Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zdravotní pojištění vs zdravotní daň


Zdravotní pojištění vs zdravotní daň

Typickou výtkou osvobození zdravotnictví ze státních spárů bývá tvrzení, že čistě soukromé zdravotní pojištění by bylo velice drahou záležitostí. Chudí by si jej tak nemohli dovolit, žebrali by po ulicích na drahé operace a s největší pravděpodobností by na ulici i zahynuli.

Ponechme pro tentokrát stranou hororové příběhy o státním zdravotnictví a pojďme prozkoumat otázku, zda by čistě tržní zdravotní pojištění bylo opravdu nedosažitelným luxusem. Nejprve je zapotřebí položit si otázku...

Ve srovnání s čím?

Debata o drahotě či lacinosti nemá žádný smysl, pokud pro cenu daného statku nemáme žádné porovnání. Je kupříkladu nová škodovka za 400 tisíc drahá? Oproti jízdě v MHD možná ano; ve srovnání s novým Porsche za 3 miliony se však jedná o velice dobrou koupi (bereme-li v potaz pouze schopnost vozidla přepravit osobu z místa A na místo B).

Soukromé zdravotní pojištění je obdobně třeba srovnávat se stávající zdravotní daní. Zda je určitá platba nebo odvod daní či pojištěním, zjistíme jednoduše – zaprvé, zda se jedná o platbu dobrovolnou; zadruhé, zda je výše platby odvozena od rizikového profilu plátce. Odvod strhávaný každý měsíc ze mzdy všech českých zaměstnanců nesplňuje ani jedno z těchto kritérií – jedná se o odvod vynucený a založený na výši příjmu dotyčného nešťastníka.

Zdravotní daň je stanovena jako 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Větší část daně sice formálně odvádí zaměstnavatel, nicméně skutečností je, že daň plyne z ceny práce daného zaměstnance, který je o strženou částku připraven. Situaci si můžeme přehledně znázornit:

Měsíční příjem (Kč) Zdravotní daň/měsíc (Kč)  Zdravotní daň/rok (Kč)
25 000 3 375 40 500
50 000 6 750 81 000

Jak vidíme, zdravotní daň se nám za rok pěkně nasčítá, konkrétně na 160 % jednoho měsíčního příjmu. Inu, jak stojí v Listině základních práv a "svobod": na základě zdravotní daně máte nárok na bezplatnou zdravotní péči. Což je zhruba to samé jako říci, že nájemník má na základě zaplaceného nájemného právo na bezplatný pobyt v mém bytě.

Zdravotní pojištění

Zdravotnictví je v současnosti bohužel jedno z nejregulovanějších odvětví lidské činnosti (regulovanější je snad pouze finanční sektor). Dokonce i dvě nejsvobodnější země světa – Hong Kong a Singapur – uvalují na své občany zdravotní daň. Existující zdravotní pojištění je tak deformováno zaprvé regulací a zadruhé nekalou konkurencí z povinně financovaných státních programů. V ČR se tak například můžete připojistit proti závažným onemocněním, zdravotní daň však budete muset platit nadále. I tak je však poměrně zajímavé porovnat parametry zdravotní daně s nabízenými komerčními pojistnými produkty.

Vzhledem k tomu, že české pojišťovny nabízejí přehledné online kalkulačky, můžeme si udělat menší srovnání, přičemž je třeba brát ohled na zmíněný handicap zdravotního pojištění. (Upozornění: Jelikož tento článek není PR článkem žádné pojišťovny, ani jeho autor v oboru pojišťovnictví nepracuje, nebude zde uveden odkaz na konkrétní kalkulačku a uvedené částky budou zaokrouhleny.)

Běžně nabízeným produktem na pojistném trhu je rizikové životní pojištění s volitelnými připojištěními. Modelové pojištění srovnatelné svým záměrem se zdravotní daní může vypadat následovně:

Typ pojištění / připojištění (+) Pojistná částka (Kč)
Pojistná událost Měsíční platba (Kč)
Životní pojištění 500 000 smrt 250
+ Vážná onemocnění 1 000 000

20 nejčastějších závažných onemocnění

(infarkt, rakovina, mozková příhoda...)

1 000
+ Invalidita

1 000 000

(= doživotní renta 10 000 měsíčně)

Invalidita 3. stupně 700
+ Poškození organismu 100 000 Úraz (zlomenina...) 100
Součet&nbs p;  2 050*

* základní parametry: jedinec ve věku 30 let, pojistná doba 30 let

Jak vidíme, dané pojištění pokrývá pojistnou událost smrti pojištěného – zde vidíme první rozdíl oproti zdravotní dani, kde stát po smrti nevyplácí pozůstalým žádné plnění. Dalším rozdílem je skutečnost, že podmínky daného pojištění jsou předem jasně definované, a to výší pojistných částek a krytými pojistnými událostmi. Smlouva s pojišťovnou je totiž oboustranným právním závazkem, narozdíl od zákonů, z nichž vyplývají právně vymahatelné povinnosti pouze jedné straně. Zatímco rozsah úhrad zdravotních úkonů ze zdravotní daně se mění s každým ministrem a laický pacient nemá šanci zorientovat se ve změti zákonů a předpisů, pojistnou smlouvu si může uzavřít na desetiletí dopředu a podmínky jsou jasně definované na několika málo stranách.

Bez zajímavosti rovněž není skutečnost, že tato modelová pojistka je o třetinu levnější než zdravotní daň vázaná na průměrnou českou mzdu. Pro lépe vydělávající jde pak výhodnost do násobků, jelikož výše platby za zdravotní pojištění se na rozdíl od daně neodvíjí od schopnosti platit.

Hlavním zájmovým bodem by ovšem měla být schopnost zdravotního pojištění pokrýt léčebné výlohy spojené s běžnými závažnými onemocněními. Jinými slovy, je 1 000 000 Kč postačující? Vzhledem ke skutečnosti, že VZP nedávno zveřejnila žebříč ek nejdražších onemocnění a s nimi spojených finančních výloh, se můžeme o dostatečnosti pojištění snadno přesvědčit. Seřadíme-li nejdražší onemocnění z uvedeného odkazu podle četnosti, dostaneme následujících dvacet nejpravděpodobnějších diagnóz:

Název diagnostické skupiny Léčených pacientů Náklady celkem za rok 2012 (Kč) Náklady na 1 pacienta (Kč)
Roztroušená skleroza 4 454 979 375 742 219 887
Hematoonkologie 3 030 1 049 015 663 346 210
Oftalmologie 1 727 101 289 504 58 651
Nádory kolorecta 1 398 531 544 891 380 218
Crohnova choroba 1 269 383 912 857 302 532
Revmatoidni artritis 1 227 305 188 192 248 727
Nádory prsu 850 357 692 225 420 814
Nádory ledvin 721 346 391 778

480 432

Nádory plic 648 158 593 501 244 743
Bechtěrevova choroba 633 174 988 117 276 443
Psoriáza těžká 566 163 035 614 288 049
Plicní arteriární hypertenze 299 226 823 629 758 607
Osteoporosa 280 22 729 226 81 176
Colitis ulcerosa 251 74 214 150 295 674
Psoriatická artritis 214 55 510 284 259 394
Dermatoonkologie 154 8 084 155 52 495
GIST 149 81 505 343 547 016
Nukleární medicína 147 5 159 930 35 102
KOC-NHL 145 29 820 488 205 659
Asthma 115 31 447 009 273 452

Modelové pojištění by tedy bylo pro pokrytí těchto nejčastějších diagnóz z žebříčku těch nejdražších dostačující. Ano, méně pravděpodobná onemocnění mohou být nákladnější, k čemuž by případnému zájemci sloužila různá připojištění či pojištění šitá na míru (například dle zjištěných genetických predispozic).

Možnou výtkou uvedeného srovnání může být, že současná péče založená na zdravotní dani poskytuje občanům možnost preventivních prohlídek a s nimi spojených úkonů (ačkoli úhrada bývá často pouze částečná a určité typy prevence nejsou hrazeny vůbec). Modelové pojištění naproti tomu řeší pouze pojistné události, tj. onemocnění, úrazy a smrt. Odpovědí na tuto výtku může být skutečnost, že stávající komerční pojištění sice neřeší prevenci explicitně, ale implicitně svou roli hraje, jelikož výše pojistného se odvíjí od jedincovy predispozice k těžkým onemocněním – kuřáci či alkoholici tak jsou motivováni svou vášeň omezit, chtějí-li platit nižší pojistné. Mimo tento fakt je třeba brát v úvahu výše uvedený handicap stávajícího pojištění, totiž nekalou konkurenci zdravotní daně, jejíž existence parametry zdravotního pojištění deformuje. Pro inspiraci ohledně možné podoby zdravotního pojištění v čistě tržním prostředí se můžeme podívat na pojištění domácnosti, kde se s prevencí běžně pracuje – čím vyšší pojistnou částku si přeje pojistník nastavit, tím vyšší úroveň zabezpečení nemovitosti proti násilnému vniknutí pojišťovna vyžaduje. Obdobný mechanismus by pak mohl fungovat i v případě zdravotního pojištění, kdy vyšší pojistná částka na jedincovo zdraví by zakládala povinnost podstupování pravidelných a odstupňovaně detailních zdravotních analýz.

Závěr

Zdravotní pojištění nabízí předem definovanou jistotu ohledně výše platby, pojistného plnění a pokrytých pojistných událostí. Zdravotní daň nenabízí nic z uvedeného. Jediným pomyslným přínosem zdravotní daně může být v očích zastánců skutečnost, že vybrané prostředky pokrývají náklady na léčbu těch, kdo daň neodvádějí. Při takových úvahách je však dobré si uvědomit, že mechanismy zabezpečující solidaritu ve společnosti byly daněmi masivně potlačeny, nikoli povzbuzeny

http://www.mises.cz/clanky/zdravotni-po jisteni-vs-zdravotni-dan-1050.aspxAuthor: Josef Tetek # BudiMito21
Zdravie2013-06-108
-
 45% ( 1 people voted )
+
Ja si myslím, že podstata celého zdravotného poistenia nieje o súkromné versus štátne, ale o tom, či ma vôbec niekto poistí. V dokumente "SICKO" bolo povedané, že je veľmi veľa ľudí v USA ktorí nemajú poistenie preto, že ich žiadna komerčná poisťovňa nepojistí, hoci by boli ochotní platiť primerané poistné.

Fero # GiqaDywi26
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-10 13:58:50 a3f43eb7
sos občan - petícia - dôležité!
http://www.peticie.com/zaiatok_konca_subenych_isto
t_vekeho_vezira

huhu # VipaQoni55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-10 14:33:59 5c34196e
Podrazem je i to, že je to defakto "daň z hlavy" nikoliv z příjmu (příjmem se už jen zvyšuje), protože jí jsou povinováni násilně i ti, kteří žádný příjem nemají, žádné dávky nepobírají a nehlásí se na ouřadech, aby se o ně "staral". I po takových chtějí, aby platili a to z peněz, které nemají!

Ab # SexoDiku59
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-06-10 15:12:16 4e8896d2
Lenze sukromne poistovne si budu hladat vseliake zamienky len aby nemuseli platit! Staci si pozriet sicko ktore spominal Fero.
Martinos # CudyXyla04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-10 20:20:59 6de63057


Fuj, až mi je grc. Je toto vôbec možné????

A to si nikto nepoložil otázku aká je to demagógia. Ak autor píše, že cez komerčnú poisťovňu by bolo poistenie a úhrada nákladov pri uvádzaných chorobách postačujúca opomenul jeden nesmierne závažný fakt. Že čiastka vyplatená komerčnou poisťovňou sa vypláca raz a tak by pacient bol krytý pri tých najzávažnejších ochoreniach 2 - možno 5 rokov.

Otázka je a čo potom? Poisťovňa by si splnila svoj záväzok a chorý pacient, ktorý s chorobou bude žiť do konca života má aké ďalšie východisko? Hľadať inú poisťovňu? Pričom po zdiagnostikovaní závažnej choroby ho na ňu už nikto nepoistí?

Skôr by som povedala, že problém je v tom, že nie sú reálne porovnávané výkony, lieky a zdravotnícke vybavenie a pomôcky s ich reálnymi hodnotami, teda, pri akých nákladových vstupoch sú vyrobené lieky, zariadenia atď. a aké peniaze ich štát, nemocnice a pacienti z verejných zdrojov od dodávateľov reálne nakupujú. Som presvedčená, že tu by sa zistilo, že sa jedná o neprimeranú úžeru pri stanovovaní cien za svoje produkty od výrobcov a hlavne farma-korporácií.

Malý príklad z pred 15 rokov. Sada používaná na transfúznych staniciach pri odbere krvných doštičiek prostredníctvom separátora krvi stála cca =12.500,- Sk. Ak si vezmeme reálnu hodnoty slovenskej koruny v tom čase bola to dosť opovážlivá čiastka na krabicu so sterilne vyrobeným vrecúškom, svorkami a koncovkami na sterilnú ihlu. Nuž rozum sa mi značne zastavil nad tým, čo je na tom tak nehorázne drahé. Podľa mňa to, že biznis ohľadom zdravia nie je nijakým spôsobom kontrolovaný, usmerňovaný do určitej miery regulovaný, keďže sa jedná o verejné zdroje a prostriedky z našich daní. Veď načo by aj. Z cudzieho krv netečie dane musia platiť všetci.

ukulele # FogyLoqy46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-11 12:31:11 57f4de4a


Fuj, až mi je grc. Je toto vôbec možné????

A to si nikto nepoložil otázku aká je to demagógia. Ak autor píše, že cez komerčnú poisťovňu by bolo poistenie a úhrada nákladov pri uvádzaných chorobách postačujúca opomenul jeden nesmierne závažný fakt. Že čiastka vyplatená komerčnou poisťovňou sa vypláca raz a tak by pacient bol krytý pri tých najzávažnejších ochoreniach 2 - možno 5 rokov.

Otázka je a čo potom? Poisťovňa by si splnila svoj záväzok a chorý pacient, ktorý s chorobou bude žiť do konca života má aké ďalšie východisko? Hľadať inú poisťovňu? Pričom po zdiagnostikovaní závažnej choroby ho na ňu už nikto nepoistí?

Skôr by som povedala, že problém je v tom, že nie sú reálne porovnávané výkony, lieky a zdravotnícke vybavenie a pomôcky s ich reálnymi hodnotami, teda, pri akých nákladových vstupoch sú vyrobené lieky, zariadenia atď. a aké peniaze ich štát, nemocnice a pacienti z verejných zdrojov od dodávateľov reálne nakupujú. Som presvedčená, že tu by sa zistilo, že sa jedná o neprimeranú úžeru pri stanovovaní cien za svoje produkty od výrobcov a hlavne farma-korporácií.

Malý príklad z pred 15 rokov. Sada používaná na transfúznych staniciach pri odbere krvných doštičiek prostredníctvom separátora krvi stála cca =12.500,- Sk. Ak si vezmeme reálnu hodnoty slovenskej koruny v tom čase bola to dosť opovážlivá čiastka na krabicu so sterilne vyrobeným vrecúškom, svorkami a koncovkami na sterilnú ihlu. Nuž rozum sa mi značne zastavil nad tým, čo je na tom tak nehorázne drahé. Podľa mňa to, že biznis ohľadom zdravia nie je nijakým spôsobom kontrolovaný, usmerňovaný do určitej miery regulovaný, keďže sa jedná o verejné zdroje a prostriedky z našich daní. Veď načo by aj. Z cudzieho krv netečie dane musia platiť všetci.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-06-11 12:31:11 57f4de4a
loading...
Mne sa súkromné zdravotné poistenie ako nápad pozdáva ale je veľa premenných, ktoré nie sú dotiahnuté a vždy sa od nich abstrahuje.Tak napríklad čo ak sa chce poistiť človek, ktorý má 75 rokov a doteraz nebol poistený? Čo ak poisťovňa skrachuje? Čo sa stane v prípade vyššej inflácie po dlhšiu dobu s výškou nákladou na liečbu a nebude chcieť poisťovňa riešiť tieto záležitosti na úkor poistenca?
Nie každý má 30 rokov a vie ako dlho sa dožije.

kankes # KosoTowy97
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 09:41:28 d4511026
Nemělo by jít o to jestli soukromé nebo mafio-státní, ale o to aby DOBROVOLNÉ.

Frga # RabyNivi99
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-12 10:46:02 4e88b3c0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

10 argumentů proti investování do zlata


10 argumentů proti investování do zlata
Pozn. autora: Vzhledem k tomu, že dodnes nemálo občanů (včetně aktivistů) věří, že investice do zlata jim přinese něco pozitivního nebo dokonce doufají v znovuzavedení zlatého ...
Podle prognóz OSN se Švédsko do roku 2030 stane chudou zemí třetího světa
EU zakázala propagaci alternativní léčby
JAK NEOMARXISTÉ ZNIČILI ŠVÉDSKO (VIDEO)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0778 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo