Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Alladin # FatoCone53


Založenie úradu pravdy v Argentíne


Založenie úradu pravdy v Argentíne
Tento článek je zajímavý. Tak to přímá realizace NWO-OWO. Natvrdo, bez omáčky a maskování. Ostatně není divu, vždyť zde od 2.sv.války tahají za nitky a de facto vládnou nacistické spolky a jejich "lidé". Klasická goebelsovská konstrukce. Jsou zkrátka před EU a USA a jejich satelity "o krok napřed" Věřím, že jim to nakonec "nevyjde" :)
Mimo oněch temných spolků je na této krásné malé planetě přítomno stále více světla a lásky. Ony ty evolučně zdravé, harmonické frekvence mají svou dynamiku a to, že mají temní s jejich protilidskou agendou tak naspěch je proto, že jejich čas se krátí. Lidskou rasu na této planetě čeká složité období. Povede však k lepším časům. Je to ovšem věcí každého jednoho z nás. To, co musíme udělat za nás nikdo neudělá. V první řadě je třeba si udělat pořádek v sobě samém. Uklidit v sobě, vyhnat "pavouky" a nezvané hosty, vysmýčit a pustit dovnitř čisté, zdravé ovzduší. Tím se vyčistí i naše vidění, chápání reality, účinek bude jiný, než se zdálo, ovšem o to velkolepější, byť navenek ne vždy příliš viditelný. Dalším krokem je pak uvědomování si sebe sama v procesu bytí, pochopení nepřirozenosti, zvráceni zde tolik glorifikovaných predátorských principů. S takovou uvědomělou, sebe si vědomější bytostí lze manipulovat jen s obtížemi, či vůbec. V tom je ono kouzlo. Zmizí ona manipulací vzniklá samosvornost systému. Ten v takové situaci shodí masku a ukáže i neveřícím tomášům svou pravou tvář bestie. Náš svět byl v dávných dobách znásilněn a zotrořen prastarým zlem, stíny, které udělaly z hrdé lidské rasy nevědomé otroky a současně rukojmí. Infiltrace řídících struktur společnosti illuminátskými hybridy, následně ovládnutí a zrada, to je mnohokrát osvědčená, stále stejná metoda, která v pradávné minulosti srazila na kolena po všech stránkách nepoměrně vyspělejší lidské kultury, než je tato illumináty a jejich pohůnky stvořená naše současná vcelku primitivní(záměrně) mechanicko-technická "civilizace".LIdské poznání je totiž záměrně drženo na nízké úrovni. Skutečný rozboj totiž nestojí na rozvoji mechanicko-energetických technologií. Skutečný evoluční posun je možný jen a pouze skrze evoluční vývoj bytosti samé. Lidé však namísto rozvoje jsou vedeni společností záměrně k degeneraci, ke zvířecím stavům. Když tomuto lidé porozumí, jsou na cestě k svému vlastnímu osvobození se z onoho otroctví iluzí. A to je přesně to, co tyto temné spolky a jejich sponzoři nechtějí. Největší přirozenou lidskou hybnou silou je láska, sounáležitost a nesobectví, altruistické přístupy. Právě rozvoj osobního sobectví je jednou z nejmocnějších zbraní temných.bytostí. Vesměs mají pro tyto vlastnosti jen posměch a pohrdání. Illuminátské elity však dobře chápou tato "rizika" a jednají. Nenechte se mýlit, jsou přesní a důslední. Zatímco svě oběti omotávají jemným předivem iluzí, oběti samé jim pak dovolí spoutat je a zotročit, vysávat je trvale stále víc a víc...Naštěstí v tom nejsme sami. je však na každém jednom z nás, jak naloží se svým životem, zda půjde onomu věčnému světlu vstříc a zhodnotí svůj evoluční potenciál(zapomeňte na p. Darwina, vesmírné evoluční procesy fungují na jiných principech), či bude nadále pouze "průměrným kusem potravy" pro tento upírský, stále temnější společenský systém. Přeji všem jasnou mysl a hezký den :)

Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-06-24 02:20:15 5e4ae220

Armáda nahradí tisíce vojáků roboty


Armáda nahradí tisíce vojáků roboty
Nekde na webu jsem narazil na informaci, v níž se uvádí, že jistí lidé z vedení EU prosazují nejrychlejší realizaci koncepce "ochrany hranic EU" za pomoci dronů. Ti samí lidé dohlížejí na vývoj a výrobu vzdušných a pozemních dronů určených pro lov lidí. Tito využívají nejen známé sledovací a zaměřovací technologie, nově pak budou zaměřovat "cíle" např.na základě sledování em. frekvencí tepu lidského srdce ap. Jak bylo uvedeno ve zdůvodnění zadání vývoje, financovaného ze zdrojů EU, jde o zařízení pro vyhledání a eliminaci "nebezpečných nespolupracujících subjektů" a ochranu. Je ovšem velmi pravděpodobné, že na tyto a jiné informace v maimstreamových médiích nenarazíte...
Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-29 21:53:30 5e4ae220

Sebaklam ateizmu


Sebaklam ateizmu
Mnohokrát jsem viděl, jak byli ti "racionálně a nad věcí" smýšlející lidé zamotáni do svých iluzí, fantazií, předsudků, jak jimi byli oslepeni. On i ten ateismus není ničím jiným, než jistým druhem náboženství beze smyslu a řádu, ženhoucí své následovníky do náručí malomyslnosti, šílenství a zmaru. Tečka
Zdroj
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-01-29 21:30:43 5e4ae220

Neviditelná říše: Nový světový řád definován (dokument Alexe Jonese cz titulky)


Neviditelná říše: Nový světový řád definován (dokument Alexe Jonese cz titulky)
Je dobře, že jsou lidé jako mr. Jones, či David Icke. Pomáhají hledajícím chápat nehezkou realitu lidského rodu. Mnohem hlouběji však osvětluje naši realitu text "Tajemství Amenti", autora pod pseudonymem Petr Penguin. Ačkoliv je mnoho z obsahu tohoto textu pro člověka s běžným znalostním a zkušenostním rámcem velmi obtížně akceptovatelným, jedná se o pravdivý, byť velmi zjednodušený obraz naší reality. Od doby vzniku tohoto textu se přihodilo mnohé, aktuálnost a pravdivost však zůstává. Přeji hezký den
Zdroj
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2014-01-29 21:24:27 5e4ae220

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Jahwe je odkazem na jehoviánské annunaki-temné společenství vesmírných predátorů, přičemž je dobré si uvědomit, že ideologie vždy sloužily především coby manipulační nástroj, umožnující v jejich jménu provést prakticky cokoliv, co by bylo bez jejich přítomnosti neakceptovatelné. je to nástroj k manipulaci s nevědomými masami. Farizejové patřili k illuminátské byli Drakoniány z Omikronu sponzorovanou Leviatánskou Illuminátskou hybridní linií. S nimi kooperující Saducejové byli Andromedskými Necromitony sponzovaná Leviatánská Illuminátská hybridní linie. Jinými slovy v lidském těle se nacházelo z velké části nelidské vědomí, plnící zde jako loutka zadání svých mimozemských sponzorů. Jejich úkolem bylo zmařit poslání mise Jesheuy(chcete-li Ježíše) a jeho teamu indigo linií grálu. Obě skupiny-lidské indigo linie i hybridní illuminátské linie mají svůj původ v prvním atlantském období. Díky Jesheuově misi se mezi lidmi, především pak v rodinách náležejících k Essenům, z nichž vycházela jeho pozemská genetická linie, dále pak nejen na blízkém a středním východě, ale i v Indii aj. šířily texty a povědomí o skutečném původu a historii lidské rasy, o pravé povaze naší reality a také bioregenerační techniky vedoucí k osvobození lidských bytostí z područí oněch temných vesmírných bytostí. Annunaki-drakoniánská agenda, realizovaná illumináty pak coby protiváhu proti sílícímu vlivu těchto informacívytvořila konkurenční agendu vystavěnou na nepravnidém příběhu, slepeném z epizod ze života několika v tu dobu žijících postav. Ta vyvrcholila ve 4 stol. n.l. kanonizací Bible coby spirituálně-manipulační kontrolní dogma-kodex, na němž byla vystavěna církev, mající onu spirituálně-manipulační agendu plně realizovat, jak to ostatně dělala nejen ona, ale i další, ještě "tvrdší" gnostické manipulační dogma a jeho kodex-Korán. Jejich "víra" byla šířena násilím a dodnes se nic moc nezměnilo. Jen "církev svatá" dnes používá namísto žoldnéřů jiných profesí...:) Mimo Jesheuy-skutečného kristovského avatara(jeho matkou byla Jeudi, otcem Joehius), pak především ze života annunaki avatara nižší úrovně, pojmenovaného nenáhodně Jeshewua(jeho matkou byla Marie(hyksoská hybridní illuminátská linie), jejím manželem byl Josef arimatejský(hyksoská hybridní illuminátská linie), otcem však byl nephilim Iisaiah) a muže jménem Arihabi, který byl ukřižován na Golgotě, nicméně avatarem nebyl. Podotýkám, že všichni byli počati a narozeni za obvyklých okolností) Jádro celé zápletky je složité a pro nezasvěceného velmi obtížně uchopitelné. Řekněme, že se vymyká běžnému znalostnímu a zkušenostnímu rámci. Původní učení Jesheuovo bylo zaměřeno na osvobození lidstva, zatímco konkurenční annunaki-drakoniánské agenda měla a má cíle jednoznačně protilidské. Proto onen autor evangelia hovořil o tom, že on slouží skutečnému bohu-zdroji, zatímco farizejci svým temným pánům a jejich protilidským cílúm a způsobům.

Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-29 21:08:23 5e4ae220
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Náklady za setkání Bilderbergů zaplatí daňoví poplatníci


Náklady za setkání Bilderbergů zaplatí daňoví poplatníci
Během víkendu 7. až 9. června probíhalo každoroční setkání nejvlivnějších a nejbohatších lidí světa. Tato konference se uskutečňuje zcela mimo kamery nebo sluchy novinářů. Ji...
UČME DĚTI, JAK MYSLET, MÍSTO TOHO CO SI MAJÍ MYSLET
BOJKOT OLYMPIÁDY
Chtěla jsem prodávat marmelády…

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0187 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage