Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost


Za komunistů bylo lépe? Hromadící se zásoby, dluhy a zaostalost

Hromadící se zásoby

Dejme tomu, že se nalázáme se ve stavu, kdy ceny neodrážejí vzácnost výrobních a spotřebních statků a nemohou být tedy adekvátně použity jako vstupy do ekonomické kalkulace. Čili stávající obrovské množství informací nemůže být adekvátně zpracováno, protože neexistuje soukromé vlastnictví výrobních faktorů a podnikatelé nemohou působit. Neexistence soukromého vlastnictví výrobních faktorů a znemožnění působení podnikatelů navíc neumožňují ani správné odhadování budoucího vývoje poptávky po produktech, tak, aby její uspokojování bylo v rámci daných podmínek, co nejplynulejší (metoda pokusu a omylu, směřování výrobních faktorů do rukou podnikatelů, kteří jsou v dané době a oboru nejschopnější, zainteresovanost podnikatelů na dosažení zisku a rozmnožení jejich majetku), a tedy likvidace palčivých nerovnováh na trhu, co nejrychlejší. Pak v takovém stavu platí, že uspokojování poptávky spotřebitelů, výrobců nižšího řádu a i vládců bude méně plynulé a nerovnováh bude více.

Ty se budou odrážet ve významných nedostatcích, přebytcích (zásobách nad plán) a diskoordinacích v dodávkách komplementárních statků, nutných k dokončení výrob a k řádné spotřebě (i diskoordinace samozřejmě představují nedostatky, ale je užitečné je dle mého vypíchnout). Své nám o tom řeknědlouholetý ministr financí ČSR Jaroslav Tlapák, který vystoupil na 16. schůzi České národní rady ze dne úterý 24. června 1980: "Zamýšlíme-li se nad společenskou efektivností, nad její úrovní v loňském roce, je třeba se zvláště zmínit o vývoji zásob. Z hlediska celkového hodnocení – zejména v jejich struktuře, se projevují značné nedostatky. Zásoby ústředně řízených státních hospodářských organizací se zvýšily o 11 mld 400 miliónů Kčs a dosáhly 160 mld 100 miliónů Kčs. Když připočítáme výsledky, které v této oblasti zaznamenaly organizace řízené národními výbory, výrobní a spotřební družstva, pak výše zásob představuje 186,2 mld Kčs. Zvýšení jejich objemu tak na území ČSR vázalo 8 % vytvořeného národního důchodu.Přírůstek byl proti roku 1978 dvojnásobný a za léta 6. pětiletky absolutně nejvyšší. Na značné možnosti, které na tomto úseku máme, poukazuje i srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi, kde docilují zhruba třetinového růstu na 1 % přírůstku národního důchodu." [1].

Jde v případě zásob až o neuvěřitelně vysoké číslo (násob alespoň šesti pro získání částky v dnešních cenách). Zásoby představovaly jednou provždy zcela anebo částečně utopené vzácné výrobní faktory, což zvlášť vynikne v kontrastu se zároveň panujícími nedostatky v zásobování v jiných oblastech. Šlo o plýtvání, převyšující i dotace pro Slovensko.

Dluhy

Dle našich ekonomických (a sociálních) historiků V. Průchy (a jeho kolektivu) a L. Žídka byly evropské země RVHP u kapitalistických zemí zadlužené. "V přepočtu na jednoho obyvatele se Polsko, Maďarsko a NDR dostaly do postavení význačných světových dlužníků a mnohdy nebyly schopny splácet ve stanovených termínech půjčky a úroky z nich. Rumunsko se do roku 1990 vymanilo ze zahraničních dluhů vývozem základních životních potřeb, což přispělo k rozpadu jeho vnitřního trhu.". Toto zadlužení a z něho plynoucí splácení půjček a úroků, nutilo země RVHP vyvážet své kvalitnější výrobky přednostně do věřitelských zemí a neplnit vzájemné závazky, to však paralyzovalo činnost RVHP. Jedním z důvodů zadlužení zemí RVHP, bylo i poskytování úvěrů jiným státům (některé tyto úvěry byly i politicky motivované), ale jejich návratnost byla v mnoha případech nejistá.

Zadlužení ČSSR činilo roku 1989 7.9 mld. dolarů a na hlavu 757 dolarů. V roce 1990 byl kurz československé koruny devalvován na 28 korun, když předtím byl asi 14 korun. Čili šlo o částku ca 220 miliard korun pro kurz 28 korun a případně 110 miliard korun pro kurz 14 korun. V roce 1990 však nebyla koruna ještě konvertibilní (směnitelná). Násob zhruba šesti – o inflaci – pak dostaneš 1.32 případně 0.66 bilionu dnešních korun.Československý ekonom Miloš Pick uváděl výši dluhu pro Československo v roce 1989 asi 114 miliard korun. Mělo jít asi o 11 % HDP. Opět násob zhruba šesti pro získání částky v dnešních cenách, tj jde asi o 680 miliard dnešních korun. Nutné by bylo ještě vzít v úvahu dluhy veřejných podniků. U Maďarska dosáhly tyto cifry 20.4 mld. dolarů a 4 261 dolarů na hlavu a u Polska 40.8 mld. dolarů a 2 843 dolarů na hlavu [2].

Nešlo tedy u Maďarska a Polska zrovna o málo peněz. Na druhou stranu výhodné půjčky či případně i trvalé nevratné dotace poskytovaly jiným státům i státy Západu, například USA Izraeli, Egyptu, ale i svým různým diktátorským satrapům jinde ve světě. Čili země Západu v tomto žádnou velkou výhodu oproti zemím "Východu" neměly. Jak je z uvedeného patrné, lidé na Západě byli již v té době ochotni něco socialistickým zemím půjčovat, tehdy už totiž neplatilo okřídlené leninské: dluhy se neplatí. Dokonce je zřetelně patrná snaha dluhy splácet, protože jinak by socialistické státy přišly v očích věřitelů o svůj kredit a půjčky by dostaly za velmi draho anebo vůbec.

Zaostalá ekonomika

Na úplný závěr tohoto historického pojednání ještě jedna citace, která upozorňuje na poměrně značnou surovinovou náročnost české socialistické ekonomiky ve srovnání se státy Západu: "Dovolte, abych se v této souvislosti dotkl jedné, ale zato velmi významné složky úspor, a to jsou paliva a energie. Světová spotřeba prvotních energetických zdrojů neustále roste. Za dvacet let od roku 1955 do 1975 vzrostla 2,5x, tj. průměrně zhruba asi o 4,7 % ročně. Přitom je ale třeba si uvědomit, že světové zásoby ropy, plynu i uhlí jsou omezené, jejich dobývání je investičně stále náročnější, a proto i jejich cena se neustále zvyšuje. Československo se svou měrnou spotřebou prvotních zdrojů energie řadí mezi průmyslově nejvyspělejší státy světa a v Evropě bylo v roce 1975 z tohoto hlediska na druhém místě. Tak vysoké měrné spotřebě však neodpovídá tvorba národního důchodu na jednoho obyvatele a ve srovnání s průmyslově vyspělými státy Evropy je naše měrná spotřeba energetických zdrojů v přepočtu na vytvořený hrubý domácí produkt vyšší o 20-30 %. I když některé příčiny jsou dány strukturou průmyslu, strukturou výroby i účinnosti některých zastaralých základních fondů, hlavní příčinu vidíme v nedostatečné úrovni řízení energetické politiky, plýtvání palivy a energií v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravě i komunálně bytovém hospodářství. Ceny paliv a energie jsou u nás relativně nízké a tvoří ve většině odvětví jen malý podíl na výrobních nákladech a v rodinném rozpočtu nehrají významnou roli." [3]. To je znakem zaostalosti a nehospodárnosti ekonomiky. Rozdíl 20 až 30 % je poměrně dost vysoký. A to šlo o druhou nejvyspěleší socialistickou zemi na světě. Koneckonců HDP na hlavu byl dle "The World Ecomony: A Millenial Perspective" v roce 1950 zhruba stejný: 3 706 mezinárodních dolarů (Gearyho-Khamisovy dolary) pro Rakousko a 3 501 pro Československo, roku 1990 to bylo 16 881 versus 8 859 (České země) a 7 762 (Slovensko) internacionálních dolarů roku 1990 [4].

[1] U rudého snědeného krámu, kapitola 20, viz i http://www.psp.cz/eknih/1976cnr/stenprot /016schuz/s016002.htm.

[2] U rudého snědeného krámu, kapitola 9.5 a PICK, M. Stát blahobytu, nebo kapitalismus?: my a svět v éře neoliberalismu 1989-2011. Všeň: Grimmus 2011, ISBN 978-80-87461-05-1, s. 74. Ke kurzu koruny v roce 1990 viz: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media /clanky_rozhovory/media_2009/cl_09_09101 5.html.

[3] U rudého snědeného krámu, kapitola 20, viz i http://www.psp.cz/eknih/1976cnr/stenprot /012schuz/s012005.htm.

[4] U rudého snědeného krámu, kapitola 9.6 a poznámky ke kapitole 9.6.

ZDROJ: bawerk.euAuthor: HYNEK RAJCHENBERK # TylyBare50
Slovensko2014-08-1221
-
 41% ( 17 people voted )
+
Vážený autor NDR splácalo vojnový dlh presne tak ako NSR. Preto tam bol dlh taký aký bol. Čo sa týka Maďarska a Poľska autor zabudol na to že tieto krajiny prijali Marshallov plán ak keď Wikipédia to z nejakého dôvodu už neuvádza, ale to je nepodstatne ako zdroj informácii. Polsko a MAdarsko boli najzadlženejšie štáty v rámci RVHP na druhej strane v týchto krajinách bolo povolene súkromné podnikanie takže kde je problém nechápem ako že mohli bit zadlžene. Nie som obhajcom Sociku, ale nebaví ma to večne prekrúcanie faktov a zaznávanie systému v ktorom sme žili. Prečo autor nespracuje štúdiu o dnešnom dlhu Slovenska, alebo Česka. Prečo autor nenapíše o korupcii v Bruseli a to už nič nevravím o Slovensku a Česku. Po vojne je každý generál. No dnešnú vojnu proti korupcii a úplatkom nie sme schopný vyhrať. Takže kde je problém veď všetci ho vidíme no nikto ho nerieši vážený pán autor príspevku.

STOPA # QadyVyna05
-
 77% ( 12 people voted )
+
2014-08-12 14:09:02 b03ddfbb
dlh? a teraz je co? cely tvoj zapadny svet je tak zadlzeny ze sa to uz nikdy nesplati a to si este tlacia peniaze ako hajzlak .... vyvolavaju konflikty a kradnu a kradnu,,,
a co sa nepreda alebo pod cenu radsej sa vyhodi ...
uplne plytvanie potravin zdrojov a clovek musi makat ako mula a nedostane nic ....
fasisti obhajuju tento system ... kde sa maju dobre len zlodeji

Maharball # DupyKeka07
-
 74% ( 9 people voted )
+
2014-08-12 14:36:27 b909730f
Problem je v bankovnictve ako vzdy :D
one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 14:41:53 55a235df
Prečo klame keď dlh v roku 1986 bol 4 miliardy dol. a do revolúcie klesol na polovicu. Koľko majetku v tej dobe vlastnil štát?
Aký dlh máme dnes a čo dneska vlastní štát.? Kde pošli peniaze z odpredaja majetku štátu a kde pošli peniaze, ktoré sme si požičali?

kmecik # JyloQofo03
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-12 16:32:05 b2287e37
ČSSR malo jeden z najnižších dlhov v soc. bloku (nepočítam čosi také ako Bulharsko, Albánsko alebo Mongolsko ktorému by nikto aj tak nepožičal) avšak iba vo finančnom vyjadrení. Čo bolo oveľa horšie, bol dlh do budúcnosti-udržiavala sa relatívne vysoká živ. úroveň nad možnosti ekonomiky ale štátnym podnikom nebolo dovolené investovať do výskumu a vývoja ani do zavádzania nových technologií (v r. 1990 povedal Čalfa že priemerný vek mašín v Česku je 40 a na SK 20 rokov) nebudovali sa infraštruktúry (diaľnice, poriadne železnice) ktopré musíme budovať teraz v krízovom režime.
Dnes:
Dnes už skoro žiadne peniaze neexistujú. Dnes existujú iba kredity ktoré tlačia centrálne banky (hlavne FED a ECB). Kto má monopol na vydávanie nekrytých peňzazí môže zadlžiť koho chce, kúpiť si čo chce, manipulovať burzou ako chce, korumpovať koho chce. Tento systém je oveľa zákernejší ako bol bývalý režim a o žiadnom voľnom trhu sa nedá hovoriť...

General Guderian # TyroMury04
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-08-12 17:07:07 55e4ddce
Generale BINGO.

Bezchybne a trefne.A o toto ide.

Vyjadrujem sa k stavu dnes.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 17:21:00 5b7f0313
loading...
Neviem si to vysvetliť.. ale v časoch "končenia " socializmu značná časť populácie --aj Husakové deti končila --skoro každý stredné-s vyučnym listom..a VŠ! No určite --ekonomické myslenie..aj "kapi talistické bolo pretrisavané zľava do prava-- z prava do ľava! Nejaký ..ŠTB--ák bol pre mňa fujara... nevedel Nemecky, nemal vysokú školu.. a bonzoval --do dnes v krčmičke --nemé ku komu sadnúť! To vážne bola len zaostalosť--- Byt 22000..vyinkulácia,-3izbový, mladomanželska 30000..splátky--150! mesačne a krátenie pri narodených deťoch--cca 4000.. príjem mesačný fííí--ááá 2500.. to boli 70--desiaté!To vážne tu bola len tma, šedivosť-- a dnešná nekultúrnosť! Televízia---opakuje dianie zo 70- 80 rokoch---to vážne tie serialy, to dianie bolo ---a je dnes na posmech! Veď hlupákoch dnešných presvedčiť aby sa v istých okamžikoch aspoň priblížili k tým minulým ---ale sú nedosažiteľne v NÁSKOKU...dnešní!Národohospodýrsky pohľad o ktorý sa pokúša autor--- dokumentuje "lapsusy" --furt--nemá mieru --ani etalón vzoru---je vadný!Neukazuje cesty, ciele ani spôsoby takže prdí a prdí.... A ukazuje pravdu... ktorá je vyjadrená" USMÍR SE S MINULOSTÍ NEBUDE TI KAZIŤ PRÍTOMNOSŤ" a doplním aspoň sa pouč z chýb cudzích...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 18:34:16 58d4289b
No, autor načrel do vydaní Inštitútu Eugena Bohma von Bawerk a "požičal" si niekoľko úryvkov. Naložil s nimi buď k obrazu svojho ponímania diania dnes a v minulosti alebo k tomu, aby to tak chápali tí ostatní.
To nič, robí to tak aj mainstream.

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 18:58:04 c3a87f42
Je "lenivý august" a v TV i ˇČeských ..dávajú staré veci---lebo nie je okrem varenia a celebritné.. prezenty..nič k MÁNÍ! A tam je zdokumentovaný duch---vtedajšej doby ešte aj Bohdálova..s Dvořákom si robili ..prdel...z repre diania V ČSSR... a pritom si to dianie vážili! Dnes nie je ani sranda ani vážnosť dnes je len na--- ebabro.vanosť! Nie nie nostalgia nás ešte nechytá...pán autor!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 19:00:51 58d4289b
Židovská propaganda.
Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 20:43:58 53835321
Vojna proti korupcii má byť niečo obdobné ako vojna proti drogám v USA? Úplatky sú postavené na trhovom princípe dopytu po rýchlom vybavení otravnej a nudnej byrokratickej záťaže a ponuky promptnej kancelárskej krysy, ktorá vyliezla z nory, lebo zacítila vôňu peňazí. Zničiť v etatizme byrokraciu je premena ľudí na bezduché tupé stroje, čo slepo nasledujú „zákony“, bez toho, aby čo i len sa opýtali na ich účelnosť. Čím nižšie je vo verejnosti vnímanie korupcie, o to väčšmi sa treba zamyslieť, čo sú vôbec zač, že či ju nevidia, alebo jej ozaj niet a ak niet, ako si vysvetliť úradníka–teroristu, čo terorizuje z presvedčenia, je už úplne zžitý a vtesnatý do kolektívneho mlynčeka, kde zaprel vlastnú vôľu, vlastné túžby.
Ak neustále nariekate etatisti nad korupciou, potom ju pripočítajte k HDP, aj tieňovú ekonomiku, fušky, všetko obchádzanie „zákonov“, ktoré neschopní úradníci nepostrehli, aj priemerná mzda, alebo príjem by sa v realite zvýšil, reálne čísla hospodárstva sú vyššie ako oficiálne.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 20:58:42 b228f2d6
ADMIN: Prečo množstvo článkov nie ste ochotný zverejniť na tejto "nezávislej" stránke ako napríklad tento? Aspoň keby to je s odpoveďou PREČO. Ďakujem.

Tu je odkaz: http://postimg.org/image/z7ysiijm5/
http://postimg.org/image/jolqak12n/

Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-12 20:59:59 57f4c28a
http://postimg.org/image/jolqak12n/
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 21:00:43 57f4c28a
http://postimg.org/image/6cjc9yr1v/
PO OTVORENÍ ODKAZOV sa obrázky zväčšia

Patrik # VebaSydi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-12 21:03:12 57f4c28a
Leninské, že dlhy sa neplatia? Prečo by mal Lenin zaplatiť dlžoby za hlupákov, ktorí sa bratríčkovali raz s kaiserom, potom s Londýnom, proti japončíkom a za chvíľu spolu s nimi? Kto si dlžoby nabral, nech ich aj zaplatí, ak bol natoľko sprostý, že nedokázal hospodársky vzlietnuť bez príťaže dlhov, tak aj preto musel odísť zo scény. Váš problém boľševici, by ste chceli novej vláde nanútiť staré podlžnosti, vaše riziko, vsadili ste na nesprávneho koňa. O tom, že židoboľševická revolúcia uspeje, bolo známe najmenej 30 rokov vopred.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 21:12:54 b228f2d6
Dajaká rodina odmieta nezávislosť, výborne, pre nich je podstatná soldateska v Istanbule a jej príkazy a spravovanie cudzích životov, čo im posiela výbušné darčeky, aj cez hranice. Izrael a USA sú teroristické monštrá, ale ak niekto dá prednosť nenávisti voči nim, pred vlastným jazykom, tak je zrejmé, že tá rodina síce odniekiaľ došla, ale islamský terorizmus je pre nich viac dôležitý, aj panislamizmus a dokonca aj v službách panturkizmu.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-12 21:21:53 b228f2d6
Že je ten pán, co to psal ubohý propagandistický kryplíček, protože ani na toho krypla nemá, je nabíledni.
Jen je otázka, proč nás krmí těmihle příběhy z minulosti, když přítomnost, je přímo děsivá a komunisti byli proti dnešním Rajchenberkům lidumilové, kteří si s republikou a životní úrovní lidí, věděli rady.
Takže Rajchenberku, jsi trapný ubožák.

Drak # CijiGago52
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-12 22:57:31 b2ffa829
Je až zaražajúce a pre našu generáciu urážajúce ak " podsúvané skutočnosti" sú charakterizované nazvem to..."priblblou neznalosťou"! Žili sme aj v minulom.., aj profesionálnu karieru sme mali slušnú, žijeme aj v súčasnom..., aj karieru máme a dá sa povedať tiež slušnú! No neviem pochopiť kto tu tak odrazu zmúdrel, respektíve kto tu tak odrazu--ohlúpol? Takéto "pohľady " niektorých "autorov " vytvárajú dojem že už spomínana tma , šedivosť a "socialistický smrad " bol charakteristický a takto sa prezentuje mladej generácií bývalí režim! Absencia miery objektivity vytvára deformácie ktoré následne vedú k extrémom ---vrcholiacím občianskými nepokojmi ...nekontrolovateľnými! Takže opatrne... v hodnotení---zameriavanie sa na poučenia, nachádzanie riešení ...je jediný správny postup---A autor tieto skutočnosti zrejme nepozná má ---medzery !
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-13 06:21:31 58d4289b
a o energeticke narocnosti... pane, splacal jste to teda, nevzpomínám si že by Maďarsko, Bulharsko nebo Jugoslávie měly tři ocelářské velkopodniky na svém území, (neměly patrně ani jeden dohromady). Takže ČSSR dle dělby průmyslu v RVHP prostě vyráběla také pro jiné země.. tím se leccos vysvětluje.
Atd. ano vše vázlo, nebylo pružné, jaksi jsme to pachtili po svém a pomalu postavili to co do dnes využíváme. Bohužel už nic nezbylo. A To že sice jednou bylo ve prospěch všech občanuů provedena reforma mjetku a nebyla jistě hladká, mnoho lidí prostě postihla (příjemné o majetek přijít není pro nikoho) Ale mnoho lidí tím získalo a to podíváme-li se po republice, se docela povedlo.

Bohužel tento pro společnost prospěšný stav byl po r. 89 změněn ve zločinném rozkradení majetků do soukromých rukou. Proces navrácení části majetků původním majitelům je dobré odlišit od onoho rozkradení a soustavného tunelování až do současnosti, které asi ani neustalo.
Tím došlo jaksi k znehodnocení onoho procesu transformace majetku pro dobro větší části společnosti na úkor malé části původně s ním disponující. Sice pro mnohé diskutabilní krok ale je historickým faktem a sice nevynesl tuto zemi do výšin srovnatelných s nejvyspělejšími kapitalistickými zeměmi, ale bylo lze říci že netrpěla zase jinými
Ono je to bohužel nesnadné říci, že kdyby se toto vše (ČSSR) nestalo, že by byl u nás ráj jao v Rakousku. Já osobně si toto tvrdit netroufám, domívám se že by zde proběhl zrychleně či zpomaleně podobný vývoj, jistě ne tak násilně vůči mnohým skupinám politicky nepohodlných obyvatel ale zase jinak proběhl. Copak v USA neperzekuovali politickou odlišnost? Bláboly o demokracii naletí jen totální ignorant, co byl asi McCarthysmus a co rasová segregace a politické vraždy režimu nepohodlných osob (do současnosti) ještě v době kdy zde točili filmy bolíbení herci Sovák a Menšík koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let, v době kdy již zpívali Neckář a Gott, byli stále vUSA černoši rasově segregovaní (dle většinové populace) (volební právo získali až od roku 1965).
A jak vidím náš národ jak se chová posledních 25-40let tak se obávám, že by v jisté obměněné podobě proběhl jiný vývoj u ná než v Rakousku a Německu, a bylo by to obtížné vyhodnotit jak.
Lze spekulovat, že by zde na tom masy obyvatel, které po válce náležely k nejchudším ve společnosti asi nedosáhly na vlastní domy a byty. Stačí srovnat a Británií a bude jasno.

Co způsobilo onen biliónový dluh naší země? Tyto peníze nezmizely, jen leží patrně na soukromých účtech kdesi v nenávratnu. Tento bývalý stát, dnes pouze jednotka EU slouží jako kolonie několika dalších států a jejich hlavních korporací. Přičemž i školák by měl být schopen vyjmenovat nejméně 5 z nich, protože je za svého života slyšel jistě častěji, než vyjmenovaní slova. A o to tu nakonec šlo, ne?

A ačkoli to zde nepatří, nikdynikde nezaznělo to, že například Vietnamětí občané, se kterými si spíš lidé spojují všelijaké vtipy a posměšně se nad nimi vyvyšují, že právě tito lidé jsou z národa který nakopal do zadku celou armádu USA, (a před tím Francii) a s pomocí SSSR vyhrál tak válku jako jeden z mála, protože byl napaden, nespravedlivě a lživě zavlečen do amirikou vyprovokované barbarské války (několik miliónu mrtvých, údaje jsou těžko zjistitelné). Spolu s lidem Laosu (další milión mrtvých) a Kambodže byli beznadějně masakrováni. A my při tom mohli kokat na filmy Hogo Fogo Homolka apod. a měli štěstí, že jsme mohli stát frontu na banány. Jen tak si to srovnejme. Přesto Vietnamci zvítězili a měli by bý naopak za toto své hrdinství připomínání a barbarské činy agresora by měly být odsuzovány. Ale to se zřejmě dnes v "demokracii" nehodí ani vyslovit. Je načase jim také vyjádřit uznání anebo alespoň nelhat a jen říci fakta.

MLK # BiqaQufo86
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-13 19:07:29 5e716d45

Petícia za uznanie DLR a LLR samotnou OSN.

https://secure.avaaz.org/ru/petition/Obrashchenie_
v_OON_O_priznanii_nezavisimosti_Luganskoy_i_Doneck
oy_respublik/?pv=6

Slovienom, všetkým Slovanom a ich poznaniu zdar!

Jan # QyriVijo27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-13 21:24:51 8d08bdc4
MLK protím ťa čo tu melieš?
...mnoho lidí tím získalo a to podíváme-li se po republice, se docela povedlo...


Nuž presne to robia i zlodeji...či?


...pro společnost prospěšný stav byl po r. 89 změněn ve zločinném rozkradení majetk...


Keby nebolo megakrádeže zvanej znárodnenie, nebolo by treba privatizovať a neexistovala by korupcia spojená s privatizáciou. Jak prosté, milý Watsone. :D
A to "pro spolešnost prospešný stav" zaiste myslíš ironicky. Veď "nežnáí" prišla pre to že aj (inteligentní) komunisti už videli úplnú bezvýchodiskovosť zglajchšaltovaného štátom riadeného hospodárstva a rozpustili to sami...1, čssr bola v prvej desiatke najvyspelejších krajín. V r. '89 sme boli ešte kus za Portugalskom, viac snáď netreba...


O zadlžovanmí som písal hore výš, nebudem sa opakovať, no a s tým Vietnamom si to zabil, ale úplne. NAštuduj si priebeh vietnamskej vojny z nejakých solídnych zdrojov, dozvieš sa o vyvražďovaní dedín komunistickými gerilami podporovanými cccp dozvieš sa čo to boli "boat people", utečenci na loďkách z Vietnamu do Malajzie utekajúci pred brutalitou a genocídou. Tehdajšie USA neboli dnešné USa a tehdajší cccp nebolo dnešné Rusko. Časy sa menia, vtedy bolo treba zastaviť expanziu boľševizmu dnes je treba zastaviť expanziu korporátofašizmu.

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-14 19:48:41 55e4ddce

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyr   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0713 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne