Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Ip # BysoNiwy62


Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Franko to čo ten text hovorí pochopí aj nestraný človek ktorý neverí v existenciu Boha.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-25 21:00:15 5db84742

Ježiš povedal, že Jahve je diabol


Ježiš povedal, že Jahve je diabol
Franko, hebrejčina veľmi dobre rozlišuje jednotné a množné číslo.
To čo píšeš z Jánovho evanielia je totálne prekrútenie významu textu, a navyše vytrhnutie z kontextu, to čo je vo verši 42, ktorý neuvádzaš vysvetľuje zmysel toho textu.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-25 20:44:00 5db84742

Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie


Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie
franco reagoval som na vetu: k panne zasnúbenej (správny preklad: vydatej)
nezdá sa mi ten text v zátvorke nie je to fér voči gréckemu textu, ktorý je pôvodny, nevychádzam z neskorších sírskych prekladov

Za to Numeri 4,12 sa ospravedlňujem malo tam byť 5,12 a nasleduj
úce verše je text ktorý rieši neveru ženy(principialne aj snúbenice) To je situacia v ktorej si myslel Jozef, že sa nachádza skôr ako sa mu zjavil anjel

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 20:43:31 5db84742

Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie


Počatie Ježiša z Ducha Svätého a panenstvo Márie
Franko zaujímalo by ma odkiaľ vychádzaš s tým nesprávnymi prekladmi. U Lukáša 1,27 je použité grécke slovo μνηστεύω v slovníku sa prekladá ako uchádzať sa (o ženu) pasívne: stať sa nevestou, zasnúbyť sa.
Pre slovo vydatá má gréčtina iné slovo: ὕπανδρος (doslovne pod mocou muža Rimanom 7,2)
Rovnako u Matúša tam sa žiadne slovo splodiť ako to tvrdíš, nevyskytuje je tam jednoduché slovo
τίκτω - priniesť

Čo sa týka toho prepustenia ženy, ty riešiš iný problém ako Jozef. Jozef nerieši problém vyspal som sa z dievčaťom, čo teraz. Jozef rieši problém moja snúbenica mi bola neverná čo s tým, teraz. V tom prípade sa nepostupovalo podľa Exodus 22,16 ale túto situaciu rieši Numeri 4,12 a ďalšie verše. Samotný text u Matúša jasne vysvetľuje prečo ju chcel Jozef prepustiť.

Ak by Ježiš nebol iny ako my, ak by bol obyčajný človek, nikto z nás by nemal šancu, boli by sme bez nádeje, odlúčený od Boha. Ak máš chuť pozri si film aj keď je to len podobenstvo sú tam riešené niektoré zásadne veci: http://www.youtube.com/watch?v=0AvagtxqSg8


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-18 16:44:27 5db84742

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
Rafael:
ano problém je v ľudskom srdci a riešenie nie je že človek má proti svojej voli dodržiavať nejaké napísané nariadenia. Riešenie je zmena srdca a tu som ja rovnako ako aj Ty bezmocný. Ono je totiž veľmi málo konať navonok správne veci, nikomu to nepomôže ani veriacim ako vstupenka do neba :)

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 13:11:05 5db84742

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
franco:
problém nie je to že by v Písme neboli správne spisy, alebo vierouka, problém je že tam to všetko je, ale neberie sa to vážne. V samotnej cirkvi sú veci ktoré z Písma nevychádzajú. Ďalši problém je čo je autorita pre veriacich ľudí. Človek, cirkev, alebo Písmo? Preto ak by Písmu bolo dané miesto ktoré mu patrí zákonite by to muselo viesť k zmenám, reformácia je stále potrebná.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 12:28:11 5db84742
loading...

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
http://www.navrat.cz/dejiny-krestanskeho-mysleni-t
ony-lane/d-70291/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 17:09:18 5db84742

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
prvý kresťania predovšetkým nepochybne verili že Kristus vstal z mŕtvych. V článku spomínaného Justína ktorý bol filozofom a hľadal pravdu a zmysel života oslovila na kresťanoch neohrozenosť z akou boli ochotný podstúpiť mučedníctvo, neskôr sám zomrel mučeníckou smrťou.
V Kristovi určite videl výnimočnú osobnosť lebo hovoril napríklad, že Kristus je Sokratovi neporovnateľne nadradený pretože Sokratovi nikdo neveril tak, aby pre jeho učenie zomrel.

Súčastník Justína Ireneus, bol Justínom ovplivnený bojoval proti gnóze a obhajoval apoštolské učenie. Citát z knihy Proti bludným náukam: "Všetci ktorí chcú vidieť pravdu, môžu v každej cirkvi jasne pozorovať apoštolskú tradíciu, ktorá je v celom svete zjavná. Môžeme vypočítať tých, ktorých apoštolovia v cirkvách ustanovili za biskupov a ich nástupcov až do dnešnej doby. Ničoho takého neučili ani nič z toho o čom títo heretici blúznia nepoznali. Keby totiš apoštolovia nejaké skryté tajomstvá poznali a súkromne a v tajnosti ich vyučovali "dokonalých" boli by iste predali na prvom miete tým, ktorým zverili samé cirkvi(zbori) Pretože chceli, aby ich nastupci boli dokonalý vo všetkom[/
color]
"

Ireneus, žil krátko po apoštolskej dobe, osobne poznal Polykarpa, ktorý osobne poznal apoštola Jána. Ireneus bol jedn z prvých ktorý hovoril o Novom zákone ako o Písme ktoré existuje vedľa Písma Starého zákona. Pre prvých kresťanov totiž pôvodne písmo znamenalo Starý zákon.

Spisy Irenea sú dôležitým zdrojom informácii o najroznejšich gnostických systémoch. Zápasil z gnostikmy v druhom storočí ďalší jeho citát: "keď im odporujete pomocou Písma obrátia sa proti vám a napádajú to isté Písmo[/co
lor] akoby nebolo správne, alebo nemalo dostatočnú autoritu" tiež svedčí o tom že novozákonné spisy boli pre cirkev autoritatívne, už v druhom storočí.

Pre viac informácii nielen z počiatku kresťanstva ale aj z pozdejších období dopručujem knihu z ktorej som čerpal:

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 17:08:49 5db84742

Rozpory v knize knih


Rozpory v knize knih
V Biblii sú texty, ktoré potvrdzujú, že Boh vidí dopredu. Inak je to pre nás zložité pochopiť, ale Boh žije v inej dimenzii ako my. On je nad časom. Naša hriešnosť je dôsledok neposlušnosti Adama a Evy. V podstate nemôžeme za to že sa rodíme hriešny. Preto je tu možnosť záchrany, nie na základe našich skutkov, ale vďaka Božej milosti. Milosť môže zmeniť náš život.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-31 22:49:30 5db84742

Rozpory v knize knih


Rozpory v knize knih
pitbul:
Boh vie dopredu, určite nie je zvedavý. A taktiež si myslím, že rozhodne nemá radosť z toho, že musíme byť vystavený rôznym skúškam. Má radosť ak v nich obstojíme. Zlyhali sme všetci, nespočetne krát, preto nová skúška, môže byť aj nová šanca, z Božou pomocou obstáť. Sú skúšky určitý výchovný prostriedok pre nás, ktorý nám môže pomôcť rásť, ak keď nemusí byť príjemné pre nás cez ne prechádzať. Nie všetkému rozumieme.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-31 22:13:58 5db84742

Rozpory v knize knih


Rozpory v knize knih
Problém je ako je Biblia inšpirovaná. Doslovne, alebo myšlienkovo. Ak by bola inšpirovaná doslovne, tak ako veriaci máme problém, nielen pretože v Biblii sú chyby, ale aj s tým, že Boh by bo Diktátor v pravom význame toho slova. Biblia, je ale inšpirovaná myšlienkovo. Boh použil nedokonalého človeka, z obmedzením poznaním a zo schopnosťami, ktoré mal. Poklad je ukrytý v hlinenej nádobe. Ďalší problém je že k Biblii pristupujeme s gréckym myslením, kde hlavná otázka je Ako ?, zatiaľčo Bibliu písali pisatelia s hebrejským myslením, kde hlavná otázka je Prečo? Ďalší problém z hebrejským myslením je, že oni všetko pripisovali Bohu.
Prečo Boh dovolil pokúšať Satanovi Adama a Evu? Problematiku skúšania dobre vysvetľuje kniha Jób, Boh nás nepotrebuje pokúšať. Pri prvých ľuďoch musela tá možnosť byť, rovnako aj pri nás. Boh dovolil Satanovi, dal mu priestor. Ak Satan obvinil Boha, že jeho vláda je nespravodlivá, ak by mu Boh nedal priestor, tak potom by Satan mal v podstate pravdu. Strom poznania, bol mikrofón ktorý mal Satan k dispozícii. Pre človeka to bola výhoda, lebo bol Satan obmedzený, nemohol za nimi stále behať po celom raji.

Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-10-31 20:28:54 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
Ak stotoznujes charakter postavy boha Stareho zakona, s tym, ako ho prezentuju jeho neskorsi opravovatelia,

to myslíš vážne opravovaťelia starého zákona (ak tomu dobre rozumiem), mohol by si mi vysvetliť ako to myslíš?
kto ho opravoval?Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-21 08:20:41 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
Asi ťažko môžeš prijať že Boh ktorého predstavuje Starý zákon je presne ten istý ako Boh, ktorého predstavuje Nový zákon. Nejde to inak ako dlhodobým štúdiom Biblie, bez predsudkov, ale nechajme to tak. Nerozumieme si.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 13:32:13 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
odkiaľ môžeš vedieť, že moja viera je ničím nepodložená, rovnako ako môže Pock vedieť čo ja prežívam, nemá ani šajnu o tom z čoho ja mám strach. Mimochodom Boh ktorého zjavuje Biblia má vlastnosti ktoré nám ľuďom chýbajú, na rozdiel napríklad od bohov z gréckej mytológie, ktorí smilnia a intrigujú. Nič nepriznávam akémukoľvek hybateľovi. Z toho čo viem o Bohu vychádzam čisto z Biblie. Moje skúsenosti či už pozitívne, alebo negatívne mi to plne potvrdzujú. Z Bibliou porovnávam všetko, je to kniha, ktorá ma v sebe prirodzenú autoritu, ak ju poznáš a využívaš, dokážeš sa orientovať v duchovnom bludisku, ktoré ponúka tento svet.

Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 12:53:57 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Pock:
strach je síce dobrý motivátor, ale zlý učiteľ. Motivácia strachom naozaj nestojí za veľa.
Rafael
naše myslenie je obmedzené na to aby sme poznali plnú realitu. Navyše je ovplyvnené tým čomu chceme veriť.
Zober si napríklad také vegetarianstvo. Biblia ho zjavuje ako pôvodný ideál pre človeka. Myslíš že na uznanie toho nemá vplyv naša chuť na mäso? A tak je to vo všetkom to ako vidíme realitu, svedčí viac o nás, ako o samotnej realite.


Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 10:25:37 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
Biblia dáva jasnú líniu od Adama po Noeho, po potope sumerská civilizácia (Noemovy potomkovia) s ktorej sa potom ľudia rozptýlili po celej zem, (aj my máme svoje korene u sumerov). To že je je niekto pomenovaný rôznymi menami je jav v historických záznamoch. úplne bežný.

Čo sa týka tej xenofobia, mi ľudia s tým môžeme mať problémy, ale Biblia jasne zjavuje Boha, ktorému záleži na každom človeku, bez ohľadu na to z akého národu je. Zober si napríklad knihu Jonáš v starom zákone, prečo Boh posiela Jonáša do Ninive? Jednoznačne preto že mu záleží na jej obyvateľoch a takých susedov by si určite mať nechcel. To ako sa Jonáš správa, môžeš kľudne nazvať xenofobia, ale čítaj knihu do konca a zistíš, že Boh ho chce z nej vyliečiť.

Vyvolenosť Izraelského národa ak budeš čítať Bibliu pozorne, tak zistíš že Izraelský národ bol vyvolený k tomu aby zjavoval okolitým národom Boha (žiaľ niekedy aj prostredníctvom Božích súdov), už Abrahámovi bolo zasľúbené že bude požehnaním pre ostatných ľudí a že v ňom, alebo v jeho potomstve bude požehnané všetkým čeľadiam zeme. Čo sa skutočne aj dnes deje.
Boh uzavrel z Izraelom zmluvu, pričom jasne zjavil dôsledky toho či sa jej budú držať, alebo nie. Čítaj pozorne Bibliu a dejiny a zistíš, že sa do dôsledkov naplnilo to. že Izrael tú zmluvu porušoval. V starej zmluve ak ju čítaš pozorne nie je daná žiadna sláva človeku, alebo izraelskému národu, tam vidno len samé zlyhanie. Ak je daná niekomu sláva tak je to Boh, ktorý trpezlivo niesol odpadnutie, je verný svojej zmluve, vždy mu šlo o to aby priviedol človeka k sebe späť a nakoniec zobral na seba dôsledok neposlušnosti človeka, ale dokáže urobiť maximum pre človeka, ktorý mu je verný.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 09:09:15 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
To je stále len to čo je v prvých jednástich kapitolách genezis, keď zoberieš že Starý zákon má vyše 900 kapitol (počítať na verše by bolo namáhavejšie) tak to číslo veľmi neprevýši to jedno percento. Mimochodom potopa sa udial mimo rámec historie Izraela ako národa, oni ozaj minimálne svoju identitu spájali s potopou, samozrejme verili že Boh je Stvoriteľ, ale mali s ním svoje vlastní skúsenosti, o tom je celý Starý Zákon
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 01:09:04 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Ale prosím Ťa ak židia o niečom stále točili, tak to bolo vyslobodenie z Egypta, na potopu takmer zabudli.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:51:07 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
takže ak sa v skutočnosti odohrala biblická potopa, sumery o tom písali a je to aj v Biblii, znamená, že potopa v skutočnosti nebola. Nehovoriac už o tom že z celého starého zákona, je možno 1% ovplivnené sumermi
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:43:38 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
nepostrehol som Tvoju poslednú odpoveď, ale to sú vlastne tie predpoklady
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:37:06 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
už len dodám, že nie sme až taký rozdielny, ale každý z nás určite inak rozmýšľa a vychádza z iných predpokladov
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:35:14 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
ja neviem čo by bolo keby som sa narodil niekde inde a v inom čase. Boh v ktorého verím je schopný osloviť akéhokoľvek človeka, v akomkoľvek čase. Mimochodom Abrahám ktorého Biblia označuje ako otca veriacich bol Sumer
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-20 00:24:07 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Zodpovednosť znamená zobrať zodpovednosť za to v akej situácii sa nachádzam a čo prežívam: nehovorím že sa to týka len veriacich. Každý z nás, je zodpovedný sám za svoj život, v konečnom dôsledku aj za svoju vieru, alebo presvedčenie. Úrodu môžeš zasiať, ale máš minimálne zásluhy na tom aká bude, bol by si hlupák, keby si ju nepozbieral, ale aké máš zásluhy na tom, že máš semienko, ktoré môžeš zasiať(nemyslím to že ho kúpiš, alebo odložíš z minulého roku)
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-20 00:20:11 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
kucma:
skôr neprospech :) aj keď musím priznať že aj vlastnou vinou, už či v pozitývnom alebo negatývnom význame toho slova :)

Rafael :
prepáč nepostrehol som to, ale to už je údel ľudskej diskusie že niekto niečo povie a iní pochopí niečo iné, preto možno majú tie nekonečné diskuzie, možno niekedy aj význam
ak ale pripúšťaš, že si laik, tak by si aj ty mal pripúšťať, že všetko môže byť inak ako to ty chápeš
viera nie je až taká jednoduchá, pretože je potrebné zaujímať nepopulárne postoje a brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a moja viera vôbec nie je dokonalá, skôr mám pocit, že v nej zlyhávam
Veriť vôbec nie je jednoduché, lebo veriť v existenciu Boha zďaleka nestačí.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:43:19 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
Prepáč ale, Ty nie si laik?

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:20:18 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
kucma:
to nie je smola, to je úplne v poriadku, že každý máme svoje dôvody na svoju vieru, alebo presvedčenie, ktoré máme. Z môjho pohľadu vďaka Bohu, že je to tak, žijeme v slobodnom vesmíre.

Čo sa týka atomovej fyziky, kto z nás môže povedať, že tomu rozumie aspoň po teoretickej stránke, v reálnej oblasti, už vonkoncom nie

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 23:04:28 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
kucma:
v poriadku ak pripúšťaš že za pôvodom života môže byť inteligencia, tak som rád
ako to bolo z veľkým treskom ja neviem, osobne nemám dôvod aby som tomu veril, ale aj keby veľký tresk bol stále je tu otázka prečo a ako je to možné....
Na Tvojej otázka či môže byť za pôvodom niekto iný sa mi nepáči po formálnej stránke, možno preto som ju podvedome prehliadol, nechcel som na ňu reagovať, ak sa chceš o tom seriozne baviť mal by si ju preformulovať. Ale dobre dobre dám Ti na ňu svoj pohľad: Pre mňa je Boh ktorého zjavuje Biblia oveľa logickejšie vysvetlenie ako to že sme tu bez zámeru, náhodne. Osobne tomu verím, že Boh ktorý je pôvodcom všetkého sa zjavuje v Biblii. Je to možno "len" viera, ale osobne mám pre ňu dobré dôvody, ktoré sú pre mňa dostatočné. To je čisto môj osobný pohľad.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-19 22:22:33 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Kucma:
Vieme mi či má vesmír začiatok? Teória veľkého tresku hovorí, že áno. Ak áno tak potom znamená, že pred veľkým treskom neexistovalo nič. Ak nie je Boh, potom platí či chceme, alebo nie nasledujúci citát: "Zdá sa nemožné, aby niečo vzniklo z ničoho, ale sama skutočnosť, že kedysi neexistovalo nič a teraz existuje vesmír je dôkazom, že to možné je." Nie je to absurdné? Otázka je, že či nám naše skúmanie vesmíru dokáže dať odpoveď na otázku prečo tu vesmír je. Evolučná teória tvrdí v podstate že áno. Ale stále zostáva otázka či je to skutočne tak. Čokoľvek čo vymyslel a vytvoril človek nie je možné vysvetliť len na základe vlastnosti vytvorenej veci. Napríklad zuby na kľúči nemajú nič spoločné z vlastnosťami hmoty z ktorej je kľúč vytvorený. Kľúč teda nevznikol prirodzeným usporiadaním hmoty, bol tam nejaký zásah zvonku z určitým zámerom. Otázkou je či samotná hmota má sama v sebe vlastnosti na základe ktorých sa sformovala do súčastného vesmíru a zároveň umožnila vzniku života, alebo bol na to potrebný zásah zvonku. Táto otázka je jednoducho legitímna a teda máme právo si ju klásť. Nie však povinnosť. Sú to tak vážne veci, že akékoľvek zosmiešňovanie jednej, alebo druhej strany je prejavom nevedomosti, nadradenosti a pasovanie seba samého do úlohy vševeda(čo je nám všetkým mimochodom tak blízke). V skutočnosti tomu všetci rozumieme veľmi chabo, takmer vôbec.

Zdroj
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-10-19 20:53:13 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Rafael:
Čo sa týka pôvodu vesmíru, prírody, človeka je v každom prípade najčestnejšie povedať, že to nevieme, nerozumieme, kde sa to tu všetko vzalo. Rozdiel medzi evolučným a kreačným modelom je len v tom, že evolúcia v podstate hovorí, že príčina prírody je v samotnej prírode. Kreacionizmus naopak pripúšťa, že príčina prírody je mimo prírodu samú. V čom je prvý model vedeckejší, ako druhý? Otázka verifikácie a falzifikácie má v našej dyskusii problém v tom, že sami určujeme čo sa má verifikovať a falzifikovať, na základe určitých predpokladov, pričom naše predpoklady, môžu byť zle nastavené. Zober si taký grand kaňon na to aby vznikol bolo potrebné buď málo vody ktorá pôsobila veľmi dlhú dobu, alebo veľa vody ktorá pôsobila krátku dobu. Alebo súčasné rozmiestnenie flóry a fauny po zemi, vieme všetky dôvody prečo je to tak ako to je dnes. Myslím si že nevieme všetko. Alebo to že sa na nejakom území nevyskytuje nejaká skamenelina, je dôkaz že tam nikdy pred tým ten živočích neexistoval? Stačí ak na danom území nebola katastrofa, ktorá by ho pochovala a daný druh by zahynul z nám neznámych dôvodov. Skrátka nevieme všetko.Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 17:09:34 5db84742

Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe


Jméno Ježíš: nepřípustné slovo v politicky korektní Americe
Ahoj Rafael, dávno sme spolu nediskutovali. Poznáš ten vtip:
Rusky vedec dal na stôl blchu a buchol po stole.Blcha začala skákať. Potom ju chytil a odtrhol jej nohy.Buchol po stole a blcha sa ani nepohla.Zopakoval to 10 x a potom napísal do vedeckeho časopisu, že je vedecky dokázané, že keď sa blche odtrhnú nohy tak ohluchne....

Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-19 16:01:09 5db84742
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

To, jak léčíme infarkt, bude nejspíš špatně


 To, jak léčíme infarkt, bude nejspíš špatně
Větší šance vylízat se z průšvihu nemají ti, kterým se přilepšuje kyslíkem, ale paradoxně ti, kterým ho odpírají. Nejlepší podmínky pro regeneraci myšího srdce panují na Mount...
AMERIČANÉ ZAČÍNAJÍ PŘEMÝŠLET O JÍDLE A ZISKY MCDONALD’S KLESAJÍ
Rodiče vám lhali. Nepořádek vám prospěje
Dôchodcovia do zbrane!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0582 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo