15. September 2019
    
10 důvodů, proč posmrtný život neexistuje - Dolezite.sk

10 důvodů, proč posmrtný život neexistuje


  2010-11-19  (13:31)  |  Náboženstvo a mystika
  45% hlasovalo = 1  
mínus plus


Přírodní konopné mýdlo
Přírodní ...
portréty
portréty
Zamilovaný vešiak
Zamilovaný ...
Citrón a zázvor
Citrón a z...
 - 10 důvodů, proč posmrtný život neexistujeVíra v nějakou formu posmrtného života je stará jako lidstvo samo a i dnes v 21. století je velmi rozšířená. Existují ale nějaké argumenty či důkazy, které by jí potvrzovaly? Nejčastěji jsou jako důkaz uváděny zážitky v blízkosti smrti, takzvané Near-death experience (NDE). Z velké části se tedy budu věnovat právě jim. Jako hlavní zdroj informací mi posloužila výborná esej Halucinatory NDEs, v niž autor Keith Augustine analyzoval řadu studií i knih týkajících se tematiky. V závěru pak uvedu některé obecnější argumenty, které podle mě svědčí o tom, že vědomí člověka nemůže přežít jeho smrt. 1) Nesrovnalosti v zážitcích pobytu mimo tělo (tzv. OBE - Out of body experience) - někteří lidé, kteří tvrdili, že zažili stavy pobytu mimo tělo, si pamatovali věci, které se prokazatelně nikdy nestaly. Například si vybavili hodiny visící na stěně, ale čas na nich neodpovídal skutečnosti. Jedna mladá dívka si například vybavovala, že během pobytu mimo tělo viděla svého učitele a spolužáky, jak ji utěšují a zpívají jí. Problém je, že onen učitel ji ve skutečnosti v nemocnici vůbec nenavštívil. Jedna žena, která podstoupila operaci srdce (bypass) si vybavila, že během pobytu mimo tělo viděla sama sebe na operačním sále a její srdce bylo vyňaté z těla, nic takového se však při bypassu neděje, její srdce zůstalo během operace v těle. 2) Bezvýsledné experimenty - Již několik experimentů se pokoušelo potvrdit realitu opouštění těla v nemocničním prostředí, kde se dá očekávat, že k takovým událostem dochází relativně často. Na operačním sále je například na skříň umístěn nějaký nápis, popřípadě je ke stropu sálu upevněn monitor , který zobrazuje různé náhodně zvolené znaky či slova. Umístění je zvoleno tak, aby případný duch vznášející se v místnosti mohl nápis vidět, nikoliv však lidé pohybující se na sále, pro které je moc vysoko. Lidé, kteří v místnosti prodělali stav pobytu mimo tělo jsou pak dotázani, jak onen nápis na skříni či na monitoru zněl. Všechny tyto experimenty byly neuspěšné, ačkoliv někteří lidé si skutečně pamatovali stav pobytu mimo tělo, nikdo z nich nebyl schopen si vybavit onen nápis či znak. 3) Tělesné pocity - Někteří lidé si vybavují, že během NDE prožívali své tělesné pocity, jeden z nich si například vybavil "píchání ve stehně". Jak by to bylo možné, když se duše vznáší v prostoru mimo tělo? 4) Živé osoby - někteří lidé během pobytu mimo tělo doputují do jakési říše mrtvých či nebe. Jak je ale pak možné, že tam vidí často i osoby, které jsou v době mimotělního zážitku naživu? To dává opět smysl pouze v případě, že tyto stavy jsou pouhým výplodem mozku. 5) Kulturní rozdíly - zážitky v blízkosti smrti bývají různé v různých kulturách. Některé děti si v těchto stavech vybavily setkání s osobou podobnou Saunta Klausovi, hinduisté se často setkávají s hinduistickými bohy. Zcela fascinující jsou pak stavy NDE u domorodců z Melanésie, kteří patří k vyznavačům cargo kultu. Tito domorodci považují bělochy za jakési duchovní bytosti či bohy, přičemž naše technologie jim připadají jako zázrak. Jejich zážitky z blízkosti smrti pak vypadají například jako návštěva továrny, jeden z nich to popsal takto: "V té budově byla spousta různých věcí a já jsem chtěl všechny vidět. Byli tam nějací lidé kteří pracovali s ocelí a nějací lidé, co stavěli lodě a jiní lidé, kteří stavěli auta. Stál jsem tam a koukal na to, když mi ten muž řekl: Ty tu ještě nemáš být, tvůj čas teprve příjde. Pošlu nějaké lidi, aby tě poslali zpátky. Musíš jít zpátky." Studií zkoumajících zážitky NDE v různých kulturách není mnoho, z těch, co zatím jsou ale vyplývá, že NDE nemají takřka žádný univerzální společný rys, možná vás napadne, že typický průběh je průchod tunelem, cesta za světlem, či promítnutí života "před očima", není to však pravda, jak přesvědčivě ukazuje Keith Augustine ve svém rozboru
. Co je zvláštní je, že i u lidí, kterým se život před očima promítnul, se jednalo často o náhodné vzpomínky, které bývají nevýznamné povahy. 6) Překročení hranice - u některých NDE se lidé dostali na jakousi hranici, odkud již není návratu - do jakési říše mrtvých. Přesto se i po překročení této hranice vrátili zpátky. Jak popsal jeden z nich: "Dostal jsem na výběr. Buď se můžu vrátit zpátky k normálnímu životu nebo se stát součastí tohoto světla. Rozhodnul jsem se zůstat a stát se součástí světla. Pak jsem měl pocit jako bych se pohyboval tunelem obráceným směrem a ocitnul jsem se zpátky ve svém těle." Jak je něco takového možné? Tato příhoda dává smysl opět pouze pokud se díváme na stavy NDE jako halucinace. 7) NDE lze vyvolat i uměle - Nejen pomoci drog, objevné byly pokusy s ketaminem, které vyvolaly mnohé příznaky považované za typické pro mimotělní zkušenosti, podobného výsledku se podařilo vědcům vyvolat i pomoci poměrně jednoduchého fíglu, kdy byl lidem promítán do speciálních brýlí obraz z kamery nachazející se za jejich zády. Tyto stavy tedy lze vyvolat poměrně jednoduše i u lidí, kteří se nenacházejí v ohrožení života. Pokud jsou NDE pouhou iluzí, dává to smysl. Susan Blackmorová, která NDE dlouhou dobu zkoumala, dospěla k názoru, že k vysvětlení všech jevů doprovázejících mimotělní zážitky postačuje předchozí znalost (například všichni víme, jak to vypadá na operačním sále přinejmenším z televize), fantazie, šťastné odhady a zbývající fungující smysly (sluch, či hmat, které můžou být pro dotyčného zdrojem informací o tom, co se kolem něj dělo, když byl ve stavu blízkosti smrti) plus způsob, jakým pamět pracuje - že si lépe pamatuje trefy a snáze zapomíná chybné údaje. Je třeba si uvědomit, že naše pamět nefunguje jako videokamera, při vzpomínání nedochází k přesnému vybavení všech detailů a dochází často ke zkreslení, ba někdy i k falešným vzpomínkám. Syndrom falešných vzpomínek je v psychologické literatuře dobře popsaný a vědcům se podařilo i v experimentálních podminkách lidem "implantovat" falešné vzpomínky. Je také třeba brát v úvahu, že většina historek, které nasbírali výzkumníci NDE se týkají několik let starých vzpomínek a že člověk má tendenci při vyprávění podobných událostí přehánět a interpretovat je podle svých osobních myšlenkových filtrů. Je například možné, že si člověk zpětně do událostí dosazuje nevědomky podrobnosti, které se dozvěděl až s odstupem času, například od příbuzných či doktorů, kteří byli přítomni během toho, když dotyčný prožíval stav pobytu mimo tělo. S odstupem času už není schopen rozlišit, co jsou skutečné jeho osobní vzpomínky a co informace z doslechu. Tyto okolnosti pak v podstatě znemožňují vědcům přesně rekonstruovat, co se vlastně stalo. 8) Ostatní fenomény - Ačkoliv podrobný rozbor by zabral celou knihu či hned několik, lze ve zkratce říct, že i ostatní fenomény, které byly používány jako důkaz existence posmrtného života, byly spolehlivě vyvraceny, ať už se jedná o spiritismus či komunikaci s mrtvými. 9) Evoluční hledisko - od doby Darwina věda postupně vytlačuje pověrčivé náboženské vidění světa. Evoluce vysvětlila vznik živočišných druhů včetně člověka z jediného společného předka bez odvolávání se na bohy. Z evolučního hlediska je přitom existence nějaké nehmotné duše neobhajitelná. Dnes už víme, že neexistuje žádný jasný předěl, kdy se člověk stal člověkem, ve skutečnosti vidíme velmi pozvolný vývoj od schopnosti vyrábět velmi jednoduché nástroje přes složitější, až po vznik jakéhosi prvotního umění, písma, přesun z lovecko-sběračského způsobu života k zemědělství. Představa, že člověk v určitém stádiu dostal od Boha jakousi nehmotnou duší, díky které se jednomu z našich zvířecích předchůdců narodil člověk, je v protikladu s postupným vývojem, jaký ve skutečnosti pozorujeme. 10) Závislost vědomí na hmotě - o mozku se říká, že je to ta nejsložitější věc v celém známém vesmíru. Navzdory tomu neurologie za posledních několik desítek let ohromným způsobem pokročila v pochopení toho, co to je vědomí a jak v mozku vzniká. Už víme, že je výsledkem činností neuronů a ohromně složitých interakcí mezi nimi, právě schéma propojení těchto nervových buněk je to, co dělá osobnost každého člověk jedinečnou. Neurolog Sebastian Seung proto říká "I am my connectome" , přičemž pojmem connectome míní právě onu mapu spojení čili synapsí v mozku. V okamžiku smrti tato neuvěřitelně složitá síť okamžitě podléhá rozkladu a dochází tak k nenávratnému zániku dotyčné osobnosti. Často se jako argument pro existenci vědomí po smrti používá fakt, že energie nemůže zaniknout, čili že energie, která poháněla náš mozek a dávala vzniknout našemu vědomí, existuje dál. To je sice pravda, ale samotná energie k vědomí nestačí, tak jako počítačový software nemůže běžet sám o sobě bez přítomnosti hardwaru. Jak píše nositel Nobelovy ceny Gerald Edelman, který se zabývá výzkumem vědomí ( v před pár dny v Česku vydané knize Širší než obloha ) "posmrtná vědomá existence je jednoduše nemožná." (str. 19). Podle jiného častého argumentu je lidský mozek jenom jakési rádio, které přijímá signály naši nehmotné duše. Vědomí je tedy mozkem pouze zprostředkováno, nikoli vytvářeno. Toto tvrzení však není ve shodě s poznatky současné neurovědy. Jestliže by mozek bylo rádio, které umožňuje komunikaci naší nehmotné duše s materiálním tělem, pak by se dalo očekávat, že vyjmutím některé ze součastek rádio přestane úplně fungovat. Ve skutečnosti ale existují tisíce případů, kdy poškozením některé části mozku nedošlo ke ztrátě vědomí, ale došlo ke komplexní změně osobnosti. Je to jakoby vyjmutím součástky z rádia došlo k přeladění na jinou stanici. Například lidé, které postihne Capgrasův syndrom najednou nepoznají své blízké a považují je za dvojníky. Tvrdí například, že dotyčná osoba vypadá jako jejich blízký, ale není to on. Je to způsobeno tím, že se v mozku přeruší spojení mezi oblastí rozpoznávání osob s oblastí, která vytváří emocionální reakci na ně. První část tedy dotyčnou osobu rozpozná, ale nedostaví se obvyklá doprovázející emocionální reakce - proto mozek dotyčného mylně považuje své blízké za cizí osoby. Jak by teorie o mozku jakožto rádia mohla vysvětlit tyto a další fenomény? Nemyslím si, že je možné skloubit dohromady představu o existenci nehmotné duše s faktem, že v podstatě všechny rysy osobnosti člověka lze dočasně i trvale změnit jak mechanickým, tak i chemickým či elektrickým zásahem do mozku. Co z toho všeho vyplývá? Víra v to, že člověk může přežít vlastní smrt je navzdory absenci jakýchkoli důkazů u mnoha lidí pevně zakořeněná, nechtějí se smířit s vědomím vlastní smrtelnosti a pomíjivosti. Vesmír se ale pramálo stará, co my chceme nebo nechceme. Lidská touha po věčném životě připomíná svou naivitou otázku ze seriálu Červený trpaslík: "Kam jdou kalkulačky, když se rozbijou?" Myslím si, že vědomí naší smrtelnosti by nás v idealním případě mělo vést k tomu, aby si člověk více vážil svého relativně krátkého pobytu na tomto světě a snažil se, aby jeho život byl pokud možno dlouhý a kvalitní. Máme na tomto světě možná nějakých 30 000 dní. A je jen na nás, jak s nimi naložíme.
Psychik
Share/Bookmark Subscribe pošli na vybrali.sme.sk TopČlánky.cz Facebook


V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank, variabilný symbol: 4444. Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dolezite zavináč dolezite.sk


Napíšte nám. Pošlite nám email s Vašim dotazom, návrhom alebo pripomienkou na adresu dolezite zavináč dolezite.sk
Myslíte si, že tento článok je dôležitý alebo zaujímavý? Pošlite ho cez e-mail alebo ho ukážte priateľom na Facebooku. Rozširujte informácie, nato sú predsa tu!
Anonymus   |   ip:78.141.65   |   2010-11-19  (19:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Psychik ti si našiel dôkaz o tom že BOH neexistuje. Práve sa vyriešil najvätšiu záhadu na tomto svete a zmenil si dejiny, patríš do kníh ale na zapisovanie pacientov na psychiatrii. Vetšiu kxkxtinu som ešte nečítal, fakt nehnevaj sa, je to môj úprimný názor. Maj sa:)


dz   |   ip:86.110.22   |   2010-11-19  (20:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  precitat cely prispevok pokladam len za stratu casu, a ani sa k nemu nejdem vyjadrovat:)) skor ma desi narocnost citania takychto dlhych textov, ked dojdem na koniec riadku, tak mam problem trafit sa na nasledujuci riadok:D fakt by tato stranka chcela uz masivnejsi redizajn:))


Jana   |   ip:77.247.22   |   2010-11-19  (20:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to úbohý výcuc z jednej strany problému, ktorý pre teba problémom je psychik /pre mňa nie/, inak by si o ňom nepísal. Prečítala som len prvé 3 vety, ale si vážim viac svoje oči ako také kecy.T   |   ip:82.114.20   |   2010-11-19  (20:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Díky za zajímavý článek. Dokonce dodám, konečně zajímavý článek, neboť zde jsou kolikrát skutečně výživné ptákoviny, které snad ani jejich samotní autoři nemohou brát vážně. Je mi jasné, že opět tu budu se svým názorem takřka osamocen, ale co nadělám ;-) Ale zpět k článku. Sám si myslím to samé (ačkoliv jsem neznal tyto argumenty) a musím říct bohužel. Věřte mi, že bych si 100x raději přečetl článek o tom, že posmrtný život existuje. Tuším, že i sám autor článku by byl potěšen :-), když už si s ním dal takovou práci.


JeanLaroux   |   ip:94.112.12   |   2010-11-19  (20:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V této věci nejsem věřícím ale ani popírajícím. Jednoduše nevím. Mnoho argumentů pro a mnoho proti. Osobní důkaz o existenci posmrtného života nemám .. díky bohu :)

Víra v posmrtný život je často podepřená strachem se smrtí a přáním zachovat svou existenci - přání je zde otcem myšlenky. Popírání posmrtného života je živeno důvěrou ve vědu. Jako by snad věda dokázalo popsat vše. O matematicích se traduje, že nejdřív vytvoří výsledek a pak hledají cestu k němu. I zde tedy může být přání otcem myšlenky. Vědecké snahy popřít posmrtný život jsou vlastně také vírou jen z druhé strany.

Článek je pohledem jen z jedné strany a existenci posmrtného života nevyvrací byť se o to snaží. Počítačový program nedokáže fungovat bez HW ? OPRAVDU ? ;) Existuje přeci v hlavě programátora předtím, než je instalován. Může být zkopírován či přesunut na jiný HW. Přesun může probíhat i bezdrátově .. zde se program mění na nějakou dobu v energii :)

Jak málo toho víme abychom mohli z jistotou tvrdit je-li to tak nebo tak.


333   |   ip:85.216.14   |   2010-11-19  (21:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anonymus
azgoret si sa nepomylil????


ad   |   ip:217.112.1   |   2010-11-19  (21:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Hrůza. Ani ty bludy celé nečtu. Fantaz magoria. Mého dědu přišel navštívit mrtvý kamarád. Prokazatelně mu dal info, které děda nemohl mít ! A ty autore přiblblých článků, celkem tě lituji, pro Tebe existence končí tam, kde pro jiné začíná plné rozvinutí. Mne tam čeká děda a jiní. Rád bych se dostal nahoru, ne dolů.


ad   |   ip:217.112.1   |   2010-11-19  (21:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  mému známému P. Maria řídila Spifire. ( létadlo nad kanálem La Manch). Napsal o tom knihu, zápis je na letišti i ve fabrice v Anglii. To prostě uřídit, vyvrat, ani ořežít nešlo ! A protože se mu nevysvětlitelná pomoc cca 4 x v živitě opakovala, doporučuji knihu: Pod ochranou Panny Marie Svatohostýnské. Napsal aso podplukovník Balejka.


ad   |   ip:217.112.1   |   2010-11-19  (21:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Doporučuji životní zkušenosti Plukovníka.

Vzpomínky pluk., který za 2. sv. války bojoval v anglickém letectvu. Po celou dobu jej chránil medailonek Panny Marie Svatohostýnské, který mu věnovala matka. Autor má na to spoustu důkazů.

http://kostka-underground.ic.cz/kniha/56-pod-ochranou-panny-marie-svatohostynske.html


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-19  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  No veď si len drístajte, že nie je, psychik! Aj táto prezývka vypovedá o niekom niečo. Veď ono poznanie príde aj pre Vás, aj pre všetkých vám podobných...Viac je zbytočne čokoľvek písať ako odpoveď na tento článok, nakoľko som ho vôbec nečítal, nadpis je viac ako veľavravný.


Jeeesus   |   ip:80.242.44   |   2010-11-19  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ad : ty si mi neaký pometený trošku nezdá sa ? :D priam by som ťa nazval až fanatikom , to čo tu ty vypisuješ neni fantázmagoria ?


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-19  (22:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ani som nedocital. Ohromne zavadzanie od pravdy.

Preco si duse dokazu mysliet ze mozu zomriet ?

Jednoducho..

Stotoznuju sa s niecim cim nie su. Vy nieste hmotne telo.
Budiiicek.. Vas nastroj vas zvadza od toho kym skutocne ste.


ad   |   ip:217.112.1   |   2010-11-19  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To jeesuu

Dědu mi věřit nemusíš. Byl to můj děda, tys ho neznal. Ale ty zápisy Plukovníka jsou k dispozici. Knihu si můžeše objednat. Česky vieš, ako ja slovensky. Netreba prekladať.


ivan   |   ip:80.57.93.   |   2010-11-19  (22:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  nešťastník jeden,mal si sa s touto témou trochu potrápiť a nie písať po dvoch týždňoch srandy z brožúrok.Skús sa do toho trochu obuť a ozvi sa tak o desať rokov.A nezabúdaj intenzívne vyhľadávať ľudí,budeš prekvapený.


Michal   |   ip:95.105.14   |   2010-11-19  (22:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak má autor pravdu, potom neviem ako je možné vysvetliť prípad malého francúzskeho chlapca,niekedy zo 60-tych, či 70-tych rokov, ktorý od dvoch rokov rozprával, že keď bol veľký žil na zámku, či hrade, bol rytierom, mal 6 detí a manželku s ktorou sa mali veľmi radi. Popisoval život v podhradí,kde deti chodili v dlhých plátenných košielkach a bosí, že bývali v stanoch. Uvádzal správne a detailne historické skutočnosti, ktoré nemohol poznať, lebo ich nepoznal nikto z jeho okolia. Rodičia mu ukazovali rôzne hrady a zámky, ale žiadny nepoznal. Až keď mal chlapec asi 5 rokov rodina na výlete natrafila na zámok Malborek, a chlapec pred vstupom do zámku dopodrobna popísal jeho interiér. Keď ho vzali do zbrojnice, (kde boli zbrane od 10-teho do 20-teho storočia) a požiadali ho aby ukázal aké zbrane používal ako rytier ukázal zbrane, ktoré sa používali od roku 1500 do roku 1550. Keď sa ho pýtali, prečo si vybral život, ktorý žije teraz, povedal, že už bol unavený životom, ktorý viedol v tej dobe. Bolo v ňom priveľa krvi a násilia.

Strovoloský mág Daskalos,(ktorý priamo pred očami novinárov vyliečil z obrny 5 ročného chlapca, ktorý mal o 5 cm kratšiu nohu. Tá mu behom 20 minútovej terapie narástla na dĺžku zdravej a chlapec odišiel po svojich i keď predtým bol na vozíčku), vykonával bežne astrálne cestovanie a navštevoval svety, kde tieto astrálne telá zomrelých prebývali. Pritom zistil, že na vyspelosti (úrovne myslenia) človeka na Zemi zavisí aj jeho posmrtná existencia. Ľudia, ktorí lipli na majetku mali aj tu svoje imaginárne vily, zabezpečené vysokými ohradami a zámkami. Mali tu truhlice peňazí, ktoré stále počítali atď. Z tejto najnižšej úrovne pochádzajú aj bytosti, či duše, ktoré sa radi prezentujú pri rôznych seansách, alebo ako poltergeisti.

Edgar Cayce spiaci prorok bol hlboko variaci človek a neveril v reinkarnáciu a dlho sa tomu bránil. Keď však robil zdravotné výklady niektorým ľuďom a objavoval príčiny ich chorôb, nenašiel v tomto živote žiadne príčinné súvislosti. A až keď sa dostal do minulých životov svojich pacientov zistil, že príčiny ťažkostí, (či už zdravotných, alebo vsťahových) spočívali v živote, ktorý daná entita (takto nazýval Cayce pacientov)žila. Napríklad v čase starého Ríma. Keď pacienta do tej doby vrátil a nechal ho znovu vedome prežiť zážitok, ktorý bol spúšťačom choroby, choroba sama odznela.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-19  (23:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Michal

Uz si cital Strovolosky mag ? ;)


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-11-20  (00:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To neriešte, všetci to zistíme po smrti. Alebo nezistím :o)


PETER   |   ip:87.244.23   |   2010-11-20  (00:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Aké psychotropné látky berie autor článku? Aj ja chcem :o)


ion_cannon   |   ip:178.41.52   |   2010-11-20  (00:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  takze pan autor:

historia sa opakuje, boh stvoril cloveka k obrazu svojmu...

clovek sa snazi stvorit umelu inteligenciu akehosi robota, co vyzera ako clovek...

povedz mi, ako moze pocitac (v tomto pripade to bude telo robota) fungovat bez operacneho systemu ?

co je hardware a co je software? nie je to nahodou telo a dusa akurat sa to inak vola?


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-20  (00:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Článok som nečítal. Ako materialista jednoznačne tvrdím, že posmrtný život neexistuje. (aj napriek tomu, že Iron Maiden má album Live after Death). Akékoľvek iné tvrdenie sú iba kostolné ovčie výmysly a ich filozofické výkaly. Bodka.


ADLO   |   ip:78.98.129   |   2010-11-20  (07:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre zákazníkov firmy ADLO (bezpečnostné dvere a vložky) zo SR (Banská Bystrica a okolie). Jeden zamestnanec si spravil kšeft z databázy zákazníkov a ich údajov. Nemá zábrany nechať vyhotoviť kópie kľúčov pre väčšinu predaných bezpečnostných vložiek spolu s bezp. dvermi. Je v tom zapojených viac ľudí. Postupne zbierame dôkazy a po dohode s právnikom podnikneme ďalšie kroky.
Preto odporúčame všetkým zákazníkom firmy ADLO v BB a okolí vymeniť si bezpečnostné vložky najlepšie osobne zakúpené nie na meno v akejkoľvek inej predajni najlepšie mimo BB.


333   |   ip:85.216.14   |   2010-11-20  (08:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kedy uz začnete chodiť uplne nahé?
http://tivi.cas.sk/video/676445/playmate-eva-cifrova-za-mixaznym-pultom-ukazala-bradavku.html


popol   |   ip:193.110.1   |   2010-11-20  (09:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ospravedlnujem sa vopred ak sa niekoho dotknem. Článok som celý nečítal popravde prečítal som len hlavný začiatok ale k tejto veci mam velmi jasné stanovisko.
Či posmrtny zivot je alebo nie je som lahko zistil uz v utlom veku. Ako? jednoducho. Bojíte sa niekdo z Vás duchov ? Ja áno. Prečo ? Lebo to každý vedome či nevedome vie alebo dokonca zažil nejaký kontakt snimi či už snejakým zosnulým príbuzným alebo podobne. Bojíte sa tmy ? ak ano tak preco ? Čo sa týka mna musim opäť povedať duchov...
Mne len vždycky vŕta v hlave ako a odkial a preco sa tu zjavujú ... Mna úprimne zasa nic ine nenapada len posmrtny zivot


filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (09:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bretislav Kafka v knihe Parapsychologia uvádza niekoľko stoviek prípadov javov odporujúcich fyzikálnym zákonitostiam a zmyslovému vnímaniu.


JeanLaroux   |   ip:94.112.12   |   2010-11-20  (09:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je tu mnoho z Vás, kteří píši, že článek ani nečetli. Popravdě i já jej poprvé nečetl a měl jsem tendenci reagovat. Přeji si aby posmrtný život existoval - mám tedy názor .. ? Hm .. Pak jsem si jej přečetl i když jsem měl popravdě obavy, že by tam bylo něco co naruší mou víru ;) Pochopitelně nahlas bych to neřekl .. Řekl bych něco jako "Nechtěl jsem ztrácet čas z takovým nesmyslem" atp. Jedno je jisté pokud neposloucháme názory z opačné strany nemůžeme účinně oponovat. Naše reakce se zúží na " PROSTĚ JE TO TAK A BASTA". Naštěstí je tu mnoho lidí, kteří si nakonec článek přečetli a i tak jsou schopni obhájit svoji víru popř. účinně zpochybnit víru autora článku.


valdo   |   ip:178.40.11   |   2010-11-20  (09:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   Každého je potrebné ponechať tam, kam dospel. Ja tiež pri určitých debatách pýtam sa duchovne silne veriacich, či už niekedy meditovali, prípadne, či sa dokázali odpútať z fyzického tela vonku. hoci len na
krátky okamžik. Ak nie, tieto bytosti nevedia zatiaľ o čom hovoria. Ale to neznamená hádať sa s nimi alebo nedajbože ich presviedčať o inej
alternatíve. Tento Matrix je závoj, ktorý pôsobí naozaj veľmi silne a my
len sami sa môžeme zobudiť, teda presvedčiť o opaku. A strach, ten je potrebné zanechať na prvom mieste, lebo s ním nie je možné napredovať.
Všetkým, ktorých som sa dotkol sa ospravedlňujem a prajem Vám skoré
prebudenie bez strachu a mimo Matrixu.
Zvyšujte si vibrácie,..pomôžete tým, nie len sebe, ale aj našej Zemi,
ktorá vzostupuje s nami...milovaní.


Jarmila   |   ip:88.103.69   |   2010-11-20  (09:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Procházku v tunelu směrem ke světlu jsem osobně zažila, ač mi v té chvíli žádná smrt nehrozila. Byla jsem jen po operaci v narkóze a probouzela se z ní na nemocničním pokoji. Zažívala jsem nepředstavitelný stav povznášejícího a vznešeného blaha, který se nedá vůbec popsat slovy. Jenom jsem stále v extázi opakovala: To je bůh....to je bůh...to je bůh... V tom oranžovém tunelu jsem nekráčela, byla jsem k tomu světlu hebce unášena. Pak se to světlo poznenáhlu měnilo na bílou barvu- až jsem otevřela oči a uviděla bílý nemocniční strop. A spolupacientky mi říkaly: Vy jste pořád opakovala: To je bůh. A já jsem řekla: Já to vím a prožila jsem něco, co už nikdy nezapomenu.
Přesto také zastávám názor, že až umřu, umře se mnou zároveň i má psychika. Žádná duše nebude, skončím jednou provždy. Tak jako když rajče odumře na zahrádce a žádná duše rajčete se nad ním nevznáší. Tak jako když dohoří svíčka- tak bez svíčky (těla) nemůže existovat ani plamen (duše). A mohu vám říct, že mě to vůbec nemrzí. Nebyla jsem zde miliony let předtím, nemusím zde být ani miliony let po tom. Můj život je prostě jen velmi krátké jepičí dobrodružství, žiju ho ráda, ale až umřu a žádná duše po mě nezbude, vůbec mě to mrzet nebude.

adam   |   ip:178.40.14   |   2010-11-20  (09:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  jean laroux, myslím, že si to vystihol. veda keď vyrieši 1 otázku 10 ďalšíx sa jej tým otvorí. nepoznáme všetko. ono je to ňáko tak, ako v tej landovej pesničke, "a když nic není tak co se zmení, já myslím,že nic, všexno má svúj rub a líc, ale tu šanci si proste nedám vzít."


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-20  (10:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Človek dokiaľ nepochopí tak jednoduchú vec, že ak sa chce dostať k nejakému cieľu, tak tam musí dôjsť sám, inak mu je všetko povedané o tom na nič!

"Ak poznáš cestu, tak potom prečo po nej už nekráčaš?" J.A.S.


kubci   |   ip:95.103.97   |   2010-11-20  (10:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kazde tvrdenie na tuto a podobne temy ktore obsahuje slova "jednoznacne neexistuje/existuje a je/nieje pravda" je cisto nazor jednej osoby...
ak si vedec tak Ti staci jeden dokaz, ak si fanatik tak ti ich nebude stacit 100.. takze cela tato debata je strata casu. autor neprisiel diskutovat ani menit svoj nazor - iba povedal svoj nazor. tak ho nechajte - ak ma prist jeho cas pochopenia - pride. ak nie - taky dobre...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-20  (10:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  kubci, neberte to v zlom, ale ak je niečo stratou, tak prečo ste sem vôbec niečo napísal, lebo potom aj to Vaše, bolo stratou času len.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (11:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Posmrtný život existuje,ale nie je večný.
Je to iba prechodná fáza pred daľším vtelením.
Prežitok posmrtného života si nepamätám,ale istú vec,dej emocie zo života minulého áno.
A tak,ako telo umiera a duša ho opúšťa,musí existovať nejaký systém,ktorý prichýli dušu po smrti a pred daľším vtelením.
Nič z toho nemôžem dokázať,ani nemám záujem-sebe to dokazovať nemusím a druhým nedokážem.
Na to musí prísť každý sám.Marian   |   ip:91.219.13   |   2010-11-20  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  odporucam pozret velmi zaujimave videa
http://sambala.webnode.sk/dr-rauni-leena-luukanen-kilde-doporucujem/


eros   |   ip:147.175.1   |   2010-11-20  (12:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  http://mariaem.ic.cz/PEKLOEXISTUJE/PEKLOEXISTUJE.htm


bajo   |   ip:95.102.30   |   2010-11-20  (12:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Jn 3, 16-19

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Jn 6, 53-54

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. v dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Jn 14, 1-3

rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-20  (13:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Slnecnica s tym prvym linkom si to nezvladla, staci sa pozriet na logo stranky a hned ti bude jasne, ze si naletela.


ubo   |   ip:88.212.36   |   2010-11-20  (15:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by som mal svoje stanovisko ohľadom tohto zakladať na tom , čo môžem vidieť a cítiť svojimi ohraničenými a nedokonalými zmyslami fyzického tela bol by som veľmi veľmi obmedzený...
http://img530.imageshack.us/f/61379261.jpg/


princkrason   |   ip:67.173.15   |   2010-11-20  (15:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  carlos castaneda kniha umeni snit.

to co castaneda popisuje je pravda.vychazet mimo telo zacina kdyz si clovek uvedomi ze spi.
a zacina kontrolovat dejsnu.je to neuveritelna parada kdyz se mi to zacalo darit poprve.

potom se clovek zacina probouzet ve svem pokoji kde spi.realita je takova ,ze musim projit stenou abych se presvedcil ze je to "sen".
Ve skole nam rikali ze sen nic neznamena.
pro indiany znamenali velmi mnoho.

Jak rikaji indiani JE TO VELKA ZAHADA .
Je ztrata casu snazit se na vsechno prijit
rozpitvat,rozlozit...nikdy na to neprijdem pouze nasim rozumem...

castaneda popisuje kdyz poprve se zacal probouzet u sveho spiciho tela,tak nebylo vsechno uplne presne tak jak v realite.
trvalo mu to dlouho nez to "vypiloval"

Don Juan(ucitel) mu pote rekl ze jeho "energeticke" telo (dvojnik) nebylo uplnee a proto do urcite miry clovek halucinuje.
trva to velmi dlouho(cely zivot) aby to clovek zvladl.

Nekteri lidi dukazy nepotrebuji protoze zazili a vedi...
Nekteri se budou porad pytvat STRACIS cas nikdy na to neprijdes.

stanley7   |   ip:91.127.17   |   2010-11-20  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre všetkých, odporúčam:
http://www.youtube.com/watch?v=ELRqzaBvi50
čo sa článku týka, nečítal som ho, stačil mi nadpis...


lkhjkhkl   |   ip:84.42.249   |   2010-11-20  (15:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Východní mystika zná meditace a životosprávu (obecně, nemyslí se strava), pomocí čehož se dá (samozřejmě za měsíce až roky praxe) dostat do stavu, kdy je člověk schopen VĚDOMĚ "umírat", tj. dostávat se do a z "onoho" světa běžně ještě "za života". Tím nemám na mysli nějaký okultismus nebo záhrobí. Přirozená vlastnost, kterou člověk v rámci evoluce dočasně ztratil.

Křesťanská mystika zná "čistý" život podle doporučení Ježíšova Kázání na hoře. V případě takto žitého života měsíce až roky (neříkám, že je to prokaždého, zvlášť pokud má závazky žít v této společnosti). A nemusí to brát doslovně - nemusí samozřejmě chodit oblečený v roztrhaném pytli, jde spíše o to nepřivlastńovat si cizí věci, nelhat, pokudmožno neubližovat, neposuzovat a neodsuzovat, být vlídný...).
A v případě takto žitého života dojde k tomu, že i bez meditací, ale přirozeně bude jeho vědomí žít v oblasti, ze které mu vzejde 100% jistota prožitá celou svou bytostí, že on je nesmrtelný a pouze žije v časově omezené tělesné schránce. Pak nemá ani strach ze smrti, neboť ví, že to vlastně smrt není.

Tímto neříkám, že je dobré se zabít jenom proto, že smrt neexistuje. Kdo nemá skutečně strach ze smrti, ten nemá ani strach ze života. Mít strach žít a nemít strach ze smrti, to nejde, to je iluze, něco je špatně.

Citace z knihy jednoho významného mystika:
"Proč je nežádoucí zlo? (Za zlo je považováno vše, co souvisí s vlastními zájmy bez ohledu na okolí a všeobecné blaho.) Protože omezuje kruh života. Sobecký člověk vidí stále před sebou prchat to, co oblažuje každého spravedlivého. Sobecký člověk musí stále provádět nová a nová opatření, protože cítí nebezpečí hrozící jeho osobě. (Mimochodem řečeno: proto také tolik zákonů.) Sobectví žije kruhy stále užšími a nakonec vede k šílenství a zkáze. Sobectví je neproniknutelnou tmou, v které sobec vidí jenom sebezničení, a proto prožívá bezmezný strach o sebe.
Protitomu stojí nepochopitelné dobro, které vidí obzor velice široký. Jenom dobrý člověk může říci: „Nechte ty, kteří zabíjejí tělo, neboť duši zabít nemohou. Dobrý člověk vidí život i ve smrti. Pro dobrého smrt jako zánik neexistuje, poněvadž nelpěním žije ve všech. A poněvadž je život věčný, má na něm dobrý člověk podíl."


bublinka   |   ip:178.40.33   |   2010-11-20  (16:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  my nie sme tela,tak ako nie sme kabaty,sme vedomie


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (19:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Telo a duša.
Fyzické telo je smrteľné,duša nesmrteľná.
Duša sa sťahuje z tela do tela rovnako,ako krab pustovník mení ulity podľa toho,ako rastie.
Problémom väčšiny ľudí je to,že sa stotožňujú so svojím telom a mnohí chápu obyčajnú fyzickú smrť ako smrť konečnú-teda úplny koniec svojej existencie.
:-D
Nechápu základné pravidlá existencie.
Kruh.
Co sa narodí,musí zomrieť,čo zomrie-musí sa narodiť.
Duša nemôže zaniknúť,telo zomiera a rozkladá sa a chemikálie sa dostanú späť do obehu.
Duša sa vtelí do nového tela a pokračuje vo výučbe...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-20  (19:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Som na vas hrdy.. (slza v oku)

Kocky su hodene ;P


filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker-keby nesmrteľná duša ukončila túto púť v rôznych telách,za ktorý život by bola vlastne súdená? Kto by rozhodoval koľko krát má ísť do tela-sama ,či Boh? A podľa čoho?
Každý máme možnosť len raz a za to si budeme zodpovedať!


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-11-20  (20:07)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  lkhjkhkl
Ano tieto ""vychodne mystiky"" sa plne podriaduju zakonom univerza oni nepotrebuju nabozenstva na ake sme zvyknuti v dnesnej dobe.Naopak nabozenstva sa riadia len akymsi zlomkom "odleskom" poznania tychto ""vychodnych mystik""
Ake je to ale prijat tento prirodzeny stav vzhladom na dnesny stav upadku sveta ktory trva cele tisicrocia?
Tu hlavne zalezi natom aby sme pochopili ze je od nas vyzadovana osobna nekonecna zodpovednost za kazdu nasu myslienku,slovo a cin,az potom si postupne kazdy uvedomi ze nepoznat a neriadit sa zakonmi univerza je ako ""poslat dieta medzi aligatory ,cely zivot sa vam stale ruti ako domcek s kariet kde neustale bludite dokola"".

Viete ono ludske slova ,myslienky a rozum su tie najprimitivnejsie nastroje ktore vam maju ako tak pomoct v stvoreni "v nasom vesmire" ktory je podrobeny vzniku a zaniku.
Duch "vedomie" ma povod v duchovne a toto je nad nasim vesmirom "ina dimenzia",tam nieje obmedzenie ani pojem priestoru a casu,tam je vas domov.Tam budete trvale posobit vo vedomi svojho ducha a pri jednom prezrieti "pohlade" na univerzum pod vami sa vesmir zruti aby sa mohol znova v zakonoch zrodit .Aj vase chcenie a sila ducha mu vtom budu napomocne, trva to len chvylu pri pohlade z hora.Budete si vedomy a uvidite ohromne rieky a vodopady sil valiace sa skrz celym vesmirom ktore budu deformovat a obnovovat vesmir.
Duch ma pravo vedome vecne trvat a posobit za predpokladu ze sa oto plne pricini!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (20:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Teoria reinkarnácie nie je v rozpore s pravou kresťanskou vierou.
Pripadá ti snád spravodlivé,aby si za zločiny jedného života (napr.80 rokov) trpel celú večnosť?
Nie miliony rokov-ale večnosť!
Je pravdou,že raz duša svoju púť v fyzických telách ukončí,ale natoľko očistená od karmy procesmi vtelenia,že jej splynutie s Bohom nebude podmienené nejakým súdom.
Táto predstava je smiešna a je dôsledkom pomýleného poňatia Boha,duchovna a spravodlivosti.
Nevieš o tom,že Boh je nekonečne spravodlivý a nekonečne milostivý?
Clovek dáva často druhú,i tretiu šancu človeku,ktorý ho sklame-myslíš,že Boh nie je láskavejší voči ľudom-ako bežní smrteľníci?
O tom,ako sa vtelíš rozhoduješ sám-nie priamo,ale svojou minulosťou.
Ak opitý vlezieš za volant a havaruješ-nerozhodol si sa predsa havarovať.Tony   |   ip:77.93.216   |   2010-11-20  (20:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by len raz, tak potom by nebol žiadny vývoj pre každého z nás? Položím teda otázku: Dieťa sa narodí s ťažkým postihnutým, po pôrode ihneď zomiera, prečo?

Prečo nedostalo inú šancu?

Prečo sa nenarodilo zdravé, aby ten len jediný život, podľa niektorých, mohlo využiť naplno?

A tých prečo by bolo stále viac a viac, tak prečo také niečo tvrdíte, keď je jasné, že každý dostáva na štarte vývoja rovnako, alebo si myslíte, že nie?

Či nie je v tom veľká spravodlivosť, v opätovných vteleniach, viď takého E. Cayce, ktorý časom došiel k tomu poznaniu ako k faktu, že len skrze opätovné vtelenia, sa ľudský duch očisťuje, ak pochybil, a pochybil každý, neraz, rastie dospieva, ale aj upadá, nerastie, viac sa zaťažuje, veď nakoniec dostal do vienka slobodnú vôľu, môže sa rozhodnúť ako ďalej, hoci aj to má svoje hranice, tak ako samotný vesmír, tak ako samotné stvorenie!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (20:28)
45% hlasovalo = 1  
mínus plus
  ... a človek je "súdený" za svoj prežitý život.
Ale slovo súdený nie je výstižné-skôr oznámkovaný.
Ako zvládol jednotlivé situácie,problémy a úlohy.
Ak ich nezvládol,musí sa s nimi vysporiadať v jednom z nasledujúcich životov.
Boh vo svojej nekonečnej milosti dáva nekonečne veľa šancí na opravu svojich chýb.
Preto sa hovorí o jeho nekonečnej dobrote.
Niekto raz napísal,že ak by sa všetky jeho hriechy zrátali a súdil by ho ten najprísnejší sudca,nedostal by viac ako tri roky vo väzení.
Z pohľadu tradičného chápania kresťanstva by bol však odsúdený na pekelné muky na veky-vekov...
Tvrdí niekto,že Boh je menej milosrdný,ako ten najprísnejší ľudský sudca?
Pochopte,že Boh je nekonečne milosrdný a bude vám odpustené všetko!
Svoje peklo a očistec si prežijete vo svojom dalšom živote-ak už potrebujete nejak vysvetliť tieto pojmy...filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Reinkarnácia nie je v súlade s učením biblie a už vôbec nie s Kristovým.
Prikladáte príliš veľký význam tomuto svetu a pozeráte na to len z ľudskej perspektívy.
Z Božieho pohľadu je aká škoda keď zomrie novorodenec?
Veď duša nezaťažená pozemskými skutkami a trápeniami ide do večnej radosti.Je to milosť,nie trest!filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vy si z tej biblie vyberáte len čo vám pasuje.
Všetkým nebude odpustené všetko, To je omyl!Veď príde ,aby oddelil zrno od pliev a plevy spáli v neuhasiteľnom ohni!
Dostal boháč druhú šancu ,keď videl lazára v lone Abrahámovom a prosil?
Akej odpovede sa mu dostalo?!
V novom Jeruzaleme,ktorý videl Ján zostupovať z neba ,bolo miesto pre všetkých?!
"Hľa všetko robím nové"...aj tam, počíta so všetkými?Tara   |   ip:94.112.16   |   2010-11-20  (20:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Souhlasím s příspěvkem : JeanLaroux | ip:94.112.12 | 2010-11-19 (20:43)
Vidím (cítím) to stejně.

Proč apriori odmítat jiné možnosti? Existenci jiných dimenzí, jiných forem existence, neustálé proměny energií? Jen proto, že to není hmatatelně dokázáno?
Cožpak neexistuje prokazatelně schopnost některých lidí na dálku ovládat pohyb materiálních objektů (telekineze)? Co s těmi, kteří po vážném zkolabování najednou mluvili jiným jazykem, nebo znali detaily něčeho, s čím se nikdy nemohli ve svém věku a současném životě setkat? Mám to vše hodit do šuplíku "novinářská kachna"? Co s projekty o ovládání mysli, s tím související podpráhovým vnímáním? Pokud neexistuje nic mimo materiální existenci, kam zařadit tenhle prokázaný fenomén?

Pro filipa dotaz: Uvažoval jsi někdy (čistě teoreticky) nad tím, že by se "člověk" měl dopracovat k něčemu víc, než pouhému egoismu a egocentrismu? Že by dospěl tak daleko, aby mu na ostatních záleželo víc než na sobě? Že by se oprostil strachu jako takového, ať už ze smrti nebo z čehokoliv jiného? Viděl jsi třeba Celesínské proroctví, Duch, nebo třeba Braň (nebo Chraň, nevzpomínám si přesně) si svůj život? Tam jsou právě tyto myšlenky obsaženy. Není důležité, jak dlouho žijeme, ale JAK žijeme.
Nejsem zastáncem jednoho ani druhého (život po "smrti" ano nebo ne, ale neodmítám tuto teorii. Jen o tom přemýšlím. Einsteinovi také nevěřili, že čas je relativní, Edisonovi že je možné vytvořit světlo ve vakuu, Verneovi, že je možné cestovat na Měsíc... o Teslovi raději nepíšu, tam by toho bylo taky moc :)


filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:47)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Šebej ,Dzurinda,Havel-Aj pre nich tam je miesto?
V ktorej fáze sú títo? Na začiatku? V minulých životoch boli lepšími?Alebo ešte falošnejšími a horšími?
Vchádzajte úzkou bránou,lebo bude vrátení do iného tela a budete robiť reparát?Tak to je napísané?


Tony   |   ip:77.93.216   |   2010-11-20  (20:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip, aká milosť a prečo? Prečo toľko utrpenia u matky, otca..., ktorí musia prežiť smrť svojho sotva narodeného dieťaťa? To len tak, pre nič, za nič? Potom ako si predstavujete samotnú spravodlivosť?

V Biblii nie je o tom zmienka, veru je, už sme viedli o tom debatu, nájdite si to tu...

filip, aj Vy potom vyberáte, to čo Vám pasuje, to podstatné nechcete vidieť, tobôž spoznať, už len na sebe samom, že aj Vy tu nie ste prvýkrát, hoci tvrdíte, že áno!


filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara-Vy máte Bretislava Kafku.Týmto by sa mal váš národ pýšiť a poznať jeho dielo.Netápali by ste.Nie tatíčkami ako Redlich a plachý Vašek Havlú.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (20:53)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  filip-je to čisto tvoja vec,čomu veríš.
Ja tvoju vieru plne rešpektujem.
Ja zas ale neverím tej verzii,ktorá urážlivo opisuje Boha ako pomstychtivého starca,ktorý ťa odsúdi na večné muky v pekle,alebo odmení na večnú blaženosť v raji...
Ved potom konať dobré skutky 70 rokov a žiť v raji na veky vekov nie je až taký zlý obchod-však?
Prví kresťania tiež verili v reinkarnáciu,ale koncepcia neba a pekla,konečného súdu a predstave o večnej blaženosti,alebo večného utrpenia viac vyhovovala nastupujúcej dobe,kedy sa náboženstvo a politika spojili proti ľudom,aby ich mohli efektívnejšie ovládať.
Ja že si vyberám z biblie len to,čo mi vyhovuje?
A kto potom rozhodol o tom,že súčasné apokryfy už nebudú súčasťou Písma?


filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (20:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony-Všetky výstrahy a upozornenia z biblie sú o jednom: Pozor máte možnosť len raz.
Aj utrpenie má svoj význam a biblia je geniálna v tom ,že obsahuje odpoveď na každú otázku.Len musí každý sám.Hľadajte a nájdete...Tony   |   ip:77.93.216   |   2010-11-20  (21:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ešte niečo, súdi sa každý sám, tak ako žije, nie len navonok, ale aj vo svojom vnútri, preto aj každý sa vždy dostaví na také miesto, kde si zaslúži, s plnou spravodlivosťou, nie z pomýlenou ľudskou domýšľavosťou. Viď ako niektorí hovoria, všetci sú tam hora, nikoho razom nezaujíma, že ako tento jednotlivec žil, tak potom kto tam dole?


Tony   |   ip:77.93.216   |   2010-11-20  (21:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filip veru, Hľadajte a nájdete! Veru aj toto tam je...Teda hľadajte a nájdete, ak budete poctivo, sám, tak nájdete...


Tara   |   ip:94.112.16   |   2010-11-20  (21:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filipe, opravdu se nechci nechat vtáhnout do disdkuse o Vámi naznačených "osobnostech". Neodpověděl jste mi na konkrétní otázku: zamýšlel jste se vůbec někdy nad tím, že by mohlo existovat něco jiného než to, co momentálně rádoby vidíte a rádoby vnímáte? Jste si jistý, že nikdo to vidění a vnímání neovlivňuje a nemanipuluje Vaším vědomím? Popíráte možnost podpráhového ovlivňování? Ať už po,ocí Bible, masmédií, hudby, farmak všeho druhu... ?
Pokud me, jak to dokážete? Pokud ano, jak to dokážete? Stejné možnosti jsou u dotazu na existenci astrální - mimotělní existenci. Jak to dokážete? Pouhým prohlášením, že je to nesmysl? To je pro mne coby argument hooooodně málo :)


Tara   |   ip:94.112.16   |   2010-11-20  (21:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jen dovětek:

budete se divit, ale jsem Slovenka, z východu. Píšu česky, protože mám českou klávesnici a žiju tady od doby společného státu, je to pro mne snažší psát česky :-D


Tyrmael   |   ip:195.168.2   |   2010-11-20  (21:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @Filip
Takze podla vas je logickejsie odkrutit cca 60 - 70 rokov a potom uz len navzdy sediet v raji ? A podla coho Boh podla vas vybera, kde sa narodite ? Lebo je lahsie byt cestny, spavodlivy plus dalsie cnosti veduce podla Biblie do raja v prostredi s vysokou kulturou, dostatkom vsetkeho hmotneho ako v mieste nudze a stradania a nasilia. Nezda sa to velmi ferove, ked nemaju vsatci v ramci "jehneho pokusu" rovnake startove podmienky.
filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (21:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tara- Rozmýšľal a rozmýšľam ale nemýli ma to,naopak -stále mi vychádza to isté: Netreba si jednoduché veci robiť zložitými.Boh nám poskytol potrebné veci na zorientovanie v zrozumiteľnej podobe.
O tých dvoch by sme diskutovali naozaj zbytočne.Dielo toho tretieho nie je tak známe a stojí za pozornosť.filip   |   ip:178.40.23   |   2010-11-20  (21:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tyrmael- Všetko úvahy len z ľudského pohľadu. Posúdiť zásluhy-kto koľko talentov dostal ,koľko vrátil, vinu a trest pri tejto rozmanitosti nie je v ľudských silách.To dokáže len Boh.
Večnosť= stála prítomnosť.Čas je veličina viazaná na hmotu a priestor.Bez nich neexistuje.


Tara   |   ip:94.112.16   |   2010-11-20  (21:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  filipe, pokud Vám pořád vychází to samé, tudíž že jiná alternativa není možná, je to Vaše volba, Vaše pojetí, vnímání, rozhodnutí. Já Vám je opravdu nemíním vyvracet, k případné změně názoru můžete dospět jen Vy sám. Já neodsuzuji to, co neznám, jen nezavrhuji to, co jsem nepoznala :)
Dobrou noc a hezké sny (pokud nějaké máte) :)


ivos   |   ip:62.245.12   |   2010-11-20  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Drahé dámy a pánové, otázka nadpřirozena je řešená již po tisíceletí a bez jednoznačeného výsledku. Spíše se ptejme: Jaký je můj vztah k řírodě a vesmíru jako takovému. Jsem jeho pán a vládce (potom Boha nepotřebuji), jsem jeho správce (potom budu dříve či později jeho vládci složit počet) anebo jsem jenom "plivanec v umyvadle Universa", který může být kdykoliv spláchnut. Potom je na místě neustálá pokora a víra v milosrdenství. Je mi líto, ale vědě již nevěřím, tak jako za mlada. Její výsledky často příliš závisí na velikosti grantů ...


bo   |   ip:88.100.10   |   2010-11-20  (21:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Materialismus je nedostatek informací. Ovšem víra je málo, důležitější je poznání. Dané dlouhodobým upřímným zájmem. Pak lze po řadě měsíců čekat odezvu. U ní pak odhadovat, zda to byla náhoda nebo odpověď.


SH   |   ip:213.151.2   |   2010-11-20  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ako sa moze niekto snazit pochopit rozumom nieco co stoji nad rozumom. Tolko k clanku.


Ip   |   ip:188.112.7   |   2010-11-20  (21:35)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  reikarnácia dáva človeku šancu, že o jeho večnom živote sa nerozhoduje, teraz v súčasnom živote, čo môže byť veľmi nebezpečné ak tá ďalšia šanca už nebude.
Rovnako nebezpečná je myšlienka sebazdokonaľovania, pretože sebazdokonaľovanie nie je cesta k záchrane.
Navyše ak by učenie o reikarnácii malo byť pravdivé a ľudstvo by malo podľa neho byť dokonalejšie, realita ukazuje skôr, že z ľudstvom to skôr ide dole kopcom.


pablio   |   ip:78.98.249   |   2010-11-20  (21:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  psychyk!↲citas po sebe? V nadpise pises o posmrtnom zivote,ale cely clanok popisujes len stav mysle v hlbokej narkoze alebo stav blizky kome. Co znamena predsmrtny stav. Takze v podstate si ani nedokazal ani nevyvratil neexistenciu posmrtneho zivota.Tyrmael   |   ip:195.168.2   |   2010-11-20  (21:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @ Filip
Podla Vas je teda uplne v poriadku, ak niekto trpi bolestami, chorobami alebo hladom, pretoze to ho len Boh skusa ? A potom co ? Ti maju nejaki specialny status a ti co zili v dobrom prostredi dobre zivoty su menejcenni, pretoze tak netrpeli ? Nehnevajte sa, ale taketo veci moze sirit len cirkev.
A aby som predisiel moznemu nedorozumeniu. Nespochybnujem existenciu nieco vyssieho. Len si nemyslim, ze to funguje podla toho, co cirkev dala do Biblie. Mam na tuto organizaciu dost kriticky nazor podlozeny spravanim pocas jej existencie.


Dvoro   |   ip:195.68.23   |   2010-11-20  (21:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  sa hanbite a si rozsirte vedemosti o tych veciach lebo take somariny som uz dlho nepocul :D pan autor


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-20  (22:02)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To že ľudstvo ide dole kopcom, zato si môže samo, to nie je žiadna novinka, lebo ak by nie, tak dnes by bolo už úplne inde, nie v neustálom boji a utrpení, kde je miesto pre viac bolestí, ako keby bez konca, kde zlo a temno ma viac a viac miesta. Vždy to bolo tak, že len zopár jednotlivcov dokázalo stúpať a videlo aj vrchol, väčšina buď klesala alebo prešľapovala na mieste, vždy len vlastnou vinou, preto je ľudstvo tam kde je!


Mil   |   ip:217.12.51   |   2010-11-20  (22:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  @stanley7: vďaka za link, veľmi pekný link
@lkhjkhkl: výstižný komentár - súhlas!


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (22:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip:
Nemyslím si,že s ľudstvom to ide dolu vodou.
A aj to,čo sa nám môže zdať ako krok späť je súčasťou kráčania vpred.
Ved si len zoberme rozdiel medzi duchovným pokrokom dnešných ľudí a ľudí spred 100 rokov.
Aj vojny sú dnes menej zničujúce,ako pred 40,100,alebo 300 rokmi.
Aj ľudia sú tolerantnejší,alebo viac otvorení.
Aj postoj k prírode,alebo samotnému človeku sa zlepšil.
Voľakedy napríklad bol kanibalizmus úplne normálny.
Pred 50 rokmi boli vegetariáni na smiech-dnes nie.
Možno o sto rokov sa budú ľudia čudovať nad tým,ako mohli voľakedy jesť mäso živočíchov...

Iste-existujú hroznejšie zbrane,aj rafinovanejšie systémy zotročenia ľudí.
Ale po raji budú túžiť ludia iba vtedy,ak zakúsia peklo.
Nevravím,že utrpenie je tu preto,aby sme mali motiváciu vytvoriť raj.
Vravím,že niečo sa dá zavrhnúť až vtedy,ked to bude dovedené do krajnosti a ľudia to zavrhnú navždy.
Rovnako aj chuť použiť atomovú zbraň mali ľudia iba pred Hirošimou.
Ak by nedošlo k tragédii v Hirošime a Nagasaki,možno by sa mocní tohto sveta neštítili použiť atomovky počas studenej vojny-čo by znamenalo ovšem koniec.
Ciže vdaka použitiu atomových zbraní v Hirošime sme sa vyhli tretej svetovej-jadrovej vojne?
Je to možné.
Všetko treba chápať v omnoho širších súvislostiach...


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-20  (23:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to pohlad dokonalosti ktoru vidime az ked sa obzrieme spet. Ucit sa na vlastnych chybach. Vidiet znamenia... Vsetko spolu suvisi a ma neodvratitelny dopad na nas. Ked nieco odsudzujeme alebo vidime nespravodlivost tak je to len preto lebo sme neobsiahly celu situaciu z minulosti a buducnosti.


jarmila   |   ip:89.173.33   |   2010-11-20  (23:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Chcem upozornit, ze ta Jarmila, co vyssie pisala komentar po cesky a ma opscne nazory ako ja, to niesom ja, co sem obcas pise. Budem sa dalej podpisovat jarka.
Tyrmael: Ak ma niekto zivot plny utrpenia, neznamena to ziadne privilegia, ze by bol za to spaseny. Ak nepochopi, preco sa ma zle, v dalsom zivote to bude pokracovat. Ti co maju ,,dobry zivot"... zalezi od uhla pohladu. Ak myslis, ze ak je niekto bohaty... ten predsa moze mat zivot horsi, nez bezdomovec. Duchovna chudoba je horsia ako materialna. Ked mas naozajstnych priatelov a ludi, co ta miluju, nepotrebujes sa predvadzat materialnym bohatstvom.
Iny pohlad je ten, ze bohaty clovek zijuci v dobrom prostredi si to zasluzil, lebo v minulom zivote nieco pochopil. Ale takemu aj ked sa dari, da pracu vela ludom, ktori tym padom maju zabezpeceny prijem pre svoje rodiny, nezdiera ich ale pomaha im a oni ho maju za to radi. V dalsom zivote moze zasa postupit vyssie. Sme tu preto, aby sme sa ucili a pochopili o com to je.
Zlo ma velmi nizke vibracie, laska ma najvyssie vibracie. Av duchovne rovnake pritahuje rovnake.
O inych dimenziach sa tazko pise, to sa musi zazit.
Ved skus vysvetlit slepemu, ako vyzera duha!


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-20  (23:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Niektori nevidia jemne crepiny cez tu nenavist voci cirkvy. Nenavist kali cistu mysel.

Ako inac moze niekto pochybovat o Bozej spravodlivosti. Ba aj ked ju nechapes, veris ze tam je a pomaly ju odkryvas a zasnes ako vsetko spolu suvisi. Verit v chaos a v nahodu ? V nespravodlivost ? To je len zbludilost.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-20  (23:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Veľakrát sa nám zdá,že duchovne menej vyspelí jedinci majú lepší život.
Majú viac peňazí,lepšie zdravie,sú subjektívnejšie šťastnejší.

Ale je to ako ked ôsmak tvrdí,že prvák to má jednoduché,lebo mal v písomke vyriešiť,koľko je 1+1.
Pre toho prváčika to však bola ťažká úloha.
Pre ôsmaka je zas ťažkou úlohou kvadratická rovnica a na tom sa zas zabáva stredoškolák,ktorý má bolehlav zo singularity...

Procesom mnohých vtelení sa zdokonaľujeme a podstupujeme čoraz ťažšie skúšky.
Preto majú veľakrát duchovne zaostalí jedinci lepší život.
Postupne ich však čakajú ťažšie úlohy.


filip   |   ip:95.103.15   |   2010-11-21  (09:15)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tyrmael-Prečo si odbočil k cirkvi?Je to len organizácia sledujúca vlastné záujmy,používajúc pri tom Boha.
Poskytnúť odpoveď na každú otázku v pár podobenstvách ,platiacich pre všetky generácie-to urobil len Kristus.V jeho učení hľadaj odpovede na svoje otázky.Sú tam a pre všetkých.


Oli63   |   ip:88.212.36   |   2010-11-21  (09:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Odporúčam prečítať
"Milan Rýzl - Parapsychologie o živote po smrti"
http://www.martinus.sk/?uItem=33843

Kniha je určená všetkým, ktorých táto tématika zaujíma ale hlavne "vedeckým vykladačom" tohto fenoménu. Pomerne jasne triedi a dokumentuje vedeckým spôsobom zážitky blízke smrti.
filip   |   ip:95.103.15   |   2010-11-21  (10:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Najväčší kus priekopnickej práce je urobený v knihe Nové základy experimentálnej psychologie od B. Kafku.
Dnešná "veda" však už značne pokročila a na všetky psychologické a psychiatrické poruchy a stavy máme Prozac,tak sa tieto informácie stali nepotrebnými.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-21  (11:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zmysel zivota a existencia boha mata cloveka od nepamati, ale vysledok ziadny. Ziadne vedomosti o tom nema nikto, len zopar ludi na tejto stranke sa citi byt nieco viac ako ostatni. Snazia sa presvedcit sami seba tym, ze tu vypisuju uzasne osobne pocity, ktore su sice len subjektivne, ale pre nich uplne dostacujuce, aby svojim povyseneckym spravanim ostatnych presvedcili, ze len oni maju jedinu pravdu. Aky to rozdiel v podani ozajstnych, co hladaju, napr. JeanLaroux, Stalker konecne znovu zapojena Tara. Maju sice ine nazory ale nesnazia sa za kazdu cenu ohurovat citaciami z hocijakych knih, lebo aj tie su len vyplodom subjektivneho pocitu pisatela. Kedze empiricky ani historicky dolozit sa neda takmer nic, ostava tato otazka otvorena a nezmeni to ziadne citovanie z biblie. Pokial si toto neuvedomite, ste na rovnakej urovni hladania ako ateisti.


Lotar   |   ip:95.102.13   |   2010-11-21  (14:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Moj dedko tyzden pred tym ako umrel mal zivy sen ... prisiel k nemu boh a ukazal mu nebo... rano to povedal babke ... Bal sa to pvedat nam aby sme si o nom nemysleli ze mu preskakuje na stare kolena... Dedko tyzden na to zomrel. Uplne bezbolestne a prijemnym pohladom na tvari.

Babka nam potom cele toto povedala... a my sme nechapali ... preto verim ze existuje posmrtny zivot. Nikto ma o tom nepresveci ze nie...


Ip   |   ip:188.112.7   |   2010-11-21  (22:05)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael:
čo je na tom zlé ak niekto sa snaží doložiť to čomu verí citátom z biblie? To ešte nemusí znamenať, že sa ten človek považuje za niečo viac ako niekto kto neverí v inšpiráciu biblie, alebo pre ktorého biblia nie je žiadna autorita. Samotná biblia pred povýšeneckým postojom varuje napríklad v 1. liste Korinťanom 10,12: kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol
Z celkového pochopenia biblie, biblia nedáva človeku žiadny priestor na to aby si myslel, že je niečo viac ako ktorýkoľvek iný človek. Máme k tomu sklon všetci, to je pravda, ale správne pochopenie biblie človeka chráni pred tým, aby si myslel, že je niečo viac ako iní.
Na druhej strane s Tvojích reakcii voči ľuďom ktorí berú bibliu vážne, mám niekedy dojem povýšenosti s Tvojej strany. Pokornejší postoj s Tvojej strany by bol na základe biblie ukázať v čom sa veriaci mýlia, v mnohých prípadoch by to bolo možné a možno aj oveľa účinnejšie ako presviedčať ľudí, ktorí biblii veria, aby jej neverili.


MM   |   ip:217.75.73   |   2010-11-22  (08:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je tu tolko prispevkov ze ich nebudem vsetky citat.Skoro nechapem v ktorom storoci zijem :-) Ak niekto veri v daky posmrtni zivot tak mu odporucam nech sa rovno zabije - ved tam je predsa len omnoho lepsie ako vsetci vieme :-) Je to super clanok aj ked tematika je obsiahlejsia.Kazdy normalne zmyslajuci clovek plne chape ze po jeho zaniku uz nic viac nie je.Ostatny si vymysleli vieru v boha lebo nie su schopny to uniest.Ziadny duchovia ani nic podobne neexistuje.Vsetko co tu popisujete su vyplody mozgu,podobne snom.Ked clovek niecomu chce uverit tak uveri a najde milion dokozov.Avsak neexistuje jediny realny dokaz o tom ze nieco po smrti existuje.Miliony experimentov po celom svete to jasne dokazuju.Ten kto che presviadcat o niecom ma podat dokazy a nie ten kto vravi ze nieco neexistuje.Tak boh vas ochranuj :-)))


fraktalista   |   ip:217.144.1   |   2010-11-22  (11:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja sa na to pozeram podla toho, co mozno pozorovat vo fraktale. Ked si priblizujete cely fraktal, najdete v nom nahle znova cely fraktal, len trocha iny. A v tom najdete za chvilu zase zaciatok, len trocha iny. V malom najdete velke. A velke je vlastne mala sucast este vacsieho. Priklad - obiehajuce elektrony okolo jadra, obiehajuce planety okolo hviezdy, obiehajuce hviezdy okolo ciernej diery v strede galaxie.

Preto som prisiel na to, ze podla mna rovnako ako vy viete priblizne, co budete robit zajtra, pozajtra, viete dost presne co ste robili vcera a predvcerom, tak rovnako dusa ked je po smrti tela a vybera si dalsi zivot, tiez priblizne vie co v nom zazije a tiez si dost presne pamata posledny zivot. Je to rovnake ako s nami a dnami, len je to o dimenziu vyssie.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-22  (13:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  fraktalista:
Ked sme pri tej fyzike-nedá mi nespomenúť aj úvahy o singularite.
Zabudnime na newtonovskú fyziku.
Ak hodíme ping-pongovú loptičku o tvrdú podlahu,kmity budú čoraz kratšie-čiže frekvencia nižšia,až napokon dosiahne nulu,alebo extrémne vysokú frekvenciu?
Ide mi o to,že Einstein až pomerne nedávno definoval vzťah medzi hmotou a energiou-inak povedané snažil sa povedať,že hmota je len formou energie.
Atomový fyzici sa ťažko vysporiadávajú s faktom,že atomy tvoria nehmotné častice a teda aj všetko ostatné je nehmotné.
Dojem "hmotnosti" vyvoláva skôr neustály pohyb a výsledný efekt vo forme gravitačných síl sa môže javiť ako "hmotná hmotnosť"?
Teda všetky nám známe javy môžu byť iba prejavom neustále meniacej sa frekvencie?
Potom má ale Biblia pravdu ked tvrdí,že na počiatku bolo iba slovo.
Neexistovala žiadna hmota,iba vôľa-energia.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (13:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak pridam aj ja trosku k clanku.

A co ak je to inak ? Co ak existuje jedno spolocne vedomie=mysel planety, galaxie ci vesmiru ? A mi vsetci sme vlastne len mala cast tohoto velkeho vedomia ?

Priklad z oblasti pocitacov. Moze existovat zlozity hlavny program, ktory ziskava nejake informacie o nejakom prostredi v nekonecnom case. Aby vobec mal o niecom ziskavat vedomosti nekonecne dlhu dobu, musi skumat nieco, co sa neustale meni. Teda potrebuje prostredie akcie-reakcie, kde su neustale zmeny aby bolo co analyzovat. Idealne by si vytvoril viacero jednoduchych podprogramov ci objektov - agentov so schopnostou sa ucit a prisposobovat, ktory by vytvarali akciu reakciu a zbierali by lokalne poznatky o tychto udalostiach zo svojich lokalnych moznosti/pohladov.

Pouzijem ten priklad s radiom. Nie ze cely mozog je antena ci radio, ale mozno iste zhluky neuronov mozu byt naladene na prijimanie istej frekvencie (tu sa samozrejme nebavime o elektromegneciktych vlnach ale hypotetickych energetickych vlnach vedomia). Ludsky mozog by bol v skutocnosti prave ten AGENT, v podstate biologicky hardware, optimalizovany na idealny beh software konkretneho agenta. Co viac ... samotny mozog by svojou konstrukciou zhlukou neuronov si vytvoril vlastne datove kanale (naladene na rozne frekvencie velkeho vedomia) a tak umoznil idealny beh agenta v tomto svete. Po smrti v podstate agent konci, pretoze HW zlyha ... ale nahromadene vysledky by boli ukladane vo velkom vedomi ... nestratili by sa. Koniec koncou vedomie, si moze dokazat vytvorit kopie tychto povodnych agentov cisto vo virtualnej forme ... a tak umoznit aj po smrti rozbehnut povodne vedomie ( po jeho smrti v realnom svete=nasej realite ) ktore dane udaje do vedomia ulozilo. Mozno dokaze a aj skutocne simuluje cely virtualny svet okolo neho, a agent ani nevie ze zomrel, a tak dalej. Akonahle pripustime myslienku velkeho spolocneho vedomia (teoria je stejne tak dokazatelna a vyvratitelna ako ktorakolvek nabozenska teoria), tak pripustame, ze cely tento svet okolo nas moze byt len virtualna simulacia ako napriklad spanok a snivanie ked spime, a skutocny svet ani existovat vobec nemusi.

Tym som samozrejme nechcel povedat, ze neverim ze vedomie v skutocnosti (o ktorej nikdy nebudeme vediet ze je skutocne skutocna) sidli len v nasom realnom mozgu v realnom tele v realnom svete a po smrti je koniec. Chcel som len naznacit ako to cele moze fungovat.

Uvediem este maly priklad. Vesmir je tak obrovsky ... ze nikdy nedovidime na jeho koniec a nebudeme vediet, ci je v skutocnosti nekonecny, alebo niekde konci a co je vlastne za nim. I ked vzdialenosti medzi planetamy ci hviezdami su pre nas neprekonatelne, mozno navzdy neprekonatelne. Co ak nasa planeta je v podstate len nejaka castica ci elektron, pre nejaku existenciu, ktora sa na planety pozera ako na subatomarne castice ? Pre nu je realita uplne ina a to nielen rozmerovo. Skratka nikdy si nemozme byt nicim isty, a otazka je, ci si budeme moct byt isty realitou aj po zdanlivej smrti, pripadne ako bude vedomie realizovane potom. Ono uz len predstava, ze sa po smrti stretnem so svojimi rodicmi... ktory sa budu stretavat so svojimi ... a oni so svojimi ... a kazdy svojich rodicov ci svoje deti vidi v inom stave starnutia/staroby (vnucata vidia dedka a babku ako stare a uz mozno dementne osoby. Ale tieto polodementne stare osoby su pre svoje babky a dedkov trebars 10 rocne inteligentne hrave deti ... a tak dalej) ... ci ak sa vdova znova vyda, s kym vlastne bude po smrti ? s prvym manzelom ktory zomrel ked ju nadovsetko miloval, alebo s novym ? A ako to uvidi on ? Skratka podla mna ak je posmrtna existencia, bude musiet zakonie fungovat na uplne inom principe. Trebars si po smrti okamzite uvedomime ze sme sa prebudili zo sna. Ze sme uplne jedinecna a samotna obrovska mysel/existencia/vedomie. A ze cely zivot co prave prebehol trval len zlomok sekundym, a je to len forma mojich snov ci sposob ako virtualne travim svoj cas vo svojej nekonecnej existencii. Vsetky poznatky ktore som v tom sne/virtualnej realite nazbieral mi zostavaju, a v podstate JA som prezil VSETKY tie zivoty ludi na planete zem, a teda skutocne sa NIC nestratilo, nikdo nema za cim smutit, pretoze vsetko som JA, presne tak, ako ked sa zobudite zo svojho sna, a nemate pocit ze ste nieco stratili, pricom Vas mozog vytvoril vsetky tie ostatne postavy v sne na zaklade nejakych biologicko/informacnych filtrov pocas spanku.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (13:39)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Rafael uvedom sa ved nic ine ako subjektivne pocity ani nie je.. Myslis ze ako vedci prisli k nejakym stanoviskam ? Iba tym ze sa ich subjektivne pocity rozumu zhodovali..


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-22  (13:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki:
alebo niekto,kto sa narodil ako netvor bude na onom svete pekný?
A kto ho spozná?
A žena trpiaca komplexami menejcennosti kvôli malým prsiam dostane na onom svete silikony?
Ved tam budú všetci šťastní a dokonalí?
Celá táto koncepcia nekonečného užívania,alebo nekonečných múk sa zle vysvetľuje.
ja verím tomu,že stav,ktorý prežívame po smrti je podobný spánku.
Duša si potrebuje pred novým vtelením oddýchnuť.
Musí mať čas zbilancovať svoj práve prežitý život a vybrať si skúšky,ktoré podstúpi v tom daľšom.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (13:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunaki nie co ak..

Planeta je ziva tak aj ako ludia na nej. Ekosystem pracuje dokonale pokial sa nevzdiali samotnej vibracii planety. Napriklad ako ludia ktory pohrdaju prirodnimy zakonmi a tym narusuju harmoniu prirody co sa skor ci neskor prejavy v nasledkoch. Dokonca aj to pohrdanie zakonmi moze byt umysel planety pre uskutocnenie niecoho co by sama nedokazala. Iba s pomocou ludi na jej povrchu. Elektromagnetizmus planety sa s hravostou pohraje s tym ze behom par dni je ovplyvnena struktura myslenia obyvatelov zeme. Mozog funguje na principe urcitej frekvencie ktora je velmy citliva na vonkajsie prostredie.

To co vnimame ako viditelne spektrum priestoru vo vesmire je len odlesk z celej skaly vnimatelnych javov.

A na zaver to co bude po smrti je ze sa tvoja dusa oddeli od fyzickeho tela. Clovek ktory sa upieral len na docastne veci svojho fyzickeho tela tak strati celu svoju identitu a predstavy ktore si o sebe vytvoril.

To co v skutocnosti sme presahuje hranice chapania tu v hmote. V historii sa to vyvijalo ako Tao, Nirvana, Absolutno,Osvietenie atd. Stav v ktorom si plne oslobodeny od vonkajsich javov duality a teda vidis to jedine co ostalo. ( Tazko opisatelny zazitok plnosti a pokoja )

Bud to zazijes alebo nie. Preto to je oslobodenie od iluzie (maja). Dosahuje sa cistou a pevnou myslou ktora ma odhodlanie odkryt zavoj pravdy.


fortiss   |   ip:158.195.6   |   2010-11-22  (14:49)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
   tak tomu sa vraví výplod inteligencie??? :D LOL :D k tomu sa vážne nedá dodať nič, len hľadanie špekulácií, aby z ľudí spravili ovce bludov.. ten kto je katolík, sa nad tým predsa nebude ani zamýšľať a ani čiťať to.. ja som si prečital len vetu, a stačilo mi :D Ten kto sa snaží stále len spochybňovať pravdu a vyvádzať z nej človeka je veľký manipulátor a nech si spytuje svedomie..


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (15:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Fortiss

Myslim ze k tomu patria aj rozne utoky na organizovane skupiny,celky. Nabozenstva su fraskou lebo obsah nahradil formu. Vyhlasovat sa za krestana alebo hocijakeho clena organizacie urciteho nazoru je velka trufalost lebo tieto akoze "organizacie" uz vobec nezastavaju to co by v skutocnosti mali. Je to podnik, biznis a falos. Dnes ich zaujima skor politika ako zhodnotit ci je ich obsah spravny.

Potom vznikaju taketo clanky (ako hore) a niektori si ich este aj pochvalia..

Vtlacit 10 argumentov z jednej strany je fakt tazka praca. Ale prave to je ta fraska ze si musia vyberat aby to znelo hodnoverne.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (15:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Stalker:
Nieje vhodne pouzivat pojmy ako DUSA ci BOH pretoze pre pripadnu existenciu posmrtneho zivota nemaju ziadny zmysel ani vyznam.
Miesto DUSA je potreba pouzivat presnejsie a vystizne pomenovanie a to VEDOMIE.
Ziadna DUSA neopusta telo po smrti a "neleti nasou realitou niekam inam".
Ziadne VEDOMIE ani DUSA ziadny oddych nepotrebuje ani cas na bilancovanie. Moje tvrdenie je uplne dokazatelne ci vyvratitelne tak ako tvoje, len nase domenky. Naco by potrebovali cas ?

To s tymi konkretnymi ludmi co pises je jasne vysvetlene v tom co som pisal, nic take by nemohlo byt. Az by sa velke vedomie zobudilo, uvedomi si ze vrah, obet, zakomplexovana ci skareda zena to vsetko by bol zazitok tohoto jedneho vedomia, ktory prave prezil zivoty vsetkych zucastnenych a to naraz v jednom case. Sen by sa dal povazovat za formu virtualnej reality. Pokial spite a snivate, verite, ze Vasa existencia je realna i ked ide v skutocnosti o spanok. Ale prave pre Vas realny svet (ktory je v skutocnosti spanol) Vam znemoznuje si uvedomyt, ze existujete mimo sen. Skratja je to LIMIT za ktory sa nemozete dostat. Ked Vas v sne zabiju, realita sna na to patricne reaguje. AZ KED sa ZOBUDITE z toho sna, si uvedomyte ze vsetko co sa udialo sa dialo v sne (mimo nasu reality). I ked sen skoncil (virtualna realita) tak si stale mozete pametat viac ci menej z toho sna, a hlavne Vase vedomie prezilo, pretoze ten SEN ktory bol vtedy pre Vas realita bol len vyplodom existencie Vasho vyssieho vedomia.

Tym som samozrejme nechcel povedat, ze nas zivot tu je len sen nejakeho vyssieho vedomia vo svete leziacom mimo nasu realitu. Nasa realita moze byt vytvarana ucelovo, viz. priklad hlavneho programu + agenti vo virtualnom prostredi pri rieseni uloh.

Len som chcel priblizit, ze nase aktualne vedomie moze byt sucastout ineho vedomia daleko vyssieho leziaceho mimo nasu realitu. A NIKDY si tuto skutocnost nemoze uvedomyt. I ked teraz mam napriklad 80rokov a zdravi mi zlyhava, je mozne ze sa prebudim (po smrti) v inej realite ako 15 rocne DIETA, ktore si povie po prebudeni ... uff, snivalo sa mi ze mi bolo 80rokov a prezil som dlhy zivot. Nastastie to bol iba sen ... A v skutocnosti jak to dieta, tak ten 80rocny dedko v nasej realite bola jedna a ta ista osoba. Pocas spanku sa s nou stotoznite...ste to vy, po prebudeni ste to stale vy, i ked pocas spanku ste o sebe nevedeli vsetky skutocnosti.

Uz len teda upresnim:

Ide o to, co sa deje s vedomym, presnejsie kde je to vedomie ulozene.
Vseobecne su dve zakladne moznosti:
a) vedomie je ulozene lokalne v pre nas realnom svete v realnom mozgu, a teda zanika spolu so zanikom mozgu
b) vedomie je nejaka energia, ulozena mimo pre nas realny (alebo pozorovatelny/meratelny) svet vo forme nejakej vedomostnej energie. Teda po smrti mozgu/tela="avatara" sa nic vazneho nedeje, len ze uz dane vedomie ci vedomostna energia nemoze cez povodnu formu (povodneho avatara ktory sa pokazil/zomrel) zasahovat v pre nas realnom svete.

V pocitacoch vedomie je hlavny program, zatial co male programceky ktore skumaju prostredie su agenti. Kazdy agent sa musi vytvorit HLUPY bez vedomosti, aby sa sam ucil a poznaval. Nakoniec agent/avatar sa sam sposobom chyba / omyl nauci najst najkratsiu cesticku v bludisku, ci najefektivnejsi sposob nejakej cinnosti. Ak by sme vytvorili agenta uz s existujucimi vedomostami, fungoval by hned podla nich a na nove sposoby by nikdy neprisli, a tak by sa o novych efektivnych moznostiach hlavny progam nikdy nedozvedel, coz je ale jeho hlavny ucel ...poznavat. Agent/AVATAR si nikdy neuvedomuje a ani neuvedomy (moze sa o tom dohadovat bez moznosti dokazovania), ze existuj aj ina realita okrem tej, ktoru mu HLAVNY PROGRAM podstrkuje. Ale naopak, hlavny program si uvedomuje vsetkych svojich agentov.

Takze asi to je moja predstava moznosti pripadneho posmrtneho zivota.
Miesto pre nabozensky fanatizmus tu nieje ziaden, pretoze cele nabozenstvo spada u mna do 2. kategorie, teda existencie vyssieho vedomia mimo nasu reality, akurat ze si kolo toho vymysla nejake zbytocne omacky nedokazatelne pravdy. Preto by som tu velmi nerad videl nejake odpovede s citaciami svetych knih, a uz vobec nie krestanskych, ktore vznikly niekedy v roku 1000AD nasho letopoctu, a v podstate su zalozene na SUMERSKYCH zakladoz z casov 25 000 az 6000BC (pred nasim letopoctom). Ak sa opierat o historicke texty so zmienkou v posmrtny zivot, preco citivat texty z Biblie, ktore boli tisicrocie prekrucovane nasimi velmi slabo inteligentne a vzdelanostne vyspelimi predkami. Preco sa nevratit k tym textom, ktore su najstarsie, a teda neboli za poslednych 6000rokov upravovane ??? To je ako keby neikdo vydal nejaky pribeh na 50stran. A kazdych 100rokov tento pribeh vezme iny prekladatel a prelozi to do ineho (aktualne pouzivaneho jazyka) a to po svojom, pretoze vzdelanie a etika boli v historii v porovnani so stavom dnes velmi velmi nizke. Pricom sa vzdy preklada len preklad z prekladu. A potom niekto po 8000rokoch vytiahne tento 80ty preklad, ktory miesto 50 stran ma 500 stran, a pribeh uz je znacne degenerovany a lisi sa od originalu. Preto nemozem nikdy brat BIBLIU a podobne umelecke texty vazne. Treba sa vratit k prvym textom, ktore este netrpia chybami prekladatelov a tiez ich fantaziou a prifarbenim, podla ich aktualnych potrieb.


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-22  (15:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pozrite sa na toto: Kto tu najviac volá po dôkazoch? Tí čo opäť v niečo neveria!

A myslíte si, že aj keby ste im priniesli neviem aký dôkaz, tak si myslíte, že by vám uverili?

Neuverili, takí vždy by volali po nových a nových dôkazoch, ako farizeji, ktorí tiež neustále volali po ďalších a ďalších dôkazoch. Dokonca ich prízemnosť, tuposť, neznalosť, škodoradosť mala tu drzosť, keď sa im podarilo Ježiša ukrižovať, tak prevolávať, že ak si Syn Boží, tak zostúp z kríža! Myslíte si, že ak by to bol urobil, čo nebolo možné bez pomoci druhého, žeby uverili? Neuverili, dokonca ešte ta nenávisť by sa viac u nich vystupňovala, takže by nemali problém to opäť urobiť, veď oni sú tí múdrejší, oni majú nato právo, veď oni sa nemôžu mýliť!

Preto je ich lepšie nechať naďalej blúdiť, a nechať ich ísť, po tej ich širokej ceste vlastnej pohodlnosti, hlúposti, obmedzenosti, domýšľavosti..., veď nakoniec, im to bludisko, ta široká cesta, ako je vidieť, vyhovuje!


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (15:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Anunnaki

Dusu nemozes nahradit slovom vedomie. Kazde z tychto slov ma svoj vlastny vyznam. A k tomu dusa vobec nie je zavysla na svojom vedomi. Vedomie je len jej produktom a preto nim nemoze byt dusa ohranicena. Pri argumentacii musis pouzivat spravne vyrazy slov aby kazdy vedel o co sa jedna. Iba ak sa jedna o nabozenstva lebo v krestanstve a hinduizme ma slovo dusa a duch rozlicny vyznam. No myslim ze vo vede tiez trochu prekrutili vyznam slova vedomie a ohranicuju nim totiz aj numinozum ktore patri uz k dusi. Este ze to pekne zhrnul C.G.Jung.

Co asi urcuje ze sa stotoznujes so svojim telom ? Je to iba tvoj nazor. A mozes pokyvkat hlavou nad kazdym tvojim usudkom. A pri tom mozes usudit ze ti ani nepatri. Preto je to tiez len uhol pohladu na celu situaciu z hora. (Z duse)

Ty sam sa tiez neopieras o jednoznacne fakty tak ako chces odsudzovat nabozenske texty za podvrh. Kazdy text je natolko pravdivy ako mu dokazes porozumiet. Nie pismo ale ty si zodpovedny za triedenie a vstrebavanie poznatkov. Najstarsie ucenia mozno na ktore narazas su hermeticke texty.. Smaragdove dosky a neskor aj palmove listy. Zalezi len od toho ako si vies dotycne informacie vylozit a narabat s nimi. Ked ich nechas plavat ako moznost tak sa po urcitom case dopracujes k nejakemu zaveru kde ich mozes nanovo vyuzit ako pravdepodobnejsiu moznost ktora dava vetsi zmysel.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  re Groover:

Prave ze narozdiel od teba pouzivam tie najspravnejsie vyrazi !!! Aby som zbytocne nebalamutil ludi okolo seba.
Dusa je nerealna a len hypoteticka vec, ktoru nemozno dokazat ani vyvratit. Je to hypoteza. Napriek tomu je VEDOMIE realna vec existujuca v nasej realite, je ho mozno pozorovat a nepriamo aj merat a dokazovat. To ze niekdo tvrdi ze VEDOMIE je cast DUSE, nemoze byt nikdy dokazane ani vyvratene, kedze DUSA neexistuje v nasej realite, a teda ani vobec existovat nemusit ! Takze zacinat text DUSA sa presuva ... je preto uz zo svojej podstaty nerealne, kedze nam ide v prvom rade o nase vedomie. O to sa prave obavame, co sa snim stane v case smrti. Leto VEDOMIE sme mi a cez neho vnimame realitu. Ci existuje nad tym dusa to nas z pohladu posmrtneho zivota nemusi vobec zaujimat.

Preto som vyzval, aby sme prestali sa bavit o neexistujucich veciach v nasej realite (teda DUSA) a bavili sa tym co vieme ze existuje (VEDOMIE). A aby sme nepouzivali ako ARGUMENTY nejake texty z pochybnych textov ako je BIBLIA a ostatnych novodobych nabozenskych umeni, ktore preukazatelne pochadzaju z omnoho omnoho starsich textov. Co je na tom nepochopitelne ci protireciace ? Pokial viem prve pisomnosti v rozumnom mnozstve a suvislostiach pochadzaju od SUMEROV, takze ked uz tahat argumenty, tak ich tahat z povodnych a pokial mozno originalnych, casom neskreslenych (pripadne co najmenej skreslenych) a neprekrutenych textov. BIBLIA a mnohe dalsie novodobe nabozenske texty su HLBOKO nedoveryhodne co sa tyka opisov starych udalosti a pribehov ci vykladov slov, zjavne ked vieme, ze skoro 2000 rokov boli tieto texty ucelovo pozmenovane a prekrucane, kde sami o sebe tvrdia ze su originalne, pricom v omnoho starsich textoch nachadzame velmi az napadne podobne texty.

To co som pisal je stejne tak nedokazatelne ako nevyvratitelne. Narozdiel od BOHA, DUSA, PEKLA a NEBA sa ale opieram o realne sucastne poznatky nasej reality. Teda som nevynachadzal nic nove NEREALNE ako v pripade nabozenstva. To ze moze existovat SVET vo SVETE ci VEDOMIE vo VEDOMI vieme velmi dobre ! Ze nas mozog moze byt niekde v akvariu a niekdo ci nieco do neho pumpuje informacie, na zaklade ktorych vnima realitu, je TECHNICKO-TEORETICKY preveditelne. Vieme co sa deje pri pocitacovych simulaciach, tak isto vieme ako funguje SEN a vytvaranie vlastnej reality. Takze opieram sa o realne poznanie a z toho usudzujem ako by to mohlo byt s nasim VEDOMYM po smrti.

Ovsem ci je to SKUTOCNE TAK alebo NIE, to nebude nikdy mozne v tejto realite dokazat. Ako dokazes v sne ze to je len sen ? Mimo momentu ked sa prebucas. Ze tam tvoje telo nieje tvoje telo ? Skratka vo sne nemozu existovat dokazy o realnom svete. Tak je to aj u nas, v pripade ze VEDOMIE nieje ulozene lokalne.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (16:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tony:

a ked niekdo veri v BIBLIU, nech kludne veri. Je tu s nami uz 1000rokov, a velmi vela ludi jej very. Je to kazdeho osobna vec v co very. Nikomu jeho iluzie neberiem, a dokonca moj koncept posmrtneho zivota presnejsie zachovania vedomia moze byt presne to iste co popisuje a slubuje BIBLIA. Akurat k tomu aby som v posmrtny zivot veril nepotrebujem tu podla mojho nazoru ZBYTOCNY a VELMI SKODIACIU omacku, ktora ludom zabranuje viac otvoryt mysel a venovat sa zmysluplnejsej podstate nasich zivotov v tejto realite.

Po Biblii pridu este stovky dalsich a dalsich nabozenstiev. Vieme ze niektore tu boli tisice rokov, niektore desattisice, a triliony ludi v nich verili a dnes uz niesu. A chybaju nam ?

Podstatne je ze nevieme a nikdy vediet ani dokazat nebudeme vediet, ci je tato nasa realita KONECNE alebo je vedomie nesmrtelne. Z toho dovodu by sme sa mali snazit sa udrzat v tejto realite co najdlhsie, a prezit svoj zivot tak, aby sme neublizovali pokial mozno ostatnym a uspokojili svoje potreby vo forme stastia a dobrych pocitov a emocii. A ked nahodou bude nieco aj po smrti, tak len dobre pre nas.


Madness   |   ip:95.103.17   |   2010-11-22  (17:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je úplne jedno ako dopadneme. či umriem a zhnijem, umriem a skončím v pekle, umriem a stane sa zo mňa veverička alebo sa zrodím ako iná bytosť, umriem a skončím v inom vesmíre, planéte. Kto chce tak silno zistiť a je presvedčení o jeho ďalšom pokračovaní v inej forme je ľahké riešenie...


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (17:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Madness:
hehe tak ako pises :)


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-22  (17:37)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Madness-opäť som prežil isté udalosti z minulého života.
Nikdy na to nezabudnem-bolo to neuveriteľne silné.
Potom som s tým prestal,lebo napr.jeden celý deň som sa triasol a plakal.
Takéto experimenty už nerobím len tak-zo zvedavosti.
Je to zariadené tak,aby sme si v dalšom vtelení nepamätali minulé vtelenie a má to svoj význam.
Vtedy som to ešte nechápal.
ps.veveričkou byť už nemôžeš-aj keby si veľmi chcel...

Anunnaki-vždy narazíš na problém s našim jazykom.
Nemyslím slovenčinu-to je jeden z najdokonalejších jazykov na Zemi.
Mám na mysli obmedzenie-slová nedokážu presne vyjadriť naše myšlienky a emocie.
Ja si pod pojmom duša predstavujem nehmotnú individuálnu bytosť.
Vedomie je prejavom duše,rovnako ako podvedomie-aj ked to je viac naviazané na telesnú schránku,či nadvedomie-ktoré je naviazané viac na to mimo duše-a opäť nedokonalosť ľudského jazyka.


Madness   |   ip:95.103.17   |   2010-11-22  (17:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
Keď hovoríš, že sa vieš pozrieť do svojej minulosti, dá sa to nejak naučiť, či to musíš mať "dar" ako veštci?
Sakra ja som chcel byť vtákom. Nuž čo...Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-22  (17:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Duchovní mrzáci prečo sem vôbec píšete? Ak by ste aspoň trochu chápali, radšej mlčíte, ale vy nechápete, tak tárate, lebo si myslíte, že akí ste zaujímaví. Ale aj to raz pominie, a potom príde tvrdá skutočnosť...


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (18:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Stalker:
ak pozorne citas co pisem, tak ti v podstate vobec neprotirecim, len specifikujem unifikovanu teoriu, ktoru je mozno pouzit na vsetky nabozenstva ci teorie posmrtneho zivota (vratane tvojej), ovsem tato unifikovana je postavena na baze toho, co nase sucastne poznanie ludstva (technicko-psychologicke) uz vieme, ze existuje (aj keby este nie dnes technikcy realizovatelne).

A hovorim velmi presne ...
VEDOMIE je to co si uvedomujeme ... sami seba a svoju smrtelnost. Preto vieme na 100% ze vedomie urcite existuje i ked ho nevieme nejako dokazat. Dusu si neuvedomuje, preto nikdy nemozeme dokazat jej existenciu. Coz ale vobec nemusi znamenat, ze DUSA neexistuje! Skratka ak je DUSA tak je mimo nasu realitu tak ako pises, citujem:
"Ja si pod pojmom duša predstavujem nehmotnú individuálnu bytosť.
Vedomie je prejavom duše ..."

Ci uz DUSA je spiaci clovek niekde v inej realite, ci je to nejaka osoba nehmotna s tvarmy cloveka, alebo je to pocitac napojeny na mozog v banke, to uz predsa nieje pre nase vedomie dolezite. Tu ide o to, co sa stane s nasim vedomym. Zanikne, alebo si uvedomy ze je sucastou nejakeho ineho, vetsieho vedomia, a teda nic nebolo v zivote zbytocne, skusenosti a vedomosti nadobudnute zostavaju ako sucast vyssieho vedomia, ktore budeme citit daleko viac ako VLASTNE, ako to, ktore prezivame v nasej realite.

Este raz priklad, ked SPIM, tak sam seba v sne vnimam ako realneho. Ani ma nenapadne, ze niekde v inej (skutocnej) realite som leziaci clovek na postely ktory sniva. Skratka sa PLNE stotoznim v sne so svojou postavou (avatarom), bojim sa o zivot (ak nemam nejaku psychologicku poruchu :) ). Akurat ze vtedy som sucastou virtualnej reality. Az ked sa zobudim si uvedomym ze ja a ten avatar v sne som bol stale JA SAM. Takze tak si treba predstavit, ako je mozne byt sucastou vyssieho vedomia a pritom ho nevnimat, a ze len vyssie vedomie si moze uvedomyt mna ako nizsie vedomie.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (18:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tony:
miesto toho, aby si realne diskutoval, tak len urazas, pretoze sa neklaniame pred tvojim vlastnym bohom ? Z coho mas ty take silne presvedcenie, ze len pismo v BIBLII je to platne ? A co TRILIONY ludi ktory tu zili pred BIBLIOU ale vzostupom krestanstva (cca 1000rokov spet) ? Ved v case od 25000BC az 0 az +-1000AD, ked krestanstvo neexistovalo (rozmach prisiel niekedy kolo 600-800AD). To chudaci vsetci verili v podstate to iste co krestania (stejne hodnoty, stejny posmrtny zivot), akurat mali ine ritualy a nazvy a mena vo svetych knihach.

Preco mas tu DRZOST a zaroven AROGANCIU tvrdit, ze ty si ten najchytrejsi a tvoj BOH je ten NAJSKUTOCNEJSI zo vsetkych ? Kde beries tu istotu ?

Diskuzia je formou ziskavania novych vedomosti. Tym, ze budes vsetkych co uvazuju inak, urazkami nepresvedcis na svoju vieru. Prave naopak, znechutis im sam seba, a tvoje slova nebudu mat ziadnu vahu.


tipek   |   ip:188.123.1   |   2010-11-22  (18:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Annunaki - ja pocas spanku som pri vedomi a nesnivam. Ked chrapem tak to pocujem. Bdely spanok je predpoklad k poznaniu svojich minulych zivotov tak, ako je schopnost meditacie-nemyslenia a bdeleho vedomia za dna predpoklad k tomu, aby si pocas spanku ostaval pri vedomi.

Nemozete poznavat plny rozsah existencie pokial nepreniknete do oblasti vasho prezivania s bdelym vedomim. Ziskajte schopnosti krok za krokom ako byt bdely pri chodzi, pri jedeni, neskor dokazete byt bdely aj pri sexe pomocou dynamickych meditacii -osho, alebo jogy pripadne kombinaciou tychto dvoch metod sa dostanete ku korenom zivota a aj k otazkam smrti. Zivot a smrt nie su dve oddelene zalezitosti, ale castou jednej mince. Ponorte sa hlbsie do zivota a vyriesi sa smrt a co je za nou...


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-22  (18:55)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Len krákajte vrany, veď vy už viete prečo!

A že urážam? No o tom by sa dalo veru poriadne zapochybovať, skôr menujem niečo pravými pojmami a nič viac.

A oháňate sa tým, oným, ale prečo len? Len preto, aby ste mohli niečo napádať, zosmiešňovať, popierať, len preto.

A pokiaľ si ozaj niečo poriadne nenaštudujete, neprežijete, tak radšej ani nehovorte, lebo inak sa tu budete stále len zhadzovať a budete len stále viac a viac pripomínať to, čo som napísal.

A ešte niečo, ak vám niečo hovorí slovo kráčať, tak mali by ste vedieť, že to znamená ísť dopredu, nie prešľapovať alebo cúvať.Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (19:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tipek:
to je zaujimava teoria. Ja som nadobudol presvedcenie, ze spanok ma dve formy REM a NO-REM .. ale nebudem to rozpisovat, ak mas NO-REM stav (teda bez sna = totalne bezvedomie a inaktivita) tak sa telo a mozog vraj najviac regeneruje. Ak mas REM stav, tak to sa prebudzas ci zaspavas, takze nejake vzruchy z okolia potom vstupuju do mozgu ktory si k nim dotvara "realitu" a to je ten sen. Telo a mozog v tomto stavu regeneruje pomalsie (vraj).

Ostatne co pises je velmi nejasne a vseobecne. O takychto veciach usudzujem, ze su napisane schvale tak "povrchne", aby sa to dalo vylozit vselijako, takze sa to potom lahko argumentuje (obhajuje), ked to ma len taku nejasnu vseobecnu konturu. Preco nenapises rovno podstatu bez spojeni ako:
"pokial nepreniknete do oblasti vasho prezivania s bdelym vedomim" co to je ? ako ?
"Ponorte sa hlbsie do zivota" ako sa da hlbsie ponorit ?
"Zivot a smrt nie su dve oddelene zalezitosti, ale castou jednej mince." preco takto komplikovany popis a vztah na mincu ? Nejde to sformulovat ako Zivot a Smrt su presne opacne zazitky ale sucastou jedneho zivota ? Preho hovoris v hadankach ?
"Ponorte sa hlbsie do zivota a vyriesi sa smrt a co je za nou" uz sa ti to podarilo ? Mozes mi zhrnut vysledne poznanie tak, aby si nepouzival prirovnania ale nejake konkretne pomenoval deje a veci z nasej reality ?

PS: neber to v zlom, respekt k tvojmu poznaniu... tym so ti chcel len naznacik ako VELMI NEDOVERYHODNE na mna tvoj text vplyval a preco.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-22  (19:19)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tony uz som ti to neraz vravel, si arogantny, povysujes sa a si nesmierne na to hrdy. Mozes citat, studovat ale boha nenajdes. Pokusali sa to mnohi pred tebou, budu sa o to pokusat ini po tebe, ale vysledok ziadny. Nie je medzi nami ziaden rozdiel v objaveni boha, len ty si viac vo svojom vnutri presvedceny o jeho existencii ako ja, ale to na jeho existenciu nestaci.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-22  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A ak zacnes narazat na absenciu duchovna, ver, ze som zazil veci, o ktorych sa ti ani nesnivalo, ale stale ma to o ziadnej bozej existencii nepresvedcilo. Skratka kazdy subjekt je iny, niekomu staci nieco prestudovat, nieco precitat, ale su aj taki, ktorym na tu vieru , ze existuje prave nieco take ako boh, treba daleko viacej.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Tony:
nekrakaj hluposti a vyjadruj sa k teme. Ak toto co si napisal bola odpoved na moju vyzvu k tebe, tak mi je ta velmi prevelmi luto, a nema zmysel s tebou dalej komunikovat, pretoze tvoje klapky na ociach, uzavreta mysel a fanatizmus ti nedovoli poznavat svet kolo teba. Nemas ani ziadne fakty ci dovody, ktore ta priviedly do sucastneho stavu tvojej viery/presvedcenia, pretoze aj na moju vyzvu si ich neuviedol.

Takze podla mna si jednoznacne velmi lahko zmanipulovatelny typ, ktory uvery vsetkemu bez reptania, pokial mu to povie nim uznavana AUTORITA, dokonca si castokrat ani tuto doveryhodnost v jeho autoritu nevie zdovodnit. Tym padom ti chyna analyza a kriticke myslenie, a toto sa nazyva FANATIZMOM.

Hanbis sa za to ze si FANATIK ? Ak si plne presvedceny o svojej pravde, nemas sa preco za to hanbit. Na druhej strane si to musis aj sam priznat ze je to tak. V opacnom pripade musis uviest dovody, preco si nadobudol sucasne presvedcenie. Ci uz nejake konkretne skusenosti, alebo uverenie v slova nejakej autority (a preco).

Ja ti tvoju vieru neberiem ani nevravim ze nieje pravda !! Tak si to uvedom uz ! Nic nepopieram ! Mna len zaujimalo, odkial beries ty tie istoty ktore mas, teda ci maju nejaky REALNY zaklad a da sa k tomu presvedceniu dopracovat na zaklade analyz a kritickeho myslenia (vzhladom na nase sucastne poznianie) alebo je to len cisto vec slepej viery (fanatizmus).


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-22  (19:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Takže pre vás vrany, trochu som text poopravil od IMT Smile:

Krárárárákajú vrany,
nečujne mrholí.
Ste tu tak, ako
keby ste neboli.

A tu pre vás trochu hudobnej vložky, v pôvodnom znení: http://www.supermusic.sk/video-zona.php?idvideo=8XwWSVgz_h0&;popisvideo=Imt+Smile+-+Vrany.avi


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-22  (19:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  A pokoj vážení, akosi vám prihára.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Annunaki, Rafael

Nech ste zazili co chcete. Osvietenie to veru nebude. To je zlomovy bod v zivote cloveka ;)

Viete.. To co si o sebe myslime. Nase nazory identita. Staci ak to na 1 sekundu stratime a navzdy vas to poznaci. Vsetky pocity ktore sme ziskali cez JA len nadobudaju falosny charakter vlastnenia. Tym ze sa vzdas vyhrajes. Uz niet nikoho kto by zomieral alebo prezival.

Anunnaki darmo sa snazis rozlusknut nejake informacie pomocou toho kritickeho myslenia. Toto je cisto individualna zalezitost.

Nie je to chybou knih ale ludi ktory ich citaju. Mozes si to nazvat fanatizmom ale na pravde ti to nijak neprida.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-22  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover, fascinuje ma tvoja nezlomna viera, ze si nieco skutocne objavil, ale nic viac. Neobjavil si nic, co by bolo lahko dokazatelne, ani lahko vyvratitelne, si este mlady, aj ked si myslis, ze si nastudovanim vychodnych nabozenstiev ziskal nejaku duchovnu istotu ,ale nie je to nic, co by si mohol opravnene hodnotit, ze je to pravda. Ano zazil som nieco, co ma mozno poznacilo, ale nepresvedcilo o bohu. V tom je rozdiel kazdeho jednotlivca. tak ako domorodec niekde v Afrike pred tromi ci styrmi tisicrociami neobjavi krestanskeho boha, lebo si ho este ludia nevymysleli, tak ani ja v mojich zazitych skusenostiach ho nenajdem. Urcite je vela veci, ktorym nikdy neporozumieme, preto si myslim, ze este k tomu si vymysliet nejakeho boha dokonca s vlastnostami infantilneho psychopata, je uplne zbytocne.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (20:08)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Rafael

Tak to je tvoj nazor ;)

"Neobjavil si nic"

Neobjavil som nic a predsa to nic ma vyslobodilo.

Len chcem povedat ze existuje cesta von. Prebudit sa zo sna a zaroven v nom stale byt. Ale uz to nikdy nebude ako predtym. To co vidim nie som ja. Svojou tuzbou len mozem ovplyvnit to co sa okolo mna deje. Smrtelne je iba to co sa zrodilo. Nebyt moze iba to co bolo.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-22  (20:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Az nieco aj skutocne prezijes mozno pochopis, zatial si len nabuchany vedomostami zo studovania, ale casom pridu zivotne zazitky, ktore ta presvedcia mozno o inom. Paradoxne na vasej pausalizacii ateistov, alebo ludi, ktori neveria vo vasho boha, nemyslim tym konkretne teba, je absencia toho, comu vy hovorite duchovno. Mam ale na to iny nazor, clovek moze zit, nech je po vasom duchovne plnym zivotom aj bez nalepkovania nepoznanych veci bohom. V tom ja vidim diametralny rozdiel medzi nami, vy poniektori ste si precitali mozno nanajvys jednu knihu, utreli pot z cela, a povedali, hotovo, toto sedi s mojim presvedcenim, takze to tak aj musi byt. Ale su aj ludia, ktori nezostavaju len pri jednom a snazia sa hladat nieco ine, a to je to, co vam poniektorym potom chyba aj v akceptacii druhych, s inym pohladom.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-22  (20:32)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Jarmila
to bolo krásne!


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (20:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Groover: citujem:
"Nech ste zazili co chcete ..."
"Anunnaki darmo sa snazis rozlusknut nejake informacie..."
"Mozes si to nazvat fanatizmom ale na pravde ti to nijak neprida"
---
Asi si chcel reagovat na niekoho ineho, pretoze:

a) ja som nic nezazil co by ma malo osvietit, neviem odkial si na to prisiel
b) ja sa nesnazim nic rozlusknut

Predniesol som realnu univerzalnu teoriu o moznosti posmrtnej existencie vedomia, ktora na zaklade sucastneho stupna vyvoja/poznania nasej civilizacie je realne mozna. Realna znamena ze vieme ze je mozna. Ako som vyssie popisal SW simulaciu, mozog-pocitac zavisly na snimacoch, ci jednoduchy sen. Tato teoria nevyvracia ani veci, co sa pisu v tisickach stejnych nabozenstiev. Prave naopak, moze byt ich spolocnou povodnou podstatou a mozu podla nej vsetky fungovat.

c) FANATIZMUS je presne definovany stav, a je presne definovane co to znamena. Nieje to o ziadnom PRESADZOVANI pravdy ci zosmiesnovani. Tu mas co to znamena podla WIKI: http://sk.wikipedia.org/wiki/Fanatizmus

Ja som narozdiel od Tonyho uviedol zakladne veci, ktore ma k tomuto mojmu nazoru priviedly, narozdiel od neho, ktory nepovedal vobec nic, len osocoval a zosmiestnoval ostatnych. Preco asi nenapisal dovody co pohnutky jeho viery ? Ma problem nejake najst pretoze celu vieru prevzal na zaklade nejakej autority ktora mu to predostrela ako fakt ? Trebars od detstva ? Ja to neviem, ale podla toho ako reaguje tak to v to nasvedcuje. A tento stav sa nazyva FANATIZMUS, ci uz s tym budes suhlasit alebo nie, definicia nepusti.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (20:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Rafael

Ano, ale toto plati pre obidve strany. Tym ze si nadobudol nejake poznanie neznamena ze vies vsetko. Ale mas realny zaklad od ktoreho sa odrazit. Poniektori totiz len tapu a cely zivot sa nevedia rozhodnut alebo nemaju istotu v niecom co sa da aj realne ziskat ako poznanie. A ked ho mas tak nevidim dovod preco by si sa ho mal zas vzdat. Je velmy dobra vlastnost neustale pochybovat a preverovat si svoje poznanie. No su veci ktore sa proste po ziskani uz nedaju rozbit. Aj ty mas predsa nejaku vnutornu istotu ( napriklad ze zijes ) a nepotrebujes si to nikym potvrdzovat. Ale vzdy sa najde niekto kto nemusi zastavat rovnaky nazor. Duchovno by sa nemalo vnimat ako nejaky mysticizmus nieco nedosiahnutelne alebo blaznive. Ma to rovnake zaklady a pravidla len sa spoznavaju srdcom a nie rozumom ak chapes co tym myslim.

Totiz podla mna moze nespravne poznanie zist z niecoho co bolo interpetovane zle. Z uzkeho pohladu. Napriklad krivda, bieda, nedokonalost. Vidiet veci len z vlastneho pohladu. Nechapat jednotu alebo nepozriet sa na veci trochu inak. Dolezite je casom zmenit takyto styl myslenia lebo uzatvara ludi do klietky a drzi ich od poznania.
rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-22  (20:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover s tym absolutne suhlasim.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (20:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Anunnaki

Realne mozna ? Mozno su niekde vo vesmire aj gumimacikovia. Moznost tam je ;)

Teorie a filozofovanie maju slabinu v tom ze v nich nenajdes istotu. Ja by som to opisal tak ze pravda sa utvara sama. Tym ze pozorujes a nechas to byt samo o sebe. No moze sa aj zdeformovat tym ze ju zakalis vlastnym usudkom alebo presvedcenim ako ma co byt.

Vsetky nazory vychadzaju zo stavu uz poznaneho a jeho hodnotenia. Kazdy bere poznanie hlavne od autorit a preto je trochu cudne vycitat prave toto. Aj knihy, televizia, internet je takym prikladom. Tym ze mozes svoje nazory vzdielat ich obohacujes. Zivot je najlepsim ucitelom. Takze takym fanatizmom to zas nie je.

JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-22  (21:11)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je to tragédia,ak niekto tento článok dehonestuje na výplod...
Je to utrpenie byť človekom.
Tento článok vecne, stručne a na skutočne odbornej úrovni rozoberá pomerne zložitý jav, i keď ten jav rozumným ľuďom príliš vrásky nerobí.
Dlhé roky si zapisujem svoje sny, je tam i veľa kurióznych, doslova prorockých snov o niečom, čo sa neskôr stalo. Sú tam i sny, ktoré nemajú žiadnu logiku, sú akoby z iného sveta, sú o veciach, na ktoré vôbec nemyslím. Často mávam deja vu. No a? Viem vysvetliť všetko. Nie je to ani ťažké, treba byť objektívny.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (22:10)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Nevidim dovod vyvracat to silou mocou. Kazdy ma svoj nazor. No tieto argumentacie boli vytrhnute z kontextu. Vzdy najdes nejake pribehy ktore ti budu sediet k clanku ako podklad k tvrdeniu ci nieco je alebo nie je.. Byt objektivny je uz vacsinou len prazdna fraza.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-22  (22:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Anunnaki:
čo je to vedomie?
Je to nebodaj prúd myšlienok?
Potom z čoho pramení svedomie?
A načo je vlastne spánok?

Madness:
Rád by si nazrel do svojho minulého života?
A načo?
Pre mňa to bola veľmi silná skúsenosť-až strašidelná.
Nebol som na to pripravený-mal som šťastie,že som sa nezbláznil.
Bol som hlúpy,ked som to skúšal len tak-zo zvedavosti.
Nie,nemám žiadne zvláštne schopnosti.
Na to ich nepotrebuje nikto.
Potrebuješ ale aspoň základné skúsenosti s meditáciou.
Groover má pravdu...

Dám všetkým racionálnym typom jednu jedinú úlohu:
Každý z vás dokáže myslieť.
Dokážete však aj nemyslieť?
Co i len na 10 sekúnd?
Myslím absolútne na nič.
Ani na to,že si uvedomíte,že teraz už na nič nemyslíte...

Skúste a ozvite sa-či ste pánom aspoň vo svojej hlave...


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (22:44)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Groover:
citujem "Realne mozna ?"

Cital si vobec co som pisal ? Priklad ... ked vieme ako vznika VLOCKA a pozorujeme ju, tak to ze existuje je snad jasne (fakt a nie teoria). A to bezohladu na to, ze sice vieme, ako by sme ju mohli vyrobit, ale nemame technologiu ktora by nam ju vyrobit umoznila. Comu teda prosim nerozumies ?

Inak s velkou castou tvojich prispevkov sa da suhlasit. Bohuzial, je potreba tvoje texty citat s velkou fantaziou, a nasledne hladat medzi riadkami, co si vlastne chcel povedat. Pretoze sa nevyjadrujes priamo. To pravdepodobne umyselne, z dovodu absencie odbornych vedomosti, na ktore by si mohol to co vravis naviazat. Naopak mas asi velmi velke vedomosti z duchovna a spiritualnej oblasti, mozno nabozenstva. Ovsem tieto oblasti su VYLUCNE len teorie. Nic z toho sa v nasej realite NEDA a ani NEBUDE DAT nikdy zmerat. Preto to vsetko su len dohady, ktore ale mozu byt kludne pravdive a spravne! Takze neber to tak ze si protirecime ... podla mna vychadzame zo stejnych predpokladov, obidvaja verime v existenciu posmrtneho zivota. Akurat ty tam davas PRE MNA OSOBNE nezmyselne a nepodstatne omacky ohladom viery/mysticizmu ci ako by som to nazval.


hal   |   ip:89.173.28   |   2010-11-22  (22:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak by mal pisatel článku pravdu,potom by život nemal žiadny zmysel.


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-22  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Hal

Aj tak zivot nema zmysel. Musis si ho urcit ;)

RE: Anunnaki

Uz som spominal ze to nezakladam na mystike ale na realnosti voci mojim skusenostiam. Tak ako ty vnimas vlocku ako fakt. Tak ja vnimam ako fakt tvoju auru,dusu atd. Kazda z tychto veci ma svoju vnimatelnost. Bud priamo zmyslovo alebo pocitovo cez numinozum.


Anunnaki   |   ip:80.188.86   |   2010-11-22  (23:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  to Groover:

To je presne to co tvrdim. Moju vlocku mozno pozorovat/merat/vypocitat, ale tvoju dusu ci auru nie.

Inak niekedy sa vyjadris uplne jasne a zrozumitelne a neostava s tebou nic ine len PLNE suhlasit.
Mozno tie niektore veci pises tak ako pises preto, ze si toho v zivote skutocne vela zazil a precital, a nemas silu a chut to tu vsetko popisovat, tak to zhrnies do par vsevraviacich pripadne abstraaktnych pojmov, kde citatel musi citat "medzi riadkami". Kazdopadne to uz je na nejaku osobnu komunikaciu ci chat, a tak uz koncim s komentarmy. Kazdopadne pokoj a mier s tebou, dufam ze som sa ta nejako negativne nedotkol prispevkami, ak ano tak prepac, nebolo to mojim cielom.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-22  (23:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  hal
dám ti modré z neba, ak mi vysvetlíš, čo je zmyslom života!


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-11-22  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  DNA takmer ideálny tvar elektromagnetickej antény . Jej časť je pretiahnutá, a tak sa elektrické impulzy môžu uchovávať veľmi dobre. Týmto spôsobom naša DNA ukladá žiarenia (svetla) z prostredia elektromagnetickej roviny . A čo sa stane z absorbovanej energie? Ta je uložená v ľahkej DNA molekulárnej vibrácie, ktorá znie na frekvencii zhruba 150 MHz.
DNA človeka komunikuje na syntaktickej a sémantickej úrovni, a toto je spoločné pre všetky ľudské jazyky. DNA používa slová ako kód, ktorý by sme mohli volať ako pôvodný jazyk ľudstva. DNA nie je len odosielateľom a príjemcom elektromagnetickej energie, ale tiež v žiarení obsahuje informácie a dôkaze ho interpretovať ďalej. DNA je teda veľmi zložitý interaktívny biočip na svetlo so základňou s zhruba 3 GB pamäte ktorý ma ešte stale možnosť ,rozumieť ľudskému jazyku.
S pomocou genetických vĺn sa môže vykonávať genetická zmena .Ide o nebezpečenstva konvenčnej genetiky. To môže znamenať, napríklad ""opravu genetickej vady"", stimulovať rakovinové bunky, samo-liečenia, v tomto prípade nejde o drogu, ale o informácie.
Môžeme sa chopiť príležitosti, aby sme to konečne pochopili .Konkrétne rodičia by mali byt veľmi opatrní, čo hovoria svojim deťom. Deti sa učia "vzorce správania" nie je to len len imitácia, ale oni sú na úrovni DNA naprogramovani do tohto stavu. Naša DNA je autogénny tréning, hypnóza, , auto-sugescia, trans-meditácia.stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-22  (23:27)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA-myslíš tú bonboniéru?
Tak si priprav tušku a papier-o chvíľu ti nadiktujem adresu,kam to máš poslať.
:-D


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-22  (23:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  ill.Bimbo
človek ma na 99% zhodnú DNA so šimpanzom. Platí tvoja teória aj na neho?


illuminatedBimbo   |   ip:95.103.79   |   2010-11-22  (23:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA

Rozdiel je vtom ze clovek ju dokaze "vedome" zmenit a to nielen u seba ale u vsetkych zivych tvoroch,moze "vedome povzniest ..napriklad liecit uz nezvratne priebehy ochoreni,dokaze hoci aj zbavit vedomia akehokolvek tvora atd."
Ale na upravu genomu akehokolvek tvora musi clovek plne ovladat ziarenia univerza A PLNE POZNAT ZAKONY UNIVERZA!
Ale tu uz veda konci,tu zacina zivot pre ktory sme na zemi!JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (00:21)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
cha-cha... to nebol vtip, do kelu, myslel som to seriózne: Modré z neba, ak mi niekto podá ROZUMNÉ vysvetlenie zmyslu života.
Ja ho totiž poznám, ale som si na min. 1OO% istý, že so mnou nikto nebude súhlasiť. Už za dávnych čias mladosti som stále hľadal "zmysel života". Až som ho našiel. Je to pekný hnus.


matusy   |   ip:80.87.209   |   2010-11-23  (03:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Existuje či neexistuje je myslím jedno.... Avšak je smutné, ak sa človek pokúša búrať niečiu vieru v niečo, čo dáva človeku zmysel... príde mi to proste tupé...Alebo... aký iný účel má tento článok ?

+ Článok je napísaný štýlom dolezite.sk ... nemá žiadnu faktickú hodnotu....Napr."
Navzdory tomu neurologie za posledních několik desítek let ohromným způsobem pokročila v pochopení toho, co to je vědomí a jak v mozku vzniká.".... Áno, ale za prvé, "AKO" nieje podstatné... Podstatné je "PREČO". A veda je pokiaľ sa nemýlim vo svojej podstate v prvom rade o príčine... a podobných vecí je v tomto článku hromada...
Skrátka v "článku" sa prechádza cez jeden neúplny a tým pádom bezhodnotný argument na druhý.............. Ak chce autor popisovať fakticky isté "vecičky" mal by byť schopný argument aj podložiť. Nie ho len vytrhnúť, vložiť a hotovo... A v druhom rade by mal byť schopný pozrieť sa na svoju prácu s odstupom. Neviem ako je to možné ale ty si po sebe ten článok nečítal ? ...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (07:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  matusy
chodíš na procesie? Chodíš hádzať morény do vody? Keď si chorý, ideš za šamanom? Vieš, o čom hovorím?
V odpovedi "AKO" je obsiahnutá odpoveď aj na "PREČO". Čiže ako sa to deje CELÉ.
V článku sa prechádza od jedného výsledku výskumu k druhému. Keď chceš hodnotné a úplné argumenty, máš si to preštudovať v niekoľkých knihách. Preto ten článok autor napísal, aby podnietil tých, ktorých to zaujíma, ku štúdiu, a nie k "demokratickému": My si budeme veriť, čomu chceme.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-11-23  (07:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja:
Čo sa týka otáziek života a smrti človeka v podstate existujú štyri názory.
1. Život má začiatok a koniec.
2. Život trvá večne, neustály kolobeh, prevtelovanie
3. Život má svoj začiatok, po smrti sú dve možnosti nebo, alebo peklo a život nemá koniec, ľudia v pekle už nemajú možnosť si vybrať čo je pre nich lepšie
4. Život má svoj začiatok a koniec, ale je tu nádej na vzkriesenia pri druhom príchode Krista.

Článok uvedený hore môže niečo dokazovať, proti 2. a 3. možnosti, ale nič nedokazuje proti možnosti č. 4. Z viac ako 90% článku sa dá súhlasiť aj z biblického hľadiska. Pretože z hľadiska biblie smrť je naozaj smrť. Biblia dáva ale nádej na vzkriesenie. Vieru v to, ale snáď môžme nechať na slobodnej vôli každého človeka.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (08:25)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip
pre mňa by bolo nádejou žiť vo svete, kde je tak miliarda ľudí, v móde je vzdelávanie a manželské páry majú 1 - 2 deti. To je ale tak nereálne, ako všetky večné životy.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (08:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:
zmyslom života je podľa mňa zistiť,čo je zmyslom života.
Zmyslom života je kráčať smerom k Bohu.
Našiel si zmysel života a vravíš,že je to pekný hnus?
Tak skús:


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-23  (09:23)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ak je zmyslom života pre niekoho hľadanie neexistujúceho a vymysleného "b", tak ďakujem pekne! Niekto má teda život veľmi prázdny...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (10:20)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja nemusím Boha hľadať-ja som ho už našiel.
Pre mňa je dôležité kráčať k nemu...
A prázdne životy majú nihilisti.
Ani nevieš ako!
Tá prázdnota z nich priam kričí a snaží sa uraziť všetkých plných navôkol...


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-23  (10:56)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  To ťa teda úprimne ľutujem...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (11:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zmyslom života je byť a preniesť svoje gény do potomstva.
Zmyslom inteligentného života je vyzliecť sa zo svojej zvieracej kože.
Ten druhý zmysel popiera ten prvý. Čo je logické.
Ľudstvo je takmer úplne utopené v hľadaní zmyslu života prvého typu. Pre mňa osobne je takéto ľudstvo neakceptovateľné. Bohovia, večné životy, fetiše... to sú plody živočícha v nás.
Prázdnota... ach, veď to, že prázdnota. Keď sa dívam na všetkých "šťastných" okolo seba, tak... áno, prázdnota.Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-23  (11:06)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Áno, vidím tú prázdnotu v hlavičkách fanatikov, vyznávajúcich kostolné fetiše.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (11:13)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Bez Boha ale nemáš dôvod žiť.
Celá existencia je zbytočná?
Sme iba inteligentnejšie zvieratá,ktoré svoje pudy zaobalili do ušľachtilejších pohnútok?
Fakt tomu veríte?
Ako môže byť Boh plodom živočícha v nás?
Videl si už psa modliť sa,alebo uctievať nevnímateľné bežnými zmyslami?
Táto teoria spochybňujúca všetko duchovno je ako špirála končiaca v šialenstve nihilizmu,tmy a prázdnoty.
Prestanete byť človekom a stanete sa iba inteligentným živočíchom,ktorý bude povyšovať výsledky svojho rozmýšľania nad skúsenosti duchovne založených za tisícročia.
Začnete spochybňovať všetko,čo je ľudské a milé Bohu,Existencii,alebo ako to iní chcú nazývať.

Toto je to ozajstné,existujúce PEKLO.rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (11:18)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Clovek si otazkami zmyslu zivota nahradzuje svoju absolutne bezvyznamnu ulohu v celom vesmire. To iste sa mozeme pytat na zmysel existencie vesmiru, na jednotlive hviezdy, na vsetko, co nas obklopuje. Ma nejaky zmysel, ak vesmir po konecnom rozpinani napr. skolabuje do jedneho bodu? Ma zmysel, ak nahodou uz vobec ziaden nevznikne, ma zmysel, ze Slnko sa zruti do nejakeho chladneho trpaslika? Ma vobec zmysel, ze clovek tu je a za nejaky cas nebude? Jediny zmysel, ako to vidi aj Ja, je asi naozaj len prezitie DNA, aj ked ani to nema zmysel, lebo zanikom vesmiru, zanikne aj to. Su to naozaj frustrujuce stavy, aspon pre niekoho, no a preto tu mame aj tie omacky okolo toho.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (11:26)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-ale najkrajšie veci na svete nemajú zmysel.
A zmyslom všetkého je prostredníctvom nich spoznávať seba,stvoriteľa a všetko vôkol.
Ak je Boh nekonečne múdry,ako ho môžeme pochopiť?
Ako môžeme chápať jeho úmysly?
Máš IQ 200?
Fajn-ak má pes 60,tak je medzi vami rozdiel 140 bodov.
Máš IQ 200?
A Boh nekonečné?
Ako mu môžeš rozumieť?
Ani pes nerozumie 99% veciam,ktoré robíš a to je medzi vami rozdiel "iba" 140!
Múdry pes pozná,že jeho pán je nad ním a poslúcha ho a snaží sa mu porozumieť.
Hlúpi pes utečie od pána a potom hladný kdesi skučí.


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (11:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker, ak si myslis, ze bez boha sa neda zit, ze v tom nevidis ziaden zmysel zivota, polozil si si aj ty otazku, aky zmysel ma zivot boha? Ma zmysel jeho existencie stvorit ludstvo, nechat ich dlhe tisice rokov bez povsimnutia, nech vidi sam aku strasnu blbost vyviedol a potom sa ich snazi spasit, a dostat ich niekam, necham na interpretacii toho, comu veri. Aky ma on zmysel, ak si my vsetci davame len taku jednostrannu otazku nasho zmyslu zivota. Nevyplyva to len zasa zo snahy dostat nas niekam na vyslnie, kam ale naozaj nepatrime? Naozaj si myslime, ze vnzik niecoho takeho obrovskeho ako je vesmir, je len naplnenim toho, aby nas zivot mal zmysel?


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (11:34)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vychadzas rovnako len z nespravneho predpokladu, aby si naplnil, to, comu veris. Rovnako ako ja vychadzam zo zleho predpokladu, aby som dostal to, comu verim ja. Nemozes si najprv dat odpoved a na ten spravny vysledok si zadas nespravne udaje. Vychadzas len z pocitov, ak si aj objavil boha, nedokazuje to jeho absolutnu existenciu pre vsetkych, nedokazuje to jeho schopnost stvorit vesmir, nedokazuje to jeho schopnost vesmir znicit, nedokazuje to jeho schopnost ovladat aj ostatnych. Dokazuje to len tvoju schopnost, ze v nieco take veris, ale nic viac.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (11:43)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael-celý vesmír je plný života.
Neexistuje planéta,či iné teleso-vrátane hviezd,ktoré by neboli obývané dušami.

Pýtaš sa:
Ma nejaky zmysel, ak vesmir po konecnom rozpinani napr. skolabuje do jedneho bodu?

Tu je odpoved nie od vedcov,ale od duchovných:
Vesmír sa rozpína,dosiahne určitého rozmeru,rozpínanie sa zastaví a proces sa obráti-a začne sa jeho zmršťovanie.
Hmota sa začne koncentrovať do čoraz menšieho priestoru,gravitácia,teplota,hustota a iné sprievodné javy dosiahnu kritickú hodnotu a bude následovať to,čo vedci v daľšom vesmíre nazvú Veľký Tresk.

A tak stále dookola!
Veľký Tresk,rozpínanie,zastavenie,zmršťovanie,výbuch.
Je to ako dýchanie...
Božie dýchanie...

Nič nekončí,iba sa neustále premieňa.

A aký to má zmysel?
Načo potrebuješ zmysel?
Možno to má zmysel,možno nie...
Načo ho ale potrebuješ?
Ak to aj má nejaký zmysel,sme príliš nízko na to,aby sme ho pochopili a nenamýšľajme si o sebe to,že sme schopní to pochopiť.

V predchádzajúcej odpovedi som porovnal iq psa a človeka s rozdielom medzi iq Boha a človeka.
Chápu mikroby pod mikroskopom,aký to má zmysel,ked ich pozoruje nejaké oko?
A to je iq mikroba a človeka definovateľné,ale to božie je nekonečné.
Je to nemožné pochopiť.
Môžme iba dôverovať tomu,čo stvoril všetko!


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (11:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ano mas pravdu, je to jedna z vedeckych hypotez, da sa s nou suhlasit, ale neda sa dokazat, neda sa an dokazat, ci uz vesmir pred tym neskolaboval, neda sa ani dokazat, ze znovu po skolabovani nastane velky tresk, no a neda sa ani dokazat, ci je vesmir jeden, alebo je ich viac. Ale da sa to aspon hypoteticky zdovodnovat, na rozdiel od duse, tu doteraz nikto nedokazal. ale na druhej strane to nema zo zmyslom zivota cloveka ani zamak nic spolocne, ak si ale myslis, ze sustavnym skolabovanim a rozpinanim sa preukazuje zivot vesmiru ako dychanie, je to zasa len tvoj subjektivny nazor, rovnaky ako existencia boha a duse. ja nemam ziaden problem verit, ze vesmir skonci s rozpinanimi, takisto nemam problem s jeho zmrstovanim, ale my do toho sotva nejakym sposobom zapadame, rovnako ako vsetko zive okolo nas.


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (12:03)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
tvoja viera v "dokonalého" má, prepáč, ale dosť primitívny dôvod. Už som to tu raz písal: Predobrazom boha je stádový vodca. Máme inštinkt podriadiť sa hlavnému samcovi. Viera Egypťanov vo faraóna-boha je práve na polceste od vedúceho samca k dnešným predstavám "najvyššieho". Viem, že nesúhlasíš, ale nemám k tomu čo dodať. Iba ak to, že zvieratám nerozumieš - možno máš psa, ale drvivá väčšina ľudí nevie, čo im ich pes hovorí. Nepohŕdaj zvieracím intelektom. Je veľa zvierat, ktoré vo svojom prostredí dokážu lsťou prechytračiť človeka.


atheist   |   ip:217.12.48   |   2010-11-23  (12:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  už prosím vás neodpisujte tomu majstrovi sveta stalkerovi. Len dookola vypisuje stále tie isté hovadiny. Božie dýchanie alebo božie prdy, všetko vie, keď ide okolo psa tak ten si sadne, lebo všade bol, len v psej riti nie... JA - nechaj ho znalca na všetko. Len si myslím, že na uzavretých oddeleniach by mali ten internet kontrolovať, lebo potom sa to tu hemží bláznami, ako on.


LordX   |   ip:158.194.1   |   2010-11-23  (12:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Vedci prave objavili v mikrovlnnom pozadi vesmiru (CMB radiation) kruhove struktury ktore by mohli naznacovat ze teoria cyklickeho vesmiru je pravdiva:
http://www.physorg.com/news/2010-11-scientists-glimpse-universe-big.html
zaujimave..


rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (12:41)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  V tom pripade mi zmysel zmyslu nejako unika. Bud je boh absolutne neschopny vytvorit vesmir do dokonalosti, alebo sa len tak hra. Ak sa len tak hra, cloveka moc rad nema, ak nema rad cloveka, nepotrebuje mu ani dat nejaky zmysel, a ide to stale dokola.


joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (12:45)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  rafael. mudruješ s predsudkami v hlave.. chyba... tik tak.. uz si zasa bližšie k poslednemu dnu.. halooo...


JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (12:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist
stalker je rozumný človek, len mal nejaký zážitok, s ktorým sa nevie vysporiadať. Mnoho ľudí to nedokáže za celý život.
LordX
tie štruktúry nie sú tak isté, ešte sa v tom musia porýpať aj konkurenčné týmy. Ale vôbec by som sa nečudoval, keby v našom vesmíre boli stopy vesmírov iných. Nakoniec temná hmota asi sotva podliaha gravitačnej konštante, keďže sa správa extra: Vytvára mohutné halo galaxie, a pritom je v nej sústredené 80% hmotnosti.


Azgaroth   |   ip:85.248.61   |   2010-11-23  (12:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplinsová! Zas ťa to berie...


Michal   |   ip:212.5.194   |   2010-11-23  (13:51)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker.
Perfektne si to vystihol a sformuloval. Plne s Tebou súhlasím, ako ranný kresťan katolík, neskorší komunista a ateista i ako hľadajúci cestu, za ktorého sa považujem teraz.
Doplnil by som ešte, že cirkev otázky reinkarnácie z biblie odstránila až v roku 552 na svojom piatom ekumenickom koncile, ktorý sa konal v Konštantinopoli.
Tiež nesúhlasím s kreťanským ponímaním Boha a pekla. Boha vnímam ako nekonečnú lásku, ktorý má rovnako rád každú bytosť, ktorá je jeho dielom. Preto nikoho nesúdi, neodmeňuje, ani netrestá. On len zabezpečí, aby každý dostal to čo sám dáva. Máme slobodnú vôľu a je len na nás, či sa rozhodneme mamonáriť (naháňať majetky, tituly, funkcie, lipnúť na hmote a v honbe za bohatstvom a uspokojením svojho ega devastovať prírodu i myslenie ľudí vo svojom okolí), alebo šíriť podstatu Boha, ktorou je bezpodmienečná láska. Preto si myslím, že posledný súd je hlúposť. V každom živote dostávame len to, čo sme v minulých životoch, alebo v živote súčasnom zasiali svojimi myšlienkami, slovami a skutkami. Čiže aj svoje nebo, či peklo si vytvárame my sami tu na Zemi. Prečo je potom toľko nepotrestaných lumpov? Každá výchovná lekcia má zmsel len vtedy, ak ten komu je určenná pochopí jej zmysel. Ak sa niekomu prihodí úraz, ak ťažko ochorie, ak utrpí ťažkú újmu na majetku, alebo ho postihne strata blízkej osoby a nepochopí, že za to môže len on sám a nie žiadny Boh, spolumajiteľ firmy, šéf, zlý sused, žena, svokra, hlúpa milenka, neprajný a závistlivý kolega atď. Nemá výchovná lekcia zmysel a presúva sa do ďalšej inkarnácie.
Dokedy sa budeme inkarnovať do fyzických tiel? Dovtedy, kým sa sami nestaneme bezpodmienečnou láskou celým svojim myslením a konaním.joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal. hovno...


joplins   |   ip:79.138.25   |   2010-11-23  (13:54)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  michal. nic si nepochopil... bludis..


Madness   |   ip:95.103.23   |   2010-11-23  (14:17)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Joplins
Hmm... to je ale názor. FAKT.

Stalker
pýtal si sa prečo chcem vedieť čím som bol v minulosti. Ak je pravda, že duch je nesmrteľný a vyvíja sa, chcel by som vedieť, z čoho som sa vyvinul. Ak na druhej strane, je pravda, že naše ďalšie životy sú iba nejakou skúškou, chcel by som vedieť prečo som skúšaný.
Hdamstailo   |   ip:77.93.216   |   2010-11-23  (14:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  

http://www.youtube.com/watch?v=2Jkuy1Llzfk&;feature=related
Hadamstacilo   |   ip:77.93.216   |   2010-11-23  (14:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  
http://www.youtube.com/watch?v=2Jkuy1Llzfk&;;feature=related
Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-23  (15:14)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ja som cital ze zmysel zivota je lila a je to aj pekne rozvetvene. Geneticke potomstvo alebo zmysel niecoho ako sebecky gen je skor zmysel zivota iba ak si chces udrzat potomstvo a z hladiska prezitia. No potom by som do tej kolonky mohol zaradit hocijaku hlupost ktora v mojom zivote ziska vetsiu hodnotu. Zmysel zivota musi obsahovat jediny konecny a vecny ciel ktory pretrvava a nie je na nicom zavysli.

Z hladiska absolutna je forma prazdno a prazdno formou lebo je to nedefinovatelne. Tym vznika dualitu ktora sa moze clenit do nekonecna a spolu sa kombinovat. Prelinanie chaosu a harmonie na vysokom stupni tak vytvara nieco ako dnesny svet, pribeh ktory je zaujimavy hoci v skutocnosti nema zmysel no zaujaty divak si to neuvedomi. Vystupenie z nevedomosti do poznania je povinny krok pre pochopenie ne-zmyslu. Tym ze si neuvedomujes to co mas tak to musis znova nadobudnut aby si si uvedomil dolezitost aku to malo. Tym ze vidime chaos javov ktorym nechapeme vyvodzujeme slaby zmysel nasej skutocnosti a tym definujeme absolutno ako hlavny zmysel vsetkeho. Dufam ze viete zachytit obsah toho co som tym chcel povedat ;)

Zmysel je len slovna hracka. Slovo. No v skutocnosti su slova v tomto zradne. Lebo na zivot nepotrebujes zmysel. Niekomu staci prezitok z daneho momentu a druhy potrebuje ciel. No obidvaja su stale zaujaty stavom veci ktory plynie z duality. Obidve nazory su vyvar toho isteho v inom podani. Treba si to uvedomit a povzniest sa nad to. Tym pohltis zmysel aj ne-zmysel a najdes pokoj.

Hladat zmysel znamena slabost. Lebo zmysel hladas iba preto ze ti nieco chyba. Stale nie si spokojny. Nikdy nepochopis stav veci ak si neuvedomis ze to okolo teba je len akoby drama no v tebe je uz vsetko vyriesene. Neni co dosahovat. Zivot alebo vecna smrt uz nemaju vyznam. Vyznam maju iba pre toho kto je pohruzeny do stavu veci ktore sami o sebe tiez nemaju vyznam.


filip   |   ip:178.40.12   |   2010-11-23  (15:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  joplins-súhlas s prvým príspevkom o 13:54


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-23  (16:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Čo je skutočným zmyslom života? Povedzte to otrokovi rozumu, dokonca s temným pozadím...a vysmeje vás, tak načo potom takým niečo hovoriť? Úplne zbytočné, priam stratou času to je!

A pokiaľ jednotlivec neobjaví a nepochopí skutočný zmysel života, tak žije úplne na nič, bez skutočného zmyslu života!

A ak by život nemal zmysel, tak stáva sa zbytočným, v každom ohľade. Skôr skutočný zmysel dáva tu správnu pečať a zmysel v živote ľudského tvora!

Objav zmysel života a budeš mať prečo žiť!

A s objaveným zmyslu života, odrazu spoznáš to skutočné šťastie, pokoj, pohodu, mier v sebe...
rafael   |   ip:188.167.7   |   2010-11-23  (16:36)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Tak ako veriaci v boha nasiel pokoj, pohodu mier v dusi tak aj ostatni zavislaci su na tom rovnako. Len ti aspon o sebe netvrdia, ze sa maju vsetci vydat tou istou cestou, oni by chceli z toho tiez utiect, lebo ta pohoda, ten klud, to im vadi, lebo im chyba nieco ine. Nie radsej nebudem zavislak ani na alkohole, ani na drogach ani na imaginarnej bytosti, lebo tu pohodu, a mier v dusi mozem mat aj inym sposobom.


mirgo   |   ip:212.5.205   |   2010-11-23  (17:04)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Prosim uz nerieste zmysel zivota ani posmrtny zivot, NIKDY NIKDY NIKDY na to ludia nepridu, az kym nezomru. Nech si veri kazdy comu chce. Len jednu vec z mojej strany: Ak niekto neveri v posmrtny zivot, neveri ani v dusu. A kto neveri v to ze ma dusu ma ju tak silno potlacenu ze je pre mna chudak, zije len na 50% aj keby sa snazil neviem ako strasne cas na zemi vyuzit


Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-23  (17:09)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Rafael

Vobec s tebou nesuhlasim lebo oni maju pokoj iba pokial lezia v gaucovke pred TV, maju co jest a ich cela bytost zavysi len na vykoristovani vacsiny planety. Miesto toho aby uvazovali ako svet funguje tak myslia iba na komfort. Cely system teraz tak funguje. Ich stastie je vonkajsie a nie vnutorne. Moralka zaostala pred vlastnym egoizmom a sebectvom.

V tomto ma velku pravdu Bhagavadgita ked tvrdi ze clovek by nemal byt pohruzeny ani do stastia ani do smutku aby dosiel k poznaniu ze je to len falosny pocit nadobudnut nieco.. docasne a k tomu za velky ukor.

Vysmievas sa imaginarnemu Bohu pri tom ty sam si vytvaras imaginarnu osobu ktora stoji rovno pred tebou. Stotoznujes sa s nou. Aky paradox. Duchovno neni prezitok nijakej osoby alebo niecho co ma vlastny egocentricky bod Ja. Preto sa nazyva numinozum a oslobodenie od okov falose.

Naivita, pocit vlastnej dolezitosti alebo tuzba po vlastneni niecoho drzi nevedomych v tychto okovach. Klietka ktora brani rozletu.

Nazory nevedomych su nebezpecne klamlive a zavadzajuce. Musis uznat ze tvoja identita je zalozena na viere. VIERE ze si tam. No zial je nespravna. Preto takyto ludia su fanatici hoci samy nazyvaju fanatikov tych ktory nezastavaju ich teoriu vlastnej dolezitosti. Neexistuje ziaden. Ani jeden jediny fakt ktory by tvrdil ze tu pred tebou stojis ty. Je to len hra.. prebud sa. Neber to vazne. Tu nejde o zivot ani o nic velke. Je to tak jednoduche..


Madness   |   ip:95.103.23   |   2010-11-23  (17:12)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Zmysel života? Kto chce vedieť čo je zmyslom života, nech začne žiť a uvidí. Každý sa tu mýli a predsa má každý pravdu. Pre veriaceho je zmyslom objaviť Boha, iný má zmysel života v rodine, deťoch, iný môže brať ako zmysel svojho života obyčajnú voľnosť, ísť si kde chce a pod... Nemôžte ľudom diktovať váš zmysel života, to je hlúposť. Univerzálnosť neexistuje, zmysel života musí nájsť každý sám.


Madness   |   ip:95.103.23   |   2010-11-23  (17:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Trošku mimo témy, akurát dávali v spravách JoJ šot s čipovaním detí kvôli ich "ochrane". Čipovanie sa pomalými krokmi začína zviditeľňovať. Dúfam že ľudia nenaletia.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (17:42)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist:

ospravedlňujem sa ti za to,že som si dovolil prezentovať svoje názory.
Občas zabúdam,že na to majú právo iba tí,čo majú pravdu-čiže vy-ateisti...

Michal:
plne sa s tebou stotožňujem.
Respektíve s poznaním,ktoré nás spája.
Poznanie nezískané iba rozumom,ale aj skúsenosťami.
To mnohí nemajú...

JA:
Lema mám rád aj ja.Rovnako,ako bratov Strugackých-preto stalker.
Dobre vieš o čom sú ich diela.Sú často veľmi duchovné,napriek tomu,že ide o vedeckú fantastiku.
Nuž-Slovan sa nezaprie a ja som len rád.

Preto sa ti celú dobu snažím vysvetliť jednu vec.
Kladieš príliš veľký dôraz na intelekt,alebo logiku-rozum.
Ale rozum sa veľmi-veľmi preceňuje.
Položili ste logiku,intelekt a vedu na oltár a teraz sa im klaniate.

Ale dobre...
Už som tu raz písal jednu takú výzvu pre uctievačov rozumu.
Dokážete mnohými spôsobmi používať rozum,ale nedokážte ho zastaviť ani na 10 sekúnd.
Ja to viem a pritom ním pohrdam.
Ani nie,že ním pohrdam,ale iba ho používam ako nástroj.
Nevládne mi!
Skús zastaviť myšlienky aspoň na 10 sekúnd a budeš vedieť,o čom hovorím!
10 sekúnd na taký pokus obetuješ-nie?
Zastaviť myšlienky znamená nemyslieť absolútne na nič.
Ani na to,či už na nič nemyslím.
Môžeš počuť zvuky,alebo inak vnímať,ale nesmieš získané info začať spracovávať.
Zastav myslenie a budeš prekvapený.
Ja to viem a každý kto to vie nemá pochybnosti o Bohu.
Ostatní len blúdia...

Madness:
skúšaný...
Jazyk je hrozne obmedzený.
Ani nie skúšaný...
Procesy vtelení sú trochu podobné triedam v škole.
Ako prváčik dostaneš ľahkú skúšku-úlohu s ktorou sa musíš vysporiadať a ktorá ťa naučí niečomu.
Potom si oddýchneš na prázdninách-zomrieš.
Ideš do druhého ročníka a musíš sa vysporiadať s niečím ťažším-napríklad smrťou milovanej osoby.
Postupne prejdeš a naučíš sa odhodiť všetko,čo ti bráni dostať sa bližšie k Bohu.
Pamätáš si na sedem hriechov?
Postupne sa v niektorom zo svojich životoch stretneš so všetkými.
Obžerstvo,pýcha,lakomostvo-to všetko spoznáš,s tým všetkým sa musíš vysporiadať.
X krát padneš,alebo svoju úlohu-skúšku nezvládneš.
Počká si na teba v niektorom z tvojich daľších životov...
V tom spočíva to slávne nekonečné milosrdenstvo Boha-že ti dá toľko šancí,koľko len potrebuješ.
Každá duša sa však snaží o svoj pokrok,lebo čím je duša menej hmotná,tým menej trpí a je bližšie k Bohu.
Telesné schránky sú pre duše niečo ako klietky.
Preto človek potrebuje spánok.
V spánku sa duša čiastočne oddeľuje od tela a rozpráva sa s inými dušami.
Preto sa hovorí-ráno múdrejšie večera,alebo preto sa v spánku často naskytne nejaké riešenie ťažkého problému.
Máš za sebou veľa-veľa životov a veľa ich máš pred sebou.
Tvoja duša nemá pohlavie,raz sa narodíš ako žena,raz ako muž.
Nemôžeš sa vrátiť do živočíšnej ríše,ani k hmotnejšej forme-teda nemôžeš sa narodiť ako neandrtálec na nejakej planéte,ktorú momentálne osídľujú hmotnejšie duše-ako to bolo voľakedy aj na Zemi.
Chcel by si vidieť,ako si vypadal v minulom živote?
Doporučujem Oranžovú knihu od Osha-je to meditácia so zrkadlom a zvládne to aj ten,ktorý nemá skúsenosti s meditáciou.
Fyzicky uvidíš svoju podobu z niektorých minulých životov.
Ja som zašiel dalej a ešte raz som si prežil istú udalosť zo svojho minulého života.
Robil som to zo zvedavosti a takéto veci by sa nemali robiť.
Myslel som,že som pripravený vidieť to,ale mýlil som sa.
Ani teraz-po rokoch-ked som dalej na to nemám.
Nie je dobré vidieť takéto veci.
Radšej sa tomu vyhýbaj.
Spomínaná metoda od osha je podľa mňa vcelku bezpečná.
Iba uvidíš svoju tvár z minulého života-možno budeš šokovaný,ale neublíži ti to.
Ja som však intenzívne prežíval pocity a emocie rovnako,ako naozaj.
To už nebezpečné je.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (17:52)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Michal:
Píšeš:
Cirkev otázky reinkarnácie z biblie odstránila až v roku 552 na svojom piatom ekumenickom koncile, ktorý sa konal v Konštantinopoli.

Chcel by som vedieť podrobnosti-vieš o nejakom zdroji info na nete konkrétne o tomto?
JA   |   ip:81.89.60.   |   2010-11-23  (18:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker
sústredenie na 10 sek. bez rozumu je tiež námaha. Nestojím o to. Rozum nemyslieť nedokáže, preto telo pri týchto stavoch produkuje chemické látky vyvolávajúce nie bežné správanie. Možno je to inak, ale snažím sa nájsť prirodzené vysvetlenie. Keby aj boh existoval, vôbec ma nezaujíma.
Sústrediť sa v tomto pekle... celý deň mi tu za ušami vyrevuje syn+ešte jeden, tie decká nedokážu držať zobáky, zasrani akýsi!


atheist   |   ip:195.146.1   |   2010-11-23  (18:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker - ty si svoj názor neprezentuješ - ty ho vnucuješ, presadzuješ ho ako jediný správny. Preto ja môžem písať to čo píšem. Viera v tie vaša božské nezmysly je príčinou zla a toho že sa ľudia správajú tak ako sa správajú nie ateizmus. Viera zabíja denne viac ľudí ako ateizmus - a to sa deje dnes a stále


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-23  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker, tu o tom niečo nájdete, hoci ja sa s touto stránkou nestotožňujem, hoci netvrdím, že všetko je tam nepravdivé, viďte to o 5. koncile: http://www.nebelidem.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_vytah_5_ekumenicky_koncil.htm


ANONYM   |   ip:193.110.1   |   2010-11-23  (18:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  atheist. fakt ? daj priklad...


Ip   |   ip:188.112.8   |   2010-11-23  (19:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
cirkev neodstránila reinkarnáciu z biblie, len zavrhla učenie o reinkarnácii to je rozdiel
Na piatom ekumenickom koncile bol zatratení Origenes kvoli učeniu o preexistencii duše. Origenes bol ovplivnený Platónom. Zo zatratením Origena nesúhlasím, cirkev nemá právo nikoho zatracovať. (Písmo radí: 1 Kor 4,5 "Preto nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc..." z uvedeného vyplíva, že ani zatracovanie ani prehlasovanie za svetcov nie je v kompetencii cirkvi).
Ale učenie o nesmrteľnej duši a reinkarnácii naozaj nemá žiadny biblický základ.
Celkom by ma zaujímalo na zaklade čoho, ľudia veria v reinkarnáciu.
Pretože subjektívny zážitok nie je najlepší ukazovateľ toho čo je pravda.


Ip   |   ip:188.112.8   |   2010-11-23  (19:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ten odkaz od Tonyho dáva dokopy tri kapytoli s reinkarnáciou, ale tie tri kapitoly to bolo prehlásenie za kacírske iné spisi troch antiochijských teologov zaoberajúce sa skôr vzťahom božskej a ľudskej prirodzenosti Krista: http://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_T%C5%99i_kapitoly


Azgaroth   |   ip:188.123.1   |   2010-11-23  (19:24)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ty "kapytola..."! (a ďalšie perly). To máš podľa vzoru svätá "kapytula"? :-D


Tony   |   ip:92.245.8.   |   2010-11-23  (19:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Ip, ešte šťastie, že dnes už neupaľujú...


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (22:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  JA:finta spočíva v tom,že to nezvládneš tak,že sa budeš namáhať.
Decká kričia za ušami?
:-D
Už vieš,načo je dobré naučiť sa niektoré veci?
:-D

atheist-omyl!
Ak niekto zabíja,nemôže byť veriaci-iba sa tak označuje,čo ho však veriacim ešte nerobí.
Zabíjajú iba neveriaci...

Tony-díky

Ip-súhlas až na poslednú vetu:
Pretože subjektívny zážitok nie je najlepší ukazovateľ toho čo je pravda.

Nejaký príklad objektívneho zážitku?
Zážitok je vždy subjektívny...Groover   |   ip:217.119.1   |   2010-11-23  (23:29)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  RE: Stalker

"Zabíjajú iba neveriaci..."

To je nejake pravidlo ? ;)

Nasilie je posledna moznost. Mnohokrat prave nasilie zachranilo spolocnost pred utlacovanim. Sloboda sa musela mnohokrat vydrat na povrch az pomocim nasilia ked vsetky ostatne prostriedky zlyhali. Nasilie je nespravne a nemali by sme sa k nemu uchylovat no niekedy je to posledna moznost. Vediet svoje prava a naucit sa sebaobranu proti utlacovaniu je ctnost. Nie kazdy sa vie totiz postavit za svoju pravdu.


Ip   |   ip:188.112.6   |   2010-11-23  (23:40)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
nehovorím, že subjektívny zážitok je zlý alebo že každý súbjektívny zážitok je zavádzajúci, len nie vždy je subjektívny zážitok ukazovateľom toho čo je správne, alebo pravdivé svedčí o tom aj rôznosť názorov ku ktorým dospievame väčšinou na základe svojich subjektívnych zážitkov. Napríklad biblia varuje pred kontaktom z mŕtvimi a hovorí, že mŕtvi nevedia nič. Niekto ale môže povedať, že mal kontakt z mŕtvym. Verím tomu že sú ľudia ktorí mohli mať takýto subjektívny zážitok. Otázka je ale či to bol skutočne mŕtvi človek, alebo len nejaká zlá duchovná bytosť zobrala na seba jeho podobu. Z hľadiska biblie mŕtvy človek nič nevie, je skutočne mŕtvy. Biblia ale na druhej strane pripúšťa, že kontakt z mŕtvim je možný a varuje pred ním. Biblia taktiež jasne odhaľuje taktiku božieho nepriateľa, ktorý ľudí zvádza rôznymi spôsobmi, ľahko dokáže zneužiť subjektívne zážitky dokonca sa predtavuje ako anjel svetla. Antikrist nie je len niekto kto sa stavia proti Kristovi, ale aj ten kto sa stavia na jeho miesto, kto sa za Krista vydáva.stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-23  (23:57)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Groover-nie.
Ale rovnaká blbosť,ako tvrdiť,že viera zabíja viac ľudí,ako ateizmus.
Veriaci človek nenachádza radosť v zabíjaní.
Tým netvrdím,že čo ateista,to vrah.
Hovoríš o nutnej obrane?
Je písané nezabiješ,alebo nezavraždíš?

Ip:
Ja hovorím,že všetky zážitky sú subjektívne.
Boli sme v 89 na námestí?
Každý z nás to vnímal svojsky-subjektívne.
Nedá sa povedať,že objektívne to bolo vnímané takto...
Nemal som kontakt s mrtvym.
Bol som vo svojom minulom tele a ešte raz som prežíval istú udalosť.
Bolo to hrozné,aj ked sa nič strašné nedialo-nezabíjali ma a pod.
Videl som svoje deti a celý deň som rozmýšľal a plakal.
Sú v poriadku?
Chcem ich vidieť!
Co je s nimi?
Ani nevieš,čo som prežíval-bolo to reálne-ako keby ti teraz zmizli deti a ty by si mal/a tieto pocity.
Jasné,že rozum hovoril-to bolo dávno,teraz žiješ iný život...
Ale aj tak...
Pozri-ja na rozdiel od teba verím v reinkarnáciu,lebo viacero mojich zážitkov a skúseností hovorí pre.
Ved ked meriaš a nemôžeš si dovoliť omyl,čo urobíš?
Zmeriaš viac krát,posvietiš si,skúsiš aj iné meradlo.
Ak sa to viackrát zhodne,máš za to,že je to správne.
Co sa týka tých mojich pokusov zo zvedavosti-ako som povedal-nemal som to robiť a už to nerobím.
Ovplyvnilo ma to,ale aj v tom,že nikto mi teoriu reinkarnácie nevyhovorí.


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-11-24  (08:50)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Nepopieram, že všetky zážitka sú subjektívne. Odmietam len že subjektívny zážitok je meradlom pravdy.
Človek potrebuje nejaké vonkajšie meradlo pre posúdenie toho čo je pravda nie súbjektývny zážitok.
Môžeš to vyskúšať aj tisíckrát a môže to fungovavať, to ešte neznamená, že to je pravda. Môže to byť len klam.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-24  (09:30)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  "Človek potrebuje nejaké vonkajšie meradlo pre posúdenie toho čo je pravda a nie súbjektívny zážitok"

Ved to je to!
Práve že nič také neexituje-sme odkázaní iba na subjektívne posudzovanie reality!

Alebo vieš o nejakom spôsobe,ktorým sa dá nespochybniteľne rozoznať pravda od nepravdy?

Sem s ním!Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-11-24  (09:48)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  stalker:
Pre mňa je to Biblia a desať božích prikázaní. Verím tomu že Biblia je inšpirovaná Bohom. Problém je že bola napísaná v inej dobe a kultúre a preto nie je možné zobrať text a aplikovať ho na dnešnú dobu. Najprv treba zistiť čo ten text znamenal vtedy pre tých ľudí a čomu napríklad verili autori jednotlivých biblických kníh. To nie je možné bez výkladu. A je to potrebné robiť stále znovu, nebyť hotový a spokojný z tým čo viem.
Nie je možné prečítať bibliu a mať všetko jasné.


stalker   |   ip:89.173.36   |   2010-11-24  (09:59)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Pre teba.
Pre niekoho je to zas Talmud.
To je to,o čom celú dobu hovorím.
Vždy to zostane na každom z nás,čo bude považovať za pravdu.

Objektívna pravda je mýtus.
Pravda je vždy subjektívna.

Preto nemôžeš povedať,že ma moje zážitky oklamali,lebo nemáš to na základe čoho určiť.
To tvoje vonkajšie meradlo neexistuje a ak áno,tak stupnicu na ňom si narysoval zas len ty,alebo tí,čo sa stotožňujú s rovnakou vierou.
Pre teba môže byť Písmo autoritou,pre niekoho zdrapom papiera.


MM   |   ip:217.75.73   |   2010-11-24  (10:01)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Je naozaj uplne zbytocne to tu rozoberat.Normalny ludia dobre chapu ze sme zviera tak ako kazde ine a to naco a

preco zijeme je rozmnozovanie sa a zachovanie druhu - to je jediny ciel kazdeho organizmu.Zamyslite sa ze vacsina

z nas kazdy den riesi len to.Zarabame na to aby sme mohli jest, najst si partnera a zalozit rodinu.A cele

generacie tak isto dookola a dookola.Od zvierat nas odlisuje len schopnost dokonalejsieho uvazovania ktore

pretvarame do veci okolo seba.Dokonalejsie uvazovanie nam ale na druhu stranu prinieslo aj zamyslenie sa nad

smrtou a nasou nemohucnostou v tomto smere.Kedze to v nas vyvolava najvacsi strach cirkev to pouzila na

zastrasovanie svojich oveciek.Pod zaminkou vacneho zivota nam prikazovala co mame a nemame robit.Z historie az

doteraz je jasne ze jej ide o moc a nadvaldu na svete.To potvrdila vojnami ktore sa vedu az dodnes pre rozne

vierovyznania.Kazdemu asi dojde ze ziadne z nich nie je prekazatelne a vsetko je to len mystifikacia predavana

cele generacie za ucelom ovladania ludi.Nebyt tychto organizacii svet by dnes bol pravdepodobne kludnym miestom na

zivot.
Vyvoj naseho mozgu ale ide dalej a ty co pochopili ze ziden boh neexistuje a ze sa ku nemu nemusia obracat cez

oraganizacie ktore ich chcu ovladat sa dostali zas na vyzsiu matu myslenia.Ty ostatny budu potrebovat este tisice

rokov aby sa to zmenilo.Keby sme sa riadili nariadeniami boha a cirkvi tak dodnes zijeme v chatrckach,nevieme

citat a pisat a pravidelne sa modlime za lepsi zajtrajsok a spasenie.Nastastie ty rozumnejsi sa od toho oprostili

a dostali vyvoj tam kde je dnes.Aj ked sa to mnohym nezda a nechcu to.Odporucam im aby sli niekam kde tento vyvoj

zastal - takych miest je na zemi mnoho.Takze sa tu nemusite mucit s pocitacmi,telefonmi a tym tazkym

zivotom,kludne mozte ist dalej lovit antilopy a zbierat plody pralesa.Ale vy nas tu radsej budete presviedcat o

niecom co neexistuje,na co nemate ziaden dokaz a dokonca v nekonecnej hluposti budete dokazy chciet po nas aby sme

dokazali ze nieco nie je :-)) Ako keby som si vymyslel ze predomnou je zlaty stlp a chcel by som po vas aby ste

dokazali ze tam nie je.No dokazali by ste mi to ked by tam bol len prazdny priestor ?? ja si myslim ze ano.A

presne takto ja vam dokazem ze boh neexistuje.
Nepopieram ze daky zid ktoreho volate jezis niekedy zil.Ze vtedajsia zidovska propaganda s neho spravila nastroj

presviadcania.Hadam nikto nemoze uz dnes byt tak tupy aby veril ze vstal z mrtvych.A ak ano s takymto fanatikom co

popiera realitu okolo seba sa naozaj nie je o com bavit.Mimochodom to bol prave taky zid ktory nam do dnes riadia

zem ale cez peniaze - na dolezite.sk je o tom mnozstvo clankov.Ak neuznavate zidov dnes tak nemozte uznat ani

ziadneho krista - je to to iste.
Nikomu nechcem brat jeho presvedcenia a vieru pokial ju nenuti inym ludom.Nech si kazdy veri na co len chce.Neda

mi ale pokial ten clovek hlasa svoju sprostost do sveta a popiera jasne vedecky prekazane veci.Bludy ktore tu

citam od reinkarnacie,cez nebo,peklo,vyzsie myslenie atd... No to je nonsens.Ludia skuste sa prebudit a zacat zit

tu na tomto svete.Je to boj o zivot a jeho zachovanie - nic viac a nic menej.Verte mi ze keby ste zili tam kde

tento boj podstupuju ludia denno denne - isto by ste nemali cas uvazovat nad vasim bohom a inymi bludmi.
Este mi neda na koniec nenapisat ze ak sa mylim a boh existuje tak nech ma kludne zabije a pojdem do lepsieho - ak

existuje nemusim sa bat za to ze ho popieram lebo ked umriem bude mi vlastne lepsie.A ak neexistuje moje "ruhanie"

:-) mi isto neublizi.
Takze - rozumu zdar


Ip   |   ip:188.112.9   |   2010-11-24  (10:28)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Stalker:
Objektívna pravda existuje.
Výrok objektíbna pravda neexistuje, sám seba vyvracia, pretože ak by bol pravdivý tak to by bola objektívna pravda. Ten výrok je inak možné povedať: objektívna pravda je že objektívna pravda neexistuje. To nedáva zmysel.
Súbjektívna pravd je premenlivá, ak zistíš nove skutočnosti tak Tvoja súbjektívna pravda sa zmení. Subjektívna pravda je len čiastočná pravda, alebo klam.
Talmud tiež v podstate vychádza len z Mojžišových kníh a výkladom a komentárov k ním. Ja by som meral talmúd Mojžišom nie Mojžiša talmúdom. Treba hľadať porovnávať a urobiť si vlastný názor. Na každom je v Koho, aleb v čo vloží svoju dôveru. Treba si aj overovať, že či to čomu verím, je dôveryhodné.
To že niekto bibliu pokladá za zdrap papiera, ešte neznamená, že nie je inšpirovaná Bohom.


Bacha   |   ip:217.112.1   |   2010-11-24  (22:33)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Křesťanka v Pákistánu odsouzena k trestu smrti za rouhání
(pozor !!! IP:[217.112.160.*], 24.11.2010 22:29) | nahlásit příspěvek

Lahore. V Pákistánu ve státě Punjab byla minulou neděli odsouzena k trestu smrti Asia Bibi, 45 letá křesťanka, matka pěti dětí. Důvodem je odpověď, kterou před více než rokem reagovala na výzvu svých kolegyň během práce na poli. Ty ji přesvědčovaly, aby opustila křesťanskou víru a přešla na islám, na což Asia Bibi odpověděla: ,,Věřím v Ježíše, Božího Syna, který zemřel, aby všechny lidi vysvobodil z hříchu a smrti. Co udělal pro lidi Mohamed?" Podobná otázka by mohla napadnout každého. V Koránu odpověď není a také muslimky vyzývající Asiu ke konverzi na islám nebyly schopny odpovědět.


http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=13672
JA   |   ip:80.87.209   |   2010-11-26  (23:22)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Dľa teba je to isté PREČO a AKO ? .. tak skúsim takto.... Prečo som ťa zmlátil ? .... Ako som ťa zmlátil ?... odpovede dostaneš úplne odlišné... PREČO a AKO nieje to isté... tie slová niesú odlišné pre nič za nič... a s knihami prosím nezačínaj.. kníh je 800 a z tých 800 kníh výnde 400 "právd" ...


Marcos001   |   ip:213.151.2   |   2010-12-07  (19:46)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  pre MM: "Keby sme sa riadili nariadeniami boha a cirkvi tak dodnes zijeme v chatrckach,nevieme"
Neviem odkial si presvedceny ze veriaci su nevzdelanci a primitivy.Zober si samotny zidovsky narod.Vdaka gramotnosti a znalosti tory mali lepsie pradpoklady k znalosti mnohych vied v stredoveku.Zial boli prenasledovany pre semitizmus zo strany nevdelanych nab.fanatikov.Zial cirkevna propaganda chcela kontrolu myslenia, nie vzdelanie laikov.Zober si krajiny kde presla reformacia, lebo tie patria k najvyspelejsim krajinam.Zrusenie otroctva bolo motivovane prave vdaka posolostvu evanjelia o rovnosti cloveka pred Bohom.Preco si myslis ze zivot v chatrciach alebo v prirode je menejhodnotny? Si presvedceny ze zivot v aglomeraciach to je to prave pokrokove?


Marcos001   |   ip:213.151.2   |   2010-12-07  (20:00)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Este pridavok: Na videnie bozich veci potrebuje clovek "novu optiku" nasadit si nove okuliare.Potom bude vidiet svoj zivot z inej perspektivy, v inych suvislostiach, nie ako zivot zvieratka,ktore tu ma zit svojich 70 rokov zivota a tma.


tomashrusak   |   ip:178.40.98   |   2010-12-30  (01:16)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  HEJ AUTOR CLANKU PSYCHIK CHCEL BY SO MSA S TEBOU O TEJTO VECI POROZPRAVAT LEBO MAM VELA PROTI ARGUMENTOV PROTI TVOJMU CLANKU . PLS NAPIS MI NAMAIL www.martintomas@centrum.cz">www.martintomas@centrum.cz ako jedenz argumento tu poviem ZE O POSMRTNOM ZIVOTE TEDA SI NAOZAJ ZLE NAPISAL TAK ZA PRVE precitaj si knizky doktora moodyho svetlo na koci tunela a uvidis ake zazitky tam ludia hovorili ked boli klinicky mrtvi a nie ako ty tu hovoris ze pocas zazitku ludi pichalo v nohe alebo jake blbosti . tam zazili zazitky ako stretnutie s pribuznymi cesta cez tunel a zazitky mimo tela . co sa tyka zazitkoch mimio tela tu pises ze ludia ktori boli mimo tela videli veci ktore sa nikdy nestali ako napriklad videli svojich ucitelov pri ich posteli .. toto si ako odkial cerpal to je uplna somarinaaaa ked si precitasknihy doktoraa moodyho tam ludia ktory boli mimo tela vedeli presne opisat co sa odohravalo v tej miestnosti kde lezali dokonca sa aj pohybovali do roznych miestnosti vedeli opisat aj vyzor doktora ci sestriciek a to ked boli klinicky mrtvi .. tak ako my chces toto vysvetlit cooo ???za druhe tu pises ze zazitky na kraji smrti su zriedkave.. dalsi vyblud ved len v amerike prezil tento zazitok kazdy osmi clovek teda tento zazitok prezilo len v amerike 40 milionov ludi . za tretie tu pises ze ludia okrem boha videli santa alebo moslimovia alaha to je ako somarina v skutocnosti videli len svetelnu bytost a kazdy ju uz pomebuje podla seba ked si krestan tak ju pomenujes za boha ked si arab tak za alaha ale v skutocnosti to je svetelna bytost len kazdy ju vola podla svojej nabozenskej orientacie .za stvrte doktor moody v svojej knihe vysvetlil setky otazky ze nejde ani o halucinacie lebo ludom ktory bolinapojeni na frekvenciu mozgu pocas zazitka tak tam nastala plocha krivka cize sa pocas zazitku ziadna halucinacia neobjavila a est raz si o tejto teme viacej nastuduj precitajsi knihy doktora moodyho a zamysli sa na zazitkami mimo tela ked pacienti vedeli presne opisat co sa odohavalo v miestnosti dokonca sa aj mnohi mohli pohybovat do inych miestnosti . PROSIM TANAPIS MI NA MAIL A POZHOVARAME SAmoj mail www.martintomas@centrum.cz">www.martintomas@centrum.cz

kompas . recalelu46   |   ip:78.157.16   |   2012-03-05  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pro vás tip:
http://edamaznakcempirek.blog.cz/1203/nejde-li-to-s-zivymi-mrtvymi


kompas . recalelu46   |   ip:78.157.16   |   2012-03-05  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pro vás tip:
http://edamaznakcempirek.blog.cz/1203/nejde-li-to-s-zivymi-mrtvymi


kompas . recalelu46   |   ip:78.157.16   |   2012-03-05  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pro vás tip:
http://edamaznakcempirek.blog.cz/1203/nejde-li-to-s-zivymi-mrtvymi


kompas . recalelu46   |   ip:78.157.16   |   2012-03-05  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pro vás tip:
http://edamaznakcempirek.blog.cz/1203/nejde-li-to-s-zivymi-mrtvymi


kompas . recalelu46   |   ip:78.157.16   |   2012-03-05  (11:31)
50% hlasovalo = 0  
mínus plus
  Mám pro vás tip:
http://edamaznakcempirek.blog.cz/1203/nejde-li-to-s-zivymi-mrtvymi


ferokapusta . xynaxobe14   |   ip:178.40.11   |   2012-11-09  (19:30)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Autor zrejme potrebuje mimotelovu skusenost. Posmrtny zivot existuje. A kazdy sa o nom presvedci ked umrie :) Aky by mal potom zivot zmysel, keby jednoducho skoncil ? Michael Newton v svojej knihe Putovanie dusi skuma vypovede stoviek ludi ktore sa velmi zhoduju. http://blog.horehron.sk/zaujimavosti/zivot-po-smrti-nekonci


Achadiel . bowycevu7   |   ip:85.216.14   |   2014-01-04  (16:12)
55% hlasovalo = 1  
mínus plus
  Psychik: Nevedomý je ten, kto nemá informácie. Hlupák ten, kto ich síce má ale nevie použiť. Blbec je ten, kto iných „vedecky“ presviedča o svojich dogmách, vyplývajúcich z nedostatku vedomostí, (trans)empirických skúsenosti a predovšetkým z nepochopenia súvislosti existencionality... Toľko blbosti ako dôkazov neexistencie NDE, a v tejto súvislosti posmrtného života sa len tak ľahko nevidí...diskusia / forum Pridaj príspevok do fóra
Prosím diskutujúcich, aby nepoužívali vulgarizmy a dodržiavali kultúru diskusie. Ďakujem. (admin)

Meno:


Tripcode (?): (nepovinné, ale odporúčané)


tri + jeden =
(výsledok zadajte číslicou)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

  Príspevok:


Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?


 - Prečo nám cirkev zamlčala a naďalej zamlčuje poznanie o reinkarnácii?2013-06-01  (10:13)  |  Náboženstvo a mystika
Čo nám malo byť zamlčané a prečo? Existuje reinkarnácia, teda možnosť opakovaných vtelení? 30 až 40% obyvateľstva je presvedčených o tom, že žili na Zemi už viac krát. Toto prastaré poznanie ľudstva nájdeme vo všetkých končinách Zeme a v mnohých kultúrnych kruhoch a nielen v budhizme a hinduizme ako si mnohí myslia. Reinkarnácia bola kedysi úplne prirodzeným poznaním aj v rannom kresťanstve, až kým ho kňazská kasta pred 1500 rokmi nepotlačila a neuvalila svoju kliatbu na každého, kto by tomu veril.

Fatálne omyly duchovne hľadajúcich 1


2013-05-01  (12:02)  |  Náboženstvo a mystika
Kto sa trochu hlbšie zaujíma o duchovné súvislosti života vie, že človek sa na zem nerodí iba raz. Prichádza sem viac krát a to jednak preto, aby odložil svoje staré chyby a viny a jednak preto, aby sa práve tu na zemi mohol výraznejším spôsobom duchovne posunúť nahor. Znalosť o opätovných príchodoch človeka na zem bola do piateho vatikánskeho koncilu bežne rozšírená i medzi kresťanmi a toto poznanie je až dodnes prirodzenou súčasťou všetkých východných náboženstiev.


2013: Apokalypsa ezoteriků a agónie společnosti!


2013-04-19  (10:53)  |  Náboženstvo a mystika
,,Ezoteriky, sektáře a příznivce New Age čeká po 21. prosinci 2012 podobný osud jako komunisty po rozpadu Východního bloku mezi lety 1989 – 1991.“ - Václav Bláha


Odev ako prejav ducha


2013-04-19  (09:31)  |  Náboženstvo a mystika
Týmto textom sa obraciam na nežnejšie pohlavie s výzvou, aby sa už konečne spamätali a zamysleli sa nad svojím počínaním.


Večné peklo ? BLUD RKC ! (VIDEO)


2013-04-11  (17:45)  |  Náboženstvo a mystika
Ako je možné aby náš milostivý a láskyplný Boh dopustil večné utrpenie pre tých, ktorí neprijali obeť Ježiš Krista ? Určite Boh, ktorý je nekonečná láska a chce zachrániť každú dušu by niečo také urobil ? Poďme sa spoločne pozrieť čo hovorí o tom Božie Slovo - Biblia. Učenie, že bezbožní sú trápení ohňom a sírou vo večnom pekle a že za hriechy, ktoré spáchali počas svojho krátkeho života na zemi, budú mučení tak dlho, ako dlho bude žiť Boh, je nezlučiteľné s Božou láskou a milosrdenstvom i s naším ľudským zmyslom pre spravodlivosť.


CO JE CÍRKEV?


2013-04-04  (21:53)  |  Náboženstvo a mystika
Každý národ mněl svou víru, a své bohy, a také nějakou minulost kterou si uchovávaly moudra, a vzpomínky na své předky. Ano, hovořím o nějakých pohanech anebo barbarech, i tyto národy mněly ve skutečnostech jistou civilizaci, a jiný postup životních skutečností danou jistou životní lokalitou a tím i mentálním přístupem k životu a daných jiným podmínkám. Co přinášelo jejich náboženství? Setkání svých sousedů, výměna zkušeností jak pro dobrý chod komunity, tak také pro pobavení a také nabytí informací pro další chod komunity do budoucna, osobní setkání utužovalo jistou sounáležitost a také vědomí někam se zařadit. Toto kulturní dědictví bylo ale hrubě pošlapáno katolickou vírou a doslova zneuctěno. Když si uvědomíte, že každý národ mněl ne staletí, ale tisíciletí svou víru a děděné poznatky, které se předávaly po několik tisíc generací na novou generaci, a v průběhu okamžiku jim bylo sebráno vše nějakým misionářem hrubou silou a hrozbami. Kdo se nepodřídil, byl prostě zavražděn, v jejich jazyce prostě řečeno jen "odstraněn".


Uvidel som smrť!


2013-04-04  (18:41)  |  Náboženstvo a mystika
Nie som jasnovidcom, ale stalo sa mi, že raz som predsa len niečo uvidel. Niečo strašné! Uvidel som skazu a smrť!


RKC a pápež František


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Tento článok by som venoval aktuálnemu dianiu v RKC, zo zameraním na pápeža Františka. Posledných niekoľko rokov som ostro kritizoval veľmi vážnu morálnu rozvrátenosť v RKC. Mnoho ľudí mi neverilo, ale dnes mi musia dať za pravdu aj fanatický katolíci. Najprv si veľmi stručne zhrňme najbližšiu históriu RKC a potom bude téma pápeža Františka


Absurdity kresťanskej viery


2013-03-21  (11:21)  |  Náboženstvo a mystika
Hlavným účelom každého náboženského systému je, aby bol človek lepší. Aby sa snažil byť čoraz lepším, čistejším, spravodlivejším a láskavejším. Aby sa o to snažil tak intenzívne, ako len môže, pretože iba tadiaľto vedie cesta k raju, ale i cesta k šťastnému, vyrovnanému a harmonickému životu na zemi.


Kauza Ján Pavol II. a vnútorný rozklad RKC


2013-03-01  (09:51)  |  Náboženstvo a mystika
Beatifikácia je predstupeň blahorečenia. Po beatifikácii Jána Pavla II. bol zastavený tento film,ktorý kritizuje jeho beatifikáciu. Beatifikovaný môže byť len človek, ktorý žil z kresťanského hľadiska veľmi vzorne, čo sa nedá o Jánovi Pavlovi II. povedať: -kryl pedofilné škandály -bol zo slobodomurármi najlepší priateľ – dali mu najvyššie ocenenie za presadzovanie ideálov NWO -kade chodil tade ohlasoval náboženskú ideológiu Nového svetového poriadku – hlásal, že všetky náboženstvá treba spojiť v jedno Ak by nám média objektívne informovali, vznikla by najväčšia mediálna kauza v dejinách ľudstva – Ján Pavol II.


Satanistický pápež? Ján Pavol II. vzdal hold NWO


2013-02-23  (16:02)  |  Náboženstvo a mystika
Som veľký kritik Jána Pavla II., pretože tento pápež vzdal hold ideológii Nového svetového poriadku. Presadzovanie ideológie NWO sa nekončilo len týmto výrokom. Kade chodil tade rozhlasoval radikálny medzináboženský ekumenizmus – jeho cieľom bola príprava sveta na jedno svetové univerzálne náboženstvo – náboženstvo ideológie Nového svetového poriadku. Kritici hovoria, že kresťanstvo a pohanské náboženstvá v žiadnom prípade nie sú zlúčiteľné, ako si to predstavoval Ján Pavol II.


Skutočný dôvod rezignácie pápeža Benedikta XVI.


2013-02-16  (15:42)  |  Náboženstvo a mystika
Nechcem o tejto problematiky písať nejaký dlhý článok – nemá to význam – problematika je veľmi jednoduchá. Musíme chápať pre pápeža bolo určite veľmi nepríjemné bývať zo slobodomurármi pod jednou strechou vo Vatikáne. Niet pochýb, že pápež ani nebol slobodný a že v skutočnosti mu vo všetkom šéfovali slobodomurári. Táto stránka sa napr. venuje veľmi závažnej kauze väznenia pápeža Siriho slobodomurármi


Katolicismus odchází z Evropy


2013-02-15  (09:18)  |  Náboženstvo a mystika
Rezignace Benedikta 16. se stala překvapením nejen pro věřící a kurii, ale také pro odborníky. Sám papež odůvodňuje tento krok zdravotními problémy. Experti však uvažují o krizi katolické církve.


Papež abdikoval, aby se vyhnul zatčení?


2013-02-15  (09:17)  |  Náboženstvo a mystika
Nevím, jakou pravdivost lze přikládat následujícímu prohlášení ITCCS. Zní to ale nadějně. ITCCS neboli Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu je zřejmě dobrovolná organizace právníků, kteří připravují právnické dokumenty k obvinění představitelů církví a států, v tomto případě za zneužívání dětí. Ale není mi jasné, jak je to s jejich účinností. (Něco podobného je asi americké právnické sdružení People´s Trust, které už několikrát právně dokonale prohlásilo veškerý světový majetek za majetek všeho lidu, ale ti, co ten majetek ovládají, to jaksi zatím neberou na vědomí.) Tak to zatím berme s rezervou, a doufejme, že třeba na tom něco bude


Za papežským pučem je peněžní skandál


2013-02-14  (09:21)  |  Náboženstvo a mystika
„Abyste pochopili papežovu rezignaci“, říká Kevin Annett, „sledujte peníze“. „Tím, co bylo pro papeže Benedikta umíráčkem, bylo jeho osobní zapletení do úplatkářství a praní peněz Vatikánskou bankou.“ – Kevin Annett


Papež Benedikt 16. se vzdává pontifikátu


2013-02-12  (10:23)  |  Náboženstvo a mystika
11. února bylo oznámeno o rozhodnutí papeže Benedikta 16. zříci se trůnu. Oficiálně bude o tom vyhlášeno 28. února. O příčinách abdikace nynějšího papeže a o budoucnosti římskokatolické církve uvažují ruští experti.


Moja obhajoba


2013-02-09  (00:44)  |  Náboženstvo a mystika
Už ako malý chlapec od útleho detstva spoznával som dva svety. Mamka mi sem tam vravela o Ježiškovi a tatko nehovoril nič o Ježiškovi iba mi vždy poradil čo a ako mám robiť aby dobre bolo. Vyrastal som ako slobodné dieťa, a mohol som uvažovať ako som len chcel. Mohol som z mamkou o Ježiškovi či o strige a mohol som aj z tatkom o niečom inom trebárs o vesmíre či o svete.


Ako sa vyhnúť utrpeniu?


2013-01-27  (19:15)  |  Náboženstvo a mystika
Život je nekonečnou reťazou príčin a dôsledkov. Všetko, čo nás postretne, má svoju príčinu. Možno ju hľadať v našej nedávnej, dávnejšej, alebo veľmi dávnej minulosti. A tak je to aj s utrpením, ktoré nie je nijakým dielom náhody, ale logickým a zákonitým dôsledkom príčiny, ktorú sme my samotní kedysi v minulosti zavdali. Nijaké náhody totiž nejestvujú! Osud nie je slepý! Utrpenie je dôsledkom nami vyvolanej príčiny a prichádza k nám prostredníctvom Zákona spätného pôsobenia, ktorého účinky sa dajú veľmi výstižne vyjadriť slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Naše utrpenie býva teda žatvou toho, čo sme siali v minulosti. Niet v tom ľubovôle, ani nespravodlivosti. Je to dianie vecné, jasné, logické a nanajvýš spravodlivé.


Emil Páleš: Jezuitský štát v Paraguaji


2013-01-27  (11:32)  |  Náboženstvo a mystika
Kým sa Campanellovi, ktorý v talianskom väzení písal svoju knihu, pred očami vznášala vízia dokonalého štátu, jezuiti jeho utópiu premenili na skutky. Stala sa skutočnosťou v Paraguaji v roku 1609. V neprístupnom vnútrozemí amazonského pralesa, izolovaní riečnymi vodopádmi, uskutočnili teokratický komunizmus s indiánmi. Je unikátom svetovej histórie, že taký štát skutočne existoval a fungoval 150 rokov.


Emil Páleš: Biblická a katolícka Mária


2013-01-26  (00:57)  |  Náboženstvo a mystika
Biblická Mária bola pôvodne obyčajnou ľudskou ženou, pokornou, poslušnou, matkou viacerých detí (Mat 12:46, 13:55, Luk 8:19, Mar 3:31). Vedela, že sama potrebuje Spasiteľa. Súčasná katolícka Mária je nadprirodzenou bytosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti bohyne. Zoznam jej vlastností sa bod za bodom zhoduje s vlastnosťami pohanských bohýň, a nezhoduje s vlastnosťami biblickej matky Ježišovej.


Emil Páleš: Jezuiti


2013-01-15  (14:35)  |  Náboženstvo a mystika
Jezuiti predstavujú extrémnu saturnskú (orifielsku) inšpiráciu. Ich špecifikom sú ,saturnské vlastnosti: disciplína vôle a poslušnosť. Okrem bežných rádových sľubov cudnosti a chudoby skladali ešte jeden - o absolútnej poslušnosti pápežovi. „Pre jezuitský rád je charakteristická prísna centralizácia, tvrdá disciplína a bezvýhradná poslušnost‘ generálovi (‘, čiernemu pápežovi "), ktorý je volený doživotne.. . Jezuitský rád je organizovaný ako vojenský útvar.


Ako odhaliť jasnovidca


2013-01-10  (15:18)  |  Náboženstvo a mystika
Stačí málo na odhalenie klamára.


reakcia Tomáš Akvinský- Päť dôkazov existencie Boha


2013-01-08  (01:46)  |  Náboženstvo a mystika
Článok, priatelia, neslúži na to aby vás obrátil na neveriacich.. Dal som ho sem hlavne pre ľudí z fóra ktorý predchádzajúci článok o Tomášovi Akvinskom považovali za dôkazový materiál..


Kresťanský národ konzumentov nečistoty


2013-01-06  (18:01)  |  Náboženstvo a mystika
Slováci sú vo všeobecnosti považovaní za kresťanský národ. Štatisticky! Pravdivosť tejto štatistiky sa potvrdzuje zvlášť v čase vianočných sviatkov, kedy bývajú naplnené takmer všetky kostoly. Keď potom človek vidí tie masy, prúdiace po skončení sviatočných vianočných omší z kostolov, môže si pomyslieť: to je ale viera!


Tajomstvo obelisku.


2012-12-23  (11:57)  |  Náboženstvo a mystika
Chodíme okolo různých staveb, které někdy ani neumíme zařadit “do jaké kategorie patří“, některé jsou z doby dávno minulé, mají svůj stavební styl, někdy se na nich objevují zajímavé plastiky s různou tématikou. Ta náboženská převládá asi proto, že byla vytvořena v době, kdy církev soustředila veškerou duchovní i světskou moc do svých rukou. Víme, co znamenají různé nápisy, obrazy a sochy např. hadů a různých příšer ve společnosti svatých atd.? Známe jejich smysl? Víme komu byly určeny a proč?


Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov


2012-08-10  (08:25)  |  Náboženstvo a mystika
Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.


TEMNOTA NA VRCHOLE MOCI


2012-07-26  (15:32)  |  Náboženstvo a mystika
Všimli ste si niekedy, koľko je v našej zemí rôznych krížov umiestnených na každom kroku? Nejde iba o tie na kostoloch – tam to nikoho neprekvapí – ale ide o všetky tie po krajine. Od tých, ktoré sú na samých vrcholoch našich hôr až po tie, ktoré sú na kopci nad každou dedinou či v poliach a podobne. Tí, ktorí vidia toky energií vám povedia, čo vidia – sú to kliatby, blokácie Svetlej energie. Kríže samé osebe ešte nemusia znamenať nič, ale sú znakmi, kde je potrebné blokovať vstup Bielej, Svetlej energie. Takto si tvari „zoskrutkovali“ svoju energetickú mriežku, aby sme boli pod ich kontrolou nie iba v mestách, ale v celej krajine.


Kauza arc. Róbert Bezák, alebo – POHODA ako pre koho


2012-07-11  (11:51)  |  Náboženstvo a mystika
Zaujimavý článok o tom, prečo je dobré, že odvolali Bezáka. Na vedomie dávam hlavne list istého teológa a kňaza, ktorý je v článku.


Čo sa s nami deje po smrti?


2012-06-04  (11:53)  |  Náboženstvo a mystika
Bez znalosti jednotlivých úrovní stvorenia nemôžeme správne pochopiť, čo sa s nami deje po pozemskej smrti.


2. Prebuďte sa!


2012-05-25  (21:38)  |  Náboženstvo a mystika
Ľudia, prebuďte sa z oloveného spánku! Poznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nesiete, a ktoré ťaží milióny ľudí nevýslovne húževnatým tlakom. Odhoďte ho! Je hodné nosenia? Ani na jednu, jedinú sekundu!


Iontové, holografické a magnetické náramky = PODVOD!


2012-05-22  (09:41)  |  Náboženstvo a mystika
Zdá se, že v každém obchodním středisku napříč USA potkáte mladého obchodníka prodávajícího barevné náramky, kterou mají údajně „iontový náboj“ nebo „magnetický hologram“, které vám způsobí lepší rovnováhu, zdraví, tlumí bolest nebo cokoliv jiného, co tvrdí. Tito obchodníci to i demonstrují ukázkou – slabost zákazníkovy síly nebo rovnováhy, pak mu nasadí náramek a provedou stejný pokus. Hle! Náhle je rovnováha na 100 procentech a síla až na střechu.


Svedectvo bývalého jasnovidca a prútikára o nebezpečenstve okultizmu


2012-05-12  (18:02)  |  Náboženstvo a mystika
Psychotronika môže byť i nebezpečná - prednáška bývalého prútkara a jasnovidca Martina Ševčíka z 12.2.1992 v Novom Meste na Morave. Autor podáva svedectvo o vlastnej skúsenosti v tejto oblasti, detailne opisuje praktiky, ktoré používal a princíp fungovania jeho schopností a zdôrazňuje nebezpečenstvá a dôsledky návštevy u ľudí s vešteckými schopnosťami.


Ďaľšie z náboženstva a mystiky...Vyhľadávanie


Dôležité.sk na Facebooku

handmade.sk - ručná výroba, výrobky, ručná práca, predaj, obchod
Najlepšie hodnotené za týždeň

Najčítanejšie za týždeň

Posledné príspevky vo fóre

Na čo čakať
ivanmarko . lolabivy23:   Som investor.

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
SERGIOOSWALDO . reqikice79:   AHOJ, DOBRÝ DEŇ,

Nižšie splátky? Ľudia nebláznite..
Romav . donyvyxa40:   Máte finančé problémy ? y máme pre Vás riešenie.

Veľký Tresk rozbil ateizmus na cimpr-campr
LorinaBlodgett . sewycecu64:   Mozno by ste si mali pozried kto je to vlastne ateista :D

OMG ...


Drogy nie sú dosť! “Mozgoví lekári” sú ...
WalshRobert . wurenemu3:   We are authorized Financial consulting firm that work directly with

Ďalšie...

Najdôležitejšie články

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
Evanjelium podľa Tomáša

Illuminati - čast 1 / 7

Etikoterapia

Mlieť ako kedysi alebo prečo vymreli kamenné mlyny?

Václav Havel – z jiné strany mince

Portal o ekologickej a energeticky efektivnej architekture
Náhodný výber za posledný týždeň

Zaujímavé linky

Varíme vegánskyV tejto časti nájdete recepty bez použitia mlieka, syrov, vajec a ostatných živočíšnych produktov.


Energetické žiariče - elektrosmog

Vegan-fighter

Ľudovít Štúr

Anketa

Čo si myslite, ze sa udeje v eurozóne?


Grécko nakoniec vyhodia alebo samo odide (28%)


Euro padne, alebo budu dva druhy (36%)


Nič, premlčí sa (36%)


Navrhnite vlastú anketu
Najdôležitejšie z domova

 - Monika, Chill out!Monika, Chill out!

Ronald Reagan raz povedal Ťažká práca ešte nikoho nezabila, ale načo riskovať.


Zastavme SMER! (bankrot a peklo)

Ja som vám to hovoril!

Jiří Krampol: Trilogie...

Čipovanie psov? Neprispôsobivých sa to netýka!

Umylo vám dieťa riad? Pýtajte faktúru!

Najdôležitejšie zo sveta

VIDEO: STRANA NEZÁVISLOSTI BRITÁNIE NIGELA FARAGE ZAMĚŘUJE POZORNOST NA BILDERBERG 2013

Otázka, o čem se bude přesně diskutovat na Bilderbergu, by měla dělat starosti jak levici, tak pravici. Člen Evropského parlamentu Gerard Batten vyhlásil ohledně Bilderbegu poplach a tvrdí, že napsal všem hlavním mediálním kanálům mainstreamu v Británii zrovna tak, jako předložil i požadavek komisaři Hertfordshirské policie podle Zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se dověděl, kdo platí náklady na všechna ta policejní opatření.


Google-Berg: Globální elita se transformuje na ...

USA se lekly úspěchů syrské armády

To, čo sa stalo v Bostone, sa v iných častiach sveta ...

Norové mění investiční politiku

USA kontra svet v štatistických číslach

Najdôležitejšie z ekonomiky

 - Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?Kto stojí za bločkovou lotériou? Kto na tom zarobí?

Na Slovensku sa intenzívne plánuje zavedenie tzv. bločkovej lotérie. Aký prínos bude mať pre občanov Slovenska?


Tichý pohřeb pohádky o ropném zlomu

Komu patří peníze v bance?

BANKÉŘI PŘESTÁVAJÍ RESPEKTOVAT SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ

Útok FEDu na zlato: Spekulace nakrátko a cenová ...

Trh s papírovým zlatem kolabuje

Najdôležitejšie z technológií

 - USA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFIDUSA SCHVÁLILY POLYKACÍ PILULKY S MIKROČIPEM RFID

Velká Británie nedávno schválila léky na předpis obsahující mikročipy RFID. Nyní i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil podobné léky s mikročipy pro použití ve Spojených státech.


VIDEO: POSTAV SI SVŮJ VLASTNÍ NEZJISTITELNÝ KALAŠNIKOV

Pozor na brýle Google

Skypuj opatrně – Microsoft čte vše, co píšeš

Kriticky o okuliaroch google glass

Funkční zbraň vytisknutá 3D tiskárnou

Najdôležitejšie z videí

Elektronický koncentrák

Podívejte se na tento dokument a zjistíte, jak moc nám NWO šlape na paty. Za jak dlouho budou povinné čipy do těla?


Tento obludný systém se reformovat nedá!

Najdôležitejšie z kníh

Kolik Američanů čte knihy?

Jak populární je v Americe čtení knih? Z těch, kteří čtou, kolik jich knihu skutečně dokončí? Jaké žánry jsou populární? A co vydavatelé - jak jim jde obchod s knihami?


Dan Millman Čísla života

Najdôležitejšie z kultúry

Pán premiér Fico: Zrušte zmluvu s Vatikánom alebo zmeňte Ústavu SR!

Právni experti  majú naďalej  výhrady voči tejto zmluve. Táto zmluva má na Slovensku totiž charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Je to v poriadku? Naše súdy, sú a budú viazané jej obsahom. Bývalý pán premiér Dzurinda sa opäť ozval na túto tému a môže sa stať, že táto zmluva zapríčiní veľké problémy, ktoré sa v uplynulých rokoch začali ukazovať, aj súčasnej vláde. Už pád druhej Dzurindovej vlády kvôli tejto problematike ukázal aký výbušný potenciál je v tejto téme skrytý. Najlepším riešením by bolo referendum  a následné zrušenie tejto jednostrannej zmluvy... Pán premiér Fico si dúfam ako právnik uvedomuje, že nerobiť s touto zmluvou nič, môže našu krajinu priviesť do nemalých problémov.


Sexuálna výchova detí v Chorvátsku a jej pozadie – ...

Náhodný výber z archívu

Existuje UFO ?

Odpovedá Neil deGrasse Tyson - brilantný astrofyzik, znamenitý rozprávač a enormne zábavný človek. A čo je možno najdôležitejšie - chápe, že "odborné výrazy" patria do laboratória a zložité koncepty dokáže vysvetliť maximálne jednoducho a jasne. have a fun ;)


Tváre 114-tich poslancov, ktorí zahlasovali za euroval

Nestrašte nás s infláciou, tlačenie bankoviek

Occupy Wall Street: Umělá opozice Nového světového...

Proč musel zemřít Kadáfí a Libye?

Money as debt

Archív

Naše výhody vstupu do EÚ

Spomeňme len tie hlavné. Konečne si môžeme požičiavať za kresťanské úroky, dovolia nám to. Nemusíme drieť na poliach, všetko privezieme zo zahraničia a bude to ešte aj lacnejšie. Možno. Môžeme voľne cestovať. Iba na občiansky preukaz!


Recenze: Nigel Farage - Flying Free

Poďme konfrontovať Zbigniewa:

Facebook začal automaticky rozpoznávat obličeje a lidem...

Čipovaný ľudský "dobytok" - TVpropaganda

Hlinové vystúpenie v parlamente


    Pridať novú informáciu / článok  |  Mobilná verzia  |  iPhone  |  Napíšte nám  |  Nastaviť ako homepage  |  Pridať medzi obľúbené  |  RSS  |  Webmasters
   

dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage


Generated in 0.5192 s