Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

i # FuveNoxu62


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt


Paul Bragg – slávny lékař přírodní medicíny, který byl v mládí odsouzen k čekání na smrt

Zázračná detoxikace
Syrová strava a byliny pro dokonalou buněčnou regeneraci
Robert S. Morse · Vydavateľstvo: Eminent, 2006


Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-12 21:33:30 b06ab9ff

Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu							
				Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu
(1) Jednoduché stavby sú
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
(6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 16:12:12 b06ab9ff

Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu							
				Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu
beriem späť tento zákon sa pozmieňal letmo som si prečítal posledný z júla 2013.
§ 55
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 16:07:25 b06ab9ff

Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu							
				Vládní SWAT týmy útočí na „zvrhlé jedince“, kteří si pěstují své vlastní jídlo a vyrábí elektřinu
do 25m2 bez pevného základu a výšky 5m netreba stavebné povolenie vzniká iba ohlasovacia povinnosť, ale tieto priestory nesmieš používať ako obytné, popisné číslo ti naň nepridelia. Môžu sa oficialne použivať ako sklady a pod.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 15:41:16 b06ab9ff
loading...

kniha Ilumináti 2 - Vábení a klam


kniha Ilumináti 2 - Vábení a klam
toto som nečítal, ale zaujímavý a podnetný mi príde Jan Van Helsing
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-07 12:05:04 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
lojza túto hru so slovíčkom beriem iba ako hru


rad-dosť - je to ako hrať sa na omývanie patiny, časť sme zotreli, čo takto
Ra-dosť,
mať v sebe dosť Ra- boha slnka
vyžarovať zo seba svetlo
žiariť
može popisovať potom viac iba ako pocit.
iba hra, ale mne sa páči
i mne treba, maj sa!

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:31:22 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
nejde mi predsa o tvoju tautologiu, slovo ma zaujalo, jemu sa venujem
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:20:57 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
myslel som opis stavu ktorý prežívaš a môžeš ho spojiť so slovom Radosť
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:16:24 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
ta hej: aby si okom uvidel oko, potrebujes zrkadlo
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:11:17 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Hej, myseľ (ja) ako sídlo myslenia a vedomie ako jeho vlastnosť.
:))
- mej to na mysli - evokuje: pamätaj na to, uskladni si to
mej to na vedomi - uvedom si to - evokuje hľadať širšie súvislosti
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 20:07:50 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!

v mladosti sme hrávali takú hru, vybrali sme si nejaké slovko a opakovali sme si ho dovtedy pokiaľ v našej mysli stratilo svoj význam, potom také slovo ostalo prázdne.
Teraz sa hrávam takú opačnú
pohrajme sa slovkom RADOSŤ, čo v tebe evokuje akú predstavu?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 19:36:32 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Rozprávame sa o myslení a myslenie je sprostredkovaný a zovšeobecnený odraz skutočnosti.
Okrem vedomej mysle, vedomia aj psychológovia rozlišujú podvedomie a nadvedomie. Myslenie prebieha vo vedomí k podvedomiu a nadvedomiu pre vedomie dvierka zamknuté.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 19:30:31 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Lojza: Mýliš sa obraz v tebe môže povstať bez toho aby si predtým premýšlal a tak ho vytvoril, tento proces potom nastáva práve následne. A snaží sa "spútať" obraz.

Tet: áno, ďakujem za upresnenie

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 19:16:32 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Je zrejme že takýto symbol je v "živom" vzťahu ku symbolizovanému. Nejde o nejakú spoločnú dohodu na jeho podobe a používaní.
Čisto len ako hru, skús si dosadiť za Slovo trebárs Obraz Boha.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 19:09:33 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
Fajn Slovo ako symbol, znak, obraz svojej predlohy. To funguje.
-Myslenka je zaklad ... ne symbol ... symbolem se az teprve snazis VYJADRIT myslenku ...
Hm, skôr v nás môže(za určitých okolností) vyvolať obraz, predstavu.
Mircea Eliade vo svojom diele Obrazy a symboly poukazuje, že "symbolické myslenie predchádza jazyku a diskurzívnemu rozumu. Symbol zjavuje isté aspekty reality - tie najhlbšie - ktoré vzdorujú všetkým poznávacím prostriedkom."
Symboly sa samozrejme využívajú aj na vyjadrenie profánneho: @, wc, apod. o tie nam však nejde.
Symbol je vo vzťahu ku symbolizovanému.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 18:48:53 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
každé slovo môže mať viac významových plôch. prečo asi? kde je jeho pôvod?
je zrejmé že časom a to pekne dlhým sa na jednotlivé slová nanáša patina, ktorá zahaľuje ich najčistejšiu podobu, jeho význam. Je ľahšie popísať veci a deje, ktorých sa môžeme dotknúť zmyslami, trošku viac práce dá popísať fantázie, predstavy niekedy pekne abstraktné. Popísať zážitok Niečoho čo je už mimo mysle, to chce už hlboký symbolizmus, slová sú nepostačujúce aby plnohodnotne popísali Zažité. Opatrne s doslovnosťou a v nasledujúcom odstavci od Jána 1:1 by som rozhodne žiadne konkrétne slovo nehľadal.
"Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh"
- možno by nám pomohlo keby sme sa zamysleli o akom že počiatku sa to píše. Počiatku čoho?


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-01 17:39:02 b06ab9ff

Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!


Zaobchádzanie so slovom v médiách! A nie len tam!
pozor na svoje myšlienky, môžu sa premeniť na slová,
pozor na svoje slová, môžu sa premeniť na činy,
pozor na svoje činy, môžu sa premeniť na zvyky,
pozor na svoje zvyky, môžu sa premeniť na charakter,
pozor na svoj charakter, môže sa stať našim osudom.

Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-01 11:47:24 b06ab9ff

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
protivníci, tu už sa bojuje...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 00:24:07 b06ab9ff

Duch a spoločenstvo


Duch a spoločenstvo
nuž vitaj!
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 22:25:12 b06ab9ff

História: v akého Krista verili prví kresťania?


História: v akého Krista verili prví kresťania?
žeby: láska vedie k schizofrénii? :)
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 17:23:41 b06ab9ff
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak se baví internet: Žena roku


Jak se baví internet: Žena roku
Baví se dvě ženy: „Místo antikoncepce jsem začala užívat antidepresiva.“ „A zabraňuje to početí?“ „Ani ne, ale už mám devět dětí a je mi to u prdele...
Model Evropské unie: chudé země ve službách u bohatých
Vláda chce od Grécka reformy, na Slovensku robí opak
TŘÍDA LAXNÍCH: PODNIKAVÝ DUCH USA OCHABUJE

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0441 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made