Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zamyslenie sa nad realitou


Zamyslenie sa nad realitou

Ak čelíte situácii, ktorú chcete zmeniť, máte na výber z dvoch možností: 

1. Buď nájdete riešenie tejto situácie alebo

2. Odstránite príčinu problému.

Odstránenie príčiny problému je oveľa efektívnejšie pretože môžeme stále dokola behať a snažiť sa nájsť riešenie problému ale ak odstránime príčinu, žiadne riešenie nepotrebujeme.

A príčina problému tejto našej reality je tá, že sme boli vmanipulovaní do telesného skafandra s piatimi zmyslami, cez ktoré vnímame seba a realitu(prostredie) okolo seba vo virtuálnom priesotre našej mysle. Táto úroveň vnímania vytvára pocit falošnej identity, takže keď sa pozrieme do zrkadla, myslíme si, že odraz je to čo sme my. Ak si pripustíme, že odraz, ktorý vidíme a ktorým zakúšame to, čo voláme realitou, sme my a ak sa stotožníme s vnímaním sveta v rámci takto ohraničenej virtuálnej reality zažívanej vo svojej hlave, budeme vždy rozmýšľať v ohraničení obmedzujúcoch predpokladov, telesných a psychických možností.

V praxi to vyzerá takto: "Ja nemôžem, nemám takú moc, ja chudák, čo už len ja môžem spraviť." A vždy, oklamaní touto falošnou identitou, budeme vzhliadať k druhým aby nás ochraňovali, necháme si prikazovať, čo si máme myslieť, čo máme robiť, atď...

Základom všetkého v tejto situácii je presunúť pozorovací bod mimo falošnej identity "ja som odrazom v zrkadle" na bod "ja som nekonečné Vedomie zažívajúce skúsenosť". Nie som svoje meno, ani Jozko ani Evicka. Jozko alebo Evicka sú mená mojej skúsenosti. Moje meno to nie je to, čo som ja. Ja som nekonečné Vedomie. Tak isto ako ty, ktokoľvek čo číta tieto riadky, v podstate všetko, čo "existuje". 

Akonáhke zmeníte uhol pohľadu, posuniete ten pozorovací bod "von" z tela, váš život sa začne meniť. Prestanete myslieť v intenciách "to nedokážem, to nezvládnem" a prestanete myslieť v intenciách strachu, pretože Vedomie, uvedomovanie si seba samého sa nemá čoho obávať. Keď budete v kritickej situácii, spýtajte sa sami seba: "Čo by spravilo Vedomie? Priecilo by sa Vedomie kvôli niečomu, čo nemá rado? Nie. Viedlo by Vedomie vojnu? Nie. Bálo by sa Vedomie autority a sedelo by preto na zadku so zavretými ústami? Nie."

Akonáhle začnete pozerať na svet z tejto úrovne, zmení to všetko od základov. Uvidíme svoje telo s mysľou, pomocou ktorých zažívame túto skúsenosť a na to nie je nič zlé, bez tela a mysle by sme toho neboli schopní. Len teraz si už uvedomíme, že postavenie tela a Vedomia je odlišné. Vedomie nie je telo a myseľ. Telo a myseľ je len malinkou čiastočkou Vedomia, výbežok, jedna omrvinka zažívajúca skúsenosť, dobrodružstvo keď chcete. 

Vrátim sa späť k jadru problému a to je to, že sme manipulovaní stotožňovať sa so svojim telom a mysľou pomocou funkcií tzv. jašteričieho mozgu. Tento má každý z nás vzadu v hlave pri mieche a kedysi bolo jeho úlohou zabezpečiť naše prežitie. Voláme ho prokrastinácia. Svoju úlohu síce kedysi plnil dobre ale dnes je zodpovedný za všetky nedokončené projekty. Reaguje na podnety vyvolávajpce strach. Každý strach má svoj pôvod v strachu zo smrti. Skúste sa zamyslieť nad ľubovoľným strachom a vždy prídete k strachu zo smrti.

Bojíte sa spustiť nový projekt? V skutočnosti Vám jašterí mozog hovorí toto: Nepúšťaj sa do tohto projektu. Čo ak neuspeješ? Ostatní sa ti budú smiať.... Vylúčia ťa zo spoločnosti.... a ty zomrieš hladný a opustený.

Bojíte sa osloviť nejaké dievča? Neoslovuj ju. Čo keď ťa odmietne? Tým, že ťa odmietne tak to bude znamenať hanbu. Vylúčia ťa zo spoločnosti a pravdepodobne zomrieš sám a opustený. Nerob to!

Toto je, najzákladnejší myšlienkový pochod jašteričieho mozgu, ktorý Vás chce chrániť pred smrťou.

Lenže ako vieme, tak v dnešnej dobe skôr zahyniete tým, že nebudete robiť nič, ako keď sa naučíte nebáť sa zlyhania a púšťať sa do neznámych vôd.

Smola je, že tento mozoček tu je snami stále a všade. Úspešní ľudia sa ho naučili ignorovať. Trik je práve ukrytý v tom. Keď pocítite strach, tak si spomeňte na to, že to Vám hovorí ten hlúpy malý zvierací mozoček, ktorý sa mýli. Musíte urobiť presný opak toho čo Vám hovorí a potlačiť jeho hlas, aby sa zahanbil. Musíte urobiť presný opak, inak zomrete sám, opustený a vo frustrácii z toho, že ste nič v tomto svete neurobili.

Jačteričí mozog je takisto zodpovedný za spôsob akým sa správate. Chladná vypočítavosť, absencia empatie - neschopnosť vidieť ako dôsledky môjho konania ovplyvnia duhých.

.

Takže poďme to obrátiť, odstráňme príčinu problému. Keď začneme pozorovať svoje správanie, keď začneme upadať do toho nedostatku empatie, namiesto toho aby sme sa vo chvíli rozhodovania spýtali: "Ktorá voľba je správna a povedie k môjmu prospechu?", radšej povedzte: "Čo je správne v tejto situácii urobiť? Čo je férové a spravodlivé v tejto situácii spraviť?". Tým, že to spravíťe, odpájate sa zo studenej anetickej "Ja! Ja! Ja!"-provne jašteričieho úhlu pohľadu a vypínate tieto negatívne programy jašteričieho podvedomia.

Jašteričí mozog vníma realitu v zmysle "Moc je správna, čím viac, tým lepšie, hrabať k sebe, konzumovať, prežiť za každú cenu". Môžeme obrátiť túto úroveň reagovania na podnety a odpojiť sa z vplyvu jašteričieho mozgu. Môžeme prestať jednať na základe primitívnej emocionálnej reaktivity. Akonáhle to spravíme, namiesto reagovania na báze strachu, reagovania na báze útok/útek na situácie ktorým čelíme, či už je to pandémia, situácia v našom osobnom živote, terorizmus alebo voľby, spravíme krok vzad, zhlboka sa nadýchneme, a pozrieme sa na to pokojne, citlivo, pred tým ako spravíme rozhodnutie ohľadne samotného vnímania danej situácie. 

Tým, že to spravíme, odpájame sa od hlavného mechanizmu ovládania ľudskej populácie, ktorým je spúšťanie týchto primitívnych emocionálnych reakcií, ktoré sú všetky založené na strachu a túžbe prežiť.

V kontraste s tým čo som teraz napísal Vedomie je, bolo a bude, nezomiera, takisto ako my nezomierame, len opúšťame svoj skafander tela a mysle. To je to, čo naše ignorantská kultúra nazýva smrťou. Je to podobné ako keď ja, akonáhle dopíšem tento článok, vypnem počítač a odídem sa najesť. Symbolicky povedané, zomriem, pretože životná sila môjho počítača už nebude prúdiť a ja, moje vedomie odíde z izby, z reality. Takže: Vedomie nezomiera, Vedomie sa ani nerodí, je to potenciál všetkých možností, všetko je v ňom obsiahnuté a teda je "vševedúce" aj keď týmto smerom by som sa radšej vyberať na tomto portáli nešiel. Z tohoto úhlu pohľadu, prečo máme vlastne prežiť, ak neexistuje smrť? Strach zo smrti a mechanizmus prežitia sa manifestujú v toľkých zbytočných situáciách a prenechávajú jašteričiemu mozgu kontrolu nad rozhodovaním... Strach zo smrti je klasika. "Ach doktorko zachráň ma!" - Takto odovzdávame moc doktorom aj keď nás väčšinou vôbec neliečia a medzinárodným farmakartelom, pretože máme strach zo smrti. Strach z finančných problémov, strach zo straty práce, strach zo straty partnera, strach z toho, čo si o vás ľudia povedia, všetok tento strach je prejavom mechanizmu prežitia, ktorý týmto cez jašteričí mozog preberá kontrolu nad vašim vnímaním reality.

Takže znova - zhlboka sa nadýchnite. Nie je kam prežiť. A Vedomie, ak sa mu poddáte(v angličtine je na to krásne slovo - flow(tok), go with the flow), zabezpečí všetko potrebné, netreba sa strachovať ani robiť paniku, netreba premýšľať "Och, pane bože čo sa teraz stane!", poddajte sa mu, čo bude potrebné to dostanete, keď to budete potrebovať.

Chvíľu to potrvá kým si na to zvyknete ale nakoniec vám to dojde. Aj ja som bol toľko krát na hrane, toľko krát na pomedzí krachu alebo existencie a vždy na poslednú chvíľú, práve v momente keď to išlo všetko skolabovať, kavaléria v nejakej forme prišla a zachránila situáciu. Zamyslel som sa nad tým a povedal som si: Toto niečo znamená, čo to znamená? Neni treba sa nad ničím stresovať. A tak som sa prestal stresovať. A voalá, ako neskutočne to človeka odpojí od týchto primitívnych reakcií, ktoré nás tak ovplyvňujú a pomocou ktorých sme ovládaní! Človek je zrazu úplne v pohode, mier v duši aj so svetom, takže teraz sa síce stále vysporiadavam s týmito bežnými životnými úlohami ale som taký spokojný a kľudný ako si len viete predstaviť. Necítim žiaden strach, nepanikárim, nič, všetko ku mne príde keď nastane správny čas, nestresujem sa nad budúcnosťou, žijem teraz, tento moment. Lebo ten jediný kontinualne existuje. 

Z toho vyplýva ďaľšie zistenie: Čas neexistuje.Všetko sa deje teraz. V prítomnom okamžiku. Ľudia povedia: "Dobre ale existuje minulosť." "OK, a kde ste, keď rozmýšľate nad minulosťou?" "Tu a teraz." "OK a kde ste, keď rozmýšľate o budúcnosti?" "Som tu a teraz." "Výborne :), minulosť a budúcnosť sú mentálne konštrukcie(po slovensky vymysleniny), ktoré zažívame TERAZ."

Ak príliš rozmýšľame o minulosti formou "Čo by bolo keby?" alebo o budúcnosti formou "Pane bože, čo keď?", tak nežijeme teraz a nerealizujeme celý svoj životný potenciál ale len jeho zmrzačenú kópiu.

.

Takže ak sa nám v živote dejú veci, ktoré sa nám nepáčia, ak priťahujeme do svojho života ľudí, ktorých nemáme radi a zážitky, ktoré nás stresujú, namiesto aby sme sa spýtali sami seba: "Prečo toto k sebe priťahujem, čo vo mne vytvára tieto veci, stretnutia a skúsenosti, čo dávam zo seba von, že to priťahuje tieto odrazy, ktoré sa mi nepáčia? Tieto blbosti, ktoré mi len priťažujú a robia mi život ťažším." Namiesto vzatia zodpovednosti za svoj vlastný život, za to čo vytvárame, my tieto spomínané veci priam vyhľadávame, povzbudzujeme ich tvorbu. Sme v situácii, keď sa pozeráme na odraz v zrkadle a snažíme sa zistiť o čo ide :D, zatiaľ čo musíme len zmeniť to, čo sa odráža. Zdroj obrazu.

Je to ako keď stojíte pri rieke a pozeráte sa do vody. Obraz sa Vám nepáči a tak vodu čeríte, háďžete do nej kamene, palice, skáčete po vode, niektorí možno do vody prdia bublinky keď je leto :). Všetky tieto externé veci, ktoré v živote robíte: "Ty si za to zodpovedný! Je to tvoja chyba, že som v tejto pozícii!" Stále len von von von. Externalizácia zodpovednosti.

Akonáhle ste dobojovali s riekou, hodili posledný kameň, posledný krát kopli do vody, hladina sa ustáli a bude odrážať presne ten istý obraz ako pred tým. Pretože odraz je odrazom toho, čo sa odráža. Zdroja. Vás. Presuňte pozornosť z odrazu na zdroj a všetko sa zmení. Ľudia sú manipulovaní k tomu tieto veci nerozoznávať a stotožňovať sa s obrazom. 

.

Evolúcia funguje, veľmi jednoducho povedané, nasledovne: skúsenosť -> učenie sa zo skúsenosti -> vývoj ako výsledok skúsenosti.

Vo fáze jedna vyžarujeme energiu, odrážajúc náš aktuálny stav bytia a na základe toho priťahujeme k sebe skúsenosti či už sú to situácie, miesta alebo ľudia, čokoľvek.

Ak sa nám tá skúsenosť nepáči a na základe toho obviňujeme všetkých okolo seba: "Bola to tvoja chyba! Bol to piatok trinásteho! To moja mama! To je tým že som cigáň! Som homosexuál, to preto!", to, čo priťahujeme nás nemení, pretože z toho obviňujeme všetkých ostatných. Následkom toho, že čo ide k nám nás nemení sa nemení ani to čo dávame von a tak ostávame uveznení v životných cykloch. Všetci ich máme, všetci ich prežívame, priťahujeme stále podobné veci a situácie. Rovnaké osoby do vzťahu, rovnaké problémy v práci, nič poriadne nefunguje v našich životoch. A predsa, to na čo sa dívate je vývoj, len beží na mieste. Nehýbeme sa, pretože nemeníme to, čo tvorí čo nemáme radi. A tak ideme dokola a dokola stále a znova.

Akonáhle si vezmeme zodpovednosť späť a prestaneme sa pozerať na odraz ale zaostríme na to, čo sa odráža, je to ako keď sa pýtame sami seba: "Počkať, počkať. Kam táto skúsenosť zapadá? Čo sa z nej môžem naučiť? Ktorá moja časť/vlastnosť sem toto pritiahla? OK, mám to!" V tom momente sa váš pohľad na samého seba zmení. Ak sa to zmení, zmení sa aj to, čo z vás rezonuje von, takže k sebe začnete priťahovať iné zážitky, ktoré "vibrujú" na novej frekvencii prístupu k realite a nie na tej starej. A keď sa dostenete do tohoto nového módu akceptovania zodpovednosti, veci sa zrazu dramaticky zmenia a vy sa začnete vyvíjať oveľa rýchlejšie. Pritiahnete si zážitok. OK, čo sa tu mlžem naučiť? Aha. Zmena frekvencie. Ďaľší, čo sa tu môžem naučiť, aha. Jasné. Zmena frekvencie. Ďaľší...

A môžete sa pohybovať vopred tak rýchlo. V evolučnom zmysle. Čoraz viac ľudí na tejto planéte sa už začalo hýbať. Sú súčasťou zmeny. Pridajte sa k nim.

Alebo môžete aj ostať stáť. Tu. Obviňovať všetkých ostatných za veci ktoré ste vytvorili a ktoré my všetci vytvárame. To je tiež možnosť. Ale nie moc dobrá.

Takže, čo dáme von, to dostaneme. My máme kontrolu nad svojimi životmi, nikto iný ju nemá. Možno vás niekto klame, že nemáte. Neverte mu :).

Poznáte to, keď ľudia hovoria: "V mojom živote sa nič nedeje. Je to nuda. Nič ma nebaví." Spýtate sa ich: "OK a čo chcete spraviť so svojim životom?" a oni odpovedia: "Ja vlastne ani nevím. Nikdá sem o tem nepremýšlau." Viete, "já nevím" je stav mysle. "Já nevím" ide von a "já nevím" sa vracia späť. Nič v skutočnosti nefunguje, pretože "já nevím". 

Ak by sme sa zamerali na to, čo chceme dosiahnuť a vykročili s týmto zámerom: "toto je to, čo chcem spraviť so svojim životom", táto vibrácia ide von a priťahuje nám do života zážitky pomáhajúce nám dosiahnuť to, čo dosiahnuť chceme. To je moment, keď sa väčšina ľudí vzdá, lebo s nadšením vykročia a keď ten úmysel začne priťahovať do ich života skúsenosti, ľudí a situácie, pomáhajúce im zámer uskutočniť, zrazu sa všetko stane také nejaké náročné a ľudia si povedia: "Och, akože chcel som to spraviť ale ne zas až tak veľmi, ďakujem pekne."

Ak chceme byť slobodní a ak chceme aby tento svet bol slobodný, taký musí byť aj náš úmysel. To začne priťahovať úlohy, ktoré musíme splniť, prekážky, ktoré musíme prekonať a keď to spravíme, bude to hotovo :).

Aj tak je to všetko iba ilúzia. Ale môže to byť ilúzia, ktorú si vychutnáme alebo ilúzia, ktorá nás bude ovládať. Zdá sa, že sme zabudli, že sme snom aj tým, čo sníva. Sen nad nami prebral moc. Sen nás nechal uveriť, že sme časť. Myslíme v intenciách častí, nie jednoty. Rozmýšľame v zmysle Janko a Evička, nie nekonečné Vedomie. Aj preto sme sa chytili do iluzórnej pasce rozdelenia na časti. Pripodobím to zasa k rieke. Poznáte tie spätné prúdy. Tvoria sa pri brehoch riek v malých zátokách. Drevko alebo list sa tam dostanu a krutia sa doblba. A budú sa krútiť naďalej až kým sa nezmení situácia. A keď sa situácia zmení, keď sa predpoklady zmenia, zátoka pretrhne, všetko sa zas vráti späť to prúdu večnej vody...

.

Je len jedna vec, ktorú v skutočnosti potrebujete vedieť. Nekonečná láska je jediná pravda. Všetko ostatné je ilúzia. Všetko.

Táto realita je predstavou Vedomia, ktorú Vedomie zakúša cez vibrácie. Je to ako veľký orgazmus, trvajúci nekonečne dlho :). Takže panáčikovia, buďte radi, že ste tu a užívajte tento svet tak, aby aj ostatným ostalo. 

Peace.

 Author: one # KeneGydu10
Svet2013-11-0435
-
 82% ( 23 people voted )
+
pubertálne úvahy na úrovni Mareka Brnu...dohorí svieca, vypne mozog a všetky takéto úvahy sú fuč a k ničomu...proste výplody mozgu...ktoré končia s ukončením mozgovej činnosti...a na svete zostanu len jednotlivé prvky Mendelejevovej tabulky...

brano # PelaSedo59
-
 44% ( 6 people voted )
+
2013-11-05 08:18:51 c305bafe
Hovoris o svojom mozgu? Lebo podla toho co pises tvoj mozok je vypnuty uz davno
jurosiq # CusaXydy39
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-11-05 08:43:27 c35b0e14
Pokus o psychologickú úvahu s posolstvom o nesmrteľnosti chrústa. Nechcel by som dopadnúť tak, ako autor a v totálne depresívnom rozpoložení splietať takéto slohy. Pri jeho čítaní som zvolil úspornú metódu, a to skokovo po odstavcoch a iba ich prvé 2-3 vety, tušiac stratu času z bezvýznamného obsahu. A práve posledný odstavec ma definitívne presvedčil o zbytočnosti celého traktátu. Radšej sa zabávajte a užívajte si ako sa len dá, pretože život stojí za to a po smrti už nič nie je.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 24 people voted )
+
2013-11-05 09:16:43 d4254112


Ďakujem za článok. Len jedna malá, maličkosť. "Bezpodmienečná láska". :)))
ukulele # FogyLoqy46
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-05 09:18:08 57f4de4a
Nerozumiem tomu, prečo materialisti (ateisti) neustále pociťujú potrebu zosmiešňovať fakt, že Vedomie nie je iba produktom fungovania mozgu.


meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 13:29:59 c35b07ae
mam pocit ze na fore dolezite.sk su vsetci "doleziti" a kazdy clanok pokusajuci sa o hlbsiu filozoficku alebo psychologicku uvahu, ci o nejake nabudenie tohto naroda okamzite ukamenuju s tym, ze su to dristy a ze ich bohapuste zivoty nikto a nikdy nedokaze zmenit. no s takymto postojom je to aj pravda. takisto vidim, ze ked niekto napise komentar k veci, zvyknu ho hned poslat bohvie kam za to, ze mozno neuviedol vsetky nalezite informacie alebo ze jeho nazor sa nie celkom stotoznuje s tym ich. viete co, chodte do riti a zamyslite sa nad sebou
jumka # HexaPeda03
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 13:43:53 9ffd6fd9
loading...
Je to ako keď stojíte pri rieke a pozeráte sa do vody. Obraz sa Vám nepáči a tak vodu čeríte, háďžete do nej kamene, palice, skáčete po vode, niektorí možno do vody prdia bublinky keď je leto :). Toľká romantika a zrazu bác----bublinky vo vode-----.
A zase sme pri vode.
Poznáte tie spätné prúdy. Tvoria sa pri brehoch riek v malých zátokách. Drievko alebo list sa tam dostanú a krútia sa dookola A budú sa krútiť naďalej až kým sa nezmení situácia. A keď sa situácia zmení, keď sa predpoklady zmenia, zátoka pretrhne, všetko sa zas vráti späť to prúdu večnej vody...
Tak toto je náš život.To som pochopila ,že sme ako tie vody.
Tá nekonečna láska tiež ilúzia.
Ostatné -----------si písať nemusel
.
maldo,---Ja nerozumiem tomu,prečo si myslíš,že ateisti nemajú pravdu?.

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 14:52:20 5f667bdb

brano, v podstate mas pravdu vo svojej krabici. ale keby si vysiel z tej krabice von, zistis, ze okolo je cely vesmir moznosti a neprebadanych kutov tejto reality, ktoru sme ani zdaleka este celu nepreskumali. v tej tvojej krabici, ktora hovori: vsetko je len hmota, sa nachadza ta hmota vo forme teba, ktory sa po smrti rozlozis na dalsie zluceniny atomov mendelejevovej tabulky, ktore su zlozene z protonov, neutronov a elektronov, ktore su zlozene z barsjakych bozonov a inych malych castic, ktore su vo svojej podstate energetickym vlnenim na nejakej frekvencii. vsetko je totiz pulzujuca energia. ked sa niecoho dotknes, realizujes svoj mozgovy konstrukt "hmota, mozem ju ohmatat", co je vsak len vymysel. v sjutocnosti sa nicoho nedotknes, len sposobis, ze sa dostane tvoja ruka tak blizko inemu zoskupeniu energie, ktora je tak husta, ze odpudzuje atomy tvojej pokozky, ktora ma na sebe nejake tie receptory, ktore vyslu elektrony do mozgu, ktory zaregistruje interakciu s tym zoskupenim energie a interpretuje tuto akciu ako dotyk. Vsetko sa utvara a deje v tvojej mysli, aj to ze si myslis ze vsetko je hmota. Tvoje presvedcenie nie je pravda, je to len myslienka v tvojej mysli. A ty si jej uveril, cize si sa zavrel do krabice a nechces ani vykuknut von. Neboj sa, vykukni, vonku je fakticky este vela toho, co sa mozes naucit. Zahod pojmy ako materialista, ateista, teista do kosa a otvor sa novym myslienkam a skusenostiam. Ved mas na to cas az do smrti :D)
.
ukulele, ked je nieco nekonecne, je to aj bezpodmienecne, ci ne? :)
.

pande, ja ti nevim ale citim k tebe za tu dlhu dobu co citam tento kabaret taku nejaku sympatiu. ty vo svojej podstate nie si zly clovek aj ked mnohi ta tak tu tak beru. v podstatemas pravdu. treba prezit tento zivot tak, aby jeden bol spokojny. ale to je len jedna uroven mozneho prezivania. tou dalsou je prezit tento zivot tak aby nielen jeden bol spokojny a stastny ale aby aj ludia okolo neho boli spokojni a stastni a mali ho radi. verim, ze si vo svojej komunite oblubeny, to je jasne, si "hovado" :D. viem si predstavit tie vase seslosti pri vine a muzike. vyborne to musi byt. ani sa nehnevam, ze komentujes clanky ktore necitas, ja tiez niektore necitam, napriklad ciselne clanky s odkazmi na bibliu mi fakt lezu na nervy. nekomentujem ich sice ale pocity mam velmi podobne ako ty. vies, mozno tento clanok nebol urceny pre teba ale pre cloveka, ktoremu sa v zivote az tak nedari a je zacykleny v nejakom neuspesnom nezdare a potrebuje sa z neho dostat von, no nejde to. napisanim takehoto clanku(ktory musim este opravit na preklepy, sa takemu cloveku snazim predat trochu informacii o tom ako jeho prezivanie funguje, preco tak funguje a ako by to mohol zmenit. nemyslis si, ze ludia by mali mat moznost sa zmenit, aby z nich boli taki fasa uspesni chalani ako si o sebe myslis ze si ty?

.
jumka, nemusis byt taka rozhorcena, ludia sa nad sebou mozu zamysliet aj na inom mieste ako vo svojej prdeli :D. kazdemu sa rozlozi vnimanie tohoto sveta v hlave v ten spravny cas. daj na moje slova ;)
.
Jambo, vies co mi na tvojom prispevku vadi? To, ze mas taky pocit vlastnej dolezitosti, ze spamujes bielym priestorom. Nestacil normalny komment, musela tam byt aj ta bodka s prazdnym priestorom? pytam sa sam seba, co tym chcel autor povedat? je bud tak sebavedomy, ze potreboval viac priestoru aby dal svojim myslienkam pauzu, alebo tak zakomplexovany, ze potreboval na text upozornit, pritiahnut pozornost prazdnym priestorom.
Co sa tyka mojho clanku, musel som ho napisat. To, ze tebe to ostatne nic nedalo, alebo to uz vies, alebo tomu neveris ci necitis to tak ako som napisal, to je v poriadku. Ale niekto iny to moze citit inak a niekomu dalsiemu to moze pomoct alebo ho to primeje sa zamysliet nad vecami z ineho uhlu pohladu. Je to moj prvy clanok a nepisal som ho preto, aby mi vsetci tlieskali ale pre ludi, ktorym by to mohlo nieco dat. Takze ak tebe to nedalo nic, velmi sa ti ospravedlnujem a slubujem ze nabuduce napisem aj nieco pre teba ;).

one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 15:43:42 bcfc97a6
one,---zbytočne sa pajedíš.Ten biely priestor sa mi tam vytvoril preto,že sa vyskytla dajaká chyba a zobralo mi článok až na tretí pokus
Takže ja nemám ani poňatia čo pre teba ten biely priestor značí
Ja zato nemôžem,že ostatné tvoje myšlienky mi nedali nič. To o tých vodách som napísala bez irónie.
Takže nedomýšľaj si. To je tiež zlá vlastnosť.Veď som ti napísala čo som pochopila.Vybrala som si pekné myšlienky ,ostatné ma nezaujímali a dosť dobre nechápem čo si chcel napísať.Zato,že je to tvoj prvý článok tak ťa mám chváliť aj keď mi nič nedal?Bola som k tebe slušná a tak sa odplácaš.Ja viem to mi asi splácaš z inej stránky za moju reakciu na tvoj príspevok. Nemusíš sa namáhať nemusíš písať pre mňa osobitne. Rozumiem veciam Niektorým menej.Niektorým viac Tak ako každý.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 16:07:44 5f667bdb
one ty si ale onééééé ...ved vieš čo...
tak mi skus poradit ako si vyšiel ty z tej tvojej krabice von a čo si tam uvidel ked si taký múdry...pojmy materialista a ateista zahodit nemožem lebo niečo vyjadrujú čo je treba vyjadrit. Ty ani sám nevieš kde je pravda, len tliachaš myšlienky čo sa ti premávajú hlavou a nevies v skutočnosti aká je tá realita, len kecáš.
Realita je žial taká ako hovorím.
Vsetko sa utvara a deje v tvojej mysli, aj to ze si myslis ze vsetko je nejaké energia. Tvoje presvedcenie nie je pravda, je to len myslienka v tvojej mysli. A ty si jej uveril, cize si vykukol z krabice/neviem sice ako/ a nic si nevidel tak kecáš. Rozprávky rozprávaj svojim detom ked chces aby boli blbé ako onéééé


Co sa týka Jambo... si nepochopil že ked kopírovala text z tvojho nezmyselneho článku tak jej tam hodilo odkaz a ten vymazala preto jej tam zostal ten volný priestor v ktorom tvoja domýšlavá hlava zase vidí niečo iné ako realitu...ako obyčajne...ked vykukne z krabice :-)))


brano # PelaSedo59
-
 43% ( 4 people voted )
+
2013-11-05 16:14:40 c305bafe
one

V podstate áno máš pravdu. Mne to tam jednoducho chýbalo, ale netráp sa jedným slovkom, bolo z mojej strany pripomenuté z jedného jednoduchého dôvodu. To nebola z mojej strany kritika na adresu článku. Keďže som si vedomá úrovne väčšinového diskutujúceho osadenstva na takéto a obdobné témy, tak to považovala z môjho uhla pohľadu len za také jemné upresnenie pre nechápajúcich. Sám vidíš reakcie poniektorých traktátových materialisticko teoretických stúpencov ohraničeného vnímania a postojov.

ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 16:59:20 57f4de4a
Takže...ano..10..Užívame si tento svet tak,aby ostalo aj ostatným...a nemusíme byť ani "alegorickými" Vami "kádrovateľnými" panáčikmi , ani vyznávači "nekonečného orgazmu" --stačí sa zabávať tak trochu bez strachu a stresu-- Váš " članoček "-príspevok - je vhodný pre riešenia ktoré sú nútení počúvať ľudia blízky psycho--socio-- ustanovizniam. Neznamená to žeby nebol pochopený --hocikým.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 17:07:31 58d4289b
A ešte../ žiadné ano..10 ale ... oné..10 .. pst pst../ Kniha autora Wayne Walter Dyer -VAŚE BLUDY - dáva návod ako sa správať v niektorých životných situáciach . Rieši aj Vami -okrajovo- "lúskanými", načrtnutými ,problematikami ktorých riešenie posúva našu spoločnosť do ekonomických výýýýšin.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 17:28:22 58d4289b
Jambo,
ak to bola nahoda ta medzera tak to sa ti velmi ospravedlnujem :D. Myslel som si vazne ze chces upozornovat, prepac.
Inak nepajedim sa, to si zas nemusis tak brat, tesi ma, ze si si z toho nieco zobrala a nehnevam sa ze ostatne ti nic nehovori, mozno to je aj dobre :). A na konci som predsa napisal, ze som to nepisal preto aby ma niekto chvlalil, tak nechapem preco pises, citujem: "Zato,že je to tvoj prvý článok tak ťa mám chváliť aj keď mi nič nedal? Bola som k tebe slušná a tak sa odplácaš."
Pises: "Ja viem to mi asi splácaš z inej stránky za moju reakciu na tvoj príspevok. Nemusíš sa namáhať nemusíš písať pre mňa osobitne." aaa teraz si kto domysla? :)

.
brano, jednoducho. je vela krabic v ktorych ludia rozmyslaju. krabicou mozeme nazyvat myslienkove ohranicenie, barieru, za ktoru neviem/mechcem ist. jednou takouto barierou pocas mojho zivota bolo, ked som pochopil ako funguje zlo v tomto svete a myslel som si dlho, ze to nemam ako zmenit. to bola jedna z mojich "krabic". potom som pochopil, ze to zmenit mozem, ale nie zhora dole ale zdola hore. a tak som zmenil svoj pristup k ludom, svoje spravanie, postoje aj pracu. stal sa zo mna ovela spokojnejsi a stastnejsi jedinec a odvtedy to davam von ludom a ti sa na tom celkom dobre bavia, niektori tiez pochopili a zmenili sa. to je ta dobra vlna, ktora ma potencial zatriast so zlom, pretoze zlo to je len ludska depresia, frustraciam nenaplnenost, ci nedostatok lasky a pochopenia. nie je to ziadna externa hrozovlada demonickej sily ako sa nam snazi natlacit do hlavy krestanska cirkev.
dalsou krabicou bolo prave vnimanie sveta. privelmi som sa stotoznoval s vlastnymi myslienkami, so svojim egom, az kym som si pomaly kontinualne nezacal ivedomovat, ze moje myslienky to nie som ja. ze cogito ergo sum nie je uplna pravda. ze moje vedomie je nad rozmyslanim, nad pocitmi a nad vnemami. vnemy, pocity a myslienky su jeho sucastou ale ono je ovela sirsie a rozsiahlejsie. je napojene aj na teba aj na cely tento svet. to je ta ultimatna krabica, z ktore som zatial len vykukol ale uz vyliezam von. pochopenie, ze vsetci a vsetko sme jedno.
A dievcatu som sa ospravedlnil. tebe sa snad nemusim :D.
.
ukulele, tak dakujem za upresnenie a netrapim sa, no ani ludi za iny postoj neodsudzujem. je to prirodzene, dokonca si nemyslim, ze niekto je vo svojom vyvoji vyssie alebo nizsie. jeden proste preziva turo realitu inak ako niekto druhy. je to fajn, ina skusenost :).
.
klopi, aj ked je mnoho krat tvoj slohovy styl tazko citatelny, nemozem s tebou zas nez len suhlasit :D. a to uplne do bodky.

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 17:30:02 bcfc97a6
Vďaka-one 10.. za komplimet.../dnes bolo "tvrdo" v práci a poteší -hocičo/ ale pre poriadok ak Vás zaujímajú --a samozrejme hocikoho... návody na riešenia životných situácií --tá kniha stojí cca 8 ečka a cez internet -do víkendu--je doma ..ja ju mám už min 3 roky......to aby som neblafoval. A "prípad" NÁŠ ..Pandemonium.36 ---" A v každém rybníku musejt bítí taky štiky" nariadenie Roženbergovcov-- našich Čechov --a samozrejme táááá sprosťarńa --výrazová --áále len si reaguje --svojskýýýýýý---Ta ne./A keď je niečo slohovo ťažko čitateľné tak vybrané slová ... v podobe básničiek vymyslených r 1938---viem do dnes /
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 18:01:13 58d4289b
one

To je dobrý a správny prístup. Všetko je len vecou uhla pohľadu, ale podstata zostáva stále tá istá tak ako to popisuješ v článku. Ale pozor, cielené a zámerne vytvorené zlo je nevyhnutné ihneď eliminovať. Hovorím to z vlastnej skúsenosti. Kto človeka raz zradí, čo i len z dôvodu slabosti jeho ega, ak nezmení vedome a aktívne rozsah ega vo svojom reálnom živote, zopakuje svoju vedomú a cielenú zradu znova aj po dlhých rokoch a bez zaváhania. Taký človek pod vládou svojho ega veľmi rýchlo a ľahko zabudne, že už raz ublížil, zameria sa na svoju zaujímavosť pred ostatnými a bez váhania šancu, ktorú dostal za tvojim chrbtom zahodí. Ale práve vďaka tomu sa každý jeden z nás môže posúvať ďalej.

ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 18:54:39 57f4de4a
Autor ma v podstate pravdu,ten jasterici mozog v nasich hlavach bol implantovany kedysi davno v minulosti votrelcami z vesmiru ,ktori sem prisli na tuto zem ( ako opisuju sumerske kamenne dosky ) a geneticky zmanipulovali cloveka k SVOJMU OBRAZU !!!...z cloveka sa stal polo clovek polo dravec.Z tohotobiologickeho marasu ma stale vsak moznost v sebe rozoznat a rozdelit KTO JE KTO ?..auto r urcite aj cerpal myslienky od nemca Tolleho ktory sa zaobera problemom ludskeho EGA.
lower # PovuRade13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 19:39:15 c6a1cb5c
ukulele, co je to zlo? moze sa ta dotknut zlo namierene proti tvojej osobe? zlo sa moze dotknut len ludi, ktori sa este nenasli. moze sa dotknut tvojho ega. ale ak nemas ego, coho sa dotkne? zlo sa nemoze dotknut teba ako nekonecneho vedomia, ktorym si. tam sa zlo stava uplne irelevantnym. koncept zla sme si vytvorili my ako svoj konstrukt. never v zlo. pomahaj ludom pochopit, ze ked im je ublizene je to pre nich sanca zmenit sa a pochopit, preco tu situaciu brali ako ublizenie. nech sa z toho poucia a nech ich vyvoj ide dalej.
povedz mi nejaky priklad, najlepsie bezny zo zivota, ktory zahrna v sebe ublizenie a zlo a ja ti poviem kde su moznosti dalsieho vyvoja ublizeneho aj agresora :). zlo neexistuje.

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 20:17:03 bcfc97a6
lower, autor cerpal z neprebernej studnice ludskeho zivota a samozrejme ho ovplyvnili tak ako prace tolleho, tak aj prace nietscheho a rozpravky svojej maminy, tak aj predosle skusenosti a vztahy, jeho deti, priatelia, rodina, okolie. autor vsak netusi, ci je teoria o reptiloidnej rase, nephilims alebo sedych pravdiva, lebo nikdy ziadneho mimozemstana nestretol aj ked niektori ludia tak vyzerali a mnohi sa tak spravali, vcetne autora, ktory sa predieral zivotom uz kadejako :D.
one # KeneGydu10
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 20:21:07 bcfc97a6
one, ja nie som žena ;) :D dobre dam na tvoje slova, budem cakat ;)
jumka # HexaPeda03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 22:10:09 9ffd6fd9
one

:)))) dobre sa to číta a plne s tebou súhlasím. A som rada, že si odpovedal presne tak, ako si odpovedal. Pre mňa je to prejavom značného postupu a skutočnej premeny človeka. Normálne sa teším. Keď som o tom písala mala som na chvíľu krátku pochybnosť o tom či si len teoretik, alebo prechádzaš skutočnou vnútornou premenou. S tým čo si napísal absolútne súhlasím.
Treba si len uvedomiť, že väčšina ľudí žije v hlbokom zajatí ega a preto je potrebná pri ich niekedy neprimeraných reakciách značná dávka tolerancie a trpezlivosti. Čo zatiaľ v tejto konkrétnej diskusii zvládaš, čo je veľmi dobre.
:)))) v istom zmysle som vždy zostala žiť vo viere v dobro, lásku, poctivosť, morálku a charakter, takže stále mám v sebe presvedčenie, že akékoľvek "zlo" je len súčasťou nášho vývoja a dáva nám možnosť posunúť sa v čase rozhodovania a zaujatia postoja vybrať si cestu svetla, alebo tmy. Verím v dobro a svetlo, zlo už prestáva mať na môj život dosah, nakoľko sa vedome a aktívne snažím zvládať svoje ego a mať ho pod kontrolou.
Len pred pár rokmi som tomu samozrejme nerozumela a všetko som ponímala a chápala len v rovine ľudských princípov a spravodlivosti, ktoré vo väčšine nefungujú dostatočne. A s tým príkladom. Neviem. Ak sa mi ho podarí dostať prijateľnej roviny bez mojej citovej zainteresovanosti a všeobecne čitateľnej formy, tak určite nejaký ten príklad napíšem.
Ale nejakým príkladom môžeš začať na začiatok aj ty.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 22:40:55 57f4de4a
Gejza, to je velmi dobry priklad.
Ide horar po lese, stretne medveda a ten ho dochrame...
Kedze si zacal pribeh, ja ho dokoncim: Marian donesie peniaze, ktore nasiel u Duriho zene, ktora ide kupit lieky pre ich choreho syna. Marian sa zaprisahava ze uz taku vec neurobi ale nema pracu ani peniaze. Zene o svojich nocnych vyletoch nepovedal, nezniesla by to. Kazde rano pocuje svojho syna kaslat a vidi ako jeho zena, nazvime ju Maria, vynasa z detskej izby krvou pospinene kapesniky. Peniaze sa rychlo minu, lieky su drahe. Ides zasa na nocnu?", pyta sa Mariana Maria, ked ho vidi odchadzat z domu. "Ano zlato", odpovi ejej marian a rychlo sa vypari prec. Tento krat to musi byt nejake terno, nie jako ten chudak minule, mysli si Marian. Pred obchodom pri bankomate stoji dochodkyna. Marian k nej priskoci, prilozi jej na krk noz a ticho ale razne povie: "Vyber secko!" Babka vyberie kolko ma, da to Marianovi a ten odide. Babka sa rozplace a zavola synovi, s ktorym je mimochodom pohnevana a uz rok sa nebavia(nikoho ineho totiz nema, preto vola jemu). Syn pride a vezme ju k sebe. Babka cela roztrasena, rozpovie, synova zena si ju oblubi, bla bla, secko dobre s babkou skoncilo, lebo synovi dojde ze mama tu uz dlho nebude, tak sa udobria a aj deti z toho budu cosi mat. Babku predovsetkym.
Co bude s Marianom? No ten dojde domov, da peniaze zene a ide si vypit, bo mu uz z toho adrenalinu a robenia zle hrabe. Policia preklepne bankomat, zisti z kameroveho zaznamu pachatelovu foto, spravi identikit a po preklepnuti si na Mariana, ktory ide podnapity domov pocka za dverami. Marianova zena sa dozvie o tom ako Marian zarabal, zlomi ju to, Mariana to tiez zlomi lebo ho odvedu v putach od rodiny rovno do justicaku, jeho syn mozno zomrie(to uz je vlastne v pohode alebo sa onho zena postara, co ju spravi silnejsou a mudrejsou pre buducnost) a zivot ide dalej. Marian dostane 8 na tvrdo za elpaso, v base ho par krat dobiju a dobre vysukaju do zadku, da sa na nejaku vieru a ked vyjde von, zisti, ze zena nanho necakala a jeho dieta ho uz nepozna(alebo je mrtve). Ta bolest, ktoru citil ked bol v base a tato nova o dobre precisti a Marian si zacne hladat aj ked menej platenu ale poctivu robotu.
Duri sa medzitym vyliecil a dari sa mu dobre. Uz tolko nechodi po nociach ale travi viac casu so svojimi detmi.
.
Vies, Gejza, zivot to ti je taka zvlastna vec...
.
Ja ti dam iny priklad. V tomto pripade neviem ani ja ako sa k tomu mam postavit. Nechapem to totiz:

Leti leti vsetko leti
co ma kridla vsetko leti.
preletelo ponad dom,
baaac uz je bomba v nom!

Detom nohy dotrhalo,
mame kosti polamalo,
tato kuka na tu spust,
pena mu uz tecie z ust.

Co sa deje, o co kraca?
nahneval sa maharadza?
neskor v spravach vecer zisti -
vedla zili "teroristi".

Njaky tunajsi rezident
bol na ciernej listine
nahneval sa cierny prezident
preco - uz nezistime.

Darmo typek place, darmo slzy roni,
darmo k mrtvym detom hlavku kloni,
nechape preco on, nevie preco oni
a poviem vam nechapem to ani ja...

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 01:49:48 bcfc97a6
one..nikto nemusi vidiet mimosov,mame tu este nastastie zachovale historicke fakty ako to bolo s clovekom.Zverobohovia tu kedysi boli a je tu aj vela dokazov.Kazdy si to moze najst na weboch Preco vacsina egyptskych bohov ma na freskach zobrazenu ZVIERACIU HLAVU ????...preco vacsina sportovych klubov nosi ZVIERATA a ich nazvy v svojom logu ....nie to trochu divne ???.....v nasom ludskom duchu je urcity zakoreneny ,,zvieraci,, element.Duch chamtivosti,zabijania,panovacnosti toto vsetko su dokazy a nasom pravom duchovnom UTLME kto vlastne sme ako ludske bytosti.Zvierace geny z tychto tkzv. bohov v nas prebyvaju dodnes.
lower # PovuRade13
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 02:50:34 464ac4f7
Gejza,
to bola tvoja otazka a ja som ti neslubil, ze ti odpoviem na tvoju otazku. Ja totiz nemusim presviedcat Duriho, ze zlo neexistuje. O tom sa musi presvedit a naucit sa to Duri sam. Ja som napisal len tolko, ze ked mi das priklad ukazem ti dalsie moznosti vyvoja oboch tychto ludi.
To, ako si pribeh dokoncil ty sam je uz o dost ostrejsia varianta. Ludia ktori prestreluju inym ludom kolena ziju v pekle na zemi. Poznam jedneho takeho cloveka, co ma zamestnancov, ktorych trapi, sam sa utapa v peniazoch, ktore ho netesia a tak ich hrabe k sebe viac a viac lebo si mysli ze to je jeho spasa. Ale len upada hlbsie do depresie svojho zivota aviac trapi ludi okolo seba. Nakoniec skonci ako osamely stary clovek obklopeny prisavkami, ktore z neho vyciciavaju peniaze-zivotnu silu, energiu. Tak to radsej by som skoncil na voziku ako takto.
Ver tomu ze ludia co strielaju inym do kolien nakoniec v base skoncia a nasledne si prejdu svojim ocistcom plnym bolesti a utrpenia. To im da silu vykrocit zas ale tentokrat tym spravnym smerom.
Je vela variant ako sa z ulice dostane Duri s rodinou zas do pohody. Je to velka vyzva ale ved su na to minimalne traja :). Je to vyzva pre manzelku zacat zarabat a byt uzitocnou a vyzva pre Duriho zamysliet sa nad zivotom z ineho uhlu pohladu. Nakoniec sa vzdy najde pomocna ruka. O to sa neboj.
Tvoje rozmyslanie nad zivotom je velmi pesimisticke sa mi zda. Na svete je tolko krasnych a uzasnych veci, ovela viac ako utrpenia. Na tie veci treba ludi upozornovat, lebo dnes vidis vsade len strach, katastrofy a bolest. To je ta manipulacia cez primitivne emocionalne stavy. Preco v telke neukazu kolko peknych deti sa narodilo a dake mrna prisate na cecku? Alebo ako ludia zachranili bezdomovca ktory skoro zamrzol jako minule na vychode? Preco ludska laska a pochopenie nedostavaju priestor v spravach? Pretoze je toho malo?
Prd je toho malo, je toho mrte, ale keby spravy boli viac pozitivne ako negativne, cele toto divadielko by sa im rozsypalo ;).

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 14:22:33 bcfc97a6
Štepkové múdrosti-nádhera.

