Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

klopi # KyvoWavo40


Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící
Ach ...M.Kavka04.. sme aj v našej krčmičke "UNESENÍ" Vašími znalosťami o "cikánech".. Dejinne... Nás by zaujímalo ale radšej riešenie "RÓMSKEJ PROBLEMATIKY " ,aj v osadách , aj v otázkach neprispôsobivosti ...Ináč vieme ten ich "Indo..áziatsko..africký " prapôvod identifikovať. Máte šancu sa prezentovať... a budete...oné izé...min. VAJDA či prezidentov zmocnenec...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 18:48:42 58d4289b

Nenápadný půvab buržoasie


Nenápadný půvab buržoasie
Teda k tej buržoázii...Riešiť rozpory /napätie/ ,zmierniť istú nutnú násilnosť pri riešení rozdielov v získaných "hmotných statkov " to je cieľ autora a jeho liberalistického snaženia.Vtesnanie týchto rozporov do "TRIEDNEHO BOJA" reprezentantami buržoazie na jednej strane a proletariátu na strane druhej je pohľad tak z konca 19-cteho storočia---kedy snáď aj platil. Dnes obavy so sociálnych "pogromoch" sú najväčšou hrozbou ,nakoľko sú nekontrolovateľné, poznačené vysokou živelnosťou a to sú hlavné príčiny zmierňovať vo verbálnej polohe možné stupňovanie napätia. /nejasné definovanie aktérov v neexistujúcom "triednom boji " nakoľko ani buržoázia ani proletariát...nie je dnes definovaný ako trieda../Ako to je reálne v súčasnosti pri slušne vzdelanej nízko majetnej pracovnej sile a majetkovo -finančne /generačne / zaistenej /skoro vždy nekalo/ oligarchie je každému jasné." Kapitalotvorné procesy " nadobúdajú imperiálny charakter ,čo sa odzrkadľuje aj v štruktúre rozporov , napätí a ich aktérov.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 07:12:22 58d4289b

Nenápadný půvab buržoasie


Nenápadný půvab buržoasie
Nechcem autorovi "liesť do kapusty". Treba povedať , že tie "definičné obory" sú viacmenej zastieracím manévrom . Už tu bolo rozoberané čosi o špekulatívnych výkladoch, významoch, slobody ako takej, demo-kracie ako takej a sú tu aj " Franckami " do dnes preferované "nedefinovateľnosti"/alebo definovateľnosti neobmedzené../ bratstvo , rovnosť, sloboda-voľnosť. A teraz čosi o buržoázií či proletariáte... teda..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-21 06:52:22 58d4289b

Daňový informačný systém tretí rok kolabuje. Žiadame nápravu.


Daňový informačný systém tretí rok kolabuje. Žiadame nápravu.
Ak sa "pokúša " osobnosť typu R. Sulík riešiť isté problémy "národohospodárskeho rázu" Slovenska , mal by v prvom rade prehodnotiť svoje "možné ambície" . Aj napriek "slušným volebným preferenciám" , odišiel za ľahším "vegetovaním " do EU parlamentu.Finančná "nezávislosť " mu vytvára priestor pre "riešenie " v prvom rade "celosvetových , európskych...a i. globálnych .." no naše "vlastné--SK " sú --len ták ---"heroicky " nasadzované kvôli potencionálnym voličom. Osobnostné postoje nepredstavujú dôveryhodnosť, zodpovedný prístup, serioznosť ...sú v polohe exhibícií ..aj v nemecky hovoriacich krajinách.Aj keby mal 100krát pravdu ---riešenia ním prezentované dostávajú sa do polohy ---"mimo zreteľ", tak ako ON sám sa zbavil príležitosti čosi riešiť únikom TÁ HET.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-20 07:41:28 58d4289b

Daňový informačný systém tretí rok kolabuje. Žiadame nápravu.


Daňový informačný systém tretí rok kolabuje. Žiadame nápravu.
Daňová problematika. Áno .Špecifikovať problém , následne analyzovať stav, definovať nedostatky , určiť dielčie , jednotlivé ...postupnosti riešenií...aaa stanoviť zodpovednosť..termíny...atd. Tieto metodológie sú známe v každej "managerskej " školiacej inštitúcií. A "náš " ,,Richard SaS" tieto problémy "rieši " "kolobežkovaním", avízovaním "kolapsu", "neserioznosti" "nabaľovaním" atd...Samozrejme degradáciou "osobnosti" súčasnej politickej garnitúry.Je to ale ináč...aj keď možná má istú pravdu..Teda..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-19 20:13:04 58d4289b

OVĚŘENO! Z TELEVIZE SE HLOUPNE


OVĚŘENO! Z TELEVIZE SE HLOUPNE
Teda ešte Rusov vo štvrtok o 17,30 v PP ...Teda doporučujem si zohnať lístky na hokej , resp. pivko k TV ...bude veselo, štadion plný..a "nabíjanie energie". Mladíci idú do toho--jak perúni...držme palce.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-19 07:58:48 58d4289b
loading...

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
A lem tááák--ono toty cigara čo Fidel rozdával -- za kamzíky čo postriľal .../ešči jednu tu v karčmičke máme vo vytríne,,/ A čo vlastne --ozbrojená bohata demokracia sce od chudobnej ščestlivosci...Kubánskej ...šak to jak špak pričapsnuc... Ony Ameriku nigda nenapadňu ani neobsadza.../ a toty dochtore Kubánsky --ta to co tu NÁS prišli.... učic../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-18 20:47:49 58d4289b

KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS


KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
To vyššie ..je .. od Klopi--- ušlo to ---pst pst..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-18 20:35:23 58d4289b

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
A na Červenom námestí , a pred "Cárskou puškou" v Kremli tá istá dáma....Tak Putin i s Lavrovom ..by sa síce zastavili ..aj ..pochopili ..to dívanie sa ...aj tie "pohľadové miesta" im sú jasné ..ale diplomaticky by zariadili aby tá krása ..nebola zlikvidovaná.....Tak že..Kto chce WAR..
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-04-18 17:25:06 58d4289b

Získává si Trump podporu War Party?


Získává si Trump podporu War Party?
Ale no tak. SENSIBILITA a DIPLOMACIA. Teda : viete si predstaviť žeby prišla dlhonohá blondína pred Biela dom ...a všade bez ...a urobila by predklon ---čo by robil ...Trump..jeho tvár...kde by sa díval.... No.... vojna by bola.asi...separátna...kdesi v posteliach...A potom
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-18 17:18:06 58d4289b

OVĚŘENO! Z TELEVIZE SE HLOUPNE


OVĚŘENO! Z TELEVIZE SE HLOUPNE
DOPORUČUJEM..Sledovať TV prenosy z MS v Hokeji naších SK --18-náckaroch tu spod Tatier.. I cit ..i rácio..i dobrý hokej... A atmosféra ....PREZENTNÁ...pre pol sveta.. NAŠSKÁ ..nabíja energiu...Pha ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-18 12:36:00 58d4289b

GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE


GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE
A som vďačný autorovi , že všetko zlo odpozorované od dovtedy existujúcich/kapitalotvorných/ spoločnosti , vtesnal do vymysleného "diania" a kriticky poukázal na škodlivosť "totalitného vývoja" . Dal popud ,aby nasledujúci vývoj sa neuberal k stavom , ktoré "kriticky naznaznačoval" vo svojej fantázií.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-14 13:11:32 58d4289b

GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE


GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE
Všetko "šedivé, sivé " zahmlené , zadymené a v budovách samý "puch " od potu. Nič nepestré, ešte aj jar "nehýrila farbami". Všade "uniformita" , bonzovanie , na každom rohu "sledovateľ", každú chvíľu všade "usmerňovači myslenia" , vzťahy na pracoviskách vyložene podrazácke...Ešte aj láska nemala dostatok priestoru...ani v rodine...Produkovanie zákerností, napätia..."vojnových stavov" ..atd. Skutočne sny , utopistické náhľady na "slnečný štát" , snenia o "šťastných ostrovoch" boli zbavené ilúzií...A to všetko bolo využívané na charakteristiku novo sa koncipujúcich spoločnosti na báze socialistických vzťahov...A..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-14 12:59:42 58d4289b

GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE


GEORGE ORWELL: OD TULÁKA K ČERNÉMU SVĚDOMÍ EVROPSKÉ LEVICE
Kedysi v hlbinách mladosti som čítal od Orwella --1984 a nedivím sa dnešným neskôr narodeným mladým ľuďom, že si urobia predstavu o "reálnom dianí" ktoré vo svojej fantázií umiestnil do spoločnosti , ktorá vykazovala prvky totality a náramne sa "krajinne " podobala stavu , ktorý vládol kdesi za morom či v Anglií na konci 19cteho storočia. Do dnes mi rezonujú isté citovo zafarbené opisy...ktoré vládli v jeho predstavách o spoločnosti...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-14 12:48:12 58d4289b

BOJKOTOVAT AMERIKU?


BOJKOTOVAT AMERIKU?
Vplyv na globálne oteplovanie USA je mimoriadne "rozsiahly". Tie kubatúry áut na lacné paliva sú výrazne . Doterajšia , ale aj dnešná politika sú charakterizované mimoriadne agresívnym tlakom na "ropno-produkujúce " krajiny aby cenová hladina ropných produktov vyhovovala predovšetkým USA. A "nejaké "globálne klimatické zmeny ..ich spaľovaním...sú tak akurát posudzované ..točením "katastrofických " scifi filmov v Hollywoode...a nie serióznym riešením v medzinárodných organizáciách ,ktorých nie sú ani členmi.Poloha Trumpa sa raz-dva "nastaví" a "usmerní" podľa požiadaviek "kapitalo zhodnocovacej "oligarchie,.. loby.... ide o obrovské financie.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-13 11:59:37 58d4289b

BOJKOTOVAT AMERIKU?


BOJKOTOVAT AMERIKU?
Skutočne...Claythorn76... obdivuhodné kvantum "vedomostí a poučení" sa dá z Váších "obdrizdov " /vyššie napísaných/ " identifikovať" . A len ták ... právny rámec "popudzovania a iniciovania" k násilnostiam či k smrti sú "slušne" sankcionuje/3- 6 rokov natvrdo/ . Pochopené...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-13 11:40:38 58d4289b

RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA


RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA
Naši "dejatelia"/viacerí/ nepredstavujú vzorku ktorej názory je možné brať seriózne. A vystupovanie v RTV je viac-menej TEATRO - názorové odkukané, nadiktované, naučené. Niektorí sa tvária a "demonštrujú -predvádzajú" sa ako Šalamúni / vlastne ako Šalamúnová riť /.Nikto nespomína variantu: ČÍM BLIŽŠIE K IZRAELSKÝM /Palestínskym územiam/ HRANICIAM TÝM formy, metódy a praktiky nadobudajú podoby opísané v knihe "LSTÍ A KLAMEM"../autora: bývalého príslušníka Mosadu/ v súvislosti s použitím bojových plynov /plynových mín./
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-10 12:21:26 58d4289b

Autá musia byť rovnaké!


Autá musia byť rovnaké!
A ..Nerovnosť09..skúste-Cit: "Nerovnosť ak zostáva v medziach je dobrá."- stanoviť tie "medze" , kedy začína či konči nerovnosť. Pokiaľ vám je jasné čo je cit." proti Bohu" ...ten zvyšok populácie ..o ktorý ide...vo vzťahu k elite, resp. ako vzniká ten zvyšok populácie, či elita.Skúste to dovysvetliť. Ď.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-08 16:57:27 58d4289b

Autá musia byť rovnaké!


Autá musia byť rovnaké!
A stačí dať tie "vlastníctva" áut do extrému...Každá 17-19 ročná devucha zbohatlíka bude mať "HUMERA" /aby sa jej--v tanku-- nič nestalo keď dakto pôjde okolo nej--/a každý zbohatlík bude mať "točňu" a na nej podľa "koňoch" BMV, Qvatra, Royl..ce.. Nie nie..bude ináč ..Auta budú plniť len účel a spôsob prepravy bude riešený ináč...a nad tým sa maestro autor nezamýšľa a vraj "stratég".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-08 16:42:16 58d4289b

Autá musia byť rovnaké!


Autá musia byť rovnaké!
Je skoro nepochopiteľné aké myšlienkové pochody o bohatstve, rozdielnosti , nerovnosti či automobilových "diferenciáciach " víria v hlave aj vzdelaného či ekonomicko-prispievajúceho/s dosahom na celé SK/ autora R. Chovanciliak94. .MANIPULAČNE. Stačí len stanoviť kritéria prospešnosti --tej ktorej "OSOBNOSTI" pre spoločnosť a bohatstvo či rozdielnosť v bohatstve začne byť prinajmenšom "pofidérné". "VLASTNO-RUČNE" dosiahnuté bohatstvo je je skôr za sféry "Dobšinkých "prostonárodných.../božechráň znevažovať velikána rozprávok/...A .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-08 16:16:17 58d4289b

RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA


RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA
Čiže alternatívy použitia "bojových plynov" sa v "pravdepodobnostnom spektre" dajú postaviť do "šoru" čo sa týka možných "aktérov" a samotná Asadova pozícia určite nie je v čele "spektra".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-08 15:01:41 58d4289b

RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA


RON PAUL: „NULOVÁ ŠANCE“, ŽE BY ZA ÚTOKEM CHEMICKÝMI ZBRANĚMI V SÝRII BYL ASAD, NEJSPÍŠ JE TO FALEŠNÁ VLAJKA
Golanské výšiny /Izraelom okupované 2/3 / na Sýrskom území , "plávu "na rope. Opozícia /ale aj ISIS/ či Kurdovia majú isté záujmy. /samozrejme je tam istá náboženská tolerantnosť ,ale aj ortodoxia/ A Asadovská Sýria "vykazovala" slušné demokratické princípy i ekonomický rast. Pri rozdelení --"rozparcelovaní " Sýrie KAŽDÝ SI ČOSI "URVE". To sú cieľové záujmy a použitie "bojových plynov " sa dostáva do jasnejšej polohy.Čiže..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-08 14:17:45 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
Ale nie Pande36...nezáviďte ...veď už je u nás všade ČISTÝ VZDUCH ...tak voľne sa dýcha...A ešte keď tie " amnestie zrušia" a vyčistia ,NIEKOĽKO "ZAHNOJENÍ" celej spoločnosti ...vtedy len bude NAIVITA prekvitať...Ale po každom hnoji zostane kvantum smradu....a cestovať sa dá už.... aj za čerstvým luftom...či z toho smradu odíjsť --- naprodukovaného za posledných cca 25 rokov..hlavne mládežníkmi...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-07 13:51:10 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
A na záver. Perličky...Stačilo mať pozvanie a ..to nebol problém ...aj z pol sveta....Najlepší dopravný prostriedok bola JAWA 250..svetová jednička..v "neporuchovanosti" , opraviteľnosti len so šrubovákom a kombinačkami....Na hraniciach žiadna "háveď" ani tam ani sem si nemohla špacírovať...Ak si mal jazykové vedomosti tak dokonca si bol vítaný ..oni si mysleli /západnári/ že sme akurát zo stromoch zliezli ...Pravdou je že devízové prostriedky boli limitované. ale bony sa dali meniť i v Tuzexe....Služobné cesty ...rodinné dovolenky /v I/ ..i hromadné zájazdy sa vybavovali už tu aj s devízovým krytím... Nepríjemnosti , byrokratizovanie bolo " stupňované " len a len kvôli dnes sa tomu hovorí "disidenstvo" , vyložene "brojenie" voči existujúcim zákonom...Samotnému vysťahovaniu po vyrovnaní pozdlžnosti ..nič nebránilo...Spolitizovanie "byrokratizavania" pri umožnení cestovať ... je skôr úsmevné ...vždy sa jednalo o čosi čo dotyčný mal "za ušami"...Nespokojeci ..dnes "zakopečníci" nikdy nemali dôvod "úprimnú nespokojnosť a nápravu spoločnosti" , vždy to boli len a len "ZIŠTNÉ DôVODY"...Hotvo.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-02 09:07:15 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
A ešte šťastie ...že Čínsky múr...lebo.. Trumpov "múrik " s Mexikom vraj tiež ---bude/pomáhať a chrániť/ ---vidieť z vesmíru .Ináč študenti v bývalom --to bola kasta ---my sme nemali problém "pobehovať" po D, A ..len devízový prísľub ale dedovia mali "penzie " v bonoch takže ...tam PRAGUE HAM ...naspäť kalkulačky /ako nedávno Sulík počítače/ , šušťakoviny... a šup do Poľska s tade špiritus , z BG kožušteky , Pliska , z R Jamajka rum , Kubánska vodka a semester finančne zaistený aj so šantením...A sranda , vzrušo furt, len nesmel človiečik mať "čierne body"..nachytané u VB..ákov či colníkov..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-02 07:35:01 58d4289b

ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM


ITALEXIT? DRTIVÝ VZESTUP ITALSKÉHO HNUTÍ PĚTI HVĚZD VYSÍLÁ RÁZOVÉ VLNY OTŘÁSAJÍCÍ BRUSELEM
Dopustíť aby UK odchodom z EU výrazne získala , profitovala je pre samotnú EU mimoriadne nepriateľne. Na druhej strane kapitálotvorné systémy nepoznajú stav neziskovosti . Pustiť UK "bez zodratého chrbta" dáva šancu, príklad aj iným . A Italiano---bogiorno---sa už šoruje ..potom Grece /UK ich "zasponzoruje".".král UK" je Grék/ aaa.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-04-01 17:45:16 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
Samotné cestovanie teda : Môžme posunúť do dvoch extrémoch. Prvý je kto chce , kedy chce, kam chce za akýmkoľvek cieľom a druhý len na povolenie mimoriadne zbyrokratizované. A tu je to "odhalenie " jasnejšie. Ak si človiečik dá námahu napr. identifikovať "kto chce" tak ...je jasné že "odsúdení s náramkom "...zadlžení..."zmiznutiachtivý"pred zákonom...atd.. Kedy chce ...výročie "obsadenia" vojenského, smrti "potentáta neblahého"...aaa . A za akýmkoľvek cieľom .. pašovať, kradnúť, využívať dobrotu....aaa...hajajááj. Tým pádom "nezmyselnosť " prehnanej byrokratcie pri "riadení " cestovania sa stáva zmyselnejšia . A každá "norma " , predpis, donucovanie .. skoro vždy plní funkciu jednak stimulujúcu, a tiež ochrannú. A skúseností ..aj z bývalého...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-01 15:03:08 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
Trochu humoru pre začiatok. Istá rómska rodina ..o sile cca 8 --10 členov....požiadala o "dokumenty " na 1mesačnú dovolenku pri mori v Rumunsku/Mamaja/ . Žiadny problém až kým ...neuviedli doprava vlastná "koňmo" na voze s prístreškom, tranzit cez Rakúsko -aj devízovým prísľubom-, Jugo../Maďari kočovanie mali zakázané/ ..Hotovo . Úradníci nenašli žiadny argument ako "znemožniť" takýto druh cestovania a dovolenkovania vo vlastnom...Ostalo to "visieť " na spôsobe obživy ...Ale i tak...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-01 07:49:16 58d4289b

JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU


JAK SE CESTOVALO ZA SOCIALISMU
Áno dá sa ešte viac zdramatizovať proces "papierovania" v bývalom....pri vybavovaní cestovných dokladov,samozrejme aj množstvo humorných scén, , neopodstatnene byrokratických , "iniciatívno--debilných " úradníckych /od jednotlivcov/ rozhodnutí či samotných colných "vymáhateľoch" . Tých príbehoch je "plná prdel" na aj "bakalárskom " nebi. Má to "bývale dianie v tomto smere " však istú vypovedaciu schopnosť a poučenie pre dnešok. Teda..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-01 06:58:59 58d4289b

STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ


STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
Zaujal ma samotný "administrátor" tohto fóra , že dal príležitosť pre dve rozdielne názory na "demonštrácie " v Rusku. Pokiaľ sa týka miery OBJEKTIVITY ich rozdielnosť je zrejmá okamžite . Kým autor ..Ziegler74.. využíva manipulačné , citovo podfarbené techniky...osobnostné / tlupa ťažkoodencov.. , zúfalci.., nešťastníci../ je to jasný zámer . Na druhej strane autor ..Times11..sa pokúša dokumentačne--opisne samotné protesty posudzovať. Je samozrejme na čitateľoch aký si utvoria názor , ale jedine nezaujatosť, faktografický podložené aspekty sú smerodajné. Autor Ziegler74 výrazne zaostal v objektívnom hodnotení protestov , jeho zámer NEOBJEKTÍVNY .má charakter tendenčný./a možná aj na ojednávku../
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-30 18:14:39 58d4289b

PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT


PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT
Taký maličký príklad od nás..Ak sa taká 4-6 členná "tlupa" mladých "samečkov" /14-16 ročných/ -neprispôsobivých , "dostaví na nákup" v potravinovom obchode , hotovo . SBS--kári idú okamžite do "pohotovostného " stavu , predávajúci,obsluhujúci personál je mimoriadne "zbystrený"... . To všetko je "odkukané" , zo servírovaných zdrojov našími masmediami , kde prezentujú chovanie migrantov kdesi inde. Skoro ako vzor. A perspektíva je multiplikačná v tomto smere....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-29 16:36:58 58d4289b

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Ale nie ..anaste34.. Dostávate sa tiež do"perverzných obrátok"-útočných? Dávate najavo , že ovenčiť Váš mozgový potenciál gloriolou slávy je skoro nemysliteľné pri tóóľkych invektívach. A viete o tom , že prvý dojem obvykle klame? Prajem Vám veľa krásnych jarných kvetín pri obohacovaní myšlienok bezperverzných./ Som /sme / odhodlaný zabudnúť na Vaše "poklznutie sa", veď ste dáma a to príslúcha skôr" kondašovskému" písomnému prejavu a Vaše "avízo " beriem -me si k srdcu. /
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-29 16:16:14 58d4289b

PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT


PŘIŠEL JSEM SEM ZŮSTAT NAVŽDY — NE PRACOVAT
Vieme tendenčnosť je tendenčnosť... pisálkovia sú pisálkovia. Ale k veci tie "NÁBOŽENSKÉ SOCIÁLNE PRÍDAVKY "napr. v Nemecku sú zbavením sa , odlúčením cirkvi od štátu mimoriadne lukratívne ../čím väčšia cirkev tým väčší prídel na kotrbu./ Teda : prijímať len ateistov či "liberálnych fanatikov" a bez prídelu. A v zmysle rozprávky 1 diel vracať /štátu/ druhý odkladať a z tretieho---len.--šantiť. Pracovná vyťaženosť 8 hodinová je podmienkou existencie ...ináč "reidarske spoločnosti Onasisovské --a geba zurik..."
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 19:12:19 58d4289b

Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch


Vývoj ľudových protestov v juhoamerických štátoch
Toto nerobte..Pande36 --- Viacej , že Vás ako prvého HOCIKTO predbehne pri "obdrizd-článku". Veď Vy nechcete ...ale vôbec...aby bola sranda. / aj naši "premúdretý " sa boli nedávno ..tento Kanikovič či Piťu ja se volal ten komediant co richtoval pendziu tvojemu acovi....KANÍK ---učiť v Chile .."kukoňomickú" situáciu porevolučnu... ..kde sme už v tuším 1962 boli ako ČSSR učiť svet jak se bavi fotbal../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 18:40:10 58d4289b

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
A keď už ...anastase34---Piťo v našej krčmičke mi naznačuje ...,že Vy máte tak "blahodárny vplyv" na kde--koho . Skúste / aj meno máte skoro ...Nástenka.../ "nášho Iváňušku ..nickomeničného " /prezentný to "nedosažiteľný racionálny argumentačník a reprezentant neskutočného intelektu" a NARCISTA / odbremeniť od tóľkeho zaťaženia ..z titulu nosenia týchto "prezentov". My sa bojíme že sa aj zemeguľa začne ..okolo KE ..spomaľovať pri takej koncetrácií zaťaženia ..a a Tatry na nás spadnú..../už ani nevieme kto neni debil , imbecil, či racionálne smerujúci k týmto cieľom... / Nie fakt i Pali i Emil v našej krčmičke ..sú s toho ..paf...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 16:52:14 58d4289b

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Ďakujem ..anastase34..za "pozdvih" z "alkoholickej kaluže" . AA..vy ste ..Pande36..už --dajmä tomu --navyknutý aj na iné "štylizovačky".. Ale tak či tak písomný "styk" sa oproti priamej reči nedá /idem dať pomlčky na rozmýšľanie../ --- ---"citovo podfarbiť" . .."nahnevano sa tváriť"..."zodpovedne sa správať"..."robiť si srandu nebadane"...A keď to celé posadíte do ..krčmičky...tak nastáva žiadúci "mätúci " stav pre čitateľov ktorý sa dajú nachytať...Prajem..trvalý pocit šťastia ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 15:57:37 58d4289b

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Ako istý príklad sa dá uviesť poloha samotného pekla , očistca.. Isté náboženské odnože nevysvetliteľný bahenno--ropný --dymiaci smrad využili na "určenie " neurčitosti v podobe pekla, / aj roklinu pri Jeruzaléme../ A aby tá beznádejná trvalosť v pekelných mukách, za "porušenia prikázaní" a z toho odvodzovaných "verejne uznávaných" morálnych zásad , nebola beznádejná , využíva sa "kategória " očistca. Teda " každý" človiečik sa dostane raz do raja , záleží však ako "dlho" z večnosti sa "zdrží " v očistci. / zmiernenie strachu z nekonečného utrpenia na konečné...utrpenie../ samozrejme , podľa "miery " porušení prikázaní.. Iné náboženstva však stach a morálku "riešia " po svojom....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 07:03:21 58d4289b

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?


 Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?
Strach a morálka sú zdrojmi ktoré náboženské /aj ideologické/ "odnože" ovplyvňujú správanie človeka , jeho závisalosť a pripútanosť. Na jednej strane v moránalnej oblasti je to vplyv zvýrazňovaný formovaním verejnej mienky /aj manipulačne/ a na druhej strane samotný strach je využívaný pre zvyšovanie "pripútanosti , závislosti.." Ak sú strach a morálka minimálne "manipulovateľné" zbavované "pripútanosti, závislosti.." tak so samotnou smrťou proces "vysporiadania sa" sa stáva prírodzeným.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-28 06:48:54 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
A k veci, prvý Váš "siahodlhý " písomnostný prejav v tomto vlákne končíte ..odstavcom "inbecilovania "okolia hoci ja som sa o Vás ani nezmieňoval . Takže prvé prd do ucha.O racionalite argumentácie, neinvektívnej kritike s návrhom na riešenie tu už niekoľko krát som inicioval aj Vás. A vy stále len "dehonestujúce " čur---akovanie a imbecilovanie..Prd do ucha druhý krát. Následný Eduard Smrt...agresívne začal "zdvíhať sekeru " jemu vlastnými prostriedkami/v tomto vlákne/ ...nekontrolovateľnými.....Prd do ucha tretí krát.A aj keď s istými komentármi a postojmi --Vašími ---sa dá súhlasiť no zvolená forma, perverznosť a agresivita je znakom nekultivovanosti , plytkej sebareflexie a " nedosažiteľného narcizmu", skôr okolie popudzujete ako presviedčate..../asi sebečítanie Vás uspokojuje../ Prajem ...Vám ...nemať "žlčovité " oči ..."máme Vás radi " , venujte sa vylepšovaniu vlastnej kultivovanosti.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-26 15:37:33 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
No vidíte Kubko "nickomeničný" je to tak nechápete a nechápete. Ani náznakovo ani priamo , teda len a len Agresívne, perverzne, invektívne bez formy. Teda "zlatí " môj, uvedomte si v prvom rade že narcis -čloiečik má furt len snahu "sebaokrášliť " ..napr . neprekonateľným intelektom, nedosažiteľnou racionalitou v argumentácií a celé okolie vždy a jednoznačné je "oču...akované , zko..otené , im --bebe cilné.." aaa. To to Vám je v tých seniorskych mozgových závitoch zatiaľ jasné?A k veci..
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-26 15:03:11 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
A Pali v našej krčmičke povedal že stačí mať pri sebe rotvajler--icu --fenku a rotvajler sa okamžite dá do "laškovania" s ňou -- a nechá všetko tak..ani hlavu neodkusne...To je taká "fajta" milosti-plná.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-25 08:24:58 58d4289b

DŘÍVE PAPEŽ BRÁNIL EVROPU PŘED ISLÁMEM, ALE DNES JE NA STRANĚ ISLÁMSKÝCH DOBYVATELŮ


DŘÍVE PAPEŽ BRÁNIL EVROPU PŘED ISLÁMEM, ALE DNES JE NA STRANĚ ISLÁMSKÝCH DOBYVATELŮ
Dnešný názor na riešenie migrácie samotného pápeža nie je najdôležiteší. Pokiaľ niekdajší pápež inicioval "koaliciu " proti nvázií Turkov na Viedeň tak mal isté zámery zjednotiť aj "kresťanské sily " , čo samu skoro podarilo ..okrem Francie...Samozrejme dôležitú úlohu tu zohrali Vatikánske peniaze , nahonobené. Dnes takýto "zjednocujúci aspekt " v Európe nie je . Tie "kresťanské sily " sú mimoriadne pod vlyvom sekulárnych záujmov. /ináč pri Viedni v Poľských voj.zostavách bojovali aj nekresťanský Aziati .../
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-25 07:22:06 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ešte stále ..anaste34..vám verím že dôjde u Vás k prehodnoteniu osobných hodnotení . Ak je podľa Vás kritériom pre inteligentných mužov "tvrdá agresia " a "imbecilovanie , Schlampe-ovanie dám , "ču..akovanie oponentov...aaa" tak čo nie je inteligentné--dajte si otázku. Samotné navážanie aj v tomto vlákne inicioval Kubko.."nickomeničný".A to odkusnutie hlavy rotvajlerom je "slušný agresívny prejav" dámy Vášho razenia.A keď si pozorne prečítate vyššie mnou napísane na Vašu adresu tak zistíte komplexne svoje omyly v "názorovej agitácií" ktorú ste začala chybne už pred voľbami svojho času. Prajem ...pekný víkend.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-25 06:37:45 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ono Kubko " náš " "nickomeničný " tá Vaša neprekonateľná racionálna argumentácia a nedozierna rozsiahlosť intelektu Vám niekedy neprekáža pri dajme tomu rýchlejšej chôdzi či jedení ? Ono to musí byť istá záťaž vedieť toľké "objemy" mať pod kontrolou. Alebo vy ste tie "objemy" predvídavo posunuli aj inde nie len do hlavy.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-24 18:59:43 58d4289b

Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus


Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus
Tak toto nie Pande...vy ma nútite k čomusi...rozhodujúcemu. Viete si vôbec predstaviť nemať kde kúpiť chlieb v nedeľu? A musieť ísť kdesi pred kostol ...prosíkať... na to treba ale mať "fištrón" . Predstavte si pred bohatým " reformovaným" okamžite , pred tým druhým--pyšným len tmavý a pred tretím naj--pravejším tam len koláče majú v nedeľu.. Ta vidíte --toto je diléma ---vybrať ktorý lepši aj na jedenie...lebo " toho pieseň spievaj koho chlieb ješ"...a vy len ták jednoducho...nijaký spev.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 18:50:41 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
A na záver : ak je vrchol racionality , logiky tak vehementne presadzovanej a vraj aplikovanej "nickomeničom " ,s podobami výrazov "čur...ák , ko ..t, imbeci ..il a td" ako bežných prirovnaní oponentov, tak je to degradácia urážka týchto pojmov . Skúste racionálne argumentovať používanie týchto pojmov....aby sme sa zasmiali nad Vašou orginalitou v chápani RÁCIA.....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 16:36:01 58d4289b

Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus


Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus
Pande36-- miernite sa atakoch na stovky rokov uplatňované sviatočné dni ...náboženské. Pribehne soldateska z BB a za pomoci Ružomberských duchovno -- vzdelávajúcich sa , Vám natrhnú oné izé...a pobehovať po Liptove ...s natrhnutým ...je ...ale veď viete.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-24 15:27:10 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ináč sa dostávte do polohy dedinského Kuba ktorí pri materinej sukni ukazuje pochodujúcim vojákom jazyk a pred deťmi..dievkami /anaste/ sa chváli aký je smelý a nebojí sa lebo má aj "rybku nožík". Je to trochu úbohé od čerstvého seniora...kedysi nezaostávajúceho...Prajem neutíchajúcu snahu..vylepšovania si profilu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 15:12:24 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
"Zlatučký " nikomenic33.. nebolo by lepšie aby ste sa venoval vylepšovaniu vlastného "profilu" bez agresínych , invektívnych čo i len náznakov...zapnite svoj potenciál mozgový týmto smerom..Ináč..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 15:06:53 58d4289b

Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus


Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus
A trochu srandy. V istých dobách sa dvaja riaditelia nemocníc bavili o službách cez Vianočné sviatky . Jeden tvrdil , že nemá žiadne problémy so zabezpečením služieb cez sviatky a druhý musel mať "evidenciu " aj 5 rokov do zadu aby niekomu nekrivdil. A záver ten bezproblémový mal dvoch lekárov..jedného Židovského a druhého Arabského...a im Vianočné sviatky..tak nejak nepripomínali...snaženie oslavnej pokory narodenia. Problém "rozšírenie zákazu predaja" pokiaľ sa spolitizuje, stava sa --pomaly spoločenský nebezpečenský-- či narušuje náboženské súžitie..aaa je skôr výsmechom ako problémom VÁŽNYM.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 08:11:45 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
A ..LenkaB25... aj keď isté diferencie názorové medzi nami existujú, neznamená to ,že si nevážim Vaše postrehy a myšlienky. Vaše stanovisko k dáme ..anaste 34.. odhaľuje jej duševný potenciál /aj nickomeničov../ ktorý je poznačený "žlčovitosťou".Lebo boli a sú odhalení uplatňovaním nepriateľných medziľudských vzťahov , ktoré som v prípade "nickomeniča " definoval. Prajem pekný jarný deň...
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-24 06:59:13 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
..anaste34.. a súputník nikomenic33.. venujte sa radšej konkrétnostiam ktoré som definoval...Agresivita, invektívnosť, a neadekvátne formy. Budete slávnejší ako vybíjanie si energie na nepreukáteľných nefaktografických poznámkach. Ale Vaša /nickomenič/ "neochvejnosť" je vlastnosť využiteľná v policajnom zbore /neochvejne chcete čosi niekomu dokázať .../a samozrejme deficit sebareflexie. Prajem ...pekný jarný deň.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-24 06:38:52 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Toto nám ..Pande 36 . nerobte... My tu / na vraj Podtatranských lazoch nevieme síce akých.. /v krčmičke --pri červenom si družne úsmevne "hrkútame" a smejeme sa z "gagotania " nickomeniča ../nikomenic.33/ . A vy neprispievate k rozveseleniu svojími "trefnými heftami" . My vieme že istá averzia z vašej strany tu je ..ale "lenivé kapre " ležiace furt na jednom boku bolo by žiadúce... tak trochen...a stačí Vám len tak trochu zamávať ... a býci sa rozbehnú, kapry sa otočia a sranda "zasiahne " Dôležité...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-23 17:57:28 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Áno zagáágal ..nikomenic33.. presne : AGRESÍVNE, INVEKTÍVNE a samozrejme BEZ FORMY , NEARGUMENTAČNE. Škoda je Vás smerovať k odstraňovaniu vlastných chýb ,o ktorých sa ani nezmieňujete a sú Vám presne zdokumentované. Pomocné témy ---máme radi červené víno---môžte sa ďalej "zdokonaľovať " . aj siahodlhšie.../škála invektív je v "kondášovskom " slovníku skoro bezbrehá, a vraj agresivita sa dá usmerniť ..podobne ako pes keď si chytá chvost až do úplného.../Prajem ...pevné zdravie a nízky úbytok mozgového potenciálu.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-03-23 16:23:45 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
A potom tie "imbecilovania" sú aktívne /od nickomeniča/ a "kto seje vietor..." Teda ďalší Váš NEPOSTRECH--vo vzťahu k cit.: "hodnoteniu každého prispievateľa". A pokiaľ sa týka istých alkoholických hodnotení ste mimoriadne vzdialená realite. Prajem Vám pekný deň pri trvalom vylepšovaní názorových poznatkov ...a zbavovaní sa chybných osobnostných hodnotení .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-23 07:20:00 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ale nie ..anaste34..zase ste vedľa...Tak ako minule ste po dlhšej dobe pochopila svoje názorové chyby ../aj vo vzťahu ku KDH s následným uznaním../ tak aj teraz "atakujete " neznalostne. Teda v prvom rade tri "poznámky " na "nickomeniča" sú rozdielne. /čítajte to pozorne ešte raz/ prvý hovorí o zbytočnej agresivite pri presadzovaní aj dajmä tomu správnych cieľov, druhý je o forme a tretí je o invektívnosti oponentov. /pochopilaste zatiaľ../ A potom..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-23 07:12:00 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ak si niekto "OBOHACUJE " vyjadrovaci slovník ínvektívami typu ču..ak , ko...t a iné osobnostné degradácie , je to znakom istej nízkej rozumovej potencie, /nehľadá kultivovanejšie výrazy/ samozrejme aj obsahové dikcie sú tým pádom "biedne" . /Nie je to aj Váš problém ...Hufnágel../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-22 21:21:33 58d4289b

Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus


Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus
..A viete ..Pande36..že máte pravdu . .. Ja som minule --kúpil na "benzínke" ponožky, manželka zips.., a dcéra šminky. Najedli sme sa spomínali na Vás ako by to malo byť--Vám je to jasné? /ešte aj mandarínky a banány mali tak "trochen " pachuť --ropnú , ale boli../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-22 18:46:59 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Je tu istý "zaťaženec" presadzujúci isté náboženské jednoznačnosti /asi Luci--fér33/ . Za jeho postoje "systémové " prístupy, či prírodné dikcie dogmatické , sa ešte aj samotná jeho "náboženská obec " tak trochu dištancuje . VY E. Smrt 69 svojími siahodlhosťami , agresivitou , oponenciou nekultivovanou, "ničením kapitalizmu " a náznakovo presadzovaním prednosti socializmu ---dokazujete svojú "historickú zaostalosť". Dnes sú iné prostriedky pre presadzovanie žiadúcich zámerov. Doporučenie : BU´DTE PRIATEĽOM NAJVäČŠIEHO OPONENTA.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-22 18:27:05 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Ageresivita Eduard Smrt /alias --nickomenič --alias Hufnágel--bývalí rozumní prispievateľ...alias nekontrolovateľný AGRESOR../ produje , stupňuje oponenciu. Ste v dôchodkovom veku--nič neovplyvníte ani perspektívne a "procedírovať " sa v potieraní kapitalizmu , ktorý nadobúda iné dimenzie / monopolno--imperialne --nekontrolovateľné/ či prezentovaní socializmu , ktorý nemal času za tých paru rokov sa predovšetkým v morálnych oblastiach prezentovať je TRAPNÉ . Ale..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-22 18:10:33 58d4289b

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
A srandou to uzavríme : Vraj našťastnejší je v živočíšnej ríši "manžel istej prabiednej ..tejto..-neviem si spomenúť..mená " keď "JU" oplodní a následne s vraj "mimoriadným uspokojením sa dá ZOŽRAŤ --a aaa-- A aj u nás sa traduje ..vo vzťahu k istej "nemenovanej celebrite" len raz a potom /neutekať?/ zomrieť.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 19:06:00 58d4289b

Ústava nemôže byť protiústavná


Ústava nemôže byť protiústavná
,,Pande36.. To snáď nie "ONI " si tu vyššie robia z Vás srandu. . To už aj keď schudol ..Lexa --ale čosi si pamätá aj z čias POTENTNÝCH či to otecka, či vlastných.Darmo v tej Afrike -- A Vladimír on ešte stále vie aj bez papiera.../ono aj Castro....vedel aj celé hodiny---/ Kde a v čom mám Vám pomôcť predsa len amnestie sú amnestie...nie sranda...Ešte aj BMG ..zoznamy prídu na pretras / ale o mačiatka sa báť nemusíte --tri beriem.../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 18:49:38 58d4289b

Slovenský jazyk v Číne


Slovenský jazyk v Číne
Navrhujeme: my v našej Spišskej krčmičke: Aby Čarnogurský --Spišiak tiež vraj pôvodom hmmmm.. zafinancoval --samozrejme zo SOCIALISTICKÝCH BÝVALOREŽIMOVÝCH financií nadobudnutých neznámym spôsobom .. a manželke ktorá vraj vyučuje Činštinu vybudoval a sprevádzkoval vzdelávacie centrum s "produkciou" 50 abslventov ročne ..bežne komunikujúcich tak alebo onak .. naších či ich.. A aj Robertko to pochopí v pridanej hodnote... / nie len v medzinoží../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 18:36:16 58d4289b

Budúcnosť Slobody


Budúcnosť Slobody
Pekne úbuho pišete T. Zivot 82 .. to chápem že sa jedná o "masy" /istý človiečik z KE to nazval kedysi ako "úbohý ľud " / a mne ---aj v našej krčmičke to pripadá ...tak akosi jednoduché. On ten "náš Pande36" vie napočítať aj načítať vo svojej "chtivosti " a mladickosti.. aj do desať aj čosi o vzťahoch v bývalom režime i teraz. Nie nie ani slobodu ste nepochopil , ani východiska ste nekonkretizoval... aj zaostalosť v presadzovaní NIE KAPITALOVÉHO ZHODNOCOVANIA ste prezentoval odborne.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 17:24:05 58d4289b

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
Už len fakt že taká rozporuplná osobnosť ako bol Churchil --"haptakovala " v Jalte i v Teherane pred /cca 150 cm / Stalinom . USA prezident aj keď "chromí" sa klonil.. Samotný Churchil "sám, vlastným pričinením za svojej éry žiadnu veľku bitku nevyhral! Vždy prosil Stalina o zintezívnenie "hnania " Nemcov, USA o materiálnu pomoc započal "studené vojnovanie a železno-oponovanmie" ale do dnes je braný ako víťaz vojny ...aj s cigarami. A gulagy , porobenie národov, či vojenské jatky ..to je ANGLÁNSKY výmysel...historicky preukazateľný.Konkrétne..obhajovanie plusov a mínusov v celej "rozporuplnosti" Stalina je skôr pre historikov ..nie nejakých "vyberačov " pikošiek.../ako ste aj Vy Lenka B 25/ . Ale ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 13:26:08 58d4289b

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
V prvom rade ..LenkaB 25.. niečo tiež faktografické. V Nitre "žehnal " Tiso zbrane keď "odprevádzal " naších vojačkov proti "Rusom " /SSSR/ , ale predtým ...k jeho chvále..zahlásil " Nemcovi synov dám , ale otcov a živiteľov rodiny nie .." Títo nech vystúpia" a vystúpil aj môj príbuzny.." ..veľa ich padlo..aj s požehnaním...A k samotnému Stalinovi ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-21 08:07:31 58d4289b

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
AA A KEĎ prídu "mandaríni" do KE---VSŽ ...a každý deň po "širokorozchode " prídu 25 ---50 vagónové vlaky plné tovaru a nám budú dávať zadarmo furt jeden vagón tá Hajajáj ..tak potom ..Robertko ..bude použiteľný --tak akurát pre potešenie ..istých dám ..s veselým ..oné...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-19 13:46:06 b94729ec

Ako v Číne kapitalizmus vyrástol


Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
°Pokiaľ by to bolo podľa "názorového spektra" v našej krčmičke tak všetky myšlienky tohoto ..Robertka..Ch. 94 ..by sme nechali "tvorivo rozvinúť " aj napr. nášemu Kanadskému.."všeznalcovému odrodilcovi" /otvoroci.../ a ďalším "numeram" tu působiacim . Aspoň ten pomer váhy mozgového potenciálu by sa spriehľadnil /doteraz je to asi 5: 15000 resp 1: 3000/ ktosi raz povedal že jedna kotrba na SK sú 3000 v Číne a Robertko aj keď pobehoval kdesi po nejakej VŠ v BB predsa len váhovo aj s činkami čosi znamená...Vie zabrať..a zmeniť pomer...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-19 11:58:17 b94729ec

Stát jako náboženství (1/2)


Stát jako náboženství (1/2)
Nejako už asi nevieme sa zorientovať v "názvosloví" istých persón..tu působiacích . Vieme čo je Hurvínek, aj istá odvodenina "hurvajs" ale kto to je --nevieme, vieme tiež čo je TÁGO...a na čo sa používa a tiež čo napodobňuje... ale ostatné nám je tak trochen...záhadné...Teda ..das ist...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-19 09:38:54 b94729ec

TŘÍDNÍ BOJ STO LET POTÉ


TŘÍDNÍ BOJ STO LET POTÉ
V triciatich rokoch minulého storočia..boli podobné KONŠTATÁCIE reprezentované vo vtedajšej dobe obdobnými TETEK /pepíkmi/. Vtedy BAŤA "likvidoval" malinkatých /titěrných/ šustrov, príštipkárov , garbiarov /neargentínskych/...opravárov obuvi.. aaa prekonal "podlejznutím " cien krízu . Dosiahol monopólne postavenie --minimálne kontinuálne. Škoda, že autor nepostrehol ..zmenu storočí ba aj tisíc-ročí..Ale politickú filozófiu zvláda důvěrihodne tak na úrovni ,že už len triedny --revolúčny boj chybuje a máme vyhráno. Hotovo. Vďaka maestro...ste neprekonateľne na čele zaostalosti.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-19 08:54:28 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
..Pande36.:--náš---Majte rozum , ja ---_ a za ktoré kopečky? VŠADE DOMA DOBRE NAJLEPŠIE .To len táák prevetrať "šprechenovanie" . A už sme Vám ..naznačili --do hlavy--že my skůr fabrické diania ovplyvňujeme --nečakáme na -ako Vy či sa dostatok mačiatok nakotí , či lenivých kaprov "naikruje"na MARE Liptáckej , "bryndzonosné bekáče "popredajú Talianom.. .A kultúra kde bola?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-19 07:00:18 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
Ale nie ..Pande36 to na Liptove --u Vás --v Jánskej ..sa sedí v krčmičke za šijacimi strojmi a tam je ..aj Suliko můžete si zanůtiť..Že to tam nedáte do richtungu... sa divíme ---ale červené tam majú---celkom " pitné.."A tie portréty tam rozvešané ---to máte v socialistickej opatere....?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-18 18:43:38 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
A trochu srandy... LenkaB 25..ste mi pripomenula...Svojho času M. Sládek .."dejateľ " republikánskej strany v ČS-SR pobehoval po Brne /boli sme tam na veľtrhu../ a do "tlampača " kričal TADY JSOU FAKTA ...aukazoval papier kde stálo vyjadrenie renomovanej Anglickej psychiatrickej vyšetrovne , že on-Sládek je normálny. Následne kričal , že Havel , takýto papier nemá ..preto bol zvolený prezidentom o jeden hlas...Sládek bol vtedy vyšetrovaný...nevolil..a Havel ho nelichotivo označoval za...menej---oné izé../A Vaše..nepomleté...mi to pripomenulo..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-18 15:41:11 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
Len náznakovo Vaše ..LenkaB25 ..neakceptované JEDNOZNAČNOSTI.: Vojenský priemysel porazenej Francie , ČSR aaa..všetko zapriahnuté--, relatívny pokoj na západnom fronte, , zmluva o neútočení ..nepriravenosť v obrane, důstojnický zbor predmetom "čistiek", Japonsko "trepalo " Angliu v JV Ázií a útok na SSSR nebol vylúčený--viazal veľké sily, a samotný útok bol mimoriadne razantný...Taktické , strategické a pozičné skutočnosti IISW sů mimoriadne presne preskúmané, zaznamenané a na všetkých VŠ vojenských ---celosvetovo-- boli a sú adeptom "vyučované" . Vaše " snaženia " čosi tu jednoúčelovo ,bez súvislosti , tendenčne, znevažujúco a nekompetentne "zdokumetovávať.".je znakom Vašej nezrelosti---zmanipulovanej.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 20:05:08 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
A dve Slovenské divízie čo "hľadali " v Kyjeve, ešte aj kostol by bol len len nezabil Tisa keď sa išiel pozrieť na skazu ktorá tam bola /aj na židoch / napáchaná a vyznamenával našich nahnaných vojáčkov ...ako jediný Slovanský národ nasadený proti Slovanom... To je táááááá Vaša drtivá porážka TAKTICKÁ trebars proti Stalinovi...ako osobe...a gulagy ..kolchozy....Je to inde...mimo Vaše chápanie ...Ste mladá ..radšej obdivujte krásy kultúrne , prírodné...nie ste kompetentná ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 18:18:57 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
...LenkaB25 ..s úžasom čítam Vaše "takticko-strategicko-znalosté" "poznatky " o vojnovom dianí v R. 1941... To aj Žukov by asi "smekl klobouk" . Mal som isté teoretické skúsenosti /učil som asi pol roka voj. taktiku na ZVS ../s taktickým dianím ...útok---obrana aj počas vojny . Nemecká mašinéria mala pri napadnutí SSSR ----Ale radšej ináč...Nemec čo hľadal v SSSR ... / alebo pred tým Napoleón ... či Poľské vojska obsadili Moskvu..../ --prišiel oslobodiť " opitých mužíkov" od Stalina však...a politruci pod samopalmi hnali vojáčkov na jatky....ACH PROSTOTA ÚBOHA...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 18:04:36 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Aj keď ste to nevystihol s tým..Pande36... "líznutím"... my sme viac-menej priemyselne...aj rýchliky tu "občas stoja" aj dialnica..je tu..aj na Tatry .sa dívame aj z krčmičky--besedníčky...A tie "bryndzonostné" zvieratka to sú skůr u Vás Liptácke ..Ale sme sa nedozvedeli...o Vaších "pame/a/ťových " šuflíkoch /fiokoch/ ..A kde sa bude "decibelovať " metalovský? / Ja som v zahraničí...na cudzej klávesnici...takže ../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 13:43:55 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Áno ..Pande36.. čitam, že si tiež robíte SRANDU s prípadného možného oponovania. A vy si pame/a/táte čosi z bývalého ...., či len tááák...prečítané... "nahuckané"...počuté...

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 11:16:29 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
A nemuseli by to byť len peniaze, ale aj bátrové...či "rázove " ..iné hmotné "EKVIVALENTY" Ta ne fajny návrh a sme okamžite z korupcie v rámci hodnotenia v EU mimo "chvosta".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 07:34:01 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Pred úradmi: "odbavený "okamžite --100, do pol hodiny 50.. , Pred školou : 10 hod- doučovania aj so skúškou 1000, 50 hodín--3000, Pred nemocnicou: klb do troch dní...do mesiaca...atd...A ---
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 07:29:25 b94729ec

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Riešenie korupcie je "jednoduché" anzi zvanci ..A to "SADZOBNÍKMI" pred každou inštitúciou a to už by nebola ko--rúúúb--cia ale "voľnotrhový biznis"..Hotovo . Teda konkrétne..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-17 07:23:46 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
..LenkaB25 ...ono ten ozembuch...je predsa len hudobný nástroj... jednoduchšieho prevedenia a obsluhy. /ale můžte aj iné výrazové prostriedky "kopírovať!"--aby ste nemusela tóó´ľko rozmýšľať ../No tie ďalšie .."invektíva" som si čím vyslúžil... skúste zaargumentovať.. Ale pomůžem Vám --vy ako ... oné izé.....MÚÚDREJŠIA ...čo ste nezostala tu na SK mezi tými ---menej... zhodnoďte objektívne "osobnosť " J. TISA..teraz mal isté výročie ../ a Stalinova obľubená bola Suliko...prekrásna pesnička a pritom dal tóľkych tá het...to len táák na oktaj../ Viel gluck..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-16 07:46:34 b94729ec

PREČO VERÍM V LIBERTARIÁNSKE NÁBOŽENSTVO


PREČO VERÍM V LIBERTARIÁNSKE NÁBOŽENSTVO
To je tak ..Garfield18.. už můj starý otec nar. za RaU hovoril o trestoch za "chlapčenské beťarstva " museli (/ za ..krádeže čerešní, exkrementy na nežiadúcich miestach,..zvukové efekty aj výbušné aaa/ byť primerane potrestané -..teda porezať, porúbať kubíky dreva pre obecnú škoku, vyčistiť cintorín,..odpadové stoky.. žandársku stanicu a okolie aaa..)samozrejme o telesných trestoch sa v "modernej dobe "ani nehovorí...A keď niekto isté trivialnosti a riešenia "prefukuje "cez -.-.- VIERU V LIBERTARIANSKE NÁBOŽENSTVO --- tak je asi ...ako to povedať .."osobnostný skrat" . /a za mojej mladosti sa takéto "pestva " riešili anzi zvanzi --my vieme že "Šedivý a konexie " a právo ...a polícia...tu je iný problém a o tom autor ani asi nevie /A to kopnutie ste v mojom prípade kde zobral ...nie je to snaha o ironizovanie problému a hlavne návrhu na riešenie ...Garfield 18 ../otáznik/..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-15 18:52:35 b94729ec

PREČO VERÍM V LIBERTARIÁNSKE NÁBOŽENSTVO


PREČO VERÍM V LIBERTARIÁNSKE NÁBOŽENSTVO
Len nie tak "zhurta" veď autor demonštroval svojú GENIALITU neskutočne zaujímavým návrhom riešenia /asi prvý krát v živote /Toto nenapadne tak ľahko hocikoho v tejto dobe . Ešte to "dokresliť" nejakým "marx --leninským ľavičiarským anarchistickým postojom " samozrejme štátom nariadeným , tak súdny dvor v Háagu by predmetný návrh (/nedaj pane ..aj postup riešenia konfliktu../ riešil niekoľko desiatok zasadaní kým by vyriekol rezumé. Vďaka maestro A. Fandak76.... máme sa od koho učiť --aj my zrelšia generácia...
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-15 11:42:33 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Nikto..anaste34, nechce žiadné odpovede od Vás---to ste kde "načítala" tú požiadavku ? A tá domýšľavosť Vaša v podobe .."zdvihnutých mandlí" a "podráždenosť ..oscilujúca vo vysokých obrátkach " je Váš výtvor "aktívneho manipulačného působenia " /tak ako manipuláciou tu na fóre pred voľbami ...KDH..aaa/ ..A to sa medzi klintelou ktorú si človiečik váži nerobi . A potom ten.. " jednooký medzi slepými " je tiež nie vysoko prezentný slovný zvrat autora. Ale pokiaľ máte isté nejasnosti tak za opýtanie sa neplatí../k tej gramatičnosti ...máte pravdu.../Prajem..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-14 12:55:21 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Áno . dobrý príklad ..eutanáznik obecný96..racionalita je naplnená vtedy , ak sa zdokumentuje príčinnosť jej bezvýchodiskového stavu/ prečo je osamotená , prčo nepociťovala a nepociťuje lásku k pozemskému blížnemu /a duchovná útecha "mebnežerov " cirkvy zlyháva ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-14 08:49:42 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Nie nie ..anaste34 ../to ste nachytaná na hruškách nič nepodsúvam --ale dostávate sa do "otáčok " ../ Tú lásku k blížnemu, a k BOHU -láske ako takej , ba ani citovaný úryvok básničky ste nepochopila. Ak tvrdíte ,že ste proti eutanázií, sebaničeniu , proti vražde či sebevražde...tak vedzte že len pramálo jedincov na tomto svete je aktívne iného názoru. Sú však duševné stavy , okolnosti kde dochádza k výnimkam ...ale výnimky potvrdzujů---to Vám dúfam je jasné.. Prajem krásne predjarie bez-otáčkové./veľa "eutanastistov vidia východisko v pozemskej "beznádejnosti " v láke Božskej..kde sa chcú priblížiť --a to je duchovná slabosť menežérov "duševnoliečiacich" tu na zemi
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-03-14 08:27:50 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
"Zlatá naša " ..LenkaB25? Aby ojektivite sa dostalo zadosť--učinenia --okrem samozrejme "samých " negatív na osobu Stalina pokúsil som sa o "nejaké tie " pozitíva. To máte tak Vy ste taký jednosmerný "OZEMBUCH" zhora dole und das ist alles. Pri čom i len náznaku negatív na dajme tomuJožka TISA..okamžite ste mimoriadne aktívna v "objektivite" . Akosi si to mýlite --tú objektivitu , vlastne máte pravdu , ale opačnú kto vlastne tu NA SK zostal keď vy múdra---premúdreta ste išta TÁ HET.. Ale máme Vás radi , nie len s)úcitne. Prajeme gluck..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-14 07:45:54 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Máte divnú, skoro zavádzajúcu ..anaste34.. LOGIKU. /už ste sa raz popálila ...KDH ..mohla byť v parlamente ..ale Vy ste ZABOJOVALA TU na fóre..za čosi iné---jednalo sa o "len paru hlasov...za tiež istú kresťanskú odnož../ Vedeckosť sem vedeckosť tam...Ak je niekto "chorý treba ho liečiť to je NEZVRATNÉ , Ak nestači "duchovné menežerstvo" tak sú tu psycho--sociolo--aaa inštitúcie pre duševno , samozrejme aj fyzickú " schránku"...príslušné ..odbory.. "Samovražectvo " má svojú príčinnosť a tá je spoločenského charakteru prípadne nedostatočnej prevencie, predikcie , prílišnej záťaženosti organizmu , nedostatočnej "liečiteľnosti " . Pochopila ste...? A zabíjanie vlastných občanov "štátom" ako "srdcervúco " tu predkladáte je zúfalí pokus neschopnosti predchádzať , riešiť príčiny SEBANIČENIA / porucha sebalásky resp k iným ľuďom či Vami proklamovanému BOHU -lásky ako takej../ A že neexistujú definície lásky a slobody ako také je práve príčinou špekulatívnosti,narábania s pojmamy podľa"ľubovůle" zmetujúco.../istý báísnik to trefne vyjadril : Ak nemám, necítim lásku k blížnemu svojmu smrti zostáva pramálo aby vůbec niečo zobrala../ Jednoduchšie to napísať ...nech Vám to niekto skúsi---To máte tak ..s tými zdvihnutými mandľami --dievča zlaté..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 20:47:22 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Zrejme ste ma nepochopil : P. JOHNSON je autor FAKTOGRAFICKEJ literatúry a pokiaľ viem tak samotné ustanovenia aj rukopisné ,aj biblické ---dovolím si povedať !pozná skoro naspamať !. v spmínanej knihe ich cituje.. takže : Ak Biblia je dielo !božské! tak ...je to --prekladateľská nedokonalosť / ako ťava či lano --obidva --so základom C.M.L..--camel.cez ucho ihly / a tým aj dejinnej !PREKRUCOVAČKY! špekulatéívnej...zmetočnej...a niektoré cirkvy z toho robia dogmy../z ťavy../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 18:56:16 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
To isté doporučujem aj !našemu! ..luci-férovi33..prečítať kde na strane 178 kapitola 14 má nadpis EXISTUJE PEKLO A JAKĚ TO TAM JE ? ...Takže už sa nemusí trápiť s opisom . Ideme ničiř peklo --spolu a zostane len RAJ --EDEN aj na Zemi. Idete s !nami do toho! ? Aj keď je to proti vůli šéfa nebies __stvoriteľa aj pekla ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 18:27:36 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
A Vám ..anaste34 ..doporučujem od autora Paula Johnsona : HLEDÁNÍ BOHA osobní pouť kde tvrdí na základe důslednych skúmaní /autor množstva faktografických liter.-- diel../ aj biblických ,že láska teda aj BOH nemá v gramatickom ponímaní osobu--rod ani mužský , ani ženský ani ..obojaký--podľa slobodnej vůle veriacého.....Takže nejasnosti sa !stupňujú!.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 18:15:06 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Ale tým , dajma tomu veriacím , sú !eutanastistické! chúťky dovolené len preto , že duchovnosť presadzovaná cirkvami je nedostatočná, u ostatných sú chorobné stavy /duševné , fyzické /sú zapríčinené neliečenim, predtým zlým predchádzanim , zlou --nedostatočnou predikciou ,diagnostikáciou..aaa. Hotovo. /Otázka je ale kto zodpovedá za zdravotný stav človeka---ako !základného výrobného prostriedku! v ..tom--ktorom ..izme? Dávky starostlivosti o duševný i fyzický stav človeka sú jasné.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 17:32:44 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
A Láska je to to isté!!! Teda konkretizujme ...človek má možnosti slobodne sa rozhodovať v láske. /dal som konkrétnosť slobode--v rozhodovaní/ A teraz konkretizujme samotnú lásku /okrem k zvieratam, vlasti, práci..a.p./ existuje v ľudskom vedomí láska k inému človekovi, k sebe samému , a isté náboženské dikcie tvrdia že k BOHU, / dokonca BOH je láska---teda niečo nedefinovatené/ .Ak by sa pripustil či nepripustil stav možnej eutanázie jedná sa o síce o istý slobodný rozhodovací proces ..no s poruchou v konkretizácií lásky k niekomu. Je to rozhodovanie síce slobodné no pod vplyvom chorobného procesu v tomto prípade buď !sebalásky, lásky k inému človeku a veriaci -- lásky k Bohu! . A zákonnosť neuznáva, nedáva možnosť byť svojbytným ľuďom postihnutým chorobou. Ale---
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 17:17:45 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Máte istú prvdu ..anaste34 .. pokúšate sa zdvihnúť mandle ---komusi. Skúsme ale tak ako som naznačil..: Teda začnime čosi o slobode a láske. Ani jeden pojem sám o sebe nemá presnú vypovedaciu schopnostnosť--definovanú ! Ak niekto postaví !budovu, konštrukciu , stavbu ..myšlienky !na týchto pojmoch skůr či neskůr sa dopletie. Slobodu ,ako pojem ,čiastočne !supluje! doplnok---teda donucovanie--aj to vééľmi vzdialene. Ak sa sloboda nevyjadruje v !konkrétnej ! podobe ---o akú , čiu, koho...aaa sa jedná je to vždy v polohe ŠPEKULATÍVNEJ. A láska..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 16:57:39 b94729ec

Právo na sebeusmrcení


Právo na sebeusmrcení
Posunúť problém eutanázie do polohy áno- nie , /s výrazným podielom náboženskosti či ateizmu/ je tak trochu --nekonečný príbeh. Stačí sa!pozrieť !na !príčinnosť ! eutanázie , /chorob duševných, fyzických/a kto je zodpovedný za zdravotnú !opateru !, resp.aká sila sposobuje eutanaztické chůťky a siahodlhé diskúsie dostanú inú !fazónu!.../ --klávesnica je nie SK takže -.Ď. za pochopenie../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-13 08:07:52 b94729ec

STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)


STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
Každá doba "naprodukuje " osobnosti výrazne sa v nej etablované. V podobe Stalina to boli nielen záporné no aj určite množstvá kladných vlastností i skutkov ktoré ovplyvnili nezmazateľne dejiny. Už len fakt že značná časť národa bola odhodlaná ...aj život ..položiť...Viete si predstaviť žeby dnes niekto za takého Dzurindu, Havla , Kisku..aaa .ach ani nepokračujerm...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-08 17:08:08 58d4289b

RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY


RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY
Ja Vám verím ..Bynk17..že ste zabudol na Kubu---Ono ten "tehliar--Zeigler" či jako ich volajú.. zabuda na to tiež že tie BRDY v južných ...jemu asi blízkych ..priestoroch sú raketovo zamerané dosť presne /cca +- 100 metre/ a vesmírna raketa je tam za paru minút aj ---so zmrzlínou ---Ale my na SK veríme že "izolácia" takýchto persón "Zieglerofských"produkujúcich TRVALÉ NAPäTIE .,.bola by žiadúca.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-06 20:20:32 58d4289b

RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY


RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY
Ale no Pande36--Vám je jasné určite .. ako Ruskému národu pomôcť --- určite tá "nebeská sláva " Vám bude siahať tak po členky. Ale hlavné je že sa pokúšate sa HO ../ten RUSKÝ národ / upokojiť v beznádejnosti stačí prísť na ,,asi Váš Liptov " a vy ich dáte /nehovorím o daňovom zvýhodnení mačiek/ do smerovania ktoré aj Metal muzike bude vyhovovať...A ukážete im tie 500 Eur bankovky ..aj ako sa kopú zemlianky.


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-06 19:17:13 58d4289b

Schizofrénia nacionalistov


Schizofrénia nacionalistov
Nebolo by lepšie pre R. Chovanculiaka37 aby radšej tie činky dvíhal..čo sa rád pochvastáva...nikomu neublíži ..akurát sebe keď na nohu.. A "dekapitalizovať " na Spiši zemiakárske družstva /pozemky / sa "podarilo " Čarnogurskému---rodákovi odtiaľ--Tak nech nacionalisticky neschizofrenicky ..rozbehne pestovanie zemiakov , ktoré "rozbzikal ".Ešte aj naprispôsobivých má k dispozícií tisícky, i kasární--prázdnych je neúrekom i skúsenosti z "demontážou" zabehaných vecí má dostatok ..aj s Dzurindom .Nie kdesi po Rusku či po Rakúsku sa vyškierať...Maestro ...toto nech sú cieľové Vaše myšlienkové pochody...a nie "obdrizdy" ktorým sám nerozumiete.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-06 11:52:13 58d4289b

Schizofrénia nacionalistov


Schizofrénia nacionalistov
Ako môže mladý človiečik sa dívať /čítať/ DRIZDY SUPER -MAESTRA Robert CHovalculiaka37 keď si odvodí názor /myslenie, smerovanie, históriu , minulosť .../ od cit: .."je tak pre Slovensko zdecimované štyridsaťročným pálením kapitálu v socializme, malým strojom času.." Ešte aj " málo znalí " človiečik vie vylicitovať najmenej 10 obrovských fabrík postavených v bývalom ../VSŽ , NHKG, Slovnaft.../ Na druhej strane ...ale škoda HO ..HOĎTE NA NEHO SIEŤ...nevie čo píše...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-06 08:16:06 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Už len treba určiť kto je čisteší či "amnestovaní" alebo tí ktorí ich "dostali " do "amnestovateľného " stavu. /vlastne odsúdený či súdiaci../A ten smrad sa tak ľahko NEVYČISTÍ....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-05 13:34:01 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Viete klifton84..v parlamente bolo a je tóľko /tri prdele --ba i inde --"harabiníkov"../ právnikov , že "jednoduché riešenia" by boli asi dávno uplatnené ./ Aj samotný Fico má niekoľko titulov pozískavaných na právnických VŠ/ . Teda výklady sú možné...až na to že je to už 10 rokov..Tu sú asi podstatné následky....súvislosti ../napr. rôzne dekréty, ocenenia, spoplatnenia....atd.....vrátiť --nevrátiť...čo, ako do zadu, ..Havlové amnestie spôsobili nárast kriminality ...v takej miere ,že skoro ohrozovala chod spoločnosti../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-05 11:28:30 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Pri zrušovaní amnestií..ako som už zvýraznil jedná sa o precedens, reťazenie či Pandoríninu skrinku. "Vystavený teroru" z ROZKRÁDANIA --OKRADANIA ..to neboli /niesú / jednotlivci ale státisíce , skoro celý národ. A samotné amnestie boli a sú "poistené " tak, že ich " šetrením " si niekto min. "vybije zuby ".Problém však nastane pri "odškodňovačkách " ...retroaktivite..atd. Osobne ...treba "upraviť " niektoré ústavné zákony a tým pádom sa naväzujúcu právne akty uplanené tendenčne, istými "persónami" stanú ..dajme tomu "nulitné"...A za privatizéromi typu Majsky , Fruni ....aa sa "zavře klec"...Len či budú stačiť väzenia...a hlavne koóóľko zase peňazí to bude stáť ..nás..a hľadať "pozašívané" , na niekoľko generácií poistené , vo Švajcu, ...peniaze je ďalší problém.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-05 08:02:19 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Škoda Zolo58..že ste to ,mnou napísané , nepochopil. Prečítajte si to ešte raz /aj odzadu/ a odpovede na Vaše otázky tam nájdete...Prajem.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-05 07:41:53 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Nie som právnik ..Zolo58..no k tým "mečiarovským amnestiam " a ich zrušenie---- zrejme to vyvolá ďalekosiahlé reťazenie , ktoré súvisí aj s opodstanenosťou systému ..PRÁVNEHO ..v ktorom teraz žijeme , resp. formálne sa vrátitiť do r 1989 a nastaviť "ŠTARTOVNÉ " odznovu. Totiž keď sa dajú zrušiť amnestie --ako istý "prezidenský akt " tak prečo by sa nedali zrušiť napr. "privatizačné" právne akty,/zlodejské/, prípadne "kúponovanie " a podobné ROZKRADAČKY... Zásah do ústavných zákonov...je spochybňovaním isté stavu stability-- spoločenskej , či vytváranie nepredvídaného vývoja...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-04 18:59:58 58d4289b

PROČ NEVĚŘIT RUSKU


PROČ NEVĚŘIT RUSKU
Nie nie ..Pande 36 ...ono ten faktorial ..možností je odvodený na kombinácií ...Zostáva teda I/ Rusku veriť, II/ USA /NATO/ veriť , III/ USA/NATO / neveriť ...a už maestrom zvýraznené IV/ Rusku neveriť...A minimálna kombinácia je na svete v OBJEKTÍVNOSTI ...Samozrejme aj v našej krčmičke sa / lololol!--ujeme / zabávame v šume..../ Už "len "ostáva kto začal prvý, kto má pravdu----ale to je už v oblasti politickej a tam neplatia pravidla matematickej kombinatoriky ale veľkosť "budeľara" a " mohutnosť medzinožia "....silnejší pes..oné izé/--
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-04 18:11:15 58d4289b

PROČ NEVĚŘIT RUSKU


PROČ NEVĚŘIT RUSKU
Ono to mlátenie prázdnej slamy ..maestro T. Flaska59..Už kde kdo, kde kade píše o VYVAŽENOSTI , OBJEKTIVITE...A vy apelujete .".o podobná prohlášení od zastáncu Ruska...si rád prezriete ..citácie .." To si nedokážete "pozisťovať" sám , tú "plíživost NATO vojsk směrem k Rusku"? Vlastne je to trápne čítanie Vaše jednostranné..tendečné , manipulačné . ohováracie, zavádzajúce ...aaa pokiaľ nie je aspoň čiastočne vyvážené, pohľadom z druhej strany. Dokonca platí ...na Vás ...kto seje vietor...môže sa očúrať....A verím že aspoň do desať viete napočítať.
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2017-03-04 14:58:12 58d4289b

Líder opozície? Preboha, len to nie


Líder opozície? Preboha, len to nie
Dá sa kladne hodnotiť isté "odhodlanie" , "vodcovské snaženie" či osobé ambície predsedu SaS. Škoda len že je smerované v prvom rade proti osobe predsedu Smeru, ďalej Smeru ako takom . Jeho zámery v "serioznej politike " boli a sú prezentované v tom že zvolil ľahšiu cestu "vegetovania v EU parlamente " /každému jasné príjmové výhody / ako odhodlanie riešiť čosi na SK scéne . /výhodnejšie tiež je excelovať v Nemecky hovoriacích TV....o jasných témach../ Rozkoly opozície naberajú obrátky takých parametrov , že v samotnom SaS excentricita vypudila i takéto persóny ktoré predstavovali "pevné sloupy"..../Mihal../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-04 09:22:36 58d4289b

Muž, který se nestal králem


Muž, který se nestal králem
Tvrdenie Vaše ..Claythorn76..že :cit:"Preto vzniklo v USA 800milionov protestanských siekt a každý jej člen ..." pokiaľ je "pravdivé" , tak v " tých " sektách muselo vzniknúť tóóóľko názorových "prúdov" že určite Vaše čosi o slobode , heréze, politickej neslobode, náladovom hlasovaní , satanskej spodine či komunistickej vláde v USA...sa javí skôr úsmevné ako "pokus" o niečo serioznejšie. Stačí aby ste z tých 800 milionov siekt--/názorových prúdov / vybrali "sebe si " Vám vyhovujúcu a dali "nám vedieť"..Vďaka.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-04 08:58:53 58d4289b

Celosvetová vojna proti hotovosti


Celosvetová vojna proti hotovosti
Ja vám ..Pande36..verím s tými 500--Eurovými bankovkami ...že máte problém.Veď sú asi "len za tantiemy " a nie za "bežný príjem " A čo už ..každý peniaz je treba "bróbovať"...či je platný ..však áno...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-03 12:37:15 58d4289b

Experiment v Göteburgu: Viac škody než osohu


Experiment v Göteburgu: Viac škody než osohu
Skracovanie pracovnej doby --áno je to trend , lenže akej pracovnej doby. V minulosti sa robil prieskum , ale aj konkrétne sa uplatňovala skrátená pracovná doba aj u nás v nemenovanej firme. Samozrejme je treba rozlišovať režimy pretržité, nepretržité, smennosť jedno--viac....a tiež druhy prác..fyzicko.--.duševne --psychicky ..aaa namhané. Spoločnými závermi boli poznatky , že skracovať dennú /8 hod/ pracovnú dobu v našich podmienkach je nevyhovujúce...Ani týždennú! Optimálne je skracovanie štrť-ročnej --polročnej PD. Ako dôvody boli zvýšený stres a zvýšená fyzická prípadne psychická záťaž z titulu... pri 7 hod PD príp . 36 hod. PD týždennej čo bolo aj evidentné na znížení prod. práce....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-03 11:21:20 58d4289b

PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?


PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?
Pst..pst ....z podielu na víťazstve IISW....
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2017-03-03 07:40:58 58d4289b

PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?


PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?
A vysoký stupeň "OBJEKTIVITY" prejavil autor -pisálek M. Kavka 14 zvýraznenou vetou cit" Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly".I když v prípade levicových aktivistú a politiku o dobrých úmyslech docela pochybují. ---Chudáci "levicoví aktivisti " tak sa dostali do povedomia za tých paru desiatok rokov. A tí ostatný tvoriaci "cesty do pekla " niekoľko storočí /tisícročí/ ..ake to cesty či pekla sa "navydlažďovali"? Ale čo už ..aj takých pisálkov je treba ..pre potešenie z poznania .."JEDNODUCHOSTI MYSLENIA".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-03 07:20:01 58d4289b

PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?


PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?
Pokiaľ sa týka samotnej demo--krácie ---názov je len jeden Grécka Demokracia .v dobách pred Kristom ..keď tie kamene kládli na kôpky. Dnes demo--kracia je chápaná ako súhrn uplatňovaných demokratických princípov . A sme doma. Každý " mocenský aparát" si tvorí tie princípy "dle přáni" a tvrdí že sú "demokratické" . Ešte aj volebné systémy/ " princípy"/ vraj všetky majú charakter demo..kratický./ No nie je to sranda..ja ich poznám /tie systémy/ najmenej 8 .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-03 07:09:24 58d4289b

PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?


PROČ SE SOCIALISTÉ BOJÍ PRAVICOVÝCH KONZERVATIVNÍCH DEMOKRACIÍ?
Neviem prečo zobral do "pera" autor práve Churchilla v súvislosti s demo--kraciou, veď tých "odvodenín " je "bahadej.." A koniec koncov okrem srandy ktorú si urobil z kráľa --Búrskeho --všetky jeho "vojenské ťaženia " boli pre "Angliu " tak na záťaž , keď už nie na prehru a hanbu.../napr... Dardanely ... JV Ázia a Japonci..Afrika a Romel...a sústavne prosíkanie sa Stalina či Rosvelta...o výpomoc..vojenskú../ Ešte ani potešenie z IISW mu nebolo vo funkcií --umožnené --Ale začal ďalšiu vojnu...v 1946--studenú...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-03-03 07:01:45 58d4289b

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Pande 36...A ako vyzerá 500-vka-- ečkova Nemáte ju niekde--po ruke? Len tááák .. Ani Bitcoin nebudeme vedieť v našej krčmičke --oné.. zabecalovať...naš krčmar len ečka alebo "zofortným"/aj to vyberaným/ na sekeru ...A ako bolo v Karvinej...? My sme v Jánskej skončili...nečkalo sa Vám ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-26 16:36:02 58d4289b

Ropný kolaps, ktorý stále nebol


Ropný kolaps, ktorý stále nebol
Nechcem sa pliesť ..LenkaB ..do Vášej "konfrontácie" s .... No cit: " Na Slovensku ostali len debili lol: " za to že Vy žijete v Nemecku ... Argumentačne... je to vzdialené i diplomatickej "hantírke" , aj logickej , aj múdrostnej, aj "riťomúdrej" a o nejakej racionalite...Hajajáááj.. Mal som inú mienku... o Vás.. A máme tu istého "EXOTA" ..odrodilca - ..otvoreneoci ...Kanadské... ...začínate ho prekonávať.... Čo okrem -- pre seba si --ste urobili dobre pre Slovensko, svojím "migrovaním" ? To ste sa tu nevedela uplatniť ---´TÓÓÓĽKYMI --vedomosťami či schopnosťami...veď múdry ch ľudi tento režim si TU váži .. Či to nie je váš prípad --patríte k tým druhým...jednoduchším ...Pozor na tých "debilov.." ...Das ist ungerecht...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-26 13:33:56 58d4289b

„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie


„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
Jasné je každému to "milka " mlieko , vajíčka od sliepok pobehujúcich po zelenej.. či prasiatko vo výbehu 4 arovom so zasadenými "gruľami" atd...No urobiť praženicu pre 800 vojákov ...či hovädziu sviečkovicu....Teda .."provijanťák", .."týlový ---" a všetko vždy riadne najedené, bojaschopné ...zdravo.kalorické.....ináč ...PAF.../samozrejme "hajzlíci boli , sú vždy a všade"/ ..Teda kto zodpovedá v civilnom ..sektore ../ono tie kyslé ryby ,dva rohliky s pivom je síce čosi... / za ..pol národa....HA?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-23 15:51:59 58d4289b

„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie


„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
Teda kto zodpovedá za stravovanie "človiečika"? Zoberme skutočnosť- fakt , že viac ako polovica národa nevie, nemá skúsenosti-vzdelanie s prípravovou /zložením , kvalitatívou..výživou splňajúcou potreby ../ "jediva."Možnosti sú :štát, "vývarovne ", zamestnavateľ, samotný človiečik či kombinácia... Ďalej ak v systéme má človiečik charakter " TOVARU, MAJETKU , VÝROBNÉHO PROSTRIEDKU---"/samozrejme v rôznych štadiach ...funkčnosti/ tak "dávky starostlivosti " SERVIS , ÚDRŽBA , RENOVÁCIA ...nech je tomu adekvátna." JA" idem "ho zapriahnúť " do kapitálového zhodnocovania , platím dane a jemu mzdu a o jeho "údržbu, servis.." sa starajte...Hajajáááj je to správne? /A samozrejme platí vraj viacerí zodpovedný ---nijaký zodpovedný.../Teda ako...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-23 07:11:00 58d4289b

„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie


„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
Len pozor! Info. hlavne pre mladšiu generáciu. Ono ten bývalí režim /socializmus/ " padol " aj pre to , že trebalo vystáť "šory" v obchode na MANDARINKY A BANÁNY ./lebo podpultovky../ Dnes , keď ich je do "aleluja" /od 0,75 až po 1,40 Eur/ a nie a nie ich predať , tak socializmus sa vráti RAZ-DVA a hotovo-- rozpredané. A čo potom ? Ha? Je po srande.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-23 06:12:07 58d4289b

KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ


KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
Ta to jaký sme "frajeri" ...A JE TO...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-21 21:45:34 58d4289b

KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ


KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
Ono to je ťažké s tými Paprdami či 34---82---93 a skúsime nového Paprdu dajmä tomu 00 a Jíleka detto---Teda
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-21 21:42:24 58d4289b

KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ


KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
A je tu "čosi nové" zase s názvom "Paprda34... Už len viac krát použité slovo "ČURÁK" HO "vrha " tá het.. Ono tie perverznosti "kondášovské" nie je problém naservírovať, sú mimoriadne chytľavé pre menej intelektuano--inteligečnú aj "píšucu klientelu" .A hodnotenie to je príznačné pre "osobnosti" ..typu "bezzubej sqau"..indianskej . A Vaše "GEJZOVSKÉ " myslenie ste vo svojej zaostalosti stratil v okamžiku , keď ste začal "kádrovať " . Vy vážne si myslíte o krčmičke že sa tam nedá... alebo v nedá sa tam v krčmičke vážne .....Už to presahuje Vašu kapacitu ..aj pochopenia. I cez to všetko prajem ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-21 21:02:49 58d4289b

Vďaka za vývoz zisku!


Vďaka za vývoz zisku!
"Hoďte na něj síť" ..na M.Valachynského21. Je nebezpečný manipulačne zameranými "kalerabovinami " Už v 16 storoči merkatilisti , ďalej teorie akumulácia kapitálu , tvorby a rozdelení zisku ..boli "slušne " teoreticky vypracované i prakticky aplikované...Len priestor medzi plecami MAESTRA..autora ..je vyplňovaný ..čímsi naidentifikovateľným.Ale aspoň je sranda...máme etalon blbostí.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-21 11:37:37 58d4289b

KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ


KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
No nie , už len chýbajú "POROVNÁVAČKY" .. "A bolo---a je " a Janíčko Jílek 63--- no nie nový EXOT neargumentačný na scéne. Ale je milíí, je jasný, úbohosťou .Už len čo ON si zaslúži .Ja si myslím taka trochu "pohladiť po hlavičke --môj zlatučky --vieš už písať--čosi"..Nechajte HO tvoriť---A ten výraz " vul " to prečo ? Veď v Slovenčine nemá celkom dehonestujúci význam --aj keď nemá ..oné izé ..ale vie ŤAHAŤ...a dá sa využiť . aA o autorovi....to neviem , možno ešte čosi má...kdesi..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 20:03:56 58d4289b

Vďaka za vývoz zisku!


Vďaka za vývoz zisku!
"Prekrásna " Myšlienka autora M -Vlachynského21.. : cit : " Niekedy je efektívnejšia stručná argumentácia príkladom zo života , ako siahodlhé vasvetľovanie ." Teda tie trenírky a OOP vyrábané pre celú RVHP a ziskovosť ...bola "príčinou" že z Vietnamu "zmizli " USA--ci odtiaľ. Hotovo ..stručne --jasne-- A vývoz zisku zo SLOVENSKA---hajajáááj.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 19:28:28 58d4289b

KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ


KDO CHCE SOCIALISMUS, AŤ MÁ JEN, CO SI ZASLOUŽÍ
Ale nie --ferda28-- Vy vážne si myslíte že "náš " Pande 36" nevie kto si "nezaslúži " socializmus. ? Teda Pande36... vysvetlite to ..tým "chápavosťou tak trochu inde" --- nie "hudobnícko naladeným"...Veď chcete ---byť znalostne jednoznaznačný.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 18:27:04 58d4289b

„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie


„Nakupujte lokálne“ je sloganom pre hladovanie
A sranda znovu.Vítajte---- anastase 34--- na scéne. Úprimne vám ďakujem ,že ste sa odhodlala... čosi o účelovosti jedenia ovocia a zeleniny a hlavne v čerstvom stave a nezávadnom . Mám však istý problém a síce dostať to do polohy dajmäe tomu jedenia ako takého a potom do politického... Ako to chce autor... Ak Vám to vyhovuje v chcenííí tak skúsme to spoločne.... Teda . Vaše ...a vôbec "apetítne skúsenosti" sú určite len a len správne. Ak má niekto proti ním čosi ...asi narazí... Ale tu je iný problém "KTO ZODPOVEDÁ ZA STRAVOVANIE " človiečika......A začneme...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 18:11:33 58d4289b

ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE


ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
A spájať hlupáka s ne-vzdelanosťou , či vzdelaný človiečik nemôže byť hlupákom --akosi je to nejaké čudné. Nám je jasné hlúpy je každý!---kto sa nechce , alebo nevie--či nemôže učiť. Ale glupy je ten kto aj napriek učeniu --do furt --do aleluja--- vykazuje známky "plytkosti mysle" . Hotovo.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 14:08:21 58d4289b

ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE


ČÍM VĚTŠÍ HLUPÁK, TÍM VĚTŠÍ FUNKCE
No dobre ale naši Češi či ešte bližší naši Moraviaci tvrdí prej: "ČÍM BLBŠÍ SEDLÁK TÍM VĚTŠÍ BRAMBORY" ..ta teraz nám tu v našej krčmičke nie je jasné...čosi...s "tými "...veľkými "bramborami"..Lebo tu na Spiši je/vlastne bola/ zemiakárska oblasť...dajmä tomu aj pre celú EU / a tí traja "naši " potentáti Dzuri.--Čarno --Kisk-- akosi --s tými veľkými "bramborami"/ ---
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-20 12:53:08 58d4289b

Pokec s centrálním plánovačem


Pokec s centrálním plánovačem
Zákon o cenách z r. 1990...bol jeden zo zákonov "štartujúcich" , divokosť v podnikaní a do dnes vytvorenej "oligarchie " ktorá nekalo získala majetky vytvorené socialistickým hospodárením. Rôzne dražby / "holanská " , .../, prudké cenové nárasty.. , skupovanie majetkov "odpísaných" , podnikové rozpredaje za "babku" atd... Bol to priestor kedy neboli vytvorené podmienky pre uplatnenie tohto zákona a "voľná " tvorba cien dala priestor pre neskutočné množstva špekulácií s následným vzostupom kriminálnych živlov /výpalníctva/ . Už len možnosť tvoriť, zahrnúť do ceny "PRIMERANÝ ZISK"/dikcia zákona/ bolo spúšťačom .... Prezident Havel tento zákon inicioval a podpísal....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 19:02:50 58d4289b

Pokec s centrálním plánovačem


Pokec s centrálním plánovačem
A Pande36..mal som o Vás inú mienku ..čo sa týka "cenotvorných vedomosti " ,ale idete do šíku s autorom H. Machacek25..on je tiež " hudobný expert.." vraj...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 14:42:07 58d4289b

Pokec s centrálním plánovačem


Pokec s centrálním plánovačem
A skúsenosť. Mal som možnosť v bývalom a aj v súčastnosti /v istej renomovanej zahr. firme/ zapodievať sa kalkuláciami a cenanami typu "nákladového" . Neskutočne, obdiv a úctu ktorú "prechovávajú " "bývalorežimový " kalkulanti --nemá hranic. Samozrejme sú to ceny služieb a výrobkov, /dnes to nazývajú "ODRAZOVÉ"...minimálne / , ktoré sa "posúvajú " ďalej na "obchodné manipulovanie" a to už je iné "kafe" ...mimoriadne špekulatívne..sranda iného druhu ..kapitalotvorného.....Nič nové pod slnkom...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 14:39:00 58d4289b

Pokec s centrálním plánovačem


Pokec s centrálním plánovačem
Članok "autora" H. Machacek25..jednoznačne dokumentuje deformácie "mozgového potentenciálu " jednak prezentovaného samotným článkom, jednak snažením zmanipulovať , zdeformovať ďalšie "čitateľstvo". Disciplíny ako náklady, kalkulácie , typológia cien, cenotvorba sú exaktné-- nemenné . Politické "zásahy " či bezmedzné "ziskovostné " snaženia , sú kategórie vyložene tendečne , a typy cien uplatňované v obchodnom styku boli a sú vždy "deformované" a hlavne manipulovateľné.Nie ceny sú určované trhovými podmienkami ale opačne stanovené /aj napr. dumpingové../ ceny určujú samotné trhové podmienky.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 14:24:38 58d4289b

Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí


Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí
Lebo tá "charitatívno..dobročinná-filantropičnosť" - či ako to nazvať..tú "služobku" - by sa neskutočne VYNÍMALA v takej našej LOMNIČKE , či inej osade s neprispôsobivými aj s "celým abtajlungom." A pritom táto Keňa je jedna z nejskorumpovanejších krajín Afriky /1/3 HDP mizne--tá het /, dáva na zbrojenie 6% HDP/teda "dobročinnosť jak fras"/ .Ale i tak platí Horníčkovské " klekám v úcte"....pred ďalším Spišiakom /už tretím "potentátom"/ čo pred vlastný prah tak akurát ..se-kajú.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 06:37:35 58d4289b

Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí


Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí
A je to tu.Asi "letecký špecialisti " pochvália "nášho "prezidenta , že pravidelne "prevetráva " staručký "tryskový --minulorežimový " vládny špeciál nielen tu blízko do PP...ale aj do "teplejších " krajín. O ďalších prínosoch či kladoch jeho "služobky" --nie je mi známe...Lebo..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-19 06:24:15 58d4289b

Spíše než Trumpovu zeď


Spíše než Trumpovu zeď
"Podněty"....No každému je jasné..migranti, drogy, pašeráci..či "kriminálna háveď" atd.. No nikto sa newzamýšľa nad recykláciou... Ona tá Cheopsová...a turisti a múry či to Čínsky, Berlínsky ..majú turistické i numizmatické /Pali má kúsok z Egyptskej ..sprivatizovaný../ . A s tým "Trump...tovským"? Navrhujeme aby tie dielce boli očíslované a počitačovo--mozaijkovo vytváral istý tvar / Pali povedal isté medzinožie/ a keď sa to bude likvidovať tak kdesi v "Arizónskej púštnej " oblasti sa poskladá a aj z vesmíru bude jasné o aký druh "ÚDU " sa jedná. Ale riešení je nekonečné...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-17 16:03:22 58d4289b

SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ


SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ
Nuž kdesi v "psycho..socio".logických " záujmových " disciplínach sa hovorí že ľaknutie je čosi ako " nečisťé svedomie " v príčine, alebo neočakávaná novinka, či minimalizácia alternatívy...nepripravenosť na prudké zmeny .. Ale vraj najlepší liek je vedieť sa orientovať v spektre možných "prekvapení" . Hlavne "OBJEKTÍVNE " hodnotiť riešenia. / a počúvať furt len Slobodnú ...či ...Govorit.... hajajáááj/ A "náš " píšúci "Brňak" trochu zaostal v objektivite---názorovej.Ale isté "spytovanie svedomia" ho trochu nadnáša...čosi na VÚT... nezanedbal celkom.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-17 15:11:56 58d4289b

SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ


SYMPATIE K USA A RUSKU SE MĚNÍ
"Prekrásnu myšlienku stvoril" autor .K .POHNER42..Cit::"Postupem času jsem se vylekal sve vlastní reakce.Začal jsem dávat čím tal více za pravdu Putinovu Rusku.Sám sebe jsem presvědčoval , že to není možné.......". Tak naj ..podstatnejšie slovíčko je "VYLEKAL" ../ľakol sa---lekl se" / nuž...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-17 14:59:17 58d4289b

Z ľavicového úradníka Holjenčíka milionár: Komu vďačí za svoj majetok? Špekulant radí občanom, ako hospodáriť! Cynizmom nešetrí. Nehorázne účty za energie nech rodičom platia ich deti. Fico si umyl ruky


Z ľavicového úradníka Holjenčíka milionár: Komu vďačí za svoj majetok? Špekulant radí občanom, ako hospodáriť! Cynizmom nešetrí. Nehorázne účty za energie nech rodičom platia ich deti. Fico si umyl ruky
Autor bernares50."svojím" "výtvorom " dotkol sa dvoch vecí . Prvá sa týka jeho "súkromno-osobno-majetkového " a druha "politicko--manipulačného" "ŠANTENIA" -- úradníka.... Miešať ich do kopy je cesta ...neznáma. Ale pokiaľ sa jedná o tú prvú ..okamžite trestné oznámenie --samozrejme argumentačné ... a ruky v putách a televízia...a pokiaľ sa týka druhého tak "vyšantiť sa politicko--manipulačne " nemá konca kraja. /ešte aj podbradku má "zmyselnú "--na tom "foto" --inšpirujúcu.../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-16 10:22:44 58d4289b

Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?


Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?
Ale keby ...dakto chcel ---tak "náš" Kollar už by tu ani "nechyboval"...narobil sa tu "všeličoho" ..."das dosť veľa...".Môžu "HO" brať...Ta ne.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-14 17:11:07 58d4289b

HURÁ NA TRUMPA


HURÁ NA TRUMPA
My vieme , že tá dedinská zabijačka v tomto čase je zaujímavešia téma ako "Trumpoviny" . Z toho je hneď istý stav ...pozitívny --- a ten druhý....KBZ .Vraj do Slovinska zvoláva ..aj Putina ..jeho tretia ..a v USA ..si myslia že je to tu na SK.....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-13 20:02:25 58d4289b

HURÁ NA TRUMPA


HURÁ NA TRUMPA
Ja vám neviem hneď povedať či to je ten pravý komunizmus ..al v našej dedine ...kažný zabíja, každy chodí pomáhať ..."šurovať od srsti " ..a každý týždeň máš minimálne .."ovar"--polivku na tri dni , hurku..".jaternicovú" --škvarky ..a rodina i surovú slaninu..a dačo na "gešmak" .A to furt od ...troch kráľoch do konca fašengoch...A my si prajeme, alebo chceme komunizmus...takého druhu. A ten vyššie " Clay..." si myslí .... a my tiež.. Teda prd do ucha.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-13 18:54:06 58d4289b

HURÁ NA TRUMPA


HURÁ NA TRUMPA
,,,ferda28... pst pst to nie je ten Clay .thorrn ..ten bývalý "ETATISTA" ...? To len medzi nami...ale ked začal o komunizme.... my ho máme v našej krčmičke ...lem pamätať si treba. Každý dá dajaký "piňáz " na stôl...to jedno---aj nič--- Emil---ta to matematik--fyzik --zrachuje a ide ..vinko -liter ... i deci slivovice ..a pohariky..Hotovo každý si bere...Ta to jaký fajny Komunizmus...Len ked 2 razy "nezahasnuješ " partiju...tá i snech pomosc pratac, i drevo rezac...i na zabijačku prasa čiscic.... Ale kčmičaka je furt ---hasnovna --sebe si--!
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-13 18:38:25 58d4289b

oDoprave


oDoprave
A hele .." učebnicové--kde súkromný sektor ...nevie nastúpi štát,," . Kde, komu ,čo..veď "na mojom pľacu je fabrika v cudzích rukách prehadzovaná ako pomaličky nadbytočná ..časť../HUŤ sa odstaví vraj a "vaľkať" sa budú ingoty či brámy .."navláčené z Ruska, UK alebo Číny"/. A "vy zisk " z predaje VSŽ už dávno je tá het...A vy čosi o okradaní , žlčovitosti... bezcharakternosti. A to nie sú len VSŽ... ale 50% firiem ...Bežte , Bežte ..Claythorn 76--- nedosahujete vedomostnú úroveň , ktorá by Vás oprávňovala zapodievať sa ekonomickými otázkami. Radšej čosi o počasí , topení snehu...a tááák
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-12 21:00:59 58d4289b

oDoprave


oDoprave
Isté závadnosti Vami..Claythorn 76--tu vtlkané do "kaslerábových " hláv / Z.Z,Z. VAŠEJ poloprázdnej../ ...Len si predstavte ...isté logickosti ... Také VSŽ v KE boli postavené ľuďmi našími Slovenskými ..za "nejakého izmu " . Majetok sa aktivoval sústavne zveľaďoval a predstavoval ZLATÉ VAJCE v úspešnosti , zamestnanosti atd. /Ak som Vám nahral a svrbí Vás oné izé..vedzte že aj o negatívach vieme svoje spojených s VSŽ/ A štátny úradníci na čele s DZUMI .../gáťom / to predali . Následne s tipovalo a tipuje Rusi, Indovia , Ukrajinci a samozrejme dnes Čína sa handrkujú s USA majetkom .samozrejme súkromným .Hele hele..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-12 20:26:06 58d4289b

REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL


REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL
... Pande 36 ..kde sa idete "big " ohlušovať Metálom ...? Naj ..dni budeme v Jánskej doline ...nie je to Váše "hniezdisko " ? ... máme tam pracovné ...vleky a táák...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-11 19:02:58 58d4289b

EU OPĚT HROZÍ TRESTEM ZEMÍM, KTERÉ ODMÍTAJÍ MIGRANTY


EU OPĚT HROZÍ TRESTEM ZEMÍM, KTERÉ ODMÍTAJÍ MIGRANTY
Nie som si istí či to "kvôtovanie " migrantov nie je spôsob ako EU rozoštvať zvnútra. Samozrejme že sa jedná o "manipulačný" proces---pokus. Kedysi Východoindická "vláčila " 20- 25 ročných "kulíkov " --naložili lode v JV Ázii --vyložili lode v Anglií ..Maximálne 10 rokov pracovali na výstavbe --aj domov z tehál , cesty, ... aaa práce vraj" Bééčkové" A DOMORODCI -popíjali /Picvik tea/.. ..Potom ich ..naučených " Anglániny " ako strážcov väzňov/ väčšina väzňov bola z Anglie presúvana tá het.../ " lifrovali s " 5 grajciarami " aj domov... Teda ..EU... každému migrantovi okamžite do ruky to načo je spôsobilí /lopata , krompáč., píla.....chirurgicky nástroj....... či jazykovo -- vzdelanostné odbornosti . A po 10 ročnom ...pôsobení --. GEBA ZURUCK ---/ Migrant do USA v r 1912 musel vedieť čítať , písať a mať 26 zubov...boli to podmienky ---hneď pri SOCHE SLOBODY ---hovorili dedovia /. A dnes ľudské práva ...a číp v uchu ---okamžite ---
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-11 18:37:14 58d4289b

REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL


REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL
A keď Ho niekto bude " zrovnávať" s naším "lahvovcom " tiež "komediantom" ...ja Vám poviem ---ale teraz už vážne --120 rokov existujúca naša krčmička ---a ja "JU " "reskýrujem "/oželiem asi v preklade/ --- zlikvidujem -- a to je vážny zásah... nula abo veľa ---ked ne pravda..A títo prezidetovači ...a čo my máme s NIMI spoločné i vtedy i teraz máme svoje ---ZEMIAKY. .i KAPUSTU i ZABITÚ SVIŇU Iiiii 52 dvojku...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-10 22:04:13 58d4289b

Nepochopené libertariánství


Nepochopené libertariánství
Určite Qevo 55 máte svojú pravdu . Mám však obavy , že " ekonomickú letargiu " nemáte JASNÚ--- Skúste to dovysvetliť ... Ďakujem ..
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-10 21:30:17 58d4289b

REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL


REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL
Ale nie nemáme na Reagana... vraj sa dokázal naučiť --aj herecký text-- 30 stranový za tri dni a SPAMäTI ... Ja vam poviem . / ale o jeho škode "železna lady "-Anglánska .. hovorila cez intervíziu --keď zomrel že škoda HO bol dobrý aj herec /
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-10 21:22:24 58d4289b

REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL


REAGAN NEDĚLAL KOMPROMISY A KOMUNISTY PORAZIL
To nič ! Aj my sme mali aj máme KOMEDIANTOV . /Kňažko/ aj v Rusku mali "tancujúceho pri dychovke " v Berlíne ... náhodou ...bol triezvy . USA ---vieme ..súcitime . / tiež užíval pampersky --ľutovala HO aj "železná ..Anglánska..." Ale čo už ...Máme "nové zámky " aj "holúbky...pečené..."
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-10 20:12:08 58d4289b

Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí


Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí
Už len jedná vec chybuje : AKÉ vlastnosti...morálne, odborné , reprezentatívne v uputávke ...či ináč "srandisticke "by mal vyhovovať ... skúste ...Mne by "vyhovoval " SVALNÁČ pobehujúci po USA a tie kolečka ... prostredníkom ...Ale prezident je prezident .."klekám v úctě "--hovoril Horníček .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-10 19:55:52 58d4289b

Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí


Odvážny sa bude brániť, zbabelec bude čušať, však hovorca to zažehlí
V prípade pána prezidenta , okrem uvedeného názoru autorom , bolo by žiadúce zvýrazniť pozitíva , prínos pre republiku. Slušným ukazovateľom je , /sú/ -- zahraničné pozvania --- ..../nie len za ocenenia z titulu akejsi "charitatívnosti."./ a tiež "názorová nepostrádateľnosť".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-10 17:40:32 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
Významovo."..náhod. okolo..87" s tou legislativnosťou je tak ako keď sa povie na "kalerábohlavého " či tohoto s menšou "svojbytnosťou " "HOĎTE NA NEHO SIEŤ" /napr. nadávky nie sú potrebné...stačí povedať to na Sulíka... a tí chápavejší vedia oč kráči /. Ale ďakujem , isté moje medzery hlavne v "pravopisnosti " zaznamenáva aj "náš " sekretariát , aj samotný internet mi červená chybovosť ...aj ja sa červenám ...Ale myslím si že chápanie významu nie je neprekonateľnou prekážkou. pre znalcov problematiky A jednoduchosti --písané v našej krčmičke aj hantírkou -- sú smerované pre širšie "okolie" . Sľubujem že si dám zaležať .A ideológia , síce je disciplína pre istú manipuláciu s "mančaftom" , no zďaleka "obchádza" jazykovedné či písomne prejavy Vami naznačované.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-10 14:21:11 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
Ale to nič , Pali v našej krčmičke povedal . že jak fajne , že je tam v USA Trump... stači mu naznačiť že jeho prvá manželka sa učila lyžovať aj tu "hef vyšší" v Tatroch a že i jeho deti zname naučiť . A ked príde popatrec Zemana i našich Čechoch /popri naj - poradkyni svokri --prvej Zelinkovej /zastavi se tu a veliko letadlo "numero eršte" pristane vof Popradze ...ta hotovo --- a sami šandare---novinaroch milion... a caly švet...budze kukac... /ne ne ciganoch rozduríme/ . A aj z KE prídu HO kuknuc aj "nickomeniči" na toto čudo . Ta nehovori naš Pali správne a k "veci" a my už se postaráme i o "vyršle" /spiške párky / i o "Spišsku..." i o "tejik Popradsky 52-jka . A duľare se budú sypac "do šurcoch".../ ale to len medzi nami...psstt../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 20:49:56 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
A vraj "CHÁPAVOSŤ" je jedná z dominantných vlastností" sebaokrasných--narcisovných" istých " niskomeničov" ..prezentných svojími "debilizačnými " schopnosťami "okolia". To sa dá poznať pri čítaní vyššie napísaného . Ale pokroky sa začíínajú prejavovať / už to nie sú "kondašoviny " ., ani "siahodlhosti" / . Teda aj v zrelom veku je možné sebe si vstúpiť..Prajem.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 19:48:17 58d4289b

Nepochopené libertariánství


Nepochopené libertariánství
No prosím Fc Kensie---máte priestor v celej paráde...to podporiť resp. negovať či objektíne aj hodnotiť--tú nepochopiteľnosť, ktorá verím Vám je jasná. Skúste čosi ...naprodukovať v perspektíve.Prajem... .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 18:20:35 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
A aby sranda bola naplnená . Existuje istá "manipulačná " teória produkovania osobnosti . A možná aj pravdivá- Prvá "preambula " hovorí že , spoločenstvo si "vodcu " naprodukuje takého akého si zaslúži . Ďalšia hovorí , že vodcu si spoločenstvo " nejakým" spôsobom stanoví akého chce. Ale sú aj teórie o "všeľudovom " ..."BEZVODCOVSTVE" a toto nie je , resp. sa neuplatňuje, je zaznávané apriori. Nastaviť "samoregulačný " systém v technickej praxi dnes nie je taký problém --dokonca je idealizovaný / vo vojenstve/ . A v spoločenskom dianí nech to bude cieľovosť. Ta ne ?

.


Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 17:50:52 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
No vidíte ---harry00... že ste prišiel k rozumnejšej otázke ako tu kdesi ste "naprodukoval." nedávno s tým "nickomeničovaním"... Teda byť zaviazaný riešiť spoločenské problémy na základe tlaku finančno oligarchujúcich záujmov je v inej polohe ,ako je ziskovosť za každú cenu. Priestor kde sa to nachádza je dávno --pradávno-- určovaný ľudským šťastím , uspokojovaním potrieb a bezkonfliktným riešením každého problému aj v perspektíve . Ako to dosiahnúť súčasná politická "scenéria" najviac , presadzovaná , nenachádza riešenia . A režimy /systémy/ ktoré boli a sú uplatňované, pre naplnenie týchto perspektív , sú deformované jednak dožívajúcimi systémamy /snaženiami / vonkajšími ---a tiež "nezrelosťou " osobnostnou nových .Je to v polohe filozoficko--politickej a čas je faktor ktorý určite ! " staré nahradí novým novým" lepším. Hotovo----
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 17:23:46 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
A pokiaľ "prezidentovanie " Trumpové bude založené len na "OCHOD-NIČENÍ" tak výsledkovosť , ktorú umožňuje monopolizácia , akumulácia na neadekvátnych liberalizujúcich zásahoch určite nadobudne charakter "cykličnosti " /beťarice krízy.../ , spoločenského napätia a vojnových napätí. Prvé príznaky sú badateľne...a neprešlo ani 100dní.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 14:36:05 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
Potom obchod samotný , predpokladá existenciu trhu, trhového priestoru a samozrejme " neviditeľná ruka trhu" a dostávame sa do "slobody milovného liberálneho priestoru " "ROZPRÁVKOVÉHO" . /to pre menej týchto.../ Dnes tieto podmienky obchodu " sa ani agresívne --kapitalistický --nepresadzujú " / / U nás na dedine pod Tatrami tá "zelovocarka " predáva --áno uhorky/poľské/ lacnejšie ...ako v Hypermarkete , ale so slušným "príplatkom 1-ného páru ponožiek/fusekle /--dolifrovaných z Turecka/ . A iný druh trhového priestoru---liberálneho---je známy --vždy rynčia zbrane, vyrába sa do "zošalenia", predáva sa všetko --zdravie--rozum - peniaze --svedomie--orgány--aj tovar.. kúpiť si nútený /slobodne donútený len "poľské lacné mäso"../ a podobné --každému jasné --- "TRHOVÉ PODMIENKY"...Teda iná úroveň: ak sa trh zbaví svojej podstaty tlakom monopolizačným , vtedy môže plniť funkciu na ktorú je predurčený...ináč obchod je len a len politika "NÁSILIA". A pokiaľ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 14:05:07 58d4289b

Za vším (co dělá Trump) hledej obchod


Za vším (co dělá Trump) hledej obchod
Ak je pravdou : " Za vším hledej obchod" /čo robí Trump../ tak nutné je vidieť ďalšie aspekty historicky overené tisícročiami. Teda v prvom rade platí : "Ak sa dá problém riešiť peniazmi , nie je to problém , ale sú to výdavky" . A centralizacia financií v podobe oligarchie--finančnej umožňuje "VÝDAVKOVÝM ZÁSAHOM" riešiť skoro každý problém "OBCHODNE"...Tu začína platiť vadná bezzásadovosť liberalizmu.Morálka, zdravie , šťastie ,/láska/ človek ako tovar...hodnototvorný ..aaa...sa stavajú predmetom obchodovania. Na druhej strane finančnú oligarchiu tvorí okruh ľudí ktorím sú demokratické princípy aplikované len v teoretickej rovine a sledujú špecifické ciele.Potom ..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-09 06:58:05 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Véľmi dobrá otázka ...harry00...A Vy poznáte osobne harryho "nickomeniča"?Alebo len táák ..ste si...?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 18:36:08 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
No aspoň to...krátkosť "nickomenič"..sa ujala. Ale čo to? je to ťažké sa niečomu odučiťje pravda...to retardovanie sa dalo nahradiť a mali by ste prvé "BINGO".. A tie príklady ...s výsledkom číselným "O" nech nebudú pre budúcnosť ...vstupom do možnosti s Vami komunikovať ...nemusí to byť pravda že nula k nule ...či vlastne tá vrana... Prajem ../ ináč tento postup je odkukaný od Vás ..Vy a len VY ste "vystrnadil" množstvo diskutérov...svojou neadekvátnou touto .."oné izé"../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 13:02:05 58d4289b

Fico, najväčší pomocník Kotlebu


Fico, najväčší pomocník Kotlebu
Tu by sa žiadalo "zapriahnúť" celoeurópsku "vedecko odbornú " mašinériu , hlavne teraz , keď to "novovlnenie " migrantov začína s prichádzajúcou jarou znovu silnieť.A samozrejme silnejú aj reakcie. To " zapriahnutie " je potrebné nasmerovať na stanovenie hraníc , extrémov či nežiadúcich stavov takých pojmov ako sú vlastenectvo, národovstvo,patriotizmus , lokalpatriotizmus, nacionalizmus , nacizmus...Ako mile sa radikalizujú "ohrozenia" národných záujmov , stupňujú sa prírodzene aj vlastenecké snaženia. Ich miera nie je definovaná , ani jasná. / Sú skúsenosti s neprispôsobivými , ktoré miestami vyvolávajú radikálne riešenia../Individuálna miera ....hajajáááj / niekto neznáša ani vôňu iného "kmeňa"../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 09:34:58 58d4289b

Fico, najväčší pomocník Kotlebu


Fico, najväčší pomocník Kotlebu
A ..Claythorn76.. a viete kedy budete mať pravdu a zožnete slávu aj nebeskú? Keď konkretizujete svoje invektíva --znevažujúce ---existujúce osobnosti konkrétnym trestným oznámením to za prvé. A za druhé navrhnete aplikovateľné riešenie uvedenej problematiky. Ináč tie Vaše" žlčopudné " vyjadrovačky sú síce "srandovno--duchaplné" /halucinogénna handra , vyprahnutá mrtvola.aaa./ no odporujú aj Božiemu slovu ktoré predsa len je v inej polohe ako Vaše "myšlienkovo--defektné" VÝJAVY .../aj legislatívne postihnuteľné!/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 08:16:59 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
A pre poriadok aby to súviselo aj s článkom.Pekne je to zreteľné na istých náboženských snaženiach . Reformujú sa jednotlivé odnože, vznikajú nové , proklamuje sa "rajsky život " /aj pannami --obskakujúcimi..aj pečenými holubami aj aj/ so "slušným popisom ,osobných predstáv" . No /už som tu niekoľko krát vyzýval vyznávačov istých dogiem náboženských/ o charakterizovanie "diania a menežerstva v pekelných podmienkach " . Každý o pekle hovorí len a len negatívne , ale o jeho likvidáciu sa nestará. Totiž zostal by len RAJ--EDEN.A to je tá najväččšia sranda . Ono sú pokusy aj dnes o likvidácie "pekelníctva" , ale bohužiaľ len novým pekelníctvom . A aby bola sranda úplná už aj kedysi sa v pesničke spievalo "peklo rájem prekoná"...a nezamestnanosť napr. bola zničená ...kedysi.Je to jednoduché, srandovné a automaticky zdvýhajúce adrenalín buď voči autorovi alebo voči peklu... Dúfam že ste to pochopil . že tí s tými "buzogáňmi v ruke " idú najsamprv po autoroch a keď prídu k samotnému peklu tak zistia že majú také "buzogáne" že im padajú" samé na hlavu z neba".Príjemný deň ....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 07:35:04 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
Tu sa FcKensie80 nejedná ani o "generálnu líniu ..Hufnágelovsku" . ani o "oportunizmus" a o " kopaní" /necítim to/ by som nehovoril ale o demonštrovaní nekultivovanosti OZEMBUCHOVEJ . /aj keď je ozembuch v niektorých hudobných telesách nezameniteľný.. Vy ste to charakterizoval tiež slušne "jednoduchší prejav --pouličný" / A tie despotické "stalinovačky" sú prirovnania osobného /Vášho / charakteru , preto tie pochybnosti zopakovať čosi úspešne ---ani do tej istej rieky nevstúpiš 2 krát ....Ale ospravedlňujem sa za isté "nasmerovania" "nickomeniča" , aby pochopil svoje "NEDOKONALOSTI" ktorých si nie je vedomí a pritom som "použil to SIE" . Pre poriadok...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-08 07:00:55 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
Ach ne -- CHAPAVOSŤ P.. Fekala61..Veď FcKen--SIE je dáma a vzlyká tu v kúte "za rohom " v občianskom združení plnom normálnych ľudí a vy takto :Ona nerozumie tomuto jazykovému bastardeniu /kondašovskému/ . Chlácholime ju a prekladať sa neodvážime . Skúste to ešte raz napísať --neviem či to dokážete..Ale samotný obsah má svoje "čaro" / A ona pekne "Gejzík" ...ústretovo a Vy "fekalist...ka"/ ./neboj sa ...malička...on dostane ...možno aj rozum.. po čase ..a začne CHÁPAŤ podstatu veci o ktoré sa snaží , je nutné presadzovať KULTIVOVANE.!./
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 15:29:34 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Nedúfal som že tak obratom sa tu ...zagága... "Zufaly ..61 " zrejme to bolo trefné . Ale čo to -- "návrat" do starých koľají? Či to sú len posledné zúfalostne retardoviny za následnou stratou obľúbeného " kondaš.. vyjadrovania". Niekedy dôsledná CHÁPAVOSŤ sa aj vytratíí... v spleti ... húževnatého hľadania podstaty, to Vám verím . /netreba to preložiť do jednoduchšej formy?/ Uvidíme...i cez to všetko prajem ...aj trvalý pocit šťastia z "de-kondašovania".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 15:00:02 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Ešte tak niekoľko , možna len mesiacov , "nickomeničovi" bude stačiť a aj "kondašoviny" vymiznú z "rozsiahlosti písmotvornej". Á ...verte že je to "nákazlivé" ,keď sa scivilizuje takýto "MATADÓR " rozsiahlostný a v zrelom veku , tak čítať vtipné--trefné " príspevkovanie " bude potešením aj pre mladšie ročníky---aj v zahraničí. Držíme palce ...z dovolením nadradenej "existencie".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 14:03:07 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
No vidíte "nickomenič " že to ide aj v zrelom veku....tú retoricku kultivovanosť sa naučiť : Sme radi aj v našej krčmičke...istým badateľným zlepšeniam ..Veríme Vašej húževnatosti a hlavne zapojením tej časti mozgovej hemisféry kde sa nachádza CHÁPAVOSŤ ...ktorú ste prezentovali svojími "sebachválnymi narcisovinami" .Držíme palce..takto vyzerá úrodná pôda v praxi.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 13:16:37 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Je samozrejme aj nám /v krčmičke/ záhadou že človiečik v zrelom veku neakceptuje takéto "všeobecnosti " : "Kto seje vietor..." " aktívna akcia produkuje ......reakciu" , "samotné ohnojenie ...aj po očistení smrdí.." " invektívne kalibre majú LEN stúpajúcu ...aj kadenciu.." atd.. Ale sranda na tomto fóre má svoje opodstatnenie v podobe TEATRÁLNEJ ukážky vyššie "špecifikovanej".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 07:48:38 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Áno, veľmi slušnú ukážku TEATRÁLNU poskytuje "naš Gejza--viacnickový" v podobe "debilizovania " okolia.Táto rétorika invektívna ho dostáva do polohy výraznej morálnej zaostalosti.Je mi ľúto ,že repertoár jeho výrazových prostriedkov je podobný "kondašovskému".A na druhej strane "sebachválne --narcisoviny citujem:" --úprimná duša--nesmierne milý ---chápavý --tolerantný , charakterovo: --otvorenosť --všeobecne objímajúcej lásky k ľuďom každého druhu aaa/ demonštrované pri "konfrontácií tuším ..Harrim" / --poskytujú slušný obraz o charaktere a morálnom profile a naplnenie obsahom pojmu "DEBIL" ako takému.Je mi zároveň ľúto postaršieho pána , že sklza do roviny neserioznej , ktorá je obsiahnutá v rozsiahlých písomných prejavoch a dostáva sa mimo pozornosť. Prajem pevné zdravie pri hľadaní a aplikácií nápravných opatrení aj..sebareflexných.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-07 07:23:42 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
A zase../.Nie "obhajovanie liberalizmu " ani " kapitalistické prasatá" ani "ohurovanie " ... / je to inde... tak ako VY /Fc Kensie ../ aj ON " nickomenič vraj bývalý GEJZA/ ste zaťažený rétorikov ktorej v prvom rade je "osobnostná invektívnosť " /typu "ta čo Janču gluptaku čo sceš poviesc..."/ a potom sa ide "po veciach.." Skúste sa pozrieť na Vami vyššie napísané ...znehodnotenie --v podobe "majstra " a "ohuroval len víziami " --pak jedem .. Aktivita v invektívnosti je spôsob degradácie aj následnej racionality. Ak argumenty sú ..tá het ...nasleduje ..invektívnosť reakčná .., opačne ak je argument opodstanený tak invektívnosť nie je potrebná ... vie sa pokývať predlaktím . ..slovne: napr. neurčitosťou " oné izé".
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 21:42:14 58d4289b

IMIGRANTI V ITÁLII VYVOLÁVAJÍ DALŠÍ NEPOKOJE: „NEJSME ZVÍŘATA, JSME UPRCHLÍCI A MÁME VÍCE PRÁV, NEŽ DRUZÍ!“ (VIDEO)


IMIGRANTI V ITÁLII VYVOLÁVAJÍ DALŠÍ NEPOKOJE: „NEJSME ZVÍŘATA, JSME UPRCHLÍCI A MÁME VÍCE PRÁV, NEŽ DRUZÍ!“ (VIDEO)
Ale určite sa dosť presne vie ---historicky---koľko rokov v Lýbií boli Taliani --- "menegere --koloniálny" . odkiaľ naj viac ... prichádza "vedeckosti , či samoodpaľovačov " Afrických...pýtať naspäť sebe si to čo za tie roky bolo "ODSUNUTÉ" tá het.../ropa mimoriadnej kvakity,,/ z ich "fatrlandu" domovského. Tých "pol miliona Talianov ---keby dnes -- presunutých tam--......pracujúcich v Lýbii ..zbombardovanej ...by určite vedelo čosi prinavrátiť ...za "nahonobené" alebo ČO....ináč /otáznik/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 21:09:41 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Ach a my sme si mysleli že " ZAGÁGA " dlhodobo... viacstránkovo .. ktorýsi ... ale verím že to nie je bývalí uznávaný ---všeobecne GEJZA HUFNÁGEL ... Teda to krasnô môže byť aj v inej polohe ..nie len v izbových jemnostiach . Však F. U.C K.. Sie Teda ideme..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 19:45:34 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
A keď sranda tak PROSÍM , v pokľaku PROSíme aj v našej krčmičke ...6-8 riadkové..viac nie obdr... srand... čiže .. nie osobnostné " spovedačky" tých je "ba-ha-dej"...typu "debilizujúceho" --
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 19:03:43 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Zatiaľ toľko. Treba trochu odbočiť vzhľadom na prítomnosť ...leci--féra33-- ktorého sme mali radi .. až na to že do dnes nevysvetlil dianie v " pekelných priestoroch " /rajsko--edenské sú všeobecne známe..Vítajte ..luci- fér 33 na scéne ..../ A ..fuckológ 39.. je svojím osobným prezentom "debilov , úchylným debilom ..blúznicím" .tak trochu ...ako to nazvať---MIMO SCÉNU --stráca i pozične i odborne a hlavne CHARAKTEROVO- začína byť nesvojbytný v otázkach aj sociálnych, socialistických ..a robí skôr hanbu snaženiu ktoré chce dosiahnúť. / A sranda začína ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 18:57:17 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Nuž teda SCHOPNOSTI , pokiaľ sú postavené na báze donútenia, viazanosti na ohrození zdravia, osobnej závislosti, ochudobňovaním o isté funkcie, vykorisťovania ...aaa...a nie na uvedomelej dobrovoľnosti, sebarealizácie tak o samotnej slobode --ako takej nedá sa hovoriť , prevláda donucovanie. A ďalej "ZÁSLUHOVOSŤ" vyjadrená vôľou "nejakého jedinca" formou finančného ocenenia je prasprostá kúpa a degradácia osobnosti do polohy "tovaru".Na druhej strane zásluhy vyjadrené oceneniami aj iného druhu. --socialnym zvýhodnením, pôžitkami , spoločenským uznaním , spoločenskou spotrebou, funkčným postupom, osobnostným rastom ..aaa ..zvýrazňuje pravý význam zásluhovosti. / prírodné zákony ..".uplatňovanie silných --životaschopných jedincov " v racionálnom spoločenstve je bludná axióma../ Zatiaľ...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 10:06:00 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Teda k veci.../keď už Faki a nie F.U.C. K./ ...Ak ktosi kdesi charakterizoval socialnosť, "socialistickosť " istým "heslovaním " , "definovaním ": Každý podľa svojích SCHOPNOSTÍ a každému podľa jeho ZÁSLUH...tak určite aj napriek istej "zarytosti" spochybniť tieto aspekty je málo argumentačné . A tak ako všetko ľudské aj tieto aspekty sú predmetom "skur..enia". Nuž...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 09:45:53 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Som rád FcKensie 80 že isté ironizúce narážky neberiete celkom vážne. O "šibroch ", šibrovaní v súvislosti s liberalizmom so tu kdesi písal.Poloha liberálov "podkladať " stabilitu istých rozhodujúcich prúdov , málo násilne je známa. Škodlivosť však je v tom že v svojom nenásilnom snažení umožní presadiť sa mimoriadne nebezpečným tendenciám v extréme ...t.j akumulácií kapitálu, militantnosti , imperialnosti , vojnovým stavom , na druhej strane degradácií "slobody " ako takej v podobe presadzovania donucovacích prostriedkoch .."NEPRIAMYCH" . /čakal som čosi k tomu.../ Ale k. veci...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-06 07:48:14 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Teda kompromisné riešenia sa vylučujú , aj keď isté snaženia a pokusy existovali /Baťa/ a existujú../Anglia štátne firmy..Česko...Škodovka...Japonsko...socialne pôžitky.../.Fondy ktoré sa tvorili na podnikovej úrovni vytvárali neskutočný priestor pre stimuláciu/prémie, odmeny ...sociálne pôžitky../...pre tvorbu hodnôt ktoré následne boli v podobe spoločenskej spotreby poskytované DIFERENCOVANE....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 13:01:59 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Plne s Vami .. Pande 36.. súhlasím . Ak má platiť kapitálový zhodnocovací proces, /trhové podmienky..skoro neexistujúce./ socialnosť štátu sa vylučuje. Naopak ak má platiť vysoký stupeň socialnosti štátu tak kapitálový zhodnocovací proces /aj na báze nejakých trhových podmienkach/ je nutne potieraný ..Všetko iné je "luft" politická kamufláž.Tu nie je reč ani o pohrobkoch ani o dostávaní ,...zadarmo...ani o zdegenerovanosti.....Je to Vaše neodborné zavádzanie..spoločenská spotreba nie je prerozdeľovací proces, a tvorba "kapitálových " hodnôt nie je jediným cieľom . Teda....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 12:51:09 58d4289b

ZBIJTE NÁCKY! ZDIVOČELÝ DAV SE POKUSIL PODPÁLIT UNIVERZITNÍ BUDOVU A LYNČOVAT PŘEDNÁŠEJÍCÍ ;HO KVŮLI POLITICKÉMU NÁZORU


ZBIJTE NÁCKY! ZDIVOČELÝ DAV SE POKUSIL PODPÁLIT UNIVERZITNÍ BUDOVU A LYNČOVAT PŘEDNÁŠEJÍCÍHO KVŮLI POLITICKÉMU NÁZORU
A my si myslíme že : Pande36 na to príde sám . Je aj vzdelaný, aj reakčne bystrý. Stači že sa niekde postaví do čela sprievodu, či manifestácie /aj s obľúbenou muzikou/ a celému /friedenskundgebund- u/ "pochodujúcemu davu " bude jasné kam smeruje k ideálom ...jednoznačným a ide sa za vzorom... A vy takto ..pánové nado mnou.Nie nie "náš" Pande to má dobre ..spočítané.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 10:19:21 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Keby tak ešte Fc Kenzie .., kvôli poriadku a "zvýšeniu objektivity" /či príbehového obohatenia/ svojím pri-spievateľstvom obohatil a rozšíril /a?/ scenériu myšlienkových pochodov "NÁŠHO " pisálka. Boli by sme aj nadšený aj radi aj v našej krčmičke. Veď čo , dačo nové "progresívne " sa dozvedieť je predsa len ..oné izé.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 09:04:27 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Pst..pst....sizyfovská...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 07:11:11 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Ale nie, ja mám/aj my v našej krčmičke/ "vééééľmi rád "NÁŠHO" pisálka..misescz 83. Uvedomte si , že tie spomínaná rozprávky a hrdinovia v ních sú reááááálne. A ten "NÁŠ" pisálek prišiel na bielom tátošovi a anzi--zvanzi tie dračie hlavy.../a samozrejme celý ten "SOCIALNY PARADOX......"/hajajáááj, to nebola len tááák ,,malina". A tie žaby na prameňoch ...veď len ich pochytať je problém .../i keď tie stehienka../ ..dajte pokoj ..syzifovská robota..A vy takto...vy si vôbec oné izé...že ten "boj" dobra a zla je dnes už "ZA NAMI" vďaka nemu a jemu podobným. /keď sa vám to neľúbi ...tak vymyslíte ešte lepšie rozprávky.../a tiež odzvonia zvocom.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-05 07:09:20 58d4289b

PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU


PARADOX SOCIÁLNÍHO STÁTU
Je priam senzačná existencia takýchto "pisálkov " typu...misescz83.... Vyjadriť sa k jednotlivým dokonca "filozofickým paradoxom" je pre mňa a tiež krčmičkovým spoločníkom trápne / podradné/.Keby aspoň jeden "paradox" podrobil stavu negativum....následne kritika a príčinnosť ...a nakoniec pozitívum lepší stav...optimum. Tá senzačnosť je v tom , že autor si neuvedomuje komu to píše. Jednoznačne to najviac je určené pre kategóriu človiečikov do 35 rokov veku života...Keby aspoň začal : " a socialnosť pred r.1989 bola charakterizovaná drakmi sídliacími naďaleko každej usadlosti a zožrali 2krát ročne všetku úrodu a v každej studni /kohútiku / sedela žaba ..a... " tak detičky by sa hnevali i na drakov i na žaby, že im znižovali socialne istoty. Ale ON to posunul do "systémovej polohy " a tými drakmi či žabami nazval " socialny paradox......" . Na druhej strane o existencií "nesociálneho neparadoxu......." sa nezmienil ani prdom/ harapašom/ . Ale tá "kreativita tržní..." "zvrácené stimuly"..."čas si lze koupit.."--predstavujú aj v jazyku našich Čechov slušný "rétoricko--manipulačný " aspekt.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 19:05:21 58d4289b

O systému a lidech


O systému a lidech
Reagujem na nadpis...v súvislosti s istými "certifikáciami" . Existujúce, dokonca sú ukazovateľom normované stavu funkčnosti organizácie , normy dajmä tomu ISO..majú o. i za cieľ stanoviť ,aj vývojovými diagramami , popisne , postupy jednotlivých prácovných, činností samozrejme bez zbytočných rozhodovacích, vykonávacích, vstupno-výstupných stavov ./optimálnych/.A tu je ten prínos rozhodujúci: Musí to byť "nastavené", spracované , napísané ..tak , že pokiaľ by sa vymenila "garnitúra " pracovníkov, osadenstva, samotný pracovníci ..a nastúpili noví, iní...tak po oboznámení sa s diagramami...popismi aaa systém by mal fungovať bez problémov. /pri obdobnej kvalifikačnej štruktúre osadenstva/...Jedna sa o hľadanie optimálnej kvality procesu /výrobného, odbytového, ...zásobovacieho...aaaa../ ale aj politicko--manipulačného. A tu ma napadá sranda: prečo by nemalo platiť : plán Vybilancovaný1:1, HDP -medziročne 2,5%, nezamestnanosť...cha.cha.., príjmy medziročne 2,2%, atd...A ISO norma 20xx..nastavuje optimum...Kto to neakceptuje...nemá čo tam hľadať a auditorovanie sa opakuje ...z čerešne...šup šup..dole. A noví na scénu...aj bez nejakých volieb či demo...kratizovania špekulatívneho. Hotovo...No nebola by sranda...A tu sa jedná /ISO--normy/ predovšetkým len o žiadúcu kvalitu...a nie o prdenie do korýtka s múkou...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 14:52:54 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
Už len taká sranda ma napadá---keby , keby.: sa "spárovali " /dali do páru/ absolventi istých škôl s "potrebami" resp. s disponibilnými kapacitami.../niečo podobné ako umiestnenky v bývalom ../ viete si predstaviť tie "čriedy " voľných " managerementov " či "sociálných ..týchto.." a potom ďaleko nič ....a podnikteľov so stovkami v ruke .."žobrajúceho " aspoň jedného 25 ročného "kovoobrábača..klasika, či nástrojára..../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 09:39:18 58d4289b

Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)


Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)
A to vtiahnutie do "VZOSTUPU" aby bola sranda úplná...To sú tie rozprávky .."a chudobný chlapec zo Slovenska so skyvou chleba v "žobradle", prišiel po strastiplnej ceste, do Ameriky a od umývača riadu sa vypracoval na....veľko podnikateľa..oligarchu ...či ../prezidenta SK/. " A po prebúdení ostatných ...nožička v šerblíčku...ale snívať sa má. A sloboda ...jak fras, a dobro zvíťazilo nad zlom a naša babka povedala , že každá rozprávka by mala skončiť svadbou a peknými šatami. Hotovo.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 08:34:39 58d4289b

Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)


Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)
Ak v politickom spektre predstavujú liberáli istý "prostriedok" , /šíbry...podkladajú veľké kamene --raz jeden, potom druhý../ a sú niektorí vtiahnutý do "VZOSTUPU" ich "dejinné poslanie" sa skončilo zhruba v 19ctom storočí . Vo Východo-európskych podmienkach začiatkom 20--tého. "Najkrajšia" je však ich predstava "nenásilnosti" presadzovania istých zámerov kapitalotvorného systému a "kalerabovanie " hláv výhodnosti "trhového mechanizmu " v imperializovanom svete.Ale čo už aj "maňouškové jemnosti" spestrujú prírodu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 08:13:56 58d4289b

Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)


Kapitalismus — cesta ke svobodné společnosti (2/2)
Je asi správne Cico Ciciak71 že ste sa vrátil k tejto tématike. Celá "scenéria " liberalizmu má aj svoje iné stránky. Ak sa preferujú "trhové podmienky", "trhový mechanizmus " "A.Smithového typu" tak poloha liberalistov nie je mimoriadne škodlivá, dokonca pri istých "živnostensko ..drobnofarmárskych" aktivitách aj žiadúca. Akonáhle koncentrácia, akumulácia hodnôt dosiahne istú úroveň... trhový mechanizmus prestáva fungovať. A tu je tá " zlomovosť" --nákazlivosť. Presvedčenie že celý rozsah "kapitalotvorného systému " podlieha "slobodným zákonitostiam " trhového mechanizmu ...je liberalistami nesprávne aplikovaný. Cieľovosť koncentrácie , akumulácie je v krízových javoch, zvyšovaní militantnosti , militarizácie , vojnového stavu .. s priamym vplyvov na deklarované aspekty slobody . A to už nie je liberalne , má charakter monopolizačný, imperiálny .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-04 07:39:07 58d4289b

SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE


SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Skutočne? Tá úprimnosť, ..nesmiernosť..chápavosť ...tolerantnosť .....otvorenosť...aaa,,.fuckolog39... sú obvikle hodnotenia ...mimo sebareflexného "spektra" . Ale dajú sa napísať aj viaceré INÉ hodnotenia --seba si.../... všeobecne obľúbený..nestoporčivý ..atd/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-03 19:58:12 58d4289b

SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE


SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Ale nie .. samé F--C--K-- . F.U.C.K je odvodené vraj od F ornication U nder C onsent od the K ing.. jedná sa o kráľovske/Anglicke / povolenie /pirdžoľne/ .. A dáma nikdy neotravuje, je furt len istý stupeň "OKRASY" ...niekedy kladnej , niekedy zápornej... A pokiaľ píše zmyselne...to jedno ako + alebo - tak už to je pokrok..Teda --nie, nie nepodceňuje, ženskú logiku... véľmi.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-03 09:28:45 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
A že to je podmienené finančnými zdrojmi...áno : prvý zdroj..VPP..práce, druhý zdroj..EU fondy , tretí zdroj ..vláda. A samozrejmä poslanci EU/na čele so Sulíkom/ vyriešia v EU problém "obmedzovania osobnej slobody " na úkor vzdelania, osobnostného rastu, nezamestnanosti a pracovnej aktivizácie...Ináč budeme len---trúbiť na poplach --navrhnite riešenie TRUBAČI /trubirohový/ .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-03 07:56:25 58d4289b

Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla


Problém nezamestnanosti nevysvetlia len čísla
Pokiaľ sa nezačne učiť neprispôsobivá skupina ľudí pracovným návykom , tak zníženie nezamestnanosti pod cca 9-8 % je nereálne. Východiskom je..ako sa tu už písalo..Po skončení povinnej školskej dochádzky ..neprispôsobivú mládež sústrediť do uvoľnených priestorov kasárni a 4 hodiny VPP, 4 hodiny výučba odborných predmetov/pestovateľ, opatrovateľ zvierat, lesný robotník..aaa../ 4 hodiny -vyučba hygienických, zdravotných , "občianských" -"rodinných , morálnych a aaa návykov... a to v rozmedzí rokov veku : 14---17. Tie "smečky" potulujúcich sa "juncov" /aj kontajnerových/ sú toho mementom.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-03 07:46:37 58d4289b

SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE


SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Ale pre riešenie vzniklých problemov je vytvorený systém viackoľajných informácií a ten pozostáva z agentúrnych správ poskytovaných z 185 krajín sveta REUTER agentúrou, ďalej "kácovia" z Mossadu /Kniha: Lstí a klamem../ a samozrejme oficiálnou diplomatickou cestou. Výraznou osobnosťou bola aj "naša" Medlin... s úzkym prepojením na "finančnú oligarchiu" aj "pokrvne" ...kde rozpútala niekoľko "stavov " s vojnovými následkami /do dnes USA bombardujú sedem krajín vo svete.a dali zabiť min.troch čelných predstaviteľov .../ ...len a len so snažením vyhovieť "finančnej oligarchií" . Prvý krok ako už tu vyššie naznačil..." al...účtovník " je podriadiť finančné dianie istej inštitučnej organizácií ...napr. štátnej....
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-02 14:21:21 58d4289b

SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE


SVĚT NARUBY? ANO. TAK VYPADÁ MONETÁRNÍ INTOXIKACE
Pre znalcov..niekoľko faktov.. Teda Rotchildovci finančný vzostup zaznamenali vo vojenských konfliktoch--Napoleonskych. Bolo jedno kto proti komu bojuje, podporovali Prušiakov, Angličanov , Francúzov..Parížska banka. Informácie aj z priebehu bitky o Waterloo --holubami---znamenali okamžité reakcie bánk v Londýne či Paríži /Berlíne/...a ich pobočiek v celej Európe... Ďalej Rockefeller a jeho ropné magnátstvo v USA --rýchlo prerástlo aj na ropne polia..Azerbajdžánske...a vyzisk je do dnes zdrojom financovania aj Nobel ceny ..kde najviac nositeľov je práve o. i. Židovského pôvodu..Koncentrácia "zásahov " do finančného diania celosvetového je tak v rukách "finančnej oligarchie" jednoznačná , že vlády i systémy sa môžu meniť ako chcú ich vplyv zostáva, resp . zmeny ktoré sú žiadúce pre funkčnosť " oligarchie..."vedia "vyprodukovať. Ale..
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-02-02 14:04:51 58d4289b

SOUČASNÝ MULTIKULTURNÍ SOCIALISMUS: KOMUNISTIČTÍ POHROBCI OPĚT VEDOU LIKVIDAČNÍ TŘÍDNÍ BOJ. TRUMP JE NADĚJE NA ZMĚNU


SOUČASNÝ MULTIKULTURNÍ SOCIALISMUS: KOMUNISTIČTÍ POHROBCI OPĚT VEDOU LIKVIDAČNÍ TŘÍDNÍ BOJ. TRUMP JE NADĚJE NA ZMĚNU
Včera v našej krčmičke Pande 36..ma upozornili na Vaše..vyššie "premieroviny " úvodne..--"Rozoberiem"-- "Rozmýšľam"--"natíska"..--"súhlasiť .."uvidíme"---ap. Slušná to skladačka kabaretná by vyšla čo poviete...a nekončiaca sranda..furt.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-02 08:16:33 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
A skúseností dedov . Z Ameriky sa po vycestovaní za prácou dedovia vracali na "rodnú zem" .Prevaha boli zodpovedný ,pracovitý a tam nadobudnuté financie investovali väčšinou do pozemkov a nehnuteľnosti. No boli aj "numera " ktorým sa hovorilo "ŠTRICÁK" Prve čo bolo "kúpil antalek /sud/ piva " cela krčmička popíjala na jeho účet---a pritom "opisoval čo zažil a videl" , No hotovo.Ešte aj dnes sa spomínajú niektoré..Teda V "Či-kejgu " je taký bitunok a fabrika, že tam furt idú vlaky plné prasiat a vychádzajú vlaky s konzervami..no dobre a čo keď im dôjde soľ..a on: "to nič ..vratia vlak naspäť..a vychádza dobytok...A tam je toľko mäsa všade , že sa už ani nekonzumuje , ale suší a ním sa kúri..v peci..A keď "pratajú banku" raz týždenne ..tak smetie...drobné mince i papierové hádžu do smetných..na kila ...a málokto má o ne záujem.Atd...nejaká podobnosť tu je...aj s "našim " štricákom --
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-02 07:35:07 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
A aby reč nestála ..otvor--oci87..tak trochu veselosti.Tie Vaše "reprezentačné" : --rozhodovania sa kde bývať v Hon-kongu, či Singapóre..a pritom keby USA luskli prstami--a Čína je...tá het,.."častovanie" Vašej býv. manželky --matku Vašich detí..."Slovenska krava".., indianske "zaťovstvo"..sprchovanie sa pred milovaním ...a ja som slobodný človek .aaaa /je možné ešte doplňovať../.sú vyjadrenia...že na SK..poniektorí "PADÁME NA ZADOK" A o "závisti " ani nehovorím. Toóóľko "múdrosti " pokope to fakt ..je treba Váš svetobežný pohyb po svete sledovať ...lebo nastane mimoriadná koncentrácia mozgového potenciálu/vákua../ a tým pádom aj možná excentricita pri otáčani sa zemegule...s "nedoziernymi " dôsledkami .
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-02 07:12:01 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Ak ste ..otvoreneoci 87.. skúšal čosi invektíneho , útočnéného --bezargumentačného ---tak to je Váš problém a konkrétnej osoby. Ale keď.."to naozaj sa v tom národe nenájde niekto s trocha rozumom"--čo je citátovanie Vášho ... úbohého myšlienkového pochodu , len preto že nie ste spôsobili ani zdôvodniť svoje konštatovanie. A pokiaľ sa týka národa ako takého ja si nedovolím povedať na žiadny národ /ani Rómsky, ani Kanadský, ani nijaky ../ toľko hanobiacích ,ponižujúcich "výplodov" ako Vy /doteraz je ich viac ako 75..."kydov"/. Ak by ste sa náhodou /...čo by pre Vás...bolo trestoprávne napadnuteľné/--tu ukázal...tak verte že určite s takouto "rétorikou " by ste dosiahol aj stavu fyzicky postihnuteľného.Vaše chorobomyseľné znehodnocovanie/po tóľkych taktných upozorneniach/ sa dá ospravedlniť jedine a práve len a len vadnosťou mysle, psychickou chorobnosťou --duševnou a stareckou demenciou.../o intelektuánom potenciály sa nie je s Vami priestor tu baviť--tam je prepad najváčší./A po tretí krát...:---o čo Vás tu "orabovali..koľkokrát ste tu boli od úteku.../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-01 13:58:29 58d4289b

„MAJITELÉ PRAVDY“ KONEČNĚ PŘIŠLI NA TO PROČ DONALD TRUMP VYHRÁL VOLBY


„MAJITELÉ PRAVDY“ KONEČNĚ PŘIŠLI NA TO PROČ DONALD TRUMP VYHRÁL VOLBY
Prekrásne "vyznanie": "Jde o charakter našeho státu, jde o to. jestli demokracie, svoboda a tolerance zústanou jejimi základními hodnotami,nebo se z ních opět stanou mrtva slova bez obsahu." Tým pádom sa potvrdzuje pravda že sa jedná len a len a SLOVA BEZ OBSAHU s ich možným využívaním na politickú manipuláciu!Hotovo. Kto tieto "pojmy využíva " BEZOBSAŽNE ...jednoznačne nemá jasnú politickú vyspelosť, odbornosť. Ak sa nejedná o demokratiské princípy ...konkretizované, slobodu ..čoho, koho komu--definovanú a toleranciu ...voči komu,čomu, čo---špecifikovanú...tak demokraticky budú zvolení aj "retardovaní", slobodne sa bude zabíjať a tolerovať sa budú ožralovia vystupujúci aj v parlamente--napr. / všeobecné morálne kritéria nie sú legislatívne sankcionovateľné/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-01 07:35:52 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
A na záver..otvor--oci 87...Dve univerzity, úcta , pokora /"po 23 ročnom manželstve so Slovenskou kravou"/ nech Vás sprevádza popri terajšej manželke. Lebo je určite nadšená Vaším "chtíčom"zverejneným "publiku" čítajúcim toto fórum Teda kľudne sa aj viac-krát osprchujte a choďte sa pomilovať ..ako ste nám to hrdo oznámil.. A viete že je veľmi málo emigrantov ,ktorí by za tie roky ..istým spôsobom nezmúdreli, nedostali rozum --aký-taký. Vy ste jeden z toho mála. Škoda Vás bolo pustiť --TÁ--HET --v tej Levočskej klietke hanby by ste sa krásne vynímal./ dlžite odpoveď ..koľko--krát ste bol na SK a o aký "narabovaný" Váš majetok ste prišiel../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-01 06:35:44 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
..otvorenéoci87.. Upozorňoval som Vás, aby ste sa vyvaroval honobeniu , znevažovaniu a používaníu invektív na Slovenský národ, Slovákov ...Opakovane sa ale snažíte! Úboha trapnosť /intelektuálna zanedbanosť a primitivizmus / je zreteľne výrazna z Vaších "vyznaní" ako emigranta.. Vy neviete ani čo je sloboda, aku ju definovať , že je to len a len predstava ,ak nie je konkretizovaná, tak je to politicky manipulovateľný pojem. Ďalej poriadok,ktorý ste tam v Kanade našiel ,dajmä tomu v podobe výhry súdneho sporu voči "štátnej moci" , dáva predstavu o nastolenom poriadku..ktorý bol aj príčinou Vášho úteku...určite nie ideálnom./.."mesto to spravilo ilegálne"../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-02-01 06:22:00 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Ospravedlńujem sa predovšetkým ..Pock.. ovi a iným menej chápavcom ...ale konfrontácia s NEJEKÝM asi aj neproduktývnym Pandmeoiom 36 je žiadúca... Ale nie je celkom nežiadúci tu ,je predsa niekedy aj rozmýšľa reálne..
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 21:37:06 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Áno brnkol ste --na čosi--- Ale ja som nezačal /blick ist/ --- Vy o kohútikovi čosi si-- ja op o kikiríkaní...A mentorovanie má svoje dimenzie aj v riadení... A tá moja krčmička znamená určite to keď je nutné niekomu VYSVETLIŤ ČOSI aby konečne pochopil ---Ale to nie je asi Váš prípad-- Ste iní .../zamyslíte sa o perspektíve --aj vlastnej rodiny... aj budúcnosti likvidácie ----mačiatok--- a perspektíve uplatňovania "mečirizmu" aj KANADAMI NAKOPNUTÝMI MATERNICAMI... TO je Váš prezent ..../daj mu pokuj šak un má i ric zos ktorú rozmýšľa ---dakedy../ Ale ja som iní --Pande 36--- mám Vás rád...... Ste zaujímavý --- už Stalina ... či Trumpa ...Vám je treba zvládnuť ---a máte to za sebou... produkčne s tými 2 % daňovými na tie "koťatá/ asi podnikateľské--- Teda --Vy Vážne chcete čosi...Je to --jasné --- vopred... Teda skúste---
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 21:22:51 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Ten "naš"! --Pande 36.. Aj našú krčmičku ..pokúša aj na tomto fóre... /jak se poviji... Pali ..ta čo ja znam --"hasd du rechst..abo tak dajak/ :.. Daj mu pokuj ... . šak i ženu nema... i mlady ešči nebudze dluho ..i rozum nema calkum čistý...i tota muzika ras ho "PREJDZE" metalova -- Ne to LIPTAK .. dačo isto zná robic --- ne lem s MAČKAMI PODNIKAC ... a ukazovac každému jaky je nezavilí ... Pali ---dobre píše ... Piťo ...ne ne---My si Vééľmi vážime Pande36.. on je tu asi blízko .Liptak... tá musííí mať aj rozum ---dajaký---pori nás--TE NE:
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 20:40:15 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
A vi.jete ..Pande 36..že Vaše snaženie jéjé inšpirujúce . Len skúste si pozrieť .... ja som to neskúmal .... Vaše "prodicírovanie sa " na tomto fóre ... tááák .../geba zurik/ dajmä tomu 100 kousku...dozadu znamená PRESNE DEFINOVATEĽNÉ... slobodnosť ..neznalostná definične, výchovnosť ...aj v prejave--- nekultivovaná, zodpovednosť --ani zo srandy ...len tie mačky -- a kultúrnosť -- len zo srandy. Vaše obháňanie sa po tomto fˇore bolo istí čas aj "Produkčné " ---keď ste mal snaženie isté kapre--lenivé--- STE VADNÝ NEMÁTE NIČ PRODUKČNÉ ani v mysli ani v duši. ,. BEŽTE --producírovať Vám chtivú muziku metalovu určite nevznikla kvôli Vám Treba to preložiť ... viem presne čo ...psáno--- to sa nezmaže... STE MLADÝ NIČ STE STE ODBORNE TU NENAPRODUKOVAL ... A na srandy je potrebný istííí intelekt... Ale --máte to za sebou... aj s tým "MENTOROVAnÍM... --- / tých 100 kousku ---je prísevkových---/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 19:21:36 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Dávam Vám šancu..otvoreneoci87.. určite podstatne menej "diskutujúcich" bude reagovať na Vaše "extempóre" ak nebudete ZNEVAŽOVAŤ , INVEKTÍVNE NAPÁDAŤ , PODCEŇOVAŤ Slovákov , slovenský národ . ROZUMIETE! Viete ako ťažko sa buduje sebavedomie, dôstojnosť... a VY to "dehonestujete " šmahom ruky. Je to slušný návrh ..ústretový...V opačnom prípade Vám ručím že budú produkované ,nie len mnou, voči Vám snaženia mimoriadne "znevažujúce". POCHOPIL STE. / Dlžite odpovede...koľko krát ste od "úteku" navštívil rodnú krajinu,a aký majetok bol Vám "narabovaný"/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 07:58:07 58d4289b

V zdravotníctve sa veľa kradne a plytvá


V zdravotníctve sa veľa kradne a plytvá
Stav a socialny systém "bývalorežimový --socialistický" si asi "dokonalejšie " pamätáte asi /určite/ len z " druhej ruky".Mal svoje postavenie, úroveň...porovnateľnú ..minimálne ´v Európe --špičkovú. /bol tu napr. minister zdravotníctva..svojho času Holandska --na "odkukávanie"/ A " búrači starého" pobehovali po svete../Chile , Švajci aaa/ odkukávať.. na čele aj s Kaníkom a reformovali a reformujú do dnes a "koncepčne a s nádychom strategickým" .Nastavili namiesto "zbúraného".stav "zmätočný" odpudzujúci ešte aj lekárov..... určite príbory a hajzel papier -vlastný--nebolo treba nosiť do nemocnice. Vidíte dá sa to pochopiť.../ nerozumieť je samozrejme vec iná-- Vy nie ste nerozumný celkom--/Ale aj "bývalorežimový " systém sa dal vylepšovať, nebol dokonalý...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-30 07:23:49 58d4289b

V zdravotníctve sa veľa kradne a plytvá


V zdravotníctve sa veľa kradne a plytvá
Skutočne-- Pande 36..--začínajú Vám unikať isté fakty, hlavne "PRAGMATICKÉHO" charakteru...Teda ak hovoríte o "socialistickaj reforme " tak náprava akej ....izmovej ....."reformy " je obsiahnutá v "sulikovských " snaženiach. Vy ako "dehonestátor " a srandista skoro zo všetkého minulorežimového zrejme si málo pamätáte , že súčasny stav aj zdravotníctva -- kto nastavil.Nuž..
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-30 07:01:07 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Ja vi-jem --Pande36--po čom Vaša dušička priahne. Príklady tiahnu---na zdokumentovanie Vami opovrhované diania v ..izme..bývalom. Je to ale plytkosť a zaujatosť z Vašej strany. Je to taká "menšia porovnateľnina" ako je ten "náš ozembuch" slepúchovy-- odrodlo....Ale na budúce..skúsim čosi Vám predostrieť --aby bola sranda z Vašej reakcie --- jednoznačná známa vopred.../a "lazníci " tu pôsobiaci vedia aj do desať napočítať..verte..ani na Liptov nám netreba sa dávať ísť poučovať/
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-29 18:58:43 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
My tu máme viacej takýchto "exemplárov". Jeden "prípad" má...humorné..oné izé . V 1969..po absolvovaní SPŠ ..odišiel --bez problémov /už bol po 5 mesačnej ZVS / do Kanady rúbať drevo . A ostal tam . V r 1971 Husák udelil "ostavším " amnestiu a vrátil sa. Kúpil auto --z Tuzexu--a frajerisko ..Podtatranský. Pracoval, oženený a samozrejme "poznal na vlastnej koži vykorisťovanie človeka človekom " čo ho "oprávňovalo byť činný aj ako komunista. Kariera ja hrom...Lenže prišiel 1989..a "zahodil preukaz" lebo "poznal na vlastnej koži čo je sloboda, voľnosť a kapitalizmus" vstúpil do VPN a kariera sa "zdynamizovala"..a vysvetľoval a vysvetľoval Hotovo . Dnes tu občas zajde do krčmičky--už je v dôchodku..a sedí tu mlkvo ako psí smrad...Akurát tí iní --neznalci--si prisadnú , keď poplatí a má "monológ" . Ono tých emigrantov -samizdatnikov premúdretých pobehujú kvanta.../niektorých aj chápem ušli mlaďasi --nechceli ísť na vojnu..a to bola dezercia.../ A čo vy píšete o "praktikách" tak to je len výsledok ..ale príčiny boli skoro vždy porušenia istých "zakonoch" takže o tých porušeniach treba hovoriť./ Kapišo..../ my sme tiež do Poľska "lifrovali" za špiritus..všeličo za mládi a tiež sme mali "tenkú riť " viac-krát ale zarobili sme si i na celý semester. aj na šantenie../ A Suliko...otáznik../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-29 16:29:53 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Ach ..trápenie ..otvoreneoci87... je s Vami aj dnes ...Vy ste vtedy ani nevedeli čo je "svinstvo" môj zlatí, ste bol možná 19-20 ročný "sráčik" bez vyhraneného názoru , o disidenstve ste ani nemal chýru ,ani slychu , a trochu si "pošantiť " po Rakúsku či inde..dačo zarobiť.., resp. ste bol "poznačený nekjakou "beťarinou " tu doma a chcel ste sa vyhnúť istej právnej "stihačke" . Nič iné. Viete koľko "normálnych " odišlo oficiálne.. Útek bol a je vždy len na základe istých "priestupkoch". A tí disidentský šalamúni ...to bola a hlavne je dnes KASTA...nachytali politické body... a besedujú dnes s mládežníkmi o svojej politickej a názorovej vyhranenosti už keď "boli v plienkach".. ...Ale neodpovedal ste na otázky......
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-29 14:00:27 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Škoda, ..otvorenéoci87..Vášho " excelentného potenciálu" nevyužitého. Ale zaujímalo by nás ..aj v našej krčmičke...kedy , resp . koľko krát po "úteku " ste boli na Slovensku. A Vám aký majetok "narabovali " , či to tie dve domy čo ste stihol postaviť kým ste odišiel, či hektáre pôdy vo vlastníctve, či fabriku ..alebo samotné milionové objemy financií hotovostné.. A pokiaľ viem do Kanady, Austrálie i JAR sa dalo--ísť aj oficiálne , legálne, /utekali len tí čo nejako "boli zaťažení" .../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-29 11:56:53 58d4289b

KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)


KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)
Prišiel tam istý automobil vybavený "vybračným zariadením" rozochvievajúcim "riťný otvor" vysokofrekvenčne...a navodil "nezvierajúci auto-matematický " stav "hnačkový" a všetko z námestia "letelo" tá het s nohavicami "na pol žrde"- Hotovo- Lenže to bolo pred 20--rokami , a dnes hajajíííj..aj z vesmíru... . Ale treba uznať , zostali tam paru... ktorí nohavice nespustili... Tak čo ...A za hodinu sa dá aj tucet kráv ukradnúť z družstva.. nie to banku...alebo či čo...Takto sa dá "ničiť hospodárstvo- ekonomika" naj-- ilegálnejšie. A kto to prezradí ... príde za ním taký .."nastreľovací čípový prenosný vybrátor" a bude musieť pravidelnešie...cca 3+3 za deň ..oné izé...urobiť preventívne.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 18:51:12 58d4289b

KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)


KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)
Teda --je tu konkrétny prakticky použitý príklad: V istom meste sa "štrajkovalo" za úpravu platov-prišlo tam na námestie 30000 tisíc kotrb. Policajt zahlasil "zmiznite " lebo za 5 minút tu nikto nebude. ..PH.. a prssteňak vstýčený. A druhý krát a na tretí krát tam za 3 minúty nebol skoro nikto --okrem " VYTRVALCOCH" Čo sa stalo...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 18:36:02 58d4289b

KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)


KDYBYCH CHTĚL ZNIČIT USA, KOPÍROVAL BYCH EU (VIDEO)
A Piťo v našej krčmičke , keby HO počúvali dokáže eliminovať , vyradiť celé priemyselné aglomerácie, a možno i národy, na povel --odrazu --tak na hodinu ..z prevádzky. Hotovo . Neveríte ..ph-- sráčikovia. Také USA má zvládnute ..tak samozrejme 80% celej plochy--nebude sa "SRAŤ" s nejakými pustinami --za necelú hodinu. Teda...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 18:30:02 58d4289b

Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých


Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých
Už len ...kva 51. stačí vy&jadriť bohatstvo istým hodnotením, číslom . Dajmä tomu "razi" za večer .uderiš dvojdecák červeného, či 800% úroky za vklad , alebo nevieš sa zbaviť potlesku za svojú exhibíciu, či pozabíjaš okolie a máš pozemky.... aaa . A ta Vaša "kur"je náznak istej skupiny s radodajnosťou ...Tie si zaslúžia iné tieto -...pozornosti.... Bohatstvo sa hodnotí prácou resp . zlodejinou--podvodmi . A vami naznáčené čosi je skôr Pôžitok.. Ale budiš "vúle tvá , přání tvé"...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 17:30:01 58d4289b

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Ale :Zberateľ.. ov78 Váš reperteoár nickov , aj invektív .. tiež nadobúda isté výšiny ..hraničiace s ..istým "d ..izmom" . Neznamená to vždycky snaženie byť vtipný. Ale pokiaľ sa týka o srandu.. tak robiť si zo seba srandu je nutný dosť vysoký "štandard" , a treba mať --dajmä tomu aj svojú "krčmičku"..pre ďalšie pokračovanie.. v zmätenosti okolia.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-01-28 16:23:37 58d4289b

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Ale no "môj zlatí " .Pock 34.ak hľadáš inflexný bod... tak určite prvá DERIVÁCIA má extrém a druhá DERIVÁCIA je nulová. A DERIVÁTY sú v politike ...ale no... dajmä tomu ..Vaše fantasmagórie...nedefinovateľné. A domyslieť si vieme ...hajajáj ..aj na Vašej hlave "gloriolu" stareckých vedomostí.. málo použiteľných. A znovu " bizardnná figúrka"...to čo Vás núti k toľkým invektívam ... to je TO " HOVNO" --- ktoré ste ták zvýraznil--tam kdesi..v ...roz..oné izé..mýšľa..júcom aparáte.Ale kľudne..sa odhaľte celkom...pokračujte.. /máte šancu pokračovať vo vlastnej...ako to povedať.. prezentnej zaostalosti možná aj vekovej../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 14:48:34 58d4289b

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Ďakujem ..Pock34.. že ste aspoň to--vyššie napísané pochopil. .. Ešte tú DERIVÁCIU, a pochopenie VÉĽMI ZLOŽITU "normálnosť vety " a o INTELIGENCIÍ ja som nezačal ani náznakovo... Vy ste určite aj inteligentný... nachádzate sa v polohe.. viete sa určite vyznať v novej situácií..čo je znakom inteligencie..rozhodujúcim! Gramatika..je pre mňa "okrajová záležitosť." ..nebol som nútený byť závislí na jej aplikácií, a zaujímavosť je katégória skôr --poznávacia, obdivujúca...a pokiaľ ňou pohrdate ..svojím úvodzovkovaním... tak už ste blízko "DOKONALOSTI " hlbinnej. Ale mám Vás rád .. viete svoje. Už len zostáva...tá "mentálna.". oné.. ako to... izé " koktavosť " .. či mentálné...koktanienro-. vyzo..vanie... ta to je šak un i tak či..tam či tu abo potym a furt.. lem . ne žeby -neznal ale sebe si ob- drizdava./Treba preložit? A nakoniec uvedomte si nikdy , nik/g/de na tomto fóre som nebol reakčne,znevažujúci , --prvý AKO VY. Pochopil ste aj ako vekovo zaťažený ale s úctivosťou stále ..obdivovaným..istou chtivosťosťou byť prezentný.Prajem trvalí pocit šťastia.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 14:26:53 58d4289b

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
Ale nie.....salena ja bula 74.. vy sa zbytočne...oné izé... On ten .."náš" ..Pock34.. má svoje predstavy tak slušne nastavené...že už hlbšiu plytkosť ťažko nájsť. Ešte šťastie že vie rozoznať čierne od bielej . A povedal že nevie kedy čosi povedal ale , keď povedal , tak určite že domyslieť chcel aby si povedal...a / tú DERIVÁCIU inflexného bodu jedno-jednoznačnú asi nevie ani definovať/ ...ale ja mu tak trochu verím ..že raz na to príde.. A furt mu treba prekladať ...je tým pádom zaujímaví....čosi vie napísať ..ale keby to bolo aspoň zo srandy.. ..od staršieho človeka ... tak to beriem . Ale asi je to tak.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:34:34 58d4289b

Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)


Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)
Ono maestro ..trouba99.. neskúšajte sa zrovnávať s s "bohémom Českej muziky ...Felixom .. "...on véľmi pekne hraje ...na trúbku... Vy len tááák .. čosi o TRUBKE.... ale máte pravdu..stručnostiam nerozumiete však ,.. treba .".širší/širšiou lopatou/ lopatú/" vám čosi nahádzať do ...prázdnoty hlavovej... /Ešte aj Vatikán má "legislatívne stanovenú " povinnosť mať Švajc-gardu...../.Ale čo už ... máte to aj v iných "orgánoch ..na rozmýšľanie " nie len v tých medzinožných.../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 13:13:00 58d4289b

JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH


JOSIF STALIN: BEZOHLEDNÝ MASOVÝ VRAH
..Pande36..skúste sa vyjadriť ...k "Suliko"...píšem o tom Vám kdesi tu vedľa...../Pst pst-- zamyleľ som se/---
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 12:56:21 58d4289b

Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých


Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých
A furt len "španung"... ..Pande36.. Istí spevácky zbor ..začína sa učiť prekrásnu Gruzinsku pesničku.. "Suliko"... a sú---nie sú-- nútení spomenúť že vraj to bola Stalinova .. a keď to spomenú ... každý stíchne .. a začne spievať... "keď ja budem v čiernej zemi večne spať príď sa na môj hrob podívať"... Vy ako "znalec " hudby... treba ju dať --ako zakázanú---systémom...alebo ...Tejto pesničke --prekrásnej---je to ale jedno. Máte možnosť sa vyjadriť... aj apolitický.. neosobne.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 12:52:03 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
Už aj pán Mečiar sa ozval /VSŽ--bola jeho --srdcovka/ --príde potriasť ..pravú prednú Vám...sľubil , a možná aj Šaňko R. si bude mädliť ruky na nebesiach ..že tak slušná fabrika bude znovu v SK..rukách. Čo vy na to..otvoreneoci87.., je to véééééľmi ďaleko od reality.. Pali hovoril ani ,že nie ..len...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 07:48:38 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
A na mimoriadnom zasadnutí ÚV v našej krčmičke bolo rozhodnuté..otvoreneoci87.. že s tými "krtkami " predsa len máte čosi ...do činenia.../takže treba byť opatrní/, ďalej v prípade Vášho "etablovania sa"vo VSŽ --okamžite s Vami ja musím nadviazať--za trest--osobný kontakt---/čo bude vééééľky problém asi/ . Následne pripraviť pod Tatranskými končiarmi /naj--hotely../ Vaše pompézne uvítanie -inauguráciu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 07:32:50 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
My sa divíme..odrodilec-otvoreneoci87..Ono tá komunisticka strana Číny vraj vypísala "súbeh" možných " aktérov" , ktorý budú riadiť VSŽ. A nepoznáme ..ani v našej krčmičke ,/včera sme to dôsledne --oné izé../ ako Vás . Prekladať Činštinu..do slovenčiny ..je preVás "malina" /za pomoci -manželky/ anglicky určite "Džas" , Slovensky čosi ešte viete /krtkovať/ a odborne hajajééj..skoro všetko . A vy takto ku komunistom..keď oni len dobro Vaše ./tak min 50 tisíc ečka / mes../ a perspektíva--jak "bejk"-/ no určite to potvrdia aj tu pôsobiaci aktéri z KE/.A aj doterajší "farizeji" budú Vaši kamaráti...adresu Vám zoženú...
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 07:05:11 58d4289b

D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…


D. TRUMP PŘIVÁDÍ GLOBALISTY K ŠÍLENSTVÍ A EUROMARXISTI SI RVOU VLASY…
V prvom rade tá "tesnosť" výhry vo voľbách nie je "léďo béďo" . Tá "oponencia" bude "prikurovať" úmerne "aktivite".Teda byť furt v strehu pri presadení vlastných zámerov sa dostane Trumpovi spätne ako oponencia ..apriori. Rozdelí celú spoločnosť. A keď sa urobí chybné rozhodnutie,,/a to je vysoko-pravdepodobné/ tak Trumpoví sa budú vyčítať ešte aj smradľavé ponožky / ..radodajky, či potenčné "chtíče../
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-28 06:27:00 58d4289b

Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých


Osem boháčov, ktorí obohatili všetkých
A ..ferda28..navrhnite ďalšie "persóny " nezmieriteľne -"antagogogonovééééé- istické" aby bola väčšia saranda... čo poviete taky .."slepúch " --krtkový..otvoročný... pasoval by do "partie"...?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-01-27 10:51:54 58d4289b