 10000 až do 100000 Eur.

> *Či už bude vláda pravicová, ľavicová alebo zmiešaná tieto opatrenia
> a požiadavky vykoná do 31.12.2013.*

> *V prípade neprijatia týchto opatrení po uvedenom dni nenastúpia ľudia do
> práce vo všetkých profesiách. V tomto tichom proteste vydržia až do
> splnenia daných požiadaviek.*
>
> Ja viem, že mnohým sa tieto opatrenia nebudú páčiť a budú sa ťažko
> prijímať, ale raz to musí začať...
****
 

 Author: Ivan Slovak # GyceRaba94
Slovensko2013-10-1973
-
 74% ( 29 people voted )
+
Nieje problém, pridávam sa!
PETER # XajoSidy52
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-10-20 11:47:54 57f4e790
Ivan Slovak
...Začíname teraz preposlaním všade kde je to možné....
kto ste?vie to niekto?patrilo by sa predstavit ked uz od ludi nieco ziadate.
inak s vela vecami suhlasim,niektore treba zmenit a niektore su uplne na nic.ale vcelku dobry hruby načrt
TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-20 11:54:30 d991c738
Ako sa zdá, dedo Juzek prišiel o patent na otravovanie. Len aby sa nám od žiaľu nezavesil do prievanu...!


:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 47% ( 9 people voted )
+
2013-10-20 12:16:13 bc7b649f
už vidím ľudí ako nenastúpia do práce...
realita # LijiJolu58
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-20 12:18:34 d405d69d
Pacho: Na pánskééé!
Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-20 12:42:37 4e63d13e
debilita na kvadrát....ani nebudem detaily komentovat...napr. ak max vek poslanca 58 rokov ...tak minimálny musí byt 54 rokov...či???
Ivan Slovak = absolutny dement
a banky to najdoležitejšie sú kde???? proste dement čo sa nemá kde realizovat ,jedine na dolezite.sk...a tak to aj vyzerá...

brano # PelaSedo59
-
 47% ( 5 people voted )
+
2013-10-20 13:14:00 4df7e017
loading...


yep, de su tie banky? na volaco sa zabudlo, co?

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:56:13 6d3c53c7
S mnohymi vecami suhlasim nicmenej autor nevie najst stale podstatu veci.
Na SK by sa lahko mohli uskutocnit tieto zakladne reformy, ktore by automaticky vyriesili to co autor napisal pomaly na 2 stranky:
1. Zrusit vsetky ministerstva okrem obrany, vnutra, spravodlivosti a zahranicia, min. financii premenit/premenovat na min. financneho dohladu
2. sprivatizovat komplet vsetko skolstvo a zdravotnictvo, sprivatizovat zeleznice
3. zrusit dan z prijmu a vsetky povinne odvody, zrusit detske pridavky, zakon o pouziti dane z uhlovodikovych paliv vylucne na budovanie a udrzbu cestnej siete.
4. Zrusit akekolvek dotacie (kultura, polnohosp., zeleznice...atd)
5. zrusti VUC
7.Znizenie platov poslancom, prezidentovi, ministrom....znizenie poctu poslancov ...suhlas
6.Vytvorenie porotnych sudov v trestnych veciach podobne ako v anglosaskych krajinach, zavedenie sukromnych sudov v obcianskopravnych veciach.
8. Podstatne posilnenie pravomoci komunit (obci, okresov), na obce presunut vyplacanie soc. davok, zrusit zakonny narok na soc. davky.
9. Ustavny zakon o vyrovnanom rozpocte.

Banky: Hlavnym tahom na banky by bolo zavedenie povinnosti 100% rezerv to by ale nam na malom Slovensku vobec nepomohlo, ked vsetci dokola podvadzaju a falsuju peniaze, my by sme na to doplatili. Toto presadzovat v EU, dalej zrusenie zakona o statnej valute a zavedenie konkurencie v menach

Mzdova regulacia manazerov v sukr. podnikoch je blbost, vysledok by bol ten ze by to nik nechcel robit, resp. najlepsie mozgy by dalej zdrhali za kopecky.


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 47% ( 7 people voted )
+
2013-10-20 15:12:27 55e54ecb
{Stanoviť výšku platov poslancov a viac nezvyšovať. Cca 2000,- Eur
mesačne.} Drbe, drbe ? Výška platu poslancov by nemala prevyšovať dvojnásobok priemernej mzdy vypočítanej z platov robotníckej triedy + žiadne výhody, pretože to by bola diskriminácia.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-10-20 17:28:06 5be9f933
{Poslanci dostávajú plat ako každý zamestnaný človek, tak si
budú platiť ubytovanie, cestu do zamestnania, stravu a pod.} Toto by mala byť samozrejmosť, ale tupým Slovákom, ktorí naďalej podporujú vlasnú mizériu to človek nevysvetlí. Tí už sa nevedia dočkať ďalších volieb, aby dali svoj hlas ďalšiemu debilovi.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-20 17:29:57 5be9f933
Inak celkom dobrý článok...
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 17:36:08 5be9f933
Možno som prehliadol, lebo som sa pri čítaní ponáhľal, ale autor zabudol na financovanie parazitných mimovládnych organizácií ako sú napríklad rasisti zo zločineckej organizácie ľudia proti rasizmu a rôzne buzerantské spolky. Nie len cirkev treba poriešiť, ale aj liberálny odpad.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 70% ( 13 people voted )
+
2013-10-20 17:43:48 5be9f932
{napr. ak max vek poslanca 58 rokov} Veď sa pozri na tých starých debilov, ktorí nevedia ani počítač zapnúť a chcú riadiť štát.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 17:47:20 5be9f932
{sprivatizovat komplet vsetko skolstvo a zdravotnictvo, sprivatizovat zeleznice} A tebe kto nasral do hlavy ?
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 17:50:19 5be9f933
{ zrusit zakonny narok na soc. davky.}=zrušenie večerných prechádzok, pretože ľudia sa budú báť, že ich niekto podreže pre pár euro, aby mal na chleba ;-))) Hovorím, primitívny kapitalizmus nebude fungovať. ;-)))
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-20 17:56:56 5be9f933
Pridávam:
Preukázať pôvod majetku pri nástupe a skončení do štátnej funkcie (poslanec, minister, prezident, atď), a zrušiť politikom trestnoprávnu imunitu. Na dôležité vedúce miesta dosadiť ľudí na základe vzdelania a nie politickej príslušnosti ako je to doteraz.
Štátna televízia (nami platená) musí vysielať pravdivé správy z domova aj zo sveta a dať priestor v hlavnom vysielacom čase aj občanom, ktorí chcú diskutovať na neakú aktuálnu tému, žiadna cenzúra ako je to teraz!

xy # FoviXojy76
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-20 18:05:51 5c341f06
Vy ale máte fantáziu! Ale snívajte ďalej...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 8 people voted )
+
2013-10-20 18:48:48 5f662feb
Je evidentné, že autor aj niektorí diskutujúci nepochopili princíp revolúcie. Revolúciu musia robiť masy, ktoré súhlasia s akýmsi programom. Ten program je však teória. Prax hovorí, že každá revolúcia musí mať svoj minimálny program a program maximálny. Autor predkladá riešenia, ktoré sú realizovateľné PO revolúcii. Je ťažko si predstaviť, že na akúsi anonymnú výzvu nenastúpia pracujúci v automobilke do práce. Už predstava je absurdná. Ak niekto chce robiť revolúciu musí začať od "A". To znamená, že odpor obyvateľstva musí byť zákonný, ale anonymný. Napr. cez social. siete sa dohodne, že na Deň tlače žiaden občan si nekúpi v ten deň žiadne denné periodikum - celý deň. Celá produkcia je teda v stratová. Je to anonymné, nepostihnuteľne a legálne. Podľa reakcie majiteľov médii sa dá zistiť spätná väzba. Ďalším anonymným krokom môže byť, že 20.00 hod. každý občan vypne na 30 minút TV a dá si v kľude pivo. Spätná väzba je taktiež kontrolovateľná a všetko je anonymné.. Podľa výsledkov je možné odhadnúť počet sympatizujúcich s akýmsi minimálnym programom. A pokračuje sa ďalej až do obdobia, keď je možné výjsť z "ilegality"...
Regency # KyjiHibo22
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-10-20 19:57:59 c35b6ea3
Každá zmena sa začína snívaním..., ibaže je potom vhodné pre svoj sen niečo robiť. U nás ale snívajú hlavneTí, s pokriveným charakterom a potom toto je výsledok. Plebs si povie: načo niečo urobiť to, veď sa aj tak nič nezmení... Nedávno som poslala kamošovi, ktorý si stále sťažuje, že je to tu na h... a že jediné riešenieje odtiaľto odísť (nepoúsil sa o to a mohol o1991), článok o základnom nepodmienenom prijíme a ešte niečo o alternatívnych médiách, aby mal viac informácií, čo sa deje, o mžnostiach výmenného obchodu a nákupu rovno od pestovateľov... a on mi na to povedal : "Veď vieš, ako nerád zapínam počítač.. a komu by som už niečo posielal.." Takže v jeho odpovedi je zahrnuté všetko.
unity # HyqaTofi75
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-20 20:05:18 6de6335f
našťastie na nový rok je štátny sviatok, a väčšina ľudí do práce nemusí. ďalšia revolúcia organizovaná z centra voľného času. :DDD
aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 20:08:59 b2293ecb
Pán autor,a sú tieto dri potiny vôbec v súlade s predpismi EU ????
kapitalista # PufeQoxe19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 20:50:46 55ede321
výzva k občanom Slovenska:
prestaňte sledovať tieto relácie:
Farma
Milujem Slovensko
Cena je správna
a všetky seriály, kde vystupujú šašovia, ktorí sa vedome za špinavé židovské peniaze spoluzúčastňujú na vašej debilizácii, čo dokonca robia s potešením a bez kúska hanby sa pri tom zabávajú. Keď niektorú z tých "osobností" stretnete, jednoduch ho / ju opľujte, alebo oštite, alebo oblejte niečím smradľavým. Ak zaútočia, tak nemilosrdne rozbiť tú nevymáchanú špinavú smradľavú papuľu čímkoľvek, čo je po ruke, napríklad dlažobnou kockou, alebo roxorovou tyčou. Po čase každý, kto túži stať sa celebritou podobného rangu, túto chuť stratí a to tomuto národu pomôže konečne sa zaoberať tým, čo mu je pred nosom zahmlievané.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 63% ( 6 people voted )
+
2013-10-20 21:00:26 55ede328
marsal
nepozeram TV skoro vobec a stale ziadna zmena neprichadza

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 21:14:49 d991c738
TNT - a už si prerazil nos niektorej celebrite?
Aby som nezabudol, patria tam aj účastníci relácií Smotánka a plesu v Opere. Možno okrem Milky Vášáryovej.
Nestačí nepozerať, treba aj niečo robiť.
Ono to príde naraz a rýchlo. Spúšťačom asi bude ked nasrdený výherca konferenčného stolíka v hodnote 89 Eur v relácii Cena je správne napraví to, čo sa na Sajfovom xychte prírode nepodarilo.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 22:48:53 55ede328
marsal
ty si mal asi tazke detstvo,ze?myslis ze sajfa moze za sucastny stav sveta?
alebo je to s tvojej strany iba cista zavist ze sa niekto uplatnil a ty nie?

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 06:12:26 d991c738
zukov, a ty si myslíš, že milku vášariovú potešíš, keď rozbiješ hubu jej sestre magde, ktorá sa angažuje aj politicky? aj s lasicom-jej mužom? a aj tak sú obe sestry židovského pôvodu, izraelská politika ti zrazu nevadí?
a čo tak ešte pretiahnuť kleopatru z turca? len neviem kto by tým koho potrestal.
zukov, to čo tu predvádzaš aj s braňom, psychológovia volajú odborne nezrelá osobnosť.
iní psychológovia to volajú zase flexibilita. potrebujete vodcu-príklad. zažijete však veľké sklamanie, keď zistíte, že vaši vodcovia nie sú ideálni a sú špiny ako hocikto iný. neboj sa, však takých flexibilných ako ty a poradca putina braňo, ktorého však predbehol čarnogurský, potrebujú do automobiliek, aj do kórejských firiem. vodcov vám dodajú, a oni vám už povedia, čo máte robiť. možno sa vám to chvíľu nebude páčiť, ale vysvetlia vám , že je to nutné pre vybudovanie takej spoločnosti akú si želáte. tak do toho!
Peter # RoduByba06
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 07:22:17 c350a66f
{Keď niektorú z tých "osobností" stretnete, jednoduch ho / ju opľujte, alebo oštite, alebo oblejte niečím smradľavým.} Výborne. Takže efektívne riešenie amorálnej lúzy, ktorá degeneruje mentalitu občanov už máme.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 08:01:12 5be9f932
{TNT - a už si prerazil nos niektorej celebrite?} Banášová vraj ako prvá potrebuje vylepšiť rypák.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 08:07:51 5be9f933
{psychológovia volajú odborne nezrelá osobnosť. iní psychológovia to volajú zase flexibilita} A toto sa volá schizofrénia v psychológii, alebo ako ? Pouč ma.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 08:12:00 5be9f932
TNT a Peter - jediné vysvetlenie vašich "argumentov" je len to, že buď osobne, alebo niekto z vám blízkych sa živí podobnou "užitočnou" a "zmysluplnou" "prácou" ako Sajfa a jemu podobní degeneráti považujúci sa za šľachtu.
Neide mi vôbec o ich rozbité huby, tie môžem akurát tak ošťať, ale o to, aby to bolo ako memento pre budúce nádejné generácie celebrít, ktoré sa už nemôžu dočkať tej obrovskej slávy a pretŕčania sa na obrazovke. Tieto vypatlané mozgy si inak nedokážu uvedomiť, na akú "kariéru" sa pripravujú a tešia. Existuje medzi nimi aj skupina takých, čo vedome vliezajú do prdelí členom Rotary klubu a vedia ako sa majú správať, aby si zahrali golf s tými "správnymi"... To sú tie horšie prípady, ktoré sa predbiehajú v tom, ako sa zapáčiť sponzorom, vedome sa ukájajú na "menejcennosti" zvyšku populácie a zabávajú sa na tom, ako s manipulujú s ľuďmi počas úchylných relácií ako Cena ja správna a pod.
Tomuto ak ty hovoríš šikovnosť, resp. schopnosť zarobiť si peniaze, tak patríš do tej istej skupiny a prináleží ti taká istá "odmena", ako im.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 08:14:05 55ede328
{alebo je to s tvojej strany iba cista zavist ze sa niekto uplatnil a ty nie?} Môj názor je, že radšej by som sa odstrelil ako by som mal byť taký "úspešný" ako napríklad spomínaný Sajfa, alebo Banášová, ale tak aký je národ, také sú aj celebrity a politici, pretože práve národ ich podporuje. Sprostosť, amorálnosť na dennom poriadku.

Banášovej mal už dávno niekto napraviť rypák už len v mene práva detí na zdravý vývoj.
ABChttp://www.cas.sk/clanok/139001/mares-a-banasova-
su-normalni-sex-a-drogy-riesia-pred-detmi.html[/ur
l]Čím väčšia amorálnosť vypadne z ich papúľ (čím viac "šokujú"), tým viac peňazí dostanú a smutné na tom je, že kto ich skritizuje im údajne závidí, pretože podobný názor rozširoval retardovaný cigáň recitujúci o cicinách a objektívnu kritiku amorálnej, ale dobre platenej lúzy teda na Slovensku mnohí nazývajú závisťou.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-21 08:27:56 5be9f933
{psychológovia volajú odborne nezrelá osobnosť. iní psychológovia to volajú zase flexibilita} A aký majú napríklad psychológovia názor na Sajfu, alebo na Banášovú ? Považujú ich za úspešné, normálne a vyzreté osobnosti, alebo za mentálne zdebilnenú chamraď ?


"Nesnažte sa stať človekom úspechu, ale človekom hodnôt" - Albert Einstein

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 08:49:26 5be9f933
Ja si viac vážim prácu pekára, tesára, alebo strojára ako tú chamraď, ktorej údajne tak strašne všetci kritici závidia. Žiaľ sú však v tomto primitívnom režime menej oceňovaní ľudia, ktorí skutočne tvoria to, čo potrebujeme ako lúza, ktorá parazituje a degeneruje občanov. Mnohí robotníci majú problém vyžiť zo svojich platov, ale tzv. celebrity s tým problém nemajú a to je smutné.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-21 08:59:06 5be9f932
{alebo je to s tvojej strany iba cista zavist ze sa niekto uplatnil a ty nie?} Uplatniť sa ako verejný magor možno nie je zas tak veľmi ťažké, ale každý samozrejme nemá na to, aby bol v tomto smere extrémne úspešný. ;-))) Tú debilitu treba asi do veľkej miery aj zdediť. Veď predsa nie každý má napríklad "talent" na recitáciu o ritiach, vagínach.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 09:05:24 5be9f932

SocialMaster
{napr. ak max vek poslanca 58 rokov} Veď sa pozri na tých starých debilov, ktorí nevedia ani počítač zapnúť a chcú riadiť štát.
Na hlasovanie za prijatie nejakého zákona nepotrebuješ zapínat počítač....a ty nevieš ani koňa do pluhu zapriahnut takže už vobec by si nemohol byt poslancom v parlamente.RussianPower # MulyXobi23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 09:11:35 c305bafe
"Zrušiť skoršie odchody do dôchodku colníkom, policajtom, hasičom, vojakom. Najskorší odchod do dôchodku v 60. roku."


autor je zjavne "odborník": hasiči pokiaľ viem tak už tak po 50-tke majú službou tak zničený organizmus, že ťažko pôjdu plnohodnotne na zásah zachraňovať napríklad takého blbca ako je Ivan Slovák.

Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 09:16:11 c35b0d41
{Na hlasovanie za prijatie nejakého zákona nepotrebuješ zapínat počítač...} To je pravda, lenže všeobecné znalosti nových technológií sú dôležité, pokiaľ chce človek hlasovať za rozumné riešenia v súčasnosti.


{a ty nevieš ani koňa do pluhu zapriahnut takže už vobec by si nemohol byt poslancom v parlamente} To dnes nie je nutné, pretože dnes už sa používajú technológie o ktorých by mal mať človek, ktorý chce riadiť štát aspoň základné znalosti. Politik musí mať znalosti, ktoré mu umožňujú efektívne riadiť spoločnosť v súčasnosti. Žijeme jednoducho v dobe počítačových technológii a človek, ktorý nemá ani základné znalosti o moderných zariadeniach má problém vytvárať efektívne riešenia.


S nadsázkou povedané je to podobné ako keby sme chceli za premiéra Tarzana, ktorý žije ešte starým spôsobom života a nerozumie tomu dnešnému, preto ho nemôže ani správne riadiť. ;-)))

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 09:26:00 5bdbed38
davo
k tvojim kecom len tolko že na riadenie štátu nepotrebuješ vediet zapnut počítač.A viem urcite že každý z dnešných 150 poslancov vie zapnut počítač. Takže kecáš len preto aby si kecal...o ničom...ako obyčajne...ale to je u teba standard

RussianPower # MulyXobi23
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 09:39:09 c305bafe
{hasiči pokiaľ viem tak už tak po 50-tke majú službou tak zničený organizmus} U hasičov je to možné a nepodceňujem ich prácu, ale k tomu by bolo dobré aj nejaké porovnanie zdravotného stavu trebárs so zdravotným stavom drevorubačov, murárov, tesárov, baníkov, ktorí nechodia do dôchodku v 50-tke a to nie len s hasičmi, ale aj s policajtami, colníkmi a vojakmi. Pokiaľ viem, trebárs drevorubači, roľníci a baníci majú fyzicky náročnejšiu prácu ako vojaci, alebo policajti a hasiči, ale tí do dôchodku v 50-tke nechodia.


Muži
PriemerMaximumMinimumPovol
anie
kcal / deňkcal / deňkcal / deňDôchodca233028101750Úradník252032701820Labo
rant284028202240Strojársky robotník284037102180Študent293044102270Stavebný robotník300037302440Oceliarsky robotník328039602600Vojak ZS349041002990Roľník355046702450Baník3660456029
70Drevorubač367046602860

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 09:40:47 5bdbee38
{k tvojim kecom len tolko že na riadenie štátu nepotrebuješ vediet zapnut počítač.A viem urcite že každý z dnešných 150 poslancov vie zapnut počítač. Takže kecáš len preto aby si kecal...o ničom...ako obyčajne...ale to je u teba standard} To zapnutie počítača bolo len obrazným poukázaním na častú neznalosť toho, čo moderná doba poskytuje. K tomu, aby si mohol efektívne riadiť dnešnú spoločnosť potrebuješ mať aspoň minimálne znalosti o technológiách, ktoré sú dennou súčasťou väčšiny ľudí žijúcich v dnešnej spoločnosti.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 09:47:31 5bdbed38
{autor je zjavne "odborník": hasiči pokiaľ viem tak už tak po 50-tke majú službou tak zničený organizmus, že ťažko pôjdu plnohodnotne na zásah zachraňovať napríklad takého blbca ako je Ivan Slovák. } Keď banník, roľník, alebo drevorubač už nemôže vykonávať prácu, mal by požiadať o invalidný dôchodok, alebo si prípadne vybrať menej náročné povolanie, čo je síce v štáte s armádou nezamestnaných problém, ale takto nejak to vraj má fungovať. Takže ak hasiči, policajti, vojaci a colníci nedokážu v 50-tke plnohodnotne vykonávať svoju prácu, mali by urobiť to isté, alebo nie ?
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-21 09:50:58 5bdbee38
Politici by mali byť práve tí rozumnejší, ale dnes väčšina z nich nemá o súčasnej spoločnosti a jej prostriedkoch ani také znalosti ako drevorubač z lesa a to chcú riadiť štát a brať za to extrémne platy. To je obrazne a s nadsázkou povedané ako keby sme od Tarzana chceli, aby riadil našu spoločnosť. Ak má vysokopostavený úradník napríklad problém s ovládaním počítača, je to ako keby mal murár problém s používaním vodováhy a výsledkom toho je pracovná neschopnosť.
SocialMaster # TymaMoxo37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 09:57:23 5bdbed38
...to je ten dôvod prečo sa tu asi žiadna zmena neudeje - nekompetentnosť a nejednotnosť. Toto je evidentný výkrik zo sna ;-)

rare # DojyMico88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 12:51:34 c35b041a
Obnoviť štátne poľnohospodárstvo, tým vyriešiť nezamestnanosť rómskej
popularity.


:-) Dobrý zvrat


nazor # RyxiWami63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 13:32:21 5587c7ca
zukov a master
banášová má už rypák načatý, :D vybočuje jej do jednej strany po úraze, preto má špeciálnu požiadavku, aby ju kamery brali len z jednej strany. sajfa je čuráčik. to sú bezvýznamní ľudia, ktorí sa priživujú ako vedia.
napádať takých ľudí je rovnaké ako zbiť plyšového maskota a tak si vybiť zlosť. zhovädiť ho, beriem. obliať niečím špinavým tiež.
tie názvy mi nič nehovoria, to sú dáke tv relácie?
adela ani sajfa nie sú dementi. áno sú vyzreté osobnosti. to že sú úplatné je iná vec, ktorá súvisí s ich morálkou a nie s vyzretosťou osobnosti.
nemám príbuzných ktorí by sa živili podobne ako títo dvaja.
rotariáni sú pokryteckí a škodliví. hoď sem dáke ich zoznamy! :D

master, nezrelá osobnosť sa nechá ľahšie ovplyvniť a manipulovať, snaží sa prispôsobiť a zapadnúť do kolektívu, či spoločnosti. je ochotnejšia ku kompromisom. jej súbežným znakom je flexibilita. nie je to nič zlé ani hanlivé. sú to zväčša mladí ľudia, ktorí ešte nemajú dostatok skúseností a poznatkov. tá flexibilita je napríklad aj ochota k spolupráci a solidarite medzi ľudˇmi. to práve často zneužívajú menežéri, preto požadujú flexibilitu. tvária sa, že im ide o spoločné blaho, ale skutočnosť je taká, že oni neprispievajú na to spoločné blaho a parazitujú na solidarite a ochote k spolupráci iných. falošná solidarita je to z ich strany. nezrelé osobnosti sa časom a zistením skutočnosti zmenia.


Peter # RoduByba06
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-21 13:52:50 c350a66f
Davo: neriešil som vojakov, ani policajtov a ani colníkov (skús sa naučiť pozorne čítať). Písal som o ľuďoch, ktorí sú prakticky denno denne v kontakte so spalinami boh vie čoho všetkého (a filtre nie sú 100%-tné). A tiež dopĺňam, že neriešim ostatné profesie typu baník.
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 13:57:30 c35b0d41
...nie som žiadny odborník, ale sa ani naň nehrám, vidím však, že každý tu vie čo by mali robiť iní a pritom to niesú vždy celkom správne názory. už len to, že nechať rozhodovať menej ľudí o našom štáte. Nie som si celkom istý ale ak chce niekto korumpovať, je ťažšie podplatiť povedzme dvoch, ktorý majú niečo na starosti, alebo tridsiatich dvoch? Alebo úroveň výuky na školách bude vyššia ak si ju budú musieť ľudia platiť? Chudobnejší nemôžu mať schopné deti z krtorých by vyrástli kapacity? Nieje to náhodou tak, že na súkromných školách sa prospech kupuje? Je toho viac a možno sa raz rozpíšem, na teraz len týchto pár otázok.

rare # DojyMico88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 14:00:22 c35b041a
{Davo: neriešil som vojakov, ani policajtov a ani colníkov (skús sa naučiť pozorne čítať). Písal som o ľuďoch, ktorí sú prakticky denno denne v kontakte so spalinami boh vie čoho všetkého (a filtre nie sú 100%-tné). A tiež dopĺňam, že neriešim ostatné profesie typu baník.} Nič nie je 100%, ale ich ochranné pomôcky sú dosť účinné+majú k dispozícii techniku, ktorá im výrazne zjednodušuje hasenie požiarov. Inak ja viem, že si písal len o hasičoch a tam som napísal, že je to možné, pretože skutočne sú niekedy vystavení extrémnym podmienkam, ale spomínali sa tu aj colníci, atď...takže som sa vyjadril aj k tomu. Uvedomujem si, že povolanie hasičov je náročné a cením si ich prácu, ale sú aj náročnejšie a nebezpečnejšie povolania. Jedno z nich robím ja...lenže ja nemám nárok na dôchodok v 50siatke, pretože sa tu merá rôznymi metrami. Mne akurát možno povedia choď na úrad práce, alebo choď robiť predavača topánok, prípadne požiadaj o invalidný dôchodok ak máš problém vykonávať túto prácu...

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-21 14:41:48 cc2d866e
všetko zlo a korupcia sa dajú odstrániť jedným ťahom: zavedením hornej hranice príjmu a majetku násobkom tej dolnej. Napr. mesačný príjem ohraničiť zdola a zhora od 500 do 2.500.
Slovné spojenie "nekresťanské peniaze" nevymyslel nikto len tak náhodou. Človek, ktorý sa dostane k obrovskému balíku, sa rýchlo zmení, doslova mu prepne, stratí pojem o realite, začne mať o sebe prehane vysokú mienku, začne podceňovať druhých, opovrhovať druhými...
Zhodou okolností pracujem v oblasti, kde naši klienti sú samí pracháči. Je to proste na nervy, nestačí, že si človek poctivo robí svoju prácu, musí riešiť aj to, ako sa zapáčiť nejakému ovešanému polodementovi, ako nespraviť nejaký chybný krok, kvôli ktorému môžem prísť o obchod...
Korupcia: ak nikto nebude mať čím korumpovať, tak proste zmizne. Na druhej strane - načo bude úradníkovi milión, keď ho nebude vedieť pretaviť do reálneho majetku? Bohužiaľ, musela by sa akceptovať aj istá dávka udavačskej atmosféry, ako je to vo Švajčiarsku - asi aj preto sú tam, kde sú, nielen preto, lebo perú špinavé zločinecké židovské prachy. Kto nerobí nič zlé, nemá sa čo báť udania.
Neexistuje, aby bol medzi 2 pracujúcimi ľuďmi viac ako 5-násobný rozdiel v príjme a majetku. Nikto nepracuje 5 krát toľko, ako druhý. To, že tento systém je totálne chorý, dokazuje fakt, že tí, bez ktorých by sme podochli, sa majú najhoršie - poľnohospodári. Zato presúvači čísiel na monitoroch...

masal Zukov # TemaFemi39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-21 19:54:25 57c5a734
maršálek
dobrá zábava s tebou. a ako budeš kontrolovať príjem napr managéra nemca vo VW? a tých 2500 e
to ako na jedno zamestnanie? mnohí poslanci sú aj primátori, v dozorných radách, predstavenstvách....
mnohí nemajú zamestnanie, sú len rentiéri. a mnohí nemajú veľké príjmy, ale si to rozpisujú na náklady svojej firmy. a takí majú oficiálne aj minimálne mzdy, kvôli odvodom a každoročne dovolenky v thajsku. no nepridaj im!
korupcia nezmizne, korumpovať sa dá aj s pyčou, odrobením práce zadarmo a podobne.
ako myslíš sa majú zle poľnohospodári?
a čo sa stane ak prídeš o obchod s nejakým prachatým dementom? ty si platený od kontraktov? aspoň máš menej roboty. alebo ti na tom stojí firma?


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 20:18:45 b2293345
aaa - 2500 na jednu osobu. Každý iba jedno zamestnanie, nulová nezamestnanosť, pracovný čas 6 hodín x 4 dni / týždeň... je toho viac vzájomne nadväzujúceho.
Toho pracovného času treba menej, aby ostalo viac prcovného času :-))

A prečo bude stačiť toľko málo prac. času? Lebo budú zrušené úroky, ktoré nútia vyrábať a vyrábať a vyrábať a spotrebúvať a spotrebúvať a spotrebúvať... len aby sa prachy točili a stíhali platiť úroky. A Ghana je celá zahádzaná odpadkami.

Tieto základné myšienky ti ako rámec musia stačiť, len musíš vyskočiť o niekoľko úrovní vyššie a nezostať za bránami otrokára z Vlčian (Wolfsburgu).

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:26:16 57c5a734
aaa - súhlasíš aspoň s tým, že veľa peňazí robí z človeka hovado? Ak nie, tak prečo? Na základe čoho tvrdíš opak? Ako sa ti páči osadenstvo smotánky, plesu v opere...??? Čo si myslíš, za čo ťa považujú?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:28:54 57c5a734
korupcia v oblasti obkladu chaty tatranským profilom, okopania záhradky... kľudne, to je neškodné.
Nikto nemá právo na taký majetok, aby mohol ovládať osudy druhých.
Dnešné podmienky sú šité psychopatom na mieru - to snáď uznáš, preboha!
Základ je eliminovať psychopatov. Keďže sme civilizovaní, tak ich nebudeme strieľať, ale donútime ich žiť ako my väčšinoví homo sapiensovia, alebo sa o to aspoň snažiť.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:34:04 57c5a734
veľa peňazí zmení správanie človeka. nemusí sa stať zrovna hovädo, môže k nim prísť aj iným spôsobom, ale ovládne ho napríklad strach pred závisťou iných=indukovaná paranoja. je pravdou, že väčšina sa k peniazom dostala bezohľadnosťou k iným a tí aj hovädá zostanú.
do smotánky a opery nechodím, neviem osadenstvo, a za čo ma považujú je mi jedno.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:38:49 b2293345
maršal
nechcem nikoho nútiť ako má žiť. pokiaľ mi neškodí, neprekáža mi. prikazovať niekomu ako má žiť mi samotné pripadá také psychopatické, je v tom túžba ovládať niekoho a manipulovať.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 21:44:13 b2293345
aaa - to nemyslíš vážne!!! Preboha - čo je na tom zlé nútiť parazitov žiť tak, aby neškodili zvyšnej väčšine? To nie je túžba po ovládaní, ale jej eliminácia, lebo túto túžbu majú len psychopati!
Dovtedy ti je jedno, za čo ťa považuje nejaký psychopat, kým sa s ním nedostaneš do styku a budeš závislý od jeho rozhodnutia. Nepriamo sa to deje už teraz. Tebe je jedno, aké zákony píšu tí, čo si o tebe myslia, že si otrok, ktorého úlohou je slúžiť? Neser ma!

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 22:31:54 57c5a734
mZ, parazitov zit tak aby neskodili vacsine? tak co takto vyhostit politikov, bankarov a velkopodnikatelov, o ktorych vsetci dobre vieme ako k majetku prisli? ale na slovensku by to dopadlo aj tak katastrofalne, lebo moci by sa chopili ine hovada. tu treba reformovat zdola, ne zhora. lebo ked kriticke mnozstvo ludi pochopi, jako to treba na lokalnej urovni, ti hore nebudu mat najmensiu sancu s tym nieco urobit. lebo je ich malo. ano, je to take prozaicke. preto, ze vidia, ze sa im ludstvo trha z retaze, vrhaju do boja uplne vsetko. kamery, chipy, farmara co hlada zenu, vsetko. ale uz to nefunguje ako by malo, v systeme je trhlina a my co vieme sa len smejeme. uz to neni hrozostrasne. uz to je fakt len pre srandu. co spravia ked seci povedia NE? bude tu druhe nacisticke nemecko? :) nebude. v tom je prave ten vtip. juchuuu!
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 22:59:59 6d3c4c1c
one - bojím sa, že ak to inak nepôjde, nasadia vírus. Žiadny problém, len otázka toho, či niekto stlačí gombík.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 23:33:31 57c5a734
mZ, vies, ja uz som videl selico. a jedna vec mi utkvela v pamati. prirodu neoj.bes. priroda sa vyreguluje. ako aj toto nicenie ziv. prostredia. Priroda nas ma na haku. My sa vyzabijame a zivot na planete pojde dalej. Priroda ma cas...
ALE.
Kedze aj MY sme sucastou prirody, tak aj My sme priroda a priroda sa brani sebazniceniu. Keby sme boli fakt parazitmi tejto planety a viedli ju k zniceniu, tak by sa nas priroda uz davno zbavila. Ale my nie sme paraziti. A preto sa ludstvo zobudza, lebo ludstvo JE priroda, je jej sucastou, neoddelitelnou. Uvidis este pocas svojho zivota ako sa veci pomenia. Evolucia nezastala, bezi naplno.
Takisto co sa tyka nejakeho virusu :). Vsetky tieto vyfabrikovane hovadiny, vcetne GMO kukuruze. Sak sa tie cervy tomu prisposobili. Mozu zacat odznova. Cervy rezistentne, skodci rezistentni, co si mysleli, ze vyj.bu z matkou prirodou, kera tu je uz miliardy rokov? :) To by na inej stolicke Monsanto a im podobni museli sedet :D. Keby vypustili nejaky hrozny virus alebo bakterialnu nakazu, mozno by hodne ludi zahucalo ale nakoniec by si s tou chorobou poradili. Tak je to. Sme neznicitelny druh. Vyvinuli sme si vlastny system prezitia. Evolvujeme sa umelo. Technologiou. A zaroven vyspievame emocne a spiritualne. Konecne zaciname dosahovat to, cim sme. Napriek vseobecnej snahe posluhovacov zabranit tomu...

one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-22 00:27:05 6d3c4c1c
ďakujem one, ukľudnil si ma. A kde dostať tabletky "prírodu neoyebeš"?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 07:20:54 57c5a734
one, sak furt nevim do ty si.

STB # JupeDahi93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 09:15:07 52e5b590
Len toľko.Je to vyššia debata ,nevedela by som konkurovať a preto:
Social Master,---Má občas pravdu.
Marsal Zukov , Má väčšinou pravdu.
Russian Power, Ten má úplnu pravdu.
aa,---ee,---one,---nevedia o čo tu ide.A preto radšej čítajte a poučte sa.!
Predsa napíšem aj ja svoj názor v skratke.Aby niekto riadil štát DOBRE ,nato skutočne nepotrebuje počítač. Voľakedy stačil ----ZDRAVÝ SEDLIACKÝ ROZUM.Ak by sme odpísali starších,aby to potom nedopadlo,ako v tej rozprávke,kde kázali odstrániť všetkých starých ľudí.Určite ju každý pozná.No a keby som mala tú moc,tak by som platy poslancov zrovnala s platmi robotníkov,aj keď si nezaslúžia ani to. Veď nič neprodukujú.Žiadny dvojnásobok. A tvrdé postihy ak neprídu do práce , Robotník si nemôže dovoliť neprísť do práce.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 13:01:04 4e620044
mZ, ved som ti ich prave dal :D. ci potrebujes vacej tabletiek? bojis sa o matku prirodu? tak pocuvaj...
kde bolo tam bolo na malej kamennej gulicke vo vesmire, na kroter skali vreli a voda sicala, bo tam bolo teplo a planeta bola este mlada, nikto nevie odkial jak, zrazu im to na chladnejsich miestach zacalo plesniviet. a tak vznikol zivot. o pardon, on uz bol davno pred tym vo vode ale nam sa nechcelo potapat ved voda je mokra. som preskocil daku miliardu rokov sorry. nevadi, a ta plesen rastla, rastla az kym neprerastla celu zemegulu. a tak sa zrodil zaklad hliny na kerom mohli rast uz aj hribiky a secko krasne splesnivelo ako chlebik v taske druhaka na zakladke...
po par miliardach rokov, za ktore zem podupali nohy fakt seliakych priseriek sa na zemi objavili ludia. vytvarali civilizacie, co su spolocenstva ludi, kerym primarne chuti jest to iste a tie zanikali v cykloch prirode vlastnym. az nakoniec(lebo to je teraz a buducnost nepozname - nie ze by sme poznali minulost ale tak nejak si naivne myslime ze z par kosti si ju vieme domyslet) sme dospeli do stadia, ked celu masu ludstva ovlada par parazitickych organizmov a to ovladanie sa deje ce rozosievanie strachu. strach je cloveku prirodzeny. ked mas strach, prikrcis sa a lahsie sa ti nasadia okovy ako ked strach nemas(pripadne ho prekonas) a meces sa jak zmyslov zbaveny. pomocou strachu vladnu kovovou pastou.
ZNICILI SME ZIVOTNE PROSTREDIE! ah bojim sa bojim, zomrieme seci!
GLOBALNE OTEPLOVANIE! roztopia sa ladovce a vyhynieme, pomooc! rychlo zavedte dane na CO2
TERORIZMUS! aaaa, henten neoholeny chlap ma zabit sce!
AIDS! CHRIPKA! HPV! RAKOVINA! rychlo rychlo tabletky, ozarovanie, COKOLVEK KUA!
Bat sa, bat a konzumovat v strachu pred telkou, lebo telka je cool, nemusis myslet na realitu, ktora je strasidelna, bojis sa ist vecer von, lebo ta niekto chlopne. Bojis sa pomaly prdnut lebo nechces zvysit hladinu CO2 v atmosfere, bo ta volado oklamal ze to zvysuje teplotu medvedom na sibiri.
Pani a damy, priroda je velka. Prirodu nemame sancu ohrozit. Aj keby secky bomby atomove buchli, dake bakterie a ryby dole to preziju, svaby sa zvacsia a mozno za par desiatok milionov rokov tu budeme mat hmyziu kulturu inteligentnych vsi ale povedzme si, chceme to? neni to trochu degustiozne?
Preto apelujem na vsetky suciastky prirody, kere vedia aspon trochu rozmyslat a maju to v hlavicke v poradecku aby nadalej len pekne budili ludi ale nee strasenim, pozitivne. ukazat, naucit, zbavit strachu, naliat hrdosti, skumat historiu, zit pritomnost a tesit sa na buducnost. nenechat sa ovladat a bude to v pohode. ked sa seci budeme smiat nad tymi parazitmi, ktori si myslia ze nas ovladaju, uz nas nebudu ovladat, take je to jednoduche.
Jeden z pozitivnych krokov k slobode by mohla byt napriklad slobodna televizia, na ktoru uz ludia z celeho sveta prispeli cez 300.000 libier a startuje 18.novembra v Londyne. kedze tam nebudu reklamy ani ziadny sponzoring od farma firiem ci ropnych lobby, potrebuju darcov. staci euro mesacne a mate svoj program, kde budu informacie podavane objektivne a bez cenzury. pomozte aj vy, euro za to ani pivo uz nekupite v blave. ale ked milion ludi da euro, dosiahne to na cely svet. googlite The Peoples Voice TV.
ako som povedal, mZ, ludstvo evolvuje, nebud pesimista, netreba :).

STB, ehyeh ašer ehyeh. tak ako ty.

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-22 13:12:30 6d3c4c1c
SocialMaster: a aké je to povolanie?
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 17:18:06 c35b0aac
one-ku, pjekne pises, rozumim secko.
Sak to ty si ta jednicka!

STB-ucen # SotaGaco16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-22 17:57:54 52e5b590
to je dobre, STB-cko :). tesim sa spolu s tebou ;-).
pozri sa na diskusiu hore. osocovanie, nenavist vtisnuta do pismen, ciste divide et impera v praxi. to je to, co treba zastavit. na vsetkych urovniach. dnes je to ovela silnejsie volanie ako kedysi. pretoze dnes sa s tym da uz aj nieco urobit. treba ukazat ludom, ze sa to da aj inak. vacsina z nich to nevie. vacsina z nich si mysli, ze trestanim a nenavistou nastolia poriadok. ale bude to len taky poriadok akym nastrojom sme k nemu dospeli. bude to zas len alternativa, vesledok boja dvoch skupin ludi. dvoch spacov, co kopu v polospanku okolo seba a pritom sa im snivaju nocne mory. tych ludi treba postupne, s laskou zobudit. ked sa zobudia, nebudu uz musiet bojovat. sen sa stane minulostou. strach sa stane minulostou. nenavist zmizne. take je to jednoduche.

one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-22 20:08:40 6d3c4c1c
{SocialMaster: a aké je to povolanie?} Prepáč Krovak, ale to si nechám pre seba. Už som tu o sebe prezradil viac ako bolo treba.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 19:50:35 4c4929ae
jambo
posielam Ti pusu..potesila ma Tvoja pochvala

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 20:15:25 4df7e017
Davo: paranoik nie je nebezpečnejšie povolanie než hasič :-D (len rýpem)
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 21:28:19 55a27e5d
;-))) Ale možno stresujúcejšie.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 21:34:45 5bdbee38
Nemám tu dobré skúsenosti s diskutujúcimi, preto ich radšej nebudem vykrmovať ďalšími osobnými informáciami, ktoré akurát zneužívajú na osobné útoky miesto toho, aby predkladali argumenty v témach.

SocialMaster # TymaMoxo37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-23 21:41:18 5bdbed38

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tr   t
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

RAKOUSKÁ VLÁDA ZAKÁŽE BURKY, NIKÁBY A DISTRIBUCI KORÁNU NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH


RAKOUSKÁ VLÁDA ZAKÁŽE BURKY, NIKÁBY A DISTRIBUCI KORÁNU NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH
Velká vládní koalice rakouské Lidové strany (ÖVP) a Socialistické strany (SPÖ) se teď v rámci nového integračního balíčku dohodla na zákazu islámského závoje zakrývajícího tv...
Největší hoax o islámu? Je to náboženství míru
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Svoboda slova po francouzsku. Děkuji, raději ne

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1167 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made