Urobyt dýru do sveta aj do ozónu.
Urobyt si pekný dom, ale aj peknú hanbu.
Vyzýrat jak pekný hrdina, ale nýkedy aj jako pekný idiot.
Nýkedy dokáže byt na svete aj sto rokov, ale ani tri minuty pod vodou.
Dokáže obstojne hrat na klavíri a na nervy, skákat do reči a aj o tyči.
A tuším vácej myslet na budúce generácie počítačov, ako na maturantov.

Ale človek by si nemal toho až tolko namýšlat, lebo je len človek.
Ani pri najlepšej vóle nedokáže preletet v petmetrovej výške z Námestia hraničárov na Šancovú ulicu.
A to ani za ideálnych poveternostných podmínek.
Nedokáže vonat jako lipa a len tak jako topol sa rozmnožúvat po vetre.
To dokáže len božá príroda.
A preto by si mal človek celkom skromne povedat - Ešte tak mnoho toho nevím.

A preto sa budem na svete radšej vácej čuduvat jako svet menit.
Lebo pri čuduvání nekapú stromy, nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah.
A šecko je na svojom míste, tak jak má byt. Tak, jako ked je na jar naozaj jar, v lete ked je leto,
na jabloni jabĺčko, na človekovi hlava a v človeku SRDCO.


Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-06 15:53:11 4e6249c0
Povedzme si to prámo. Človek dokáže skoro šecko

To je prvý riadok. Nejak mi, potvora ,zas unikol.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 15:59:56 4e6249c0
Áno...Jambo..47..a do "zbierky"--Všadzi doma -dobre najlepší-- Pomaly dalej zájdzeš --ale neskorší--- Múdrejší vždy ustúpi- ked je hlúpejší-- Kto stojí na chodníku nemiluje republiku -a kto ide po ceste nemá všetko na mieste----atd...-- posúvame sa ďalej od .. one..10 -- izé...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 17:18:50 58d4289b
ja poznam este toto:
"kto druhemu jamu jamu, sam do nej sam"

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 17:30:30 bcfc97a6
A pri ďalšom pokračovaní v psycho--socio-- kom "rozdumovavaní" sa dostaneme aj tu , čoraz ďalej a ďalej do ekonomických výšin? Alebo k riešeniu duševných chorôb psychicky zdeptaných, depresívnych, stresovaných aa.... ináč narušených človiečikov..?..one..-10 ..zhodnoďte to---Jama už je...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 17:51:55 58d4289b
Budete --one 10..druhý najviac vy- diskutovateľný --prispievateľ--- len kto je prvý---?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 17:55:26 58d4289b
Klopi,---Máš pravdu a to ďalšie do zbierky som ešte nepočula .Dobre na rozveselenie duše

Jambo # QybuGebe01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 18:59:28 4e6249c0
Ranní ptáče dál doskáče, více žere a dřív chcípne...
One, klopi, vies, ja si myslim ze som k teme napisal toho dost, bohuzial nikto mi svoju alternativnu predstavu nijak komplexnejsie nevysvetlil (az na slabe pokusy typu: po smrti nic neni(co s tym vobec nesuvisi samozrejme)). Takze som v mode vyckavania ale myslim ze sa tu asi nicoko viac-menej diskutovatelneho nedockam. Bohuzial.

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 19:38:52 bcfc97a6
one
je magor zrelý na psychiatriu alebo 8 ročné decko za monitorom

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 05:34:51 4df7e017
weee, diskuter :)
Gejza tesi ma ze si zareagoval takto. Ano mozno som si nastartoval defenzivu, no je to defenziva nazorov alebo pohladov, ktore na vec mam. Takze to je asi v poriadku a podlieha to pravidlam diskusie.
Budem reagovat na tvoju pripomienku najskor:
Vyjadrenia, ze "zlo neexistuje"a ""zlo sa moze dotknut len ludi, ktori sa este nenasli"sa vobec nevylucuju v pripade, ak uzname, ze zlo je iba myslienkovy konstrukt ludi, ktori sa este nenasli. To je vyborne ze si to tak napisal lebo aspon mozem vysvetlit ako som to myslel.
Clovek, ktory "sa uz nasiel" pochopil, ze vsetky myslienky, ktore mu v hlave behaju a sumia su len myslienkove konstrukty. Poznas tvrdenie "thinking in the box" a "thinking out of the box"? Rozmyslanie v krabici a von z krabice? Neviem ako sa to povie po slovensky ale ïn the box" znamena, ze rozmyslas v ramci nejakych dogiem a hranic, ktore ti zabranuju "vidiet veci z nadhladu a öut of the box" znamena, ze uz si von z krabice a dokazes vidiet veci v sirsej perspektive. Slavni vedci, Tesla, Einstein, Leibniz, atd, rozmyslali "out of the box".
Dolezitym posunom vo vyvoji cloveka je pochopit, ze "Thinking IS the box". Ze rozmyslanie JE krabica. Je to len dalsia uroven, ktora sa da preskocit, z ktorej sa da vykuknut do sirsej reality. A v tej sirsej realite, ked zistis, KTO vlastne si, pochopis, ze rozmyslanie, to nie si cely ty. Rozmyslanie ti sice sluzi na nieco ale ty ako bytost si ovela ... hmm... vacsi :D, sirsi, si obrovska bytost spojena s tymto svetom, s prirodou, s materiou.
A vtedy, z tohoto vacsieho nadhladu, ktory sa tak obtiazne definuje slovami(zo zjavnych pricin), pochopis aj to, ze zlo je subjektivne prezivanie negativnych pocitov zvieracej urovne bytia(bez mysle) spracovavanych jazykovym aparatom rozmyslajucej bytosti snaziacej sa vsetko zadefinovat a zaskatulkovat tym, ze vsetko co preziva pomenuje. Potom sa dostavame do situacie, kedy sa komunikaciou vytvaraju kulturno-socialne stereotypy akym je napriklad pojem "ZLO", ktoremu sme priradili akusi magicku, priam az osobnu charakteristiku. A to je podla mojho skromneho nazoru z vacsieho nadhladu taka ista hovadina ako personifikovany boh.
Cize ak by sme sa mali dalej bavit o zle ako o pojme, musime sa dohodnut v akom zmysle ho obaja chapeme. :)
Takze v akom zmysle chapes tieto pojmy ty a co ti na mojom vysvetleni nesedi?

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-07 14:10:33 5efdd281

one # KeneGydu10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-08 01:51:42 5efdd281

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VIDEO: OHEBNÝ OLED DISPLEJ PŘEDSTAVEN


VIDEO: OHEBNÝ OLED DISPLEJ PŘEDSTAVEN
Firma, která má bohaté zkušenosti s výrobou ohebných solárních panelů, pracovala s OLED panely, aby jim dodala vlastnosti vhodné pro opakované prohýbání a skládání. Displej s ú...
Skrytá tajemství peněz
Kresťanstvo: dokonalé dielo psychologickej manipulácie
QB počítač kontra

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0815 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles