Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Demon # NibeBapi13


Email ambasáde USA na Slovensku


Email ambasáde USA na Slovensku
Pozdravujem marsal Zukov # DigiHaqu14. Na webe sa dá stiahnuť ešte toto.
Celý dokument 6 hod. http
://vimeo.com/75789784vyčkajte neskorší začiatok videa. Možno, že aj to odstránia.

Part 1 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! [c
olor=#800080]http://www.youtube.com/watch?v=TERKer
mWgIg


Part 2 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! [c
olor=#800080]http://www.youtube.com/watch?v=LSsUb2
bppA0


Part 3 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told!

http://www.dailymotion.com/video/xqeq38_adolf-hitl
er-the-greatest-story-never-told-part-3_news


Part 4 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=rAG6XXafsNE


Part 5 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=gnqw59YuofE


Part 6 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! http://www.liveleak.com/view?i=166_1378656154[/ur
l]

Part 7 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told!
ht
tp://www.youtube.com/watch?v=EAcYI-a4zmk


Part 8 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=JFrEgEz5izs


Part 9 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=DmxjwHWvuyM


Part 10 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=GD8YhvnfLmw


Part 11 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=6Xopi59faR0


Part 12 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=q80Y12jBT6I


Part 13 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=f3LiQ4N8EI8


Part 20 Adolf Hitler- The greatest story NEVER told! ht
tp://www.youtube.com/watch?v=8DtxpKkKPas


Adolf Hitler - The Greatest Story Never Told - Part 1/3 ht
tp://www.youtube.com/watch?v=pgmTncuB54Y
Adolf Hitler - The Greatest Story Never Told - Part 2/3 ht
tp://www.youtube.com/watch?v=ZcbwHHV32yQ
Adolf Hitler - The Greatest Story Never Told - Part 3/3 ht
tp://www.youtube.com/watch?v=pgmTncuB54Y

Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-12-21 19:02:40 3ec5e27c

Socializmus verzus korporativizmus na Slovensku


Socializmus verzus korporativizmus na Slovensku
Keby sme mali v našej krajine viac takýchto občanov ako je pán Varga a menej ľahostajných cynikov, tak naša krajina by vyzerala úplné inač a život ľudí by bol iný, menej bolestný.

Zdroj
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2013-09-22 11:54:04 3ec5e27c

Štátne vlastníctvo je obludná deformácia


Štátne vlastníctvo je obludná deformácia
Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov, tuto knihu napišal súčasný zamestnanec SAV

Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku
„Musíme nájsť nové územia, odkiaľ môžeme ľahko získať suroviny a súčasne využívať lacnú otrockú prácu domorodcov v kolóniách. Kolónie taktiež budú poskytovať ,smetisko’ (dumping ground) pre nadprodukciu výrobkov z našich tovární.“
Cecil Rhodes, 1853-1902, britský imperialista a „zakladateľ" Rodézie (Zimbabwe)
Iba neuveriteľná ľudská tuposť a chamtivosť nás mohla priviesť k dnešnému stavu spoločnosti, že všetko okolo nás kolabuje.
Herbert Ďurkovič: Kolízia socializmu s minulosťou
Počas existencie socialistických krajín v strednej a východnej Európe sa v zahraničí a doma často porovnával socialistický a kapitalistický systém. My sme vždy porovnávali socialistické Československo s Nemeckou spolkovou republikou alebo s USA. Na základe týchto porovnaní západné masmédiá nám jednoznačne dokázali neschopnosť socialistického systému riešiť problémy spoločnosti, obmedzovanie slobody jednotlivca a presvedčili nás, že sme žili v totalitnom socialistickom systéme, ktorý nebol schopný konkurovať kapitalistickému systému. Roky 1989 a 1990 ukázali, že nás presvedčili. Socialistický systém, mladý a neskúsený, nevedel konkurovať kapitalistickému systému v pozitívach, ale ani v negatívach. Presila bola silná a mala mnoho skúseností. Inými slovami, kapitalistický systém dokázal, že ľudia uverili, že je lepší a schopnejší ako socialistický. Ľudia uverili a veria viac v pravdy kapitalizmu ako v pravdy socializmu.
V súčasnosti, keď si krajiny strednej a východnej Európy pripomínajú 10. výročie života v slobodnom a demokratickom kapitalizme, máme jedinečnú možnosť porovnať socialistický a kapitalistický systém v tých
26 Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku [27]
istých krajinách, t.j. v rovnakých geografických a demografických podmienkach. Teraz je vhodná možnosť porovnať šťastie, spokojnosť, slobodu, humanitu, duchovný a telesný rozvoj ľudí a spoločnosti v týchto systémoch. Zaujímavé je, že víťazi z roku 1989, neporovnávajú tieto dva systémy (aspoň ja o tom neviem) vedecky pomocou štatisticky získaných faktov. A vedia aj, prečo ho neporovnávajú. Porovnávanie týchto systémov zo strany víťazov sa zúžilo len na pravidelné opakovanie fráz pre pritakávačov, ako to bolo opísané v prvej časti knihy Bohovia súčasných mytológií a komunizmus.
Pravdaže, sú aj knižky, ktorých prioritou je objektivita, ako napríklad práce Herberta Ďurkoviča Cesta do prepadliska [5] a Kolízia socializmu s minulosťou [6], v ktorej analyzuje ekonomiku za socializmu v bývalom Československu a v súčasnom Slovensku.
V tejto kapitole sa budem usilovať porovnať socializmus a kapitalizmus na Slovensku z rozličných pohľadov. Podrobnejšie budem porovnávať desať rokov socializmu pred revolúciou, roky 1980–1990, a desať rokov kapitalizmu po revolúcii, roky 1990–2000. Poukážem na zmeny, ktoré nastali po prechode socialistického systému na kapitalistický. Ako vedecký pracovník sa budem usilovať operovať štatistickými údajmi, a nie frázami alebo citovými výlevmi okydávačov, Veľkých samcov či pritakávačov.
Zločiny 40–ročnej vlády komunistickej strany na Slovensku
Podľa prieskumu „the Hearst Corporation“ v roku 1987 takmer polovica dospelých Američanov verila, že aforizmus Karla Marxa: „Každý podľa svojich schopností a každému podľa jeho potrieb“ je z americkej ústavy.
http://members.aol.com/superogue/system.htm
Zbigniewov syn Mark Brzezinski bol po skončení studenej vojny vo Varšave na študijnom ,Fulbright’ pobyte. „Žiadal som od študentov aby definovali demokraciu. Očakával som diskusiu týkajúcu sa individuálnych slobôd a platne zvolených inštitúcií. Bol som prekvapený, keď som počul ich odpovede. Podľa nich demokracia znamená vládu, ktorá zabezpečí určitý životný štandard a poskytuje zdravotné [28] Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
zabezpečenie, vzdelanie a byty pre všetkých. Inými slovami – socializmus.“
http://members.aol.com/superogue/system.htm
Musím opäť zdôrazniť, že napriek pravidelným večerným modlitbám okydávačov, kde sa vždy hovorí všeobecne o zločinoch komunizmu na Slovensku, získanie konkrétnych štatistických údajov nebolo jednoduché. Dlho som nemohol pochopiť, prečo nie som schopný zistiť konkrétne zločiny komunistov na Slovensku, o ktorých tu každý hovorí, pričom zločiny kapitalizmu som zistil relatívne bez väčších ťažkostí.
Keď som začal písať kapitolu o zločinoch komunizmu, myslel som si, že kníhkupectvá a knižnice sú preplnené publikáciami, ktoré štatisticky detailne spracovali tieto zločiny. Také publikácie som však nikde nenašiel. Preto som sa obrátil na Zväz protikomunistického odboja, ale na moje prekvapenie ani oni mi nevedeli poskytnúť štatistické údaje o počtoch popravených komunistami alebo o počte politických väzňov v jednotlivých rokoch na Slovensku za socializmu. Preto som sa obrátil na Ministerstvo spravodlivosti SR, na oddelenie pre dokumentáciu zločinov komunizmu s písomnou žiadosťou o poskytnutie uvedených údajov. Po dvoch telefonických urgenciách mi po šiestich týždňoch odpovedali, že „…ODZK sa zaoberá konkrétnymi prípadmi ľudí a Vami požadované štatistiky nevedie“. Nakoniec som mal predsa len šťastie a po radách Juraja Janošovského som zistil, že Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe zločiny komunizmu štatisticky spracoval a vydal o tom publikáciu [7]. Na internete som zistil, že jeden exemplár publikácie sa predsa len nachádza aj v knižnici na Slovensku, a ten sa mi podarilo zohnať. Po preštudovaní publikácie som pochopil, prečo sa zločiny komunizmu musia prezentovať len všeobecne, ale vedieť konkrétne údaje s vysvetlivkami je nežiaduce. Pretože zločiny komunizmu za štyridsať rokov na Slovensku vyzerajú prinajmenšom smiešne v porovnaní so zločinmi, ktoré napáchal na Slovensku za desať rokov kapitalizmus.
Zločiny komunizmu, údaje a fámy
Ak dáš jedlo chudobným, nazvú ťa svätým. No ak sa budeš pýtať, prečo chudobní nemajú jedlo, nazvú ťa komunistom.
Dom Helder Camara, brazílsky arcibiskup
28 Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku [29]
„Dnes, 21.8.2000, som konečne zohnal publikáciu, ktorá dokumentuje, koľko ľudí na Slovensku bolo popravených za vlády komunistov,“hovorím dvanásťročnému chlapcovi, ktorého som sa ihneď spýtal: „Vieš, koľko ľudí komunisti popravili za 40 rokov z politických dôvodov na Slovensku?“
Odpoveď: „Tak asi 30 000 ľudí.“
K. O.: Fakty a halucinácie
V rámci boja motrokárov proti ďalšej vzbure motrokov je potrebné dodať nový mozgový softver programovateľným biologickým strojom. Tento softver má vybudovať veľkú pyramídu plnú nevinných ľudí, ktorí boli zavraždení komunistami na Slovensku. Ďalšiu pyramídu nevinných, ktorí boli odvlečení na nútené práce alebo uvrhnutí do väzenia. Tento softver má pripomínať život väčšiny obyvateľov pod „komunistickou totalitou“, ich bolesť a utrpenie. Musí im podvedome hovoriť: Už nikdy viac socializmus. Ľudia nesmú vedieť, že vo svete je viac ako 140 politických strán, niektoré dokonca v parlamentoch, ktoré majú v programe socializmus. Napríklad Komunistická strana Japonska má v súčasnosti v parlamente 13% kresiel (preto aj odpoveď na test v knižke Bohovia súčasných mytológii a komunizmus [12] zo str. 40 je 17–C, http://www.jcp.or.jp/english/e-What_Is_the_JCP.htm
l).
Veľkí samci a okydávači sa budú starať, aby tieto pyramídy rástli a rástli. Čím budú vyššie, tým budú spokojnejší. Uvediem to na príklade publikácie Gabauera a spol. Soudní perzekuce politické povahy v Československu 19481989 [7] (ja poznám len túto jedinú). V nej sa na úvodných 56 stranách opisujú všeobecne zločiny komunizmu. Nebudem ich odtiaľ odpisovať, čitateľ si publikáciu môže prečítať. Nechcem ich ani ospravedlňovať, to nech posúdi čitateľ. Publikácia mi však pripomína prejav žalobcu na súde, kde obhajca nemá pravo hovoriť. Napríklad za zločiny komunizmu sa považuje aj preradenie 77 500 administratívnych pracovníkov do výroby v roku 1951 a preradenie niekoľko–tisíc ľudí na menej platené miesta počas normalizácie po roku 1969. Aj to, že zo škôl v rokoch 1948–1953 museli odísť niektorí profesori a docenti, ich počet klesol z 1430 na 887. Publikácia opisuje, ako ľudom bol odobratý majetok, ako boli vysídlení a podobne.
Rád by som vedel, koľko strán by mala táto publikácia, keby komunisti vyhodili zo zamestnania 500 000 ľudí, ako to urobili terajší kapitalisti. Keby z výskumu a vedy muselo odísť 30 000 pracovníkov. Keby si komunisti rozdelili spoločný majetok občanov Slovenska a jeho [30] Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
väčšiu časť predali do zahraničia. Keby zastavili výstavbu bytov, aby 180 000 ľudí nemalo kde bývať, a mnoho ďalších podobných javov nášho súčasného kapitalistického života. Predpokladám, že by sa zriadilo ministerstvo pre štúdium zločinov komunistov a jeho prvým krokom by bolo zapísať tieto zločiny do Guinnessovej knihy rekordov.
Na charakterizáciu zločinov komunizmu som v publikácii hľadal dva základné údaje. Koľko ľudí bolo popravených a vo väzení na Slovensku za politické zločiny v jednotlivých rokoch a aké tieto politické zločiny boli. Tieto údaje sa v publikácii uvádzali len čiastočne a myslím si, že zámerne. Publikácia uvádza počet vykonaných trestov smrti v jednotlivých rokoch, ale neuvádza, za aké politické činy boli odsúdení. V publikácii sa neuvádza počet politických väzňov na Slovensku v jednotlivých rokoch, ale počet tých, ktorí boli rehabilitovaní na Slovensku podľa zákona č. 119/1990 Sb.
Uvediem podrobnejšie aspoň počet rehabilitovaných osôb. Obrázok č. 1 ukazuje celkový počet odsúdených, ktorí boli rehabilitovaní podľa zákona č. 119/1990 Zb. Na Slovensku ich bolo 62 222. Preto aj odpoveď na test v knižke Bohovia súčasných mytológii a komunizmus [12] zo str. 37 je 10–C. K tomu treba prirátať 3873, ktorí boli rehabilitovaní vojenskými súdmi a ďalších, ktorí sú rehabilitovaní doteraz. Odhadujem, že ich počet je spolu okolo 70 000 ľudí. Títo ľudia boli rehabilitovaní, čo implikuje, že boli nespravodlivo odsúdení za socializmu na Slovensku, za „komunistickej totality”. Publikácia Gebauer a spol. [7] poskytuje aj detailnejšie informácie o zákonoch, na základe ktorých boli odsúdení. Uvediem paragrafy, ktorých porušenie spadá pod „zločiny komunizmu”.
Za zločiny komunizmu sa pokladá potrestanie občana, keď sa previnil podľa zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Zb., t.j. podľa zákona prijatého demokratickou Československou republikou v roku 1923. V rámci tohto zákona medzi zločiny komunizmu patrí, keď občan bol potrestaný za:
– prípravy úkladov proti republike,
– spojil sa s cudzou mocou proti republike,
– zbiera na to zbrane a cvičí ľudí,
– poškodí dôležitý záujem republiky,
– zradí štátne tajomstvo,
– zradí vojenské tajomstvo,
– spolčí sa proti ústavným činiteľom,
– urazí prezidenta republiky,
– neprekazí alebo neoznámi trestný čin,

30 Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku [31]

– vyzýva a schvaľuje trestný čin,
– založí tajnú organizáciu za účelom podvracania samostatnosti štátu,
– šírenie nepravdivých správ,
– hrubú neslušnosť,
– nedovolené spravodajstvo,
– ohrozovanie obrany republiky.

Roky19501960197019801990Celkový počet odsúdených osôb rehabilitovanýchpodľa zákona č. 119/1990 Zb do 1.10.1992(bez osôb rehabilitovaných vojenskýma súdmi) 0100020003000400050006000Spolu 62 222 osôbGebauer a spol.: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989(Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, Praha, 1993, str. 64)
Obrázok č. 1
Za tieto „komunistické zločiny“ bolo na Slovensku rehabilitovaných 1288 ľudí. Po druhej svetovej vojne aj v kapitalistických krajinách [32] Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
odsúdili mnoho ľudí na základe podobných zákonov. Sú to bežné zákony, ktoré platia v každej demokratickej krajine a za porušovanie ktorých sa ľudia odsudzovali a ešte aj odsudzujú. Nikoho však nenapadlo (aspoň ja o tom neviem), aby týchto ľudí rehabilitovali aj v kapitalistických krajinách a jednoznačne uzavreli, že ich odsúdenie patrí medzi zločiny kapitalizmu.
Podobne za zločiny komunizmu sa považuje pokladané potrestanie občana, keď sa previnil podľa zákona na ochranu ľudovej demokratickej republiky č. 231/1948 Sb., V rámci tohto zákona medzi zločiny komunizmu patrí, keď bol potrestaný občan za:
– velezradu,
– združovanie proti štátu,
– poburovanie proti republike,
– hanobenie republiky,
– vyzvedačstvo,
– vyzvedačstvo proti spojencom,
– nedbalé uchovávanie štátneho tajomstva,
– ohrozenie obrany republiky,
– nedovolené spravodajstvo,
– útok na ústavného činiteľa,
– vzbura,
– hanobenie ústavných činiteľov,
– popudzovanie,
– zneužitie úradu duchovného,
– nedovolené ozbrojovanie,
– šírenie poplašných správ,
– podnecovanie k trestnému činu,
– schvaľovanie a neoznámenie trestného činu,
– sabotáž,
– ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu z nedbalosti,
– neoprávnené opustenie republiky a neoposlúchnutie výzvy na návrat (645 rehabilitovaných na Slovensku),
– poškodzovanie záujmu republiky v cudzine,
– hanobenie spojeneckého štátu.
Za tieto „komunistické zločiny“ bolo na Slovensku rehabilitovaných 5118 ľudí. Zopakujem, že keď odsúdili niekoho na základe väčšiny podobných zákonov v štátoch kapitalistického sveta, doteraz nikomu nenapadlo, aby týchto ľudí rehabilitovali a jednoznačne uzavreli, že ich odsúdenie patrí medzi zločiny kapitalizmu (aspoň ja o tom neviem).

32 Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku [33]
Podobne za zločiny komunizmu sa považovali pokladané potrestanie občana, keď sa previnil podľa zákona č. 86/1950 Zb. Tento zákon vznikol v období studenej vojny a nesie jej pečať. V rámci tohto zákona medzi zločiny komunizmu patrí, keď bol potrestaný občan za: (v zátvorke je počet rehabilitovaných na Slovensku)
– velezradu (839),
– združovanie proti republike (116+309),
– podvracanie a poburovanie proti republike (253+1930+53),
– teror (22),
– vyzvedačstvo (183),
– sabotáž (495),
– ohrozenie štátneho tajomstva (67),
– vierolomnosť (0),
– opustenie republiky (923),
– ohrozenie záujmov republiky v cudzine (9),
– spolčenie k útoku na ústavného činiteľa (1),
– násilie na ústavnom činiteľovi (3),
– znižovanie vážnosti prezidenta republiky (453),
– hanobenie ústavného činiteľa (169),
– ohrozenie hospodárskeho a služobného tajomstva (14),
– nedovolená výroba a držanie vysielačky (10),
– zneužitie náboženskej funkcie (31),
– hanobenie republiky (122),
– hanobenie spojeneckého štátu (325),
– šírenie poplašných správ (894),
– nepriateľské konanie proti republike (939),
– intrigy proti zoštátneniu (23),
– zneužitie vlastníckeho práva (57),
– ohrozovanie zásobovania (1825),
– ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu (17051),
– komploty proti verejným dodávkam a prácam (69),
– ohrozenie plánovania a kontrola plnenia plánu (37),
– nadržovanie (151),
– neprekazenie trestného činu (14),
– neoznámenie trestného činu (322),
– spolčenie k trestnému činu (27),
– podnecovanie k trestnému činu (31),
– schvaľovanie trestného činu (30),
– marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami (27).
[34] Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov
Na základe týchto „komunistických zločinov“ bolo na Slovensku rehabilitovaných 27 804 ľudí. Viac ako polovica ľudí bola odsúdená za „ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu“ (17 051). Tu sa objavujú paragrafy, ktoré sú produktom studenej vojny. Nechávam na čitateľa, nech posúdi sám, ktoré z nich patria medzi „zločiny komunizmu“. Zopakujem, že keď odsúdili občana na základe niektorých vyššie uvedených zákonov v štátoch kapitalistického sveta, doteraz nikomu nenapadlo, aby týchto ľudí rehabilitovali a jednoznačne uzavreli, že ich odsúdenie patrí medzi zločiny kapitalizmu (aspoň ja o tom neviem).
Podobne za zločiny komunizmu sa považovalo potrestanie občana, keď sa previnil podľa zákona č. 140/1961 Zb. Tento zákon platil až do roku 1989. V rámci tohto zákona medzi zločiny komunizmu patrí, keď bol potrestaný občan za: (v zátvorke je počet rehabilitovaných na Slovensku)
– rozvracanie republiky (5),
– podvracanie republiky (71),
– poškodzovanie štátu svetovej socialistickej sústavy (3),
– poburovanie (90),
– zneužívanie náboženskej funkcie (8),
– hanobenie republiky a jej predstaviteľa (719),
– hanobenie štátu svetovej socialistickej sústavy a ich predstaviteľa (244),
– opustenie republiky (26 009),
– poškodzovanie záujmov republiky v cudzine (19),
– odňatie vecí hospodárskeho určenia (6),
– ohrozenie hospodárskeho tajomstva (1),
– podnecovanie (4),
– neprekazenie trestného činu (5),
– neoznámenie trestného činu (1),
– ohrozenie služobného tajomstva (4),
– hanobenie ústavného činiteľa (169),
– marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami (170).
Za tieto „komunistické zločiny“ bolo na Slovensku rehabilitovaných 27 359 ľudí. Z toho 26 007 (t.j. 95% boli zločiny za opustenie republiky, pričom len sa roky 1970–1972 to bolo 11 501 osôb. Zvyšok 1352 osôb boli odsúdení za ostatné „zločiny komunizmu“, t.j. okolo 50 ľudí ročne.
Údaje bývalého československého ministerstva vnútra o tzv. nedovolenej emigrácii sú na obrázku č. 2. Podľa týchto údajov za

34 Porovnanie socializmu a kapitalizmu na Slovensku [35]


opustenie Československa bolo odsúdených 153 871 osôb väčšinou v neprítomnosti. Z toho 70 130 v rokoch 1968–69.
Za zločin komunizmu sa považovalo potrestanie občana, keď sa previnil podľa zákona o prečinoch č. 150/1969 Zb. Na základe týchto „komunistických zločinov“ bolo na Slovensku rehabilitovaných 86 ľudí.
Roky197019801990Počet odsúdených podľa údajov ministerstvavnútra o tzv. nedovolenej emigrácii010000200003000040000500006000070
00080000
Spolu 153 871 osôbGebauer a spol.: Soudní perzekuce politické povahy v Československu 1948-1989(Ústav pro soudobé dejiny AV ČR, Praha, 1993, str. 196)
Obrázok č. 2
[36] Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov

Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-09-21 11:17:31 3ec5e27c
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Švédské multikulturní peklo


Švédské multikulturní peklo
O Švédsku panuje mediální obraz prosperující a stabilní země, která otevírá náruč trpícím přistěhovalcům z Afriky a Asie. Z času na čas dochází sice k výtržnostem v přistě...
60%. Daňové zaťaženie občana SR. 660 EUR mesačne platíme na daniach.
POPÍRÁNÍ MINULOSTI
Je lepší hospoda bez zákazu – nebo hospoda žádná?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0199 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne