Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

ZAPOČALO BUDOVÁNÍ „TŘETÍHO RUSKÉHO IMPÉRIA“?


ZAPOČALO BUDOVÁNÍ „TŘETÍHO RUSKÉHO IMPÉRIA“?

Rusko není ani Evropa, ani Asie, nýbrž zvláštní kulturní svět, nacházející se mezi Asií a Evropou, který se historicky rozvíjel tu za spolupráce, jindy za boje i s Evropou i s Asií." G. Vernadskij.

Myšlenka eurasijství, kterou v říjnu 2011 oživil Vladimír Putin, není ničím novým. Ruské impérium, které si podmanilo obrovská území a porobilo mnohé národy si i v dobách kdy bylo ovládáno komunisty zachovalo tuto svoji podobu i když jí nazývalo internacionalismem.

Odvěký sen ruských vládců proniknout do Evropy se podařilo naplnit armádám Josifa Džugašviliho vulgo Stalina, který v bratrovražedném boji s původně spojeneckým nacismem dosáhl až na Berlín a na celou východní a střední Evropu, včetně velké části Balkánu.

Sice většinou těmto zemím ponechal oficiálně samostatnost, ale jejich vlády byly vládami loutkovými, které podléhaly vůli Kremlu a pokud se lid některé země rozhodl, že již dále nechce žít v komunistické tyranii, byla jeho touha po svobodě utopena v krvi. Od povstání v DDR v roce 1953, po revoluci v Maďarsku v roce 1956, přes všechen téměř nepřetržitý a masový odpor v Polsku, po rozdrcení nesměle reformního pražského jara v srpnu 1968.

Když ale okolnosti přivedly tuto obludnou říši zla a bídy ke všeobecnému krachu, po celém táboru míru a socialismu zbyly jen hluboké panelákové jizvy na tvářích měst, naprosto neproduktivní, neživotaschopná a zoufale technologicky zaostalá ekonomika, a co je nejhorší, miliony pokřivených lidských duší a charakterů a desítky milionů mrtvých.

Zatímco se národy zotročené východní a střední Evropy zvedaly z prachu a bídy, prošlo Rusko dramatickými změnami. Bývalé svazové republiky prchaly jedna za druhou z dosahu kremelské moci, až byl tento rozpad říše zastaven čečenskou válkou, kterou ruský medvěd řekl, že už nikoho dalšího, ze svých spárů nepustí. 200 000 mrtvých a z toho 40 000 dětí je cena, kterou Čečenci zaplatili za svoji touhu nebýt již součástí jakéhosi cizího impéria, které je vojensky anektovalo v devatenáctém století, protože se mu zachtělo jeho území a bohatství.

A potom se zdánlivě odnikud zjevil Vladimír Putin. Poté co se skončila jeho kariéra v politické policii Sovětského svazu, tedy v KGB, počal zastávat nejdříve funkce na úrovni města Petrohradu, kdy mimo jiné byl u podpisu partnerské smlouvy mezi Prahou a tímto městem v roce 1992 aby jeho hvězda začala stoupat vzhůru.

Po počátečním rozvratu bývalého SSSR se stal symbolem stabilizace poměrů, které pověrčiví Rusové přičítali zázraku, ale já jej spatřuji v rostoucích cenách plynu a ropy, jejichž předchozí pokles byl mimo jiné příčinou bankrotu SSSR.

A tak když z ulic zmizeli hladovějící a peníze přicházející ze západu vytvořily všechna ta zdání, která Putinův režim vystavěl jak pro lid, tak pro zahraničí, vyvřely na povrch všechny sny, o nichž se zdálo, že byly již nadobro opuštěny.

Myšlenka euroasijství, která vznikla v kulturním prostředí porevoluční ruské emigrace, měla dát odpověď na to, co teď. Když carský režim padl a všechny dosavadní zdánlivě neotřesitelné jistoty se rozplynuly jako ranní mlha. Tehdy byl narýsován koncept euroasie, jakožto oceánu na pevnině, který se rozlije Evropou i Asií a jehož středem bude Rusko spasitel, jež se zřekne jak kulturních, tak i všech ostatních vazeb na západní svět, který považuje za zkažený a nepřátelský.

Tedy je nutno říci, že překvapení kolem Krymu je překvapením pouze pro ty, kteří neznají ani historii, ani všechny konsekvence, které jsou s jeho anšlusem spojeny. Že nyní Kreml zálibně hledí přes hranici i na Ukrajinu, je pouze jen součástí realizace euroasijského snu.

I když Rusko je již na pohled nepříliš inteligentní obr s kyjem, který jím nejdříve předmět své lásky umlátí na kaši a poté mu vyzná lásku objetím, při němž praskají kosti, pak přes všechny úsměvy, které svojí úrovní vzbuzuje, bychom měli cítit i strach.

Neboť po Bělorusku, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Kazachstánu a Arménii, které již Kreml součástí euroasie učinil, lze slyšet úvahy, že by v budoucnu měly být připojeny jak bývalé svazové republiky Sovětského svazu, tak i země historicky blízké, (jak hrůzný termín) tedy Finsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Vietnam, Mongolsko, Kuba a Venezuela.

Zajisté namítnete, že se v našem případě jedná o zemi ukotvenou jak v EU, tak v NATO, nicméně je třeba si uvědomit, že koncept euroasie je starý téměř sto let a přesto vlastně nikdy nebyl opuštěn a ztrátu ve druhé světové válce dobytých území, považuje Rusko pouze za přechodnou.

A tak jsme svědky toho, jak nezvaný host z východu neustále žadoní jako jezinky o ohřátí svých prstíčků a hned, že zase půjde a má zde rovněž i své kádry, kteří ať z pozice hlavy českého státu, nebo z pozic vrcholných manažerů naši zemi destabilizují, aby spadla do klína opětovně utvářené euroasie jako zralá hruška. A nejenom země naše. Jde o Evropu jako takovou. Celou a úplnou. Kdo to nechápe je odsouzen k záhubě.

Že se jedná o fakt, lze vypozorovat mimo jiné i z oficiální i lidové rétoriky, kdy jsou v souladu s ideologií euroasijství za nepřátele pokládáni Anglosasové a NATO a národy dosavadní Evropy za změkčilé, zdegenerované a svojí liberální podstatou opovrženíhodné, které budou přetaveny v jeden imperiální lid, jemuž bude vládnout nadřazený ruský národ.

Jedinou možností jak se ruskému obrovi bránit a ubránit, je vzít mu jeho klacek, kterým se kolem sebe ohání jako šílenec a navrátit jej tam kam patří. Tedy do jeho izolace, kde po staletí spočíval. Je nutné stát se naprosto energeticky na Rusku nezávislými, je potřeba odříznout jej od nejmodernějších technologií, které mohou být využity v jeho vojensko průmyslovém komplexu a poté stačí jen čekat, neboť Rusko nemá žádné jiné peníze, než ty naše.

Rusko, jakkoli se staví do pozice velmoci je v podstatě chudá, zaostalá a stovkami miliard dolarů zadlužená země, která nemá svůj průmysl, který by mu dovoloval exportovat výrobky s vysokou přidanou či technologickou hodnotou a tak existuje jenom díky tomu, že drancuje své přírodní bohatství.

Je třeba si uvědomit, že s každým ekonomickým, nebo technologickým kontaktem posilujeme svého odvěkého nepřítele a to nikoliv proto, že bychom mu opravdu nepřítelem byli, ale proto, že nás za nepřítele považuje. A to se v dohledné době několika set příštích let nezmění.

Budování Třetího ruského impéria započalo, je jen na nás, zda se střetne s Čínou, nebo jej vpustíme do našeho společného evropského domu. Osobně jsem pro první možnost. Protože jestli být něčeho součástí, tak součástí civilizace euroatlantické. Civilizace svobody, lidských práv a prosperity.Author: Miroslav Vaclavek # JuciWudi72
Rusko2016-06-2046
-
 25% ( 10 people voted )
+
autor je debil, je mi to ľúto
Neter Povak # VejoKyla3
-
 70% ( 10 people voted )
+
2016-06-20 12:36:47 2e1d0009
ušetrite si čas a nečítajte tento anti-ruský propagandistický odpad
Neter Povak # VejoKyla3
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-06-20 12:37:24 2e1d0009
... A potom se odnekud zjevil Vladimír Putin ... !!! nezjavil sa odnekud, ale bol člen KGB, ako jeho predchodca - Jurij Andropov, nástupca Brežnevovej kliky, a vodca bývalého ZSSR. Tiež bol príslušník KGB. Rusko riadi a ovláda úzka skupinka oligarchov spojených so zbrojárskym priemyslom, z ktorého im plynú obrovské dividendy.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-06-20 13:13:51 4e621db5
Dividendy = percentá do vačku. ... !!!
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 13:15:43 4e621db5
Adidas tracksuity si navlečte a choďte čupieť do Ruska, ako praví Slovania. Nezabudnúť vodku! Pozor musíte čupieť na celých chodidlách, na špičkách čupia západní špióni!
Bodkabodkabodkaotaznik # FacuMyro27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-06-20 13:32:33 b229d708
Ta nato musím zatlieskať-aká je to slovač múúúúdra-ta ňe? šíícko znáce i to jaké trenky Putin má-nesce náhodou členmi NKVD KGB ŠTB SIS?? Bo dachtore tak vyzeráce-že? héééj chlopi-podzme-kričme-ňech znajúúú že sme Anti Ruský podachtorý jedinci-tak jak náš vodca Pande x z Mačky=mačiak ! Na stráž! Amen !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 14:18:08 58d4285f
loading...
Čím to asi je,že tento web dává prostor autorům takových debilních článků?Vždyt Rusko žádné imperium v Evropě nebuduje.To provádějí naopak zločinci režimu USA.Amerikáni neustále přepadávají pokojné země a nyní se netají úmyslem přepadnout Rusko za pomocí svých poskoků ze zemí NATO.Dříve byly na tomto webu docela dobré články.Cenzura a příkazi shora udělali z redaktorů POSRÁNKY.
Ruda # FiquPyja85
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-06-20 16:32:55 5ab272cb
Dobre napísaný výztižný článok, ktorý v skratke opisuje dejinné udalosti. Jasne, že všetko sa na takej ploche uviesť nedá. Ale myslím, že ak by sme sa raz opäť dostali do područia tohto MOLOCHA - ktorého R. Reagan nazval "KOLOS NA HLINENNÝCH NOHÁCH" - by sa opakovala história gulagov a táborov pre nespokojencov.!!!
Garfield # VuqyWeqi18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-20 17:23:00 4e621db5
Stačí pozrieť na jeho blog na http://vaclavek.blog.idnes.cz/ a je jasné odkiaľ vietor fúka.
Takýmto článkom hovorím podľa knihy 1984, 5 minút nenávisti.

ISRAEL you are not alone.
ISRAEL, nie si sám.


Dudo # CocuJote64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-20 17:34:29 5b7f2714
Ruda máš svetou pravdu i kdiž sme žili ve východnem bloku-bila to svoboda-ne pro ty co umželi ve válce-pro život-náš---a teď vše je zaujato USA ako symbol míru- Hirošima-k nadradenosti k jiným národu-kdo nejde z nami jde proti nám-heslo otrokára k ovládnutia sveta! Ako sa hovorí-jeden boh-jedno stádo oviec a bohom sa stáva svetu USA-to je ich doktrína ako ovládnuť svet--len Kuba sa vedela vzoprieť hegemónie-pomaly sa otvoria oči aj ostatným národom-kto a ako vníma mier!
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-20 17:39:03 58d4285f
Ferko, a ty si v akom ústave žil, keď si sa naučil písať len ako pripečený telegrafista, lol...?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 17:45:01 bc7b649f
V socialistickom-kde som žil- ale bez čuča! znaš? ale ne tak- jak--Ty--znaš? prilepení z vizitkou--čučo-grafit! Ale ty si sa nenaučil ani tak rozmýšľať ako ja píšem a to je tvoja výhoda! Na stráž! ovce zvolávajú---.---ucekaj !
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 20:56:37 58d4285f
To Miroslav Vaclavek,
Odvěký sen ruských vládců proniknout do Evropy se podařilo naplnit armádám Josifa Džugašviliho vulgo Stalina. Smola kamarát komunistov do Ruska nasadili Chazari - to sú tí, ktorý dnes vlastnia západ a idú sa pokakať z Putina, lebo ten sa chce vytrhnúť spod nadvlády amerického dolára. Každý kto spochybňuje svetový monopol - hegemóniu doláru a nie je radikalista /ako DAESH - ISIL/ stojí ho zato počúvať a pridať sa k nemu - úsudok si každý musí urobiť sám a niesť za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť a nie počúvať tu kadejakých Miroslavov Vaclavkov.
Prečo si myslím, že Putin je dobrá voľba?
- Spochybňuje hegemóniu amerického doláru a chce rubľe, ktoré nie sú závislé na objeme vydaných dolárov, rozmýšla, že ruble by mohli byť kryté energetickými jednotkami - hoci ja by som bol zato, keby boli hlavne bezúročné tako ako boli zelené šilingi v mestečku Wörgl pred II. svetovou vojnou.
- Chce spojenectvo s Brazíliou, Indiou, Čínou, Mongolskom a možno aj Japonskom /po tom čo američania - respektíve USA FED urobil japoncom sa tomu čudovať nebudem./, snaží sa o vytvorenie alternatívy ku Svetovej Banke a MMF, s tým že jeho verzia nebude vysávať cez úroky obeživo z krajín tak ako to dnes robí Svetová Banka a MMF.

- Rusi kričali, že úroky za pôžičku z MMF sú vysoké a aj Maďari aj ostatní - takže tu neplaš Mirko ľudí a vypočuj si aj druhú stranu v tejto veci.

To všetko je pekné ale to "ZRAZU SA TU Z NICOHO NIC OBJAVIL PUTIN" robí mnohým vrásky na čele? Otázkou je: Mohol západ v 90-tich rokoch stratiť kontrolu nad Ruskou Federáciou? Vezmite si fakt, rozpad, korupcia, hrozba, že ruské atómovky sa dostanú na čierny trh, proste bol to bordel. Vojna v Čečensku, Rusi dokonca uvažovali o tom, že východný polostrov dajú do prenájmu Japoncom. Mohol niekto v tomto zmätku sa dostať k moci a istú dobu predsierať poslušnosť západu? Áno mohol a tak sa aj stalo. Vycvičený a o ostrielaný agent s dostatočným množstvom informácií, aby si urobil jasný obraz toho, čo západný chazarskí vlastníci Federálneho Rezervného Systému, urobili v minulosti jeho ľudu a čo čaká jeho ľud, ak s tým niečo nespraví. Áno mohol to dokázať a aj dokázal.

Na rusko sa chystali sankcie už v dobe, keď bola pri moci Timošenková, avšak tu sa ešte rozumným ukrajincom podarilo jej vládu a zradu zastaviť. Ziaľ posledný prevrat, bola tragédia a Ukrajina sa dostala do spárov západu, ktorí si už brúsia zuby spolu s Monstatom na jej černozem. Ak by v Rusku nevládol Putin, tak by tam bola rádovo vyššia bieda a útlak a samozrejme dnes by si radikáli na čiernom trhu, mohli bez problémov sa dostať k ruských jadrovým hlaviciam. Takže pán prezident Putin
ja osobne som vám zato ďakujem, a prepáčte úvahy typu "Miroslav Vaclavek", zrejme ešte nevidel film Čekista, kde je jasné, že
elita komunistov respektíve boľševikov neboli Rusi, ale chazarskí agenti, ako pomsta za vyhnanie z Chazarie, ktorá leží práve
medzi ukrajinou a Kazachstanom. Chazari uznávali Bala - iné meno pre Satana a obetovali unesené deti z pohraničných oblastí.
Ruský cár a okolití vládcovia im dali ultimátum, aby konvertovali na inú vieru a dali im na výber. Islam, judaizmus, hinduizmus a oni si vybrali práve judaizmus - lebo práve tento národ bol národom vyvoleným./Kvôli vysokému intelektu/.
A skryli sa za judaizmus, aby ho neskôr zradili a geneticky oslabili populáciu skrz čistiek cez II. svetovú vojnu.

Čo sa týka Krymu a východnej časti Ukrajiny viem pochopiť, kvôli tej základni a vojenským výrobným halám. Len prosím, šetrite
životy tých poblúznených slovanov, ku ktorým sa alternatívne médiá - "konšpiračná" osveta - zrejme nedostala.

Okrem tohoto všetkého pán Miroslav Václavek Kazachstan a Bielorusko sú pod kontrolou západu - dokonca sa Rothchildovci ani len netaja s tým, že privatizujú štátne podniky v Bielorusku. U nás to urobila za nich najmä dzurindova pravičiarska vláda,
ktorá rozpredala energetickú infranštruktúru za právo pracovať pre západniarov pre alamužnu aj možno s malou nádejov, že ľuďom bude lepšie. Žiaľ nie každý má priemerný plat!

Zamyslite sa # PudeXyba99
-
 59% ( 7 people voted )
+
2016-06-20 23:02:24 b28fdd52
A ohľadne drancovania prírody. Kde uniklo najviac ropy? - nuž v Mexickom zálive - že by to boli Rusi? Prečo nechávajú vlády na celej zemi chemtrailsovať oblohu hliníkom a báryom - hmmm že by to boli Nie boli to západní vlastníci FED-u v snahe zastaviť golfský prúd - ktorý mimochodom už začal slabnúť a ak sa zastaví - tak skolabuje poľnohospodárska produkcia prakticky na celej Zemi - kvôli počasiu a ak sa golfský prúd nezastaví - nevadí vždy je tam HAARP a geneticky upravné plodiny z Monstata - však majú dosť nástrojov nato, ako doraziť túto neštaštnú populáciu až na pokraj jej vyhynutia. Ľudia, agenti tajných služieb, ktorí sledujú tento web - viete si predstaviť, že raz vašim dcéram a synom budú vládnuť, takí ktorí nemajú problém hodiť do ohňa deti na počesť Bala - Satana? S vami to nič nerobí? Vám je to jedno?

Zamyslite sa # PudeXyba99
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-20 23:14:04 b28fdd52
"...tých poblúznených slovanov, ku ktorým sa alternatívne médiá - "konšpiračná" osveta - zrejme nedostala."


Ale dostala. A je zároveň aj dôvodom jej odmietania.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 00:11:29 59ad0b0a
Podla mna je autor obycajny vojnovy stvac,vdaka takymto ludom su na svete vojny, najhorsie je ze sucasna spolocnost toleruje takychto netolerantnych ludi ktory oznacuju za nepriatela iny narod a stat, toto je cesta do pekla len tak dalej... len som zvedavy co urobia tyto sraci ked pride ozajstna vojna a ci budu schopny zobrat na seba svoj podiel zodpovedonosti z jej zaciatok.
kombajn # HydyKuwi36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-06-21 00:43:02 561749f5
Najlepšie sa zarába na vojne. To vedel aj Baťa, ktorý si na nej založil svoj biznis s dodávkamy bakančí pre rakúsko-uhorskú armádu - a zbohatol. Mohol potom založiť svoju továreň aj na Slovensku - myslím v Baťovanoch. Toto vedia aj Ročildovci a všetci ostatní boháči - len čakajú na príležitosť, kedy sa chudoba zase nechá nahnať na jatky. ! - a im sa zvýšia zisky. ?!!
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 05:22:58 4e621db5
Najlepšie sa zarába na vojne. To vedel aj Baťa, ktorý si na nej založil svoj biznis s dodávkamy bakančí pre rakúsko-uhorskú armádu - a zbohatol. Mohol potom založiť svoju továreň aj na Slovensku - myslím v 1938 roku v Baťovanoch. Toto vedia aj Ročildovci a všetci ostatní boháči - len čakajú na príležitosť, kedy sa chudoba zase nechá nahnať na jatky. ! - a im sa zvýšia zisky. ?!!
A chudoba sa na jatky zatiaľ vždy nechala nahnať, pre rôzne pochybné ideológie a mocenské chúťky "vrchnosti". Od čias Sumerov a Alexandra (macedónskeho) po dnešok nebolo obdobie bez vojen. A veď aj Biblia sa hemží vojnovými stretmi - na každej druhej strane. Asi to máme v génoch po našich opičích predkoch. ?!Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 05:42:59 4e621db5
Je mi uz zle z tej antiruskej propagandy a je mi tak zle, ze keby sai dostal do ruk zapredanec ako je autor tohto clanku, tak by som ho dokazal ubit az by akoncil na vozicku! Zapredabci si neuvedomuju, co pachaju, ze siria nenavist horsie ako fasisti!! Miroslav tvoja mater a foter musia byt na teba pysny! Prisaham, ze este raz tu napises nejaky clanok a ai ta najdem!!! Nesrandujem ani neklamem!! Zariadim aby si uz nikdy so svojimi rukami a ustami nemohol sirit nenavist!!
Nechapem # BixeGivo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 06:44:44 5ad34757
Ale no tak, aké vojnové štvanie ? Keď sa niekto hotuje byť spasiteľom sveta a chce ovplyvňovať životy miliónov ľudí, tak je priam psou povinnosťou ho dôkladne preskenovať, aby pozdejšie nedošlo k nepríjemným prekvapeniam. Skrátka aj pri námluvách sa ženích preveruje, dokonca aj s jeho celkovou rodinnou "anamnézou" niekoľko generácií dozadu. A keď západnú civilizáciu tzv. alternatívne médiá "vykosťujú" už jednu dobrú dekádu, tak prečo by nemohla byť istá reciprocita aspoň v hodine dvanástej ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 07:41:43 59ad0b0a
"Když ale okolnosti přivedly tuto obludnou říši zla a bídy ke všeobecnému krachu, po celém táboru míru a socialismu zbyly jen hluboké panelákové jizvy na tvářích ABCměst[/
url], naprosto neproduktivní, neživotaschopná a zoufale technologicky zaostalá ekonomika, a co je nejhorší, miliony pokřivených lidských duší a charakterů a desítky milionů mrtvých." Za socializmu sa vystavali aspon tie panelaky v krajine zemlaniek a dier vo skalach a kto chcel, mohol si zacat stavat dom. Za kapitalizmu do nich natlacili aj 35 rocne deti, ktore byvaju u rodicov a neboli to Rusi, ktori to urobili. Okrem toho Slovaci produktivitu uz dokazali a zili v state plnom istot, ktore im umoznili vychovat a uzivit aj tri deti a to aj napriek tomu, ze sme udajne vykrmovali Rusov. Toto bolo za socializmu. Dnes je to pre vacsinu nemozne aj ked pod Ruskom nie sme, pretoze z produktivity naroda maju prospech hlavne v zahranici, pretoze tam odchadza zisk.

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 07:51:34 d45328ef
"a zoufale technologicky zaostalá ekonomika" Ved o to tu islo a to bol plan, pretoze zapad bez otrockych kolonii nemoze uzivat blahobyt. K tomu potrebuje lacnu pracovnu silu zijucu mimo, ktorej s usmevom slubuju svetlejsie zajtrajsky.

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 07:55:30 d45328ef
"Rusko nemá žádné jiné peníze, než ty naše." Toto moze napisat len clovek mentalnou poruchou a fanaticky rusofob. To je ako tvrdit, ze v Rusku sa nepracuje a ze ich Slovaci musia zivit zo svojich vyplat, ktore dostavaju z firiem inych statov, pretoze vacsina bola rozkradnuta a svojeho uz vela Slovaci nemaju. Este maju aj obrovsky dlh.

Asi aj peniaze, ktore zarobia Slovaci z McDonaldu idu Putinovi na ucet, ze ?

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:02:12 d45328ef
Autora by zrejme unavila pri lopate aj ruska babicka, ale aj napriek tomu bude verit, ze mu berie jeho peniazky. :-D Ale darmo nieco rozpravat. Autor bude zrejme analytik, politolog a odbornik a s takym sa asi nema zmysel hadat, alebo ano ? :-D

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:10:19 d45328ef
"Rusko nemá žádné jiné peníze, než ty naše." Kolko percent zo zisku povinne odvadzas do Ruska ? A preco to robis ? A ako to robia Rusi ?

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:14:32 d45328ef
pochopenim, ze anglosaska kultura nikdy nebude Slovanov akceptovat inak ako otrokov, sa zbavime aj toho pocitu, ze vsetko z vychodu je zle a zo zapadu dobre.
Zapredat vlastnu identitu len kvoli bananom sa ale naozaj neoplatilo.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:22:07 55d89f5b
"Je mi uz zle z tej antiruskej propagandy a je mi tak zle, ze keby sai dostal do ruk zapredanec ako je autor tohto clanku, tak by som ho dokazal ubit az by akoncil na vozicku! Zapredabci si neuvedomuju, co pachaju, ze siria nenavist horsie ako fasisti!! Miroslav tvoja mater a foter musia byt na teba pysny! Prisaham, ze este raz tu napises nejaky clanok a ai ta najdem!!! Nesrandujem ani neklamem!! Zariadim aby si uz nikdy so svojimi rukami a ustami nemohol sirit nenavist!!" Vyhrazanie fyzickym napadnutim je povazovane za trestny cin !! Takze ty si radsej davaj pozor, aby si ta nenasli policajti. Autor sice napisal vela bludov, ale tie sa daju s lahkostou spochybnit a vysmiat. Reaguj slovom na slovo.

Rybicka z Ryanaru # LakiJuce74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:24:42 d45328ef
ale kedze vzdy a v kazdej dobe sa vzdy najdu neplateni uzitocni idioti, ktori napomahaju vykreslit vychod ovela horsie ako zapad ,bliziaci vojnovy konflikt sa preto, ze rusi nedokazu ustupovat voci priblizujucim sa americkym vojskam....je z ich hladiska vlastne uplne spravodlivy.

a na vine budu samozrejme opat rusi, ze vojne ,ktoru americania chcu, nedokazali zabranit.rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 08:26:49 55d89f5b
ruski prehrali 70 ročnú vojnu proti kapitalizmu...američania im v kremli buchli po stole a aby sa to už nikdy neopakovalo tak si porazené rusko zaviazali politicky, ekonomicky viac než sú amerike zaviazané západné krajiny..
put.. je vyškolený a znovadosadený američanmi, aby si ineho rusa nemuseli zakaždým školiť.


any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 10:13:02 5b941b7e
Teraz trefa, Rybička. Prokremelskí honelníci sa zväčša správajú, ako onoho času tzv. uzatváracie (?) oddiely NKVD v tyle útočiacich jednotiek. Tam tiež nebolo cesty späť, lebo ich čakala guľka - od vlastných !!! Fakt nevedno, o čom sa nás vlastne snažia presvedčiť. Ak toto má byť tá kultúra, po ktorej by sme mali tak túžobne prahnúť, tak spánombohom.
FcKensie # HegaNojy80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 13:24:22 59ad0b0a
FcKensie, ty sa tu nepokusaj o dezorientovanie Rybicky, spajanim roztlieskavacov (cheerleaders) z NKVD s ruskou kulturou a ludi, ktorym uz lezie krkom na vyslovenych lziach postavena antiruska stvava propaganda, s nejakymi prokremelskymi honelnikmi... Ludi hovoriacich pravdu nazyvaj podla poslednej pravicovo liberalnej direktivy americkej ambasady neomarxistami a o konkretnych strategiach aplikovanych v 2. sv. vojne sa najprv porozpravaj s nejakym socialnym psychologom liberalnej hysterie architektury...

Normalni ludia maju taky blby zvyk, ze sa vsemozne znazia zotrvat pri zivote... Nechcu sa dat v zaujme akejkolvek veci dobrovolne nikomu zastrelit a ani zabit akymkolvek inym sposobom... Ani v zaujme obrany vlasti... Tendenciu vystavovat svoje zivoty podobnemu riziku maju vyhradne pubertaci a natvrdli ludia... Z tohto dovodu v radoch profesionalnych vojakov ziadnej armady na svete nenajdes intelektualny vykvet toho ktoreho naroda, ale skor len tych intelektualne menej obdarenych a tiez z tohto isteho dovodu, su dodnes do prvej linie nasadzovani na straty uz vopred odpisani pubertaci... V 2. sv. vojne, ale aj tych intelektualne najvhodnejsich bojovnikov, ich povodne nadsenie velmi rychlo preslo... Obvykle okamzite pocas ich prveho boja/stretu s do nich strielajucim nepriatelom... Nie je sa preto comu divit, ze mnohym z nich logicky napadlo, ze sa asi pri vybere zabavy pre seba pomylili a mali snahu sa jej uz dalej nezucastnovat... V kazdej jednej bojujucej armade, to len aby nahodou nedoslo k nejakym neporozumeniam...

A to bol dovod existencie roztlieskavacov (cheerleaders) z NKVD v 2. sv. vojne... Oni len povzbudzovali v danej hre zucastnenych hracov svojej strany, aby ju nahodou predcasne neopustali, v zaujme vyhrania tej hry... Proste roztlieskavaci (cheerleaders) z NKVD vtedy robili vsetko preto, aby si sa raz ty mohol narodit v slobodnom svete a nie v nejakej nacistickej tyranii... Vtedy sa teda nejednalo o ziadne prejavy kultury ziadneho naroda, ale vyhradne o pragmaticky pristup k problemu...

Vies, vtedy sa este nebojovalo ako dnes, ze nejaky pravicovy liveral si moze sediet niekde pri pocitaci v Utahu, alebo v utrobach nejakej vojnovej lode, s kytickou marihuany (AK48) na stole, hned vedla hrnceka s makovym odvarom a krabicky barbituratov a odtial ovladat vrazdiace drony nad Ukrajinou, alebo strielat humanitarne rakety do Lybie, Afganistanu, Iraku, alebo Syrie, eventualne nad tymi krajinami navigovat lietadla napchane humanitarnymi bombami... Tych uz az tak povzbudzovat netreba, po tych nikdy nikto v zivote nestrielal, ti v zivote ani nevideli mrtvolu, nieto este na franforce rozstrielanu mrtvolu kamarata... V 2. sv. vojne sa ale bojovalo zoci-voci nepriatelovi a ten nepriatel do teba aj aktivne strielal zo vsetkych moznych druhov zbrani a co je najhorsie, casto aj trafil... Vtedy bolo jednoducho nutne udrziavat patricnu moralku a odhodlanost muzstva bojovat roztlieskavacmi... V kazdej armade, len z nejakeho dovodu sa dnes hovori len o tych zo ZSSR... Nevies preco asi...? :-DDD

Ak uz ale posudzujes kulturu naroda na zaklade chovania sa jeho vojakov vo vojnach, potom by si mal byt uz davno prihlaseny pre let na Mars... Inac sa ti dnes uz asi americanom uniknut nepodari...? :-DDD


Suhlkasim s tebou v tom, ze "Keď sa niekto hotuje byť spasiteľom sveta a chce ovplyvňovať životy miliónov ľudí, tak je priam psou povinnosťou ho dôkladne preskenovať, aby pozdejšie nedošlo k nepríjemným prekvapeniam."... Ano, americanov by mal mat kazdy clovek uz davno dokladne preskanovanych... Nerozumiem len, co sa stalo s tvojim skanerom...? Hadam napouzivas nejaky predpojaty, vysoko polarizovany, pravdu negujuci skaner Made in USA...? :-DDD


Samotny clanok som necital... Uz jeho nadpis mi naznacil, ze jeho autor musi byt blbcom... A ako som uz mnohokrat povedal, blbci su nereformovatelni... Ich je mozne v zaujme prezitia ludstva len alebo namieste zastrelit, alebo navzdy zavriet do gulagu... Kedze vsak zijeme v liberalnom kapitalizme, kde vzdy musime mat na zreteli predovsetkym ekonomicky dopad nami prijatych rieseni, je jasne, ze o nejakych gulagoch mozeme zabudnut... Ekonomicky bude totiz daleko efektivnejsie ich vystrielat... Toto tiez nevypoveda o kulture, etike a moralnych hodnotach kohokolvek... Dokonca s tym nema nic spolocne ani Kremel... Je to len pragmatickym liberalno kapitalistickym riesenim problemu potencialneho vzniku dalsich vojen... Samozrejme, VIP blbcom mozeme ponuknut aj ine sposoby odpratania ich z tohto sveta... Napriklad sudruhovia z NDR mahu velmi dobre skusenosti s plynovymi komorami... Pocas 2. sv. vojny boli vraj velmi oblubene... :-DDD


chobotnica vierka # JedeSemy84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 16:24:46 c7e3281f
"Teraz trefa, Rybička. Prokremelskí honelníci sa zväčša správajú, ako onoho času tzv. uzatváracie (?) oddiely NKVD v tyle útočiacich jednotiek." Neriesme uz, podme si radsej zaspievat nieco poriadne :-D

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 18:41:10 4089f2e7
Prave som si vsimol akesi duhove srdiecko na youtube. Upozornujem: Po kliknuti vam ukaze hned akusi "PROUD" buznu, ktoru som ja do troch sekund zrusil. Dufam, ze zajtra tam bude kosak s kladivom a budu bojovat proti vykoristovaniu pracujucich. :-D

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 19:36:24 3ed281f6
Neviem, neviem... Nemám potrebu klikať na akékoľvek dúhové srdiečka. Javí sa mi to automaticky podozrivé. Ale s tým sa počíta, že zo zvedavosti sa nájde dosť duševne nevyrovnaných, ktorým nedá a nedá nepreskúmať to. Potom, keď na nich vyskočí nejaká buzna (čo iné by sa logicky čakalo od dúhy), sú tak vydesení a na nervy až z toho majú fatamorgánu kosáka s kladivom. Pritom je to tak jednoduché - je to len a len o sebaovládaní ale ako vidieť, súdruhovia s tým majú zjavne problémy.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 20:20:26 bc7b649f
Ja rad skumam okolie, ale priznavam, ze v tomto pripade to nebol prinos. Co uz ? Nemoze byt kazdy den so skutocnou duhou, ktoru este neskur-vili buzny. Kosak s kladivom samozrejme nedaju. Ved ti muselo byt jasne, ze je to len narazka. Proti vykoristovaniu pracujucich sa v bananovych rezimoch nebojuje takto vyrazne.

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 20:34:50 5bd50854
Youtube propaguje len "PROUD" pichacov do prdeli, ale "PROUD" robotnikov, ktori tvoria hodnoty casto za mizerne ohodnotenie ignoruju a nezaujima ich, ze mnohi z nich musia znasat utrpenie OTROCTVA.

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 20:44:48 5bd50854
Kdesi som cital, ze socialne siete, ale napriklad aj google zhromazduje o uzivateloch data a na tomto zaklade im potom ponuka cielenu reklamu. Jednoducho to, co ich udajne zaujima. Mna by kur-va zaujimalo, preco mi do dnesneho dna google nezobrazil reklamu na cervene tricko s kosakom a kladivom, alebo nejaku predrazenu lopatu americkej znacky vyrobenu kdesi v cinskej tovarni plnej lacnej pracovnej sily. Pandemonium, cakam vtipnu odpoved. Snaz sa a radsej 3x porozmyslaj pred tym az nieco napises.

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 21:59:53 6dec5ad1
Ako to bolo s Batom a jeho Batovkami ? Podobne ako s firmov Nike. Lacna pracovna sila v urcitom state vyrobila za par "grosov" pocas 12-16 hodinovej driny topane, ktore boli dokonca casto nekvalitne, pretoze kvalita zvysuje naklady a cas vyroby, urobila sa stupidna reklama pre malomestiakov, ktori ignoruju kvalitu a odchovali ich na reklame BUD AJ TY COOOOOL najlepsie s nejakou celebritou, ktorej zaplatili za plane reci a predali im sunty za tretinu ich mesacnej vyplaty a malomestiaci uz utekali do ulic, aby susedia videli ich blahobyt, ktory bol v konecnom dosledku hlupostou. Takto sa oje-bavaju ludia o peniaze a robia sa zo spekulantov milionari - "uspesni ludia". Cim vacsie sunty dokaze za najvyssiu cenu kapitalista predat, tym ma viac a je viac uspesnejsi, preto je motivovany oje-bavat ludi viac. A ked je topani viac, moze sa nimi zatopit.


Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-21 22:14:15 6dec5ad1
A predrazene sunty treba podporit heslom NIE SOM TAKY BOHATY, ABY SOM SI KUPOVAL LACNE VECI, aby mali ovecky pocit, ze za viac penazi dostanu automaticky aj vyssiu kvalitu aj ked takto to v bananovom rezime casto nefunguje. Odpad sa predava aj draho ak sa vyberie "spravna" celebrita do reklamy na sunty. :-D

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 22:21:23 6dec5ad1
Kozmodisk by sa este do dnes aktivne predaval a za viac penazi, keby ho propagoval v reklame napriklad Dalajlama. :-D

Rybicka z Aquaparku # HegyLygo52
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-21 22:22:46 6dec5ad1
Každá revolúcia sa končí v okamihu,keď sa nové prasatá dostanú ku korytám -znie jedno z poučení z románu, Zvieracia farma, od Georga Orwella!
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-06-22 10:01:48 58d4285f
... Kybeľ sračiek...
Hum # SyvuKiso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-22 20:24:25 5f69c3c6
Na síti se objevilo „monstrózní" video, na němž se zdá, že ukrajinští vojáci pohřbívají zaživa „ruského separatistu", napsal Daily Mail. Stopáž ukazuje, jak 4 vojáci s kuklami v Balaklavu hodili muže do otevřeného hrobu. Podle pohybu nohou je zřejmé, že je stále naživu.
any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-23 15:39:17 5b941404

Hm...

- samotné video ničím nepotrdzuje, že ide o obsah, ktorý podsúvajú. Iba jediný fakt je tam zrejmý, že nejakí chlapi vo vojensky vypadajúcom oblečení hádžu kopy zeminy na nejakého iného chlapa. Jeden z nich mimoriadne nežne.

- inak ale aj DM sa zabezpečil. Hemží sa to tam slovami "údajne". Vrcholí to vetou, že video bolo spochybnené, nakoľko ho zverejnila TV stanica Zvezda, propagandistická hlásna trúba RU ministerstva obrany.

Hm, vyzerá, že je nejaká zvláštna spojitosť medzi aktivitami bulvárneho denníka Daily Mail (čosi ako náš Nový čas), podporujúceho brexit a zverejňovaním prokremelsky vyznievajúcimi videami. Ono už aj vrabce čvirikajú, že dnes si v Kremli zhrýzajú nechty viac, ako inokedy.

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-23 18:44:48 59ad0b0a
"Jeden z nich mimoriadne nežne" To bolo naozaj dost ocividne. Pripomenulo slovenskych raperov, ktori na bavorakoch z pozicovni zatvaraju dvere v klipoch, ktore s nim tocia.

KANAGON # QyjyWepa55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-23 18:54:09 5d735fcc
Autorové "historické šplechy" neznalostné ..a na ních postavené ideologizované akési ,,"Rusko-imperialne monštrum "...nestojí sa reč zapodievať sa! Vôbec! Ak sa len spomenie viac ako 200 ročné ZADRŹIAVANIE Mongolsko --Avarsko..Aziatske hordy , ktorých cieľom najbližšie bližším bol Atlantický oceán , Ruskom,,,tak myšlienkové pochody autora sú okamžite v "LUFTE" . A za tých 200 rokov Európa západná "podskočila " v takmer 10 generáciach VÝRAZNE ...a ruský mužík s guľou na krku 10 generácií platil "zlatej horde" bez možnosti sa rozvíjať ani odborne ani duchovne ani ani..Autor výrazne dlhodobo "kalerábuje" mozgový potencial čitateľov .,neobjektivným komentom ktorý je typický ...ako to povedať ,,,o tej hlave s pilinami.../ale tie piliny sú po zlisovaní predsa len....úžitočné ale čo s prázdnou hlavou...ešte tak tie výkaly uskladniť .../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-23 22:26:09 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0698 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage