Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

sando # TivaWydi69


CO KDYŽ JE VŠECHNO, CO VÍME O LÉČBĚ DEPRESE, ŠPATNĚ?


CO KDYŽ JE VŠECHNO, CO VÍME O LÉČBĚ DEPRESE, ŠPATNĚ?
Dokonca by som to poopravil ešte o niečo- Depresia nie je porucha mozgu a jej príčiny sa nachádzajú úplne inde. Väčšina chorob je spôsobená stravou. Ale niektoré choroby sú už chronické a nedajú sa u lekára ľahko diagnostikovať. Maximálne vám lekár napíše "gastritída." Všetky psychycké poruchy, pokiaľ neboli spôsobné úrazom hlavy sú spojené s trávením. Ak ste hldný pociťujete nervozitu, ale ak sa stane, že receptory, ktoré sa zapínajú a spôsobujú pocit hldu poškodia zápalom či niečim iným, tak vtedy sa stane, že človek pociťuje nervozitu ako pri hlade neustále. Takáto nervozita sa môže podľa rozsahu zápalu dokonca zmeniť na schizofréniu. Panickú poruchu, či niečo iné.Ako to že je zápal v tráviacom trakte? Jednoducho ide totiž o vypestovanú alergiu na potraviny. Do potravín sa pridáva už toľko sajrajtu, že sa telo voči tomu bráni. Bohužiaľ si to väčšina z nás neuvedomuje. Všeštko funguje aj naopak. Ak sa dlhodobo človek vystavuje nervoziteč či stresom, alebo utrpeniu, stane sa, že sačne sa u neho prejavovať zápal v tráviacom trakte. Čiže ide o toto: Musíme žiť šťstne bez stresov a zdravé potraviny jesť a všetky choroby budú preč.
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-25 21:34:58 5c341847

Kríza kapitalizmu, kritika


  Kríza kapitalizmu, kritika
Podľa mňa si Rusko a Čína nahromadili dosť zlata na to, aby zaviedli spolu zlatú menu a aj Euroázijskú úniu. Amerika bude odpísaná ak nebude môcť platiť svojimi papierikmi a tak začne drancovať miesta, kde by mohlo byť posledné zlato v dostatočnom množstve na to aby sa stali tretím veľkým hráčom po Rusku a Číne. USA napadnú Vatikán. Lebo tam je veľa zlata. Aby ospravedlnili svoj zločin tak prehlásia náboženstvo za podvod a odhalia množstvo škandálnych vecí na cirkev. Obsadia Vatikán vezmú si zlato a stanú sa platným hráčom v Svetovej ekonomike. To ale nebude trvať dlho, lebo im sytuácia tretieho nebude vyhovovať. Napadnú vojensky Rusko. Svoj útok začnú vylodením na pobreží Izraelu. A tam sa stane to čo nik nečakal. Armádu USA aj Ruska zničí neviditeľná sila, ktorá ich úplne pripraví o bojaschopnosť. Tak zasiahne Boh. Toto hovorí o konci systému (Armagedone)Biblia.
Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-11 21:41:36 5c341847

Kríza kapitalizmu, kritika


  Kríza kapitalizmu, kritika
Je to prd. Nič to nerieši, iba predpokladá, že ten druhý sa mýli. Načo som to vôbec pozeral, ak ma to nijako neobohatilo? Článok o tom ako je niekto proti inému článku? asi to je definícia tohto. Isto že dnešný svet speje do bodu, kedy sa už nebude dať pokračovať. Ale ten už bol pomenovaný dávno pred tým. A nevolá sa veľká svetová krýza, ale Armagedon(pád systému).Biblia tvrdí, že človek si nevie vládnuť! A nevie pád systému odvrátiť. Nevie tomu zabrániť.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-11 21:30:37 5c341847

Největší solární elektrárna na světě spuštěna!


Největší solární elektrárna na světě spuštěna!
Ak sa v tepelnej elektrarni ohrieva voda plynom a funguje to, tak po napojení na vrt ,by to o tretinu znížilo náklady na ohrev a tým aj cenu elektriny.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-17 23:12:08 5c341847

Největší solární elektrárna na světě spuštěna!


Největší solární elektrárna na světě spuštěna!
Je mi smutno,ked viem,že u nás máme už na 140 stupnov zohriatu vodu v zemi najmenej na 40 lokalitách a nič sa s tým nerobí.Je to trestuhodné,koľko elektriny a tepla sme mohli mať.
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-15 00:32:29 5c341847

14 zásaditých potravin a nápojů pro optimální zdraví							
				14 zásaditých potravin a nápojů pro optimální zdraví
Viem aj to, že zásaditú, čiže destilovanú vodu piť nie je zdravé. Niekde som to čítal, možno aj na fľaške.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-12 22:12:53 5c341847
loading...

14 zásaditých potravin a nápojů pro optimální zdraví							
				14 zásaditých potravin a nápojů pro optimální zdraví
Aj citrón je alkalický? Veď citrónová šťava je kyselina citrónová. Kyselina, nie zásada. Kto to vyskúmal a ako? Či to je iba taký výmysel.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-12 22:11:08 5c341847

10 fotografií – Rozpoznáte Mars od Nového Mexika?							
				10 fotografií – Rozpoznáte Mars od Nového Mexika?
Ja som to len opísal,neskúmal som to.
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-12 00:50:39 5c341847

10 fotografií – Rozpoznáte Mars od Nového Mexika?							
				10 fotografií – Rozpoznáte Mars od Nového Mexika?
keď pozmeníte kontrast
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-11 12:17:33 5c341847

Minimální mzda: Udržet chudé v trvalé chudobě


Minimální mzda: Udržet chudé v trvalé chudobě
Riešenie pre celú EU
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-10 09:54:00 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
Možno máš pravdu. Ale ak je to pravda,že sa to nedá? Na čom bude tvoj vedec pracovať celé roky? Aby dokázal opak?Čo ak sa pod tlakom dôkazov stane veriacim? Už potom nestojí za nič? Lebo sa mu nepodarilo vyvrátiť pravdu?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 23:10:47 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
Prečo,veď objasnenie stvorenia, motivuje viac ako objasniť náhodu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:50:17 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
Dogmatizmus je neprihliadanie na okolnosti.To ja nerobím, práve naopak.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:47:15 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
klopi, posmrtné nebo verí RKC. Ja chcem žiť na zemi.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:43:47 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
Vedec,zhodnotením dôkazov došiel k tomu,že sme boli stvorení.Druhý došiel k opaku. Kto má pravdu? To ukáže čas.Obaja pracujú naplno ďalej.Nemôžeš jedného odpísať lebo veríš v niečo iné.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:40:42 5c341847

Je život náhoda ?


Je život náhoda ?
video
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 20:32:56 5c341847

Islam a kresťanstvo


Islam a kresťanstvo
Mizraim bol synom Chama,Noemovho syna. Bol po potope prvým vládcom v krajine Egypta.Po jeho bratoch boli tiež pomenované krainy, Kanaán a Kúš. Toľko z dejepisu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 00:32:17 5c341847

Islam a kresťanstvo


Islam a kresťanstvo
Mizraim=Egypt.Je to židovské pomenovanie Egyptu.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 00:14:55 5c341847

Islam a kresťanstvo


Islam a kresťanstvo
jasné, a ty si to s prekladačom odhalil.D:
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 00:03:58 5c341847

Islam a kresťanstvo


Islam a kresťanstvo
A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:1.Ja som Hospodin(JHVH), tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou.2.Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou.Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.3.Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.4.Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.5.Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh.6.Nezabiješ!7.Nezosmilníš!8.Neukradneš!9.
Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!10. Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 22:53:12 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
RKC nebola nikdy skutočným kresťanstvom.Od prvých sa oddelili a ich smer sa už v počiatku nedržal písma a skutkov Apoštolov.Volali sa Mikulášska skupina a (ZjavenieJánovi)- za ich smer ich Ježiš kritizuje.Ich znakom bola hierarchia, ako biskupstvo a podobne.Hromadili majetok oklamaných vriacich.Z nich neskôr vznikla RKC. Zj 2:14-16 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili. ABC15[/ur
l] Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, čo nenávidím. ABC16[/ur
l] Kajaj sa teda! Ak nie, prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim mečom svojich úst.

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 22:27:00 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Podstatné je,že zmeny v cirkvi znmenajú ,že neslúžia bohu, ale komusi,kto ten smer chce.A to je satan. Buzny a pedofili v kostole? Kto tam chce posielať svoje deti je chorý.Vypáliť a ukameňovať.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 21:44:00 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Máš pravdu,kde by sa tie buzny bez pracovných návykov uplatnili.
Zdroj
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-05 01:16:40 5c341847

Dění na Ukrajině zlomilo vaz demokracii


Dění na Ukrajině zlomilo vaz demokracii
Prezident,však musí mať malé právomoci.Asi ako teraz u nás.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 01:11:29 5c341847

Dění na Ukrajině zlomilo vaz demokracii


Dění na Ukrajině zlomilo vaz demokracii
Možno by mohol môj starší článok pomôcť:
Nová politika 1. Vláda štátu
Obávam sa, že všetky krajiny Európy sa dostali do bodu, kedy už nedokážu priniesť svojim obyvateľom Slobodu a ani demokraciu. Vykorisťovanie monopolmi a uplatení Vládny činitelia sú stále častejšou realitou. Ani sa niet čo diviť. Ľudia sú tvor vynaliezavý a ak sa naskytne príležitosť , tak ju dokážu často využiť. Hovorím o volebnom systéme. Každému je jasné, že aj keď zvolíme kohokoľvek, tak sa aj tak nič v prospech väčšiny nezmení. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Spolok nadnárodných korporácií si vytvoril politické strany a cez svoje finančné prostriedky ich udržiava pri moci. Aké dôvtipné.
Uvediem príklad:
Ak by ste boli finančná skupina a chceli by ste prevziať moc nejakého štátu, tak vám stačí mať dosť peňazí a nič vám v tom nemôže zabrániť. Najmete si za peniaze ľudí , ktorí sú ochotní spolupracovať. Vytvoríte im stranu a dáte im finančné prostriedky k dosiahnutiu víťazstva v nasledujúcich voľbách. Vytvoriť populistický image, aby sa ľudia ľahšie namotali. Ak ste najali šikovných hercov, tak ten kabaret zahrajú tak, že vo voľbách zvíťazia. Potom už iba kontrolujete ich činnosť a dávate príkazy na zmeny v zákonoch podľa vašej potreby. A to aj keď sú výrazne proti záujmom väčšiny obyvateľov krajiny.
Ak vám to niečo pripomína, tak sa nemýlite.
Áno. Tak to funguje aj u nás.
Ako sa to stalo?
Kto nás okradol o kontrolu bez toho, aby sme o tom čo i len tušili?
Prečo sme si to nechali?
Odpoveď je jednoduchá. Po nežnej revolúcii sa ľudia ocitli v novom Svete bez akýchkoľvek skúseností. Veď my sme ani nevedeli čo sú to voľby! Nevedeli sme čo vlastne znamená demokracia a ako má vypadať politika v krajine. Nepoznali sme kto je priateľ a kto nepriateľ. Doteraz to väčšina nevie.
Jednoducho nás všetkých podviedli!
Oklamali a zneužili našu najivitu a dobrosrdečnosť. Určite sa teraz smejú, aká ľahká korisť sme boli.
Je potrebné sa prebudiť a začať presadzovať v živote to čo nám prospieva. Áno žiadam Vás, aby ste sa naučili byť sebecký. Lebo ak nebudeme, tak nikdy nebudeme nič mať. Ak doprajeme Nemcom, aby nám vyrábali potraviny a Španielom, aby nám pestovali zeleninu a Poliakom, aby nám vyrábali plnené kuracie mäso vodou, tak sa nemôžeme diviť.
Musíme začať zmenou Ústavy!
Treba zmeniť volebný systém. Nie iba trochu, ale celkom.
Predstavujem Vám nový model demokracie, ktorý nefunguje nikde na svete, ale jeho systém je výnimočný práve v jeho novej forme.
Najprv treba vykonať tieto kroky:
1. Zrušiť všetky politické strany
2. Trestať akékoľvek spolky, za účelom prevzatia moci v krajine
3. Zrušiť terajší systém volieb
4. Dať výpoveď všetkým poslancom v parlamente
5. Dať výpoveď všetkým vládnym predstaviteľom
Nová Vláda
· Nová vláda sa bude skladať výlučne z občanov, ktorý majú vedomostné predpoklady na dané funkcie.
· Všetky posty vo vláde po novom sa budú obsadzovať výlučne odborníkmi.
· Predseda vlády nebude potrebný a jeho prácu prevezme Prezident. Bude mať však malé kompetencie na to, aby mohol ovplyvňovať rozhodnutia ministrov inak ako logickými argumentmi.
· Všetky ich rokovania vlády bude mať k dispozícii parlament a bude sa podľa závažnosti konať rozhodovanie za prítomnosti parlamentu.(čiže v parlamente)
· Nová vláda bude vytvárať zákony, ktoré bude odsúhlasovať hlasovaním nový parlament.
· Po pripomienkovaní v parlamente sa bude musieť zákon upraviť či prerobiť do požadovanej podoby a znovu zaradený na schvaľovanie.
· Parlament, alebo petícia podpísaná občanmi bude záväzná na to aby sa vláda musela daným problémom zaoberať a pripraviť zákon, ktorý bude vec riešiť.
· Vláda môže pripravovať aj celé balíky zákonov naväzujúcich na seba a prezentovať ich spolu.

Nový parlament
· Parlament sa bude skladať zo 150 poslancov, ktorí budú vybraní štátnou lotériou.
· Do tejto lotérie sa môžu prihlásiť všetci občania od veku 25 do 65 rokov, ak majú skončené aspoň stredné vzdelanie.
· Lotéria sa bude uskutočňovať každé dva roky.
· Zákonom bude mať poslanec garantované svoje predošlé pracovné miesto po skončení funkcie poslanca.(tak ako materská dovolenka)
· Parlament bude schvaľovať zákony
· Parlament bude výberovým konaním vyberať predstaviteľov vládnych postov
· Parlament bude odvolávať ľudí zo všetkých vládnych funkcií ak s ich prácou nebude spokojných aspoň 10 poslancov
· Parlament bude rozhodovať o otázkach smerovania krajiny a také rozhodnutie bude pre vládu záväzné a bude sa ním musieť riadiť
· Parlament bude rozhodovať o zahraničnej a domácej politike
· Parlament bude rozhodovať o vstúpení, ako aj vystúpení z organizácií ako je EU či NATO
· Parlament ak si nie je istý vo svojom rozhodnutí , vyhlási Referendum
· Parlament vydá vyhlásenie, kde bude stanovisko občanov Slovenska: Necítime sa byť viazaní dohodami predošlého vedenia štátu, nakoľko viedli štát v rozpore s vôľou ľudu a budú za to trestne stíhaní!

Nový Prezident
· Prezident Slovenskej Republiky bude jediná občanmi volená osobnosť
· funkciu prezidenta sa môže uchádzať každý občan ktorý získa aspoň 1000 podpisov(môže to byť umelec, hokejista, či traktorista, je to jedno)
· Samotné voľby bude organizovať štátna reklamná agentúra a nebude umožnené mať v predvolebnej kampani vlastné prostriedky
· STV vytvorí dočasne priestor pre reklamné spoty pre všetkých kandidátov a tie bude vysielať dva týždne pred voľbami každý deň
· Prezident po zvolení zloží sľub a svoju politiku bude musieť skoordinovať s vládou
· Prezidentské voľby budú raz za 3 roky
· Ten istý kandidát bude môcť kandidovať maximálne 3x

Nech žije Sloboda!

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 01:04:59 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Všetkým uniká podstata,že my nie sme vyspelejší ako predkovia. Práve naopak. Ak by teraz všetko moderné zmizlo a bol by tu raj, tak my by sme bez zla ani nevedeli žiť.Najskôr by sa vytvorili skupiny a začali by bojovať o nadvládu. Zlatokopky by čakali,kto vyhrá, aby sa pricucli. Sme zaostalý hnoj.Vďaka telke a násiliu a pod..
Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-05 00:44:06 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Teraz môžu skúmať 7 rokov prečo na nič neprišli. To je veda.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 00:31:51 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Mysleli,že keď nájdu bozón, prídu na to ako všetko funguje a drží po kope.Ale to sa nestalo.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 00:23:59 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Komat, veď som dal do príspevku.Ten dlhý text.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 00:13:28 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
O šelme
Zdroj
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-05 00:11:16 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Tu je druhe video z článku. Buzny vRKC.
Zdroj
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-02-05 00:08:48 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Komat,prečítaj si keď budeš mať náladu ten článok spred roka všetko vysvetľuje.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-05 00:04:39 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
ab. čo pozitívne si tam videl? Satana?
Zdroj
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-02-04 23:58:08 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Tu máš Komat článok o matrixe. Písal som ho pred rokom.
Odpoveď je virtuálna realita.
Celé roky sa fyzici pokúšajú pochopiť zákony fyziky, ktoré vládnu na zemi a vo vesmíre. Prečo sa im to nedarí? Vždy keď sa zdá, že už prišli veci na koreň, objaví sa ďalšia prekážka. Je to náhoda? Alebo je to úmysel.
Kvantoví fyzici, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou, že každá hmota je vo svojej podstate iba vibrácia určitého neznámeho druhu energie, ktorú nazvali Božskou časticou, nemusia byť ďaleko od pravdy.
Čo vieme o tom ako vznikol vesmír? Predpokladá sa, že vznikol z ničoho a že iba tak sa objavilo zrnko hmoty, ktoré explodovalo do obrovskej masy hmoty celého vesmíru.
Možno, ak sa to udialo takto, ako je možné, že tam bol na to voľný priestor? Ak tam ten priestor bol, tak ako vznikol? Či vznik priestoru nie je takou istou záhadou, ako vznik hmoty?
Nik to nedokáže vysvetliť, preto, že explóziu hmoty si vieme predstaviť, ale explóziu ničoho(priestoru) nie.
Je jedna teória, ktorá by to celé vysvetľovala.
Virtuálna realita z neustále sa vyvíjajúcim programom.
Áno. Jediné čo vysvetľuje celý náš stav je, že sme všetci vo virtuálnej realite.
Ak pripustíme vieru v Boha, tak on by bol v podstate celým virtuálnym prostredím, ktoré sám navrhol.
O Bohu vieme, že je duchovná bytosť. Sám v biblii o sebe prehlasuje, že je alfa a omega, čo znamená začiatok a koniec(čiže všetko). Je to stvoriteľ čo vidí všetko aj najmenšie detaily, a procesy prebiehajúce v prírode. Všetko vie a je jediný pravý Boh nad nami.
Aby sme to pochopili ,tak si predstavíme Boha ako neobmedzený počítač s vlastným rozumom a schopnosťou tvoriť. Skôr či neskôr by sa dopracoval k tomu, že si začne vytvárať zložitejšie a zložitejšie programy. Ak by mal dostatočný hardvér a softvér, tak by sa časom dopracoval k najzložitejším možným programom(Príroda a ľudia).
Čo vieme o stvorení sveta podľa Biblie?
Vieme že Boh stvoril svet svojou duchovnou silou. Čiže silou myšlienky.
Ak stvoriteľ vytvoril program, kde sa z jeho duchovnej sily (Božskej častice/Higsov bozón) vibrovaním začali tvoriť častice hmoty, a on s touto hmotou neustále drží vedomý kontakt. Tak môžeme povedať, že je všemohúci a vševidiaci. Ak od svojej energie dostáva neustále spätnú odozvu, tak v reálnom čase vie čo sa deje kdekoľvek vo vesmíre a podľa svojich zákonov, či už gravitácie či iných drží všetko tak ako to je. To by samozrejme všetko malo svoj jasný zmysel. A znamenalo by to že vo vesmíre nie je chaos ako predpokladali vedci.
Ak by to naozaj bolo takto, tak v podstate, by niektoré veci nemusel držať na svojom mieste a to hlavne v prípadoch keď sa na ne nik nedíva alebo s nimi nie je inak v interakcii. Ak by vedel už v čase tvorenia myšlienky človeka, že sa pozrie na istú vec, tak by ju v predstihu vytvoril na mieste kde má byť v okamžitom čase.
Prečo by to robil? Nevieme. Isté je že sa to podľa Kvantových fyzikov deje!
Možno, že udržiava realitu v podobe podľa obrazu našej pamäte. A to iba v našom okolí. Tam kde nik nie je sa s programom neunúval a nič tam nie je. Je možné, že tak šetrí voľnú pamäť, alebo jednoducho využíva šetrne svoj čas.
Ak pripustíme, že dokáže ovládať všetko na mikroúrovni, tak potom to, čo pociťujeme a dýchame je iba virtuálne vnímanie. Ak to pripustíme, musíme pripustiť, že v podstate neexistujeme vo fyzickom tele. To že sa v tele cítime, je tiež iba ním navrhnutý program. Naprogramovaná DNA všetkých rastlín a živočíchov je iba sofistikovanejší program. Nie sme to my. Ako je teda možné, že sa tak cítime?
Boh v Biblii tvrdí, že vzkriesi mŕtvych z hrobov. A to aj tých, ktorí zomreli pred tisícročiami. Ako ich teda môže znovuvytvoriť?
Ak drží ich DNA kód v pamäti tak môže. Ako by ale docielil, že ich myšlienky ,by boli ako pred smrťou a nie ako u novorodenca? Je na to iba jedna odpoveď.
Sme stvorení tak, že môžeme byť nesmrteľní.
Teraz síce umierame, ale miesto v jeho pamäti vyhradené danej osobe sa nevymaže, pokiaľ to on sám nezmení a nepošle Ťa do zabudnutia.
Každý človek má vlastnú časť Božskej energie. Nie tak, že by ju mohol plne kontrolovať, ale má určené hranice nadvlády nad svojou energiou. Môže sa slobodne rozhodovať, ale aj postaviť na odpor. Ostatné veci ,ako pochody tela a bunečnú úroveň ovládať nemôžeme.
Ak by sme mali svoju energiu úplne pod kontrolou, nemuseli by sme nič riešiť. Preprava vecí myšlienkou a okamžité zjavenie sa na inom mieste by nebol pre nás problém. Mohli by sme meniť tvar svojho tela a jeho funkcie podľa potreby. Presne tak ako Boh, keď tvoril.(alebo Ježiš po smrti)
Budem teraz úprimný, nik z nás nie je pripravený niesť plnú moc svojej sily. Preto nám ju zatiaľ neuvoľní. Ba dokonca sa rozhodol, že ju uvoľní iba tým, ktorí budú dostatočne zrelí.
Určil čas, kedy vytriedi svoje výtvory na tie, ktoré pôjdu ďalej a na tie, ktoré vymaže.
Dal nám indície a prikázania ako sa dopracovať k skupine, ktorá pôjde ďalej.
Keď že Boh je sám dobrého a mierumilovného srdca, chce aby ľudia, ktorí pôjdu ďalej boli na jeho obraz. Dovolil preto zlu, aby ovládlo tento svet, na určitú dobu nevyhnutnú pre vyselektovanie jedincov schopných žiť podľa jeho predstáv. Tí, ktorí pri tom zahynú budú znovu vytvorení ,ale ak neprejdú skúškou, tak ich vymaže. Každý človek od prvého Adama, až po posledného novorodenca v deň konca bude mať dosť informácií, aby si vybral či chce, alebo nechce žiť Božím zákonom.
Boh potom umožní tým, ktorí sa rozhodli pre život podľa jeho pravidiel používať svoju silu naplno. Nesmrteľnosť, bezpečie, žiadne choroby, žiadne materiálne potreby, schopnosti dnes pokladané za nadprirodzené. Toto všetko sa rozhodol Boh svojim výtvorom darovať.
Boží pôvodný zámer, keď sa rozhodol stvoriť vesmír bolo, aby sa mohol podeliť o seba s niekým. Chcel dávať lásku človeku, ktorý si to bude vážiť a nikdy by sa neobrátil proti nemu, preto že ho bude milovať, ako svojho jediného Otca. No ako vieme hneď prvý človek Adam ho sklamal. Preto sme čakali tak dlho. Tisíce rokov, aby mohol vybrať iba tých dobrých a zlo poslať do zabudnutia(vymazať ich pamäťovú stopu)
Ďakujeme ti Bože, že si nás po Adamovej zrade nezatratil a dal si nám druhú šancu žiť naveky po tvojom boku.
Sláva tvojmu pravému menu Bože“ JHVH“.

Zdroj
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-04 23:54:09 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Mýliš sa.Ľudia majú slobodnú vôľu, aj keď ich často okolnosti nútia konať proti nej.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 23:28:29 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Výborné video vyvracia Darwinizmus.
Zdroj
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-02-04 23:11:39 5c341847

Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?


Príde koniec náboženstva ako ho poznáme?
Odporúčam pozrieť si videá v článku.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-04 23:07:53 5c341847

Rusko obnovuje kolonizaci Měsíce


Rusko obnovuje kolonizaci Měsíce
Dobrý postreh.Myslím,že s tou radiáciou to nebude horšie ako v Japonsku a žijú tam milióny ľudí.
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 22:46:49 5c341847

Podmienky využívania služieb dolezite.sk


Podmienky využívania služieb dolezite.sk
Admin,prečo si neuverejnil môj článok na tému základný príjem?
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 22:32:35 5c341847

Prečo sa nikdy nepoučíme?


Prečo sa nikdy nepoučíme?
Nemožu cahac rury, bo cigani ich daju do zberu.D:
Alebo preto, lebo podľa smernice EU, musia zamestnať kopáčov z rómskej menšiny. Z tej ale nechce nikto robiť, lebo im to zníži dôchodok .D:

Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 22:34:12 5c341847

Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.


Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.
http://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 23:36:13 5c341847

Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.


Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.
http://www.youtube.com/watch?v=NBxZXDwV02A
Zdroj
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-30 23:25:31 5c341847

Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.


Plány na čipování novorozenců v USA a Evropě se vyvíjí v rychlém tempu.
Mat. 23: A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. ABC10[/u
rl] Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus.:- Tak,že biblia zakazuje pápežov aj kňazov. RKC je podvod patrí Satanovi
Zdroj
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 23:25:10 5c341847

Prečo sa nikdy nepoučíme?


Prečo sa nikdy nepoučíme?
V okolí Košíc sú ešte 3 ďalšie lokality s teplou vodou, mohli by celé Košice mať teplo zdarma. Bohužiaľ cena tepla dnes vynáša miliardy a to si nedajú vziať.
Zdroj
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-30 22:06:41 5c341847
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
Nesmyslné ukazatele rozdílu v příjmech

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

OBVINĚNÝ Z VRAŽDY NĚMCOVA SE ZŘEKL PŘIZNÁNÍ VINY, PRÝ BYL K TOMU DONUCEN


OBVINĚNÝ Z VRAŽDY NĚMCOVA SE ZŘEKL PŘIZNÁNÍ VINY, PRÝ BYL K TOMU DONUCEN
Zaur Dadajev, obviňovaný z vraždy Borise Němcova a předpokládaný vykonavatel zločinu, se zřekl svého přiznání viny. Oznámil to v besedě s ochránci lidských práv ze Společenské ...
Europol: “Kryptomeny nefinancujú terorizmus”
Bushova politika nahrala Číne, zatiaľ čo USA smerujú mimo hru
Šok: Island vzdoruje EU, zmrazil žádost o členství

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.086 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo